OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 4 Datum : 31 januari 2013 Gegevens onderneming : Harp Financiële Diensten B.V. statutair gevestigd te Enkhuizen, kantoorhoudende aan de Alkmaarseweg no. 13 A, 1947 DA, Beverwijk Faillissementsnummer : F. 296/2011 Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr. A.M.H.J.L. Claus Rechter-commissaris : Mr. M.C. Schenkveld (voorheen Mr. S.M. Auwerda) Activiteiten onderneming : Assurantiekantoor Omzetgegevens : Onbekend Verslagperiode : 21 augustus 2012 tot en met 31 januari 2013 Saldo einde verslagperiode : Bestede uren verslagperiode : Nihil 2 uren en 54 minuten Bestede uren totaal : 24 uren en 48 minuten ALGEMEEN Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie De besloten vennootschap Harp Financiële Diensten B.V. is opgericht op 29 augustus Enig aandeelhouder en bestuurder is mevrouw K. de Haas. In de periode van 13 maart 2007 tot en met 18 mei 2009 is de besloten vennootschap Fincoach Beheer B.V. bestuurder van Harp Financiële Diensten geweest. De heer Tjalling Sloot is enig aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap. 1

2 Harp Financiële Diensten B.V. is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap Orogen B.V., welke op haar beurt bestuurder is van Orogen Invest B.V. 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur De vennootschap houdt thans kantoor op het privé-adres van de bestuurder mevrouw De Haas. Hiervoor zijn geen huurpenningen verschuldigd. 1.7 Oorzaken faillissement De vennootschap is in 2003 opgericht door mevrouw De Haas. De vennootschap exploiteerde een assurantiekantoor. In 2005 is de vennootschap gaan samenwerken met Elite Financiële Diensten B.V. tevens handelend onder de naam Praemium Financiële Raadgevers. Enig aandeelhouder en bestuurder van Elite Financiële Diensten B.V. was Fincoach Beheer B.V. Deze vennootschap is op 28 juni 2012 ontbonden. In verband met persoonlijke problemen van mevrouw De Haas was zij van oordeel dat zij niet goed in staat zou zijn Harp Financiële Diensten B.V. te besturen. In verband daarmee is Fincoach Beheer B.V., en daarmee indirect de heer T. Sloot, op 13 maart 2007 bestuurder van Harp Financiële Diensten B.V. geworden. In deze periode zijn ook de besloten vennootschappen Orogon B.V. en Orogon Invest B.V. opgericht. Naar het oordeel van mevrouw De Haas heeft het handelen van de heer Sloot er toe geleid dat de klanten van Harp Financiële Diensten B.V. zijn overgegaan naar Fincoach Beheer B.V. en Elite Financiële Diensten. Daarnaast zou het bedrijfspand van Harp Financiële Diensten B.V. verkocht zijn, maar zou het grootste gedeelte van de opbrengst overgemaakt zijn naar Elite Financiële Diensten. Dit is onderzocht, en gebleken is dat een bedrag ad afgerond ,-- ter zake van de overwaarde aan Elite Financiële Diensten is overgeboekt. De schulden zouden wel over zijn gebleven in Harp Financiële Diensten B.V. 2

3 Op 18 mei 2009 heeft mevrouw De Haas als enig aandeelhouder van Harp Financiële Diensten het besluit genomen om Fincoach Beheer B.V. als bestuurder te ontslaan. Sindsdien is mevrouw De Haas enig bestuurder. Voorts heeft zij aangifte gedaan tegen de heer Sloot. Inmiddels is Elite Financiële Diensten B.V. op 22 september 2010 in staat van faillissement verklaard, welk faillissement inmiddels in verband met toestand van de boedel is opgeheven. Volgens mevrouw De Haas was de vennootschap op 18 mei 2009 niet meer actief. Mevrouw De Haas stelt dat zij getracht heeft de vennootschap uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel, maar dat deze daartoe niet wilde overgaan, in verband met Orogen B.V. en Orogen Invest B.V. Deze vennootschappen zouden niet meer actief zijn. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden: De verkoop van het voormalige bedrijfspand en de rol van Elite Financiële Diensten B.V. en de heer Sloot zijn onderzocht. Gebleken is dat de overwaarde ad ,00 op 17 november 2008 door curanda ontvangen is. Vrijwel de gehele overwaarde is overgemaakt naar de bankrekening van Elite Financiële Diensten B.V., welke op 22 september 2010 gefailleerd is. Dit faillissement is inmiddels in verband met toestand van de boedel opgeheven. Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Niet aangetroffen. Werkzaamheden: 3

4 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank De Rabobank heeft aangegeven geen vordering meer te hebben, en de rekeningen van curanda op 17 november 2010 opgeheven te hebben. De bankmutaties zijn ontvangen, en onderzocht. De ING Bank heeft aangegeven haar vordering in te dienen, doch deze is niet ontvangen. 5.2 Leasecontracten Onbekend. 5.3 Beschrijving zekerheden Onbekend. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht De administratie is niet aanwezig. Mevrouw De Haas heeft aangegeven dat de heer Sloot hierover zou beschikken. Getracht is deze te achterhalen. Het was onbekend waar de heer Sloot woonachtig was. De curator beschikt inmiddels over de adresgegevens. De curator heeft de heer Sloot aangeschreven, en gesommeerd de (ontbrekende) administratie af te geven. De curator heeft de heer Sloot erop gewezen dat het niet voldoen aan de administratieplicht bestuurdersaansprakelijkheid met zich meebrengt. De heer Sloot heeft hierop niet gereageerd. De curator beraadt zich op nadere stappen. In dat kader heeft de curator ook overleg gehad met de curator van Elite Financiële Diensten B.V. Deze heeft aangegeven dat de administratie van deze vennootschap eveneens ontbreekt, althans onvoldoende samenhang vertoont, op grond waarvan deze een vordering ex artikel 2: 248 BW op de heer Sloot heeft ingesteld. Van enige vermogensbestanddelen zou nog niet gebleken zijn. 7.2 Depot jaarrekeningen De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening van Deze is tijdig gedeponeerd, daarna hebben er geen deponeringen plaatsgevonden. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing, vrijstellingsregeling. 4

5 7.4 Stortingsverplichting op aandelen Gezien de datum van oprichting wordt verondersteld dat aan de verplichtingen tot (vol)storing van het aandelenkapitaal is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Op grond van de huidige bevindingen is de curator van oordeel dat er voldoende redenen zijn om Fincoach Beheer B.V., althans de heer Sloot als bestuurder aansprakelijk te houden, eveneens vanwege het feit dat de jaarrekeningen vanaf 2006 niet gedeponeerd zijn. 7.6 Paulianeus handelen Wordt onderzocht. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : p.m. c. Verhuurder : p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus : 2.460,00 + p.m. 8.3 Preferente vordering UWV : p.m. 8.4 Andere preferente crediteuren : p.m. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 9 + p.m. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,46 + p.m. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: * Achterhalen administratie; * Onderzoek Orogen/Orogen Invest B.V. * Onderzoek rol Fincoach Beheer B.V./T. Sloot * Onderzoek onbehoorlijk bestuur; * Onderzoek paulianeus handelen. 5

6 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal omstreeks 25 april 2013 worden ingediend. Alkmaar, 31 januari 2013 Mr. A.M.H.J.L. Claus, curator 6

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 9 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap OKAY INDUSTRIAL SYSTEMS B.V., statutair gevestigd te Hillegom en zaakdoende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap.

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLF Trade B.V., tevens handelend onder de naam Plafondwereld.com,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kramer Kasverwarming

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie