VEH Starters Onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEH Starters Onderzoek"

Transcriptie

1 VEH Starters Onderzoek

2 VEH Starters Onderzoek Onderzoeksoverzicht

3 VEH Starters Onderzoek Onderzoeksoverzicht

4 Achtergrond Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onlangs een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder jong volwassenen die van plan zijn een huis te gaan kopen (starters). Doel van dat onderzoek was de zoektocht van starters naar een koopwoning vast te stellen. Naar aanleiding van dit onderzoek wil VEH inzicht krijgen in de ervaringen van starters tijdens het oriëntatie- en koopproces. Met name de wensen en informatiebehoefte van starters tijdens deze fasen wil VEH duidelijker in kaart brengen. Met deze informatie wil VEH de mogelijkheden bekijken om haar producten- en dienstenportfolio beter op jonge starters af te stemmen. VEH heeft Synovate gevraagd om een kwalitatief onderzoek hiernaar uit te voeren. Hiervoor zijn starters in de leeftijd van benaderd die een woning willen kopen en nu bezig zijn om zich daar concreet op te oriënteren of kort geleden voor het eerst een huis hebben gekocht.

5 Onderzoeksoverzicht Doelstellingen De algemene doelstelling van het onderzoek kan omschreven worden als: Inzicht verkrijgen in de wensen en informatiebehoefte ten aanzien van het oriëntatie- en koopproces van jonge starters. Meer specifiek, kunnen de onderzoeksdoelstellingen als volgt gedefinieerd worden: Welke ervaringen, belevingen en behoeftes zijn er tijdens het oriëntatie- en koopproces van een woning. Welke informatiebronnen en instanties worden geraadpleegd, wat zijn de verwachtingen en ervaringen gedurende het proces en wat is de motivatie voor het raadplegen van juist deze bronnen en instanties. In hoeverre schieten informatiebronnen en -instanties tekort in de informatievoorziening. Welke rol kan VEH vervullen in de informatiebehoefte tijdens het oriëntatie- en koopproces van starters. In welke mate kan VEH haar producten en dienstportfolio aanvullen c.q. verbeteren om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van de starters.

6 VEH Starters Onderzoek Onderzoeksoverzicht

7 Conclusies -Oriëntatiefase De fases die vooraf gaan aan het kopen van een huis zijn te onderscheiden in de oriëntatieen koopfase, die door starters verschillend worden beleefd. Tijdens de oriëntatiefase richten starters zich voornamelijk op het zoeken van een woning en niet zozeer op de financiële mogelijkheden. Slechts globaal wordt er informatie over de mogelijke hypotheek ingewonnen. In de koopfase vindt het regelen van de financiering plaats. Op het moment dat huizen concreet worden bezichtigd en er de behoefte ontstaat om een bod uit te brengen, wordt een hypotheek-/ financieringsadvies ingewonnen. Oriëntatiefase De oriëntatiefase is voor starters relatief ongestructureerd. Wanneer er concreet wordt gezocht naar een woning, zorgen starters ervoor dat ze globaal informatie hebben ingewonnen over het budget dat mogelijk is. In deze fase wordt het zoeken naar een koopwoning door starters ervaren als een spannend, tijdrovend en langdurig, maar plezierig proces. Informatiebronnen oriëntatiefase In de oriëntatiefase is het ontvangen van veel informatie wenselijk. In deze fase blijkt met name het internet belangrijk. Veel informatie die in deze periode gewenst is, wordt via deze informatiebron (woningsites, sites van makelaars e.d.) verzameld. Met name funda.nl speelt een belangrijke rol. Het is belangrijk dat de informatiebronnen heldere en zo volledig mogelijk informatie geven die gestructureerd is en waarbij het mogelijk wordt gemaakt om makkelijk te zoeken via eigen criteria (bv, Funda).

8 Conclusies - Koopfase Financiering Het regelen van de financiering van het huis wordt door starters als vervelend en onaangenaam ervaren. Dit wordt versterkt door de onbekendheid met en de ondoorzichtigheid van de financiële mogelijkheden en voorwaarden. Bovendien wordt door starters de financiering van een woning als lastig ervaren door de complexiteit van de financiële producten. Starters ervaren beperkingen bij het regelen van de financiering van een woning, maar hebben in het algemeen reële verwachtingen over wat ze kunnen betalen. Informatiebronnen koopfase De informatie over het regelen van de financiering is voor starters vaak onduidelijk en ondoorzichtig. Starters zijn echter op zoek naar informatie die hun zekerheid en houvast biedt. Ze stellen zich afhankelijk op tegenover een financiële expert, omdat deze persoon (in hun ogen) betrouwbaar is en de gewenste informatie biedt. De informatie van een financiële expert is begrijpelijk en het advies sluit beter aan bij de behoefte van de starters, omdat ze vertrouwen hebben in deze expert en het hun zekerheid biedt. Op internet wordt via Google gezocht naar informatie over hypotheken, maar worden de meeste sites als onvoldoende nuttig of duidelijk ervaren. Het advies van een financiële expert wordt vaak ook gebruikt bij de vervolgstappen die genomen worden. Er lijkt geen behoefte te zijn om informatie te verzamelen over andere instanties, die een rol kunnen spelen bij het regelen van deze vervolgstappen (o.a. taxatierapport, bouwtechnische keuring). Het lijkt voor starters inefficiënt om te zoeken naar andere financiële informatiebronnen. Van deze bronnen is de meeste informatie onbekend en onduidelijk voor starters. Met de expert waar reeds contact mee is zijn echter goede ervaringen, waardoor men in deze persoon vertrouwen heeft en een zeker gevoel. Door concrete kopers van een huis wordt duidelijke informatie over het uitbrengen van een bod gemist (openingsbod, percentage onder de vraagprijs).

9 Conclusies Alternatieven Er is bij starters onvoldoende kennis zowel over de alternatieven van het uitbreiden van het woonaanbod voor starters (huurkoop, woonkoop etc.) als over de financiële mogelijkheden hiervoor. Starters zijn positief dat er alternatieven worden aangeboden, maar deze lijken oninteressant omdat ze er zelf in hun perceptie niet voor in aanmerking komen en/of omdat deze onvoldoende bij hun wensen aansluiten. Zij doen overigens zelf weinig moeite om uit te zoeken wat de diverse alternatieven inhouden.

10 VEH Starters Onderzoek Onderzoeksoverzicht

11 Oriëntatie- en koopfase De fases die vooraf gaan aan het kopen van een huis zijn te onderscheiden in de oriëntatieen koopfase, die door starters verschillend worden beleefd. Oriëntatiefase Tijdens de oriëntatiefase richten starters zich voornamelijk op het zoeken van een woning. Daarnaast wordt slechts globaal informatie over de mogelijke hypotheek ingewonnen. De stappen die starters tijdens de oriëntatiefase ondernemen zien er als volgt uit: 1. Oriënteren via internetsites 2. Globaal informatie over hypotheken inwinnen 3. Huizen bezichtigen met of zonder makelaar van de aankooppartij. Koopfase In de koopfase vindt het regelen van de financiering plaats. Op het moment dat huizen concreet worden bezichtigd en er de behoefte ontstaat om een bod uit te brengen, wordt een hypotheek-/ financieringsadvies ingewonnen. In deze fase wordt er een bod op een huis uitgebracht. Als de koop rond is regelt men snel de verplichte onderdelen (het regelen van verzekeringen, koopakte tekenen) die vooraf gaan aan het ontvangen van de sleutel. De vervolgstappen (inrichten en verhuizen), zijn nog te ver weg. Hier wordt nog niet over nagedacht en er wordt ook nog geen informatie over ingewonnen.

12 Oriëntatiefase

13 Perceptie oriëntatiefase In perceptie wordt de oriëntatiefase (zoeken naar een koopwoning) door starters ervaren als een spannend, tijdrovend en langdurig, maar plezierig proces. Het is een spannende fase, omdat je probeert iets te zoeken waarmee je je woonwensen (dromen) kan vervullen, maar van tevoren niet weet waar je uiteindelijk terecht zal komen. Starters gaan er vanuit dat de oriëntatiefase een tijdrovende en langdurige proces is, en in perceptie hoort dat erbij. Met name voor starters die zeer concrete wensen hebben, is geduld nodig. Wij zochten naar een speld in een hooiberg, omdat we alleen in die buurt wilden wonen, maar daar kwam weinig in de verkoop, we hebben lang moeten wachten voordat er een geschikte woning vrij kwam Het kost in perceptie veel tijd om te weten naar wat voor soort woning men op zoek is. Wij hebben eerst een aantal huizen bezichtigd om er achter te komen wat we precies wilden. Zeker omdat onze smaken uiteen lopen duurde dat een tijdje Slechts voor een enkeling verliep het proces snel en succesvol. We zagen het bord langs de weg, en het was meteen goed; als één schot op doel Op avontuur Op zoek Geslaagd

14 Perceptie orientatiefase -vervolg Sommigen percipiëren de zoektocht naar de juiste woning als een moeizaam proces, waarbij teleurstellingen een rol spelen. De zoektocht naar een huis wordt op sommige momenten als vermoeiend gepercipieerd. Het is erg vermoeiend, omdat het zoveel tijd en energie kost Het is lastig om iets te vinden dat voldoet aan de verwachtingen van starters, met name omdat door hoge verwachtingen teleurstellingen worden gecreëerd. Op Funda staan vaak mooie foto s, maar dan ga je kijken en dan valt het tegen... Het zoeken van een huis wordt gepercipieerd als een leuke aangelegenheid met name voor samenwonenden. Met name de oriëntatiefase wordt gepercipieerd als voorpret. Het is heel leuk om samen iets te zoeken, omdat je samen dat hele proces doorgaat en op die manier met elkaar samenwerkt Door starters die gaan samenwonen wordt het proces als romantisch gepercipieerd.

15 Informatiebronnen oriëntatiefase Starters staan in de oriëntatiefase (het zoeken van een woning) open voor het ontvangen van informatie. Het is echter belangrijk dat deze informatie duidelijk en overzichtelijk is. Daarnaast moet het informatie zijn van een persoon of instantie waar ze vertrouwen in hebben. Starters staan in deze fase open voor het ontvangen van informatie, waardoor er veel informatiebronnen zijn die gebruikt worden tijdens de oriëntatiefase. Doordat er veel informatie beschikbaar is via internet, makelaars, woonkranten is het voor starters belangrijk dat de informatie van deze bronnen duidelijk en overzichtelijk is. Woningzoekers hebben weinig vertrouwen in makelaars en initiatieven van woningcorporaties, omdat in perceptie bij deze instanties het winstoogmerk een grote rol speelt.

16 Informatiebronnen oriëntatiefase De oriëntatiefase (het zoeken van een woning) is voor starters relatief ongestructureerd. Een eerste stap is zoeken op internet en praten met vrienden en familie. Starters bekijken vaak al het woningaanbod op internet zonder te weten wat ze kunnen besteden. Voor aanvullende of concrete informatie wordt via internet veelvuldig gebruik gemaakt van zoektermen via Google om meer informatie te vinden. Voor advies en houvast praten starters vaak met hun ouders of vrienden die ervaring hebben bij het kopen van een woning. Ook als de zoektocht naar een woning concreet wordt, speelt internet en met name funda.nl een belangrijke rol, omdat deze site overzichtelijk en volledig is. Iedereen is bekend met Funda en de meerderheid heeft gebruikgemaakt van deze site. Dit omdat informatie op deze site helder en volledig is en het mogelijk is om gemakkelijk te zoeken via eigen criteria. Enkelen maken gebruik van andere sites zoals miljoenhuizen.nl. Het aanbod via makelaars en woonkranten wordt wel bekeken, maar speelt een minder belangrijke rol. In Amersfoort wordt daarnaast gebruikgemaakt van Woonkompas. Wanneer er concreet wordt gezocht naar een woning, zorgen starters ervoor dat ze globaal informatie hebben ingewonnen over het budget dat mogelijk is. Dit gebeurt via de internet-woningsites (zoals Funda waarop ook de hypotheeklasten worden vermeld bij de aangeboden woningen) of via financieringsites. Het verdere verloop van het financiële proces komt later in deze rapportage aan de orde.

17 Alternatieven woonaanbod Er is bij starters onvoldoende kennis over de alternatieven om het woonaanbod voor hen uit te breiden. Slechts enkelen zijn op de hoogte van deze initiatieven, doordat vrienden er gebruik van maken. Sommigen hebben hierover gehoord, maar weten niet exact hoe deze regelingen werken. Starters lijken ontevreden over de alternatieven die er zijn om het woonaanbod voor deze groep te stimuleren. Veel starters zijn van mening dat de initiatieven onvoldoende aansluiten bij hun wensen. Het ombouwen van kantoorpanden naar woningen sluit onvoldoende aan bij de gewenste uitstraling van een woning. Dan worden het appartementen met de uitstraling van een oud kantoorpand, maar ik wil een huisje De verkoop van huurwoningen sluit voor sommigen niet aan bij de wens om een vermogen op te bouwen. Starters zetten zich niet in om meer informatie over alternatieven in te winnen. Men lijkt enigszins ontevreden over de verkoop van huurwoningen, omdat veel starters hiervoor in perceptie niet in aanmerking komen, omdat ze daarvan de huurder moeten zijn. Voor huurders zelf wordt het als een positief initiatief ervaren. Men staat enigszins wantrouwend tegenover alternatieven zoals te woon (sociale koop, koopgarant), deels omdat er onvoldoende informatie over is. Sommigen hebben de verwachting dat de verdeling van de meerwaarde van de woning de corporatie ten goede komt. De overwaarde gaat grotendeels naar die woningcorporatie, dat is niet eerlijk Daar willen ze vast aan verdienen

18 Koopfase

19 Perceptie koopfase De koopfase kenmerkt zich door het regelen van de financiering van het huis. Deze fase wordt door starters als vervelend en onaangenaam ervaren. De financiële kennis die nodig is bij het kopen van een huis is voor de gemiddelde starter lastige materie. Het is om deze reden voor starters onaantrekkelijk om zich te verdiepen in informatie over hypotheken en hypotheekvormen. Het regelen van de financiën voor het kopen van een woning wordt als noodzakelijk gepercipieerd. Het is een noodzaak om de financiën te regelen, maar niet leuk, omdat ik er niets van begrijp..

20 Financiële verwachtingen Starters ervaren beperkingen bij het regelen van de financiering van een woning, maar hebben in het algemeen reële verwachtingen over wat ze kunnen betalen. Het is voor starters vaak lastig om een koopwoning financieel mogelijk te maken zonder hierbij afhankelijk te zijn van anderen (bv. ouders). Om voor een hypotheek in aanmerking te komen moeten starters aan veel criteria voldoen: Een hoog salaris of dubbelinkomen. Je zou zeggen dat je er met een salaris van een HBO wel komt, maar dat is niet zo Je moet een aardig salaris hebben, eigenlijk moet je een tweeverdiener zijn Een vast contract bij een Nederlandse werkgever. Met het salaris van mijn Duitse werkgever kon ik bij de banken geen hypotheek krijgen Sommigen worden gesteund door hun ouders wanneer het niet haalbaar blijkt te zijn om zelfstandig een woning te kopen.

21 Financiële verwachtingen - vervolg Ondanks dat starters zich bewust zijn van de financiële beperkingen en verantwoordelijkheden, durven ze risico s te nemen zoals het afsluiten van een maximale hypotheeklening. Ze zijn op de hoogte van de beperkte financiële beperkingen en eventueel onvoorziene kosten. De criteria voor een woning worden opgesteld aan de hand van hetgeen financieel mogelijk is. Ik weet ongeveer wat er mogelijk is, daarbinnen moet ik iets zoeken Als eigenaar van een koopwoning beseffen de starters dat ze onafhankelijk zijn van een wooncorporatie en zelf verantwoordelijk zijn voor mankementen in het huis en de bijkomende onvoorziene kosten hiervan. Echter in werkelijkheid lijken ze hier weinig rekening mee te houden. De meeste starters lijken de voorkeur te geven aan een hypotheeklening die zo hoog mogelijk is. Ze shoppen net zolang totdat ze een hypotheekverstrekker vinden die het gewenste bedrag wil lenen. Starters zijn zich weinig bewust van de risico s van het afsluiten van een maximale hypotheeklening, maar maken zich hier geen zorgen over. Starters geloven sterk in hun toekomstige mogelijkheden. Ze houden bij het afsluiten van een hypotheeklening rekening met een stijgend inkomen. Ze staan er niet graag bij stil wat er mis kan gaan. In perceptie worden de grote risico s die verbonden zijn aan het afsluiten van een maximale hypotheek afgedekt door het regelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

22 Perceptie informatiebronnen koopfase Informatie om de financiering te regelen is voor starters vaak onduidelijk en ondoorzichtig. Starters zijn daarentegen op zoek naar betrouwbare informatie van een onafhankelijke instantie die hun zekerheid en houvast biedt. Voor de meesten kost het energie om informatie te zoeken, omdat er veel mogelijkheden en varianten zijn om de financiering te regelen die onduidelijk en ondoorzichtig zijn. Het is voor starters belangrijk dat informatiebronnen en instanties in hun ogen hen begeleiden en duidelijke informatie verschaffen tijdens het proces. Zijn willen namelijk het gevoel hebben dat ze de controle hebben over het vinden, kiezen en het financieel mogelijk maken van een woning. Van veel informatiebronnen is onbekend in hoeverre ze onafhankelijk en te vertrouwen zijn. Ze hebben allemaal wel een keurmerk en zeggen onafhankelijk te werken, maar ondertussen moeten ze wel aan je verdienen, dus ik geloof er vaak niets van...

23 Financiële informatiebronnen De voorkeur gaat uit naar een financiële expert mits er vertrouwen is in deze persoon, de informatie begrijpelijk is en het advies aansluit bij de behoefte van de starters. Bij het kopen van een huis is het advies van een expert nodig. Deze persoon kan in een persoonlijk gesprek de, vaak voor leken, onbegrijpelijke informatie uitleggen. In eerste instantie wordt er informatie via internet verzameld over een hypotheek, echter deze informatie is in het algemeen ondoorzichtig en moeilijk te begrijpen. Via internet zijn de diverse hypotheekverstrekkers lastig te vergelijken. Informatie over hypotheken en hypotheekvormen zijn voor starters ingewikkeld. Een financiële expert zoals een financieel adviseur, banken en/of hypotheekadviseurs geven duidelijke informatie voor de starters en maken deze tijdens een persoonlijk gesprek begrijpelijk. Een financiële expert is in perceptie betrouwbaar. Met name in het financiële advies van banken is veel vertrouwen, omdat het veilig beheren van financiën hun core business is. De hypotheekmogelijkheden die via een financiële expert worden opgevraagd, blijken gunstiger te zijn dan men in eerste instantie dacht. Bij een hypotheekverstrekker of bank blijkt een hogere hypotheek mogelijk te zijn dan via internet wordt weergegeven. Een bank of hypotheekverstrekker houdt in de berekening van een hypotheek wel rekening met stijgingen van het inkomen van een starter.

24 Informatiebronnen vervolgstappen Het advies van een financiële expert wordt vaak ook gebruikt bij de vervolgstappen die genomen worden. Er lijkt geen behoefte te zijn om informatie te verzamelen over andere instanties die hierbij een rol kunnen spelen. Er is vertrouwen in het advies van de financiële expert. Om deze reden lijken de meeste starters die recentelijk een huis hebben gekocht ook het advies van deze expert op te volgen over het regelen van verzekeringen. Bovendien maken ze vaak gebruik van de contacten van de financiële adviseur voor het regelen van bijvoorbeeld een bouwtechnische keuring en/of een taxatierapport. Het kost de meesten veel energie om informatie via andere informatiebronnen te gaan zoeken, omdat deze vaak onoverzichtelijk is. Starters hebben niet één site gevonden die hen helder en duidelijk van alle relevante informatie kan voorzien. Veel starters vinden het onnodig om verder te zoeken, omdat ze goede ervaringen hebben met een instantie die alles kan aanbieden. Ik werd lid van de Hypotheker en regelde alles via hen, als ik niet lid was geweest van hen, was ik misschien wel lid geworden van Vereniging Eigen Huis, maar ik was verzadigd van alle informatie... Enkelen zoeken wel zelf naar aanvullende informatie via internet en hebben via een zoektocht op internet informatie verkregen van het Kadaster (over het uitbrengen van een bod) of informatie van VEH over prijzen van vergelijkbare huizen.

25 Financiering fase bod uitbrengen Voor concrete kopers van een huis is informatie over het uitbrengen van een bod wenselijk. Momenteel is er gebrek aan informatie of is onduidelijk waar ze deze kunnen vinden. Er is behoefte aan informatie die een richtlijn kan geven aan starters voor het uitbrengen van een eerste bod. Er is weinig kennis in hoeverre een vraagprijs reëel is. Het is voor starters onduidelijk welk percentage ze onder de vraagprijs mogen bieden. Ik miste informatie over het openingsbod, wat reëel is of wanneer je direct wordt afgewezen Ik hoorde dat 20% reëel is, maar dat leek me zelf heel veel Het is in eerste instantie onduidelijk waar ze informatie kunnen vinden die starters een indicatie kunnen geven over het uitbrengen van een eerste bod. Enkelen volgen daarom het advies van een bevriende expert of een bekende met ervaring. De meesten zoeken op internet welke instanties en/of informatiebronnen kunnen helpen bij het uitbrengen van een eerste bod. Een enkeling volgt bij het doen van dat bod het advies van een bevriende expert of een bekende met ervaring.

26 Financiële alternatieven De kennis over alternatieve financiële mogelijkheden is beperkt en er wordt weinig aan gedaan om informatie hierover te zoeken. Het wordt echter gewaardeerd dat er alternatieven zijn. Zowel huisbezitters als toekomstige kopers zijn onvoldoende op de hoogte van alternatieven van zowel banken en gemeenten als woningcorporaties. Bij de meeste huisbezitters en toekomstige kopers zijn de alternatieven van banken en gemeenten zoals koopsubsidie en starterlening onbekend. Een enkeling is bekend met alternatieven van woningcorporaties zoals sociale koop, via vrienden of via-via. Geen van allen heeft zelf gebruikgemaakt van deze alternatieven. Er wordt weinig moeite gedaan om informatie over deze financiële mogelijkheden te zoeken, omdat deze alternatieven in perceptie in geringe mate van toepassing zijn op de situatie van sommige starters. De meesten hebben de verwachting dat de alternatieven slechts voor een beperkt aantal mensen van toepassing zijn, omdat ze dat via de krant of viavia gehoord hebben. We hebben een te hoog inkomen voor een subsidie Het wordt gewaardeerd dat er alternatieven zijn om te proberen de financiële mogelijkheden van starters te verbeteren.

27 Algemeen Motivatie koopwoning

28 Motivatie koopwoning zoeken/kopen De motivaties om een woning te zoeken zijn divers: Aanpassingen mogelijk naar persoonlijke wensen Meer ruimte Trouwwensen Samenwonen Een eigen koopwoning Eigen bezit Zekerheid Vermogen opbouwen 1. Zelfstandigheid/vrijheid 2. Verantwoordelijkheid

29 Motivatie en perceptie koopwoning Het is een goede investering voor de toekomst Met huren gooi je je geld weg, met een koopwoning betaal je je huis af.. Je koopt nieuwe spullen, zorgt voor de inrichting, waardoor je er echt in investeert om het van jezelf te maken Met huren investeer je er niet zoveel in en ga je niet verbouwen Samen wonen Vermogen opbouwen Zekerheid in vergelijking met huren Meer mogelijkheden om het persoonlijk te maken We wonen al samen in mijn huidige huurwoning, maar dat is met mijn broertje erbij te klein en niet iets van ons samen Huren is tijdelijk, het kan voorkomen dat je er zomaar weg moet..

30 Motivatie en perceptie koopwoning Ik woon nog bij mijn ouders, maar we gaan trouwen en daarom hebben we een huis gekocht.. Huren is een tussenfase, kopen is een fase verder in je leven.. Als je een eigen huis hebt ben je niet meer afhankelijk van de woningcorporatie als er iets gemaakt moet worden Ik zie kopen als volwassen worden Meer ruimte is van belang voor degenen die reeds op zichzelf wonen Ik werk nu sinds een half jaar en vind het tijd worden voor meer ruimte in vergelijking met mijn huidige studentenkamer Trouwwensen: is voornamelijk een reden om een woning te kopen voor degenen die vanuit thuis trouwen Eigen bezit Het wordt je eigen plek, iets dat helemaal van jezelf is Ik ga weg bij mijn ouders, eindelijk iets zelfstandig, helemaal voor mezelf Zelfstandigheid/ vrijheid Verantwoordelijkheid Ik wil zeker weten dat ik een goede keuze maak, dus ga ik alles na; is de fundering wel goed, kan ik het wel betalen Ik overleg veel met familie en vrienden om het gevoel te krijgen dat ik de juiste beslissing nemen

31 VEH Starters Onderzoek Onderzoeksoverzicht

32 Methodologie 3 focusgroepen Interviewlengte: 150 minuten Amersfoort, 27 november 2006; Den Bosch 28 november 2006 Algemene selectie criteria Allen zijn communicatief/verbaal vaardig. Geen van allen is afkomstig uit sociale klasse D. Allen zijn afkomstig uit de omgeving van Den Bosch of Amersfoort. Allen zijn primair verantwoordelijk voor het kopen en zoeken van een koopwoning. Evenredige spreiding in respondenten uit de stad en nabijgelegen gemeenten. Evenredige spreiding per groep in mannen en vrouwen. Spreiding in opleidingsniveau.

33 Methodologie Specifieke criteria voor de groepen; 2 groepen die in de afgelopen 12 maanden een koopwoning hebben gekocht: - Allen hebben in de afgelopen 12 maanden een koopwoning gekocht. - Allen zijn primair verantwoordelijk voor het kopen en het zoeken van een koopwoning. 1 groep die een koopwoning gaat kopen; - Allen hebben concrete voornemens om binnen nu en twee jaar een koopwoning te kopen. - Allen praten concreet over hun koopplannen met vrienden en familie over het kopen van een koopwoning en bekijken maandelijks het woningaanbod (via internet, krant of makelaar). Daarnaast voldoen ze aan één van de volgende criteria: - Inschrijving bij een makelaar. - Ingewonnen hypotheekadvies via de hypotheekadviseur. - Lezen van woonkranten/ woonaanbod. - Informatie verzamelen over hypotheekmogelijkheden via internet.

34 Our curiosity is all yours. Thank you.!

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Hoe zoekt de consument een financieel advies?

Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Nibud, 2010 Voorwoord Waar letten consumenten op wanneer zij een (levens- of schade-)verzekering willen afsluiten?

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn?

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? Inhoud Vooraf Contactgegevens Ymere Verhuur en Verkoop Postbus 2961 1000 CZ Amsterdam www.ymere.nl zoekfunctie@ymere.nl 020 5551041 Ymere is actief

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Een beetje van jezelf, een beetje van de makelaar... Een tussenoplossing is wellicht de makelaar slechts voor bepaalde activiteiten in te schakelen.

Een beetje van jezelf, een beetje van de makelaar... Een tussenoplossing is wellicht de makelaar slechts voor bepaalde activiteiten in te schakelen. Special: Zelf een huis kopen of verkopen Gepubliceerd vanaf zaterdag 19 april 2003 Door Jan Bletz Of je nu een huis wilt kopen of verkopen, er is een manier om je duizenden euro's te besparen: doe het

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Vrouwen en financiën. Van roze wolk naar financieel bewustzijn. Augustus 2012. Aletta E-Quality

Vrouwen en financiën. Van roze wolk naar financieel bewustzijn. Augustus 2012. Aletta E-Quality Vrouwen en financiën Van roze wolk naar financieel bewustzijn Augustus 2012 Aletta E-Quality Colofon Vrouwen en financiën Van roze wolk naar financieel bewustzijn Auteurs Drs. S. (Saskia) de Hoog Drs.

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? NU kopen nog aantrekkelijker! Zorgeloos huren of verhuren. In deze special: apps

2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? NU kopen nog aantrekkelijker! Zorgeloos huren of verhuren. In deze special: apps commerciële bijlage apps NVM.nlextra In deze special: Handige informatie, tips & facts! NU kopen nog aantrekkelijker! Wonen 2014 2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? HuuR & Verhuur Zorgeloos huren

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

huis kopen? Doe het samen met een aankoopmakelaar van De nvm

huis kopen? Doe het samen met een aankoopmakelaar van De nvm huis kopen? Doe het samen met een aankoopmakelaar van De nvm HUIS KOPEN? Doe het samen met een aankoopmakelaar van de NVM 1 Een huis kopen doe je niet alleen Wie tijd en zin heeft om dit zelf te regelen,

Nadere informatie

Bieden op je droomwoning. Tips bij bieden, onderhandelen & alles wat daarbij komt kijken

Bieden op je droomwoning. Tips bij bieden, onderhandelen & alles wat daarbij komt kijken 1 Bieden op je droomwoning Tips bij bieden, onderhandelen & alles wat daarbij komt kijken In samenwerking met Een publicatie van 2 Wat lees je in dit ebook? Of het nu gaat om je eerste of je volgende koopwoning,

Nadere informatie

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat.

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Eigen huis Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Wonen met plezier U koopt voor het eerst een eigen huis en u zoekt een hypotheek die bij u past. Of u wilt uw huis verkopen

Nadere informatie