FINANCIAL PLANNING & EMPLOYEE BENEFITS DE JAGER DE LOOFF & PARTNERS. Hypotheekadvies. voor. De heer P.J. Groenoord en Mevrouw H.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIAL PLANNING & EMPLOYEE BENEFITS DE JAGER DE LOOFF & PARTNERS. Hypotheekadvies. voor. De heer P.J. Groenoord en Mevrouw H.A."

Transcriptie

1 Hypotheekadvies voor De heer P.J. Groenoord en Mevrouw H.A. de Meester

2 Geachte heer Groenoord en mevrouw De Meester, Voor u ligt een hypotheekadvies welke is opgesteld aan de hand van ons gesprek en op basis van de door u aangeleverde gegevens. Het advies is opgebouwd met de navolgende (basis)gegevens: Adres onderpand Koperwiek 79, 4967 GH Den dolder De totale hypothecaire lening bedraagt ,56 Van de totale lening valt in Box ,56 Van de totale lening valt in Box 3 (consumptief) 0,00 De specificatie van de totale lening is als volgt: Leven Aflossingsvrij Soort lening Bedrag Renteduur Percentage ,00 15 jaar 5,000% ,56 15 jaar 5,000% Overbruggingskrediet ,00 Variabel 3,900% Met betrekking tot de geldverstrekker is er gekozen voor Bouwfonds Voordeel Hypotheken In dit hypotheekadvieszijn de met u besproken zaken nader uitgewerkt. Voor de specifieke details verwijs ik u dan ook graag naar de gegevens in het voorstel. Dit advies is met de grootste zorg voor u samengesteld. Het is mogelijk dat u na bestudering bepaalde zaken alsnog anders wenst of dat de door u aangeleverde informatie anders blijkt te zijn. Neemt u in dat geval contact met mij op voor een aangepast voorstel of nader overleg. Met vriendelijke groet, Patrick Betman De Jager De Looff & Partners B.V.

3 Inventarisatie Persoonlijke gegevens Aanvrager 1 Man 2 Vrouw Naam P.J. Groenoord H.A. de Meester Adres Kornhoenseweg 32 Kornhoenseweg 32 Postcode 1231 HL 1231 HL Woonplaats Leeuwarden Leeuwarden Geboortedatum 15 oktober juli 1969 Geboorteplaats Ymuiden Zwolle Nationaliteit Nederlandse Nederlandse Burger Service Nummer Identiteitsbewijs Paspoort Identiteitskaart Nummer identiteitsbewijs NL ID Burgerlijke staat (bij passeren lening) Gehuwd, huwelijkse voorwaarden Gehuwd, huwelijkse voorwaarden Gescheiden nee nee Telefoon Telefoon zakelijk Telefoon mobiel adres Bank gironummer Inkomensgegevens Bruto maandinkomen 2.343, ,00 Bruto jaarinkomen , ,52 Variabel inkomen op jaarbasis Winst uit onderneming Overige inkomsten Inkomen na 65 jaar ,70 Percentage inkomen > 65 jaar 70,00% 0,00% Soort inkomen Loondienst Loondienst Dienstverband Fulltime vast Parttime vast Beroep Boekhouder Secretaresse Naam werkgever P. Doornebal Hano beheer Vestigingsplaats werkgever Giethoorn Meppel Datum indienstreding 1 november juli

4 Inventarisatie (vervolg) Woning/hypotheekgegevens Huidige woning een koopwoning ja Soort onderpand 1 Woning (bestaande bouw) Adres onderpand Wordt deze woning verkocht? Kornhoenseweg 32, 1231 HL Leeuwarden ja Verkoopdatum 21 september 2006 Verkoopprijs woning ,00 Totaal huidige hypotheek ,00 Van de totale lening valt in Box ,00 Van de totale lening valt in Box 3 Huidige geldverstrekker ABN AMRO Vrije verkoopwaarde woning ,00 Executiewaarde woning ,00 Vrije verkoopwaarde woning na verbouwing ,00 Executiewaarde woning na verbouwing ,00 WOZwaarde ,00 (taxatie) Bouwjaar woning 1991 Gegevens eigen vermogen Totaal eigen vermogen ,00 Beleggingsgelden 9.000,00 Spaargelden ,00 Asset allocatie beleggingsgelden Categorie % Waarde Verwacht rendement Aandelen ,00% Obligaties ,00% Valuta 0 0,00% Vastgoed ,00% Mix 0 0,00% ,67% Overige financiële gegevens Aanwezige vervreemdingssaldo Fiscale bijtelling auto van de zaak 5.060,00 Alimentatieverplichting expartner Alimentatieverplichting kinderen Financiële verplichtingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. * Deze kredieten worden afgelost met de nieuwe hypotheek

5 Inventarisatie (vervolg) Doelstelling Financiële analyse ja Verhoging huidige hypotheek nee Oversluiten huidige hypotheek nee Aankoop woning ja Soort onderpand Woning (bestaande bouw) Adres onderpand Koperwiek 79, 4967 GH Den dolder Koopprijs nieuwe woning ,00 Kosten Koper Koopprijs roerende zaken Vrije verkoopwaarde woning ,00 Executiewaarde woning ,00 Vrije verkoopwaarde woning na verbouwing ,00 Executiewaarde woning na verbouwing ,00 WOZwaarde ,00 (taxatie) Bouwjaar woning 1999 Extra woonlasten (canon, servicekosten etc.) Bankgarantie Bankgarantie noodzakelijk Notaris bankgarantie Knops Notarissen Datum notariële overdracht 1 september 2006 Notaris notariële overdracht Smit Notarissen Datum passeren hypotheekakte 1 september 2006 Notaris passeren hypotheekakte Smit Notarissen

6 Vragenlijst klantprofiel hypothecaire financiering Ervaring met betrekking tot hypothecaire financieringen Heeft u momenteel een hypothecaire financiering lopen of heeft u deze in het verleden gehad? ja Kennis met betrekking tot hypothecaire financieringen Bent u bekend met de algemene hypotheekvormen als lineair/annuïteit, aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek, levenhypotheek, beleggingshypotheek en krediethypotheek? ja, het is mij voldoende bekend Doelstellingen met betrekking tot de financiering Waarvoor wilt u een nieuwe hypotheek afsluiten? aankoop van een nieuwe woning ja verbouwing of onderhoud van de bestaande woning nee uitkopen van mijn partner bij echtscheiding nee lagere maandlasten (oversluiten bestaande lening) nee benutten van mijn overwaarde voor vermogensopbouw nee (ik wil met het extra geld gaan sparen/beleggen) benutten van mijn overwaarde voor inkomensaanvulling nee (ik gebruik het geld als aanvulling op mijn inkomen) voor consumptieve doeleinden (bijv. aankoop auto) nee overige (consumptieve) doelen nee Risicobereidheid Restschuldrisico Hoe meer u leent in verhouding tot de waarde van de woning, des te groter is het risico dat u bij (voortijdige) verkoop een restschuld overhoudt. Bent u zich bewust van dit risico? Wilt u dit risico aanvaarden? ja ja Welk deel van de lening wilt u door middel van aflossen tijdens de looptijd of door vermogensopbouw gekoppeld aan de hypotheek bij benadering aan het einde van de looptijd aflossen? 50 tot 75% Wat is uw uitgangspunt voor het deel van de lening dat u niet aflost tijdens de looptijd of door vermogensopbouw? ik wil de lening (gedeeltelijk) voortzetten / vernieuwen ja ik ga er van uit dat ik het huis verkoop en met de opbrengst (het restant van) de lening kan aflossen (ik ben mij er van bewust dat ik aan het eind van de looptijd een restschuld kan overhouden) nee ik ga er van uit dat ik (het restant van) de lening op een andere wijze kan aflossen, onder andere uit een erfenis,bedrijfsopbrengst, vermogensopbouw elders (ik ben mij ervan bewust dat ik aan het eind van de looptijd een restschuld kan overhouden) nee Klant profiel hypothecaire financieringen 6

7 Risicobereidheid Beleggingsrisico Vragenlijst klantprofiel hypothecaire financiering Indien u uw lening (gedeeltelijk) wenst af te lossen, hoe wilt u dat doen? aflossen tijdens de looptijd (lineair, annuïtair) nee Vermogensopbouw zonder kapitaalverzekering sparen beleggen combinatie sparen / beleggen ja vermogensopbouw in de vorm van een kapitaalverzekering sparen (garantieuitkering op de einddatum) beleggen combinatie sparen / beleggen nee Risicobereidheid Maandlasten Bent u zich bewust van het risico van inkomensterugval door werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensionering of overlijden van u en/of uw partner in relatie tot de maandlasten van uw hypotheek? U kunt er voor kiezen het risico van inkomensterugval te verzekeren. Wilt u dit risico door middel van een verzekering beperken? ja ja Risicobereidheid Renterisico U kunt voor uw hypotheek kiezen uit een variabele, een (voor bepaalde periode) vaste rente of een combinatie hiervan. Waar gaat u voorkeur naar uit? variabele rente of een korte rentevaste periode (<5 jaar) nee combinatie van korte en lange rentevaste periode nee langere rentevaste periode ja Stel dat de rente (aan het einde van de rentevaste periode) 2% hoger uitkomt dan uw huidige rente, hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen binnen uw verwachte inkomen, vermogen en/of lasten? ik verwacht tegenvallers altijd te kunnen opvangen nee ik verwacht tegenvallers te kunnen opvangen met andere inkomsten of door mijn uitgavenpatroon te matigen ja ik verwacht tegenvallers niet op te kunnen vangen nee Klant profiel hypothecaire financieringen 7

8 Motivatie adviseur Vragenlijst klantprofiel hypothecaire financiering Bovengenoemde vragen zijn door ondergetekende(n) naar waarheid ingevuld. Datum: 21 juni 2006 Naam: P.J. Groenoord Naam: H.A. de Meester Handtekening: Handtekening: De Jager De Looff & Partners B.V. Adviseur: Patrick Betman Handtekening: Klant profiel hypothecaire financieringen 8

9 Vragenlijst risicoprofiel klant Voor de zorgvuldige bepaling van uw persoonlijk risicoprofiel dient u de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorde Deze methode van bepaling van het risicoprofiel is ontwikkeld in samenwerking met het instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen. Vraag antwoord 1. Met welke vorm van beleggen heeft u de meeste ervaring? geen aantal punten: 4 2. Volgt u de financïele markten? Soms (tenminste 1x per maand) aantal punten: 5 3. Beleggingsrisico wordt uitgelegd als de beweeglijkheid van het rendement (het ene moment meer, het andere moment minder). Indien het rendement op uw vermogen zich in één jaar kan bewegen tussen de hier vermelde percentages, welke bandbreedte vindt u dan nog (maximaal) acceptabel? 3% tot 18% aantal punten: 4 4. Hoe langer de looptijd hoe lager de kans op een negatief rendement op de einddatum. Dit geldt voor alle beleggingscategorieën, Hoe lang heeft u het geld niet nodig? 20 tot 25 jaar aantal punten: Hoe belangrijk vindt u vermogensgroei? a: Ik wil de zekerheid dat mijn belegging nooit in waarde daalt. In feite wil ik sparen. b: Vermogensgroei vind ik onbelangrijk, ik wil wel minimaal een compensatie voor inflatie op mijn vermogen. c: vermogensgroei tegen een marktconform rendement (conform rentestand) vind ik belangrijker dan vermogensbehoud. d: Ik wil dat mijn vermogensgroei hoger is dan met sparen. Ik realiseer mij dat dit voor de kortere termijn (grotere) fluctuaties met zich mee brengt. e: Realiseren van een zo hoog mogelijke vermogensgroei staat voorop, ik realiseer mij dat dit voor de korte termijn sterke fluctuaties met zich mee kan brengen. Antwoord b aantal punten: Hoe belangrijk is het voor u dat uw beleggingsresultaten van jaar tot jaar geleidelijk verlopen? Zeer belangrijk aantal punten: 2 Vaststelling Risicoprofiel

10 7. Hoe belangrijk vindt u het behalen van uw financiële doelstelling? Vragenlijst risicoprofiel klant (vervolg) a: Zeer belangrijk, dit vermogen is mijn toekomstige inkomstenbron. b: Belangrijk, dit vermogen is voor een deel mijn toekomstige inkomstenbron. c: Neutraal, de bestemming van dit vermogen is nog niet bekend. d: Onbelangrijk, dit vermogen is bestemd voor extra (luxe) uitgaven. Antwoord b aantal punten: Vindt u het acceptabel als blijkt dat u, gegeven de hiervoor beantwoorde vragen, meer beleggingsrisico zou moeten nemen om uw doelstellingen te realiseren? nee aantal punten: 0 Totaal aantal punten 53 Bijbehorend risicoprofiel: B Risicoprofiel omschrijving O A B C D E Geen risico, minder dan 24 punten U bent een spaarder, geen belegger. Omdat u mogelijk tussentijdse waardedaling van uw vermogen niet wilt of kunt accepteren, past bij u alleen een renteproduct. Dat betekent dat u mag uitgaan van een rendement van 3%. Zeer defensief, punten U wilt beleggen, maar dan wel héél voorzichtig. Daardoor hebt u uitzicht op een iets hoger rendement dan wanneer u alleen zou sparen. Het verwacht rendement bedraagt 4,5% per jaar. Uw portefeuillerendement ligt met 95% waarschijnlijkheid tussen min 3% en plus 18% op jaarbasis. Defensief, punten U bent een belegger die door nadruk op obligaties en deposito's in de portefeuille de risico's sterk beperkt. Door in de spreiding toch ook zo'n 30% aandelen op te nemen, komt het verwacht rendement toch nog uit op 5,5%. Met 95% waarschijnlijkheid ligt uw jaarlijkse rendement tussen min 10% en plus 26%. Neutraal, punten U bent een belegger die streeft naar evenwicht. U wilt graag een hoger rendement dan op een spaarrekening, en u bent bereid daarvoor een zeker risico te nemen. Anderzijds heeft u een afkeer van al te grote waardeschommelingen, hoe aantrekkelijk de mogelijke winsten zouden kunnen zijn bij een groter belang in aandelen. In cijfers uitgedrukt: uw portefeuillerendement ligt met 95% waarschijnlijkheid tussen min 15% en plus 33% op jaarbasis. Het verwacht rendement bedraagt 6% per jaar. Offensief, punten U bent een belegger die nuchter blijft onder de waan van de dag. U laat zich niet opjagen en houdt vast aan uw lange termijnstrategie. Ook als de koersen dalen. Zo'n daling vindt u jammer, maar u weet dat tussentijdse dalingen er nu eenmaal bij horen. U weet dat daar tegenover staat dat u een hoger rendement kunt behalen. Het verwacht rendement bedraagt 7%. Met 95% waarschijnlijkheid ligt uw jaarlijkse rendement tussen min 25% en plus 45%. Zeer offensief, meer dan 107 punten U kiest er bewust voor scherp aan de wind te zeilen. U wilt een hoog rendement behalen en u weet dat de risico's dan ook hoger zijn. Maar omdat u waarschijnlijk belegt voor de lange tot zeer lange termijn, zullen tussentijdse koersschommelingen slechts beperkte invloed hebben op uw uiteindelijke rendement. Bij koersdalingen zult u niet snel verkopen, waardoor u maximaal profiteert van het daaropvolgende herstel van de beurs. Het portefeuillerendement van dit profiel ligt met 95% waarschijnlijkheid tussen min 35% en plus 57% op jaarbasis. Het verwacht rendement bedraagt 7,5% per jaar. Vaststelling Risicoprofiel

11 Motivatie adviseur Vragenlijst risicoprofiel klant (vervolg) Bovengenoemde vragen zijn door ondergetekende(n) naar waarheid ingevuld. Datum: 21 juni 2006 Naam: P.J. Groenoord Naam: H.A. de Meester Handtekening: Handtekening: De Jager De Looff & Partners B.V. Adviseur: Patrick Betman Handtekening: Vaststelling Risicoprofiel

12 Maximale hypotheek Bouwfonds Voordeel Hypotheken Inkomen Totaal inkomen ,28 Alimentatieverplichting Totaal inkomen partner ,52 Alimentatieverplichting Inkomen uit vermogen Totaal inkomen ,80 Maximale bruto woonlasten Woonquote Box 1 lening 34,2% Woonquote Box 3 lening 25,0% Overige financiële verplichtingen Maximale bruto woonlasten ,21 Maximale hypotheek op basis van het inkomen Maximale bruto woonlasten ,21 Verzekeringspremie(s) / Inleg beleggingsrekening(en) Box 3 lening 0,00 Toetsrente 5,00% De maximale financiering bedraagt (op basis van het inkomen) ,44 Toetsrente voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 4,70% Er is geen lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mogelijk Maximale hypotheek op basis van het onderpand Vrije verkoopwaarde woning ,00 Executiewaarde woning ,00 Vrije verkoopwaarde woning na verbouwing ,00 Executiewaarde woning na verbouwing ,00 Maximale financiering 125% van de executiewaarde ,00 WOZwaarde (taxatie) ,00 Maximaal te verstrekken hypotheek De maximale financiering bedraagt (op basis van het inkomen) ,44 Toelichting: Voor de maximale financiering kijkt de geldverstrekker naar twee zaken, te weten: het inkomen en de executiewaarde van de woning (na verbouwing). De laagste uitkomst van beide berekeningen is het bedrag dat maximaal gefinancierd kan worden, in dit geval: op basis van het inkomen

13 Financieringsopzet Totaal koop/aanneemsom plus kosten Totaal koop/aanneemsom plus kosten Kosten Koper ,00 Roerende zaken Overdrachtbelasting , ,00 Kosten transportakte 1.700,00 Makelaarscourtage 2.811,38 Totaal koop/aanneemsom plus kosten ,38 Totale kosten hypotheek Kosten hypotheekakte (hypothecaire inschrijving) ,00 Taxatiekosten 566,74 Borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Afsluitkosten 1,00% 2.398, ,45 Totale kosten hypotheek 3.933,18 Totale financieringsbehoefte Totaal koop/aanneemsom plus kosten ,38 Totale kosten hypotheek 3.933,18 Boeterente 2.227,37 Kosten bankgarantie 315,00 Verbouwingskosten/meerwerk ,00 Afkoopsom erfpacht Renteverlies tijdens de bouw Inleg beleggingsrekening(en)/verzekering(en) Aflossing krediet(en) Consumptief Onvoorziene financieringskosten Totale financieringsbehoefte , ,92 Verkoopopbrengst huidige woning Verkoopopbrengst huidige woning ,00 Aflossing bestaande hypotheeklening ,00 Saldo (eigen middelen) ,00 Nieuwe hypotheek lening Totale financieringsbehoefte (exclusief kosten bankgarantie) ,92 Totale hypotheeklening ,56 Van de totale lening valt in Box ,56 Van de totale lening valt in Box 3 0,00 Andere financieringsvorm ten behoeve van nieuwe woning Inbreng eigen middelen voor aankoop woning ,37 Overbruggingskrediet ,00 Inbreng eigen middelen 2.227,

14 Financieringsopzet (vervolg) Vrij te besteden eigen vermogen Benodigde eigen middelen 2.227,37 Vrij te besteden overwaarde oude woning Af: Inleg verzekering(en)/beleggingsrekening(en) 3.129,84 Bij: Eigen vermogen plus extra opname ,00 Totaal vrij te besteden ,79 Fiscaal aftrekbare financieringskosten Kosten hypotheekakte 968,00 Taxatiekosten 566,74 Borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Boeterente 2.227,37 Afsluitkosten 2.398,45 Afsluitkosten overbruggingskrediet 575,00 Totaal aftrekbare financieringskosten 6.735,55 Toelichting: rente van geldleningen in verband met de aanschaf, verbetering of het onderhouden van de woning; kosten van een geldlening in verband met de aanschaf, verbetering of het onderhouden van de woning; periodieke betalingen op grond van rechten van erfpacht, opstal of beklemming m.b.t. de eigen woning; rente van schulden aangegaan ter afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de woning; kosten aanvraag nationale hypotheekgarantie (incl. kosten van benodigde rapporten). Voor nieuwbouw geldt dat de Bouwrente, die door de aannemer in rekening wordt gebracht tot aan het moment van het tekenen van de koop/aannemingsovereenkomst, deel uitmaakt van de koopsom en derhalve niet aftrekbaar is

15 Netto hypotheeklasten Bouwfonds Voordeel Hypotheken Totale bruto lasten hypotheek Leningdeel Hoogte leningdeel Renteduur Rentepercentage Leven ,00 15 jaar 5,000% 4.625,00 Aflossingsvrij ,56 15 jaar 5,000% 7.367,23 Totale lening/rente per jaar , , ,23 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 2.880,00 Totale bruto lasten per jaar ,23 Totale bruto lasten per maand 1.239,35 Fiscaal voordeel Eigen woning Totaal rente , ,23 Totaal rente niet fiscaal aftrekbaar (Box 3) Eigenwoningforfait 0,60% 1.524,00 Subtotaal ,23 Overig Fiscaal aftrekbare premies inkomensvoorzieningen Fiscale bijtelling auto van de zaak Subtotaal Totaal fiscaal aftrekbaar ,23 Totaal fiscaal voordeel 4.339,08 Netto rentelasten per jaar 7.653,15 Het fiscaal voordeel is gebaseerd op het inkomen van P.J. Groenoord Totaal netto lasten in het eerste jaar Netto rentelast 7.653,15 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 2.880,00 Aflossing lineaire of annuïtaire lening Opname beleggingsrekening Opname eigen vermogen Vermogensrendement Heffing Netto hypotheeklasten eerste jaar ,15 Netto hypotheeklasten per maand 877,76 Lening in Box 1 en de duur van de hypotheekrenteaftrek ,00 Het jaar waarin de renteaftrek vervalt ,56 Het jaar waarin de renteaftrek vervalt

16 Geldstroom Belastingteruggave Opname beleggingsrekening Opname eigen vermogen 4.339,08 Netto lasten , ,23 600, ,00 Rentebetaling Inleg beleg.rek / vermogen Premies verzekering(en) Aflossingen Toelichting: Uw brutolasten voor uw hypotheek kunnen bestaan uit de navolgende onderdelen: te betalen rente, de premies voor eventuele polissen (spaarverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen etc.), aflossingen en sparen op een beleggings en/of spaarrekening. Deze bedragen vindt u terug op het blad "Berekening netto hypotheeklasten" en "Gegevens verzekeringen" en "Beleggingsrekening en Eigen Vermogen". Indien van toepassing worden de bovengenoemde brutolasten verlaagd met de volgende onder delen: belastingteruggave, opname van de beleggingsrekening en opname uit eigen vermogen. Houdt u er wel rekening mee dat het werkelijke fiscale voordeel af kan wijken door persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een leaseauto, arbeidsongeschiktheidspremie of lijfrenteaftrek). Bovenstaand schema heeft alleen betrekking op het eerste jaar. Voor een overzicht van de totale looptijd van de lening verwijzen wij u naar het blad "Financieel overzicht gehele looptijd". Het in het schema genoemde bedrag "Netto lasten eerste jaar" vindt u ook terug op het blad "Berekening van de netto hypotheeklasten"

17 Algemene uitgangspunten Lening zonder Nationale Hypotheek Garantie Het aflossingsvrije deel mag maximaal zijn: ,56 Minimale kapitaalsopbouw Minimale overlijdensdekking Opmerking(en) Er is geen kapitaalsopbouw nodig Er is geen overlijdensrisicodekking nodig Overbruggingskrediet Overbruggingskrediet ja Bedrag van overbruggingskrediet ,00 Afsluitprovisie over het overbruggingskrediet (0,5%) (éénmalig) 575,00 (netto) 336,66 Rente per (maandvariabel) 3,90% Te betalen rente (per maand) 373,75 (netto) 218,83 Lening t.o.v. de executiewaarde Geldverstrekking t.o.v. executiewaarde 84,60% toeslag op de NHG rente (reeds in tarief verwerkt) 0,2% Opmerking(en) Geldverstrekking kleiner of gelijk aan 90% van de executiewaarde

18 Bijleenregeling (aankoop woning of aankoop duurdere woning) De gevolgen van de bijleenregeling Aankoopprijs ,00 Overdrachtbelasting ,00 Kosten transportakte 1.700,00 Kosten hypotheekakte 968,00 Makelaarscourtage 2.811,38 Borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Verbouwingskosten/meerwerk ,00 Taxatiekosten 566,74 Afsluitkosten 2.398,45 Totaal kosten verbonden aan de koop ,56 Berekening vervreemdingssaldo (eigenwoningreserve): Verkoopopbrengst huidige woning ,00 Aflossing bestaande hypotheeklening (Box 1) ,00 Vervreemdingssaldo (eigenwoningreserve) ,00 Berekening maximale renteaftrek in Box 1 Totaal kosten verbonden aan de koop ,56 Vervreemdingssaldo (eigenwoningreserve) ,00 Aanwezige vervreemdingssaldo Rente aftrekbaar in Box 1 over * ,56 Hoogte van de nieuwe hypotheeklening ,56 Van de betaalde hypotheekrente valt in box 3 0,00 (Rente niet aftrekbaar in Box 1, naar Box 3) * Indien er sprake is van een financiering deels in Box 3, dan zal er tevens een deel van de kosten in Box 3 terecht komen. De exacte bedragen gesplitst in Box 1 en Box 3 vindt u terug op het blad "Berekening van de netto hypotheeklasten"

19 Verzekeringen Levensverzekering Verzekeringsmaatschappij Lopende verzekering Winterthur ja Polisnummer Soortverzekering Gemengd Box 3 (met vrijstelling) Kapitaal bij leven op einddatum 5,25% Garantie (winstdelend) ,00 Kapitaal bij leven op einddatum (gegarandeerd) ,00 Kapitaal bij overlijden n.v.t. n.v.t. Kapitaal bij overlijden (verzekerd) P.J. Groenoord (Roker) R ,00 Kapitaal bij overlijden (verzekerd) H.A. de Meester ,00 Premiebetaling per maand ,00 Jaarpremie 1.620,00 Eventuele hoge storting 3 0 Huidig opgebouwd kapitaal 6.340,00 Ingangsdatum verzekering september 1998 Einddatum premiebetaling 2028 Duur premiebetaling 1 september 2028 Einddatum verzekering september 2028 Verzekering is / wordt verpand aan: 1 Bouwfonds Voordeel Hypotheken Overlijdensrisicoverzekering Verzekeringsmaatschappij Lopende verzekering Legal & General nee Soortverzekering Overlijdensrisico Box 3 Type Gelijkblijvend Verzekerde som P.J. Groenoord (Roker) R ,28 H.A. de Meester ,28 Premiebetaling per maand 12 55,00 Jaarpremie 660,00 Ingangsdatum verzekering september 2006 Einddatum premiebetaling 2021 Duur premiebetaling 1 september 2021 Einddatum verzekering september 2026 Verzekering is / wordt verpand aan: n.v.t. Hypotheekbescherming Verzekeringsmaatschappij Lopende verzekering Cardif nee Soort verzekering Hypotheekbescherming Dekking Arbeidsongeschiktheid Eigen risico bij Arbeidsongeschiktheid 365 dagen Verzekerde uitkering per maand P.J. Groenoord 600,00 H.A. de Meester Ingangsdatum september 2006 Einddatum september 2021 Geen premiebetaling 0 Koopsom 2 (Koopsom uit eigen middelen) ,84 Koopsom fiscaal aftrekbaar ja

20 Netto hypotheeklasten na overlijden Hoogte hypotheeklening na overlijden van P.J. Groenoord Hoofdsom voor overlijden ,56 Uitkering levensverzekering / aflossing ** ,28 Eventuele aflossing uit eigen vermogen / beleggingsrekening Restant lening Bruto lasten na overlijden P.J. Groenoord voor H.A. de Meester ,28 Renteduur (jr)* Rente Aflossingsvrij ,28 15 jaar 5,00% 3.537,11 Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% , ,11 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 600,00 Totale bruto lasten per jaar 4.137,11 Totale bruto lasten per maand 344,76 Fiscaal voordeel Eigen woning Totaal rente 3.537, ,11 Totaal rente niet fiscaal aftrekbaar (Box 3) Eigenwoningforfait 0,60% 1.524,00 Subtotaal 2.013,11 Overig Fiscaal aftrekbare premies inkomensvoorzieningen Fiscale bijtelling auto van de zaak Subtotaal Totaal fiscaal aftrekbaar 2.013,11 Totaal fiscaal voordeel 834,44 Netto rentelasten per jaar 2.702,68 Totaal netto lasten Netto rentelast 2.702,68 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 600,00 Opname uit beleggingsrekening Opname uit Eigen Vermogen Vermogensrendement Heffing Netto lasten per jaar 3.302,68 Netto lasten per maand 275,00 * Er wordt bij de berekening uitgegaan van een rente die minimaal gelijk is aan die van de 10 jaarsrente. ** Indien de overlijdensrisicopolis in Box 3 is geplaatst, is aflossing niet verplicht. Fiscaal kan het dan aantrekkelijk zijn om niet af te lossen en de woonlasten te verlagen met opnamen uit het vermogen

21 Netto hypotheeklasten na overlijden Hoogte hypotheeklening na overlijden van H.A. de Meester Hoofdsom voor overlijden ,56 Uitkering levensverzekering / aflossing ** ,28 Eventuele aflossing uit eigen vermogen / beleggingsrekening Restant lening Bruto lasten na overlijden H.A. de Meester voor P.J. Groenoord ,28 Renteduur (jr)* Rente Aflossingsvrij ,28 15 jaar 5,00% 3.525,76 Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% Aflossingsvrij Rente 0,00% , ,76 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 600,00 Totale bruto lasten per jaar 4.125,76 Totale bruto lasten per maand 343,81 Fiscaal voordeel Eigen woning Totaal rente 3.525, ,76 Totaal rente niet fiscaal aftrekbaar (Box 3) Eigenwoningforfait 0,60% 1.524,00 Subtotaal 2.001,76 Overig Fiscaal aftrekbare premies inkomensvoorzieningen Fiscale bijtelling auto van de zaak Subtotaal Totaal fiscaal aftrekbaar 2.001,76 Totaal fiscaal voordeel 829,73 Netto rentelasten per jaar 2.696,03 Totaal netto lasten Netto rentelast 2.696,03 Verzekeringspremie(s) en/of inleg beleggings c.q. spaarrekening 600,00 Opname uit beleggingsrekening Opname uit Eigen Vermogen Vermogensrendement Heffing Netto per jaar 3.296,03 Netto per maand 275,00 * Er wordt bij de berekening uitgegaan van een rente die minimaal gelijk is aan die van de 10 jaarsrente. ** Indien de overlijdensrisicopolis in Box 3 is geplaatst, is aflossing niet verplicht. Fiscaal kan het dan aantrekkelijk zijn om niet af te lossen en de woonlasten te verlagen met opnamen uit het vermogen

22 Beleggingsrekening / Eigen vermogen Beleggingsrekening Beleggingsinstelling AEGON Box 3 Lopende beleggingsrekening nee Startbedrag 1 (Inleg meegefinancierd) 1 (Inleg uit eigen vermogen) Op te bouwen vermogen 6,00% Vastgoedfonds ,64 Wordt dit vermogen aangewend voor de aflossing van de lening? Wordt na eventueel overlijden van de partner de kapitaalsopbouw voortgeze ja ja Inleg per jaar (vanaf jaar, tot ) , Opname per jaar (vanaf jaar, tot ) Ingangsdatum september 2006 Einddatum september 2031 De beleggingsrekening is / wordt verpand aan: n.v.t. Eigen vermogen Bankinstelling Bank (overige) 4.942,79 Beleggingsinstelling Beleggingsrekening (overige) 9.000,00 Startbedrag ,79 Op te bouwen vermogen 4,50% Bankrekening ,68 Sparen per jaar (vanaf jaar, tot ) , ,00 Opname per jaar (vanaf jaar, tot ) , Ingangsdatum september 2006 Einddatum september 2036 Vrijstelling vermogensrendement heffing box 3 Vrijstelling vermogensrendement heffing ,00 Bestaande leningen in box 3 Verhoging lening(en) box 3 (hypotheeklening, zie financieringsopzet) 0,00 Box 3 lening welke niet contant wordt gehouden of belegd Schuldendrempel 2 personen 5.400,00 Totale vrijstelling vermogensrendement heffing box ,

23 Ontwikkeling beleggingsrekening AEGON Berekening Jaar Saldo Inleg Opname Aan en verkoop Rendement (start) Saldo begin jaar kosten* 6,00% einde jaar Waarde ontwikkeling Cumulatieve inleg * De (gemiddelde) aan en verkoopkosten van de beleggingen bedragen respectievelijk 0% en 0%

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER Naam (man/vrouw).. Voornamen (Voluit).. Adres... Postcode Plaats Telefoon privé.... Telefoon zakelijk.... E- mail... BSnummer Mobiel.... Geboortedatum... Geboorteplaats

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

FINANCIAL PLANNING & EMPLOYEE BENEFITS DE JAGER DE LOOFF & PARTNERS. Financiële analyse. voor. De heer P.J. Groenoord en Mevrouw H.A.

FINANCIAL PLANNING & EMPLOYEE BENEFITS DE JAGER DE LOOFF & PARTNERS. Financiële analyse. voor. De heer P.J. Groenoord en Mevrouw H.A. Financiële analyse voor De heer P.J. Groenoord en Mevrouw H.A. de Meester Geachte heer Groenoord en mevrouw De Meester, Voor u ligt een uitgewerkte financiële analyse welke is opgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl De heer A. Anvrager A Mevrouw A. Anvrager B Gaastralaan 70 7311 ZH Almere Dit advies is voor u gemaakt door: Patrick Betman Telefoon: 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekeningsdatum 2242004 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / emailadressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN Adviseur: KLIENT/AANVRAGER: PARTNER: Naam:. Voorletters:. Adres:. PC/Plaats:. Telefoon:. Email:. Burg. Staat:. Algemeen klantprofiel Algemeen kennis en ervaring 1 Wat weet u van

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatieformulier

Hypotheek inventarisatieformulier Hypotheek inventarisatieformulier Datum gesprek : Ingangsdatum Hypotheek : Doel: Bestaande bouw NHG Nieuwbouw NHG Oversluiten NHG Herberekening 2 e hypotheek NHG Onderhandse verhoging Orientatie Personalia

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken)

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Inventarisatieformulier / Klantprofiel Hypotheken / Financieel Advies Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Algemene

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand Inventarisatieformulier Financial Planning Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw Burgerservicenr. Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Geboortedatum... Roker ja nee

Geboortedatum... Roker ja nee KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning

Nadere informatie

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt:

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt: A Test en B Voorbeeld Dorpsstraat 1 1234 AB Ons Dorp *** VERTROUWELIJK*** Datum: 29 augustus 2012 Onderwerp: Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Geachte heer Test en mevrouw Voorbeeld, Hierbij

Nadere informatie

Klant Profiel inventarisatieformulier

Klant Profiel inventarisatieformulier Klant Profiel inventarisatieformulier Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw *Burgerservicenr. *Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak:

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: 1. Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: Mobiel-nummer: E-mail: Fax: Fax: Geboortedatum: - - Roker: ja nee

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatie

Hypotheek inventarisatie Hypotheek inventarisatie Datum aanvraag Adviseur Aanvragers voornaam: Achternaam Voorletters man / vrouw Geboortedatum Geb. plaats PC + Plaats Kinderen Ja Nee Aantal Inwonend Ja Nee Nationaliteit BSN Lengte

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat Aanvraag hypotheekofferte Direktbank 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur Naam Adres Postcode en vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer E-mail 2 Persoonlijke gegevens Naam/meisjesnaam

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek e-mail anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Hypotheekadvies voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958 www.tmaconsultancy.nl

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT) kunnen wij uitsluitend tot dienstverlening overgaan nadat wij de volledig ingevulde vragenlijst hebben ontvangen. Naam Adres Postcode Plaats : : : : Persoonlijk

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie