Introductie. donderdag 16 februari Geachte cliënt,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie. donderdag 16 februari 2012. Geachte cliënt,"

Transcriptie

1 Introductie donderdag 16 februari 2012 Geachte cliënt, Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Dit electronische inventarisatieformulier zal u stap voor stap leiden door de onderwerpen die nodig zijn om een correcte en volledige analyse van uw financiële, fiscale en juridische situatie te maken. Gebruik de invoervelden alleen voor de gevraagde gegevens. Eventuele opmerkingen kunt u in het naastliggende invoerveld kwijt. nderaan elk tabblad is tevens extra ruimte opgenomen voor aanvullende opmerkingen. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment opslaan om daar later mee door te gaan. Daarbij maakt het niet uit onder welke naam u het document opslaat. Heeft u alle gegevens verzameld, stuur het document dan als bijlage naar Eventuele bijlagen (zoals kopieën van polissen etc) kunt u separaat als bijlage toevoegen in elk gewenst format. Na ontvangst van de door u aangeleverde gegevens zullen wij deze analyseren. Binnen één week ontvangt u een concept rapportage die zal dienen als uitgangspunt tijdens het verdiepingsgesprek. m hiervoor een afspraak te maken, zullen wij daags na ontvangst van de gegevens contact met u opnemen zodat het proces geen vertraging op hoeft te lopen. Wanneer u vragen heeft, kijk dan eerst bij de opmerkingen door met uw cursor boven het invoerveld te gaan staan. Uiteraard kunt u ook altijd bellen voor assistentie met Ron van der Steen op of een sturen naar U kunt het document printen door op het logo van FCN (rechtsboven) te klikken. Met vriendelijke groet, Financial Consult Nederland Vergeet niet de checklist af te vinken en de gevraagde kopieën / scans aan te leveren! R. van der Steen MFP CFP Master of Financial Planning NB: achteraan het document vindt u een standaardbrief die u kunt gebruiken om de juiste gegevens over uw woekerpolis of spaar/beleggingsverzekering bij de verzekeraar op te vragen, indien u hierover niet beschikt.

2 Checklist documenten Deze lijst is bedoeld als afvinklijst. Print de lijst en houd deze documenten paraat wanneer u dit inventarisatieformulier invult. Eventuele opmerkingen kunt u kwijt in de velden. legitimatiebewijs (verplicht) testament huwelijks voorwaarden samenlevingsovereenkomst aangifte inkomstenbelasting salarisstrook jaaropgave opgave fiscale waarde leasemaatschappij Uniform Pensioen verzicht fiscaal jaaroverzicht bank/verzekeraar polisbladen & recente waardeoverzicht levensverzekering leningovereenkomst met anderen hypotheekgegevens leninggegevens vermogensoverzicht kinderen afschrift betaalrekening gemeentelijke aanslagen telecommunicatieovereenkomsten polis schadeverzekeringen polis ziektekostenverzekering studiekosten vervoerskosten abonnementen overige - niet eerder genoemde - documenten alleen indien relevant Indien u over een bepaald onderdeel iets wilt mededelen, gebruik dan dit kader:

3 Algemene gegevens benodigde documenten: legitimatiebewijs Datum invoer donderdag 16 februari 2012 Huidig fiscale jaar 2011 Naam (voorletters, tussenvoegsel, achternaam) 1. Geslacht (M, V) Naam partner 2. Geslacht (M, V) Adres Postcode, woonplaats Samenlevingsvorm (GvG, HV, GP, Samenwonend, Alleen) Geboorteplaats Geboorteplaats partner Geboortedatum Geboortejaar Geboortedatum partner Geboortejaar Legitimatie (paspoort, rijbewijs, ID card) + nummer Expiratiedatum Legitimatie partner Expiratiedatum Burger Service Nummer (vml SFInr) Burger Service Nummer (vml SFInr) partner Telefoonnummer vast Telefoonnummer GSM Telefoonnummer GSM2 Faxnummer 2 Kind1 (voorletters, achternaam) 1 ok uitwonende kinderen graag vermelden. Kind2 2 Kind3 3 Kind4 4 Kind5 5 Geboortedatum 1 Geboortejaar 1 Geboortedatum 2 Geboortejaar 2 Geboortedatum 3 Geboortejaar 3 Geboortedatum 4 Geboortejaar 4 Geboortedatum 5 Geboortejaar 5

4 Juridisch & Risicobepaling benodigde documenten: testament, huwelijks voorwaarden of samenlevingsovereenkomst Juridisch Bent u in het bezit van een testament? (ja, nee) Zo ja, in welk jaar is dit opgemaakt? Zo ja, wie is uw erfgenaam / erfgenamen? ntvangen de kinderen een vordering op de erfgenaam? Aantal jaren in buitenland woonachtig vanaf 15 jaar? De juridische vragen geven een houvast en juridisch kader voor het uiteindelijke advies. Mist u een belangrijk gegeven, dan kunt u dat onderaan deze pagina kwijt in het blauwe vak Doelrisicoprofiel Het doel van een DRP is inzicht te krijgen in uw visie op beleggen en de risico s die daarmee gepaard gaan. Het gaat daarbij om beleggen in de breedste zin van het woord, of het nu gaat om een grote eenmalige investering of een periodieke inleg in een beleggingsportefeuille of levensverzekering. ok als u op dit moment niet belegd, kan dat in de toekomst veranderen. Voor het advies is het met name van belang hoe u aankijkt tegen mogelijke negatieve resultaten in de toekomst en de periode dat u het vermogen nodig heeft (over 2 jaar of over 30 jaar bijvoorbeeld). Komt u er niet uit, bel dan gerust met Ron van der Steen op Belegt u op dit moment in aandelen, obligaties oid? Beschikt u over vermogen dat u zou kunnen beleggen? Hoe lang heeft u dit vermogen niet nodig? Met welk doel zou u dit vermogen willen beleggen? Welk rendement verwacht u op dit vermogen? (%) Hoeveel % mag uw vermogen maximaal afnemen in 1 jr? * Hoe omschrijft u zelf het risico dat u wilt/kunt lopen? Wat is uw visie op het beleggingsrisico als u 65 bent? * = Hiermee wordt bedoeld binnen welke bandbreedte uw vermogen mag bewegen (stijgen/dalen) in enig kalenderjaar, zonder dat u hier onoverkomelijke bezwaren tegen heeft. Kiest u bijvoorbeeld voor -15 / 33%, dan zou in theorie een aantal jaren achtereen een negatief resultaat van 15% bereikt kunnen worden. Datzelfde geldt dan uiteraard voor het positieve resultaat van 33%

5 Risicobepaling Hypotheek benodigde documenten: levensverzekering / effectenportefeuille die verpand is aan de hypotheek Doelrisicoprofiel Hypotheek Wilt u t.z.t. aflossen op de hypotheeklening? ja / nee Wanneer heeft u deze aflossing gepland? Beleggen bij de hypotheek kenmerkt zich met name door de relatief lange horizon (aflossing na 30 jaar) en een periodieke inleg op een bankspaarrekening of in een beleggingsverzekering. Gedurende de looptijd bouwt u een substantieel kapitaal op dat belegd wordt/is volgens de beleggingsmix die u opgegeven heeft aan het begin van de looptijd. Verder kan het zijn dat u een bepaald kapitaal ineens stort op een beleggingsrekening dat aan moet groeien naar een kapitaal waarmee de lening op einddatum (gedeeltelijk) wordt afgelost. In dit tabblad wordt specifiek gevraagd naar uw risicoperceptie ten aanzien van beleggen binnen de hypotheek Met welk doel zou u dit vermogen willen beleggen? Hypotheek Hypotheek Welk rendement verwacht u op dit vermogen? Hoeveel % mag uw vermogen maximaal afnemen in 1 jr?

6 Risicobepaling Pensioen benodigde documenten: levensverzekering / effectenportefeuille die verpand is aan de hypotheek Doelrisicoprofiel Pensioen Beleggen bij pensioen kenmerkt zich met name door de relatief lange horizon en een periodieke inleg. Vaak wordt de wijze van beleggen voor u bepaald, maar soms heeft u ook zelf invloed hierop. Daarvoor is dit profiel samengesteld. In dit tabblad wordt specifiek gevraagd naar uw risicoperceptie ten aanzien van beleggen binnen uw pensioenregeling Kunt u invloed uitoefenen op het beleggingsbeleid? Hoeveel jaren tot aan uw pensioendatum? Met welk doel zou u dit vermogen willen beleggen? Pensioen Pensioen Welk rendement verwacht u op dit vermogen? Hoeveel % mag uw vermogen maximaal afnemen in 1 jr?

7 Inkomen & Pensioen benodigde documenten: aangifte inkomstenbelasting, salarisstrook, jaaropgave, opgave fiscale waarde leasemaatschappij bij auto van de zaak, Uniform Pensioen verzicht Loondienst, zelfstandige, uitkeringsgerechtigde Werkgever Beroep Salaris bruto per jaar / Winst uit onderneming WW WA / WIA uitkering Resultaat uit overige werkzaamheden ntvangen alimentatie per jaar Alimentatiegerechtigd tot en met jaar Betaalde alimentatie per jaar Alimentatieplichtig tot en met jaar Parttime percentage Bouwt u op dit moment pensioen op? p welke datum wordt u 65 jaar? ANW hiaatverzekering afgesloten (ja, nee) Premievrije aanspraken oude regelingen op 65 jaar ( ) Eenmalige ontslagvergoeding ( ) ntvangen schenkingen van ouders per jaar ntvangen schenkingen van grootouders per jaar

8 Vermogen benodigde documenten: aangifte inkomstenbelasting, fiscale jaaroverzicht bank/verzekeraar, polisbladen levensverzekeringen, leningovereenkomst met anderen, hypotheekgegevens, leninggegevens, vermogensoverzicht kinderen Liquide middelen Totale saldo lopende rekeningen Totale saldo spaarrekeningen Totale saldo vordering op derden Totale saldo beleggingsportefeuille waarvan in aandelen(fondsen) waarvan in obligatie(fondsen) Totale saldo durfkapitaal Totale vermogen kinderen Levensverzekeringen & Lijfrenten nroerend Goed WZ waarde eigen woning Rendement Eigen Woning Vrije verkoopwaarde eigen woning Rendement Eigen Woning VVW Waarde Beleggingsonroerend goed box III Rendement Beleggingsonroerend goed Huuropbrengst Beleggingsonroerend goed Maak van elke levensverzekering, lijfrenteverzekering, koopsompolis etc een scan/kopie van het originele polisblad én de meest recente waardeopgave en stuur deze mee met de ingevulde Checklist. Voor de verwachtingen van de groei van uw vermogen dat geïnvesteerd is in onroerend goed (eigen woning en beleggingsonroerend goed), is het van belang om met een indicatief rendementspercentage te rekenen. De woning stijgt immers over langere periode in waarde. Als u een indicatie wilt berekenen, neemt u het verschil tussen de WZ waarde van de woning op dit moment en de WZ waarde bij aankoop van de woning en deelt dit door het aantal jaren dat hier tussen zit. Bijvoorbeeld: WZ 2011: WZ 2001: EUR => = / 10 jaar = per jaar. Dit is / = 5,97%. Eigen Woning Schuld (negatief invoeren) Lening A (gekoppeld aan KEW) Rentepercentage lening A Laatste jaar 30 jaars termijn Einddatum rentevastperiode lening A KEW is een Kapitaalverzekering Eigen Woning: een levensverzekering. In een KEW bouwt u kapitaal op d.m.v. maandelijkse premiestortingen én uw bent verzekerd bij overlijden. p de polis staat de zgn. KEW clausule. Fiscale behandeling: box 1 Lening B (gekoppeld aan LEW) Rentepercentage lening B Laatste jaar 30 jaars termijn Einddatum rentevastperiode lening B LEW is een Levensverzekering Eigen Woning: een levensverzekering met een ingangsdatum van voor 14 september 1999 die in onderpand is gegeven aan de hypotheekverstrekker. In een LEW bouwt u kapitaal op d.m.v. maandelijkse premiestortingen én uw bent verzekerd bij overlijden. Fiscale behandeling: box 3 Lening C (lening waarop jaarlijks afgelost wordt) Rentepercentage lening C Restant looptijd in maanden Laatste jaar 30 jaars termijn Jaarlijkse annuïteit (rente + aflossing) Einddatum rentevastperiode lening C lineair annuïtair Lineaire aflossing bestaat uit een vast bedrag per jaar. De bruto maandlast (rente en aflossing) neemt af gedurende de looptijd. Annuïtaire aflossing bestaat uit een kleine aflossing aan het begin van de periode en een grote aflossing aan het einde van de periode. De bruto maandlast (rente en aflossing) is gelijk gedurende de gehele looptijd. Lening D (aflossingsvrij) Rentepercentage lening D Laatste jaar 30 jaars termijn Einddatum rentevastperiode lening D Een aflossingsvrije lening kent geen aflossingsverplichting. Vaak kent een aflossingsvrije lening wel een juridische einddatum, maar de schuld is op dat moment even hoog als bij aanvang. Lening E (aflossingsvrij) Rentepercentage lening E Laatste jaar 30 jaars termijn Einddatum rentevastperiode lening E Aftrekposten EW (erfpachtcanon ) Aftrekposten eigen woning (erfpachtcanon ) Consumptieve Financieringen (DK, PL, Krediet) Hoofdsom(men) Rentepercentage consumptief krediet Jaarlijkse aflossing (negatief invoeren) Einddatum (laatste jaar) Consumptieve financieringen zijn financieringen die gebruikt zijn om andere uitgaven te doen dan de aankoop, verbouwing, verbetering van uw eigen woning. Denk bijvoorbeeld aan studieschuld, creditcards, persoonlijke leningen of doorlopende kredieten. Korte achtergrond hypotheekschuld va 2001 Geef kort de historie aan met betrekking tot het eigen woningbezit, verhuizingen, het verloop van de eigen woningschuld (de schuld waarover u de rente afgetrokken heeft) en hoe u evt overwaarde heeft geïnvesteerd indien van toepassing.

9 Lasten per maand benodigde documenten: afschrift betaalrekening, gemeentelijke aanslagen, telecommunicatieovereenkomsten, polis schadeverzekeringen, polis ziektekostenverzekering, studiekosten, vervoerskosten, abonnementen Woonlasten per maand Erfpachtcanon Huur Servicekosten Gas Electriciteit Water nroerende zaak belasting Als sprake is van hypotheeklasten (rente, premie, aflossing) dan hoeft u deze hier niet in te vullen. Het programma houdt daar op een andere wijze rekening mee. Heffingen per maand Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Waterschapsheffing Rioolrecht mslag gebouwd verige heffingen Telecommunicatie per maand Verzekeringslasten per maand Ziektenkostenverzekering Inboedelverzekering (brand, inbraak) pstalverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Uitvaartverzekeringen verige verzekeringen Studiekosten / kinderopvang Vervoerskosten per maand Wegenbelasting, kentekenbewijs Verzekering nderhoud (stelpost) Afschrijving (stelpost) Brandstof verige vervoerskosten (V) Abonnementen per maand Kranten, tijdschriften Contributie (sport-)vereniging verige contributies, abonnementen Reserveringskosten per maand Kleding en schoenen Inventaris nderhoud huis en tuin Ziektenkosten die niet vergoed worden Recreatie / vakantie Huishoudelijke uitgaven per maand Voeding en versnaperingen (schatting) Was- en schoonmaakartikelen (schatting) Persoonlijke verzorging (toiletartikelen, kapper, ) verig huishoudgeld Schenkingen per maand

10 verige vragen benodigde documenten: gegevens bank, belastingadviseur, verzekeringsadviseur, vermogensbeheerder en notaris, jaarrekeningen onderneming, pensioenbrief verzicht van uw adviseurs Bankinstelling & Contactpersoon Bankinstelling & Contactpersoon Bankinstelling & Contactpersoon Belastingconsulent Accountant / boekhouder Verzekeringsadviseur Vermogensbeheerder Notaris verige adviseurs Bedrijfsgegevens Jaarrekeningen laatste drie jaren verzicht juridische structuur & eigendomsverhoudingen Activiteiten van de onderneming verzicht van de privé schulden aan de onderneming verzicht van de vorderingen op de onderneming Pensioenbrief Familie en vermogen Te verwachten vermogen vanuit erfenissen etc Reeds ontvangen schenkingen / erfenissen Wensen en doelstellingen Gewenst toekomstig inkomen? Gewenst toekomstig vermogen? Geplande grote uitgaven Verlagen belastingdruk Emigratie Schenken aan kinderen Investeringen Kopen vakantiewoning? Anders? Tot slot Gewenst toekomstig inkomen? Gewenst toekomstig vermogen? Geplande grote uitgaven

11 Verlagen belastingdruk Hoe nu verder? Wanneer u alle gegevens ingevoerd heeft, kunt u het programma opslaan en doormailen naar Na ontvangst van uw gegevens zullen wij de opdracht inplannen en een concept financieel advies opstellen. Wanneer er tijdens het planningsproces vragen ontstaan, nemen wij contact met u op. U kunt hieronder uw voorkeur aangeven. Het concept Financieel Plan ontvangt u binnen enkele weken in digitale vorm. Verdiepingsgesprek Wij vragen u het concept Financieel Plan te toetsen op juiste uitgangspunten. Wanneer u instemt met de uitgangspunten, wordt een afspraak voor een verdiepingsgesprek gemaakt. Tijdens dit verdiepingsgesprek worden de conclusies en aanbevelingen besproken die voortvloeien uit het concept Financieel Plan. Houdt er rekening mee dat het bij financiële planning gaat om de grote lijnen en niet om de details. Verder zullen we tijdens het verdiepingsgesprek nadere afspraken maken over de te volgen koers op grond van de bevindingen uit het Financieel Plan. Definitief Financieel Plan p basis van het verdiepingsgesprek zal het concept Financieel Plan aangepast worden. Dit resulteert in een definitief Financieel Plan. U ontvangt dit plan zowel digitaal als per gewone post. Advies Wanneer u concreet advies wenst, zijn er verschillende opties. U kunt kiezen voor een van de deeladviezen (Pensioenadvies, Hypotheekadvies of Vermogensadvies). Wij rekenen per deeladvies 750,00 inclusief BTW. ok bestaat de mogelijkheid om advies op uurtarief af te nemen. Wij schatten vooraf in hoeveel uur wij bezig zijn met de uitwerking van het advies en geven een garantie af dat wij het aantal uren niet zullen overschrijden. Meer informatie vindt u op onze website (www.financialconsult.nl) of in onze dienstenwijzer. Deze is te downloaden van onze website. ADVIESBEHEFTE DEELADVIES 750 ( of 3.500) (Pensioenadvies, Hypotheekadvies of Vermogensadvies) DIENSTVERLENING Totaal Financieel Advies N A Z R G DEELADVIES 750 ( of 2.750) (Pensioenadvies, Hypotheekadvies of Vermogensadvies) DEELADVIES 750 ( of 2.000) (Pensioenadvies, Hypotheekadvies of Vermogensadvies) ANALYSEREN 750 ( 1.250) (Netto inkomen bij arbeid, A, overlijden en ouderdom) INVENTARISEREN 500 (vast onderdeel) Combinatieadvies Deeladvies Financieel Plan Quickscan INKMEN Arbeid (loon, winst) Arbeidsongeschiktheid Nabestaanden udedag Lijfrenten Inkomen uit vermogen Lasten VERMGEN Lopende rekening Spaarrekening Beleggingen Kapitaalverzekering Levensverzekering Eigen woning Hypotheek Beleggings G nderneming ESTATEPLANNING Burgerlijke staat Testament Familieverhoudingen Schenken & Erven INTAKEGESPREK & FFERTE (doel: kennismaken en informeren) KSTENLS

12 STRIKT VERTRUWELIJK aan van postadres telefoon datum donderdag 16 februari 2012 betreft pvragen gegevens polisnummer Geachte heer, mevrouw, Met deze brief wil ik u vragen binnen afzienbare tijd (maximaal 2 weken na dagtekening van deze brief) opgave te doen van de navolgende gegevens met betrekking tot de in het hoofd van deze brief vermelde verzekeringspolis: Gegevens Huidige waarde van de beleggingspolis per laatste datum premiebetaling Totaal betaalde premie tot aan het moment van waardeopgave van de polis Geprognotiseerd eindkapitaal op einddatum tegen gemiddeld historisch rendement Gehanteerde gemiddelde historische rendement bij berekening eindkapitaal % Is een premiesplitsingsclausule opgenomen op de polis? ja / nee * Is een eigen woning clausule opgenomen op de polis? ja / nee * Is hier sprake van een zgn. Pre Brede Herwaardingspolis? ja / nee * Is de tijdelijke vrijstelling van tot van toepassing? ja / nee * Is een premiesplitsingsclausule opgenomen op de polis? ja / nee * Hoeveel bedraagt de minimale jaarpremie ogv. de bandbreedte-eis? Hoeveel bedraagt de minimale jaarpremie ogv. uw eigen voorwaarden? Hoeveel bedragen de kosten voor een switch van de onderliggende waarden? Hoeveel bedragen de kosten bij de afkoop van de beleggingverzekering? Hoeveel bedragen de kosten bij het aanpassen van de premie? Hoeveel bedragen de kosten bij het omzetten naar een alternatief product? Indien dit voor u wenselijker is, kunt u ook volstaan met een kopie van de originele polis, een opgave van de totaal betaalde premies, een recent waardeoverzicht inclusief een berekening van het prognosekapitaal op basis van een pessimistisch rendement, een rendement van 4% en een historisch rendement alsmede een kopie van de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op deze overeenkomst. Ik dank u hartelijk voor de te nemen moeite. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan wil ik u verzoeken om hierover contact op te nemen met mijn financieel adviseur, de heer R. van der Steen van Financial Consult Nederland. Hij is bereikbaar op of via mail op Middels deze brief geef ik expliciet toestemming om met hem inhoudelijk over deze overeenkomst van levensverzekering te corresponderen. Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, _

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Hypotheekadvies voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958 www.tmaconsultancy.nl

Nadere informatie

Hypotheek Informatiemap

Hypotheek Informatiemap Hypotheek Informatiemap Voor cliënten van Portegies Advies 30-03-2013 Portegies Advies Auteur: M.R. Waal Versie 3 Geachte heer, mevrouw, In de Hypotheek Informatiemap treft u de onderwerpen aan, welke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,

CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam, V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon 010 750 25 25 Fax 010 750 25 26 E-mail rspoel@intersoftware.nl Website www.intersoftware.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

VB HA. Dienstenwijzer

VB HA. Dienstenwijzer VB HA Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer van Van Brecht Hypotheken & Assurantiën (VBHA) geeft een algemene beschrijving van de diensten die wij voor u kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid en de verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. de Bruyn Financieel Adviseurs B.V.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. de Bruyn Financieel Adviseurs B.V. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT de Bruyn Financieel Adviseurs B.V. DIENSTENWIJZER de Bruyn Financieel Adviseurs B.V. A. Inleiding Geachte cliënt, De financiële dienstverlening valt onder de regelgeving

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie