Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid de berekening nader met u te bespreken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid de berekening nader met u te bespreken."

Transcriptie

1 De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Velperweg HL ARNHEM Arnhem, 26 januari 2012 Betreft: Hypotheekadvies Geachte heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld, U verzocht ons om u een advies te geven over het financieren van een koopwoning. Het is ons een genoegen u hierbij een aantal berekeningen en een samenvatting van uw persoonlijke gegevens te doen toekomen, die daarbij voor ons het uitgangspunt zijn geweest. Het is belangrijk dat u de door ons gebruikte gegevens nauwkeurig controleert, omdat uw eventuele op- of aanmerkingen zouden kunnen leiden tot een aangepast advies. Bedrijfsprofiel. Wij zijn adviseurs op het gebied van financiële diensten en verzekeringen. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de geldverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen waar u de hypotheek of verzekering(en) bij onderbrengt. Organisatie Wij hebben een gemeenschappelijk kenmerk: wij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die aan financiële adviseurs worden gesteld. Kwaliteitseisen waarop onafhankelijke organisaties toezicht houden. Uitgangspunt is: 100% transparantie is garantie voor 100% onafhankelijkheid. Mission Statement Betrouwbaar en gedreven is PlannersDesk in het realiseren van voordelen van voordelen voor onze klanten. Onze beloningen komen de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede en waarborgen onze continuïteit en daarmee service voor onze klanten. Iedere keer opnieuw onderzoeken wij welke instelling u een passende aanbieding kan doen. Daarbij handelen wij namens u en verzorgen wij de administratieve afhandeling. Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid de berekening nader met u te bespreken. Met vriendelijke groeten, PlannersDesk B.V. Edwin Kemers blad 1

2 Uitgangspunten en adviessamenvatting Arnhem, 26 januari 2012 Geachte heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn bij het door ons aan u gegeven hypotheekadvies. Wij verzoeken u om de onderstaande gegevens te controleren en eventuele op- en aanmerkingen aan ons door te geven. Wijzigingen in gegevens of uitgangspunten kunnen immers leiden tot een aangepast advies. Persoonlijke gegevens De heer K. Voorbeeld, geboren 01 januari 1976 (36) Mevrouw P. Voorbeeld, geboren 01 januari 1975 (37) Cliënt is samenwonend zonder samenlevingscontract. (2 kinderen) - Jan, geboren 01 augustus 2005 (6) - Anouk, geboren 01 november 2008 (3) Huidige financiële situatie Bruto jaarinkomen van de heer K. Voorbeeld: Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van dit inkomen: Bruto jaarinkomen van mevrouw P. Voorbeeld: Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van het gezamenlijk inkomen: Financiële situatie na pensionering van mevrouw P. Voorbeeld Bruto jaarinkomen van de heer K. Voorbeeld: Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van dit inkomen: Bruto jaarinkomen van mevrouw P. Voorbeeld: (dit is 78% van het huidige bruto jaarinkomen). Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van het gezamenlijk inkomen: Financiële situatie na pensionering van de heer K. Voorbeeld Bruto jaarinkomen van de heer K. Voorbeeld: (dit is 82% van het huidige bruto jaarinkomen). Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van dit inkomen: Bruto jaarinkomen van mevrouw P. Voorbeeld: (dit is 78% van het huidige bruto jaarinkomen). Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van het gezamenlijk inkomen: Pensioenvoorzieningen van de heer K. Voorbeeld AOW Sociale Verzekeringsbank (SVB) Pensioen ABP Totaal op 65-jarige leeftijd Pensioenvoorzieningen van mevrouw P. Voorbeeld AOW Sociale Verzekeringsbank (SVB) Pensioen PGGM Totaal op 65-jarige leeftijd Maximale hoogte hypotheek volgens CHF inkomensnormering Op basis van het verzamelinkomen bedraagt de maximale lening volgens de norm van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen Wanneer opgegeven in de berekening is ook rekening gehouden met financiële verplichtingen en erfpacht. De maximale lening is 4.6 keer het toetsinkomen van De gevraagde lening is 3.6 keer het toetsinkomen. blad 2

3 Gewenste financiering en investeringsoverzicht Overzicht van alle kosten en investeringen die de basis vormen van ons advies rond de financiering van de aankoop van een bestaande woning met een koopsom van k.k. Kosten verbonden aan de koop Koopsom kosten koper Overdrachtsbelasting over Leveringsakte over Subtotaal Hypotheekkosten (*) Notariskosten hypotheekakte (opgegeven) over Taxatiekosten (opgegeven) Hypotheekadvieskosten Kosten Nationale Hypotheekgarantie Subtotaal Diversen Bankgarantie Subtotaal 250 Totaal benodigd bedrag Hypotheekbedrag Vermogenspositie (excl. de eigen woning) Restant vermogen 0 * De betaalde (her)financieringskosten die betrekking hebben op de aankoop, verbetering en of onderhoud van de eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag (pro rata eigenwoningschuld en hypotheek) bedraagt: De fiscale besparing op deze kosten bedraagt Let op: de eventueel berekende makelaarscourtage, taxatiekosten en notaristarieven zijn indicatief. Huidige woonsituatie - Niet aangegeven Kerngegevens financieringsopzet Specificatie van de geadviseerde financiering, vermogensopbouw en afdekking risico's. Financiering Bedrag van de lening : met NHG bij Obvion-Hypotheken Hypotheekdeel 1 - Bedrag van het leningdeel : Aflossingsvorm en looptijd : Hypotheek met Bankspaarrekening (SEW) met looptijd 30 jaar - Rentepercentage (nominaal) : 5,00 % (jaarlijks kostenpercentage 5,10 %) vast gedurende 120 maanden - Eenmalige afsluitkosten : 0 (0,00 %) - Hypotheekprovisie aan kantoor/adviseur : 0 - Verschuldigde rente : 583,33 per maand Hypotheekdeel 2 - Bedrag van het leningdeel : Aflossingsvorm en looptijd : Aflossingsvrije hypotheek met looptijd 30 jaar - Rentepercentage (nominaal) : 4,00 % (jaarlijks kostenpercentage 4,10 %) vast gedurende 60 maanden - Eenmalige afsluitkosten : 0 (0,00 %) - Hypotheekprovisie aan kantoor/adviseur : 0 - Verschuldigde rente : 166,67 per maand Vermogensopbouw / aflossing Aanvullende verzekeringen Gelijkblijvende risicoverzekering - Maatschappij, tarief : REAAL, Gelijkblijvend - Ingangsdatum (duur) : (30 jaar) - Verzekerde : K. Voorbeeld, man, (36) niet roker - Medeverzekerde : P. Voorbeeld, vrouw, (37) niet roker - Dekking beide levens : Gelijkblijvend kapitaal - Premie : 40,03 per maand vooraf gedurende 30 jaar - Tariefcode/module : HHGB/50A50D/14,31,0,2 blad 3

4 Gelijkblijvende risicoverzekering - Maatschappij, tarief : REAAL, Gelijkblijvend - Ingangsdatum (duur) : (30 jaar) - Verzekerde : K. Voorbeeld, man, (36) niet roker - Medeverzekerde : P. Voorbeeld, vrouw, (37) niet roker - Dekking beide levens : Gelijkblijvend kapitaal - Premie : 40,03 per maand vooraf gedurende 30 jaar - Tariefcode/module : HHGB/50A50D/14,31,0,2 Samenvatting verschuldigde hypotheeklasten Bruto hypotheeklasten per maand 958 Verwacht belastingvoordeel eerste jaar 295 Netto hypotheekkosten eerste jaar na belastingvoordeel per maand 663 Bijkomende woonlasten Afhankelijk van de gemeente waar het huis gelegen is en eventuele zelfwerkzaamheid bij het onderhoud van het huis, dient maandelijks nog een bedrag gereserveerd te worden voor een aantal bijkomende woonlasten. De genoemde gemeentelijkeen/of waterschapslasten zijn indicatief omdat niet iedere gemeente of waterschap de actuele tarieven heeft aangeleverd. Naast de aan de hypotheek verbonden kosten is bij de gemaakte rekenmodellen rekening gehouden met een aantal jaarlijks te betalen bijkomende woonlasten. 214 servicekosten Inkomens(verlies)verzekering Maatschappij, product : Allianz Woonlastenverzekering Verzekerde 1 : K. Voorbeeld, man, (36) - Maximale dekkingsduur : 336 maanden - Dekking : 500 per maand bij AO/WW - Criterium : AO WIA - Betalingswijze : Premie - Premie : 48 per maand Verzekerde 2 : P. Voorbeeld, vrouw, (37) - Maximale dekkingsduur : 120 maanden - Dekking : 250 per maand bij AO/WW - Criterium : AO WIA - Betalingswijze : Premie - Premie : 15 per maand Toekomstperspectief inkomensontwikkeling - Heeft een stabiele carrière in het vooruitzicht - Met het inkomen van de partner is blijvend rekening gehouden - Pensioen vanaf 65 jaar, pensioeninkomen geschat op U hebt aangegeven dat u een gemiddelde (waardevaste) inkomenontwikkeling verwacht, dit baseert u op... - Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende pensioenopbouw indien er sprake is van: - Een carrièrebreuk - U carrière hebt gemaakt (bij huidige werkgever) - Aantal jaren in het buitenland geweest - Uw salaris bouwt geen pensioen op - Er is een regeling aanwezig die geen volledige opbouw kent - Het pensioen is gebaseerd op beschikbare premieloon ( vaak beleggingen) - Er is een hoog nabestaandenpensioen ingebouwd - Er is sprake van een eerdere scheiding - Lang gestudeerd - Meerdere werkgevers met diverse regelingen - Provisie inkomen - Overuren - Onregelmatigheidstoeslag (Partner) - Heeft een stabiele carrière in het vooruitzicht - Pensioen vanaf 65 jaar, pensioeninkomen geschat op U hebt aangegeven dat u een gemiddelde (waardevaste) inkomenontwikkeling verwacht, dit baseert u op... - Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende pensioen opbouw indien er sprake is van: - Een carrièrebreuk - U carrière hebt gemaakt (bij huidige werkgever) - Aantal jaren in het buitenland geweest - Uw salaris bouwt geen pensioen op - Er is een regeling aanwezig die geen volledige opbouw kent - Het pensioen is gebaseerd op beschikbare premieloon ( vaak beleggingen) - Er is een hoog nabestaandenpensioen ingebouwd - Er is sprake van een eerdere scheiding - Lang gestudeerd blad 4

5 - Meerdere werkgevers met diverse regelingen - Provisie inkomen - Overuren - Onregelmatigheidstoeslag Persoonlijke levensstijl - Gemiddeld uitgavenpatroon - Weinig ruimte voor toename lasten Aangegeven voorkeuren door cliënt Bij de uitwerking van het advies is (voor zover mogelijk) rekening gehouden met het volgende: - Wenst een hoge einduitkering op te bouwen - Wenst een constructie zonder beleggingselement - Wenst geen bijkomende verplichting te hebben - Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen 800,- en 900,- - Maximaal 25% restschuld aan einde looptijd. Hoogst genoten opleiding (aanvrager) - Hoger beroepsonderwijs (partner) - Middelbaar beroepsonderwijs Ervaring - De aanvrager en/of partner heeft/hebben ervaring met het afsluiten levensverzekeringen. Deze ervaring blijkt uit... Risicohouding t.a.v. renteveranderingen Risicohouding t.a.v. rente Uw antwoorden op de vragen over uw inkomstenontwikkeling en aanwezige eigen middelen zijn voor ons aanleiding u het volgende te adviseren: Middellange rentevastperiode (10-20 jaar). Risicohouding t.a.v. beleggingsresultaten Risicohouding t.a.v. beleggen Op basis van uw antwoorden concluderen wij dat uw risicoprofiel aan te merken is als Risicomijdend U wilt geen beleggingsrisico lopen. U bent een spaarder. Inventarisatie arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen aanvrager Conclusie over uw arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen: Arbeidsongeschiktheidsrisico is voldoende verzekerd. Inventarisatie arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen partner Conclusie over arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen (partner): Arbeidsongeschiktheidsrisico is voldoende verzekerd. Inventarisatie voorzieningen bij werkloosheid aanvrager Conclusie over uw werkloosheidsvoorzieningen: Werkloosheidsrisico is voldoende verzekerd. Inventarisatie voorzieningen bij werkloosheid partner Conclusie over werkloosheidsvoorzieningen (partner): Werkloosheidsrisico is voldoende verzekerd. Inventarisatie nabestaandenvoorzieningen bij overlijden aanvrager Conclusie over getroffen nabestaandenvoorzieningen: Overlijdensrisico aanvrager is voldoende verzekerd. Inventarisatie nabestaandenvoorzieningen bij overlijden partner Conclusie over getroffen nabestaandenvoorzieningen bij overlijden partner: Overlijdensrisico partner is voldoende verzekerd. Inventarisatie oudedagsvoorziening aanvrager Conclusie over getroffen oudedagsvoorzieningen: Oudedagsvoorziening is voldoende verzekerd. blad 5

6 Inventarisatie oudedagsvoorziening partner Conclusie over getroffen oudedagsvoorzieningen (partner): Oudedagsvoorziening is voldoende verzekerd. Inventarisatie schade verzekeringen - Wenst voorstel opstalverzekering - Wenst voorstel inboedelverzekering - Wenst voorstel aansprakelijkheidsverzekering - Wenst voorstel rechtsbijstandverzekering Rekenmodellen In de volgende overzichten zijn voor u alle, voor de berekening relevante gegevens, samengevat en waar nodig toegelicht. - Hypotheekbegroting - Woonlastenoverzicht - Overzicht Inkomen / budgettering - Norm- en brutolast - Hypotheek totaaloverzicht - A-deel: Bankspaarhypotheek (SEW) - Bankspaarrekening (SEW) - B-deel: Aflossingsvrij - Gelijkblijvende risicoverzekering Het gevolgde adviesproces is door de adviseur zo volledig mogelijk in deze adviessamenvatting vastgelegd en is onder andere gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Datum: 26 januari 2012 PlannersDesk B.V. Velperweg HL Arnhem Edwin Kemers Handtekening: Voor gezien en akkoord de heer K. Voorbeeld mevrouw P. Voorbeeld Handtekening: blad 6

7 Aankoopkosten voor een bestaande woning De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Velperweg HL ARNHEM Kosten verbonden aan de koop Koopsom kosten koper Overdrachtsbelasting over Leveringsakte over Subtotaal Hypotheekkosten (*) Notariskosten hypotheekakte (opgegeven) over Taxatiekosten (opgegeven) Hypotheekadvieskosten Kosten Nationale Hypotheekgarantie Subtotaal Diversen Bankgarantie Subtotaal 250 Totaal benodigd bedrag Hypotheekbedrag Vermogenspositie (excl. de eigen woning) Restant vermogen 0 * De betaalde (her)financieringskosten die betrekking hebben op de aankoop, verbetering en of onderhoud van de eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag (pro rata eigenwoningschuld en hypotheek) bedraagt: De fiscale besparing op deze kosten bedraagt Let op: de eventueel berekende makelaarscourtage, taxatiekosten en notaristarieven zijn indicatief. Wat doen de huren De laatste 10 jaren zijn de woninghuren fors gestegen. In deze achter ons liggende periode was dit gemiddeld zo'n 3.5% per jaar. De oorzaak daarvan lag bij de trendmatige verhogingen die van overheidswege zijn afgekondigd. Naar verwachting zal de gemiddelde huurverhoging de komende jaren ca. 3% per jaar gaan bedragen. Voorwaarde is wel dat de overheid de trendmatige huurverhoging zal weten te beperken. Met een eigen huis blijven huurverhogingen bespaard. De bruto lasten van een hypotheek die u afsluit voor de financiering van een koophuis staan vast gedurende de door u gekozen rentevaste periode. Nemen we aan dat uw inkomen gelijke tred houdt met de inflatie, dan stijgt uw inkomen vanwege geldontwaarding en wordt de verhouding tussen uw woonlast en het besteedbaar inkomen op den duur gunstiger. Prognose van de huurontwikkeling bij een veronderstelde jaarlijkse huurverhoging jaar verhoging huur huur huur 1 3 % % % % % % % % % % % % % % blad 7

8 Lastenoverzicht en Hypotheekvoorwaarden Bedrag van de lening met NHG bij Obvion-Hypotheken Bankspaarhypotheek (SEW) gedurende 30 jaar, box 1 Rente leningdeel A 5,000 % per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 5,1%, 10 jaar vast Periodieke inleg 168,22 per maand achteraf gedurende 30 jaar Aflossingsvrij gedurende 30 jaar Rente leningdeel B 4,000 % per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 4,1%, 5 jaar vast Risicodekking REAAL Gelijkblijvend kapitaal Premie 40,03 per maand vooraf gedurende 30 jaar Termijnbedrag 1e jaar 958 (gemiddeld) per mnd voor rente, premie en inleg Bruto jaarinkomen toerekening box 1 100% Eigenwoningforfait 918 bij een WOZ-waarde van Belastingvoordeel 38,000 % 1e jaar (na verrekening eigenwoningforfait) Allianz Woonlastenverzekering 580 jaarpremie ao/ww, criterium ao wia, uitkeringsduur gehele duur, premie 48,30 per maand, beschermd maandbedrag 500 ged. 28 jr Allianz Woonlastenverzekering (partner) 177 jaarpremie ao/ww, criterium ao wia, uitkeringsduur gehele duur, premie 14,71 per maand, beschermd maandbedrag 250 ged. 10 jr Afsluitkosten totaal 0 Kosten hypotheekadvies Netto werkelijke rente 1,840 % Lastenoverzicht Heden Rente deel A (bankspaar) Inleg -/- opname Rente deel B (afl. vrij) Premie overige verzekeringen Bruto hypotheekkosten Gemiddeld per maand Belastingeffect Netto hypotheekkosten Gemiddeld per maand Servicekosten Woonlastenverzekering Netto woonlasten Gemiddeld per maand blad 8

9 Overzicht inkomen / budgettering Vergelijking gedurende de eerste drie jaren van het resterende besteedbaar bedrag zónder en mét de berekende financiering. Besteedbaar inkomen Bruto jaarinkomen cliënt Totaal netto cliënt Bruto jaarinkomen partner Totaal netto partner Hypotheekrente Aflossing/premie/inleg Bijkomende woonlasten Totaal woning/hypotheek Gemiddeld per maand Restant besteedbaar blad 9

10 Normlast en normlening Onderstaande tabel geeft u een beeld van de betaalbaarheid van uw hypotheek tijdens de looptijd (bij het gekozen scenario). Toelichting: In de tabel wordt uw verwachte inkomen tijdens de looptijd van de hypotheek afgezet tegen de zogenaamde CHFnorm. De CHF normen van het Contactorgaan Hypothecair Financiers worden sinds 1 januari 2007 door alle aanbieders van hypotheken in Nederland (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) gehanteerd bij het verstrekken van een hypotheek. Deze normen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen op een verantwoorde manier lenen. De normen zijn opgezet in samenwerking met het NIBUD en zijn in de basis hetzelfde als de NHG-normen. Jaar Leeftijd Bruto Norm Norm Bruto Bruto Bruto Netto Schuld Beschikbaar aanvrager inkomen jaarlast lening schuld jaarlast ruimte of tekort per boven vermogen partner totaal GHF GHF hyp. hyp. tekort jaar normlening / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Totaal Bruto inkomen totaal is het gezamenlijk bruto jaarinkomen. Normjaarlast CHF is de maximale jaarlijkse hypotheeklast op basis van het gezamenlijk bruto jaarinkomen. Normlening CHF is de maximale lening die daar bij hoort. Bruto schuld hypotheek is de (restant) bruto hypotheekschuld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventueel binnen de hypotheekconstructie opgebouwd kapitaal. Bruto jaarlast hypotheek is de jaarlast van uw hypotheek: rente, aflossing en premies. Bruto ruimte of tekort: in deze kolom kunt u zien hoeveel uw werkelijke jaarlast lager (ruimte) of hoger (tekort) is dan de bruto last op basis van de CHF-norm. Eventuele ruimte kan worden aangewend om te sparen ter voorkoming van een later tekort. Netto tekort per jaar is berekend door het bruto tekort te corrigeren met het jaarlijkse fiscale besparingspercentage. In deze kolom wordt tevens het eventuele totale netto tekort getoond. Schuld boven normlening maakt inzichtelijk of en hoeveel uw hypotheek hoger is dan de normlening conform de CHF normen. Beschikbaar vermogen is uw (vrij) beschikbare vermogen (o.a. spaargeld en beleggingen). Let op! Om aan de normen van het CHF te voldoen, dient de hypotheek bij aanvang in ieder geval niet hoger te zijn dan de CHF normlening. Hierdoor kan een hypotheek waarbij de jaarlast lager is dan de norm jaarlast, bijvoorbeeld omdat een deel van de hypotheek aflossingsvrij is, tóch niet voldoen aan de CHF-norm. blad 10

11 Overzicht gehele looptijd Bedrag van de lening met NHG bij Obvion-Hypotheken Bankspaarhypotheek (SEW) gedurende 30 jaar, box 1 Rente leningdeel A 5,000% per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 5,1%, 10 jaar vast Periodieke inleg 168,22 per maand achteraf gedurende 30 jaar Aflossingsvrij gedurende 30 jaar Rente leningdeel B 4,000% per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 4,1%, 5 jaar vast Risicodekking REAAL Gelijkblijvend kapitaal Premie 40,03 per maand vooraf gedurende 30 jaar Termijnbedrag 1e jaar 958 (gemiddeld) per mnd voor rente, premie en inleg Bruto jaarinkomen toerekening box 1 100% Eigenwoningforfait 918 bij een WOZ-waarde van Belastingvoordeel 38,000% 1e jaar (na verrekening eigenwoningforfait) Allianz Woonlastenverzekering 580 jaarpremie ao/ww, criterium ao wia, uitkeringsduur gehele duur, premie 48,30 per maand, beschermd maandbedrag 500 ged. 28 jr Allianz Woonlastenverzekering (partner) 177 jaarpremie ao/ww, criterium ao wia, uitkeringsduur gehele duur, premie 14,71 per maand, beschermd maandbedrag 250 ged. 10 jr Afsluitkosten totaal 0 Kosten hypotheekadvies Netto werkelijke rente 1,840% Per einde jaar Bruto inkomen totaal Saldo vermogen totaal Verschil IB LB VRH Fiscaal aftrekbaar Bruto schuld totaal Waarde opbouw totaal (Extra) aflossing opname Premie inleg - onttr. Extra lasten totaal Bruto per maand Netto per maand Na 2% inflatie netto Heden Totaal Toelichting bij kolommen van het overzicht gehele looptijd van de hypotheek: Bruto inkomen: jaarinkomen = salaris + vakantiegeld + andere inkomsten (subsidie is ook inkomen). Aangenomen wordt dat prijsstijgingen (inflatie) vanaf het 2e jaar volledig gecompenseerd worden. De koopkracht gedurende de looptijd blijft daardoor gelijk. Ook wordt rekening gehouden met een eventueel opgegeven inkomstenstijging of -daling. Saldo vermogen: de hypotheekschuld plus andere schulden, minus spaarsaldi en/of vermogen worden in deze kolom samengevat. Over het algemeen zal dit saldo negatief zijn omdat de waarde die tegenover de hypotheekschuld staat buiten beschouwing gelaten wordt. Verschil heffing IB/LB/VRH: doordat betaalde rente (maar ook erfpacht) van het inkomen afgetrokken kan worden alvorens de verschuldigde belasting wordt berekend ontstaat dit verschil ten opzichte van een situatie 'zonder koophuis'. De eventueel verschuldigde Vermogens Rendement Heffing kan het berekende verschil beïnvloeden. blad 11

12 Bijlage : overzicht geadviseerde producten Overzicht leningdeel A - Spaarrekening (SEW) Bankspaarhypotheek (SEW) gedurende 30 jaar, box 1 Rente 5,000 % per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 5,1%, 10 jaar vast Afsluitkosten 0% Doelkapitaal bij een spaarrente van 5,000% Periodieke inleg 168,22 per maand achteraf gedurende 30 jaar Per einde jaar Rente% Rentebedrag Aflossing Bruto schuld Waarde bij 5% Inleg totaal Totaal bruto Heden , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totaal Bankspaarrekening eigen woning Een hypotheek waaraan een Bankspaarrekening is verbonden, is in feite een aflossingsvrije lening die op einddatum geheel (of gedeeltelijk) wordt afgelost met het opgebouwde kapitaal op een Bankspaarrekening. Een Bankspaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening en wordt fiscaal behandeld als een Spaarrekening Eigen Woning (box 1). Dit betekent onder meer dat het opgebouwde kapitaal alleen gebruikt kan worden ter aflossing van de Eigenwoningschuld. Het beoogde eindkapitaal is niet verzekerd bij overlijden. U dient hiervoor een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In tegenstelling tot een beleggingsrekening brengt deze vorm van sparen verder geen risico's met zich mee. Omdat de lening in principe pas op de einddatum wordt afgelost, wordt gedurende de looptijd van de lening rente over de volle hypotheeksom betaald. Fiscaal levert dit de maximale renteaftrek op. blad 12

13 Overzicht Bankspaarrekening (SEW) Maatschappij, tarief Obvion, SpaarGerusthypotheek Ingangsdatum (duur) (30 jaar), Box 1 / SEW Contractanten K. Voorbeeld, P. Voorbeeld Doelkapitaal bij een spaarrente van 5,000% Periodieke inleg 168,22 per maand achteraf gedurende 30 jaar Jaar Datum Inleg Waarde bij 5% Totaal blad 13

14 Overzicht leningdeel B - Aflossingsvrije hypotheek Aflossingsvrij gedurende 30 jaar Rente 4,000 % per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 4,1%, 5 jaar vast Afsluitkosten 0% Per einde jaar Rente% Rentebedrag Aflossing Bruto schuld Waardeopbouw Premie totaal Totaal bruto Heden , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totaal Aflossingsvrije hypotheek Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt volstaan met het betalen van rente. Aflossing van de lening gebeurt in principe aan het eind van de leningsperiode of als het onderpand wordt verkocht. U bent dus gedurende de gehele looptijd van de lening rente verschuldigd over de volle hypotheeksom. Fiscaal levert dat dan ook de maximale aftrek op. Vergeleken met andere hypotheekvormen hebt u bij de aflossingsvrije hypotheek de laagste netto maandlasten. Een aflossingsvrije lening wordt over het algemeen ten hoogste tot 75% van de executiewaarde van het huis verstrekt. blad 14

15 Overzicht Gelijkblijvende risicoverzekering Maatschappij, tarief REAAL, Gelijkblijvend Ingangsdatum (duur) (30 jaar) Verzekerde K. Voorbeeld, man, (36) niet roker Medeverzekerde P. Voorbeeld, vrouw, (37) niet roker Dekking beide levens Gelijkblijvend kapitaal Premie 40,03 per maand vooraf gedurende 30 jaar Tariefcode/module HHGB/50A50D/14,31,0,2 Jaar Datum Premie Verzekerd kapitaal Totaal blad 15

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT) kunnen wij uitsluitend tot dienstverlening overgaan nadat wij de volledig ingevulde vragenlijst hebben ontvangen. Naam Adres Postcode Plaats : : : : Persoonlijk

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel van: (naam): In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op

Nadere informatie

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Hypotheekanalyse Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Blad 1 Doel van het rapport Met dit rapport geven wij u inzicht in uw financiële positie en de betaalbaarheid van

Nadere informatie

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Toekomstperspectief aanvrager

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Einderentevasteperiode.nl

Einderentevasteperiode.nl Einderentevasteperiode.nl Hypotheekberekening t.n.v. Dhr. R. Jansen en Mevr. T. Schepers 1 berekening Bedankt voor het aanvragen van een hypotheekberekening, u heeft met succes ons inventarisatieformulier

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Geboortedatum... Roker ja nee

Geboortedatum... Roker ja nee KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Inkomensverwachtingen Aanvrager. Financiële verplichtingen Aanvrager. Inkomensverwachtingen Partner. Financiële verplichtingen Partner

Inkomensverwachtingen Aanvrager. Financiële verplichtingen Aanvrager. Inkomensverwachtingen Partner. Financiële verplichtingen Partner Aanvrager Inventarisatieformulier woningfinanciering Voornaam: Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

Einderentevasteperiode.nl

Einderentevasteperiode.nl Einderentevasteperiode.nl Hypotheekberekening t.n.v. Dhr. R. Jansen en Mevr. T. Schepers 3 berekeningen Bedankt voor het aanvragen van een hypotheekberekening, u heeft met succes ons inventarisatieformulier

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE 1.1 UW GEGEVENS FINANCIEEL RAPPORT VOOR DHR. Test PERSONALIA Adres DHR. TEST Burgerlijke staat Alleenstaand Geboortedatum 01-01-1975 Geslacht Man INKOMEN UIT DIENSTVERBAND DHR. TEST

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto Inventarisatieformulier woningfinanciering VAK Assurantien Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer:

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 31-3-213 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur A.J. Punt Middenweg 344, 197 TZ, AMSTERDAM 2 463299 info@profinance.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam + voorletters man vrouw Geboortedatum en plaats Adres Postcode en woonplaats Nationaliteit / BSN Telefoonnummer E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl De heer A. Anvrager A Mevrouw A. Anvrager B Gaastralaan 70 7311 ZH Almere Dit advies is voor u gemaakt door: Patrick Betman Telefoon: 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekeningsdatum 2242004 Uitgangspunten

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Rente per maand 240 maanden 300 maanden 360 maanden 0,3333 165,0219 189,4525 209,4612 0,3417 163,5958 187,4857 206,9543 0,3500 162,1874 185,5486

Nadere informatie

CAPELLE A/D IJSSEL, 9 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,

CAPELLE A/D IJSSEL, 9 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam, V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon 010 750 25 25 Fax 010 750 25 26 E-mail rspoel@intersoftware.nl Website www.intersoftware.nl

Nadere informatie

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt:

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt: A Test en B Voorbeeld Dorpsstraat 1 1234 AB Ons Dorp *** VERTROUWELIJK*** Datum: 29 augustus 2012 Onderwerp: Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Geachte heer Test en mevrouw Voorbeeld, Hierbij

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Updategesprek met adviseur Daarbij

Nadere informatie

De fiscale hoog / laag constructie met banksparen.

De fiscale hoog / laag constructie met banksparen. De fiscale hoog / laag constructie met banksparen. Een hoog / laag constructie is interessant voor mensen die van fiscaal voordeel willen profiteren. Wanneer er eigen vermogen is kan dit vermogen rendement

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning

Nadere informatie