Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013

2 2 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

3 Colofon Postbus AM ZEIST Telefoon: Bankrekeningnummer: NL26ABNA Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord Stichting Sumbing Bibir PATIËNTEN BEHANDELEN KENNIS OVERDRAGEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Projecten 2013 KENNIS OVERDRACHT IN SAMENWERKING MET HYDERABAD PATIËNTEN MISSIES WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Publiciteit Organisatie BESTUUR EN VRIJWILLIGERS VRIJWILLIGERS Financiën ANBI FONDSEN Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Evaluatie en vooruitblik BELEID 2014 SWOT-ANALYSE SAMENWERKING Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

5 Voorwoord In de Indonesische archipel worden relatief veel kinderen met een gespleten lip of open gehemelte geboren. Ze hebben vaak een aanzienlijk kortere levensverwachting dan gezonde leeftijdsgenoten. De stichting Sumbing Bibir wil alle betrokkenen bedanken, zonder uw steun zouden we Indonesische kinderen met schisis niet kunnen helpen. In 2013 hebben we 121 kinderen kunnen opereren. Als u ziet wat dat met hen doet. En dan bedoelen we niet alleen fysiek. We hebben zelf gezien hoe ingrijpend hun leven verandert na een operatie. Ze maken weer een kans. Zijn weer net als andere kinderen. Terugkijkend was het een bewogen jaar: veel operaties, fondsen-wervingsactiviteiten, een denktank project Lombok opgezet, lezingen in binnen- en buitenland over de stichting Sumbing Bibir en een economische crisis. Maar wij willen graag vooruitkijken, want u en ik kunnen samen met de stichting Sumbing Bibir nog heel veel betekenen voor de kinderen met schisis in Indonesië. In dit jaarverslag en op onze website kunt u lezen over dit punt en over de vele andere activiteiten waar wij ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. Met de ervaringen van 2013 in het achterhoofd zullen we ook dit jaar van harte initiatieven steunen met geld, kennis en contacten, zodat we ook in 2014 onze beste kant kunnen laten zien. Met vriendelijke groet, Prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir 5

6 Stichting Sumbing Bibir Stichting Sumbing Bibir werd in november 1993 opgericht om iets te doen voor kinderen en volwassenen met aangeboren afwijkingen in het gezicht (spleetdefecten) in de Indonesische archipel. Een vrijwilligersteam van Indonesische specialisten, aangevuld met Belgische en Nederlandse specialisten, reist regelmatig naar de archipel om daar kinderen met schisis te opereren. In de Indonesische archipel worden relatief veel kinderen met een gespleten lip of open gehemelte geboren. Ze hebben vaak een aanzienlijk kortere levensverwachting dan gezonde leeftijdsgenoten. Bovendien worden ze door hun zichtbare anders zijn vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. En dat terwijl schisis met een operatie prima te verhelpen is. Helaas hebben de families van veel Indonesische kinderen daar het geld niet voor. Naast patiënten behandeling (operaties en nazorg) maakt de Stichting zich ook sterk voor kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek. Voor deze activiteiten is geld nodig. Operatie-instrumentarium en -benodigdheden en medicijnen vormen de hoofdmoot van de kosten, maar ook narcoseapparatuur, huisvesting, vervoerskosten en ziekenhuizen kosten veel geld. Met de bijdragen van diverse trouwe donateurs kunnen we een heleboel betekenen in Indonesië. De stichting richt zich op drie actiegebieden: patiënten behandelen, kennis overdragen, en wetenschappelijk onderzoek. 6 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

7 PATIËNTEN BEHANDELEN Dit is de belangrijkste peiler van ons werk. Kinderen die met een schisis geboren worden hebben vaak een veel kortere levensverwachting dan gezonde kinderen en worden daarnaast niet of nauwelijks geaccepteerd in de Indonesische maatschappij. Door verschillenden gezondheidsrisico s, zoals infecties, halen veel Indonesische kinderen met schisis het tiende levensjaar niet. Dit terwijl een relatief goed te betalen operatie hun kansen op een menswaardig bestaan enorm vergroot. KENNIS OVERDRAGEN Sumbing Bibir draagt haar specialistische knowhow graag over aan de lokale specialisten op de Indonesische eilanden, zodat zij uiteindelijk genoeg ervaring in huis hebben om de chirurgische ingrepen en de nazorg zelf uit te voeren. Daarom gaat Sumbing Bibir altijd aan het werk samen met Indonesische chirurgen en lokale chirurgen in opleiding. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Schisis komt opvallend vaak voor in de Indonesische archipel. Onderzoek heeft aangetoond dat naast erfelijke ook omgevingsfactoren een rol spelen. Hoe dat precies zit en of preventie mogelijk is, kunnen we pas vaststellen na uitgebreid onderzoek. Meer individueel gericht kan het verzamelen en analyseren van gegevens van de behandelde patiënten ook bijdragen aan kennis over de afwijking en het verbeteren van de behandelmethoden. Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir 7

8 Projecten 2013 KENNIS OVERDRACHT IN SAMENWERKING MET HYDERABAD Sumbing Bibir draagt, zoals eerder gezegd, haar specialistische kennis graag over aan de lokale specialisten op de Indonesische eilanden, zodat zij uiteindelijk genoeg ervaring in huis hebben om de chirurgische ingrepen en de nazorg zelf uit te voeren. De stichting heeft één van haar vrijwilligsters, de Indonesische kaakchirurg Dr. Timurwati, voor één jaar uitgestuurd naar het GSR Institute of Craniofacial & Facial Plastic Surgery in Hyderabad in India. Zij gaat daar haar chirurgische kennis en vaardigheden op het terrein van schisis vergroten. Sumbing Bibir gelooft heilig in het vergroten van de kennis en expertise van lokale specialisten. Zo hopen wij onszelf ooit overbodig te maken. Daarom heeft de stichting US $ 30,000,- in de opleiding van Dr. Timurwati geïnvesteerd en in haar reis en verblijf gedurende haar opleidingsjaar. Dit alles natuurlijk op voorwaarde dat zij straks haar kennis in Indonesië (mede) inzet voor het bijstaan van onze missies. Zij zal tot maart 2014 in Hyderabad verblijven. PATIËNTEN MISSIES April 2013, Pontianak Naast kennisoverdracht internationaal of nationaal blijven we de missies in Indonesië financieren. Van 25 tot 30 april 2013 hebben de vrijwilligers van de Universitas Indonesia onder leiding van prof. Benny Latief in het lokale ziekenhuis van Pontianak 57 kinderen met een gespleten lip of open gehemelte geopereerd. Er waren 38 kinderen van 0 tot 5 jaar, 7 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en 12 oudere patiënten. Vier patiënten konden de operatie niet ondergaan: voor hen kon om medische redenen geen groen licht gegeven worden. Bij de 57 kinderen die wél een operatie konden ondergaan, traden geen complicaties op. 8 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

9 Augustus 2013, Ternate en Halmahera Van 17 tot 21 augustus was een team van Indonesische chirurgen, anesthesisten en verpleegkundigen in de weer om 27 patiënten met een gespleten lip of open gehemelte te opereren. De voorzitter van de stichting ging mee met het team naar de eilanden Ternate en Halmahera in de Molukken om de kinderen met schisis te behandelen. Afb. 1 - Waar waren wij in 2013? Pontianak (A) & Ternate (B) In 2009 en 2010 werden Ternate en het naast gelegen Tidore ook al bezocht om operaties uit te voeren, maar de voorzieningen waren er tamelijk beperkt. Kinderen met een gespleten lip konden we daar behandelen, maar als er ook sprake was van een open gehemelte, dan moest dat wachten. Voor die complexere operatie was het ziekenhuis op het eiland niet geoutilleerd genoeg. Zij mochten nu naar het naastgelegen, grotere eiland Halmahera voor de tweede operatie aan hun gehemelte. Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir 9

10 Afb. 2 - Wij waren in 2013 ook op Lombok (A) en in 2014 is het eiland Bintan (B) aan de beurt. 10 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

11 Naast de kinderen die we al eerder gezien hadden, waren er ook nieuwe patiënten, in totaal 27 operaties in 3 dagen. Twee leden van ons team zijn na ons vertrek nog gebleven tot alle geopereerde patiëntjes weer waren opgekapt. November 2013, Lombok Voor de negende keer vertrokken onze secretaris dr. R. Soehardi en zijn collega dr. Frank Bierenbroodspot samen met kinderanesthesioloog dr. Luc Tielens naar Lombok. Na de gebruikelijke persconferentie en inspectie van de OK s in het Tripat Ziekenhuis te Gerung ontvingen we de patiëntjes van vorig jaar voor de jaarlijkse controle en aansluitend hebben we 37 kinderen kunnen opereren. Augustus 2014, Bintan Aanstaande augustus staat een missie naar Bintan gepland, een klein Indonesisch eiland ongeveer 50 km ten zuidoosten van Singapore. Er kijken nu al 30 kinderen en hun ouders uit naar onze komst. Het blijft enorm de moeite waard om mensen met een schisis weer te laten lachen. Vooral in Indonesië, waar geopereerd worden een cadeautje is en je maar net het geluk moet hebben om tot de gelukkigen te behoren. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Sumbing Bibir werkt uitgebreid samen met de afdeling mondziekten en kaakchirurgie van Universitas Indonesia in Jakarta (hoofd: professor Benny Latief). Onze voorzitter begeleidt samen met Prof. Latief een onderzoekproject van Dr. Abdul Latif over de groei van het gezicht bij kinderen met schisis, die niet zoals in Nederland het geluk hadden als baby geopereerd te worden. Zij was daarvoor van 24 tot 28 februari in Jakarta. Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir 11

12 Publiciteit In 2013 heeft stichting Sumbing Bibir op een aantal verschillende manier gecommuniceerd. Een nieuwe brochure en nieuwsbrief zijn hier voorbeelden van. Daarnaast willen we zo veel mogelijk via internet communiceren. Tegenwoordig kan dat op allerlei manieren. We trekken alle registers open om u op de hoogte te houden van het goede werk van vele vrijwilligers en de besteding van uw donaties. Om sponsoracties kracht bij te zetten, is Sumbing Bibir het afgelopen jaar in verschillende kranten verschenen in de regio Utrecht. In deze publicaties werd ingegaan op het werk van de stichting en opgeroepen tot het bijdragen aan een event. In 2014 zal de hulp van regionale kranten ook ingeroepen worden om de acties bij een groter publiek onder de aandacht te brengen en zo het succes van dergelijke acties te vergroten. Naast communicatie naar sponsoren en leden geeft het bestuur uitvoering aan haar fondsenwervingsactiviteiten. Dit wil zij op verschillende manieren doen. Ten eerste wil ze gebruik maken van direct marketing. Dit zal zoveel mogelijk per gebeuren, waarbij de regels en richtlijnen van direct marketing gevolgd zullen worden. Daarnaast zullen diverse persoonlijke contacten van het bestuur en de vrijwilligers 1-op-1 aangesproken worden en zullen de eigen netwerken benaderd worden via social media. Ook zal het bestuur inhaken op diverse nieuwsbrieven van betrokken partijen. Tot slot zullen toeleveranciers en andere zakelijke partijen in de tandzorg in Nederland en België direct benaderd worden met de vraag stichting Sumbing Bibir te steunen. Sumbing Bibir gebruikt de volgende media om zich tot u te richten: Facebook: Twitter: https://twitter.com/sumbingbibir Nieuwe website: 12 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

13 Organisatie BESTUUR EN VRIJWILLIGERS De samenstelling van het bestuur bestond op 31 december 2013 uit de volgende personen: Mevrouw prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman, voorzitter De heer dr. A. Soehardi, secretaris De heer W. den Bode, penningmeester Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de begroting vast, doet verslag van haar werkzaamheden in het jaarverslag en stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt vervolgens door een externe accountant samengesteld. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. VRIJWILLIGERS De stichting Sumbing Bibir heeft geen werknemers in dienst. Naast de bestuursleden heeft het bestuur de hulp ingeroepen van diverse vrijwilligers om de doelen van de stichting succesvol te kunnen realiseren. Raad van aanbeveling Prof. dr. C. Lekkas Prof. dr. Benny S. Latief Projectleiders Prof. dr. Benny Latief (Jakarta) Prof. dr. S.J. Bergé (vanuit Nederland) Dr. Rik Soehardi (vanuit Nederland) Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir 13

14 Daarnaast werkt de stichting Sumbing Bibir samen met wetenschappelijke en klinische instituten om de professionele standaard te waarborgen, zoals: Universitas Indonesia Jakarta, Facultas Kedokteran, Division of Oral Surgery Radboud University Nijmegen, Department of Orthodontics & Craniofacial Biology Cleft Lip and Palate Center in Gerung op Lombok, Indonesia GRS Institute of Craniofacial & Facial Plastic Surgery in Hyderabad, India 14 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

15 Financiën ANBI Stichting Sumbing Bibir heeft de zogenaamde ANBI-status; Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Om deze status te behouden moet Sumbing Bibir vanaf 1 januari 2014 haar werk en werkwijze publiceren. Hier wordt natuurlijk gehoor aan gegeven. Voor meer informatie over de ANBI-status: FONDSEN Dit is een verkorte versie van de jaarrekening De volledige jaarrekening is beschikbaar via De jaarrekening 2013 is opgesteld overeenkomstig de RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Bij het opstellen van dejaarrekening is tevens rekening gehouden met de richtlijnen van het CBF. Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir 15

16 Balans per 31 December december december 2012 ACTIVA Voorraden Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen Vermogen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Tidore Bestemmingsreserve Pontianak Bestemmingsreserve Hyderabad Bestemmingsreserve Lombok Bestemmingsfondsen Totale passiva Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

17 Staat van baten en lasten per 31 December 2013 Werkelijk 2013 Begroting 2013 Begroting 2014 BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties derden Subsidie Rentebaten Totaal baten LASTEN Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties derden Kosten verkrijging subsidies Kosten beheer en administratie Besteed aan doelstellingen Totale lasten Bestemmingsfonds mevr. A.M. Kuijpers-Jagtman Resultaat Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir 17

18 Werkelijk 2013 Begroting 2013 Begroting 2014 Verdeling resultaat Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Tidore Bestemmingsreserve Pontianak Bestemmingsreserve Hyderabad Bestemmingsreserve Lombok Bestemmingsfonds Kuijpers-Jagtman Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

19 Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor zover mogelijk is Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. Beloningen bestuurders Conform de ANBI-richtlijnen en de statuten van de stichting worden geen beloningen aan de bestuurders toegekend. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Voorraden Voorraden kantoorartikelen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De nettoopbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir 19

20 Vorderingen De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves worden gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Voor de besteding van deze gelden zijn door het bestuur beperkingen opgelegd. Bestemmingsfondsen Bestemmingsfondsen worden gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Voor de besteding van deze gelden zijn door derden beperkingen opgelegd. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. 20 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

21 GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en opbrengsten uit activiteiten. Lasten De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir 21

22 Evaluatie en vooruitblik Al een groot aantal jaren wordt binnen het stichtingsbestuur gesproken over een kliniek op het eiland Lombok onder leiding van dr. Timurwati. Een subcommissie [denktank Lombok] zal nagaan of dit een realistisch plan is voor de stichting Sumbing Bibir. De aanvragen van financieringen zullen voor 2014 veeleisender zijn dan het voorgaande jaar. Daar wij als kleine stichting onszelf in staat achten projecten te ondersteunen zijn we ultimo 2012 gestart met fondsenwervingsactiviteiten, maar deze activiteiten zijn niet voldoende voor de dekking van de lopende missies in We dienen dus andere bronnen van inkomsten te werven. Met ingang van 1 januari 2014 zal de stichting Sumbing Bibir zich ook gaan richten op het actief werven van fondsen in samenwerking met het bureau Bureau Internationale Samenwerking. BELEID 2014 In 2014 hanteren wij hetzelfde beleid met betrekking tot onze organisatie, projecten, voorlichting en administratie als in Het beleidsplan dat wij hebben opgesteld blijft van kracht. SWOT-ANALYSE Voor het bepalen van het nieuwe beleidsplan werd een SWOT-analyse uitgevoerd. Specifiek gaat het om een analyse van de organisatie en haar omgeving. Hieronder volgt een opsomming van de meest relevante aspecten van deze analyse. De analyse is nog steeds relevant. We dienen onderstaande dus in het achterhoofd te houden. 22 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

23 Sterke punten 1. Veel potentie door de internationale samenwerking. 2. Een goede beheersstructuur en degelijke en transparante verantwoording. 3. Een klein en flexibel team. Zwakke punten 1. Het monitoren van de resultaten kan nog beter. 2. Relatief weinig vrij besteedbare middelen, waardoor de mogelijkheden om te sturen op de ambities beperkt zijn. 3. Samenwerkingsverbanden zijn op de lange termijn zeer effectief, maar op de korte termijn ook arbeidsintensief. Kansen 1. Toenemende mate aandacht van de Indonesische gemeenschap in Nederland. 2. Onderzoeken of aanspraak gemaakt kan worden op fondsen ter ondersteuning van haar werkzaamheden. 3. Groeiende interesse in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waartoe de projecten van de stichting Sumbing Bibir ruime mogelijkheden bieden. Bedreigingen 1. Minder inkomsten als gevolg van de economische crisis en terughoudend overheidsbeleid. 2. Toenemende scepsis vanuit de Nederlandse samenleving 3. Verzadiging onder grote groep donateurs. Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir 23

24 SAMENWERKING Stichting Sumbing Bibir streeft, zoals hierboven beschreven, naar een betere schisis- en mondzorg voor kansarme mensen in Indonesië. Gezondheidszorg moet voor iedereen beschikbaar zijn en toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. Om onze positie te versterken zijn we op zoek gegaan naar partners met overlappende disciplines. Dit met het doel een minder kwetsbare organisatie te worden. Daarnaast kunnen we op deze manier opgedane kennis delen en concentreren, waardoor we elkaar kunnen versterken en inspireren. Beide partijen zijn dan van toegevoegde waarde voor elkaar. In 2013 hebben we kennis gemaakt met medewerkers van Doctors van de Wereld, Stichting Kolewa, het Liliane fonds en de stichting DDFI (Dental Development Foundation Indonesia). In 2014 zal dit zal naar verwachting leiden tot tweetal samenwerkings-overeenkomsten, namelijk tussen Sumbing Bibir en (1) Stichting DDFI en (2) Stichting Kolewa. 24 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over Stichting Beat Batten! 4 1.1. Algemene informatie over de stichting 1.2. Missie en doelstellingen 1.3. Organisatie structuur 1.4. Het netwerk 2. Wat is

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Stelvio for Life

Stichting Stelvio for Life Stichting Stelvio for Life Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Missie en doelstellingen... 3 Verslag Stelvio for Life editie 2 2013... 5 Toekomst... 6 Bestuur en Raad van Toezicht... 7 Jaarrekening

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave Pagina 1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1.1 Beoordelingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Bestuursverslag 2013 5 2. JAARREKENING 2.1 Balans per

Nadere informatie

Waardevol leven. Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven

Waardevol leven. Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven Waardevol leven Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdlijnen 2014... 4 Directie... 4 Ledenverloop... 4 Financiën... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursstructuur... 5 Bestuursvergaderingen...

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Inhoud. Overige gegevens Controleverklaring. jaarverslag 2011 3

Inhoud. Overige gegevens Controleverklaring. jaarverslag 2011 3 Jaarverslag 2011 Inhoud Jaarverslag 1. Inleiding 2. Algemene informatie over KiKa Bestuurssamenstelling Doelstelling, beleid, visie, strategie 3. Kinderkanker en wetenschappelijk onderzoek 4. Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Maarssen, 2013

Jaarverslag 2012 Maarssen, 2013 Jaarverslag 2012 Maarssen, 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene informatie over Hartekind... 4 3. Onderzoeksprojecten... 6 4. Activiteiten Hartekind... 12 5. Fondsenwerving & communicatie...

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 We hebben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een zeldzame spierziekte. Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. Uitdaging maakt

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

1. Van de voorzitter Pagina 3. 2. Missie en visie 4. 3. Historie 5. 4. De organisatie 5. 5. Hoe wij fondsen werven 6. 6. Wat wij doen in Bolivia 6

1. Van de voorzitter Pagina 3. 2. Missie en visie 4. 3. Historie 5. 4. De organisatie 5. 5. Hoe wij fondsen werven 6. 6. Wat wij doen in Bolivia 6 Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave 1. Van de voorzitter Pagina 3 2. Missie en visie 4 3. Historie 5 4. De organisatie 5 5. Hoe wij fondsen werven 6 6. Wat wij doen in Bolivia 6 7. Hulpprojecten in 2012 a)

Nadere informatie