APM Investment News. In de Verenigde Staten. Aziatische en opkomende markten. AXA Investplus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APM Investment News. In de Verenigde Staten. Aziatische en opkomende markten. AXA Investplus"

Transcriptie

1 APM Investment News In oktober zette de sterke instabiliteit van de aandelenmarkten zich voort en dit manifesteerde zich in de sterkste daling sinds 2011 in de eerste twee weken van de maand. Hoewel de markten zich in de tweede helft van de maand duidelijk herstelden, bleef het algemene klimaat gekenmerkt door een zeer grote nervositeit en een sterke gevoeligheid voor het discours van de centrale banken die in het middelpunt van de belangstelling staan. De afnemende trend die zich inzette eind september heeft zich feitelijk sterk versneld in het begin van oktober door de opeenstapeling van verschillende factoren: teleurstellende macro-economische indicatoren in de eurozone, het einde van de quantitative easing in de Verenigde Staten dat opnieuw tot bezorgdheid leidde over kunstmatig hooggehouden waarderingen, berichten van de ECB die slecht werden onthaald door de beleggers, blijvende geopolitieke spanningen en een vertraagde groei in China. Door de samenloop van al deze factoren werd het risico flink geschuwd. De omvang van de ommekeer verraste alle beleggers: -9,20 % voor de MSCI Europe (NR, EUR) tussen 1 en 15 oktober. Vandaag is het nog steeds moeilijk te bepalen welk element nu precies de trigger was. Toch vertoonden de markten op het einde van de maand opnieuw een opwaartse trend, gesteund door een stabilisering van de groei waarmee de opleving kon worden ingezet. In de eurozone AXA Private Management AXA Private Management nv is een vennootschap voor vermogensbeheer opgericht in 2001 en maakt deel uit van de AXA Groep. Zijn activiteiten zijn uitsluitend gericht op beheer op discretionaire basis. AXA Private Management zoekt voor zijn cliënten, in alle objectiviteit en onafhankelijkheid, een gepaste oplossing op basis van een open architectuur. Om deze doelstelling te behalen doet het een beroep op de reeds in de groep aanwezige beheerexpertise: Architas en AXA Investment Manager. De Europese aandelen eindigden de maand met een negatieve prestatie van -1,83 % voor de MSCI Europe (NR, EUR). De daling werd grotendeels veroorzaakt door het gebrek aan concrete actie van de Europese Centrale Bank (ECB) in oktober. Dit heeft de beleggers helaas ontgoocheld. Omdat er geen nieuwe berichten kwamen, groeide de vorige teleurstelling uit september nog meer over het onvermogen van de Europese Centrale Bank om een volledig programma voor quantitative easing te starten. Bovendien droegen berichten uit Duitsland bij tot het heersende pessimisme over de vertraging van het vertrouwen van de Duitse ondernemingen. Toch ging het in de tweede helft van de maand opnieuw de goede kant uit, waardoor een deel van de geleden verliezen kon worden weggewerkt. Het goede nieuws kwam van het laatste cijfer van de PMI-index in de eurozone die wees op een stabilisering van de conjunctuur. Bovendien is de activiteit van de privésector, vooral in Duitsland, in oktober versneld beginnen te groeien. Een evolutie die het beste laat verhopen voor de groei in het vierde kwartaal. In de Verenigde Staten De Amerikaanse beursmarkten eindigden de maand met een stijging van +3,25% voor de S&P 500 (NR, EUR), ondanks het stopzetten van de Quantitative Easing. De ondernemingen hebben het vertrouwen van de beleggers behouden dankzij overtuigende jaarverslagen. De economische gegevens zijn positief gebleven met een bbp dat sneller vooruit is gegaan dan het verwachte kwartaalritme: +3,5 %. Bovendien heeft de Amerikaanse Federal Reserve een geruststellende boodschap gebracht door de aankondiging dat de officiële rentetarieven op middellange termijn laag zullen blijven om een zachte overgang te garanderen. Met name de huizenverkoop zorgde voor een positieve verrassing en 154 ondernemingen van de S&P 500 lieten resultaten optekenen die boven de verwachtingen lagen. De index eindigde zo de maand met een flinke stijging. Alle sectoren kenden een flinke vooruitgang, met uitzondering van de energie- en materialensectoren. Aziatische en opkomende markten De opkomende markten sloten de periode met een stijging af dankzij een sterk herstel in de tweede helft van de maand. Ondanks het einde van de Amerikaanse Quantitative Easing en zes opeenvolgende weken van daling die ingezet werd in september, kenden Rusland en Latijns-Amerika een positief einde van deze periode. De MSCI Emerging Market (NR, EUR) kon hierdoor de maand afsluiten met een positieve prestatie van +2,01 %. De Chinese markt kende aan het einde van deze periode ook een heropleving, ondanks een slap begin op het vlak van de economische resultaten. De heropleving werd getriggerd door een bbp in het 3e kwartaal dat beter is dan verwacht en door een stijgende industriële productie in september. In Japan verraste premier Shinzo Abe alle beleggers door een nieuwe monetaire stimulus aan te kondigen om de economie dynamischer te maken. Die economie vertraagt nog altijd als gevolg van de recente stijging van de btw. Dit APM Investment News bevat algemene informatie. Deze publicatie is bedoeld om kennis door te geven aan het publiek en is gericht op de financiële markten en grote economische trends. Dit APM Investment News is opgesteld ter informatie door het beheerteam van AXA Private Management en weerspiegelt diens visie op de markten op de datum van het document. Deze informatie kan op elk ogenblik worden gewijzigd en kan in geen geval worden beschouwd als specifiek advies over individuele situaties. De lezer moet zich altijd richten tot zijn financiële adviseur als hij informatie wil over zijn specifieke situatie. Gepubliceerd door AXA Private Management, Vorstlaan 25, 1170 Brussel.

2 Equity Core 1 maand Het fonds noteerde in de maand oktober een negatieve prestatie van -2,81 %. De portefeuille bracht een einde aan vijf opeenvolgende maanden van stijging en liet een negatieve prestatie optekenen door de slechte prestaties van de fondsen die blootgesteld zijn aan Europese aandelen. De fondsen Invesco Actions Euro en JOCHM Continental European wogen rechtstreeks op de prestatie door een sterke blootstelling aan groeiwaarden en aan de landen in de periferie van Europa, in combinatie met een ongunstige selectie van effecten, met name in Frankrijk. Deze fondsen hebben dus een periode van achteruitgang gekend met negatieve prestaties van respectievelijk -3,11 % en -2,17 %. De Amerikaanse en Japanse fondsen zijn er evenwel in geslaagd om de verliezen van de voorbije maand te compenseren door gezonde winsten tijdens deze moeilijke maand, met name in de fondsen JPM US Select Equity USD, Robeco US Premium Equities USD en Schroder Tokyo, die prestaties hebben neergezet van respectievelijk +3,18 %, +2,50 % en +1,33 %. We moeten overigens ook benadrukken dat het fonds een opmerkelijke heropleving lieten optekenen in de dagen na de sluiting van deze periode op 31 oktober ,81% -1,01% 4,65% 45,68% JPM US Select Equity USD 3,18 Robeco US Premium Equities USD 2,50 Brown Advisory American 2,37 JPM US Select Equity EUR 2,26 Robeco US Premium Equities 1,71 - We hebben de cash positie verhoogd tot 7% in aanloop naar de bekendmaking van de resultaten van de stresstest, na bekendmaking en evaluatie van deze resultaten hebben wij besloten om de vrijgekomen liquiditeiten opnieuw te investeren.

3 1 maand Equity Satellite Het fonds noteerde in de maand oktober een negatieve prestatie van -2,88 %. De blootstelling aan grondstoffen die getroffen was door de zwakke Chinese groei en de fondsen die blootgesteld waren aan Europese aandelen, waren de belangrijkste negatieve factoren van deze maand. De fondsen UBS (CH) Equity Energy, Aberdeen Global World Ressource Equity en R Convictions Euro C lieten prestaties optekenen van respectievelijk -6,02 %, -6,86 % en -5,43 %. Het fonds R Convictions Euro C leed vooral onder zijn sterke blootstelling aan Europa en meer bepaald aan Frankrijk dat een duidelijke achteruitgang kende van -4,09 % met de CAC 40 (NR, EUR). Op een positievere noot kende het fonds GAM Star China Equity een heropleving ten opzichte van de vorige maand met een sterke positieve prestatie van +7,16 %. Dit rendement werd behaald dankzij een uitstekende selectie van effecten en een nieuwe interesse van de markt voor een blootstelling aan de relance van de Chinese economie. We moeten benadrukken dat het fonds een opmerkelijke heropleving liet optekenen in de dagen na de sluiting van deze periode op 31 oktober ,88% -2,71% 2,72% 27,10% AB SICAV Concentrated US 8,07 GAM Star China Equity 7,16 First State Glbl Lstd Infras EUR 3,56 JPM US Equity A EUR HDG 1,84 AXA Framlington Global Technology 1,01 R Acc JPM Global HealthCare: Toevoeging van het thema "HealthCare", want deze sector heeft aantrekkelijke fundamentals en waarderingen. We hebben onze posities in telecom en financials afgebouw. - van AB US Concentrated growth ter vervanging van de Wells Fargo US Premier Growth Vermindering van het fonds R Convictions Euro en AXA Italian equity om de blootstelling aan Europa te beperken en omdat deze twee fondsen een grote blootstelling hebben aan de sectoren het zwaarst getroffen door de recente resultaten van de bankenstresstest.

4 Bond Core 1 maand Het fonds noteerde in de maand oktober een neutrale prestatie van -0,09 %. Het fonds AXA WF Global Inflation Bond dat blootgesteld is aan de inflatie, eindigde de maand met een terugval met een prestatie van -1,21 % die een rechtstreekse impact te verwerken kreeg door zijn strategie. De strategie kent immers een ongunstig klimaat met Europa dat te maken krijgt met een deflatoire druk die de winstkansen van het fonds aantasten. Daarnaast hebben alle fondsen positieve prestaties opgetekend, met name het fonds Amundi Funds Bond Global Aggregate, met een positief resultaat van +1,16 %. Het fonds wist te profiteren van verschillende opportuniteiten over de hele wereld en met name in Azië. -0,09% 1,31% 6,90% 18,58% Amundi Fds Bd Global Aggregate 1,16 AXA WF US Credit Short Dur IG 0,90 DWS Euro-Bonds 0,65 Henderson Horizon Euro Corp Bond I 0,46 Acc Deutsche Invest I Euro Corp Bonds 0,45 Amundi Fds Global Aggregate and Natixis Souverains: door de verkoop van het fonds PIMCO GIS Unconstrained kon de positie worden versterkt van het fonds Amundi dat overigens de beste prestatie liet optekenen. PIMCO GIS Unconstrained: deze positie werd verkocht, omdat de hoofdbeheerder van het fonds, Bill Gross, de onderneming PIMCO heeft verlaten.

5 1 maand Bond Satellite Het fonds noteerde in de maand oktober een neutrale prestatie van -0,13 %. Net zoals in de vorige maand bleven fondsen van converteerbare obligaties zoals Schelcher Prince Convertible Global en SG Obligations Convertibles negatieve prestaties optekenen van -1,38 % en -0,46 % over de periode. Deze fondsen hebben gewogen op de algemene prestatie van de portefeuille: zij ondergingen de gevolgen van een ongunstige context van de aandelenmarkt in het begin van de maand, in het bijzonder in Europa. Deze negatieve prestaties werden gecompenseerd door de fondsen die blootgesteld waren aan de opkomende schuld, voornamelijk met het fonds Templeton Emerging Market Bond, +2,04 %, dat wist te profiteren van de verschillende volatiliteitspieken binnen de opkomende markten tijdens de periode.. -0,13% -0,51% 2,84% 16,08% Templeton Emerging Mkt Bonds 2,04 AXA IM FIIS US Short Duration 1,85 urationusd GaveKal China Fixed Income 1,67 UCITS JB BF A Local EUR Emerging 1,46 Objectif Crédit Fi. C 0,81 - -

6 Alternative Defensive 1 maand Het fonds noteerde in de maand oktober een neutrale prestatie van -0,37 %. De belangrijkste negatieve factoren van de maand waren de fondsen waarvan de strategie gebaseerd was op de markt van fusies en overnames. Deze markt leed onder de onzekerheden in verband met het akkoord tussen de ondernemingen AbbVie en Shire. Dit akkoord, het belangrijkste van het jaar, kwam uiteindelijk niet tot stand. Het had tegelijk een impact op alle fondsen met een positie op deze fusie/overname. De koers van Shire daalde met meer dan 30 % op de dag van de aankondiging van deze mislukking. De fondsen MS PSAM Global Event en Helium Opportunités hebben tijdens de maand een negatieve prestatie genoteerd van -3,25 % en -0,40 % door deze blootstelling aan het effect van Shire, maar ook door een verhoogde aversie van risico op de markt van fusies en overnames die een impact had op alle andere transacties. Van zijn kant kon het fonds Zest Global Strategy de verliezen compenseren dankzij een goede anticipatie van zijn beheerder die zich negatief heeft gepositioneerd voor de aandelenmarkten en die ten volle geprofiteerd heeft van de daling van de markt in het begin van de maand. Het fonds kon een overtuigende prestatie neerzetten van +3,97 % tijdens de maand. -0,37% -0,13% -1,21% 0,00% Zest Global Strategy I 3,97 MLIS Marshall Wace Tops UCITS 1,80 B EUR BSF European Acc Absolute Return 0,86 JPM Systematic Alpha 0,73 SLI Global Absol Ret Strat D 0,32 - IGNIS Absolute Return Fund: in de maand oktober zijn enkele belangrijke leden binnen het beheer van dit fonds vertrokken. De positie werd dus verkocht.

7 1 maand Alternative Aggressive Portefeuille per 31/10/2014 Rendement sinds lancering Gecumuleerde prestaties Het fonds noteerde in de maand oktober een neutrale prestatie van -0,24 %. De voornaamste teleurstelling komt van het fonds Seeyond Volatility Equity Strategies: in een context die nochtans gunstig is voor dit soort strategie met volatiliteitspieken, sloeg dit fonds er niet in om een positieve prestatie voor deze maand neer te zetten. Met een prestatie van -2,85 % trekt het fonds al onze aandacht met zijn vermogen om in de toekomst een rol van diversificator te spelen. Op een positievere noot blijven de fondsen die blootgesteld zijn aan de vastgoedsectoren profiteren van een gunstig jaar: zij steunen op de goede resultaten in de Verenigde Staten met de fondsen Cohen & Steers SICAV Europe Real Est en Neuberger Berman US Real Estate die prestaties lieten noteren van respectievelijk +2,72 % en +8,38 % tijdens deze maand. -0,24% -1,59% 1,18% -2,70% d Neuberger Berman US Rel Est Sec I Acc 8,38 Schroder ISF Glbl Prop Sec A EUR Acc 7,07 MLIS CCI HlthC L/S Ucits EUR B Acc 3,51 Cohen&SteersSICAVEurpRealEsttSecsFun 2,72 Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs AE-C 0,61 -We hebben het fonds Amundi Volatilité World aangekocht ten nadele van de Seeyond volatility. -

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 5/15 Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept en doelstelling 7 3. Evolutie van het compartiment 8 4.

Nadere informatie

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. INHOUD 1. VOORWOORD P. 4 2. BLIK OP DE MARKTEN P. 6 Aandelen Obligaties Andere

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Robeco Capital Growth Funds Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Halfjaarbericht 1 juli 31 december 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Verslag

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

Het magazine met beursnieuws Maart-april 2013 N 01 MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE. Tekenen van verbetering in Europa AANBEVELINGEN.

Het magazine met beursnieuws Maart-april 2013 N 01 MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE. Tekenen van verbetering in Europa AANBEVELINGEN. Het magazine met beursnieuws N 01 MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE Tekenen van verbetering in Europa AANBEVELINGEN CAC 40 en S&P 500 2 Inhoud 03 04 EDITORIAAL Anti Star door Bertrand alfandari AGENDA De belangrijke

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Inleiding In het derde kwartaal hebben de Europese markten enkele minder goede berichten moeten verwerken

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Beleggingsstrategie 1 e trimester 2015 Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Bron: Amundi Cross Asset 1 Investment Strategy; Marktgegevens: Bloomberg 1 Begrippen met dit symbool

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Inleiding De laatste drie jaar heeft het merendeel van de aandelenmarkten een sterke prestatie neergezet

Nadere informatie

AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III

AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III...Best Option 9%. Best Option 9% is een bestaand product van Banque Société Générale. Het product is half december 2007 gestart en heeft nog een

Nadere informatie

Mei 2011 AANDACHT VOOR WIE REDT WIE?

Mei 2011 AANDACHT VOOR WIE REDT WIE? Mei 2011 AANDACHT VOOR...Het Finles Lotus Fonds (FLF)! Het FLF is voor velen van u een oude bekende. In 1996 zijn wij het FLF gestart en sinds die tijd heeft het fonds roerige periodes gekend. In de afgelopen

Nadere informatie

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Patrimoine International is een compartiment van de bevek TreeTop Portfolio SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht.

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2014 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxembourg N B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds

Nadere informatie

vertrouwen verbetert de prestaties

vertrouwen verbetert de prestaties Money Expert vertrouwen verbetert de prestaties n 4% + 1% Slim sparen blijft rendabel n Nieuwe beleggingskansen Voor elk wat wils n Een echte, gepersonaliseerde en democratische relatie: Private Investment

Nadere informatie

januari MARKTCOMMENTAAR

januari MARKTCOMMENTAAR januari 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Na de Amerikaanse Federal Reserve, de Bank van Japan en de Bank van Engeland stak de Europese Centrale Bank de Rubicon van de Quantitative Easing over:

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen Uw Beleggingen oktober mei 2015 2013 ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen COACHING Laat geen fiscaal voordeel liggen in uw personenbelasting FOCUS Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen

Nadere informatie

Over het reanimeren van een stichting pagina 2. pagina 10

Over het reanimeren van een stichting pagina 2. pagina 10 1 Over de grens Verzekerd in het buitenland De helpende hand Financiële zorg voor de ouders We houden elkaar mooi in evenwicht Interview Walter Peteri Nieuw bloed Over het reanimeren van een stichting

Nadere informatie