Onze toekomst begint bij de klant. Jaarverslag 2011 BNP Paribas Cardif B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze toekomst begint bij de klant. Jaarverslag 2011 BNP Paribas Cardif B.V."

Transcriptie

1 Onze toekomst begint bij de klant Jaarverslag 2011 BNP Paribas Cardif B.V.

2 Index Key figures BNP Paribas Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Levensverzekeringen N.V. 5 Verslag van de Raad van Commissarissen 7 Directieverslag 11 u Mission Statement 12 u profiel 12 u Strategie 13 u De Organisatie 13 u Toepassing governance principes 14 u personeel 20 u Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo) 22 u de omgeving 27 u Verwachtingen u Technische en Financiele Analyse - BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 32 u Technische en financiële analyse - BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 34 Profit and Loss Account BNP Paribas schadeverzekeringen N.V. 36 Profit and Loss Account BNP Paribas Levensverzekeringen N.V Investments BNP Paribas schadeverzekeringen N.V. 40 Investments BNP Paribas Levensverzekeringen N.V. 41 Solvency margin BNP Paribas schadeverzekeringen N.V. 42 Solvency margin BNp Paribas Levensverzekeringen N.V. 43

3 Key figures BNP Paribas Schadeverzekeringen N.V. in thousands of euro s Key figures BNP Paribas Levensverzekeringen N.V. in thousands of euro s TURNOVER Gross premiums non-life insurance 26,015 34,505 51,771 82, ,989 Investment income 25,114 28,070 29,554 29,607 27,963 51,129 62,575 81, , ,952 TURNOVER Gross premiums life insurance 43,720 41,363 33,071 39,871 59,132 Investment income 8,433 8,324 8,141 7,993 7,413 52,153 49,687 41,212 47,864 66,545 OPERATING EXPENSES (30,197) (32,286) (41,887) (54,002) (58,552) RESULT Technical result 15,932 19,832 43,038 31,043 34,816 Result after taxes 13,210 16,665 35,804 24,107 28,638 SOLVENCY Actual 59,037 58,812 66,674 58,224 58,127 Required 39,208 39,208 39,208 38,032 39,208 TOTAL EQUITY 55,925 65,867 85,006 73,309 77,839 OPERATING EXPENSES (16,501) (16,123) (15,824) (18,930) (37,848) RESULT Technical result 6,405 16,075 5,485 1,326 9,139 Result after taxes 5,169 13,008 5,272 1,380 7,872 SOLVENCY Actual 42,684 38,175 33,978 31,078 30,645 Required 27,153 24,955 22,707 19,575 18,709 TOTAL EQUITY 34,276 40,748 28,605 24,713 31,204 BALANCE SHEET TOTAL 603, , , , ,959 FINANCIAL INVESTMENTS For the risk of the company 559, , , , ,738 TECHNICAL PROVISIONS 535, , , , ,470 NUMBER OF EMPLOYEES* *combined FTE s of BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. as well as BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. at year end. BALANCE SHEET TOTAL 255, , , , ,266 FINANCIAL INVESTMENTS For the risk of the company 118, , , , ,129 For the risk of policy holders 108,916 88,192 63,596 45,632 37, , , , , ,933 TECHNICAL PROVISIONS For life insurance 104, , , , ,697 For the investment risk of policy holders 112,436 90,192 63,596 45,632 37, , , , , ,501 5 INSURED CAPITAL LIFE 9,547,367 8,408,046 6,901,594 5,169,333 4,860,642 NUMBER OF EMPLOYEES* *combined FTE s of BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. as well as BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. at year end.

4 Verslag van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van BNP Paribas Cardif B.V. legt in dit verslag verantwoording af over haar functioneren en wijze van toezicht houden in BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. / BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. (100% dochtermaatschappijen van BNP Paribas Cardif B.V.) over het boekjaar De Raad van Commissarissen is, gelet op een ontheffing van DNB, formeel benoemd in BNP Paribas Cardif B.V. (holding). Materieel gezien oefent de Raad van Commissarissen toezicht uit in BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. / BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestond gedurende het jaar 2011 uit de volgende leden: u S.L.P.F. Chevalet (Chairman) u L.R.L. Barry (Secretary) u J.E.D. Faveyrol u G.C. Binet Toezicht en advies Raad van Commissarissen De Directie van BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. / BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. heeft de jaarrekeningen opgemaakt. De Raad van commissarissen heeft de opgestelde jaarrekeningen over het boekjaar 2011 vastgesteld en stemt ermee in dat de Algemene vergaderingen van aandeelhouders van BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. de jaarrekeningen goedkeurt, waarna de Raad van Commissarissen gedechargeerd is voor haar functioneren over het boekjaar De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 is gecontroleerd door Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. te Rotterdam. De goedgekeurde controleverklaring is opgenomen in dit verslag bij het Independent Auditor s report. Towers Watson Netherlands B.V. heeft de juistheid van de voorziening voor verzekeringsverplichtingen gecontroleerd en adequaat bevonden over het boekjaar Conform het bepaalde in artikel 35 en 36 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen, na akkoord van DNB, ingestemd met het besluit van de Directie, om het resultaat van de bedrijfsvoering, alsmede een deel van de overige reserves uit te keren als dividend. 7

5 Het betreft per entiteit de volgende totaalbedragen (in duizenden euro s): u BNP Paribas Cardif B.V u BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V u BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V Vergaderingen en werkzaamheden Raad van Commissarissen Het Management Committee is ook in het afgelopen jaar geborgd in de matrixorganisatie tussen BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V./ BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif S.A. onder het kanaal Direct & Brokers (D&B). In deze structuur is er sprake van een wekelijks kanaaloverleg. Daarnaast heeft er op regelmatige basis en op gerichte onderwerpen individueel overleg plaatsgevonden. Deze overleggen hebben er niet toe geleid dat er op deze onderwerpen geëscaleerd diende te worden naar de Raad van Commissarissen. Tijdens de Raad van Commissarissen vergadering van 12 mei 2011 is onder meer uitgebreid gesproken over het Strategisch Plan voor de periode 2012 tot en met Ze omvatten de strategische projecten die hieruit voortvloeien, stuurinformatie en strategische keuzes in relatie tot de recessie, dalend consumentenvertrouwen en stijgende onrust binnen de financiële markten. Daarnaast hebben diverse Corporate Governance gerelateerde punten in 2011 op de agenda gestaan. Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt in plannen voor aanpassingen in de interne toezichtstructuur die in 2012 tot verder uitdrukking zullen komen en hieronder kort worden toegelicht. Voor BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. hebben eind 2011 kapitaalsverhogingen plaatsgevonden teneinde aan de vereiste solvabiliteitsmarge te voldoen. De Raad van Commissarissen heeft hiervoor haar instemming verleend. Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt in plannen voor aanpassingen in de interne toezichtsstructuur, die in 2012 verder tot uitdrukking zullen komen. Corporate governance De heer G.R.M.M. Rochigneux heeft zijn functie als Chief Strategic Officer (CSO) binnen BNP Paribas Cardif B.V. en BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. met ingang van 1 oktober 2011 officieel neergelegd. DNB heeft het verzoek gedaan om de Raad van Commissarissen formeel te plaatsen in BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. omdat dit de verzekeringsmaatschappijen zijn waarop het toezicht van de Raad van Commissarissen ziet. Dit proces is begin 2012 voltooid. De Raden van Commissarissen van BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. zullen bovendien worden uitgebreid met nieuwe leden. Dit zullen externe leden zijn die geen arbeidsrelatie hebben met de aandeelhouder BNP Paribas Cardif S.A. Voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen zijn in 2011 reglementen opgesteld, waarvan de inhoud in lijn is gebracht met de principes van het Verbond van Verzekeraars. De verwachting is dat deze reglementen in de loop van 2012 zullen worden aangenomen en in werking zullen treden. In 2011 is besloten om de namen van de maatschappijen als volgt te wijzigen: u BNP Paribas Assurance B.V. -> BNP Paribas Cardif B.V. u Cardif Schadeverzekeringen N.V. -> BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. u Cardif Levensverzekeringen N.V. -> BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. De namen zijn in 2011 nog niet statutair gewijzigd. De Raad van Commissarissen heeft begin 2012 haar instemming aan deze wijziging verleend. Strategie BNP Paribas Cardif 2014 Er is een lange termijn groeistrategie gevraagd van de Raad van Bestuur in 2010, die in 2011 verdere invulling heeft gekregen met een diversiteit aan initiatieven. De voortgang van het strategische programma wordt gevolgd door een delegatie van de Raad van Commissarissen. Er is een lange termijn groeistrategie gevraagd van de Raad van Bestuur in 2010, die in 2011 verdere invulling heeft gekregen met een diversiteit aan initiatieven. Vooruitblik jaar is een overgangsjaar geweest voor BNP Paribas Cardif op het gebied van aanpassing in de Governancestructuur. De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft tijdens een bespreking met DNB in januari 2012 de visie en steun ten aanzien van de governance herhaald. In 2012 zal de nieuwe structuur daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Oosterhout, 16 mei 2012 S.L.P.F. Chevalet (Chairman) L.R.L. Barry (Secretary) J.E.D. Faveyrol G.C. Binet 9

6 Leven en Financiën (LEF) Vroeg wijs met geld is veel waard Wij zien verbreding van het draagvlak voor LEF als een gedeelde verantwoordelijkheid. Onze activiteiten resulteerden in een verdere uitrol van de steun binnen zusterorganisaties, waarmee BNP Paribas de eerste hoofdsponsor van LEF werd. Lees meer over dit onderwerp op pagina 23 Het LEF-programma is een jeugdeducatieproject geïnitieerd door de financiële branche om jongeren tussen de 16 en 22 jaar financieel bewust te maken. Directieverslag Ondanks de versterkte marktpositie betekende 2011 een bijzonder zwaar jaar voor BNP Paribas Cardifs bestaande business lines. Zorgde de verscherpte wetgeving in 2010 al voor stagnatie op de hypothekenmarkt, de volatiele financiële markten als gevolg van de crisis van 2011 bracht een nog veel grotere neergang van dit segment met zich mee, met grote gevolgen voor alle schakels in de keten. Een groot gebrek aan vertrouwen van consumenten in zowel de toekomst als verzekeraars in het algemeen, was daarin een centraal element. BNP Paribas Cardif wist zich ondanks de zware marktomstandigheden duidelijk te positioneren als koersvaste marktleider op het gebied van betalingsbescherming. De proactieve houding ten aanzien van de veranderende markt die al enkele jaren geleden werd ingezet, resulteerde in 2011 in een versterkte marktpositie. In een markt waar sprake was van een sterk afnemende vraag naar hypotheekgerelateerde verzekeringsproducten, kon BNP Paribas Cardif een duidelijke groei van het marktaandeel laten zien in woonlastenbescherming en overlijdensrisicoverzekeringen. Productkwaliteit en een toekomstgerichte invulling van de beloningsmethodiek droegen daaraan in positieve zin bij. Ten aanzien van de strategische ambitie van de organisatie voor de middellange termijn, wist BNP Paribas Cardif in 2011 belangrijke vooruitgang te boeken. Focus lag daarbij op het maken van gerichte keuzes en de verbreding van het productpallet en de distributievormen. Het uitgangspunt wordt gevormd door de visie dat consumenten in toenemende mate zelf bepalen waar en via welk kanaal zij een verzekeringsproduct afnemen, al dan niet voorafgegaan door een financieel advies. Een eerste mijlpaal in het uitbreiden van de product-marktcombinaties was het HOP retentieprogramma. Dit stelt bestaande klanten in staat op eenvoudige wijze hun Hypotheek Opvang Polis te verlengen via een speciaal daarvoor ingerichte online omgeving, naar keuze op basis van een financieel advies. In 2011 werd bijzonder veel aandacht besteed aan de positie van de verzekerde binnen de dienstverlening van BNP Paribas Cardif. Diverse initiatieven werden ontplooid op het gebied van klantgerichtheid, waarbij transparantie, begrijpelijkheid en interactie met verzekerden centraal stonden. Zo kreeg BNP Paribas Cardif nationale erkenning vanwege het feit dat de voorwaarden van 11

7 kernproducten volledig begrijpelijk zijn voor 90 procent van de bevolking. Bovendien wist BNP Paribas Cardif zich te onderscheiden door het installeren van een Board of Customers, een adviesorgaan binnen de overlegstructuren, dat wordt gevormd door tien klanten en waar op reguliere basis mee van gedachten wordt gewisseld om de klantervaring rechtstreeks te ervaren. Het feit dat we steeds duidelijker een koppositie innemen op het gebied van vernieuwing, ook in relatie tot onze internationale organisatie, geeft ons het vertrouwen dat de keuzes die we hebben gemaakt toekomstbestendig zijn. In de landen om ons heen wordt in toenemende mate gekeken naar Nederland als voorbeeld van de potentie die hervorming biedt. Voor BNP Paribas Cardif in het bijzonder, versterkt die ontwikkeling de strategische focus op groei in de Nederlandse markt. Wij kijken als Raad van Bestuur met vertrouwen uit naar de komende jaren, die ons de gelegenheid BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. BNP Paribas Cardif b.v. BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. geven de ingezette koers duurzaam te bestendigen. PROFIEL BNP Paribas Cardif gaat verder in verzekeren BNP Paribas Cardif, het verzekeringsonderdeel van de Groep BNP Paribas, heeft zich in Nederland in de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een innovatieve marktleider met branchespecifieke verzekeringsproducten. Omdat behoeften van consumenten en business partners dikwijls uniek zijn, gaat BNP Paribas Cardif verder in verzekeren. Met maatwerk en veelomvattende service onderstreept de maatschappij persoonlijke betrokkenheid bij haar klanten en de business van haar partners. Cardif Services B.V. Retailis B.V. VISIE In BNP Paribas Cardifs organisatiefilosofie vormen verzekerden (consumenten) en business partners de kern van het handelen. BNP Paribas Cardif heeft oog voor de belangen van alle partijen en streeft er voortdurend naar daarin een gezonde balans te realiseren. BNP Paribas Cardif vindt dat elke consument zich moet kunnen verzekeren en dat zijn behoefte daarbij centraal moet staan: inhoudelijk en in begeleiding. Dat betekent dat BNP Paribas Cardif het als haar verantwoordelijkheid beschouwt om begrijpelijke producten te bieden die in de behoefte voorzien. Ook van business partners verwacht BNP Paribas Cardif dat zij in hun ondernemerschap de specifieke behoefte van elke (potentiële) verzekerde centraal stellen. Business partners houden feeling met de markt en delen signalen met BNP Paribas Cardif als aanbieder, die vervolgens de vertaalslag maakt naar een actueel aanbod van producten en diensten. BNP Paribas Cardif ziet het feit dat de verzekeringsmaatschappij onderdeel uitmaakt van een grote, solide internationale financiële groep als een belangrijke asset voor de organisatie en draagt dat waar mogelijk altijd actief uit. het centrale uitgangspunt vormt. In 2011 is verdere invulling gegeven aan het geformuleerde strategieprogramma. Hierbij wordt uitgegaan van drie kernwaarden: integer, doelgericht en open communicatie, twee distributiemethoden en één single brand. Concreet betekent dit dat de doelstellingen binnen de organisatiestrategie ook het uitgangspunt vormden voor de individuele afdelingsplannen, waardoor uniformiteit ontstond in richting en hieraan verbonden meetinstrumenten. In het strategieprogramma wordt uitgegaan van drie kernwaarden: integer, doelgericht en open communicatie, twee distributiemethoden en één single brand. Centraal element binnen de strategische doelstellingen voor 2011 was de voorbereiding op een hernieuwde marktpositie gebaseerd op een single-brand, multi-channel, multiproduct aanpak. Er werd in 2011 dan ook bijzonder veel aandacht besteed aan de randvoorwaarden voor een succesvolle herpositionering, waaronder technologische vernieuwing en klantgerichtheid. 13 MISSION STATEMENT MISSIE Bestaansgrond De missie van BNP Paribas Cardif is om mensen te helpen hun doelen te realiseren door hen te beschermen tegen de financiële gevolgen van risico s rondom lijf en leven. Rol In de rol van risicodrager richt BNP Paribas Cardif zich op het aangaan en beheren of overdragen van risico s rondom lijf en leven. De maatschappij ontwikkelt, distribueert en administreert verzekeringen en handelt claims af voor consumenten die in Nederland wonen en/of werken. STRATEGIE Markt- en consumentenontwikkelingen, in combinatie met de ambities van BNP Paribas Cardif Nederland en de aandeelhouders, hadden in 2010 een noodzaak tot een strategische heroriëntatie met zich meegebracht. Op basis hiervan is een groeistrategie geformuleerd voor de komende jaren, waarbij de basis voor duurzame groei DE ORGANISATIE Structuur met focus op resultaat Na de vereenvoudiging van de lijnstructuur zoals die was doorgevoerd in 2010, kon de organisatie zich in 2011 op efficiënte wijze richten op het invulling geven aan de geformuleerde doelstellingen.

8 Ter optimalisatie van de resultaatgerichtheid van de operationele organisatie werd medio 2011 bovendien gekozen voor het wegnemen van een managementlaag binnen de divisie ETO (Efficiency, Technology & Operations). De afdelingen Proces Transformation, IT Services en IT Security, alsook de afdelingen Claims, Polisadministratie en Medische Dienst, kwamen hierdoor rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de Chief Operating Officer. Bestuurlijke portefeuilleverdeling In aansluiting op de behoeften vanuit de organisatie en de toenemende focus op risico s op operationeel en bestuursniveau heeft BNP Paribas Cardif in de loop van 2010 een nieuwe Chief Financial & Risk Officer aangetrokken. Deze is met ingang van 1 januari 2011 tot bestuurder benoemd. De functie van Chief Strategy Officer is medio 2011 komen te vervallen, waarna de organisatie een tweekoppig bestuur kende, bestaande uit de Chief Executive Officer en de Chief Financial & Risk Officer. Als gevolg van deze wijziging heeft een herverdeling van directieportefeuilles plaatsgevonden. TOEPASSING GOVERNANCE PRINCIPES inleiding In de preambule van de Governance Principes, aangenomen door het Verbond van Verzekeraars op 15 december 2010, staat het volgende vermeld: Iedere verzekeraar vermeldt in zijn (groeps) jaarverslag op welke wijze hij de principes van de Code in het voorafgaande jaar heeft toegepast en zet, indien van toepassing, gemotiveerd uiteen waarom een principe eventueel niet (volledig) is toegepast. Iedere verzekeraar plaatst dit verslag op zijn website. In dit verslag wordt uiteengezet hoe BNP Paribas Cardif de Governance Principes in het boekjaar 2011 heeft toegepast. Hierbij wordt opgemerkt dat het boekjaar 2011 een overgangsjaar is geweest voor de implementatie van de Governance Principes. Tevens wordt opgemerkt dat er in 2011, vanwege de internationale verhoudingen, met name geïnvesteerd is in awareness bij de commissarissen en aandeelhouder over de inhoud en reikwijdte van de Governance Principes. Aangegeven kan worden dat BNP Paribas Cardif heeft meegewerkt aan het generieke onderzoek van de Monitoring Commissie Governance Principles Verzekeraars en met deze commissie een constructief gesprek heeft gehad over de voortgang van de implementatie van de Governance Principes. RAAD VAN COMMISSARISSEN Samenstelling en deskundigheid Er is een reglement voor de Raad van Commissarissen opgesteld. Hierin zijn de principes over samenstelling en deskundigheid opgenomen, om deze principes te implementeren en toekomstbestendig te maken. De Governance Principes geven aan dat de Raad van Commissarissen dusdanig is samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn daarbij voorwaarden voor een goede taakvervulling door de Raad van Commissarissen. Dit principe is onder andere als volgt toegepast: u u er is een profielschets van de Raad van Commissarissen als geheel opgesteld en een profielschets van de voorzitter en van de leden van de Raad van Commissarissen. er is gestart om twee externe commissarissen aan te trekken. Het serviceprogramma Cardif Cares is erop gericht verzekerden in een claimsituatie weer op weg te helpen. Cardif Cares Commitment gaat verder dan een uitkering Complete ondersteuning voegt de daad bij het woord. Dit jaar hebben we Cardif Cares uitgebreid met meer services rond het vinden van een nieuwe baan en het starten van een eigen onderneming. Lees meer over dit onderwerp op pagina 23 15

9 u u Een met specifieke kennis van de Nederlandse verzekeringsmarkt en een met specifieke kennis over lokale consumentenbehoeften. waarborgen dat er voldoende (momenteel 4) leden zijn en blijven binnen de Raad van Commissarissen. Jaarlijks wordt bij de Raad van Commissarissen een lijst met nevenfuncties opgevraagd. De Governance Principes geven aan dat de Raad van Commissarissen deskundig is en over gedegen kennis beschikt van de maatschappelijke functies van de verzekeraar en de belangen van alle bij de verzekeraar betrokken partijen. Daarnaast geven de Governance Principes aan dat ieder lid in staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te beoordelen en zich een afgewogen oordeel kan vormen over de basisrisico s. Alle (huidige) leden van de Raad van Commissarissen zijn werkzaam binnen de verzekeringsbranche. Daarnaast is er regelmatig overleg met de Commissarissen. Op deze wijze worden deze principes gewaarborgd. Er is gestart om twee externe commissarissen aan te trekken. Een met specifieke kennis van de Nederlandse verzekeringsmarkt en een met specifieke kennis over lokale consumentenbehoeften. De Governance Principes geven aan dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen toeziet op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen. In dat verband is er in samenspraak met NIBE- SVV begonnen met het opzetten van een programma van permanente educatie. Begin 2012 heeft er samen met de Raad van Bestuur en NIBE-SVV een introductie plaatsgevonden. In de loop van 2012 zal de permanente educatie verder inhoudelijk zijn beslag gaan krijgen. De Governance Principes geven aan dat de effectiviteit van de permanente educatie deel uitmaakt van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Commissarissen. Er is voor de commissarissen assessment formulier opgemaakt. Dit formulier kunnen de Commissarissen jaarlijks gebruiken om de effectiviteit van de permanente educatie te toetsen. Taak en werkwijze Als gezegd is er een reglement voor de Raad van Commissarissen opgesteld. Hierin zijn de principes over taak en werkwijze opgenomen, om deze principes te implementeren en toekomstbestendig te maken. De Governance Principes geven aan dat er specifieke aandacht dient te zijn voor de onderwerpen Risk, Audit en Remuneration. In dat verband is aan de Raad van Commissarissen voorgesteld om binnen de Raad van Commissarissen een Risk Committee, Audit Committee en Remuneration Committee samen te stellen. De samenstelling van de Committees zal in overleg plaatsvinden, mede op basis van de kennis en ervaring van de personen in kwestie. In 2012 zal dit verder zijn beslag krijgen. De Governance Principes geven aan dat voor de risicocommissie, evenals voor de auditcommissie, specifieke competentieen ervaringseisen gelden. In dat verband is er een functieprofiel opgemaakt voor de voorzitter van de commissies van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen was in 2011 formeel ingesteld in de holdingmaatschappij BNP Paribas Assurance B.V. Het toezicht van de Raad van Commissarissen ziet feitelijk op de verzekeringsmaatschappijen BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. In 2012 zal de Raad van Commissarissen ingericht worden binnen BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. Aan het feitelijke toezicht op BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. heeft dat niets veranderd. RAAD VAN BESTUUR Samenstelling en deskundigheid Er is een reglement voor de Raad van Bestuur opgesteld waarin de principes over samenstelling en deskundigheid zijn opgenomen, teneinde deze principes te implementeren en toekomstbestendig te maken. De Governance Principes geven aan dat de Raad van Bestuur dusdanig is samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn daarbij voorwaarden voor een goede taakvervulling door de Raad van Bestuur. Dit principe is als volgt toegepast: u u er is een algemene profielschets van de Raad van Bestuur opgesteld. Waarborgen dat er voldoende bestuurders aanwezig zijn en blijven. De Governance Principes geven aan dat ieder lid van de Raad van Bestuur beschikt over gedegen kennis van de financiële sector in het algemeen en het verzekeringswezen in het bijzonder. Voorts beschikt ieder lid van de Raad van Bestuur over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle betrokken partijen. Dit principe wordt gewaarborgd door middel van een jaarlijks assessment van de leden van de Raad van Bestuur. De Governance Principes geven aan dat de voorzitter van de Raad van Bestuur toeziet op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Bestuur. In dat verband is er in samenspraak met NIBE-SVV begonnen met het opzetten van een programma van permanente educatie. Begin 2012 heeft er samen met de Raad van Commissarissen en NIBE-SVV een introductie plaatsgevonden. Dit zal in 2012 zijn beslag krijgen. Met ingang van 1 januari 2011 is de heer M. Heuvelmans als Chief Finance and Risk Officer (CFRO) aangesteld. Hij is belast met het voorbereiden van besluitvorming op het punt van risicobeheer. De Governance Principes geven aan dat binnen de Raad van Bestuur aan een van de leden de taak opgedragen wordt besluitvorming binnen de Raad van Bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Met ingang van 1 januari 2011 is de heer M. Heuvelmans als Chief Finance and Risk Officer (CFRO) aangesteld. Hij is belast met het voorbereiden van besluitvorming op het punt van risicobeheer. De Governance Principes geven aan dat het lid van de Raad van Bestuur aan wie de voorbereiding van de besluitvorming op het punt van risicobeheer 17

10 is opgedragen geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt. De individuele commerciële verantwoordelijkheid binnen de Raad van Bestuur is opgedragen aan de heer C. de Jong als Chief Executive Officer (CEO). De heer M. Heuvelmans heeft geen individuele commerciële verantwoordelijkheid. Taak en werkwijze De Governance Principes geven aan dat de Raad van Bestuur bij zijn handelen zorg draagt voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de betrokken klanten, aandeelhouders en medewerkers. Daarbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de verzekeraar, de maatschappelijke omgeving en de wet- en regelgeving en codes die op de verzekeraar van toepassing zijn. Het centraal stellen van de klant is een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit. Deze principes worden gewaarborgd door middel van onderling regelmatig overleg te voeren en regelmatig overleg te voeren met alle belanghebbenden. Beslissingen worden niet genomen dan na zorgvuldige afweging van alle belangen en worden tevens vastgelegd door middel van notulen. De Governance Principes geven aan dat het centraal stellen van de klant een noodzakelijke voorwaarde is voor continuïteit van de verzekeraar. Door middel van verschillende initiatieven als toepassing van de normen uit het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV), het Product Development Proces (PDP) en een zogeheten Board of Customers (klant klankbordgroep) wordt dit principe gewaarborgd binnen de organisatie. Daarnaast is er een aparte Customer Insight afdeling binnen de organisatie. Om dit principe verder te waarborgen zal er in 2012 in de organisatiestructuur een aparte afdeling Customer & Corporate worden opgezet. De Governance Principes geven aan dat ieder lid van de Raad van Bestuur een moreel ethische verklaring ondertekent. Er is een moreel ethische verklaring opgesteld, die iedere bestuurder heeft ondertekend. Deze verklaring is ook opgenomen op de website. Daarnaast is er in de reglement, behorende bij de arbeidsovereenkomsten met individuele werknemers, een verwijzing naar de moreel ethische verklaring opgenomen. RISICOMANAGEMENT De Governance Principes geven aan dat de verzekeraar de risicobereidheid tenminste jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen wordt voorgelegd. In 2011 is het voorstel gedaan om binnen de Raad van Commissarissen een Risk Committee te vormen. Zodra deze is gevormd, kan aan dit principe nadere invulling worden gegeven. Naast dit genoemde principe wordt het risicomanagement al in de matrixorganisatie (verhouding met de aandeelhouder) gewaarborgd. In 2011 is het initiatief genomen om dit proces te verfijnen, met name op het gebied van distributie. De Governance Principes geven aan dat iedere verzekeraar een Product Goedkeuringsproces heeft. BNP Paribas Cardif beschikt over een Product Goedkeuringsproces, genaamd Product Development Proces (PDP). In 2011 is het initiatief genomen om dit proces te verfijnen, met name op het gebied van distributie. Het proces zal dan Product Development and Distribution Proces (PDDP) gaan heten. AUDIT De Governance Principes geven aan dat de Raad van Bestuur zorg draagt voor systematische controle op de beheersing van de risico's die met de (bedrijfs)activiteiten van de verzekeraar samenhangen. In het jaar 2011 is systematische controle op de beheersing van de risico s ingeregeld door het beleggen van risico-eigenaarschap in de eerste lijn. Daarnaast wordt er monitoring vanuit de tweede lijn uitgevoerd door de afdeling operational risk management/ interne controle en fungeert de Inspection General als de "third line of defense". Binnen de groep BNP Paribas Cardif is er een interne groepsauditor ingesteld: Inspection General. In 2011 heeft de Inspection General een full scope audit uitgevoerd. De Governance Principes geven aan dat er binnen de verzekeraar een interne auditfunctie werkzaam is die onafhankelijk is gepositioneerd. Binnen de groep BNP Paribas Cardif is er een interne groepsauditor ingesteld (Inspection General) die auditwerkzaamheden uitvoert voor alle entiteiten binnen de groep BNP Paribas Cardif. In het kader van Solvency II wet regelgeving wordt de huidige inrichting van de interne auditfunctie opnieuw tegen het licht gehouden. De Governance Principes geven aan dat de interne auditfunctie tot taak heeft te beoordelen of de interne beheersmaatregelen in opzet, bestaan en in werking effectief zijn. De Inspection General heeft in 2011 een full scope audit uitgevoerd binnen BNP Paribas Cardif. BELONINGSBELEID Uitgangspunt De Governance Principes geven aan dat de verzekeraar een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid voert. In 2010 is begonnen met het opzetten van een salarisgebouw met externe consultants. Eind 2011 is dit salarisgebouw nog niet geïmplementeerd. De verwachting is dat het salarisgebouw in 2012 zal worden geïmplementeerd. Governance De Governance Principes geven aan dat de Raad van Commissarissen verantwoordelijk is voor het uitvoeren en evalueren van het vastgestelde beloningsbeleid en jaarlijks de hoogste variabele inkomens bespreekt. In 2011 is een voorstel gedaan voor het instellen van een Remuneration Committee binnen de Raad van Commissarissen. De verwachting is dat deze Remuneration Committee in 2012 zal worden geïmplementeerd, waarna uitvoering gegeven kan worden aan de hier genoemde Governance Principes. Bestuurdersbeloning De Governance Principes geven aan dat het totale inkomen van een lid van de Raad van Bestuur in een redelijke verhouding staat tot het vastgestelde beloningsbeleid binnen de verzekeraar, waarbij het totale inkomen ten tijde van de vaststelling iets beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de financiële sector ligt. De principes geven tevens aan dat bij ontslag van een lid van de Raad van Bestuur de vergoeding maximaal eenmaal het jaarsalaris bedraagt. De principes worden in het salarisgebouw zoals hierboven genoemd opgenomen. De verwachting is dat het salarisgebouw in 2012 zal worden geïmplementeerd. 19

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

BNP Paribas Cardif. Dichterbij dan ooit. Annual Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V.

BNP Paribas Cardif. Dichterbij dan ooit. Annual Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V. BNP Paribas Cardif Dichterbij dan ooit Annal Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figres BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figres BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v.

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. PERSONALIA RAAD VAN COMMISSARISSEN Dhr. mr. A. Engelsman (voorzitter) Dhr. mr. G. X. Hollaar DIRECTIE Dhr. B.J. Posthumus

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

p koers Jaarverslag 2014 1

p koers Jaarverslag 2014 1 p koers Jaarverslag 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Risicomanagement 123 Directieverslag 4 Verslag raad van commissarissen 39 Verslag raad van commissarissen 40 Pre-advies raad van commissarissen 47 Geconsolideerde

Nadere informatie

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen. Voorwoord. Samenvatting

Inhoudsopgave. Bijlagen. Voorwoord. Samenvatting Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en verantwoording 1.1 Totstandkoming Commissie 1.2 Taak en werkwijze Commissie 1.3 Aanleiding en reikwijdte voorrapportage 1.4 Opbouw rapportage 2 Relevante

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Jaarverslag Univé Groep

Jaarverslag Univé Groep Jaarverslag Univé Groep 2013 Daar plukt ú de vruchten van! JAARVERSLAG 2013 UNIVÉ GROEP Univé Groep bestaat uit: Coöperatie Univé U.A. N.V. Univé Schade N.V. Univé Her Redutch B.V. Stichting Univé Rechtshulp

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie