Haverdreef 47 DOETINCHEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haverdreef 47 DOETINCHEM"

Transcriptie

1 Haverdreef 47 DOETINCHEM Huurprijs: 755,- p.m. REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314) Fax:(0314)

2 REBO ERA Makelaars - Doetinchem Fax:(0314) Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314)

3 REBO ERA Makelaars - Doetinchem Fax:(0314) Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314)

4 REBO ERA Makelaars - Doetinchem Fax:(0314) Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314)

5 REBO ERA Makelaars - Doetinchem Fax:(0314) Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314)

6 Woninginformatie Haverdreef 47 te DOETINCHEM Indeling Huurkorting: 9 maanden 55,- In de gewilde woonwijk De Huet, gelegen ruime tussenwoning met ruime achtertuin, schuur en achterom. Begane grond: Entree, hal met meterkast, tuingerichte woonkamer van 6.00 x 5.38, nieuwe half open keuken aan de voorzijde 3.60 x 2.40, tussen hal met toilet en trapopgang. 1e Verdieping: Overloop, totaal 3 slaapkamers van respectievelijk 7 m2, 11 m2 en 12 m2. De badkamer beschikt over o.a. een ligbad, wastafel en 2e toilet. 2e Verdieping Te bereiken via vaste trap, voorzolder met c.v.-ruimte, zolderkamer van 27 m2. Algemene informatie: - Zeer nette woning; - Bouwjaar 1983; - Combiketel, bouwjaar 2002; - Achterzijde geheel vrij; - Het inschrijfformulier kunt u vinden op Funda -> brochure - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Voorbehoud gunning door verhuurder. Op deze huurwoning zijn de huurvoorwaarden van Stienstra BV kracht. Hoewel deze wooninfo met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/ of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. Noch de verkoper noch ons kantoor aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid. Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden en bevat derhalve slechts een vrijblijvende aanbieding. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook geen koopovereenkomst tot stand komen. Aan vermelde afmetingen dan wel toegevoegde (bouw-)tekeningen kunnen door kopers geen rechten worden ontleend. REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314) Fax:(0314)

7 Kadastrale kaart REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314) Fax:(0314)

8 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: haver Haverdreef Haverdreef m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 10 maart 2014 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel AMBT-DOETINCHEM A 4542 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

9 Omgevingskaart Klantreferentie: haver47 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: Hier bevindt zich Kadastraal object AMBT-DOETINCHEM A 4542 Haverdreef 47, 7006 LH DOETINCHEM De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

10 Plattegronden REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314) Fax:(0314)

11

12

13

14 Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u zich bij ons in te schrijven. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: werkgeversverklaring met een stempel van het bedrijf en originele handtekening (de werkgeversverklaring zal geverifieerd worden); salarisstroken van de laatste drie maanden; indien iemand geen werkgever heeft, dient een jaaropgave van het inkomen te worden bijgevoegd; zelfstandigen dienen een volledige balans over de afgelopen twee jaar bij te voegen; kleurenkopie van geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) inclusief de achterzijde van de kunststof houderpagina; verklaring hypotheekhouder/bankinstelling of verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar (deze verklaring zal geverifieerd worden); kopie bankafschrift, waarop zichtbaar moeten zijn, rekeningnummer, naam rekeninghouder en storting laatste salaris (overige mutaties en saldi mogen uiteraard onzichtbaar gemaakt worden); kopie bankpas. Zowel de aanvrager als een eventuele partner dienen deze gegevens bij te voegen. Wij maken u erop attent dat inschrijfformulieren, die niet volledig zijn ingevuld en/of niet zijn voorzien van de gevraagde gegevens en/of handtekening niet in behandeling worden genomen. De stukken zullen dan rechtstreeks aan u geretourneerd worden. Tevens wijzen wij u erop dat studentenhuisvesting niet onze doelgroep is. Voor definitieve acceptatie worden de stukken getoetst op echtheid. In geval de door u verstrekte informatie onjuist is, wordt u de huurovereenkomst niet aangeboden en doen wij aangifte bij de politie. Indien u niet aan onze inschrijfvoorwaarden blijkt te voldoen, dan zullen wij het inschrijfformulier alsmede alle bijlagen aan u retourneren. De aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen. Bij twijfel kan er extra informatie worden opgevraagd. Uiteraard zal de door u verstrekte informatie vertrouwelijk worden behandeld. Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen Postbus 79, 6400 AB Heerlen Telefoon: Internet: Stienstra - inschrijven huurwoning - pagina 1

15 Huurvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze zijn: Inkomensnorm Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat het bruto maandinkomen (uit vast dienstverband, exclusief toeslagen, tantièmes en vakantiegeld) 4 tot 5 x de kale maandhuur dient te bedragen. Dit is ter beoordeling van Stienstra en afhankelijk van het type en de huurprijs. Een eventueel tweede inkomen wordt hierbij voor de helft meegerekend. Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) worden op het inkomen in mindering gebracht. Extra inkomen uit overwerk kan eventueel meegerekend worden indien dit een structureel onderdeel uitmaakt van het jaarinkomen. Wanneer er sprake is van opbrengst uit verkoop eigen woning, dient een kopie van de jaaropgave van de hypotheek en een kopie van de koopovereenkomst bijgevoegd te worden. Werkgeversverklaring + loonstroken Op het inschrijfformulier wordt om een originele werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring voorzien van firmastempel dient van recente datum te zijn en te worden ondertekend door de werkgever. Naast de werkgeversverklaring dient u drie recente salarisstroken bij te voegen (bij weekbetaling de laatste tien loonstroken). Indien u geen werkgever heeft (zoals bijvoorbeeld pensioengerechtigden), dient u een recente jaaropgave van uw inkomen te overleggen. Zelfstandigen dienen een volledige, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans (uitgebreide winst- en verliesrekening) van de afgelopen twee jaar te overleggen. Tevens is een bankgarantie of extra waarborgsom vereist. Indien ook het eigen vermogen meegerekend dient te worden, dient hier ook een opgave van te worden meegezonden. Verklaring eigenaar/beheerder/hypotheekhouder(s) Op het inschrijfformulier wordt tevens, indien u momenteel een woning huurt, een verklaring van uw huidige verhuurder gevraagd of, indien u een eigen woning heeft, een hypotheek-/verhuurdersverklaring. Bankafschrift U dient een kopie bankafschrift aan te leveren van een bankrekening dat correspondeert met het bankrekeningnummer waarop uw salaris of uitkering van de laatste maand is gestort. Hierop moet de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en de storting van het salaris duidelijk zichtbaar zijn. Huisvestingsvergunning Voor een aantal van de bij ons in beheer zijnde woningen is van gemeentewege een huisvestingsvergunning vereist. Huurperiode De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand. Administratiekosten Uw verzoek tot inschrijving is kosteloos en wordt geheel vrijblijvend in behandeling genomen. Indien de huurovereenkomst door ons wordt opgemaakt, berekenen wij voor deze werkzaamheden eenmalig 125,- aan administratiekosten. Bij annulering van de huurovereenkomst door huurder worden de administratiekosten alsnog in rekening gebracht. Stienstra - huurvoorwaarden - pagina 2

16 Huurvoorwaarden Betalingen Binnen twee weken na opmaak van de huurovereenkomst. Controle op onrechtmatige bewoning Enkele weken na sleuteloverdracht voeren wij (steekproefsgewijs) een controle uit door middel van een huisbezoek. De aanmelding bij de energieleverancier en inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) worden hierbij gecontroleerd. Wij begrijpen dat wij veel informatie van u vragen, maar gezien het aantal fraudegevallen zijn wij genoodzaakt deze procedure te hanteren. Stienstra - huurvoorwaarden - pagina 3

17 Inschrijfformulier 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager (hoofdkostwinner) Achternaam Adres Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit Bank- / gironummer Telefoonnummer privé Faxnummer privé Mobiel telefoonnummer Beroep Telefoonnummer werk Faxnummer werk adres Burgerlijke staat ongehuwd samenwonend geregistreerd partnerschap gehuwd gescheiden *) *) kopie echtscheidingsconvenant of voorlopige beschikking bijvoegen 1b. Persoonlijke gegevens partner Achternaam Adres Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit Bank- / gironummer Telefoonnummer privé Faxnummer privé Mobiel telefoonnummer Beroep Telefoonnummer werk Faxnummer werk adres Burgerlijke staat ongehuwd samenwonend geregistreerd partnerschap gehuwd gescheiden *) *) kopie echtscheidingsconvenant of voorlopige beschikking bijvoegen 1c. Samenstelling van het huishouden Aantal inwonende kinderen Aantal andere inwonenden Leeftijd(en) Leeftijd(en) Stienstra - inschrijfformulier - pagina 4

18 Inschrijfformulier 2. Financiële gegevens Bent u in loondienst? ja nee Zo ja, bijgaande werkgeversverklaring aanvrager laten invullen en tezamen met een kopie van de meest recente salarisstrook bij dit inschrijfformulier voegen. Zo nee, waaruit bestaat uw inkomen? zelfstandig ondernemer gepensioneerd uitkering eigen vermogen een volledige balans over de afgelopen twee jaar bijvoegen. een verklaring van de uitkerende instantie(s) bijvoegen. een verklaring van de uitkerende instantie(s) bijvoegen. een verklaring van een bankinstelling en/of accountantsverklaring bijvoegen. Is uw partner in loondienst? ja nee Zo ja, bijgaande werkgeversverklaring partner laten invullen en tezamen met een kopie van de meest recente salarisstrook bij dit inschrijfformulier voegen. Heeft u en/of uw partner financiële verplichtingen? ja nee Zo ja, welke? persoonlijke lening van lasten per maand doorlopend krediet van lasten per maand hypotheek huidige woning van lasten per maand verkoopwaarde ca. alimentatieverplichting van lasten per maand anderszins, te weten: 3. Huidige woonsituatie Beschikt u thans over zelfstandige woonruimte? ja nee Zo ja, is dit een huur- of een koopwoning? huur koop Zo nee, bent u inwonend? ja nee Zo nee, bent u thuiswonend? ja nee Netto huurprijs per maand (indien huurwoning) (excl. voorschot servicekosten) Hypotheeklasten per maand (indien koopwoning) Heeft u huisdieren? ja, nl. nee Bespeelt u of één van uw gezinsleden een muziekinstrument? ja, nl. nee Stienstra - inschrijfformulier - pagina 5

19 Inschrijfformulier Indien uw huidige woonruimte een huurwoning is, verzoeken wij u bijgaande verklaring huidige eigenaar / beheerder te laten invullen en bij dit inschrijfformulier te voegen. Is uw huidige woonruimte een koopwoning, dan verzoeken wij u bijgaande verklaring hypotheeknemer te laten invullen en bij dit inschrijfformulier te voegen. 4. Gewenste woning Plaats Voorkeur wijk en/of straat Soort woning eengezinswoning appartement Aantal kamers Maximale huurprijs kale huur per maand (bekijk de huurvoorwaarden) Gewenste ingangsdatum Wilt u, indien aanwezig, ook een garage of parkeerplaats huren? ja nee Staat u elders ingeschreven als woningzoekende? ja nee Zo ja, bij sinds inschrijfnummer Wat is de reden dat u woonruimte zoekt? Hoe heeft u deze woning gevonden? Stienstra.nl Funda.nl Pararius.nl Anders, nl: Stienstra - inschrijfformulier - pagina 6

20 Inschrijfformulier Algemene inschrijfbepalingen Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord. Ingeval de door u verstrekte informatie onjuist is, wordt de huurovereenkomst niet aangeboden en doen wij aangifte bij de politie. Het inschrijfformulier dient voorzien te zijn van een kopie van uw paspoort c.q. identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en de gevraagde (inkomens)gegevens. Het is mogelijk dat wij u vragen om een overzicht van uw financiële gegevens, zoals deze bij Bureau Krediet Registratie te Tiel geregistreerd zijn. Aan de ondertekening van dit formulier kan geen enkel recht op toewijzing van een woning worden ontleend. Deze aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen. Dit inschrijfformulier heeft een geldigheidsduur van één jaar na de datum van inschrijving. Na deze termijn kan op verzoek van aanvrager verlenging van de inschrijving plaatsvinden. Indien nodig kunnen recente stukken worden opgevraagd. Aanvrager verklaart zich ermee bekend te zijn, dat een huurovereenkomst te allen tijde wordt aangegaan voor een periode van tenminste één jaar. Aanvrager verklaart ermee bekend te zijn en gaat hiermee ook uitdrukkelijk akkoord dat bij het tot stand komen van een huurovereenkomst eenmalig administratiekosten van 125,- in rekening worden gebracht. Bij annulering van de woning door huurder, na opmaak van de huurovereenkomst, is de aanvrager administratiekosten verschuldigd. Aanvrager is ermee bekend dat de op dit formulier vermelde gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u zich akkoord met bovenstaande algemene inschrijf- bepalingen. Kandidaat geeft verhuurder uitdrukkelijk toestemming om de aangeleverde stukken op juistheid te controleren. Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Plaats d.d. Handtekening aanvrager Handtekening partner Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren kunnen in behandeling worden genomen. Stienstra - inschrijfformulier - pagina 7

21 Verklaring hypotheeknemer (In te vullen door gevolmachtigde van de hypotheeknemer) De ondergetekende: Naam gevolmachtigde Bedrijfsnaam Adres Postcode en vestigingsplaats Verklaart hiermee dat: Naam hypotheekgever Sinds Eigenaar is van de woning te De hypotheeklasten bedragen per maand. De hypotheekgever betaalt de hypotheeklasten steeds tijdig en heeft geen achterstand in zijn/haar betalingsverplichtingen Plaats d.d. Firmastempel Handtekening Stienstra - verklaring hypotheeknemer

22 Verklaring huidige eigenaar/beheerder Verhuurdersverklaring ten behoeve van de woning (in te vullen door uw huidige verhuurder): Verhuurder Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer Verklaart hierbij dat huurder, Naam huurder Te verlaten adres Per datum - - de verschuldigde huurpenningen tijdig heeft voldaan en per - - geen betalingsachterstand heeft. Is er (voor zover bekend) de afgelopen twee jaar sprake geweest van een gerechtelijk vonnis in verband met overlast? ja nee Loopt er momenteel een gerechtelijke procedure op overlast tegen aanvrager? ja nee Eventuele opmerkingen: Plaats d.d. Firmastempel Handtekening verhuurder Van bovenstaande gegevens zal vertrouwelijk gebruik worden gemaakt. Stienstra - verklaring huidige eigenaar/beheerder

23 Werkgeversverklaring Stienstra - werkgeversverklaring

24 Informatie gemeente REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314) Fax:(0314)

25 Over gemeente Doetinchem De gemeente Doetinchem bestaat uit de stad Doetinchem, de dorpen Gaanderen en Wehl, en de buurtschappen Het Broek, Dichteren, Nieuw-Wehl, Langerak, Wijnbergen en IJzevoorde. Op circa hectare grondgebied wonen zo'n inwoners. Elk jaargetijde leent zich voor een mooie tocht door de omliggende bossen rondom Doetinchem. Tussen Doetinchem en Varsseveld liggen de bossen van landgoed de Slangenburg. Op dit uitgestrekte gebied (600 hectare) ligt het kasteel De Slangenburg dat nu dienst doet als gastenverblijf voor de abdij. De Slangenburgse bossen zijn opgenomen in het traject van het Pieterpad, een wandelpad van het Groningse Pieterburen tot aan de St. Pietersberg bij Maastricht. Een ander bosgebied zijn de Kruisbergse bossen, een van de soortenrijkste van Nederland. In dit natuurgebied komt u kasteel De Kelder tegen. Het kasteel is op afspraak te bezichtigen. De Koekendaal is nog een bosgebied tussen Doetinchem en Gaanderen met veel uitgestippelde routes en het Montferland (op steenworp afstand van Doetinchem) is een prachtig heuvelachtig bosrijk gebied dat zich uitstekend leent voor een mooie wandeling of fietsroute. De Oude IJssel en het recreatiegebied Stroombroek zorgen voor actieve watersportmogelijkheden in het gebied. Zwemmen, kanoën en zelfs duiken, het kan allemaal. En mocht het weer wat minder zijn; Doetinchem bezit verschillende gelegenheden waar u ook binnenactiviteiten kunt beoefenen, zoals in zwembad Rozengaarde. Doetinchem staat bekend als winkelstad van de Achterhoek. Het gezellige, overzichtelijke centrum biedt een ruime keuze aan winkelaanbod. Een lapjes- en warenmarkt vindt elke dinsdag rondom het gemeentehuis plaats. Op zaterdag is er ook nog een warenmarkt.in het hart van Doetinchem, midden in het winkelgebied, vindt u de oorspronkelijke katholieke kerk St. Catharina. Ook voor een avondje uit kunt u in Doetinchem terecht. Er is keuze genoeg. Het beschikt over gezellige cafés, een groot aanbod restaurants, bioscoop en een schouwburg. Doetinchem ligt aan de A18, op ca. 30 km. van Arnhem en 25 km. van Zutphen. De Duitse grens is ca. 15 km verwijderd. De rivier de Oude IJssel stroomt door de stad. Doetinchem is voorts een belangrijk knooppunt van openbaar vervoer. Er is een groot busstation en een NS-station. Gaanderen en Wehl De dorpen Gaanderen en Wehl maken deel uit van de gemeente Doetinchem. Waar Doetinchem in de loop der jaren een meer stedelijk karakter heeft gekregen, behouden Gaanderen en Wehl hun dorpse aard met hun eigen voorzieningen. Gaanderen Het dorp Gaanderen telde op 1 januari 2005 ongeveer inwoners. Het dorp bezit een rijk verenigingsleven en staat bekend om zijn vele antiekwinkels, waar zowel particulieren als groothandels hun aankopen doen. Gaanderen heeft een gezellig winkelcentrum, genaamd De Gaanderije, waar de mensen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Ook voor de luxere aankopen kan men hier terecht. In september is het altijd extra gezellig in Gaanderen. Dan is er het bekende pleinenfeest en de kermis. Sport en culturele bezigheden vinden plaats in sport en cultureel centrum De Pol. Dit centrum is recent uitgebreid met een extra sporthal en een ruimte voor kinderdagopvang en een peuterspeelzaal. De Dorpsraad Gaanderen zet zich in voor het behoud en vergroten van de leefbaarheid van Gaanderen. Wehl In het dorp Wehl woonden op 1 januari 2005 ongeveer mensen. Wehl beschikt over een gezellig centrum. Het bestaat uit een oud karakteristiek gedeelte en een nieuw gedeelte. De bereikbaarheid van Wehl is erg goed. Er is een treinstation met een verbinding naar Arnhem en Doetinchem en het is gelegen aan de autosnelweg A18. REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314) Fax:(0314)

26 Op sportief gebied zijn er veel activiteiten in Wehl. Het verwarmde openluchtzwembad De Byvoorde is een van de trekpleisters waar mensen uit de hele omgeving s zomers naar toe gaan. In Wehl valt op cultureel gebied ook veel te doen. Jaarlijks worden er door verenigingen, stichtingen en andere organisaties velerlei activiteiten georganiseerd. Jaarlijks terugkerende evenementen zijn de drukbezochte braderie De Wehleriade en de Megaspektakeldagen. voor meer informatie kunt u terecht op REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314) Fax:(0314)

27 Algemene informatie REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314) Fax:(0314)

28 MEER INFORMATIE? Ons adres: REBO ERA Makelaars Plantsoenstraat AB DOETINCHEM Postbus AJ DOETINCHEM Tel.nr.: Faxnr.: : Wij zien u graag op ons kantoor, wij staan ten allen tijde voor u klaar! Tot ziens bij REBO Mede namens de verkopers danken wij u hartelijk voor de belangstelling die u heeft getoond voor deze woning Hoe nu verder? Indien u verdere interesse heeft in deze woning, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Heeft u een aankopend makelaar ingeschakeld dan wordt dit namens u gedaan. Als deze woning niet past bij uw woonwensen en u besluit verder te zoeken, stellen wij het evenwel op prijs uw reactie op de bezichtiging te vernemen. Indien u wenst kunnen wij voor u op zoek gaan naar een nieuwe woning, passend bij uw zoekwensen. Eigen woning? Bent u op dit moment in het bezit van een eigen woning, dan kunnen wij u wellicht van dienst zijn met een gratis waardebepaling, deze geeft een indicatie van de te verwachten opbrengst. Desgewenst kunnen wij u de verkoopmogelijkheden toelichten. Wij maken hiervoor graag een vrijblijvende afspraak met u. Financieel advies? REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314) Fax:(0314)

29 Tevens hebben wij een hypotheekadviseur in dienst die u kan begeleiden bij het vinden van een passende hypotheek. Bouwtechnische keuring Van de meeste woningen hebben wij op kantoor een exemplaar van een bouwtechnisch rapport beschikbaar. Indien u een bieding op een woning uitbrengt kunt u een exemplaar van het rapport opvragen. Echter, u als koper heeft ook een onderzoeksplicht. Een dergelijk rapport ontslaat u als koper niet van uw onderzoeksplicht. Indien er geen bouwkundig rapport aanwezig is, heeft u altijd de mogelijkheid om zelf een bouwkundige keuring uit t laten voeren. Onderzoeksplicht koper Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust op de koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de eigenschappen zal bezitten om te voldoen aan het gebruik dat hij van de woning zal maken. Het verdient dan ook aanbeveling om een ter zake (bouwkundige) deskundige in te schakelen. Indien koper besluit om niet tot inschakeling van een deskundige over te gaan, komen eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening. Mededelingsplicht verkoper Op grond van de wettelijke meldingsplicht vragen wij verkoper ons datgene te melden wat voor u als koper van belang zou kunnen zijn. Helaas kunnen verkoper en wij als makelaar u niet meer melden dan ons bekend of zichtbaar is. Er wordt door ons geen opdracht gegeven tot nader onderzoek naar zaken als vervuiling, tanks, toegepaste materialen en de samenstelling ervan en eventuele schadelijkheid van deze zaken voor milieu of gezondheid. Ook naar verbouw- en bestemmingsplan mogelijkheden wordt geen onderzoek gedaan. In dit kader wijzen wij u op uw eigen onderzoeksplicht. Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. Een kopie van het eigendomsbewijs is op te vragen via de makelaar. Het uitbrengen van een bieding en gunning Als u een bieding wilt uitbrengen op een pand, is het verstandig om vooraf met ons kantoor of uw eigen makelaar contact op te nemen om ongelukken te voorkomen. De (uw) makelaar kan u precies vertellen hoe u het beste in onderhandeling kunt gaan. Als extra informatie hebben wij de NVM-folder Uw tien vragen bijgevoegd. Ontbindende voorwaarde financiering Vaak wordt bij de koop door de koper een ontbindende voorwaarde financiering opgenomen. Deze voorwaarde dient dan door de koper in de onderhandeling vermeld te zijn. Indien hierover geen speciale afspraken zijn gemaakt, wordt er uitgegaan van een financiering tegen gebruikelijke voorwaarden en tarieven, en indien kopers met z n tweeën kopen, op beide inkomens. Doet de koper een beroep op de ontbindende voorwaarde, dan dient hij aan te tonen dat hij zich wel heeft ingespannen om de financiering te verkrijgen. Koper dient hierbij de gegevens die aan de bank verstrekt zijn te overleggen en minimaal 2 afwijzingen van geldverstrekkers te overleggen. De koopovereenkomst Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), de Consumentenbond en de Vereniging van Eigen Huis. Zolang deze koopakte niet is ondertekend door koper en verkoper, kunnen aan een mondeling akkoord door zowel koper als verkoper géén rechten worden ontleend. Alleen een schriftelijke en door partijen ondertekende NVM-koopakte is dus rechtsgeldig. Als zekerheidsstelling van koper aan verkoper zal in de koopakte een waarborgsom of bankgarantie worden opgenomen ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen aan de notaris. Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals voor het verkrijgen van woonvergunning, hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie) worden alléén vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. Voor zover er in deze brochure bijzondere bepalingen zijn vermeld, worden deze opgenomen in de koopakte. Drie dagen bedenktijd De koop komt tot stand op het moment dat beide partijen de schriftelijk overeenkomst getekend hebben. Vanaf het moment dat de koper een kopie van deze akte heeft ontvangen, heeft de koper 3 dagen bedenktijd. Binnen deze REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314) Fax:(0314)

30 termijn kan de koper, zonder opgaaf van reden, van de koop afzien. Deze bedenktijd is alleen van toepassing voor particuliere kopers. Minimaal 2 van de 3 dagen mogen niet in een weekend of op feestdagen vallen. Is dit wel het geval dan wordt de bedenktijd verlengd tot de eerst volgende werkdag. Identificatieplicht De makelaar is wettelijk verplicht een kopie van een legitimatiebewijs van de verkopers en de kopers in het dossier te houden. Ook rust op de makelaar die plicht de geldigheid van dit document te controleren. Wij rekenen op uw medewerking hieraan. NVM - Folder Uw tien vragen Over bezichtigingen, onderhandelingen en koopovereenkomsten en meer. Word ik koper als ik de vraagprijs bied? en Wanneer komt de koop tot stand?, zijn vragen waar veel misverstanden over bestaan. In deze brochure krijgt u antwoord op deze vragen en nog acht veel voorkomende onduidelijkheden in het traject van uw interesse in een woning tot en met het bod dat u doet op een woning. Lees deze informatie goed door, zo voorkomt u teleurstellingen. 1. Wanneer ben ik in onderhandeling? U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is.u bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. 2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bodonderhandeld wordt? Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Vaak zal de verkopende makelaar, aan belangstellende vertellen dat hij, zoals dat heet onder bod is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van de biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. 3. Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandelingen verhogen? Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zoals beschreven onder word ik koper als ik de vraagprijs bied ), dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen. Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als partijen naar elkaar toe komen in het biedingproces, kan verkoper opeens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen. 4. Wanneer komt de koop tot stand? Als de verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleverdatum en de ontbindende voorwaarden), dan is er een koop. De verkopende makelaar legt deze koop schriftelijk vast in een koopakte. Daarin moet staan wat de partijen mondeling hebben afgesproken. Meestal worden er nog een aantal afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Dergelijke aanvullende afspraken gelden pas zodra de koopakte door beide partijen is getekend of van tevoren mondeling akkoord zijn bevonden. Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk onderwerp. Hierover moeten de partijen het eens zijn voor de mondelinge koop. Let op: u krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod moet u melden dat dit onder voorbehoud van financiering is. 5. Word ik koper als ik de vraagprijs bied? REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat AB Doetinchem Telefoon:(0314) Fax:(0314)

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL Kwikstaart 11 RAALTE Vraagprijs: 175.000,- kosten koper Woninginformatie Kwikstaart 11 te RAALTE Indeling Op een kindvriendelijke locatie gelegen goed onderhouden en royale HOEKWONING met zonnige

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL Leeuwerik 7 RAALTE Vraagprijs: 165.000,- kosten koper Woninginformatie Leeuwerik 7 te RAALTE Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze woning kun je

Nadere informatie

Aalscholversingel 544 VELP GLD

Aalscholversingel 544 VELP GLD Aalscholversingel 544 VELP GLD Vraagprijs: 125.000,- kosten koper Woninginformatie Aalscholversingel 544 te VELP GLD Indeling SCHERPE VANAFPRIJS! Biedingen vanaf 125.000,- worden door verkoper serieus

Nadere informatie

Bruggestraat 32 - Harderwijk

Bruggestraat 32 - Harderwijk Huurprijs 800,-- per maand Omschrijving Bruggestraat 32, 3841 CP HARDERWIJK In hartje binnenstad gelegen HUURAPPARTEMENT op de 1e en 2e verdieping met dakterras en berging. De ligging is uitstekend op

Nadere informatie

Vosbergerhout 89 - Harderwijk

Vosbergerhout 89 - Harderwijk Huurprijs 789,55 per maand (incl. 4,50 servicekosten) Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 89, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging

Nadere informatie

Te koop. Nieuwstraat 3 Dinxperlo

Te koop. Nieuwstraat 3 Dinxperlo Te koop Nieuwstraat 3 Dinxperlo NIEUWSTRAAT 3 DINXPERLO Aantrekkelijk geprijsd diepe tuin ruime garage/berging. Kort nabij het centrum gelegen HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met vrijstaande stenen garage/berging

Nadere informatie

Barten ERA Makelaars

Barten ERA Makelaars Hoofdstraat 68 6671 CG Zetten Tel: 0488-453322 info@barteneramakelaars.nl www.barteneramakelaars.nl Vraagprijs : 269.000,- k.k. Aanvaarding : in overleg Ruime twee onder één kapwoning met aangebouwde Type

Nadere informatie

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Op het bungalowpark Stoetenslagh gelegen vrijstaande recreatiebungalow. De bungalow is bij de ingang van het park gelegen op een perceel van 715 m2 grond. Indeling: entree

Nadere informatie

Te Koop! Singel 8 Beetsterzwaag. Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442

Te Koop! Singel 8 Beetsterzwaag. Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442 Te Koop! Singel 8 Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442 Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Omschrijving Zeer complete

Nadere informatie

Vosbergerhout 99 - Harderwijk

Vosbergerhout 99 - Harderwijk Huurprijs 875,-- per maand Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 99, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging voor- en achtertuin met

Nadere informatie

A. v. Schendelstraat 191 3511 MC Utrecht

A. v. Schendelstraat 191 3511 MC Utrecht Lauteslager Makelaars B.V. Sinds 1850 A. v. Schendelstraat 191 3511 MC Utrecht Vraagprijs 229.000,-- k.k. Lauteslager Makelaars B.V. Catharijnesingel 100 3511 GV Utrecht Tel: 030-2315186 Fax: 030-2318388

Nadere informatie

Basilicum 8 - Hoogvliet Rotterdam

Basilicum 8 - Hoogvliet Rotterdam Vraagprijs 149.000,- k.k. Synchro Wonen B.V. Middenbaan Noord 124 3191 EK HOOGVLIET ROTTERDAM Tel: 010-216 11 10 E-mail: info@synchrowonen.nl Website: www.synchrowonen.nl Omschrijving Unieke kans! Keuzemogelijkheid

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Tolhekbuurt 21 - Nij Beets

Tolhekbuurt 21 - Nij Beets Tolhekbuurt 21 - Nij Beets Vraagprijs 349.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Tel: 0512-36 80 36 www.makelaardijfriesland.nl Omschrijving Tolhekbuurt 21 - Nij Beets Tussen Beetsterzwaag en Nij Beets

Nadere informatie

Gauke Boelensstraat 97 - Drachten

Gauke Boelensstraat 97 - Drachten Gauke Boelensstraat 97 - Drachten Vraagprijs 265.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Stationsweg 23 9201 GG Drachten Tel: 0512-36 80 36 drachten@makelaardijfriesland.nl www.makelaardijfriesland.nl

Nadere informatie

Waterbospark 91 te Rijnsburg

Waterbospark 91 te Rijnsburg Waterbospark 91 te Rijnsburg Als u een vrijstaande woning aan het water zoekt en de hoogste kwaliteit eist bent u hier aan het goede adres! Deze woning is in 2011 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een

Nadere informatie

Otterstraat 80 - Utrecht

Otterstraat 80 - Utrecht Otterstraat 80 - Utrecht Vraagprijs 340.000,- k.k. Klaassen Makelaars Slotlaan 66 3701 GN, ZEIST Tel: 030-6933222 E-mail: info@klaassenmakelaars.nl Website: www.klaassenmakelaars.nl Omschrijving Otterstraat

Nadere informatie

Hegewei 30 - Nijega. Vraagprijs 325.000,-- kosten koper

Hegewei 30 - Nijega. Vraagprijs 325.000,-- kosten koper Hegewei 30 - Nijega Vraagprijs 325.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Tel: 0512-36 80 36 www.makelaardijfriesland.nl Omschrijving Hegewei 30 - Nijega Ideaal voor paardenliefhebbers! In een landelijke

Nadere informatie

Tjaarda 386 386A - Drachten

Tjaarda 386 386A - Drachten Tjaarda 386 386A - Drachten Vraagprijs 105.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Stationsweg 23 9201 GG Drachten Tel: 0512-36 80 36 drachten@makelaardijfriesland.nl www.makelaardijfriesland.nl Omschrijving

Nadere informatie

Kloosterweg 17-19 - Noordgouwe

Kloosterweg 17-19 - Noordgouwe Vraagprijs 299.500,- k.k. Synchro Wonen B.V. Middenbaan Noord 124 3190 AH HOOGVLIET ROTTERDAM Tel: 010-216 11 10 E-mail: info@synchrowonen.nl Website:www.synchrowonen.nl Omschrijving Op zoek naar een ruime

Nadere informatie

Wytse Peetswei 19 - Houtigehage

Wytse Peetswei 19 - Houtigehage Wytse Peetswei 19 - Houtigehage Vraagprijs 225.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Stationsweg 23 9201 GG Drachten Tel: 0512-36 80 36 drachten@makelaardijfriesland.nl www.makelaardijfriesland.nl

Nadere informatie

Egelantiersstraat 230 D

Egelantiersstraat 230 D Vraagprijs: 215.000,- K.K. Goed ingedeeld 2 kamer appartement (circa 48 m 2 ) op de derde en tevens hoogte verdieping op een geweldige locatie in hartje Jordaan. De woning is voorzien van dubbele beglazing,

Nadere informatie

Overtoom 406-II te Amsterdam

Overtoom 406-II te Amsterdam aanvullende brochure Overtoom 406-II te Amsterdam Splitsing & Vereniging van Eigenaars Splitsingsakte en - tekening Het pand is op 28 april 2005 door notaris Mr. R.H. Meppelink gesplitst in 4 appartementsrechten:

Nadere informatie

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Contactpersoon : Michiel Jager Fotopresentatie Fotopresentatie Vrijblijvende objectinformatie Te Koop Machiel Vrijenhoeklaan 450-71, 2555 NW DEN HAAG Omschrijving

Nadere informatie

VENLO Anne Frankstraat 102 Vraagprijs 127.500 k.k.

VENLO Anne Frankstraat 102 Vraagprijs 127.500 k.k. VENLO Anne Frankstraat 102 Vraagprijs 127.500 k.k. Uitstekend onderhouden appartement met een woonlaag op de tweede en een slaaplaag met 3 slaapkamers en badkamer op de derde verdieping. De gezellige woonkamer

Nadere informatie

WOLFF GABRIELSWEG 18 te Loenen Gld.

WOLFF GABRIELSWEG 18 te Loenen Gld. BROCHURE WOLFF GABRIELSWEG 18 te Loenen Gld. WILBRINK makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN Tel. 055 5061397 Fax 055 5062081 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer en R. Wilbrink (agrarisch)

Nadere informatie

Hulststraat 55 DEN HAAG

Hulststraat 55 DEN HAAG Hulststraat 55 DEN HAAG Contactpersoon : M. Jager Fotopresentatie Fotopresentatie Vrijblijvende objectinformatie Te Koop Hulststraat 55, 2563 GC DEN HAAG Omschrijving Pak uw kans om eigenaar te worden

Nadere informatie

Inhoud: 160 m3 Woonopp.: 60 m2 Bouwjaar: 1976

Inhoud: 160 m3 Woonopp.: 60 m2 Bouwjaar: 1976 VIJVERWEG 16 HUISJE 64 NIEUWE NIEDORP Park De Rijd kenmerkt zich door zijn fraaie rustgevende autoluwe omgeving met veel groen en waterpartijen en biedt de mogelijkheid om even heerlijk te ontspannen en

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen

Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen Contactpersoon : Robert Kuiper Dedemsvaartweg Hackfortstraat/Verwoldestraat Jacob Schorerlaan Burgemeester Jansenstraat Gasseltestraat Hellendoornstraat E-mail

Nadere informatie