ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren"

Transcriptie

1 beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging op middellange termijn die u op een welbepaald moment uitzicht op een aantrekkelijke meerwaarde kan bieden, terwijl het risico beperkt blijft? Een echte uitdaging in de huidige context van onzekere marktomstandigheden en lage rentevoeten. AXA bekijkt het anders en stelt u life opportunity selection 4 - AXA Belgium Finance (NL) voor, hierna kortweg life opportunity selection 4 genoemd. Life opportunity selection 4 is een belegging op middellange termijn die na 9 jaar en 6 maanden, behoudens in gebreke blijven of faillissement, mikt op een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de resultaten van gerenommeerde gemengde fondsen. Na 9 jaar en 6 maanden, dit wil zeggen op 7 februari 2024, geeft deze belegging u, behoudens in gebreke blijven van AXA Bank Europe en/of AXA Belgium Finance (NL): - recht op de terugbetaling van 100% van het netto belegde kapitaal (storting na aftrek van taks en instapkosten) - een meerwaarde gekoppeld aan de eventuele prestaties van twee fondsen die 100% vertegenwoordigt van de stijging van een korf die voor gelijke delen bestaat uit twee beleggingsfondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T). In deze commerciële fiche vindt u alle nuttige informatie over de berekening van de betaling, een algemene presentatie van de fondsen die deel uitmaken van de korf, evenals de technische kenmerken van life opportunity selection 4 en de daaraan gekoppelde risico s. Intekenperiode van 05/06/2014 tot 31/07/2014. Een vervroegde afsluiting is mogelijk. Intekenen is mogelijk vanaf euro (kosten en taks inbegrepen). hoe werkt life opportunity selection 4? Deze tak23 levensverzekeringsformule van AXA Belgium is gekoppeld aan het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 4 van AXA Belgium en omvat twee beleggingsperiodes. eerste beleggingsperiode Het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 4 belegt de nettopremies gedurende 9 jaar en 6 maanden in een Euro Medium Term Note (EMTN), die uitsluitend voor institutionele beleggers voorbehouden is. Deze laatste is bijgevolg niet toegankelijk voor privébeleggers. Deze EMTN (ISIN-code: XS ), waarin het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 4 belegt, wordt uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL). De terugbetaling wordt gewaarborgd door AXA Bank Europe nv. Een EMTN is een met een obligatie gelijkgesteld gestructureerd schuldinstrument, waarvan de voorwaarden door de emittent en de garant in het kader van een uitgifteprogramma worden vastgelegd. Voor life opportunity selection 4 zijn de emittent en de garant respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) en AXA Bank Europe nv. De beleggingsdoelstelling van het interne fonds is dat op de einddatum van de EMTN, dit wil zeggen 07/02/2024, de eenheidswaarde nog steeds 100 euro bedraagt (= startwaarde van de eenheid) vermeerderd met een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van een korf die voor gelijke delen uit twee beleggingsfondsen DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T) bestaat (zie op de achterzijde de rubriek hoe wordt de eventuele meerwaarde berekend? ), behoudens in geval van in gebreke blijven of faillissement van de emittent (AXA Belgium Finance NL) en/of de garant (AXA Bank Europe nv) van de EMTN waarin het interne fonds belegt in de periode van 07/08/2014 tot 07/02/2024. AXA Bank Europe geniet bij Standaard & Poor s een rating van A/A-1, met stabiele vooruitzichten en bij Moody s een rating van A2/P-1, met negatieve vooruitzichten.

2 Het betreft de ratings op 22/05/2014. Ze worden op regelmatige tijdstippen herzien en kunnen worden aangepast. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe elke grote verandering op haar website te publiceren. Om de huidige ratings van de garant te kennen, surf naar: https://www.axa.be/ab/nl/particulieren/sparenbeleggen/pages/default.aspx. tweede beleggingsperiode Vanaf 08/02/2024 wordt de volledige reserve van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 4 voor een looptijd van een jaar gestort in het monetaire fonds AXA Trésor Court Terme. Op dat moment bedraagt de eenheidswaarde 100 euro vermeerderd met een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van een korf die voor gelijke delen uit beleggingsfondsen DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T) bestaat, behoudens in geval van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Deze eenheidswaarde is de startwaarde om te herbeleggen in het monetaire fonds. Een monetair fonds (of cash fonds) is een beleggingsfonds dat belegt in instrumenten op korte termijn met een maximale looptijd van 12 maanden. Ook al is dit type fondsen onderhevig aan schommelingen, omhoog of omlaag, van zijn netto-eenheidswaarde bestaat het beleggingsbeleid van het interne fonds, AXA Trésor Court Terme, erin een stabiel kapitaal te behouden, door uitsluitend te beleggen in schuldeffecten met een hoge waarde, die op korte termijn inwisselbaar zijn. De tweede beleggingsperiode duurt een jaar, maar een monetair fonds is over het algemeen enkel geschikt voor een beperkte beleggingsperiode. Eens de reserve gestort is in het monetaire fonds is de belegger vrij om de terugbetaling van zijn reserve te vragen of om, zonder enige uitstapkosten, te herbeleggen in een ander product van de verzekeringsmaatschappij. AXA verbindt zich ertoe om u op de einddatum van de EMTN te informeren over uw situatie en onder meer over de mogelijkheid om de terugbetaling van uw reserve te vragen. Op de vervaldag van het contract life opportunity selection 4, dit wil zeggen 07/02/2025, zal bij leven van de verzekerde, het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de eenheden van de reserve op dat ogenblik, worden gestort aan de begunstigde(n) van het contract. u mikt op een aantrekkelijk rendement op een welbepaald ogenblik De meerwaarde die op de einddatum van de EMTN zou worden toegevoegd aan de eenheidswaarde, vertegenwoordigt 100% van de evolutie van de fondsenkorf die bestaat uit DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), beide gewogen aan 50%. hoe wordt deze eventuele meerwaarde berekend? De eventuele meerwaarde op de vervaldatum van de EMTN vertegenwoordigt 100% van de stijging van de korf van de twee fondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), beide gewogen aan 50%. Deze berekening gebeurt in drie stappen: 1. De waarde op de einddatum van de EMTN van elk van de twee fondsen wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de laatste 39 maandelijkse observaties van de NIW van deze fondsen tussen 31/11/2020 en 31/01/ De op de einddatum van de EMTN door elk fonds geleverde prestaties worden berekend op basis van het verschil tussen de waarde op de einddatum, zoals hierboven berekend, en de oorspronkelijke NIW, gedeeld door deze oorspronkelijke NIW. Aangezien de korf uit gelijke delen is samengesteld, wordt het eindrendement van de korf vervolgens berekend door de prestatie van de twee fondsen door 2 te delen. 3. Tot slot, indien de evolutie van de korf een hogere waarde dan zijn startwaarde oplevert, zal 100% van het rendement op de einddatum van de EMTN van de fondsenkorf aan de eenheidswaarde worden toegevoegd. Life opportunity selection 4 heeft een risicoklasse 3 op een schaal van 0 tot 6 (6 is het hoogste risico) en is bedoeld voor beleggers met een neutraal tot dynamisch profiel. Dit betekent dat zij aanvaarden om risicovolle beleggingen te doen (tak 23) als ze een aantrekkelijk rendement kunnen verwachten, en er een gematigd risico is voor het kapitaal. Het risico werd bepaald bij de lancering van life opportunity selection 4, op basis van de kenmerken van het product. Meer informatie over deze classificatie vindt u op AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe iedere wijziging van het risicoprofiel op deze site te publiceren. Naast deze classificatie, is het aan de belegger zelf om dit product te overwegen afhankelijk van zijn kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en financiële situatie. Life opportunity selection 4 voorziet op de einddatum een meerwaarde gekoppeld aan de eventuele prestaties van een korf die voor gelijke delen uit twee fondsen bestaat, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), evenals de storting in het monetaire fonds van 100% van het netto belegde kapitaal. Behoudens het risico van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of garant van de EMTN. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen.

3 ter illustratie In onderstaande tabel vindt u een voorbeeld van de berekeningswijze van de eventuele meerwaarde op de eindvervaldag van de EMTN. Dit voorbeeld biedt geen garantie of indicatie voor toekomstige prestaties. Aanvankelijke waarde Waarde op de einddatum van de EMTN* Prestatie op de einddatum van de EMTN Prestatie van de korf (op de einddatum van de EMTN) Scenario van negatief rendement DNCA Invest Eurose (Class A) Ethna Aktiv E (T) Scenario van middelmatig of zwak rendement DNCA Invest Eurose (Class A) Ethna Aktiv E (T) Scenario van hoog rendement DNCA Invest Eurose (Class A) Ethna Aktiv E (T) 135,0 125,0 135,0 125,0 135,0 125,0 121,4 108,0 164,3 157,8 192,1 210,2-10,10-13,60% 21,70% 26,24% 42,30% 68,16% -10,10% ,60% = -11,85% 2 21,70% + 26,24% = 23,97% 2 42,30% + 68,16% = 55,23% 2 Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN Geen meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de fondsen maar 100% van zijn netto belegde premie (exclusief taks en instapkosten) of een actuarieel rendement van -0,37% (exclusief taks en rekening houdend met instapkosten van max. 3,5%) 100% x 23,97% + 100% zijnde 123,97% van zijn netto belegde premie (exclusief taksen en instapkosten). a meerwaarde is dus gelijk aan 23,97% van zijn netto belegde premie (exclusief taksen en instapkosten), wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 1,90% (exclusief taks en rekening houdend met instapkosten van max. 3,5%) 100% x 55,23% + 100% zijnde 155,23% van zijn netto belegde premie (exclusief taksen en instapkosten). De meerwaarde is dus gelijk aan 55,23% van zijn netto belegde premie (exclusief taksen en instapkosten), wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 4,35% (exclusief taks en rekening houdend met instapkosten van max. 3,5%) * De waarde op de einddatum van elk van de twee fondsen wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de laatste 39 maandelijkse observaties van de NIW van de respectieve fondsen tussen 30/11/2020 en 31/01/2024. Indien er op de einddatum van de EMTN geen meerwaarde is, dit wil zeggen als de waarde van de fondsenkorf lager is dan of gelijk is aan zijn initiële waarde, dan bedraagt de eenheidswaarde 100 euro, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Het financiële risico wordt volledig door de intekenaar gedragen. twee gerenommeerde fondsen om het groeipotentieel stimuleren De selectie van deze twee fondsen heeft te maken met de regelmatige historische prestaties van de afgelopen jaren van elk van de fondsen en de risicobeheersing waarvan ze blijk hebben gegeven, zelfs in periodes van soms moeilijke marktomstandigheden. Hun onafhankelijk beheer van elke indicator stelt de respectieve beheerders van deze fondsen in staat om de selectie en de activaspreiding aan te passen aan de marktschommelingen om op lange termijn te mikken op aantrekkelijke prestaties in periodes van stijging en de risico s te beheersen in periodes van onzekerheid. Bovendien hebben deze twee fondsen zich weten te onderscheiden in een omgeving van beschikbare fondsen in België. Zo hebben beide fondsen van Morningstar een rating van 5 sterren gekregen (op een schaal van 0 tot 5, waarbij 5 sterren het maximum is). DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna-Aktiv E (T) bieden een rendement dat hoger is dan het gemiddelde in de categorie Allocation EUR Prudente en zijn opgenomen in de top 10 van de beste rendementen op jaarbasis van de afgelopen 5 laatste jaar in deze zelfde categorie. Bij het proces voor de selectie van de fondsen wordt bovendien gebruik gemaakt van parameters die het potentiële rendement van de beleggingen zouden kunnen beïnvloeden. Meer informatie vindt u op Palmarès van de fondsen en beheerders* In het kader van de Lipper Awards 2010 en 2012 heeft de beheerder DNCA Finance een prijs in de wacht gesleept voor het fonds Eurose, dat werd beloond voor zijn resultaten in de categorie Mixte Euro Prudent op 3 en 5 jaar. Het werd ook beloond voor zijn resultaten in 2011, in de categorie Mixte Euro Prudent op 5 en 10 jaar. Het fonds Eurose werd eveneens uitgeroepen tot beste fonds in de categorie Mixte Euro Prudent tijdens de overwinningen van de BEVEK in Bovendien heeft DNCA Finance in 2009 en 2010 de Laurier d Or voor vermogensbeheer gekregen. Het fonds Ethna Aktiv E (T) werd op 20 maart 2013 in Brussel bekroond ter gelegenheid van de Morningstar Fund Awards in de categorie Mixte EUR Prudent. AXA Belgium biedt u de gelegenheid om te profiteren van de prestatie van fondsen die door een zelfstandig agentschap (Morningstar) zijn geselecteerd omdat ze weerstand en regelmaat aan de dag hebben gelegd in hun prestaties, evenals een flexibel en evenwichtig beheersbeleid dat losstaat van elke indicator. * Meer informatie beschikbaar op default.aspx en

4 DNCA Invest Eurose (Class A): Strategie Eurose is een flexibel voorzichtig fonds dat een alternatief biedt voor obligatie-instrumenten en monetaire producten. Dit fonds belegt in aandelen, bedrijfsobligaties, converteerbare staatsobligaties, vastgoed en monetaire producten en komt niet tussen op de afgeleide producten. Het fonds wordt voornamelijk belegd in obligatieproducten om te profiteren van het relatief aantrekkelijk rendement van de corporate obligaties (uitgegeven door bedrijven) in een persistente omgeving van lage rentevoeten. De volledige blootstelling aan het aandelenrisico kan op 50% worden gebracht, inclusief 20% van onroerende waarden. Ethna-Aktiv E (T): Strategie Dankzij zijn actieve en flexibele benadering, past dit fonds zich voortdurend aan de marktevoluties aan en houdt het rekening met de toekomstige vooruitzichten. Dankzij deze flexibiliteit heeft het fonds goed kunnen standhouden in tijden van crisis en heeft het ten volle kunnen profiteren van de periodes van stijging. Ethna Aktiv E (T) heeft een Gemengde portefeuille die bestaat uit verschillende activaklassen onder meer liquiditeiten, obligaties en aandelen. Deze laatste mogen echter niet meer dan 49% bedragen in geval van winstgevende markten en kunnen in periodes van lage rentevoeten worden teruggebracht tot nul. 150 Evolutie van de netto-inventariswaarde van DNCA Invest Eurose A Euro Cap Het fonds Ethna-Aktiv E (A) bestaat uit een portefeuille die volledig identiek is aan die van het fonds Ethna-Aktiv E (T) VNI / / / / / / / / / / / / / / Evolutie van het fonds Ethna Aktiv E (A) (distributiefonds) van 19/02/2002 tot 15/07/ Evolutie van het fonds Ethna Aktiv E (T) (kapitalisatiefonds) van 16/07/2009, datum van oprichting. Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de evolutie van de waarde van het product en die van de onderliggende waarde waaraan de voorwaarden van het product refereren. Bron: Bloomberg - Het genoemde rendement is een gesimuleerd historisch rendement. Rendementen uit te verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Bron en prospectus van het fonds DNCA Invest Eurose: Bron en prospectus van het fonds Ethna-Aktiv E (T): ISIN-code: LU (Class A) Beheerder: DNCA Finance Luxembourg Oprichtingdatum: 28 september 2007 Munteenheid: EUR Kapitalisatiefonds ISIN-code: LU Beheerder: Ethenea Independent investors sa Oprichtingdatum: 16 juli 2009 Munteenheid: EUR Kapitalisatiefonds

5 wat u moet weten Bij (gedeeltelijke of volledige) opneming of overlijden voor of na de einddatum van de EMTN, zal het gestorte bedrag afhangen van de waarde van de eenheden van het contract op dat ogenblik. Deze kan lager dan de startwaarde zijn. De waarborg van de eenheidswaarde op 100 euro en de eventuele meerwaarde zijn immers uitsluitend geldig op het einde van de voorziene looptijd van de EMTN waarin het interne fonds Life Opportunity Selection 4 belegt, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Aan de intekening op life opportunity selection 4, een aan een beleggingsfonds gekoppeld levensverze keringsproduct, zijn de volgende risico s verbonden: Het risico op schommelingen van de NIW: de eenheidswaarde van het interne fonds is tijdens de looptijd van het contract onderhevig aan verschillende factoren, waaronder de algemene evolutie van de rentevoeten, de volatiliteit van de markten, evenals de evolutie van de kredietratings van de garant AXA Bank Europe nv. Het kredietrisico: een in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN tijdens de looptijd en op de einddatum van deze EMTN zal het interne fonds negatief beïnvloeden. Het kan gebeuren dat u uw netto belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest. Het beleggingsrisico: afhankelijk van de evolutie van de twee fondsen DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), kan de eindwaarde van de korf van de twee fondsen lager dan of gelijk zijn aan de aanvankelijke waarde. In dat geval ontvangt u op de vervaldag geen meerwaarde. Het liquiditeitsrisico: AXA Bank Europe nv zal dagelijks een afkoopprijs voor het product life opportunity selection 4 voorstellen. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheers-reglement dat beschikbaar is op www. axa.be) kan de vereffening van de eenheden van het fonds echter worden uitgesteld of opgeschort. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen. Vooraleer te beleggen, wordt aan de beleggers die geïnteresseerd zijn in life opportunity selection 4 aangeraden om kennis te nemen van: de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 5 mei 2014 in het Engels, het basisprospectus AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe s.a. Notes Issuance Programme - EUR 2,000,000,000 in het Engels, op 10 september 2013 goedgekeurd door de FSMA, de samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de emittent, de garant, de gestructureerde schuldinstrumenten en het belegde kapitaal, en dit overeenkomstig hun financiële toestand en beleggingsdoelstellingen. U vindt deze documenten bij uw verzekeringstussenpersoon en op onder de rubriek Sparen en Beleggen. troeven van life opportunity selection 4 Meerwaarde gekoppeld aan de eventuele prestaties van de twee fondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), beide gewogen aan 50%. Behoudens het risico van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Op de einddatum van de EMTN, 7 februari 2024, storting van 100% van het netto belegde kapitaal in het monetaire fonds. Behoudens het risico van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Toegang tot twee gemengde fondsen die, zelfs in sombere tijden, hun strepen hebben verdiend dankzij een flexibel beheer en een diversificatie van de activaklassen.

6 technische eigenschappen Minimumstorting: euro (kosten en taks inbegrepen). Intekenperiode: van 5 juni 2014 tot 31 juli 2014 vervroegde afsluiting mogelijk. Uiterste stortingsdatum: de storting moet ten laatste op 6 augustus 2014 op de bankrekening van AXA Belgium toekomen. Startdatum van het contract: 7 augustus Einddatum van de EMTN: 7 februari Einddatum van het contract: 7 februari Maximumleeftijd bij intekening: 79 jaar. Kosten of instaptoeslag: maximaal 3,5% van het gestorte bedrag. Eenmalige taks op de stortingen: 2% (voor natuurlijke personen). Beheerskosten van het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 4: 0%. Vergoeding ten laste van de EMTN: AXA Belgium nv ontvangt van de emittent (AXA Belgium Finance NL) een trimestrieel terugkerende vergoeding die per jaar maximaal 1,00% op de netto-inventariswaarde bedraagt. Opnemingsvergoeding(*): 1% gedurende de eerste 4 jaar. Ratings: AXA Bank Europe heeft twee openbare ratings, toegekend door onafhankelijke ratingbureaus: - Standard&Poor s: A/A-1: met stabiel vooruitzicht - Moody s: A2/P-1: met negatief vooruitzicht Dit zijn de ratings op 03/05/2014. Ze worden op regelmatige tijdstippen herzien en kunnen aangepast worden. De huidige rating vindt u op https://www.axa.be/ab/nl/particulieren/sparen-beleggen/algemene-informatie-beleggingen/pages/beleggingsformules. aspx Toepasselijk recht: het Belgische recht is van toepassing op het product life opportunity selection 4. Fiscaliteit(*): fiscaal stelsel van toepassing op de particuliere klant die de hoedanigheid van natuurlijk persoon heeft. De inkomsten van life opportunity selection 4 zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Deze voorheffing wordt door AXA Belgium ingehouden op het ogenblik dat de intekenaar de inkomsten ontvangt. Deze inkomsten moeten door de belastingplichtige natuurlijke persoon niet opgenomen worden in zijn aangifte aan de personenbelasting. Er zal evenwel geen enkele belasting van de inkomsten plaatsvinden, indien deze inkomsten meer dan acht jaar na het afsluiten van het contract worden toegekend. Eenheidswaarde bij de start: 100 euro. Nettopremie: Aanvankelijke betaling - taks van 2% - instapkosten van maximaal 3,5% van het gestorte bedrag. Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN, dit wil zeggen 7 februari 2024: 100% van de eventuele meerwaarde, gekoppeld aan de stijging van een korf die voor gelijke delen bestaat uit de twee fondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), en 100% van het netto belegde kapitaal (storting na aftrek van taks van 2% en instapkosten). De eindwaarde van deze korf is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 39 maandelijkse observaties van de NIW van de fondsen tussen 30/11/2020 en 31/01/2024. Marktwaarde: Vanaf de betaaldatum driemaandelijks gepubliceerd op Uw bevoorrechte gesprekspartner: uw adviseur is een specialist die u kan helpen. Zijn rol bestaat erin u op de hoogte houden over uw contract en de prestaties die eruit voortvloeien en voor u alle stappen bij ons te ondernemen. Hij staat u eveneens ter zijde mocht er tussen u en ons een probleem rijzen. Indien u ons standpunt niet deelt, kunt u een beroep doen op de diensten van onze dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 in 1170 Brussel, Indien u vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel. U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van de rechter te vragen. Alle mogelijke betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Volledige informatie: wij nodigen u uit de informatiefiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden beschikbaar op de site te raadplegen. AXA Belgium nv behoudt zich het recht voor om het interne beleggingsfonds in bepaalde omstandigheden te vereffenen voor de voorziene einddatum of om het beheersreglement te wijzigen. Meer informatie inzake de eigenschappen van het product life opportunity selection 4 vindt u in de infofiche en het beheersreglement van het fonds, gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, en op de website (*) De fiscale informatie opgenomen in dit document vormt een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van officiële bronnen. In het geval van een nieuw element, kunnen deze regels worden aangepast, zonder dat de maatschappij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld V.U. : Olivier Lamarque, AXA Belgium NV, Vorstlaan Brussel AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : - Tel. : Fax : KBO nr.: BTW BE RPR Brussel

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Naam van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 3 is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen commerciële fiche pension plan fondsen pension plan: spaar- en beleggingsverzekering De fondsenselectie van het pension plan gamma luik invest blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen De verschillende

Nadere informatie

happy life AXA Belgium nv een renteproduct

happy life AXA Belgium nv een renteproduct many lives happy life AXA Belgium nv een renteproduct een financiële opkikker voor uw wettelijk pensioen Pensioen bijna elke 55-plusser kijkt er reikhalzend naar uit! Eindelijk tijd om al die leuke dingen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

AG Protect+ Risk Control Europe 90. AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement!

AG Protect+ Risk Control Europe 90. AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement! AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement! Recht op terugbetaling op einddatum van minstens 90 % van uw netto-inleg, behalve bij faling of wanbetaling van BNP Paribas Fortis NV. AG Protect+ Risk

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

pension plan focus blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives

pension plan focus blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives many lives technisch commerciële fiche pension plan focus spaar- en beleggingsverzekering blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer door een samenloop

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

pension plan free blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives

pension plan free blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives many lives technisch commerciële fiche pension plan free spaar- en beleggingsverzekering blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer, dankzij een samenloop

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Promotioneel document November 2012 De inschrijvingsperiode loopt van 15 november

Nadere informatie

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX!

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX! AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen many lives technisch commerciële fiche blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer door een samenloop van verschillende factoren: de vooruitgang van

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100 AG Protect+ Low Volatility Europe 90 AG Protect+ Low Volatility Europe 100 Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Mik op het potentieel van Europese aandelen met

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon beleggingen ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon optinote carmignac patrimoine AXA Belgium Finance (NL) Op de eindvervaldag, 14 februari

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Dynamic Deep Value 11/2027 1 100 % blootstelling van de netto geïnvesteerde premie via een EMTN 2 uitgegeven door BNP Paribas Fortis Type levensverzekering

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN

pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Pension plan fisc is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (luik secure) met een rentevoet gewaarborgd

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

Benut de ineffi ciënties van de markten!

Benut de ineffi ciënties van de markten! Top Protect Alpha Strategy 04/2016 1 Fortis AG Benut de ineffi ciënties van de markten! Top Protect Alpha Strategy 04/2016 1 Benut de ineffi ciënties van de markten! Een kwalitatieve belegging toegankelijk

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity 2019 II. Deutsche Bank Twee kampioenen voor uw beleggingen. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity 2019 II. Deutsche Bank Twee kampioenen voor uw beleggingen. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Twee kampioenen voor uw beleggingen Wat mag u verwachten? Î Î Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

STUDIE OPGEMAAKT DOOR

STUDIE OPGEMAAKT DOOR 13/01/2015 14:26.09 1 / 6 VERTROUWELIJK STUDIE OPGEMAAKT DOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-mail: info@mysavings.be Fax: VOOR De heer Voorbeeld MYSAVINGS geboren op 01/01/1980

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021

CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021 CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch (A1 / A). Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 100% vertegenwoordigt

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten.

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. spaarverzekering Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. Aanbod geldig van 24 augustus 2016 tot en met 21 oktober 2016. Informatiebrochure.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie