Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr. 609 maart 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 februari 2011, nr. BVE/Stelsel/26656, houdende vaststelling kwalificatiedossiers en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs (Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs ) De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie; Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid en lid a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2.2., vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB; Besluit: Artikel 1. Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. wet: Wet educatie en beroepsonderwijs; b. competenties: in het kader van het herontwerp van de kwalificatiestructuur mbo opgestelde eindtermen, die verwijzen naar onderliggende vaardigheden, kennis, en houdingsaspecten en expliciet zijn gerelateerd aan de toepassing in de praktijk; c. kwalificatiedossier: een document waarin een of meer kwalificaties zijn beschreven; d. eindtermen: eindtermen bedoeld in artikel 7.1. van de wet e. prijsfactor: de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2., vierde lid van het Uitvoeringsbesluit WEB f. studielast: de studielast, bedoeld in artikel 7.2.4, tweede lid, onderdeel d, van de wet. Artikel 2. Vaststelling kwalificatiedossiers Voor de beroepsen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de kwalificatiedossiers voor het studiejaar vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling. In bijlage 1 worden per beroeps vastgesteld: a. de leerweg waarin de beroeps kan worden verzorgd; b. de prijsfactor; c. de hoogte van de studielast en d. de soort als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de wet. Artikel. Vaststelling kwalificatiedossiers behorende bij de beroepsen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving 1. Voor de beroepsen opgenomen in bijlage behorende bij deze regeling worden de kwalificatiedossiers voor het studiejaar vastgesteld overeenkomstig bijlage 4 behorende bij deze regeling. 2. In bijlage worden per beroeps vastgesteld: a. de leerweg waarin de beroeps kan worden verzorgd; b. de prijsfactor; c. de hoogte van de studielast en d. de soort als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de wet. Artikel 4. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsen Voor de beroepsen opgenomen in bijlage 5 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar vastgesteld overeenkomstig bijlage 6 behorende bij deze regeling. 2. In bijlage 5 worden per beroeps vastgesteld: a. de onderverdeling in deelkwalificaties; 1 Staatscourant 2011 nr. 609 maart 2011

2 b. de leerweg waarin de beroeps kan worden verzorgd; c. de prijsfactor; d. de hoogte van de studielast; e. de onderverdeling in deelkwalificaties die verplicht zijn voor het behalen van het diploma van de desbetreffende beroeps en f. de soort als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de wet. Artikel 5. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving 1. Voor de beroepsen opgenomen in bijlage 7 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar vastgesteld overeenkomstig bijlage 8 behorende bij deze regeling. 2. In bijlage 7 worden per beroeps vastgesteld: a. de onderverdeling in deelkwalificaties; b. de leerweg waarin de beroeps kan worden verzorgd; c. de prijsfactor; d. de hoogte van de studielast; e. de onderverdeling in deelkwalificaties die verplicht zijn voor het behalen van het diploma van de desbetreffende beroeps en f. de soort als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de wet. Artikel 6. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari Artikel 7. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs Deze regeling zal met de bijlagen 1,, 5 en 7 en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 2, 4, 6 en 8 worden gepubliceerd op De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 2 Staatscourant 2011 nr. 609 maart 2011

3 Staatscourant 2011 nr. 609 maart 2011 BIJLAGE 1 lijst experimentele en OCW februari 2011 bou Natuursteenbewerker 2 Natuursteenbewerker 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, QH bou Natuursteenbewerker 2 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker stellen) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QH bou Natuursteenbewerker 2 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker grafwerk) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QH bou Natuursteenbewerker 2 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker machinaal) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QH bou Natuursteenbewerker 2 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker restauratie) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QH bou Natuursteenbewerker Natuursteenbewerker 2011/2012 BOL/BBL vak 1, QH bou Natuursteenbewerker Natuursteenbewerker (Allround natuursteenbewerker productie) bou Natuursteenbewerker Natuursteenbewerker (Allround natuursteenbewerker stellen) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH com Allround operator Allround operator 2011/2012 BOL/BBL vak 1, DV com Allround operator Allround operator (Allround operator productietechniek) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02PR com Allround operator Allround operator (Operator B) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QD com Allround operator Allround operator (Allround voedingsoperator) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 17IJ com Allround operator Allround operator (Specialist textiel) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SE com Artiest Artiest 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, PT com Artiest Artiest (Dans) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com Artiest Artiest (Drama) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com Artiest Artiest (Musical) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com Artiest Artiest (Muziek) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com Assistent bouw en infra Assistent bouw en infra 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, nee 02QH com AV-productie 2 Alg AV-productie 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, DV com AV-productie 2 AV-productie (Medewerker Fotografie KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 02PT com AV-productie 2 AV-productie (Medewerker Fotografie Savantis) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 02FW com AV-productie 2 AV-productie (Medewerker Fotografie KC PMLF) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 02QD com AV-productie Alg AV-productie 2011/2012 BOL/BBL vak 1, DV com AV-productie AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie KC GOC) com AV-productie AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie Savantis) com AV-productie AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie KC PMLF) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02PT 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02FW 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QD com AV-productie 4 Alg AV-productie 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, DV

4 4 Staatscourant 2011 nr. 609 maart 2011 lijst experimentele en OCW februari 2011 com AV-productie 4 A AV-productie (Beeldtechnicus KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com AV-productie 4 A AV-productie (Beeldtechnicus Savantis) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02FW com AV-productie 4 A AV-productie (Cameraman KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com AV-productie 4 A AV-productie (Cameraman Savantis) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02FW com AV-productie 4 A AV-productie (Fotograaf KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com AV-productie 4 A AV-productie (Fotograaf Savantis) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02FW com AV-productie 4 A AV-productie (Geluidstechnicus Savantis) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02FW com AV-productie 4 A AV-productie (Lichttechnicus Savantis) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02FW com AV-productie 4 A AV-productie (Video-editor Savantis) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02FW com AV-productie 4 B AV-productie (Beeldtechnicus KC PMLF) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD com AV-productie 4 B AV-productie (Cameraman KC PMLF) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD com AV-productie 4 B AV-productie (Fotograaf KC PMLF) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD com AV-productie 4 B AV-productie (Geluidstechnicus KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com AV-productie 4 B AV-productie (Geluidstechnicus KC PMLF) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD com AV-productie 4 B AV-productie (Lichttechnicus KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com AV-productie 4 B AV-productie (Lichttechnicus KC PMLF) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD com AV-productie 4 B AV-productie (Video-editor KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com AV-productie 4 B AV-productie (Video-editor KC PMLF) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD com Commercieel medewerker com Commercieel medewerker com Commercieel medewerker com Commercieel medewerker com Commercieel medewerker com Commercieel medewerker 4 com Commercieel medewerker 4 com Commercieel medewerker 4 Commercieel medewerker 2011/2012 BOL/BBL vak 1, DV Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst ECABO) Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst KC Handel) Commercieel medewerker (Commercieel medewerker buitendienst) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SP 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SE 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SE Commercieel medewerker (Contactcenter medewerker) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SP Commercieel medewerker 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, DV Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager ECABO) Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager KC Handel) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SP 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SE com DTP-er 2 DTP-er 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, DV com DTP-er 2 DTP-er (Medewerker DTP KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 02PT

5 5 Staatscourant 2011 nr. 609 maart 2011 lijst experimentele en OCW februari 2011 com DTP-er 2 DTP-er (Medewerker DTP Savantis) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 02FW com DTP-er DTP-er 2011/2012 BOL/BBL vak 1, DV com DTP-er DTP-er (Allround DTP-er KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02PT com DTP-er DTP-er (Allround DTP-er Savantis) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02FW com Logistiek teamleider Logistiek teamleider 2011/2012 BOL/BBL vak 1, DV com Logistiek teamleider Logistiek teamleider (Logistiek teamleider KC Handel) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SE com Logistiek teamleider Logistiek teamleider (Logistiek teamleider VTL) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 25HV com Logistiek supervisor Logistiek supervisor 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, DV com Logistiek supervisor Logistiek supervisor (Logistiek supervisor Innovam) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02FZ com Logistiek supervisor Logistiek supervisor (Logistiek supervisor KC Handel) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SE com Logistiek supervisor Logistiek supervisor (Logistiek supervisor VTL) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 25HV com Operator C Operator C 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD com Logistiek medewerker Logistiek medewerker 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, DV com Logistiek medewerker Logistiek medewerker (Logistiek medewerker KC Handel) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 00SE com Logistiek medewerker Logistiek medewerker (Logistiek medewerker mobiliteitsbranche) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02FZ com Logistiek medewerker Logistiek medewerker (Logistiek medewerker VTL) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 25HV com Milieu en ruimte Milieu en ruimte (Milieufunctionaris) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD com Infratechniek 2 Infratechniek 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, DV com Infratechniek 2 Infratechniek (Monteur data/elektra Kenteq) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02PR com Infratechniek 2 Infratechniek (Monteur data/elektra Fundeon) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QH com Infratechniek 2 Infratechniek (Monteur gas/water/warmte Kenteq) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02PR com Infratechniek 2 Infratechniek (Monteur gas/water/warmte Fundeon) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QH com Infratechniek Infratechniek 2011/2012 BOL/BBL vak 1, DV com Infratechniek Infratechniek (Eerste monteur data/elektra Kenteq) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02PR com Infratechniek Infratechniek (Eerste monteur gas/water/warmte Kenteq) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02PR com Infratechniek Infratechniek (Eerste monteur gas/water/warmte Fundeon) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH com Infratechniek Infratechniek (Servicemonteur verbruikersaansluitingen Kenteq) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02PR com Infratechniek Infratechniek (Eerste monteur data/elektra Fundeon) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH com Infratechniek Infratechniek (Servicemonteur verbruikersaansluitingen Fundeon) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH com Infratechniek 4 Infratechniek 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, DV com Infratechniek 4 Infratechniek (Technicus data/elektra Kenteq) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PR

6 6 Staatscourant 2011 nr. 609 maart 2011 lijst experimentele en OCW februari 2011 com Infratechniek 4 Infratechniek (Technicus gas/warmte Kenteq) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PR com0 921 Infratechniek 4 Infratechniek (Technicus data/elektra Fundeon) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QH com Infratechniek 4 Infratechniek (Technicus gas/warmte Fundeon) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QH com Mobiele werktuigen 2 Mobiele werktuigen 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, DV com Mobiele werktuigen 2 Mobiele werktuigen (Monteur mobiele werktuigen 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02PR Kenteq) com Mobiele werktuigen 2 Mobiele werktuigen (Monteur mobiele werktuigen Fundeon) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QH com Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen 2011/2012 BOL/BBL vak 1, DV com Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Kenteq) com Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Fundeon) com Mobiele werktuigen 4 Mobiele werktuigen (Technicus landbouwmechanisatie Kenteq) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02PR 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PR com Ondernemer detailhandel Ondernemer detailhandel 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SE com Ondernemer horeca/ bakkerij com Ondernemer horeca/ bakkerij com Ondernemer horeca/ bakkerij com4 900 Ondernemer horeca/ bakkerij com Ondernemer horeca/ bakkerij Ondernemer horeca/bakkerij 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, PY Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer café-bar) Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer fastservice) Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, ja VWS 02PY 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, ja VWS 02PY 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, ja VWS 02PY Ondernemer horeca/bakkerij (Ondernemer bakkerij) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PY com Operator Operator 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, DV com Operator Operator (Operator A) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QD com Operator Operator (Operator productietechniek) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02PR com5 901 Operator Operator (Voedingsoperator) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 17IJ com Operator Operator (Operator textiel) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 00SE com Podium- en evenemententechniek 2 com6 900 Podium- en evenemententechniek com6 940 Podium- en evenemententechniek 4 Podium- en evenemententechniek (medewerker Podiumen evenemententechniek) Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 02PT 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02PT Podium- en evenemententechniek 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, PT

7 7 Staatscourant 2011 nr. 609 maart 2011 lijst experimentele en OCW februari 2011 com6 941 Podium- en evenemententechniek 4 com6 942 Podium- en evenemententechniek 4 com6 94 Podium- en evenemententechniek 4 Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Geluid) Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Licht) Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Toneel) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com Praktijkopleider Praktijkopleider 2011/2012 BBL specialisten 4 1, nee 02QG com Steigerbouwer 2 Steigerbouwer 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QH com Steigerbouwer Steigerbouwer (Allround steigerbouwer) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH com Verkoopspecialist Verkoopspecialist 2011/2012 BOL/BBL vak 1, SE com Verkoopspecialist Verkoopspecialist (Verkoopadviseur wonen) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SE com Verkoopspecialist Verkoopspecialist (Verkoopmedewerker showroom) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SE com4 908 Verkoopspecialist Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SE com Verkoopspecialist Verkoopspecialist (Eerste verkoper) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SE com Verkoopspecialist Verkoopspecialist (Verkoopspecialist mode) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SE com Verkoopspecialist Verkoopspecialist (Verkoopspecialist elektrotechnische 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SE detailhandel) com Verkoper Verkoper 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, DV com Verkoper Verkoper (Verkoper detailhandel) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 00SE com Verkoper Verkoper (Verkoper fiets/bromfiets) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 02FZ com Verkoper Verkoper (Verkoopmedewerker tankstation) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 02FZ com Mediavormgever Mediavormgever 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, DV com Mediavormgever A Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02FW Savantis) com Mediavormgever A Mediavormgever (Art & Design Savantis) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02FW com Mediavormgever A Mediavormgever (Grafische vormgeving Savantis) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02FW com Mediavormgever A Mediavormgever (Interactieve vormgeving Savantis) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02FW com Mediavormgever B Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving KC 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT GOC) com Mediavormgever B Mediavormgever (Art & Design KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com Mediavormgever B Mediavormgever (Grafische vormgeving KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com Mediavormgever B Mediavormgever (Interactieve vormgeving KC GOC) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com Mediavormgever C Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving KC 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD PMLF) com Mediavormgever C Mediavormgever (Art & Design KC PMLF) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD

8 8 Staatscourant 2011 nr. 609 maart 2011 lijst experimentele en OCW februari 2011 com Mediavormgever C Mediavormgever (Interactieve vormgeving KC PMLF) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD com Mediavormgever C Mediavormgever (Grafische vormgeving KC PMLF) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QD com Arbeidsmarktgekwalificeerd Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, nee 02PR assistent com Assistent operator Assistent operator 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, DV com Assistent operator Assistent operator (Assistent operator productietechniek) 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, nee 02PR com Assistent operator Assistent operator (Basisoperator) 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, nee 02QD com Onderhoud- en verbouwbedrijf Onderhoud- en verbouwbedrijf (Servicemedewerker 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02PR 2 gebouwen) com Onderhoud- en verbouwbedrijf com Onderhoud- en verbouwbedrijf com Onderhoud- en verbouwbedrijf Onderhoud- en verbouwbedrijf 2011/2012 BOL/BBL vak 1, DV Onderhoud- en verbouwbedrijf (Bouwkundig onderhoudsmedewerker) Onderhoud- en verbouwbedrijf (Allround ondernemer klussenbedrijf) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02FW 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02PR com Machinist Machinist 2011/2012 BOL/BBL vak 1, DV com Machinist Machinist (Machinist freeswerk) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH com Machinist Machinist (Machinist funderingswerk) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, ja SZW 02QH com Machinist Machinist (Machinist grondverzet) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH com Machinist Machinist (Machinist hijswerk Fundeon) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, ja SZW 02QH com Machinist Machinist (Machinist sloopwerk) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH com Machinist Machinist (Machinist wegenbouw) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH com Machinist Machinist (Machinist hijswerk VTL) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, ja SZW 25HV com5 970 Assistent logistiek Assistent logistiek medewerker 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, DV medewerker com5 971 Assistent logistiek medewerker com5 972 Assistent logistiek medewerker com Assistent Mobiliteitsbranche com Assistent Mobiliteitsbranche com Assistent Mobiliteitsbranche com Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Assistent logistiek medewerker (Assistent logistiek medewerker KC Handel) Assistent logistiek medewerker (Assistent logistiek medewerker VTL) 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, nee 00SE 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, nee 25HV Assistent Mobiliteitsbranche 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, DV Assistent Mobiliteitsbranche (Innovam) 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, nee 02FZ Assistent Mobiliteitsbranche (VOC) 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, nee 02QI Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent voeding/voedingsindustrie) 2011/2012 BOL/BBL assistent 1 1, nee 17IJ

9 9 Staatscourant 2011 nr. 609 maart 2011 lijst experimentele en OCW februari 2011 com Dakdekker 2 Dakdekker 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, DV com Dakdekker 2 Dakdekker (Dakdekker bitumen en kunststof) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QH com Dakdekker 2 Dakdekker (Dakdekker metaal) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02PR com Dakdekker 2 Dakdekker (Dakdekker riet) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QH com Dakdekker 2 Dakdekker (Dakdekker pannen/leien) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QH com Dakdekker Dakdekker 2011/2012 BOL/BBL vak 1, DV com Dakdekker Dakdekker (Allround dakdekker bitumen en kunststof) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH com Dakdekker Dakdekker (Allround dakdekker metaal) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02PR com Dakdekker Dakdekker (Allround dakdekker pannen/leien) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QH com ICT-medewerker 2 ICT-medewerker (Medewerker ICT) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 00SP com ICT-medewerker ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 00SP com Sport en bewegen Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 02QG com Sport en bewegen 4 Sport en bewegen 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, QG com Sport en bewegen 4 Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QG Bewegingsagoog) com Sport en bewegen 4 Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker) com Sport en bewegen 4 Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager) com Sport en bewegen 4 Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach) com Sport- en bewegingsbegeleider com Applicatie- en mediaontwikkeling com Applicatie- en mediaontwikkeling com Applicatie- en mediaontwikkeling com Applicatie- en mediaontwikkeling 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QG 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QG 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02QG Sport- en bewegingsbegeleider 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 02QG Applicatie- en mediaontwikkeling 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, DV Applicatie- en mediaontwikkeling (Applicatieontwikkelaar) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SP Applicatie- en mediaontwikkeling (Gamedeveloper) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT Applicatie- en mediaontwikkeling (Mediadeveloper) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com ICT- en mediabeheer ICT- en mediabeheer 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, DV com ICT- en mediabeheer ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SP com ICT- en mediabeheer ICT- en mediabeheer (Mediaworkflowbeheerder) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 02PT com ICT- en mediabeheer ICT- en mediabeheer (Netwerkbeheerder) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SP com6 950 Logistiek vakman 2 Logistiek vakman 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, DV

10 10 Staatscourant 2011 nr. 609 maart 2011 lijst experimentele en OCW februari 2011 com6 951 Logistiek vakman 2 Logistiek vakman (Logistiek medewerker houthandel) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 04IN com6 952 Logistiek vakman 2 Logistiek vakman (Logistiek medewerker versindustrie) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1,0 200 nee 17IJ com Logistiek vakman Logistiek vakman (Allround logistiek medewerker 2011/2012 BOL/BBL vak 1, nee 04IN houthandel) com Logistiek vakman 4 Logistiek vakman (Meewerkend leidinggevende logistiek houthandel) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 04IN com Proefdieren Proefdieren (proefdierverzorger) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, ja VWS 02QD com Proefdieren 4 Proefdieren (biotechnicus) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, ja VWS 02QD eca Administratief medewerker Administratief medewerker 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, SP eca Administratief medewerker eca Administratief medewerker eca Administratief medewerker eca Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen eca Particulier digitaal onderzoeker eca Medewerker informatiedienstverlening eca Medewerker informatiedienstverlening eca Medewerker informatiedienstverlening eca Medewerker marketing en communicatie eca Medewerker marketing en communicatie eca Medewerker marketing en communicatie eca Medewerker marketing en communicatie Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 00SP medewerker) Administratief medewerker (Secretarieel medewerker) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 00SP Administratief medewerker (Telefonist/receptionist) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, nee 00SP Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, ja Financiën Particulier digitaal onderzoeker 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, ja VenJ 00SP Medewerker informatiedienstverlening 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, SP Medewerker informatiedienstverlening (Bibliotheekmedewerker) Medewerker informatiedienstverlening (Informatiebeheerder) 00SP 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SP 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SP Medewerker marketing en communicatie 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, SP Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker) Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SP 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SP 2011/2012 BOL/BBL middenkader 4 1, nee 00SP eca Particuliere beveiliging 2 Particuliere beveiliging (Beveiliger) 2011/2012 BOL/BBL basisberoeps 2 1, ja VenJ 00SP eca Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging (Coördinator beveiliging) 2011/2012 BOL/BBL vak 1, ja VenJ 00SP

1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2.

1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2. Opleidingsdomein Studierichting 1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2.3 Schilderen en onderhoud 2.4 Schoonmaak en

Nadere informatie

Definitieve boomstructuur registratiesystematiek

Definitieve boomstructuur registratiesystematiek Definitieve boomstructuur registratiesystematiek In de notitie Op Koers is aangegeven hoe een nieuwe registratiesystematiek meer maatwerk kan leveren voor competentiegericht onderwijs en zonder extra beheerslast

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Bouwkunde, Bouw Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw 4 bol Leeuwarden & Onderhoud Uitvoerder bouw 4 bbl Leeuwarden, Heerenveen Bouw Metselaar 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen Tegelzetter 2 bbl Leeuwarden,

Nadere informatie

Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN

Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN PIB230-2012-Beroepsbeeldtest Doel Ondersteuning voor de deelnemer bij het maken van een geschikte opleidingskeuze. Doelgroep Deelnemers die zich inschrijven

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Bouwkunde, Bouw & Onderhoud Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw 4 bol Leeuwarden Uitvoerder bouw 4 bbl Leeuwarden Bouw Metselaar 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen Tegelzetter 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen

Nadere informatie

Mbo-gids 2015-2016 Twente

Mbo-gids 2015-2016 Twente Mbo-gids 2015-2016 Twente Het magazine voor jongeren die iets willen bereiken Voor welke richting kies jij? Economie en ICT? Groen? Techniek? Zorg en Welzijn? 2 Middelbaar beroepsonderwijs mbo Wat wil

Nadere informatie

DOORSTROOMWIJZER. naar het MBO. voor leerlingen van VMBO en HAVO

DOORSTROOMWIJZER. naar het MBO. voor leerlingen van VMBO en HAVO DOORSTROOMWIJZER naar het MBO voor leerlingen van VMBO en HAVO 2012 2013 Inhoud Voorwoord bldz. 2 HMC mbo Vakschool bldz 16 SUMMA (voorheen Eindhoven) bldz. 3 De Rooi Pannen bldz. 17 West-Brabant bldz.

Nadere informatie

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg VMBO 3 en 4 MONTESSORI COLLEGE VOORLICHTINGSAVOND in verband met de SCHOOL en BEROEPSKEUZE na VMBO 4. DATUM: MAANDAG 26 JANUARI 2015 AANVANG: 19.30 uur PLAATS: Locatie KWAKKENBERGWEG! LIJST VAN DEELNEMENDE

Nadere informatie

Inhoud... 2. MBO Opleidingen:... 5. MBO Opleidingen: Horeca en Toerisme... 6. MBO Opleidingen: Samenleving en Onderwijs... 7

Inhoud... 2. MBO Opleidingen:... 5. MBO Opleidingen: Horeca en Toerisme... 6. MBO Opleidingen: Samenleving en Onderwijs... 7 Themalijn: Ik als docent in het MBO Algemeen deel L. Boelens; S. Boutsma; N. Dassen; A. Ellens; H. Groenewold; C. Hooghiemstra; A. Huisman; S. de Jong; E. de Jong; C. Hoexum; F. van Oosten; J. Sanderse;

Nadere informatie

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN?

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? Onze opleidingen 2015-2016 DEZE OPLEIDINGEN KUN JE VOLGEN BIJ ROC TILBURG Kasteeldreef 122 School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12 6 2013-2014 ICT Het Noorderpoort Het Noorderpoort leidt je op voor het beroep van je keuze. Tijdens je opleiding begeleiden we je zodanig dat je het optimale uit jezelf kunt halen. Later, tijdens je loopbaan,

Nadere informatie

Een boekje als dit heeft niet de pretentie compleet te zijn; de beste informatie krijgt u van de MBO-scholen zelf:

Een boekje als dit heeft niet de pretentie compleet te zijn; de beste informatie krijgt u van de MBO-scholen zelf: 8 2012 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit boekje is bedoeld als handleiding bij de voorlichtingsavond van donderdag 8 november aanstaande Bij de samenstelling ervan èn bij de keuze van de voorlichting

Nadere informatie

RONDETIJDEN VOORLICHTING RONDE 1 19.00-19.30 uur RONDE 2 19.45-20.15 uur RONDE 3 20.30-21.00 uur

RONDETIJDEN VOORLICHTING RONDE 1 19.00-19.30 uur RONDE 2 19.45-20.15 uur RONDE 3 20.30-21.00 uur Overzicht voorlichtingen mbo-opleidingen regio Arnhem dinsdag 18 en woensdag 19 november 201 MBO voorlichtingsavond voor de leerlingen en ouders/verzorgers van 3 en vmbo/mavo. Plaats: Olympus College in

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2013 Het mkb is de

Nadere informatie

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2014

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2014 Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2014 Alle Sectoren Alle Sectoren CIOS Sport- en Bewegingsbegeleider 2 Dansleider 3 Sport- en Bewegingsleider 3 Sport- en Bewegingscoördinator 4 Handel Verkoper

Nadere informatie

Teamleiders per school

Teamleiders per school Teamleiders per school Summa Artiest Alle opleidingen Bart Janssen Bereikbaar via 06 34 55 10 62 Summa Automotive Alle opleidingen Rick van der Velden Bereikbaar via 06 31 67 53 61 Summa Bouw & Infra Alle

Nadere informatie

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 1 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Wat wil je later gaan doen? Is dat echt iets voor jou?

Nadere informatie

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Albeda College ICT medewerker (medewerker ICT) voldoende Albeda College Sport en bewegen (Sport en bewegingsleider) onvoldoende voldoende Landstede

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2014 Allochtone studenten

Nadere informatie

GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO

GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO Deze gids is een uitgave van LoBoRoN in opdracht van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek en de Gooise Kring van Schooldecanen VMBO 2014-2015 Colofon

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR LEERLINGEN MET EEN VRAAG OVER STUDIE- OF BEROEPSKEUZE (9-1- 13)

INFORMATIE VOOR LEERLINGEN MET EEN VRAAG OVER STUDIE- OF BEROEPSKEUZE (9-1- 13) INFORMATIE VOOR LEERLINGEN MET EEN VRAAG OVER STUDIE- OF BEROEPSKEUZE (9-1- 13) ALGEMENE INFORMATIE: Beroeps- /studiekeuze in mbo/hbo: - www.mbostart.nl/ - www.beroepeninbeeld.nl - www.mbostad.nl - www.123test.nl

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2013 Jeugdwerkloosheid en het

Nadere informatie

Overzicht voorlichtingen MBO opleidingen regio Arnhem op dinsdag 20 en woensdag 21 november

Overzicht voorlichtingen MBO opleidingen regio Arnhem op dinsdag 20 en woensdag 21 november Overzicht voorlichtingen MBO opleidingen regio Arnhem op dinsdag 20 en woensdag 21 november MBO voorlichtingsavond voor de leerlingen en ouders/verzorgers van 3 en 4 vmbo/mavo en HAVO 4. Dinsdag 20 november

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/ INSTELLINGEN DIE ZIJN VERTEGENWOORDIGD OP 25 januari 2012 HAVO SECTOR LANDBOUW

OPLEIDINGEN/ INSTELLINGEN DIE ZIJN VERTEGENWOORDIGD OP 25 januari 2012 HAVO SECTOR LANDBOUW OPLEIDINGEN/ INSTELLINGEN DIE ZIJN VERTEGENWOORDIGD OP 25 januari 2012 1 Havo Jacob Roelandlyceum Boxtel HAVO SECTOR LANDBOUW 2 Dierverzorging BOL 2,3,4 ( Helicon) Het hanteren, verzorgen,etc. van dieren.

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is

Nadere informatie

Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Instromers mbo hebben het moeilijk oktober 2009 Jaargang 3 In dit nummer: peiling oktober 2009 trends arbeidsmarkt trends stagemarkt Instromers mbo

Nadere informatie

Open Dagen Kalender. Schooljaar 2012-2013

Open Dagen Kalender. Schooljaar 2012-2013 Open Dagen Kalender Schooljaar 2012-2013 In je handen heb je de Open Dagen Kalender. Hierin staan de data voor de Open Dagen, de contactgegevens en websites van alle mbo-scholen in de regio. Voor je naar

Nadere informatie

OP DE OPEN 2012 GLANDEN KAART HIER! REGIO HAA REGIO HAA GLANDEN

OP DE OPEN 2012 GLANDEN KAART HIER! REGIO HAA REGIO HAA GLANDEN REGIO HAAGLANDEN 2012 OPEN HIER! Oktober 2011 MA 3 ROC ID College 16.00-17.00 DI 4 ROC Mondriaan 16.00-20.00 Leidse Instrumentmakers ZO 30 School 10.00-17.00 November 2011 MA 7 ROC ID College 16.00-17.00

Nadere informatie

held van techniek Word ook een deheldenvantechniek.nl

held van techniek Word ook een deheldenvantechniek.nl Word ook een held van techniek Interesse Ontdek de wereld van techniek en technologie Interviews met de helden van techniek en technologie Wat leer je tijdens de opleidingen? Waar kun je gaan werken? Doorstuderen

Nadere informatie

Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013)

Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013) Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013) Hoe ontwikkelt zich het aandeel vrouwelijke mbo-studenten op het vlak van de metaal-, elektro- en installatietechniek? Naar welke opleidingsrichting

Nadere informatie