Fidelity Active STrategy. FAST Emerging Markets Fund. Uw route naar de beste beleggingskansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fidelity Active STrategy. FAST Emerging Markets Fund. Uw route naar de beste beleggingskansen"

Transcriptie

1 Fidelity Active STrategy FAST Emerging Markets Fund Uw route naar de beste beleggingskansen the currency of investing

2 FAST Emerging Markets Fund: Effectiever beleggen in opkomende markten Goede fondsaanbieders zijn voortdurend bezig met het verbeteren van hun beleggingsproducten en hun manier van beleggen, rekening houdend met de daaraan verbonden risico s. Vanuit deze benadering biedt Fidelity Worldwide Investment u een innovatief beleggingsproduct aan. Fidelity is een vooraanstaande, actief beleggende vermogensbeheerder met een grote staat van dienst en een inter nationaal netwerk van beleggingscentra. Het FAST Emerging Markets Fund is een beleggingsfonds uit de serie FAST-beleggingsfondsen, opgezet om via actief vermogensbeheer, optimale benutting van aandelenresearch en bijzondere beleg gingstechnieken hogere rendementen te realiseren dan traditionele beleggings fondsen. Doelstelling van het fonds is om extra rendement te behalen dat is gebaseerd op beleggingsvaardigheid en beleggingsinzicht. Meer voordeel van de beste beleggingsideeën van Fidelity s analisten Het FAST Emerging Markets Fund is opgericht om efficiënter gebruik te maken van de beleggingsideeën waar Fidelity s aandelenanalisten het sterkst van overtuigd zijn. Met het FAST Emerging Markets Fund kunnen beleggers extra rendementskansen toevoegen aan hun portefeuille, waarbij wel bedacht moet worden dat door de markten waarin wordt belegd en de wijze van beleggen het risicoprofiel aanzienlijk hoger kan zijn dan van een traditioneel aandelenfonds. De doelstelling van het FAST Emerging Markets Fund is om meer rendement te realiseren dan het gemiddelde van de beleggings categorie aandelen opkomende markten : de index. Dit rendement is mogelijk door de beleggingsvaardigheid en de beleggingsinzichten van de fonds beheerder en zijn team. De strategie waarmee de fondsbeheerder de index wil verslaan is het efficiënter gebruik maken van de inzichten van het gerenommeerde aandelenresearchteam van Fidelity. De fondsmanager kan daarbij zowel gebruikmaken van de koop- als van de verkoopaanbevelingen van de Fidelity-analisten. Dat laatste is bijzonder, en geeft de fonds beheerder meer mogelijkheden om met zijn beleid ook op lange termijn hogere rendementen te realiseren dan traditionele beleggingsfondsen. resultaat FAST Emerging markets fund EUR FAST Emerging Markets Fund MSCI Emerging Markets Index OKT 2011 JAN 2012 APR 2012 JUL 2012 OKT 2012 JAN 2013 Bron: Fidelity Worldwide Investment. De grafiek toont het geindexeerd rendement na kosten en fees in Euro vanaf de start van het fonds ( ) tot en met Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

3 Opkomende markten: sterke groei, meeste veerkracht Aandelen uit de opkomende markten zijn niet meer weg te denken uit de portefeuilles van beleggers. Zowel particuliere als professionele beleggers, en zowel fondsbeheerders als analisten zijn ervan overtuigd dat de groei van de wereldeconomie op langere termijn vooral vanuit de opkomende markten zal komen. Zo belemmeren diverse factoren het conjunctuurherstel in het Westen denk aan de vergrijzing en de noodzakelijke schuldvermindering bij consumenten, banken en overheden. Daar staan tal van oorzaken tegenover waarom in de opkomende markten de groei en dynamiek juist wordt gestimuleerd. Niet alleen leeft 80% van de wereldbevolking in de opkomende economieën, ook is de gemiddelde leeftijd er een stuk lager. Dat is gunstig voor de groei. De vele jonge mensen die naar welvaart streven, nemen samen de hele economie op sleeptouw. Toename infrastructuur, grotere steden Een tweede factor is de ontwikkeling van infrastructuur en verstedelijking. De aanleg van autowegen, treinverbindingen en vliegvelden is niet alleen noodzakelijk om verdere economische groei te faciliteren. Het zorgt ook voor investeringen die een vliegwieleffect hebben en biedt uiteindelijk ook beleggingskansen. Ook in de steden zal de komende decennia flink gebouwd moeten worden. Voor de komende veertig jaar wordt verwacht dat wekelijks een miljoen mensen in de derde wereld wegtrekken van het platteland om in de stad een beter leven op te bouwen. Vraag naar grondstoffen, opkomst middenklasse De derde factor hangt samen met de toenemende industrialisering, groei van de wereldbevolking en welvaartsgroei. De daardoor aanhoudend sterke vraag naar grondstoffen als olie, ijzererts en metalen geeft grondstoffen producerende landen een continue steun in de rug. Als laatste noemen we de consumptiegroei door de opkomst van middenklasse (welvaartsgroei) en door de algehele groei van de wereldbevolking. voorbeeld: Groei bevolking en bbp per inwoner Nigeria USD Bbp per hoofd van de bevolking (linkeras) Bevolking (rechteras) Een voorbeeld: in Nigeria woonden in 2000 ongeveer 120 miljoen mensen. In 2012 waren dat er 160 miljoen. En dat niet alleen: in diezelfde periode is het gemiddelde inkomen ongeveer 500% toegenomen. Het gegeven dat we in de opkomende markten de sterkste economische dynamiek en groei vinden, biedt belangrijke aanknopingspunten voor beleggers. Geen wonder dat alle wereldwijd opererende ondernemingen investeren in omzetgroei in opkomende markten. Een strategische keuze om in te zetten op groei, die ook aan beleggers aantrekkelijke perspectieven biedt miljoen Bron: World Economic Outlook Database, april 2012

4 Fidelity heeft een van s werelds grootste researchteams op het gebied van aandelen in opkomende markten. Profiteren van alle beleggingsaanbevelingen van Fidelity Fidelity is trots op de kwaliteit van zijn wereldwijde beleggingsresearchteam dat zich uitstrekt over praktisch alle beleggingscategorieën. Met 122 aandelenanalisten, verspreid over 12 beleggingscentra in alle belangrijke regio s van de wereld heeft Fidelity een van s werelds grootste researchteams. Hiervan zijn 45 analisten specifiek werkzaam op het gebied van opkomendemarkten-aandelenresearch. Deze analisten worden ondersteund door hun collega-analisten op het gebied van obligaties, kwantitatieve analyse* en technische analyse**. Bij elkaar volgen zij nagenoeg alle beursgenoteerde aandelen uit de opkomende markten. De grote schaal waarop research wordt gedaan, stelt hen in staat om meer te doen dan alleen aantrekkelijke kandidaten selecteren voor opname in gewone opkomendemarktenfondsen. Daarnaast volgen zij namelijk ook de aandelen die zij overgewaardeerd vinden en die zij voorzien van een verkoopaanbeveling. Helaas kan een traditioneel beleggingsfonds niet optimaal profiteren van een terecht gegeven verkoopaanbeveling. Dat komt doordat bij het opvolgen van die aanbeveling het aandeel verdwijnt uit de portefeuille. Het FAST Emerging Markets Fund kan langer profiteren van dergelijke verkoopaanbevelingen. De fondsmanager heeft namelijk de vrijheid om via shortposities extra rendement te behalen op aandelen die verkoopwaardig zijn. Shortpositie: belegging die meer waard wordt als het onderliggende aandeel in koers daalt. Een shortpositie kan worden ingenomen via een putoptie. Om de kandidaten voor de shortposities met het hoogste potentiële rendement te vinden, werkt de fondsmanager nauw samen met een analist die zich uitsluitend richt op aandelen die in aanmerking komen om er een shortpositie in te nemen. Deze shortspecialist werkt op zijn beurt samen met de vele analisten die zich richten op een specifieke bedrijfssector en analisten die zich bezighouden met aandelen uit opkomende markten. De shortspecialist bepaalt continu de aantrekkelijkheid van deze verkoopopinies en selecteert die aandelen, die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het rendement van het FAST Emerging Markets Fund. * Kwantitatieve analyse is het selecteren van beleggingen op basis van het bestuderen van veel cijfermatige gegevens, meestal aan de hand van wiskundige modellen. ** Technische analyse is het bestuderen van marktontwikkelingen aan de hand van koers- en omzetgegevens, waarbij wordt gebruikgemaakt van uit het verleden herkenbare patronen.

5 Hoe haalt de fondsmanager meer uit beleggingskansen? Het FAST Emerging Markets Fund heeft de flexibiliteit om extra kansen te creëren op basis van de aan- en verkoopaanbevelingen waarvan de Fidelity-analisten het sterkst overtuigd zijn ( high conviction ). De fondsmanager kan geld bijlenen om te beleggen tot 35% van de nettovermogenswaarde van het fonds. Ook kan hij short gaan in onaantrekkelijke aandelen, tot maximaal 30% van de nettovermogenswaarde zoals te zien is in onderstaand diagram. Deze extremen zijn bedoeld voor perioden waarin de high conviction verkoopaanbevelingen dan wel de high conviction koopaanbevelingen van de Fidelity-analisten sterk overheersen. Deze extra speelruimte voor aanvullende posities brengt uiteraard extra risico s met zich mee voortvloeiend uit de selectie van de high conviction -aandelen. Door gelijktijdig bij te lenen en shortposities in te nemen, blijft het risico voortkomend uit de algemene marktontwikkeling onder normale omstandigheden beperkt tot een niveau dat slechts iets boven dat van een doorsnee opkomendemarktenfonds ligt. Het fonds heeft de flexibiliteit in zijn beleid om optimaal voordeel te halen uit de aan- en verkoopaanbevelingen van de analisten. Onder normale omstandigheden zal het FAST Emerging Markets Fund meestal per saldo een blootstelling hebben aan de markt voor aandelen uit opkomende markten van 90% à 110% van het fondsvermogen. Dit fondsvermogen is doorgaans verdeeld over 120 à 150 verschillende aandelen. meer speelruimte dan een gewoon fonds Traditioneel aandelenfonds FAST Fund maximale flexibiliteit % van netto fondsvermogen Bron: Fidelity Worldwide Investment. De ruimere flexibiliteit van het FAST Emerging Markets Fund kan worden gebruikt om: onder negatieve markt omstandigheden het rendement te verhogen via shortposities of het fondsvermogen te beschermen via cashposities totdat weer aantrekkelijke beleggingsideeën beschikbaar zijn. het opwaartse potentieel te maximaliseren door geld bij te lenen en daarmee extra te beleggen in aandelen met een sterke koopaanbeveling. meer high conviction -beleggingsideeën op een efficiëntere manier uit te kunnen voeren via shortposities in zeer onaantrekkelijke aandelen, gelijktijdig met posities in wel aantrekkelijke aandelen, aangegaan met geleend geld. Deze combinatie maakt het mogelijk om een risicoprofiel aan te houden waarbij het risico voortkomend uit de algemene marktontwikkeling meestal niet al te veel hoger is dan dat van traditionele aandelenfondsen, terwijl toch efficiënt de koop- en verkoopaanbevelingen worden benut.

6 Geschikt voor u? Het FAST Emerging Markets Fund is geschikt als aanvulling op een gespreide beleggingsportefeuille, voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste 3 jaar. Het fonds biedt blootstelling aan aandelen uit opkomende markten maar kan grotere waardeschommelingen ondergaan dan het gemiddelde van die markt (de MSCI Emerging Markets Index). Door de hefboomwerking kunnen lagere, maar ook hogere rendementen worden behaald dan die van traditionele aandelenfondsen die in opkomende markten beleggen. Dit kenmerk maakt het fonds minder geschikt voor onervaren beleggers. Risico s Aandelen uit de opkomende markten vormen een risicovolle subcategorie binnen het bredere spectrum van aandelenbeleggingen. Er kunnen sterke koersschommelingen optreden. Met het fonds loopt de belegger ook valutarisico vanwege beleggingen in lokale valuta. Ook is sprake van grotere rsisco s vanwege de soms beperkte omvang van beurzen en bedrijven in opkomende markten (minder goede verhandelbaarheid). Daarnaast kunnen in opkomende markten minder stabiele of betrouwbare politieke, sociale en juridische omstandigheden voorkomen. Het FAST Emerging Markets Fund is een actief gemanaged aandelenfonds waarbij de fondsmanager de mogelijkheid heeft om zowel gewone posities als shortposities aan te gaan. Ook neemt het fonds met geleend geld posities in die kunnen resulteren in een grotere blootstelling dan de waarde van het fondsvermogen. Het gebruik van derivaten, shortposities en het beleggen met geleend geld brengt risico s met zich mee. Een belegging in dit fonds brengt dan ook aanzienlijk meer risico met zich mee dan een traditioneel opkomendemarktenfonds. De geavanceerde opzet van het FAST Emerging Markets Fund geeft het beleggingsteam meer vrijheid en technieken om rendement te realiseren. Die vrijheid kent echter grenzen. Controle daarop wordt uitgevoerd door de risicomanagementspecialisten van Fidelity. Dit waarborgt dat het fonds niet blootstaat aan excessieve risico s door eenzijdige beleggingen of overschrijding van de maximaal toegestane bandbreedtes.

7 Kosten en verhandelbaarheid De totale kosten van het fonds, de zogenoemde total expense ratio (TER) van het fonds bedragen 2,01% (januari 2013). U kunt onder normale omstandigheden dagelijks inen uitstappen. U handelt tegen de dagelijks berekende intrinsieke waarde ( net asset value, NAV): de werkelijke waarde van de onderliggende beleggingen. U betaalt bij aan- en verkoop de transactiekosten die uw bank in rekening brengt. Het fonds brengt een prestatievergoeding in rekening indien de prestatie het rendement van de MSCI Emerging Markets Index (netto) met meer dan 2% overtreft, berekend over het boekjaar van het fonds dat eindigt op 30 september, na aftrek van alle overige vergoedingen en kosten. Deze prestatievergoeding is gelijk aan 20% van het extra rendement boven de drempel van 2% en wordt dagelijks berekend en opgebouwd. Het fonds moet een voorgaande slechtere performance goedmaken voordat het fonds weer een prestatievergoeding mag opbouwen. Voor de exacte berekeningswijze van de prestatievergoeding, zie het FAST-prospectus. Extra informatie Raadpleeg voor meer informatie over de werking, kosten en een uitgebreide risicobeschrijving van dit beleggingsfonds het prospectus en de Essentiële Beleggingsinformatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw gehele inleg verliezen. FAST Emerging Markets fund De voordelen op een rij Flexibeler dan een traditioneel aandelenfonds Meer mogelijkheden om kapitaal efficiënt te beleggen en om het fondsvermogen te beschermen onder negatieve marktomstandigheden Toegang tot de beste beleggingsideeën van Fidelity s researchteam Wilt u weten hoe u kunt profiteren van het FAST Emerging Markets Fund, neemt u dan contact met ons op of kijk op:

8 Waar vindt u Fidelity Worldwide Investment in Nederland? FIL (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch WTC, Toren H, 6e etage Zuidplein XV Amsterdam T F E Gratis via: the currency of investing LET OP: Indien dit fonds niet geregistreerd is in uw jurisdictie, is het mogelijk dat de distributie van dit document en/of het aanbieden van aandelen in het fonds aan beperkingen onderhevig zijn. Dientengevolge dient dit document uitsluitend ter hand gesteld te worden aan zorgvuldig geselecteerde distributiepartners en hun eindklanten, zoals in deze materie gespecialiseerde beleggingsdeskundigen, en hun Wealth Management en Private Banking eindklanten aan wie dit product krachtens de wettelijke bepalingen mag worden aangeboden. Dit document houdt geen aanbod of aanbeveling in aan enige persoon in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod of aanbeveling krachtens de wet niet is toegestaan; personen anders dan eerder vermeld, of die niet beschikken over professionele ervaring me betrekking tot deelname aan dit soort aanbiedingen, dienen niet op dit document te vertrouwen. Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele beleggingsdeskundigen en de geselecteerde relaties die zij vertegenwoordigen. Dit document is uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit waaraan het geadresseerd is. Het mag niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Het is strikt verboden dit document, of gedeelten daaruit, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken Dit document wordt beschermd door copyright; niets uit dit document mag worden gefotokopieerd, gewijzigd of op welke wijze dan ook gereproduceerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fidelity Worldwide Investment. Fidelity Active STrategy (in dit document ook FAST of het fonds genoemd ) is een open-ended beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, met verschillende aandelenklassen. Het fonds is geregistreerd conform Deel I van de Luxemburgse Wet van 20 december 2002 met betrekking tot instellingen voor collectieve beleggingen, inclusief amendementen (de Wet van 2002 ). De statuten van het fonds zijn op 11 februari 2008 gewijzigd, waarbij de registratie van het fonds conform Deel II van de Wet van 2002 is gewijzigd naar Deel I van de Wet van 2002, met ingang van 22 februari Daarom kwalificeert het fonds nu als een Instelling voor Collectieve Beleggingen in Overdraagbare Effecten ( UCITS ) en is het goedgekeurd onder de gewijzigde EG-richtlijn 85/611. Alle in dit document beschreven beleggingen en alle beleggingen waarnaar verwezen wordt, zijn uitsluitend beschikbaar voor gekwalificeerde beleggingsdeskundigen en zullen uitsluitend met gekwalificeerde beleggingsdeskundigen besproken worden. Fidelity Worldwide Investment verstrekt uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden. Iedere verwijzing naar bepaalde effecten is uitsluitend opgenomen als illustratie en dient niet opgevat te worden als een aanbeveling om deze effecten te kopen dan wel te verkopen. Beleggers dienen er eveneens rekening mee te houden dat de hier geuite visies niet langer geldig kunnen zijn en inmiddels door Fidelity Worldwide Investment gewijzigd kunnen zijn. Tenzij anders aangegeven zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity Worldwide Investment. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomstige ontwikkeling. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de belegger het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Beleggingen in een andere muntsoort dan de muntsoort van de aandeelhouder zijn onderhevig aan de schommelingen van vreemde-valutakoersen. Valutatransacties kunnen worden uitgevoerd in een zakelijke, objectieve transactie door of via bedrijven die deel uitmaken van Fidelity Worldwide Investment en die uit deze transacties inkomsten kunnen genereren. Beleggingen in kleine en opkomende markten kunnen sterker schommelen dan beleggingen in ontwikkelde markten. Als gevolg van een gebrek aan liquiditeit in kleinere aandelenmarkten, kunnen sommige fondsen volatiel zijn en kan het recht om deze effecten in te wisselen onder bepaalde omstandigheden beperkt zijn. In bepaalde landen en voor bepaalde typen beleggingen zijn de transactiekosten hoger en is de liquiditeit lager dan elders. Voor fondsen die zich in dergelijke landen en beleggingstypen specialiseren, hebben transacties - vooral transacties van grotere omvang - waarschijnlijk een grotere invloed op de kosten om een fonds te beheren dan vergelijkbare transacties in grotere fondsen. Vanwege het hogere debiteurenrisico zijn bedrijfsobligaties in het algemeen een minder zekere belegging dan staatsobligaties. Toekomstige beleggers dienen dit voor ogen te houden wanneer zij fondsen selecteren. Daarnaast kan een belegging in dit fonds een groter risico met zich meebrengen, omdat het fonds gebruik kan maken van derivaten, zoals futures, forwards, swaps en opties. Beleggingstechnieken waarvoor het fonds gebruik kan maken van derivaten zijn bijvoorbeeld (maar niet uitstuitend): synthetische long- en short-posities, het creëren van een hefboom waardoor de economische exposure van het fonds groter wordt dan de waarde van de netto-activa, of voor hedgingdoeleinden. Hoewel Fidelity Worldwide Investment geavanceerde processen voor risicobeheersing hanteert om het gebruik van derivaten in het fonds te controleren en te beheren, dienen beleggers zich ervan bewust te zijn dat de risico s van het gebruik van derivaten anders en in sommige gevallen eveneens groter zijn dan de risico s die samenhangen met de effecten waarvan ze zijn afgeleid. Gedetailleerde informatie over de risico s die samenhangen met beleggen in dit fonds, is te vinden in het prospectus, dat beleggers dienen te lezen alvorens tot een belegging te besluiten. Wijd verbreide schokken op de financiële markten kunnen ertoe leiden dat de liquiditeit ernstig beperkt wordt, waardoor sommige ondernemingen zich terugtrekken uit de markt of, in extreme gevallen, insolvent worden. Dergelijke gebeurtenissen kunnen een nadelig effect hebben op het fonds, vooral wanneer het fonds een counterparty exposure heeft naar de betrokken ondernemingen. Daarnaast kan de mogelijkheid van het fonds om gebruik te maken van synthetische short-posities soms ingeperkt worden voor bepaalde sectoren, effecten en/of jurisdicties in verband met lokale wetgeving. De mogelijkheid om synthetische short-posities te gebruiken, kan van tijd tot tijd voor bepaalde sectoren, effecten en/of jurisdicties aan beperkingen onderhevig zijn, als gevolg van lokale wetgeving. Fidelity Worldwide Investment wordt gebruikt voor FIL Limited en haar dochterondernemingen. Fidelity Worldwide Investment en het F Logo zijn handelsmerken van FIL Limited. De voorstellingen en aanbiedingen in dit document zijn niet bindend, noch voor Fidelity Worldwide Investment, noch voor de lezer. Op ieder aanbod zijn de overeengekomen contractuele bepalingen van toepassing. Bij het samenstellen van dit document is gebruik gemaakt van analysegegevens en cijfers van Barra. Inc. (www.barra.com). Copyright 2010 BARRA, INC. Alle rechten voorbehouden. Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige Essentiële Beleggersinformatie dat kosteloos verkrijgbaar is tezamen met het laatste jaarverslag en halfjaarverslag bij onze distributeurs, Europese Service Centre in Luxemburg, 2a rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021, Luxemburg (tel ) en in Nederland: FIL (Luxembourg) SA, Netherlands Branch (geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten), World Trade Center, Toren H 6e etage, Zuidplein 52, 1077 XV Amsterdam (tel ). FAST is gerechtigd deelnemingsrechten aan te bieden in Nederland op grond van artikel 2:66 (3) in combinatie met artikel 2:71 en 2:72 van de Wet op het Financieel Toezicht (wft).

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Richard Feenstra Senior Sales Manager Fidelity Worldwide Investment Op weg naar financiële zekerheid voor Later? 1. Waarom beleggen? 2. Hoe beleggen? 3. Wat

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Algemeen 1. Waarom gaat Rorento verhuizen? 2. Waarom gaat Rorento verhuizen naar Luxemburg, en niet bijv. naar

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl Schroders Vastrentende beleggingen Vastrentend beleggen in stijl Ontsluit het potentieel van vastrentend beleggen De mogelijkheden om te beleggen in vastrentende waarden zijn de afgelopen tien jaar enorm

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

Exclusief én solide beleggen

Exclusief én solide beleggen Exclusief én solide beleggen U en het Fidessa Asset Allocation Fund U bent ondernemend, staat midden in het leven en bouwt aan een boeiende en lucratieve carrière. Dit brengt u naast voldoening en een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel Klaar voor de toekomst met FitVoorLater Uw pensioen: u bent zelf aan zet Wilt u later kunnen genieten van een comfortabel

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden Algemeen... 2 Wat gaat er precies in het fondsassortiment van Robeco wijzigen?...2 Waarom gaat Robeco een aantal fondsen

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

BNP Paribas Plan Easy Future

BNP Paribas Plan Easy Future Januari 2014 easy future: GEEF JE PLANNEN VORM Q&A BNP Paribas Plan Easy Future 1/Als er geen subfonds beschikbaar is met een looptijd die aansluit bij mijn project, in welk fonds moet ik dan beleggen?

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN.

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. ZO DOE JE DAT. VERMOGENSOPBOUW REKENING We moeten steeds meer zélf vermogen gaan opbouwen. De overheid trekt zich verder terug. Dus zullen we steeds HOE meer

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie