DIENSTVERLENINGSDOCUMENT SCHEE SCHEULLER HYPOTHEKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT SCHEE SCHEULLER HYPOTHEKEN"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT SCHEE SCHEULLER HYPOTHEKEN Versie

2 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Waarom dit dienstverleningsdocument? 3 3. Onze gegevens 3 4. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars 4 5. Onze producten en diensten 4 6. Onze dienstverlening samengevat in vijf stappen 5 7. Tijdsbesteding en provisie 5 8. Overzicht werkzaamheden mbt verkrijgen hypotheek 6 9. Wij vragen ook iets van u Wanneer u een klacht heeft Beëindigen relatie Beloning Bijlage 11 1.Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Schee Scheuller Hypotheken is een onafhankelijk kantoor en biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken, verzekeringen, sparen en consumptief krediet. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren. Schee Scheuller Hypotheken heeft voor hypothecaire geldleningen en daaraan gekoppelde producten een rechtstreekse aanstelling bij de Rabobank, ING bank, Regiobank, ABN AMRO, Nationale Nederlanden, Hypotrust, Reaal, Conservatrix en de ASR. Wij kunnen ook voor u bemiddelen met allerlei andere geldverstrekkers. Voor deze geldverstrekkers hebben wij een samenwerking met Taf Hypotheekdiensten te Eindhoven. Voor niet hypothecair verbonden producten voor sparen en betalen adviseren wij alleen producten van de Regiobank. In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies, maar ook kunnen wij u ondersteunen in de contacten met de financiële instelling bij wie u de geldlening aanvraagt en indien u wenst, nazorg verlenen. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft. 2.Waarom dit dienstverleningsdocument? Schee Scheuller Hypotheken heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag omschrijven wij voor u met dit document wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als relatie namelijk centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in onze organisatie. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

3 3.Onze gegevens Naam Schee Scheuller Hypotheken Bezoekadres Schiedamseweg BK Vlaardingen Telefoon Fax Internet Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Schee Scheuller Hypotheken is bij de AFM geregistreerd onder nummer Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer (5 ct./min.). Schee Scheuller Hypotheken heeft de volgende vergunningen bemiddelen: Financiele Dienst Product Begindatum Einddatum Bemiddelen (2:80) Betaalrekeningen 24 jan 2007 Bemiddelen (2:80) Consumptief krediet 24 jan 2007 Bemiddelen (2:80) Elektronisch geld 24 jan 2007 Bemiddelen (2:80) Hypothecair krediet 24 jan 2007 Bemiddelen (2:80) Levensverzekeringen 24 jan 2007 Bemiddelen (2:80) Schadeverzekeringen 24 jan 2007 Bemiddelen (2:80) Spaarrekeningen 24 jan 2007 Adviseren (2:96) Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen 01 jul 2008 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer bij Kifid is Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Schee Scheuller Hypotheken werkt niet obv volmachten. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten.

4 5.Onze producten en diensten Schadeverzekeringen Vrijwel iedereen heeft wel één of meerdere schadeverzekeringen. Het kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen. Levensverzekeringen Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen. Schee Scheuller Hypotheken heeft voor levensverzekeringen een rechtstreekse aanstelling bij Nationale Nederlanden, Reaal, ASR, Cardif, Conservatrix, en de ABN AMRO. Hypothecair krediet Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. U beslist immers hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij een dergelijke beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vast zet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken. Consumptief krediet Geld lenen voor consumptieve doeleinden kunt u op verschillende manieren doen. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in consumptieve leningen. Voor consumptief krediet heeft Schee Scheuller Hypotheken heeft geen rechtstreekse aanstelling. Schee Scheuller Hypotheken heeft voor consumptief krediet een samenwerking met Uwgeldonline. Uwgeldonline rekent 395,- dossiervergoeding per aanvraag. Betalen en sparen Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in betaal- en spaarproducten. Voor niet hypothecair verbonden producten voor sparen en betalen adviseren wij alleen producten van Regiobank. Banksparen Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij beoordelen graag met u of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u. Beleggen (adviseren; geen bemiddelen) U hebt de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via beleggingsfondsen gekoppeld aan een hypotheek.

5 6.Onze dienstverlening samengevat in vijf stappen (hypotheken) U heeft een grote keuze uit hypothecaire geldleningen. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan deze hypothecaire geldlening. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan. Onze taak is u te helpen die hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit vijf stappen: Stap 1, inventariseren Wij beginnen ons advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van de hypotheek en uw financiële situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze geldlening moet worden gemaakt. Stap 2, analyseren Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn. Stap 3, advies Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welke hypotheekvorm, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden. Indien u geen voorafgaand advies wenst, dan blijft de dienstverlening beperkt tot alleen bemiddeling en serviceverlening. De Wet op het financieel toezicht noemt dit execution only. Voor verdere toelichting zie het opdrachtformulier execution only. Stap 4, bemiddeling Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. Stap 5, nazorg (Optioneel) Indien u dat wenst kunnen wij, nadat de hypothecaire geldlening is afgesloten, u blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen over de hypotheek bij ons terecht. Afhankelijk van de door u gekozen dienstverlening, zullen wij periodiek controleren of de hypotheek blijft passen bij uw persoonlijke situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien.

6 7.Tijdbesteding + Provisie Om u goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. De exacte hoeveelheid tijd hangt sterk af van uw persoonlijke situatie maar ook van het product dat u uiteindelijk kiest. Producten: indicatie aantal uur: Hypotheken 20 à 35 uur (gem. 4 afspraken) Levensverzekeringen 5 à 7 uur Woonlastenverzekering 5 à 7 uur Schadeverzekering 5 à 7 uur Sparen en beleggen 5 à 7 uur Financieringen 5 à 7 uur 8.Overzicht werkzaamheden mbt het verkrijgen van een hypotheek Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Inventariseren - inventariseren van uw financiële situatie (persoonlijke situatie, werk en inkomen, vermogen en financiële producten) - inventariseren van uw kennis en ervaring mbt hypotheken en overige financiële producten - inventariseren van uw huidige schade- en levensverzekeringen - bespreken van verschillende hypotheekvormen - inventariseren en onderzoeken wat uw wensen zijn - bespreken werkwijze Schee Scheuller Hypotheken - toelichten vergoedingsregeling - vastleggen eerste gesprek Analyseren - selecteren van geldverstrekkers - berekenen en toelichten maximaal hypotheekbedrag - doorrekenen van uw financiële situatie en wensen - opstellen en toelichten hypotheekadvies (circa 3 berekeningen) - doornemen (benodigde) aanvullende verzekeringen - bijstellen hypotheekadvies waar nodig en met u bespreken advies - obv stap 1 en 2 komen we uiteindelijk tot een concreet advies. bemiddeling - aanvragen en voorbereiden van: - hypotheekofferte - bankgarantie - vermogensopbouw - levensverzekeringen - schadeverzekeringen - het doorsturen en controleren van bovengenoemde stukken - contact onderhouden met de geldverstrekker en verzekeringsmaatschappij - u op de hoogte houden van de voortgang en de stand van zaken - na definitieve acceptatie, het opstellen van uw hypotheek adviesrapport

7 Stap 5 nazorg (Optioneel) - controleren van personalia, geldverstrekker, hypotheekbedrag en hypotheekrente in de hypotheekakte (standaard) - controleren van de eindnota (standaard) - invullen van de voorlopige teruggave inkomstenbelasting - begeleiding bij de notaris - beantwoorden van vragen over uw financiële situatie en wensen, gedurende de gehele looptijd 9.Wij vragen ook iets van u Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Door dit totaalbeeld kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Wij vragen u dan ook om volledig mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloosheid of arbeidsongeschikt. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het regelmatig voorkomen dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting toesturen maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. Persoonsgegevens Uit hoofde van ons beroep beschikken wij over tal van vertrouwelijke gegevens van u. In overeenstemming met de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld en gaan wij hier uiteraard zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens hebben wij aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

8 10.Wanneer u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft. Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van onze organisatie. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Contactgegevens KIFID: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag Telefoon: (10 ct/min.) Internet: 11.Beëindigen relatie U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een adviseur van uw keuze. Wij kunnen ook het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij Schee Scheuller Hypotheken totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. 12.Beloning 12.Beloning U heeft twee keuze mogelijkheden mbt de beloningsregeling van uw hypotheek: Dienstverlening in uurtarieven en/of fee: Uurtarieven Dienstverlening Vast uurtarief Binnendienst medewerker 85 Financieel adviseur (SEH) zijnde erkend hypotheek adviseur 125 Toeslag avonduren (tussen uur en uur) 10%

9 Tarieven Dienstverlening Vaste Fee Hypotheken: Gemiddelde kosten Totaalklant* Particulier Ondernemer Advieskosten Kosten gericht op afsluiten Product Combinatie Risico: Advies Gericht op afsluiten Cominatie Vermogen: Advies Gericht op afsluiten Cominatie Bovengenoemde kosten kunnen afwijken indien uw dossier aangemerkt wordt als maatwerk. *afname van minimaal 3 verzekeringen + een bank- en/of spaarrekening van de Regiobank. Optionele aanvulling op de dienstverlening: Toegang tot uw persoonlijk digitaal archief 2,50 p/m

10 13.Beheerst beloningsbeleid Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers (zie functieprofielen). Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht. Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. De verantwoordelijkheden m.b.t. personeelbeleid en beloningsbeleid zijn vastgelegd in o.a. een procesbeschrijving en werkinstructies. Uitgangspunten beloningsbeleid De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden gehanteerd. Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen: Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd Klantbelang centraal Lange termijn doelstelling Transparant Eenvoudig Voldoen aan wet- en regelgeving Maximering variabel inkomen Adviseur geeft te allen tijde passend advies

11 Beschrijving functiehuis / gebouw / waardering Binnen onze onderneming hanteren wij voor ons beloningsbeleid de beloningen marktconform voor binnen- en buitendienst. Functiewaardering 1. Functiebeschrijving (inclusief inschaling). 2. Salarisstructuur. Deze bestaat uit de volgende componenten welke in de volgende paragraaf worden uitgewerkt: Vast salaris/variabel inkomen/onkostenvergoeding/auto van de zaak. 3. Functionerings- / beoordelingsgesprek (beoordelingscyclus) Het beloningsbeleid is van toepassing op [personeel en/of directie / DGA]. Beschrijving beloning De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming: 1. Salaris (vakantiegeld /dertiende maand). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de paragraaf beoordeling en salarisverhoging. 2. Variabel inkomen. Medewerkers kunnen afhankelijk van functie en prestatie en beoordeling in aanmerking komen voor een variabel inkomen. Variabel inkomen obv provisie wordt afgebouwd naar volledig vast voor buitendienstmedewerkers. 3. Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie. Aan de buitendienst kan maandelijks een vaste onkostenvergoeding verstrekt. 4. Auto van de zaak. Aan een aantal (functiegebonden) medewerkers kan een auto van de zaak worden toegewezen door de directie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de arbeidovereenkomst. Beloningsmodel onderneming Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden: Beloning o.b.v. vaste fee (door klant) Beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant) Combinatie van bovenstaande beloningswijzen Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant in ons dienstverleningsdocument.

12 Risicobeheersing Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.: Continuïteit van onderneming Beheersbaarheid van personeelskosten Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen Verloop van personeel Wij hebben een risicoanalyse (zie bijlage) gemaakt van ons beloningsbeleid, waarbij we de risico s inzichtelijk hebben gemaakt samen met de getroffen maatregelen welke zijn verwerkt in het beloningsbeleid. Deze analyse zal jaarlijks worden uitgevoerd. Variabele beloning Binnen onze onderneming bouwen wij de variabele beloning af. Op dit moment bedraagt de variabele beloning maximaal 10% van het bruto-jaarinkomen. Wij verwachten binnen enkele jaren de variabele beloning afgebouwd te hebben. Beoordeling en salarisverhoging Jaarlijks houdt de leidinggevende een beoordelingsgesprek. Er worden afspraken en doelen gesteld. Deze doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers. De volgende (prestatie)criteria worden meegewogen in beoordeling / salarisverhoging / promotie: - Vakbekwaamheid /deskundigheid - Flexibiliteit (geen 9-5 mentaliteit) - Kwaliteit adviezen. Deze worden beoordeeld door interne audits / 4 ogen principe. - Collegialiteit - Commerciële resultaten (nieuwe productie, behoud, nazorg etc.) - Commerciële adviesvaardigheid - Zelfstandigheid - Klantgerichtheid - Motivatie Naast de persoonlijke doelen spelen ook de ondernemingsdoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel.

13 Transparantie beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze vernieuwde website en dienstverleningsdocument. Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling (de klant centraal). Van een beheerst beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico s en onzorgvuldige behandeling van klanten. In het dienstverleningsdocument en/of op onze website vermelden we de tekst met de volgende strekking: Onze medewerkers worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze adviseurs een gedeeltelijke variabele beloning ontvangen. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van klant en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van onze medewerkers. Evaluatie beloningsbeleid Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risico analyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden: - Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerd doelstellingen en uitgangspunten? - Zijn er wijzingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid? - Hoe hebben de variabele beloningen zich afgelopen jaar ontwikkeld? - Dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden? - Zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor winstuitkering en/of salarisverhoging? Waarop zijn deze gebaseerd? Plaats Datum Naam Naam partner Handtekening Handtekening partner

14 Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken. Schee-Scheuller en Sorgeloos Hypotheek- en Pensioenmanagement B.V. Schiedamseweg BK VLAARDINGEN Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener. U heeft een hypotheekvraag Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over: De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen. Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde. Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken. Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening. In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan. Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen? Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet. De hypotheek Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. Onderzoek Hoe is uw persoonlijke situatie? Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie? Zoeken Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past? Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt. Onderhoud U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat. Verzekeringen bij de hypotheek Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. Onderzoek Hoe is uw persoonlijke situatie? Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie? Zoeken Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past? Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt. Onderhoud U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat. Gemiddelde kosten Advies Gericht op afsluiten Combinatie HYPOTHEEKVRAAG 1 van 5

15 HYPOTHEEKVRAAG 2 van 5

16 Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? Onderzoek Hoe is uw persoonlijke situatie? We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen: Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee? Wat wilt u en wat kunt u betalen? Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen? Tevens willen wij ook van u weten uw huidige financiële situatie, het verleden van uw financiële situatie, uw kennis en ervaring mbt hypotheken en overige financiële producten. Tevens zullen wij u de verschillende hypotheekvormen uitleggen met de voor- en nadelen van deze hypotheekvormen. Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie? Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen. Obv van uw persoonlijke situatie, uw wensen en regelgeving maken wij voor u een berekening welk hypotheekbedrag benodigd is, geven wij u een toelichting van het hypotheekadvies (circa 3 berekeningen), keuze geldverstrekker en bespreken wij met u de (benodigde) aanvullende verzekeringen. Zoeken Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past? De hypotheek Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Geen vergelijking van producten Vergelijking van beperkt aantal producten Vergelijking van groot aantal producten Dit biedt deze dienstverlener Dit biedt deze dienstverlener niet Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders. Verzekeringen bij de hypotheek Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen. Geen vergelijking van producten Vergelijking van beperkt aantal producten Vergelijking van groot aantal producten Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders. HYPOTHEEKVRAAG 3 van 5

17 Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt. Wij gaan voor u de hypotheekofferte aanvragen en voorbereiden. Nadat wij de hypotheekofferte hebben ontvangen van de aanbieder, gaan wij de hypotheekofferte voor u controleren en zorgen wij voor de verdere afhandeling. Wij onderhouden voor u het contact met de aanbieder en houden u op de hoogte van de stand van zaken. Na definitieve acceptatie, maken wij voor uw een hypotheekadviesrapport. Onderhoud U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product. Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract. Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen. Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen. Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief. HYPOTHEEKVRAAG 4 van 5

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Dienstverlening 4 Hoe komen wij tot een advies? 4 Kosten van advies en bemiddeling

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit (dvd) maken wij u wegwijs bij [Naam kantoor]. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument THG Financieringen

Dienstverleningsdocument THG Financieringen Dienstverleningsdocument THG Financieringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Versie 12.01.2015. Assurantiekantoor W.Verheijen

Versie 12.01.2015. Assurantiekantoor W.Verheijen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Advieswijzer. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Advieswijzer. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Advieswijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Assurantiekantoor van den Broek BV

Assurantiekantoor van den Broek BV Assurantiekantoor van den Broek BV Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Informatiedocument Peters Verzekeringen

Informatiedocument Peters Verzekeringen Informatiedocument Peters Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 1.15

Dienstverleningsdocument versie 1.15 Dienstverleningsdocument versie 1.15 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4 Dienstenwijzer Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Hoe komen wij tot een advies? 4 Intern beloningsbeleid 4 Wij vragen ook iets van u 4 Uw

Nadere informatie