Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid de berekening nader met u te bespreken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid de berekening nader met u te bespreken."

Transcriptie

1 De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Velperweg HL ARNHEM Arnhem, 26 januari 2012 Betreft: Hypotheekadvies Geachte heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld, U verzocht ons om u een advies te geven over het financieren van een koopwoning. Het is ons een genoegen u hierbij een aantal berekeningen en een samenvatting van uw persoonlijke gegevens te doen toekomen, die daarbij voor ons het uitgangspunt zijn geweest. Het is belangrijk dat u de door ons gebruikte gegevens nauwkeurig controleert, omdat uw eventuele op- of aanmerkingen zouden kunnen leiden tot een aangepast advies. Bedrijfsprofiel. Wij zijn adviseurs op het gebied van financiële diensten en verzekeringen. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de geldverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen waar u de hypotheek of verzekering(en) bij onderbrengt. Organisatie Wij hebben een gemeenschappelijk kenmerk: wij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die aan financiële adviseurs worden gesteld. Kwaliteitseisen waarop onafhankelijke organisaties toezicht houden. Uitgangspunt is: 100% transparantie is garantie voor 100% onafhankelijkheid. Mission Statement Betrouwbaar en gedreven is PlannersDesk in het realiseren van voordelen van voordelen voor onze klanten. Onze beloningen komen de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede en waarborgen onze continuïteit en daarmee service voor onze klanten. Iedere keer opnieuw onderzoeken wij welke instelling u een passende aanbieding kan doen. Daarbij handelen wij namens u en verzorgen wij de administratieve afhandeling. Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid de berekening nader met u te bespreken. Met vriendelijke groeten, PlannersDesk B.V. Edwin Kemers blad 1

2 Uitgangspunten en adviessamenvatting Arnhem, 26 januari 2012 Geachte heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn bij het door ons aan u gegeven hypotheekadvies. Wij verzoeken u om de onderstaande gegevens te controleren en eventuele op- en aanmerkingen aan ons door te geven. Wijzigingen in gegevens of uitgangspunten kunnen immers leiden tot een aangepast advies. Persoonlijke gegevens De heer K. Voorbeeld, geboren 01 januari 1976 (36) Mevrouw P. Voorbeeld, geboren 01 januari 1975 (37) Cliënt is samenwonend zonder samenlevingscontract. (2 kinderen) - Jan, geboren 01 augustus 2005 (6) - Anouk, geboren 01 november 2008 (3) Huidige financiële situatie Bruto jaarinkomen van de heer K. Voorbeeld: Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van dit inkomen: Bruto jaarinkomen van mevrouw P. Voorbeeld: Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van het gezamenlijk inkomen: Financiële situatie na pensionering van mevrouw P. Voorbeeld Bruto jaarinkomen van de heer K. Voorbeeld: Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van dit inkomen: Bruto jaarinkomen van mevrouw P. Voorbeeld: (dit is 78% van het huidige bruto jaarinkomen). Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van het gezamenlijk inkomen: Financiële situatie na pensionering van de heer K. Voorbeeld Bruto jaarinkomen van de heer K. Voorbeeld: (dit is 82% van het huidige bruto jaarinkomen). Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van dit inkomen: Bruto jaarinkomen van mevrouw P. Voorbeeld: (dit is 78% van het huidige bruto jaarinkomen). Maximale hypotheek volgens GHF-norm op basis van het gezamenlijk inkomen: Pensioenvoorzieningen van de heer K. Voorbeeld AOW Sociale Verzekeringsbank (SVB) Pensioen ABP Totaal op 65-jarige leeftijd Pensioenvoorzieningen van mevrouw P. Voorbeeld AOW Sociale Verzekeringsbank (SVB) Pensioen PGGM Totaal op 65-jarige leeftijd Maximale hoogte hypotheek volgens CHF inkomensnormering Op basis van het verzamelinkomen bedraagt de maximale lening volgens de norm van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen Wanneer opgegeven in de berekening is ook rekening gehouden met financiële verplichtingen en erfpacht. De maximale lening is 4.6 keer het toetsinkomen van De gevraagde lening is 3.6 keer het toetsinkomen. blad 2

3 Gewenste financiering en investeringsoverzicht Overzicht van alle kosten en investeringen die de basis vormen van ons advies rond de financiering van de aankoop van een bestaande woning met een koopsom van k.k. Kosten verbonden aan de koop Koopsom kosten koper Overdrachtsbelasting over Leveringsakte over Subtotaal Hypotheekkosten (*) Notariskosten hypotheekakte (opgegeven) over Taxatiekosten (opgegeven) Hypotheekadvieskosten Kosten Nationale Hypotheekgarantie Subtotaal Diversen Bankgarantie Subtotaal 250 Totaal benodigd bedrag Hypotheekbedrag Vermogenspositie (excl. de eigen woning) Restant vermogen 0 * De betaalde (her)financieringskosten die betrekking hebben op de aankoop, verbetering en of onderhoud van de eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag (pro rata eigenwoningschuld en hypotheek) bedraagt: De fiscale besparing op deze kosten bedraagt Let op: de eventueel berekende makelaarscourtage, taxatiekosten en notaristarieven zijn indicatief. Huidige woonsituatie - Niet aangegeven Kerngegevens financieringsopzet Specificatie van de geadviseerde financiering, vermogensopbouw en afdekking risico's. Financiering Bedrag van de lening : met NHG bij Obvion-Hypotheken Hypotheekdeel 1 - Bedrag van het leningdeel : Aflossingsvorm en looptijd : Hypotheek met Bankspaarrekening (SEW) met looptijd 30 jaar - Rentepercentage (nominaal) : 5,00 % (jaarlijks kostenpercentage 5,10 %) vast gedurende 120 maanden - Eenmalige afsluitkosten : 0 (0,00 %) - Hypotheekprovisie aan kantoor/adviseur : 0 - Verschuldigde rente : 583,33 per maand Hypotheekdeel 2 - Bedrag van het leningdeel : Aflossingsvorm en looptijd : Aflossingsvrije hypotheek met looptijd 30 jaar - Rentepercentage (nominaal) : 4,00 % (jaarlijks kostenpercentage 4,10 %) vast gedurende 60 maanden - Eenmalige afsluitkosten : 0 (0,00 %) - Hypotheekprovisie aan kantoor/adviseur : 0 - Verschuldigde rente : 166,67 per maand Vermogensopbouw / aflossing Aanvullende verzekeringen Gelijkblijvende risicoverzekering - Maatschappij, tarief : REAAL, Gelijkblijvend - Ingangsdatum (duur) : (30 jaar) - Verzekerde : K. Voorbeeld, man, (36) niet roker - Medeverzekerde : P. Voorbeeld, vrouw, (37) niet roker - Dekking beide levens : Gelijkblijvend kapitaal - Premie : 40,03 per maand vooraf gedurende 30 jaar - Tariefcode/module : HHGB/50A50D/14,31,0,2 blad 3

4 Gelijkblijvende risicoverzekering - Maatschappij, tarief : REAAL, Gelijkblijvend - Ingangsdatum (duur) : (30 jaar) - Verzekerde : K. Voorbeeld, man, (36) niet roker - Medeverzekerde : P. Voorbeeld, vrouw, (37) niet roker - Dekking beide levens : Gelijkblijvend kapitaal - Premie : 40,03 per maand vooraf gedurende 30 jaar - Tariefcode/module : HHGB/50A50D/14,31,0,2 Samenvatting verschuldigde hypotheeklasten Bruto hypotheeklasten per maand 958 Verwacht belastingvoordeel eerste jaar 295 Netto hypotheekkosten eerste jaar na belastingvoordeel per maand 663 Bijkomende woonlasten Afhankelijk van de gemeente waar het huis gelegen is en eventuele zelfwerkzaamheid bij het onderhoud van het huis, dient maandelijks nog een bedrag gereserveerd te worden voor een aantal bijkomende woonlasten. De genoemde gemeentelijkeen/of waterschapslasten zijn indicatief omdat niet iedere gemeente of waterschap de actuele tarieven heeft aangeleverd. Naast de aan de hypotheek verbonden kosten is bij de gemaakte rekenmodellen rekening gehouden met een aantal jaarlijks te betalen bijkomende woonlasten. 214 servicekosten Inkomens(verlies)verzekering Maatschappij, product : Allianz Woonlastenverzekering Verzekerde 1 : K. Voorbeeld, man, (36) - Maximale dekkingsduur : 336 maanden - Dekking : 500 per maand bij AO/WW - Criterium : AO WIA - Betalingswijze : Premie - Premie : 48 per maand Verzekerde 2 : P. Voorbeeld, vrouw, (37) - Maximale dekkingsduur : 120 maanden - Dekking : 250 per maand bij AO/WW - Criterium : AO WIA - Betalingswijze : Premie - Premie : 15 per maand Toekomstperspectief inkomensontwikkeling - Heeft een stabiele carrière in het vooruitzicht - Met het inkomen van de partner is blijvend rekening gehouden - Pensioen vanaf 65 jaar, pensioeninkomen geschat op U hebt aangegeven dat u een gemiddelde (waardevaste) inkomenontwikkeling verwacht, dit baseert u op... - Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende pensioenopbouw indien er sprake is van: - Een carrièrebreuk - U carrière hebt gemaakt (bij huidige werkgever) - Aantal jaren in het buitenland geweest - Uw salaris bouwt geen pensioen op - Er is een regeling aanwezig die geen volledige opbouw kent - Het pensioen is gebaseerd op beschikbare premieloon ( vaak beleggingen) - Er is een hoog nabestaandenpensioen ingebouwd - Er is sprake van een eerdere scheiding - Lang gestudeerd - Meerdere werkgevers met diverse regelingen - Provisie inkomen - Overuren - Onregelmatigheidstoeslag (Partner) - Heeft een stabiele carrière in het vooruitzicht - Pensioen vanaf 65 jaar, pensioeninkomen geschat op U hebt aangegeven dat u een gemiddelde (waardevaste) inkomenontwikkeling verwacht, dit baseert u op... - Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende pensioen opbouw indien er sprake is van: - Een carrièrebreuk - U carrière hebt gemaakt (bij huidige werkgever) - Aantal jaren in het buitenland geweest - Uw salaris bouwt geen pensioen op - Er is een regeling aanwezig die geen volledige opbouw kent - Het pensioen is gebaseerd op beschikbare premieloon ( vaak beleggingen) - Er is een hoog nabestaandenpensioen ingebouwd - Er is sprake van een eerdere scheiding - Lang gestudeerd blad 4

5 - Meerdere werkgevers met diverse regelingen - Provisie inkomen - Overuren - Onregelmatigheidstoeslag Persoonlijke levensstijl - Gemiddeld uitgavenpatroon - Weinig ruimte voor toename lasten Aangegeven voorkeuren door cliënt Bij de uitwerking van het advies is (voor zover mogelijk) rekening gehouden met het volgende: - Wenst een hoge einduitkering op te bouwen - Wenst een constructie zonder beleggingselement - Wenst geen bijkomende verplichting te hebben - Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen 800,- en 900,- - Maximaal 25% restschuld aan einde looptijd. Hoogst genoten opleiding (aanvrager) - Hoger beroepsonderwijs (partner) - Middelbaar beroepsonderwijs Ervaring - De aanvrager en/of partner heeft/hebben ervaring met het afsluiten levensverzekeringen. Deze ervaring blijkt uit... Risicohouding t.a.v. renteveranderingen Risicohouding t.a.v. rente Uw antwoorden op de vragen over uw inkomstenontwikkeling en aanwezige eigen middelen zijn voor ons aanleiding u het volgende te adviseren: Middellange rentevastperiode (10-20 jaar). Risicohouding t.a.v. beleggingsresultaten Risicohouding t.a.v. beleggen Op basis van uw antwoorden concluderen wij dat uw risicoprofiel aan te merken is als Risicomijdend U wilt geen beleggingsrisico lopen. U bent een spaarder. Inventarisatie arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen aanvrager Conclusie over uw arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen: Arbeidsongeschiktheidsrisico is voldoende verzekerd. Inventarisatie arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen partner Conclusie over arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen (partner): Arbeidsongeschiktheidsrisico is voldoende verzekerd. Inventarisatie voorzieningen bij werkloosheid aanvrager Conclusie over uw werkloosheidsvoorzieningen: Werkloosheidsrisico is voldoende verzekerd. Inventarisatie voorzieningen bij werkloosheid partner Conclusie over werkloosheidsvoorzieningen (partner): Werkloosheidsrisico is voldoende verzekerd. Inventarisatie nabestaandenvoorzieningen bij overlijden aanvrager Conclusie over getroffen nabestaandenvoorzieningen: Overlijdensrisico aanvrager is voldoende verzekerd. Inventarisatie nabestaandenvoorzieningen bij overlijden partner Conclusie over getroffen nabestaandenvoorzieningen bij overlijden partner: Overlijdensrisico partner is voldoende verzekerd. Inventarisatie oudedagsvoorziening aanvrager Conclusie over getroffen oudedagsvoorzieningen: Oudedagsvoorziening is voldoende verzekerd. blad 5

6 Inventarisatie oudedagsvoorziening partner Conclusie over getroffen oudedagsvoorzieningen (partner): Oudedagsvoorziening is voldoende verzekerd. Inventarisatie schade verzekeringen - Wenst voorstel opstalverzekering - Wenst voorstel inboedelverzekering - Wenst voorstel aansprakelijkheidsverzekering - Wenst voorstel rechtsbijstandverzekering Rekenmodellen In de volgende overzichten zijn voor u alle, voor de berekening relevante gegevens, samengevat en waar nodig toegelicht. - Hypotheekbegroting - Woonlastenoverzicht - Overzicht Inkomen / budgettering - Norm- en brutolast - Hypotheek totaaloverzicht - A-deel: Bankspaarhypotheek (SEW) - Bankspaarrekening (SEW) - B-deel: Aflossingsvrij - Gelijkblijvende risicoverzekering Het gevolgde adviesproces is door de adviseur zo volledig mogelijk in deze adviessamenvatting vastgelegd en is onder andere gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Datum: 26 januari 2012 PlannersDesk B.V. Velperweg HL Arnhem Edwin Kemers Handtekening: Voor gezien en akkoord de heer K. Voorbeeld mevrouw P. Voorbeeld Handtekening: blad 6

7 Aankoopkosten voor een bestaande woning De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Velperweg HL ARNHEM Kosten verbonden aan de koop Koopsom kosten koper Overdrachtsbelasting over Leveringsakte over Subtotaal Hypotheekkosten (*) Notariskosten hypotheekakte (opgegeven) over Taxatiekosten (opgegeven) Hypotheekadvieskosten Kosten Nationale Hypotheekgarantie Subtotaal Diversen Bankgarantie Subtotaal 250 Totaal benodigd bedrag Hypotheekbedrag Vermogenspositie (excl. de eigen woning) Restant vermogen 0 * De betaalde (her)financieringskosten die betrekking hebben op de aankoop, verbetering en of onderhoud van de eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag (pro rata eigenwoningschuld en hypotheek) bedraagt: De fiscale besparing op deze kosten bedraagt Let op: de eventueel berekende makelaarscourtage, taxatiekosten en notaristarieven zijn indicatief. Wat doen de huren De laatste 10 jaren zijn de woninghuren fors gestegen. In deze achter ons liggende periode was dit gemiddeld zo'n 3.5% per jaar. De oorzaak daarvan lag bij de trendmatige verhogingen die van overheidswege zijn afgekondigd. Naar verwachting zal de gemiddelde huurverhoging de komende jaren ca. 3% per jaar gaan bedragen. Voorwaarde is wel dat de overheid de trendmatige huurverhoging zal weten te beperken. Met een eigen huis blijven huurverhogingen bespaard. De bruto lasten van een hypotheek die u afsluit voor de financiering van een koophuis staan vast gedurende de door u gekozen rentevaste periode. Nemen we aan dat uw inkomen gelijke tred houdt met de inflatie, dan stijgt uw inkomen vanwege geldontwaarding en wordt de verhouding tussen uw woonlast en het besteedbaar inkomen op den duur gunstiger. Prognose van de huurontwikkeling bij een veronderstelde jaarlijkse huurverhoging jaar verhoging huur huur huur 1 3 % % % % % % % % % % % % % % blad 7

8 Lastenoverzicht en Hypotheekvoorwaarden Bedrag van de lening met NHG bij Obvion-Hypotheken Bankspaarhypotheek (SEW) gedurende 30 jaar, box 1 Rente leningdeel A 5,000 % per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 5,1%, 10 jaar vast Periodieke inleg 168,22 per maand achteraf gedurende 30 jaar Aflossingsvrij gedurende 30 jaar Rente leningdeel B 4,000 % per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 4,1%, 5 jaar vast Risicodekking REAAL Gelijkblijvend kapitaal Premie 40,03 per maand vooraf gedurende 30 jaar Termijnbedrag 1e jaar 958 (gemiddeld) per mnd voor rente, premie en inleg Bruto jaarinkomen toerekening box 1 100% Eigenwoningforfait 918 bij een WOZ-waarde van Belastingvoordeel 38,000 % 1e jaar (na verrekening eigenwoningforfait) Allianz Woonlastenverzekering 580 jaarpremie ao/ww, criterium ao wia, uitkeringsduur gehele duur, premie 48,30 per maand, beschermd maandbedrag 500 ged. 28 jr Allianz Woonlastenverzekering (partner) 177 jaarpremie ao/ww, criterium ao wia, uitkeringsduur gehele duur, premie 14,71 per maand, beschermd maandbedrag 250 ged. 10 jr Afsluitkosten totaal 0 Kosten hypotheekadvies Netto werkelijke rente 1,840 % Lastenoverzicht Heden Rente deel A (bankspaar) Inleg -/- opname Rente deel B (afl. vrij) Premie overige verzekeringen Bruto hypotheekkosten Gemiddeld per maand Belastingeffect Netto hypotheekkosten Gemiddeld per maand Servicekosten Woonlastenverzekering Netto woonlasten Gemiddeld per maand blad 8

9 Overzicht inkomen / budgettering Vergelijking gedurende de eerste drie jaren van het resterende besteedbaar bedrag zónder en mét de berekende financiering. Besteedbaar inkomen Bruto jaarinkomen cliënt Totaal netto cliënt Bruto jaarinkomen partner Totaal netto partner Hypotheekrente Aflossing/premie/inleg Bijkomende woonlasten Totaal woning/hypotheek Gemiddeld per maand Restant besteedbaar blad 9

10 Normlast en normlening Onderstaande tabel geeft u een beeld van de betaalbaarheid van uw hypotheek tijdens de looptijd (bij het gekozen scenario). Toelichting: In de tabel wordt uw verwachte inkomen tijdens de looptijd van de hypotheek afgezet tegen de zogenaamde CHFnorm. De CHF normen van het Contactorgaan Hypothecair Financiers worden sinds 1 januari 2007 door alle aanbieders van hypotheken in Nederland (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) gehanteerd bij het verstrekken van een hypotheek. Deze normen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen op een verantwoorde manier lenen. De normen zijn opgezet in samenwerking met het NIBUD en zijn in de basis hetzelfde als de NHG-normen. Jaar Leeftijd Bruto Norm Norm Bruto Bruto Bruto Netto Schuld Beschikbaar aanvrager inkomen jaarlast lening schuld jaarlast ruimte of tekort per boven vermogen partner totaal GHF GHF hyp. hyp. tekort jaar normlening / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Totaal Bruto inkomen totaal is het gezamenlijk bruto jaarinkomen. Normjaarlast CHF is de maximale jaarlijkse hypotheeklast op basis van het gezamenlijk bruto jaarinkomen. Normlening CHF is de maximale lening die daar bij hoort. Bruto schuld hypotheek is de (restant) bruto hypotheekschuld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventueel binnen de hypotheekconstructie opgebouwd kapitaal. Bruto jaarlast hypotheek is de jaarlast van uw hypotheek: rente, aflossing en premies. Bruto ruimte of tekort: in deze kolom kunt u zien hoeveel uw werkelijke jaarlast lager (ruimte) of hoger (tekort) is dan de bruto last op basis van de CHF-norm. Eventuele ruimte kan worden aangewend om te sparen ter voorkoming van een later tekort. Netto tekort per jaar is berekend door het bruto tekort te corrigeren met het jaarlijkse fiscale besparingspercentage. In deze kolom wordt tevens het eventuele totale netto tekort getoond. Schuld boven normlening maakt inzichtelijk of en hoeveel uw hypotheek hoger is dan de normlening conform de CHF normen. Beschikbaar vermogen is uw (vrij) beschikbare vermogen (o.a. spaargeld en beleggingen). Let op! Om aan de normen van het CHF te voldoen, dient de hypotheek bij aanvang in ieder geval niet hoger te zijn dan de CHF normlening. Hierdoor kan een hypotheek waarbij de jaarlast lager is dan de norm jaarlast, bijvoorbeeld omdat een deel van de hypotheek aflossingsvrij is, tóch niet voldoen aan de CHF-norm. blad 10

11 Overzicht gehele looptijd Bedrag van de lening met NHG bij Obvion-Hypotheken Bankspaarhypotheek (SEW) gedurende 30 jaar, box 1 Rente leningdeel A 5,000% per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 5,1%, 10 jaar vast Periodieke inleg 168,22 per maand achteraf gedurende 30 jaar Aflossingsvrij gedurende 30 jaar Rente leningdeel B 4,000% per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 4,1%, 5 jaar vast Risicodekking REAAL Gelijkblijvend kapitaal Premie 40,03 per maand vooraf gedurende 30 jaar Termijnbedrag 1e jaar 958 (gemiddeld) per mnd voor rente, premie en inleg Bruto jaarinkomen toerekening box 1 100% Eigenwoningforfait 918 bij een WOZ-waarde van Belastingvoordeel 38,000% 1e jaar (na verrekening eigenwoningforfait) Allianz Woonlastenverzekering 580 jaarpremie ao/ww, criterium ao wia, uitkeringsduur gehele duur, premie 48,30 per maand, beschermd maandbedrag 500 ged. 28 jr Allianz Woonlastenverzekering (partner) 177 jaarpremie ao/ww, criterium ao wia, uitkeringsduur gehele duur, premie 14,71 per maand, beschermd maandbedrag 250 ged. 10 jr Afsluitkosten totaal 0 Kosten hypotheekadvies Netto werkelijke rente 1,840% Per einde jaar Bruto inkomen totaal Saldo vermogen totaal Verschil IB LB VRH Fiscaal aftrekbaar Bruto schuld totaal Waarde opbouw totaal (Extra) aflossing opname Premie inleg - onttr. Extra lasten totaal Bruto per maand Netto per maand Na 2% inflatie netto Heden Totaal Toelichting bij kolommen van het overzicht gehele looptijd van de hypotheek: Bruto inkomen: jaarinkomen = salaris + vakantiegeld + andere inkomsten (subsidie is ook inkomen). Aangenomen wordt dat prijsstijgingen (inflatie) vanaf het 2e jaar volledig gecompenseerd worden. De koopkracht gedurende de looptijd blijft daardoor gelijk. Ook wordt rekening gehouden met een eventueel opgegeven inkomstenstijging of -daling. Saldo vermogen: de hypotheekschuld plus andere schulden, minus spaarsaldi en/of vermogen worden in deze kolom samengevat. Over het algemeen zal dit saldo negatief zijn omdat de waarde die tegenover de hypotheekschuld staat buiten beschouwing gelaten wordt. Verschil heffing IB/LB/VRH: doordat betaalde rente (maar ook erfpacht) van het inkomen afgetrokken kan worden alvorens de verschuldigde belasting wordt berekend ontstaat dit verschil ten opzichte van een situatie 'zonder koophuis'. De eventueel verschuldigde Vermogens Rendement Heffing kan het berekende verschil beïnvloeden. blad 11

12 Bijlage : overzicht geadviseerde producten Overzicht leningdeel A - Spaarrekening (SEW) Bankspaarhypotheek (SEW) gedurende 30 jaar, box 1 Rente 5,000 % per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 5,1%, 10 jaar vast Afsluitkosten 0% Doelkapitaal bij een spaarrente van 5,000% Periodieke inleg 168,22 per maand achteraf gedurende 30 jaar Per einde jaar Rente% Rentebedrag Aflossing Bruto schuld Waarde bij 5% Inleg totaal Totaal bruto Heden , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totaal Bankspaarrekening eigen woning Een hypotheek waaraan een Bankspaarrekening is verbonden, is in feite een aflossingsvrije lening die op einddatum geheel (of gedeeltelijk) wordt afgelost met het opgebouwde kapitaal op een Bankspaarrekening. Een Bankspaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening en wordt fiscaal behandeld als een Spaarrekening Eigen Woning (box 1). Dit betekent onder meer dat het opgebouwde kapitaal alleen gebruikt kan worden ter aflossing van de Eigenwoningschuld. Het beoogde eindkapitaal is niet verzekerd bij overlijden. U dient hiervoor een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In tegenstelling tot een beleggingsrekening brengt deze vorm van sparen verder geen risico's met zich mee. Omdat de lening in principe pas op de einddatum wordt afgelost, wordt gedurende de looptijd van de lening rente over de volle hypotheeksom betaald. Fiscaal levert dit de maximale renteaftrek op. blad 12

13 Overzicht Bankspaarrekening (SEW) Maatschappij, tarief Obvion, SpaarGerusthypotheek Ingangsdatum (duur) (30 jaar), Box 1 / SEW Contractanten K. Voorbeeld, P. Voorbeeld Doelkapitaal bij een spaarrente van 5,000% Periodieke inleg 168,22 per maand achteraf gedurende 30 jaar Jaar Datum Inleg Waarde bij 5% Totaal blad 13

14 Overzicht leningdeel B - Aflossingsvrije hypotheek Aflossingsvrij gedurende 30 jaar Rente 4,000 % per maand achteraf, jaarlijks kostenpercentage 4,1%, 5 jaar vast Afsluitkosten 0% Per einde jaar Rente% Rentebedrag Aflossing Bruto schuld Waardeopbouw Premie totaal Totaal bruto Heden , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totaal Aflossingsvrije hypotheek Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt volstaan met het betalen van rente. Aflossing van de lening gebeurt in principe aan het eind van de leningsperiode of als het onderpand wordt verkocht. U bent dus gedurende de gehele looptijd van de lening rente verschuldigd over de volle hypotheeksom. Fiscaal levert dat dan ook de maximale aftrek op. Vergeleken met andere hypotheekvormen hebt u bij de aflossingsvrije hypotheek de laagste netto maandlasten. Een aflossingsvrije lening wordt over het algemeen ten hoogste tot 75% van de executiewaarde van het huis verstrekt. blad 14

15 Overzicht Gelijkblijvende risicoverzekering Maatschappij, tarief REAAL, Gelijkblijvend Ingangsdatum (duur) (30 jaar) Verzekerde K. Voorbeeld, man, (36) niet roker Medeverzekerde P. Voorbeeld, vrouw, (37) niet roker Dekking beide levens Gelijkblijvend kapitaal Premie 40,03 per maand vooraf gedurende 30 jaar Tariefcode/module HHGB/50A50D/14,31,0,2 Jaar Datum Premie Verzekerd kapitaal Totaal blad 15

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,

CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam, V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon 010 750 25 25 Fax 010 750 25 26 E-mail rspoel@intersoftware.nl Website www.intersoftware.nl

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 31-3-213 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur A.J. Punt Middenweg 344, 197 TZ, AMSTERDAM 2 463299 info@profinance.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Hypotheekadvies voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958 www.tmaconsultancy.nl

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto Inventarisatieformulier woningfinanciering VAK Assurantien Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer:

Nadere informatie

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk)

Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk) Bijlage Klantprofiel Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk) Bij de Aflossingsvrije hypotheek wordt tot aan het einde van de looptijd niet

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Niet dromen, maar doen

Niet dromen, maar doen Hypotheken Niet dromen, maar doen Hypotheken Een eigen woning is een droomwens voor velen! Hoe ziet uw droomhuis eruit, waar moet het staan? Voordat u het huis van uw dromen uw eigendom kunt noemen, valt

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur?

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur? AEGON Hypotheken Inleiding Voor u ligt de gebruiksaanwijzing voor uw AEGON Hypotheek. Tijdens uw hypotheekcarrière kunnen uw situatie, uw wensen of uw mogelijkheden wijzigen. De gebruiksaanwijzing geeft

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheekadvies

Voorwaarden Hypotheekadvies Voorwaarden Hypotheekadvies Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Geld & Gezin Altena Voorwaarden Hypotheekadvies Versie januari 2010 1 Het Advies De wet eist onder meer van de adviseur

Nadere informatie