Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI* regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI* regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd."

Transcriptie

1

2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014 van de Stichting Timulazu. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting en geeft verder inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI* regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. Namens het bestuur van Stichting Timulazu, Wilfred Eikelboom, Voorzitter Laag Zuthem, 31 december 2014 * Controleren of een stichting een ANBI registratie heeft? Ga naar en zoek in de zoekbalk; anbi opzoeken. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Profiel van Stichting Timulazu Hoofdstuk 2. De doelstelling van het actuele beleid Hoofdstuk 3. De werkzaamheden Hoofdstuk 4. Werving en fondsen Hoofdstuk 5. Beheer van fondsen Hoofdstuk 6. Besteding van fondsen Hoofdstuk 7. Stichting gegevens Stichting Timulazu Beleidsplan dec

4 1. Profiel van Stichting Timulazu Stichting Timulazu werd in 2012 opgericht en notarieel geregistreerd in zowel Nederland als in Roemenië. Timulazu komt voort uit de droom van Evaline Pongrat van der Kolk. Zij heeft eerder vele jaren met minderbedeelden en in kindertehuizen in Roemenië gewerkt en een project bedacht om jeugdigen te helpen die kansarm zijn om voor zichzelf een toekomst te realiseren in de huidige Roemeense maatschappij. De Stichting Timulazu heeft als hoofddoel om Roemeense jongvolwassenen een betere toekomst te bieden door het creëren en aanbieden van woon- en werkbegeleiding. De Stichting bestaat als naam zowel in Roemenië als in Nederland. De twee Stichtingen hebben in beide landen hetzelfde doel. Maar de werkwijzen verschillen om dat doel te verwezenlijken. De beide stichtingen zijn niet juridisch met elkaar verbonden. Nederland: Stichting Timulazu Het bestuur van de Stichting Timulazu Nederland omvat vijf leden. Zij beslissen over de financiële- en Stichting zaken waarmee zij in Nederland te maken heeft. Ook runt de Stichting in Nederland een kringloopwinkel. Deze kringloopwinkel is gesitueerd in Heino (OV) en haar inkomsten dienen als financiële ondersteuning aan het project. Daarnaast worden er jaarlijks terugkomende activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Verder worden er giften ontvangen. Het bestuur van Stichting Timulazu maakt niet alleen gebruik van de hulp van bedrijven en andere stichtingen, maar ook van veel vrijwilligers, familieleden, kennissen, vrienden en dorpsgenoten om zo het beste resultaat voor de Stichting te halen. Stichting Timulazu werkt samen met Stichting Felebarat te Lutten die de kinderboerderij in Roemenië ondersteunt. Er worden gezamenlijke acties ondernomen en de Stichtingen helpen elkaar met het verkrijgen van subsidies en fondsen. Roemenië: Asociatia Timulazu Het bestuur van de Associatie in Roemenië bestaat uit drie leden. Zij beslissen over de financiële- en bestuurszaken waarmee de Associatie te maken heeft in Roemenië. Het project van de Associatie Timulazu is gestationeerd op een oude voormalige staatsboerderij in Sȃnmărgitha te Mures. Op deze voormalige staatsboerderij worden/zijn een kinderboerderij en een camping (met appartementen) gerealiseerd, die ook dienen als financiële ondersteuning voor het project. De Associatie huurt de staatsboerderij en terrein van Jan Bosch. In het contract heeft de Associatie het eerste recht op aankoop. Het bestuur in Roemenië werkt samen met andere Stichtingen zoals; Coming Home en Diakonos. Daarnaast werken ze samen met de Roemeense kinderbescherming voor het werven en selecteren van de jongvolwassenen voor het project. Door het netwerk van de projectleidster, Evaline Pongrat, kan zij stageplekken realiseren en bemiddelen bij het verkrijgen van (vast) werk van de jeugdigen. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

5 2. De doelstelling en het actuele beleid De doelstelling Stichting Timulazu richt zich geheel op het woon- en werkproject voor Roemeense jongvolwassenen die uit probleem gezinnen komen of uit een kindertehuis. In Roemenië werken we samen met de kinderbescherming. In Roemenië zijn niet veel organisaties die hulp bieden aan jongvolwassenen. De Roemeense kinderbescherming is dan ook graag bereid om te helpen. Het actuele beleid In het actuele beleid staan de volgende thema s centraal: Vanuit Nederland zorg dragen voor een stabiele financiële ondersteuning d.m.v. de kringloopwinkel, terugkomende acties en sponsorgelden. In Roemenië starten met het project en het een erkend leerbedrijf laten worden. Jongvolwassenen onderdak bieden en leren werken op de voormalige staatsboerderij. In Roemenië zelfstandig inkomsten genereren voor het project d.m.v. het aanbieden van een educatieve- en publieke zorgboerderij en een camping. De jongvolwassenen van het project kunnen hier hun noodzakelijke werkervaring op doen. Roemeense jongvolwassenen een twee jaar durende begeleiding geven om zelfstandig te worden om nadien zelfstandig te kunnen (over)leven in de Roemeense maatschappij. Het twee jarige werk- en woon project De jongvolwassenen zullen twee jaar lang opvang krijgen. In die twee jaar zullen zij verschillende leer- en ontwikkelingsfases krijgen. Daarnaast zal er voor werk worden gezorgd. Dit werk bestaat uit het runnen van de camping, onderhoud, administratie en recreatie en sport begeleiding van groepen. Hierdoor leren de jongvolwassenen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en gastvrijheid geven. Het eerste jaar De ontwikkeling fases/cursussen zullen zijn: - Sociaalvaardigheden: assertiviteit, zelfvertrouwen, agressie, verantwoordelijkheid, - Omgang met financiering en administratie, - Leren omgaan met leidinggevende, collega s en arbeidsritme, - Gastvrijheid, - Seksuele voorlichting, - Huishoudelijke en onderhoudstaken, - Engelse en Roemeense taal, - Klussen in en rond het huis, onderhoud. Dit wordt gedaan om hun functioneren op het werk, met andere mensen en met zichzelf te optimaliseren. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

6 Het tweede jaar In het tweede jaar wordt er meer gericht op de zelfstandigheid van een jongvolwassene. Ze zullen sollicitatie training krijgen en zullen op zoek moeten gaan naar woning en werk in de stad. In het tweede jaar zullen zij gelegenheid krijgen om stage te lopen en om zijn/haar beroep te kiezen. Dit zullen verschillende stages zijn om zo de omgang met verschillende bazen en collega s te beproeven. In het laatste half jaar van het tweede jaar zal de jongere een beroepsstudie volgen en zo de kennis en ervaring krijgen om later een vaste baan te kunnen krijgen. Ook zal de jongvolwassene op zoek moeten gaan naar een gepaste woning die betaalbaar en veilig is. De jongvolwassenen zouden ook samen iets kunnen gaan huren als zij een goede band met elkaar hebben opgebouwd. Dit alles wordt begeleidt door de begeleiders van het woon- en werkproject. De verschillende begeleiders beschikken over een netwerken van bedrijven met stage plaatsen. De stichting wil ook meer aandacht vragen voor discriminatie van zigeuners en hen de mogelijkheid geven ervaring en kennis op te doen in een beroep zodat hij/zij meer kans van slagen hebben in de maatschappij. Wens: de wens is dat jongvolwassenen die het woon- werk programma hebben afgerond werkervaring hebben en integer handelen. Er zijn meerdere projecten die jongvolwassenen helpen om zelfstandig te laten worden. De projectleidster in Roemenië heeft met deze projecten contact gehad en ideeën uitgewisseld. Door Timulazu ontstaat er nu een vangnet in de regio Mures voor Roemeense jongvolwassenen. De redenen voor het woon- werk project van AssociatieTimulazu in Roemenië zijn: Er is te weinig nazorg/opvang voor Roemeense jongvolwassenen die uit de kinderbescherming, een gezinshuis, van straat en een problematische thuissituatie komen. Het helpen van straatjongeren, contact met deze jongvolwassenen onderhouden en de jongvolwassenen volgen. Het helpen van jongeren uit problematische gezinnen die hulp nodig hebben om op eigen benen te gaan staan. Ervaring De projectleidster, Evalina Pongrat - van der Kolk, heeft zelf in de laatste 10 jaar in Roemenië gewoond en heeft vele situaties gezien waarin jongvolwassenen terecht zijn gekomen zoals: in de prostitutie, de gevangenis, ongewenst zwanger, verbannen uit het gezin enz. Stichting Timulazu wil de vicieuze cirkel onderbreken van deze jongvolwassenen, wat bestaat uit overleven door stelen, lijm snuiven, prostitutie, leven in opvang tehuizen en imiteren van gedrag van groepen om erbij te horen. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

7 Jongvolwassenen die uit het systeem van de kinderbescherming stromen door naar: - Een leven op straat; - een asiel voor een goedkope slaapplek; - een buitenlandse organisatie en geven ze een appartement in de stad met begeleiding. Roemeense jongvolwassenen worden niet vanuit een kindertehuis opgevoed om zelfstandig te wonen, werken en voor zichzelf te zorgen in de Roemeense samenleving. Woonbegeleiding en nazorg kent men niet in het systeem van kindertehuizen. De projectleidster heeft ervaring opgedaan bij een andere buitenlandse organisatie die woonbegeleiding geeft aan jongvolwassenen. In Roemenië zijn er nog weinig woonbegeleiding vormen of andere sociale vangnetten voor die jongvolwassenen die het niet zelfstandig redden in de maatschappij. Daarom wil Stichting Timulazu jongvolwassenen opvangen die van de kinderbescherming, kindertehuizen, van straat of van een problematische thuissituatie komen. De leeftijd van jongens en meiden is vanaf 18 jaar en ouder en de jongvolwassenen moeten klaar zijn met school. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

8 3. De werkzaamheden Nederland De werkzaamheden van Stichting Timulazu Nederland zijn gericht op het uitbaten van o.a. de kringloopwinkel met daarnaast als concrete activiteiten: Vervangend pand voor de kringloopwinkel zoeken voordat de huurperiode van het huidige pand is afgelopen. Een vast pand realiseren voor de kringloopwinkel. Vrijwilligers voor de kringloopwinkel werven en activiteiten organiseren. Terugkomende activiteiten organiseren. Vaste sponsoren en donateurs werven. Administratie en PR voor de Stichting en de kringloopwinkel verzorgen. Door samen te werken met Gemeenten en andere stichtingen/organisaties ontstaan er extra kansen en mogelijkheden om - (in de toekomst) een re-integratietraject en/of dagbesteding aan te bieden in de kringloopwinkel. Roemenië De werkzaamheden van Stichting Timulazu Roemenië zijn specifiek gericht op de uitvoering en ondersteuning van o.a. het woon- werkproject met als concrete activiteiten: Samenwerken met de locale Kinderbescherming en het realiseren om erkend te worden als leerbedrijf instituut. Administratie bijhouden van de vrijwilligers, werknemers, kinderboerderij, camping en project. Camping en kinderboerderij onderhouden en verder uitbouwen. Public Relations voor kinderboerderij en camping vormgeven en uitvoeren. Door samen te werken met organisaties als de kinderbescherming en leerbedrijf instituten ontstaan er extra kansen indien de Stichting wordt erkend als leerbedrijf om de jongvolwassenen te helpen. Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken worden aanvullende activiteiten uitgevoerd, bijvoorbeeld mensen werven en enthousiasmeren die de stichting op vrijwillige basis willen helpen met verschillende functies en taken. Voor meer gerichte informatie verwijzen wij naar de jaarverslagen van de Stichting en de diverse nieuwsbrieven. Deze zijn te vinden op Stichting Timulazu Beleidsplan dec

9 4. Werving van fondsen Werving en samenwerking De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar directe, effectieve manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden d.m.v. nieuwsbrieven en persoonlijke verslagen aan organisaties/bedrijven. Een bijzonder aandachtspunt is de intensievere samenwerking met Stichting Felebarat die helpt bij de opbouw van de kinderboerderij in Roemenië d.m.v. financiën, klusgroepen en middelen. Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, ontvangt de Stichting meer incidentele donaties van organisaties zoals collectes van kerken, Scania Zwolle, dienstverlening Braakman, Grafische bedrijf Bredewold, Stichting Weeshuis der Hervormden, Stichting Felebarat, Borst Techniek, Roemenië Schuur Grijpskerke, Stichting Hulptransport Oost Europa, Bedrijven in Heino, en verdere persoonlijke initiatieven. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

10 5. Beheer van fondsen De fondsen van Stichting Timulazu zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting Timulazu (ingeschreven te Zwolle onder nummer ). De stichting beheert rekening NL80 RBRB (Regiobank, op naam van Stichting Timulazu). Jaarlijks worden enkele tienduizenden euro s geworven en zo direct mogelijk besteed aan het project en ondernemingskosten van de kringloopwinkel en de jaarlijkse activiteiten. De kringloopwinkel is een onderneming en deze is volgens Nederlandse wetgeving verplicht omzetbelasting te betalen. De ondernemingskosten zijn gering en hebben o.a. betrekking op kosten voor gas, water en licht, lokale belastingen(en), de bankadministratie, overboeking kosten fondsen, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties, kosten voor transporten van zaken naar Roemenië. Alle kosten voor de kringloopwinkel worden in een apart bestand bij gehouden. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

11 6. Besteding van fondsen De besteding van fondsen gebeurt in overleg met het bestuur in Roemenië van Stichting Timulazu. De bestedingen hebben te maken met kosten van het project in Roemenië zoals: loon, onkosten i.v.m. de opbouw en onderhoud van de camping, onkosten i.v.m. opbouw en onderhoud van de kinderboerderij, onkosten bouw en onderhoud van de appartementen, voeding, cursusbenodigdheden, gezondheidszorg, opleiding en sport activiteiten van de project jongvolwassenen. Daarnaast heeft de stichting in het bijzonder aandacht voor: - Het beleid van de stichting die er op is gericht om het mogelijk te maken dat in de toekomst de inkomsten uit de exploitatie van de kinderboerderij en de camping voor een groot deel bijdragen dat het project financieel zelfstandig wordt; - Uitbreiding op de kinderboerderij en camping met zomerkampen voor Roemeense kinderen; - Mogelijkheden om de activiteiten op de voormalige staatsboerderij uit te breiden door het deel, wat nu nog in gebruik is door de eigenaar, erbij te trekken; - De mogelijkheid om in de toekomst een vast pand voor de kringloop te betrekken, Waardoor de kringloopwinkel haar eigen onkosten uit de verkoopomzet terug kan verdienen. - Financiële middelen te werven om te zijner tijd de voormalige staatsboerderij van de huidige eigenaar te kunnen kopen met een zo gering mogelijke aanvullende financiering. Stichting Timulazu Beleidsplan dec

12 7. Stichting gegevens RSIN/fiscaal nummer: Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam: Stichting Timulazu Statutaire zetel: Laag-Zuthem, gemeente Raalte Internetadres: Kamer van koophandel nr.: te Zwolle Bankrekeningnummer: NL80 RBRB Contactgegevens: Postadres: Secretaris: W. Laarman; Kolkweg 2, 8055PK Laag-Zuthem Contact: Penningmeester: W. van der Kolk, mobiel nummer; Voorzitter: W. Eikelboom, mobiel nummer: Bezoekersadres Kringloop: Canadastraat 38, 8141AD te Heino Bestuurssamenstelling: Het beloningsbeleid: De doelstelling: Activiteiten: Financiële verantwoording: Vijf bestuursleden, oneven aantal, gezamenlijk bevoegd. Voorzitter: W. Eikelboom Secretaris: W. Laarman Penningmeester: W. van der Kolk Bestuurslid: G. van der Kolk Bestuurslid: L. van der Kolk - van Leussen Bestuursleden en vrijwilligers werken op vrijwillige basis. Er wordt momenteel geen vrijwilligersvergoeding betaald. Met de ambitie een vast pand voor de kringloopwinkel te verkrijgen zal dit in de toekomst wellicht wijzigen. Onkosten voor het werven van financiën en fondsen wordt door de stichting betaald. De stichting heeft ten doel: a. Roemeense jongeren een betere toekomst te bieden door het geven van woon- en werkbegeleiding. b. Het verrichten van alle verdere handelingen/activiteiten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. c. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van tweejarige opvang en ondersteuning aan Roemeense jongeren zodat deze jongeren de nodige maatschappelijke vaardigheden en capaciteiten opdoen. Jaarlijks terugkomende activiteiten; - Paasvuur in Laag-Zuthem - Roemeens restaurant - Verkoop van ansichtkaarten - Kerstactiviteit; cup cakes verkoop, kerstwandeling of oud en nieuw loterij - Potgrondverkoop - Kraam op Koninginnedag, rommelmarkten en dorpsfeesten De kringloop is een vast gegeven en heeft openingstijden, zie website Wij zijn een non-profit organisatie, wij zamelen in Nederland geld in met acties en de kringloopwinkel om het woon- en werkproject in Roemenië te financieren. Wij hebben geen winstoogmerk. De Stichting Timulazu Beleidsplan dec

13 kringloopwinkel is een onderneming en betaald omzetbelasting. De kringloopwinkel betaalt haar onkosten uit de omzet. Jaarverslagen/nieuwsbrieven: Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie Camping in Roemenië Stichting Timulazu Beleidsplan dec

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

Beleidsplan Dogs Adoptions Nederland Versie 9 november 2012

Beleidsplan Dogs Adoptions Nederland Versie 9 november 2012 Beleidsplan Dogs Adoptions Nederland Versie 9 november 2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting dogs adoptions Nederland. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2012

Beleidsplan Versie oktober 2012 Beleidsplan Versie oktober 2012 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Twarne. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer

Nadere informatie

Stichting Hart en Handen

Stichting Hart en Handen Stichting Hart en Handen in Aktie Beleidspla n 2012 2013 Versie januari2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hart en Handen in Aktie. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem. Website: www.timulazu.com Email: stichting@timulazu.com

Jaarverslag 2015. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem. Website: www.timulazu.com Email: stichting@timulazu.com Jaarverslag 2015 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Website: www.timulazu.com Email: stichting@timulazu.com Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer:

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

De stichting zonder naam heeft een naam, namelijk: (Deze naam is bedacht door Remco v. Munster)

De stichting zonder naam heeft een naam, namelijk: (Deze naam is bedacht door Remco v. Munster) De stichting zonder naam heeft een naam, namelijk: Jaargang 2012 nummer 1 (Deze naam is bedacht door Remco v. Munster) Stichting Timulazu bestaat nu officieel! 15 februari 2012 hebben de bestuursleden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Umthombo

Stichting Vrienden van Umthombo Stichting Vrienden van Umthombo Beleidsplan(januari 2014) 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in

Nadere informatie

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris Beleidsplan Januari 2014 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting WOW Go. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten. Het plan geeft inzicht in de werving, beheer

Nadere informatie

Vereniging Het Hart en de

Vereniging Het Hart en de Vereniging Het Hart en de Handen van Christus in Centraal Afrika Beleidspla n 20L2 20L3 Versie januari2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de vereniging Het hart en de handen van Christus

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Jaargang 2012, nummer 3. Hallo allen,

Jaargang 2012, nummer 3. Hallo allen, Jaargang 2012, nummer 3 Hallo allen, Wij zijn weer drie maand verder en hebben weer heel wat activiteiten achter de rug. Ook in Roemenië zijn er vorderingen qua papierwerk en het woon en werk programma.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Versie 2015. Stichting Vuur en Vlam Beleidsplan 2015.docx

Beleidsplan. Versie 2015. Stichting Vuur en Vlam Beleidsplan 2015.docx Beleidsplan Versie 2015 Vooraf Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van de stichting Vuur en Vlam. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Hallo allemaal, hierbij de nieuwsbrief van Stichting Timulazu met actuele ontwikkelingen en acties.

Hallo allemaal, hierbij de nieuwsbrief van Stichting Timulazu met actuele ontwikkelingen en acties. Jaargang 2014, nummer 1 Hallo allemaal, hierbij de nieuwsbrief van Stichting Timulazu met actuele ontwikkelingen en acties. Opening 30 april camping, project en kinderboerderij. Afgelopen meivakantie is

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 29 november 2013

Beleidsplan Versie 29 november 2013 Beleidsplan Versie 29 november 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Unlocked. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 31 December 2014

Jaarverslag 2014 31 December 2014 Jaarverslag 2014 31 December 2014 Pagina 1 van 6 Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het verslag omvat een overzicht van de inkomsten, uitgaven en activiteiten en geeft

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2015

Beleidsplan Versie oktober 2015 Beleidsplan Versie oktober 2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Wooninitiatief de Blauwe Parel Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Beleidsplan Versie mei 2014

Beleidsplan Versie mei 2014 Beleidsplan Versie mei 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Stichting Truckers voor Gehandicapten Galjoen EK Nijkerk. Publicatierapport 2013

Stichting Truckers voor Gehandicapten Galjoen EK Nijkerk. Publicatierapport 2013 Galjoen 10 3863 EK Nijkerk Publicatierapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Algemeen 3 B Beleidsplan 4 C Actueel verslag 5 D Balans per 31 december 2013 6 E Staat van baten en lasten 7 A ALGEMEEN A.1 Algemene

Nadere informatie

Hallo allemaal, Hierbij de nieuwsbrief van Stichting Timulazu met actuele ontwikkelingen en acties.

Hallo allemaal, Hierbij de nieuwsbrief van Stichting Timulazu met actuele ontwikkelingen en acties. Jaargang 2013, nummer 2 Hallo allemaal, Hierbij de nieuwsbrief van Stichting Timulazu met actuele ontwikkelingen en acties. Nieuwe Kringloop Wij mogen van blijdschap spreken dat we op wonderbaarlijke wijze

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ark van Noach

Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van stichting Ark van Noach. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Stichting Truckers voor Gehandicpten Galjoen 10 3863 EK NIJKERK. Publicatierapport 2014

Stichting Truckers voor Gehandicpten Galjoen 10 3863 EK NIJKERK. Publicatierapport 2014 Stichting Truckers voor Gehandicpten Galjoen 10 3863 EK NIJKERK Publicatierapport 2014 ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting Truckers voor Gehandicapten Adres Galjoen 10 Postcode 3863

Nadere informatie

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León Nicaragua Beleidsplan 2014-2017 Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León, Nicaragua Herdersveld 143, 5665 JN Geldrop Telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Van Aalst Foundation

Jaarverslag 2013. Stichting Van Aalst Foundation Jaarverslag 2013 Stichting Van Aalst Foundation Inhoudsopgave Pagina Profiel Stichting Van Aalst Foundation 3 Werving, beheer en besteding van fondsen 4 Algemene informatie 5 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Timulazu Nederland 2016

Jaarverslag Stichting Timulazu Nederland 2016 Jaarverslag Stichting Timulazu Nederland 2016 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Website: www.timulazu.com Email: stichting@timulazu.com Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem. Website: www.timulazu.com Email: stichting@timulazu.com

Jaarplan 2016. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem. Website: www.timulazu.com Email: stichting@timulazu.com Jaarplan 2016 Statutair gevestigd in Laag Zuthem Website: www.timulazu.com Email: stichting@timulazu.com Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer:

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Van Aalst Foundation

Jaarverslag Stichting Van Aalst Foundation Jaarverslag 2011 Stichting Van Aalst Foundation Inhoud Profiel van de stichting Van Aalst Foundation ------------------------------------------------------------------------------ 3 De doelstelling en

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan Secretariaat: Berkenweide 43 1647 BG Berkhout Tel: 0229-551727 info@ethioberhan.nl www.ethioberhan.nl Beleidsplan Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan 1/7 Sponsoring dagopvang

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Pagina 2 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Inleiding Doel en doelstelling Organisatie Financiën, administratie en donaties

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dutch Integration Group

Beleidsplan Stichting Dutch Integration Group Versie februari 2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Dutch Integration Group (DIG). Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Coming Home!

Strategisch beleidsplan Coming Home! Strategisch beleidsplan Coming Home! 2 maart 2015 v1.2 defiitief pagina 1 1. Inleiding In dit document wordt het strategisch beleid van de stichting Coming Home! beschreven. In dit strategisch beleid beschrijven

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Beleidsplan IISAH Foundation

Beleidsplan IISAH Foundation Beleidsplan IISAH Foundation 2017 Stichting IISAH Keizersgracht 560 1017 EM Amsterdam www.iisah.org info@ iisah.org Kvk: 62782746 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Missie... 4 Visie... 4 Strategie...

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2017 Versie 1.1 Inleiding In 2016 stond de fondsenwerving op een wat lager pitje. Desondanks hebben we weer een paar mooie projecten gerealiseerd waarmee we

Nadere informatie

:Stichting HZR (Home Zwerfkinderen Roemenie)

:Stichting HZR (Home Zwerfkinderen Roemenie) JAARREKENING 2012 Naam :Stichting HZR (Home Zwerfkinderen Roemenie) KVK nr : 09173140 RSIN nr :818273069 Postadres : Karnak 30 / 3823 KP Amersfoort Tel : 026-7502327 / 00-40-21-81244 Doel stichting Opvang

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

:Stichting HZR (Home Zwerfkinderen Roemenie)

:Stichting HZR (Home Zwerfkinderen Roemenie) JAARREKENING 2014 Naam :Stichting HZR (Home Zwerfkinderen Roemenie) KVK nr : 09173140 RSIN nr :818273069 Postadres : Karnak 30 / 3823 KP Amersfoort Tel : 026-7502327 / 00-40-21-81244 Doel stichting Opvang

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. E-mail vriendenvanwitrusland@live.nl ABN AMRO 43.82.29.916 Postadres Sonsbeek 4, 3334 GM Zwijndrecht KvK 51808889

BELEIDSPLAN. E-mail vriendenvanwitrusland@live.nl ABN AMRO 43.82.29.916 Postadres Sonsbeek 4, 3334 GM Zwijndrecht KvK 51808889 BELEIDSPLAN Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Wit-Rusland. De Stichting is ingeschreven bij Kamer van koophandel onder nummer 51808889. In dit beleidsplan worden de doelstellingen

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2015

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2015 Jaarverslag 2015 stichting ROKI Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stichting ROKI... 3 Visie van de stichting... 3 Bestuur... 3 Het jaar 2015... 4 Voorlichting... 4 www.roki.nl... 4 Public Relations... 4 Activiteiten:...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2014

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2014 Jaarverslag 2014 stichting ROKI Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stichting ROKI... 3 Visie van de stichting... 3 Bestuur... 3 Het jaar 2014... 4 Voorlichting... 4 www.roki.nl... 4 Public Relations... 4 Activiteiten:...

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Vooraf. Het bestuur van de Stichting Rett Syndroom. Suzanne Middelink-Dekker, voorzitter.

Vooraf. Het bestuur van de Stichting Rett Syndroom. Suzanne Middelink-Dekker, voorzitter. BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Rett Syndroom. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en het geeft inzicht in de werving en het beheer van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Beleidsplan 2014 t/m 2017 pagina 1 Beleidsplan 2014 t/m 2017 Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Afdelingsbestuur en taken

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Publicatie ANBI gegevens

Publicatie ANBI gegevens Onderstaande gegevens t.b.v. regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI s). Naam van de instelling: RSIN/fiscaal nummer: 8515.97.841 Contactgegevens: Keulseweg 154 5953 HN Reuver E Doelstelling:

Nadere informatie

Publicatie ANBI gegevens

Publicatie ANBI gegevens Onderstaande gegevens t.b.v. regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI s). Naam van de instelling: RSIN/fiscaal nummer: 8515.97.841 Contactgegevens: Keulseweg 154 5953 HN Reuver E Doelstelling:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Neswaarden Versie oktober 2015

Beleidsplan Stichting De Neswaarden Versie oktober 2015 Beleidsplan Stichting De Neswaarden Versie oktober 2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting De Neswaarden van oktober 2015. Dit plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kenya Kinderen. Stichting Kenya Kinderen is opgericht op 07 mei 2009 door Erwin van Andel, Jan Brinkman en

Nadere informatie

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING PINK EVENTS STICHTING PINK EVENTS COLOFON BESTUUR REDACTIE Rick Blezer ONTWERP Bryan Schleipen Henrik Fokke Rick Blezer Philippe Courbois Jan Karel Bolleman Yvo Kesler Gerrit-Jan Meulenbeld Stichting

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie