Stichting Kinder Kanker Genezing. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kinder Kanker Genezing. Jaarverslag 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------"

Transcriptie

1 Brief van de voorzitter Geachte lezer, Stichting Kinder Kanker Genezing Jaarverslag Laat ik beginnen met u hartelijk te bedanken voor uw medeleven met zieke kinderen, hun families en de gemeenschap waarin ze leven en uw steun aan Stichting Kinder Kanker Genezing. Het primaire doel van KKG is het helpen van kinderen in ontwikkelingslanden die aan kanker lijden of een andere ernstige aandoening, hun gezinnen en hun gemeenschap. Het gaat daarbij met name om de kosten die de medische zorg met zich meebrengt, zoals de kosten van geneesmiddelen en speciale medische tests. Ook richten we ons op de vergoeding van transportkosten en allerlei artikelen/producten, variërend van luiers tot ventilatoren voor op een volle, hete ziekenhuiszaal. De personen die in onze speciale KKG Angel Wishes-programma s centraal staan, worden altijd zorgvuldig door ons geselecteerd, in overleg met de plaatselijke artsen en het ziekenhuispersoneel. KKG groeit. Naar verwachting hebben we de komende twee jaar meer fondsen te besteden in de Filipijnen, El Salvador en Malawi en ook gaan we ons werkterrein in Guatemala en Colombia uitbreiden. We verzorgen ook de distributie van zendingen kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelen en medische artikelen die wij van medische instellingen ontvangen. Zo proberen we een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de lokale medische zorg in arme gemeenschappen. Daarnaast steunen we onderzoek op de Filipijnen naar de zorg voor patiënten en hun familie in het geval van kinderen met een ernstige of chronische ziekte. Uw rol is belangrijk. Wij zijn een particuliere organisatie en werven geen fondsen bij overheidsinstanties. Uw bijdrage betekent alles voor ons. Wij zijn in staat de waarde van uw gedoneerde euro s te vermeerderen, vaak met een factor tien of meer. Dit maakt uw steun aan onze missie van ongekende toegevoegde waarde! Hartelijk dank voor uw medeleven en steun. Joel MacCollam Voorzitter ) FONDSEN

2 KKG heeft fondsen verstrekt aan de Kythe Foundation in Manilla. Deze zijn besteed aan de opleiding en training van personeel van het ziekenhuis in Quezon City en de inrichting van een grote kinderafdeling daar die plaats biedt aan kankerpatiëntjes en kinderen van de afdeling kindergeneeskunde en orthopedie. KKG heeft voor een bedrag van geneesmiddelen en medische artikelen geworven en geleverd aan onze partners in de Filipijnen. Voor aan geneesmiddelen is geleverd aan de partners in El Salvador en zijn ter waarde van aan ziekenhuisschoonmaak- en desinfecteer middelen tegen cholera aan onze partners in Roemenië geleverd. We zijn ook verheugd te kunnen mededelen dat we in 2013 elf KKG Angel Wishes in de Filippijnen, Malawi, Liberia en Colombia hebben kunnen ondersteunen. We wilden nog meer aanvragen voor KKG Angel Wishes honoreren, echter de kinderen die het betrof waren overleden voordat we alles hadden kunnen regelen. Daardoor viel ons in enkele gevallen de trieste eer te beurt de families tegemoet te komen in de begrafeniskosten. 2) KKG richt zich voor het bereiken van haar doelen op drie soorten steun: GIFTEN IN NATURA: KKG zamelt hoogwaardige, specialistische geneesmiddelen in, zoals antibiotica en medicatie tegen kanker. Deze worden per zeecontainer of vliegtuig naar hun bestemming gebracht. Ze komen bij medische instellingen terecht die zorgvuldig door ons zijn geselecteerd op basis van hun veiligheid, distributienetwerk, verslaglegging en niveau van medische zorg. KKG ANGEL WISHES: KKG steunt kinderen waarvan de gezinnen financiële en/of praktische hulp nodig hebben. We doen dit via ons KKG Angel Wishes-programma. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouders die vanwege de zorg voor hun kind hun baan zijn kwijtgeraakt of die zoveel geld kwijt zijn aan medicatie en medische zorg dat ze niets meer over houden. Uiteraard worden deze geldstromen nauwkeurig bewaakt. VOORLICHTING: KKG ondersteunt voorlichting over kanker en andere medische aandoeningen in ontwikkelingslanden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatieverstrekking aan gezinnen en om training voor professionals in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. We werken aan de bewustwording op het gebied van kanker en andere ziekten waardoor kinderen in ontwikkelingslanden worden getroffen. Dit doen we via onze website nieuwsbrieven en andere uitingen. Op onze website staan ook links naar andere onderwerpen en zusterorganisaties zoals CHF en specifieke informatie over landen waarin wij werkzaam zijn. We hadden gehoopt onze nieuwe website halverwege 2013 te kunnen lanceren, maar door omstandigheden moet dit worden uitgesteld tot later in ) Hoe we kinderen voor ons KKG Angel Wishes-programma s selecteren Er zijn duizenden kinderen in ontwikkelingslanden die geholpen zouden zijn met een KKG Angel Wishes steun, maar helaas zijn tijd, energie en geld niet onbeperkt voorhanden.

3 Ontvangers van een KKG Angel Wishes steun worden geselecteerd op basis van het land en de gemeenschap waarin ze leven, hun medische aandoening, de samenstelling en de economische omstandigheden van het gezin, onze contacten met de plaatselijke sociale dienstverleners en persoonlijke gesprekken. Oppervlakkig gezien lijkt de nood vaak overal even hoog, of lijkt deze bij het ene gezin nog hoger dan bij het andere. Juist daarom is het noodzakelijk een goede analyse te maken van de verschillende situaties. Alleen zo kunnen we bepalen waar de gelden het beste terecht zullen komen en kunnen we een verantwoorde keuze maken. De ontvangers van onze KKG Angel Wishes-programma s zijn afkomstig uit gebieden waar KKG zogenaamde Angel Ambassadors heeft. Dit zijn bij uitstek gekwalificeerde personen die helpen bij de screening en de selectie. De landen waarop wij ons momenteel richten zijn de Filipijnen, Guatemala, Moldavië (in 2014), Malawi, Liberia en (ook in 2014) Colombia Overzicht van activiteiten en financiën In 2013 hebben wij vooral via direct marketing fondsen geworven, door middel van nieuwsbrieven, schriftelijke verzoeken aan huishoudens en bedrijven en telemarketing. Naar verwachting wordt dit in 2014 voortgezet. We hopen dat meer donateurs ons op regelmatige basis willen steunen via automatische incasso. Dit levert de donateur gemak op terwijl het voor ons kostenbesparend werkt. Op dit moment wordt er niet huis aan huis gecollecteerd. Ook vragen wij geen bijdrage van overheidsinstanties, niet in Nederland of andere landen en niet aan EU-instanties. Eigen hulpverzoeken beperken zich op dit moment tot steun in natura en incidentele financiële steun van onze zusterorganisatie Children s Hope Fund in Duitsland, de VS en Hong Kong. We verkopen geen goederen via internet, via onze website of op enige andere wijze. Ook verkopen we geen producten in winkels en adverteren we niet via televisie, Google of sociale media. Voor andere organisaties biedt het wellicht kansen via deze media te opereren, wij betrachten op dit vlak een hoge mate van voorzichtigheid. Onze fondsen worden beheerd door het bestuur van onze organisatie en onze rekeningen door een accountantskantoor in Haarlem. Jaarlijks vindt er volgens ANBI-voorschrift een accountantscontrole plaats. Ons financiële jaarverslag verschijnt zodra de controle heeft plaatsgevonden en het verslag door het bestuur is goedgekeurd. Het wordt dan op onze website geplaatst. Aangezien voor een accountantscontrole rapportages nodig zijn van alle KKG Angel Wishes-programma s en alle medische donaties en aangezien deze rapportages aan bepaalde eisen moeten voldoen, kan het afronden van een financieel jaar enkele maanden in beslag nemen. De fondsenadministratie en de inzameling van de rapportages gebeurt in de Filipijnen, door vrijwilligers. Naar verwachting wordt de informatie over 2013 halverwege 2014 openbaar gemaakt.

4 Een van de hoogtepunten van 2013 was het feit dat onze belangrijkste schuldeiser ons vijftig procent van onze schuld heeft kwijtgescholden. Deze vrijgevigheid moet ons helpen bij het voldoen aan ANBI normen PERSONEEL Het administratieve beheer van KKG blijft in handen van Christine Burgemeester, die de KKG kinderen en hun families zeer toegewijd is. Op doortastende wijze en met veel enthousiasme verzet zij vanuit haar kantoor in Hoofddorp veel werk voor onze stichting. Onze bestuursvoorzitter blijft Joel MacCollam, die zijn werkzaamheden op geheel vrijwillige basis verricht. De afgelopen vijftien maanden is zijn gezondheid op de proef gesteld, waardoor hij minder mobiel was en minder kon reizen. Het bestuur van KKG heeft gesprekken gevoerd over zijn pensionering, maar beslissingen hieromtrent zijn nog niet genomen. Twee andere onmisbare medewerkers zijn Michelle Uson-Laurel, die vanuit haar kantoor in Manilla op vrijwillige basis de fondsenadministratie beheert en Kristy Scott, voorzitter van World Emergency Relief in de VS. Zij is verantwoordelijk voor de complete logistiek rond gedoneerde medicatie. Bestuur Voorzitter - Joel MacCollam Secretaris - Marie Wrinn Penningmeester - Michelle Uson-Laurel Algemeen bestuurslid - Rica A. Lane Algemeen bestuurslid - Lawrence Cutting Algemeen bestuurslid - Jessica MacCollam Ondernemingsplan 2014 (bijgewerkt in mei 2014) Voor 2014 worden voor KKG geen radicale veranderingen voorzien, hoewel zich nieuwe kansen voordoen. We hebben al enkele potentiële ontvangers voor ons KKG Angel Wishesprogramma van dit jaar en werken we aan een samenwerking met een ziekenhuis in Malawi. Daarnaast voeren we met een andere Nederlandse stichting gesprekken voor het verstrekken van een toelage over een periode van vier jaar voor een onderzoek naar de doelmatigheid van voorlichting door plaatselijke ziekenhuizen aan getroffen gezinnen in Kenia. De werving van een nieuwe directeur/voorzitter is nog niet officieel in gang gezet en wordt mogelijk uitgesteld tot Ons bestuur zal er waarschijnlijk voor kiezen deze procedure in samenwerking met andere CHF-organisaties uit te voeren. Wel is er overeenstemming bereikt over een noodplan dat voor bestuurlijke continuïteit moet zorgen indien de heer MacCollam om gezondheidsredenen onverhoopt zijn werkzaamheden moet neerleggen.

5 Uiteraard zullen we meer chronisch zieken kinderen in ontwikkelingslanden via ons KKG Angel Wishes-programma gaan steunen, zoveel als de beschikbare middelen toestaan. Mevrouw Scott (onze logistiek verantwoordelijke, zie boven) ondersteunt mevrouw Uson- Laurel en de heer MacCollam bij het vinden van geschikte kandidaten. Kinder Kanker Genezing Siriusdreef WT Hoofddorp Tel.: Fax: Facebook: Kinder Kanker Genezing KvK-nr.: IBAN: NL34ABNA BIC: ABNANL2A [einde verslag]

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016

Beleidsplan 2014-2016 Steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven. Beleidsplan 2014-2016, 31 December 2012. Stichting Viva la Donna. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Stichting Vesta s-hertogenbosch Jaarverslag 2013 www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Jaarverslag Stichting Vesta 2013 1 - Introductie Door de

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

1. Van de voorzitter Pagina 3. 2. Missie en visie 4. 3. Historie 5. 4. De organisatie 5. 5. Hoe wij fondsen werven 6. 6. Wat wij doen in Bolivia 6

1. Van de voorzitter Pagina 3. 2. Missie en visie 4. 3. Historie 5. 4. De organisatie 5. 5. Hoe wij fondsen werven 6. 6. Wat wij doen in Bolivia 6 Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave 1. Van de voorzitter Pagina 3 2. Missie en visie 4 3. Historie 5 4. De organisatie 5 5. Hoe wij fondsen werven 6 6. Wat wij doen in Bolivia 6 7. Hulpprojecten in 2012 a)

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen,

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Jaarverslag 2010 1 VAN DE VOORZITTER Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011 Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Zoals u weet is het de missie van Stichting Amazone Kinderen om arme

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl STICHTING STEUN HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE 1 Over het Prinses Máxima Centrum In 2012 is Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. opgericht op initiatief van de beroepsgroep,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie