Steengoed in ontzorgen. Vraag & antwoord. Verzilver nu de overwaarde van uw woning. Uw Verzilvermijvast consulent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steengoed in ontzorgen. Vraag & antwoord. Verzilver nu de overwaarde van uw woning. Uw Verzilvermijvast consulent"

Transcriptie

1 Waarom moet ik aan Verzilvermijvast mijn netto inkomen opgeven? Om te bepalen of u de huur kunt betalen vraagt Verzilvermijvast naar uw netto inkomen, pensioen of uitkering. Indien de huurlasten redelijkerwijs niet door u zijn op te brengen zal Verzilvermijvast uw woning niet kunnen overnemen. Vraag & antwoord Ik wil mijn huis verkopen aan Verzilvermijvast. Hoe doe ik dat? Indien uw eigen tussenpersoon of financieel adviseur reeds Verzilvermijvastconsulent is kunt u zich tot hem wenden. U kunt ook contact opnemen met Verzilvermijvast onder nummer (070) waarna wij u verder helpen. Hoeveel betaalt Verzilvermijvast voor mijn woning? Wanneer Verzilvermijvast uw woning overneemt betalen wij u in twee delen (tranches). De eerste tranche bedraagt 60% van de vrije verkoopwaarde. Deze wordt getaxeerd door een onafhankelijk NVM makelaar bij u in de buurt. Wanneer u het huurcontract met Verzilvermijvast beëindigt ontvangt u de tweede tranche. Deze is gelijk aan 50% van de overwaarde. Rekenvoorbeeld: Een makelaar taxeert uw woning op ,-. U ontvangt dan van Verzilvermijvast ,- (60%). Na 10 jaar beëindigt u de huur. Een makelaar stelt vast dat de waarde van de woning gelijk is gebleven. U ontvangt dan als tweede tranche nog eens ,- (50% van het verschil tussen de eerste tranche en de waarde op het moment dat u de huur beëindigt). Hoe garandeert Verzilvermijvast de betaling van de eerste en de tweede tranche? De eerste tranche ontvangt u via de notaris op het moment dat het eigendom overgedragen wordt. De tweede tranche wordt zeker gesteld doordat u een hypotheekrecht verkrijgt op het pand. U bent dus schuldeiser met een hypotheek als zekerheid. Dit betekent dat u te allen tijde recht op uw deel van de overwaarde heeft, ook al zou Verzilvermijvast verkocht worden of failliet gaan. U bent dus volledig beschermd. Als wij er niet meer zijn, vervalt dan de tweede tranche? Nee, de tweede tranche wordt altijd uitbetaald aan uw erfgenamen. Ik heb nog een hypotheek. Is dat een probleem voor Verzilvermijvast? Ook wanneer u een hypotheek heeft kunt u uw woning aan Verzilvermijvast verkopen en terughuren. De maximale hypotheek die wij accepteren is gelijk aan 50% van de eerste tranche die wij u betalen. Stel, de eerste tranche bedraagt ,-. De maximale hypotheek die Verzilvermijvast dan accepteert is ,-. De bestaande hypotheek wordt ingelost door Verzilvermijvast en ingehouden op de eerste tranche. Hoeveel belasting moet ik betalen over het bedrag dat ik van Verzilvermijvast? In principe betaalt u een vermogensrendementsheffing van 1,2% over uw vermogen boven de ,-. Hoe berekent Verzilvermijvast de maandelijkse huur? Wanneer Verzilvermijvast de woning van u heeft overgenomen gaat u een huurcontract voor onbepaalde tijd met Verzilvermijvast aan. U betaalt een marktconforme huur en deze is geïndexeerd. De huur wordt berekend door de vrije verkoopwaarde te delen door 225. Rekenvoorbeeld. Uw woning heeft een vrije verkoopwaarde van ,-. U betaalt dan per maand 889,-. Lasten die u als eigenaar heeft komen te vervallen. Zo betaalt u geen onroerende zaakbelasting, opstalverzekering en onderhoud meer. In dit geval bespaart u ruim 100,- per maand. Mag ik van het bedrag dat ik ontvang de huur vooruit betalen? Ja, dat mag. Over die periode wordt dan geen huurindex berekend. Hoe bepaalt Verzilvermijvast of ik de huur kan betalen? Verzilvermijvast hanteert daarvoor een eenvoudige formule. U dient minimaal netto twee keer de maandelijkse huur te verdienen. Voorbeeld: wanneer de huur 700,- bedraagt dient u minimaal netto 1.400,- per maand te verdienen. Hoe lang kan ik mijn woning huren van Verzilvermijvast? U gaat met Verzilvermijvast een huurcontract aan voor onbepaalde tijd. U bepaalt zelf hoe lang dat is. Uiteraard is de in de Nederlandse wet verankerende huurbescherming ook op u van toepassing. Als Verzilvermijvast failliet gaat, wat gebeurt er met mijn huurcontract? De wet is daar duidelijk over. Koop breekt geen huur. De nieuwe eigenaar is wettelijk verplicht de huurovereenkomst te respecteren. Welke besparingen heb ik wanneer ik geen eigenaar meer ben? Bepaalde kosten die u als eigenaar heeft komen te vervallen. Deze besparing op kosten kan behoorlijk oplopen. Denk onder andere aan het vervallen van de de premie voor de opstalverzekering en de onroerende zaak belasting (OZB). Ook het onderhoud van de woning komt niet meer voor uw rekening. Wie betaalt de kosten voor de taxatie en de bouwtechnische keuring? Hoe hoog zijn deze kosten? De kosten voor een taxatie variëren maar bedragen gemiddeld 350,-. De kosten voor een bouwtechnische keuring zijn afhankelijk van de grootte van uw woning maar bedragen gemiddeld 300,-. Verzilvermijvast betaalt 50% van de kosten, de andere 50% zijn voor uw rekening. Uw kosten betalen wij terug wanneer u en Verzilvermijvast tot zaken komen. Wie betaalt de notariskosten? Verzilvermijvast betaalt deze kosten en maakt gebruik van de diensten van een gespecialiseerde notaris. Indien u uw eigen notaris wil inschakelen is dat uiteraard mogelijk. Het eventuele verschil in de kosten dient wel door u betaald te worden. Wie betaalt de adviseur? Uw adviseur en u maken vooraf een afspraak over zijn beloning. De beloning wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst bij de notaris verrekend. Tot 1 januari 2016 neemt Verzilvermijvast de kosten van de adviseur voor haar rekening. Steengoed in ontzorgen Wat voor woningen koopt Verzilvermijvast? Verzilvermijvast koopt woningen met een vrije verkoopwaarde tussen de ,- en ,-. De woning staat op eigen grond of de erfpacht is eeuwigdurend afgekocht. Accepteert Verzilvermijvast ook appartementen? Ja, wij accepteren ook appartementen. Voor de acceptatie is het wel belangrijk dat de VVE bijdrage en/of servicekosten redelijk zijn. Wanneer deze door omstandigheden voor Verzilvermijvast niet acceptabel zijn wordt de aanvraag niet geaccepteerd of worden de kosten doorberekend aan de huurder. Verzilver nu de overwaarde van uw woning Welke leeftijdsgrens hanteert Verzilvermijvast? Verzilvermijvast richt zich op woningen van mensen waarbij de kostwinner 65 jaar of ouder is. Indien het een meerpersoonhuishouden betreft geldt, dient de partner van de kostwinner minimaal 60 jaar te zijn. Uw Verzilvermijvast consulent Als Verzilvermijvast de woning van mij koopt en aan mij terug verhuurt, accepteert Verzilvermijvast dan huisdieren? Ja, dat is voor Verzilvermijvast geen enkel probleem. Verzilvermijvast Bezoekadres: Leuvensestraat GD Den Haag (070) Maatschappij voor het verzilveren van overwaarde in particulier vastgoed

2 Na de Tweede Wereldoorlog was er een grote vraag naar betaalbare woningen. Deze schaarste duurde tot de 70 er jaren. Een decennium later, tijdens de crisis van de 80 er jaren, werden stimulerende maatregelen genomen om het kopen van een woning aantrekkelijk te maken. Nu is ca. 60% van de huizen in particulier eigendom, waardoor onroerend goed een belangrijke vermogenscomponent is. Dit vermogen zit veelal vast in woningen waar geen hypotheek op rust. Er zijn redenen waarom u dat kapitaal aan zou wil wenden: ruimer leven, het inkopen van zorg of kinderen helpen middels een schenking. U zou daartoe uw woning kunnen verkopen maar het sociale aspect van de leefomgeving zou dan komen te vervallen. Een hypotheek is voor u meestal niet mogelijk. In 2013 is op gezamenlijk initiatief van onder andere De Vereniging Eigen Huis en de Rijksoverheid, De Taskforce Verzilveren in het leven geroepen. Deze Taskforce stelde zich ten doel, het in kaart brengen van en een oplossing te zoeken voor het probleem waar mensen van 65 jaar en ouder tegenaan lopen die hun overwaarde willen verzilveren, terwijl zij kunnen blijven wonen in hun eigen woonomgeving. Verzilvermijvast heeft het eindrapport, wat door alle leden van de Taskforce op 14 mei 2014 aan minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst is aangeboden, uitvoerig bestudeerd en biedt u nu de mogelijkheid om het vermogen in uw eigen huis op te nemen, zonder dat u hoeft te verhuizen. U verkoopt uw woning aan Verzilvermijvast, waarna u uw 'thuis' zo lang u dat wenst terug kunt huren. De 65 jarige Harry heeft het met zijn vrouw goed voor elkaar: Harry kon met behoud van 70% van zijn laatste salaris, vervroegd met pensioen. Els werkt parttime als receptioniste. Ze genieten van het leven, gaan regelmatig uit eten en reizen veel. Hun twee zonen hebben het helaas minder breed en hoewel Harry en Els af en toe financieel bij springen, zouden ze dat graag wat vaker doen. Hun Schenken spaargeld zit echter in hun huis waar nog een hypotheek van ,- op rust. De waarde van de woning wordt bepaald op ,-. Harry en Els besluiten de woning te verkopen aan Verzilvermijvast. Deze lost de hypotheek af en maakt ,- belastingvrij over aan Harry en Els. Een deel van dat geld wordt gebruikt om jaarlijks maximaal belastingvrij aan beide zoons te schenken. De huur van 1.644,- per maand kunnen ze overigens makkelijk opbrengen temeer daar dat bedrag verlaagd kan worden met de besparing aan kosten van zo n 210,- maand aan OZB, onderhoud en opstalverzekering. Door overlijden komt de woning na 20 jaar vrij. Het huis wordt door Verzilvermijvast verkocht voor ,-. Naast het vermogen ontvangen de zoons van Harry en Els nog eens 50% van de overwaarde, hetgeen neerkomt op ,- Harry (65) en Els (60)

3 In Nederland zijn veel mensen steenrijk. Het vermogen zit in de eigen woning, waar vaak geen hypotheek meer op rust. Het geld zit echter letterlijk en figuurlijk vast, men kan er niet aankomen. Verzilvermijvast maakt het mogelijk de overwaarde die vast zit in de woning te verzilveren. Wie zijn wij De initiatiefnemers van Verzilvermijvast hebben hun sporen verdiend in zowel de financiële dienstverlening als het bankwezen. Door hun kennis van de markt en hun netwerk zijn zij er als eerste in geslaagd een echte oplossing te bieden aan mensen die om uiteenlopende redenen de waarde in hun woning willen verzilveren. Verzilvermijvastconsulenten Verzilvermijvast werkt samen met onafhankelijke adviseurs: assurantietussenpersonen, hypotheekadviseurs en makelaars. Na een interne training mogen deze adviseurs zich Verzilvermijvastconsulent noemen en kunnen zij u begeleiden bij alle stappen in het proces. Net als met een makelaar of hypotheekadviseur spreekt u vooraf met uw Verzilvermijvastconsulent een fee af voor zijn diensten. Tot 1 januari 2016 betaalt Verzilvermijvast voor u de Verzilvermijvastconsulent zodat u dat bedrag bespaart bij de transactie. Samenwerkingspartners Voor wat betreft de waardebepaling van uw woning werkt Verzilvermijvast samen met de Vereniging Eigen Huis en onafhankelijke NVM makelaars. Hun rapportage is leidend, waardoor uw belangen gewaarborgd zijn. Werkwijze In het hele proces wordt u begeleid door een Verzilvermijvastconsulent. Deze ervaren financieel adviseurs kunnen al uw vragen beantwoorden en zorgen ervoor dat u een weloverwogen besluit kunt nemen. Stap 1 Samen met de Verzilvermijvastconsulent vult u het inventarisatieformulier in. Op het formulier worden de gegevens ingevuld die nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen. Stap 2 Het ingevulde inventarisatieformulier wordt verzonden naar Verzilvermijvast. Wij regelen een taxatie via een onafhankelijke NVM makelaar en een bouwtechnische keuring via de Vereniging Eigen Huis. De kosten van de taxatie en de bouwtechnische keuring worden in eerste instantie voor 50% bij u in rekening gebracht en dienen vooraf betaald te worden. Wanneer de transactie doorgaat ontvangt u deze kosten terug. Stap 3 Nadat Verzilvermijvast de rapportages van de NVM en de Vereniging Eigen Huis heeft ontvangen stuurt wij u via de Verzilvermijvastconsulent een voorstel. Behalve de waardebepaling van uw woning bevat dat voorstel onder meer een huurovereenkomst, een koopovereenkomst, akte van levering, een volmacht tot levering/hypotheek en hypotheekakte (waarmee u zekerheid verkrijgt m.b.t. de betaling door Verzilvermijvast). Nooit getrouwd, geen kinderen wel veel sociale contacten en hoewel in de herfst van zijn leven, gaat Freek nog regelmatig naar t cafe. Hij is eenentachtig en woont vanaf zijn geboorte in het huis dat hij van zijn ouders heeft geërfd. Door fysieke problemen wordt hij minder mobiel en moet zijn woning worden aangepast. Eigenlijk wil hij ook meer zorg dan hem nu door de gemeente via de Wmo wordt geboden. Freek wil niet verhuizen dus besluit hij zijn huis te verkopen aan Verzilvermijvast. Een taxateur bepaalt de waarde op ,- waarvan hij ,- ontvangt en vrijwel onmiddellijk de noodzakelijke aanpassingen kan laten uitvoeren. Freek betaalt 889,- per maand waartegenover een besparing staat van 106,- aan onderhoud, OZB en opstalverzekering. De 783,- die hij dus netto meer betaalt ziet hij als geen enkel probleem, aangezien hij nu kan blijven wonen op de plek waar hij zijn hele leven doorbracht. Vijf jaar na het verkoop aan Verzilvermijvast overlijdt Freek. Door een nieuwe crisis zijn de huisprijzen de afgelopen 5 jaar gedaald. De waarde van de woning wordt door een onafhankelijk taxateur bepaald op ,- waarvoor de woning ook verkocht wordt. In zijn testament heeft Freek bepaald dat zijn erfenis naar een goed doel wordt overgemaakt. Ondanks de waardedaling is er nog steeds een overwaarde van ,-, waardoor het goede doel uit de erfenis van Freek ,- krijgt overgemaakt. Zorg inkopen Stap 4 Indien u akkoord gaat met het voorstel van Verzilvermijvast wordt via de notaris de overdracht geregeld. Op de dag dat de levering plaats vindt ontvangt u de eerste tranche en gaat tegelijkertijd het huurcontract in. U ontvangt de kosten die gemaakt zijn voor de taxatie en de bouwtechnische keuring terug. De notariskosten en overdrachtsbelasting komen voor rekening van Verzilvermijvast. De praktijk Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom u het geld dat in uw woning vast zit zou willen gebruiken. Bijvoorbeeld om wat ruimer te kunnen leven, zorg in te kopen of bijvoorbeeld uw kinderen te helpen middels een schenking. U zou de woning kunnen verkopen, maar in veel gevallen is dat niet gewenst. Uw sociale leven speelt zich in en om uw woning af. Er zijn weinig andere betaalbare woningen in de buurt. Uw huis zit 'vol' herinneringen, etc. Een hypotheek nemen is voor u meestal niet mogelijk omdat de banken u niet accepteren. Verzilvermijvast biedt u nu een oplossing voor uw probleem. Freek 81 jaar

4 Victor en Anna wonen in een hypotheekvrije woning die ze vierendertig jaar geleden voor ,- hebben gekocht en aan hun specifieke wensen hebben aangepast. Om wat meer financiële armslag te krijgen verkopen ze hun woning aan Verzilvermijvast. Een onafhankelijk taxateur bepaalt daartoe de waarde op ,-. Van Verzilvermijvast ontvangt het echtpaar belastingvrij ,-. Hun kosten gaan behoorlijk omlaag, zo hoeft er geen OZB en erfpacht meer te worden afgedragen, vervalt de premie van de opstalverzekering en het onderhoud komt voor rekening van Verzilvermijvast. Opgeteld is dat zo n 125,- per maand. Daar tegenover staat een maandelijkse huur van 933,- hetgeen ze van hun maandelijkse inkomen, mede door het wegvallen van de kosten, gemakkelijk kunnen betalen. Voor het bedrag dat ze onderaan de streep maandelijks betalen, zo n 808,-, kunnen ze geen vergelijkbare woning huren. Zeker niet in de buurt waar zij al lang met veel plezier wonen. Na 10 jaar besluiten Victor en Anna toch kleiner te gaan wonen. Zij verhuizen naar een klein appartement in de stad, waar ze alles bij de Ruimer leven hand hebben. De woning wordt verkocht door Verzilvermijvast voor ,-. Victor en Anna ontvangen derhalve nog eens 50% van de overwaarde hetgeen betekent dat zij ,- bijgeschreven krijgen. Victor 67 en Anna 66 jaar Extra zekerheid Verzilvermijvast Verzilvermijvast garant 1e tranche Bij verkoop woning , ,- 2e tranche Indien waarde is gedaald naar , , ,- 2e tranche Indien waarde gelijk is gebleven op , , ,- 2e tranche Indien waarde is gestegen naar , , ,- Verzilvermijvastgarant Wilt u nog meer zekerheid, dan zou u kunnen kiezen voor Verzilvermijvastgarant. Hierbij ontvangt u gegarandeerd 80% van de vrije verkoopwaarde ten tijde van verkoop aan Verzilvermijvast, ongeacht een stijging of daling van de huisprijzen. In het overzicht hieronder ziet u de verschillen tussen Verzilvermijvast en Verzilvermijvastgarant. Henk en Wilma gaan in zee met Verzilvermijvast. Hun huis wordt getaxeerd en blijkt een vrije verkoopwaarde te hebben van ,-. Zij ontvangen direct de eerste tranche: ,-. Na 10 jaar besluiten zij de huurovereenkomst met Verzilvermijvast te beëindigen omdat ze kleiner willen gaan wonen. Dat betekent dat Henk en Wilma recht hebben op de tweede tranche. In het schema hieronder ziet u wat zij ontvangen bij Verzilvermijvast en Verzilvermijvastgarant wanneer de waarde van de woning daalt, gelijk blijft of stijgt.

5 Waarom moet ik aan Verzilvermijvast mijn netto inkomen opgeven? Om te bepalen of u de huur kunt betalen vraagt Verzilvermijvast naar uw netto inkomen, pensioen of uitkering. Indien de huurlasten redelijkerwijs niet door u zijn op te brengen zal Verzilvermijvast uw woning niet kunnen overnemen. Vraag & antwoord Ik wil mijn huis verkopen aan Verzilvermijvast. Hoe doe ik dat? Indien uw eigen tussenpersoon of financieel adviseur reeds Verzilvermijvastconsulent is kunt u zich tot hem wenden. U kunt ook contact opnemen met Verzilvermijvast onder nummer (070) waarna wij u verder helpen. Hoeveel betaalt Verzilvermijvast voor mijn woning? Wanneer Verzilvermijvast uw woning overneemt betalen wij u in twee delen (tranches). De eerste tranche bedraagt 60% van de vrije verkoopwaarde. Deze wordt getaxeerd door een onafhankelijk NVM makelaar bij u in de buurt. Wanneer u het huurcontract met Verzilvermijvast beëindigt ontvangt u de tweede tranche. Deze is gelijk aan 50% van de overwaarde. Rekenvoorbeeld: Een makelaar taxeert uw woning op ,-. U ontvangt dan van Verzilvermijvast ,- (60%). Na 10 jaar beëindigt u de huur. Een makelaar stelt vast dat de waarde van de woning gelijk is gebleven. U ontvangt dan als tweede tranche nog eens ,- (50% van het verschil tussen de eerste tranche en de waarde op het moment dat u de huur beëindigt). Hoe garandeert Verzilvermijvast de betaling van de eerste en de tweede tranche? De eerste tranche ontvangt u via de notaris op het moment dat het eigendom overgedragen wordt. De tweede tranche wordt zeker gesteld doordat u een hypotheekrecht verkrijgt op het pand. U bent dus schuldeiser met een hypotheek als zekerheid. Dit betekent dat u te allen tijde recht op uw deel van de overwaarde heeft, ook al zou Verzilvermijvast verkocht worden of failliet gaan. U bent dus volledig beschermd. Als wij er niet meer zijn, vervalt dan de tweede tranche? Nee, de tweede tranche wordt altijd uitbetaald aan uw erfgenamen. Ik heb nog een hypotheek. Is dat een probleem voor Verzilvermijvast? Ook wanneer u een hypotheek heeft kunt u uw woning aan Verzilvermijvast verkopen en terughuren. De maximale hypotheek die wij accepteren is gelijk aan 50% van de eerste tranche die wij u betalen. Stel, de eerste tranche bedraagt ,-. De maximale hypotheek die Verzilvermijvast dan accepteert is ,-. De bestaande hypotheek wordt ingelost door Verzilvermijvast en ingehouden op de eerste tranche. Hoeveel belasting moet ik betalen over het bedrag dat ik van Verzilvermijvast? In principe betaalt u een vermogensrendementsheffing van 1,2% over uw vermogen boven de ,-. Hoe berekent Verzilvermijvast de maandelijkse huur? Wanneer Verzilvermijvast de woning van u heeft overgenomen gaat u een huurcontract voor onbepaalde tijd met Verzilvermijvast aan. U betaalt een marktconforme huur en deze is geïndexeerd. De huur wordt berekend door de vrije verkoopwaarde te delen door 225. Rekenvoorbeeld. Uw woning heeft een vrije verkoopwaarde van ,-. U betaalt dan per maand 889,-. Lasten die u als eigenaar heeft komen te vervallen. Zo betaalt u geen onroerende zaakbelasting, opstalverzekering en onderhoud meer. In dit geval bespaart u ruim 100,- per maand. Mag ik van het bedrag dat ik ontvang de huur vooruit betalen? Ja, dat mag. Over die periode wordt dan geen huurindex berekend. Hoe bepaalt Verzilvermijvast of ik de huur kan betalen? Verzilvermijvast hanteert daarvoor een eenvoudige formule. U dient minimaal netto twee keer de maandelijkse huur te verdienen. Voorbeeld: wanneer de huur 700,- bedraagt dient u minimaal netto 1.400,- per maand te verdienen. Hoe lang kan ik mijn woning huren van Verzilvermijvast? U gaat met Verzilvermijvast een huurcontract aan voor onbepaalde tijd. U bepaalt zelf hoe lang dat is. Uiteraard is de in de Nederlandse wet verankerende huurbescherming ook op u van toepassing. Als Verzilvermijvast failliet gaat, wat gebeurt er met mijn huurcontract? De wet is daar duidelijk over. Koop breekt geen huur. De nieuwe eigenaar is wettelijk verplicht de huurovereenkomst te respecteren. Welke besparingen heb ik wanneer ik geen eigenaar meer ben? Bepaalde kosten die u als eigenaar heeft komen te vervallen. Deze besparing op kosten kan behoorlijk oplopen. Denk onder andere aan het vervallen van de de premie voor de opstalverzekering en de onroerende zaak belasting (OZB). Ook het onderhoud van de woning komt niet meer voor uw rekening. Wie betaalt de kosten voor de taxatie en de bouwtechnische keuring? Hoe hoog zijn deze kosten? De kosten voor een taxatie variëren maar bedragen gemiddeld 350,-. De kosten voor een bouwtechnische keuring zijn afhankelijk van de grootte van uw woning maar bedragen gemiddeld 300,-. Verzilvermijvast betaalt 50% van de kosten, de andere 50% zijn voor uw rekening. Uw kosten betalen wij terug wanneer u en Verzilvermijvast tot zaken komen. Wie betaalt de notariskosten? Verzilvermijvast betaalt deze kosten en maakt gebruik van de diensten van een gespecialiseerde notaris. Indien u uw eigen notaris wil inschakelen is dat uiteraard mogelijk. Het eventuele verschil in de kosten dient wel door u betaald te worden. Wie betaalt de adviseur? Uw adviseur en u maken vooraf een afspraak over zijn beloning. De beloning wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst bij de notaris verrekend. Tot 1 januari 2016 neemt Verzilvermijvast de kosten van de adviseur voor haar rekening. Steengoed in ontzorgen Wat voor woningen koopt Verzilvermijvast? Verzilvermijvast koopt woningen met een vrije verkoopwaarde tussen de ,- en ,-. De woning staat op eigen grond of de erfpacht is eeuwigdurend afgekocht. Accepteert Verzilvermijvast ook appartementen? Ja, wij accepteren ook appartementen. Voor de acceptatie is het wel belangrijk dat de VVE bijdrage en/of servicekosten redelijk zijn. Wanneer deze door omstandigheden voor Verzilvermijvast niet acceptabel zijn wordt de aanvraag niet geaccepteerd of worden de kosten doorberekend aan de huurder. Verzilver nu de overwaarde van uw woning Welke leeftijdsgrens hanteert Verzilvermijvast? Verzilvermijvast richt zich op woningen van mensen waarbij de kostwinner 65 jaar of ouder is. Indien het een meerpersoonhuishouden betreft geldt, dient de partner van de kostwinner minimaal 60 jaar te zijn. Uw Verzilvermijvast consulent Als Verzilvermijvast de woning van mij koopt en aan mij terug verhuurt, accepteert Verzilvermijvast dan huisdieren? Ja, dat is voor Verzilvermijvast geen enkel probleem. Verzilvermijvast Bezoekadres: Leuvensestraat GD Den Haag (070) Maatschappij voor het verzilveren van overwaarde in particulier vastgoed

6 Waarom moet ik aan Verzilvermijvast mijn netto inkomen opgeven? Om te bepalen of u de huur kunt betalen vraagt Verzilvermijvast naar uw netto inkomen, pensioen of uitkering. Indien de huurlasten redelijkerwijs niet door u zijn op te brengen zal Verzilvermijvast uw woning niet kunnen overnemen. Vraag & antwoord Ik wil mijn huis verkopen aan Verzilvermijvast. Hoe doe ik dat? Indien uw eigen tussenpersoon of financieel adviseur reeds Verzilvermijvastconsulent is kunt u zich tot hem wenden. U kunt ook contact opnemen met Verzilvermijvast onder nummer (070) waarna wij u verder helpen. Hoeveel betaalt Verzilvermijvast voor mijn woning? Wanneer Verzilvermijvast uw woning overneemt betalen wij u in twee delen (tranches). De eerste tranche bedraagt 60% van de vrije verkoopwaarde. Deze wordt getaxeerd door een onafhankelijk NVM makelaar bij u in de buurt. Wanneer u het huurcontract met Verzilvermijvast beëindigt ontvangt u de tweede tranche. Deze is gelijk aan 50% van de overwaarde. Rekenvoorbeeld: Een makelaar taxeert uw woning op ,-. U ontvangt dan van Verzilvermijvast ,- (60%). Na 10 jaar beëindigt u de huur. Een makelaar stelt vast dat de waarde van de woning gelijk is gebleven. U ontvangt dan als tweede tranche nog eens ,- (50% van het verschil tussen de eerste tranche en de waarde op het moment dat u de huur beëindigt). Hoe garandeert Verzilvermijvast de betaling van de eerste en de tweede tranche? De eerste tranche ontvangt u via de notaris op het moment dat het eigendom overgedragen wordt. De tweede tranche wordt zeker gesteld doordat u een hypotheekrecht verkrijgt op het pand. U bent dus schuldeiser met een hypotheek als zekerheid. Dit betekent dat u te allen tijde recht op uw deel van de overwaarde heeft, ook al zou Verzilvermijvast verkocht worden of failliet gaan. U bent dus volledig beschermd. Als wij er niet meer zijn, vervalt dan de tweede tranche? Nee, de tweede tranche wordt altijd uitbetaald aan uw erfgenamen. Ik heb nog een hypotheek. Is dat een probleem voor Verzilvermijvast? Ook wanneer u een hypotheek heeft kunt u uw woning aan Verzilvermijvast verkopen en terughuren. De maximale hypotheek die wij accepteren is gelijk aan 50% van de eerste tranche die wij u betalen. Stel, de eerste tranche bedraagt ,-. De maximale hypotheek die Verzilvermijvast dan accepteert is ,-. De bestaande hypotheek wordt ingelost door Verzilvermijvast en ingehouden op de eerste tranche. Hoeveel belasting moet ik betalen over het bedrag dat ik van Verzilvermijvast? In principe betaalt u een vermogensrendementsheffing van 1,2% over uw vermogen boven de ,-. Hoe berekent Verzilvermijvast de maandelijkse huur? Wanneer Verzilvermijvast de woning van u heeft overgenomen gaat u een huurcontract voor onbepaalde tijd met Verzilvermijvast aan. U betaalt een marktconforme huur en deze is geïndexeerd. De huur wordt berekend door de vrije verkoopwaarde te delen door 225. Rekenvoorbeeld. Uw woning heeft een vrije verkoopwaarde van ,-. U betaalt dan per maand 889,-. Lasten die u als eigenaar heeft komen te vervallen. Zo betaalt u geen onroerende zaakbelasting, opstalverzekering en onderhoud meer. In dit geval bespaart u ruim 100,- per maand. Mag ik van het bedrag dat ik ontvang de huur vooruit betalen? Ja, dat mag. Over die periode wordt dan geen huurindex berekend. Hoe bepaalt Verzilvermijvast of ik de huur kan betalen? Verzilvermijvast hanteert daarvoor een eenvoudige formule. U dient minimaal netto twee keer de maandelijkse huur te verdienen. Voorbeeld: wanneer de huur 700,- bedraagt dient u minimaal netto 1.400,- per maand te verdienen. Hoe lang kan ik mijn woning huren van Verzilvermijvast? U gaat met Verzilvermijvast een huurcontract aan voor onbepaalde tijd. U bepaalt zelf hoe lang dat is. Uiteraard is de in de Nederlandse wet verankerende huurbescherming ook op u van toepassing. Als Verzilvermijvast failliet gaat, wat gebeurt er met mijn huurcontract? De wet is daar duidelijk over. Koop breekt geen huur. De nieuwe eigenaar is wettelijk verplicht de huurovereenkomst te respecteren. Welke besparingen heb ik wanneer ik geen eigenaar meer ben? Bepaalde kosten die u als eigenaar heeft komen te vervallen. Deze besparing op kosten kan behoorlijk oplopen. Denk onder andere aan het vervallen van de de premie voor de opstalverzekering en de onroerende zaak belasting (OZB). Ook het onderhoud van de woning komt niet meer voor uw rekening. Wie betaalt de kosten voor de taxatie en de bouwtechnische keuring? Hoe hoog zijn deze kosten? De kosten voor een taxatie variëren maar bedragen gemiddeld 350,-. De kosten voor een bouwtechnische keuring zijn afhankelijk van de grootte van uw woning maar bedragen gemiddeld 300,-. Verzilvermijvast betaalt 50% van de kosten, de andere 50% zijn voor uw rekening. Uw kosten betalen wij terug wanneer u en Verzilvermijvast tot zaken komen. Wie betaalt de notariskosten? Verzilvermijvast betaalt deze kosten en maakt gebruik van de diensten van een gespecialiseerde notaris. Indien u uw eigen notaris wil inschakelen is dat uiteraard mogelijk. Het eventuele verschil in de kosten dient wel door u betaald te worden. Wie betaalt de adviseur? Uw adviseur en u maken vooraf een afspraak over zijn beloning. De beloning wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst bij de notaris verrekend. Tot 1 januari 2016 neemt Verzilvermijvast de kosten van de adviseur voor haar rekening. Steengoed in ontzorgen Wat voor woningen koopt Verzilvermijvast? Verzilvermijvast koopt woningen met een vrije verkoopwaarde tussen de ,- en ,-. De woning staat op eigen grond of de erfpacht is eeuwigdurend afgekocht. Accepteert Verzilvermijvast ook appartementen? Ja, wij accepteren ook appartementen. Voor de acceptatie is het wel belangrijk dat de VVE bijdrage en/of servicekosten redelijk zijn. Wanneer deze door omstandigheden voor Verzilvermijvast niet acceptabel zijn wordt de aanvraag niet geaccepteerd of worden de kosten doorberekend aan de huurder. Verzilver nu de overwaarde van uw woning Welke leeftijdsgrens hanteert Verzilvermijvast? Verzilvermijvast richt zich op woningen van mensen waarbij de kostwinner 65 jaar of ouder is. Indien het een meerpersoonhuishouden betreft geldt, dient de partner van de kostwinner minimaal 60 jaar te zijn. Uw Verzilvermijvast consulent Als Verzilvermijvast de woning van mij koopt en aan mij terug verhuurt, accepteert Verzilvermijvast dan huisdieren? Ja, dat is voor Verzilvermijvast geen enkel probleem. Verzilvermijvast Bezoekadres: Leuvensestraat GD Den Haag (070) Maatschappij voor het verzilveren van overwaarde in particulier vastgoed

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 7 3. Wanneer is de woning van u? 8 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 6 3. Wanneer is de woning van u? 7 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t Koopgarant en Kooprecht Koopgarant en Kooprecht en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning Meerkeuzewoning Woningstichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering?

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen Koopgarant kopen met korting Door de hoge prijzen op de woningmarkt is

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak Te Woon: Koopcomfort Kopen met gemak Koopcomfort Kopen met gemak Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Koopcomfort Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Wanneer is de woning van u? Hoe zorgt u voor een goede

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

te koop te ko versie 2013

te koop te ko versie 2013 2013 te koop te ko versie 2013 Inhoudsopgave 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden! 17 Woningaanbod Volop keuze met Slimmer

Nadere informatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen K O O P G A R A N T Koopgarant Bestaande eengezinswoningen Kopen zonder zorgen W O N I N G S T I C H T I N G B U I T E N L U S T Inhoud 1. Dit is Koopgarant..............................................................................................................3

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Arendsweg 3-c 3082 NA Rotterdam woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 67.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8 De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is Slimmer Kopen misschien een slim idee.

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

Koopgarant bij nieuwbouw

Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant Uw huis, uw thuis, uw Stek uw eigendom! Een eigen huis wie droomt er niet van? Maar een woning kopen is voor veel mensen financieel niet haalbaar. Stek wil het u makkelijker

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn?

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? Inhoud Vooraf Contactgegevens Ymere Verhuur en Verkoop Postbus 2961 1000 CZ Amsterdam www.ymere.nl zoekfunctie@ymere.nl 020 5551041 Ymere is actief

Nadere informatie