Introductie. donderdag 16 februari Geachte cliënt,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie. donderdag 16 februari 2012. Geachte cliënt,"

Transcriptie

1 Introductie donderdag 16 februari 2012 Geachte cliënt, Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Dit electronische inventarisatieformulier zal u stap voor stap leiden door de onderwerpen die nodig zijn om een correcte en volledige analyse van uw financiële, fiscale en juridische situatie te maken. Gebruik de invoervelden alleen voor de gevraagde gegevens. Eventuele opmerkingen kunt u in het naastliggende invoerveld kwijt. nderaan elk tabblad is tevens extra ruimte opgenomen voor aanvullende opmerkingen. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment opslaan om daar later mee door te gaan. Daarbij maakt het niet uit onder welke naam u het document opslaat. Heeft u alle gegevens verzameld, stuur het document dan als bijlage naar Eventuele bijlagen (zoals kopieën van polissen etc) kunt u separaat als bijlage toevoegen in elk gewenst format. Na ontvangst van de door u aangeleverde gegevens zullen wij deze analyseren. Binnen één week ontvangt u een concept rapportage die zal dienen als uitgangspunt tijdens het verdiepingsgesprek. m hiervoor een afspraak te maken, zullen wij daags na ontvangst van de gegevens contact met u opnemen zodat het proces geen vertraging op hoeft te lopen. Wanneer u vragen heeft, kijk dan eerst bij de opmerkingen door met uw cursor boven het invoerveld te gaan staan. Uiteraard kunt u ook altijd bellen voor assistentie met Ron van der Steen op of een sturen naar U kunt het document printen door op het logo van FCN (rechtsboven) te klikken. Met vriendelijke groet, Financial Consult Nederland Vergeet niet de checklist af te vinken en de gevraagde kopieën / scans aan te leveren! R. van der Steen MFP CFP Master of Financial Planning NB: achteraan het document vindt u een standaardbrief die u kunt gebruiken om de juiste gegevens over uw woekerpolis of spaar/beleggingsverzekering bij de verzekeraar op te vragen, indien u hierover niet beschikt.

2 Checklist documenten Deze lijst is bedoeld als afvinklijst. Print de lijst en houd deze documenten paraat wanneer u dit inventarisatieformulier invult. Eventuele opmerkingen kunt u kwijt in de velden. legitimatiebewijs (verplicht) testament huwelijks voorwaarden samenlevingsovereenkomst aangifte inkomstenbelasting salarisstrook jaaropgave opgave fiscale waarde leasemaatschappij Uniform Pensioen verzicht fiscaal jaaroverzicht bank/verzekeraar polisbladen & recente waardeoverzicht levensverzekering leningovereenkomst met anderen hypotheekgegevens leninggegevens vermogensoverzicht kinderen afschrift betaalrekening gemeentelijke aanslagen telecommunicatieovereenkomsten polis schadeverzekeringen polis ziektekostenverzekering studiekosten vervoerskosten abonnementen overige - niet eerder genoemde - documenten alleen indien relevant Indien u over een bepaald onderdeel iets wilt mededelen, gebruik dan dit kader:

3 Algemene gegevens benodigde documenten: legitimatiebewijs Datum invoer donderdag 16 februari 2012 Huidig fiscale jaar 2011 Naam (voorletters, tussenvoegsel, achternaam) 1. Geslacht (M, V) Naam partner 2. Geslacht (M, V) Adres Postcode, woonplaats Samenlevingsvorm (GvG, HV, GP, Samenwonend, Alleen) Geboorteplaats Geboorteplaats partner Geboortedatum Geboortejaar Geboortedatum partner Geboortejaar Legitimatie (paspoort, rijbewijs, ID card) + nummer Expiratiedatum Legitimatie partner Expiratiedatum Burger Service Nummer (vml SFInr) Burger Service Nummer (vml SFInr) partner Telefoonnummer vast Telefoonnummer GSM Telefoonnummer GSM2 Faxnummer 2 Kind1 (voorletters, achternaam) 1 ok uitwonende kinderen graag vermelden. Kind2 2 Kind3 3 Kind4 4 Kind5 5 Geboortedatum 1 Geboortejaar 1 Geboortedatum 2 Geboortejaar 2 Geboortedatum 3 Geboortejaar 3 Geboortedatum 4 Geboortejaar 4 Geboortedatum 5 Geboortejaar 5

4 Juridisch & Risicobepaling benodigde documenten: testament, huwelijks voorwaarden of samenlevingsovereenkomst Juridisch Bent u in het bezit van een testament? (ja, nee) Zo ja, in welk jaar is dit opgemaakt? Zo ja, wie is uw erfgenaam / erfgenamen? ntvangen de kinderen een vordering op de erfgenaam? Aantal jaren in buitenland woonachtig vanaf 15 jaar? De juridische vragen geven een houvast en juridisch kader voor het uiteindelijke advies. Mist u een belangrijk gegeven, dan kunt u dat onderaan deze pagina kwijt in het blauwe vak Doelrisicoprofiel Het doel van een DRP is inzicht te krijgen in uw visie op beleggen en de risico s die daarmee gepaard gaan. Het gaat daarbij om beleggen in de breedste zin van het woord, of het nu gaat om een grote eenmalige investering of een periodieke inleg in een beleggingsportefeuille of levensverzekering. ok als u op dit moment niet belegd, kan dat in de toekomst veranderen. Voor het advies is het met name van belang hoe u aankijkt tegen mogelijke negatieve resultaten in de toekomst en de periode dat u het vermogen nodig heeft (over 2 jaar of over 30 jaar bijvoorbeeld). Komt u er niet uit, bel dan gerust met Ron van der Steen op Belegt u op dit moment in aandelen, obligaties oid? Beschikt u over vermogen dat u zou kunnen beleggen? Hoe lang heeft u dit vermogen niet nodig? Met welk doel zou u dit vermogen willen beleggen? Welk rendement verwacht u op dit vermogen? (%) Hoeveel % mag uw vermogen maximaal afnemen in 1 jr? * Hoe omschrijft u zelf het risico dat u wilt/kunt lopen? Wat is uw visie op het beleggingsrisico als u 65 bent? * = Hiermee wordt bedoeld binnen welke bandbreedte uw vermogen mag bewegen (stijgen/dalen) in enig kalenderjaar, zonder dat u hier onoverkomelijke bezwaren tegen heeft. Kiest u bijvoorbeeld voor -15 / 33%, dan zou in theorie een aantal jaren achtereen een negatief resultaat van 15% bereikt kunnen worden. Datzelfde geldt dan uiteraard voor het positieve resultaat van 33%

5 Risicobepaling Hypotheek benodigde documenten: levensverzekering / effectenportefeuille die verpand is aan de hypotheek Doelrisicoprofiel Hypotheek Wilt u t.z.t. aflossen op de hypotheeklening? ja / nee Wanneer heeft u deze aflossing gepland? Beleggen bij de hypotheek kenmerkt zich met name door de relatief lange horizon (aflossing na 30 jaar) en een periodieke inleg op een bankspaarrekening of in een beleggingsverzekering. Gedurende de looptijd bouwt u een substantieel kapitaal op dat belegd wordt/is volgens de beleggingsmix die u opgegeven heeft aan het begin van de looptijd. Verder kan het zijn dat u een bepaald kapitaal ineens stort op een beleggingsrekening dat aan moet groeien naar een kapitaal waarmee de lening op einddatum (gedeeltelijk) wordt afgelost. In dit tabblad wordt specifiek gevraagd naar uw risicoperceptie ten aanzien van beleggen binnen de hypotheek Met welk doel zou u dit vermogen willen beleggen? Hypotheek Hypotheek Welk rendement verwacht u op dit vermogen? Hoeveel % mag uw vermogen maximaal afnemen in 1 jr?

6 Risicobepaling Pensioen benodigde documenten: levensverzekering / effectenportefeuille die verpand is aan de hypotheek Doelrisicoprofiel Pensioen Beleggen bij pensioen kenmerkt zich met name door de relatief lange horizon en een periodieke inleg. Vaak wordt de wijze van beleggen voor u bepaald, maar soms heeft u ook zelf invloed hierop. Daarvoor is dit profiel samengesteld. In dit tabblad wordt specifiek gevraagd naar uw risicoperceptie ten aanzien van beleggen binnen uw pensioenregeling Kunt u invloed uitoefenen op het beleggingsbeleid? Hoeveel jaren tot aan uw pensioendatum? Met welk doel zou u dit vermogen willen beleggen? Pensioen Pensioen Welk rendement verwacht u op dit vermogen? Hoeveel % mag uw vermogen maximaal afnemen in 1 jr?

7 Inkomen & Pensioen benodigde documenten: aangifte inkomstenbelasting, salarisstrook, jaaropgave, opgave fiscale waarde leasemaatschappij bij auto van de zaak, Uniform Pensioen verzicht Loondienst, zelfstandige, uitkeringsgerechtigde Werkgever Beroep Salaris bruto per jaar / Winst uit onderneming WW WA / WIA uitkering Resultaat uit overige werkzaamheden ntvangen alimentatie per jaar Alimentatiegerechtigd tot en met jaar Betaalde alimentatie per jaar Alimentatieplichtig tot en met jaar Parttime percentage Bouwt u op dit moment pensioen op? p welke datum wordt u 65 jaar? ANW hiaatverzekering afgesloten (ja, nee) Premievrije aanspraken oude regelingen op 65 jaar ( ) Eenmalige ontslagvergoeding ( ) ntvangen schenkingen van ouders per jaar ntvangen schenkingen van grootouders per jaar

8 Vermogen benodigde documenten: aangifte inkomstenbelasting, fiscale jaaroverzicht bank/verzekeraar, polisbladen levensverzekeringen, leningovereenkomst met anderen, hypotheekgegevens, leninggegevens, vermogensoverzicht kinderen Liquide middelen Totale saldo lopende rekeningen Totale saldo spaarrekeningen Totale saldo vordering op derden Totale saldo beleggingsportefeuille waarvan in aandelen(fondsen) waarvan in obligatie(fondsen) Totale saldo durfkapitaal Totale vermogen kinderen Levensverzekeringen & Lijfrenten nroerend Goed WZ waarde eigen woning Rendement Eigen Woning Vrije verkoopwaarde eigen woning Rendement Eigen Woning VVW Waarde Beleggingsonroerend goed box III Rendement Beleggingsonroerend goed Huuropbrengst Beleggingsonroerend goed Maak van elke levensverzekering, lijfrenteverzekering, koopsompolis etc een scan/kopie van het originele polisblad én de meest recente waardeopgave en stuur deze mee met de ingevulde Checklist. Voor de verwachtingen van de groei van uw vermogen dat geïnvesteerd is in onroerend goed (eigen woning en beleggingsonroerend goed), is het van belang om met een indicatief rendementspercentage te rekenen. De woning stijgt immers over langere periode in waarde. Als u een indicatie wilt berekenen, neemt u het verschil tussen de WZ waarde van de woning op dit moment en de WZ waarde bij aankoop van de woning en deelt dit door het aantal jaren dat hier tussen zit. Bijvoorbeeld: WZ 2011: WZ 2001: EUR => = / 10 jaar = per jaar. Dit is / = 5,97%. Eigen Woning Schuld (negatief invoeren) Lening A (gekoppeld aan KEW) Rentepercentage lening A Laatste jaar 30 jaars termijn Einddatum rentevastperiode lening A KEW is een Kapitaalverzekering Eigen Woning: een levensverzekering. In een KEW bouwt u kapitaal op d.m.v. maandelijkse premiestortingen én uw bent verzekerd bij overlijden. p de polis staat de zgn. KEW clausule. Fiscale behandeling: box 1 Lening B (gekoppeld aan LEW) Rentepercentage lening B Laatste jaar 30 jaars termijn Einddatum rentevastperiode lening B LEW is een Levensverzekering Eigen Woning: een levensverzekering met een ingangsdatum van voor 14 september 1999 die in onderpand is gegeven aan de hypotheekverstrekker. In een LEW bouwt u kapitaal op d.m.v. maandelijkse premiestortingen én uw bent verzekerd bij overlijden. Fiscale behandeling: box 3 Lening C (lening waarop jaarlijks afgelost wordt) Rentepercentage lening C Restant looptijd in maanden Laatste jaar 30 jaars termijn Jaarlijkse annuïteit (rente + aflossing) Einddatum rentevastperiode lening C lineair annuïtair Lineaire aflossing bestaat uit een vast bedrag per jaar. De bruto maandlast (rente en aflossing) neemt af gedurende de looptijd. Annuïtaire aflossing bestaat uit een kleine aflossing aan het begin van de periode en een grote aflossing aan het einde van de periode. De bruto maandlast (rente en aflossing) is gelijk gedurende de gehele looptijd. Lening D (aflossingsvrij) Rentepercentage lening D Laatste jaar 30 jaars termijn Einddatum rentevastperiode lening D Een aflossingsvrije lening kent geen aflossingsverplichting. Vaak kent een aflossingsvrije lening wel een juridische einddatum, maar de schuld is op dat moment even hoog als bij aanvang. Lening E (aflossingsvrij) Rentepercentage lening E Laatste jaar 30 jaars termijn Einddatum rentevastperiode lening E Aftrekposten EW (erfpachtcanon ) Aftrekposten eigen woning (erfpachtcanon ) Consumptieve Financieringen (DK, PL, Krediet) Hoofdsom(men) Rentepercentage consumptief krediet Jaarlijkse aflossing (negatief invoeren) Einddatum (laatste jaar) Consumptieve financieringen zijn financieringen die gebruikt zijn om andere uitgaven te doen dan de aankoop, verbouwing, verbetering van uw eigen woning. Denk bijvoorbeeld aan studieschuld, creditcards, persoonlijke leningen of doorlopende kredieten. Korte achtergrond hypotheekschuld va 2001 Geef kort de historie aan met betrekking tot het eigen woningbezit, verhuizingen, het verloop van de eigen woningschuld (de schuld waarover u de rente afgetrokken heeft) en hoe u evt overwaarde heeft geïnvesteerd indien van toepassing.

9 Lasten per maand benodigde documenten: afschrift betaalrekening, gemeentelijke aanslagen, telecommunicatieovereenkomsten, polis schadeverzekeringen, polis ziektekostenverzekering, studiekosten, vervoerskosten, abonnementen Woonlasten per maand Erfpachtcanon Huur Servicekosten Gas Electriciteit Water nroerende zaak belasting Als sprake is van hypotheeklasten (rente, premie, aflossing) dan hoeft u deze hier niet in te vullen. Het programma houdt daar op een andere wijze rekening mee. Heffingen per maand Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Waterschapsheffing Rioolrecht mslag gebouwd verige heffingen Telecommunicatie per maand Verzekeringslasten per maand Ziektenkostenverzekering Inboedelverzekering (brand, inbraak) pstalverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Uitvaartverzekeringen verige verzekeringen Studiekosten / kinderopvang Vervoerskosten per maand Wegenbelasting, kentekenbewijs Verzekering nderhoud (stelpost) Afschrijving (stelpost) Brandstof verige vervoerskosten (V) Abonnementen per maand Kranten, tijdschriften Contributie (sport-)vereniging verige contributies, abonnementen Reserveringskosten per maand Kleding en schoenen Inventaris nderhoud huis en tuin Ziektenkosten die niet vergoed worden Recreatie / vakantie Huishoudelijke uitgaven per maand Voeding en versnaperingen (schatting) Was- en schoonmaakartikelen (schatting) Persoonlijke verzorging (toiletartikelen, kapper, ) verig huishoudgeld Schenkingen per maand

10 verige vragen benodigde documenten: gegevens bank, belastingadviseur, verzekeringsadviseur, vermogensbeheerder en notaris, jaarrekeningen onderneming, pensioenbrief verzicht van uw adviseurs Bankinstelling & Contactpersoon Bankinstelling & Contactpersoon Bankinstelling & Contactpersoon Belastingconsulent Accountant / boekhouder Verzekeringsadviseur Vermogensbeheerder Notaris verige adviseurs Bedrijfsgegevens Jaarrekeningen laatste drie jaren verzicht juridische structuur & eigendomsverhoudingen Activiteiten van de onderneming verzicht van de privé schulden aan de onderneming verzicht van de vorderingen op de onderneming Pensioenbrief Familie en vermogen Te verwachten vermogen vanuit erfenissen etc Reeds ontvangen schenkingen / erfenissen Wensen en doelstellingen Gewenst toekomstig inkomen? Gewenst toekomstig vermogen? Geplande grote uitgaven Verlagen belastingdruk Emigratie Schenken aan kinderen Investeringen Kopen vakantiewoning? Anders? Tot slot Gewenst toekomstig inkomen? Gewenst toekomstig vermogen? Geplande grote uitgaven

11 Verlagen belastingdruk Hoe nu verder? Wanneer u alle gegevens ingevoerd heeft, kunt u het programma opslaan en doormailen naar Na ontvangst van uw gegevens zullen wij de opdracht inplannen en een concept financieel advies opstellen. Wanneer er tijdens het planningsproces vragen ontstaan, nemen wij contact met u op. U kunt hieronder uw voorkeur aangeven. Het concept Financieel Plan ontvangt u binnen enkele weken in digitale vorm. Verdiepingsgesprek Wij vragen u het concept Financieel Plan te toetsen op juiste uitgangspunten. Wanneer u instemt met de uitgangspunten, wordt een afspraak voor een verdiepingsgesprek gemaakt. Tijdens dit verdiepingsgesprek worden de conclusies en aanbevelingen besproken die voortvloeien uit het concept Financieel Plan. Houdt er rekening mee dat het bij financiële planning gaat om de grote lijnen en niet om de details. Verder zullen we tijdens het verdiepingsgesprek nadere afspraken maken over de te volgen koers op grond van de bevindingen uit het Financieel Plan. Definitief Financieel Plan p basis van het verdiepingsgesprek zal het concept Financieel Plan aangepast worden. Dit resulteert in een definitief Financieel Plan. U ontvangt dit plan zowel digitaal als per gewone post. Advies Wanneer u concreet advies wenst, zijn er verschillende opties. U kunt kiezen voor een van de deeladviezen (Pensioenadvies, Hypotheekadvies of Vermogensadvies). Wij rekenen per deeladvies 750,00 inclusief BTW. ok bestaat de mogelijkheid om advies op uurtarief af te nemen. Wij schatten vooraf in hoeveel uur wij bezig zijn met de uitwerking van het advies en geven een garantie af dat wij het aantal uren niet zullen overschrijden. Meer informatie vindt u op onze website (www.financialconsult.nl) of in onze dienstenwijzer. Deze is te downloaden van onze website. ADVIESBEHEFTE DEELADVIES 750 ( of 3.500) (Pensioenadvies, Hypotheekadvies of Vermogensadvies) DIENSTVERLENING Totaal Financieel Advies N A Z R G DEELADVIES 750 ( of 2.750) (Pensioenadvies, Hypotheekadvies of Vermogensadvies) DEELADVIES 750 ( of 2.000) (Pensioenadvies, Hypotheekadvies of Vermogensadvies) ANALYSEREN 750 ( 1.250) (Netto inkomen bij arbeid, A, overlijden en ouderdom) INVENTARISEREN 500 (vast onderdeel) Combinatieadvies Deeladvies Financieel Plan Quickscan INKMEN Arbeid (loon, winst) Arbeidsongeschiktheid Nabestaanden udedag Lijfrenten Inkomen uit vermogen Lasten VERMGEN Lopende rekening Spaarrekening Beleggingen Kapitaalverzekering Levensverzekering Eigen woning Hypotheek Beleggings G nderneming ESTATEPLANNING Burgerlijke staat Testament Familieverhoudingen Schenken & Erven INTAKEGESPREK & FFERTE (doel: kennismaken en informeren) KSTENLS

12 STRIKT VERTRUWELIJK aan van postadres telefoon datum donderdag 16 februari 2012 betreft pvragen gegevens polisnummer Geachte heer, mevrouw, Met deze brief wil ik u vragen binnen afzienbare tijd (maximaal 2 weken na dagtekening van deze brief) opgave te doen van de navolgende gegevens met betrekking tot de in het hoofd van deze brief vermelde verzekeringspolis: Gegevens Huidige waarde van de beleggingspolis per laatste datum premiebetaling Totaal betaalde premie tot aan het moment van waardeopgave van de polis Geprognotiseerd eindkapitaal op einddatum tegen gemiddeld historisch rendement Gehanteerde gemiddelde historische rendement bij berekening eindkapitaal % Is een premiesplitsingsclausule opgenomen op de polis? ja / nee * Is een eigen woning clausule opgenomen op de polis? ja / nee * Is hier sprake van een zgn. Pre Brede Herwaardingspolis? ja / nee * Is de tijdelijke vrijstelling van tot van toepassing? ja / nee * Is een premiesplitsingsclausule opgenomen op de polis? ja / nee * Hoeveel bedraagt de minimale jaarpremie ogv. de bandbreedte-eis? Hoeveel bedraagt de minimale jaarpremie ogv. uw eigen voorwaarden? Hoeveel bedragen de kosten voor een switch van de onderliggende waarden? Hoeveel bedragen de kosten bij de afkoop van de beleggingverzekering? Hoeveel bedragen de kosten bij het aanpassen van de premie? Hoeveel bedragen de kosten bij het omzetten naar een alternatief product? Indien dit voor u wenselijker is, kunt u ook volstaan met een kopie van de originele polis, een opgave van de totaal betaalde premies, een recent waardeoverzicht inclusief een berekening van het prognosekapitaal op basis van een pessimistisch rendement, een rendement van 4% en een historisch rendement alsmede een kopie van de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op deze overeenkomst. Ik dank u hartelijk voor de te nemen moeite. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan wil ik u verzoeken om hierover contact op te nemen met mijn financieel adviseur, de heer R. van der Steen van Financial Consult Nederland. Hij is bereikbaar op of via mail op Middels deze brief geef ik expliciet toestemming om met hem inhoudelijk over deze overeenkomst van levensverzekering te corresponderen. Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, _

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Algemene gegevens Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters(s): Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoon privé: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving.

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving. Pagina 1 van 7 Checklist Pensioenanalyse IB-ondernemer Met uw persoonlijke pensioenanalyse krijgt u een duidelijk inzicht in uw financiële situatie. U kunt dan de juiste financiële beslissingen nemen voor

Nadere informatie

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT CLIËNT 1 Achternaam Geslacht r Man r Vr. Voorletters Adres Postcode / Woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Emailadres Roepnaam Tel. Privé Mobielnr.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. man vrouw. man vrouw

Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. man vrouw. man vrouw FiscAlert Hypotheekservice FiscAlert p/a Rijnsburgerweg 130 2333 AH Leiden Tel: 0900-5437238 inventarisatieformulier Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee.

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2007 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Advies Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld - Voorbeeld Samengesteld door: M.C.C. Steentjes MFP CFP Financieel adviseur Your Financials Lieftinckstraat

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam en huisnummer

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

Fiscale lijfrenteplanning

Fiscale lijfrenteplanning FiscAlert Postbus 3695 1001 AL Amsterdam Tel: 0900-5437238 Fiscale lijfrenteplanning Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. Persoonlijke gegevens (kopie

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr. : 1e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : Nieuwsbrieven via e-mail ontvangen ja nee 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

Woonplaats: Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke staat: Indien gehuwd: gem.v.g / huw.voorw.* Testament: ja / nee*

Woonplaats: Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke staat: Indien gehuwd: gem.v.g / huw.voorw.* Testament: ja / nee* Inventarisatielijst Algemene gegevens cliënt Achternaam: Tussenvoegsel(s): Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw* Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook deze Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig in te vullen en bij het beantwoorden

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Waarom dit formulier? Het is van groot belang dat we je actuele situatie volledig in kaart kunnen brengen om zodoende een goed totaaladvies te kunnen geven. We kunnen alleen door

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de checklist IB 2005 volledig in te

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier t.b.v. echtscheiding

Inventarisatieformulier t.b.v. echtscheiding Inventarisatieformulier t.b.v. echtscheiding Gegevens echtgenote Meisjesnaam Roepnaam Adres bevolkingsregister Feitelijk (afwijkend) woonadres Telefoonnummer Mobiel nummer E-mail Nationaliteit Beroep Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

Budgetmaandoverzicht. Gegevens aanvrager/ster: Adres. Telefoonnummer Geboortedatum Emailadres. Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden

Budgetmaandoverzicht. Gegevens aanvrager/ster: Adres. Telefoonnummer Geboortedatum Emailadres. Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden Gegevens aanvrager/ster: De heer Voornaam Adres Postcode Telefoonnummer Geboortedatum Emailadres Mevrouw Achternaam Woonplaats Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden Loonbeslag Nee Ja Voor welk bedrag

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Naam adviseur Datum en tijd inventarisatie Personalia Personalia partner Naam, voorletters M / V Naam, voorletters M / V Voornaam Voornaam Adres Adres Postcode Postcode Woonplaats

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt:

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt: A. Voorbeeld en B. Voorbeeld-Voorbeeld Diemerkade 1 1111 AA Voorbeeldstad *** VERTROUWELIJK*** Datum: 14 september 2011 Onderwerp: Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Geachte heer Voorbeeld

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via :

Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : Inventarisatieformulier Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam :

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatieformulier

Hypotheek inventarisatieformulier Hypotheek inventarisatieformulier Datum gesprek : Ingangsdatum Hypotheek : Doel: Bestaande bouw NHG Nieuwbouw NHG Oversluiten NHG Herberekening 2 e hypotheek NHG Onderhandse verhoging Orientatie Personalia

Nadere informatie

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2011 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2011 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon

Nadere informatie

VOOR EEN JUISTE BEOORDELING VAN UW AANVRAAG IS DE INVULLING VAN DIT FORMULIER NOODZAKELIJK

VOOR EEN JUISTE BEOORDELING VAN UW AANVRAAG IS DE INVULLING VAN DIT FORMULIER NOODZAKELIJK STICHTING 'HET VAN WEERDEN POELMANFONDS' VOSSESTAART 39, 5803 LN VENRAY TEL.: 06-538 829 34 IBAN NR NL09 INGB 0000 5155 10 BENODIGD VOOR DE BEHANDELING VAN DE AANVRAAG: 1. U dient een afschrift van de

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer:

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer:  adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur: O m O v Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: E-mailadres: Mijn gegevens 1ste persoon (aanvrager) Voorletters en achternaam:

Nadere informatie

e-mail: secretariaat@vandolder.nl

e-mail: secretariaat@vandolder.nl e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek e-mail anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN.

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN. Klantinventarisatie Cliënt Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Emailadres Thuis / Werk / Mobiel Privé / Zakelijk Nationaliteit + BSN Roker, niet meer sinds Bankrekeningnummer Beroep Burgerlijke

Nadere informatie

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand Inventarisatieformulier Financial Planning Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw Burgerservicenr. Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit

Nadere informatie

1 Datum en tijd inventarisatie 1 M/V. 1 Van:M/V. 1nventa risatieform ulier. Personalia Personalia partner. ÏNaam adviseur

1 Datum en tijd inventarisatie 1 M/V. 1 Van:M/V. 1nventa risatieform ulier. Personalia Personalia partner. ÏNaam adviseur 1nventa risatieform ulier ÏNaam adviseur 1 Datum en tijd inventarisatie Personalia Personalia partner Naam, voorletters Voornaam Adres Postcode Woonplaats Telefoon privé Telefoon mobiel E-mail adres Geboortedatum

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Geboortedatum... Roker ja nee

Geboortedatum... Roker ja nee KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2007 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. man vrouw. man vrouw

Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. man vrouw. man vrouw FiscAlert Hypotheekservice FiscAlert Postbus 10209 1001 EE Amsterdam Tel: 0900-5437238 inventarisatieformulier Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. Persoonlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering www.zichtadviseurs.nl Spaarloonregeling in 2011 U heeft een spaarloonrekening. Doel is om fiscaal aantrekkelijk te kunnen sparen. U kunt zelf bepalen waar

Nadere informatie

Intakeformulier StichtingBewindvoering

Intakeformulier StichtingBewindvoering Intakeformulier StichtingBewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam client Voornamen M/V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum Sofinummer Telefoonnummer Mobiel telefoon Email

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel: email:

Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel: email: eninventarisatie Algemeen Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel: email: Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw:

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding

Inventarisatie. Fact finding Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam relatie Naam partner Adres Postcode en plaats Geboortedatum relatie Geboortedatum partner

Klantprofiel. Naam relatie Naam partner Adres Postcode en plaats Geboortedatum relatie Geboortedatum partner Klantprofiel Naam relatie Naam partner Adres Postcode en plaats Geboortedatum relatie Geboortedatum partner Burgerlijke staat 1a. Legitimatie relatie : paspoort / ID-kaart / rijbewijs / anders, nl.: *

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Registratienummer (in te vullen door ) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Voornamen (voluit) BSN / Sofinummer Nationaliteit Soort identiteitsbewijs¹ Nummer identiteitsbewijs Burgerlijke staat Alleenstaand

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie