Verslag van een studie van Frans Roefs Werkgroep kloosterleven in Boxtel Februari Spaanse zusters in Boxtel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van een studie van Frans Roefs Werkgroep kloosterleven in Boxtel Februari 2004. Spaanse zusters in Boxtel"

Transcriptie

1 Verslag van een studie van Frans Roefs Werkgroep kloosterleven in Boxtel Februari 2004 Spaanse zusters in Boxtel

2 2

3 Spaanse Zusters in Boxtel... 4 De stichting en doelstellingen van de Obreras de la Cruz... 4 Waar werken de Obreras en hoeveel zijn er nog?... 7 Hoe zijn de eerste Spaanse Zusters in Boxtel terechtgekomen?... 8 Toeval of Goddelijke Voorzienigheid... 8 Kerkelijke Bureaucratie... 9 Spaanse meisjes tussen de twintig en vijfentwintig jaar oud komen naar Boxtel om daar een stuk bejaardenverzorging op zich te nemen Gewenning en inburgering in de periode van inwoning bij de Zusters Ursulinen Obreras woonachtig op Simeonshof van 1959 tot Steunpilaren voor de Obreras in Boxtel Vier meisjes uit Boxtel ingetreden bij de Spaanse Zusters Visitatierapport De Obreras de la Cruz in de plaatselijke pers Afscheid Mijn kennismaking met de Obreras, die nu nog in Boxtel wonen en werken Obreras de la Cruz doen een beroep op adoptiefouders voor kinderen in Bolivia Slotwoord

4 Spaanse Zusters in Boxtel Veel mensen zullen het niet weten, maar in Boxtel woont een gemeenschap van Spaanse zusters. Ze wonen in een eenvoudig huis op het adres Zandvliet nr. 63. In Boxtel spreekt men van Spaanse Zusters, maar zo noemen zij zichzelf natuurlijk niet. De congregatie waartoe de zusters behoren heet "Instituto secular Obreras de la Cruz" (seculier instituut Werksters van het Kruis). Wat zijn het voor zusters? Waarom kwamen ze naar Boxtel? De stichting en doelstellingen van de Obreras de la Cruz De eerste grondslag voor de stichting van de Obreras de La Cruz is gelegd in 1934 door Vicente Garrido Pastor in Moncada nabij Valencia. De stichting werd opgeschort tot 1935 vanwege de Spaanse burgeroorlog, waarbij honderden priesters en religieuzen zijn vermoord. Vicente Garrido Pastor Hieronder de historische feiten op een rij: De grondslag van het Instituut werd gelegd Het Instituut werd verheven tot Pia Unio ( Vrome Vereniging) Kerkelijke verheffing tot Seculier Instituut Obreras de la Cruz Pauselijk goedgekeurd per decreet " Decretum Laudis" (precies op de dag dat Vicente Garrido Pastor 50 jaar priester was) De Obreras de la Cruz zijn geen nonnen De Obreras zijn geen gewone nonnenorde. Ze zijn veel later gesticht dan de meeste andere ordes. Ze dragen gewone burgerkleding, "stemmig, eenvoudig, maar niet minder smaakvol en in een elegante eenvoud" zoals deken Broekman van de H.Hartparochie destijds schreef. Dat is al vanaf de oprichting het geval, heel modern voor die tijd, zeker naar Spaanse begrippen. Ze hebben dus niet het uiterlijk van nonnen en zijn het in de strikte zin van het woord ook niet. Ze wonen niet in kloosters, maar in eenvoudige burgerhuizen tussen de mensen of in de retraite-, vormings- of zorginstituten of de meisjespensions waar ze werkzaam zijn. Ik heb zelf ervaren, dat buren en kennissen er gemakkelijk binnenlopen. In de beginperiode van de Obreras in Boxtel gingen kinderen uit de buurt na school en in de vrije tijd vaak naar de zusters. Die kinderen hadden dan een goede oppas en de zusters leerden spelenderwijs wat Nederlands van de kinderen. De Obreras de la Cruz zijn begonnen als "Pia Unio" (vrome vereniging) en later door de kerk erkend als seculier instituut. Het is Pius XII geweest, die seculiere instituten erkend heeft als een officiële kerkelijke leefwijze. De zending van het instituut is het sociaal arbeidersapostolaat uitgeoefend waar ook ter wereld, en zijn devies komt tot uitdrukking in de woorden van de heilige Paulus: " de liefde van Christus drijft ons." Het onderstaand stukje uit: "constituties en decreten van het 2e Vaticaans oecumenisch concilie maakt de betekenis van het begrip 'seculier instituut' duidelijk. 4

5 Hoewel geen religieuze instellingen, betekenen de seculiere instituten toch een waarachtige en volledige, door de Kerk erkende beoefening van de evangelische raden in de wereld. Deze beoefening maakt mannen en vrouwen, leken en geestelijken die in de wereld verblijven, godgewijd. Daarom moeten dezen vooral de algehele wegschenking van zichzelf aan God in een volmaakte liefde op het oog hebben. De instituten zelf moeten de eigen en bijzondere aard, namelijk hun seculiere karakter, bewaren, om hun apostolaat in de wereld en als het ware vanuit de wereld doeltreffend en overal te kunnen uitoefenen. Voor de uitoefening van dit apostolaat zijn zij ontstaan. Zij moeten zich echter terdege ervan bewust zijn, dat zij zo'n grote taak niet op zich kunnen nemen, als de leden niet een zodanig zorgvuldige vorming ontvangen in de goddelijke en menselijke dingen, dat zij inderdaad een zuurdeeg zijn in de wereld tot kracht en groei van het lichaam van Christus. De bestuurders moeten derhalve ernstig zorg dragen voor de opleiding die de leden vooral geestelijk moeten krijgen en voor de bevordering van hun verdere vorming. De overeenkomst van een seculier instituut met een religieuze orde is dat de leden eveneens de geloften afleggen van armoede, maagdelijkheid en gehoorzaamheid. Sommige seculiere congregaties kennen geen geloften van armoede, bijvoorbeeld de Witte Paters. Het leven volgens geloften en de spiritualiteit leert men als postulant in een postulaat (stap 1) en vervolgens als novice in een noviciaat (stap 2). Postulaat en noviciaat zijn gevestigd in het Spaanse Valencia. Het moederhuis, tevens retraitehuis is gevestigd in Moncada. Hieronder een afbeelding van dit moederhuis, het enige huis van de Obreras, dat een echt klooster genoemd kan worden. 5

6 Religieus leven De Obreras leven vanuit een sterke religieuze inspiratie. Centraal staat hierbij hun patrones, Maria, Moeder van Zeven Smarten. Op de voorpagina ziet u hiervan een afbeelding. Ze leggen er de nadruk op, dat ze geen reguliere orde zijn, maar een lekenorde, die zich verbonden hebben aan een godgewijd leven in de wereld onder de mensen en voor de mensen, waar dan ook. Ze hebben mij verzekerd, dat ze beslist niet in een klooster zouden willen leven, ook al hebben ze wel de geloften van armoede, maagdelijkheid en gehoorzaamheid afgelegd. Als je bij de Obreras op bezoek bent heb je echt niet het idee, bij zusters op bezoek te zijn. Ze zijn huiselijk en gastvrij. Allerlei mensen en met name kinderen lopen gemakkelijk binnen, ook in hun intiem kapelletje, ingericht in de garage. Dit kapelletje in hun garage heeft kortgeleden enige uitbreiding ondergaan en is nu een echte kapel. Ze ziet er sober, maar stijlvol uit en nodigt uit tot rust en meditatie. Twee keer per dag trekken de Obreras er zich terug om te mediteren, een rozenhoedje te bidden, de specifieke gebeden te zeggen van de Obreras de la Cruz. Dagelijks worden de zeven smarten van Maria meerstemmig in het Spaans gezongen. Eenmaal per maand is er een eucharistieviering. Heel belangrijk vindt men bijbellezing. Momenteel volgen de Obreras, samen met een aantal Zusters Oblaten uit Boxtel een bijbelcursus. Men tracht de bijbel te verstaan vanuit de historische context en te vertalen naar het heden. De kapel, die is ingericht in het huis van de Obreras de la Cruz, Zandvliet 63 in Boxtel. Foto van Piet Rood, lid van de fotowerkgroep van de heemkundekring van Boxtel 6

7 Waar werken de Obreras en hoeveel zijn er nog? De Obreras de la Cruz zijn verspreid over zes landen. Spanje 40 huizen Parochiepastoraat, gezondheidszorg, onderwijs, retraite- en opvanghuizen, vorming van personen, die in het leven een verantwoordelijke taak op zich nemen Bolivia (reeds meer dan 40 jaar) 5 huizen parochiepastoraat, een EHBO-post, hulp aan studerende en werkende jongeren, een ziekenhuis, een school, vormingscentrum in San Ramon voor vrouwelijke verantwoordelijken met een belangrijke sociale taak, begeleiding van boerengemeenschappen Chili (reeds meer dan 40 jaar) 4 huizen Vormingshuis voor meisjes die willen intreden, parochiepastoraat, gezondheidszorg, EHBO Nederland (reeds meer dan 46 jaar) 1 huis Pastoraal werk voor bejaarden, werk in de zorgsector en vrijwilligerswerk Rome 1 huis Huis voor pelgrims en parochiewerk (reeds meer dan 38 jaar) Afrika (Ruanda) aids-voorlichting In ontwikkeling Het totale aantal leden over de hele wereld is volgens de laatste gegevens in , het aantal meewerkende leden is 549. In Spanje en Nederland loopt het aantal terug. In ontwikkelingslanden is er sprake van groei. Naast het werk in het verzorgingshuis Simeonshof hebben de Obreras vroeger ook gewerkt in de opvang en begeleiding van Spaanse meisjes, die als gastarbeider te werk waren gesteld in de Nederlandse textielindustrie te Dordrecht, Haarlem en Hengelo. Ook verleenden ze facilitaire diensten in de Nuntiatuur (pauselijke ambassade) in den Haag. Momenteel zijn er nog vier Obreras in Boxtel. Één van hen, Marie-José Spijkers werkt als pastoraal medewerkster vooral in Simeonshof, maar ook wel in andere verzorgingshuizen. Een andere, Anne- Marie Oonincx, afkomstig uit Oisterwijk, werkt in de thuiszorg. Felisa Garcia, van Spaanse afkomst, heeft altijd met hart en ziel in de bejaardenzorg gewerkt en doet dit nu nog als vrijwilligster. Anita Collado, eveneens een Spaanse, is één van de Obreras geweest, die zich hebben ingezet voor de opvang van Spaanse meisjes. Verder verzorgen de Obreras nog enige Spaanse conversatielessen. Coöperadores Coöperadores (meewerkende leden) zijn mensen, die leven volgens de geest van de Obreras, maar dan vanuit hun werk en hun thuissituatie, al of niet gehuwd. De priester die momenteel op gezette tijden de eucharistieviering verzorgt bij de Obreras behoort ook tot de Coöperadores. De meewerkende leden komen bij de Obreras regelmatig op bezoek voor gebed of een themabespreking. Als Coöperador treedt men niet zo op de voorgrond. Veel mensen uit hun omgeving zijn er zelfs niet van op de hoogte. 7

8 Hoe zijn de eerste Spaanse Zusters in Boxtel terechtgekomen? De Spaanse zusters zijn in 1958 naar Boxtel gehaald om te gaan werken in het pas gebouwde bejaardenhuis Simeonshof tegenover de H.Hartkerk. Ze waren in zekere zin gastarbeiders met een legale status. Hoe is dat zo gekomen? We gaan in de geschiedenis terug naar In dat jaar kwam er in Boxtel een nieuwe parochie, de H.Hartparochie, met een nieuwe parochiekerk, de H.Hartkerk. In die tijd had een parochie een veel belangrijkere sociale en culturele functie dan tegenwoordig het geval is. Er was een zekere rivaliteit tussen de oude centrumparochie en de nieuwe parochie. Wat de ene parochie had wilde ook de andere hebben. Zowel de Petrusparochie in het oude centrum van Boxtel als de H.Hartparochie (Breukelen) waren reeds vanaf 1953 bij de gemeente aan het touwtrekken over de keuze van een terrein voor een modern centrum voor bejaardenzorg. Duinendaal (het St. Annagesticht) en het Hofje aan de Markt waren sterk verouderd. De H. Hartparochie heeft deze strijd gewonnen. Deken Broekman heeft aan de totstandkoming van het nieuwe bejaardenhuis, Simeonshof, een zeer belangrijke bijdrage geleverd. Er kwam in de gemeenteraad een discussie over de keuze van de doelgroep: Welgestelde bejaarden uit Boxtel en omgeving of bejaarde mensen uit Boxtel ongeacht inkomen. Voor dit laatste werd in principe gekozen. Aanvankelijk waren de tarieven nochtans van dien aard, dat het voor Boxtelse ouderen met een klein pensioentje toch te duur werd. Het tehuis had dus in het begin een elitair karakter. In de jaren 60 werden in Nederland de sociale voorzieningen langzamerhand beter, zodat de zorg ook voor gewone Boxtelse mensen betaalbaar werd. Om de exploitatielasten zoveel mogelijk te beperken ging deken Broekman op zoek naar zusters, die de bejaardenzorg op zich zouden kunnen nemen. In Boxtel en ook in de rest van Nederland hadden de bestaande congregaties hun handen al vol aan onderwijs en aan verzorging. Bovendien begon in die tijd het aantal roepingen al wat terug te lopen. Ignatius Broekman, pastoor van de H.Hartparochie van 1937 tot 1960 Toeval of Goddelijke Voorzienigheid In de jaren vijftig was het toerisme naar Spanje in opkomst. Ook deken Broekman ging wel eens met een Eindhovense collega richting het warme zuiden. Zo ook in de zomer van Zie hier het relaas van de Boxtelse pastoor over zijn ervaringen op het station van San Sebastian, waar zij een afspraak hadden met een zekere Fernandez de Herrera: We arriveerden om circa negen uur in de avond, zochten naar onze Fernandez die ons naar ons hotel zou brengen. Maar er was niemand op het station aanwezig. Daar stonden we dan: geen contact, geen hotel en we kenden geen Spaans. En zo stonden we dan op het trottoir in de buurt van een hotel waar we wegens plaatsgebrek waren afgewezen, de koffers naast ons, min of meer moedeloos te overleggen wat we moesten doen. En daar komt een geestelijke op ons af, die vanwege onze taal en koffers het vermoeden kreeg dat wij Nederlanders waren en hij vroeg ons in het Duits of hij iets voor ons kon doen. Een Spaanse priester die een vreemde taal spreekt is een zeldzaamheid. Onze redder in nood kende Duits omdat hij twee jaren in Nederland had doorgebracht op studie bij de Duitse Jezuïeten in Valkenburg. Hij bracht ons naar een goed pension en ging drie dagen met ons op stap. Zijn naam was Fidelis de Bolinaga. In die tijd heette zoiets niet geluk, maar Goddelijke Voorzienigheid. Na terugkeer in Nederland hield Broekman schriftelijk contact met Fidelis, ook over zijn zoeken naar een zusterorde voor het nieuwe bejaardenhuis. Twee jaar later, in 1957, werd hij door de Spaanse priester uitgenodigd met 8

9 de boodschap: 'Sie können ihre Schwestern haben". Hij had namelijk een Spaanse zusterorde, de Obreras de la Cruz, bereid gevonden om naar Nederland te komen. Vreemd was dat niet in die tijd. In Spanje waren er ten tijde van Franco veel roepingen en Spaanse religieuzen zwermden uit naar de gehele wereld, met name naar het Spaans sprekende deel van Zuid-Amerika. De katholieke geestelijkheid genoot veel voorrechten, veel meer dan vóór de tijd van Franco. Kerkelijke Bureaucratie Het is interessant om eens te kijken hoeveel briefwisseling er aan vooraf is gegaan, voor de kerkelijke instanties de formele goedkeuring konden geven. In het archief van het Bossche bisdom is deze correspondentie bewaard gebleven. Hieronder ziet u de brief, die deken Broekman op 5 november 1957 heeft gericht aan Monseigneur Mutsaers, de toenmalige bisschop van het bisdom den Bosch. Broekman schrijft, dat hij van Vicente Garrido Pastor, de stichter van de congregatie van Obreras de la Cruz, de toezegging heeft gekregen dat een zestal zusters naar Nederland zou mogen vertrekken en dat ze voorlopig gehuisvest zouden mogen worden in het klooster van de Ursulinen. 9

10 Zes dagen later reeds schrijft Mgr. Oomens namens de bisschop terug. In die tijd schreef de bisschop zelf niet! Hij keurt het goed dat de zusters naar Boxtel komen, maar schrijft dat er nog wat formaliteiten geregeld moeten worden: een testimonium (getuigschrift) van de bisschop in Spanje waaronder de zusters ressorteren en een officieel verzoek tot vestiging in Boxtel vanuit de leiding van de congregatie. Brief van Mgr. Oomens aan deken Broekman BISDOM s-hertogenbosch VICARIS-GENERAAL Telefoon s-hertogenbosch, 11 november 1957 Ambts-postrekening Privé-Postrekening Hoogeerwaarde Heer I.C.M. Broekman Deken en Pastoor H.Hart van Jezus te Boxtel Hoogeerwaarde Heer, In antwoord op uw schrijven d.d. 5 november 1957, waarin u Ons mededeelde, dat een nieuwe Spaanse zustercongregatie zich bereid verklaard heeft de zorg voor het te Boxtel in aanbouw zijnde bejaardenhuis op zich te nemen, delen wij U mede, dat Wij bereid zijn de betreffende zusters een voorlopig verlof tot vestiging in Ons Bisdom te verlenen. Wij verzoeken U echter om een testimonium te doen toekomen van de betrokken Spaanse Bisschop (d.w.z. de Bisschop in wiens diocees het Moederhuis van de Congregatie gelegen is) tezamen met een officiële aanvrage van de zusters, om zich in ons bisdom te mogen vestigen. Eerst wanneer deze documenten zijn overlegd, kan aan de zusters een officieel vestigingsverlof gegeven worden. Met de meeste hoogachting, Vicaris Generaal v.d. Bisschop van s-hertogenbosch 10

11 Dan ligt de zaak drie maanden stil. Waarschijnlijk is er toen achter de schermen overlegd. Op 7 februari 1958 stuurt de pro-vicaris generaal van Valencia, Dr. Hanoratus Ribas een brief naar de bisschop van den Bosch, monseigneur Mutsaers. Een pro-vicaris-generaal is een plaatsvervanger van een bisschop. Hij wist waarschijnlijk, dat Mgr. Mutsaers geen Spaans zou kunnen lezen en gebruikte derhalve de officiële kerkelijke taal, het Latijn. Zijn brief is in 2003 vertaald door Wim Aarns, classicus, ex-lid van de kloosterwerkgroep. De pro-vicaris generaal schrijft, dat Vicente Garrido Pastor toestemming verleent om de Obreras in Boxtel apostolaatswerk te laten verrichten. Vicente Garrido Pastor wordt hier voorgesteld als penitentiair kanunnik van het aartsbisdom en stichter en geestelijk leider van de zusterorde Societas Amor Christi, de gemeenschap tot liefde voor Christus. Kanunnik is een kerkelijke functie, die in onbruik is geraakt. Kanunniken waren in dienst van parochie of bisdom, genoten een prebende, d.w.z. een vaste bron van inkomsten van de kerk, hadden vrij veel volmachten, zorgden voor het beheer van gebouwen en financiën, voor de eredienst en het reciteren of zingen van de getijden in de kanunnikenbanken. Zij waren ofwel regulier kanunnik, d.w.z. legden de kloostergeloften af en leefden samen volgens een bepaalde regel, of ze waren seculiere (wereldlijke) kanunniken en legden dan geen geloften af. Boxtel had vroeger seculiere kanunniken. Een penitentiair kanunnik had in een bisdom een bijzondere functie. Hij had volmacht om "bijzondere zonden" te vergeven. Wat voor zonden zouden dit zijn? Hierover heb ik geen informatie gevonden. EXCME. AC RVDME. DOMINE Vincentius Garrido Pastor, Cononicus Poenitentiarius S.E. Metroppolitanae Valentinae in Hispania, ac Piae Unionis Societas Amor Christi Operariarum Crucis fundator, maxima cum reverentia vestrae E.R. EXPOSUIT: Libenter studioseque ab infrascripto audita postulatione a R. Ignatio Broekman facta sedulo invigilanti rectae animarum institutioni, ac vestro placito per ipsius testimonium Ignatii cognito, ut in Boxtel ad apostolatus laborem evolvendum degant Operariae Crucis in Diocesi Valentina die 28 Iunii anni 1940 institutae nuncque temporis 40 domocenacula habentes in novem Dioecesibus Hispaniae conditas, assensum gratissimo animo praebet ut predictae Operariae Crucis in Boxtel degere valeant ad numus apostolatus ad implendum, postulans humiliter ut benigne a vestra E. excipiantur desideransque quod magnum in Dei laudem et salutem animarum fructum afferant. Valentina, 7 februarii, 1958 Aan Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. W. Musaers, Bisschop.-HERTOGENBOSCH 11

12 Vertaling door Wim Aarns van de Brief van de Pro-Vicaris Generaal van Valencia, Dr. Hanoratus Ribas aan Mgr. W. Mutsaers, Bisschop van s-hertogenbosch. Aan Mgr. Mutsaers Hoogwaardige Excellentie, Vincentius Garrido Pastor, penitentiair kanunnik van het aartsbisdom Valentia (Sp) en stichter van de Vrome Vereniging "Societas Amor Christi" de werksters van het Kruis, verklaart met verschuldigde eerbied: Van ondergetekende hoorde ik van het verzoek, gedaan door de eerwaarde heer Ignatius Broekman, oprecht bezorgd voor de juiste opleiding van de mensen en van uw instemming zoals ik hoorde van Ignatius zelf, om Werksters van het Kruis naar Boxtel te halen om apostolaatswerk te verrichten. Deze werksters werden op 28 juni 1940 gesticht in het bisdom Valentia en zijn op dit moment al gevestigd in 40 huizen, verspreid over negen bisdommen in Spanje. Hij verklaart dat hij gaarne en met grote genegenheid en met groot gevoel van dankbaarheid toestemming verleent dat genoemde Werksters van het Kruis in Boxtel komen wonen om hun apostolaatswerk te verrichten. Ik moge U verzoeken om ze welwillend op te nemen daarbij de wens uitend dat ze tot Gods lof en het heil der zielen rijke vrucht mogen dragen. Valencia, 7 februari 1958 Pro-Vicaris Generaal Dr. Hanoratus Ribas (de brief is mede ondertekend door Vicente Garrido Pastor) 12

13 Twee maanden later, op 15 april 1958, komt de reactie van het bisdom op deze brief. De kogel is door de kerk. De Bossche vicaris schrijft aan deken Broekman, dat de Pia Unio "Societas Amor Christi operarium Crucis" een succursaalhuis in de Boxtelse parochie mag oprichten. Een Pia Unio is een kerkelijk-juridische term voor een vrome vereniging, geen echte kloosterorde. Hierover verderop meer. Een succursaalhuis is een soort nevenvestiging. De zusters werden immers voorlopig ondergebracht bij de zusters Ursulinen. BISDOM s-hertogenbosch VICARIS-GENERAAL Telefoon s-hertogenbosch, 15 april 1958 Ambts-postrekening Privé-Postrekening Hoogeerwaarde Heer I.C.M. Broekman Deken en Pastoor H.Hart van Jezus te Boxtel Hoogeerwaarde Heer, Gelet op het schrijven van Mgr. Vincentius Garrido Pastor d.d. 7 februari 1958 hebben Wij aan de Pia Unio Societas Amor Christi Operarium Crucis thans definitief verlof verleend, om binnen de grenzen van uw parochie een succursaalhuis op te richten ter huisvesting van de zusters, die zich in het nieuwe in aanbouw zijnde bejaardencentrum met de zorg voor de ouden van dagen zullen belasten. Een afschrift van Ons schrijven aan Mgr. Garrido Pastor doen Wij bij deze aan U toekomen ter bewaring in Uw parochiearchief. Tevens sluiten Wij hierbij drie exemplaren in, die bestemd zijn voor Mg. Garrido Pastor en voor de Algemene Overste. U gelieve voor de doorzending naar Spanje zorg te dragen, daar het juiste adres van Mgr. Garrido Pastor en van het Moederhuis Ons onbekend is. Met de meeste hoogachting, Vicaris Generaal v.d. Bisschop van s-hertogenbosch 13

14 Aan de brief aan de deken is een Latijnse brief toegevoegd, gericht aan Vicente Garrido Pastor. Mgr. Oomen beschikte niet over het adres van de Spaanse priester en vraagt deken Broekman de brief door te sturen naar Vicente Garrido Pastor, zodat ook deze beschikt over de officiële goedkeuring voor de vestiging van een zestal zusters in Boxtel. Het Latijn van Mgr. Oomen is aanmerkelijk beter dan dat van Vicente Garrido pastor en bevat veel kerkelijk-juridische termen. De vicaris vraagt nog wel om de constituties, ofwel de statuten van de orde. De in het Latijn gestelde brief van de Vicaris-Generaal van de bisschop van den Bosch aan Vicente Garrido Pastor, bevattende de goedkeuring van de vestiging van Obreras de La Cruz in Boxtel. 14

15 Vertaling van Wim Aarns van de in het Latijn gestelde brief van de Vicaris-Generaal van de bisschop van den Bosch aan Vicente Garrido Pastor, bevattende de goedkeuring van de vestiging van Obreras de La Cruz in Boxtel. s-hertogenbosch, 15 april 1958 De Zeereerw. Heer Vincentius Garrido Pastor Penitentiar Kanunnik van Zijne Excellentie de Aartsbisschop van Valentia (Sp) Zeereerwaarde heer, Gelet op uw verzoek in uw brief van 7 februari 1958 verlenen wij bij dezen in overeenstemming met canon 497 van de Codex I. C. (van het canoniek Recht) toestemming aan de Vrome Vereniging "Societas Arnor Christi - Werksters van het Kruis - om in de parochie van het H.Hart te Boxtel, bisdom Den Bosch, een nieuw klooster op te richten voor die religieuzen die de zorg op zich zullen nemen voor bejaarde mannen en vrouwen in een nieuw zorgcentrum dat te dien einde in genoemde parochie wordt gebouwd. We mogen u verzoeken te zijner tijd de Constituties van deze Vrome Vereniging naar ons Bisdom op te sturen. In afwachting hopen wij dat de nieuwe stichting van genoemde Vrome Vereniging van de Werksters van het Kruis in ons Bisdom tot bloei moge komen tot meerdere eer van God en het heil van de zielen rijke vrucht mag dragen. De steeds toegewijde dienaar in de Heer van Uwe Eerbiedwaardigheid. De Vicaris Generaal van het Bisdom 's-hertogenbosch 15

16 Op 10 maart 1958 stuurt deken Broekman een met de hand geschreven brief aan de Bossche vicaris. Hij schrijft, dat hij een Latijnse brief heeft ontvangen van het aartsbisdom Valencia en dat hij vermoedt, dat het de aanbeveling bevat van de zusters, waar het bisdom om had gevraagd. Waarschijnlijk heeft Broekman een kopie van de brief uit Spanje gekregen, die de vicaris al in februari had ontvangen. Brief van deken Broekman aan de Vicaris van den Bosch, d.d. 10 maart

17 Spaanse meisjes tussen de twintig en vijfentwintig jaar oud komen naar Boxtel om daar een stuk bejaardenverzorging op zich te nemen Dit zou een krantenkop kunnen zijn in juli Toen kwamen de eerste zes Spaanse zusters aan op het winderige station van Brussel. Met bleke gezichten van de kou zaten ze te wachten op de Boxtelse bestuursdelegatie, bestaande uit Deken Broekman, Jan de Bruin en mevrouw Van Santen. Mevrouw van Santen vertelde: 'Moeder Maria droeg een levensgroot kruisbeeld. Er kon dus geen twijfel aan bestaan, dit moesten wel de Obreras de la Cruz zijn, de werksters van het H. Kruis' Gelukkig was er een Duitse zuster bij, die als tolk kon fungeren, want niemand van deze meisjes sprak een woord Nederlands. In december 1958 kwamen er nog twee Spaanse zusters extra bij. 17

18 overgenomen uit het familiealbum van de Obreras de la Cruz in Boxtel vertaling van de geschreven tekst: 1 juni 1958 rondom onze stichter de zes Obreras, die naar Boxtel (Nederland) gaan, in de patio van het huis 'Madre de Dios' 18

19 Gewenning en inburgering in de periode van inwoning bij de Zusters Ursulinen De Obreras hebben het in het begin niet gemakkelijk gehad. Ze moesten wennen aan een heel andere cultuur, andere taal, andere keuken, andere gewoonten. Tot 2 februari 1959 hebben de Obreras bij de zusters Ursulinen gelogeerd en zich voorbereid op hun nieuwe taak. Deze collega's hebben hen uitstekend opgevangen. Ze hebben hun het eerste Nederlands geleerd, Nederlandse gewoonten, Nederlandse keuken enz. Zoals bekend dragen de Obreras geen kloosterhabijt. Dat vonden de Ursulinen toen erg storend. Mevrouw van Santen heeft bemiddeld en kwam met de Obreras overeen, dat ze een bruine overgooier zouden gaan dragen en daaronder een geruite blouse. Overigens onder luid protest, omdat immers de kracht van de Obreras ligt in het zich niet willen onderscheiden van andere mensen. Hier zien we toch het verschil tussen reguliere en seculiere religieuzen. Ook het fietsen moest geleerd worden. Dat gebeurde op geleende fietsen in de vroege zondagochtend in park Molenwijk. Nederlandse fietsen waren voor deze kleine Spaanse meisjes net een maatje te groot. Ze hadden ofwel blokken op de trappers nodig of ze gebruikten kinderfietsen. Het verzorgend werk hebben de Obreras geleerd door middel van stage in bejaardenhuis St. Jozefzorg te Tilburg. Het is voor de Spaanse zusters een hele overgang van het warme Spanje naar het koude en natte Nederland. Alles is wennen: de taal, de leefgewoonten, de Nederlandse keuken, het fietsen. Hieronder ziet u foto's uit de tijd, waarin ze bij de Ursulinen logeerden. Maria Asuncion Navarra Castillo, die de eerste directrice van simeonshof zou worden en deze functie tien jaar lang, tot september 1968 met toewijding zou vervullen Maria Josefa Castelló Bernabeu, tot aan haar terugkeer naar Spanje, in april 1979, hoofd van de huishoudelijke dienst Josefa Casar Fresquet Emilia Hernández Moliner Antoñita Pallarés Aquilar Aparo Lluch Ordinega 1958 De Spaanse zusters volgen ijverig Nederlandse les 19

20 De Obreras in de tuin van de Ursulinen samen met Vicaris van Gorp De eerste Obreras aan het handwerken bij de Zusters Ursulinen 20

21 Obreras woonachtig op Simeonshof van 1959 tot 1983 Op 2 februari 1959 was het dan zover. Simeonshof was gereed en kon voor het eerst echt bewoond worden. De zusters werden op een leuke manier ontvangen door het bestuur. Zij hadden gezorgd voor een grote kist sinaasappels en een bos rode tulpen. Ook kregen de zusters twee fietsen. Simeonshof in 1959 gereed voor bewoning In gebruikname van de keuken Inzegening van de kapel door deken Broekman De ingebruikneming van de eetzaal Zuster Clara, jarenlang beeldbepalend 21

22 In het jubileumboekje van Simeonshof 'Simeonshof, Sleutel naar Zorg', dat in 1999 is uitgekomen bij het veertigjarig bestaan van deze instelling liet mevrouw van Santen de volgende anekdoten noteren: In de eerste jaren verliep niet alles vlekkeloos. Toen heb ik mijn eerste grijze haren gekregen. Ik woonde dichtbij en als er iets was, belden de zusters mij op en moest ik komen om dingen op te lossen. Ik werd op een dag gebeld door een zuster die zei dat de fontanel van iemand was gesprongen. Tja, dan schrik je en spring je op je fiets om te gaan kijken. Toen bleek dat het ventiel van de verwarming was gesprongen. En een andere keer moest ik komen voor een dame die was overleden. Toen belden de zusters en vertelden dat ze haar hadden begraven. Toen ik wilde weten, waar in godsnaam, zeiden ze doodleuk: 'In de kelder'. Toen ik er kwam kijken, bleek de dame in kwestie keurig te zijn opgebaard." De zusters kregen op Simeonshof een eigen kloostertje, vormden daar een besloten gemeenschap en beschikten over een kapel. De bewoners en het personeel ontmoetten daar elkaar dagelijks tijdens de eucharistieviering, het lof op zondag en de repetities van het zusterskoor, waarvoor Piet Koelink zich muzikaal inzette. Het was op het oude Simeonshof echter klein en op den duur niet meer aangepast aan de eisen des tijds. Het was de omvorming van bejaardenpension naar verzorgingscentrum. In 1977 is het tehuis gerenoveerd. De bewoners en de Obreras hebben toen een tijdelijk verblijf gehad op Stapelen. Na de verbouwing kon verhuisd worden naar het vernieuwde Simeonshof. Tot 1983 stonden de Obreras dag en nacht klaar voor de bewoners. In 1983 kwam er een einde aan deze 24-uursdiensten van de zusters. Ze verhuisden naar een eenvoudige burgerwoning in de Bachstraat en vijf jaar later naar Zandvliet. Momenteel wonen daar nog vier Obreras, twee Nederlandse en twee Spaanse. 22

23 Steunpilaren voor de Obreras in Boxtel Mevrouw H. van Santen-de Jong Voor de Obreras de la Cruz hebben een aantal Boxtelse mensen veel betekenis gehad. In de eerste plaats natuurlijk deken Broekman, die tenslotte deze geweldige mensen hier naar toe heeft gehaald. Deze markante Boxtelaar is een biografie waard. Deze wordt (is) dan ook geschreven en wel door Wim Aarns. Verder moet mevrouw H. van Santen-de Jong in de annalen genoemd worden. Vanwege haar bijzondere inzet en liefdevolle betrekkingen met de zusters en de bejaarde bewoners werd zij ook wel de moeder van de Spaanse Zusters en van Simeonshof genoemd. Zij zorgde voor een goede opvang van de Spaanse Zusters, die wel wat gewenningsproblemen hebben gekend. Mevrouw van Santen maakte deel uit van het oprichtingscomité van Simeonshof (april 1954), waarin verder zitting hadden: Mevrouw A. C. van der Weijst, J. A. van Hal (landbouwer) en R. de Laat (timmerman). Iemand, die zich in het bijzonder heeft ingespannen voor de vestiging van Simeonshof en ook voor de introductie van de Obreras in Boxtel is de voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer J. van der Ligt. Hij heeft samen met deken Broekman zorg gedragen voor de tijdelijke huisvesting van de Spaanse religieuzen in het klooster van de Ursulinen. Hij is begin 1958 Mgr. Vicente Garrido Pastor in Spanje op gaan zoeken en heeft de formaliteiten geregeld tussen de Simeonsstichting en de stichter van de Spaanse zusterorde. Blijkbaar heeft hij veel vertrouwen opgeroepen. De Spaanse geestelijke vertelde hem: 'Ik heb in Nederland informaties over u ingewonnen. Ik vertrouw u volkomen. Als u de verantwoordelijkheid voor de zusters op u wilt nemen, hoeft er wat mij betreft niets op papier.' Eenmaal in Nederland aangekomen kregen de Obreras van van der Ligt les in de Nederlandse taal. Met veel waardering en respect sprak hij over hen: 'Hun toewijding en plichtsbesef bij de verzorging van de bewoners hebben in hoge mate bijgedragen aan de goede sfeer in het bejaardenhuis.' Dr. J. van der Ligt, de eerste voorzitter van het bestuur van Simeonshof Pater van Ewijk, rector en pastor vanaf 1967 In 1967 werd pater Rein van Ewijk, Salesiaan, de opvolger van Deken Broekman in de functie van Rector. Mevrouw van Santen-de Jong had toevallig ontdekt, dat deze pater om gezondheidsredenen uit Chili terug naar Nederland zou komen en heeft hem geïntroduceerd. Hij was in Chili rector van een ziekenhuis, gaf Franse les en sprak vlekkeloos Spaans. Een betere tolk hadden de Obreras niet kunnen treffen. De zusters vielen meteen voor de kleine warme man, die hun mentaliteit kende en de Spaanse cultuur haarfijn aanvoelde. De liefde bleek wederzijds. In de kapel kregen de zusters voortaan een preek in hun eigen taal en als het nodig was, konden ze hun verhaal kwijt bij iemand bij wie ze zich thuis voelden. De pater woonde evenals de Obreras intern. Hij is rector gebleven tot 1992 toen hij zijn zilveren jubileum vierde. 23

Over heeroom en tante zuster. Overzicht van alle priesters, broeders, fraters en zusters geboren en/of getogen in Udenhout en Biezenmortel

Over heeroom en tante zuster. Overzicht van alle priesters, broeders, fraters en zusters geboren en/of getogen in Udenhout en Biezenmortel Over heeroom en tante zuster Overzicht van alle priesters, broeders, fraters en zusters geboren en/of getogen in Udenhout en Biezenmortel 2 ISBN-10 9080648078 ISBN-13 9789080648074 Uitgever Stichting Heemcentrum

Nadere informatie

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Geroepen. worden. Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd. Magazine van het bisdom Breda. oktober 2008. jaargang 2 nummer 4

Geroepen. worden. Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd. Magazine van het bisdom Breda. oktober 2008. jaargang 2 nummer 4 Magazine van het bisdom Breda jaargang 2 nummer 4 oktober 2008 Geroepen worden I Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd bisdom van breda magazine Uitvaartverzorging van Gemert Heuvelstraat 181,

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

Interview met Jac Hetsen.mhm

Interview met Jac Hetsen.mhm 1 Interview met Jac Hetsen.mhm Jac. Hetsen (1943) Missionarissen van Mill Hill In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was het niet ongebruikelijk dat een jongen uit een katholiek gezin zich geroepen

Nadere informatie

de H e er i a a n j a a r g a n g 3 9 v o o r j a a r 2 0 1 0 Zr. Antonie Ardatin in Rome Winterse herinneringen Obus mni Chari tas

de H e er i a a n j a a r g a n g 3 9 v o o r j a a r 2 0 1 0 Zr. Antonie Ardatin in Rome Winterse herinneringen Obus mni Chari tas de H e er i a a n Contactblad van de Zusters van de Choorstraat 1 j a a r g a n g 3 9 v o o r j a a r 2 0 1 0 Zr. Antonie Ardatin in Rome Winterse herinneringen in mni Obus Chari tas 1 24 Ik heb volgens

Nadere informatie

katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord

katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord Licht over allen Willibrordzondag 2006 Willibrordzondag staat dit jaar in het teken van de voorbereiding op de Derde Europese Oecumenische Bijeenkomst

Nadere informatie

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Konferentie Nederlandse Religieuzen Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 15 nummer 1 maart 2012 In beeld Staar je niet blind op wat niet meer kan Simon Kuyten pagina 7 Gerechtigheid & vrede Voor de minsten der mijnen Hans

Nadere informatie

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1 Voorwoord M eestal bellen ze rond etenstijd: call centers of onderzoeksbureautjes. Heb je juist de eerste kluwen spaghetti aan je vork of net een prachtig kuiltje in je stamppot gemaakt, proberen zij jou

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 37 Epifanie - Pasen

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 37 Epifanie - Pasen Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 37 Epifanie - Pasen #1 In dit nummer Mededelingen... 2 Van de hak op de tak...3 Installatie

Nadere informatie

Missionarissen van Afrika Witte Paters. De CONTACTBRIEF. met nieuws uit Afrika

Missionarissen van Afrika Witte Paters. De CONTACTBRIEF. met nieuws uit Afrika Missionarissen van Afrika Witte Paters De CONTACTBRIEF met nieuws uit Afrika 1 Colofon De Contactbrief verschijnt 4x per jaar. De verantwoordelijke: efveve@zonnet.nl ---------------------- Missionarissen

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Zes paar kousen jas HISTORIE VAN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING IN DE PEELREGIO

Zes paar kousen jas HISTORIE VAN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING IN DE PEELREGIO Zes paar kousen & een jas HISTORIE VAN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING IN DE PEELREGIO Stichting Rijtven 1958 1995 Aankoop hele complex L-huis, incl. school Beek en Donk Paviljoen

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Mission statement

Inhoud. Colofon. Mission statement FRATERS CMM 1/11 Hier ben ik Heer Stichting Bondgenoot Partner Fraters halve eeuw in Brazilië Overname kinderdorp Namibië Haagse herinneringen Verbondenheid 1 Inhoud column van de rond frater andreas algemene

Nadere informatie

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Konferentie Nederlandse Religieuzen Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 15 nummer 2 juni 2012 In beeld Bezoek Monseigneur Joseph Tobin pagina 10 De boekenkast van Tjeu van den Berk Een leven zonder boeken is ondenkbaar pagina

Nadere informatie

PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1

PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1 PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1 Van de redactie 2 Inleiding van het pastorale team: Sterven op je paasbest 3 Herbestemming van de Heusdense kerk 5 Informatieavond rond Heusdense kerk 6 Parochie

Nadere informatie

Inhoud. Colofon / Voorwoord... 1. Op weg blijven met God en met elkaar!... 3. Jaarverslag 2009... 5. Van Afrika naar Oeffelt... 7

Inhoud. Colofon / Voorwoord... 1. Op weg blijven met God en met elkaar!... 3. Jaarverslag 2009... 5. Van Afrika naar Oeffelt... 7 2010 Inhoud Colofon / Voorwoord... 1 Op weg blijven met God en met elkaar!... 3 Jaarverslag 2009... 5 Van Afrika naar Oeffelt... 7 Impressie: Pater Jo Kuppens... 9 Priesterfeest Pater Hans Smeets... 11

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Mgr Petrus Savelberg en Broeder Aloysius

Mgr Petrus Savelberg en Broeder Aloysius Mgr Petrus Savelberg en Broeder Aloysius door Rob Hamers Verschenen in Jaarboek Heemkunde OCGL 2007 Vormgevers van de eerste zorginstellingen in Landgraaf en Limburg Limburg telt inmiddels een groot aantal

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Geef ons heden ons dagelijks brood

Geef ons heden ons dagelijks brood SamenKerk maart 2012 2 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Iets waar je niet zonder kunt... pagina 4 Wij vragen U om brood dat ons nieuw leven geeft! pagina 14 Geef ons heden ons dagelijks brood

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding aandacht voor Nederlandse zendeling naar centraal-thailand dvent 03 2012 Jaargang

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie