Wegwijzer. Blad 1: ondertekend mede te nemen door adviseur. Dit document is een samenvoeging van het dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer. Blad 1: ondertekend mede te nemen door adviseur. Dit document is een samenvoeging van het dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer"

Transcriptie

1 Blad 1: ondertekend mede te nemen door adviseur Wegwijzer Dit document is een samenvoeging van het dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer - VERSIE DD 31 JANUARI Handtekening adviseur: Naam adviseur: Voor ontvangst: Cliënt 1: Naam: Cliënt 2: Naam:

2 2 P a g i n a

3 Wegwijzer Dit document is een samenvoeging van het dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer - VERSIE DD 31 JANUARI P a g i n a

4 Inhoudsopgave Inleiding... blz 5 Onze gebruikelijke dienstverlening samengevat in vier stappen, 1. Oriënteren... blz 5 Onze gebruikelijke dienstverlening samengevat in vier stappen, 2. Adviseren.... blz 5 Onze gebruikelijke dienstverlening samengevat in vier stappen, 3. Bemiddeling. blz 5 Onze gebruikelijke dienstverlening samengevat in vier stappen, 4. Nazorg.... blz 5 Hoe worden wij beloond?... blz 6 Aanvulling en uitleg van onze diensten, abonnementsvorm, uurtarief, provisie, fee.. blz 7 Wie zijn wij, onze relatie met maatschappijen, kwaliteit, hoe kiezen wij uit aanbieders blz 8 Wat verwachten wij van u, beëindiging relatie,.. blz 9 Klachten, aansprakelijkheid,... blz 10 Kantoorgegevens, bereikbaarheid... blz 11 U weet precies wat u betaald aan ons... blz 12 Levensverzekeringen met vermogensopbouw, vermogensbeheer, uurtarief, servicecontract. blz 13 Tarieven voor ZZP-ers, vragen?..... blz 14 Wat doet een hypotheekadviseur voor u..... blz 15 Inzicht in het uurtarief van de adviseur..... blz 16 4 P a g i n a

5 Inleiding D eze wegwijzer is bedoeld om u inzicht te geven in de diensten die wij u kunnen leveren. Verder brengen wij u bij het doorlezen hiervan op de hoogte van- en de manier waarop wij voor deze diensten worden beloond, zo kunt u al in een vroeg stadium beslissen voor welke vorm van onze dienstverlening u kiest en hoe u ons daarvoor wilt belonen. Voor de zgn. niet-complexe producten is dit (nog) niet verplicht. Bij Het Hollandsche Huys hebben wij er echter bewust voor gekozen u in alle openheid voor alle producten en diensten volledig inzicht te geven. U kunt de wegwijzer van Het Hollandsche Huys ook vinden op onze website; Onze gebruikelijke dienstverlening samengevat in vier stappen Ieder mens is uniek, het vinden van de hypotheek, spaar en/of verzekeringsvorm die goed aansluit bij uw individuele situatie is vaak ingewikkeld. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij gebruikelijk de volgende vier stappen: 1. Oriënteren In het eerste gesprek kijken wij samen met u wat wij voor u kunnen doen en of de klik er is. Dit eerste gesprek is gratis. Besluit u dat u met ons verder wilt gaan, dan gaan we naar de volgende stap. 2. Adviseren Wij beginnen ons advies met (uitgebreid) uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij willen we het met u hebben over uw doelen, wensen en dromen, uw financiële situatie, uw (on) mogelijkheden, en wat u verwacht van het product dat u aan wilt schaffen. Zodra wij weten wat u precies wilt (en kunt) leggen wij u onze oplossing voor. Deze oplossing is gebaseerd op onze ervaring met- en kennis van de producten van de maatschappijen en banken waar wij mee samenwerken. Sommige banken of maatschappijen kunnen op bepaalde gebieden beter zijn voor u dan een ander, dus dit zal ook meewegen in het advies. Wij zijn echter niet gebonden aan een instelling, we hebben ook geen productieverplichting, dus kunnen wij u volledig vrij hierin adviseren. Dit betekend voor u dat, indien u toch de voorkeur aan een andere bank of maatschappij geeft, dit ook mogelijk is omdat wij van nagenoeg elke bank of maatschappij producten aan kunnen bieden. 3. bemiddeling De feitelijke uitvoering van ons advies. Dit kan trouwens ook de uitvoering zijn van een advies dat u van een andere tussenpersoon hebt gekregen, maar dit om een bepaalde reden niet door hem/haar kunt of wilt laten uitvoeren. Wij nemen u zoveel mogelijk uit handen en zorgen ervoor dat alles namens u op correcte wijze door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. 4. nazorg In ieders leven veranderd wel eens wat en soms kan men dan wel wat hulp gebruiken, denk bijvoorbeeld aan een scheiding, een overlijden, schade, of iets minder ergs als een verhuizing. In een dergelijk geval helpen wij u door u zo goed mogelijk bij te staan als u een beroep moet doen op uw verzekering, of samen met u te kijken of het nodig is uw verzekering(en) of hypotheek aan te passen. 5 P a g i n a

6 M aar ook bijvoorbeeld als u met vragen over uw product zit kunt u bij ons terecht. Verder zullen wij periodiek controleren of uw product nog past bij uw situatie want in de loop der tijd kan deze anders worden dan wij nu kunnen voorzien. Hoe worden wij beloond? Ons kantoor maakt kosten*, en om u goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. Hiertegenover moeten dus inkomsten staan. Deze inkomsten kunnen bestaan uit: Onderhoudscontract; hierbij betaald u per jaar een vast bedrag waar een aantal vast omlijnde diensten en voordelen tegenover staan. Eén van deze voordelen is dat de prijzen van uw producten zeer laag worden. Uurtarief; veel gebruikt bij hypotheken, u kunt samen met uw adviseur bekijken of dit in uw situatie voordelig is. Provisie; dit is een beloning die wij van de maatschappij krijgen. De provisie zit verwerkt in de prijs van het product. Bij sommige producten is het momenteel nog niet mogelijk om de provisie er uit te halen, of u geeft de voorkeur aan de ouderwetse manier. De totaalprijs van een product wordt zo wel hoger dan bij een alternatieve beloningsvorm. Declaratie; ook wel vaste fee genoemd, hierbij betaalt u eenmalig een van tevoren afgesproken bedrag. Vaak gebruikt als u bijvoorbeeld maar één product wilt afnemen en daar geen provisie voor wilt betalen. Een combinatie van bovenstaande is ook mogelijk. Beloning op basis van provisie? Indien er financiële producten via onze bemiddeling tot stand komen ontvangen wij van de maatschappijen provisies over deze producten. Al deze provisies, afsluitprovisies, bonusprovisies( zijnde afsluitprovisie achteraf, vanaf 2009 verboden) en doorlopende provisies worden aan de betreffende klant uitgekeerd dan wel gelijk bij aanvraag in mindering gebracht bij de maatschappij. Dit betekent dat wij geen provisieverdiensten nemen in onze onderneming, wij geven alles aan u als klant terug*. *m.u.v. uitvaartverzekeringen en vermogensbeheer, zie de toelichting bij deze punten. En indien u wenst af te wijken van de gebruikelijke regeling, zolang dit nog wettelijk is toegestaan. * Deze kosten bestaan onder andere uit gemiddelde kosten voor reizen, jaarlijks terugkerende studies, collegegelden en examengelden, afdrachten aan verplicht bij aan te sluiten instanties (o.a. AFM, KIFiD), afdrachten aan instanties die onafhankelijkheid en keurmerken waarborgen(o.a. SDI, NVA, SEH), kantoorkosten, acquirering, bedrijfsverzekeringen, afschrijvingen, boeken en andere leesmaterialen, en abonnementen welke benodigd zijn voor een ongebonden (dus niet gesponsord) assurantie- en hypotheek adviesbureau. 6 P a g i n a

7 Aanvulling en uitleg van onze beloningsvormen: T ijdens ons eerste gesprek, de zogeheten oriëntatie-/inventarisatie fase zullen wij met u een afspraak maken die schriftelijk wordt vastgelegd. Hierin staat hoe het vervolgtraject ingeslagen zal worden en hoe u ons hiervoor beloont. De mogelijkheden zijn: Onderhoudscontract: Standaard hebben al onze klanten een onderhoudscontract. De kosten hiervan zijn, hoewel zeer laag van aard, afhankelijk van omvang van onze dienstverlening per klant, en zullen daarom ook bij het oriënterende gesprek aan u gespecificeerd worden. De kosten van onze contracten kennen een jaarlijkse indexering van 3% en variëren van 50,- tot 600,- per jaar. De jaarlijkse indexering start altijd op 01 januari van het nieuwe jaar. Een bedrag wat u weer snel terugverdient omdat de provisie die verwerkt zit in de premie voor o.a. uw schadeverzekeringen komt te vervallen. De premies komen hierdoor flink lager uit, zodat u bij een uitgebreid pakket vaak al minder betaald inclusief de abonnementskosten. Daarnaast krijgt u een fikse korting bij het afsluiten van een hypotheek en/of levensverzekering als u al langer dan één jaar abonnee bent. Laat uw adviseur eens langskomen om uw voordeel te berekenen. Uurtarief: Het uurtarief bij Het Holandsche Huys bedraagt 150,-. Dit tarief is gebaseerd op de gemiddelde kosten voor reizen, jaarlijks terugkerende studies, college- en examengelden, afdrachten aan verplicht bij aan te sluiten instanties (o.a. AFM, KIFiD), afdrachten aan instanties die onafhankelijkheid en keurmerken waarborgen(o.a. StFD, KiFiD, SEH), kantoorkosten, acquirering, bedrijfsverzekeringen, afschrijvingen, boeken en andere leesmaterialen, abonnementen welke benodigd zijn voor een ongebonden (dus niet gesponsord) assurantie- en hypotheek adviesbureau en tot slot natuurlijk het salaris van de adviseur. Indien in het oriënterende gesprek blijkt dat wij voor u een opdracht moeten uitvoeren die wij niet als standaard in ons dienstenpakket hebben, dan gaan wij op uurtarief voor u aan de slag. Ook wordt deze vorm gebruikt bij het laten maken van persoonlijke jaarverslagen waarbij uw complete huidige financiële situatie in kaart wordt gebracht, u ontvangt deze uitgebreid gedocumenteerd met advies over eventuele bijstellingen of aanpassingen om uw (levens)doelstellingen en verwachtingen te kunnen realiseren. Indien u dit wenst kunnen wij u het tarief specificeren door middel van een apart document. Provisie: Wij kunnen niet gratis werken, echter begrijpen wij ook dat niet al onze cliënten een potje hebben om ons uurtarief te kunnen voldoen. In dat geval kunnen wij bij uitzondering ook gewoon ouderwets werken op provisiebasis. Het voordeel hierin voor u is, dat u ons niet direct hoeft te betalen, maar dat de beloning verwerkt zit in de premie die u betaald aan de aanbieder. De totaalprijs van een product wordt zo wel hoger dan bij een alternatieve beloningsvorm. Indien u stopt binnen een periode van (in de regel) 10 jaar, dienen wij een evenredig deel terug te betalen aan de maatschappij. Als u voor deze vorm kiest, zullen wij -indien mogelijk- de normale fee verrekenen met de provisie inkomsten, vanwege het terugboekrisico hanteren wij daarbij een opslag van 25%. Vaste beloning, ook wel: fee. In sommige gevallen kunnen wij met u afspreken dat wij voor u aan het werk gaan tegen een vast tarief, dit kan bijvoorbeeld zijn; een overlijdensrisicoverzekering, een aflossingvrije hypotheek, een execution-only opdracht of een separate overeenkomst. Vanzelfsprekend wordt dit in het oriënterende gesprek aan u voorgelegd. U weet dus precies waar u aan toe bent als u met ons in zee gaat. Wij leggen schriftelijk voor u vast wat de hoogte van de nota is. 7 P a g i n a

8 Wie zijn wij? H et Hollandsche Huys is opgericht in 2008 en voldoet aan de vergunningsvereisten van de Wet Financieel Toezicht (WFT) en is, conform de wettelijke verplichting, ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer Met deze vergunning mogen wij adviseren over en bemiddelen in: Levensverzekeringen Schadeverzekeringen (Bank) Spaarrekeningen Hypotheken Pensioenen Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens worden uiteraard conform de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld. Onze relatie met verzekeraars/banken Wij zijn onafhankelijk in onze advisering. Dat wil zeggen dat wij u in alle vrijheid kunnen adviseren over de producten van alle aanbieders (banken, verzekeringsmaatschappijen, etc.). Het Hollandsche Huys heeft geen contractuele verplichtingen om uitsluitend voor bepaalde aanbieders te bemiddelen. Het Hollandsche Huys is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Onze kwaliteit Wij beschikken over ervaren medewerkers die allemaal voldoen aan de wettelijke vereisten. Onze adviseurs beschikken over de nodige opleidingen, kennis en ervaring en bekwamen zich doorlopend in hun vak via permanente educatie. Bovendien zijn wij in het bezit van alle benodigde vakdiploma s en hebben wij een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hoe maken wij onze keuze uit de aanbieders en hun producten? Aangezien wij alle provisies* retourneren hebben wij er geen belang bij om bepaalde producten onder te brengen bij voorkeursmaatschappijen. Wij beschikken over software die nagenoeg alle maatschappijen en de meeste banken met elkaar kan vergelijken. Uit de beschikbare maatschappijen of banken selecteren wij de drie beste matches op basis van prijsstelling, kwaliteit en uw wensen/behoeftes. Uit deze drie wordt door ons de uiteindelijke keuze gemaakt. Het staat u natuurlijk altijd vrij om af te wijken van ons advies, vinden wij het risico wat u daarmee neemt voor u acceptabel, dan zullen wij u vragen vóór de totstandkoming een verklaring te ondertekenen waarmee u ons ontslaat van de aansprakelijkheid van de eventuele gevolgen van uw keuze. Is het risico wat u wilt nemen dusdanig hoog dat wij inschatten dat u daardoor in de problemen zult komen, dan beperken wij ons tot advisering en behouden wij ons het recht voor af te zien van bemiddeling. 8 P a g i n a

9 Afwijkingen van het gemiddelde Z oals hiervoor weergegeven betreft het een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Het kan heel goed zijn dat, wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie, wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen. Daarom laten u voordat u definitief besluit om wel of niet ons advies op te volgen exact zien wat onze kostenvergoeding zal zijn. Wat verwachten wij van u? U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten natuurlijk ook een paar dingen van u: In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Heeft u nog ergens anders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven en om te voorkomen dat u misschien oververzekerd bent. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij onderhouden alle contacten voor u met de verzekeraar. Als u zelf contact wilt opnemen met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van (de inhoud van) eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar, om te voorkomen dat er dingen worden afgesproken waar wij geen weet van hebben. Dit kan later voor conflicten zorgen die wij niet- of heel moeilijk voor u op kunnen lossen. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid, en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Beëindiging relatie U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen/leningen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Het contract wordt na overdracht direct beëindigd. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering(en)/lening(en) ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. Tot die tijd bent u gehouden aan het contract en heeft u de plicht het contract te betalen. 9 P a g i n a

10 Klachten? W ij doen altijd ons best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, mocht u echter toch ontevreden zijn over onze dienstverlening,dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u, het liefst ook schriftelijk. Na ontvangst van de klacht nemen wij snel contact met u op om samen met u tot een oplossing te komen. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij echter gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij één van de onderstaande onafhankelijke instanties: Bij klachten over onze werkzaamheden met betrekking tot onze diensten in het algemeen: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag Tel.: En: Internet: U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden. Aansprakelijkheid Al onze adviezen worden gegeven op basis van de vigerende fiscale, sociale en juridische wetgeving. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden noch aansprakelijk zijn voor wijzigingen in deze wetgeving die zich nadien voordoen. Uiteraard doen wij onze uiterste best om u van het juiste advies te voorzien, maar adviseren blijft mensenwerk. Net als in het dagelijkse leven kan het dus altijd iets anders lopen dan beoogd. U mag daar nooit de dupe van worden. Daarom hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die mogelijke financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsstelling dekt. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering betekent voor ons een extra waarborg voor de continuïteit van ons kantoor en biedt u zo optimale garantie dat uw eventuele schade snel en zo volledig mogelijk wordt vergoed. De aansprakelijkheid van Het Hollandsche Huys is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 10 P a g i n a

11 Kantoorgegevens Naam : Het Hollandsche Huys Bezoekadres : Bronsweg 7 Postcode/Plaats : 8211 AL Lelystad Tel/Fax : Website : AFM No : KvK No : Kifid aansl. No : Onze bereikbaarheid Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen: Telefoon tijdens kantooruren : Telefoon buiten kantooruren : Fax : Wij zijn op werkdagen geopend van tot en met 19.00uur. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via uw persoonlijke adviseur. Zijn of haar telefoonnummer staat op het visitekaartje en op de overige correspondentie welke u heeft ontvangen. Mocht de adviseur onverhoopt niet bereikbaar zijn, dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer: Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestigt u deze dan alstublieft ook per post, fax of P a g i n a

12 U weet precies wat u betaald aan ons Op basis van declaratie Bemiddeling Hypotheek U betaalt de volgende tarieven: - Inventarisatie 200,--*. - Advisering / Opmaken klantprofiel 400,--*. Indien u besluit de hypotheek daadwerkelijk via ons kantoor te regelen komen bovengenoemde kosten te vervallen en brengen wij u het volgende in rekening: 1 e + vervolg inschrijving, alsmede een onderhandse verhoging - Voor advies en bemiddeling éénmalig 1% van de hoofdsom van de geldlening, met een minimum van 995,--* en een maximum van 6.000,--*; - Administratiekosten éénmalig 250,--* - Service contract naar keuze, afhankelijk van uw servicewens. Gemiddeld is er voor een hypotheek 25 uur werk benodigd, hierop is ook bovenstaande beloning gebaseerd. Indien er extra tijd moet worden besteed aan de inventarisatie en/of het advies vanwege afwijkende omstandigheden dan zullen deze kosten op uurtarief worden doorberekend, van de adviseur krijgt u een schatting van de benodigde uren met een maximum en een minimum. Moet er extra tijd worden besteed omdat u belangrijke gegevens achter hebt gehouden en/of incompleet hebt aangeleverd, dan moeten wij deze extra uren apart aan u doorberekenen, u krijgt hier tevoren bericht van. Uitvaartverzekeringen -Vanwege de overhead zouden wij hiervoor 500,-- per polis in rekening moeten brengen, of 300,-- per polis bij het afsluiten van meerdere polissen. Uit onderzoek is gebleken dat cliënten dit er niet voor over hebben, en in nagenoeg alle gevallen de voorkeur geven aan beloning voor de adviseur door middel van provisie. -U kunt zelf direct uw keuze aangeven, of gebruik maken van ons inventarisatiemodel, als u uw keuze hebt gemaakt, hoort u van de adviseur precies wat wij hier aan verdienen. De reden hiervoor is, dat elke maatschappij een andere provisiestructuur heeft. Risicoverzekeringen en levensverzekeringen zonder vermogensopbouw - Voor advies en de bemiddeling éénmalig 495,--*. - Administratiekosten éénmalig 250,--* - Service contract naar keuze, afhankelijk van uw servicewens. Gemiddeld is voor een bovenstaande verzekering 4 uur benodigd, daarnaast zijn wij verplicht jaarlijks contact met u op te nemen om te zien of deze verzekering nog uw behoeften dekt. Uw investering in het service contract wordt indien gewenst verrekend met de bij ons hiervoor binnenkomende (doorlopende) provisie. 12 P a g i n a

13 Levensverzekeringen met vermogensopbouw - Voor advies en de bemiddeling éénmalig 995,--*. - Administratiekosten éénmalig 250,--*. - Service contract naar keuze, afhankelijk van uw servicewens. Gemiddeld is voor een bovenstaande verzekering 7 á 8 uur benodigd, daarnaast zijn wij verplicht jaarlijks contact met u op te nemen om te zien of deze verzekering nog uw behoeften dekt. Uw investering in het service contract wordt indien gewenst verrekend met de bij ons hiervoor binnenkomende (doorlopende) provisie. Vermogensbeheer -Vermogensbeheer is een dusdanige complexe materie met zoveel diversiteiten en persoonlijke wensen, dat wij dit niet kunnen vangen in een standaard tarief of contract. Waar we voor de één weinig werk aan hebben, kunnen we voor de ander juist heel lang bezig zijn, wel weten wij zeker dat wij u één van de, zo niet hét scherpste tarief in de markt kunnen bieden en u daarbij van dienst kunnen zijn op een manier die beter aansluit bij uw wensen dan u tot nu toe gewend bent geweest. De adviseur met wie u een afspraak maakt zal alles voor u in kaart brengen en u direct laten zien wat hij/zij exact aan het advies en begeleiding verdient. De kans is groot dat u prettig verrast wordt. Uurtarief Indien in het oriënterende gesprek blijkt dat wij voor u een opdracht moeten uitvoeren welke wij niet als zodanig in ons dienstenpakket hebben, dan gaan wij op basis van een uurtarief voor u aan de slag. Vooraf maken wij in dat geval een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Ook hier weet u derhalve voordat u de opdracht geeft waar u aan toe bent. Bij sommige opdrachten vragen wij een voorschot op de nog te maken kosten. U krijgt een gespecificeerde nota van de opdracht en het aantal uren dat wij voor u bezig zijn geweest. Servicecontract De kosten hiervan worden in de regel verrekend met de doorlopende provisie, het verschil wordt jaarlijks op uw rekening teruggestort, of betaald u bij. Standaard hebben onze klanten een servicecontract. Middels dit contract is de nazorg omtrent uw verzekeringen welke via ons kantoor lopen gewaarborgd. De kosten hiervan zijn, hoewel zeer laag van aard, afhankelijk van omvang van onze dienstverlening per klant. De volgende tarieven worden door ons gehanteerd: Tarieven servicecontracten particuliere schadeverzekeringen Contract limiet : 50,00 per jaar * Tarief voor schadeverzekeringen zonder ondersteuning. Contract limiet plus : 75,00 per jaar * Tarief voor schadeverzekeringen met telefonische ondersteuning. Servicecontract A : 200,00 per jaar * Tarief voor schadeverzekeringen met volledige service. Servicecontract B : 300,00 per jaar * Tarief schadeverzekeringen met leven- of hypotheekproduct. Servicecontract C : 600,00 per jaar * Pakket schadeverzekeringen, levenproducten en hypotheek. 13 P a g i n a

14 Tarieven servicecontracten Pakketten voor ZZP Servicecontract A: Tarief pakket verzekeringen zonder A.O.V.. 15,00 per maand * Servicecontract B: Tarief pakket verzekeringen inclusief A.O.V. 25,00 per maand * Tarief servicecontract behorende bij hypotheek. 50,00 per maand * (Dit contract dekt volledig nazorg op alle schade- en levensverzekeringen, alsmede uw lopende hypotheek) *Alle genoemde tarieven zijn exclusief 19% BTW en/of assurantiebelasting. *Voor alle pakketten geldt : vanaf het derde motorrijtuig volgt een toeslag van 5,00 p. mnd. * De kosten van onze contracten kennen een jaarlijkse indexering van 3%. De jaarlijkse indexering start altijd op 01 januari van het nieuwe jaar Vragen? Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust. Waar service nog gewoon is. 14 P a g i n a

15 Werkzaamheden Hypotheekadviseur Een overzicht van de werkzaamheden van een standaard hypotheekdossier: Werkzaamheden: Minuten: Hypotheekafspraak maken en voorbereiden 35 Klantinventarisatie conform Wet Financieel Toezicht 90 Opstellen klantprofiel conform WFT 60 Digitaliseren van voorgaande Uitwerken en berekeningen maken Eventueel motiveren overschrijding CHF-norm 35 Onderzoeken mogelijkheid NHG, koopsubsidie 20 Bepalen wenselijkheid AO verzekering, WW verzekering 35 Bepalen noodzaak overbruggingsfinanciering 10 Vergelijkende berekeningen verschillende constructies 60 Vergelijken produktvoorwaarden en rentestanden 60 Vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekering 30 Uitwerken berekeningen en opstellen rapportage 90 Hypotheekafspraak voor presentatie en bespreking rapportage 100 Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies 60 Definitief advies verwerken tot hypotheekofferte aanvraag 45 Koopakte doornemen en ontbindende voorwaarden bewaken 30 Passeerdatum bij notaris bewaken 10 Medisch akkoord overlijdensrisicoverzekering begeleiden 20 Bankgarantie regelen 15 Overbruggingsfinanciering regelen (indien van toepassing) 30 Taxatierapport aanvragen en begeleiden 15 Notarisvoorbereiding 15 Werkgeversverklaringen (laten) opvragen en controleren 10 Hypotheekofferte bespreken met klant en ondertekening 100 Verzamelen en completeren benodigde stukken 40 Voortgangscontacten banken en verzekeraars onderhouden 60 Controle hypotheekakte en afrekening 20 Controle polissen 15 Controle totale dossier door hypotheekcollega op WFT criteria 60 (zgn 4-ogen principe) Dossierbeheer (bijhouden rentevastperiode, wijzigingen) 150 Totaal aantal uren: 25 Specifieke handelingen zijn in dit overzicht niet opgenomen. Dat kunnen onder andere zijn bouwdepotdeclaraties bij nieuwbouw, onderhandelingen met geldverstrekkers in verband met BKRnoteringen, hypotheekadvies voor ondernemers of bijvoorbeeld partners met verschillende fiscale achtergrond door bijvoorbeeld scheiding. Tevens is in deze opsomming geen rekening gehouden met algemene uren, zoals opleidingen, jaarlijks terugkerende examens, bijhouden vakliteratuur, aanpassen bedrijfsformulieren en processen aan veranderende wetgeving, boekhouding en andere bedrijfsprocessen en (product)informatiebijeenkomsten om de laatste ontwikkelingen en/of wetswijzigingen bij te houden. 15 P a g i n a

16 Inzicht in het uurtarief van de adviseur Salaris bruto pm : 3.800,-, x % vakantiegeld : ,-- Werkgeverslasten 30 % : ,-- Werkgeversdeel pensioenpremie : 2.435,-- Autokosten : ,-- Verdeling overhead p/adviseur (huur, verzekeringen, secretariaat, vergunningen, drukwerk etc. etc.) : ,-- Studie/opleidingskosten enz jaarlijks : 3.800,-- Reservering loondoorbetaling bij ziekte : 8.000,-- Totale kosten : ,-- Declarabele uren op basis van 40-urige werkweek : 25 uur Werkbare weken op jaarbasis : 45 weken Totaal aantal declarabele uren op jaarbasis : 1125 uur Uurtarief zonder winst is derhalve ,-- / 1125 = 93,-- per uur Van ons uurtarief blijft dus over : 150,-- _ 93,-- = 57,-- per uur, ofwel 5.344,-- per maand. Hiervan moet worden betaald : salaris leidinggevenden, jaarlijks terugkerende opleidingen, jaarlijkse examens en vergunningen leidinggevenden, bedrijfsverzekeringen, abonnementen op vakbladen, (verplichte) deelname aan seminars en bijeenkomsten om de bedrijfsvoering en/of service op een hoog peil te houden, aansluitkosten bij organisaties om o.a. onze onafhankelijkheid en kwaliteit te kunnen waarborgen, kantoorkosten en salaris binnendienst welke niet zijn meegenomen in de overhead van de adviseur, investeringen in bedrijfsinventaris en ontwikkeling, opbouw bedrijfsreserve etcetera. Het bedrag wat hierna resteert is na afdracht belastingdienst- de netto winst. 16 P a g i n a

Wegwijs binnen ons bedrijf

Wegwijs binnen ons bedrijf Wegwijs binnen ons bedrijf DIENSTENWIJZER Geachte cliënt, U heeft de wegwijzer van Het Hollandsche Huys in handen, hiermee willen wij u informeren over ons bedrijf, onze organisatie en onze dienstverlening.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012 Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheid van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Westhof & Timmers Keizerstraat 9 4461 AN Goes Website: www.westhof-timmers.nl Telefoon: 0113 323 779 Fax: 0113 323 039 E-mailadres:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstverleningsdocument Hypotheken Versie juni 2009 1

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Financieel adviseurs Postbus 303 3330 AH Zwijndrecht Burg. de Bruïnelaan 131 3331 AD Zwijndrecht t 078-610

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Investment Service BV Julianastraat 1 4524 CC Sluis Tel 0117 42 00 70 Fax 0117 42 00 80 Website : www.ista.nl e-mail : info@ista.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. C. Diensten

DIENSTENWIJZER. C. Diensten DIENSTENWIJZER A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT)

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) Vogelaars Van den Bor Partners Paardeweide 6, 4824 EH Breda Postbus 8838, 4820 BC Breda Website: www.vogelaarsvandenborpartners.nl www.v-b-p.nl Telefoon:

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstverleningsdocument Hypotheken Versie juni 2009 1

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Assumburg 49 4385 EH Vlissingen Website: www.zuppelli.nl Telefoon: 0118-463485

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Wij zijn adviseurs op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen en inkomensvoorzieningen. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie

Nadere informatie

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Dienstenwijzer Wie zijn wij Tammes Assurantiën Verzekeringen, Hypotheken Laan van Nieuw Oosteinde 232 2274 EP Voorburg Tel.: 070 367 15 95 e-mail : tammes@tammes.nl Bankrekeningnr.: 47.27.13.515, Inschr.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES Statutaire naam : Muller Dame Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Muller Dame Assurantiën B.V. Kantooradres : Kijckerweg 105 Postcode en vestigingsplaats

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam.

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Leerdam, april 2013 Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële

Nadere informatie

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5 DVD Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wet financieel

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Dienstenwijzer Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Hokke Vogelaar & Den Haan Maseratilaan 6 3261 NA Oud-Beijerland Website: www.hokkevogelaardenhaan.nl Telefoon: 0186-640082

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstenwijzer Leenders & Gielen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Leenders & Gielen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Leenders & Gielen Assurantiën B.V. Geachte cliënt, De bedrijfstak bank en verzekeringen en de Wet op financieel toezicht (Wft) vinden goede voorlichting op het gebied van verzekeringen belangrijk.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij. DIENSTENWIJZER PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Matrix Assurantièn Dienstenwijzer. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Matrix Assurantièn, Auke Vleerstraat 6-D,752'J.PG Enschede.

Matrix Assurantièn Dienstenwijzer. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Matrix Assurantièn, Auke Vleerstraat 6-D,752'J.PG Enschede. Matrix Assurantièn Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Matrix Assurantièn, Auke Vleerstraat 6-D,752'J.PG Enschede. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Inhoudsopgave pagina Wie zijn wij? Onze missie 2 Contactgegevens 2 Onze dienstverlening Wat kunt u van ons verwachten? 3 Deskundigheid en kwaliteit 3 Onafhankelijk

Nadere informatie

WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER. Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr

WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER. Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr lnformatie over onze dienstverleninq Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten Dienstenwijzer Wie zijn wij Oliekan Financiële Diensten B.V. zijn adviseurs op het gebied van persoonlijke financiële advisering, hypotheken, verzekeringen, echtscheidingsbemiddeling en nabestaandenadvies.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010-

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- Deel 1 Dienstverleningsdocument Drijver Advies Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INCLUSIEF DIENSTENWIJZER Versie 01-01-2013 Inleiding U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

Dienstenwijzer du Gardijn

Dienstenwijzer du Gardijn Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen

Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Care Company.nu Coevorden / Emmen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LAROC Financieel Advies Carlo van der Heijden Mogen wij ons even voorstellen? Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: LAROC Financieel Advies. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Advieswijzer Expiraad Advies B.V.

Advieswijzer Expiraad Advies B.V. Advieswijzer Expiraad Advies B.V. A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom hebben wij voor u een advieswijzer opgesteld. Hierin beschrijven

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft. T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl. Publicatie 22 oktober 2015

Dienstenwijzer. Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft. T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl. Publicatie 22 oktober 2015 Dienstenwijzer Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl Publicatie 22 oktober 2015 Pagina 1 van 6 Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

H HYPOPOINT HYPOTHE KEN & VE RZEKERINGEN

H HYPOPOINT HYPOTHE KEN & VE RZEKERINGEN DIENSTENWIJZER H HYPOPOINT Hypopoint Krollerhaven 10 2993 ED Barendrecht Telefoon: (0180) 390237 Fax: (0180) 390237 E-mailadres: info@hypo-point.nl Website: www.hypo-point.nl A. Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

:Timmermans Financieel Advies

:Timmermans Financieel Advies Timmermans Financieel Advies hypotheken-sparen-verzekeringen DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Timmermans Financieel Advies Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van de Kamp Financieel Adviseurs B.V. Korte Bergweg 53, 3712 AE Huis ter Heide Telefoon: 030-6977745, Fax: 030-2667208 Website: http://www.vandekampadviseurs.nl/ Email: hans@vandekampadviseurs.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Financieel Fit

Dienstverleningsdocument Financieel Fit Dienstverleningsdocument Financieel Fit Adres : Postbus : 315, 2650 AH, Berkel en Rodenrijs Telefoon : 06-23110490 Fax : Email : info@financieelfit.com Internet : www.financieelfit.com Op afspraak : Maandag

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo Wij stellen ons graag aan u voor Wanneer u kiest voor Opheij Hypotheken als intermediair of adviseur, doet u zaken met een onafhankelijke, professioneel kantoor. Wij stellen aan onszelf hoge kwaliteitsnormen.

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1

DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1 DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1 DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 2 Duijff en Hunneman Financiële Dienstverlening Matsijslaan 27 1701 NK Heerhugowaard

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie