De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd en daarvoor is ons bedrijf ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd en daarvoor is ons bedrijf ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens."

Transcriptie

1 1 DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie Inleiding Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over werkwijze. Als u besluit van verlening gebruik te maken, dan weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. De organisatie Financieel adviesbureau Natasja Outshoorn adviseert en bemiddelt in hypotheken, kredieten en aanverwante producten voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Kortom financiële planning. Wettelijke verplichtingen Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nr: Daarnaast is Natasja Outshoorn erkend hypotheekadviseur en geregistreerd bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd en daarvoor is ons bedrijf ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij streven er naar u goed en zorgvuldig van te zijn. Mocht er toch iets fout gaan, dan zijn wij in die gevallen toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Onze verlening Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in: Financiële planning Budgettering Hypotheken Kredieten Levensverzekeringen (overlijdensrisico-/lijfrente-/kapitaalsverzekeringen) Spaarrekeningen Woonlastenverzekeringen (gecombineerd met hypotheek of krediet) Spaarrekening/beleggingsrecht eigen woning Adviesvrij en geen zeggenschap Ons zelfstandig kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, hypotheekverstrekkers of verzekeraars. Daarbij heeft geen enkele instelling stemrecht of aandeel in ons kapitaal.

2 2 Hoe is werkwijze? Kennismaking: U schetst uw situatie en geeft uw wensen, prioriteiten en verwachtingen aan. U ontvangt van ons uitleg wat wij voor u kunnen doen en welke kosten hieraan verbonden zijn. Als wij het samen over de verlening eens worden, dan ontvangt van ons u een opdrachtbevestiging, en vangen we aan met onderstaand stappenplan. Dit kan al bepaald worden in het eerste gesprek, we kunnen dan direct verder met de eerste stap. Ons stappenplan: Stap 1: Inventariseren Het inventariseren van uw persoonlijke situatie en wensen. Daarbij onderzoeken wij o.a. uw kennisniveau, ervaring en uw risicobereidheid en checken wij uw gegevens. Stap 2: Analyseren In deze fase beantwoorden wij uw vragen zoals wat is een verantwoorde hypotheek, u ontvangt een indicatie van de maandlast, een eerste selectie van mogelijke hypotheekvormen en u ontvangt een quickscan van de mogelijke betalingsrisico s zoals langleven, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, echtscheiding en overlijden. In een gesprek zullen wij toelichting geven op de berekeningen, gericht op de mogelijkheden en knelpunten en voorzien van de voor-en nadelen. Tevens wordt u uitgebreid geïnformeerd over fiscale zaken, risico s etc. Stap 3: Adviseren Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welke constructie, hypotheekvorm, verzekering en bij welke aanbieder en tegen welke condities (rente, premie en voorwaarden) naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden. Dit alles wordt samengesteld in adviesrapport. Stap 4: Bemiddeling Indien u dat wenst, kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met als doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze wordt uitgevoerd door de geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij. Ter informatie: Wanneer wij u adviseren over een bepaalde product dan onderzoeken wij eerst of een product van een van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Daarvoor werken wij met speciale vergelijkingsprogramma s die het mogelijk maken een objectieve analyse te maken van grotendeels de hele markt. Na de keuze stellen wij een aanvraag op voor offertes bij één of indien zinvol meerdere financiële instellingen en voeren wij de onderhandelingen met deze instellingen om voor u een goed aanbod te krijgen. Dit geldt voor de hypotheek en/of de benodigde verzekeringen. Ook in deze fase dragen wij zorg dat de hypotheek tot stand komt d.m.v. contacten met alle partijen zoals geldverstrekker, taxateur, notaris, makelaar etc. Stap 5: Motiveren Het advies en indien gewenst de wordt onderbouwd door een adviesmotivatie in de vorm van een adviessamenvatting.

3 3 Stap 6: Nazorg Indien u dit wenst kunnen wij, nadat de hypotheek of verzekering is afgesloten, u blijven ondersteunen. Om duidelijk te hebben welke verlening hierin u wenst, werken wij met diverse nazorgabonnementen (zie nazorg / onderhoud ). Selectie van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en en. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij hebben een voorkeursselectie gemaakt van de verzekeraars/geldverstrekkers waar we goed zaken mee kunnen doen nu en ook in de toekomst. Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van een criteria. Natuurlijk valt daar onder de hoogte van de premie, rente en kwaliteit van de voorwaarden. Maar net zo belangrijk is dat de geldverstrekker/verzekeraar solide is en meewerkt. Uit ervaring weten wij welke geldverstrekkers dit zijn. Wij zijn dus volledig vrij in advisering. Echter om u een grote keuze in aanbieders te geven, brengen wij soms ook zaken onder via inkooporganisaties (op dit moment is dat Landelijk Netwerkinkoop-combinatie, Hypotheekcheckpunt en De Financiële Makelaar). Wijze van beloning Wij kunnen van de financiële instelling waarmee u in contact wordt gebracht provisie ontvangen, zowel in de vorm van afsluitprovisie als een doorlopende provisie. De provisie wordt niet in één keer betaald maar verdeeld over meerdere jaren. De hoogte kan verschillen per product en per aanbieder. Dit beloningssysteem gaat verdwijnen per Daarom is verlening gebaseerd op vaste bedragen of uurtarief. Wij hanteren bij uitsluitend advisering een uurtarief ad 150,00 incl. 19% BTW. Als wij ook voor u gaan bemiddelen dan hanteren wij een uurtarief ad 137,50 (vrij van BTW). FINANCIËLE PLANNING Quick-scan Wel/niet aankopen Verkopen of verbouwen Screening lopende hypotheek Financieel advies voor ouderen Informatie Analyse 2 4 uur Kortom, eerst onderzoeken of het nut heeft om uitgebreid advies te geven Advies 5-7 uur Verstandig om te gaan verkopen/h/blijven zitten/overdragen aan kinderen/inzicht in toekomst inkomen 395,00 bij een vervolgopdracht kan dit bedrag worden verrekend. 750,00 Advies bij aankoop, Advies uur 1.650,00 regelt de klant zelf Second opinion Advies 3-7 uur Op uurtarief

4 4 HYPOTHEEK aanbieder Nieuwe hypotheek alleenstaande uur 0.25% - 2.9% over het 2.600,00 Nieuwe hypotheek samenwonende uur 0.25% - 2.9% over het 3.150,00 2e Hypotheek 6 11 uur 0.25% - 2.9% over het 1.250,00 Oversluiten hypotheek uur 0.25% - 2.9% over het 2.750,00 Hypotheek doorstromers uur 0.25% - 2.9% over het 3.350,00 Hypotheek zelfstandig ondernemers of complexe zaken uur 0.25% - 2.9% over het 3.500,00 Krediet 4 6 uur 0.25% - 2.4% over het kredietlimiet Bemiddeling op basis van provisie. Fee voor de bijbehorende analyse 650,00 VERZEKERINGEN Overlijdensrisicoverzekering aanbieder Advies 2-4 uur 400,00 Bemiddeling 3 5 uur Eenmalig 150% - 200% over de jaarpremie Woonlastenanalyse Advies 2-4 uur 400,00 Overlijdensrisicoanalyse Woonlastenbeschermer (spaar)kapitaalsverzekering Direct ingaande lijfrente Bemiddeling 3 5 uur 12.5% - 30% over de premie 3 5 uur 4.7% - 9,5 % over de Bemiddeling totale premie 5-8 uur 1,5 4 % premie x duur 375,00 per polis 375,00 per polis 375,00 750,00 EXTRA WERKZAAMHEDEN aanbieder Starterslening Bemiddeling 3-5 uur 450,00 Explain Bemiddeling 4-6 uur 650,00 Borgstelling ouders Bemiddeling 4-6 uur 650,00 Budgettering Advisering 3-5 uur 395,00

5 5 Opmerking: met een advies/ voor een aflossingsvrije/lineair/annuiteir/krediet hypotheek zijn wij over het algemeen minder bezig als bij een (bank)spaar- of beleggingshypotheek. Het huidige beloningsstelsel, vaste fee en uurtarief in plaats van voorheen provisie, heeft als consequentie dat u betaalt voor de gedane op dat moment, bijvoorbeeld advies en bij de aankoop van een woning en verkrijgen van een hypotheek hiervoor. Echter, u betaalt niet voor werkzaamheden die later nodig zijn om uw product te wijzigen, extra advies of voor nazorg. Zie ons nazorgabonnement en prijslijst beheer- en fiscale werkzaamheden Het provisiesysteem zoals we dat eerst kende, voorzag wel in deze beheeractiviteiten doordat wij, als tussenpersoon, voorheen voor de van een product meer veren ontvingen bij het afsluiten van de hypotheek. Zoals vermeld onder stap 6, bieden wij u daarom een nazorgabonnement aan (zie nazorg / onderhoud ). De nota die u van ons ontvangt is, net als afsluitprovisie, onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar van de belasting (vraag ons wat er voor u geldt). Uitzonderingen Bij het beloningssysteem wordt de provisie op nihil gezet. Echter soms zijn er geldverstrekkers of verzekeraars die dit nog niet volledig, of beperkt, doen. Mocht dit zich voordoen, dan zullen wij met u aparte afspraken maken. Soms worden er dossierkosten door de inkooporganisatie berekend. Deze bedragen minimaal 50,00 per product tot maximaal 650,00. Mocht hiervan sprake zijn, dan belasten wij dit aan u door, uiteraard melden wij u dit tijdig. Deze kosten zijn vrijgesteld van BTW. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Als gaande weg het traject blijkt dat de situatie een stuk complexer is als in eerste instantie is voorgesteld, kan het voorkomen dat wij u een voorstel doen om de extra aan u te declareren. Wat wordt van u verwacht? U mag aan adviezen en verlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u: 1a. dat u de gevraagde (hypotheek)gegevens en verzekeringsovereenkomsten (die u elders heeft lopen) schriftelijk en correct verstrekt en het maximale doet om de gegevens te verkrijgen. Hiermee kunnen wij o.a. onder- of juist oververzekering vaststellen. 1b. het is daarbij goed mogelijk dat u hiervoor zelf in contact moet treden met de geldverstrekker of verzekeraar. Sommige informatie wordt namelijk uitsluitend aan de klant verstrekt en niet aan een adviseur. Uiteraard helpen wij u hierbij. 2. dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeeft. Dit kan consequenties hebben voor uw financiële pakket. 3. dat u de gegevens op de ontvangen stukken controleert op juistheid en bij onjuistheden dit direct schriftelijk doorgeeft.

6 6 4. dat u zich bewust bent en ook zelf verantwoordelijk bent voor het afnemen van een financieel product. 5. wij vragen u al informatie aandachtig door te lezen en zo nodig ons te raadplegen bij onduidelijkheden. Intern beloningsbeleid De beloning van medewerkers bestaat uitsluitend uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Nazorg/Onderhoud Een advies zonder onderhoud is als een schip zonder kapitein. Na de investering van een adviestraject is het belangrijk dat dit advies ook op koers wordt gehouden. Wij doen dit met een helder aanbod van onderhoudsservice. Ook willen wij u meegeven dat de wetgever bij van financiële produkten nazorg verplicht stelt. U begrijpt dat wij dit niet kosteloos kunnen doen, daarom is een zilver-abonnement verplicht bij een hypotheek. Brons 0,- per jaar * (alleen mogelijk bij advies) - U wordt door ons op de hoogte gehouden via eigen digitale nieuwsbrief met weetjes en actuele informatie. - U kiest er bewust voor dat Financieel Adviesbureau Natasja Outshoorn geen verder onderhoud aan uw hypotheek cq. financiële huishouding verricht. U ziet bewust af van ons andere abonnementsvormen. - Bij een toekomstig advies of verlening zullen wij u een verrichtingstarief of uurtarief doorrekenen. Zilver 95,- per jaar * (verplicht bij ) - U wordt door ons op de hoogte gehouden via eigen digitale nieuwsbrief met weetjes en actuele informatie. - U wordt door ons geïnformeerd over toekomstige wijzigingen in de fiscale wetgeving. - En over mogelijke wijzigingen aangebracht door de verzekeraar of geldverstrekker in uw gesloten product. - Het beantwoorden van uw vragen per telefoon of over uw afgesloten hypotheek, andere producten of ander advies. Wij zijn uw financiële vraagbaak. - Elke vijf jaar een check-up van uw financiële positie (met behulp van kopie aangifte inkomstenbelasting en pensioenoverzicht) of liever een persoonlijk gesprek. - U kunt ons te allen tijde zonder extra kosten bellen inzake uw hypotheek, verzekering of financiën. Deze nazorg is gebaseerd op ongeveer 1 uur werk per jaar en heeft tot doel om zaken te signaleren en te monitoren. Als uit de check-up blijkt dat er grote wijzigingen en/of veel advieswerk volgt, zullen wij u uiteraard van te voren over de kosten inlichten. Vraag ons de prijslijst van de beheeractiviteiten.

7 7 Door ondertekening van een contract machtigt u ons een kopie van uw aangifte te mogen inzien ten behoeve van onderhoudsplicht van uw financiële zaken.! Het is belangrijk dat u zelf aan ons wijzigingen in persoonlijke sfeer doorgeeft, dit kan consequenties hebben voor uw financiële pakket. Goud 225,- per jaar * - Idem als het zilveren abonnement - Elke drie jaar een check-up van uw financiële positie (met behulp van kopie aangifte inkomstenbelasting en pensioenoverzicht) of liever een persoonlijk gesprek. - met als extra: jaarlijkse verzorging van voorlopige teruggaaf, aangifte ib, en mogelijke toeslagen of wijzigingen hierin doorvoeren. Wanneer u kiest voor het zilveren of gouden abonnement, dan ontvangt u jaarlijks een nota. De eerste nota ontvangt u een maand na de ingangsdatum van de hypotheek. Het tarief is vrij BTW en wordt automatisch door ons geïncasseerd. *prijsstijgingen in de toekomst zijn niet uitgesloten, maar worden u voortijdig doorgegeven. Gezien het feit dat dit een nieuw fenomeen is en nog niet volledig is ontwikkeld. Mocht het abonnement niet meer wenselijk zijn, dan kunt u jaarlijks opzeggen. Meldt dit wel schriftelijk aan ons. Klachtenbehandeling Bij verlening aan u streven wij voordd naar optimale kwaliteit. Er kan echter wel eens iets gebe waar u minder of misschien zelfs helemaal niet tevreden over bent. In dat geval stellen wij het op prijs dat u uw vraag, probleem of klacht schriftelijk kenbaar maakt bij ons. Wij gaan uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht gezamenlijk geen bevredigende oplossing zijn gevonden, dan kunt u met uw klacht terecht bij: Klachteninstituut financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel , internet Eerste gesprek Hierbij hanteren wij als uitgangspunt dat ons eerste kennismakingsgesprek niet door ons in rekening wordt gebracht. Wij beschouwen dit als een moment waarop u zich vrijblijvend heeft kunnen oriënteren op verlening. Voor nadere informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT FINANCIERINGSHUIS KREDIETEN B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand

Nadere informatie

Tarieven per 1 augustus 2015

Tarieven per 1 augustus 2015 Tarieven per 1 augustus 2015 Product Vaste prijs Hypotheekadvies en bemiddeling 1.450,- Hypotheekbemiddeling execution only 750,- Overlijdensrisicoverzekering 150,- Toeslag Hypotheek bemiddeling ondernemer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V.

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Vermeer Hypotheken B.V. Bezoekadres: Postadres: Julianastraat 2 Postbus 885 3161 AK Rhoon 3160 AB Rhoon Telefoon : 010-5018888 Fax : 010-5010877 E-mail : info@vermeerhypotheken.nl

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Boer Assurantiën Wij hechten aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u

Nadere informatie

Zet ons voor u aan het werk

Zet ons voor u aan het werk Dienstenwijzer 2014 Zet ons voor u aan het werk INLEIDING U bent van plan de zorg voor uw hypotheek, verzekeringen of krediet toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Vermeer Hypotheken B.V. Bezoekadres: Postadres: Julianastraat 2 Postbus 885 3161 AK Rhoon 3160 AB Rhoon

Dienstenwijzer. Vermeer Hypotheken B.V. Bezoekadres: Postadres: Julianastraat 2 Postbus 885 3161 AK Rhoon 3160 AB Rhoon Dienstenwijzer Vermeer Hypotheken B.V. Bezoekadres: Postadres: Julianastraat 2 Postbus 885 3161 AK Rhoon 3160 AB Rhoon Telefoon : 010-5018888 Fax : 010-5010877 E-mail : info@vermeerhypotheken.nl Internet

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact (statutair: Welke Financieel Adviseurs B.V.) Boedijnhof 82 1628 SE Hoorn KvK 37087343 AFM 12008374 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact - versie

Nadere informatie