Beste IBISS Vrienden, Hier is dan onze 3 e nieuwsbrief van Wij hebben U weer veel te vertellen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste IBISS Vrienden, Hier is dan onze 3 e nieuwsbrief van 2011. Wij hebben U weer veel te vertellen."

Transcriptie

1 Beste IBISS Vrienden, Hier is dan onze 3 e nieuwsbrief van Wij hebben U weer veel te vertellen. 1. Communicatiestilte IBISS Foundation 2. Transparantie in de bestedingen 3. Prémio Banco Santander 4. Beleid IBISS Foundation op korte termijn 5. Vriendenborrel 9 december 6. Veranderingen in het beleid van IBISS Brazilië 7. Oproep tot een financiële injectie 8. De natuur slaat toe in Jardim Gramacho 9. Interview Nanko van Buuren in het blad Zorg & Welzijn 10. Initiatieven in Nederland 11. Streets of São Paulo in Amsterdam 12. Werven 1. Communicatiestilte IBISS Foundation De start van een nieuw seizoen lijkt ons een goed moment om weer eens iets van ons te laten horen. Na het vertrek van een aantal bestuursleden afgelopen juni is de IBISS Foundation in rustiger vaarwater terecht gekomen. De taken zijn herverdeeld over de mensen die in het bestuur gebleven zijn: Sander Visser t Hooft (voorzitter), Toke Smolders (secretaris), Anita Mulder (communicatie) en Rolf Oosterbaan (bestuurslid). Verder zijn wij in gesprek met een kandidaat-penningmeester. De meningsverschillen in het vorige bestuur hadden betrekking op de managementstijl, de hoge ambities voor het binnenhalen en verantwoorden van middelen en de noodzaak of wenselijkheid om een CBF-keurmerk te verkrijgen. Het verkrijgen van het CBF-keurmerk is een kostbare en tijdrovende aangelegenheid, waarvan onzeker is dat de kosten in de fondsenwerving kunnen worden terugverdiend. De cijfers van IBISS Brazilië worden gecontroleerd door de Rijksaccountant. De Jaarrekening 2010 is inmiddels gecontroleerd en goedgekeurd door de Rijksaccountant. 2. Transparantie in de bestedingen De IBISS Brazilië administratie is ingericht op de controle door de Braziliaanse Rijksaccountant om daarmee de status van Utilidade Publica Federal te behouden. Deze sluit niet geheel aan bij de Nederlandse wijze van rapporteren, zoals die bijvoorbeeld door het CBF gewenst wordt. Een financieel deskundige zal bekijken hoe er een betere aansluiting kan worden gerealiseerd. De IBISS Foundation maakt aan de hand van gedetailleerde bestedingsverzoeken financiële middelen over naar IBISS Brazilië. Op deze manier wordt aansluiting op de boekhouding van IBISS Brazilië verkregen.

2 3. Prémio Banco Santander Overigens is het goed om te melden dat er in Brazilië geen enkele twijfel bestaat over de transparantie van de gevoerde financiële administratie binnen IBISS Brazilië. In 2010 werd de NGO IBISS beloond met de Prémio Banco Santander voor de goede en transparante aansturing en verantwoording. 4. Beleid IBISS Foundation op korte termijn Onlangs heeft het bestuur om de tafel gezeten met een aantal wijze IBISS-o-fielen. Met hen hebben wij gesproken over waar wij op korte termijn onze aandacht op dienen te richten. Eén ding is duidelijk, de communicatie met onze achterban moet beter. Reden ook waarom wij met deze nieuwsbrief uitkomen. Voorts gaan wij met hernieuwde energie aan de gang met het gebruik van sociale media (Facebook en LinkedIn) en het opnieuw opzetten van de website, die toegankelijker en praktischer moet worden gemaakt en meer tot de verbeelding moet gaan spreken. Hoe mooi de huidige website ook is, er zijn te veel clicks nodig om op de juiste plek terecht te komen. Ook het jaarverslag over het jaar 2010 zullen we op korte termijn afronden. Het accountantsrapport is klaar. 5. Vriendenborrel 9 december Voorts gaan wij aan de slag met de organisatie van de jaarlijkse vriendenborrel. Op de vriendenborrel willen wij verder ingaan op de activiteiten die wij in het kader van het Wereldkampioenschap Voetbal in 2014 willen gaan organiseren. Wij zijn nog in gesprek met een bedrijf dat de vriendenborrel dit jaar zou willen hosten. Voorlopig hebben wij de datum geprikt op 9 december. Reserveer die vast in uw agenda. 6. Veranderingen in het beleid van IBISS Brazilië In Rio zijn veranderingen aan de gang die effect hebben op het werk van IBISS. Zo bekommert de overheid zich nu meer met de gezondheidszorg in de favelas. Daarnaast worden favelas met de inzet van Policia Militar en leger gepacificeerd. Door deze pacificering heeft de drugsmaffia zich verplaatst naar andere wijken, waar zij wel de controle over hebben. De concentratie van drugscriminelen is in sommige van die wijken zo groot geworden dat het werk van IBISS in die wijken aanzienlijk bemoeilijkt wordt. Een ander gevolg van deze ontwikkeling is dat in de wijken die gepacificeerd zijn het beroep op de IBISS-programma s als Sou Menina e Mãe, Minas en Soldados nunca Mais enorm is toegenomen. Daardoor is er meer behoefte aan financiële ondersteuning. Er ontstaan ook nieuwe problemen in de gepacificeerde wijken: de straatcriminaliteit (inbraak, verkrachting) in die favelas wordt hoger, iets wat onder het rigide regiem van de drugsmaffia onmogelijk was. Verder lopen de onroerend goed prijzen in de gepacificeerde favelas op, waardoor de mensen met geen of weinig inkomen geneigd zijn hun huis te verkopen om zich in nieuwe favela-gebieden, zonder enige infrastructuur, te gaan vestigen. In dit kader is IBISS aan het bedenken welke programma s en projecten in de gepacificeerde wijken overgedragen kunnen worden aan de buurtorganisatie of de (lokale) overheid. Het accent voor IBISS zal minder komen te liggen op stenen (het neerzetten en runnen van gemeenschapsgebouwen) en meer op de programma s en op het buurtopbouwwerk. Ook is IBISS aan het bekijken of zij een rol wil spelen in de nieuwe favela-gebieden.

3 7. Oproep tot een financiële injectie Om een aantal redenen heeft IBISS nu behoefte aan een financiële injectie! Enerzijds door de economische crisis en anderzijds door de ongelukkige communicatie rond de bestuurswisseling heeft de IBISS Foundation te maken met een dip in de fondsenwerving. Daarbij is de koers van de euro in de afgelopen jaren gezakt ten opzichte van de Braziliaanse Real (van R$ 3,60 R$ 2,35), waardoor IBISS om het zelfde te kunnen doen meer fondsen zou moeten werven. Daarbij komt dat de prijzen en salarissen in Brazilië aanzienlijk gestegen zijn. Wil IBISS Brazilië herstructureren, dan dient de organisatie daarop ingericht te worden. Het afstoten c.q. overdragen van projecten aan de (lokale) overheid gaat met hoge kosten gepaard. Op het moment dat een project wordt overgedragen wordt IBISS geconfronteerd met de kosten van ontslag van het binnen dat project werkende personeel (het personeel wenst dan ontslagen te worden, omdat zij dan hun fundo de garantia kunnen opvragen). Om te overleven heeft de IBISS Foundation op korte termijn extra donaties nodig. Op dit moment heeft IBISS Brazilië een acute liquiditeitsbehoefte van Éénmalige donaties zijn op dit moment natuurlijk héél welkom. Maar met een aanzienlijke uitbreiding van de donateurs die ons structureel ondersteuning met een maandbedrag van 10 of meer, kunnen wij beter inspelen op de exploitatiekosten van de verschillende programma s. Mocht u nog geen donateur zijn, dan roepen wij u op om donateur te worden. U kunt natuurlijk ook één of meer van uw vrienden/vriendinnen interesseren voor een IBISS-donateurschap. Meld u aan via: of 8. De natuur slaat toe in Jardim Gramacho In de favela Jardim Gramacho heeft IBISS vertraging opgelopen met het bouwen van een nieuw afvalsorteerstation. Het dak van een nabijgelegen afvalsorteerstation werd door een windhoos opgepakt en geparkeerd op de fundamenten van het in aanbouw zijnde nieuwe sorteerstation, dat IBISS begin 2012 hoop te voltooien. Gelukkig kan

4 het project conform de begroting worden afgebouwd. Beide gebouwen waren goed verzekerd. 9. Interview Nanko van Buuren in het blad Zorg en Welzijn In het nummer 7/8 van Zorg en Welzijn komt Nanko uitgebreid aan het woord. In het interview gaat Sigrid Starremans in op de redenen waarom Nanko zijn werk in Rio de Janeiro doet. 10. Initiatieven in Nederland: - Gijs Wanders liep de marathon van Rio met 10 ex-soldados van IBISS. Dit fantastische initiatief werd ondersteund door ING Nederland met een bedrag van Een mooi gebaar. In het maandblad Runners World wordt deze maand een verslag gepubliceerd over de ervaringen van Gijs in de marathon van Rio. Er worden vele marathons/duurlopen georganiseerd in Nederland. Tip: Wie weet is het een goed idee gesponsord aan één van de duurlopen, zoals de Van Dam tot Dam Loop of de Heldenrace, mee te doen ten bate van IBISS. - De Rotary s Gravenhage heeft ten behoeve van het Soldados nunca Mais-project 6000 bij elkaar gebracht. Een initiatief waar wij hen graag voor bedanken. - Ook dit jaar hebben Dick de Groot, Fons Linders en René Luining met hun IBISSvrienden het IBISS-golftoernooi in Nuenen georganiseerd. De verwachte opbrengst van dat evenement is ruim 7000 euro. - Het Grand Gala des Princes in de Collse Hoeve te Nuenen op 26 november a.s., georganiseerd door de (Oud)Carnavalsprinsen uit Nuenen, wordt een groot succes. Bijna alle 50 tafels zijn inmiddels uitverkocht ad euro per tafel. IBISS is een van de drie goede doelen die delen in de opbrengst. Mocht u nog willen inschrijven: zie dan de website: - De Lusthofschool in Voorburg heeft ten behoeve van het Preparar-project in de favela Terra Encantada de formidabele som van 1545 bij elkaar gebracht.

5 - Philip Velthuis en Nils Lechner doen mee aan de World of Difference wedstrijd van Vodafone. Zij hebben plannen ingediend voor een sportproject (Philip) en een muziekproject (Nils) met jongeren in de favelas waar IBISS actief is. Na 16 september wordt bekend of zij hun projecten in Rio kunnen uitvoeren met sponsoring door Vodafone Streets of São Paulo in Amsterdam In de centrale bibliotheek in Amsterdam is vanaf 1 oktober een fototentoonstelling over de straten van São Paulo. De beelden zijn gemaakt door de meermaals bekroonde fotograaf Bas Losekoot. De expositie is onderdeel van het Brasil Festival in de hoofdstad. Op het programma van dat festival staat ook een documentaire genaamd Morinho plus debat over de positie van de favelas in het kader van het WK voetbal in 2014, op 28 oktober in de Melkweg Cinema in Amsterdam. Voor het totale programma surf naar 12. Werven Brazilië zal de komende jaren steeds meer in de belangstelling staan door het WK voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in Een mooie kans om het werk van IBISS mee te laten liften op deze aandacht. Ieder evenement, elke activiteit die aan Brazilië is gerelateerd is een kans om fondsen te werven. Initiatieven daartoe, hoe klein ook, zijn ons dierbaar. Waar mogelijk bieden wij ondersteuning. Tot zover ons nieuws. In november hopen wij u meer te berichten over de verschillende projecten en natuurlijk over de vriendenborrel. Met hartelijke groeten, Het Bestuur van de Stichting IBISS Foundation

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

HUMANITASDRECHTSTEDEN

HUMANITASDRECHTSTEDEN HUMANITASDRECHTSTEDEN Wij komen op voor e e n s a m e n l e v i n g waarin mensen actief vorm geven aan hun e i g e n l e v e n e n verantwoordelijkheid n e m e n v o o r h e t s a m e n l e v e n m e

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Visiedocument SamenThuis 2012-2015

Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Eigen gebouw... 3 1.3 Pilotfase... 3 1.4 Vrijwilligers...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn. fotomateriaal: Ellis van Minnen

Jaarverslag 2014. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn. fotomateriaal: Ellis van Minnen Jaarverslag 2014 Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn fotomateriaal: Ellis van Minnen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 6! Ten geleide... 8! Samenvatting...

Nadere informatie

Wonen doe je niet alleen!

Wonen doe je niet alleen! Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert September 2012 NUMMER 4 Wonen doe je niet alleen! We zijn al een heel eind op weg in het jaar 2012. Een roerig jaar, waarin in de wereld om ons heen veel onrust

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven Beleidsplan 2015-2017 Iselle van Ruijven Inhoudsopgave 1. Visie & Missie ZZF... 2 1.1 Visie... 2 1.2 Missie... 2 2. Doelstellingen 2015... 2 3. Positionering... 3 3.1 Kernwaarden... 3 3.2 USP s... 3 4.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

ZERO KAP MAGAZINE INVESTEREN MEER DAN MOEITE WAARD SAMENWERKING: EFFICIËNT EN EFFECTIEF ER GAAT WEL EENS WAT MIS GEEN CADEAUTJES GEVEN.

ZERO KAP MAGAZINE INVESTEREN MEER DAN MOEITE WAARD SAMENWERKING: EFFICIËNT EN EFFECTIEF ER GAAT WEL EENS WAT MIS GEEN CADEAUTJES GEVEN. ZERO KAP Jaargang Krediet voor internationale solidariteit MAGAZINE 1 nr 01 INVESTEREN MEER DAN MOEITE WAARD SAMENWERKING: EFFICIËNT EN EFFECTIEF ER GAAT WEL EENS WAT MIS GEEN CADEAUTJES GEVEN ZERO-KAP

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Stichting De Ster 2014-2015

Stichting De Ster 2014-2015 Stichting De Ster Stichting De Ster 2014-2015 Sterkamp mei 2014 Een terugblik en een blik vooruit. Inhoud Een droom die je samen droomt..is realiteit... 2 Introductie Marieke van den Berg... 4 Het waarom,

Nadere informatie

KrachtMeting Movisie. StuurKracht

KrachtMeting Movisie. StuurKracht KrachtMeting Movisie Zet per stelling een kruisje bij het antwoord dat het meest op uw organisatie van toepassing is. Tel per krachtenveld de uitslag op en kijk wat de uitslag betekent! Tel vervolgens

Nadere informatie

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies!

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! 6 NUMMER APRIL 2007 De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! Eenvoudig zaken doen met de overheid, de Persoonlijke Internet Pagina Door Jacqueline Wetzels, Ministerie van BZK Sinds medio januari

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014

Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014 Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014 Datum 23-10-2013 Auteurs: Sebas Veeke Abe Vleeming INHOUD INLEIDING... 3 DE DRIE PIJLERS... 4 INTERNE PROCESSEN... 7 KEURMERK EN ZWARTBOEK MEDEZEGGENSCHAP...

Nadere informatie