VEH Starters Onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEH Starters Onderzoek"

Transcriptie

1 VEH Starters Onderzoek

2 VEH Starters Onderzoek Onderzoeksoverzicht

3 VEH Starters Onderzoek Onderzoeksoverzicht

4 Achtergrond Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onlangs een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder jong volwassenen die van plan zijn een huis te gaan kopen (starters). Doel van dat onderzoek was de zoektocht van starters naar een koopwoning vast te stellen. Naar aanleiding van dit onderzoek wil VEH inzicht krijgen in de ervaringen van starters tijdens het oriëntatie- en koopproces. Met name de wensen en informatiebehoefte van starters tijdens deze fasen wil VEH duidelijker in kaart brengen. Met deze informatie wil VEH de mogelijkheden bekijken om haar producten- en dienstenportfolio beter op jonge starters af te stemmen. VEH heeft Synovate gevraagd om een kwalitatief onderzoek hiernaar uit te voeren. Hiervoor zijn starters in de leeftijd van benaderd die een woning willen kopen en nu bezig zijn om zich daar concreet op te oriënteren of kort geleden voor het eerst een huis hebben gekocht.

5 Onderzoeksoverzicht Doelstellingen De algemene doelstelling van het onderzoek kan omschreven worden als: Inzicht verkrijgen in de wensen en informatiebehoefte ten aanzien van het oriëntatie- en koopproces van jonge starters. Meer specifiek, kunnen de onderzoeksdoelstellingen als volgt gedefinieerd worden: Welke ervaringen, belevingen en behoeftes zijn er tijdens het oriëntatie- en koopproces van een woning. Welke informatiebronnen en instanties worden geraadpleegd, wat zijn de verwachtingen en ervaringen gedurende het proces en wat is de motivatie voor het raadplegen van juist deze bronnen en instanties. In hoeverre schieten informatiebronnen en -instanties tekort in de informatievoorziening. Welke rol kan VEH vervullen in de informatiebehoefte tijdens het oriëntatie- en koopproces van starters. In welke mate kan VEH haar producten en dienstportfolio aanvullen c.q. verbeteren om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van de starters.

6 VEH Starters Onderzoek Onderzoeksoverzicht

7 Conclusies -Oriëntatiefase De fases die vooraf gaan aan het kopen van een huis zijn te onderscheiden in de oriëntatieen koopfase, die door starters verschillend worden beleefd. Tijdens de oriëntatiefase richten starters zich voornamelijk op het zoeken van een woning en niet zozeer op de financiële mogelijkheden. Slechts globaal wordt er informatie over de mogelijke hypotheek ingewonnen. In de koopfase vindt het regelen van de financiering plaats. Op het moment dat huizen concreet worden bezichtigd en er de behoefte ontstaat om een bod uit te brengen, wordt een hypotheek-/ financieringsadvies ingewonnen. Oriëntatiefase De oriëntatiefase is voor starters relatief ongestructureerd. Wanneer er concreet wordt gezocht naar een woning, zorgen starters ervoor dat ze globaal informatie hebben ingewonnen over het budget dat mogelijk is. In deze fase wordt het zoeken naar een koopwoning door starters ervaren als een spannend, tijdrovend en langdurig, maar plezierig proces. Informatiebronnen oriëntatiefase In de oriëntatiefase is het ontvangen van veel informatie wenselijk. In deze fase blijkt met name het internet belangrijk. Veel informatie die in deze periode gewenst is, wordt via deze informatiebron (woningsites, sites van makelaars e.d.) verzameld. Met name funda.nl speelt een belangrijke rol. Het is belangrijk dat de informatiebronnen heldere en zo volledig mogelijk informatie geven die gestructureerd is en waarbij het mogelijk wordt gemaakt om makkelijk te zoeken via eigen criteria (bv, Funda).

8 Conclusies - Koopfase Financiering Het regelen van de financiering van het huis wordt door starters als vervelend en onaangenaam ervaren. Dit wordt versterkt door de onbekendheid met en de ondoorzichtigheid van de financiële mogelijkheden en voorwaarden. Bovendien wordt door starters de financiering van een woning als lastig ervaren door de complexiteit van de financiële producten. Starters ervaren beperkingen bij het regelen van de financiering van een woning, maar hebben in het algemeen reële verwachtingen over wat ze kunnen betalen. Informatiebronnen koopfase De informatie over het regelen van de financiering is voor starters vaak onduidelijk en ondoorzichtig. Starters zijn echter op zoek naar informatie die hun zekerheid en houvast biedt. Ze stellen zich afhankelijk op tegenover een financiële expert, omdat deze persoon (in hun ogen) betrouwbaar is en de gewenste informatie biedt. De informatie van een financiële expert is begrijpelijk en het advies sluit beter aan bij de behoefte van de starters, omdat ze vertrouwen hebben in deze expert en het hun zekerheid biedt. Op internet wordt via Google gezocht naar informatie over hypotheken, maar worden de meeste sites als onvoldoende nuttig of duidelijk ervaren. Het advies van een financiële expert wordt vaak ook gebruikt bij de vervolgstappen die genomen worden. Er lijkt geen behoefte te zijn om informatie te verzamelen over andere instanties, die een rol kunnen spelen bij het regelen van deze vervolgstappen (o.a. taxatierapport, bouwtechnische keuring). Het lijkt voor starters inefficiënt om te zoeken naar andere financiële informatiebronnen. Van deze bronnen is de meeste informatie onbekend en onduidelijk voor starters. Met de expert waar reeds contact mee is zijn echter goede ervaringen, waardoor men in deze persoon vertrouwen heeft en een zeker gevoel. Door concrete kopers van een huis wordt duidelijke informatie over het uitbrengen van een bod gemist (openingsbod, percentage onder de vraagprijs).

9 Conclusies Alternatieven Er is bij starters onvoldoende kennis zowel over de alternatieven van het uitbreiden van het woonaanbod voor starters (huurkoop, woonkoop etc.) als over de financiële mogelijkheden hiervoor. Starters zijn positief dat er alternatieven worden aangeboden, maar deze lijken oninteressant omdat ze er zelf in hun perceptie niet voor in aanmerking komen en/of omdat deze onvoldoende bij hun wensen aansluiten. Zij doen overigens zelf weinig moeite om uit te zoeken wat de diverse alternatieven inhouden.

10 VEH Starters Onderzoek Onderzoeksoverzicht

11 Oriëntatie- en koopfase De fases die vooraf gaan aan het kopen van een huis zijn te onderscheiden in de oriëntatieen koopfase, die door starters verschillend worden beleefd. Oriëntatiefase Tijdens de oriëntatiefase richten starters zich voornamelijk op het zoeken van een woning. Daarnaast wordt slechts globaal informatie over de mogelijke hypotheek ingewonnen. De stappen die starters tijdens de oriëntatiefase ondernemen zien er als volgt uit: 1. Oriënteren via internetsites 2. Globaal informatie over hypotheken inwinnen 3. Huizen bezichtigen met of zonder makelaar van de aankooppartij. Koopfase In de koopfase vindt het regelen van de financiering plaats. Op het moment dat huizen concreet worden bezichtigd en er de behoefte ontstaat om een bod uit te brengen, wordt een hypotheek-/ financieringsadvies ingewonnen. In deze fase wordt er een bod op een huis uitgebracht. Als de koop rond is regelt men snel de verplichte onderdelen (het regelen van verzekeringen, koopakte tekenen) die vooraf gaan aan het ontvangen van de sleutel. De vervolgstappen (inrichten en verhuizen), zijn nog te ver weg. Hier wordt nog niet over nagedacht en er wordt ook nog geen informatie over ingewonnen.

12 Oriëntatiefase

13 Perceptie oriëntatiefase In perceptie wordt de oriëntatiefase (zoeken naar een koopwoning) door starters ervaren als een spannend, tijdrovend en langdurig, maar plezierig proces. Het is een spannende fase, omdat je probeert iets te zoeken waarmee je je woonwensen (dromen) kan vervullen, maar van tevoren niet weet waar je uiteindelijk terecht zal komen. Starters gaan er vanuit dat de oriëntatiefase een tijdrovende en langdurige proces is, en in perceptie hoort dat erbij. Met name voor starters die zeer concrete wensen hebben, is geduld nodig. Wij zochten naar een speld in een hooiberg, omdat we alleen in die buurt wilden wonen, maar daar kwam weinig in de verkoop, we hebben lang moeten wachten voordat er een geschikte woning vrij kwam Het kost in perceptie veel tijd om te weten naar wat voor soort woning men op zoek is. Wij hebben eerst een aantal huizen bezichtigd om er achter te komen wat we precies wilden. Zeker omdat onze smaken uiteen lopen duurde dat een tijdje Slechts voor een enkeling verliep het proces snel en succesvol. We zagen het bord langs de weg, en het was meteen goed; als één schot op doel Op avontuur Op zoek Geslaagd

14 Perceptie orientatiefase -vervolg Sommigen percipiëren de zoektocht naar de juiste woning als een moeizaam proces, waarbij teleurstellingen een rol spelen. De zoektocht naar een huis wordt op sommige momenten als vermoeiend gepercipieerd. Het is erg vermoeiend, omdat het zoveel tijd en energie kost Het is lastig om iets te vinden dat voldoet aan de verwachtingen van starters, met name omdat door hoge verwachtingen teleurstellingen worden gecreëerd. Op Funda staan vaak mooie foto s, maar dan ga je kijken en dan valt het tegen... Het zoeken van een huis wordt gepercipieerd als een leuke aangelegenheid met name voor samenwonenden. Met name de oriëntatiefase wordt gepercipieerd als voorpret. Het is heel leuk om samen iets te zoeken, omdat je samen dat hele proces doorgaat en op die manier met elkaar samenwerkt Door starters die gaan samenwonen wordt het proces als romantisch gepercipieerd.

15 Informatiebronnen oriëntatiefase Starters staan in de oriëntatiefase (het zoeken van een woning) open voor het ontvangen van informatie. Het is echter belangrijk dat deze informatie duidelijk en overzichtelijk is. Daarnaast moet het informatie zijn van een persoon of instantie waar ze vertrouwen in hebben. Starters staan in deze fase open voor het ontvangen van informatie, waardoor er veel informatiebronnen zijn die gebruikt worden tijdens de oriëntatiefase. Doordat er veel informatie beschikbaar is via internet, makelaars, woonkranten is het voor starters belangrijk dat de informatie van deze bronnen duidelijk en overzichtelijk is. Woningzoekers hebben weinig vertrouwen in makelaars en initiatieven van woningcorporaties, omdat in perceptie bij deze instanties het winstoogmerk een grote rol speelt.

16 Informatiebronnen oriëntatiefase De oriëntatiefase (het zoeken van een woning) is voor starters relatief ongestructureerd. Een eerste stap is zoeken op internet en praten met vrienden en familie. Starters bekijken vaak al het woningaanbod op internet zonder te weten wat ze kunnen besteden. Voor aanvullende of concrete informatie wordt via internet veelvuldig gebruik gemaakt van zoektermen via Google om meer informatie te vinden. Voor advies en houvast praten starters vaak met hun ouders of vrienden die ervaring hebben bij het kopen van een woning. Ook als de zoektocht naar een woning concreet wordt, speelt internet en met name funda.nl een belangrijke rol, omdat deze site overzichtelijk en volledig is. Iedereen is bekend met Funda en de meerderheid heeft gebruikgemaakt van deze site. Dit omdat informatie op deze site helder en volledig is en het mogelijk is om gemakkelijk te zoeken via eigen criteria. Enkelen maken gebruik van andere sites zoals miljoenhuizen.nl. Het aanbod via makelaars en woonkranten wordt wel bekeken, maar speelt een minder belangrijke rol. In Amersfoort wordt daarnaast gebruikgemaakt van Woonkompas. Wanneer er concreet wordt gezocht naar een woning, zorgen starters ervoor dat ze globaal informatie hebben ingewonnen over het budget dat mogelijk is. Dit gebeurt via de internet-woningsites (zoals Funda waarop ook de hypotheeklasten worden vermeld bij de aangeboden woningen) of via financieringsites. Het verdere verloop van het financiële proces komt later in deze rapportage aan de orde.

17 Alternatieven woonaanbod Er is bij starters onvoldoende kennis over de alternatieven om het woonaanbod voor hen uit te breiden. Slechts enkelen zijn op de hoogte van deze initiatieven, doordat vrienden er gebruik van maken. Sommigen hebben hierover gehoord, maar weten niet exact hoe deze regelingen werken. Starters lijken ontevreden over de alternatieven die er zijn om het woonaanbod voor deze groep te stimuleren. Veel starters zijn van mening dat de initiatieven onvoldoende aansluiten bij hun wensen. Het ombouwen van kantoorpanden naar woningen sluit onvoldoende aan bij de gewenste uitstraling van een woning. Dan worden het appartementen met de uitstraling van een oud kantoorpand, maar ik wil een huisje De verkoop van huurwoningen sluit voor sommigen niet aan bij de wens om een vermogen op te bouwen. Starters zetten zich niet in om meer informatie over alternatieven in te winnen. Men lijkt enigszins ontevreden over de verkoop van huurwoningen, omdat veel starters hiervoor in perceptie niet in aanmerking komen, omdat ze daarvan de huurder moeten zijn. Voor huurders zelf wordt het als een positief initiatief ervaren. Men staat enigszins wantrouwend tegenover alternatieven zoals te woon (sociale koop, koopgarant), deels omdat er onvoldoende informatie over is. Sommigen hebben de verwachting dat de verdeling van de meerwaarde van de woning de corporatie ten goede komt. De overwaarde gaat grotendeels naar die woningcorporatie, dat is niet eerlijk Daar willen ze vast aan verdienen

18 Koopfase

19 Perceptie koopfase De koopfase kenmerkt zich door het regelen van de financiering van het huis. Deze fase wordt door starters als vervelend en onaangenaam ervaren. De financiële kennis die nodig is bij het kopen van een huis is voor de gemiddelde starter lastige materie. Het is om deze reden voor starters onaantrekkelijk om zich te verdiepen in informatie over hypotheken en hypotheekvormen. Het regelen van de financiën voor het kopen van een woning wordt als noodzakelijk gepercipieerd. Het is een noodzaak om de financiën te regelen, maar niet leuk, omdat ik er niets van begrijp..

20 Financiële verwachtingen Starters ervaren beperkingen bij het regelen van de financiering van een woning, maar hebben in het algemeen reële verwachtingen over wat ze kunnen betalen. Het is voor starters vaak lastig om een koopwoning financieel mogelijk te maken zonder hierbij afhankelijk te zijn van anderen (bv. ouders). Om voor een hypotheek in aanmerking te komen moeten starters aan veel criteria voldoen: Een hoog salaris of dubbelinkomen. Je zou zeggen dat je er met een salaris van een HBO wel komt, maar dat is niet zo Je moet een aardig salaris hebben, eigenlijk moet je een tweeverdiener zijn Een vast contract bij een Nederlandse werkgever. Met het salaris van mijn Duitse werkgever kon ik bij de banken geen hypotheek krijgen Sommigen worden gesteund door hun ouders wanneer het niet haalbaar blijkt te zijn om zelfstandig een woning te kopen.

21 Financiële verwachtingen - vervolg Ondanks dat starters zich bewust zijn van de financiële beperkingen en verantwoordelijkheden, durven ze risico s te nemen zoals het afsluiten van een maximale hypotheeklening. Ze zijn op de hoogte van de beperkte financiële beperkingen en eventueel onvoorziene kosten. De criteria voor een woning worden opgesteld aan de hand van hetgeen financieel mogelijk is. Ik weet ongeveer wat er mogelijk is, daarbinnen moet ik iets zoeken Als eigenaar van een koopwoning beseffen de starters dat ze onafhankelijk zijn van een wooncorporatie en zelf verantwoordelijk zijn voor mankementen in het huis en de bijkomende onvoorziene kosten hiervan. Echter in werkelijkheid lijken ze hier weinig rekening mee te houden. De meeste starters lijken de voorkeur te geven aan een hypotheeklening die zo hoog mogelijk is. Ze shoppen net zolang totdat ze een hypotheekverstrekker vinden die het gewenste bedrag wil lenen. Starters zijn zich weinig bewust van de risico s van het afsluiten van een maximale hypotheeklening, maar maken zich hier geen zorgen over. Starters geloven sterk in hun toekomstige mogelijkheden. Ze houden bij het afsluiten van een hypotheeklening rekening met een stijgend inkomen. Ze staan er niet graag bij stil wat er mis kan gaan. In perceptie worden de grote risico s die verbonden zijn aan het afsluiten van een maximale hypotheek afgedekt door het regelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

22 Perceptie informatiebronnen koopfase Informatie om de financiering te regelen is voor starters vaak onduidelijk en ondoorzichtig. Starters zijn daarentegen op zoek naar betrouwbare informatie van een onafhankelijke instantie die hun zekerheid en houvast biedt. Voor de meesten kost het energie om informatie te zoeken, omdat er veel mogelijkheden en varianten zijn om de financiering te regelen die onduidelijk en ondoorzichtig zijn. Het is voor starters belangrijk dat informatiebronnen en instanties in hun ogen hen begeleiden en duidelijke informatie verschaffen tijdens het proces. Zijn willen namelijk het gevoel hebben dat ze de controle hebben over het vinden, kiezen en het financieel mogelijk maken van een woning. Van veel informatiebronnen is onbekend in hoeverre ze onafhankelijk en te vertrouwen zijn. Ze hebben allemaal wel een keurmerk en zeggen onafhankelijk te werken, maar ondertussen moeten ze wel aan je verdienen, dus ik geloof er vaak niets van...

23 Financiële informatiebronnen De voorkeur gaat uit naar een financiële expert mits er vertrouwen is in deze persoon, de informatie begrijpelijk is en het advies aansluit bij de behoefte van de starters. Bij het kopen van een huis is het advies van een expert nodig. Deze persoon kan in een persoonlijk gesprek de, vaak voor leken, onbegrijpelijke informatie uitleggen. In eerste instantie wordt er informatie via internet verzameld over een hypotheek, echter deze informatie is in het algemeen ondoorzichtig en moeilijk te begrijpen. Via internet zijn de diverse hypotheekverstrekkers lastig te vergelijken. Informatie over hypotheken en hypotheekvormen zijn voor starters ingewikkeld. Een financiële expert zoals een financieel adviseur, banken en/of hypotheekadviseurs geven duidelijke informatie voor de starters en maken deze tijdens een persoonlijk gesprek begrijpelijk. Een financiële expert is in perceptie betrouwbaar. Met name in het financiële advies van banken is veel vertrouwen, omdat het veilig beheren van financiën hun core business is. De hypotheekmogelijkheden die via een financiële expert worden opgevraagd, blijken gunstiger te zijn dan men in eerste instantie dacht. Bij een hypotheekverstrekker of bank blijkt een hogere hypotheek mogelijk te zijn dan via internet wordt weergegeven. Een bank of hypotheekverstrekker houdt in de berekening van een hypotheek wel rekening met stijgingen van het inkomen van een starter.

24 Informatiebronnen vervolgstappen Het advies van een financiële expert wordt vaak ook gebruikt bij de vervolgstappen die genomen worden. Er lijkt geen behoefte te zijn om informatie te verzamelen over andere instanties die hierbij een rol kunnen spelen. Er is vertrouwen in het advies van de financiële expert. Om deze reden lijken de meeste starters die recentelijk een huis hebben gekocht ook het advies van deze expert op te volgen over het regelen van verzekeringen. Bovendien maken ze vaak gebruik van de contacten van de financiële adviseur voor het regelen van bijvoorbeeld een bouwtechnische keuring en/of een taxatierapport. Het kost de meesten veel energie om informatie via andere informatiebronnen te gaan zoeken, omdat deze vaak onoverzichtelijk is. Starters hebben niet één site gevonden die hen helder en duidelijk van alle relevante informatie kan voorzien. Veel starters vinden het onnodig om verder te zoeken, omdat ze goede ervaringen hebben met een instantie die alles kan aanbieden. Ik werd lid van de Hypotheker en regelde alles via hen, als ik niet lid was geweest van hen, was ik misschien wel lid geworden van Vereniging Eigen Huis, maar ik was verzadigd van alle informatie... Enkelen zoeken wel zelf naar aanvullende informatie via internet en hebben via een zoektocht op internet informatie verkregen van het Kadaster (over het uitbrengen van een bod) of informatie van VEH over prijzen van vergelijkbare huizen.

25 Financiering fase bod uitbrengen Voor concrete kopers van een huis is informatie over het uitbrengen van een bod wenselijk. Momenteel is er gebrek aan informatie of is onduidelijk waar ze deze kunnen vinden. Er is behoefte aan informatie die een richtlijn kan geven aan starters voor het uitbrengen van een eerste bod. Er is weinig kennis in hoeverre een vraagprijs reëel is. Het is voor starters onduidelijk welk percentage ze onder de vraagprijs mogen bieden. Ik miste informatie over het openingsbod, wat reëel is of wanneer je direct wordt afgewezen Ik hoorde dat 20% reëel is, maar dat leek me zelf heel veel Het is in eerste instantie onduidelijk waar ze informatie kunnen vinden die starters een indicatie kunnen geven over het uitbrengen van een eerste bod. Enkelen volgen daarom het advies van een bevriende expert of een bekende met ervaring. De meesten zoeken op internet welke instanties en/of informatiebronnen kunnen helpen bij het uitbrengen van een eerste bod. Een enkeling volgt bij het doen van dat bod het advies van een bevriende expert of een bekende met ervaring.

26 Financiële alternatieven De kennis over alternatieve financiële mogelijkheden is beperkt en er wordt weinig aan gedaan om informatie hierover te zoeken. Het wordt echter gewaardeerd dat er alternatieven zijn. Zowel huisbezitters als toekomstige kopers zijn onvoldoende op de hoogte van alternatieven van zowel banken en gemeenten als woningcorporaties. Bij de meeste huisbezitters en toekomstige kopers zijn de alternatieven van banken en gemeenten zoals koopsubsidie en starterlening onbekend. Een enkeling is bekend met alternatieven van woningcorporaties zoals sociale koop, via vrienden of via-via. Geen van allen heeft zelf gebruikgemaakt van deze alternatieven. Er wordt weinig moeite gedaan om informatie over deze financiële mogelijkheden te zoeken, omdat deze alternatieven in perceptie in geringe mate van toepassing zijn op de situatie van sommige starters. De meesten hebben de verwachting dat de alternatieven slechts voor een beperkt aantal mensen van toepassing zijn, omdat ze dat via de krant of viavia gehoord hebben. We hebben een te hoog inkomen voor een subsidie Het wordt gewaardeerd dat er alternatieven zijn om te proberen de financiële mogelijkheden van starters te verbeteren.

27 Algemeen Motivatie koopwoning

28 Motivatie koopwoning zoeken/kopen De motivaties om een woning te zoeken zijn divers: Aanpassingen mogelijk naar persoonlijke wensen Meer ruimte Trouwwensen Samenwonen Een eigen koopwoning Eigen bezit Zekerheid Vermogen opbouwen 1. Zelfstandigheid/vrijheid 2. Verantwoordelijkheid

29 Motivatie en perceptie koopwoning Het is een goede investering voor de toekomst Met huren gooi je je geld weg, met een koopwoning betaal je je huis af.. Je koopt nieuwe spullen, zorgt voor de inrichting, waardoor je er echt in investeert om het van jezelf te maken Met huren investeer je er niet zoveel in en ga je niet verbouwen Samen wonen Vermogen opbouwen Zekerheid in vergelijking met huren Meer mogelijkheden om het persoonlijk te maken We wonen al samen in mijn huidige huurwoning, maar dat is met mijn broertje erbij te klein en niet iets van ons samen Huren is tijdelijk, het kan voorkomen dat je er zomaar weg moet..

30 Motivatie en perceptie koopwoning Ik woon nog bij mijn ouders, maar we gaan trouwen en daarom hebben we een huis gekocht.. Huren is een tussenfase, kopen is een fase verder in je leven.. Als je een eigen huis hebt ben je niet meer afhankelijk van de woningcorporatie als er iets gemaakt moet worden Ik zie kopen als volwassen worden Meer ruimte is van belang voor degenen die reeds op zichzelf wonen Ik werk nu sinds een half jaar en vind het tijd worden voor meer ruimte in vergelijking met mijn huidige studentenkamer Trouwwensen: is voornamelijk een reden om een woning te kopen voor degenen die vanuit thuis trouwen Eigen bezit Het wordt je eigen plek, iets dat helemaal van jezelf is Ik ga weg bij mijn ouders, eindelijk iets zelfstandig, helemaal voor mezelf Zelfstandigheid/ vrijheid Verantwoordelijkheid Ik wil zeker weten dat ik een goede keuze maak, dus ga ik alles na; is de fundering wel goed, kan ik het wel betalen Ik overleg veel met familie en vrienden om het gevoel te krijgen dat ik de juiste beslissing nemen

31 VEH Starters Onderzoek Onderzoeksoverzicht

32 Methodologie 3 focusgroepen Interviewlengte: 150 minuten Amersfoort, 27 november 2006; Den Bosch 28 november 2006 Algemene selectie criteria Allen zijn communicatief/verbaal vaardig. Geen van allen is afkomstig uit sociale klasse D. Allen zijn afkomstig uit de omgeving van Den Bosch of Amersfoort. Allen zijn primair verantwoordelijk voor het kopen en zoeken van een koopwoning. Evenredige spreiding in respondenten uit de stad en nabijgelegen gemeenten. Evenredige spreiding per groep in mannen en vrouwen. Spreiding in opleidingsniveau.

33 Methodologie Specifieke criteria voor de groepen; 2 groepen die in de afgelopen 12 maanden een koopwoning hebben gekocht: - Allen hebben in de afgelopen 12 maanden een koopwoning gekocht. - Allen zijn primair verantwoordelijk voor het kopen en het zoeken van een koopwoning. 1 groep die een koopwoning gaat kopen; - Allen hebben concrete voornemens om binnen nu en twee jaar een koopwoning te kopen. - Allen praten concreet over hun koopplannen met vrienden en familie over het kopen van een koopwoning en bekijken maandelijks het woningaanbod (via internet, krant of makelaar). Daarnaast voldoen ze aan één van de volgende criteria: - Inschrijving bij een makelaar. - Ingewonnen hypotheekadvies via de hypotheekadviseur. - Lezen van woonkranten/ woonaanbod. - Informatie verzamelen over hypotheekmogelijkheden via internet.

34 Our curiosity is all yours. Thank you.!

Van huurder naar koper

Van huurder naar koper Van huurder naar koper Is het kopen van mijn huurwoning iets voor mij? U huurt een woning van Actium. U ontving van ons een aanbod om uw huurwoning te kopen. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Bieden. op een huis. Tips bij het bieden. op een huis

Bieden. op een huis. Tips bij het bieden. op een huis Bieden op een huis Tips bij het bieden op een huis BIEDEN OP EEN HUIS Het bieden op een huis en onderhandelen is een spannend onderdeel van de huizenjacht. Je bent gevallen voor een huis en je wilt het

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid initiatief van woningcorporaties Kopen naar Wens Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis

Nadere informatie

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl De sleutel naar uw 20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl 2 eerste koophuis Mooi, maar hoe betaalt u dat? 20% toegevoegde waarde Een eigen huis, een plek onder de zon. Mooi, maar

Nadere informatie

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het!

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! Starters Renteregeling van Mitros Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! De Starters Renteregeling is ontwikkeld door woning corporaties, de hypotheek service

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Geniet van het leven Vertrouwd, voordelig en vernieuwend

Geniet van het leven Vertrouwd, voordelig en vernieuwend Geniet van het leven Vertrouwd, voordelig en vernieuwend De Huizenbemiddelaar aan- of verkoopbemiddeling voor één vast laag tarief. De Huizenbemiddelaar is één van de eerste full service makelaars die

Nadere informatie

uw eigen huis de Starters Renteregeling 20% www.groenwestverkoopt.nl mede mogelijk gemaakt door... toegevoegde waarde

uw eigen huis de Starters Renteregeling 20% www.groenwestverkoopt.nl mede mogelijk gemaakt door... toegevoegde waarde uw eigen huis mede mogelijk gemaakt door... de Starters Renteregeling toegevoegde waarde www.groenwestverkoopt.nl 1 De sleutel naar uw eerste koophuis Mooi, maar hoe betaalt u dat? mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente een eigen huis De sleutel naar uw eigen huis 20% korting op uw hypotheekrente Koopwoning dichterbij U droomt ervan. Een eigen huis, een plek onder de zon... Wat is er mooier dan uw eigen woning? Deze kunt

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Exploratief onderzoek perceptie en gedrag financiële consumenten. Onderzoek MWM2 onder 817 consumenten in opdracht van Informeert.

Exploratief onderzoek perceptie en gedrag financiële consumenten. Onderzoek MWM2 onder 817 consumenten in opdracht van Informeert. Exploratief onderzoek perceptie en gedrag financiële consumenten Onderzoek MWM2 onder 817 consumenten in opdracht van Informeert.nl Aanleiding April / mei 2016 heeft Informeert.nl samen met onderzoeksbureau

Nadere informatie

Vind uw weg naar een koopwoning

Vind uw weg naar een koopwoning Vind uw weg naar een koopwoning Inhoud 1 Inleiding 4 2 Verkoop van huurwoningen 5 3 Kopen met Koopgarant 7 4 Liever kopen of huren? 9 5 Het koopproces 11 6 Het verkoopprogramma 13 Pagina 3 Verkoopbrochure

Nadere informatie

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf bouwkundige

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis in de Gooi- en Vechtstreek. Een droom? Niet met Kopen naar Wens van Dudok Wonen. Het

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Huis kopen

Informatiebrochure. Huis kopen Informatiebrochure Huis kopen Ontdek je nieuwe kwaliteiten en bespaar Als kind heb je er vast wel eens aan gedacht om profvoetballer, dierenarts of leraar te worden. Maar wist je dat er ook een verkoop-

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

De 10 voordelen van de Rabobank, de nummer 1 in hypotheken

De 10 voordelen van de Rabobank, de nummer 1 in hypotheken De 10 voordelen van de Rabobank, de nummer 1 in hypotheken 1 1Je krijgt een scherp aanbod Je krijgt deskundig advies van gecertificeerde hypotheekadviseurs Je profiteert van ons uitgebreid lokaal netwerk

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling ook u kunt kopen met de 2 3 uw eigen droomhuis dichterbij dé sleutel naar uw eerste koophuis! Droomt u ook van een eigen huis? Van zo n heerlijke woning die je kunt inrichten en vormgeven zoals je dat

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Van kijker naar koper

Van kijker naar koper Van kijker naar koper Wat komt er kijken bij het kopen van een woning? 2 Kopen van Actium Naast het verhuren, verkoopt Actium ook woningen. Zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen. De koopwoningen variëren

Nadere informatie

INFORMATIE BROCHURE. Aankoop van uw woning

INFORMATIE BROCHURE. Aankoop van uw woning INFORMATIE BROCHURE Aankoop van uw woning Over ons U verwacht hier een Over ons verhaal, gewoon omdat elke makelaar dat heeft en wij ook best veel over onszelf kunnen vertellen. Dit vinden wij niet helemaal

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Single op de woningmarkt

Single op de woningmarkt Krap aanbod, nieuwe eisen, één inkomen Single op de woningmarkt Alleenstaanden moesten al meer moeite doen om een huis te kunnen kopen. Dat wordt er de komende jaren niet eenvoudiger op. TEKST SANDER VAN

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop Stap voor stap naar je eigen huis goede koop Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? Korting In 8 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Rochdale maakt kopen bereikbaar Belangstelling?

Nadere informatie

Archimedeslaan 30 Amsterdam

Archimedeslaan 30 Amsterdam Archimedeslaan 30 Amsterdam Vraagprijs 339.000,- k.k. Omschrijving Archimedeslaan 30 - Amsterdam Inleiding: Aangeboden in de Watergraafsmeer wordt deze sfeervolle jaren '30 drie-kamerwoning van ca. 85m

Nadere informatie

Tramstraat 10 d KATWIJK ZH. Vraagprijs 189.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

Tramstraat 10 d KATWIJK ZH. Vraagprijs 189.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl KATWIJK ZH Vraagprijs 189.000 k.k.

Nadere informatie

Espoortstraat 123 Enschede

Espoortstraat 123 Enschede Espoortstraat 123 Enschede WitteWoning Makelaars Jansen - Brinkstraat 16 Losser - Brinkstraat 171A Enschede - www.wittewoningmakelaars.nl Objectomschrijving Fraai uitzicht over Enschede!!! Op loopafstand

Nadere informatie

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Bijl PR eyeopen.nl Onderzoeksrapportage Auteur: Jeroen Senster Project: Z7452 18-5-2016 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet Pagina

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Een huis vinden of verkopen was nog nooit zo eenvoudig.

Een huis vinden of verkopen was nog nooit zo eenvoudig. Een huis vinden of verkopen was nog nooit zo eenvoudig. De Hypotheek Als je een huis koopt moet je de koopsom ook kunnen financieren. Daarbij is het afsluiten van een hypotheek meestal onvermijdelijk.

Nadere informatie

Systeem Makelaardij - Wilhelminasingel 64-6221BK - Maastricht - 043 352 66 64 - info@systeemmakelaardij.nl

Systeem Makelaardij - Wilhelminasingel 64-6221BK - Maastricht - 043 352 66 64 - info@systeemmakelaardij.nl Systeem Makelaardij - Wilhelminasingel 64-6221BK - Maastricht - 043 352 66 64 - info@systeemmakelaardij.nl Veiling Voorwaarden Veiling Regels - Hoe Het Werkt... 3 Verkoop Voorwaarden.......... 5 Veel Gestelde

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

Ringkade 25 LEIDEN. Vraagprijs 114.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

Ringkade 25 LEIDEN. Vraagprijs 114.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Molenwerf 4 2312 CK Leiden Tel: 071-514 20 45 E-mail: leiden@deleeuw.nl LEIDEN Vraagprijs 114.000 k.k. 2315 EH

Nadere informatie

(evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden)

(evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden) (evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden) [chapeau] Tien prangende vragen over de grootste aankoop van je leven [kop] Een eigen huis, een plek onder de

Nadere informatie

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk Kopen naar Wens is een koopformule voor het kopen en verkopen van een woning. Met Kopen naar Wens kunt u als woningcorporatie huurders en

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK EEN EIGEN HUIS WIE DROOMT DAAR NIET VAN? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Algemene gegevens Alle vermelde afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Beschrijving Indeling U heeft een woning bezichtigd, en nu? Tijdens de koopfase van een huis staat na

Nadere informatie

Levendaal 193 LEIDEN. Vraagprijs 119.000,- k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

Levendaal 193 LEIDEN. Vraagprijs 119.000,- k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij b.v. Molenwerf 4 2312 CK Leiden Tel: 071-5142045 E-mail: leiden@deleeuw.nl LEIDEN Levendaal 193 Vraagprijs 119.000,-

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Weidstraat 16, IJsselstein Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

OEGSTGEEST. Lijtweg 204. Vraagprijs 117.500 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

OEGSTGEEST. Lijtweg 204. Vraagprijs 117.500 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Vraagprijs 117.500 k.k. OEGSTGEEST Lijtweg 204 De Leeuw Makelaardij B.V. Molenwerf 4 2312 CK Leiden Tel: 071-514 20 45 E-mail: leiden@deleeuw.nl

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis

Stap voor stap naar je eigen huis Stap voor stap naar je eigen huis Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? In 9 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Belangstelling? Kopen bij Rochdale U woont in een huurwoning

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Hoofdstraat 213 Overdinkel

Hoofdstraat 213 Overdinkel Hoofdstraat 213 Overdinkel Objectomschrijving Aan levendige straat gelegen vrijstaande woning met meerdere garageboxen en ruime vrijstaande berging. De huidige woning dient gerenoveerd en gemoderniseerd

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Zilverschoon 28 KATWIJK ZH. Vraagprijs 249.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

Zilverschoon 28 KATWIJK ZH. Vraagprijs 249.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl KATWIJK ZH Vraagprijs 249.000 k.k.

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Oelerweg 187 Hengelo

Oelerweg 187 Hengelo Oelerweg 187 Hengelo WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Tramstraat 252 KATWIJK ZH. Vraagprijs 227.500 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

Tramstraat 252 KATWIJK ZH. Vraagprijs 227.500 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl KATWIJK ZH Tramstraat 252 Vraagprijs

Nadere informatie

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmet ingen zijn indicat ief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmet ingen zijn indicat ief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Algemene gegevens Alle vermelde afmet ingen zijn indicat ief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Beschrijving Indeling U heeft een woning bezichtigd, en nu? T ijdens de koopfase van een huis staat

Nadere informatie

Molenstraat 32 te Farmsum

Molenstraat 32 te Farmsum Molenstraat 32 te Farmsum WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Richterstraat 25 Losser

Richterstraat 25 Losser Richterstraat 25 Losser WitteWoning Makelaars Jansen - Brinkstraat 16 Losser - Brinkstraat 171A Enschede - www.wittewoningmakelaars.nl Objectomschrijving In gewilde woonomgeving aan rustig hofje ligt deze:

Nadere informatie

Passage GP Waddinxveen

Passage GP Waddinxveen Passage 122 2741 GP Waddinxveen Welkom bij Van t Hof Digitaal bezichtigen? Op elk gewenst moment kan je de woning (nog eens) digitaal bezichtigen! Bekijk dan de Walkthrough Video op onze website: www.vanthof.nl.

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Maanlander 47, Amersfoort Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

Mozartstraat SP Gouda

Mozartstraat SP Gouda Mozartstraat 6 2807 SP Gouda Welkom bij Van t Hof Digitaal bezichtigen? Op elk gewenst moment kan je de woning (nog eens) digitaal bezichtigen! Bekijk dan de Walkthrough Video op onze website: www.vanthof.nl.

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Koningin Wilhelminastr 2 B

Koningin Wilhelminastr 2 B Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl KATWIJK ZH Koningin Wilhelminastr

Nadere informatie

Korenakker ER Waddinxveen

Korenakker ER Waddinxveen Korenakker 57 2743 ER Waddinxveen Welkom bij Van t Hof Digitaal bezichtigen? Op elk gewenst moment kan je de woning (nog eens) digitaal bezichtigen! Bekijk dan de Walkthrough Video op onze website: www.vanthof.nl.

Nadere informatie

Jacob van wassenaerstraat 28 Helmond

Jacob van wassenaerstraat 28 Helmond Jacob van wassenaerstraat 28 Helmond Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve foto s, de beschrijving

Nadere informatie

Opaalstraat 203 LEIDEN. Vraagprijs 129.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

Opaalstraat 203 LEIDEN. Vraagprijs 129.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Molenwerf 4 2312 CK Leiden Tel: 071-514 20 45 E-mail: leiden@deleeuw.nl LEIDEN Vraagprijs 129.000 k.k. 2332 TA

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Vondellaan 35 Groningen

Vondellaan 35 Groningen Vondellaan 35 Groningen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Haaksbergerstraat 484A Enschede

Haaksbergerstraat 484A Enschede Haaksbergerstraat 484A Enschede Objectomschrijving Op de bovenste etage gelegen, zeer goed onderhouden 2-kamer appartement voorzien van splinternieuwe keuken en badkamer en eigen afgesloten parkeerplaats.

Nadere informatie

Gerstakker ES Waddinxveen

Gerstakker ES Waddinxveen Gerstakker 55 2743 ES Waddinxveen Welkom bij Van t Hof Digitaal bezichtigen? Op elk gewenst moment kan je de woning (nog eens) digitaal bezichtigen! Bekijk dan de Walkthrough Video op onze website: www.vanthof.nl.

Nadere informatie

Broekhoekweg 28 Losser

Broekhoekweg 28 Losser Broekhoekweg 28 Losser WitteWoning Makelaars Jansen - Brinkstraat 16 Losser - Brinkstraat 171A Enschede - www.wittewoningmakelaars.nl Objectomschrijving Aan de rand van het industrieterrein van Losser

Nadere informatie

WoonBeurs. Rabobank Maastricht en Omstreken

WoonBeurs. Rabobank Maastricht en Omstreken WoonBeurs Rabobank Maastricht en Omstreken Programma Informatie over de aankoopmakelaar (Erik Bessems Makelaardij) Informatie over het krijgen van een financiering (Rabobank) WoonBeurs 8 oktober2016 De

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie