ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren"

Transcriptie

1 beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging op middellange termijn die u op een welbepaald moment uitzicht op een aantrekkelijke meerwaarde kan bieden, terwijl het risico beperkt blijft? Een echte uitdaging in de huidige context van onzekere marktomstandigheden en lage rentevoeten. AXA bekijkt het anders en stelt u life opportunity selection 4 - AXA Belgium Finance (NL) voor, hierna kortweg life opportunity selection 4 genoemd. Life opportunity selection 4 is een belegging op middellange termijn die na 9 jaar en 6 maanden, behoudens in gebreke blijven of faillissement, mikt op een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de resultaten van gerenommeerde gemengde fondsen. Na 9 jaar en 6 maanden, dit wil zeggen op 7 februari 2024, geeft deze belegging u, behoudens in gebreke blijven van AXA Bank Europe en/of AXA Belgium Finance (NL): - recht op de terugbetaling van 100% van het netto belegde kapitaal (storting na aftrek van taks en instapkosten) - een meerwaarde gekoppeld aan de eventuele prestaties van twee fondsen die 100% vertegenwoordigt van de stijging van een korf die voor gelijke delen bestaat uit twee beleggingsfondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T). In deze commerciële fiche vindt u alle nuttige informatie over de berekening van de betaling, een algemene presentatie van de fondsen die deel uitmaken van de korf, evenals de technische kenmerken van life opportunity selection 4 en de daaraan gekoppelde risico s. Intekenperiode van 05/06/2014 tot 31/07/2014. Een vervroegde afsluiting is mogelijk. Intekenen is mogelijk vanaf euro (kosten en taks inbegrepen). hoe werkt life opportunity selection 4? Deze tak23 levensverzekeringsformule van AXA Belgium is gekoppeld aan het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 4 van AXA Belgium en omvat twee beleggingsperiodes. eerste beleggingsperiode Het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 4 belegt de nettopremies gedurende 9 jaar en 6 maanden in een Euro Medium Term Note (EMTN), die uitsluitend voor institutionele beleggers voorbehouden is. Deze laatste is bijgevolg niet toegankelijk voor privébeleggers. Deze EMTN (ISIN-code: XS ), waarin het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 4 belegt, wordt uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL). De terugbetaling wordt gewaarborgd door AXA Bank Europe nv. Een EMTN is een met een obligatie gelijkgesteld gestructureerd schuldinstrument, waarvan de voorwaarden door de emittent en de garant in het kader van een uitgifteprogramma worden vastgelegd. Voor life opportunity selection 4 zijn de emittent en de garant respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) en AXA Bank Europe nv. De beleggingsdoelstelling van het interne fonds is dat op de einddatum van de EMTN, dit wil zeggen 07/02/2024, de eenheidswaarde nog steeds 100 euro bedraagt (= startwaarde van de eenheid) vermeerderd met een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van een korf die voor gelijke delen uit twee beleggingsfondsen DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T) bestaat (zie op de achterzijde de rubriek hoe wordt de eventuele meerwaarde berekend? ), behoudens in geval van in gebreke blijven of faillissement van de emittent (AXA Belgium Finance NL) en/of de garant (AXA Bank Europe nv) van de EMTN waarin het interne fonds belegt in de periode van 07/08/2014 tot 07/02/2024. AXA Bank Europe geniet bij Standaard & Poor s een rating van A/A-1, met stabiele vooruitzichten en bij Moody s een rating van A2/P-1, met negatieve vooruitzichten.

2 Het betreft de ratings op 22/05/2014. Ze worden op regelmatige tijdstippen herzien en kunnen worden aangepast. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe elke grote verandering op haar website te publiceren. Om de huidige ratings van de garant te kennen, surf naar: https://www.axa.be/ab/nl/particulieren/sparenbeleggen/pages/default.aspx. tweede beleggingsperiode Vanaf 08/02/2024 wordt de volledige reserve van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 4 voor een looptijd van een jaar gestort in het monetaire fonds AXA Trésor Court Terme. Op dat moment bedraagt de eenheidswaarde 100 euro vermeerderd met een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van een korf die voor gelijke delen uit beleggingsfondsen DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T) bestaat, behoudens in geval van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Deze eenheidswaarde is de startwaarde om te herbeleggen in het monetaire fonds. Een monetair fonds (of cash fonds) is een beleggingsfonds dat belegt in instrumenten op korte termijn met een maximale looptijd van 12 maanden. Ook al is dit type fondsen onderhevig aan schommelingen, omhoog of omlaag, van zijn netto-eenheidswaarde bestaat het beleggingsbeleid van het interne fonds, AXA Trésor Court Terme, erin een stabiel kapitaal te behouden, door uitsluitend te beleggen in schuldeffecten met een hoge waarde, die op korte termijn inwisselbaar zijn. De tweede beleggingsperiode duurt een jaar, maar een monetair fonds is over het algemeen enkel geschikt voor een beperkte beleggingsperiode. Eens de reserve gestort is in het monetaire fonds is de belegger vrij om de terugbetaling van zijn reserve te vragen of om, zonder enige uitstapkosten, te herbeleggen in een ander product van de verzekeringsmaatschappij. AXA verbindt zich ertoe om u op de einddatum van de EMTN te informeren over uw situatie en onder meer over de mogelijkheid om de terugbetaling van uw reserve te vragen. Op de vervaldag van het contract life opportunity selection 4, dit wil zeggen 07/02/2025, zal bij leven van de verzekerde, het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de eenheden van de reserve op dat ogenblik, worden gestort aan de begunstigde(n) van het contract. u mikt op een aantrekkelijk rendement op een welbepaald ogenblik De meerwaarde die op de einddatum van de EMTN zou worden toegevoegd aan de eenheidswaarde, vertegenwoordigt 100% van de evolutie van de fondsenkorf die bestaat uit DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), beide gewogen aan 50%. hoe wordt deze eventuele meerwaarde berekend? De eventuele meerwaarde op de vervaldatum van de EMTN vertegenwoordigt 100% van de stijging van de korf van de twee fondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), beide gewogen aan 50%. Deze berekening gebeurt in drie stappen: 1. De waarde op de einddatum van de EMTN van elk van de twee fondsen wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de laatste 39 maandelijkse observaties van de NIW van deze fondsen tussen 31/11/2020 en 31/01/ De op de einddatum van de EMTN door elk fonds geleverde prestaties worden berekend op basis van het verschil tussen de waarde op de einddatum, zoals hierboven berekend, en de oorspronkelijke NIW, gedeeld door deze oorspronkelijke NIW. Aangezien de korf uit gelijke delen is samengesteld, wordt het eindrendement van de korf vervolgens berekend door de prestatie van de twee fondsen door 2 te delen. 3. Tot slot, indien de evolutie van de korf een hogere waarde dan zijn startwaarde oplevert, zal 100% van het rendement op de einddatum van de EMTN van de fondsenkorf aan de eenheidswaarde worden toegevoegd. Life opportunity selection 4 heeft een risicoklasse 3 op een schaal van 0 tot 6 (6 is het hoogste risico) en is bedoeld voor beleggers met een neutraal tot dynamisch profiel. Dit betekent dat zij aanvaarden om risicovolle beleggingen te doen (tak 23) als ze een aantrekkelijk rendement kunnen verwachten, en er een gematigd risico is voor het kapitaal. Het risico werd bepaald bij de lancering van life opportunity selection 4, op basis van de kenmerken van het product. Meer informatie over deze classificatie vindt u op AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe iedere wijziging van het risicoprofiel op deze site te publiceren. Naast deze classificatie, is het aan de belegger zelf om dit product te overwegen afhankelijk van zijn kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en financiële situatie. Life opportunity selection 4 voorziet op de einddatum een meerwaarde gekoppeld aan de eventuele prestaties van een korf die voor gelijke delen uit twee fondsen bestaat, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), evenals de storting in het monetaire fonds van 100% van het netto belegde kapitaal. Behoudens het risico van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of garant van de EMTN. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen.

3 ter illustratie In onderstaande tabel vindt u een voorbeeld van de berekeningswijze van de eventuele meerwaarde op de eindvervaldag van de EMTN. Dit voorbeeld biedt geen garantie of indicatie voor toekomstige prestaties. Aanvankelijke waarde Waarde op de einddatum van de EMTN* Prestatie op de einddatum van de EMTN Prestatie van de korf (op de einddatum van de EMTN) Scenario van negatief rendement DNCA Invest Eurose (Class A) Ethna Aktiv E (T) Scenario van middelmatig of zwak rendement DNCA Invest Eurose (Class A) Ethna Aktiv E (T) Scenario van hoog rendement DNCA Invest Eurose (Class A) Ethna Aktiv E (T) 135,0 125,0 135,0 125,0 135,0 125,0 121,4 108,0 164,3 157,8 192,1 210,2-10,10-13,60% 21,70% 26,24% 42,30% 68,16% -10,10% ,60% = -11,85% 2 21,70% + 26,24% = 23,97% 2 42,30% + 68,16% = 55,23% 2 Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN Geen meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de fondsen maar 100% van zijn netto belegde premie (exclusief taks en instapkosten) of een actuarieel rendement van -0,37% (exclusief taks en rekening houdend met instapkosten van max. 3,5%) 100% x 23,97% + 100% zijnde 123,97% van zijn netto belegde premie (exclusief taksen en instapkosten). a meerwaarde is dus gelijk aan 23,97% van zijn netto belegde premie (exclusief taksen en instapkosten), wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 1,90% (exclusief taks en rekening houdend met instapkosten van max. 3,5%) 100% x 55,23% + 100% zijnde 155,23% van zijn netto belegde premie (exclusief taksen en instapkosten). De meerwaarde is dus gelijk aan 55,23% van zijn netto belegde premie (exclusief taksen en instapkosten), wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 4,35% (exclusief taks en rekening houdend met instapkosten van max. 3,5%) * De waarde op de einddatum van elk van de twee fondsen wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de laatste 39 maandelijkse observaties van de NIW van de respectieve fondsen tussen 30/11/2020 en 31/01/2024. Indien er op de einddatum van de EMTN geen meerwaarde is, dit wil zeggen als de waarde van de fondsenkorf lager is dan of gelijk is aan zijn initiële waarde, dan bedraagt de eenheidswaarde 100 euro, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Het financiële risico wordt volledig door de intekenaar gedragen. twee gerenommeerde fondsen om het groeipotentieel stimuleren De selectie van deze twee fondsen heeft te maken met de regelmatige historische prestaties van de afgelopen jaren van elk van de fondsen en de risicobeheersing waarvan ze blijk hebben gegeven, zelfs in periodes van soms moeilijke marktomstandigheden. Hun onafhankelijk beheer van elke indicator stelt de respectieve beheerders van deze fondsen in staat om de selectie en de activaspreiding aan te passen aan de marktschommelingen om op lange termijn te mikken op aantrekkelijke prestaties in periodes van stijging en de risico s te beheersen in periodes van onzekerheid. Bovendien hebben deze twee fondsen zich weten te onderscheiden in een omgeving van beschikbare fondsen in België. Zo hebben beide fondsen van Morningstar een rating van 5 sterren gekregen (op een schaal van 0 tot 5, waarbij 5 sterren het maximum is). DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna-Aktiv E (T) bieden een rendement dat hoger is dan het gemiddelde in de categorie Allocation EUR Prudente en zijn opgenomen in de top 10 van de beste rendementen op jaarbasis van de afgelopen 5 laatste jaar in deze zelfde categorie. Bij het proces voor de selectie van de fondsen wordt bovendien gebruik gemaakt van parameters die het potentiële rendement van de beleggingen zouden kunnen beïnvloeden. Meer informatie vindt u op Palmarès van de fondsen en beheerders* In het kader van de Lipper Awards 2010 en 2012 heeft de beheerder DNCA Finance een prijs in de wacht gesleept voor het fonds Eurose, dat werd beloond voor zijn resultaten in de categorie Mixte Euro Prudent op 3 en 5 jaar. Het werd ook beloond voor zijn resultaten in 2011, in de categorie Mixte Euro Prudent op 5 en 10 jaar. Het fonds Eurose werd eveneens uitgeroepen tot beste fonds in de categorie Mixte Euro Prudent tijdens de overwinningen van de BEVEK in Bovendien heeft DNCA Finance in 2009 en 2010 de Laurier d Or voor vermogensbeheer gekregen. Het fonds Ethna Aktiv E (T) werd op 20 maart 2013 in Brussel bekroond ter gelegenheid van de Morningstar Fund Awards in de categorie Mixte EUR Prudent. AXA Belgium biedt u de gelegenheid om te profiteren van de prestatie van fondsen die door een zelfstandig agentschap (Morningstar) zijn geselecteerd omdat ze weerstand en regelmaat aan de dag hebben gelegd in hun prestaties, evenals een flexibel en evenwichtig beheersbeleid dat losstaat van elke indicator. * Meer informatie beschikbaar op default.aspx en

4 DNCA Invest Eurose (Class A): Strategie Eurose is een flexibel voorzichtig fonds dat een alternatief biedt voor obligatie-instrumenten en monetaire producten. Dit fonds belegt in aandelen, bedrijfsobligaties, converteerbare staatsobligaties, vastgoed en monetaire producten en komt niet tussen op de afgeleide producten. Het fonds wordt voornamelijk belegd in obligatieproducten om te profiteren van het relatief aantrekkelijk rendement van de corporate obligaties (uitgegeven door bedrijven) in een persistente omgeving van lage rentevoeten. De volledige blootstelling aan het aandelenrisico kan op 50% worden gebracht, inclusief 20% van onroerende waarden. Ethna-Aktiv E (T): Strategie Dankzij zijn actieve en flexibele benadering, past dit fonds zich voortdurend aan de marktevoluties aan en houdt het rekening met de toekomstige vooruitzichten. Dankzij deze flexibiliteit heeft het fonds goed kunnen standhouden in tijden van crisis en heeft het ten volle kunnen profiteren van de periodes van stijging. Ethna Aktiv E (T) heeft een Gemengde portefeuille die bestaat uit verschillende activaklassen onder meer liquiditeiten, obligaties en aandelen. Deze laatste mogen echter niet meer dan 49% bedragen in geval van winstgevende markten en kunnen in periodes van lage rentevoeten worden teruggebracht tot nul. 150 Evolutie van de netto-inventariswaarde van DNCA Invest Eurose A Euro Cap Het fonds Ethna-Aktiv E (A) bestaat uit een portefeuille die volledig identiek is aan die van het fonds Ethna-Aktiv E (T) VNI / / / / / / / / / / / / / / Evolutie van het fonds Ethna Aktiv E (A) (distributiefonds) van 19/02/2002 tot 15/07/ Evolutie van het fonds Ethna Aktiv E (T) (kapitalisatiefonds) van 16/07/2009, datum van oprichting. Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de evolutie van de waarde van het product en die van de onderliggende waarde waaraan de voorwaarden van het product refereren. Bron: Bloomberg - Het genoemde rendement is een gesimuleerd historisch rendement. Rendementen uit te verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Bron en prospectus van het fonds DNCA Invest Eurose: Bron en prospectus van het fonds Ethna-Aktiv E (T): ISIN-code: LU (Class A) Beheerder: DNCA Finance Luxembourg Oprichtingdatum: 28 september 2007 Munteenheid: EUR Kapitalisatiefonds ISIN-code: LU Beheerder: Ethenea Independent investors sa Oprichtingdatum: 16 juli 2009 Munteenheid: EUR Kapitalisatiefonds

5 wat u moet weten Bij (gedeeltelijke of volledige) opneming of overlijden voor of na de einddatum van de EMTN, zal het gestorte bedrag afhangen van de waarde van de eenheden van het contract op dat ogenblik. Deze kan lager dan de startwaarde zijn. De waarborg van de eenheidswaarde op 100 euro en de eventuele meerwaarde zijn immers uitsluitend geldig op het einde van de voorziene looptijd van de EMTN waarin het interne fonds Life Opportunity Selection 4 belegt, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Aan de intekening op life opportunity selection 4, een aan een beleggingsfonds gekoppeld levensverze keringsproduct, zijn de volgende risico s verbonden: Het risico op schommelingen van de NIW: de eenheidswaarde van het interne fonds is tijdens de looptijd van het contract onderhevig aan verschillende factoren, waaronder de algemene evolutie van de rentevoeten, de volatiliteit van de markten, evenals de evolutie van de kredietratings van de garant AXA Bank Europe nv. Het kredietrisico: een in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN tijdens de looptijd en op de einddatum van deze EMTN zal het interne fonds negatief beïnvloeden. Het kan gebeuren dat u uw netto belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest. Het beleggingsrisico: afhankelijk van de evolutie van de twee fondsen DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), kan de eindwaarde van de korf van de twee fondsen lager dan of gelijk zijn aan de aanvankelijke waarde. In dat geval ontvangt u op de vervaldag geen meerwaarde. Het liquiditeitsrisico: AXA Bank Europe nv zal dagelijks een afkoopprijs voor het product life opportunity selection 4 voorstellen. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheers-reglement dat beschikbaar is op www. axa.be) kan de vereffening van de eenheden van het fonds echter worden uitgesteld of opgeschort. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen. Vooraleer te beleggen, wordt aan de beleggers die geïnteresseerd zijn in life opportunity selection 4 aangeraden om kennis te nemen van: de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 5 mei 2014 in het Engels, het basisprospectus AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe s.a. Notes Issuance Programme - EUR 2,000,000,000 in het Engels, op 10 september 2013 goedgekeurd door de FSMA, de samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de emittent, de garant, de gestructureerde schuldinstrumenten en het belegde kapitaal, en dit overeenkomstig hun financiële toestand en beleggingsdoelstellingen. U vindt deze documenten bij uw verzekeringstussenpersoon en op onder de rubriek Sparen en Beleggen. troeven van life opportunity selection 4 Meerwaarde gekoppeld aan de eventuele prestaties van de twee fondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), beide gewogen aan 50%. Behoudens het risico van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Op de einddatum van de EMTN, 7 februari 2024, storting van 100% van het netto belegde kapitaal in het monetaire fonds. Behoudens het risico van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Toegang tot twee gemengde fondsen die, zelfs in sombere tijden, hun strepen hebben verdiend dankzij een flexibel beheer en een diversificatie van de activaklassen.

6 technische eigenschappen Minimumstorting: euro (kosten en taks inbegrepen). Intekenperiode: van 5 juni 2014 tot 31 juli 2014 vervroegde afsluiting mogelijk. Uiterste stortingsdatum: de storting moet ten laatste op 6 augustus 2014 op de bankrekening van AXA Belgium toekomen. Startdatum van het contract: 7 augustus Einddatum van de EMTN: 7 februari Einddatum van het contract: 7 februari Maximumleeftijd bij intekening: 79 jaar. Kosten of instaptoeslag: maximaal 3,5% van het gestorte bedrag. Eenmalige taks op de stortingen: 2% (voor natuurlijke personen). Beheerskosten van het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 4: 0%. Vergoeding ten laste van de EMTN: AXA Belgium nv ontvangt van de emittent (AXA Belgium Finance NL) een trimestrieel terugkerende vergoeding die per jaar maximaal 1,00% op de netto-inventariswaarde bedraagt. Opnemingsvergoeding(*): 1% gedurende de eerste 4 jaar. Ratings: AXA Bank Europe heeft twee openbare ratings, toegekend door onafhankelijke ratingbureaus: - Standard&Poor s: A/A-1: met stabiel vooruitzicht - Moody s: A2/P-1: met negatief vooruitzicht Dit zijn de ratings op 03/05/2014. Ze worden op regelmatige tijdstippen herzien en kunnen aangepast worden. De huidige rating vindt u op https://www.axa.be/ab/nl/particulieren/sparen-beleggen/algemene-informatie-beleggingen/pages/beleggingsformules. aspx Toepasselijk recht: het Belgische recht is van toepassing op het product life opportunity selection 4. Fiscaliteit(*): fiscaal stelsel van toepassing op de particuliere klant die de hoedanigheid van natuurlijk persoon heeft. De inkomsten van life opportunity selection 4 zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Deze voorheffing wordt door AXA Belgium ingehouden op het ogenblik dat de intekenaar de inkomsten ontvangt. Deze inkomsten moeten door de belastingplichtige natuurlijke persoon niet opgenomen worden in zijn aangifte aan de personenbelasting. Er zal evenwel geen enkele belasting van de inkomsten plaatsvinden, indien deze inkomsten meer dan acht jaar na het afsluiten van het contract worden toegekend. Eenheidswaarde bij de start: 100 euro. Nettopremie: Aanvankelijke betaling - taks van 2% - instapkosten van maximaal 3,5% van het gestorte bedrag. Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN, dit wil zeggen 7 februari 2024: 100% van de eventuele meerwaarde, gekoppeld aan de stijging van een korf die voor gelijke delen bestaat uit de twee fondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), en 100% van het netto belegde kapitaal (storting na aftrek van taks van 2% en instapkosten). De eindwaarde van deze korf is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 39 maandelijkse observaties van de NIW van de fondsen tussen 30/11/2020 en 31/01/2024. Marktwaarde: Vanaf de betaaldatum driemaandelijks gepubliceerd op Uw bevoorrechte gesprekspartner: uw adviseur is een specialist die u kan helpen. Zijn rol bestaat erin u op de hoogte houden over uw contract en de prestaties die eruit voortvloeien en voor u alle stappen bij ons te ondernemen. Hij staat u eveneens ter zijde mocht er tussen u en ons een probleem rijzen. Indien u ons standpunt niet deelt, kunt u een beroep doen op de diensten van onze dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 in 1170 Brussel, Indien u vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel. U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van de rechter te vragen. Alle mogelijke betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Volledige informatie: wij nodigen u uit de informatiefiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden beschikbaar op de site te raadplegen. AXA Belgium nv behoudt zich het recht voor om het interne beleggingsfonds in bepaalde omstandigheden te vereffenen voor de voorziene einddatum of om het beheersreglement te wijzigen. Meer informatie inzake de eigenschappen van het product life opportunity selection 4 vindt u in de infofiche en het beheersreglement van het fonds, gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, en op de website (*) De fiscale informatie opgenomen in dit document vormt een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van officiële bronnen. In het geval van een nieuw element, kunnen deze regels worden aangepast, zonder dat de maatschappij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld V.U. : Olivier Lamarque, AXA Belgium NV, Vorstlaan Brussel AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : - Tel. : Fax : KBO nr.: BTW BE RPR Brussel

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN

oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) met een rentevoet gewaarborgd door de

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

ERGO Life Euro Equities

ERGO Life Euro Equities ERGO Life Euro Equities n Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door Société Générale n Recht op terugbetaling van uw nettopremie ten belope van minimaal 108%

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100 AG Protect+ Low Volatility Europe 90 AG Protect+ Low Volatility Europe 100 Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Mik op het potentieel van Europese aandelen met

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 Complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

oxylife secure (tak 21)

oxylife secure (tak 21) Bijlage 1 oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) met een rentevoet gewaarborgd

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX!

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX! AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90 GELDIG OP 10/04/2015 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement

Nadere informatie

piazza invest 1 1/4 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productmodaliteiten die van toepassing zijn op 21

piazza invest 1 1/4 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productmodaliteiten die van toepassing zijn op 21 1/4 piazza invest 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Piazza invest is een verzekeringsproduct van de tak 23, uitgegeven door AXA Belgium en verbonden met verschillende interne beleggingsfondsen van AXA Belgium (zie

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer!

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Top Protect Alpha Turbo 07/209 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Alternatief beheer via Man Investments, de absolute

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag SGA Smart Emerging Commercialiseringsperiode : van 25 mei 2010 tot 9 juli 2010 (behoudens vervroegde afsluiting). Verdeeld door Fortuneo. Kredietrisico op SGA N.V. (emittent) en zijn garant, Société Générale

Nadere informatie