Dienstenwijzer Vecht en Plassen Financiële Planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer Vecht en Plassen Financiële Planning"

Transcriptie

1 Vecht en Plassen Financiële Planning

2 1 van Vecht en Plassen Financiële Planning Inleiding In dit document vind je informatie over Vecht en Plassen Financiële Planning en de werkwijze van Sandra Klein Lenderink. Als je besluit van mijn diensten gebruik te maken, weet je door het lezen van deze waar je aan toe bent en wat we wederzijds van elkaar mogen verwachten. Deze heeft een informatief karakter. Je krijgt dit document uitgereikt bij aanvang van onze relatie. De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële diensten. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een financieel dienstverlener minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). Hoewel de activiteit financiële planning niet onder deze verplichting valt, vindt Sandra het belangrijk je zo goed mogelijk te informeren. Bovendien geldt de verplichting wel als uit je financieel plan volgt dat het afsluiten van een of meerdere producten een oplossing is en je kiest voor advies en bemiddeling door Vecht en Plassen Financiële Planning. Vecht en Plassen Financiële Planning Vecht en Plassen Financiële Planning is een handelsnaam van KL Pensioenconsultancy B.V. Het adviesbureau van Sandra Klein Lenderink is opgericht in 2009 en richt zich met Vecht en Plassen Financiële Planning op integrale financiële planning en op alle deelgebieden die daarbij horen, waaronder pensioen- en inkomensadvies, wonen en hypotheek, vermogensopbouw door sparen en beleggen, erfrecht en huwelijksvermogensrecht en fiscaal advies. Dienstverlening met betrekking tot integrale financiële planning of op deelgebieden is primair ingestoken als advies. Bij de uitwerking van je financiële planning worden oplossingen beschreven om je doelstellingen te bereiken, waarbij specifieke productkenmerken worden meegegeven. Zo kun je zelf een financieel product afsluiten dat bijdraagt aan het realiseren van je doelstellingen. Desgewenst kan Vecht en Plassen Financiële Planning bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst met een financiële instelling. Je financieel planner: Sandra Klein Lenderink Sandra is afgestudeerd als Master in Financial Planning (MFP) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is in staat een complexe financiële situatie van ondernemers, directeurengrootaandeelhouders en (vermogende) particulieren te doorgronden en dit middels een gestructureerde aanpak te vertalen in een gedegen en integraal financieel plan. Sandra helpt ondernemers en ondernemende particulieren met hun financiële planning. Mensen die vol energie in het leven staan, of na een kruispunt in hun leven vol energie op weg zijn. Het is haar missie om mensen in staat te stellen om te doen wat ze echt leuk vinden door het stimuleren van financiële rust. Meer over Sandra s drijfveren lees je op de website.

3 2 Sandra vindt het belangrijk zich in te zetten voor de samenleving. Vanuit haar expertise als financieel planner doet zij dat door als gastdocent les te geven op ROC s voor Stichting LEF. LEF staat voor Leven en Financiën. Het doel van het lesprogramma en de missie van de stichting is het voorkomen van financiële problemen bij jongeren door het financieel bewustzijn te verhogen en zo nodig bij te dragen aan gedragsverandering in omgang met geld. Meer informatie vind je op de website Bereikbaarheid Je kunt Sandra bij Vecht en Plassen Financiële Planning als volgt bereiken: Telefonisch : Door het sturen van een Natuurlijk kun je haar ook bezoeken op de Breedstraat 18, 3603 BB Maarssen. Zij deelt haar kantoor met Adviesgroep Vecht en Plassen en Smeink Assurantiën. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 9.00 uur tot uur. Sandra geeft er de voorkeur aan vooraf een afspraak te maken. Zo heeft zij tijd je (financiële) vragen rustig te bespreken. Communicatie Sandra communiceert in het Nederlands en kan dat op verschillende manieren: schriftelijk, per , telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Ook een adviesgesprek via de webcam in de online advieskamer behoort tot de mogelijkheden. Sandra hoort graag waar je voorkeur naar uit gaat. Internet Vecht en Plassen Financiële Planning heeft een website. Ga naar voor een overzicht van de dienstverlening of voor informatie over financiële onderwerpen. Je vindt hier ook het E-zine waarin elke twee weken tips en waardevolle informatie over financiën met je wordt gedeeld. Heb je specifieke vragen over pensioen, bezoek dan de website kl-pensioenconsultancy.nl. Lidmaatschappen en registraties Vecht en Plassen Financiële Planning is bij verschillende organisaties geregistreerd: AFM; Kifid; KvK. Sandra Klein Lenderink is als adviseur lid van de NOPD.

4 3 Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Vecht en Plassen Financiële Planning is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van vergunninghouders kun je raadplegen op Voor vragen over toezicht kun je terecht bij het meldpunt Financiële Markten, telefoonnummer Vecht en Plassen Financiële Planning heeft een vergunning voor de volgende financiële diensten: schadeverzekeringen; levensverzekeringen; hypotheken; elektronisch geld, spaarrekeningen en betaalrekeningen; pensioenverzekeringen en premiepensioenvorderingen. Daarnaast is Vecht en Plassen Financiële Planning bevoegd te adviseren en/of orders te ontvangen en door te geven met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Vecht en Plassen Financiële Planning is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het aansluitnummer bij Kifid is Kamer van Koophandel (KvK) Vecht en Plassen Financiële Planning staat als handelsnaam van KL Pensioenconsultancy B.V. geregistreerd in het handelsregister onder nummer Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) Sandra is lid van de NOPD. De NOPD is een beroepsorganisatie van specialisten in de pensioenbranche. De leden onderscheiden zich door te voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit en onafhankelijkheid. De circa 150 leden van de beroepsorganisatie zijn gecertificeerd en houden hun vakbekwaamheid actueel door het volgen van permanente educatie en het deelnemen aan discussiegroepen. Zij streven naar verdere professionalisering van pensioenadvies en zijn kritisch op ontwikkelingen in de markt. Kennismakingsgesprek Voorafgaand aan eventuele dienstverlening is het prettig elkaar te leren kennen. Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur. Hiervoor is geen vergoeding verschuldigd. Dat geldt niet voor verdere dienstverlening.

5 4 Afhankelijk van je opdracht en gemaakte afspraken, wordt een vergoeding in rekening gebracht op basis van een abonnement, een verrichtingentarief of een uurtarief. De weg naar een passende oplossing voor je adviesvraag Elk leven is uniek Elke klant is voor uniek. Dat geldt in meer of mindere mate ook voor je adviesvraag. Wat Sandra precies voor jou kan betekenen, hangt af van je specifieke wensen. In een persoonlijk gesprek licht ze haar dienstverlening en werkwijze graag toe. In het adviesproces doorlopen we over het algemeen de volgende stappen: kennismaking, inventarisatie, analyse, advies, bemiddeling, communicatie en beheer. Adviesvrij Vecht en Plassen Financiële Planning heeft geen enkele verplichting om producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Zij is volledig vrij in de keuze welke productaanbieder het best past bij jouw vraag om risico s te verzekeren of vermogen op te bouwen. Een productoplossing geeft altijd invulling aan één van je financiële doelen. Ondernemersvrijheid Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in Vecht en Plassen Financiële Planning. Deze vrijheid om je te kunnen adviseren wat Sandra in jouw belang vindt, gaat hand in hand met haar vrijheid als ondernemer. Keuze van aanbieders In Nederland zijn veel aanbieders van financiële producten en diensten actief. Blijkt uit je vraag en het door Sandra gegeven advies dat een productoplossing wenselijk is, dan kan Vecht en Plassen Financiële Planning bemiddelen in financiële producten van nagenoeg elke in Nederland gevestigde financiële instelling. Vecht en Plassen Financiële Planning heeft wel een aantal voorkeursleveranciers, die voldoen aan gestelde kwaliteitseisen op het gebied van dienstverlening en productaanbod. Vaak kan bemiddeling in een rechtstreeks agentschap met een productaanbieder van KL Pensioenconsultancy. In andere gevallen maakt Sandra gebruik van haar samenwerking met Adviesgroep Vecht en Plassen. Wil je een overzicht van financiële instellingen waarmee Sandra samenwerkt? Laat het dan gerust weten. Nazorg Als Sandra je ondersteunt bij het beheer van je financiële producten of als financieel regisseur optreedt bij het uitvoeren van je financiële planning, hebben we regelmatig contact. Met al je vragen over je financiële planning of afgesloten product helpt Sandra je graag.

6 5 De dienstverlening voor nazorg wordt vastgelegd in de opdrachtovereenkomst en omvat het periodiek controleren of je financiële producten nog aansluiten op je persoonlijke situatie en of je nog op koers bent om je doelstellingen te realiseren. Voor nazorg geldt een aparte vergoeding in de vorm van geschatte uren maal het uurtarief. Als blijkt dat aanvullend advies nodig is, maken we daarvoor aparte afspraken. Kosten Om financiële diensten te kunnen verlenen, worden bedrijfskosten gemaakt. Denk maar aan kosten van huisvesting, opleidingen, vergunningen, softwarelicentie en salaris. Deze kosten maken onderdeel uit van het tarief en daarmee van de vergoeding. Vergoeding De hoogte van de verschuldigde vergoeding is afhankelijk van je adviesvraag en de inhoud van de dienstverlening. Bij bemiddeling voor het tot stand komen van een overeenkomst voor één of meerdere financiële producten ontvangt Vecht en Plassen Financiële Planning geen vergoeding van de gekozen productaanbieder. Deze werkwijze garandeert een onafhankelijke en objectieve benadering bij het selecteren van een passend financieel product. Voorafgaand aan een specifiek advies voor een productoplossing ontvang je één of meerdere Dienstverleningsdocumenten. Dit is een wettelijk verplicht document met als doel je in staat te stellen de tarieven van financieel adviseurs te vergelijken. Je kunt deze Dienstverleningsdocumenten ook downloaden op /documenten. BTW Voor het opstellen van je financieel plan is Vecht en Plassen Financiële Planning verplicht de vergoeding te verhogen met 21% BTW. Als sprake is van advies en bemiddeling en dit vooraf duidelijk is, zoals bijvoorbeeld bij een hypotheekadvies of advies voor aanwending van een direct ingaande lijfrente, dan is geen BTW verschuldigd. Je wordt vooraf geïnformeerd of de vergoeding voor de dienstverlening wordt verhoogd met BTW. Betaling van premies Alle premies en kosten die je in verband met een verzekering of ander financieel product verschuldigd bent aan een financiële instelling, betaal je rechtstreeks. Het is belangrijk verschuldigde bedragen tijdig te voldoen. Bij het uitblijven van een premie voor een verzekering kan de dekking worden opgeschort of kan het verzekerde bedrag worden verlaagd. Dienstverleningsovereenkomst Voorafgaand aan een financiële dienst maken we samen afspraken over de wijze van beloning en leggen dat en andere relevante afspraken vast in een dienstverleningsovereenkomst. Dat is wel zo prettig. Zo weet je waar je aan toe bent.

7 6 Algemene voorwaarden Op alle dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van Vecht en Plassen Financiële Planning van toepassing. Deze ontvang je altijd bij de dienstverleningsovereenkomst. Het meest recente exemplaar staat ook op de website /documenten. Wet bescherming persoonsgegevens Adviseren en het beheren van financiële producten kan niet zonder het gebruik van persoonlijke gegevens. Vecht en Plassen Financiële Planning verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Er wordt ook iets van jou gevraagd Om je belangen optimaal te kunnen behartigen en je een passend advies te geven, vraagt Sandra ook een aantal dingen van jou. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor adviezen is Sandra afhankelijk van de informatie die je haar verstrekt. Deze informatie dient juist en volledig te zijn en dat is ook in jouw belang. Alleen als zij alle relevante informatie heeft, kan zij je een passend advies geven. Daarnaast geldt in geval van schade (zoals bij overlijden of arbeidsongeschiktheid) dat de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden als de verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn. Wijzigingen doorgeven In de relatie die Sandra met je heeft, vraagt zij, afhankelijk van actualiteiten, om haar regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld als er wijzigingen zijn in je bedrijfssituatie of in je gezinssituatie. Denk bedrijfsmatig bijvoorbeeld aan plannen omtrent een fusie of overname of een sterke wijziging in de financiële gegevens. Voor wat betreft je persoonlijk situatie hoort Sandra graag wijzigingen over bijvoorbeeld kinderen die worden geboren of uit huis gaan, over verhuisplannen of over het voornemen een nieuwe baan te aanvaarden. Informatie doornemen Je ontvangt regelmatig informatie. Soms gaat het om informatie die je ontvangt op basis van een wettelijke verplichting. Maar Sandra kan je ook informatie toesturen omdat zij denkt dat je je daarmee (nog) beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Of informatie waarvan ze denkt dat deze informatie voor jou mogelijk relevant is. Neem alle informatie aandachtig door en benader Sandra zo nodig voor een aanvullende toelichting. In ieder geval vraagt Sandra je de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform je wensen. Vanzelfsprekend controleert zij deze documenten ook.

8 7 Heb je een klacht? Sandra doet haar onze uiterste best om je optimaal van dienst te zijn en te doen wat we hebben afgesproken. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Aarzel niet om dat te zeggen. Hoe eerder zij het weet, hoe sneller het wordt oplost. Bovendien leert Sandra van elke klacht of suggestie. Informatie over het indienen van en de werkwijze bij een klacht vind je op de website /klacht. Beëindiging relatie Je hebt het recht om op elk moment onze relatie te beëindigen. Je benadert de betreffende productaanbieder met het verzoek om lopende financiële producten over te dragen naar een andere adviseur. Door het beëindigen van onze relatie is Vecht en Plassen Financiële Planning namelijk niet meer in staat om je enige vorm van nazorg te geven. Het is voor veel producten wenselijk om er regelmatig naar te kijken, zodat de producten blijven aansluiten op je persoonlijke wensen en doelstellingen. Ook Sandra kan het initiatief nemen om de relatie te beëindigen. Zij kan je dan verzoeken een andere adviseur aan te wijzen die je financiële producten gaat beheren. Samenwerking met Adviesgroep Vecht en Plassen Vecht en Plassen Financiële Planning en Adviesgroep Vecht en Plassen werken nauw samen. Wij delen niet alleen ons kantoor, maar Vecht en Plassen Financiële Planning maakt voor klanten ook gebruik van de bemiddelingsrelatie die Adviesgroep Vecht en Plassen heeft met verschillende productaanbieders. Het kan voorkomen dat de naam Adviesgroep Vecht en Plassen op polissen en andere documenten voorkomt als adviseur. Ook dan blijft Sandra je aanspreekpunt voor al je vragen en/of opmerkingen. Door een samenwerking met Adviesgroep Vecht en Plassen kunnen wij je een totaalpakket aan financiële diensten aanbieden. Zo is er altijd iemand bij wie je terecht kunt met vragen. Je wordt bovendien geadviseerd en begeleid door een specialist op zijn of haar vakgebied. Denk als ondernemer bijvoorbeeld aan advies over bedrijfsmatige schadeverzekeringen of bedrijfsfinancieringen. Voor particuliere relaties adviseren we dagelijks op het gebied van hypotheken en verzekeringen. Door deze samenwerking is de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd. Aansprakelijkheid Sandra streeft er voortdurend naar relaties op goede en professionele wijze te ondersteunen met deskundig en betrouwbaar financieel advies. Kwaliteit van de dienstverlening staat voorop. Het streven is het opbouwen van een wederzijdse relatie op basis van vertrouwen die langdurig naar beider tevredenheid zal duren. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen biedt een beroepsaansprakelijkheid uitkomst. Datum/volgnummer Dit Dienstverleningsdocument heeft volgnummer 2 en is opgesteld te Maarssen op 23 juni 2015.

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N Seijkens den Ouden V.O.F. Seijkens den Ouden Pensioenen B.V. hierna te noemen SdO, SdO is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document:

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document: Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Zakelijk

Dienstverleningsdocument Zakelijk Dienstverleningsdocument Zakelijk Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstenwijzer Slofstra Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Particulier

Dienstverleningsdocument Particulier Dienstverleningsdocument Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (versie 13.06)

Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën Dienstverleningsdocument De werkwijze van MOM Assurantiën Versie: maart 2010 Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Advieswijzer. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Advieswijzer. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Advieswijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument

A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer. Concordia de Keizer BV

Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer. Concordia de Keizer BV Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. Uw persoonlijke situatie en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V.

Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V. Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie