Wegwijzer. Blad 1: ondertekend mede te nemen door adviseur. Dit document is een samenvoeging van het dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer. Blad 1: ondertekend mede te nemen door adviseur. Dit document is een samenvoeging van het dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer"

Transcriptie

1 Blad 1: ondertekend mede te nemen door adviseur Wegwijzer Dit document is een samenvoeging van het dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer - VERSIE DD 31 JANUARI Handtekening adviseur: Naam adviseur: Voor ontvangst: Cliënt 1: Naam: Cliënt 2: Naam:

2 2 P a g i n a

3 Wegwijzer Dit document is een samenvoeging van het dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer - VERSIE DD 31 JANUARI P a g i n a

4 Inhoudsopgave Inleiding... blz 5 Onze gebruikelijke dienstverlening samengevat in vier stappen, 1. Oriënteren... blz 5 Onze gebruikelijke dienstverlening samengevat in vier stappen, 2. Adviseren.... blz 5 Onze gebruikelijke dienstverlening samengevat in vier stappen, 3. Bemiddeling. blz 5 Onze gebruikelijke dienstverlening samengevat in vier stappen, 4. Nazorg.... blz 5 Hoe worden wij beloond?... blz 6 Aanvulling en uitleg van onze diensten, abonnementsvorm, uurtarief, provisie, fee.. blz 7 Wie zijn wij, onze relatie met maatschappijen, kwaliteit, hoe kiezen wij uit aanbieders blz 8 Wat verwachten wij van u, beëindiging relatie,.. blz 9 Klachten, aansprakelijkheid,... blz 10 Kantoorgegevens, bereikbaarheid... blz 11 U weet precies wat u betaald aan ons... blz 12 Levensverzekeringen met vermogensopbouw, vermogensbeheer, uurtarief, servicecontract. blz 13 Tarieven voor ZZP-ers, vragen?..... blz 14 Wat doet een hypotheekadviseur voor u..... blz 15 Inzicht in het uurtarief van de adviseur..... blz 16 4 P a g i n a

5 Inleiding D eze wegwijzer is bedoeld om u inzicht te geven in de diensten die wij u kunnen leveren. Verder brengen wij u bij het doorlezen hiervan op de hoogte van- en de manier waarop wij voor deze diensten worden beloond, zo kunt u al in een vroeg stadium beslissen voor welke vorm van onze dienstverlening u kiest en hoe u ons daarvoor wilt belonen. Voor de zgn. niet-complexe producten is dit (nog) niet verplicht. Bij Het Hollandsche Huys hebben wij er echter bewust voor gekozen u in alle openheid voor alle producten en diensten volledig inzicht te geven. U kunt de wegwijzer van Het Hollandsche Huys ook vinden op onze website; Onze gebruikelijke dienstverlening samengevat in vier stappen Ieder mens is uniek, het vinden van de hypotheek, spaar en/of verzekeringsvorm die goed aansluit bij uw individuele situatie is vaak ingewikkeld. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij gebruikelijk de volgende vier stappen: 1. Oriënteren In het eerste gesprek kijken wij samen met u wat wij voor u kunnen doen en of de klik er is. Dit eerste gesprek is gratis. Besluit u dat u met ons verder wilt gaan, dan gaan we naar de volgende stap. 2. Adviseren Wij beginnen ons advies met (uitgebreid) uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij willen we het met u hebben over uw doelen, wensen en dromen, uw financiële situatie, uw (on) mogelijkheden, en wat u verwacht van het product dat u aan wilt schaffen. Zodra wij weten wat u precies wilt (en kunt) leggen wij u onze oplossing voor. Deze oplossing is gebaseerd op onze ervaring met- en kennis van de producten van de maatschappijen en banken waar wij mee samenwerken. Sommige banken of maatschappijen kunnen op bepaalde gebieden beter zijn voor u dan een ander, dus dit zal ook meewegen in het advies. Wij zijn echter niet gebonden aan een instelling, we hebben ook geen productieverplichting, dus kunnen wij u volledig vrij hierin adviseren. Dit betekend voor u dat, indien u toch de voorkeur aan een andere bank of maatschappij geeft, dit ook mogelijk is omdat wij van nagenoeg elke bank of maatschappij producten aan kunnen bieden. 3. bemiddeling De feitelijke uitvoering van ons advies. Dit kan trouwens ook de uitvoering zijn van een advies dat u van een andere tussenpersoon hebt gekregen, maar dit om een bepaalde reden niet door hem/haar kunt of wilt laten uitvoeren. Wij nemen u zoveel mogelijk uit handen en zorgen ervoor dat alles namens u op correcte wijze door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. 4. nazorg In ieders leven veranderd wel eens wat en soms kan men dan wel wat hulp gebruiken, denk bijvoorbeeld aan een scheiding, een overlijden, schade, of iets minder ergs als een verhuizing. In een dergelijk geval helpen wij u door u zo goed mogelijk bij te staan als u een beroep moet doen op uw verzekering, of samen met u te kijken of het nodig is uw verzekering(en) of hypotheek aan te passen. 5 P a g i n a

6 M aar ook bijvoorbeeld als u met vragen over uw product zit kunt u bij ons terecht. Verder zullen wij periodiek controleren of uw product nog past bij uw situatie want in de loop der tijd kan deze anders worden dan wij nu kunnen voorzien. Hoe worden wij beloond? Ons kantoor maakt kosten*, en om u goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. Hiertegenover moeten dus inkomsten staan. Deze inkomsten kunnen bestaan uit: Onderhoudscontract; hierbij betaald u per jaar een vast bedrag waar een aantal vast omlijnde diensten en voordelen tegenover staan. Eén van deze voordelen is dat de prijzen van uw producten zeer laag worden. Uurtarief; veel gebruikt bij hypotheken, u kunt samen met uw adviseur bekijken of dit in uw situatie voordelig is. Provisie; dit is een beloning die wij van de maatschappij krijgen. De provisie zit verwerkt in de prijs van het product. Bij sommige producten is het momenteel nog niet mogelijk om de provisie er uit te halen, of u geeft de voorkeur aan de ouderwetse manier. De totaalprijs van een product wordt zo wel hoger dan bij een alternatieve beloningsvorm. Declaratie; ook wel vaste fee genoemd, hierbij betaalt u eenmalig een van tevoren afgesproken bedrag. Vaak gebruikt als u bijvoorbeeld maar één product wilt afnemen en daar geen provisie voor wilt betalen. Een combinatie van bovenstaande is ook mogelijk. Beloning op basis van provisie? Indien er financiële producten via onze bemiddeling tot stand komen ontvangen wij van de maatschappijen provisies over deze producten. Al deze provisies, afsluitprovisies, bonusprovisies( zijnde afsluitprovisie achteraf, vanaf 2009 verboden) en doorlopende provisies worden aan de betreffende klant uitgekeerd dan wel gelijk bij aanvraag in mindering gebracht bij de maatschappij. Dit betekent dat wij geen provisieverdiensten nemen in onze onderneming, wij geven alles aan u als klant terug*. *m.u.v. uitvaartverzekeringen en vermogensbeheer, zie de toelichting bij deze punten. En indien u wenst af te wijken van de gebruikelijke regeling, zolang dit nog wettelijk is toegestaan. * Deze kosten bestaan onder andere uit gemiddelde kosten voor reizen, jaarlijks terugkerende studies, collegegelden en examengelden, afdrachten aan verplicht bij aan te sluiten instanties (o.a. AFM, KIFiD), afdrachten aan instanties die onafhankelijkheid en keurmerken waarborgen(o.a. SDI, NVA, SEH), kantoorkosten, acquirering, bedrijfsverzekeringen, afschrijvingen, boeken en andere leesmaterialen, en abonnementen welke benodigd zijn voor een ongebonden (dus niet gesponsord) assurantie- en hypotheek adviesbureau. 6 P a g i n a

7 Aanvulling en uitleg van onze beloningsvormen: T ijdens ons eerste gesprek, de zogeheten oriëntatie-/inventarisatie fase zullen wij met u een afspraak maken die schriftelijk wordt vastgelegd. Hierin staat hoe het vervolgtraject ingeslagen zal worden en hoe u ons hiervoor beloont. De mogelijkheden zijn: Onderhoudscontract: Standaard hebben al onze klanten een onderhoudscontract. De kosten hiervan zijn, hoewel zeer laag van aard, afhankelijk van omvang van onze dienstverlening per klant, en zullen daarom ook bij het oriënterende gesprek aan u gespecificeerd worden. De kosten van onze contracten kennen een jaarlijkse indexering van 3% en variëren van 50,- tot 600,- per jaar. De jaarlijkse indexering start altijd op 01 januari van het nieuwe jaar. Een bedrag wat u weer snel terugverdient omdat de provisie die verwerkt zit in de premie voor o.a. uw schadeverzekeringen komt te vervallen. De premies komen hierdoor flink lager uit, zodat u bij een uitgebreid pakket vaak al minder betaald inclusief de abonnementskosten. Daarnaast krijgt u een fikse korting bij het afsluiten van een hypotheek en/of levensverzekering als u al langer dan één jaar abonnee bent. Laat uw adviseur eens langskomen om uw voordeel te berekenen. Uurtarief: Het uurtarief bij Het Holandsche Huys bedraagt 150,-. Dit tarief is gebaseerd op de gemiddelde kosten voor reizen, jaarlijks terugkerende studies, college- en examengelden, afdrachten aan verplicht bij aan te sluiten instanties (o.a. AFM, KIFiD), afdrachten aan instanties die onafhankelijkheid en keurmerken waarborgen(o.a. StFD, KiFiD, SEH), kantoorkosten, acquirering, bedrijfsverzekeringen, afschrijvingen, boeken en andere leesmaterialen, abonnementen welke benodigd zijn voor een ongebonden (dus niet gesponsord) assurantie- en hypotheek adviesbureau en tot slot natuurlijk het salaris van de adviseur. Indien in het oriënterende gesprek blijkt dat wij voor u een opdracht moeten uitvoeren die wij niet als standaard in ons dienstenpakket hebben, dan gaan wij op uurtarief voor u aan de slag. Ook wordt deze vorm gebruikt bij het laten maken van persoonlijke jaarverslagen waarbij uw complete huidige financiële situatie in kaart wordt gebracht, u ontvangt deze uitgebreid gedocumenteerd met advies over eventuele bijstellingen of aanpassingen om uw (levens)doelstellingen en verwachtingen te kunnen realiseren. Indien u dit wenst kunnen wij u het tarief specificeren door middel van een apart document. Provisie: Wij kunnen niet gratis werken, echter begrijpen wij ook dat niet al onze cliënten een potje hebben om ons uurtarief te kunnen voldoen. In dat geval kunnen wij bij uitzondering ook gewoon ouderwets werken op provisiebasis. Het voordeel hierin voor u is, dat u ons niet direct hoeft te betalen, maar dat de beloning verwerkt zit in de premie die u betaald aan de aanbieder. De totaalprijs van een product wordt zo wel hoger dan bij een alternatieve beloningsvorm. Indien u stopt binnen een periode van (in de regel) 10 jaar, dienen wij een evenredig deel terug te betalen aan de maatschappij. Als u voor deze vorm kiest, zullen wij -indien mogelijk- de normale fee verrekenen met de provisie inkomsten, vanwege het terugboekrisico hanteren wij daarbij een opslag van 25%. Vaste beloning, ook wel: fee. In sommige gevallen kunnen wij met u afspreken dat wij voor u aan het werk gaan tegen een vast tarief, dit kan bijvoorbeeld zijn; een overlijdensrisicoverzekering, een aflossingvrije hypotheek, een execution-only opdracht of een separate overeenkomst. Vanzelfsprekend wordt dit in het oriënterende gesprek aan u voorgelegd. U weet dus precies waar u aan toe bent als u met ons in zee gaat. Wij leggen schriftelijk voor u vast wat de hoogte van de nota is. 7 P a g i n a

8 Wie zijn wij? H et Hollandsche Huys is opgericht in 2008 en voldoet aan de vergunningsvereisten van de Wet Financieel Toezicht (WFT) en is, conform de wettelijke verplichting, ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer Met deze vergunning mogen wij adviseren over en bemiddelen in: Levensverzekeringen Schadeverzekeringen (Bank) Spaarrekeningen Hypotheken Pensioenen Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens worden uiteraard conform de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld. Onze relatie met verzekeraars/banken Wij zijn onafhankelijk in onze advisering. Dat wil zeggen dat wij u in alle vrijheid kunnen adviseren over de producten van alle aanbieders (banken, verzekeringsmaatschappijen, etc.). Het Hollandsche Huys heeft geen contractuele verplichtingen om uitsluitend voor bepaalde aanbieders te bemiddelen. Het Hollandsche Huys is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Onze kwaliteit Wij beschikken over ervaren medewerkers die allemaal voldoen aan de wettelijke vereisten. Onze adviseurs beschikken over de nodige opleidingen, kennis en ervaring en bekwamen zich doorlopend in hun vak via permanente educatie. Bovendien zijn wij in het bezit van alle benodigde vakdiploma s en hebben wij een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hoe maken wij onze keuze uit de aanbieders en hun producten? Aangezien wij alle provisies* retourneren hebben wij er geen belang bij om bepaalde producten onder te brengen bij voorkeursmaatschappijen. Wij beschikken over software die nagenoeg alle maatschappijen en de meeste banken met elkaar kan vergelijken. Uit de beschikbare maatschappijen of banken selecteren wij de drie beste matches op basis van prijsstelling, kwaliteit en uw wensen/behoeftes. Uit deze drie wordt door ons de uiteindelijke keuze gemaakt. Het staat u natuurlijk altijd vrij om af te wijken van ons advies, vinden wij het risico wat u daarmee neemt voor u acceptabel, dan zullen wij u vragen vóór de totstandkoming een verklaring te ondertekenen waarmee u ons ontslaat van de aansprakelijkheid van de eventuele gevolgen van uw keuze. Is het risico wat u wilt nemen dusdanig hoog dat wij inschatten dat u daardoor in de problemen zult komen, dan beperken wij ons tot advisering en behouden wij ons het recht voor af te zien van bemiddeling. 8 P a g i n a

9 Afwijkingen van het gemiddelde Z oals hiervoor weergegeven betreft het een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Het kan heel goed zijn dat, wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie, wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen. Daarom laten u voordat u definitief besluit om wel of niet ons advies op te volgen exact zien wat onze kostenvergoeding zal zijn. Wat verwachten wij van u? U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten natuurlijk ook een paar dingen van u: In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Heeft u nog ergens anders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven en om te voorkomen dat u misschien oververzekerd bent. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij onderhouden alle contacten voor u met de verzekeraar. Als u zelf contact wilt opnemen met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van (de inhoud van) eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar, om te voorkomen dat er dingen worden afgesproken waar wij geen weet van hebben. Dit kan later voor conflicten zorgen die wij niet- of heel moeilijk voor u op kunnen lossen. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid, en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Beëindiging relatie U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen/leningen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Het contract wordt na overdracht direct beëindigd. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering(en)/lening(en) ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. Tot die tijd bent u gehouden aan het contract en heeft u de plicht het contract te betalen. 9 P a g i n a

10 Klachten? W ij doen altijd ons best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, mocht u echter toch ontevreden zijn over onze dienstverlening,dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u, het liefst ook schriftelijk. Na ontvangst van de klacht nemen wij snel contact met u op om samen met u tot een oplossing te komen. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij echter gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij één van de onderstaande onafhankelijke instanties: Bij klachten over onze werkzaamheden met betrekking tot onze diensten in het algemeen: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag Tel.: En: Internet: U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden. Aansprakelijkheid Al onze adviezen worden gegeven op basis van de vigerende fiscale, sociale en juridische wetgeving. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden noch aansprakelijk zijn voor wijzigingen in deze wetgeving die zich nadien voordoen. Uiteraard doen wij onze uiterste best om u van het juiste advies te voorzien, maar adviseren blijft mensenwerk. Net als in het dagelijkse leven kan het dus altijd iets anders lopen dan beoogd. U mag daar nooit de dupe van worden. Daarom hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die mogelijke financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsstelling dekt. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering betekent voor ons een extra waarborg voor de continuïteit van ons kantoor en biedt u zo optimale garantie dat uw eventuele schade snel en zo volledig mogelijk wordt vergoed. De aansprakelijkheid van Het Hollandsche Huys is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 10 P a g i n a

11 Kantoorgegevens Naam : Het Hollandsche Huys Bezoekadres : Bronsweg 7 Postcode/Plaats : 8211 AL Lelystad Tel/Fax : Website : AFM No : KvK No : Kifid aansl. No : Onze bereikbaarheid Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen: Telefoon tijdens kantooruren : Telefoon buiten kantooruren : Fax : Wij zijn op werkdagen geopend van tot en met 19.00uur. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via uw persoonlijke adviseur. Zijn of haar telefoonnummer staat op het visitekaartje en op de overige correspondentie welke u heeft ontvangen. Mocht de adviseur onverhoopt niet bereikbaar zijn, dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer: Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestigt u deze dan alstublieft ook per post, fax of P a g i n a

12 U weet precies wat u betaald aan ons Op basis van declaratie Bemiddeling Hypotheek U betaalt de volgende tarieven: - Inventarisatie 200,--*. - Advisering / Opmaken klantprofiel 400,--*. Indien u besluit de hypotheek daadwerkelijk via ons kantoor te regelen komen bovengenoemde kosten te vervallen en brengen wij u het volgende in rekening: 1 e + vervolg inschrijving, alsmede een onderhandse verhoging - Voor advies en bemiddeling éénmalig 1% van de hoofdsom van de geldlening, met een minimum van 995,--* en een maximum van 6.000,--*; - Administratiekosten éénmalig 250,--* - Service contract naar keuze, afhankelijk van uw servicewens. Gemiddeld is er voor een hypotheek 25 uur werk benodigd, hierop is ook bovenstaande beloning gebaseerd. Indien er extra tijd moet worden besteed aan de inventarisatie en/of het advies vanwege afwijkende omstandigheden dan zullen deze kosten op uurtarief worden doorberekend, van de adviseur krijgt u een schatting van de benodigde uren met een maximum en een minimum. Moet er extra tijd worden besteed omdat u belangrijke gegevens achter hebt gehouden en/of incompleet hebt aangeleverd, dan moeten wij deze extra uren apart aan u doorberekenen, u krijgt hier tevoren bericht van. Uitvaartverzekeringen -Vanwege de overhead zouden wij hiervoor 500,-- per polis in rekening moeten brengen, of 300,-- per polis bij het afsluiten van meerdere polissen. Uit onderzoek is gebleken dat cliënten dit er niet voor over hebben, en in nagenoeg alle gevallen de voorkeur geven aan beloning voor de adviseur door middel van provisie. -U kunt zelf direct uw keuze aangeven, of gebruik maken van ons inventarisatiemodel, als u uw keuze hebt gemaakt, hoort u van de adviseur precies wat wij hier aan verdienen. De reden hiervoor is, dat elke maatschappij een andere provisiestructuur heeft. Risicoverzekeringen en levensverzekeringen zonder vermogensopbouw - Voor advies en de bemiddeling éénmalig 495,--*. - Administratiekosten éénmalig 250,--* - Service contract naar keuze, afhankelijk van uw servicewens. Gemiddeld is voor een bovenstaande verzekering 4 uur benodigd, daarnaast zijn wij verplicht jaarlijks contact met u op te nemen om te zien of deze verzekering nog uw behoeften dekt. Uw investering in het service contract wordt indien gewenst verrekend met de bij ons hiervoor binnenkomende (doorlopende) provisie. 12 P a g i n a

13 Levensverzekeringen met vermogensopbouw - Voor advies en de bemiddeling éénmalig 995,--*. - Administratiekosten éénmalig 250,--*. - Service contract naar keuze, afhankelijk van uw servicewens. Gemiddeld is voor een bovenstaande verzekering 7 á 8 uur benodigd, daarnaast zijn wij verplicht jaarlijks contact met u op te nemen om te zien of deze verzekering nog uw behoeften dekt. Uw investering in het service contract wordt indien gewenst verrekend met de bij ons hiervoor binnenkomende (doorlopende) provisie. Vermogensbeheer -Vermogensbeheer is een dusdanige complexe materie met zoveel diversiteiten en persoonlijke wensen, dat wij dit niet kunnen vangen in een standaard tarief of contract. Waar we voor de één weinig werk aan hebben, kunnen we voor de ander juist heel lang bezig zijn, wel weten wij zeker dat wij u één van de, zo niet hét scherpste tarief in de markt kunnen bieden en u daarbij van dienst kunnen zijn op een manier die beter aansluit bij uw wensen dan u tot nu toe gewend bent geweest. De adviseur met wie u een afspraak maakt zal alles voor u in kaart brengen en u direct laten zien wat hij/zij exact aan het advies en begeleiding verdient. De kans is groot dat u prettig verrast wordt. Uurtarief Indien in het oriënterende gesprek blijkt dat wij voor u een opdracht moeten uitvoeren welke wij niet als zodanig in ons dienstenpakket hebben, dan gaan wij op basis van een uurtarief voor u aan de slag. Vooraf maken wij in dat geval een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Ook hier weet u derhalve voordat u de opdracht geeft waar u aan toe bent. Bij sommige opdrachten vragen wij een voorschot op de nog te maken kosten. U krijgt een gespecificeerde nota van de opdracht en het aantal uren dat wij voor u bezig zijn geweest. Servicecontract De kosten hiervan worden in de regel verrekend met de doorlopende provisie, het verschil wordt jaarlijks op uw rekening teruggestort, of betaald u bij. Standaard hebben onze klanten een servicecontract. Middels dit contract is de nazorg omtrent uw verzekeringen welke via ons kantoor lopen gewaarborgd. De kosten hiervan zijn, hoewel zeer laag van aard, afhankelijk van omvang van onze dienstverlening per klant. De volgende tarieven worden door ons gehanteerd: Tarieven servicecontracten particuliere schadeverzekeringen Contract limiet : 50,00 per jaar * Tarief voor schadeverzekeringen zonder ondersteuning. Contract limiet plus : 75,00 per jaar * Tarief voor schadeverzekeringen met telefonische ondersteuning. Servicecontract A : 200,00 per jaar * Tarief voor schadeverzekeringen met volledige service. Servicecontract B : 300,00 per jaar * Tarief schadeverzekeringen met leven- of hypotheekproduct. Servicecontract C : 600,00 per jaar * Pakket schadeverzekeringen, levenproducten en hypotheek. 13 P a g i n a

14 Tarieven servicecontracten Pakketten voor ZZP Servicecontract A: Tarief pakket verzekeringen zonder A.O.V.. 15,00 per maand * Servicecontract B: Tarief pakket verzekeringen inclusief A.O.V. 25,00 per maand * Tarief servicecontract behorende bij hypotheek. 50,00 per maand * (Dit contract dekt volledig nazorg op alle schade- en levensverzekeringen, alsmede uw lopende hypotheek) *Alle genoemde tarieven zijn exclusief 19% BTW en/of assurantiebelasting. *Voor alle pakketten geldt : vanaf het derde motorrijtuig volgt een toeslag van 5,00 p. mnd. * De kosten van onze contracten kennen een jaarlijkse indexering van 3%. De jaarlijkse indexering start altijd op 01 januari van het nieuwe jaar Vragen? Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust. Waar service nog gewoon is. 14 P a g i n a

15 Werkzaamheden Hypotheekadviseur Een overzicht van de werkzaamheden van een standaard hypotheekdossier: Werkzaamheden: Minuten: Hypotheekafspraak maken en voorbereiden 35 Klantinventarisatie conform Wet Financieel Toezicht 90 Opstellen klantprofiel conform WFT 60 Digitaliseren van voorgaande Uitwerken en berekeningen maken Eventueel motiveren overschrijding CHF-norm 35 Onderzoeken mogelijkheid NHG, koopsubsidie 20 Bepalen wenselijkheid AO verzekering, WW verzekering 35 Bepalen noodzaak overbruggingsfinanciering 10 Vergelijkende berekeningen verschillende constructies 60 Vergelijken produktvoorwaarden en rentestanden 60 Vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekering 30 Uitwerken berekeningen en opstellen rapportage 90 Hypotheekafspraak voor presentatie en bespreking rapportage 100 Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies 60 Definitief advies verwerken tot hypotheekofferte aanvraag 45 Koopakte doornemen en ontbindende voorwaarden bewaken 30 Passeerdatum bij notaris bewaken 10 Medisch akkoord overlijdensrisicoverzekering begeleiden 20 Bankgarantie regelen 15 Overbruggingsfinanciering regelen (indien van toepassing) 30 Taxatierapport aanvragen en begeleiden 15 Notarisvoorbereiding 15 Werkgeversverklaringen (laten) opvragen en controleren 10 Hypotheekofferte bespreken met klant en ondertekening 100 Verzamelen en completeren benodigde stukken 40 Voortgangscontacten banken en verzekeraars onderhouden 60 Controle hypotheekakte en afrekening 20 Controle polissen 15 Controle totale dossier door hypotheekcollega op WFT criteria 60 (zgn 4-ogen principe) Dossierbeheer (bijhouden rentevastperiode, wijzigingen) 150 Totaal aantal uren: 25 Specifieke handelingen zijn in dit overzicht niet opgenomen. Dat kunnen onder andere zijn bouwdepotdeclaraties bij nieuwbouw, onderhandelingen met geldverstrekkers in verband met BKRnoteringen, hypotheekadvies voor ondernemers of bijvoorbeeld partners met verschillende fiscale achtergrond door bijvoorbeeld scheiding. Tevens is in deze opsomming geen rekening gehouden met algemene uren, zoals opleidingen, jaarlijks terugkerende examens, bijhouden vakliteratuur, aanpassen bedrijfsformulieren en processen aan veranderende wetgeving, boekhouding en andere bedrijfsprocessen en (product)informatiebijeenkomsten om de laatste ontwikkelingen en/of wetswijzigingen bij te houden. 15 P a g i n a

16 Inzicht in het uurtarief van de adviseur Salaris bruto pm : 3.800,-, x % vakantiegeld : ,-- Werkgeverslasten 30 % : ,-- Werkgeversdeel pensioenpremie : 2.435,-- Autokosten : ,-- Verdeling overhead p/adviseur (huur, verzekeringen, secretariaat, vergunningen, drukwerk etc. etc.) : ,-- Studie/opleidingskosten enz jaarlijks : 3.800,-- Reservering loondoorbetaling bij ziekte : 8.000,-- Totale kosten : ,-- Declarabele uren op basis van 40-urige werkweek : 25 uur Werkbare weken op jaarbasis : 45 weken Totaal aantal declarabele uren op jaarbasis : 1125 uur Uurtarief zonder winst is derhalve ,-- / 1125 = 93,-- per uur Van ons uurtarief blijft dus over : 150,-- _ 93,-- = 57,-- per uur, ofwel 5.344,-- per maand. Hiervan moet worden betaald : salaris leidinggevenden, jaarlijks terugkerende opleidingen, jaarlijkse examens en vergunningen leidinggevenden, bedrijfsverzekeringen, abonnementen op vakbladen, (verplichte) deelname aan seminars en bijeenkomsten om de bedrijfsvoering en/of service op een hoog peil te houden, aansluitkosten bij organisaties om o.a. onze onafhankelijkheid en kwaliteit te kunnen waarborgen, kantoorkosten en salaris binnendienst welke niet zijn meegenomen in de overhead van de adviseur, investeringen in bedrijfsinventaris en ontwikkeling, opbouw bedrijfsreserve etcetera. Het bedrag wat hierna resteert is na afdracht belastingdienst- de netto winst. 16 P a g i n a

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Ask4benefits

Dienstverleningsdocument Ask4benefits Dienstverleningsdocument Ask4benefits A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Vermeer Hypotheken B.V. Bezoekadres: Postadres: Julianastraat 2 Postbus 885 3161 AK Rhoon 3160 AB Rhoon Telefoon : 010-5018888 Fax : 010-5010877 E-mail : info@vermeerhypotheken.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V.

Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V. Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Boer Assurantiën Wij hechten aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM A. Inleiding Bedrijfsnaam: Assurantiekantoor H.C.D. Besem Volledig adres: Leurbeek 3 Postcode: 1509 DE Plaats: Zaandam Website: www.totaalverzekeren.nl Telefoon

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Assumburg 49 4385 EH Vlissingen Website: www.zuppelli.nl Telefoon: 0118-463485

Nadere informatie

Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen.

Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen. Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen.nl Advieswijzer A. Inleiding Geachte cliënt, De overheid hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER A.Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening (WFD)zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Assurantie Dienstenwijzer

Assurantie Dienstenwijzer Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat 24 8021 BW Zwolle Tel: 085 878 28 66 Fax: 085 878 29 09 Mobiel: 06 55 86 80 91 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BYANNELIES

DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES WAAROM DEZE DIENSTENWIJZER? Ik wil mij graag aan je voorstellen en je informeren over wie ik ben en hoe mijn werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten?

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten? Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer Artifex Verzekeringen BV Wat kunt u van ons verwachten? Inleiding Met dit document willen wij u inzage geven in wat ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. de Bruyn Financieel Adviseurs B.V.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. de Bruyn Financieel Adviseurs B.V. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT de Bruyn Financieel Adviseurs B.V. DIENSTENWIJZER de Bruyn Financieel Adviseurs B.V. A. Inleiding Geachte cliënt, De financiële dienstverlening valt onder de regelgeving

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lammers Assurantiën en Hypotheken

Dienstenwijzer Lammers Assurantiën en Hypotheken Dienstenwijzer Lammers Assurantiën en Hypotheken Nieuwstraat 28-b 6021 HS Budel Telefoonnummer: 0495-499677 Faxnummer: 0495-499088 e-mail: info@dirklammers.nl AFM-vergunningnummer: 12005627 KVK-nummer:

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie