De geschiedenis van het Nederlandse Wereld Natuur Fonds in jaartallen. [september] Een viertal verontruste Britse natuurliefhebbers, onder wie Peter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De geschiedenis van het Nederlandse Wereld Natuur Fonds in jaartallen. [september] Een viertal verontruste Britse natuurliefhebbers, onder wie Peter"

Transcriptie

1 De geschiedenis van het Nederlandse Wereld Natuur Fonds in jaartallen 1961 [september] Een viertal verontruste Britse natuurliefhebbers, onder wie Peter Scott, richt The World Wildlife Fund (WWF) op. Ze hebben met eigen ogen de snelle achteruitgang van de wildstand in Afrika gezien en voelen de noodzaak fondsen te werven voor de bescherming van dieren en gebieden. Prins Bernhard wordt gevraagd president te worden van de nieuwe organisatie, waarvan de naam later zal wijzigen in WorldWide Fund for Nature [augustus] Op 10 augustus 1962 wordt een Nederlandse afdeling opgericht: Stichting Natuur Noodfonds Nederland. De stichting heeft als doel fondsen te werven voor internationale èn Nederlandse natuurbescherming. Prins Bernhard wordt ook president van de Nederlandse organisatie. Het Natuur Noodfonds Nederland is gevestigd in Amsterdam [december] Het Natuur Noodfonds Nederland voert zijn eerste grote project uit: het leveren van een forse financiële bijdrage aan de aankoop van de Coto Doñana in Spanje. De Cota Doñana is een van de laatste overgebleven wildernissen in Europa. Het gebied is van levensbelang voor Westeuropese trekvogels. Bedreigde soorten als de keizerarend en de Spaanse lynx vinden er een toevluchtsoord. Het voortbestaan van het gebied staat op het spel door drooglegging, wegenaanleg en bebouwing. Op 30 december 1963 wordt een

2 koopcontract getekend waarbij het hectare grote gebied eigendom wordt van WWF. Het Natuur Noodfonds Nederland draagt financieel flink bij om de aankoop mogelijk te maken [augustus] Het secretariaat van het Natuur Noodfonds Nederland verhuist van Amsterdam naar Zeist, waar onderdak wordt gevonden bij het RIVON, het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek. [september] Het Natuur Noodfonds Nederland brengt een blad uit voor de mensen die de organisatie structureel steunen, de donateurs. Het krijgt de naam Panda Nieuws. Het vier pagina s tellende tijdschrift verschijnt in Blijdorp Geluiden, een uitgave van Diergaarde Blijdorp. Panda Nieuws wil zijn lezers op de hoogte houden van wat er in de wereld en in Nederland te koop is op het gebied van natuurbescherming en (helaas) natuurvernietiging, alsmede van wat het World Wildlife Fund en het Natuur Noodfonds Nederland ondernemen om de wereld bewoonbaar te houden [januari] In Amsterdam wordt het eerste plaatselijke vrijwilligerscomité van het Natuur Noodfonds Nederland opgericht. De leden ontplooien activiteiten om donateurs te werven, de naamsbekendheid van het Natuur Noodfonds Nederland te vergroten en de boodschap van de organisatie uit te dragen. Al snel worden ook in andere steden in Nederland plaatselijke comités opgericht. 2

3 [maart] De naam van het Natuur Noodfonds Nederland verandert in Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland. De naam wordt gewijzigd om de band met de internationale organisatie, WWF, duidelijker te maken. [april] Start van de actie DierenKind. Doel van de actie is om geld bij elkaar te brengen voor de bouw van een tehuis voor jonge, in de steek gelaten wilde dieren in Kenia. De actie wordt breed aangekondigd in de media en maar liefst schoolkinderen zamelen geld in door sluitzegels te verkopen. In mei biedt een delegatie van tien kinderen prins Bernhard een cheque van f ,- aan. Het is de eerste keer dat het Wereld Natuur Fonds in Nederland een inzamelingsactie van deze omvang organiseert. [november] Het aantal donateurs van het Wereld Natuur Fonds in Nederland bedraagt [januari] Het Wereld Natuur Fonds verhuist naar twee ruime kamers van Staatsbosbeheer in de boswachterij van Austerlitz. [februari] Het Wereld Natuur Fonds richt een jeugdafdeling op: de World Wildlife Rangers. Een club met een eigen gezicht en een eigen blad, TamTam. Alle kinderen die hebben meegedaan met de actie DierenKind èn alle donateurs van het Wereld Natuur Fonds krijgen het eerste nummer van TamTam toegestuurd. Het doel van de jeugdafdeling is kinderen te interesseren voor en te betrekken bij natuur en natuurbescherming. 3

4 [augustus] Het Nederlandse Wereld Natuur Fonds bestaat vijf jaar. In die vijf jaar heeft de organisatie dankzij donaties en inzamelingsacties f ,- ter beschikking kunnen stellen aan nationaal en internationaal natuurbehoud. Dit geld is onder andere besteed aan de aankoop van de Coto Doñana in Spanje, de oprichting van nationale parken in IJsland en Nepal en het behoud van de met uitsterven bedreigde reuzenfuut in Guatemala. In Nederland is een bijdrage geleverd aan de financiering van internationaal belangrijke trekvogelreservaten en de bescherming van de havik. In 1967 steunen bijna donateurs het werk van het Wereld Natuur Fonds [december] Het donateursblad Panda Nieuws verschijnt voor het laatst als bijlage van Blijdorp Geluiden. Vanaf januari 1968 komt het elf keer per jaar uit als zelfstandig magazine. Het aantal pagina s wordt verdubbeld van vier naar acht [maart] Start van een landelijke actie voor de Galápagoseilanden: Uw geld of hun leven!. Iedereen in Nederland wordt om steun gevraagd voor het behoud van de bijzondere planten en dieren van de eilanden. Meer dan 70% van de diersoorten en 40% van de plantensoorten op de Galápagoseilanden komen nergens anders ter wereld voor. Veel van deze soorten worden ernstig bedreigd. Mensen die meer dan vijftig gulden doneren, ontvangen een boek over de eilanden. De World Wildlife Rangers dragen ook hun steentje bij: door de verkoop van knijpbeurzen, de zogenaamde knipriksen, brengen ze geld bijeen. In totaal wordt er bijna f ,- voor Galápagos ingezameld. 4

5 [juni] Het Wereld Natuur Fonds bereikt de mijlpaal van donateurs. De ste donateur wordt gehuldigd tijdens het zomernatuurfeest, een evenement dat het Wereld Natuur Fonds organiseert in het kader van de actie Uw geld of hun leven! 1971 [mei] Het Wereld Natuur Fonds voert actie voor Gunung Leuser op Sumatra. Het doel van de actie Zilveren Aap is om f ,- bij elkaar te brengen voor het behoud van dit natuurreservaat in het noorden van het Indonesische eiland. Tekenaar Rien Poortvliet ontwerpt een kleine orang- oetan van massief zilver die onder andere bij juweliers kan worden gekocht. De actie Zilveren Aap is zo succesvol dat de aapjes al snel zijn uitverkocht. Met de opbrengst van de actie kan Gunung Leuser met een aantal gebieden worden uitgebreid. De World Wildlife Rangers spannen zich tegelijkertijd in om geld in te zamelen voor een apencrèche in Gunung Leuser, een opvangcentrum waar in beslag genomen orang- oetans worden opgevangen. In de crèche worden de apen voorbereid op terugkeer in de wilde natuur. [juli] Prins Bernhard stelt de Orde van de Gouden Ark in. Deze internationale onderscheiding zal jaarlijks worden uitgereikt aan mensen die zich waar ook ter wereld bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud van de flora en fauna op aarde. De orde kent drie rangen: Commandeur, Officier en Ridder [maart] Het Wereld Natuur Fonds wordt gesteund door donateurs

6 [september] Eind 1972 kondigt prins Bernhard een grote internationale actie aan voor het behoud van de tijger. In Nederland wordt de actie in 1973 gevoerd onder de naam Red de tijger. Het aantal tijgers in India is in een halve eeuw teruggelopen van naar nog geen en zeven van de acht tijgersoorten staan op de Rode Lijst van ernstig bedreigde diersoorten. Volgens de prins wordt de tijger, een van de mooiste en indrukwekkendste wilde dieren ter wereld, in zijn voortbestaan bedreigd door de vernietiging van zijn woongebieden zowel als door een meedogenloze jacht. De internationale actie heeft als doel om een miljoen dollar bijeen te brengen voor projecten in India, Bangladesh, Nepal, Maleisië en Indonesië. Op aandringen van WWF wordt in verschillende landen een afschotverbod van tijgers van kracht en in Bangladesh wordt de tijger tot nationaal symbool verheven [april] Start van de actie Spaar het tropisch regenwoud. Met de actie wil het Wereld Natuur Fonds 1 miljoen gulden bij elkaar brengen voor de oerbossen in de wereld. Wereldwijd is er nog acht miljoen vierkante kilometer oerbos, dat ernstig wordt bedreigd door houtkap voor landbouw, veeteelt en hout- en papierproductie. Met de opbrengst van maar liefst 2,6 miljoen gulden worden in Indonesië, Rwanda en Suriname projecten gestart voor het beheren en bewaken van reservaten. [juli] Elephant song van de populaire zanger Kamahl bereikt binnen twee weken de eerste plaats in de Nederlandse hitparade. De opbrengsten van het op single uitgebrachte lied komen ten goede aan het Wereld Natuur Fonds

7 [januari] Het Wereld Natuur Fonds verhuist van Austerlitz naar het centrum van Zeist. De sterke groei van de organisatie èn de wens beter bereikbaar te zijn voor donateurs en belangstellenden vormen de belangrijkste aanleiding voor de verhuizing. [mei] Lancering van de grote nationale actie Gééf om de Natuur. Het doel van de actie is om het Nederlandse publiek te laten horen en zien hoe zeer de natuur, hier te lande en elders in de wereld, wordt bedreigd en 50 miljoen gulden bij elkaar te brengen voor een keur aan natuurbeschermingsprojecten in Nederland en het buitenland. Eind 1977 gaan collectanten op pad om geld in te zamelen. De AVRO verleent medewerking aan de actie door het uitzenden van een televisieprogramma, gepresenteerd door Mies Bouwman en Willem Duys. Het streefbedrag wordt niet gehaald: aan het eind van de actie is er 8 miljoen gulden ingezameld. In Nederland wordt met het geld onder andere steun gegeven aan het opvangcentrum voor zeehonden in Pieterburen en het natuureducatiecentrum t Woldhuis bij Apeldoorn. De bekendheid van het Wereld Natuur Fonds neemt door alle publiciteit enorm toe, wat blijkt uit een sterke stijging van het aantal donateurs [februari] Het Wereld Natuur Fonds schenkt f ,- aan Greenpeace voor de aanschaf van de Rainbow Warrior. Dit schip wordt gebruikt om vreedzame confrontatie te zoeken met walvisvaarders. De bemanningsleden varen met rubberboten tussen de walvisjagers en de walvissen om het harpoeneren van de grote zoogdieren te voorkomen. In Panda worden donateurs opgeroepen het werk van Greenpeace te steunen. 7

8 [mei] Het Wereld Natuur Fonds haakt met de actie Help mee, red de zee aan op de internationale WWF- actie The seas must live. De actie moet één miljoen gulden opbrengen voor het instellen van een aantal zeereservaten. Zeegebieden waarin zich de meest bedreigde soorten bevinden, zullen worden aangewezen als beschermd reservaat. De walvispopulaties zijn in 1978 teruggelopen tot een kritiek minimum. Van de geschatte blauwe vinvissen aan het begin van de twintigste eeuw zijn er nauwelijks over, terwijl andere soorten als de bultrug en de gewone vinvis er niet veel beter aan toe zijn. In 1979 wordt de actie vervolgd met de actie Zeeparken. De opbrengst van deze actie is bijna 1,4 miljoen gulden [februari] Het Wereld Natuur Fonds bereikt het aantal van donateurs. De groeiende steun van donateurs vormt steeds meer de basis van het natuurbeschermingswerk. [november] Het aantal neushoorns in Afrika en Azië loopt zo snel terug dat het internationale Wereld Natuur Fonds (WWF) in 1980 een wereldwijde spoedactie voor de neushoorn organiseert. In Nederland brengt de actie Red de Neushoorn zoveel geld op dat al in februari het streefbedrag van f ,- wordt gehaald. Het Wereld Natuur Fonds stelt zich daarop ten doel dit bedrag te verdubbelen. Er wordt een verzilverde neushoorn uitgebracht en er is aandacht op de televisie. Red de Neushoorn brengt uiteindelijk 1,6 miljoen gulden op. Het geld gaat naar diverse neushoornprojecten in Zambia, Tanzania en Soedan

9 [november] Tijdens het Rijnsburgse bloemengala start het Wereld Natuur Fonds een spoedactie voor de walvis. Met de verkoop van verzilverde walvisbeeldjes wordt ruim f ,- ingezameld. Met het geld stelt het Wereld Natuur Fonds walvisexpert Hal Whitehead in staat onderzoek te verrichten naar walvissen in de Indische Oceaan. Whitehead gebruikt daarvoor het motorzeiljacht Tulip [augustus] De ste donateur meldt zich aan. Dankzij een donateurwervingsactie ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het Wereld Natuur Fonds worden tussen februari en augustus 1982 maar liefst nieuwe donateurs ingeschreven. Ook de World Wildlife Rangers maken een sterke groei door: van naar jeugdleden [december] Het internationale onderzoeksbureau TRAFFIC krijgt een Nederlandse afdeling: TRAFFIC Nederland. TRAFFIC volgt en analyseert de ontwikkelingen in de internationale handel van planten en dieren en producten daarvan. Deze handel kan een soort in gevaar brengen, zodat bescherming is gewenst. Volgens schattingen is met de handel in dieren en planten wereldwijd zo n vier miljard dollar gemoeid; een derde daarvan is illegaal. In oktober 1985 zal TRAFFIC Nederland met financiële steun van het Wereld Natuur Fonds een kantoor in Zeist betrekken [november] Het Wereld Natuur Fonds voert actie voor de apen: Red de apen wereldwijd. Op veel plaatsen in de wereld worden apen ernstig bedreigd. Tien soorten lopen zelfs het gevaar uit te sterven. Jacht en handel zijn van oudsher 9

10 grote bedreigingen. De aantasting van leefgebieden is daar als belangrijke bedreiging bij gekomen. Een deel van de opbrengst van f ,- wordt besteed aan het instellen van oerwoudreservaten in Indonesië, waar onder andere sterk bedreigde apensoorten voorkomen. Het overige geld wordt besteed aan projecten voor de berggorilla in Oost- Afrika en de spinaap in Brazilië, en aan opleidingsprogramma s voor mensen die zich inzetten voor de bescherming van apen [juni] Prins Bernhard krijgt ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag de Panda Natuurbus aangeboden, een cadeau van alle donateurs van het Wereld Natuur Fonds en van de Algemene Loterij Nederland. De Panda Natuurbus is een onderdeel van de nieuwe Educatieve Dienst van het Wereld Natuur Fonds. Deze dienst ontwikkelt educatief materiaal, variërend van informatievellen tot complete lespakketten en richt zich op basisscholen. De Panda Natuurbus bezoekt scholen in heel Nederland om kinderen op speelse wijze te laten zien hoe belangrijk de natuur is en wat die natuur nodig heeft om behouden te blijven. In de bus is een belevingstentoonstelling ingericht met veel leuke doe- elementen. De Panda Natuurbus zal tot 1998 blijven rijden [mei] Start van de actie Panda. Het Wereld Natuur Fonds voert actie om de bedreigde natuur in China te behouden. Het aantal panda s is minder dan en de soort staat onder grote druk door de aantasting van zijn leefgebied. Het Wereld Natuur Fonds wil 2 miljoen gulden inzamelen voor de bescherming van de panda en zijn leefgebied, en voor natuurbeschermingsprojecten elders in China. Om de aandacht op de actie te vestigen haalt het Wereld Natuur Fonds 10

11 twee dierentuinpanda s naar Nederland, Rong Rong en Chuan Chuan. De panda s verblijven tijdelijk in Safaripark Beekse Bergen. Tijdens de actie wordt de toegangsprijs van het safaripark met één gulden verhoogd. Deze Pandapiek komt geheel ten goede aan de actie Panda. [augustus] Het Wereld Natuur Fonds bestaat 25 jaar. Met de jubileumactie Kies voor de natuur wil de organisatie 1,3 miljoen gulden inzamelen voor voorlichtingsprojecten wereldwijd. De actie wordt ingeluid met het Wereld Natuur Fonds Gala, dat wordt uitgezonden door de NCRV. De jubilieumactie is een groot succes: de opbrengst is maar liefst 3,2 miljoen gulden. Het geld wordt besteed aan projecten in binnen- en buitenland die allemaal met educatie, opleiding en voorlichting hebben te maken [april] Het Wereld Natuur Fonds verwelkomt de ste donateur. De sterke groei van het aantal donateurs is voor een belangrijk deel te danken aan Animal Crackers. Dit televisieprogramma van de TROS, met komische filmpjes van André van Duin waarin dieren de hoofdrol spelen, zorgt ervoor dat elke week honderden nieuwe donateurs zich bij het Wereld Natuur Fonds melden. [oktober] Het Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer en het Ministerie van Landbouw en Visserij werken samen aan een project om de bever na ruim 160 jaar afwezigheid weer terug te halen naar Nederland. De bevers worden in Duitsland gekocht, onder andere met geld dat de World Wildlife Rangers, inmiddels WNF- Rangers genoemd, bij elkaar brengen. In oktober 1988 worden de eerste bevers in de Biesbosch uitgezet. Later zullen er meer volgen. 11

12 1989 [januari] Onder het motto Help de natuur een pootje, eet een Pandabroodje brengt Zeelandia, een producent van bakkerijgrondstoffen, in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds voor een periode van twaalf weken een speciaal product op de markt: het Pandabroodje. Per verkocht broodje, dat de vorm heeft van een pandapoot, gaat een dubbeltje naar natuurbescherming. De verkoop van Pandabroodjes is zo n succes dat Zeelandia er een blijvend product van maakt, met een eveneens blijvende afdracht van een dubbeltje aan het Wereld Natuur Fonds. In 2004, vijftien jaar na de introductie, heeft het Pandabroodje 3,3 miljoen euro opgebracht voor natuurbeschermingsprojecten overal in de wereld. [oktober] Het aantal Afrikaanse olifanten vermindert in de jaren tachtig door grootschalige stroperij razendsnel. De slagtanden zijn een zeer gewilde grondstof voor allerlei producten van ivoor. Na een dringende oproep van het internationale Wereld Natuur Fonds nemen in oktober 1989 de honderd landen die een verdrag hebben getekend dat de internationale handel in bedreigde wilde dieren en planten regelt de historische beslissing de handel in ivoor wereldwijd te verbieden. Prins Bernhard levert een grote bijdrage aan die beslissing door een reis te maken langs zes Afrikaanse landen waar het stroperijprobleem het grootst is en de leiders van deze landen op te roepen vóór het verbod te stemmen [oktober] Het Wereld Natuur Fonds wil meer natuur in Nederland. Samen met andere natuurbeschermingsorganisaties wordt gestreefd naar een verdubbeling van de oppervlakte natuur. In De Gelderse Poort, het rivierengebied tussen Arnhem en Nijmegen, moet een duizenden hectare groot natuurgebied ontstaan 12

13 met ooibossen, stromende nevengeulen en stuivende zandduinen. Met het creëren van nieuwe natuurgebieden langs de grote rivieren wordt de leefbaarheid in Nederland vergroot en het risico van overstromingen verkleind. In oktober 1991 gaat het project van start in het uiterwaardenpark Meinerswijk bij Arnhem. Ook in de Millingerwaard bij Nijmegen wordt het ontwikkelen van nieuwe natuur voortvarend ter hand genomen [augustus] Start van de spoedactie Red de laatste zwarte neushoorns! Met deze spoedactie wil het Wereld Natuur Fonds de zwarte neushoorn in Afrika redden van de ondergang. In één jaar tijd is het aantal zwarte neushoorns in Afrika gedaald van naar 2.000, terwijl er 30 jaar daarvoor nog dieren voorkwamen. Doel van de spoedactie is om f ,- bij elkaar te krijgen voor omvangrijke onthoorningsprogramma s in Zimbabwe en consumentenacties in Taiwan en Korea, de landen waar de meeste neushoorn- hoorn illegaal wordt verhandeld. De hoorn is in Azië zeer gewild om de geneeskrachtige werking die eraan wordt toegeschreven. [december] Het Wereld Natuur Fonds lanceert het plan Levende Rivieren. Dit plan wil rivieren meer ruimte geven, waardoor natuurlijke processen weer een kans krijgen. Levende Rivieren bouwt voort op het project in De Gelderse Poort en richt zich op alle grote rivieren in Nederland. Door het doorsteken van zomerdijken en de gerichte winning van klei en grind krijgen rivieren hun natuurlijke dynamiek terug. De baksteenindustrie, die lang als bedreiging van het uiterwaardengebied werd gezien, krijgt volop mogelijkheden om op een duurzame manier klei te winnen. De verlaagde uiterwaarden kunnen in periodes 13

14 van hoogwater meer water opvangen, waardoor de kans op overstromingen afneemt [januari] Het Wereld Natuur Fonds neemt een nieuw kantoorpand in gebruik aan de Boulevard in Zeist. Het gebouw, een oude villa met kantoorvleugels aan de rand van Zeist, valt op door zijn vele energiebesparende voorzieningen. [februari] Het Wereld Natuur Fonds wordt beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. De jaarlijkse bijdragen van de NPL worden een belangrijke en zeer gewaardeerde inkomstenbron van de organisatie. Tussen 1993 en 2008 ontvangt het Wereld Natuur Fonds 213,3 miljoen euro voor natuurbeschermingsprojecten in de hele wereld. Dankzij de NPL kan de natuurbescherming in Rusland een flinke impuls worden gegeven en krijgt de Pantanal in Zuid- Amerika een officiële beschermde status. [september] RTL4 zendt een 28 uur durende TV- marathon uit voor het Wereld Natuur Fonds. Het programma roept Nederlanders op de natuur te helpen door donateur te worden. Van vrijdag 3 september uur tot zaterdag 4 september uur presenteren televisiepersoonlijkheden Henny Huisman, Ivo Niehe, André van Duin en Koos Postema het programma, waarin veel informatie en amusement zijn opgenomen. Het succes van de TV- marathon is enorm: nieuwe donateurs melden zich tijdens en vlak na de uitzending aan. Het Wereld Natuur Fonds ziet zijn aanhang groeien tot donateurs

15 [januari] Het donateursblad Panda verandert van verschijningsfrequentie: van elf naar vier keer per jaar. Het blad wordt aanzienlijk dikker en kleurrijker [januari] Op 8 januari 1996 wordt Mark van der Wal, medewerker van het Wereld Natuur Fonds, samen met 25 anderen gegijzeld in Irian Jaya in Indonesië. Gewapende strijders van de Beweging Vrij Papoea nemen hen gevangen in het Lorentz- reservaat, waar ze onderzoek doen. Onder de gegijzelden is ook de zwangere partner van Mark. Negen Indonesische gijzelaars komen na korte tijd vrij. Mark van der Wal en zijn partner worden pas 15 mei 1996 door het Indonesische leger bevrijd. Bij deze actie komen enkele gijzelaars om het leven. [mei] Het Wereld Natuur Fonds voert samen met de ANWB, de NS, Grontmij en de Unie van Landschappen de actie Nederland 2 x zo mooi. Het doel van de actie is om hectare nieuwe natuur aan de bestaande hoeveelheid natuur toe te voegen. Bovendien moeten versnipperde stukjes natuur weer aaneengesloten gebieden worden. Door het gezamenlijk organiseren van een groot aantal activiteiten en evenementen wordt de Nederlandse bevolking bij de ontwikkeling van nieuwe natuur betrokken. [juli] In Nederland is goed hout te koop; hout dat duurzaam is geproduceerd en het FSC- logo draagt. FSC is een internationaal keurmerk voor hout dat uit verantwoord beheerde bossen komt. Het Wereld Natuur Fonds werkt nauw samen met andere natuurbeschermingsorganisaties en bedrijven om in Nederland (meer) goed hout op de markt te krijgen. In 2008 is van al het hout dat in Nederland wordt verkocht ongeveer 20 procent FSC- hout. 15

16 [oktober] Start van de internationale WWF- campagne WWF 2000: The Living Planet Campaign, met als motto Let s leave our children a Living Planet. Ook in Nederland wordt de campagne gevoerd, die zich richt op het behoud van de belangrijkste natuurgebieden in de wereld, de bescherming van ernstig bedreigde diersoorten en het zorgvuldig omgaan met de aarde en haar hulpbronnen. Het Wereld Natuur Fonds wil in het kader van de campagne samen met overheden, bedrijfsleven, consumenten en wetenschappers extra inspanningen leveren om de natuur vóór het jaar 2000 beter te beschermen [februari] Met het doel duurzame visvangst te bevorderen roepen het internationale Wereld Natuur Fonds (WWF) en het voedselconcern Unilever een keurmerk voor duurzaam gevangen vis in het leven: het MSC- keurmerk. In Nederland spant het Wereld Natuur Fonds zich in om het keurmerk onder de aandacht van het publiek te brengen en goede visproducten in de winkels te krijgen. In 2006 en 2007 worden er grote campagnes gevoerd en miljoenen VISwijzers verspreid. In 2008 zijn bijna 200 visproducten met het MSC- keurmerk in de Nederlandse supermarkten en viswinkels verkrijgbaar [april] De Coto Doñana in Spanje wordt getroffen door een giframp. Door een dijkbreuk in het opslagbassin van een pirietmijn stroomt vijf miljoen kubieke meter met giftige metalen vervuilde modder het gebied binnen. De gevolgen zijn desastreus: uit het gebied wordt dertig ton dode vis gehaald, hectare landbouwgrond is voor tientallen jaren onbruikbaar en de zes miljoen trekvogels die het gebied elk jaar aandoen, eten vis en ander voedsel dat is besmet met 16

17 zware metalen. Bijna hectare van het gebied moet worden gesaneerd. Het Wereld Natuur Fonds begint direct na de ramp met een herstelproject [augustus] Het Wereld Natuur Fonds richt samen met de Nederlandse recreatieonderneming Molecaten Groep de Stichting PAN Parks op. PAN staat voor Protected Area Network. Het doel van de samenwerking is om in Europa een netwerk van nationale parken op te zetten waar de bezoeker hoge kwaliteit aantreft op het gebied van natuur, natuurbeheer en toerisme. Met zijn bezoek draagt de toerist bij aan de instandhouding van de parken. In 2008 zijn er elf PAN Parken in negen Europese landen. [september] Met de campagne Laat de Noordpool niet smelten. Ga voor groene energie roept het Wereld Natuur Fonds samen met de energiebedrijven iedereen op om voortaan groene energie te gebruiken. De campagne gaat van start met een actie van de WNF- Rangers, die langs de Nederlandse kust een 300 kilometer lang groen lint uitrollen. Het lint staat symbool voor de vloedlijn die door het stijgen van de zeespiegel landinwaarts dreigt te schuiven. In de campagne wijst het Wereld Natuur Fonds op het verband tussen het broeikaseffect, klimaatverandering, het smelten van de noordpool en het stijgen van de zeespiegel. Tegelijk wordt duidelijk gemaakt dat de consument híer iets kan doen om dáár (op de noordpool) iets tegen te gaan [juni] Start van de meerjarige campagne Kijken, kijken, niet kopen. Het Wereld Natuur Fonds voert deze campagne om de Nederlandse toerist op het hart te drukken tijdens zijn vakantie geen foute souvenirs te kopen. Souvenirs 17

18 van koraal, ivoor, schelpen, huiden en planten brengen het voortbestaan van tal van soorten in gevaar. In de media wordt veel aandacht besteed aan de campagne en reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen verspreiden informatiemateriaal onder reizigers [juni] Prins Bernhard opent een nieuwe attractie in De Efteling : PandaDroom. In een avontuur vol spektakel, spanning en humor maakt de bezoeker een wereldreis door de overweldigende natuur, waarbij hij oog in oog komt te staan met de natuur in al haar facetten, inclusief de bedreigingen. Een 3D- film en veel verrassende effecten garanderen een bijzondere doe-, leer- en kijkervaring. Met PandaDroom wil het Wereld Natuur Fonds een plek creëren waar jong en oud op een aantrekkelijke manier de noodzaak van natuurbescherming kan zien en voelen [december] Prins Bernhard overlijdt 1 december op 93- jarige leeftijd. Meer dan veertig jaar heeft hij zich met tomeloze energie ingezet voor de natuur op aarde. Door zijn gezag en invloed heeft het Wereld Natuur Fonds belangrijke natuurbeschermingsresultaten kunnen boeken [februari] Speciaal voor kinderen van drie tot en met zes jaar richt het Wereld Natuur Fonds de WNF- Bamboeclub op. De club wil ook de allerkleinsten kennis laten maken met de wereld van de wilde dieren. 18

19 [maart] Start van een grote internationale actie voor Borneo. Het bos en de bijzondere planten en dieren op Borneo worden bedreigd door palmolieplantages, bosbranden, houtkap en de handel in bedreigde soorten. In het hart van het eiland wil het Wereld Natuur Fonds een aaneengesloten gebied van 22 miljoen hectare beschermd bos creëren: het Hart van Borneo. Het hele jaar door worden er in Nederland veel activiteiten voor Borneo georganiseerd. In februari 2007 tekenen de drie landen met grondgebied op Borneo (Indonesië, Maleisië en Brunei) een overeenkomst waarin ze de intentie uitspreken het beoogde grensoverschrijdende natuurgebied in het hart van Borneo daadwerkelijk op te zetten. [juni] Het Wereld Natuur Fonds wordt gesteund door donateurs [juli] Het Wereld Natuur Fonds verhuist naar een van de meest milieu- en natuurvriendelijke gebouwen van Nederland. Het ligt op het landgoed Schoonoord aan de rand van Zeist. Het kantoorpand is een voorbeeld van bewust bouwen door het gebruik van duurzame materialen en energiebesparende systemen [maart] Het Wereld Natuur Fonds zet een grote campagne op om de regenwouden van de Amazone te behouden. Deze zijn van levensbelang voor het tegengaan van klimaatverandering, maar worden ernstig bedreigd door ontbossing. Een belangrijk doel van de campagne is het instellen van meer beschermde gebieden. Daarmee kan onder andere een halt worden toegeroepen aan de aanleg van wegen, die het regenwoud openleggen voor exploitatie. 19

20 In 2007 en 2008 krijgt 5,2 miljoen hectare tropisch regenwoud in het Amazonegebied een beschermde status [september] Het Wereld Natuur Fonds ontwikkelt een programma voor jongeren vanaf 12 jaar: WNF- LifeGuard. Met het thema Watch the World wordt een WNF- LifeGuard de mogelijkheid geboden zelf initiatieven te ontplooien die goed zijn voor de natuur. Met het programma wil het Wereld Natuur Fonds bereiken dat jongeren na hun WNF- Rangertijd beter de overstap kunnen maken naar het donateurschap. [oktober] Het Wereld Natuur Fonds brengt voor de eerste keer een Nederlandstalige versie uit van het internationale Living Planet Report. Dit WWF- rapport verschijnt elke twee jaar. Uit het rapport blijkt dat wereldwijd de omvang van ongeveer 5000 populaties gewervelde dieren tussen 1961 en 2005 met gemiddeld 30% is gereduceerd. Het beslag dat de mens op de aarde legt, de voetafdruk, is in diezelfde periode wereldwijd gestegen. Sinds eind jaren tachtig vraagt de mens meer van de aarde dan deze kan regenereren. Voor de Nederlandse voetafdruk geldt dat er ongeveer twee aardbollen nodig zijn als iedereen zo zou leven als de gemiddelde Nederlander. Het rapport bevat aanbevelingen om deze voetafdruk te verkleinen. Actrice Carice van Houten wordt verwelkomd als tweede ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds

jaarverslag 1 www.greenpeace.nl www.greenpeace.nl

jaarverslag 1 www.greenpeace.nl www.greenpeace.nl jaarverslag 1 www.greenpeace.nl www.greenpeace.nl Inhoud samenvatting 4 1. Missie 6 2. Campagnes 8 2.1 Klimaat en energie 11 2.2 Oceanen 17 2.3 Bossen 22 2.4 Giftige stoffen 25 2.5 Genetische manipulatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Vastgesteld door bestuur, 30 juli 2009 te Utrecht Inleiding 1 Terugblik op afgelopen jaren 2 Missie en visie 3 Doelstellingen en strategie 4 Projecten 5 Werving

Nadere informatie

Inhoud DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS. Onze verantwoordelijkheid voor de natuur 3. Inleiding 4. Beleid van overheid & energiedistributiesector 6

Inhoud DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS. Onze verantwoordelijkheid voor de natuur 3. Inleiding 4. Beleid van overheid & energiedistributiesector 6 Inhoud 1 Onze verantwoordelijkheid voor de natuur 3 Inleiding 4 Beleid van overheid & energiedistributiesector 6 Nuon 8 Onze ambities 10 Groene energie 14 Natuurstroom 16 Wind Nuon 22 Wind particulieren

Nadere informatie

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 STICHTING NEDERLANDS COMITÉ UNICEF TE DEN HAAG JUNI 2009 Water voor ontwikkeling Water. In deze tijd van klimaatverandering is er veel

Nadere informatie

BJF Beleidsplan 2012-2015

BJF Beleidsplan 2012-2015 Algemene site:! www.black-jaguar.org! Last update:! 26 november 2013 Campagne site:!! www.thelast600.org BJF Beleidsplan 2012-2015 Korte vragen Eenvoudige antwoorden. Het beleidsplan van de stichting Black

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G INHOUD GP/MORGAN MCALLISTER GP/MORGAN VOORWOORD 3 ORGANISATIE 4 VRIJWILLIGERS EN EDUCATIE 8 KLIMAAT & ENERGIE 11 BIODIVERSITEIT 14 GIFTIGE STOFFEN 17 PUBLICATIES EN RAPPORTEN 20 VOORWOORD FINANCIEEL 22

Nadere informatie

JAAR RAPPORT BE 2014

JAAR RAPPORT BE 2014 JAAR RAPPORT BE 2014 ONZE MISSIE WWF wil de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toe roepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

<>

<<Voeg figuur 1 hier in>> Een halve eeuw vrijgevigheid in beeld. ationale acties voor het goede doel in ederland Pamala Wiepking, Werkgroep Filantropische Studies, Vrije Universiteit Amsterdam (P.Wiepking@fsw.vu.nl) Pp. 143-164

Nadere informatie

We zullen niet alles kunnen redden wat we willen, maar we zullen veel meer redden dan als we het nooit geprobeerd hadden

We zullen niet alles kunnen redden wat we willen, maar we zullen veel meer redden dan als we het nooit geprobeerd hadden WELKOM! We zullen niet alles kunnen redden wat we willen, maar we zullen veel meer redden dan als we het nooit geprobeerd hadden WWF-stichter Sir Peter Scott Deze brochure is een uitgave van WWF-Vlaanderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Voorwoord Ambitie en realiteitszin

Jaarverslag 2010. Voorwoord Ambitie en realiteitszin Jaarverslag 2010 Voorwoord Ambitie en realiteitszin Milieudefensie heeft een lastig maar interessant jaar achter de rug waar we goed uit te voorschijn zijn gekomen. Het wegvallen van een deel van onze

Nadere informatie

JAAR RAPPORT BE 2013

JAAR RAPPORT BE 2013 JAAR RAPPORT BE 2013 ONZE MISSIE De missie van WWF bestaat erin een eind te maken aan de aantasting van het natuurlijk milieu op aarde en te bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP www.rodekruis.nl 2 - drijfveren en principes Drijfveren en principes

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD Drijfveren en principes Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden,

Nadere informatie

WORD OO CARIBISCH NEDERLAND. www.dcna.nl/tropenranger. Dutch Caribbean Nature Alliance De Nederlandse schatkamer van de natuur

WORD OO CARIBISCH NEDERLAND. www.dcna.nl/tropenranger. Dutch Caribbean Nature Alliance De Nederlandse schatkamer van de natuur HELP N E T OOR S E D EIG R D E B 473 WORD OO e g i l l i w j vri K R E G N A R N E P O TR CARIBISCH NEDERLAND www.dcna.nl/tropenranger Aanvraag extra projectbijdrage 2011 voor het project TROPEN RANGERS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 UNICEF NEDERLAND

JAARVERSLAG 2010 UNICEF NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 UNICEF NEDERLAND PAGINA INHOUD 4 VOORWOORD 7 HOOFDSTUK 1 7 1.1. Onze missie en visie 7 1.2. Werken aan de Millenniumdoelen 8 1.3. Hulp aan allerarmsten is effectiever 8 1.4. Onze vijf

Nadere informatie

2009/1. www.greenpeace.be. Surf naar www.youvegotthepower.be en ontdek in het Greenpeaceklassement wie de groene-energieleveranciers zijn.

2009/1. www.greenpeace.be. Surf naar www.youvegotthepower.be en ontdek in het Greenpeaceklassement wie de groene-energieleveranciers zijn. 2009/1 Afgiftekantoor: Brussel X 1/2219 Surf naar www.youvegotthepower.be en ontdek in het Greenpeaceklassement wie de groene-energieleveranciers zijn. Magazine Driemaandelijks Maart - april - mei 21ste

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Dit is een eigen bijlage van Naturalis Biodiversity Center bij NRC Handelsblad 7 september 2013. Het maatschappelijk belang vanbio.

Dit is een eigen bijlage van Naturalis Biodiversity Center bij NRC Handelsblad 7 september 2013. Het maatschappelijk belang vanbio. Dit is een eigen bijlage van Naturalis Biodiversity Center bij NRC Handelsblad 7 september 2013 di Het maatschappelijk belang vanbio versi teit Inhoud Pagina 3 Het belang van biodiversiteit Pagina 4 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Hugo zorgt voor 50.000 bijen. Help de bi j met deze tips! Uw energiebedrijf langs de lat. Faiza en Mannes zijn meer gedreven dan ooit

Hugo zorgt voor 50.000 bijen. Help de bi j met deze tips! Uw energiebedrijf langs de lat. Faiza en Mannes zijn meer gedreven dan ooit maart 2014 Faiza en Mannes zijn meer gedreven dan ooit Uw energiebedrijf langs de lat Een schone toekomst voor Afrika? Hugo zorgt voor 50.000 bijen Help de bi j met deze tips! Bee yourself pag 6 Imkerverhalen

Nadere informatie

Limburgs milieu. Een uitgave van Stichting Milieufederatie Limburg - jaargang 27 - oktober 2013 STICHTING MILIEUFEDERATIE LIMBURG

Limburgs milieu. Een uitgave van Stichting Milieufederatie Limburg - jaargang 27 - oktober 2013 STICHTING MILIEUFEDERATIE LIMBURG Limburgs milieu 3 Een uitgave van Stichting Milieufederatie Limburg - jaargang 27 - oktober 2013 STICHTING MILIEUFEDERATIE LIMBURG Doe mee aan de Nacht van de Nacht op 26 oktober Provincie neemt groot

Nadere informatie

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 2013 2017 2 vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 1. Voorwoord De eerder uitgesproken wens om een nieuwe koers te kiezen en het vfonds beter te presenteren, bleek eenvoudiger dan

Nadere informatie

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Terugblik 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. JAARVERSLAG 2012 pag 1

JAARVERSLAG 2012. JAARVERSLAG 2012 pag 1 JAARVERSLAG JAARVERSLAG pag 1 JAARVERSLAG INHOUD VOORWOORD 3 OVER GREENPEACE 4 CAMPAGNES 6 Schone energie 6 Sterke bossen 9 Levende oceanen 13 Een gifvrije wereld 16 Duurzame landbouw 18 ZO WERKT GREENPEACE

Nadere informatie

Jonge Worldconnectors redden de aarde

Jonge Worldconnectors redden de aarde Jonge Worldconnectors redden de aarde Worldconnectors A Round Table on People and the Planet is een groep mensen uit verschillende hoeken van de samenleving, die samen nadenken over een betere wereld en

Nadere informatie

Den Haag Rode Kruis-stad 2008. Deetman naar Raad van State. Midgaard opent haar poorten. Project ICT in de Zorg

Den Haag Rode Kruis-stad 2008. Deetman naar Raad van State. Midgaard opent haar poorten. Project ICT in de Zorg FOCUS HAAGLANDEN jaargang [ THEMA: ZORG ] Den Haag Rode Kruis-stad 2008 Interview met Martje van Nes, Nederlands Rode Kruis Deetman naar Raad van State Interview met een prominent Haaglands bestuurder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Inhoudsopgave Vooraf 5 1. Samenvatting: Vogelbescherming in 2013 6 1.1 Impuls voor campagnes... 6 1.2 Wereldcongres

Nadere informatie

22 - DE CAMPAGNES JAARVERSLAG

22 - DE CAMPAGNES JAARVERSLAG 4. DE C A M P A G N E S wat doen we? 22 - DE CAMPAGNES GREENPEACE NEDERLAND JAARVERSLAG 2004 23 - DE CAMPAGNES GREENPEACE NEDERLAND JAARVERSLAG 2004 GP/VAN DELDEN NATIONALE CAMPAGNES: REALISATIE 2004 Klimaat

Nadere informatie