Studiewijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiewijzer 2014-2015"

Transcriptie

1 Studiewijzer Informatie voor studenten van de opleiding Applicatieontwikkelaar niveau 4 Leerweg BOL crebonummer Applicatieontwikkelaar versie 2014 MBO College Almere Locatie Louis Armstrongweg 36-42, 1311RK Almere

2 Inhoudsopgave 1. WELKOM JOUW SCHOOL: HET MBO COLLEGE Dit vinden wij belangrijk: Wat zijn jouw rechten en plichten? HET BEROEP Inhoud beroep Verder studeren na je opleiding HET LEREN OP ONZE SCHOOL Leren en je ontwikkeling Leren in de praktijk Leren en beoordelen Het aantal uren DE STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING Kwalificatiedossier Kerntaken en werkprocessen Generiek Nederlands- Rekenen- Engels Loopbaan & Burgerschap Overige onderdelen HET ONDERWIJSPROGRAMMA VAN JE OPLEIDING De eerste leerperiode Leereenheden IJken en meten van studievoortgang HET EXAMENPROGRAMMA De beroepsgerichte examinering Nederlands generiek Rekenen - generiek Engels - generiek Loopbaan en burgerschap in het mbo BPV Diplomering Vrijstellingen voor Nederlands en rekenen Herkansingen AANWEZIGHEID Wanneer moet ik op school aanwezig zijn? Wat moet ik doen als ik niet kan komen? Wat gebeurt er als ik zonder reden afwezig ben? STUDIEKOSTEN Wettelijke kosten Opleidingskosten INSPRAAK Inspraak via het ROC van Flevoland Inspraak van studenten

3 10.3 Inspraak via JOB VAKANTIEROOSTER PROBLEMEN OF KLACHTEN Wat moet ik doen als ik een probleem heb? Waar kan ik terecht? OVERIGE INFORMATIE VAN HET ROC Verzekeringen Begeleiding bij zorg en handicap Topsportregeling Examenreglement Vastgesteld op 14 juli 2014 door mevrouw I. Komen namens de directie van het MBO College - 2 -

4 1. Welkom Welkom bij het MBO College Almere. Met deze Studiewijzer informeren wij je over je opleiding en algemene zaken die te maken hebben met je studie. De opleidingsinformatie in deze Studiewijzer gaat over de opbouw van je opleiding, de stageperiodes, wat je moet kunnen om examens te mogen doen en wanneer je die kunt afleggen. Ook vind je informatie over wie jou begeleidt bij je studie, vakantiedata en het melden van absentie en waar je met klachten terecht kunt. We informeren je bijvoorbeeld ook over de kosten van je opleiding. Veel van deze zaken kun je ook elders vinden, zoals op de website van het ROC onder Info voor studenten. Dat is ook de plek waar je handige formulieren of het studentenstatuut en het examenreglement e.d. kunt vinden en downloaden. Actuele informatie zoals roosterwijzigingen of de lokalen waar je les hebt, worden bijgehouden op de portal, in Eduarte en in de SelfServiceapp die bij jouw opleiding hoort. Tot slot vertellen wij wat we belangrijk vinden om jou goed onderwijs te kunnen bieden en vind je in deze Studiewijzer de regels waaraan iedereen zich moet houden. Is iets niet duidelijk of wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk altijd terecht bij je docenten en begeleiders. Wij wensen je veel succes en plezier met je opleiding! Almere Muziekwijk Team Media & Vormgeving Corien Rodenburg - 3 -

5 2. Jouw school: het MBO College Het allerbelangrijkste is dat jij goed onderwijs en een waardevol diploma krijgt. Daar zetten wij ons samen met jou voor in. Daartoe hebben wij voor het onderwijs vijf belangrijke uitgangspunten opgesteld, die je hieronder kunt lezen. En we verwijzen je naar jouw rechten en plichten op dit gebied. 2.1 Dit vinden wij belangrijk: 1. Je krijgt onderwijs dat is gericht op de beroepspraktijk. Wij leiden je op voor een beroep dus daar moet ons onderwijs op afgestemd zijn. De lessen op school zijn daarom gericht op de beroepspraktijk en je volgt tijdens je opleiding een of meerdere stages. Je krijgt les van goede, enthousiaste en vakbekwame docenten. 2. Het onderwijs sluit aan bij wat jij nodig hebt. Aan het begin van je opleiding krijg je enkele testen. Als je ondersteuning nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je een leerprobleem hebt of vanwege persoonlijke omstandigheden, wordt van je verwacht dat je dit zelf tijdig aangeeft. Mogelijk is dit al bij de intake ter sprake gekomen. Als de ondersteuningsbehoefte pas tijdens de opleiding duidelijk wordt, moet je dit aangeven bij je studieloopbaanbegeleider. Waar nodig en waar mogelijk word je eventueel aanvullend getest om te beoordelen of en hoe er kan worden voorzien in de ondersteuning die je nodig hebt. Dit zal worden opgenomen in een ondersteuningsplan of een studieadvies. We verwachten van je dat jij je studieloopbaan serieus neemt en dat je gemotiveerd bent om mee te werken aan eventuele extra begeleiding. 3. Jouw school is jouw plek. Je volgt een opleiding op je eigen school. Daar ken je de docenten en medestudenten, je moet je thuis voelen. Er is een goede sfeer. Jouw school is een leuke plek om elkaar te ontmoeten! 4. Jouw school is goed georganiseerd. We geven je structuur en houvast. Op het ROC werken we met een rooster en onderwijsperiodes. Zo weet je precies welke lesonderdelen je wanneer en waar moet volgen. Dat geeft je structuur en houvast. Bovendien krijg je bij ons een vaste studieloopbaanbegeleider die jou helpt als je problemen hebt. 5. Doorstroming naar een hoger mbo niveau of hbo. Als je dat wilt en kunt, ga je na jouw opleiding door naar een hoger mbo niveau of naar het hbo. Volg je een opleiding op mbo niveau 1 of 2 of 3, dan kijken we samen met jou of je kunt doorstromen naar een hoger mbo niveau nadat je je diploma hebt gehaald. Wij zorgen voor een goede aansluiting. Volg je een niveau 4 opleiding, dan bekijken we samen of je door kunt stromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Wij stimuleren je om je goed te verdiepen in de mogelijkheden en begeleiden je bij het maken van een goede keuze. 2.2 Wat zijn jouw rechten en plichten? Je rechten en plichten zijn in verschillende documenten te vinden, zoals: het Studentenstatuut de OOK (onderwijsovereenkomst) en/of de examenovereenkomst waaronder de algemene bepalingen de BPV (of stage)-overeenkomst deze Studiewijzer met de onderwijs- en examenregeling de Studiehandleidingen en de BPV-handboeken de algemene omgangsregels en eventuele specifieke schoolregels per opleiding, mbo college of locatie. De blokboeken en het plan van toetsing en afsluiting (PTA) In het Studentenstatuut staat een volledig overzicht van alle documenten die van toepassing zijn

6 Het Studentenstatuut In het Studentenstatuut staan de rechten en de plichten van elke mbo-student. Er wordt uitgelegd hoe die rechten en plichten vorm krijgen in de school. Voorbeelden zijn het recht op gelijke behandeling, de bescherming van je privacy en een veilige school. Je vindt het Studentenstatuut op de site van het ROC van Flevoland (www.rocvanflevoland.nl) onder: Informatie voor studenten. De onderwijsovereenkomst (OOK) Voordat je aan de opleiding begint, gaan we samen een OnderwijsOvereenKomst ofwel OOK aan. In de OOK leggen wij onze afspraken schriftelijk vast. Het zijn de rechten en de plichten van het ROC en van jou, waar wij ons beiden aan gaan houden. Ben je jonger dan 18, dan moet jouw ouder of verzorger de overeenkomst ondertekenen. Nadat alle partijen (jij, eventueel je ouder/verzorger en de school) handtekeningen hebben gezet onder de OOK, mag je de lessen gaan volgen en kun je echt beginnen aan je opleiding! Wij verwachten ook iets van jou, namelijk dat ook jij je bijdrage levert aan een goede sfeer op school. En dat je met een positieve instelling deelneemt aan je opleiding, dat je alle lessen volgt en dat je daar op tijd aanwezig bent. We verwachten van je dat je op een positieve manier met de docenten en je studieloopbaanbegeleider in gesprek gaat over je opleiding

7 3. Het beroep De opleiding Applicatieontwikkelaar is een beroepsopleiding. Aan het einde van je opleiding moet je het beroep waar je voor opgeleid wordt kunnen uitoefenen en als goede burger kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. De onderwijsonderdelen die je in je opleiding krijgt, zijn hierop gericht. 3.1 Inhoud beroep Applicatie- en mediaontwikkeling speelt zich af bij ICT-dienstverlenende bedrijven, bedrijven in de mediabranche, gamebedrijven en de ICT-afdeling van andere bedrijven. De applicatieontwikkelaar werkt in de ICT-sector, de mediadeveloper in de mediasector en de gamedeveloper in de gamesector. De ontwikkelaar werkt bij bedrijven die besturingssoftware, toepassingssoftware, entertainmentsoftware, games en/of mediaproducten ontwikkelen. Dit kunnen bedrijven zijn in zowel het klein-, midden- als het grootbedrijf. De hoofdtaak van de applicatieontwikkelaar is het ontwikkelen en realiseren van (delen van) software en/of ICT-producten voor de kantoor- en industriële automatisering. Te denken valt aan besturingsprogrammatuur, toepassingsprogrammatuur, multimedia- en netwerkprogrammatuur. Het ontwikkelen en realiseren van (delen van) (cross)media-uitingen is de hoofdtaak van de mediadeveloper. De hoofdtaak van de gamedeveloper is het technisch realiseren van (delen van) games. De werkzaamheden worden veelal in projectvorm uitgevoerd waardoor planning van werkzaamheden en samenwerking met collega's van belang is. De ontwikkelaar dient zijn werkzaamheden zelfstandig te kunnen uitvoeren en af te stemmen met de projectleider/leidinggevende en collega's. Hij werkt onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende/projectleider, maar is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van zijn eigen werk. De ontwikkelaar staat vaak in direct contact de opdrachtgever en met collega's. Afhankelijk van de organisatie en branche waarin hij werkt, heeft hij tijdens het uitvoeren van zijn taken ook contact met betrokken disciplines. De ontwikkelaar staat voor de opgave om gedurende het proces van ontwerp tot implementatie, goed contact te onderhouden met alle betrokken partijen. Hij moet wensen en ideeën van opdrachtgevers inventariseren en vertalen naar een concreet product. Hij begeeft zich daarbij op het spanningsveld tussen de eisen van de opdrachtgever, de wensen van de gebruiker(s), de technische (on)mogelijkheden en de richtlijnen van de organisatie. De ontwikkelaar staat voor de opgave om zorgvuldig en nauwkeurig te werken en moet resultaatgericht zijn. Het is belangrijk dat hij zich houdt aan gemaakte afspraken met de opdrachtgever en dat hij zijn werkzaamheden documenteert volgens de geldende regels. Belangrijk is dat de ontwikkelaar tijd en specificaties in de gaten houdt en tijdig actie onderneemt bij overschrijding van deadlines of andere problemen. De ontwikkelaar stelt zich klantgericht, proactief, kritisch, creatief en flexibel op. Hij kan goed samenwerken met mensen op alle niveaus, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Het juist interpreteren van gegevens is voor de ontwikkelaar van groot belang, evenals probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De ontwikkelaar moet initiatief kunnen nemen en goed kunnen adviseren en organiseren binnen de richtlijnen van het bedrijf. 3.2 Verder studeren na je opleiding Na de opleiding die je nu volgt, kun je doorstromen naar de volgende vervolgopleidingen op het hbo: Informatica Technische Informatica Bedrijfskundige Informatica Interactieve Media Information Engineering - 6 -

8 4. Het leren op onze school 4.1 Leren en je ontwikkeling De maatschappij is veranderlijk, beroepen passen zich daarbij aan en veranderen of verdwijnen. Soms ontstaan er nieuwe beroepen. Zo worden er voortdurend wisselende vaardigheden van beroepsbeoefenaars gevraagd. Daar passen wij ons onderwijs op aan. Maar wij kijken net zo goed ook naar onze studenten. Want wat willen en kunnen zij? Niet alleen beroepen zijn in ontwikkeling maar jij als student ook. Wij ondersteunen jouw leerontwikkeling zo zorgvuldig mogelijk, daar heeft jouw studieloopbaanbegeleider een hoofdrol in. Studieloopbaanbegeleiding: de twee plannen Het uitgangspunt van je studie is jouw loopbaan. Elke student draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar leertraject, maar met ondersteuning van een studieloopbaanbegeleider. Die volgt jou van het begin tot het einde van je opleiding. Hij/zij maakt samen met jou een Persoonlijk OntwikkelPlan en een Persoonlijk ActiviteitenPlan. Persoonlijk ActiviteitenPlan (PAP) In je Persoonlijk ActiviteitenPlan staat onder meer aan welke competenties (vaardigheden) je wilt werken en met welke leeronderdelen. Je studieloopbaanbegeleider volgt jouw resultaten in een leerlingvolgsysteem en met behulp van je portfolio, zo houdt hij/zij steeds inzicht in hoe jij er voor staat. Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) Samen met je studieloopbaanbegeleider maak je aan het begin van je opleiding een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP). In je Persoonlijk OntwikkelPlan komen de volgende onderwerpen te staan: je leerdoelen voor de beroepsvaardigheden wat je wilt bereiken in je persoonlijke ontwikkeling de planning van jouw (leer)activiteiten voor de komende periode de adviezen van de school en praktijkbegeleider en eventuele afspraken 4.2 Leren in de praktijk Om een beroep goed te leren moet je natuurlijk in de praktijk aan de slag. Een belangrijk deel van je opleiding breng je door bij een bedrijf of instelling. Het bedrijf of de instelling maakt met de school afspraken over wat jij in de praktijk gaat leren en hoe je daarbij wordt begeleid. De school en het bedrijf of de instelling zorgen er samen voor, dat wat je op school en in de praktijk leert op elkaar is afgestemd. Beroepspraktijkvorming (BPV) Tijdens je opleiding leer je in de praktijk tijdens je BPV (stage). Dan draai je een periode volledig mee in een bedrijf of instelling en doe je praktische ervaring op. Tijdens je stage moet je ook een aantal opdrachten uitvoeren, die beschreven staan in het BPV-boek van je opleiding. Tijdens de BPV doe jij enorm veel ervaring op en kunnen wij je prestaties in de praktijk boordelen. Wij ondersteunen en begeleiden je tijdens BPV en bespreken regelmatig jouw ervaringen en voortgang. Praktijkovereenkomst (POK) of BPV-overeenkomst De wet wil dat voor elke stage een aantal afspraken wordt gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in de POK ofwel Praktijkovereenkomst. In de POK staat precies wat je gaat leren in de praktijk en hoe je begeleid en beoordeeld wordt en door wie. Lees de POK altijd goed door en als je het eens bent met de inhoud, dan onderteken je de overeenkomst. De school en het BPV-bedrijf of instelling moeten de POK ook ondertekenen. Pas als iedereen een handtekening heeft gezet, kun je aan de BPV beginnen

9 4.3 Leren en beoordelen Leerlingvolgsysteem Tijdens de opleiding is het voor jou belangrijk dat je weet hoe je ervoor staat. Voor je docenten en begeleiders is het belangrijk dat ze weten hoe je vooruit gaat in je opleiding. Al jouw resultaten worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Daarin is te zien welke onderdelen jij met succes hebt afgerond en welke niet. Het is een handvat voor gesprekken met je studieloopbaanbegeleider, waarin jullie samen bekijken hoe het gaat en hoe jouw traject er verder uit ziet. Op vaste momenten wordt bepaald of je verder mag met je opleiding. Om dat te kunnen vaststellen, is het van belang natuurlijk dat je goed beoordeeld wordt. Dat doen wij op twee manieren. Ontwikkelingsgericht beoordelen Als we ontwikkelingsgericht (of formatief) toetsen, willen we beoordelen of je voldoende geleerd hebt en voldoende op niveau bent om je studieloopbaan zonder vertraging voort te zetten. We noemen deze toetsen meestal voortgangstoetsen. Kwalificerend beoordelen Kwalificerende toetsen, ook wel summatieve toetsen genoemd, zijn bedoeld om te beoordelen of je aan de exameneisen voldoet. De resultaten van deze toetsen tellen mee voor de slaag-/zakregeling, tellen mee voor het behalen van het diploma. Examenregeling De regels voor het afnemen van examens staan in het examenreglement van het ROC en zijn te vinden op de website onder Info voor Studenten. Iedere opleiding moet precies beschrijven hoe de opleiding eruit ziet en met welke examens je te maken krijgt. Iedere opleiding heeft regels voor het onderwijs en de examens. Niet alleen de examens op school bepalen trouwens of je een diploma krijgt. De beoordeling van je BPV telt ook mee bij de examinering. Als je alle examens van de opleiding met voldoende resultaat hebt afgesloten, ontvang je een diploma met daarbij een lijst van je resultaten. In het examenreglement vind je wat je moet doen als je het niet eens bent met de uitslag van het examen. Extraneus of examendeelnemer Wil je uitsluitend examen of een examen doen, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Een reden kan zijn dat je enkele examens of examenonderdelen nog niet hebt behaald tijdens de normale duur van de opleiding. Je kunt je dan inschrijven als extraneus of examendeelnemer. Dan volg je geen onderwijs en je hebt geen recht op studieloopbaanbegeleiding. Je hebt ook geen recht op studiefinanciering en een ov-jaarkaart. De looptijd van de examenovereenkomst is maximaal zes maanden. Tijdens de looptijd van de examenovereenkomst heb je eenmaal het recht deel te nemen aan een examentoets. Er worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Bij examens die door een externe partij worden afgenomen, komen de kosten voor het externe examen daar nog bovenop

10 4.4 Het aantal uren Het middelbaar onderwijs beroepsonderwijs kent twee leerwegen: Beroepsopleidende leerweg (BOL) Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Het aantal uren onderwijs dat je per studiejaar krijgt, hangt af van de leerweg en bij de BOL afhankelijk van het aantal studiejaren. BOL BOT uren BPV uren TOT uren Studiejaar Studiejaar Studiejaar BOT BPV TOT Begeleide onderwijstijd door de school (zonder bpv) zijn alle uren die je onder begeleiding van een docent of instructeur doorbrengt. Dat zijn dus de lessen, de toetsuren en de examenuren. Beroepspraktijkvorming of stage BOT + BPV - 9 -

11 5. De structuur van de opleiding Wat je precies moet kunnen binnen je beroep, is vastgelegd in een kwalificatiedossier. Daarin staan de werksituaties en taken van jouw beroep. Alle scholen in Nederland die deze opleiding aanbieden, moeten zich houden aan de eisen in het kwalificatiedossier. Het onderwijsprogramma wordt dus niet zomaar samengesteld. Het onderwijs moet ervoor zorgen dat je straks voldoet aan alle eisen die aan jou als beginnend beroepsbeoefenaar gesteld worden. Je kunt het kwalificatiedossier van jouw opleiding vinden op ( Kwalificatiedossiers). Naast de beroepsgerichte onderdelen kent elke mbo-opleiding meer algemeen vormende onderdelen. Een daarvan is Loopbaan en burgerschap. In dit deel van je opleiding leer je hoe je goed kunt functioneren in de Nederlandse samenleving. Verder stelt de overheid eisen aan het niveau van Nederlands, rekenen en voor de niveau 4 opleidingen ook bij Engels Daarnaast is je opleidingstijd ook gevuld met sport- en bewegen, ondernemerschap, doorstroomprogramma s voor het hbo, verdieping en verbreding van bestaande vakken enz. 5.1 Kwalificatiedossier De inhoud van elk diploma is vastgelegd in een kwalificatiedossier. Alle scholen in Nederland die een opleiding aanbieden, moeten zich houden aan de eisen in het kwalificatiedossier. 5.2 Kerntaken en werkprocessen Het kwalificatiedossier beschrijft elk beroep in kerntaken (kt) en werkprocessen (wp). Kerntaken zijn taken die elke beroepskracht zelfstandig moet kunnen uitvoeren en die in dat beroep steeds weer terugkomen. Werkprocessen zijn een logisch samenhangend geheel van stappen waarmee een taak wordt uitgevoerd. Om een werkproces en dus een kerntaak uit te kunnen voeren ontwikkel je competenties, een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en beroepshouding. In onderstaande tabel staan de kerntaken en werkprocessen van je opleiding. Kerntaak Werkproces 1 Ontwerpen van de applicatie 1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast 1.2 Maakt een plan van aanpak 1.3 Levert een bijdrage aan een functioneel ontwerp 1.4 Maakt een technisch ontwerp 1.5 Richt de ontwikkelomgeving in 2 Realiseren van de applicatie 2.1 Legt een gegevensverzameling aan 2.2 Realiseert een applicatie 2.5 Test het ontwikkelde product 3 Implementeren van de 3.1 Maakt of levert een bijdrage aan het implementatieplan applicatie 3.2 Stelt een acceptatietest op en voert deze uit 3.3 Implementeert een applicatie 4 Onderhouden en beheren van de applicatie 3.4 Evalueert een implementatie 4.1 Onderhoudt applicaties 4.5 Beheert de content 4.6 Documenteert en archiveert gegevens

12 5.3 Generiek Nederlands- Rekenen- Engels Generiek Nederlands en rekenen Nederlands en rekenen zijn belangrijke vakken die je nodig hebt om je opleiding goed te kunnen volgen. Maar ook in je latere beroep en om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het nodig dat je deze vakken goed beheerst. Dat vindt de overheid ook en deze heeft in het mbo per niveau ongeacht de opleiding algemene of generieke eisen voor Nederlands en rekenen bepaald. In ons onderwijs werken we er aan dat je aan het eind van de opleiding het vereiste niveau van taal en rekenen haalt. Ben jij niet zo goed in taal of rekenen? Vraag bij je studieloopbaanbegeleider naar de mogelijkheden voor extra ondersteuning. Generiek Engels niveau 4 opleidingen Voor de niveau-4-opleidingen gelden net als bij Nederlands en rekenen ook generieke eisen voor Engels. 5.4 Loopbaan & Burgerschap Bij loopbaanoriëntatie wordt aandacht besteed aan je capaciteiten en motivatie, aan het plannen van je loopbaan, het zoeken van een baan en aan netwerken. Tijdens de opleiding leer je hoe je hierin kunt ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld om na te denken over wat je wilt bereiken in je opleiding of je beroep en hoe je dit kunt bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat je leert hoe je actief deel uit kunt maken van de Nederlandse samenleving. Daarbij kun je onder andere denken aan het maken van politieke keuzes, op tijd op je werk komen en als kritische consument kunnen functioneren. Dat alles leer je bij het "Loopbaan en Burgerschap" (L&B). Om je diploma te kunnen behalen, moet je ook voldoen aan de eisen voor L&B. 5.5 Overige onderdelen Sport en beweging Wij vinden het belangrijk dat je leert hoe je gezond kunt leven. Beweging is daar een belangrijk van. Daarom streven we er bij het ROC naar om bewegingsonderwijs op te nemen in alle BOLopleidingen. Alle BOL-opleidingen hebben sport- en bewegingsonderdelen opgenomen in hun onderwijsprogramma. Ondernemerschap Alle opleidingen besteden aandacht aan ondernemerschap, omdat het bedrijfsleven hier waarde aan hecht en om je een extra keuze te bieden. Je leert in een inleiding ondernemersvaardigheden onder andere hoe je een bedrijf moet opzetten en hoe je kunt werken aan je ondernemersvaardigheden. Internationalisering Op het ROC van Flevoland wordt internationalisering gestimuleerd. Hiermee krijg je de mogelijkheid om je internationaal te ontwikkelen binnen de context van je beroep. Het ROC biedt daarom buitenlandse stages aan en doet mee aan studentuitwisselingen binnen en buiten Europa. Ook organiseert het buitenlandse excursies zoals naar het Europees Parlement in Brussel

13 6. Het onderwijsprogramma van je opleiding 6.1 De eerste leerperiode Nulmetingen Bij het begin van je opleiding, moet jouw beginniveau van Nederlands, rekenen en Engels gelijk zijn aan het vereiste eindniveau van het vmbo. Dat bepalen we door een test. Op basis van de resultaten proberen we jou een passend programma aan te bieden. Voor Engels of een andere vreemde taal krijg je alleen een test als je deze taal later voor je beroep nodig hebt. 6.2 Leereenheden Een opleiding bestaat uit onderwijseenheden, onderwijsactiviteiten en BPV. Elk studiejaar bestaat uit verschillende onderwijsperiodes en BPV-periodes, dat zie je in de tabel hieronder. Het is een zogenaamde begeleidingstabel (lessentabel) die de hele studieduur beslaat. Overigens wordt de tabel aan het begin van iedere onderwijsperiode zo nodig bijgesteld. De geplande lesuren (45 minuten) zijn per vak of opgenomen in de tabel. Per onderwijseenheid en BPV-periode is aangegeven welke kerntaken en werkprocessen aan bod moeten komen. Leerjaar 1 In leerjaar 1 ga je vier onderwijsperioden naar school. Leereenheden Gemiddeld aantal lesuren per week Projecten en lessen kerntaak 2 (realiseren applicatie) 19 Rekenen, wiskunde en logica 4 Nederlands en business communicatie 4 Engels 2 SLB en LB 2 Sport en sportclinics 2 Leerjaar 2 In leerjaar 2 ga je de eerste twee onderwijsperioden op BPV en de laatste twee onderwijsperioden ga je naar school. Leereenheden Gemiddeld aantal lesuren per week Projecten en lessen kerntaak 1 (ontwerpen applicatie) 14 Nederlands en business communicatie 4 Engels 2 Rekenen, wiskunde en logica 4 SLB en LB 2 Ondernemersvaardigheden 2 Sport en sportclinics 2 Leerjaar 3 In leerjaar 3 ga je de eerste twee onderwijsperioden op BPV en de laatste twee onderwijsperioden ga je naar school. Leereenheden Gemiddeld aantal lesuren per week Projecten en lessen kerntaak 3 en 4 (implementeren, 14 beheren en onderhouden applicatie) Nederlands en business communicatie 4 Engels 2 Rekenen, wiskunde en logica 4 SLB en LB 2 Sport en sportclinics

14 Projectonderwijs In je opleiding krijg je projectonderwijs. Binnen het projectonderwijs zijn diverse onderwijslijnen te onderscheiden: projectlessen, projectvaardigheden, lessen en trainingen en algemene vaardigheden zoals: Nederlands, Engels en rekenen. Deze onderwijslijnen horen bij elkaar en dit merk je in het project. Invulling van contacturen In de ingeroosterde contacturen is ruimte voor kennisoverdracht en spelen de docenten ook een projectrol (woordvoerder van de stuurgroep / vakspecialist). Tijdens de lessen: krijg je klassikale instructie werk je aan individuele opdrachten werk je aan de projectopdracht bespreek je de projectopdracht met de projectgroep Leereenheden Sport A. Regulier Sportprogramma Iedere eerstejaars BOL-student volgt sportlessen gedurende 2 onderwijsperiodes. Thema's van deze sportlessen zijn o.a.: Fair-play, spel, sportspelen, leiding geven, samenwerken, ergonomie, conditie en voeding. B. Fittest, leefstijltest en verbeterplan Fittest Alle eerstejaars studenten ondergaan de Fittest. Deze test bestaat uit 2 segmenten: 1. Kracht: Sprongkracht en handknijpkracht 2. Fitheid: Lengte/gewicht, middelomtrek, shuttle-runtest, BMI-meting en meting van het vetpercentage. Leefstijltest N.a.v. een aantal uitslagen van de fittest vullen de studenten digitaal een leefstijltest in. De leefstijltest bevraagt de student op zijn/haar leefstijl. Dit heeft onder andere betrekking op voeding, beeldbuisgebruik, sporten, drugs, alcohol en seksualiteit. De uitslag van deze test is de basis voor het schrijven van het verbeterplan/ontwikkelplan Verbeterplan/ontwikkelplan Het verbeterplan/ontwikkelplan wordt door de student zelf geschreven naar aanleiding van de uitkomsten van de Leefstijltest en de Fittest. Het verbeterplan/ontwikkelplan wordt met name geschreven ter bewustwording van de eigen leefstijl en vitaliteit en dient als basis voor het sportkeuzeprogramma (d.m.v. het fitheidsadvies). C. Verplicht SportKeuzeProgramma (SKP) Binnen de opleiding neemt iedere BOL-student deel aan het SportKeuzeProgramma. Binnen dit programma dient de student minimaal 32 sportpunten te halen. Binnen het SKP is de opzet voor de studenten om kennis te maken met nieuwe en aantrekkelijke sporten en activiteiten. Studenten kunnen sportpunten behalen door middel van het volgen van cursussen, clinics, toernooien en sportreizen. 6.3 IJken en meten van studievoortgang Elke onderwijsperiode wordt afgesloten met een toetsperiode. Binnen tien werkdagen na de toetsperiode worden de resultaten ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. Via de portal heb je toegang tot het leerlingvolgsysteem. Zo heb je altijd een actueel overzicht van de door jou behaalde resultaten. Indien je een onderwijseenheid niet met goed gevolg hebt afgerond, heb je recht op één herkansing per kalenderjaar

15 Planning en beschrijving van voortgangstoetsen Studenten dienen tijdens een leerjaar minimaal een 6 gemiddeld per onderwijslijn te behalen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Onderwijslijn Toetsvormen Waardering Project Documenten Cijfer Producten Beoordelingsgesprek Presentatie Lessen en trainingen Toetsen Cijfer Business communicatie Opdrachten Cijfer Toetsen SLB Portfolio met opdrachten Voldaan Algemene vaardigheden Opdrachten Cijfer Toetsen BPV Urenregistratie BPV-opdrachten Eindbeoordeling Voldaan Je gaat over naar het volgende leerjaar als je: Gemiddeld een 6 of hoger hebt voor de aangeboden projecten en Gemiddeld een 6 of hoger hebt voor de toetsen behorende bij de lessen en trainingen en Gemiddeld een 6 of hoger hebt voor Business communicatie en Gemiddeld een 6 of hoger hebt voor de binnen Nederlands, Engels en rekenen aangeboden toetsen en opdrachten en Voldaan hebt aan de binnen SLB aangeboden onderdelen en Voldaan hebt aan de vastgestelde norm voor sport

16 Bindende studieadviezen Het team geeft in het eerste leerjaar een bindend studieadvies. Dit advies is gebaseerd op je resultaten uit de eerste twee onderwijsperioden. Je ontvangt dit advies nadat alle resultaten van de eerste twee onderwijsperioden bekend zijn en door het docententeam besproken. In het eerste leerjaar volg je lessen, trainingen en projecten. Hierin presteert de ene student beter dan de andere. Om te bepalen op welk niveau een student presteert worden de resultaten vastgelegd en beoordeeld. Deze beoordeling wordt gebruikt als uitgangspunt voor een studieadvies over het vervolg van de opleiding. Er zijn twee mogelijke adviezen: Je gaat verder in de opleiding Applicatieontwikkelaar op niveau 4. Je krijgt het advies om de opleiding te verlaten, omdat op basis van je resultaten over de gehele linie niet verwacht kan worden dat je een diploma haalt in de gekozen beroepsrichting. Na de eerste onderwijsperiode krijg je een voorlopig advies over de voortgang, na de tweede onderwijsperiode, krijg je een bindend studieadvies over de voortgang. Uitgangspunten bij het opstellen van het advies: Voor toegang tot de opleiding Applicatieontwikkelaar moet je: beide perioden een voldoende hebben gehaald op de beroepsgerichte toetsen, de projecten en Business communicatie. Gemiddeld een zes of meer voor de opdrachten en toetsen van Nederlands, Engels en rekenen Binnen de vakken Nederlands, Engels en rekenen groei hebben laten zien Een sturende en/of leidende rol hebben genomen binnen de projecten. We gaan hierbij uit van de volgende werkwijze. Het bindend studieadvies wordt schriftelijk vastgelegd. Vooraf wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven in de vorm van een voorlopig studieadvies. Het bindend studieadvies wordt schriftelijk beargumenteerd, tegen dit advies is beroep mogelijk bij de opleidingsmanager

17 7. Het Examenprogramma Het examen van de opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: Beroepsgericht deel Nederlands Rekenen Engels (mbo 4) Loopbaan en burgerschap Om het diploma van de opleiding te behalen moet je daarbij voldoen aan de eisen die de school stelt voor de BPV. Voordat je aan je examens begint, krijg je de richtlijnen rond examinering. In deze richtlijnen staat wat je rechten en plichten zijn bij het maken van examens. 7.1 De beroepsgerichte examinering In onderstaande tabel zie je op welke beroepsgerichte examenonderdelen geëxamineerd wordt. In de tabel kun je lezen in welke vorm het examen wordt afgenomen, waar en op welk moment van de opleiding. Beoordeling op driepuntschaal Het eindoordeel van de kerntaak kan bestaan uit: goed, voldoende of onvoldoende. Cesuur: Een ondergrens voor een toets. Bij een resultaat lager dan de cesuur is slagen voor het hele examen niet mogelijk. Naam kerntaak 1 Ontwerpen van de applicatie Cesuur 1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de Alle werkprocessen moeten voldoende zijn opdrachtgever vast Examenvorm Proeve Plaats van afname BPV Periode van afname Onderwijsperiode 9 en Maakt een plan van aanpak Examenvorm Proeve Plaats van afname BPV Periode van afname Onderwijsperiode 9 en Levert een bijdrage aan een functioneel ontwerp Examenvorm Proeve Plaats van afname BPV Periode van afname Onderwijsperiode 9 en Maakt een technisch ontwerp Examenvorm Proeve Plaats van afname BPV Periode van afname Onderwijsperiode 9 en Richt de ontwikkelomgeving in Examenvorm Proeve Plaats van afname BPV Periode van afname Onderwijsperiode 9 en 10 Eindwaardering kerntaak 1 Eindbeoordeling is in G/V/O

18 Naam kerntaak 2 Realiseren van de applicatie Cesuur 2.1 Legt een gegevensverzameling aan Alle werkprocessen moeten voldoende zijn Examenvorm Proeve Plaats van afname BPV Periode van afname Onderwijsperiode 9 en Realiseert een applicatie Examenvorm Proeve Plaats van afname BPV Periode van afname Onderwijsperiode 9 en Test het ontwikkelde product Examenvorm Proeve Plaats van afname BPV Periode van afname Onderwijsperiode 9 en 10 Eindwaardering kerntaak 2 Eindbeoordeling is in G/V/O. Naam kerntaak 3 Implementeren van de applicatie Cesuur 3.1 Maakt of levert een bijdrage aan Alle werkprocessen moeten het implementatieplan voldoende zijn Examenvorm Examenproject SPL Periode van afname Onderwijsperiode Stelt een acceptatietest op en voert deze uit Examenvorm Examenproject SPL Periode van afname Onderwijsperiode Implementeert een applicatie Examenvorm Examenproject SPL Periode van afname Onderwijsperiode Evalueert een implementatie Examenvorm Examenproject SPL Periode van afname Onderwijsperiode 12 Eindwaardering Eindbeoordeling is in G/V/O. kerntaak

19 Naam kerntaak 4 Onderhouden en beheren van de Cesuur applicatie 4.1 Onderhoudt applicaties Alle werkprocessen moeten voldoende zijn Examenvorm Examenproject SPL Periode van afname Onderwijsperiode Beheert de content Examenvorm Examenproject SPL Periode van afname Onderwijsperiode Documenteert en archiveert gegevens Examenvorm Examenproject SPL Periode van afname Onderwijsperiode 12 Eindwaardering Eindbeoordeling is in G/V/O. kerntaak Nederlands generiek Nederlands Alle mbo opleidingen hebben verplichte examens Nederlands. Voor niveau 4 is dat op niveau 3F. Cijferbeoordeling De beoordelingen bij Nederlands bij onderstaande examenonderdelen worden uitgedrukt in cijfers. Nederlands - generiek Korte omschrijving Luisteren en Lezen 3F Examenvorm Centraal examen - digitaal Periode van afname Vanaf onderwijsperiode 7 Schrijven 3F Examenvorm Schoolexamen - schriftelijk Periode van afname Vanaf onderwijsperiode 7 Spreken 3F Examenvorm Schoolexamen - mondeling Periode van afname Vanaf onderwijsperiode 7 Gesprekken 3F Examenvorm Schoolexamen - mondeling Periode van afname Vanaf onderwijsperiode 7 Eindwaardering Nederlands Cijfer schoolexamen Schrijven-Spreken-Gesprekken is het gemiddelde van de cijfers voor Schrijven, Spreken en Gesprekken Eindcijfer (een heel cijfer) voor Nederlands is het gemiddelde van het cijfer voor Luisteren-Lezen en het cijfer voor het schoolexamen Schrijven-Spreken-Gesprekken

20 7.3 Rekenen - generiek Alle mbo opleidingen hebben verplichte examens rekenen. Voor niveau 4 op niveau 3F. Cijferbeoordeling De beoordeling bij rekenen worden uitgedrukt in een cijfer. Rekenen - generiek Korte omschrijving Rekenen 3F Examenvorm Centraal examen of pilot centraal examen - digitaal Periode van afname Vanaf onderwijsperiode 9 Eindwaardering Rekenen - Het eindcijfer is een heel cijfer en is de uitslag voor dit generiek examen 7.4 Engels - generiek Alle deelnemers van een mbo niveau 4-opleiding moeten generiek examen Engels doen. De onderdelen Lezen en Luisteren op niveau B1, de onderdelen Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren op niveau A2. Tijdens je opleiding wordt uitgelegd wat deze niveaus inhouden. In de beroepsgerichte examinering zoals beschreven wordt in paragraaf 4.1 wordt aangegeven of en op welke wijze moderne vreemde talen worden geëxamineerd. De beoordelingen bij Engels bij onderstaande examenonderdelen uit de tabel worden uitgedrukt in cijfers. Engels - generiek Korte omschrijving Luisteren B1 Examenvorm Schoolexamen of (pilot) centraal examen - digitaal Periode van afname Vanaf onderwijsperiode 7 Lezen B1 Examenvorm Schoolexamen of (pilot) centraal examen - digitaal Periode van afname Vanaf onderwijsperiode 7 Schrijven A2 Examenvorm Schoolexamen - schriftelijk Periode van afname Vanaf onderwijsperiode 7 Spreken A2 Examenvorm Schoolexamen - mondeling Periode van afname Vanaf onderwijsperiode 7 Gesprekken A2 Examenvorm Schoolexamen - mondeling Periode van afname Vanaf onderwijsperiode 7 Eindwaardering Engels Het eindcijfer (een heel cijfer) voor Engels is het gemiddelde van de cijfers voor de vijf onderdelen

Studiewijzer 2015-2016. Informatie voor de studenten van de opleiding Applicatieontwikkelaar. niveau 4 Leerweg BOL crebonummer: 95311

Studiewijzer 2015-2016. Informatie voor de studenten van de opleiding Applicatieontwikkelaar. niveau 4 Leerweg BOL crebonummer: 95311 Studiewijzer 2015-2016 Informatie voor de studenten van de opleiding Applicatieontwikkelaar niveau 4 Leerweg BOL crebonummer: 95311 MBO College Hilversum Locatie: Arena 301 1213 NW Hilversum - 0 - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Make-up Art/Allround grimeur

Make-up Art/Allround grimeur Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Make-up Art/Allround grimeur niveau 4 Leerweg: BOL Crebonummer: 91210 MBO College Zuid Locatie: Europaboulevard Inhoudsopgave 1. WELKOM...

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Haarverzorging niveau 2 en 3 leerweg BOL / BBL Crebonummers: 91182, 95120 Cohort 2014-2015 MBO College Zuid Europaboulevard 15 1079 PC

Nadere informatie

Studiewijzer 2015-2016

Studiewijzer 2015-2016 Studiewijzer 2015-2016 Informatie voor studenten van de opleiding Metselaar incl. Lichte Scheidingswanden niveau 2 leerweg BOL/BBL Crebonummer(s): 93902 MBO College Hilversum Afdeling Techniek Arena 301,

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Interieuradviseur niveau 4 leerweg BOL Crebonummer: 90940 MBO College Zuid Jan des Bouvrie College Ruysdaelstraat 67 1071 XB Amsterdam

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Filiaalmanager Sprintopleiding (1-jarig) Niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 93492

Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Filiaalmanager Sprintopleiding (1-jarig) Niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 93492 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Filiaalmanager Sprintopleiding (1-jarig) Niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 93492 MBO College Zuid Jan des Bouvrie College Ruysdaelstraat

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Allround Schoonheidsspecialist niveau 4 (doorstroom van niveau 3) leerweg BOL Crebonummer(s): 95745 Cohort 2012 MBO College Zuid Europaboulevard

Nadere informatie

Studiewijzer 2015-2016

Studiewijzer 2015-2016 Studiewijzer 2015-2016 Informatie voor studenten van de opleiding Constructiewerker niveau 2 leerweg BOL/BBL Crebonummer(s): 95761 MBO College Hilversum Afdeling Techniek Arena 301, 1213 NW Hilversum Tel:

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Sport- en bewegingsbegeleider niveau 2 leerweg: BOL Crebonummer(s): 95300 Kwalificatiedossier 2014 Versie 2.0 MBO College Zuid Europaboulevard

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015. Professioneel voetballer

Studiewijzer 2014-2015. Professioneel voetballer Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Professioneel voetballer Ontwikkeld op basis van de opleidingen Sport- en bewegingsbegeleider (2) en Sport- en bewegingsleider (3) leerweg:

Nadere informatie

Studiewijzer 2015-2016

Studiewijzer 2015-2016 Studiewijzer 2015-2016 Informatie voor studenten van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 leerweg BBL Crebonummer: 92640 MBO College Hilversum Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3 2. JOUW SCHOOL: HET

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Pedagogisch Werk, niveau 3 en 4, Leerweg BOL Crebonummer(s): 92631PW PM JZ, 92632 PW GPM 4, 92620 PW PM 3 MBO College Hilversum Locatie:

Nadere informatie

Studiewijzer

Studiewijzer Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Sociaal-cultureel werker, niveau 4, Leerweg BOL Crebonummer(s): 91370 MBO College Hilversum Locatie: Arena 301 Inhoudsopgave 1. WELKOM...

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de entreeopleiding Mode maat Verkoper mode Profielen Entree opleiding (22270): Assistent Dienstverlening en Zorg (mode) 95769 Assistent Verkoop/retail

Nadere informatie

Studiewijzer 2015-2016

Studiewijzer 2015-2016 Studiewijzer 2015-2016 Informatie voor studenten van de Servicemedewerker Gebouwen niveau 2 leerweg BOL/BBL Crebonummer(s): 92180 MBO College Hilversum Afdeling Techniek Arena 301, 1213 NW Hilversum Tel:

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Sport en bewegingsleider Niveau 3 Crebonummer: 95280 Kwalificatiedossier 2014 Versie 2.0 MBO College Zuid Europaboulevard 15 1079PC Amsterdam

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding (Allround) Schoonheidsspecialist niveau 3 en 4 leerweg BOL Crebonummer(s): 95745 en 95746 Cohort 2014 MBO College Zuid Europaboulevard

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw niveau 4 leerweg BOL Crebonummer(s): 94051 MBO College Hilversum Locatie: Hilversum Inhoudsopgave 1. WELKOM...

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing/Communicatie (niveau 4 ) Leerweg BOL Crebonummer: 22166 Uitstroomcrebo s: 90534 90531 90532 MBO College Zuid Locatie:

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding ALLROUND GRIMEUR Crebonummer(s): 91210 MBO College College Zuid Locatie: Europaboulevard 13 1079 MZ Amsterdam 020-5791800 - 1 - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiewijzer

Studiewijzer Studiewijzer 2015-2016 Informatie voor studenten van de opleiding MBO Verpleegkunde niveau 4 leerweg BOL-BBL Crebonummer(s): 95520 MBO College Hilversum Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3 2. JOUW SCHOOL: HET

Nadere informatie

Studiewijzer

Studiewijzer Studiewijzer 2015-2016 Informatie voor studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw niveau 4 leerweg BOL Crebonummer(s): 94051 MBO College Hilversum Afdeling Techniek Arena 301, 1213 NW Hilversum

Nadere informatie

Studiewijzer 2011-2012 Deel 1 - Informatie voor studenten van alle opleidingen

Studiewijzer 2011-2012 Deel 1 - Informatie voor studenten van alle opleidingen Studiewijzer 2011-2012 Deel 1 - Informatie voor studenten van alle opleidingen Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3 2. JOUW SCHOOL: HET ROC VAN AMSTERDAM OF HET ROC FLEVOLAND... 4 2.1 Wat beloven we jou?... 4

Nadere informatie

Studiewijzer 2013-2014 ALLROUND GRIMEUR. niveau 4. Leerweg BOL Crebonummer: 91210. MBO College Zuid Europaboulevard 15 1079 PC Amsterdam

Studiewijzer 2013-2014 ALLROUND GRIMEUR. niveau 4. Leerweg BOL Crebonummer: 91210. MBO College Zuid Europaboulevard 15 1079 PC Amsterdam Studiewijzer 2013-2014 ALLROUND GRIMEUR niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 91210 MBO College Zuid Europaboulevard 15 1079 PC Amsterdam Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3 2. JOUW SCHOOL: HET MBO COLLEGE... 4 2.1

Nadere informatie

Studiewijzer

Studiewijzer Studiewijzer 2015-2016 Informatie voor studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg, niveau 3 en 4 Leerweg BOL Crebonummer(s): 92650, 92661, 92662 MBO College Hilversum Locatie: Hilversum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiewijzer

Studiewijzer Studiewijzer 2015-2016 Opleiding Onderwijsassistent, leerweg BOL (niveau 4) Crebonummer: 93500 OAS MBO College Hilversum Locatie: Arena 301 Inhoudsopgave 1. WELKOM... 2. JOUW SCHOOL: HET MBO COLLEGE...

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Cultureel Organisator Crebonummer: 94130 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079 PC Amsterdam 020-5791800 Inhoudsopgave 1. WELKOM...

Nadere informatie

Studiewijzer

Studiewijzer Studiewijzer 2015-2016 Informatie voor studenten van de opleiding Technicus niveau 4 leerweg BOL/BBL Crebonummer(s): 94421 MBO College Hilversum Afdeling Techniek Arena 301, 1213 NW Hilversum Tel: 035-68920000

Nadere informatie

Studiewijzer

Studiewijzer Studiewijzer 2015-2016 Opleiding Pedagogisch Werk, leerweg BOL (niveau 3 en 4) Crebonummer(s): 92631 PW PM JZ 92632 PW GPM 4 92620 PW PM 3 MBO College Hilversum Locatie: Arena 301 Studiewijzer cohort 2015-2016

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Haarverzorging Crebonummer(s): 91182, 95120 MBO College Zuid Europaboulevard 13-15 1079 PC Amsterdam 020-5791800 Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Studiewijzer 2013-2014

Studiewijzer 2013-2014 Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding (Allround) Schoonheidsspecialist niveau 3 en 4 leerweg BOL Crebonummer(s): 95745 en 95746 Cohort 2013 MBO College Zuid Europaboulevard

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Interieuradviseur Crebonummer 90940 Jan des Bouvrie College Locatie: Ruijsdaelstraat 67 1071 XB Amsterdam - 1 - Inhoudsopgave 1. WELKOM...

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Sport- en bewegingscoördinator Niveau 4 Crebonummers: 95291, 95292, 95294 Kwalificatiedossier 2014 Versie 2.0 MBO College Zuid Europaboulevard

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Artiest DANS Niveau 4 Leerweg: BOL Crebonummer: 90031 MBO College Zuid Europaboulevard 15 1079 PC Amsterdam Inhoudsopgave 1. WELKOM...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3 leerweg BBL Crebonummer(s): 94282 MBO College Hilversum Inhoud 1. WELKOM... 3 2. JOUW

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding ICT Medewerker niveau 2 leerweg BOL Crebonummer: 95060 MBO College Hilversum Locatie: Hilversum Inhoudsopgave 1. WELKOM... 4 1.1 Welkom

Nadere informatie

Studiewijzer

Studiewijzer Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 leerweg BOL/BBL Crebonummer: 92640 MBO College Hilversum Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3 2. JOUW SCHOOL:

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Studiewijzer 2013-2014

Studiewijzer 2013-2014 Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding Allround medewerker mode/maatkleding Specialist mode/maatkleding niveau 3 en 4 leerweg BOL Crebonummer(s): 91250 en 95740 MBO College Zuid

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker design- Medewerker styling en Denim Developer Niveau 4 leerweg BOL Crebonummer: 94471 Cohort 2014 MBO College Zuid Europaboulevard

Nadere informatie

Informatie voor studenten van de opleiding Artiest Theater niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 90032

Informatie voor studenten van de opleiding Artiest Theater niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 90032 Informatie voor studenten van de opleiding Artiest Theater niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 90032 MBO College Zuid Europaboulevard 15 1079 PC Amsterdam Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3 2. JOUW SCHOOL: HET

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Artiest Theater Crebonummer: 90032 MBO College Zuid Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 020 5791800 Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3 2. JOUW

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding MBO Verpleegkunde niveau 4 leerweg BOL/BBL Crebonummer: 95520 MBO College Hilversum Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3 2. JOUW SCHOOL: HET MBO

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Studiewijzer

Studiewijzer Studiewijzer 2015-2016 Informatie voor studenten van de opleiding Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3 leerweg BBL Crebonummer(s): 94282 MBO college Hilversum Afdeling Techniek Arena 301,

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleidingen Sport & Bewegen niveau 3/4 Sport- en Bewegingsleider (crebo 95280) & Sport- & Bewegingscoördinator: Bewegingsagoog (crebo 95291) BOS-medewerker

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2 leerweg BBL/ BOL Crebonummer(s): 94272 MBO College Hilversum Inhoud 1. WELKOM... 3 2. JOUW

Nadere informatie

Studiewijzer

Studiewijzer Studiewijzer 2015-2016 Informatie voor studenten van de opleiding Allround constructiewerker niveau 3 Leerweg BOL/BBL Crebonummer(s): 94312 MBO College Hilversum Afdeling Techniek Arena 301, 1213 NW Hilversum

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Verzorgende IG niveau 3 leerweg BOL/BBL Crebonummer: 95530 MBO College Hilversum Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3 2. JOUW SCHOOL: HET MBO COLLEGE...

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Studiewijzer 2013-2014

Studiewijzer 2013-2014 Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing/Communicatie (Medewerker Evenementen organisatie niveau 4 ) Leerweg BOL Crebonummer: 90534 MBO College Zuid Europaboulevard

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding Artiest Dans niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 90031

Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding Artiest Dans niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 90031 Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding Artiest Dans niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 90031 MBO College Zuid Europaboulevard 15 1079 PC Amsterdam Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Cultureel Organisator

Cultureel Organisator Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding Leisure & Hospitality Cultureel Organisator niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 94130 MBO College Zuid Europaboulevard 15 1079 PC Amsterdam

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Schoonheidsspecialist Crebonummer: 95746 MBO College Zuid Locatie: Europaboulevard 13 1079PC Amsterdam 020-5791800 Inhoudsopgave 1. WELKOM...

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Artiest DANS Crebonummer: 90031 MBO College Zuid Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 020-5791800 Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3 2. JOUW

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Filiaalmanager 1 jarig traject Crebonummer 93492 Jan des Bouvrie College Locatie: Ruijsdaelstraat 67 1071 XB Amsterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Studiewijzer 2013-2014

Studiewijzer 2013-2014 Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Personeel en Arbeid niveau 4 leerweg BOL Crebonummer(s): 94900 Augustus 2012februari 2013 (vanaf aug.2013 semester 3/2) MBO

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Verkoop adviseur - Wonen Crebonummer(s): 90381 MBO College Jan des Bouvrie Locatie: Ruijsdaelstraat 67 1071 XB Amsterdam - 1 - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Studiewijzer 2013-2014

Studiewijzer 2013-2014 Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Sociale Zekerheid niveau 4 leerweg BOL Crebonummer(s): 94910 Sociale Zekerheid Augustus 2012-februari 2013 (vanaf aug.2013 semester

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Studiewijzer 2013-2014

Studiewijzer 2013-2014 Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding verpleegkundige niveau 4 Leerweg BOL en BBL Crebonummer: 95520 MBO College Hilversum Locatie: Hilversum Inhoudsopgave 1. WELKOM... 3 2.

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding Interieuradviseur niveau 4 leerweg BOL Crebonummer: 90940

Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding Interieuradviseur niveau 4 leerweg BOL Crebonummer: 90940 Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de opleiding Interieuradviseur niveau 4 leerweg BOL Crebonummer: 90940 Jan des Bouvrie College Ruysdaelstraat 67 1071 XB Amsterdam 020-5791700 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

kerntaak Werkprocessen / exameninhoud Periode afname

kerntaak Werkprocessen / exameninhoud Periode afname 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Applicatieontwikkelaar Niveau 4 3 jaar Crebocode: 95311 Dossiercode: 22087 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2015-2018 Sector: T&V

Nadere informatie

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB OER (Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016) Facilitair medewerker niveau 2 Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: 95751 KBB: SBB Niveau: 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur: 1 jaar 2015-2016 Cohort:

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

Studiewijzer 2013-2014

Studiewijzer 2013-2014 Studiewijzer 2013-2014 Informatie voor studenten van de sprintopleiding medewerker Sociale zekerheid en medewerker Personeel & Arbeid niveau 4 leerweg BOL Crebonummer(s): 94910 Juridisch Medewerker Sociale

Nadere informatie