Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m2023 Pagina van 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m2023 Pagina van 22"

Transcriptie

1 Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m Pagina van 22

2 Documentnummer: 1 Documentversie: 1.0 Definitief Datum: 19 januari 2016 Pagina 2 van 22

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting Beleidsaspecten Functies van de openbare verlichting Sociale veiligheid Verkeersveiligheid Comfort en Sfeer Donkerte Social Return Evaluatie beleidsplan openbare verlichting t/m Verlichtingsmiddelen Brandrooster Gerealiseerde energiebesparing Huidig beleid en huidige situatie Huidig beleid Weergave huidig OVL areaal Huidige situatie gemeente Beesel Energie en Onderhoud Huidige Nieuwwaarde lichtmasten en Armaturen gemeente Beesel Nieuw Beleid 2016 t/m Gefaseerde vervanging LED 2016 t/m Vervangen van armaturen Vervangen van masten Besparing Onderhoudskosten Vervangingskosten 2016 t/m Totale kosten vervanging en onderhoud 2016 t/m Energiebesparing in relatie tot het energieakkoord Cumulatieve besparingen Energie en Onderhoud periode 2016 t/m Financiële situatie na Alles in 1 keer binnen 1 jaar vervangen door LED Bijlage 1 Samenvatting financiële consequenties beleidsplan 2016 t/m 2023 Pagina 3 van 22

4 Voorwoord Openbare verlichting staat volop in de belangstelling. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede, functionele openbare verlichting in diverse facetten. Veiligheid op straat, leefbaarheid, comfort, verkeersveiligheid alsmede beheersing van kwaliteit en kosten vragen om een helder beleid. Daarnaast doen zich belangrijke technologische veranderingen voor in de markt van de openbare verlichting. De gemeenten krijgen meer keus in de toe te passen verlichting, maar ook meer verantwoordelijkheid. Het toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot voordelen op het gebied van milieu, energieverbruik, lichtkwaliteit, enz. Voor u ligt het Beleidsplan OVL 2016 t/m 2023 van de gemeente Beesel. Uit dit beleidsplan vloeien vervangings- en verbeteringsplannen voort ter opwaardering van de openbare verlichting. Pagina 4 van 22

5 1 Samenvatting Huidige situatie Momenteel d.d. december 2015 staan er in de volledige gemeente Beesel masten en armaturen. De volgende opsomming toont de belangrijkste constateringen aangaande de huidige openbare verlichting installatie: Van de masten hebben 185 stuks (6,4%) een technische levensduur van 40 jaar of ouder, in de beleidsperiode 2016 t/m 2020 zullen 232 masten (8%) hun technische levensduur bereiken. Van de armaturen hebben 141 armaturen (4,8%) een technische levensduur van 20 jaar of ouder, in de beleidsperiode 2016 t/m 2020 zullen 492 armaturen (16,6%) hun technische levensduur bereiken. Nieuwwaarde bovengronds OVL-areaal ca. 2,5 miljoen euro. Nieuw beleid De gemeente Beesel wil haar openbare ruimte bewust verlichten. Daarom hanteert de gemeente Beesel voor de periode van 2016 t/m 2023 de volgende beleidsuitgangspunten: A. De openbare verlichting draagt bij aan een sociaal veilige, verkeersveilige en een leefbare openbare ruimte. B. De masten en armaturen zijn kwalitatief goed. C. Per jaar wordt bespaard op het totale energieverbruik van de openbare verlichting. D. We maken gebruik van duurzame energie en duurzame materialen. E. De openbare verlichting wordt goed beheerd en op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze onderhouden. F. Herinvestering versoberen onderhoudskosten. Maatregelen De beleidsuitgangspunten zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf zijn vertaald tot de volgende 3 belangrijkste maatregelen die invulling geven aan de beleidsuitgangspunten. 1: Vervangen armaturen Alle armaturen worden binnen de beleidsperiode 2016 t/m 2023 vervangen voor duurzame Led verlichting in combinatie met dimmen. 2: Vervangen van masten Alle masten welke ouder zijn dan 40 jaar worden geïnspecteerd. Als de gebruikslevensduur van de masten bereikt is, worden deze masten binnen de beleidsperiode geïnspecteerd en eventueel vervangen. Pagina 5 van 22

6 3: Herinvestering versoberen onderhoudskosten De onderhoudskosten worden verantwoord versoberd. Deze besparingen worden ingezet voor extra vervangingen om tegen lagere kosten de komende 8 jaar het gehele OVL-areaal te vervangen door LED armaturen. Dit resulteert in een structurele verlaging van de energie- en onderhoudskosten. Daarnaast worden de eisen zoals geformuleerd in het energieakkoord gehaald Energiebesparing Het vervangen van alle armaturen door LED-armaturen in combinatie met dimmen levert een energiebesparing op van kwh hetgeen een besparing is van 47% op het totale energieverbruik. Met deze vervangingen wordt de ambitie van 20% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2013 gehaald. Led Gezien het belang om de CO 2 uitstoot te verminderen is het noodzakelijk om nieuwe technologische ontwikkelingen te volgen en indien rendabel toe te passen. De Led verlichting zal hierbij in de toekomst een grote rol gaan spelen. De behoefte aan toepassing is al jaren groot, maar tot nu toe waren de lichttechnische prestaties onvoldoende om aan alle veiligheidsnormen van functionele verlichting te voldoen. Hier komt nu verandering in. De lichttechnische eigenschappen van LED armaturen zijn minimaal gelijkwaardig aan die van de conventionele armaturen. Door deze snelle ontwikkelingen worden de meerkosten van de LED armaturen binnen de afschrijvingstermijn van de armaturen terugverdiend. Dimmen Het dimprincipe van de Openbare Verlichtging betekent dat alle lampen blijven branden, echter op het tijdstip dat normaal gesproken de avondverlichting wordt gedoofd, wordt het lichtniveau van alle lampen met de helft gereduceerd. Hierdoor worden donkere plekken die normaal ontstaan door het uitschakelen van avondbranders voorkomen. De gelijkmatigheid van de verlichting blijft dus gehandhaafd alleen de lichtintensiteit wordt minder. Cradle tot Cradle Bij een aantal armaturen wordt alleen de lichtbron vervangen (alleen de kern van het armatuur), waardoor de rest van het systeem intact blijft. Hierdoor wordt niet alleen de restlevensduur van het armatuur geheel gebruikt maar wordt de levensduur zelfs verlengd. Het armatuur krijgt een tweede leven. Door hergebruik bespaart men een enorme hoeveelheid aan grondstoffen. Pagina 6 van 22

7 Financiën Voor vervanging en onderhoud zijn voor de periode onderstaande bedragen opgenomen: De totale investering voor het vervangen van alle armaturen door LED armaturen en het vervangen van 30% van de lichtmasten o.b.v. leeftijd bedraagt , exclusief BTW. De totale investering voor het onderhoud aan de OVL bedraagt Door middelen binnen het bestaande onderhoudspakket anders aan te wenden is de gemeente Beesel in staat om een hoger rendement te behalen met lagere investeringen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de openbare verlichting. Het totaal jaarlijks budget van ( ) wordt verlaagd naar totaal gemiddeld , -. Wederom verdeelt in onderhoud en vervanging. Een besparing van , - per jaar. Totaal , - gedurende de periode 2016 t/m In bijlage 1 wordt het financiële overzicht weergegeven van 2016 t/m De cumulatieve besparing op de Energiekosten bedraagt ,-. Pagina 7 van 22

8 2 Beleidsaspecten 2.1 Functies van de openbare verlichting Openbare verlichting heeft tot hoofddoel om het openbare leven bij duisternis (ca. 47% van het jaar) zo goed mogelijk te laten functioneren. De functies van de openbare verlichting bevorderen respectievelijk de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid Sociale veiligheid Sociale veiligheid en het gevoel veilig te zijn, hangt mede samen met de mate waarin een weggebruiker zijn omgeving overzichtelijk vindt Verkeersveiligheid Bij verkeersveiligheid is het van groot belang op welke wijze verschillende verkeersdeelnemers (gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers) elkaar tegen kunnen komen, de weg kunnen overzien en al dan niet een min of meer vaste plaats op de weg hebben (gescheiden wegdelen) Comfort en Sfeer Leefbaarheid of comfort van de openbare ruimte is in grote mate afhankelijk van de sfeer binnen deze ruimte; in welke mate ervaren de meest kwetsbare verkeersdeelnemers deze ruimte als prettig. Energieakkoord voor duurzame groei De landelijke politiek besteedt steeds meer aandacht aan openbare verlichting. Vooral het reduceren van energieverbruik en lichthinder krijgen hierbij aandacht. Het Energieakkoord is een product van ruim 40 organisaties waaronder onder anderen de Rijksoverheid, VNG, IPO, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders, de bouwsector, woningcorporaties, financiële instellingen, de chemiesector en vertegenwoordigers van burgerinitiatieven. Het proces om tot dit akkoord te komen is ondersteund door de Sociaal Economische Raad. Energiebesparing vormt een kernpunt binnen dit akkoord. Het Energieakkoord heeft een bindend karakter. Het energieakkoord heeft de volgende doelstellingen: Ten opzichte van % besparing leveren in 2020 Ten opzichte van % besparing leveren in 2030 In 2020 is minimaal 40% van het bestaande openbare verlichtingspark voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige (led-) verlichting Donkerte Donkerte is in de buitenwijken en buitengebieden belangrijk voor het dierlijke nachtelijke leven. We zijn daarom zeer terughoudend met het verlichten van (wegen in) natuur- en buitengebieden. Hiermee houden wij de balans tussen licht en duisternis zoveel mogelijk in stand, of herstellen deze Social Return Ziut laat op dit moment de armatuurcontrole uitvoeren o.a. door mensen van het bedrijf WAA groep, waardoor wordt geïnvesteerd in het bedrijf waar de gemeente jaarlijks financieel aan bijdraagt. Ziut bekijkt op korte termijn of de WAA groep ingezet kan worden bij productie en montage van deze ombouwarmaturen of het schilderen van masten. Pagina 8 van 22

9 3 Evaluatie beleidsplan openbare verlichting t/m Verlichtingsmiddelen Om inzicht te krijgen in de noodzakelijke financiële inspanningen gedurende de beleidsperiode 2016 t/m 2023, zal de actuele situatie moeten worden vastgesteld. Deze wordt gerelateerd aan de uitgangspunten van het huidige beleidsplan. De actuele situatie is gebaseerd op het OVL-bestand, peildatum april Jaar Masten Armaturen Toename Masten exclusief mastsysteem: grondspot, ANWB, wand- en gevelarmatuur, tunnelarmaturen. Armaturen exclusief: ANWB vlaggen. Masten (peildatum eind 2015) Van de masten hebben 165 stuks (5,7%) een technische levensduur van 40 jaar of ouder, in de beleidsperiode 2016 t/m 2023 zullen 323 masten (11,2%) hun technische levensduur bereiken. Armaturen (peildatum eind 2015) Van de armaturen hebben 21 armaturen (0,7%) een technische levensduur van 20 jaar of ouder, in de beleidsperiode 2016 t/m 2023 zullen armaturen (59,4%) hun technische levensduur bereiken. Lamptype Jaar Aantal HPLN HPLN Afname 202 De restende 6 HPLN-lampen worden in 2015 vervangen Geplande uitbreiding masten De toename van 271 stuks masten is onder meer het gevolg van de herverdeling mastmateriaal (NSvVnorm) bij de jaarlijkse projectmatige vervanging voorvloeiend uit het beleidsplan, nieuwbouwplannen, reconstructies en aanpassingen op sociaal onveilige plaatsen. 3.2 Brandrooster Momenteel is ca. 90% van de openbare verlichting op nachtrooster geschakeld en is 10% geschakeld op het avondrooster (W8O1). Avondverlichting wordt bij zonsondergang ingeschakeld en op maandag t/m donderdag om uur uitgeschakeld en op vrijdag t/m zondag om uur. De avondverlichting wordt gecombineerd met de ochtendverlichting die om 6.30 uur wordt ingeschakeld en uit gaat bij zonsopkomst. Nachtverlichting wordt voor zonsondergang ingeschakeld en gaat bij zonsopkomst uit. Pagina 9 van 22

10 3.3 Gerealiseerde energiebesparing Een van de beleidsuitgangspunten is en was om door inzet van energiezuinige armaturen (LED) met elektronische voorschakelapparatuur energie te besparen. Hierdoor wordt enerzijds een kostenbesparing gerealiseerd (stroomkosten) en anderzijds wordt het milieu minder belast. Onderstaand treft u cijfers aan van de energiebesparing, gebaseerd op het energieverbruik 2010 en 2014, thans gerealiseerd omdat bij vervanging en nieuwsplaatsing enkel nog LED wordt toegepast Besparing Aantal armaturen Verbruik in kwh Gemiddeld verbruik per armatuur (kwh) Uit bovenstaande gegevens blijkt dat, ondanks de uitbreiding van het aantal armaturen met 305 stuks het gemiddelde energieverbruik per armatuur in 2014 met 12 kwh is gedaald. Door continuering van het huidige beleid zal het energieverbruik, ondanks eventuele toename van armaturen, verder afnemen. Milieu Door het huidige beleid is de uitstoot van broeikasgas, CO2 (kooldioxide), in 2014 met 6,72 kg per armatuur gedaald. Dit is een indicatieve besparing, gebaseerd op het energieverbruik in 2010 en 2014 en toename van het aantal armaturen. Moderne verlichting en vernieuwende technieken besparen energie, verminderen de CO2 uitstoot, gaan lichtvervuiling tegen en besparen geld voor de gemeente. Pagina 10 van 22

11 4 Huidig beleid en huidige situatie 4.1 Huidig beleid De belangrijkste beleidsdoelstellingen in het vastgestelde beleidsplan 2011 t/m 2015 zijn: Vervangingstermijn masten 40 jaar. Vervangingstermijn armaturen 20 jaar. Opwaardering verlichtingskwaliteit. Verouderde armaturen vervangen door energie zuinige armaturen. De totale kosten voor structurele projectmatig vervangen masten en armaturen vervanging bedroegen in , - excl. BTW. 4.2 Weergave huidig OVL areaal In de gemeente Beesel staan lichtmasten en armaturen. De aantallen voor de gemeente Beesel, telkens geclusterd per plaatsingsdatum, worden weergegeven in onderstaande tabel. Peildatum eind 2014 Prognose eind 2015 Plaatsingsjaar Huidig Aantal Huidig Aantal Masten Masten <= Totaal Peildatum eind 2014 Prognose eind 2015 Plaatsingsjaar Huidig Aantal Huidig Aantal Armaturen Armaturen < (w aarvan 292 LED) Totaal armaturen ouder dan 20 jaar en masten ouder dan 40 jaar armaturen bereiken de leeftijd van 20jaar en masten 40 jaar Nog niet afgeschreven Pagina 11 van 22

12 4.3 Huidige situatie gemeente Beesel Gezien de opbouw van het bestaande OV-areaal is het interessant om te kijken naar de huidige kwaliteit van het OVL-areaal van de gemeente Beesel. Deze is vastgesteld o.b.v. bestandsonderzoek en ervaringen uit de praktijk. Hieruit is het volgende gebleken: Van de masten hebben 165 stuks (5,7%) een technische levensduur van 40 jaar of ouder, in de beleidsperiode 2016 t/m 2023 zullen 323 masten (11,2%) hun technische levensduur bereiken. Van de armaturen hebben 21 armaturen (0,7%) een technische levensduur van 20 jaar of ouder, in de beleidsperiode 2016 t/m 2023 zullen armaturen (59,4%) hun technische levensduur bereiken. 4.4 Energie en Onderhoud Het totale jaarverbruik van de openbare verlichting bedroeg in kwh. De totale kosten voor beheer en onderhoud bedroegen in , - excl. BTW. Pagina 12 van 22

13 4.5 Huidige Nieuwwaarde lichtmasten en Armaturen gemeente Beesel De totale nieuwwaarde van de lichtmasten en armaturen bedraagt circa 2,5 miljoen. Het bedrag van 2,5 miljoen komt voort uit de som van huidige nieuwwaarde armaturen ( , -) opgeteld bij huidige nieuwwaarde van de masten ( , -). Bestand Armaturen Lampsoort Aantal Huidige nieuwwaarde TL/SL/PL SON HPLN SOX CPO CD LED Tabel: Armatuur bestand, aantallen armaturen en de huidige nieuwaarde Grafiek: Armatuur bestand, aantallen armaturen en de huidige nieuwaarde Pagina 13 van 22

14 5 Nieuw Beleid 2016 t/m 2023 Dit hoofdstuk beschrijft de beleidskeuzes van de gemeente Beesel over de periode van het beleidsplan, te weten 2016 t/m Onderstaande beleidsvoorstellen worden nader uitgewerkt, t.w.: 1. Gefaseerde LED vervanging 2016 t/m Alles in 1 keer vervangen door LED 5.1 Gefaseerde vervanging LED 2016 t/m Vervangen van armaturen Plaatsingsjaar Huidig Aantal Armaturen < Totaal armaturen ouder dan 20 jaar armaturen bereiken de leeftijd van 20 jaar Nog niet afgeschreven Deze armaturen worden vervangen voor Led in combinatie met dimmen. Kegelarmaturen ombouwen naar LED Armaturen vervangen door LED Totaal aantal armaturen 891 stuks stuks stuks Pagina 14 van 22

15 891 x Retro led-unit armaturen vervangen door LED Vervangen van masten In plan is ervan uitgegaan dat er daadwerkelijk 161 lichtmasten worden vervangen (ca. 30%) Pagina 15 van 22

16 Door middelen binnen het bestaande onderhoudspakket anders aan te wenden is de gemeente Beesel in staat om een hoger rendement te behalen met lagere investeringen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de openbare verlichting. De onderhoudskosten worden structureel verlaagd. Onderhoudskosten Omschrijving Voor aanpassing Na 2023 D1.0 Lampcontrole 5.226, ,30 D2.1 Schilderen masten 9.177, ,90 D2.2 Schilderen uithouders 860,28 529,40 D3.1 Periodieke werkzaamheden ,08 - D3.2 Incidentele vervangingen ,68 - D3.3 Reparaties , ,28 D3.4 Schades 4.365, ,12 E , ,16 Totaal , ,16 De versoberingskosten onderhoud worden ingezet voor extra vervangingen. Lampcontrole verminderen van 9 naar 2 keer per jaar Masten om de 13 jaar schilderen i.p.v. 8 jaar De niet volledig benutte E3 component ingezet voor extra vervangingen engineering nieuwe aanleg, decoratieve functionele lichtontwerpen R&D Daarnaast wordt het LED voordeel op de onderhoudskosten ook ingezet voor extra vervangingen. Bij toepassing LED geen incidentele lampvervanging en groepsremplace Het huidige totaal jaarlijks budget voor OVL van , bestaande uit vervanging en onderhoud, wordt verlaagd naar totaal gemiddeld gedurende de periode 2016 t/m Dit bedrag is wederom verdeeld in onderhoud en vervanging en neemt gelijkmatig af. Dit is een besparing van per jaar. Totaal gedurende deze periode. In bijlage 1 wordt het financiële overzicht weergegeven van 2016 t/m Pagina 16 van 22

17 5.1.3 Besparing Onderhoudskosten Gedurende de beleidsperiode 2016 t/m 2023 zullen door toepassing van Ledverlichting de onderhoudskosten afnemen Vervangingskosten 2016 t/m 2023 Pagina 17 van 22

18 5.1.5 Totale kosten vervanging en onderhoud 2016 t/m Energiebesparing in relatie tot het energieakkoord Voor de openbare verlichting wordt in het Energieakkoord gestreefd naar een versnelde renovatie van het huidige, grotendeels verouderde park in Nederland. Het energieakkoord heeft daarnaast de volgende doelstellingen: Ten opzichte van % besparing leveren in 2020 Ten opzichte van % besparing leveren in 2030 In 2020 is minimaal 40% van het bestaande openbare verlichtingspark in voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige (led-) verlichting Jaarverbruik Beesel OVL 2013 = kwh Doelstelling: 20% Energiebesparing in 2020 = kwh Verwachting in 2020 is kwh (29%) 20% doelstelling wordt ruimschoots gerealiseerd Pagina 18 van 22

19 De Energieverbruik-Besparing over de periode 2016 t/m 2023 bedraagt kwh (47%) De cumulatieve Energiekostenbesparing over deze periode bedraagt c.a , Cumulatieve besparingen Energie en Onderhoud periode 2016 t/m 2023 Cumulatief Besparing Energiekosten Jaar Totaal Totaal Pagina 19 van 22

20 5.1.8 Financiële situatie na 2023 Eind 2023 is 100% van de armaturen vervangen door LED Afschrijvingstermijn armaturen 20 jaar Leeftijd omgebouwde armaturen minimaal 15 jaar opgerekt 30% masten vervangen o.b.v. levensduur vervangen DOORKIJK NA 2025 MASTEN EN ARMATUREN periode na 2025 Plaatsingsjaar 2011 t/m t/m t/m t/m t/m t/m 2045 Uit te voeren actie Armaturen A Armaturen A Ombouwen kegelarmaturen A Ombouwen kegelarmaturen A Reeds geplaatste LED armaturen A Masten (30% o.b.v. leeftijd) M Armaturen totaal Investering armaturen Investering armaturen per jaar Investering masten Investering masten per jaar Investering masten+armaturen Investering masten + armaturen per jaar Gemiddelde investering per jaar Prognose prijs LED armatuur Jaarlijkse onderhoudskosten Huidige onderhoudskosten 2015: , - Nieuwe onderhoudskosten na 2023: , - Onderhoudskosten Omschrijving Voor aanpassing Na 2023 D1.0 Lampcontrole 5.226, ,30 D2.1 Schilderen masten 9.177, ,90 D2.2 Schilderen uithouders 860,28 529,40 D3.1 Periodieke werkzaamheden ,08 - D3.2 Incidentele vervangingen ,68 - D3.3 Reparaties , ,28 D3.4 Schades 4.365, ,12 E , ,16 Totaal , ,16 Pagina 20 van 22

21 5.2 Alles in 1 keer binnen 1 jaar vervangen door LED Het voordeel van deze optie is dat er vanaf het eerste jaar na aanleg een forse besparing in de onderhoudskosten is te realiseren. Meteen behoorlijk besparing op energiekosten Om deze variant uit te voeren moeten eenmalig alle benodigde middelen worden geïnvesteerd. Deze moeten voor handen zijn. Nadeel dat veel armaturen vroegtijdig worden vervangen voordat ze technisch zijn afgeschreven, wat voor een kapitaalsvernietiging zorgt. De armaturen zijn in 2036 afgeschreven dus komt de totale investering voor vervanging in 2036 ook in een keer terug. Nadeel is dat we niet kunnen profiteren van de prijsdaling van de LED verlichting Bij eenmalige vervanging is de herinvestering niet mogelijk. Totale kosten van deze variant bedragen , - en zijn daarmee behoorlijk duurder. Misschien wel het grootste nadeel is dat met deze optie van eenmalige vervanging niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de snelle technologische ontwikkelingen. Verschillen gefaseerde vervanging LED 2016 t/m 2023 versus alles in 2016 vervangen Model A Extra investering nodig in 2016 alles vervangen in 2016 Kapitaalvernietiting van niet afgeschreven armaturen Over 20 jaar komt totale investering terug in 1 keer Niet kunnen Profiteren van de jaarlijkse efficiency verbetering van de LED armaturen Model B Budget-verlaging mogelijk alles vervangen in Minder kapitaalvernietiging van niet afgeschreven armaturen 2016 t/m 2023 Profiteren van de jaarlijkse efficiency verbetering van de LED armaturen Over 20 jaar komt totale investering niet in 1 keer terug Pagina 21 van 22

22 Bijlage vervanging OVL onderhoud OVL totaal Energiebesparing OVL vervanging naar LED prijs aantal ombouwen naar LED prijs 891 st. totaal aantal p.st vervanging masten prijs 161 st. totaal aantal p.st totaal Pagina van 22

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.1019 B.15.1019 Landgraaf, 7 september 2015 ONDERWERP: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m 2020 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari 2016 Onderwerp: BW vaststelling beleidsplan openbare verlichting 2016-2023 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met

Nadere informatie

Gemeente Schinnen. Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul

Gemeente Schinnen. Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul Gemeente Schinnen Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul 10 Mei 2016 Agenda 1. Huidige beheerder 2. Huidige werkzaamheden 3. Huidige beleids-uitgangspunten 4. Huidige situatie 5. Doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017

Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017 Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017 Gemeente Leudal September 2012 1 Pagina van 65 Documentnummer: 1 Documentversie: Definitief Datum: 12 september 2012 Pagina 2 van 65 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting...

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Gemeente Stein. Beleidsplan Openbare Verlichting

Gemeente Stein. Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Stein Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Maart 2010 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Samenvatting... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Beleidspunten... 4 2.3 Financiën... 5 3 Evaluatie uitvoering

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Programma : Wonen Voorstelnummer : 17.04 Info bij

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Beleidsplan OVL 2014 t/m 2018

Beleidsplan OVL 2014 t/m 2018 Beleidsplan OVL 2014 t/m 2018 Gemeente Roerdalen Oktober 2013 1 Pagina van 69 Documentnummer: 1 Documentversie: 1.0 Datum: 22 oktober 2013 Pagina 2 van 69 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 5 2 Samenvatting...

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9 Bijlage 2 Plan van Aanpak Duurzaamheid Gemeente Teylingen November 2011 Pagina 1 van 9 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Teylingen contactpersoon : Dhr. E. Schreve Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Maart 2013 Sector Stedelijk Beheer Wegen, Groen en Water 1. Aanleiding In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting

Beleidsplan Openbare Verlichting Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Nederweert 2016 t/m 2020 Juli 2016 1 Pagina van 38 Documentnummer: 1 Documentversie: 1.0 Concept Datum: 28 juli 2016 Opsteller: Jac Broens Pagina 2 van 38 Voorwoord

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 10 december 2014 Deze bijlage behoort bij het Beleidsplan Openbare Verlichting Deurne. Colofon Beleidsplan

Nadere informatie

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede Bureau Openbare Verlichting Lek - Merwede Traject Beleidsplan 2017-2026 Beheerplan 2017-2026 Uitvoeringsplannen 15 juni 2017 presentatie Beleids- en Beheerplan 2 Doel beleidsplan Genereren kwaliteit Openbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Beleidsplan OVL 2013 t/m Gemeente Gulpen-Wittem

Beleidsplan OVL 2013 t/m Gemeente Gulpen-Wittem Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017 Gemeente Gulpen-Wittem Januari 2013 1 Documentnummer: 1 Documentversie: Definitief Datum: 7 januari 2013 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting...5 2 Beleidsaspecten...10

Nadere informatie

Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017. Gemeente Eijsden-Margraten. Juli 2012. 1 Pagina van 68

Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017. Gemeente Eijsden-Margraten. Juli 2012. 1 Pagina van 68 Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017 Gemeente Eijsden-Margraten Juli 2012 1 Pagina van 68 Documentnummer: 1 Documentversie: Concept Datum: 31 juli 2012 Pagina 2 van 68 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Gemeente Venlo. Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021

Gemeente Venlo. Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021 Gemeente Venlo Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021 Definitief 07112011 Documentnummer: ADV07112011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Huidig beleid & huidige situatie 8 1.1 Huidig Beleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: 10 Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 Datum voorstel: 14 januari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: Opsteller: J. van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: 27-6.1 Onderwerp: Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies: 1. In te stemmen met

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 17 juni 2015 Colofon Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Deurne Toine Schoester en Willem Beckers Eric Vos e.vos@infra-lux.eu

Nadere informatie

BELEIDSPLAN OVL 2014 T/M 2018

BELEIDSPLAN OVL 2014 T/M 2018 BELEIDSPLAN OVL 2014 T/M 2018 Ziut in opdracht van de Gemeente Schouwen-Duiveland september 2014 2 BELEIDSPLAN OVL 2014 T/M 2018 Ziut in opdracht van de Gemeente Schouwen-Duiveland september 2014 Opgesteld

Nadere informatie

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Datum: 19 mei 2016 Status: definitief Samenvatting In deze rapportage worden

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat Fietspad/wandelpad Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties >> Als het gaat om energie en klimaat Kenmerken van de weg Het fietspad wordt gebruikt voor woon-, werken schoolverkeer. Het pad is 3

Nadere informatie

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting gemeente Bunnik 1 Notitie vervanging openbare verlichting In deze bijlage wordt meer en gedetailleerder informatie gegeven over de vervanging van een groot deel van de openbare verlichting in de gemeente

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek Startnotitie beleidsplan en beheerplan 2015-2024 gemeente Goeree-Overflakkee Vught, Apeldoorn, Leek Lux-Groep T 073 6840445 F 073 6840446 Versie: V2_0 Status: definitief 7 december 2014 Postbus 2200 5260

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2018 Voorstel: 1. Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2018 vaststellen 2. Instemmen met financiering van het Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode Datum: 28-1-14 Onderwerp Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode 2014-2018 Status Besluitvormend Voorstel Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 vast te stellen als geactualiseerde

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 Reg.nummer: 2016/052071 1. Inleiding Er is geen domein in de openbare ruimte waar de technologische ontwikkelingen zo snel gaan als bij de

Nadere informatie

!!!! " #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2!

!!!!  #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2! " #$%&'( ) * +$%&$, ) +# * $%&'( $%&$, - $%&'( *# $%&$, *.$%&'( # $%&$, * /$%&'( # - 00 )+- #* * ** # $%&'( #. % 1 2 1 ) #+2 2 . $%&$, # * 3 3 #* )$%&4& + - * #. 0* * 0)$%&$, +.* # 56 # * ) + # - ** #

Nadere informatie

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas)

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas) Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel G14.1166 portefeuillehouder opgesteld door Reg i strat ien ummer G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES Bijlage 3 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI-16-00176 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Agendapunt 18. Raadsvoorstel- 2016-49 nummer Voorstel: van +/- 416.000,- toe te

Nadere informatie

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting 2014-2024 Eric Vos, Infra-lux. Stand van zaken t.o.v. Beleidsplan 2004: 2 begrotingsposten: - Exploitatie(klein onderhoud): 160.000,- waarvan 60.000,- energiekosten

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0010588* 15.0010588 Commissievergadering: 1-9-2015 Voorstel:. Agendapunt:. Onderwerp Aanpassen openbare verlichting naar LED Datum 19 augustus 2015

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 12 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel Samenvatting Er

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Datum voorstel: 16 december 2015 Vergaderdatum: 26 januari 2016 Registratienr.: Opsteller: Jeroen van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Monitoring Energieakkoord Snel gids Invullen monitoringslijst Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Inleiding In het Energieakkoord dat in 2013 is ondertekend door ruim veertig

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 september 2013 Agendapuntnummer : XII, punt 5 Besluitnummer : 1049 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Beleidsplan

Nadere informatie

Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth (periode 2012 t/m 2014).

Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth (periode 2012 t/m 2014). Reg.nr. Z.11462 INT.12645 Pagina 1 van 12 Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth 2011-2020. (periode 2012 t/m 2014). Datum; 05 november 2015 Redactie; R.M.J. Jacobi, Afd. Ruimte &Samenleving,

Nadere informatie

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers.

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers. Aan de Raad. No. : 9/1 Muntendam : 30 januari 2014 Onderwerp : Vaststellen Meerjarenplan Openbare verlichting 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Energieakkoorddoelstellingen. openbare verlichting: stand van zaken. Dyana Loehr 29 januari 2015 Dyana.Loehr@rws.nl

Energieakkoorddoelstellingen. openbare verlichting: stand van zaken. Dyana Loehr 29 januari 2015 Dyana.Loehr@rws.nl Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting: stand van zaken Dyana Loehr 29 januari 2015 Dyana.Loehr@rws.nl SER Energieakkoord voor Duurzame groei: Doelen: Gemiddeld 1,5% energiebesparing per jaar

Nadere informatie

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL)

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Inleiding De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en de sociale veiligheid op

Nadere informatie

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA Versie 2.1 Datum 25-02-2017 SAMENVATTING De gemeente Renkum heeft een oud areaal en wil dit moderniseren. De gemeente wil een opdrachtnemer voor

Nadere informatie

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Gemeente Hardenberg Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Document 228775 kenmerk: Hardenberg, 4 oktober 2011, Wat willen

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Voerendaal 2016 t/m 2020

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Voerendaal 2016 t/m 2020 Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Voerendaal 2016 t/m 2020 Colofon Titel: Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Voerendaal 2016 t/m 2020 Eigenaar: Gemeente Voerendaal Bezoekadres: Telefoon:

Nadere informatie

Themamiddag Duurzame Openbare Verlichting 27 augustus 2012

Themamiddag Duurzame Openbare Verlichting 27 augustus 2012 Themamiddag Duurzame Openbare Verlichting 27 augustus 2012 WELKOM in s-hertogenbosch Wethouder Ruud Schouten Piet van de Hoef, Hoofd afdeling Realisatie en Beheer Themamiddag Agentschap.nl: bestuurlijke

Nadere informatie

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug De Kruijter Openbare Verlichting oktober 2013 Colofon Project: Openbare Verlichting Led Pilot Kom Noord gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever:

Nadere informatie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 13G200387 PORT.HOUD: Oude Alink ONDERWERP: Uitvoeringsplan openbare verlichting. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of

Nadere informatie

SER Energieakkoord voor Duurzame groei:

SER Energieakkoord voor Duurzame groei: Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting: stand van zaken Dyana Loehr 29 januari 2015 Dyana.Loehr@rws.nl SER Energieakkoord voor Duurzame groei: Doelen: Gemiddeld 1,5% energiebesparing per jaar

Nadere informatie

CityTec Ketenanalyse. Energiebesparing. Gebruik LED bij openbare verlichting

CityTec Ketenanalyse. Energiebesparing. Gebruik LED bij openbare verlichting CityTec Ketenanalyse Energiebesparing Gebruik LED bij openbare verlichting Status: Final Datum van uitgifte: 01-08-2015 Datum van ingang: 01-08-2015 Versienummer: 1.0 Copyright CityTec Voor nadere informatie:

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Ridderkerk

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Ridderkerk Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Ridderkerk 2012-2021 Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk Opgesteld door: Infra-Lux bv Datum: 25 april 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting...5 1. Inleiding...8

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 13/2014 Datum : 16 januari 2014 B&W datum : 16 januari 2014 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Openbare verlichting Aanleiding Naar aanleiding van toezeggingen

Nadere informatie

Beheerplan. Openbare Verlichting. Gemeente Oldebroek 2015-2019

Beheerplan. Openbare Verlichting. Gemeente Oldebroek 2015-2019 Beheerplan Openbare Verlichting 2015-2019 Versie: 4_0 Status: definitief 07 oktober 2015 Colofon Beheerplan 2015-2019 Berry de Kruijff BdKruijff@oldebroek.nl Frans Hoogenraad fhoogenraad@oldebroek.nl Versie:

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg Evaluatie Beleidsuitgangspunten Openbare Verlichting Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Cluster Beheer en ontwikkeling Openbare Ruimte Nobra Technisch Adviesbureau B.V. Bunderstraat

Nadere informatie

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren Ontwikkelen Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Haren Programma 15/20 januari 2015: 19.30 uur: Welkomstwoord wethouder M. Sloot 19.35 uur: Presentatie Henk Ensing 20.05 uur: Pauze/invullen enquête

Nadere informatie

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Colofon Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Opdrachtgever bestuursdienst Ommen-Hardenberg Opdrachtnemer Infra-lux BV Opgesteld door A.R. Gijzel Intern

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Gulpen-Wittem 2

Inhoudsopgave. Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Gulpen-Wittem 2 Beleidsplan Openbare Verlichting november 2007 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Samenvatting... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Beleidspunten... 6 2.3 Financiën... 7 3 Evaluatie beleid 2000-2007... 9 3.1 Verlichtingsmiddelen...

Nadere informatie

Doel: Nieuw beleid voor openbare verlichting in de gemeente Valkenburg aan de Geul per

Doel: Nieuw beleid voor openbare verlichting in de gemeente Valkenburg aan de Geul per Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 oktober 2016 Agenda nr: Onderwerp: Openbare verlichting gemeente Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel:

Nadere informatie

Visie-document Verlichting van de openbare ruimte Aalten

Visie-document Verlichting van de openbare ruimte Aalten Visie-document Verlichting van de openbare ruimte Aalten Visie-document Verlichting openbare ruimte Gemeente Aalten uitgave oktober 2009 Inhoud Samenvatting... 3 Leeswijzer... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Afwegingskader

Nadere informatie

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL 80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Led - T5 Adapters / EcoTL ILP-International BV www.ilp-international.com mei 2013 INLEIDING Nu-Air Ventinox

Nadere informatie

Doel: Nieuw beleid voor openbare verlichting in de gemeente Valkenburg aan de Geul per

Doel: Nieuw beleid voor openbare verlichting in de gemeente Valkenburg aan de Geul per Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 8 november 2016 Onderwerp: Openbare verlichting gemeente Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Nieuw beleid

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 t/m 2022. Gemeente Bergen. Januari 2013. 1 Pagina van 67

Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 t/m 2022. Gemeente Bergen. Januari 2013. 1 Pagina van 67 Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 t/m 2022 Gemeente Bergen Januari 2013 1 Pagina van 67 Documentnummer: 1 Documentversie: 1.2 Definitief Datum: 24 april 2013 Pagina 2 van 67 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 28 mei 2015 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2019 Registratienummer: 15int01566 Casenr: 15.00616 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Bestuurlijke Samenvatting. Beleidsplan Openbare Verlichting

Bestuurlijke Samenvatting. Beleidsplan Openbare Verlichting Bestuurlijke Samenvatting Beleidsplan Openbare Verlichting 2 Inleiding Openbare verlichting is belangrijk voor de leefbaarheid, de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid. Een goede verlichting is

Nadere informatie

CityTec Ketenanalyse. Energiebesparing. Onderdeel dynamische openbare verlichting op gelijkspanning

CityTec Ketenanalyse. Energiebesparing. Onderdeel dynamische openbare verlichting op gelijkspanning CityTec Ketenanalyse Energiebesparing Onderdeel dynamische openbare verlichting op gelijkspanning Status: Final Datum van uitgifte: 01-08-2015 Datum van ingang: 01-08-2015 Versienummer: 1.0 Copyright CityTec

Nadere informatie

Beleidsplan Verlichten Openbare Ruimte. Gemeente Dinkelland

Beleidsplan Verlichten Openbare Ruimte. Gemeente Dinkelland Project: Beleidsplan Verlichten Openbare Ruimte Opdrachtgever: Gemeente Dinkelland Behoort bij de besluit van de raad van de gemeente Dinkelland van. 2015, nr. Mij bekend, de griffier, mr. O.J.R.J. Huitema

Nadere informatie

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN!

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! WELKOM, LED verlichting is de toekomst LED-verlichting biedt ons vandaag de dag ongekend veel mogelijkheden om een natuurlijke

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting (MIP 1201)

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting (MIP 1201) *ZE93DF127ED* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Aan de Raad No.ZA.13-21769/DV.13-179, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 april 2013 Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting

Nadere informatie

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

Verantwoord Verlichten. Roger van Ratingen, Consultant Ziut

Verantwoord Verlichten. Roger van Ratingen, Consultant Ziut Verantwoord Verlichten Roger van Ratingen, Consultant Ziut Beleid: sociaal veilige openbare ruimte Uitvoering: Meer blauw op straat. Reflectie: Meer blauw op straat. Inhoud verbinden van beleid en uitvoering

Nadere informatie

Laat uw lichtmasten promoveren

Laat uw lichtmasten promoveren Laat uw lichtmasten promoveren De besparing kan nu beginnen Adviesrapport verlichting sportvereniging Documentversie: 1.2 Datum: 22 maart 2016 Contactpersonen: Harold ter Avest, harold@ltg-europe.com 06-43999155

Nadere informatie

SER Energieakkoord voor Duurzame groei

SER Energieakkoord voor Duurzame groei Energieakkoord-doelstellingen OVL en VRI s, Dyana Loehr, 10 september 2014 1 Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Dyana Loehr 10 september 2014 SER Energieakkoord

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting 2014 2018 Dhr. Aan de Wiel (GL) Implementatie LED verlichting: Er is in een convenant afgesproken dat

Nadere informatie

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Beleid Openbare verlichting (OVL) 2008-2020 Gemeente Stadskanaal Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Ca 12.000 ha Ca 34.000 inwoners 6 dorpen SMOAMV Stadskanaal ca 20.000

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting Hollands Kroon Duurzaam verlicht

Beleidsplan Openbare verlichting Hollands Kroon Duurzaam verlicht Beleidsplan Openbare verlichting 2016-2025 Hollands Kroon Duurzaam verlicht Richard Kuipers & Marjon Sueters december 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Wist u dat 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Waarom

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. Conventioneel Winst NOW! vergoeding LED Armaturen kopen hoeft niet meer Met NOW! bieden we u licht aan in de vorm van een service. U krijgt het beste licht voor uw

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij

Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij Openbare Verlichting Gemeente Aa en Hunze Periode 2011-2015 Bijlage 1 Mei 2016, Lieftink Advies INHOUDSOPGAVE Pagina 2 van 20 2 1. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

Energieakkoorddoelstellingen. openbare verlichting: Stand van zaken. Dyana Loehr 21 januari 2016 Dyana.Loehr@rws.nl

Energieakkoorddoelstellingen. openbare verlichting: Stand van zaken. Dyana Loehr 21 januari 2016 Dyana.Loehr@rws.nl Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting: Stand van zaken Dyana Loehr 21 januari 2016 Dyana.Loehr@rws.nl SER Energieakkoord voor Duurzame groei (2013) Basis voor breed gedragen, robuust, toekomstbestendig

Nadere informatie

OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal

OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal Drie vragen Waarom investeren in OVL? Wat kan een gemeente doen en wat kost dat? Hoe zorg je ervoor

Nadere informatie

veilig en energiezuinig) 2. Concept raadsbesluit

veilig en energiezuinig) 2. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 30 Onderwerp : Beleidsplan openbare verlichting Bijlage(n) : 1. Beleidsplan openbare verlichting

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00781 Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025

Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Doelmatige en Duurzame Openbare Verlichting Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Maasdriel 2016-2025 1 Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 2025 Opdrachtgever

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot Notitie Contactpersoon Jaap Oosterveen Datum 24 februari 2017 Kenmerk N001-1244553OOJ-pws-V01-NL 1 Inleiding Gemeente Leek is benaderd door wijkvereniging BRAVO. BRAVO behartigd de belangen voor de bewoners

Nadere informatie

Beleids- en Beheerplan Openbare Verlichting 2014 tot en met Gemeente Nieuwkoop

Beleids- en Beheerplan Openbare Verlichting 2014 tot en met Gemeente Nieuwkoop Beleids- en Beheerplan Openbare Verlichting 24 tot en met 28 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Beheer Openbare Ruimte oktober 24 Dhr. F. Lamfers In samenwerking met: Dhr. S.H. Buwalda Vastgesteld: december 24

Nadere informatie

Inventarisatie verlichting

Inventarisatie verlichting Inventarisatie verlichting Bedrijven Uitgevoerd Jeroen van Wijnen Onlangs heeft een van onze adviseurs uw bedrijf bezocht voor een inventarisatie van de verlichting. Het doel van dit bezoek is om meer

Nadere informatie

Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een

Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een kolencentrale, dan wordt indirect uitstoot van CO2 veroorzaakt. Dit

Nadere informatie