Subsidies en fiscale voordelen. Bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidies en fiscale voordelen. Bedrijven 2011-2012"

Transcriptie

1 Subsidies en fiscale voordelen Bedrijven

2 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe brochure met informatie over de diverse subsidies en fiscale mogelijkheden waar u als bedrijf gebruik van kunt maken. De brochure is door GOC in samenwerking met het A&O Fonds Grafimediabranche samengesteld. In deze brochure wordt de relatie gelegd tussen een aantal doelgroepen en de activiteiten c.q. kosten waarvoor subsidies en fiscale mogelijkheden beschikbaar zijn. De doelgroepen zijn: Stagiairs/leerling werknemers Werknemers Met werkloosheid bedreigde werknemers Arbeidsgehandicapte werknemers Personen met een WW-uitkering Personen met een WAO-, WAZ-, WIA- of Wajonguitkering De subsidies zijn aan te vragen bij verschillende instanties. In deze brochure beperken we ons tot de subsidies die lopen via het A&O Fonds Grafimediabranche, UWV en Agentschap.nl. Voor de fiscale mogelijkheden beperken we ons in deze brochure tot de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en ouderen. In het schema wordt in kleur aangegeven of de subsidie loopt via het A&O Fonds Grafimediabranche, UWV of via Agentschap.nl. Ook wordt aangegeven of het een fiscale maatregel betreft. De nummers voor de subsies en fiscale maatregelen verwijzen naar de verschillende hoofdstukken in deze brochure. Voor meer informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met de binnendienst van GOC. Telefoon (0318) of GOC voert haar activiteiten uit in opdracht van onder meer:

3 Inhoud 1. Overzicht subsidiemogelijkheden 4 2. ESF Scholing Werkenden 6 3. Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVAOW) 7 4. Ervaringsprofiel en -certificaat Subsidie op mobiliteitsactiviteiten C Korting op opleidingen Printmedia Loonkostensubsidie Ziektewetuitkering (no-riskpolis) voor werkgever Werkgeverssubsidie voor voorzieningen arbeidsgehandicapten Loondispensatie arbeidsgehandicapten Premiekorting arbeidsgehandicapten Proefplaatsing arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen Premiekorting ouderen Stimuleringspremie voor instroom in BBL Printmedia Wet Vermindering Afdracht Speur- en Ontwikkeling (WBSO 2011) Overige subsidieregelingen en fiscale maatregelen 22 3

4 Overzicht subsidiemogelijkheden voor bedrijven en stagiairs vmbo vmbo 3e + 4e lw BBL BOL niveau 1,2 Activiteiten Extern kosten opleiding - Printmedia 14. Stimuleringspremie printmedia - Tot en met mbo 4 niveau 2. ESF - Tot en met hbo niveau Korting op loonbelasting en premies Bij opleidingen in het geval van: - Alle mbo niveaus 3. WVA a - Mbo t/m niveau 2 - Hbo niveau (Croho) zowel initieel als duaal - Vmbo, mbo t/m niveau 2 gm cao 3. WVA f 3. WVA g Risico bij ziekte - No-riskpolis voor arbeidsgehandicapten Overige loonkosten- subsidies - Reïntegratie uit WW - Reïntegratie uit WAO, WIA etc. Korting op loonbelasting - In dienst nemen of in dienst houden Loondoorbetaling UWV - In dienst nemen arbeidsgehandicapten Subsidie van voorzieningen Ervaringscertificaat (EVC) - Niet meeneembare voorzieningen - EVC trajecten - EVC trajecten - Trajecten voor behalen Ervaringsprofiel Werk naar werktrajecten - Outplacement - Sollicitatietraining - Werk naar werkbegeleiding - Eigen bedrijf - Onderzoek en assessment 4 Korting op loonbelasting - Speur- en ontwikkelingswerk Loket Aan te vragen via A&O Fonds Grafimediabranche Loopt via de belastingdienst Aan te vragen via UWV Agentschap nl

5 werknemers met werkloosheid bedreigd personen met WW-uitkering arbeidsgehandicapte werknemers personen met WAO-, WAZ-, WIA- of Wajong-uitkering 6. Korting op opleidingen printmedia 2. ESF 2. ESF / 5. Mobiliteit activ. C3 5. Mobiliteit activ. C3 5. Mobiliteit activ. C3 5. Mobiliteit activ. C3 3. WVA a 3. WVA e 3. WVA d 8. No-risk polis 7. Loonkostensubsidie 7. Loonkostensubsidie 10. Loondispensatie 10. Loondispensatie 13. Premiekorting ouderen 11. Premiekorting 12. Proefplaatsing 12. Proefplaatsing 9. Voorzieningen arbeidsgehandicapten 9. Voorzieningen arbeidsgehandicapten 3. WVA h 2. ESF 5. Mobiliteit activ. C3 2. ESF 5. Mobiliteit activ. C3 4. Ervaringsprofiel en cert. 4. Ervaringsprofiel en cert. 5. Mobiliteit activ. C3 5. Mobiliteit activ. C3 5. Mobiliteit activ. C3 5. Mobiliteit activ. C3 5. Mobiliteit activ. C3 5. Mobiliteit activ. C3 5. Mobiliteit activ. C3 5. Mobiliteit activ. C3 55. Mobiliteit activ. C3 5. Mobiliteit activ. C3 15. WBSO 5

6 ESF Scholing Werkenden Werknemers moeten zich permanent kunnen ontwikkelen. Dat vinden veel bedrijven en dat vindt ook de Europese Unie. Daarom bestaat er voor het stimuleren van personeelsontwikkeling de ESF-subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds. Namens de grafimediabedrijfstak heeft het A&O Fonds Grafimediabranche een ESF-subsidie aangevraagd om het permanent opleiden in bedrijven laagdrempeliger te maken. Vooral in het midden- en kleinbedrijf zijn opleidingskosten vaak een hoge drempel. Met financiële steun van de Europese Unie komt een groot aantal cursussen voor zowel grafimedia en andere branches binnen de creatieve industrie nu voor subsidie in aanmerking. Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft een eenvoudige procedure ontwikkeld die u administratieve rompslomp bespaart en zorgt voor een snelle afwikkeling van uw subsidie aanvraag. Soort project Procedure Subsidie Bedrijven uit de creatieve industrie De belangrijkste voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn: De opleiding staat in de catalogus en heeft maximaal mbo-4 niveau. Het opleidingsniveau van de deelnemer mag maximaal mbo-4 niveau zijn. De uitvoering van de opleiding vindt (deels) plaats tussen 2 februari 2010 en 1 augustus Bedrijven uit de creatieve industrie kunnen ongeveer 30 tot 35% van cursuskosten voor medewerkers retour ontvangen. Het betreft cursussen die zijn vermeld in de catalogus met het ESF cursusaanbod. Het betreft een breed cursusaanbod, verdeeld over 17 categorieën. Het aanbod behandelt vrijwel alle vaardigheden die in het grafimediabedrijf nodig zijn. Daarnaast is voor enkele branches in de creatieve industrie passend aanbod opgenomen. De catalogus is te downloaden op de website van het A&O Fonds Grafimediabranche: Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u een aantal gegevens kunnen overleggen, zoals: Facturen van de scholing. Betalingsbewijzen. Bewijs van deelname of eventueel behaald certificaat. Kopieën van identiteitsbewijzen van de deelnemers. Samen met het subsidieaanvraagformulier stuurt u deze gegevens naar het A&O Fonds Grafimediabranche. Het A&O Fonds zorgt voor de verdere afhandeling. Als alle gegevens in orde zijn bevonden, wordt uw subsidie zo spoedig mogelijk overgemaakt. 35% van de scholingskosten voor bedrijven die financieel bijdragen aan het A&O Fonds. 30% van de scholingskosten voor de overige bedrijven. Alle belangrijke informatie over de ESF-subsidieregeling en een aanvraagformulier voor subsidie vindt u op de website Daar vindt u ook het overzicht van opleidingen van de tien aanbieders en de looptijd van het project. Voor opleidingen uitgevoerd in 2010 en eventueel doorlopend in 2011 dient het aanvraagformulier uiterlijk 31 augustus 2011 bij het A&O Fonds Grafimediabranche binnen te zijn. Voor opleidingen over 2011 en 2012 is de uiterste inleverdatum 30 augustus Aan te vragen via A&O fonds grafimedia. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur:

7 Wet Vermindering Afdracht Onderwijs 2011 De Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen onderwijs, kort gezegd de WVA-onderwijs, is een fiscale stimuleringsregeling waarmee u als werkgever (veel) geld kunt besparen. U kunt namelijk een aanzienlijke vermindering van de belasting- en premieafdracht krijgen voor verschillende groepen werknemers die scholing volgen. U hoeft dan minder loonbelasting en premie volksverzekeringen, ofwel loonheffing, af te dragen. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van de Belastingdienst. Wel moet u rekening houden met de administratieve eisen en het toetsloon. De toegepaste afdracht moet per werknemer tot op dagniveau worden berekend. Wijzigingen per 1 januari 2011 Afgezien van de aanpassing van de bedragen is het voor werknemers, die een hbo opleiding willen volgen, niet langer noodzakelijk een minimaal aantal uren per week werkzaam te zijn. In 2010 was een van de voorwaarden een arbeidsovereenkomst voor tenminste 6 maanden of tweemaal 4 maanden van 32 uur per week. Vanaf 1 januari 2011 geldt de eis van een 32-urige werkweek niet meer. Ook bij minder praktijkuren kunnen werknemers dus in aanmerking komen voor de afdrachtvermindering. In dat geval moet het toetsloon en het bedrag van de afdrachtvermindering met een deeltijdfactor herberekend worden. Per 1 januari is de afdrachtsvermindering voor de regeling Verhoging opleidingsniveau 500,- komen te vervallen. Hiernaast volgt een kort overzicht van de categorieën waarop WVA-onderwijs van toepassing is, mits er wordt voldaan aan de administratieve- en toepassingseisen (regelgeving). Loopt via de belastingdienst. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur: 7

8 a. Beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg Definitie: Werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Maximale afdrachtvermindering 228,17 per maand. b. AIO/OIO bij universiteit, NOWO of KNAW Definitie: Werknemer die is aangesteld als assistent of onderzoeker in opleiding bij een universiteit, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek of de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Maximale afdrachtvermindering 228,17 per maand. c. Werknemer die promotie-onderzoek verricht Definitie: Werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO die promotie-onderzoek verricht met een loon dat overeenkomt met dat van een AIO. Maximale afdrachtvermindering 228,17 per maand. d. Arbeid in het kader van initiële opleiding in het hbo Definitie: Werknemer die in het kader van zijn initiële opleiding aan een Hogeschool aansluitende arbeid verricht en werkzaam is in bepaalde aangewezen sectoren. Deze werknemer is niet ingeschreven als voltijd student, maar volgt een duaal opleiding. Maximale afdrachtvermindering 228,17 per maand. e. Voormalig werkloze met scholing tot startkwalificatieniveau Definitie: Werknemer die middels een in het CREBO-register erkende opleiding op startkwalificatieniveau wordt gebracht. Deze werknemer was voor indiensttreding werkloos en niet gekwalificeerd (geen startniveau). Maximale afdrachtvermindering 273,83 per maand. f. Leer-werktraject derde of vierde jaar basisberoepsgerichte leerweg vmbo Definitie: Leerling die een leer- werktraject in het derde of vierde jaar van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo volgt bij de inhoudingsplichtige. Maximale afdrachtvermindering 228,17 per maand. g. Stage beroepsopleiding in beroepsopleidende leerweg mbo-niveau 1 of 2 Definitie: Stagiair die stage loopt in het kader van een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg op mbo-niveau 1 of 2. Maximale afdrachtvermindering 109,58 per maand. h. Werknemer die een EVC-procedure volgt Definitie: Werknemer die een EVC-procedure volgt, waarvoor een verklaring is afgegeven door een (bij ministeriële) aangewezen instantie. Maximale afdrachtvermindering 329,- per procedure. Bovengenoemde categorieën gelden voor 2007 tot De weergegeven tarieven voor de afdrachtvermindering hebben betrekking op WVA-onderwijs kan met terugwerkende kracht (5 jaar) worden toegepast. Hierbij is de destijds geldende regelgeving van toepassing. 8

9 Voorwaarden Voor het verkrijgen van afdrachtvermindering onderwijs gelden verschillende regels voor bovengenoemde categorieën. Voor werknemers die de beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg en werknemers die de duale leerweg in het hoger beroepsonderwijs volgen en nog geen 25 jaar oud zijn, geldt in 2011 een toetsloon van ,- per kalenderjaar. Vanaf 25 jaar geldt geen toetsloon meer. Voor werknemers die de duale leerweg in het hoger beroepsonderwijs volgen, mag de afdrachtvermindering maximaal 24 maanden worden toegepast. Voor de overige werknemers geldt geen toetsloon en is hun leeftijd niet van belang. Voor hen mag afdrachtvermindering worden toegepast gedurende maximaal 48 maanden. Bij deeltijdwerkers worden de termijnen evenredig verlengd. Subsidie Indiening Toepassing Samenloop meerdere afdrachtverminderingen Verdere informatie De afdrachtvermindering onderwijs bedraagt 2.738,- per kalenderjaar. De afdrachtvermindering voor voormalig werkloze werknemers, die aangewezen scholing volgen die erop gericht is hen op startkwalificatieniveau te brengen, bedraagt 3.285,-. Aanvragen moeten worden ingediend door middel van de belastingaangifte. Voor de toepassing van een afdrachtvermindering is geen toestemming van de Belastingdienst nodig. Een werknemer kan voor meerdere afdrachtverminderingen tegelijk in aanmerking komen. De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk en de afdrachtvermindering zeevaart kunnen echter niet samengaan. De afdrachtvermindering onderwijs (WVAOW) kan derhalve wel samengaan met de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) of de afdrachtvermindering zeevaart. Voor meer informatie over de opleidingen waarvoor de afdrachtvermindering onderwijs kan worden toegepast, kan contact worden opgenomen met de Informatielijn beroepsbegeleidende leerweg: (079) Tevens kan verdere informatie worden gevonden op de site van de belastingdienst: verminderingen.html 9

10 Ervaringsprofiel en -certificaat Heeft u werknemers die op zoek moeten naar ander werk? Bijvoorbeeld omdat u minder werk heeft en tijdelijke contracten niet kunt verlengen? Dan kunt u hen voorbereiden op een overstap naar ander werk met een Ervaringsprofiel of een Ervaringscertificaat. Met zo n profiel of certificaat wordt in kaart gebracht welke kwaliteiten de werknemer heeft, evenals de kwaliteiten die hij (nog) niet met diploma s kan aan tonen. Er is een aantal erkende aanbieders die dit voor u kan verzorgen. UWV vergoedt soms de kosten daarvan. Wat is een Ervaringsprofiel (EVP)? Een Ervaringsprofiel is een overzicht van de kennis en ervaring die de werknemer in de loop van zijn leven heeft opgebouwd. Onder deskundige begeleiding maakt uw werknemer zelf het overzicht van de kennis en ervaring die hij heeft. Zo krijgt hij een goed beeld van zijn eigen kwaliteiten. Het Ervaringsprofiel kan hij gebruiken om toekomstige werkgevers van die kwaliteiten te overtuigen. Wat is een Ervaringscertificaat (EVC)? Een Ervaringscertificaat is vooral zinvol voor de werknemer die wel werkervaring en kennis heeft, maar niet de diploma s die daarbij horen. Een deskundige beoordeelt dan of de werknemer alle kennis en ervaring die hij in kaart heeft gebracht ook werkelijk heeft. De resultaten van deze officiële beoordeling worden vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Soms is dit zelfs genoeg voor de werknemer om een diploma te krijgen. Of dat hij daarvoor nog maar gedeeltelijk een opleiding hoeft te volgen. Door het Ervaringscertificaat is dan duidelijk welk deel dat is. Ook is door het Ervaringscertificaat voor een toekomstige werkgever duidelijker wat iemand kan en weet. Beoordelingscriteria Subsidie Subsidiabele kosten De regeling is voor diegenen die met werkloosheid worden bedreigd, maar is ook van toepassing op uitzend- krachten en 0-uren contracten. Dreigend ontslag. (tijdelijke) dienstverband eindigt binnen 4 maanden. Uitzendovereenkomst, Nul-urencontract. Het ontbreken van een startkwalificatie (niveau 2) is niet noodzakelijkerwijs een voorwaarde. Werknemers die met ontslag bedreigd worden, kunnen ook in aanmerking komen voor vergoeding door het UWV. Officieel erkend EVC/EVP traject. Andere criteria nog onbekend ,- voor EVC. 600,- voor EVP. 50% subsidie. < 25 medewerkers 100% subsidie. De factuurkosten voor EVC en EVP trajecten. De regeling staat open en via UWV Werkbedrijf kan er gebruik van gemaakt worden. Zie voor informatie Meer informatie over het Ervaringscertificaat vindt u op de website van Leren en Werken, 10 Aan te vragen via UWV. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur:

11 Subsidie op mobiliteitsactiviteiten C3 Samen met u werkt Mobiliteitscentrum C3 aan maatwerkoplossingen voor de personeelssituatie in uw bedrijf. C3 ondersteunt u met deskundig advies en met praktische diensten. Of het nu gaat om het vinden van geschikte medewerkers, een oplossing bieden voor de vergrijzing of als u juist medewerkers moet laten gaan. We werken eraan scholieren en werknemers buiten de branche te interesseren voor de creatieve industrie. We stimuleren een gezonde doorstroom van werknemers binnen en tussen de bedrijven. Zodat iedereen goed en gemotiveerd breed inzetbaar is in het bedrijf. En waar nodig begeleiden we de uitstroom van mensen. Bij voorkeur van werk naar werk binnen de branche maar zo nodig ook daarbuiten. Zo houden we kennis en ervaring zoveel mogelijk binnen de creatieve industrie en houden we mensen aan het werk. Collectieve activiteiten creatieve industrie Met diverse diensten en activiteiten stimuleren we de instroom van nieuwe medewerkers. Het gaat om beroepsvoorlichting op scholen en in bedrijven. Meer informatie over deze activiteiten vindt u op en Voor informatie en advies over doorstroom en uitstroom kunt u gebruik maken van de Servicedesk van C3, de website de vacatureservice en het digitaal Talentcenter (inclusief testen,vacaturebank, etc.). C3 biedt daarnaast betaalde dienstverlening die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel is. Soort project Beoordelingscriteria Subsidie Bedrijven die hun medewerkers ondersteuning bieden bij doorstroom of ontslag. Individuele medewerkers die ondersteuning willen bij doorstroom of ontslag. Bedrijven die financieel bijdragen aan het garantiefonds kunnen zonder kosten gebruik maken van de producten van C3 Individuele medewerkers die bij deze bedrijven werkzaam waren kunnen zonder kosten gebruik maken van de producten van C3 In andere gevallen zullen de activiteiten worden gefactureerd Subsidie op loopbaantrajecten. Met een intake wordt per individuele werknemer bepaald of en hoe er verdere dienstverlening wordt geboden. De activiteiten van het Mobiliteitscentrum C3 liggen op het terrein van: e-coaching (bij bijvoorbeeld het samenstellen van een CV) brief-check (beoordeling van sollicitatiebrieven) intake mobiliteitsmarkten sollicitatietrainingen loopbaantrajecten om- en bijscholing Voor de bedrijven die meebetalen aan het garantiefonds is de subsidie gelijk aan de kosten van de loopbaantrajecten De activiteiten van het mobiliteitscentrum C3 zijn subsidiabel tot 1 januari 2014 Aan te vragen via A&O Fonds Grafimediabranche. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur: 11

12 Korting op opleidingen Printmedia Momenteel kunnen bedrijven die bijdragen aan het opleidingsfonds gebruik maken van de kortingsregeling (25%) op een groot deel van de GOC opleidingen. Door de krimpende branche en het daarmee teruglopende aantal deelnemers aan het fonds, is het A&O Fonds genoodzaakt de regeling aan te passen. Per 1 januari 2012 zal de korting voor minder opleidingen gelden. De keuze voor deze opleidingen wordt bepaald aan de hand van de situatie op de arbeidsmarkt. In hoeverre er een tekort is of zal ontstaan voor personeel met die opleidingen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de opleidingen. Vanaf 1 januari 2012 zal ook de procedure om deze korting aan te vragen veranderen. De korting wordt dan niet meer verleend via de nota van GOC, maar kan in de lijn van ESF bij het A&O Fonds Grafimedia opgevraagd worden. Overige opleidingen/bedrijfsprojecten komen vanaf 1 januari 2012 niet meer in aanmerking voor een bijdrage uit het A&O Fonds Grafimedia. Soort project Procedure Subsidie Bedrijven die drukkers en nabewerkers een gecertificeerde en branche erkende opleiding willen aanbieden. De bedrijven dragen financieel bij aan het A&O Fonds Grafimedia. Het door het A&O Fonds bestuur vastgesteld overzicht aan opleidingen. Subsidie voor opleidingen. Bedrijven kunnen gebruik maken van het formulier dat door GOC is ingevuld. De ESF- subsidie en de korting van het A&O Fonds kunnen gelijktijdig worden aangevraagd. Per 1 januari 2012 wordt de tegemoetkoming van 25% op het factuurbedrag van de opleiding excl. examen- kosten verstrekt aan individuele inschrijvingen op de volgende branche erkende opleidingen van GOC: Offsetdrukken. Vellenbewerking snijden. Vellenbewerking vouwen. Geniet brocheren. Gelijmd brocheren. Alle belangrijke informatie over deze kortingsregeling en het aanvraagformulier voor subsidie vindt u op de website De regeling gaat in per 1 januari De voorwaarden en de keuze voor de opleidingen die voor subsidie in aanmerking komen worden jaarlijks door het bestuur van het A&O Fonds Grafimedia vastgesteld. Voor kartonnage- en flexibele Verpakkingsbedrijven die vallen onder de gelijknamige CAO kennen een eigen kortingsregeling (SBK). Meer informatie hierover vindt u op Zeefdruk- en signbedrijven die aangesloten zijn bij het Z&S-O&A fonds kunnen ook gebruik maken van een kortingsregeling. Meer informatie vindt u op: 12 Aan te vragen via A&O fonds grafimedia. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur:

13 Loonkostensubsidie Indien een werkgever iemand wil aannemen die een uitkering heeft, dan kan onder bepaalde voorwaarden daarvoor een loonkostensubsidie worden aangevraagd. De werkgever loopt hierdoor een kleiner financieel risico. Beoordelingscriteria Subsidie Subsidiabele kosten Uitkeringsgerechtigden die moeilijk aan werk kunnen komen. De persoon heeft een WGA-, WAO-, of Wajong-uitkering. Is nog geen 50 jaar, (> 50 jaar premierestitutie). Kan heel moeilijk aan werk komen. Heeft de afgelopen 6 maanden niet op proef bij u gewerkt. Heeft een zogenoemde indicatie loonkostensubsidie (LKS). Hieruit blijkt dat hij bij de doelgroep hoort. Heeft in de afgelopen 5 jaar niet eerder loonkostensubsidie ontvangen. of heeft al langer dan 1 jaar een volledige WW uitkering. U biedt een contract aan voor 1 jaar. U bent van plan dat contract met nog een half jaar te verlengen. U vraagt de subsidie aan binnen 3 maanden nadat de werknemer bij u in dienst is gekomen. De subsidie is een jaar lang 50% van het minimumloon. Dit geldt als de werknemer fulltime werkt. Als de werknemer parttime werkt, wordt de subsidie naar verhouding verlaagd en gebaseerd op het aantal gewerkte uren. Loonkosten van werknemer. De loonkostensubsidie kan worden aangevraagd bij UWV. Aan te vragen via UWV. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur: 13

14 Ziektewetuitkering (no-riskpolis) voor werkgever In het geval een werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt, loopt de werkgever een zeker financieel risico. In het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid moet de werkgever namelijk loon doorbetalen of een hogere WAO- of WIA-premie betalen. De no-risk polis heeft als doel om deze risico s voor de werkgever te beperken. Soort project Werkgevers Wanneer een arbeidsgehandicapte ziek wordt, dient de werkgever ten minste 70% van het loon van de werknemer twee jaar door te betalen. In het kader van de no-risk polis kan de zieke werknemer of de werkgever ziekengeld ontvangen van UWV. Een werknemer valt onder de no-risk polis in de volgende gevallen: de werknemer had een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering en is weer aan het werk gegaan, of werkt gedeeltelijk naast deze uitkering; de werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt en krijgt daarom geen WIA-uitkering en gaat binnen vijf jaar aan het werk; de werknemer heeft een aanbeveling om te gaan werken bij een bedrijf in de sociale werkvoorziening; UWV heeft aangegeven dat het voor de werknemer door zijn ziekte of handicap moeilijker is een baan te vinden of bepaald werk te doen. In de volgende gevallen kan een herziening van de WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering worden aangevraagd: de werknemer heeft een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ontvangen, welke minder dan vijf jaar geleden is beëindigd. De arbeidsongeschiktheid heeft nu dezelfde oorzaak als destijds; de werknemer is in het verleden gedurende de hele wachttijd voor WAO arbeidsongeschikt geweest, maar had na de wachttijd geen recht op een uitkering. De huidige klachten zijn van dezelfde aard; de werknemer heeft een gedeeltelijke WAO-uitkering met een arbeidsongeschiktheid van minimaal 45%; de werknemer heeft een WAO-uitkering en het loon wordt hierop in mindering gebracht Subsidie Subsidiabele kosten De no-risk polis is in beginsel vijf jaar geldig, maar kan worden verlengd wanneer sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico van de werknemer. Voor werknemers met een Wajong-uitkering of die in het verleden een Wajong-uitkering hebben gehad, blijft de no-risk polis onbeperkt geldig. In het kader van de no-risk polis kan de zieke werknemer of de werkgever ziekengeld ontvangen van UWV. De werkgever mag het ziekengeld van het te betalen loon aftrekken en betaalt hierdoor minder loon. Wanneer de zieke werknemer na twee jaar recht heeft op een WIA-uitkering, dan wordt deze uitkering niet doorberekend aan de werkgever via de gedifferentieerde premiebetaling. In het geval de werknemer hinder ondervindt van een reeds bestaande handicap of beperking, dan kan vervroegd een herziening van de WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering worden aangevraagd. Deze uitkering kan de werkgever in mindering brengen op het te betalen loon. U hoeft de Ziektewet-uitkering niet apart aan te vragen. U kunt de werknemer uiterlijk de vierde ziektedag ziek melden bij UWV. Werkgevers kunnen de Ziektewet-uitkering aan zichzelf laten uitbetalen of rechtstreeks aan de werk- nemer. Wanneer u ervoor kiest de Ziektewet-uitkering aan uzelf te laten uitbetalen, dan betaalt u deze door aan de werknemer. Uw plicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen blijft, maar alleen voor zover het bedrag dat u moet doorbetalen hoger is dan de Ziektewet-uitkering. 14 Aan te vragen via UWV. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur:

15 Werkgeverssubsidie voor voorzieningen arbeidsgehandicapten Wanneer een werkgever kosten maakt voor voorzieningen ten behoeve van een arbeidsgehandicapte werknemer, dan kan deze hiervoor een subsidie krijgen. Het gaat om noodzakelijke aanpassingen, hulpmiddelen op de werkplek of kosten die voortvloeien uit de aanpassing en inrichting van het bedrijf van de werkgever. Het moet gaan om niet-meeneembare voorzieningen. Soort project Subsidie Subsidiabele kosten Werkgevers die kosten maken voor voorzieningen ten behoeve van een arbeidsgehandicapte werknemer kunnen hiervoor een subsidie krijgen. Niet-meeneembare voorzieningen ten behoeve van arbeidsgehandicapte werknemers. Voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen zijn: de dienstbetrekking moet een duur hebben van minimaal zes maanden; het gaat om niet-meeneembare voorzieningen (voor meeneembare voorzieningen kan de werknemer zelf een aanvraag doen). In het geval de werknemer volgens de WIA is beoordeeld als zijnde minder dan 35% arbeidsongeschikt en de werkgever ontvangt geen premiekorting, dan kan het volledige bedrag van de investeringen worden vergoed. Dit wordt per geval bepaald. De kosten moeten betrekking hebben op: een noodzakelijke aanpassing van de werkplek; de aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen; de noodzakelijke aanpassing en inrichting van het bedrijf. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de afdeling Inkoop & Re-integratie van het UWV-kantoor van de woonplaats van de werknemer. Aan te vragen via UWV. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur: 15

16 Loondispensatie arbeidsgehandicapten Een werkgever die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst heeft, kan recht hebben op een loondispensatie. Dit houdt in dat de werkgever minder dan het minimumloon mag betalen. De werkgever kan van deze regeling gebruik maken wanneer een arbeidsgehandicapte werknemer door zijn ziekte of handicap aantoonbaar minder presteert. Het gaat hierbij om een werknemer met een Wajong-uitkering en om personen die jonger zijn dan 18 jaar en beperkingen hebben. Beoordelingscriteria Subsidie Een werkgever die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst heeft, kan recht hebben op een loondispensatie. Voor loondispensatie gelden de volgende voorwaarden: de mindere prestatie is aantoonbaar en te herleiden naar de ziekte of handicap; de duur van de loondispensatie bedraagt een half jaar tot vijf jaar, met de mogelijkheid op verlenging; overheids- en onderwijsinstellingen kunnen hiervan geen gebruikmaken; de werknemer is jonger dan 18 jaar of heeft een Wajong-uitkering. Bij de beoordeling van de loondispensatie worden twee onderzoeken ingesteld. Ten eerste een arbeidskundig onderzoek, waarin wordt onderzocht in hoeverre de betreffende werkgever minder presteert in een bepaalde functie dan een niet-arbeidsgehandicapte werknemer. Vervolgens wordt de arbeidsgehandicapte werknemer medisch onderzocht om te kunnen vaststellen of een ziekte of gebrek de oorzaak is van de mindere prestatie. De loondispensatie kan worden gegeven voor maximaal vijf jaar. De werkgever kan gebruik maken van deze dispensatie vanaf de eerste van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Als te verwachten is dat de werknemer op korte termijn vooruitgang zal boeken, zal de loondispensatie voor kortere duur worden verleend, maar niet korter dan voor zes maanden. De uiteindelijke duur wordt per geval bepaald door het UWV, en kan worden verlengd nadat een nieuw onderzoek heeft plaatsgevonden. Subsidiabele kosten Loondispensatie houdt in dat de werkgever minder dan het minimumloon mag betalen. De loondispensatie kan worden aangevraagd bij UWV. 16 Aan te vragen via UWV. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur:

17 Premiekorting arbeidsgehandicapten Werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of in dienst houden, kunnen gebruik maken van de premiekorting op de arbeidsongeschiktheidpremies en werkloosheidpremies. Soort project Premiekorting Deze premiekorting kan worden toegepast op de werknemer die op de dag van aanvang van de dienstbetrekking: een WIA-, WAZ-, WAO- of Wajong-uitkering heeft (gehad); geen recht op WIA heeft omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is; een aanbeveling heeft om te werken in de sociale werkvoorziening; volgens UWV Werkbedrijf door zijn ziekte of handicap moeilijker werk kan vinden of minder makkelijk werkzaamheden kan uitvoeren. Premiekorting middels de loonaangifte. De korting geldt: bij indiensttreding voor zolang de dienstbetrekking duurt, maar hoogstens gedurende drie jaar; bij behoud van eigen functie voor zolang de dienstbetrekking duurt, maar ten hoogste gedurende één jaar; bij herplaatsing in een nieuwe functie bij de eigen werkgever voor zolang de dienstbetrekking duurt, maar ten hoogste gedurende één jaar; als het dienstverband minder dan drie maanden is onderbroken, dan wordt de dienstbetrekking geacht niet te zijn onderbroken. De korting kan in deze situatie ook worden toegepast. Voor het in dienst nemen of in dienst houden van een arbeidsgehandicapte werknemer bedraagt de korting: 1021,- op jaarbasis op de totale WAO/WIA-premie; 1021,- op het premie werkgeversdeel Werkloosheidsfonds. De totale korting kan dus oplopen tot 2042,- per werknemer per jaar. U hoeft voor het toepassen van de korting geen aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. De korting is loongerelateerd. Dit betekent dat het kortingsbedrag geldt voor de situatie waarin de werknemer aanspraak maakt op ten minste 50% van het minimumloon. Voor werknemers die aanspraak hebben op minder dan 50% van het minimumloon, door bijvoorbeeld deeltijdwerk, geldt een ander kortingsbedrag, namelijk 227,- op jaarbasis per fonds (totaal 454,-). De premiekorting op zowel de verschuldigde WAO-premie als de premie werkgeversdeel Werkloosheidsfonds wordt verhoogd met 680,- als de werknemer jonggehandicapt is, of anders een arbeidsgehandicapte met een beperking die voor de 17e verjaardag al bestond. De werkgever kan de kortingen zelf toepassen op de loonaangifte. Loopt via de belastingdienst. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur: 17

18 Proefplaatsing arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen Wanneer een werkgever een arbeidsgehandicapte of langdurig werkloze in dienst wil nemen, maar er bestaan twijfels over het feit of hij of zij de werkzaamheden wel aankan, dan kan de werkgever gebruik maken van een proefplaatsing. en Soort project Subsidie Personen die gebruik maken van een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong- of WW-uitkering. Proefplaatsing. Voorwaarden voor de proefplaatsing: de werkgever ondertekent een intentieverklaring waarin hij aangeeft een dienstverband van minimaal een half jaar aan te bieden wanneer de proef slaagt; de proeftijd duurt maximaal drie maanden; voor een werkloze werknemer geldt dat deze minimaal zes maanden werkloos is geweest; de werknemer mag niet eerder onbeloond op een proefplaats werkzaamheden hebben verricht bij de betreffende werkgever; de werkgever is verplicht om een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor de werknemer af te sluiten. Bij een proefplaatsing hoeft de werkgever drie maanden lang geen loon te betalen. De werknemer blijft deze periode recht houden op zijn uitkering. De mogelijkheid tot proefplaatsing kan worden aangevraagd bij UWV. 18 Aan te vragen via UWV. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur:

19 Premiekorting ouderen Werkgevers die een oudere werknemer in dienst nemen, kunnen gebruik maken van de premiekorting op de arbeidsgeschiktheidspremies en werkeloosheidpremies. Soort project Premiekorting Deze premiekorting kan worden toegepast op de werknemer die op de dag van aanvang van de dienstbetrekking 50 jaar of ouder is en die tot dat moment een uitkering had. Dat kan een WW-, WAO-, WAZ-, WIA-, Wajong-, WWB-, IOAW-, IOAZ- of WIK-uitkering zijn. Premiekorting middels loonaangifte. Om premiekorting te krijgen, heeft u voor medewerkers van 50 tot 62 jaar een doelgroepverklaring van UWV nodig. In deze verklaring staat dat de werknemer een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Krijgt uw werknemer een uitkering van een andere organisatie dan UWV? Dan moet hij contact opnemen met de organisatie die de uitkering betaalt. De korting op de premies van deze werknemer kan oplopen tot 6.500,- per jaar. Deze korting krijgt u zolang deze werknemer bij u in dienst is, maar maximaal 3 jaar. De werkgever kan de kortingen zelf toepassen op de loonaangifte. Loopt via de belastingdienst. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur: 19

20 Stimuleringspremie voor instroom in BBL Printmedia De komende jaren voorzien we een tekort aan drukkers en nabewerkers. Het aantal leerlingen in deze beroepsgroepen is aanzienlijk afgenomen en niet voldoende om de uitstroom aan oudere werknemers op te vangen. Een goede mogelijkheid om geschikt personeel te vinden, is om deze zelf op te leiden binnen het bedrijf. A&O Fonds Grafimediabranche ondersteunt bedrijven hierbij door het verstrekken van een eenmalige stimuleringspremie per BBL leerling. De praktijkopleider begeleidt, coacht en beoordeelt BBL-leerlingen en stagiairs in het bedrijf. Hij organiseert de praktijkopleiding van leerlingen en ziet erop toe dat de leerlingen voldoende aan hun opleiding toekomen. In dit kader heeft het A&O Fonds Grafimediabranche in samenwerking met GOC aanvullende maatregelen ontwikkeld die de praktijkopleider en leerling ondersteunen bij het realiseren van de praktijkopleiding. Beoordelingscriteria Subsidie Bedrijven die een BBL leerling in dienst nemen. Iedere leerling die voor het eerst een BBL-opleiding volgt. Het betreft leerlingen voor de opleiding printmedia (drukken en nabewerken). Het leerbedrijf draagt financieel bij aan het A&O Fonds Grafimediabranche. De leerling is na afloop van de proeftijd nog in dienst bij het leerbedrijf. Het leerbedrijf moet erkend zijn. Er moet een leer-/arbeidsovereenkomst zijn afgesloten. Bedrijven die nog niet erkend leerbedrijf zijn kunnen, zich aanmelden via ,- stimuleringspremie voor het leerbedrijf. Op de reguliere opleiding professioneel praktijkopleider. (Op de cursuskosten van 780,- ontvangen alle bedrijven in de creatieve industrie een subsidie van 595,-. Over het restbedrag van 195,- geeft het A&O Fonds nog een aanvullende subsidie waardoor het totaalbedrag aan subsidies gelijk is aan de kosten van de training.) In aansluiting op de reguliere opleiding praktijkopleider wordt er op actuele thema s een aantal malen per jaar een workshop georganiseerd. De kosten van deze workshop bedragen 240,-. De subsidie is gelijk aan de kosten van de workshop. Meer informatie hierover vindt u op Extra ondersteuningsbezoek voor praktijkopleiders voor feedback, praktische tips en/of uitleg over competentiegericht beroepsonderwijs. De kosten van een bezoek bedragen 300,-. De subsidie is gelijk aan de kosten van het bezoek. In leerbedrijven is niet altijd genoeg tijd of ruimte om een leerling bepaalde kwaliteiten te laten ontwikkelen. Of de leerling heeft op een specifiek onderwerp extra oefening nodig. In die gevallen worden door GOC eendaagse trainingen voor leerlingen georganiseerd. De prijs voor een cursusdag bedraagt 480,-. De subsidie is gelijk aan de kosten van de training. Schooljaar Het aanvragen van de Leerlingpremie kan via een aanvraagformulier die terug te vinden is op Daar zijn ook de verdere voorwaarden te vinden. 20 Aan te vragen via A&O fonds grafimedia. Zie ook het schema op pagina 4 en 5. Gebruikte kleur:

Hieronder volgt een kort overzicht van de categorieën waarop WVA-onderwijs van toepassing is, mits er wordt voldaan aan de regelgeving:

Hieronder volgt een kort overzicht van de categorieën waarop WVA-onderwijs van toepassing is, mits er wordt voldaan aan de regelgeving: Generieke regelingen 1. Personeelssubsidies 1.1 Wet Vermindering Afdracht Onderwijs 2013 (incl. Erkenning van Verworven Competenties (EVC)) De Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Inleiding. Premiekorting

Inleiding. Premiekorting Inleiding De overheid heeft verschillende subsidieregelingen om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen en te houden. Er zijn verschillende subsidieregelingen specifiek gericht op een bepaalde

Nadere informatie

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Als uw bedrijf groeit, is er al snel extra personeel nodig. Zeker voor kleine bedrijven is het een grote stap om iemand aan te nemen. Het kost

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Europees Sociaal Fonds - duurzame inzetbaarheid...19

Inhoudsopgave. 5. Europees Sociaal Fonds - duurzame inzetbaarheid...19 Inhoudsopgave Personeelssubsidies... 3 1. Sectorplan Grafimediabranche... 3 1.1 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit: Loopbaanscan... 3 1.2 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit: Van-werk-naar-werk begeleiding...

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Regelingen... 3 2 Heeft u vragen?... 6 /

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft Ziektewet-uitkering (no-riskpolis) Minder

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Uitleg soorten Afdrachtverminderingen

Uitleg soorten Afdrachtverminderingen Uitleg soorten Afdrachtverminderingen Inhoud In het kort... 1 Verminderingen onderwijs... 1 BBL... 2 BOL... 3 'Zwart-op-wit' overeenkomst... 4 Meer info afdrachtverminderingen onderwijs... 5 Afdrachtvermindering

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Wezep Profiel Ruime werkervaring binnen de catering.

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS Ouderen Premiekorting ouderen vanaf 56 jaar (mobiliteitsbonus) (was voorheen 50 jaar) Aanvragen bij, uitvoering door Belastingdienst - Werkgever krijgt 7.000,= premiekorting per jaar, maximaal 3 jaren,

Nadere informatie

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam]

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam] WVA Versie 27012014 door [ naam] Dit bestand bevat checklists voor de verschillende vormen van afdrachtvermindering onderwijs Sommige begrippen/ eisen zijn wat beknopt omschreven, dus voorkennis van de

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een ziekte of handicap in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

subsidiegids inventarisatie van subsidieregelingen a&ofondsgrafimediabranche beeld: Karin van Hengel

subsidiegids inventarisatie van subsidieregelingen a&ofondsgrafimediabranche beeld: Karin van Hengel subsidiegids inventarisatie van subsidieregelingen a&ofondsgrafimediabranche 1 beeld: Karin van Hengel leeswijzer Voor u ligt de brochure met informatie over de diverse subsidies en fiscale mogelijkheden

Nadere informatie

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Arnhem Profiel Ik ben werkzaam sinds 2000 bij de *, waarvan 11

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Rosmalen Profiel Ik beschik

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Inventarisatie (crisis)maatregelen & subsidies

Inventarisatie (crisis)maatregelen & subsidies Het kennis- en opleidingscentrum voor de mobiliteitsbranche Inventarisatie (crisis)maatregelen & subsidies 1 november 2009/versie 3 Inventarisatie (crisis)maatregelen & subsidies 1 Inhoud OOMT subsidies

Nadere informatie

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren 1. Verlaag loonkosten onderwijs, speur- en ontwikkelingswerk en zeevaart Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Amersfoort Profiel Mijn

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Pruijn-Vogel Jacqueline

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5813 22 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 03 maart 2012, nr. WJZ/355918 (10191)

Nadere informatie

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten 1 Introductie Marjolijn Berend Landelijk adviseur werkgeversdiensten Karsten Bulling Landelijk adviseur werkgeversdiensten

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Mook Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren Subsidieregeling Praktijkleren INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Hoogte subsidie 3 3. Indienen aanvraag en voorwaarden subsidie 4 4. Overgangsregeling 2014 5 Bijlagen: -voorbeeld urenregistratie - voorbeeld

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Doesburg Profiel Mijn ervaring

Nadere informatie

H.R.P. (Henk) Zevering

H.R.P. (Henk) Zevering H.R.P. (Henk) Zevering Manager / adviseur ROZA Salarisverwerking & P&O advies en Hrsalarisservice - Salarisverwerking & advisering voor alle branches - HR advisering in, door en uitstroom - Begeleiding

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Beuningen Persoonlijk profiel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Oudewater Profiel Ik ben een gemotiveerde vrouw van 57 jaar, servicegericht,

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Zwolle Nummer 4 16 juni 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Belasting voordelen... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting in

Nadere informatie

Aanvraag subsidie stimuleringsregeling BBL printmedia 2016

Aanvraag subsidie stimuleringsregeling BBL printmedia 2016 Aanvraag subsidie stimuleringsregeling BBL printmedia 2016 2 Aanvraag subsidie stimuleringsregeling BBL printmedia 2016 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor BBL leer- werktrajecten die door

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ad 1) Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Ad 2) Premiekorting Arbeidsgehandicapte...

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Plaats : Oosterbeek Sinds

Nadere informatie

Overzicht subsidies/programma s

Overzicht subsidies/programma s Bijlage 2 Overzicht subsidies/programma s Toelichting Dit betreft een overzicht van bestaande (en ontwikkeling) subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen?

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Eén van onze relaties stelde ons deze vraag. Het antwoord op deze vraag lijkt op het eerste oog voor de hand liggend te zijn: met uitzondering

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Memo loonkostensubsidies 2013

Memo loonkostensubsidies 2013 BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Loon- & Premieheffing Memo loonkostensubsidies 2013 1 Inleiding Wij weten natuurlijk niet hoe het u is vergaan in 2012, maar dat dat jaar op wetgevingsgebied

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART MEI 2015

SUBSIDIEKAART MEI 2015 SUBSIDIEKAART MEI 2015 Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene

Nadere informatie

Aanvraag subsidie stimuleringsregeling BBL printmedia 2017

Aanvraag subsidie stimuleringsregeling BBL printmedia 2017 Aanvraag subsidie stimuleringsregeling BBL printmedia 2017 2 Aanvraag subsidie stimuleringsregeling BBL printmedia 2017 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor BBL leer- werktrajecten die door

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Premiekorting Arbeidsgehandicapte... 4 Jonggehandicaptenkorting

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 29 6 januari 204 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2.

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

Uw bedrijf een leerbedrijf?

Uw bedrijf een leerbedrijf? Uw bedrijf een leerbedrijf? Uw bedrijf een leerbedrijf? Spreekt het u aan om enthousiaste, gemotiveerde jonge mensen in uw bedrijf aan het werk te hebben? Vindt u het een interessante gedachte dat uw bedrijf

Nadere informatie

LOONKOSTENSUBSIDIES 2015

LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 LOONKOSTENSUBSIDIES 2015 Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)... 2 3 Mobiliteitsbonussen en overige arbeidsparticipatie bevorderende maatregelen voor specifieke

Nadere informatie

Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche. Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage

Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche. Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage De leerling is de kwaliteit van morgen Ontgroening en vergrijzing; u hebt er vast al veel over gehoord of gelezen.

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Werken met een ziekte of handicap?

Werken met een ziekte of handicap? FNV Bondgenoten Werken met een ziekte of handicap? De mogelijkheden voor u op een rijtje Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Oktober 2007 Oplage: 1500 Opmaak: FNV

Nadere informatie

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas

Loonkostensubsidies. De mogelijkheden in vogelvlucht. Mark van Waas Loonkostensubsidies De mogelijkheden in vogelvlucht Mark van Waas UW GROEIEND BEDRIJF Wie neemt u aan? ARBEIDSGEHANDICAPTEN Premie korting No Risk Polis Voorzieningen Loondispensatie Arbeidsgehandicapten

Nadere informatie

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33)

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) 20-12-2016, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) Werkgeverslasten 2017 voor horeca algemeen lager De werkgeverslasten voor de sector 33

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4 Financiële regelingen Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee voor Taal...

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie 1 Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Persoonlijke gegevens Malden Persoonlijk profiel en vaardigheden

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking

Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking Subsidies en regelingen Bestemd voor werknemers met een beperking Voorwoord In dit document worden een aantal regelingen vermeld die bestemd zijn voor mensen met een beperking en die een positieve bijdrage

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Subsidieoverzicht 2017

Subsidieoverzicht 2017 Subsidieoverzicht 2017 Inhoud Inleiding... 03 Om- of bijscholing nieuwe medewerkers... 04 BBL-opleiding van nieuwe medewerkers... 05 Stimuleringsregeling BBL... 06 Printmedia opleidingen... 07 Opleidingen

Nadere informatie