Fidelity Active STrategy. FAST Emerging Markets Fund. Uw route naar de beste beleggingskansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fidelity Active STrategy. FAST Emerging Markets Fund. Uw route naar de beste beleggingskansen"

Transcriptie

1 Fidelity Active STrategy FAST Emerging Markets Fund Uw route naar de beste beleggingskansen the currency of investing

2 FAST Emerging Markets Fund: Effectiever beleggen in opkomende markten Goede fondsaanbieders zijn voortdurend bezig met het verbeteren van hun beleggingsproducten en hun manier van beleggen, rekening houdend met de daaraan verbonden risico s. Vanuit deze benadering biedt Fidelity Worldwide Investment u een innovatief beleggingsproduct aan. Fidelity is een vooraanstaande, actief beleggende vermogensbeheerder met een grote staat van dienst en een inter nationaal netwerk van beleggingscentra. Het FAST Emerging Markets Fund is een beleggingsfonds uit de serie FAST-beleggingsfondsen, opgezet om via actief vermogensbeheer, optimale benutting van aandelenresearch en bijzondere beleg gingstechnieken hogere rendementen te realiseren dan traditionele beleggings fondsen. Doelstelling van het fonds is om extra rendement te behalen dat is gebaseerd op beleggingsvaardigheid en beleggingsinzicht. Meer voordeel van de beste beleggingsideeën van Fidelity s analisten Het FAST Emerging Markets Fund is opgericht om efficiënter gebruik te maken van de beleggingsideeën waar Fidelity s aandelenanalisten het sterkst van overtuigd zijn. Met het FAST Emerging Markets Fund kunnen beleggers extra rendementskansen toevoegen aan hun portefeuille, waarbij wel bedacht moet worden dat door de markten waarin wordt belegd en de wijze van beleggen het risicoprofiel aanzienlijk hoger kan zijn dan van een traditioneel aandelenfonds. De doelstelling van het FAST Emerging Markets Fund is om meer rendement te realiseren dan het gemiddelde van de beleggings categorie aandelen opkomende markten : de index. Dit rendement is mogelijk door de beleggingsvaardigheid en de beleggingsinzichten van de fonds beheerder en zijn team. De strategie waarmee de fondsbeheerder de index wil verslaan is het efficiënter gebruik maken van de inzichten van het gerenommeerde aandelenresearchteam van Fidelity. De fondsmanager kan daarbij zowel gebruikmaken van de koop- als van de verkoopaanbevelingen van de Fidelity-analisten. Dat laatste is bijzonder, en geeft de fonds beheerder meer mogelijkheden om met zijn beleid ook op lange termijn hogere rendementen te realiseren dan traditionele beleggingsfondsen. resultaat FAST Emerging markets fund EUR FAST Emerging Markets Fund MSCI Emerging Markets Index OKT 2011 JAN 2012 APR 2012 JUL 2012 OKT 2012 JAN 2013 Bron: Fidelity Worldwide Investment. De grafiek toont het geindexeerd rendement na kosten en fees in Euro vanaf de start van het fonds ( ) tot en met Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

3 Opkomende markten: sterke groei, meeste veerkracht Aandelen uit de opkomende markten zijn niet meer weg te denken uit de portefeuilles van beleggers. Zowel particuliere als professionele beleggers, en zowel fondsbeheerders als analisten zijn ervan overtuigd dat de groei van de wereldeconomie op langere termijn vooral vanuit de opkomende markten zal komen. Zo belemmeren diverse factoren het conjunctuurherstel in het Westen denk aan de vergrijzing en de noodzakelijke schuldvermindering bij consumenten, banken en overheden. Daar staan tal van oorzaken tegenover waarom in de opkomende markten de groei en dynamiek juist wordt gestimuleerd. Niet alleen leeft 80% van de wereldbevolking in de opkomende economieën, ook is de gemiddelde leeftijd er een stuk lager. Dat is gunstig voor de groei. De vele jonge mensen die naar welvaart streven, nemen samen de hele economie op sleeptouw. Toename infrastructuur, grotere steden Een tweede factor is de ontwikkeling van infrastructuur en verstedelijking. De aanleg van autowegen, treinverbindingen en vliegvelden is niet alleen noodzakelijk om verdere economische groei te faciliteren. Het zorgt ook voor investeringen die een vliegwieleffect hebben en biedt uiteindelijk ook beleggingskansen. Ook in de steden zal de komende decennia flink gebouwd moeten worden. Voor de komende veertig jaar wordt verwacht dat wekelijks een miljoen mensen in de derde wereld wegtrekken van het platteland om in de stad een beter leven op te bouwen. Vraag naar grondstoffen, opkomst middenklasse De derde factor hangt samen met de toenemende industrialisering, groei van de wereldbevolking en welvaartsgroei. De daardoor aanhoudend sterke vraag naar grondstoffen als olie, ijzererts en metalen geeft grondstoffen producerende landen een continue steun in de rug. Als laatste noemen we de consumptiegroei door de opkomst van middenklasse (welvaartsgroei) en door de algehele groei van de wereldbevolking. voorbeeld: Groei bevolking en bbp per inwoner Nigeria USD Bbp per hoofd van de bevolking (linkeras) Bevolking (rechteras) Een voorbeeld: in Nigeria woonden in 2000 ongeveer 120 miljoen mensen. In 2012 waren dat er 160 miljoen. En dat niet alleen: in diezelfde periode is het gemiddelde inkomen ongeveer 500% toegenomen. Het gegeven dat we in de opkomende markten de sterkste economische dynamiek en groei vinden, biedt belangrijke aanknopingspunten voor beleggers. Geen wonder dat alle wereldwijd opererende ondernemingen investeren in omzetgroei in opkomende markten. Een strategische keuze om in te zetten op groei, die ook aan beleggers aantrekkelijke perspectieven biedt miljoen Bron: World Economic Outlook Database, april 2012

4 Fidelity heeft een van s werelds grootste researchteams op het gebied van aandelen in opkomende markten. Profiteren van alle beleggingsaanbevelingen van Fidelity Fidelity is trots op de kwaliteit van zijn wereldwijde beleggingsresearchteam dat zich uitstrekt over praktisch alle beleggingscategorieën. Met 122 aandelenanalisten, verspreid over 12 beleggingscentra in alle belangrijke regio s van de wereld heeft Fidelity een van s werelds grootste researchteams. Hiervan zijn 45 analisten specifiek werkzaam op het gebied van opkomendemarkten-aandelenresearch. Deze analisten worden ondersteund door hun collega-analisten op het gebied van obligaties, kwantitatieve analyse* en technische analyse**. Bij elkaar volgen zij nagenoeg alle beursgenoteerde aandelen uit de opkomende markten. De grote schaal waarop research wordt gedaan, stelt hen in staat om meer te doen dan alleen aantrekkelijke kandidaten selecteren voor opname in gewone opkomendemarktenfondsen. Daarnaast volgen zij namelijk ook de aandelen die zij overgewaardeerd vinden en die zij voorzien van een verkoopaanbeveling. Helaas kan een traditioneel beleggingsfonds niet optimaal profiteren van een terecht gegeven verkoopaanbeveling. Dat komt doordat bij het opvolgen van die aanbeveling het aandeel verdwijnt uit de portefeuille. Het FAST Emerging Markets Fund kan langer profiteren van dergelijke verkoopaanbevelingen. De fondsmanager heeft namelijk de vrijheid om via shortposities extra rendement te behalen op aandelen die verkoopwaardig zijn. Shortpositie: belegging die meer waard wordt als het onderliggende aandeel in koers daalt. Een shortpositie kan worden ingenomen via een putoptie. Om de kandidaten voor de shortposities met het hoogste potentiële rendement te vinden, werkt de fondsmanager nauw samen met een analist die zich uitsluitend richt op aandelen die in aanmerking komen om er een shortpositie in te nemen. Deze shortspecialist werkt op zijn beurt samen met de vele analisten die zich richten op een specifieke bedrijfssector en analisten die zich bezighouden met aandelen uit opkomende markten. De shortspecialist bepaalt continu de aantrekkelijkheid van deze verkoopopinies en selecteert die aandelen, die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het rendement van het FAST Emerging Markets Fund. * Kwantitatieve analyse is het selecteren van beleggingen op basis van het bestuderen van veel cijfermatige gegevens, meestal aan de hand van wiskundige modellen. ** Technische analyse is het bestuderen van marktontwikkelingen aan de hand van koers- en omzetgegevens, waarbij wordt gebruikgemaakt van uit het verleden herkenbare patronen.

5 Hoe haalt de fondsmanager meer uit beleggingskansen? Het FAST Emerging Markets Fund heeft de flexibiliteit om extra kansen te creëren op basis van de aan- en verkoopaanbevelingen waarvan de Fidelity-analisten het sterkst overtuigd zijn ( high conviction ). De fondsmanager kan geld bijlenen om te beleggen tot 35% van de nettovermogenswaarde van het fonds. Ook kan hij short gaan in onaantrekkelijke aandelen, tot maximaal 30% van de nettovermogenswaarde zoals te zien is in onderstaand diagram. Deze extremen zijn bedoeld voor perioden waarin de high conviction verkoopaanbevelingen dan wel de high conviction koopaanbevelingen van de Fidelity-analisten sterk overheersen. Deze extra speelruimte voor aanvullende posities brengt uiteraard extra risico s met zich mee voortvloeiend uit de selectie van de high conviction -aandelen. Door gelijktijdig bij te lenen en shortposities in te nemen, blijft het risico voortkomend uit de algemene marktontwikkeling onder normale omstandigheden beperkt tot een niveau dat slechts iets boven dat van een doorsnee opkomendemarktenfonds ligt. Het fonds heeft de flexibiliteit in zijn beleid om optimaal voordeel te halen uit de aan- en verkoopaanbevelingen van de analisten. Onder normale omstandigheden zal het FAST Emerging Markets Fund meestal per saldo een blootstelling hebben aan de markt voor aandelen uit opkomende markten van 90% à 110% van het fondsvermogen. Dit fondsvermogen is doorgaans verdeeld over 120 à 150 verschillende aandelen. meer speelruimte dan een gewoon fonds Traditioneel aandelenfonds FAST Fund maximale flexibiliteit % van netto fondsvermogen Bron: Fidelity Worldwide Investment. De ruimere flexibiliteit van het FAST Emerging Markets Fund kan worden gebruikt om: onder negatieve markt omstandigheden het rendement te verhogen via shortposities of het fondsvermogen te beschermen via cashposities totdat weer aantrekkelijke beleggingsideeën beschikbaar zijn. het opwaartse potentieel te maximaliseren door geld bij te lenen en daarmee extra te beleggen in aandelen met een sterke koopaanbeveling. meer high conviction -beleggingsideeën op een efficiëntere manier uit te kunnen voeren via shortposities in zeer onaantrekkelijke aandelen, gelijktijdig met posities in wel aantrekkelijke aandelen, aangegaan met geleend geld. Deze combinatie maakt het mogelijk om een risicoprofiel aan te houden waarbij het risico voortkomend uit de algemene marktontwikkeling meestal niet al te veel hoger is dan dat van traditionele aandelenfondsen, terwijl toch efficiënt de koop- en verkoopaanbevelingen worden benut.

6 Geschikt voor u? Het FAST Emerging Markets Fund is geschikt als aanvulling op een gespreide beleggingsportefeuille, voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste 3 jaar. Het fonds biedt blootstelling aan aandelen uit opkomende markten maar kan grotere waardeschommelingen ondergaan dan het gemiddelde van die markt (de MSCI Emerging Markets Index). Door de hefboomwerking kunnen lagere, maar ook hogere rendementen worden behaald dan die van traditionele aandelenfondsen die in opkomende markten beleggen. Dit kenmerk maakt het fonds minder geschikt voor onervaren beleggers. Risico s Aandelen uit de opkomende markten vormen een risicovolle subcategorie binnen het bredere spectrum van aandelenbeleggingen. Er kunnen sterke koersschommelingen optreden. Met het fonds loopt de belegger ook valutarisico vanwege beleggingen in lokale valuta. Ook is sprake van grotere rsisco s vanwege de soms beperkte omvang van beurzen en bedrijven in opkomende markten (minder goede verhandelbaarheid). Daarnaast kunnen in opkomende markten minder stabiele of betrouwbare politieke, sociale en juridische omstandigheden voorkomen. Het FAST Emerging Markets Fund is een actief gemanaged aandelenfonds waarbij de fondsmanager de mogelijkheid heeft om zowel gewone posities als shortposities aan te gaan. Ook neemt het fonds met geleend geld posities in die kunnen resulteren in een grotere blootstelling dan de waarde van het fondsvermogen. Het gebruik van derivaten, shortposities en het beleggen met geleend geld brengt risico s met zich mee. Een belegging in dit fonds brengt dan ook aanzienlijk meer risico met zich mee dan een traditioneel opkomendemarktenfonds. De geavanceerde opzet van het FAST Emerging Markets Fund geeft het beleggingsteam meer vrijheid en technieken om rendement te realiseren. Die vrijheid kent echter grenzen. Controle daarop wordt uitgevoerd door de risicomanagementspecialisten van Fidelity. Dit waarborgt dat het fonds niet blootstaat aan excessieve risico s door eenzijdige beleggingen of overschrijding van de maximaal toegestane bandbreedtes.

7 Kosten en verhandelbaarheid De totale kosten van het fonds, de zogenoemde total expense ratio (TER) van het fonds bedragen 2,01% (januari 2013). U kunt onder normale omstandigheden dagelijks inen uitstappen. U handelt tegen de dagelijks berekende intrinsieke waarde ( net asset value, NAV): de werkelijke waarde van de onderliggende beleggingen. U betaalt bij aan- en verkoop de transactiekosten die uw bank in rekening brengt. Het fonds brengt een prestatievergoeding in rekening indien de prestatie het rendement van de MSCI Emerging Markets Index (netto) met meer dan 2% overtreft, berekend over het boekjaar van het fonds dat eindigt op 30 september, na aftrek van alle overige vergoedingen en kosten. Deze prestatievergoeding is gelijk aan 20% van het extra rendement boven de drempel van 2% en wordt dagelijks berekend en opgebouwd. Het fonds moet een voorgaande slechtere performance goedmaken voordat het fonds weer een prestatievergoeding mag opbouwen. Voor de exacte berekeningswijze van de prestatievergoeding, zie het FAST-prospectus. Extra informatie Raadpleeg voor meer informatie over de werking, kosten en een uitgebreide risicobeschrijving van dit beleggingsfonds het prospectus en de Essentiële Beleggingsinformatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw gehele inleg verliezen. FAST Emerging Markets fund De voordelen op een rij Flexibeler dan een traditioneel aandelenfonds Meer mogelijkheden om kapitaal efficiënt te beleggen en om het fondsvermogen te beschermen onder negatieve marktomstandigheden Toegang tot de beste beleggingsideeën van Fidelity s researchteam Wilt u weten hoe u kunt profiteren van het FAST Emerging Markets Fund, neemt u dan contact met ons op of kijk op:

8 Waar vindt u Fidelity Worldwide Investment in Nederland? FIL (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch WTC, Toren H, 6e etage Zuidplein XV Amsterdam T F E Gratis via: the currency of investing LET OP: Indien dit fonds niet geregistreerd is in uw jurisdictie, is het mogelijk dat de distributie van dit document en/of het aanbieden van aandelen in het fonds aan beperkingen onderhevig zijn. Dientengevolge dient dit document uitsluitend ter hand gesteld te worden aan zorgvuldig geselecteerde distributiepartners en hun eindklanten, zoals in deze materie gespecialiseerde beleggingsdeskundigen, en hun Wealth Management en Private Banking eindklanten aan wie dit product krachtens de wettelijke bepalingen mag worden aangeboden. Dit document houdt geen aanbod of aanbeveling in aan enige persoon in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod of aanbeveling krachtens de wet niet is toegestaan; personen anders dan eerder vermeld, of die niet beschikken over professionele ervaring me betrekking tot deelname aan dit soort aanbiedingen, dienen niet op dit document te vertrouwen. Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele beleggingsdeskundigen en de geselecteerde relaties die zij vertegenwoordigen. Dit document is uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit waaraan het geadresseerd is. Het mag niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Het is strikt verboden dit document, of gedeelten daaruit, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken Dit document wordt beschermd door copyright; niets uit dit document mag worden gefotokopieerd, gewijzigd of op welke wijze dan ook gereproduceerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fidelity Worldwide Investment. Fidelity Active STrategy (in dit document ook FAST of het fonds genoemd ) is een open-ended beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, met verschillende aandelenklassen. Het fonds is geregistreerd conform Deel I van de Luxemburgse Wet van 20 december 2002 met betrekking tot instellingen voor collectieve beleggingen, inclusief amendementen (de Wet van 2002 ). De statuten van het fonds zijn op 11 februari 2008 gewijzigd, waarbij de registratie van het fonds conform Deel II van de Wet van 2002 is gewijzigd naar Deel I van de Wet van 2002, met ingang van 22 februari Daarom kwalificeert het fonds nu als een Instelling voor Collectieve Beleggingen in Overdraagbare Effecten ( UCITS ) en is het goedgekeurd onder de gewijzigde EG-richtlijn 85/611. Alle in dit document beschreven beleggingen en alle beleggingen waarnaar verwezen wordt, zijn uitsluitend beschikbaar voor gekwalificeerde beleggingsdeskundigen en zullen uitsluitend met gekwalificeerde beleggingsdeskundigen besproken worden. Fidelity Worldwide Investment verstrekt uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden. Iedere verwijzing naar bepaalde effecten is uitsluitend opgenomen als illustratie en dient niet opgevat te worden als een aanbeveling om deze effecten te kopen dan wel te verkopen. Beleggers dienen er eveneens rekening mee te houden dat de hier geuite visies niet langer geldig kunnen zijn en inmiddels door Fidelity Worldwide Investment gewijzigd kunnen zijn. Tenzij anders aangegeven zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity Worldwide Investment. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomstige ontwikkeling. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de belegger het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Beleggingen in een andere muntsoort dan de muntsoort van de aandeelhouder zijn onderhevig aan de schommelingen van vreemde-valutakoersen. Valutatransacties kunnen worden uitgevoerd in een zakelijke, objectieve transactie door of via bedrijven die deel uitmaken van Fidelity Worldwide Investment en die uit deze transacties inkomsten kunnen genereren. Beleggingen in kleine en opkomende markten kunnen sterker schommelen dan beleggingen in ontwikkelde markten. Als gevolg van een gebrek aan liquiditeit in kleinere aandelenmarkten, kunnen sommige fondsen volatiel zijn en kan het recht om deze effecten in te wisselen onder bepaalde omstandigheden beperkt zijn. In bepaalde landen en voor bepaalde typen beleggingen zijn de transactiekosten hoger en is de liquiditeit lager dan elders. Voor fondsen die zich in dergelijke landen en beleggingstypen specialiseren, hebben transacties - vooral transacties van grotere omvang - waarschijnlijk een grotere invloed op de kosten om een fonds te beheren dan vergelijkbare transacties in grotere fondsen. Vanwege het hogere debiteurenrisico zijn bedrijfsobligaties in het algemeen een minder zekere belegging dan staatsobligaties. Toekomstige beleggers dienen dit voor ogen te houden wanneer zij fondsen selecteren. Daarnaast kan een belegging in dit fonds een groter risico met zich meebrengen, omdat het fonds gebruik kan maken van derivaten, zoals futures, forwards, swaps en opties. Beleggingstechnieken waarvoor het fonds gebruik kan maken van derivaten zijn bijvoorbeeld (maar niet uitstuitend): synthetische long- en short-posities, het creëren van een hefboom waardoor de economische exposure van het fonds groter wordt dan de waarde van de netto-activa, of voor hedgingdoeleinden. Hoewel Fidelity Worldwide Investment geavanceerde processen voor risicobeheersing hanteert om het gebruik van derivaten in het fonds te controleren en te beheren, dienen beleggers zich ervan bewust te zijn dat de risico s van het gebruik van derivaten anders en in sommige gevallen eveneens groter zijn dan de risico s die samenhangen met de effecten waarvan ze zijn afgeleid. Gedetailleerde informatie over de risico s die samenhangen met beleggen in dit fonds, is te vinden in het prospectus, dat beleggers dienen te lezen alvorens tot een belegging te besluiten. Wijd verbreide schokken op de financiële markten kunnen ertoe leiden dat de liquiditeit ernstig beperkt wordt, waardoor sommige ondernemingen zich terugtrekken uit de markt of, in extreme gevallen, insolvent worden. Dergelijke gebeurtenissen kunnen een nadelig effect hebben op het fonds, vooral wanneer het fonds een counterparty exposure heeft naar de betrokken ondernemingen. Daarnaast kan de mogelijkheid van het fonds om gebruik te maken van synthetische short-posities soms ingeperkt worden voor bepaalde sectoren, effecten en/of jurisdicties in verband met lokale wetgeving. De mogelijkheid om synthetische short-posities te gebruiken, kan van tijd tot tijd voor bepaalde sectoren, effecten en/of jurisdicties aan beperkingen onderhevig zijn, als gevolg van lokale wetgeving. Fidelity Worldwide Investment wordt gebruikt voor FIL Limited en haar dochterondernemingen. Fidelity Worldwide Investment en het F Logo zijn handelsmerken van FIL Limited. De voorstellingen en aanbiedingen in dit document zijn niet bindend, noch voor Fidelity Worldwide Investment, noch voor de lezer. Op ieder aanbod zijn de overeengekomen contractuele bepalingen van toepassing. Bij het samenstellen van dit document is gebruik gemaakt van analysegegevens en cijfers van Barra. Inc. (www.barra.com). Copyright 2010 BARRA, INC. Alle rechten voorbehouden. Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige Essentiële Beleggersinformatie dat kosteloos verkrijgbaar is tezamen met het laatste jaarverslag en halfjaarverslag bij onze distributeurs, Europese Service Centre in Luxemburg, 2a rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021, Luxemburg (tel ) en in Nederland: FIL (Luxembourg) SA, Netherlands Branch (geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten), World Trade Center, Toren H 6e etage, Zuidplein 52, 1077 XV Amsterdam (tel ). FAST is gerechtigd deelnemingsrechten aan te bieden in Nederland op grond van artikel 2:66 (3) in combinatie met artikel 2:71 en 2:72 van de Wet op het Financieel Toezicht (wft).

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Chinese consument stuwt de economie

Chinese consument stuwt de economie Nieuws, cijfers en analyse Een nieuwsbrief van Fidelity International, 2011-Q2 Nederland Japan toont veerkracht Lipper Fund Awards 2011: Fidelity valt in de prijzen Emerging markets van Oost tot West Inflatiedreiging:

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

rendement Dividendaandelen versus bedrijfsobligaties

rendement Dividendaandelen versus bedrijfsobligaties thema USA UNLIMITED oktober 2012 WWW.FONDSNIEUWS.NL OP zoek naar rendement Dividendaandelen versus bedrijfsobligaties Zwitserland bloedt leeg PAGINA 20 Euro Stoxx goedkoper, ook aantrekkelijker? PAGINA

Nadere informatie

strategie Dividend De voordelen van een Een andere kijk op high yield obligaties Investment clock: hoe staan we er voor?

strategie Dividend De voordelen van een Een andere kijk op high yield obligaties Investment clock: hoe staan we er voor? Nieuws, cijfers en analyse Een nieuwsbrief van Fidelity Worldwide Investment, 2012-Q2 Nederland Dividend De voordelen van een wereldwijde strategie Investment clock: hoe staan we er voor? Een andere kijk

Nadere informatie

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd door een teamgerichte aanpak te gebruiken en streeft ernaar stabiele en duurzame inkomsten te bieden met aantrekkelijke

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs. Slapeloze nachten. Vertrouwen in de beurs. ``Minimum Volatility ETF s.

Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs. Slapeloze nachten. Vertrouwen in de beurs. ``Minimum Volatility ETF s. ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Slapeloze nachten Vertrouwen in de beurs ``Minimum Volatility ETF s. ``Precies waar uw cliënten om vragen. Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs De volatiliteit

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING Een van de grootste beleggingstrends van de afgelopen decennia is de enorme groei van indexbeleggen 1. Deze spectaculaire toename is

Nadere informatie

informatiewijzer hedge funds en absolute-return-beleggen Products & Solutions Alternatieve beleggingen

informatiewijzer hedge funds en absolute-return-beleggen Products & Solutions Alternatieve beleggingen informatiewijzer hedge funds en absolute-return-beleggen Products & Solutions Alternatieve beleggingen inhoud inleiding 3 wat is absolute-return-beleggen? 4 Wat zijn absolute-return-fondsen? 5 Het verschil

Nadere informatie

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd aan de hand van een teamgerichte aanpak die ernaar streeft via spreidingsselectie waarde toe te voegen. De spreidingsselectie is een door onderzoek gedreven

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille P r a k t i s c h e i d e e ë n v o o r e e n m e e r d y n a m i s c h e, b r e e d g e

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Het Is Alles of NIks. Kenneth Rogoff over het wezen van crises

Het Is Alles of NIks. Kenneth Rogoff over het wezen van crises thema etf s juni 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL Het Is Alles of NIks Kenneth Rogoff over het wezen van crises Social media veranderen rol adviseur PAGINA 10 Aandelen: risico versus rendement PAGINA 13 Thema ETF

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van Capvest Masters Funds met de fondsen Capvest Masters Fund Defensief Capvest Masters Fund Offensief Capvest B.V. Rijksweg 41 6581 ED Malden Postbus 1036

Nadere informatie

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Fabio Ricelli selecteert aandelen met een groeivoorkeur en beheert zijn fonds op basis van een zuivere bottom-up benadering. Hij belegt in Europese bedrijven die worden verhandeld onder

Nadere informatie

GERMANY FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

GERMANY FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Christian von Engelbrechten concentreert zich bij de selectie van aandelen voor de portefeuille op een hoog rendement op het kapitaal en een duurzame, bovengemiddelde winstgroei. Hij

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN Inleiding Bij securities lending lenen ETF s hun aandelen of obligaties voor korte

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Angel Agudo streeft ernaar te beleggen in aandelen die ondergewaardeerd zijn, ofwel omdat ze uit de gunst van de markt zijn gevallen, ofwel omdat hun herstelpotentieel wordt onderschat.

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

INDONESIA FUND A-USD 31 JANUARI 2015

INDONESIA FUND A-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Dhananjay Phadnis past een fundamenteel bottom-up perspectief toe, door zich te concentreren op aandelen met duurzame groeivooruitzichten die tegen een aantrekkelijke koers worden verhandeld.

Nadere informatie