Verslag van een studie van Frans Roefs Werkgroep kloosterleven in Boxtel Februari Spaanse zusters in Boxtel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van een studie van Frans Roefs Werkgroep kloosterleven in Boxtel Februari 2004. Spaanse zusters in Boxtel"

Transcriptie

1 Verslag van een studie van Frans Roefs Werkgroep kloosterleven in Boxtel Februari 2004 Spaanse zusters in Boxtel

2 2

3 Spaanse Zusters in Boxtel... 4 De stichting en doelstellingen van de Obreras de la Cruz... 4 Waar werken de Obreras en hoeveel zijn er nog?... 7 Hoe zijn de eerste Spaanse Zusters in Boxtel terechtgekomen?... 8 Toeval of Goddelijke Voorzienigheid... 8 Kerkelijke Bureaucratie... 9 Spaanse meisjes tussen de twintig en vijfentwintig jaar oud komen naar Boxtel om daar een stuk bejaardenverzorging op zich te nemen Gewenning en inburgering in de periode van inwoning bij de Zusters Ursulinen Obreras woonachtig op Simeonshof van 1959 tot Steunpilaren voor de Obreras in Boxtel Vier meisjes uit Boxtel ingetreden bij de Spaanse Zusters Visitatierapport De Obreras de la Cruz in de plaatselijke pers Afscheid Mijn kennismaking met de Obreras, die nu nog in Boxtel wonen en werken Obreras de la Cruz doen een beroep op adoptiefouders voor kinderen in Bolivia Slotwoord

4 Spaanse Zusters in Boxtel Veel mensen zullen het niet weten, maar in Boxtel woont een gemeenschap van Spaanse zusters. Ze wonen in een eenvoudig huis op het adres Zandvliet nr. 63. In Boxtel spreekt men van Spaanse Zusters, maar zo noemen zij zichzelf natuurlijk niet. De congregatie waartoe de zusters behoren heet "Instituto secular Obreras de la Cruz" (seculier instituut Werksters van het Kruis). Wat zijn het voor zusters? Waarom kwamen ze naar Boxtel? De stichting en doelstellingen van de Obreras de la Cruz De eerste grondslag voor de stichting van de Obreras de La Cruz is gelegd in 1934 door Vicente Garrido Pastor in Moncada nabij Valencia. De stichting werd opgeschort tot 1935 vanwege de Spaanse burgeroorlog, waarbij honderden priesters en religieuzen zijn vermoord. Vicente Garrido Pastor Hieronder de historische feiten op een rij: De grondslag van het Instituut werd gelegd Het Instituut werd verheven tot Pia Unio ( Vrome Vereniging) Kerkelijke verheffing tot Seculier Instituut Obreras de la Cruz Pauselijk goedgekeurd per decreet " Decretum Laudis" (precies op de dag dat Vicente Garrido Pastor 50 jaar priester was) De Obreras de la Cruz zijn geen nonnen De Obreras zijn geen gewone nonnenorde. Ze zijn veel later gesticht dan de meeste andere ordes. Ze dragen gewone burgerkleding, "stemmig, eenvoudig, maar niet minder smaakvol en in een elegante eenvoud" zoals deken Broekman van de H.Hartparochie destijds schreef. Dat is al vanaf de oprichting het geval, heel modern voor die tijd, zeker naar Spaanse begrippen. Ze hebben dus niet het uiterlijk van nonnen en zijn het in de strikte zin van het woord ook niet. Ze wonen niet in kloosters, maar in eenvoudige burgerhuizen tussen de mensen of in de retraite-, vormings- of zorginstituten of de meisjespensions waar ze werkzaam zijn. Ik heb zelf ervaren, dat buren en kennissen er gemakkelijk binnenlopen. In de beginperiode van de Obreras in Boxtel gingen kinderen uit de buurt na school en in de vrije tijd vaak naar de zusters. Die kinderen hadden dan een goede oppas en de zusters leerden spelenderwijs wat Nederlands van de kinderen. De Obreras de la Cruz zijn begonnen als "Pia Unio" (vrome vereniging) en later door de kerk erkend als seculier instituut. Het is Pius XII geweest, die seculiere instituten erkend heeft als een officiële kerkelijke leefwijze. De zending van het instituut is het sociaal arbeidersapostolaat uitgeoefend waar ook ter wereld, en zijn devies komt tot uitdrukking in de woorden van de heilige Paulus: " de liefde van Christus drijft ons." Het onderstaand stukje uit: "constituties en decreten van het 2e Vaticaans oecumenisch concilie maakt de betekenis van het begrip 'seculier instituut' duidelijk. 4

5 Hoewel geen religieuze instellingen, betekenen de seculiere instituten toch een waarachtige en volledige, door de Kerk erkende beoefening van de evangelische raden in de wereld. Deze beoefening maakt mannen en vrouwen, leken en geestelijken die in de wereld verblijven, godgewijd. Daarom moeten dezen vooral de algehele wegschenking van zichzelf aan God in een volmaakte liefde op het oog hebben. De instituten zelf moeten de eigen en bijzondere aard, namelijk hun seculiere karakter, bewaren, om hun apostolaat in de wereld en als het ware vanuit de wereld doeltreffend en overal te kunnen uitoefenen. Voor de uitoefening van dit apostolaat zijn zij ontstaan. Zij moeten zich echter terdege ervan bewust zijn, dat zij zo'n grote taak niet op zich kunnen nemen, als de leden niet een zodanig zorgvuldige vorming ontvangen in de goddelijke en menselijke dingen, dat zij inderdaad een zuurdeeg zijn in de wereld tot kracht en groei van het lichaam van Christus. De bestuurders moeten derhalve ernstig zorg dragen voor de opleiding die de leden vooral geestelijk moeten krijgen en voor de bevordering van hun verdere vorming. De overeenkomst van een seculier instituut met een religieuze orde is dat de leden eveneens de geloften afleggen van armoede, maagdelijkheid en gehoorzaamheid. Sommige seculiere congregaties kennen geen geloften van armoede, bijvoorbeeld de Witte Paters. Het leven volgens geloften en de spiritualiteit leert men als postulant in een postulaat (stap 1) en vervolgens als novice in een noviciaat (stap 2). Postulaat en noviciaat zijn gevestigd in het Spaanse Valencia. Het moederhuis, tevens retraitehuis is gevestigd in Moncada. Hieronder een afbeelding van dit moederhuis, het enige huis van de Obreras, dat een echt klooster genoemd kan worden. 5

6 Religieus leven De Obreras leven vanuit een sterke religieuze inspiratie. Centraal staat hierbij hun patrones, Maria, Moeder van Zeven Smarten. Op de voorpagina ziet u hiervan een afbeelding. Ze leggen er de nadruk op, dat ze geen reguliere orde zijn, maar een lekenorde, die zich verbonden hebben aan een godgewijd leven in de wereld onder de mensen en voor de mensen, waar dan ook. Ze hebben mij verzekerd, dat ze beslist niet in een klooster zouden willen leven, ook al hebben ze wel de geloften van armoede, maagdelijkheid en gehoorzaamheid afgelegd. Als je bij de Obreras op bezoek bent heb je echt niet het idee, bij zusters op bezoek te zijn. Ze zijn huiselijk en gastvrij. Allerlei mensen en met name kinderen lopen gemakkelijk binnen, ook in hun intiem kapelletje, ingericht in de garage. Dit kapelletje in hun garage heeft kortgeleden enige uitbreiding ondergaan en is nu een echte kapel. Ze ziet er sober, maar stijlvol uit en nodigt uit tot rust en meditatie. Twee keer per dag trekken de Obreras er zich terug om te mediteren, een rozenhoedje te bidden, de specifieke gebeden te zeggen van de Obreras de la Cruz. Dagelijks worden de zeven smarten van Maria meerstemmig in het Spaans gezongen. Eenmaal per maand is er een eucharistieviering. Heel belangrijk vindt men bijbellezing. Momenteel volgen de Obreras, samen met een aantal Zusters Oblaten uit Boxtel een bijbelcursus. Men tracht de bijbel te verstaan vanuit de historische context en te vertalen naar het heden. De kapel, die is ingericht in het huis van de Obreras de la Cruz, Zandvliet 63 in Boxtel. Foto van Piet Rood, lid van de fotowerkgroep van de heemkundekring van Boxtel 6

7 Waar werken de Obreras en hoeveel zijn er nog? De Obreras de la Cruz zijn verspreid over zes landen. Spanje 40 huizen Parochiepastoraat, gezondheidszorg, onderwijs, retraite- en opvanghuizen, vorming van personen, die in het leven een verantwoordelijke taak op zich nemen Bolivia (reeds meer dan 40 jaar) 5 huizen parochiepastoraat, een EHBO-post, hulp aan studerende en werkende jongeren, een ziekenhuis, een school, vormingscentrum in San Ramon voor vrouwelijke verantwoordelijken met een belangrijke sociale taak, begeleiding van boerengemeenschappen Chili (reeds meer dan 40 jaar) 4 huizen Vormingshuis voor meisjes die willen intreden, parochiepastoraat, gezondheidszorg, EHBO Nederland (reeds meer dan 46 jaar) 1 huis Pastoraal werk voor bejaarden, werk in de zorgsector en vrijwilligerswerk Rome 1 huis Huis voor pelgrims en parochiewerk (reeds meer dan 38 jaar) Afrika (Ruanda) aids-voorlichting In ontwikkeling Het totale aantal leden over de hele wereld is volgens de laatste gegevens in , het aantal meewerkende leden is 549. In Spanje en Nederland loopt het aantal terug. In ontwikkelingslanden is er sprake van groei. Naast het werk in het verzorgingshuis Simeonshof hebben de Obreras vroeger ook gewerkt in de opvang en begeleiding van Spaanse meisjes, die als gastarbeider te werk waren gesteld in de Nederlandse textielindustrie te Dordrecht, Haarlem en Hengelo. Ook verleenden ze facilitaire diensten in de Nuntiatuur (pauselijke ambassade) in den Haag. Momenteel zijn er nog vier Obreras in Boxtel. Één van hen, Marie-José Spijkers werkt als pastoraal medewerkster vooral in Simeonshof, maar ook wel in andere verzorgingshuizen. Een andere, Anne- Marie Oonincx, afkomstig uit Oisterwijk, werkt in de thuiszorg. Felisa Garcia, van Spaanse afkomst, heeft altijd met hart en ziel in de bejaardenzorg gewerkt en doet dit nu nog als vrijwilligster. Anita Collado, eveneens een Spaanse, is één van de Obreras geweest, die zich hebben ingezet voor de opvang van Spaanse meisjes. Verder verzorgen de Obreras nog enige Spaanse conversatielessen. Coöperadores Coöperadores (meewerkende leden) zijn mensen, die leven volgens de geest van de Obreras, maar dan vanuit hun werk en hun thuissituatie, al of niet gehuwd. De priester die momenteel op gezette tijden de eucharistieviering verzorgt bij de Obreras behoort ook tot de Coöperadores. De meewerkende leden komen bij de Obreras regelmatig op bezoek voor gebed of een themabespreking. Als Coöperador treedt men niet zo op de voorgrond. Veel mensen uit hun omgeving zijn er zelfs niet van op de hoogte. 7

8 Hoe zijn de eerste Spaanse Zusters in Boxtel terechtgekomen? De Spaanse zusters zijn in 1958 naar Boxtel gehaald om te gaan werken in het pas gebouwde bejaardenhuis Simeonshof tegenover de H.Hartkerk. Ze waren in zekere zin gastarbeiders met een legale status. Hoe is dat zo gekomen? We gaan in de geschiedenis terug naar In dat jaar kwam er in Boxtel een nieuwe parochie, de H.Hartparochie, met een nieuwe parochiekerk, de H.Hartkerk. In die tijd had een parochie een veel belangrijkere sociale en culturele functie dan tegenwoordig het geval is. Er was een zekere rivaliteit tussen de oude centrumparochie en de nieuwe parochie. Wat de ene parochie had wilde ook de andere hebben. Zowel de Petrusparochie in het oude centrum van Boxtel als de H.Hartparochie (Breukelen) waren reeds vanaf 1953 bij de gemeente aan het touwtrekken over de keuze van een terrein voor een modern centrum voor bejaardenzorg. Duinendaal (het St. Annagesticht) en het Hofje aan de Markt waren sterk verouderd. De H. Hartparochie heeft deze strijd gewonnen. Deken Broekman heeft aan de totstandkoming van het nieuwe bejaardenhuis, Simeonshof, een zeer belangrijke bijdrage geleverd. Er kwam in de gemeenteraad een discussie over de keuze van de doelgroep: Welgestelde bejaarden uit Boxtel en omgeving of bejaarde mensen uit Boxtel ongeacht inkomen. Voor dit laatste werd in principe gekozen. Aanvankelijk waren de tarieven nochtans van dien aard, dat het voor Boxtelse ouderen met een klein pensioentje toch te duur werd. Het tehuis had dus in het begin een elitair karakter. In de jaren 60 werden in Nederland de sociale voorzieningen langzamerhand beter, zodat de zorg ook voor gewone Boxtelse mensen betaalbaar werd. Om de exploitatielasten zoveel mogelijk te beperken ging deken Broekman op zoek naar zusters, die de bejaardenzorg op zich zouden kunnen nemen. In Boxtel en ook in de rest van Nederland hadden de bestaande congregaties hun handen al vol aan onderwijs en aan verzorging. Bovendien begon in die tijd het aantal roepingen al wat terug te lopen. Ignatius Broekman, pastoor van de H.Hartparochie van 1937 tot 1960 Toeval of Goddelijke Voorzienigheid In de jaren vijftig was het toerisme naar Spanje in opkomst. Ook deken Broekman ging wel eens met een Eindhovense collega richting het warme zuiden. Zo ook in de zomer van Zie hier het relaas van de Boxtelse pastoor over zijn ervaringen op het station van San Sebastian, waar zij een afspraak hadden met een zekere Fernandez de Herrera: We arriveerden om circa negen uur in de avond, zochten naar onze Fernandez die ons naar ons hotel zou brengen. Maar er was niemand op het station aanwezig. Daar stonden we dan: geen contact, geen hotel en we kenden geen Spaans. En zo stonden we dan op het trottoir in de buurt van een hotel waar we wegens plaatsgebrek waren afgewezen, de koffers naast ons, min of meer moedeloos te overleggen wat we moesten doen. En daar komt een geestelijke op ons af, die vanwege onze taal en koffers het vermoeden kreeg dat wij Nederlanders waren en hij vroeg ons in het Duits of hij iets voor ons kon doen. Een Spaanse priester die een vreemde taal spreekt is een zeldzaamheid. Onze redder in nood kende Duits omdat hij twee jaren in Nederland had doorgebracht op studie bij de Duitse Jezuïeten in Valkenburg. Hij bracht ons naar een goed pension en ging drie dagen met ons op stap. Zijn naam was Fidelis de Bolinaga. In die tijd heette zoiets niet geluk, maar Goddelijke Voorzienigheid. Na terugkeer in Nederland hield Broekman schriftelijk contact met Fidelis, ook over zijn zoeken naar een zusterorde voor het nieuwe bejaardenhuis. Twee jaar later, in 1957, werd hij door de Spaanse priester uitgenodigd met 8

9 de boodschap: 'Sie können ihre Schwestern haben". Hij had namelijk een Spaanse zusterorde, de Obreras de la Cruz, bereid gevonden om naar Nederland te komen. Vreemd was dat niet in die tijd. In Spanje waren er ten tijde van Franco veel roepingen en Spaanse religieuzen zwermden uit naar de gehele wereld, met name naar het Spaans sprekende deel van Zuid-Amerika. De katholieke geestelijkheid genoot veel voorrechten, veel meer dan vóór de tijd van Franco. Kerkelijke Bureaucratie Het is interessant om eens te kijken hoeveel briefwisseling er aan vooraf is gegaan, voor de kerkelijke instanties de formele goedkeuring konden geven. In het archief van het Bossche bisdom is deze correspondentie bewaard gebleven. Hieronder ziet u de brief, die deken Broekman op 5 november 1957 heeft gericht aan Monseigneur Mutsaers, de toenmalige bisschop van het bisdom den Bosch. Broekman schrijft, dat hij van Vicente Garrido Pastor, de stichter van de congregatie van Obreras de la Cruz, de toezegging heeft gekregen dat een zestal zusters naar Nederland zou mogen vertrekken en dat ze voorlopig gehuisvest zouden mogen worden in het klooster van de Ursulinen. 9

10 Zes dagen later reeds schrijft Mgr. Oomens namens de bisschop terug. In die tijd schreef de bisschop zelf niet! Hij keurt het goed dat de zusters naar Boxtel komen, maar schrijft dat er nog wat formaliteiten geregeld moeten worden: een testimonium (getuigschrift) van de bisschop in Spanje waaronder de zusters ressorteren en een officieel verzoek tot vestiging in Boxtel vanuit de leiding van de congregatie. Brief van Mgr. Oomens aan deken Broekman BISDOM s-hertogenbosch VICARIS-GENERAAL Telefoon s-hertogenbosch, 11 november 1957 Ambts-postrekening Privé-Postrekening Hoogeerwaarde Heer I.C.M. Broekman Deken en Pastoor H.Hart van Jezus te Boxtel Hoogeerwaarde Heer, In antwoord op uw schrijven d.d. 5 november 1957, waarin u Ons mededeelde, dat een nieuwe Spaanse zustercongregatie zich bereid verklaard heeft de zorg voor het te Boxtel in aanbouw zijnde bejaardenhuis op zich te nemen, delen wij U mede, dat Wij bereid zijn de betreffende zusters een voorlopig verlof tot vestiging in Ons Bisdom te verlenen. Wij verzoeken U echter om een testimonium te doen toekomen van de betrokken Spaanse Bisschop (d.w.z. de Bisschop in wiens diocees het Moederhuis van de Congregatie gelegen is) tezamen met een officiële aanvrage van de zusters, om zich in ons bisdom te mogen vestigen. Eerst wanneer deze documenten zijn overlegd, kan aan de zusters een officieel vestigingsverlof gegeven worden. Met de meeste hoogachting, Vicaris Generaal v.d. Bisschop van s-hertogenbosch 10

11 Dan ligt de zaak drie maanden stil. Waarschijnlijk is er toen achter de schermen overlegd. Op 7 februari 1958 stuurt de pro-vicaris generaal van Valencia, Dr. Hanoratus Ribas een brief naar de bisschop van den Bosch, monseigneur Mutsaers. Een pro-vicaris-generaal is een plaatsvervanger van een bisschop. Hij wist waarschijnlijk, dat Mgr. Mutsaers geen Spaans zou kunnen lezen en gebruikte derhalve de officiële kerkelijke taal, het Latijn. Zijn brief is in 2003 vertaald door Wim Aarns, classicus, ex-lid van de kloosterwerkgroep. De pro-vicaris generaal schrijft, dat Vicente Garrido Pastor toestemming verleent om de Obreras in Boxtel apostolaatswerk te laten verrichten. Vicente Garrido Pastor wordt hier voorgesteld als penitentiair kanunnik van het aartsbisdom en stichter en geestelijk leider van de zusterorde Societas Amor Christi, de gemeenschap tot liefde voor Christus. Kanunnik is een kerkelijke functie, die in onbruik is geraakt. Kanunniken waren in dienst van parochie of bisdom, genoten een prebende, d.w.z. een vaste bron van inkomsten van de kerk, hadden vrij veel volmachten, zorgden voor het beheer van gebouwen en financiën, voor de eredienst en het reciteren of zingen van de getijden in de kanunnikenbanken. Zij waren ofwel regulier kanunnik, d.w.z. legden de kloostergeloften af en leefden samen volgens een bepaalde regel, of ze waren seculiere (wereldlijke) kanunniken en legden dan geen geloften af. Boxtel had vroeger seculiere kanunniken. Een penitentiair kanunnik had in een bisdom een bijzondere functie. Hij had volmacht om "bijzondere zonden" te vergeven. Wat voor zonden zouden dit zijn? Hierover heb ik geen informatie gevonden. EXCME. AC RVDME. DOMINE Vincentius Garrido Pastor, Cononicus Poenitentiarius S.E. Metroppolitanae Valentinae in Hispania, ac Piae Unionis Societas Amor Christi Operariarum Crucis fundator, maxima cum reverentia vestrae E.R. EXPOSUIT: Libenter studioseque ab infrascripto audita postulatione a R. Ignatio Broekman facta sedulo invigilanti rectae animarum institutioni, ac vestro placito per ipsius testimonium Ignatii cognito, ut in Boxtel ad apostolatus laborem evolvendum degant Operariae Crucis in Diocesi Valentina die 28 Iunii anni 1940 institutae nuncque temporis 40 domocenacula habentes in novem Dioecesibus Hispaniae conditas, assensum gratissimo animo praebet ut predictae Operariae Crucis in Boxtel degere valeant ad numus apostolatus ad implendum, postulans humiliter ut benigne a vestra E. excipiantur desideransque quod magnum in Dei laudem et salutem animarum fructum afferant. Valentina, 7 februarii, 1958 Aan Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. W. Musaers, Bisschop.-HERTOGENBOSCH 11

12 Vertaling door Wim Aarns van de Brief van de Pro-Vicaris Generaal van Valencia, Dr. Hanoratus Ribas aan Mgr. W. Mutsaers, Bisschop van s-hertogenbosch. Aan Mgr. Mutsaers Hoogwaardige Excellentie, Vincentius Garrido Pastor, penitentiair kanunnik van het aartsbisdom Valentia (Sp) en stichter van de Vrome Vereniging "Societas Amor Christi" de werksters van het Kruis, verklaart met verschuldigde eerbied: Van ondergetekende hoorde ik van het verzoek, gedaan door de eerwaarde heer Ignatius Broekman, oprecht bezorgd voor de juiste opleiding van de mensen en van uw instemming zoals ik hoorde van Ignatius zelf, om Werksters van het Kruis naar Boxtel te halen om apostolaatswerk te verrichten. Deze werksters werden op 28 juni 1940 gesticht in het bisdom Valentia en zijn op dit moment al gevestigd in 40 huizen, verspreid over negen bisdommen in Spanje. Hij verklaart dat hij gaarne en met grote genegenheid en met groot gevoel van dankbaarheid toestemming verleent dat genoemde Werksters van het Kruis in Boxtel komen wonen om hun apostolaatswerk te verrichten. Ik moge U verzoeken om ze welwillend op te nemen daarbij de wens uitend dat ze tot Gods lof en het heil der zielen rijke vrucht mogen dragen. Valencia, 7 februari 1958 Pro-Vicaris Generaal Dr. Hanoratus Ribas (de brief is mede ondertekend door Vicente Garrido Pastor) 12

13 Twee maanden later, op 15 april 1958, komt de reactie van het bisdom op deze brief. De kogel is door de kerk. De Bossche vicaris schrijft aan deken Broekman, dat de Pia Unio "Societas Amor Christi operarium Crucis" een succursaalhuis in de Boxtelse parochie mag oprichten. Een Pia Unio is een kerkelijk-juridische term voor een vrome vereniging, geen echte kloosterorde. Hierover verderop meer. Een succursaalhuis is een soort nevenvestiging. De zusters werden immers voorlopig ondergebracht bij de zusters Ursulinen. BISDOM s-hertogenbosch VICARIS-GENERAAL Telefoon s-hertogenbosch, 15 april 1958 Ambts-postrekening Privé-Postrekening Hoogeerwaarde Heer I.C.M. Broekman Deken en Pastoor H.Hart van Jezus te Boxtel Hoogeerwaarde Heer, Gelet op het schrijven van Mgr. Vincentius Garrido Pastor d.d. 7 februari 1958 hebben Wij aan de Pia Unio Societas Amor Christi Operarium Crucis thans definitief verlof verleend, om binnen de grenzen van uw parochie een succursaalhuis op te richten ter huisvesting van de zusters, die zich in het nieuwe in aanbouw zijnde bejaardencentrum met de zorg voor de ouden van dagen zullen belasten. Een afschrift van Ons schrijven aan Mgr. Garrido Pastor doen Wij bij deze aan U toekomen ter bewaring in Uw parochiearchief. Tevens sluiten Wij hierbij drie exemplaren in, die bestemd zijn voor Mg. Garrido Pastor en voor de Algemene Overste. U gelieve voor de doorzending naar Spanje zorg te dragen, daar het juiste adres van Mgr. Garrido Pastor en van het Moederhuis Ons onbekend is. Met de meeste hoogachting, Vicaris Generaal v.d. Bisschop van s-hertogenbosch 13

14 Aan de brief aan de deken is een Latijnse brief toegevoegd, gericht aan Vicente Garrido Pastor. Mgr. Oomen beschikte niet over het adres van de Spaanse priester en vraagt deken Broekman de brief door te sturen naar Vicente Garrido Pastor, zodat ook deze beschikt over de officiële goedkeuring voor de vestiging van een zestal zusters in Boxtel. Het Latijn van Mgr. Oomen is aanmerkelijk beter dan dat van Vicente Garrido pastor en bevat veel kerkelijk-juridische termen. De vicaris vraagt nog wel om de constituties, ofwel de statuten van de orde. De in het Latijn gestelde brief van de Vicaris-Generaal van de bisschop van den Bosch aan Vicente Garrido Pastor, bevattende de goedkeuring van de vestiging van Obreras de La Cruz in Boxtel. 14

15 Vertaling van Wim Aarns van de in het Latijn gestelde brief van de Vicaris-Generaal van de bisschop van den Bosch aan Vicente Garrido Pastor, bevattende de goedkeuring van de vestiging van Obreras de La Cruz in Boxtel. s-hertogenbosch, 15 april 1958 De Zeereerw. Heer Vincentius Garrido Pastor Penitentiar Kanunnik van Zijne Excellentie de Aartsbisschop van Valentia (Sp) Zeereerwaarde heer, Gelet op uw verzoek in uw brief van 7 februari 1958 verlenen wij bij dezen in overeenstemming met canon 497 van de Codex I. C. (van het canoniek Recht) toestemming aan de Vrome Vereniging "Societas Arnor Christi - Werksters van het Kruis - om in de parochie van het H.Hart te Boxtel, bisdom Den Bosch, een nieuw klooster op te richten voor die religieuzen die de zorg op zich zullen nemen voor bejaarde mannen en vrouwen in een nieuw zorgcentrum dat te dien einde in genoemde parochie wordt gebouwd. We mogen u verzoeken te zijner tijd de Constituties van deze Vrome Vereniging naar ons Bisdom op te sturen. In afwachting hopen wij dat de nieuwe stichting van genoemde Vrome Vereniging van de Werksters van het Kruis in ons Bisdom tot bloei moge komen tot meerdere eer van God en het heil van de zielen rijke vrucht mag dragen. De steeds toegewijde dienaar in de Heer van Uwe Eerbiedwaardigheid. De Vicaris Generaal van het Bisdom 's-hertogenbosch 15

16 Op 10 maart 1958 stuurt deken Broekman een met de hand geschreven brief aan de Bossche vicaris. Hij schrijft, dat hij een Latijnse brief heeft ontvangen van het aartsbisdom Valencia en dat hij vermoedt, dat het de aanbeveling bevat van de zusters, waar het bisdom om had gevraagd. Waarschijnlijk heeft Broekman een kopie van de brief uit Spanje gekregen, die de vicaris al in februari had ontvangen. Brief van deken Broekman aan de Vicaris van den Bosch, d.d. 10 maart

17 Spaanse meisjes tussen de twintig en vijfentwintig jaar oud komen naar Boxtel om daar een stuk bejaardenverzorging op zich te nemen Dit zou een krantenkop kunnen zijn in juli Toen kwamen de eerste zes Spaanse zusters aan op het winderige station van Brussel. Met bleke gezichten van de kou zaten ze te wachten op de Boxtelse bestuursdelegatie, bestaande uit Deken Broekman, Jan de Bruin en mevrouw Van Santen. Mevrouw van Santen vertelde: 'Moeder Maria droeg een levensgroot kruisbeeld. Er kon dus geen twijfel aan bestaan, dit moesten wel de Obreras de la Cruz zijn, de werksters van het H. Kruis' Gelukkig was er een Duitse zuster bij, die als tolk kon fungeren, want niemand van deze meisjes sprak een woord Nederlands. In december 1958 kwamen er nog twee Spaanse zusters extra bij. 17

18 overgenomen uit het familiealbum van de Obreras de la Cruz in Boxtel vertaling van de geschreven tekst: 1 juni 1958 rondom onze stichter de zes Obreras, die naar Boxtel (Nederland) gaan, in de patio van het huis 'Madre de Dios' 18

19 Gewenning en inburgering in de periode van inwoning bij de Zusters Ursulinen De Obreras hebben het in het begin niet gemakkelijk gehad. Ze moesten wennen aan een heel andere cultuur, andere taal, andere keuken, andere gewoonten. Tot 2 februari 1959 hebben de Obreras bij de zusters Ursulinen gelogeerd en zich voorbereid op hun nieuwe taak. Deze collega's hebben hen uitstekend opgevangen. Ze hebben hun het eerste Nederlands geleerd, Nederlandse gewoonten, Nederlandse keuken enz. Zoals bekend dragen de Obreras geen kloosterhabijt. Dat vonden de Ursulinen toen erg storend. Mevrouw van Santen heeft bemiddeld en kwam met de Obreras overeen, dat ze een bruine overgooier zouden gaan dragen en daaronder een geruite blouse. Overigens onder luid protest, omdat immers de kracht van de Obreras ligt in het zich niet willen onderscheiden van andere mensen. Hier zien we toch het verschil tussen reguliere en seculiere religieuzen. Ook het fietsen moest geleerd worden. Dat gebeurde op geleende fietsen in de vroege zondagochtend in park Molenwijk. Nederlandse fietsen waren voor deze kleine Spaanse meisjes net een maatje te groot. Ze hadden ofwel blokken op de trappers nodig of ze gebruikten kinderfietsen. Het verzorgend werk hebben de Obreras geleerd door middel van stage in bejaardenhuis St. Jozefzorg te Tilburg. Het is voor de Spaanse zusters een hele overgang van het warme Spanje naar het koude en natte Nederland. Alles is wennen: de taal, de leefgewoonten, de Nederlandse keuken, het fietsen. Hieronder ziet u foto's uit de tijd, waarin ze bij de Ursulinen logeerden. Maria Asuncion Navarra Castillo, die de eerste directrice van simeonshof zou worden en deze functie tien jaar lang, tot september 1968 met toewijding zou vervullen Maria Josefa Castelló Bernabeu, tot aan haar terugkeer naar Spanje, in april 1979, hoofd van de huishoudelijke dienst Josefa Casar Fresquet Emilia Hernández Moliner Antoñita Pallarés Aquilar Aparo Lluch Ordinega 1958 De Spaanse zusters volgen ijverig Nederlandse les 19

20 De Obreras in de tuin van de Ursulinen samen met Vicaris van Gorp De eerste Obreras aan het handwerken bij de Zusters Ursulinen 20

21 Obreras woonachtig op Simeonshof van 1959 tot 1983 Op 2 februari 1959 was het dan zover. Simeonshof was gereed en kon voor het eerst echt bewoond worden. De zusters werden op een leuke manier ontvangen door het bestuur. Zij hadden gezorgd voor een grote kist sinaasappels en een bos rode tulpen. Ook kregen de zusters twee fietsen. Simeonshof in 1959 gereed voor bewoning In gebruikname van de keuken Inzegening van de kapel door deken Broekman De ingebruikneming van de eetzaal Zuster Clara, jarenlang beeldbepalend 21

22 In het jubileumboekje van Simeonshof 'Simeonshof, Sleutel naar Zorg', dat in 1999 is uitgekomen bij het veertigjarig bestaan van deze instelling liet mevrouw van Santen de volgende anekdoten noteren: In de eerste jaren verliep niet alles vlekkeloos. Toen heb ik mijn eerste grijze haren gekregen. Ik woonde dichtbij en als er iets was, belden de zusters mij op en moest ik komen om dingen op te lossen. Ik werd op een dag gebeld door een zuster die zei dat de fontanel van iemand was gesprongen. Tja, dan schrik je en spring je op je fiets om te gaan kijken. Toen bleek dat het ventiel van de verwarming was gesprongen. En een andere keer moest ik komen voor een dame die was overleden. Toen belden de zusters en vertelden dat ze haar hadden begraven. Toen ik wilde weten, waar in godsnaam, zeiden ze doodleuk: 'In de kelder'. Toen ik er kwam kijken, bleek de dame in kwestie keurig te zijn opgebaard." De zusters kregen op Simeonshof een eigen kloostertje, vormden daar een besloten gemeenschap en beschikten over een kapel. De bewoners en het personeel ontmoetten daar elkaar dagelijks tijdens de eucharistieviering, het lof op zondag en de repetities van het zusterskoor, waarvoor Piet Koelink zich muzikaal inzette. Het was op het oude Simeonshof echter klein en op den duur niet meer aangepast aan de eisen des tijds. Het was de omvorming van bejaardenpension naar verzorgingscentrum. In 1977 is het tehuis gerenoveerd. De bewoners en de Obreras hebben toen een tijdelijk verblijf gehad op Stapelen. Na de verbouwing kon verhuisd worden naar het vernieuwde Simeonshof. Tot 1983 stonden de Obreras dag en nacht klaar voor de bewoners. In 1983 kwam er een einde aan deze 24-uursdiensten van de zusters. Ze verhuisden naar een eenvoudige burgerwoning in de Bachstraat en vijf jaar later naar Zandvliet. Momenteel wonen daar nog vier Obreras, twee Nederlandse en twee Spaanse. 22

23 Steunpilaren voor de Obreras in Boxtel Mevrouw H. van Santen-de Jong Voor de Obreras de la Cruz hebben een aantal Boxtelse mensen veel betekenis gehad. In de eerste plaats natuurlijk deken Broekman, die tenslotte deze geweldige mensen hier naar toe heeft gehaald. Deze markante Boxtelaar is een biografie waard. Deze wordt (is) dan ook geschreven en wel door Wim Aarns. Verder moet mevrouw H. van Santen-de Jong in de annalen genoemd worden. Vanwege haar bijzondere inzet en liefdevolle betrekkingen met de zusters en de bejaarde bewoners werd zij ook wel de moeder van de Spaanse Zusters en van Simeonshof genoemd. Zij zorgde voor een goede opvang van de Spaanse Zusters, die wel wat gewenningsproblemen hebben gekend. Mevrouw van Santen maakte deel uit van het oprichtingscomité van Simeonshof (april 1954), waarin verder zitting hadden: Mevrouw A. C. van der Weijst, J. A. van Hal (landbouwer) en R. de Laat (timmerman). Iemand, die zich in het bijzonder heeft ingespannen voor de vestiging van Simeonshof en ook voor de introductie van de Obreras in Boxtel is de voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer J. van der Ligt. Hij heeft samen met deken Broekman zorg gedragen voor de tijdelijke huisvesting van de Spaanse religieuzen in het klooster van de Ursulinen. Hij is begin 1958 Mgr. Vicente Garrido Pastor in Spanje op gaan zoeken en heeft de formaliteiten geregeld tussen de Simeonsstichting en de stichter van de Spaanse zusterorde. Blijkbaar heeft hij veel vertrouwen opgeroepen. De Spaanse geestelijke vertelde hem: 'Ik heb in Nederland informaties over u ingewonnen. Ik vertrouw u volkomen. Als u de verantwoordelijkheid voor de zusters op u wilt nemen, hoeft er wat mij betreft niets op papier.' Eenmaal in Nederland aangekomen kregen de Obreras van van der Ligt les in de Nederlandse taal. Met veel waardering en respect sprak hij over hen: 'Hun toewijding en plichtsbesef bij de verzorging van de bewoners hebben in hoge mate bijgedragen aan de goede sfeer in het bejaardenhuis.' Dr. J. van der Ligt, de eerste voorzitter van het bestuur van Simeonshof Pater van Ewijk, rector en pastor vanaf 1967 In 1967 werd pater Rein van Ewijk, Salesiaan, de opvolger van Deken Broekman in de functie van Rector. Mevrouw van Santen-de Jong had toevallig ontdekt, dat deze pater om gezondheidsredenen uit Chili terug naar Nederland zou komen en heeft hem geïntroduceerd. Hij was in Chili rector van een ziekenhuis, gaf Franse les en sprak vlekkeloos Spaans. Een betere tolk hadden de Obreras niet kunnen treffen. De zusters vielen meteen voor de kleine warme man, die hun mentaliteit kende en de Spaanse cultuur haarfijn aanvoelde. De liefde bleek wederzijds. In de kapel kregen de zusters voortaan een preek in hun eigen taal en als het nodig was, konden ze hun verhaal kwijt bij iemand bij wie ze zich thuis voelden. De pater woonde evenals de Obreras intern. Hij is rector gebleven tot 1992 toen hij zijn zilveren jubileum vierde. 23

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. B. Samenstelling bestuur

A. Algemene gegevens. B. Samenstelling bestuur Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een Religieus Instituut behorende tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam: Congregatie Zusters

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps.

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Korte geschiedenis van het Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Het Liefdesgesticht St. Joseph in Haps anno 1905. De

Nadere informatie

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens Het begon in 1819. Op initiatief van drie vooraanstaande katholieken uit Breda, Mr. L. Ingenhousz, Mr. F.J. Hoppenbrouwers en J.P. Eeltiens, werd een Stichting in het leven geroepen ten behoeve van noodlijdende

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

ieuwsbrief WOONWAGEN-Zending Nederland Bouwen aan het nieuwe kinderhuis

ieuwsbrief WOONWAGEN-Zending Nederland Bouwen aan het nieuwe kinderhuis WOONWAGEN-Zending Nederland voorganger Jan F. Schmidt Ma Braunpad 23, 1067 WZ Amsterdam Tel: (020) 610 34 13 woonwagenzending.nl@planet.nl http://www.woonwagenzending.nl Bouwen aan het nieuwe kinderhuis

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Nederlands Dagblad Priesters zeer ongerust over pastorale lijn paus

Nederlands Dagblad Priesters zeer ongerust over pastorale lijn paus Nederlands Dagblad Priesters zeer ongerust over pastorale lijn paus 14 mei 2016 Hendro Munsterman Nederlandse priesters zijn bezorgd over de pastorale weg die paus Franciscus bewandelt en hebben ook kritiek

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Het verhaal van William Booth

Het verhaal van William Booth Lesmateriaal bij Het verhaal van William Booth Inhoudsopgave Geroepen om te dienen woordzoeker 3 Graaf in het verhaal! 4 Graaf dieper 5 Gods weg doolhof 6 Nieuw leven interview 7 Het Leger des Heils verspreid

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

O-.L-.Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen Kontich-Kazerne

O-.L-.Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen Kontich-Kazerne O-.L-.Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen Kontich-Kazerne Mensen voor Mensen en Rouwzorg Mensen voor Mensen is een vrijwilligersorganisatie, werkzaam in de wijk Kontic-Kazerne (KOKA), die zich bekommert om de menselijke

Nadere informatie

Mét code voor 11 online video s!

Mét code voor 11 online video s! Mét code voor 11 online video s! 5 Voorwoord Mijn eerste kennismaking met de bijbelstudies van Beth Moore was in 2006 in onze gemeente in Amerika. Mijn echtgenoot Mark had kort daarvoor zijn baan opgezegd

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Sittard, dominicanen en Sint Rosa

Sittard, dominicanen en Sint Rosa Sint Rosa Sittard, dominicanen en Sint Rosa Wanneer de Amerikaanse dominicanessen naar Sittard komen, treden zij in de voetsporen van eerdere dominicanen en dominicanessen, die voor Sittard heel veel betekend

Nadere informatie

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA- 28-8-2016 Heel houden Deze vaas is een erfstuk. Ik vind hem niet direct mooi, maar hij zou best wel eens heel wat waard kunnen zijn. De vaas staat een beetje gevaarlijk bij ons

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Het begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit van Bethel Brussel, België Het idée om een «uitgebreide Communauteit» van katholieke leken te creëren,

Het begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit van Bethel Brussel, België Het idée om een «uitgebreide Communauteit» van katholieke leken te creëren, Het begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit van Bethel Brussel, België Het idée om een «uitgebreide Communauteit» van katholieke leken te creëren, dat thans het «Begijnhof van Dominicaanse spiritualiteit»

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Wat telt is de binnenkant van de Kerk in China niet de show op het podium Door: Jeroom Heyndrickx, Scheutist Verbiest Instituut KULeuven

Wat telt is de binnenkant van de Kerk in China niet de show op het podium Door: Jeroom Heyndrickx, Scheutist Verbiest Instituut KULeuven Wat telt is de binnenkant van de Kerk in China niet de show op het podium Door: Jeroom Heyndrickx, Scheutist Verbiest Instituut KULeuven Wat U leest in de media over de Kerk in China blijft meestal beperkt

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien? Bezoekwerk van uit de katholieke geloofsgemeenschap Inzicht in: soorten van bezoekwerk

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette?

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Waarmee vullen bedevaarders hun flessen aan de grot van Lourdes? Welke twee gebeden bid

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede In de Nederlands Gereformeerde Kerk Ede wordt twee keer per jaar een huwelijkscatechese aangeboden, die vijf avonden duurt. Hieronder volgt een overzicht

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer Altaar en lezenaar Ontmoeting met de Heer Eucharistie en Woord EHet altaar is het hart van een kerkgebouw. Het woord altaar komt van het Latijnse woord altare. Dat betekent hoogte. Op deze goed zichtbare

Nadere informatie

Het religieus en maatschappelijk leven.

Het religieus en maatschappelijk leven. Het religieus en maatschappelijk leven. De religieuze en maatschappelijke aspecten van Willems leven, waren onlosmakelijk met elkaar vervlochten. Een zeer groot deel van zijn arbeid samenleven werden de

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson. Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010

Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson. Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010 Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010 Uwe Excellentie Mgr Bonny, bisschop van Antwerpen, Uwe Excellentie

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Samen leven, samen zorgen...

Samen leven, samen zorgen... Glorieuxpark Eindhoven Samen leven, samen zorgen... Kleinschalige, persoonlijke ouderenzorg voor: alleenstaande, zorgafhankelijke ouderen met een christelijke achtergrond zorgafhankelijke religieuzen Even

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God DBO 46 Zondag 8 november 2015 Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God Welkom bij het programma De Bijbel Open. Dit is een wekelijks programma, waarin we samen de Bijbel lezen

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie