Beste Eric, beste Wim

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste Eric, beste Wim"

Transcriptie

1 From: Broek, Ankie van den Sent: maandag 17 november :03 To: Eric de Winter; Wim Heres Subject: RE: Update financiering opleiding AIGT Beste Eric, beste Wim Dank Eric voor je uitgebreide mail nav de financieringsaanvraag voor de AIGT, en Wim voor je reactie daarop. Het is geweldig interessant om met elkaar via de mail over het onderwerp van gedachten te wisselen. Ik ben wat laat met erin komen, aangezien ik deze week in Tanzania was. Ondanks dat mail wel gelezen kan worden kom ik er door het drukke programma niet altijd toe meteen uitgebreid te reageren. Mijns inziens staat nergens in de aanvraag naar de minister, of in onze business case dat een AIGT of tropenarts een betere dokter zou zijn. Dat denk ik, en ook de NVTG, niet. Wel staat er dat het profiel van AIGT een toegevoegde waarde heeft in het Nederlands gezondheidssysteem en dát is ook de reden waarom het RGS deze nieuwe profielopleiding heeft erkend. De gedachte hierachter is dat artsen met een internationale ervaring zaken vanuit een ander hoek kunnen bekijken. Het werken in andere gezondheidssystemen en culturen leidt tot een kritische blik op het eigen systeem. Dit analyseren van gezondheidssystemen wordt in de opleiding tot AIGT tijdens het cursorische - public health- deel al in gang gezet evenzo als het werken met en voor mensen vanuit een andere cultuur. Het betekent niet dat alle artsen in Nederland een dergelijke opleiding/ ervaring moeten hebben: het gaat om de schakering van competencies en kwaliteiten van de artsen die in ons systeem werken. Artsen dus ook de AIGT maakt deel uit van teams, doen mee in intervisie sessies, aan debatten etc. waarin het gedachtengoed ingebracht wordt. Je moet het verleden kennen om te begrijpen waarom beslissingen genomen worden. Ik kijk nu echter liever naar de toekomst. De globalisering is een feit. Dit heeft effect op onze gezondheid en op onze zorg. We zien binnen de medische opleiding richtingen (bachelors) Global Health ontstaan (Groningen begint dit jaar). Artsen in opleiding worden voorbereid op deze veranderingen in Nederland en over de grenzen. Ik ben heel blij dat de NVTG een post graduate opleiding heeft tot AIGT: mensen met deze interesse die dat op de universiteiten al hebben ontwikkeld kunnen doorgaan zich in deze richting te specialiseren. Tja en wie moet dat dan betalen? De nieuwe opleiding AIGT is erkend door de KNMG! Om de goede kwaliteit van deze nieuwe opleiding te garanderen is er een accreditatie van CGS en een opleidingsinstituut nodig, Beide zijn reeds gerealiseerd Het curriculum zit zo in elkaar dat er voor verschillende specialisaties later vrijstellingen verkregen kunnen worden (chirurgie, kindergeneeskunde, gynaecologie, huisartsgeneeskunde, Arts Maatschappij en Gezondheid). De kosten die nu aan de opleiding uitgegeven worden zijn dus een diepte-investering ofwel return on investment. Moet dat dan uit het ministerie van Hulp en Handel komen? (ontwikkelingssamenwerking bestaat niet meer..) Als wij geen financiering van VWS krijgen voor de opleiding betekent het op den langere duur dat de AIGT vanuit Nederland zal verdwijnen. Als Hulp en Handel dit op zich neemt zal dat alleen gaan om kosten zoals de NTC (nu door de AIO IGT zelf betaald aangezien er geen DGIS of OPIT of PSO meer is die dat doet)en heel misschien het opleidingsinstituut. De grote problemen zitten echter bij de ziekenhuizen en bij de (steeds minder wordende) maatschappen. Door de veranderde financiering van ziekenhuizen zullen salarissen van AIO IGT zonder financiering uit de Beschikbaarheidbijdrage niet meer opgebracht kunnen worden. Het zal goedkoper zijn om een AGNIO aan te nemen: daar hoeft geen extra werk voor geleverd te worden.

2 Terugkijkend denk ik dat de NVTG heel goed ingespeeld heeft op de veranderingen in gezondheid en zorg en de daaraan gerelateerde hervormingen. Vóór dat de universiteiten in de bachelors en masters aandacht gaven aan Global Health was de NVTG al bezig daar een specialisatie op te ontwerpen. Dat het een strijd zou worden om deze financiering te verkrijgen, dat wisten we, tenslotte is er een recessie. Dat betekent echter niet dat de aanvraag niet terecht is of de argumentatie onjuist. Het grootste gedeelte van de AIGT zal na de opleiding met enige jaren vertraging- in de Nederlandse gezondheidzorg gaan werken en daar verzekerde zorg gaan leveren. Alle specialisaties en profielen goedgekeurd door de KNMG die aan dat criterium voldoen hebben recht op die financiering! Met vriendelijke groet Ankie van den Broek Voorzitter NVTG From: Eric de Winter Sent: zondag 16 november :35 To: Wim Heres Subject: Re: Update financiering opleiding AIGT Beste collega Heres, Hartelijk dank voor je uitvoerige reactie op mijn van 11 november. Dank voor de waarderende woorden n.a.v. mijn schrijven en vooral ook dank voor de duidelijke samenvatting van de ontwikkelingen rond de AIGT opleidingen over de afgelopen jaren. Uiteraard was niet alles in die samenvatting helemaal nieuw voor mij, maar het was toch erg verhelderend om de geschiedenis nog eens op deze puntige manier te zien samengevat. Het is inderdaad erg triest dat we nog steeds zitten met de brokken die mevrouw Herfkens bij haar vertrek heeft achtergelaten. Zij zelf lijkt nu echter wel helemaal vertrokken uit de Nederlandse politiek en ik denk dan ook, dat het goed zou zijn om nog eens opnieuw aan de huidige 'Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking' voor te stellen dat haar ministerie de financiering van a.s. tropenartsen oppakt. Als mijn hartekreet ertoe bijdraagt dat een terugkeer naar deze koers binnen de NVTG nog eens expliciet wordt overwogen, zou ik mij zeer vereerd voelen. Het zou mijns inziens op lange termijn voor ons als NVTG ook het beste uitgangspunt zijn; eenvoudig omdat het zó logisch is, dat toch eigenlijk niemand daar onder uit kan. 'Tropenartsen voor de tropen'. - Dat vergt toch geen enkele verdere toelichting? Er staat in vier woorden waar tropenartsen voor bedoeld zijn. Èn er staat wat de tropen van Nederland zouden mogen verwachten. Maar 'Schippers mag ik tropenjaren?'. - Waaròm in godsnaam? Om dat uit te leggen is een heel lang en nauwelijks geloofwaardig verhaal nodig. (Maar de leus is - eerlijk is eerlijk - wel onzettend leuk gevonden!) Ik wens alle betrokkenen hierbij nogmaals succes en wijsheid toe. Met beste groet, Eric de Winter ARNHEM Original Message From: Wim Heres Sent: Saturday, November 15, :11 PM

3 Subject: RE: Update financiering opleiding AIGT Geachte collega de Winter, beste mede-bestuursleden, Het punt dat Eric de Winter aanvoert is glashelder en terecht. Jarenlang hebben we, als bestuur en ook als COTG destijds, geijverd voor de specialisatie tropengeneeskunde met de insteek zoals verwoordt in zijn brief. Wij (bestuur NVTG) vinden ook allen dat het primaire belang van en voor de AIGT in de tropen ligt (dus het voordeel voor de gezondheidszorg aldaar). Helaas is dit beleid van de NVTG stukgelopen op de politiek en de eigen beroepsgroep. Het duidelijkst was dit onder de PvdA minister Herfkens. Zij heeft de tropenarts ten grave gedragen, gesteund door een brede paarse coalitie. Het welbegrepen eigenbelang werd zodanig uitgelegd dat, ondanks onze welvaart, wij in Nederland geen boodschap hebben aan de slechte staat van gezondheidszorg in Afrika, zeker niet in de vorm van gap-filling door tropenartsen. Ik herinner mij nog goed de woorden van Mw. Herfkens in Bamako, waar zij ten overstaan van een grote zaal beleidsmakers uit geheel Afrika durfde te beweren dat even today we face severe shortages in healthcare staff in the Netherlands. Tsja, wat moet ik daar nog aan toevoegen Toch vond (en vind) de NVTG het van belang (geaccordeerd door meerdere ALV-en) om continuïteit van de tropenartsopleiding te garanderen. De leidende gedachte was (en is) dat je heel snel kunt stoppen met een opleiding, maar dat het vele jaren duurt vooraleer je zoiets weer hebt opgebouwd. Meerdere bestuursleden zijn er van overtuigd dat het stoppen van de opleiding op termijn het einde betekent van de NVTG als vereniging (gerekend over meerdere decaden). Heel bewust is de switch gemaakt in 2007 naar de profielerkenning AIGT door de KNMG (september 2012), waarbij we zeggen dat de AIGT wordt opgeleid voor de Nederlandse gezondheidszorg, onder het motto: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Opportunisme: ja, maar wel vanwege het welbegrepen eigenbelang ditmaal van de NVTG en alle jonge Trojanen (de tropenartsen in opleiding), en in het verlengde daarvan de gezondheidszorg in low income countries. Enorm veel werk is verzet door de club onder leiding van Martin Boeree en vele anderen, die hun schouders eronder hebben gezet met het bovenstaande in gedachten. We zien nu, tijdens de Ebola-ramp, dat de minister MENSEN en middelen ter beschikking gaat stellen ter bestrijding van deze humanitaire ramp. De minister verzuimt daarbij te vermelden hoe deze mensen worden opgeleid. Wij proberen, als NVTG, dit moment ook aan te grijpen om de opleiding AIGT financieel zeker te stellen. Als dat straks gebeurt vanwege het ter beschikking stellen van fondsen door de minister van OS aan de minister van VWS, is het van het grootste belang om dat feit onder de neus van onze politici te wrijven en te pleiten voor het punt van Eric de Winter: tropenartsen worden opgeleid voor de tropen! Ik wil Eric de Winter danken voor zijn scherpe analyse. Ik ben het van harte met hem eens, maar als bestuurder heb ik een andere afweging moeten maken om de tropenopleiding veilig te stellen. En dat laatste moeten we helaas ook nog zien, ondanks het majeure wapenfeit van een profielerkenning binnen onze eigen beroepsgroep. Maar het bestuur NVTG zal er alles aan doen om dit te bereiken. Vriendelijke groeten, Wim Heres, huisartsopleider en Bestuurslid NVTG en COTG (destijds lid van de commissie het roze boekje: eindtermen tropenopleiding )

4 PS. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het specialisme tropengeneeskunde destijds binnen de KNMG (internisten en chirurgen m.n.) niet op voldoende steun kon rekenen, ook vanwege het welbegrepen eigenbelang : men was bang dat deze tropenartsen een concurrentie(?) zouden betekenen voor andere specialismen. Waarin een klein land groot kan zijn Van: Eric de Winter Verzonden: dinsdag 11 november :35 Aan: NVTG Onderwerp: Re: Update financiering opleiding AIGT Beste collega's, Bijna 50 jaar geleden werd ik lid van de NVTG. Afgezien van een twintigtal 'korte missies' heb ik in totaal 14 jaar in de tropen gewerkt en gewoond. (Eerst 4 jaar; toen twee jaar verdere public health opleiding en promotie in Nederland en in de VS; vervolgens weer 4 jaar tropen; daarna 13 jaar Nederland; toen weer 6 jaar tropen en tenslotte nog eens 7 jaar Nederland). Ik ben inmiddels met pensioen, maar ik volg de ontwikkelingen rond de AIGT opleidingen van een afstand (al was ik onlangs - uit belangstelling - wèl op de carrièredag in Apeldoorn). Ik onderschrijf volledig de stelling dat een substantiële ervaring in de tropen, of eigenlijk gewoon 'in ander culturen', van de meesten een beter en vooral een completer mens maakt. En een 'beter mens' betekent ook een betere arts. Niet zozeer vanwege de technische vaardigheden die hij/zij daar aanleert en die zij in Nederland kan toepassen, maar op grond van zijn bredere blik op de wereld, haar relativeringsvermogen, zijn improvisatievermogen en - in algemene zin - de mulituclturele instelling die zij daar op doet, en vooral het besef dat de dingen altijd ook anders kunnen dan je altijd had gedacht. Als mens voel ik mij dan ook veel meer aangetrokken tot de Britse, Franse, Deense, Zweedse, Spaanse en Duitse collega's met wie in in de tropen heb mogen samenwerken, dan bij voorbeeld met een huisarts of medisch specialist die nooit buiten Arnhem (mijn huidige woonplaats) is geweest. Toch wil dit laatste volstrekt niet zeggen dat ik de betreffende huisartsen of specialisten niet bekwaam zou achten! Een tropenervaring voegt alleen nog iets toe. Zo zijn er wel meer ervaringen die iets toevoegen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar het blijft natuurlijk altijd de vraag of je zulke levenservaringen ook als eis mag stellen. (Als ik geopereerd moet worden, ga ik vol vertrouwen naar een goede chirurg die nooit buiten Arnhem heeft gewerkt. Of hij/zij tropenervaring heeft, vind ik op zo'n moment totaal onbelangrijk.) Ik vermoed dat dit laatste standpunt door velen wordt gedeeld; óók door beleidsmakers in de gezondheidszorg. Om die reden geloof ik heilig dat de NVTG op het verkeerde spoor zit, wanneer zij stelt dat tropenervaring van de Nederlandse artsen een betere arts maakt en dus gefinancierd moet worden door het Ministerie van Volksgezondheid. Eigenlijk denk ik dat de NVTG dat stilletjes ook wel inziet, gezien de uitgesproken verwachting dat dit Ministerie voorlopig wel niet over de brug zal komen. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn, om succes te boeken: tropenartsen zijn nodig voor de tropen. Dat ze daarna als een beter mens (dus ook als een betere arts) in Nederland verder kunnen, is mooi meegenomen, maar daar gaat het niet om. Het opleiden en leveren van tropenartsen is primair een vorm van ontwikkelingshulp. Het zou mijns inziens dan ook uit die fondsen gefinancierd moeten worden. Dat zouden natuurlijk heel goed overheidsfondsen kunnen zijn. (Een bijkomend argument daarvoor is dat zo'n inzet - mits succesvol - het imago van Nederland in de tropen opkrikt.) Het lijkt mij logisch om daarvoor te pleiten bij de minister die verantwoordelijk is voor ontwikkelingshulp. Misschien levert dat in eerste instantie ook niets op, maar voor de lange termijn is het altijd beter om te worden afgewezen ondanks sterke argumenten, dan wegens slechte argumenten. Het blijven volhouden dat tropenervaring zo belangrijk is voor de Nederlandse gezondheidszorg en dus door VWS gefinancierd zou moeten worden, is mijns inziens zo'n zwakke stelling dat je daarmee nooit serieus genomen wordt. Dit laatste zou de NVTG - naar mijn mening - niet moeten willen.

5 Ik wens u allen veel wijsheid en succes toe. Vriendelijke groet, Eric de Winter ARNHEM Original Message From: "NVTG" Sent: Tuesday, November 11, :43 AM Subject: Update financiering opleiding AIGT 'Schippers, mag ik tropenjaren?' Geacht NVTG-lid, Graag informeert het NVTG-bestuur jullie over het volgende: Vrijdag 7 november heeft het ministerie van VWS ons verzoek tot financiering van de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT) in behandeling genomen. Ook is het Ministerie bezig met de Kamervragen die door de Christen Unie zijn gesteld. Zie de link op onze website: De NVTG ziet de opleiding van artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde als een belangrijke doelstelling van de vereniging. Deze artsen leveren in het buitenland en bij terugkeer in Nederland een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg. In de afgelopen zestig jaar is de opleiding bekostigd door enerzijds de arts die betaalt voor een deel van zijn/haar opleiding en anderzijds door de opleidingsziekenhuizen en de daar werkzame opleiders. Dit getuigt van grote motivatie en enthousiasme van alle partijen en de NVTG is zeer dankbaar voor deze inzet voor de oude tropenopleiding en de nieuwe opleiding tot AIGT. Echter, de NVTG verwacht niet dat er op korte termijn structurele financiering (vanuit de overheid) van de opleiding wordt gerealiseerd. Het is daarom nog steeds noodzakelijk dat de aios-igt zelf een deel van zijn/haar opleiding financiert en dat de opleiders en opleidingsziekenhuizen de opleiding op de oude wijze blijven faciliteren. Het bestuur van de NVTG realiseert zich dat deze situatie niet te lang kan blijven voortduren temeer de nieuwe opleiding door de regelgeving meer werk en meer kosten voor betrokkenen met zich meebrengt. Er moet daarom structurele financiering voor de opleiding AIGT komen, bij voorkeur via de beschikbaarheidbijdrage van het Ministerie van VWS. We hopen als bestuur dat de Kamervragen door de Christen Unie tot wat reuring leidt. Daar kunnen jullie ons bij helpen. Via facebook of twitter, of gewoon in jullie netwerk! 'Schippers, mag ik tropenjaren?' Zodra we meer weten zullen we jullie nader informeren. Ankie van den Broek, voorzitter NVTG Marieke Lagro, secretaris NVTG 10 november 2014

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) H VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer.

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. Van Bijsterveldt-Vliegenthart Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, over de ingediende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 Nr. 69 VERSLAG VAN

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 302 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Smeets (PvdA), voorzitter, Smilde (CDA), Koşer

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

Nieuwsbrief Winterswijks Belang januari 2015

Nieuwsbrief Winterswijks Belang januari 2015 Nieuwsbrief Winterswijks Belang januari 2015 Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van het jaar 2015! In de afgelopen maand is de politiek

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Koninkrijk Bhutan en de Republiek Costa Rica inzake duurzame ontwikkeling (23949). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Koninkrijk Bhutan en de Republiek Costa Rica inzake duurzame ontwikkeling (23949). De algemene beraadslaging wordt geopend. Voorzitter vergadering door te geleiden naar de minister van Financiën. Daartoe wordt besloten. De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Verbugt. Mevrouw Verbugt (VVD): Mijnheer de voorzitter! Via de pers

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Aanvang 13.30 uur. Voorzitter: Elias. Verder zijn aanwezig de leden van de commissie: Bruins Slot, Fokke, Van Meenen en Ulenbelt,

Aanvang 13.30 uur. Voorzitter: Elias. Verder zijn aanwezig de leden van de commissie: Bruins Slot, Fokke, Van Meenen en Ulenbelt, Geredigeerd woordelijk verslag van een openbaar gesprek van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid op 26 mei 2014 in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer te Den Haag. Vastgesteld: 16 juni

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 167 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

WEG MET DE EENHEIDSWORST MEESTER BART: MISSIE IRAK: GEVECHT ZONDER EINDE? BUURTZORG: HOE GOED WERK WORDT BESTRAFT

WEG MET DE EENHEIDSWORST MEESTER BART: MISSIE IRAK: GEVECHT ZONDER EINDE? BUURTZORG: HOE GOED WERK WORDT BESTRAFT TRIBUNE Nieuwsblad van de SP jaargang 50 nr. 9 oktober 2014 1,75 www.sp.nl MEESTER BART: WEG MET DE EENHEIDSWORST MISSIE IRAK: GEVECHT ZONDER EINDE? BUURTZORG: HOE GOED WERK WORDT BESTRAFT AFRIKANEN VERZEKEREN

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Reactie MC Jan van Goyen

Reactie MC Jan van Goyen Reactie MC Jan van Goyen VRAGEN RTL NIEUWS M.B.T. BORSTIMPLANTATEN PIP/M-IMPLANTS (N.B.: Ook als bij uw organisatie niet is gewerkt met deze implantaten willen wij u toch vragen de vragenlijst door te

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda voor 20, 21 en 22 juni: - het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling in een deel van Twente (27096).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda voor 20, 21 en 22 juni: - het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling in een deel van Twente (27096). Voorzitter b. de motie, ingediend tijdens het notaoverleg inzake seksueel misbruik van kinderen, te weten: - de motie-van der Staaij c.s. over strafbaarstelling van virtuele kinderpornografie (26690, nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie