FINANCIAL PLANNING & EMPLOYEE BENEFITS DE JAGER DE LOOFF & PARTNERS. Hypotheekadvies. voor. De heer P.J. Groenoord en Mevrouw H.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIAL PLANNING & EMPLOYEE BENEFITS DE JAGER DE LOOFF & PARTNERS. Hypotheekadvies. voor. De heer P.J. Groenoord en Mevrouw H.A."

Transcriptie

1 Hypotheekadvies voor De heer P.J. Groenoord en Mevrouw H.A. de Meester

2 Geachte heer Groenoord en mevrouw De Meester, Voor u ligt een hypotheekadvies welke is opgesteld aan de hand van ons gesprek en op basis van de door u aangeleverde gegevens. Het advies is opgebouwd met de navolgende (basis)gegevens: Adres onderpand Koperwiek 79, 4967 GH Den dolder De totale hypothecaire lening bedraagt ,56 Van de totale lening valt in Box ,56 Van de totale lening valt in Box 3 (consumptief) 0,00 De specificatie van de totale lening is als volgt: Leven Aflossingsvrij Soort lening Bedrag Renteduur Percentage ,00 15 jaar 5,000% ,56 15 jaar 5,000% Overbruggingskrediet ,00 Variabel 3,900% Met betrekking tot de geldverstrekker is er gekozen voor Bouwfonds Voordeel Hypotheken In dit hypotheekadvieszijn de met u besproken zaken nader uitgewerkt. Voor de specifieke details verwijs ik u dan ook graag naar de gegevens in het voorstel. Dit advies is met de grootste zorg voor u samengesteld. Het is mogelijk dat u na bestudering bepaalde zaken alsnog anders wenst of dat de door u aangeleverde informatie anders blijkt te zijn. Neemt u in dat geval contact met mij op voor een aangepast voorstel of nader overleg. Met vriendelijke groet, Patrick Betman De Jager De Looff & Partners B.V.

3 Inventarisatie Persoonlijke gegevens Aanvrager 1 Man 2 Vrouw Naam P.J. Groenoord H.A. de Meester Adres Kornhoenseweg 32 Kornhoenseweg 32 Postcode 1231 HL 1231 HL Woonplaats Leeuwarden Leeuwarden Geboortedatum 15 oktober juli 1969 Geboorteplaats Ymuiden Zwolle Nationaliteit Nederlandse Nederlandse Burger Service Nummer Identiteitsbewijs Paspoort Identiteitskaart Nummer identiteitsbewijs NL ID Burgerlijke staat (bij passeren lening) Gehuwd, huwelijkse voorwaarden Gehuwd, huwelijkse voorwaarden Gescheiden nee nee Telefoon Telefoon zakelijk Telefoon mobiel adres Bank gironummer Inkomensgegevens Bruto maandinkomen 2.343, ,00 Bruto jaarinkomen , ,52 Variabel inkomen op jaarbasis Winst uit onderneming Overige inkomsten Inkomen na 65 jaar ,70 Percentage inkomen > 65 jaar 70,00% 0,00% Soort inkomen Loondienst Loondienst Dienstverband Fulltime vast Parttime vast Beroep Boekhouder Secretaresse Naam werkgever P. Doornebal Hano beheer Vestigingsplaats werkgever Giethoorn Meppel Datum indienstreding 1 november juli

4 Inventarisatie (vervolg) Woning/hypotheekgegevens Huidige woning een koopwoning ja Soort onderpand 1 Woning (bestaande bouw) Adres onderpand Wordt deze woning verkocht? Kornhoenseweg 32, 1231 HL Leeuwarden ja Verkoopdatum 21 september 2006 Verkoopprijs woning ,00 Totaal huidige hypotheek ,00 Van de totale lening valt in Box ,00 Van de totale lening valt in Box 3 Huidige geldverstrekker ABN AMRO Vrije verkoopwaarde woning ,00 Executiewaarde woning ,00 Vrije verkoopwaarde woning na verbouwing ,00 Executiewaarde woning na verbouwing ,00 WOZwaarde ,00 (taxatie) Bouwjaar woning 1991 Gegevens eigen vermogen Totaal eigen vermogen ,00 Beleggingsgelden 9.000,00 Spaargelden ,00 Asset allocatie beleggingsgelden Categorie % Waarde Verwacht rendement Aandelen ,00% Obligaties ,00% Valuta 0 0,00% Vastgoed ,00% Mix 0 0,00% ,67% Overige financiële gegevens Aanwezige vervreemdingssaldo Fiscale bijtelling auto van de zaak 5.060,00 Alimentatieverplichting expartner Alimentatieverplichting kinderen Financiële verplichtingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. * Deze kredieten worden afgelost met de nieuwe hypotheek

5 Inventarisatie (vervolg) Doelstelling Financiële analyse ja Verhoging huidige hypotheek nee Oversluiten huidige hypotheek nee Aankoop woning ja Soort onderpand Woning (bestaande bouw) Adres onderpand Koperwiek 79, 4967 GH Den dolder Koopprijs nieuwe woning ,00 Kosten Koper Koopprijs roerende zaken Vrije verkoopwaarde woning ,00 Executiewaarde woning ,00 Vrije verkoopwaarde woning na verbouwing ,00 Executiewaarde woning na verbouwing ,00 WOZwaarde ,00 (taxatie) Bouwjaar woning 1999 Extra woonlasten (canon, servicekosten etc.) Bankgarantie Bankgarantie noodzakelijk Notaris bankgarantie Knops Notarissen Datum notariële overdracht 1 september 2006 Notaris notariële overdracht Smit Notarissen Datum passeren hypotheekakte 1 september 2006 Notaris passeren hypotheekakte Smit Notarissen

6 Vragenlijst klantprofiel hypothecaire financiering Ervaring met betrekking tot hypothecaire financieringen Heeft u momenteel een hypothecaire financiering lopen of heeft u deze in het verleden gehad? ja Kennis met betrekking tot hypothecaire financieringen Bent u bekend met de algemene hypotheekvormen als lineair/annuïteit, aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek, levenhypotheek, beleggingshypotheek en krediethypotheek? ja, het is mij voldoende bekend Doelstellingen met betrekking tot de financiering Waarvoor wilt u een nieuwe hypotheek afsluiten? aankoop van een nieuwe woning ja verbouwing of onderhoud van de bestaande woning nee uitkopen van mijn partner bij echtscheiding nee lagere maandlasten (oversluiten bestaande lening) nee benutten van mijn overwaarde voor vermogensopbouw nee (ik wil met het extra geld gaan sparen/beleggen) benutten van mijn overwaarde voor inkomensaanvulling nee (ik gebruik het geld als aanvulling op mijn inkomen) voor consumptieve doeleinden (bijv. aankoop auto) nee overige (consumptieve) doelen nee Risicobereidheid Restschuldrisico Hoe meer u leent in verhouding tot de waarde van de woning, des te groter is het risico dat u bij (voortijdige) verkoop een restschuld overhoudt. Bent u zich bewust van dit risico? Wilt u dit risico aanvaarden? ja ja Welk deel van de lening wilt u door middel van aflossen tijdens de looptijd of door vermogensopbouw gekoppeld aan de hypotheek bij benadering aan het einde van de looptijd aflossen? 50 tot 75% Wat is uw uitgangspunt voor het deel van de lening dat u niet aflost tijdens de looptijd of door vermogensopbouw? ik wil de lening (gedeeltelijk) voortzetten / vernieuwen ja ik ga er van uit dat ik het huis verkoop en met de opbrengst (het restant van) de lening kan aflossen (ik ben mij er van bewust dat ik aan het eind van de looptijd een restschuld kan overhouden) nee ik ga er van uit dat ik (het restant van) de lening op een andere wijze kan aflossen, onder andere uit een erfenis,bedrijfsopbrengst, vermogensopbouw elders (ik ben mij ervan bewust dat ik aan het eind van de looptijd een restschuld kan overhouden) nee Klant profiel hypothecaire financieringen 6

7 Risicobereidheid Beleggingsrisico Vragenlijst klantprofiel hypothecaire financiering Indien u uw lening (gedeeltelijk) wenst af te lossen, hoe wilt u dat doen? aflossen tijdens de looptijd (lineair, annuïtair) nee Vermogensopbouw zonder kapitaalverzekering sparen beleggen combinatie sparen / beleggen ja vermogensopbouw in de vorm van een kapitaalverzekering sparen (garantieuitkering op de einddatum) beleggen combinatie sparen / beleggen nee Risicobereidheid Maandlasten Bent u zich bewust van het risico van inkomensterugval door werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensionering of overlijden van u en/of uw partner in relatie tot de maandlasten van uw hypotheek? U kunt er voor kiezen het risico van inkomensterugval te verzekeren. Wilt u dit risico door middel van een verzekering beperken? ja ja Risicobereidheid Renterisico U kunt voor uw hypotheek kiezen uit een variabele, een (voor bepaalde periode) vaste rente of een combinatie hiervan. Waar gaat u voorkeur naar uit? variabele rente of een korte rentevaste periode (<5 jaar) nee combinatie van korte en lange rentevaste periode nee langere rentevaste periode ja Stel dat de rente (aan het einde van de rentevaste periode) 2% hoger uitkomt dan uw huidige rente, hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen binnen uw verwachte inkomen, vermogen en/of lasten? ik verwacht tegenvallers altijd te kunnen opvangen nee ik verwacht tegenvallers te kunnen opvangen met andere inkomsten of door mijn uitgavenpatroon te matigen ja ik verwacht tegenvallers niet op te kunnen vangen nee Klant profiel hypothecaire financieringen 7

8 Motivatie adviseur Vragenlijst klantprofiel hypothecaire financiering Bovengenoemde vragen zijn door ondergetekende(n) naar waarheid ingevuld. Datum: 21 juni 2006 Naam: P.J. Groenoord Naam: H.A. de Meester Handtekening: Handtekening: De Jager De Looff & Partners B.V. Adviseur: Patrick Betman Handtekening: Klant profiel hypothecaire financieringen 8

9 Vragenlijst risicoprofiel klant Voor de zorgvuldige bepaling van uw persoonlijk risicoprofiel dient u de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorde Deze methode van bepaling van het risicoprofiel is ontwikkeld in samenwerking met het instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen. Vraag antwoord 1. Met welke vorm van beleggen heeft u de meeste ervaring? geen aantal punten: 4 2. Volgt u de financïele markten? Soms (tenminste 1x per maand) aantal punten: 5 3. Beleggingsrisico wordt uitgelegd als de beweeglijkheid van het rendement (het ene moment meer, het andere moment minder). Indien het rendement op uw vermogen zich in één jaar kan bewegen tussen de hier vermelde percentages, welke bandbreedte vindt u dan nog (maximaal) acceptabel? 3% tot 18% aantal punten: 4 4. Hoe langer de looptijd hoe lager de kans op een negatief rendement op de einddatum. Dit geldt voor alle beleggingscategorieën, Hoe lang heeft u het geld niet nodig? 20 tot 25 jaar aantal punten: Hoe belangrijk vindt u vermogensgroei? a: Ik wil de zekerheid dat mijn belegging nooit in waarde daalt. In feite wil ik sparen. b: Vermogensgroei vind ik onbelangrijk, ik wil wel minimaal een compensatie voor inflatie op mijn vermogen. c: vermogensgroei tegen een marktconform rendement (conform rentestand) vind ik belangrijker dan vermogensbehoud. d: Ik wil dat mijn vermogensgroei hoger is dan met sparen. Ik realiseer mij dat dit voor de kortere termijn (grotere) fluctuaties met zich mee brengt. e: Realiseren van een zo hoog mogelijke vermogensgroei staat voorop, ik realiseer mij dat dit voor de korte termijn sterke fluctuaties met zich mee kan brengen. Antwoord b aantal punten: Hoe belangrijk is het voor u dat uw beleggingsresultaten van jaar tot jaar geleidelijk verlopen? Zeer belangrijk aantal punten: 2 Vaststelling Risicoprofiel

10 7. Hoe belangrijk vindt u het behalen van uw financiële doelstelling? Vragenlijst risicoprofiel klant (vervolg) a: Zeer belangrijk, dit vermogen is mijn toekomstige inkomstenbron. b: Belangrijk, dit vermogen is voor een deel mijn toekomstige inkomstenbron. c: Neutraal, de bestemming van dit vermogen is nog niet bekend. d: Onbelangrijk, dit vermogen is bestemd voor extra (luxe) uitgaven. Antwoord b aantal punten: Vindt u het acceptabel als blijkt dat u, gegeven de hiervoor beantwoorde vragen, meer beleggingsrisico zou moeten nemen om uw doelstellingen te realiseren? nee aantal punten: 0 Totaal aantal punten 53 Bijbehorend risicoprofiel: B Risicoprofiel omschrijving O A B C D E Geen risico, minder dan 24 punten U bent een spaarder, geen belegger. Omdat u mogelijk tussentijdse waardedaling van uw vermogen niet wilt of kunt accepteren, past bij u alleen een renteproduct. Dat betekent dat u mag uitgaan van een rendement van 3%. Zeer defensief, punten U wilt beleggen, maar dan wel héél voorzichtig. Daardoor hebt u uitzicht op een iets hoger rendement dan wanneer u alleen zou sparen. Het verwacht rendement bedraagt 4,5% per jaar. Uw portefeuillerendement ligt met 95% waarschijnlijkheid tussen min 3% en plus 18% op jaarbasis. Defensief, punten U bent een belegger die door nadruk op obligaties en deposito's in de portefeuille de risico's sterk beperkt. Door in de spreiding toch ook zo'n 30% aandelen op te nemen, komt het verwacht rendement toch nog uit op 5,5%. Met 95% waarschijnlijkheid ligt uw jaarlijkse rendement tussen min 10% en plus 26%. Neutraal, punten U bent een belegger die streeft naar evenwicht. U wilt graag een hoger rendement dan op een spaarrekening, en u bent bereid daarvoor een zeker risico te nemen. Anderzijds heeft u een afkeer van al te grote waardeschommelingen, hoe aantrekkelijk de mogelijke winsten zouden kunnen zijn bij een groter belang in aandelen. In cijfers uitgedrukt: uw portefeuillerendement ligt met 95% waarschijnlijkheid tussen min 15% en plus 33% op jaarbasis. Het verwacht rendement bedraagt 6% per jaar. Offensief, punten U bent een belegger die nuchter blijft onder de waan van de dag. U laat zich niet opjagen en houdt vast aan uw lange termijnstrategie. Ook als de koersen dalen. Zo'n daling vindt u jammer, maar u weet dat tussentijdse dalingen er nu eenmaal bij horen. U weet dat daar tegenover staat dat u een hoger rendement kunt behalen. Het verwacht rendement bedraagt 7%. Met 95% waarschijnlijkheid ligt uw jaarlijkse rendement tussen min 25% en plus 45%. Zeer offensief, meer dan 107 punten U kiest er bewust voor scherp aan de wind te zeilen. U wilt een hoog rendement behalen en u weet dat de risico's dan ook hoger zijn. Maar omdat u waarschijnlijk belegt voor de lange tot zeer lange termijn, zullen tussentijdse koersschommelingen slechts beperkte invloed hebben op uw uiteindelijke rendement. Bij koersdalingen zult u niet snel verkopen, waardoor u maximaal profiteert van het daaropvolgende herstel van de beurs. Het portefeuillerendement van dit profiel ligt met 95% waarschijnlijkheid tussen min 35% en plus 57% op jaarbasis. Het verwacht rendement bedraagt 7,5% per jaar. Vaststelling Risicoprofiel

11 Motivatie adviseur Vragenlijst risicoprofiel klant (vervolg) Bovengenoemde vragen zijn door ondergetekende(n) naar waarheid ingevuld. Datum: 21 juni 2006 Naam: P.J. Groenoord Naam: H.A. de Meester Handtekening: Handtekening: De Jager De Looff & Partners B.V. Adviseur: Patrick Betman Handtekening: Vaststelling Risicoprofiel

12 Maximale hypotheek Bouwfonds Voordeel Hypotheken Inkomen Totaal inkomen ,28 Alimentatieverplichting Totaal inkomen partner ,52 Alimentatieverplichting Inkomen uit vermogen Totaal inkomen ,80 Maximale bruto woonlasten Woonquote Box 1 lening 34,2% Woonquote Box 3 lening 25,0% Overige financiële verplichtingen Maximale bruto woonlasten ,21 Maximale hypotheek op basis van het inkomen Maximale bruto woonlasten ,21 Verzekeringspremie(s) / Inleg beleggingsrekening(en) Box 3 lening 0,00 Toetsrente 5,00% De maximale financiering bedraagt (op basis van het inkomen) ,44 Toetsrente voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 4,70% Er is geen lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mogelijk Maximale hypotheek op basis van het onderpand Vrije verkoopwaarde woning ,00 Executiewaarde woning ,00 Vrije verkoopwaarde woning na verbouwing ,00 Executiewaarde woning na verbouwing ,00 Maximale financiering 125% van de executiewaarde ,00 WOZwaarde (taxatie) ,00 Maximaal te verstrekken hypotheek De maximale financiering bedraagt (op basis van het inkomen) ,44 Toelichting: Voor de maximale financiering kijkt de geldverstrekker naar twee zaken, te weten: het inkomen en de executiewaarde van de woning (na verbouwing). De laagste uitkomst van beide berekeningen is het bedrag dat maximaal gefinancierd kan worden, in dit geval: op basis van het inkomen

13 Financieringsopzet Totaal koop/aanneemsom plus kosten Totaal koop/aanneemsom plus kosten Kosten Koper ,00 Roerende zaken Overdrachtbelasting , ,00 Kosten transportakte 1.700,00 Makelaarscourtage 2.811,38 Totaal koop/aanneemsom plus kosten ,38 Totale kosten hypotheek Kosten hypotheekakte (hypothecaire inschrijving) ,00 Taxatiekosten 566,74 Borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Afsluitkosten 1,00% 2.398, ,45 Totale kosten hypotheek 3.933,18 Totale financieringsbehoefte Totaal koop/aanneemsom plus kosten ,38 Totale kosten hypotheek 3.933,18 Boeterente 2.227,37 Kosten bankgarantie 315,00 Verbouwingskosten/meerwerk ,00 Afkoopsom erfpacht Renteverlies tijdens de bouw Inleg beleggingsrekening(en)/verzekering(en) Aflossing krediet(en) Consumptief Onvoorziene financieringskosten Totale financieringsbehoefte , ,92 Verkoopopbrengst huidige woning Verkoopopbrengst huidige woning ,00 Aflossing bestaande hypotheeklening ,00 Saldo (eigen middelen) ,00 Nieuwe hypotheek lening Totale financieringsbehoefte (exclusief kosten bankgarantie) ,92 Totale hypotheeklening ,56 Van de totale lening valt in Box ,56 Van de totale lening valt in Box 3 0,00 Andere financieringsvorm ten behoeve van nieuwe woning Inbreng eigen middelen voor aankoop woning ,37 Overbruggingskrediet ,00 Inbreng eigen middelen 2.227,

14 Financieringsopzet (vervolg) Vrij te besteden eigen vermogen Benodigde eigen middelen 2.227,37 Vrij te besteden overwaarde oude woning Af: Inleg verzekering(en)/beleggingsrekening(en) 3.129,84 Bij: Eigen vermogen plus extra opname ,00 Totaal vrij te besteden ,79 Fiscaal aftrekbare financieringskosten Kosten hypotheekakte 968,00 Taxatiekosten 566,74 Borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Boeterente 2.227,37 Afsluitkosten 2.398,45 Afsluitkosten overbruggingskrediet 575,00 Totaal aftrekbare financieringskosten 6.735,55 Toelichting: rente van geldleningen in verband met de aanschaf, verbetering of het onderhouden van de woning; kosten van een geldlening in verband met de aanschaf, verbetering of het onderhouden van de woning; periodieke betalingen op grond van rechten van erfpacht, opstal of beklemming m.b.t. de eigen woning; rente van schulden aangegaan ter afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de woning; kosten aanvraag nationale hypotheekgarantie (incl. kosten van benodigde rapporten). Voor nieuwbouw geldt dat de Bouwrente, die door de aannemer in rekening wordt gebracht tot aan het moment van het tekenen van de koop/aannemingsovereenkomst, deel uitmaakt van de koopsom en derhalve niet aftrekbaar is

15 Netto hypotheeklasten Bouwfonds Voordeel Hypotheken Totale bruto lasten hypotheek Leningdeel Hoogte leningdeel Renteduur Rentepercentage Leven ,00 15 jaar 5,000% 4.625,00 Aflossingsvrij ,56 15 jaar 5,000% 7.367,23 Totale lening/rente per jaar , , ,23 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 2.880,00 Totale bruto lasten per jaar ,23 Totale bruto lasten per maand 1.239,35 Fiscaal voordeel Eigen woning Totaal rente , ,23 Totaal rente niet fiscaal aftrekbaar (Box 3) Eigenwoningforfait 0,60% 1.524,00 Subtotaal ,23 Overig Fiscaal aftrekbare premies inkomensvoorzieningen Fiscale bijtelling auto van de zaak Subtotaal Totaal fiscaal aftrekbaar ,23 Totaal fiscaal voordeel 4.339,08 Netto rentelasten per jaar 7.653,15 Het fiscaal voordeel is gebaseerd op het inkomen van P.J. Groenoord Totaal netto lasten in het eerste jaar Netto rentelast 7.653,15 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 2.880,00 Aflossing lineaire of annuïtaire lening Opname beleggingsrekening Opname eigen vermogen Vermogensrendement Heffing Netto hypotheeklasten eerste jaar ,15 Netto hypotheeklasten per maand 877,76 Lening in Box 1 en de duur van de hypotheekrenteaftrek ,00 Het jaar waarin de renteaftrek vervalt ,56 Het jaar waarin de renteaftrek vervalt

16 Geldstroom Belastingteruggave Opname beleggingsrekening Opname eigen vermogen 4.339,08 Netto lasten , ,23 600, ,00 Rentebetaling Inleg beleg.rek / vermogen Premies verzekering(en) Aflossingen Toelichting: Uw brutolasten voor uw hypotheek kunnen bestaan uit de navolgende onderdelen: te betalen rente, de premies voor eventuele polissen (spaarverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen etc.), aflossingen en sparen op een beleggings en/of spaarrekening. Deze bedragen vindt u terug op het blad "Berekening netto hypotheeklasten" en "Gegevens verzekeringen" en "Beleggingsrekening en Eigen Vermogen". Indien van toepassing worden de bovengenoemde brutolasten verlaagd met de volgende onder delen: belastingteruggave, opname van de beleggingsrekening en opname uit eigen vermogen. Houdt u er wel rekening mee dat het werkelijke fiscale voordeel af kan wijken door persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een leaseauto, arbeidsongeschiktheidspremie of lijfrenteaftrek). Bovenstaand schema heeft alleen betrekking op het eerste jaar. Voor een overzicht van de totale looptijd van de lening verwijzen wij u naar het blad "Financieel overzicht gehele looptijd". Het in het schema genoemde bedrag "Netto lasten eerste jaar" vindt u ook terug op het blad "Berekening van de netto hypotheeklasten"

17 Algemene uitgangspunten Lening zonder Nationale Hypotheek Garantie Het aflossingsvrije deel mag maximaal zijn: ,56 Minimale kapitaalsopbouw Minimale overlijdensdekking Opmerking(en) Er is geen kapitaalsopbouw nodig Er is geen overlijdensrisicodekking nodig Overbruggingskrediet Overbruggingskrediet ja Bedrag van overbruggingskrediet ,00 Afsluitprovisie over het overbruggingskrediet (0,5%) (éénmalig) 575,00 (netto) 336,66 Rente per (maandvariabel) 3,90% Te betalen rente (per maand) 373,75 (netto) 218,83 Lening t.o.v. de executiewaarde Geldverstrekking t.o.v. executiewaarde 84,60% toeslag op de NHG rente (reeds in tarief verwerkt) 0,2% Opmerking(en) Geldverstrekking kleiner of gelijk aan 90% van de executiewaarde

18 Bijleenregeling (aankoop woning of aankoop duurdere woning) De gevolgen van de bijleenregeling Aankoopprijs ,00 Overdrachtbelasting ,00 Kosten transportakte 1.700,00 Kosten hypotheekakte 968,00 Makelaarscourtage 2.811,38 Borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Verbouwingskosten/meerwerk ,00 Taxatiekosten 566,74 Afsluitkosten 2.398,45 Totaal kosten verbonden aan de koop ,56 Berekening vervreemdingssaldo (eigenwoningreserve): Verkoopopbrengst huidige woning ,00 Aflossing bestaande hypotheeklening (Box 1) ,00 Vervreemdingssaldo (eigenwoningreserve) ,00 Berekening maximale renteaftrek in Box 1 Totaal kosten verbonden aan de koop ,56 Vervreemdingssaldo (eigenwoningreserve) ,00 Aanwezige vervreemdingssaldo Rente aftrekbaar in Box 1 over * ,56 Hoogte van de nieuwe hypotheeklening ,56 Van de betaalde hypotheekrente valt in box 3 0,00 (Rente niet aftrekbaar in Box 1, naar Box 3) * Indien er sprake is van een financiering deels in Box 3, dan zal er tevens een deel van de kosten in Box 3 terecht komen. De exacte bedragen gesplitst in Box 1 en Box 3 vindt u terug op het blad "Berekening van de netto hypotheeklasten"

19 Verzekeringen Levensverzekering Verzekeringsmaatschappij Lopende verzekering Winterthur ja Polisnummer Soortverzekering Gemengd Box 3 (met vrijstelling) Kapitaal bij leven op einddatum 5,25% Garantie (winstdelend) ,00 Kapitaal bij leven op einddatum (gegarandeerd) ,00 Kapitaal bij overlijden n.v.t. n.v.t. Kapitaal bij overlijden (verzekerd) P.J. Groenoord (Roker) R ,00 Kapitaal bij overlijden (verzekerd) H.A. de Meester ,00 Premiebetaling per maand ,00 Jaarpremie 1.620,00 Eventuele hoge storting 3 0 Huidig opgebouwd kapitaal 6.340,00 Ingangsdatum verzekering september 1998 Einddatum premiebetaling 2028 Duur premiebetaling 1 september 2028 Einddatum verzekering september 2028 Verzekering is / wordt verpand aan: 1 Bouwfonds Voordeel Hypotheken Overlijdensrisicoverzekering Verzekeringsmaatschappij Lopende verzekering Legal & General nee Soortverzekering Overlijdensrisico Box 3 Type Gelijkblijvend Verzekerde som P.J. Groenoord (Roker) R ,28 H.A. de Meester ,28 Premiebetaling per maand 12 55,00 Jaarpremie 660,00 Ingangsdatum verzekering september 2006 Einddatum premiebetaling 2021 Duur premiebetaling 1 september 2021 Einddatum verzekering september 2026 Verzekering is / wordt verpand aan: n.v.t. Hypotheekbescherming Verzekeringsmaatschappij Lopende verzekering Cardif nee Soort verzekering Hypotheekbescherming Dekking Arbeidsongeschiktheid Eigen risico bij Arbeidsongeschiktheid 365 dagen Verzekerde uitkering per maand P.J. Groenoord 600,00 H.A. de Meester Ingangsdatum september 2006 Einddatum september 2021 Geen premiebetaling 0 Koopsom 2 (Koopsom uit eigen middelen) ,84 Koopsom fiscaal aftrekbaar ja

20 Netto hypotheeklasten na overlijden Hoogte hypotheeklening na overlijden van P.J. Groenoord Hoofdsom voor overlijden ,56 Uitkering levensverzekering / aflossing ** ,28 Eventuele aflossing uit eigen vermogen / beleggingsrekening Restant lening Bruto lasten na overlijden P.J. Groenoord voor H.A. de Meester ,28 Renteduur (jr)* Rente Aflossingsvrij ,28 15 jaar 5,00% 3.537,11 Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% , ,11 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 600,00 Totale bruto lasten per jaar 4.137,11 Totale bruto lasten per maand 344,76 Fiscaal voordeel Eigen woning Totaal rente 3.537, ,11 Totaal rente niet fiscaal aftrekbaar (Box 3) Eigenwoningforfait 0,60% 1.524,00 Subtotaal 2.013,11 Overig Fiscaal aftrekbare premies inkomensvoorzieningen Fiscale bijtelling auto van de zaak Subtotaal Totaal fiscaal aftrekbaar 2.013,11 Totaal fiscaal voordeel 834,44 Netto rentelasten per jaar 2.702,68 Totaal netto lasten Netto rentelast 2.702,68 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 600,00 Opname uit beleggingsrekening Opname uit Eigen Vermogen Vermogensrendement Heffing Netto lasten per jaar 3.302,68 Netto lasten per maand 275,00 * Er wordt bij de berekening uitgegaan van een rente die minimaal gelijk is aan die van de 10 jaarsrente. ** Indien de overlijdensrisicopolis in Box 3 is geplaatst, is aflossing niet verplicht. Fiscaal kan het dan aantrekkelijk zijn om niet af te lossen en de woonlasten te verlagen met opnamen uit het vermogen

21 Netto hypotheeklasten na overlijden Hoogte hypotheeklening na overlijden van H.A. de Meester Hoofdsom voor overlijden ,56 Uitkering levensverzekering / aflossing ** ,28 Eventuele aflossing uit eigen vermogen / beleggingsrekening Restant lening Bruto lasten na overlijden H.A. de Meester voor P.J. Groenoord ,28 Renteduur (jr)* Rente Aflossingsvrij ,28 15 jaar 5,00% 3.525,76 Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% , ,76 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 600,00 Totale bruto lasten per jaar 4.125,76 Totale bruto lasten per maand 343,81 Fiscaal voordeel Eigen woning Totaal rente 3.525, ,76 Totaal rente niet fiscaal aftrekbaar (Box 3) Eigenwoningforfait 0,60% 1.524,00 Subtotaal 2.001,76 Overig Fiscaal aftrekbare premies inkomensvoorzieningen Fiscale bijtelling auto van de zaak Subtotaal Totaal fiscaal aftrekbaar 2.001,76 Totaal fiscaal voordeel 829,73 Netto rentelasten per jaar 2.696,03 Totaal netto lasten Netto rentelast 2.696,03 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 600,00 Opname uit beleggingsrekening Opname uit Eigen Vermogen Vermogensrendement Heffing Netto per jaar 3.296,03 Netto per maand 275,00 * Er wordt bij de berekening uitgegaan van een rente die minimaal gelijk is aan die van de 10 jaarsrente. ** Indien de overlijdensrisicopolis in Box 3 is geplaatst, is aflossing niet verplicht. Fiscaal kan het dan aantrekkelijk zijn om niet af te lossen en de woonlasten te verlagen met opnamen uit het vermogen

22 Beleggingsrekening / Eigen vermogen Beleggingsrekening Beleggingsinstelling AEGON Box 3 Lopende beleggingsrekening nee Startbedrag 1 (Inleg meegefinancierd) 1 (Inleg uit eigen vermogen) Op te bouwen vermogen 6,00% Vastgoedfonds ,64 Wordt dit vermogen aangewend voor de aflossing van de lening? Wordt na eventueel overlijden van de partner de kapitaalsopbouw voortgeze ja ja Inleg per jaar (vanaf jaar, tot ) , Opname per jaar (vanaf jaar, tot ) Ingangsdatum september 2006 Einddatum september 2031 De beleggingsrekening is / wordt verpand aan: n.v.t. Eigen vermogen Bankinstelling Bank (overige) 4.942,79 Beleggingsinstelling Beleggingsrekening (overige) 9.000,00 Startbedrag ,79 Op te bouwen vermogen 4,50% Bankrekening ,68 Sparen per jaar (vanaf jaar, tot ) , ,00 Opname per jaar (vanaf jaar, tot ) , Ingangsdatum september 2006 Einddatum september 2036 Vrijstelling vermogensrendement heffing box 3 Vrijstelling vermogensrendement heffing ,00 Bestaande leningen in box 3 Verhoging lening(en) box 3 (hypotheeklening, zie financieringsopzet) 0,00 Box 3 lening welke niet contant wordt gehouden of belegd Schuldendrempel 2 personen 5.400,00 Totale vrijstelling vermogensrendement heffing box ,

23 Ontwikkeling beleggingsrekening AEGON Berekening Jaar Saldo Inleg Opname Aan en verkoop Rendement (start) Saldo begin jaar kosten* 6,00% einde jaar Waarde ontwikkeling Cumulatieve inleg * De (gemiddelde) aan en verkoopkosten van de beleggingen bedragen respectievelijk 0% en 0%

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Hypotheekadvies voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958 www.tmaconsultancy.nl

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER Naam (man/vrouw).. Voornamen (Voluit).. Adres... Postcode Plaats Telefoon privé.... Telefoon zakelijk.... E- mail... BSnummer Mobiel.... Geboortedatum... Geboorteplaats

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,

CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam, V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon 010 750 25 25 Fax 010 750 25 26 E-mail rspoel@intersoftware.nl Website www.intersoftware.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 31-3-213 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur A.J. Punt Middenweg 344, 197 TZ, AMSTERDAM 2 463299 info@profinance.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto Inventarisatieformulier woningfinanciering VAK Assurantien Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer:

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk)

Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk) Bijlage Klantprofiel Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk) Bij de Aflossingsvrije hypotheek wordt tot aan het einde van de looptijd niet

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / emailadressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

De Hypothekenpocket. mijn.nn.nl

De Hypothekenpocket. mijn.nn.nl De Hypothekenpocket www.nn.nl mijn.nn.nl Hypotheken In deze hypothekenpocket vindt u informatie over hypothecaire geldleningen zoals: de aanbieding, acceptatiecriteria, rentevormen, fiscaliteiten, het

Nadere informatie