Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Best Allocator Wat mag u verwachten? Type belegging.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Best Allocator 2023. Wat mag u verwachten? Type belegging."

Transcriptie

1 Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Î Î Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Î Î Een eenmalige brutocoupon bepaald door een mechanisme waarbij de fondsen die een betere prestatie gerealiseerd hebben tussen het initiële niveau en het slotniveau, een belangrijkere toewijzing toegekend krijgen uit een korf van 3 fondsen, die opgenomen zijn in onze DB Best Advice-selectie: First Eagle Amundi International Fund Class AHE-C; Ethna Aktiv E-T en JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (acc) -. Î Î Looptijd: 9 jaar. Î Î Uitgifteprijs: 02% (zijnde.020 per coupure). Î Î Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 00% van de nominale waarde (zijnde.000 per coupure) terug te betalen, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat.... Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag de nominale waarde (zijnde.000 per coupure) terug te betalen, evenals een eventuele eenmalige brutocoupon gekoppeld aan de prestatie van een korf van 3 fondsen. In geval de uitgever (bv. door een faillissement of wanbetaling) in gebreke blijft, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt niet kunt recupereren en dat u het belegde bedrag verliest. Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity Best Allocator 2023 Dit gestructureerde schuldinstrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. Beleggers moeten in het bijzonder vertrouwd zijn met de onderliggende fondsen en de rentevoeten.

2 Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity Best Allocator 2023 richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Met dit product kan de belegger mikken op de evolutie van 3 fondsen geselecteerd door de specialisten van de Deutsche Bank: Ethna Aktiv E-T, First Eagle Amundi International Fund Class AHE-C en JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (acc) -. Het product geeft u op de eindvervaldag (7/04/2023) recht op de terugbetaling van de nominale waarde (zijnde.000 per coupure) en een eenmalige brutocoupon die bepaald wordt door de som te nemen van: - 50% van de beste prestatie uit 3 fondsen tussen het initiële niveau en het slotniveau en, - 30% van de tweede beste prestatie uit 3 fondsen tussen het initiële niveau en het slotniveau en, - 20% van de prestatie van het laatste fonds tussen het initiële niveau en het slotniveau. Het slotniveau van elk fonds wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de netto inventariswaarden van het fonds op de 3 trimestriële observatiedata van de laatste 3 jaren van de looptijd van het product. Het rendement wordt bijgevolg berekend door dit slotniveau te vergelijken met het initiële niveau (de netto inventariswaarde van elke fonds op de initiële observatiedatum, 7/04/204). In geval de 3 fondsen tussen het initiële en het slotniveau in waarde dalen of indien de som van de weerhouden prestaties van de 3 fondsen gelijk is aan of lager is dan 0%, hebt u geen recht op een coupon en verbindt Deutsche Bank AG zich er enkel toe u de nominale waarde (zijnde.000 per coupure) terug te betalen, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever. Waarom werden deze 3 fondsen geselecteerd als onderliggende waarden van het product Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity Best Allocator 2023? De korf is samengesteld uit 3 fondsen die deel uitmaken van onze DB Best Advice-selectie en over 5 Morningstar-sterren beschikken. De selectie DB Best Advice van Deutsche Bank groepeert een twintigtal fondsen uit een universum van ongeveer beschikbare fondsen in België. Het selectieproces gebeurt via een streng analyseproces op basis van kwalitatieve criteria, waarbij met name de voorkeur wordt gegeven aan fondsen die beter weerstand hebben geboden tijdens turbulente periodes. Deutsche Bank heeft een positieve kijk op de internationale aandelenklasse. Dit is de reden waarom we het internationale aandelenfonds First Eagle Amundi International Fund Class AHE-C hebben gekozen. Twee flexibele gemengde fondsen maken de korf compleet. Ze werden gekozen om een stabieler rendement te genereren doorheen beurscycli. Ethna Aktiv E-T slaat munt uit een flexibel beheer dat een juiste allocatie tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten doorheen de beurscycli mogelijk maakt. JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (acc) stelt zich tot doel het verzekeren van een regelmatig inkomen dankzij de mogelijkheid om te beleggen op internationale markten en verschillende activaklassen, zoals aandelen en obligaties. 50% van de beste prestatie uit 3 fondsen + 30% van de tweede beste prestatie en 20% van de prestatie van het derde fonds tussen het initiële en het slotniveau.

3 Ethna Aktiv E-T Dit fonds naar Luxemburgs recht belegt in eenvoudige instrumenten, net zoals een particulier dat zou kunnen doen, maar met een professionele expertise die vandaag de dag onontbeerlijk is om zich voorzichtig te wagen op de woelige aandelen- en obligatiemarkten. Terwijl de particuliere belegger in de jaren 90 zelf zijn geld kon beheren (het volstond effecten aan te kopen en te wachten tot de stijgende markt haar werk deed), geldt dit vandaag de dag niet langer. Het actieve beheer van het fonds wordt voortdurend aangepast aan de evoluties van de beurs. Zo kan het gedeelte aandelen oplopen tot een maximum van 49% bij dragende markten en worden verlaagd tot 0% in geval van hoge volatiliteit. Dankzij die flexibiliteit is het fonds bijzonder resistent in periodes van crisis en kan het voluit profiteren van periodes van stijging. Bron: Intern onderzoeksdocument van Deutsche Bank. Voor meer informatie over het fonds Ethna Aktiv E-T, gelieve de site te raadplegen. Evolutie van het fonds Ethna Aktiv E-T sinds de oprichting ervan (6/07/2009) /07/2009 3/2/2009 7/06/200 02/2/200 9/05/20 07//20 9/04/202 04/0/202 2/03/203 05/09/203 20/02/204 Bron: Bloomberg De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie. First Eagle Amundi International Fund Class AHE-C Dit fonds naar Luxemburgs recht heeft als doel de kapitaalgroei te maximaliseren door zijn beleggingen over alle activacategorieën te diversifiëren, waarbij wordt belegd in aandelen en obligaties uit de hele wereld, zonder specifieke beperking (zoals bijvoorbeeld geografische of sectorbeperkingen). Bovendien kan het fonds contanten of deposito s aanhouden en tot 0% van zijn nettoactiva beleggen in beleggingsfondsen. Het gebruik van afgeleide producten zal integraal deel uitmaken van het beleggingsbeleid en van de beleggingsstrategieën van het fonds voor blootstellingsdoeleinden en/of om de impact van wisselkoersschommelingen en/of het marktrisico te verminderen. Bron: Intern onderzoeksdocument van Deutsche Bank. Voor meer informatie over het fonds First Eagle Amundi International Fund Class AHE-C, gelieve de site te raadplegen. Evolutie van het fonds First Eagle Amundi International Fund Class AHE-C sinds de oprichting ervan (9/08/2009) /08/2009 9/02/200 9/08/200 9/02/20 9/08/20 9/02/202 9/08/202 9/02/203 9/08/203 9/02/204 Bron: Bloomberg De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.

4 JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (acc) Dit fonds naar Luxemburgs recht stelt zich tot doel een regelmatig inkomen te bieden door middel van wereldwijde beleggingen in aandelen en obligaties. Het grootste deel van zijn activa wordt belegd in schuldinstrumenten, maar het compartiment kan eveneens investeren in aandelen, vastgoedbeleggingsfondsen, afgeleide financiële instrumenten, Bovendien maakt het fonds niet enkel gebruik van effecten in euro, maar ook van activa uitgedrukt in om het even welke munteenheid. Het flexibele allocatieproces van dit compartiment biedt bewegingsvrijheid binnen de activaklassen, sectoren en markten naargelang de opportuniteiten die zich aandienen. Bron: Intern onderzoeksdocument van Deutsche Bank. Voor meer informatie over het fonds JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (acc), gelieve de site te raadplegen. Evolutie van het fonds JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (acc) sinds de oprichting ervan (0/03/202) /03/202 20/05/202 08/08/202 27/0/202 5/0/203 05/04/203 24/06/203 2/09/203 0/2/203 9/02/204 Bron: Bloomberg De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie. Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in verschillende scenario s worden aangewend (bv. de stijging van de beursindex). De diversificatie van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem contact op met uw agentschap of bel Tele- Invest op het nummer voor meer details.

5 Concreet... Illustratie van de berekening van de eenmalige coupon op de eindvervaldag (7/04/2023) Dit voorbeeld wordt enkel ter informatie gegeven en geeft bijgevolg geen enkele garantie voor het reële rendement. Ongunstig scenario Neutraal scenario Gunstig scenario Beste prestatie uit 3 fondsen tussen het initiële niveau 2 en het slotniveau 3 Prestatie van het tweede beste fonds tussen het initiële niveau 2 en het slotniveau 3 Prestatie van het laatste fonds tussen het initiële niveau 2 en het slotniveau 3 Berekening van de eenmalige coupon Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag Actuarieel brutorendment bij dit scenario 4 0% 54% 72% -2% 36% 45% -5% -9% 27% (0% x 50%)+(-2% x 30%)+ (-5% x 20%) = (5%) + (-3,60%) + (-3%) = -,60% (54% x 50%)+(36% x 30%)+ (-9% x 20%) = (27%) + (0,8%) + (-,8%) = 36% (72% x 50%)+(45% x 30%)+ (27% x 20%) = (36%) + (3,5%) + (5,4%) = 54,90% 0% 36% 54,90% -0,22% 3,25% 4,75% Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever. 2 Slotkoers van de netto inventariswaarde van het fonds op de initiële observatiedatum (7/04/204). 3 Rekenkundig gemiddelde van de netto inventariswaarde van de drie onderliggende fondsen tijdens de 3 trimestriële obsevatiedata van de 3 laatste jaren van de looptijd van het product. 4 Rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die gedetailleerd beschreven staan in de technische fiche en vóór roerende voorheffing. In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kan de coupon, waarvan de betaaldatum na het faillissement ligt, verloren zijn en zal de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het gestructureerd schuldinstrument zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerd schuldinstrument rekening houdend met de faling en kan in het slechtste geval 0% zijn.... Een product uitgegeven door Deutsche Bank AG Dit product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG (rating A, stabiele outlook volgens S&P en A2, negatieve outlook volgens Moody s). Deutsche Bank AG behoort tot de belangrijkste investeringsbanken ter wereld, maar oefent een aanzienlijk deel van haar activiteiten ook uit bij particuliere klanten. De bank, die een toonaangevende speler is in Duitsland en Europa, groeit nog aanhoudend in Noord-Amerika, Azië en in de belangrijkste opkomende markten. Met meer dan werknemers in 73 landen biedt Deutsche Bank haar financiële diensten overal ter wereld aan. Meer weten over de ratings? Raadpleeg

6 Prospectus Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de eventuele supplementen eraan, de samenvatting in het Frans en het Nederlands en de definitieve voorwaarden. De Prospectus (Rainbow Notes linked to Ethna-AKTIV E (T), JPM Global Income A (acc) and First Eagle Amundi International Fund AHE (C)) werd op 07/03/204 goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier, en dient gelezen te worden in samenhang met het Basisprospectus (Programme for the Issuance of Certificates, Warrants and Notes) van 9/2/203 dat werd goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier, de supplementen eraan van 0/0/204, 2/02/204 en /03/204 en het Registratiedocument van 27/05/203 en de supplementen eraan van 5/7/203, /08/203, 4//203, 2/2/203, 27/2/203, 0/02/204 en het 202-Registratiedocument (samen de Registratiedocumenten). Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer of raadplegen op de website De eventuele supplementen bij het Prospectus of Basisprospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Prospectus en bij het Basisprospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.... De belangrijkste risico s Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit soort complexe producten kennen (Zie Type belegging en Doelpubliek op pagina ). Meer informatie over de risico s die inherent zijn aan deze belegging vindt u op de pagina s 98 tot 39 van het Basisprospectus van 9/2/203. De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeiten, Bescherming en Groei), laat u toe een portefeuille samen te stellen in lijn met uw doel stellingen. Meer details vindt u op Categorie: Bescherming BESCHERMING Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte van uw geld waarvan u het kapitaal wenst te behouden (gematigd tot gemiddeld kredietrisico) en waarbij u een bescheiden rendement aanvaardt evenals een langere looptijd dan deze die van toepassing is op uw liquiditeiten. Om in te tekenen Tele-Invest Financial Center Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst Mijn financiële gegevens in te vullen via uw Online Banking. DB Product Profile = het laagste risico 5 = het hoogste risico Wat is het DB Product profile? Het DB Product Profile is een quotering, ontwikkeld door Deutsche Bank, die u helpt om te bepalen of dit product in overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt weergegeven door een cijfer van (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). Kredietrisico Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij alle gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bv. faillissement, wanbetaling, ) van de uitgever. In geval van een faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen coupon. Risico op prijsschommeling van het product Dit product is, net als alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert. Liquiditeitsrisico Dit product wordt genoteerd op de beurs van Luxemburg. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Deutsche Bank AG de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer % bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt Deutsche Bank AG zich het recht voor de effecten niet langer van de houder terug te kopen, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde.000 per coupure) gedurende de looptijd ervan. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde.000 per coupure) door de uitgever (tenzij de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat). Rendementrisico Door dit product te kopen, stelt u zich bloot aan een rendementrisico. In geval de 3 fondsen tussen het initiële en het slotniveau dalen of indien de som van de weerhouden prestaties van de 3 fondsen gelijk is aan of lager is dan 0%, hebt u geen recht op een coupon en verbindt Deutsche Bank AG zich er enkel toe op eindvervaldag u de nominale waarde (zijnde.000 per coupure) terug te betalen (het actuarieel brutorendement bedraagt -0,22% rekening houdend met de uitgifteprijs van 02%). Risico verbonden aan de onderliggende fondsen Indien gebeurtenissen Deutsche Bank AG London niet meer toelaten haar verplichtingen na te komen (zoals bijvoorbeeld, liquidatie of faillissement van het fonds, onmogelijk om het fonds door te verkopen, ), zullen de onderliggende fondsen niet vervangen worden en zou het product vroegtijdig terugbetaald kunnen worden aan de marktwaarde. In het slechtste geval zou deze marktwaarde lager kunnen zijn dan het oorspronkelijk belegd kapitaal vóór kosten. Voor meer informatie over deze gebeurtenissen, gelieve de pagina s 276 tot 279 van het Basisprospectus van 9/2/203 te raadplegen. 50% van de beste prestatie uit 3 fondsen + 30% van de tweede beste prestatie en 20% van de prestatie van het derde fonds tussen het initiële en het slotniveau.

7 Technische fiche Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity Best Allocator 2023 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde.000 per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval de uitgever failliet gaat of in gebreke blijft. Uitgever Deutsche Bank AG Rating S&P: A (outlook: stabiel) / Moody s: A2 (outlook: negatief) Verdeler Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 2 ISIN-code Munteenheid Nominale waarde Inschrijving op de primaire markt Provisie en kosten Onderliggende fondsen XS Initiële observatiedatum 7/04/ per coupure Van 0/03/204 tot 5/04/204 Uitgifte- en betaaldatum: 7/04/204 Uitgifteprijs: 02% van de nominale waarde (zijnde.020 per coupure). In de uitgifteprijs is een beleggingsprovisie van 2% inbegrepen. De omvang van de emissie zou maximum mogen bedragen. De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel houdt het volgende af: Een plaatsingsvergoeding van 2%. Een plaatsingsvergoeding op jaarbasis van maximum 0,40%. Deze twee vergoedingen zijn inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere kosten die eventueel worden afgehouden door de uitgever, voor de structurering of de uitgifte van het product, zitten eveneens reeds vervat in de uitgifteprijs. Ethna Aktiv E-T (LU ) First Eagle Amundi International Fund Class AHE-C (LU ) JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (acc) - (LU ) De netto inventariswaarde van deze fondsen kunnen geraadpleegd worden op de site Laatste observatiedata 08/04/2020, 0/07/2020, 09/0/2020, 08/0/202, 09/04/202, 09/07/202, 08/0/202, 0/0/2022, 07/04/2022, 08/07/2022, 0/0/2022, 0/0/2023, 06/04/2023 Initieel niveau Slotniveau Eindvervaldag 7/04/2023 Eenmalige coupon op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag Verkoop voor de eindvervaldag Beurstaks De netto inventariswaarde van elk fonds op de initiële observatiedatum. Rekenkundig gemiddelde van de netto inventariswaarde van elk onderliggende fonds tijdens de 3 trimestriële observatiedata van de laatste 3 jaren van de looptijd van het product. Eenmalige coupon op de eindvervaldag die bepaald wordt door de som te nemen van 50% van de prestatie van het best presterende fonds tussen het initiële niveau en het slotniveau, 30% van de prestatie van het tweede best presterende fonds tussen het initiële niveau en het slotniveau en 20% van de prestatie van het laatste fonds tussen het initiële niveau en het slotniveau. Recht op terugbetaling van 00% van de nominale waarde (zijnde.000 per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever. De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks door te verkopen voor hun eindvervaldag aan Deutsche Bank AG (zie ook Liquiditeitsrisico» hierboven). Hierbij zullen makelaarskosten van maximaal 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, worden toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks worden bijgewerkt. Deze waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele- Invest op het nummer Inschrijving op de primaire markt: geen 3 Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 ) 3 Terugbetaling op de eindvervaldag: geen 3 Roerende voorheffing 25% op de uitgekeerde coupon op de eindvervaldag 3. In geval van doorverkoop voor de eindvervaldag, wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs. Levering Geen materiële levering mogelijk 4 DB Product Profile Prospectus Belangrijk bericht De prospectus (Rainbow Notes linked to Ethna-AKTIV E (T), JPM Global Income A (acc) and First Eagle Amundi International Fund AHE (C)) werd op 07/03/204 goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier, en dient gelezen te worden in samenhang met het Basisprospectus (Programme for the Issuance of Certificates, Warrants and Notes) van 9/2/203 dat werd goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier, de supplementen eraan van 0/0/204, 2/02/204 en /03/204 en het Registratiedocument van 27/05/203 en de supplementen eraan van 5/7/203, /08/203, 4//203, 2/2/203, 27/2/203, 0/02/204 en het 202-Registratiedocument (samen de Registratiedocumenten). Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten. Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied, noch aan de inwoners van de Verenigde Staten. V.U.: Gregory Berleur. Brochure van 20/03/204. Deutsche Bank AG, 2, Taunusanlage, Francfort-sur-le-Main, Allemagne, RC Francfort-sur-le-Main n HRB Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, 7 avenue Marnix, 000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, TVA BE , IBAN BE , IHK D-H0AV-L0HOD-4. Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, dan zal Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel dit via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product. 2 Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten. 3 Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. 4 Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven. 5 Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt voorgesteld door een cijfer dat gaat van (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie, raadpleeg 6 Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op dit product, elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site Deze communicatie zal gebeuren via haar website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel.

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer

Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer ¾ Gestructureerd schuldinstrument met een looptijd van 9 jaar, uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch ¾ Eenmalige bruto 1 coupon

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door Codeis Securities S.A.

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 Complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 (afgekort

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Variabele jaarlijkse brutocoupon gekoppeld aan de prestatie op jaarbasis

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie