Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI* regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI* regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd."

Transcriptie

1

2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014 van de Stichting Timulazu. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting en geeft verder inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI* regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. Namens het bestuur van Stichting Timulazu, Wilfred Eikelboom, Voorzitter Laag Zuthem, 31 december 2014 * Controleren of een stichting een ANBI registratie heeft? Ga naar en zoek in de zoekbalk; anbi opzoeken. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Profiel van Stichting Timulazu Hoofdstuk 2. De doelstelling van het actuele beleid Hoofdstuk 3. De werkzaamheden Hoofdstuk 4. Werving en fondsen Hoofdstuk 5. Beheer van fondsen Hoofdstuk 6. Besteding van fondsen Hoofdstuk 7. Stichting gegevens Stichting Timulazu Beleidsplan dec

4 1. Profiel van Stichting Timulazu Stichting Timulazu werd in 2012 opgericht en notarieel geregistreerd in zowel Nederland als in Roemenië. Timulazu komt voort uit de droom van Evaline Pongrat van der Kolk. Zij heeft eerder vele jaren met minderbedeelden en in kindertehuizen in Roemenië gewerkt en een project bedacht om jeugdigen te helpen die kansarm zijn om voor zichzelf een toekomst te realiseren in de huidige Roemeense maatschappij. De Stichting Timulazu heeft als hoofddoel om Roemeense jongvolwassenen een betere toekomst te bieden door het creëren en aanbieden van woon- en werkbegeleiding. De Stichting bestaat als naam zowel in Roemenië als in Nederland. De twee Stichtingen hebben in beide landen hetzelfde doel. Maar de werkwijzen verschillen om dat doel te verwezenlijken. De beide stichtingen zijn niet juridisch met elkaar verbonden. Nederland: Stichting Timulazu Het bestuur van de Stichting Timulazu Nederland omvat vijf leden. Zij beslissen over de financiële- en Stichting zaken waarmee zij in Nederland te maken heeft. Ook runt de Stichting in Nederland een kringloopwinkel. Deze kringloopwinkel is gesitueerd in Heino (OV) en haar inkomsten dienen als financiële ondersteuning aan het project. Daarnaast worden er jaarlijks terugkomende activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Verder worden er giften ontvangen. Het bestuur van Stichting Timulazu maakt niet alleen gebruik van de hulp van bedrijven en andere stichtingen, maar ook van veel vrijwilligers, familieleden, kennissen, vrienden en dorpsgenoten om zo het beste resultaat voor de Stichting te halen. Stichting Timulazu werkt samen met Stichting Felebarat te Lutten die de kinderboerderij in Roemenië ondersteunt. Er worden gezamenlijke acties ondernomen en de Stichtingen helpen elkaar met het verkrijgen van subsidies en fondsen. Roemenië: Asociatia Timulazu Het bestuur van de Associatie in Roemenië bestaat uit drie leden. Zij beslissen over de financiële- en bestuurszaken waarmee de Associatie te maken heeft in Roemenië. Het project van de Associatie Timulazu is gestationeerd op een oude voormalige staatsboerderij in Sȃnmărgitha te Mures. Op deze voormalige staatsboerderij worden/zijn een kinderboerderij en een camping (met appartementen) gerealiseerd, die ook dienen als financiële ondersteuning voor het project. De Associatie huurt de staatsboerderij en terrein van Jan Bosch. In het contract heeft de Associatie het eerste recht op aankoop. Het bestuur in Roemenië werkt samen met andere Stichtingen zoals; Coming Home en Diakonos. Daarnaast werken ze samen met de Roemeense kinderbescherming voor het werven en selecteren van de jongvolwassenen voor het project. Door het netwerk van de projectleidster, Evaline Pongrat, kan zij stageplekken realiseren en bemiddelen bij het verkrijgen van (vast) werk van de jeugdigen. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

5 2. De doelstelling en het actuele beleid De doelstelling Stichting Timulazu richt zich geheel op het woon- en werkproject voor Roemeense jongvolwassenen die uit probleem gezinnen komen of uit een kindertehuis. In Roemenië werken we samen met de kinderbescherming. In Roemenië zijn niet veel organisaties die hulp bieden aan jongvolwassenen. De Roemeense kinderbescherming is dan ook graag bereid om te helpen. Het actuele beleid In het actuele beleid staan de volgende thema s centraal: Vanuit Nederland zorg dragen voor een stabiele financiële ondersteuning d.m.v. de kringloopwinkel, terugkomende acties en sponsorgelden. In Roemenië starten met het project en het een erkend leerbedrijf laten worden. Jongvolwassenen onderdak bieden en leren werken op de voormalige staatsboerderij. In Roemenië zelfstandig inkomsten genereren voor het project d.m.v. het aanbieden van een educatieve- en publieke zorgboerderij en een camping. De jongvolwassenen van het project kunnen hier hun noodzakelijke werkervaring op doen. Roemeense jongvolwassenen een twee jaar durende begeleiding geven om zelfstandig te worden om nadien zelfstandig te kunnen (over)leven in de Roemeense maatschappij. Het twee jarige werk- en woon project De jongvolwassenen zullen twee jaar lang opvang krijgen. In die twee jaar zullen zij verschillende leer- en ontwikkelingsfases krijgen. Daarnaast zal er voor werk worden gezorgd. Dit werk bestaat uit het runnen van de camping, onderhoud, administratie en recreatie en sport begeleiding van groepen. Hierdoor leren de jongvolwassenen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en gastvrijheid geven. Het eerste jaar De ontwikkeling fases/cursussen zullen zijn: - Sociaalvaardigheden: assertiviteit, zelfvertrouwen, agressie, verantwoordelijkheid, - Omgang met financiering en administratie, - Leren omgaan met leidinggevende, collega s en arbeidsritme, - Gastvrijheid, - Seksuele voorlichting, - Huishoudelijke en onderhoudstaken, - Engelse en Roemeense taal, - Klussen in en rond het huis, onderhoud. Dit wordt gedaan om hun functioneren op het werk, met andere mensen en met zichzelf te optimaliseren. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

6 Het tweede jaar In het tweede jaar wordt er meer gericht op de zelfstandigheid van een jongvolwassene. Ze zullen sollicitatie training krijgen en zullen op zoek moeten gaan naar woning en werk in de stad. In het tweede jaar zullen zij gelegenheid krijgen om stage te lopen en om zijn/haar beroep te kiezen. Dit zullen verschillende stages zijn om zo de omgang met verschillende bazen en collega s te beproeven. In het laatste half jaar van het tweede jaar zal de jongere een beroepsstudie volgen en zo de kennis en ervaring krijgen om later een vaste baan te kunnen krijgen. Ook zal de jongvolwassene op zoek moeten gaan naar een gepaste woning die betaalbaar en veilig is. De jongvolwassenen zouden ook samen iets kunnen gaan huren als zij een goede band met elkaar hebben opgebouwd. Dit alles wordt begeleidt door de begeleiders van het woon- en werkproject. De verschillende begeleiders beschikken over een netwerken van bedrijven met stage plaatsen. De stichting wil ook meer aandacht vragen voor discriminatie van zigeuners en hen de mogelijkheid geven ervaring en kennis op te doen in een beroep zodat hij/zij meer kans van slagen hebben in de maatschappij. Wens: de wens is dat jongvolwassenen die het woon- werk programma hebben afgerond werkervaring hebben en integer handelen. Er zijn meerdere projecten die jongvolwassenen helpen om zelfstandig te laten worden. De projectleidster in Roemenië heeft met deze projecten contact gehad en ideeën uitgewisseld. Door Timulazu ontstaat er nu een vangnet in de regio Mures voor Roemeense jongvolwassenen. De redenen voor het woon- werk project van AssociatieTimulazu in Roemenië zijn: Er is te weinig nazorg/opvang voor Roemeense jongvolwassenen die uit de kinderbescherming, een gezinshuis, van straat en een problematische thuissituatie komen. Het helpen van straatjongeren, contact met deze jongvolwassenen onderhouden en de jongvolwassenen volgen. Het helpen van jongeren uit problematische gezinnen die hulp nodig hebben om op eigen benen te gaan staan. Ervaring De projectleidster, Evalina Pongrat - van der Kolk, heeft zelf in de laatste 10 jaar in Roemenië gewoond en heeft vele situaties gezien waarin jongvolwassenen terecht zijn gekomen zoals: in de prostitutie, de gevangenis, ongewenst zwanger, verbannen uit het gezin enz. Stichting Timulazu wil de vicieuze cirkel onderbreken van deze jongvolwassenen, wat bestaat uit overleven door stelen, lijm snuiven, prostitutie, leven in opvang tehuizen en imiteren van gedrag van groepen om erbij te horen. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

7 Jongvolwassenen die uit het systeem van de kinderbescherming stromen door naar: - Een leven op straat; - een asiel voor een goedkope slaapplek; - een buitenlandse organisatie en geven ze een appartement in de stad met begeleiding. Roemeense jongvolwassenen worden niet vanuit een kindertehuis opgevoed om zelfstandig te wonen, werken en voor zichzelf te zorgen in de Roemeense samenleving. Woonbegeleiding en nazorg kent men niet in het systeem van kindertehuizen. De projectleidster heeft ervaring opgedaan bij een andere buitenlandse organisatie die woonbegeleiding geeft aan jongvolwassenen. In Roemenië zijn er nog weinig woonbegeleiding vormen of andere sociale vangnetten voor die jongvolwassenen die het niet zelfstandig redden in de maatschappij. Daarom wil Stichting Timulazu jongvolwassenen opvangen die van de kinderbescherming, kindertehuizen, van straat of van een problematische thuissituatie komen. De leeftijd van jongens en meiden is vanaf 18 jaar en ouder en de jongvolwassenen moeten klaar zijn met school. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

8 3. De werkzaamheden Nederland De werkzaamheden van Stichting Timulazu Nederland zijn gericht op het uitbaten van o.a. de kringloopwinkel met daarnaast als concrete activiteiten: Vervangend pand voor de kringloopwinkel zoeken voordat de huurperiode van het huidige pand is afgelopen. Een vast pand realiseren voor de kringloopwinkel. Vrijwilligers voor de kringloopwinkel werven en activiteiten organiseren. Terugkomende activiteiten organiseren. Vaste sponsoren en donateurs werven. Administratie en PR voor de Stichting en de kringloopwinkel verzorgen. Door samen te werken met Gemeenten en andere stichtingen/organisaties ontstaan er extra kansen en mogelijkheden om - (in de toekomst) een re-integratietraject en/of dagbesteding aan te bieden in de kringloopwinkel. Roemenië De werkzaamheden van Stichting Timulazu Roemenië zijn specifiek gericht op de uitvoering en ondersteuning van o.a. het woon- werkproject met als concrete activiteiten: Samenwerken met de locale Kinderbescherming en het realiseren om erkend te worden als leerbedrijf instituut. Administratie bijhouden van de vrijwilligers, werknemers, kinderboerderij, camping en project. Camping en kinderboerderij onderhouden en verder uitbouwen. Public Relations voor kinderboerderij en camping vormgeven en uitvoeren. Door samen te werken met organisaties als de kinderbescherming en leerbedrijf instituten ontstaan er extra kansen indien de Stichting wordt erkend als leerbedrijf om de jongvolwassenen te helpen. Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken worden aanvullende activiteiten uitgevoerd, bijvoorbeeld mensen werven en enthousiasmeren die de stichting op vrijwillige basis willen helpen met verschillende functies en taken. Voor meer gerichte informatie verwijzen wij naar de jaarverslagen van de Stichting en de diverse nieuwsbrieven. Deze zijn te vinden op Stichting Timulazu Beleidsplan dec

9 4. Werving van fondsen Werving en samenwerking De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar directe, effectieve manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden d.m.v. nieuwsbrieven en persoonlijke verslagen aan organisaties/bedrijven. Een bijzonder aandachtspunt is de intensievere samenwerking met Stichting Felebarat die helpt bij de opbouw van de kinderboerderij in Roemenië d.m.v. financiën, klusgroepen en middelen. Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, ontvangt de Stichting meer incidentele donaties van organisaties zoals collectes van kerken, Scania Zwolle, dienstverlening Braakman, Grafische bedrijf Bredewold, Stichting Weeshuis der Hervormden, Stichting Felebarat, Borst Techniek, Roemenië Schuur Grijpskerke, Stichting Hulptransport Oost Europa, Bedrijven in Heino, en verdere persoonlijke initiatieven. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

10 5. Beheer van fondsen De fondsen van Stichting Timulazu zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting Timulazu (ingeschreven te Zwolle onder nummer ). De stichting beheert rekening NL80 RBRB (Regiobank, op naam van Stichting Timulazu). Jaarlijks worden enkele tienduizenden euro s geworven en zo direct mogelijk besteed aan het project en ondernemingskosten van de kringloopwinkel en de jaarlijkse activiteiten. De kringloopwinkel is een onderneming en deze is volgens Nederlandse wetgeving verplicht omzetbelasting te betalen. De ondernemingskosten zijn gering en hebben o.a. betrekking op kosten voor gas, water en licht, lokale belastingen(en), de bankadministratie, overboeking kosten fondsen, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties, kosten voor transporten van zaken naar Roemenië. Alle kosten voor de kringloopwinkel worden in een apart bestand bij gehouden. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

11 6. Besteding van fondsen De besteding van fondsen gebeurt in overleg met het bestuur in Roemenië van Stichting Timulazu. De bestedingen hebben te maken met kosten van het project in Roemenië zoals: loon, onkosten i.v.m. de opbouw en onderhoud van de camping, onkosten i.v.m. opbouw en onderhoud van de kinderboerderij, onkosten bouw en onderhoud van de appartementen, voeding, cursusbenodigdheden, gezondheidszorg, opleiding en sport activiteiten van de project jongvolwassenen. Daarnaast heeft de stichting in het bijzonder aandacht voor: - Het beleid van de stichting die er op is gericht om het mogelijk te maken dat in de toekomst de inkomsten uit de exploitatie van de kinderboerderij en de camping voor een groot deel bijdragen dat het project financieel zelfstandig wordt; - Uitbreiding op de kinderboerderij en camping met zomerkampen voor Roemeense kinderen; - Mogelijkheden om de activiteiten op de voormalige staatsboerderij uit te breiden door het deel, wat nu nog in gebruik is door de eigenaar, erbij te trekken; - De mogelijkheid om in de toekomst een vast pand voor de kringloop te betrekken, Waardoor de kringloopwinkel haar eigen onkosten uit de verkoopomzet terug kan verdienen. - Financiële middelen te werven om te zijner tijd de voormalige staatsboerderij van de huidige eigenaar te kunnen kopen met een zo gering mogelijke aanvullende financiering. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

12 7. Stichting gegevens RSIN/fiscaal nummer: Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam: Stichting Timulazu Statutaire zetel: Laag-Zuthem, gemeente Raalte Internetadres: Kamer van koophandel nr.: te Zwolle Bankrekeningnummer: NL80 RBRB Contactgegevens: Postadres: Secretaris: W. Laarman; Kolkweg 2, 8055PK Laag-Zuthem Contact: Penningmeester: W. van der Kolk, mobiel nummer; Voorzitter: W. Eikelboom, mobiel nummer: Bezoekersadres Kringloop: Canadastraat 38, 8141AD te Heino Bestuurssamenstelling: Het beloningsbeleid: De doelstelling: Activiteiten: Financiële verantwoording: Vijf bestuursleden, oneven aantal, gezamenlijk bevoegd. Voorzitter: W. Eikelboom Secretaris: W. Laarman Penningmeester: W. van der Kolk Bestuurslid: G. van der Kolk Bestuurslid: L. van der Kolk - van Leussen Bestuursleden en vrijwilligers werken op vrijwillige basis. Er wordt momenteel geen vrijwilligersvergoeding betaald. Met de ambitie een vast pand voor de kringloopwinkel te verkrijgen zal dit in de toekomst wellicht wijzigen. Onkosten voor het werven van financiën en fondsen wordt door de stichting betaald. De stichting heeft ten doel: a. Roemeense jongeren een betere toekomst te bieden door het geven van woon- en werkbegeleiding. b. Het verrichten van alle verdere handelingen/activiteiten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. c. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van tweejarige opvang en ondersteuning aan Roemeense jongeren zodat deze jongeren de nodige maatschappelijke vaardigheden en capaciteiten opdoen. Jaarlijks terugkomende activiteiten; - Paasvuur in Laag-Zuthem - Roemeens restaurant - Verkoop van ansichtkaarten - Kerstactiviteit; cup cakes verkoop, kerstwandeling of oud en nieuw loterij - Potgrondverkoop - Kraam op Koninginnedag, rommelmarkten en dorpsfeesten De kringloop is een vast gegeven en heeft openingstijden, zie website Wij zijn een non-profit organisatie, wij zamelen in Nederland geld in met acties en de kringloopwinkel om het woon- en werkproject in Roemenië te financieren. Wij hebben geen winstoogmerk. De Stichting Timulazu Beleidsplan dec

13 kringloopwinkel is een onderneming en betaald omzetbelasting. De kringloopwinkel betaalt haar onkosten uit de omzet. Jaarverslagen/nieuwsbrieven: Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie Camping in Roemenië Stichting Timulazu Beleidsplan dec

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016 Beleidsplan Onyame 2014 2016 1. Inleiding Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van de Stichting Onyame. Deze stichting faciliteert ontwikkelingswerk in Ghana. Het feitelijke ontwikkelingswerk wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Oprichting De Nederlandse Stichting Docenten voor Afrika is statutair gevestigd te Velsen, opgericht op 12 maart 2009. Registratie De stichting is ingeschreven

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Beleidsplan. Verander de wereld, doe het één voor één!

Beleidsplan. Verander de wereld, doe het één voor één! P/A Meander 43 1619 XR Andijk www.hartvoormoldavie info@hartvoormoldavie.nl Bank: NL 43 RABO 03100 42321 Beleidsplan Verander de wereld, doe het één voor één! INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 1 2. Strategie

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Bestuur en vrijwilligers... 3 3. Draagvlak, voorlichting en communicatie... 3 4. Werkbezoek

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation.

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation. Projectvoorstel 1 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 E-mail: info@thempowerfoundation.com

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie