Gebruikshandleiding. Buckaroo Payment Plaza. Versie: 2.6 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikshandleiding. Buckaroo Payment Plaza. Versie: 2.6 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services"

Transcriptie

1 Gebruikshandleiding Buckaroo Payment Plaza Versie: 2.6 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

2 Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging Tekstuele vernieuwingen document Nieuwe screenshots Pushfunctionaliteit bijgewerkt Uitgebreide inhoudelijke update Inhoudelijke aanpassingen + toevoegingen Content update en toevoeging bijlage Toevoeging bijlage 2: rechten medewerker per security level Content update Buckaroo BV, Nederland Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Buckaroo BV Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 2 van 30

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Buckaroo Payment Plaza Inloggen Password vergeten Hoofdscherm Algemeen Transacties Blokkeer IP IP informatie opvragen Refund uitvoeren Push Facturen Facturen overzicht Zoeken specifieke factuur Detailscherm specifieke factuur Abonnementen module Callcenter Profiel Configuratie Anti Fraude Configurator Blokkeer landen (van uitgifte creditcard) Blokkeren op basis van IP-adres Invoice-check Digitale handtekening Rapportage Support Bijlage: Betekenis van de diverse betaalstatus afbeeldingen Bijlage 2: Rechten medewerker per security level Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 3 van 30

4 1. Inleiding Wij heten u van harte welkom als gebruiker van de Buckaroo Payment Engine. De Buckaroo Payment Plaza (verder in deze handleiding Plaza genoemd) geeft u onder meer online inzicht in de transacties die de Buckaroo Payment Engine (BPE) voor u verwerkt. Tevens kunt u online instellingen wijzigen indien u hiervoor geautoriseerd bent. In deze handleiding worden de functies beschreven die tot uw beschikking staan en er wordt uitleg gegeven over een aantal gebruikersaspecten van het systeem. Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen per op of telefonisch op Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 4 van 30

5 2. Buckaroo Payment Plaza In de diverse paragrafen van deze handleiding worden de verschillende aspecten en functies van de Payment Plaza toegelicht. 2.1 Inloggen U vindt de Plaza op het volgende internetadres: https://payment.buckaroo.nl. Let op dat u de s in https niet vergeet in te toetsen. Dit schakelt namelijk de beveiligde verbinding (SSL) in, zodat de communicatie tussen uw pc en de webserver versleuteld wordt uitgewisseld. De Plaza kan uitsluitend via de beveiligde verbinding worden benaderd. Zorg ervoor dat deze instellingen op uw pc zijn ingeschakeld (dit is in het algemeen standaard). Voordat u de functies op de Plaza kunt gebruiken dient u in te loggen in het systeem. Voer hiervoor de gebruikersnaam en het password in die u per van ons heeft ontvangen. Ter verduidelijking zie figuur 1. Figuur 1: Inlogscherm Payment Plaza Tip voor uw scherminstellingen: De pagina s op de Plaza zijn ontworpen voor beeldscherminstelling op 1024x768 pixels. Zorg ervoor dat uw beeldscherm deze instellingen heeft voor een optimale schermindeling. Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 5 van 30

6 2.2 Password vergeten Indien u uw password vergeten bent, kunt u een nieuw password aanvragen door een e- mail te sturen naar Het nieuwe password wordt door een Buckaroo medewerker gegenereerd en is beperkt geldig. De eerstvolgende keer dat u zich aanmeldt in de Buckaroo Payment Plaza, zal u worden gevraagd dit password te wijzigen. Om een nieuw password te ontvangen dient u zich wel te identificeren met uw gebruikersnaam en het adres dat u hebt opgegeven bij het aanmaken van uw login account. Komt u er niet uit en bent u geen beheerder vraag het dan aan de collega die uw login account heeft aangemaakt. Hij/ zij kan online een nieuw (tijdelijk) password voor u genereren. In lijn met de door de creditcardmaatschappijen opgestelde richtlijnen voor de informatiebeveiliging, gelden voor de Buckaroo Payment Plaza regels voor het beheer van passwords: - Een password is maximaal 90 dagen geldig. Gedurende 14 dagen voordat uw password verloopt, wordt aan u gevraagd deze te wijzigen. - Het password dient tenminste acht tekens lang te zijn. - Het password dient tekens uit tenminste drie van de volgende vier categorieën te bevatten (een zogenaamd sterk password): Kleine letters a-z Hoofdletters A-Z Cijfers 0-9 Alfanumeriek zoals # $ % ^ & * ( ) _ + = Tip: bedenk een woord en vervang bijv. de o door 0 (nul), de i door!, of de s door $. De laatste vijf passwords worden onthouden. Uw password moet hiervan verschillen. Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 6 van 30

7 2.3 Hoofdscherm Nadat uw aanmelding door het systeem is gevalideerd, verschijnt het hoofdscherm. Figuur 2 laat zien hoe het hoofdscherm eruit ziet. Figuur 2: Hoofdscherm Payment Plaza De tabbladen in de menubalk geven u een overzicht van de verschillende functies. De menubalk geeft enkel de functies weer waarvoor u bent geautoriseerd. Wanneer u bijv. niet geautoriseerd bent voor het uitvoeren van refunds, dan zullen de functionaliteiten en het tabblad die hieraan verbonden zijn voor u niet zichtbaar zijn. Er zijn vier verschillende autorisatieniveaus/ security levels: 1. Alleen kijken 2. Transacties invoeren 3. Transacties + refunds invoeren. 4. Beheerder De rechten die horen bij de vier bovenstaande autorisatieniveaus staan beschreven in Bijlage 2: Rechten medewerker per security level, die u op pagina 29 van dit document kunt vinden. Per merchant wordt één beheerderaccount aangemaakt. Buckaroo maakt dit beheerderaccount bij de aanvang van het gebruik van onze dienstverlening. De beheerder maakt zelf alle andere accounts aan met de daarbij behorende rechten. Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 7 van 30

8 2.4 Algemeen Wanneer u bent ingelogd in de Payment Plaza ziet u boven in de menubalk diverse tabbladen. Het eerste tabblad is genaamd Algemeen. Hier worden belangrijke nieuwsberichten en mededelingen m.b.t. onderhoudswerkzaamheden bij bijv. de ideal banken geplaatst. Het is raadzaam om deze pagina regelmatig te bekijken, zodat u altijd op de hoogte bent van het actuele nieuws. 2.5 Transacties Het tweede tabblad dat u tegenkomt in de menubalk is Transacties. Wanneer u op dit tabblad klikt opent het scherm zoals is weergegeven in figuur 3. Onder het tabblad Transacties kunt u transactieoverzichten oproepen. Figuur 3: Transactieoverzicht Het scherm geeft u in eerste instantie de details van de transacties per dag. Via de velden boven het formulier kunt u de datum kiezen. Ook kunt u kiezen voor totaaloverzichten per jaar (onderverdeeld naar maanden) of per maand (onderverdeeld naar dagen). Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 8 van 30

9 Als in deze laatstgenoemde overzichten het aantal in een vakje groter is dan 0, kunt u op het getal klikken om dit aantal verder te laten specificeren. Ook op de kolomnamen (maanden of dagen) in deze overzichten kan worden geklikt om de specificatie daarvan op te vragen. Door in het dagoverzicht op een specifieke transactie te klikken, worden de details van die transactie getoond (zie Figuur 4: Detailscherm transactie ). Figuur 4: Detailscherm transactie Wanneer u in het detailscherm van een specifieke transactie bent gekomen, kunt u daar diverse zaken terugvinden. De naam van uw webshop, factuurnummer, aankoopbedrag en datum van de transactie, gekozen betaalmethode en naam van de koper. Verder vindt u onderaan de status van de transactie. Mocht deze niet geslaagd zijn dan kunt u daar lezen om welke reden een transactie is mislukt. Bij creditcardtransacties word het creditcardnummer in verband met de veiligheidsaspecten niet getoond. Indien de transactie door de creditcardmaatschappij is afgewezen, wordt de reden hiervan niet getoond. Deze informatie is namelijk uiterst waardevol voor hackers en fraudeurs. Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 9 van 30

10 Daarnaast kunt u binnen het detailscherm van een transactie een aantal handelingen verrichten. Deze hebben wij voor u kort onder elkaar gezet Blokkeer IP Het wil wel eens voorkomen dat er vanuit één IP-adres met bijvoorbeeld verschillende creditcards wordt geprobeerd te betalen. Dit kan wijzen op mogelijke fraude. U kunt er in een dergelijke situatie voor kiezen om het IP-adres van deze persoon te blokkeren. Houdt er rekening mee dat er achter één IP-adres ook een bedrijf kan zitten met meerdere medewerkers. Dit kunt u eenvoudig doen door te klikken op het Blokkeer IP icoon IP informatie opvragen Via het detailscherm van een specifieke transactie kunt u ook IP informatie opvragen. Deze informatie kunt u gebruiken om meer te weten te komen over de locatie van de klant. U kunt deze informatie oproepen door op het IP informatie icoon te klikken Refund uitvoeren Om bij een verwerkte transactie het bedrag terug te betalen aan de klant, kunt u gebruik maken van de refund optie in het detailscherm van een geslaagde transactie (zie Figuur 4: Detailscherm transactie ). Er verschijnt vervolgens een scherm waarop u het bedrag dat u wilt refunden kunt ingeven. Dit kan minder zijn dan het oorspronkelijke transactiebedrag, maar het kan nooit meer bedragen dan het oorspronkelijke transactiebedrag (zie Figuur 5: Invoerscherm refund bedrag ). Om fouten en fraude te voorkomen kan enkel het refund bedrag worden aangepast. De overige gegevens kunnen niet worden veranderd. Figuur 5: Invoerscherm refund bedrag Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 10 van 30

11 Door op de refund-knop te klikken wordt de refund vervolgens uitgevoerd. Binnen enkele seconden ontvangt u bericht over de acceptatie van de refund. De refunds vindt u terug in het refund-overzicht die u kunt vinden via de menubalk onder het tabblad Refunds (zie Figuur 6: Refund overzicht). Hier kunt u per dag het refund overzicht bekijken. Refunds worden verrekend met de uitbetaling. Figuur 6: Refund overzicht Push De push knop (in Figuur 4) dient er voor om de status van de transactie aan uw webshop door te geven. Deze functie kunt u gebruiken als u vermoedt dat er niet automatisch een statusupdate is verwerkt vanwege een slechte verbinding, onderhoud van de website, of mogelijke andere redenen. Een simpele druk op de knop is voldoende, en de statusupdate is alsnog verzonden. Tot dusver hebben we het over live transacties. Het is ook mogelijk dat een transactie een testtransactie betreft. Dan levert een druk op de knop een popup met een keuzelijst op zoals weergegeven in figuur 7. Figuur 7: Status keuzelijst bij Push testtransactie Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 11 van 30

12 In deze keuzelijst staan alle statussen vermeldt die de website kan ontvangen en die horen bij de betaalwijzen die door uw website worden ondersteund (althans die in uw abonnement met Buckaroo actief zijn). Kies uit deze lijst van statussen de status die u voor testdoeleinden wilt pushen naar uw website. Druk op de Test Push knop: de teststatus wordt verzonden. 2.6 Facturen Enkel wanneer u gebruik maakt van de Buckaroo credit management (CM) module ziet u in de menubalk het tabblad Facturen staan. Wanneer u hierop klikt verschijnt het scherm zoals weergegeven in figuur 8: Facturen Facturen overzicht In dit scherm ziet u een overzicht van al uw openstaande posten, inclusief alle bijbehorende gegevens per openstaande post. Net als bij het transactieoverzicht kunt u hier met de kalenderopties alle openstaande posten binnen een bepaalde periode oproepen. Wanneer u een periode heeft gekozen klikt u op het vergrootglas icoon om te zoeken. Figuur 8: Facturen Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 12 van 30

13 Zoeken specifieke factuur Wanneer u een specifieke factuur wilt opzoeken dan kunt u gebruik maken van de zoek optie, deze opent u door op het trechter icoon te klikken. Wanneer u hierop heeft geklikt opent het scherm zoals is weergegeven in onderstaand figuur. Figuur 9: Zoek optie scherm Wanneer u op zoek bent naar een specifieke factuur dan kunt u deze zoeken op basis van diverse kenmerken (zie figuur 9). U vult het kenmerk in waarover u beschikt en drukt vervolgens op Zoeken. Mocht het systeem de factuur op basis van dat specifieke kenmerk niet kunnen vinden, probeert u het dan nogmaals met een ander kenmerk. Verder kunt u klikken op de Begint Met knop, wanneer u dit doet veranderd deze in Bevat en vice versa. Nu zal het systeem niet op zoek gaan naar een factuur die begint met een bepaald kenmerk maar naar een factuur die het specifieke kenmerk bevat Detailscherm specifieke factuur Wanneer u meer informatie wilt, of een actie wilt uitvoeren m.b.t. een specifieke factuur dan kunt u op deze factuur klikken. Dit kunt u doen in het factuur overzichtscherm zoals weergegeven is in figuur 8, of wanneer u één specifieke factuur heeft gevonden middels de zoek optie die is beschreven in paragraaf Wanneer u op één specifieke factuur heeft geklikt verschijnt het detailscherm van de factuur (zie figuur 10). Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 13 van 30

14 Figuur 10: Detailscherm factuur In dit scherm kunt u gedetailleerde informatie terugvinden van de specifieke factuur. Zoals u ziet zijn er boven aan het scherm een vijftal tabbladen te zien: Factuurgegevens, Betaal historie, Input-Fields, Log-entries en Mails. Factuurgegevens: Onder dit kopje kunt u o.a. informatie terugvinden als het factuurnummer, het bedrag, de factuur datum en de credit management status. Afhankelijk van de credit management status kunt u hier verschillende acties uitvoeren. Het voorbeeld zoals weergegeven in figuur 10, is een factuur met de status betaald. Hier kunt u verder dus geen actie op uitvoeren. Wanneer het gaat om een openstaande factuur die in het credit management proces zit, dan vindt u onderaan het scherm een knop genaamd. Wanneer u hierop klikt zullen er niet langer herinneringsmails gestuurd worden. Dit kan van toepassing zijn wanneer een klant zijn factuur bijvoorbeeld via een andere weg heeft betaald. Wanneer een factuur in het credit management proces de status gestopt heeft verschijnt er bij die factuur de knop. Wanneer u hierop klikt zal de factuur weer worden opgenomen in het credit management proces. Het systeem zal dan automatisch controleren welke e-herinnering er verstuurd moet worden en deze direct versturen als de oorspronkelijke verstuur datum is overschreden. De e-herinnering die verstuurt wordt is afhankelijk van hoever het credit management proces was voor de stopzetting. Wanneer de termijnen voor meerdere e- herinneringen al zijn verstreken (bijv. 2 e en 3 e herinnering), dan zal alleen de 2 de verstuurd worden. De derde herinnering zal vervolgens op de door u ingestelde termijn worden verstuurd vanaf het moment dat de 2 e e-herinnering is verstuurd. De klant in kwestie kan na de laatste sommatie mogelijk doorgezet worden naar één van de bij Buckaroo aangesloten incassobureaus. Het automatisch doorgeven van een openstaande factuur naar een incassobureau is enkel mogelijk wanneer u hiervoor met Buckaroo een contract heeft afgesloten. Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 14 van 30

15 2.7 Abonnementen module In de voorgaande screenshots ziet u bovenaan het tabblad Abonnementen staan. Dit tabblad is zichtbaar voor de merchants die de Abonnementen module van Buckaroo gebruiken voor het periodiek innen van de betalingen. De Abonnementen module is een aparte functionaliteit die niet standaard onderdeel uitmaakt van de Payment Plaza. Deze module is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die te maken hebben met terugkerende betalingen/ abonnementen. Wanneer u meer wilt weten over deze unieke module kunt u de Gebruikshandleiding Buckaroo Subsription Services aanvragen bij uw account manager of via 2.8 Callcenter Boven in de menubalk van de Buckaroo Payment Plaza ziet u ook het tabblad Callcenter. Wanneer u hierop klikt opent de module zich en ziet u het scherm zoals weergegeven in figuur 11. Figuur 11: Callcenter module Door middel van de callcenter functie kunt u via de Payment Plaza zelf transacties ter verwerking aanbieden. Deze optie is speciaal bestemd voor het verwerken van telefonisch of per fax ontvangen transacties, waarbij u of één van uw medewerkers zelf de gegevens van de kaarthouder ontvangt en invoert. Dit kunt u doen voor creditcardtransacties en Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 15 van 30

16 eenmalige machtigingen. In figuur 11 kunt u linksboven zien dat er een dropdown box is waarin u kunt kiezen voor creditcard, eenmalige machtiging of Payper . De ingevoerde transacties worden per login account geregistreerd. Het is raadzaam om uw eigen gebruikersnaam en password niet te verspreiden, maar om iedere medewerker die transacties moet kunnen invoeren zijn/ haar eigen login account. Zo kunnen acties worden herleid naar de betreffende persoon. Ook is het mogelijk om vanuit onze Callcenter module een Payper te versturen waaraan meerdere betaalmethoden gekoppeld zijn. Welke betaalmethoden gekoppeld zijn aan de Payper is afhankelijk van welke betaalmethoden u wenst af te nemen bij Buckaroo. In figuur 11 kunt u zien hoe het Payper scherm eruit ziet. Onderaan kunt u de diverse betaalmethoden aan- en uitvinken. Zo kunt u zelf kiezen welke betaalmethoden u aan een specifieke klant wilt aanbieden. Ingevoerde transacties verschijnen direct in het transactieoverzicht zoals weergegeven in figuur 3. Indien u bevoegd bent tot het uitvoeren van refunds, kunt u dit ook vanuit dit scherm doen. Voor informatie over het uitvoeren van een refund verwijzen wij u naar paragraaf van dit document. 2.9 Profiel De Profielfunctie in de menubalk bevat de gegevens over de verschillende login accounts en websites van uw eigen organisatie. Dit zijn tevens ook de gegevens die bij ons bekend zijn. Alleen de persoon met de status beheerder heeft de bevoegdheid om login accounts en websites aan te maken of te wijzigen. Wanneer u op het tabblad profiel klikt krijgt u het scherm te zien zoals weergegeven in figuur 12. Wanneer u het tabblad Profiel heeft geopend krijgt u in het scherm 3 (of 4 in het geval u gebruik maakt van de credit management module) tabbladen te zien. In deze handleiding laten we voor het complete beeld ook het credit management tabblad zien. Algemeen Het eerste tabblad is Algemeen, hier ziet u uw bedrijfsgegevens zoals die bij ons in het systeem staan. Wanneer u bijvoorbeeld een adreswijziging wil doorvoeren, neem dan contact op met Customer Service Center via of per via Medewerkers Onder het tabblad Medewerkers kunt u nieuwe accounts toevoegen, bestaande accounts onderhouden of deactiveren. De gegevens hiervan blijven bewaard in verband met de historie. Let bij het invullen goed op het gekozen security niveau. Afhankelijk van de gekozen waarde worden bevoegdheden bepaald. De bevoegdheden per security niveau staan beschreven in bijlage 2 van dit document. Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 16 van 30

17 Kolom A in de lijst geeft de status van het account aan: A = Actief X = Gedeactiveerd De (gewijzigde) accountgegevens worden eenmalig aan de beheerder en aan de betrokkenen g d. De knop voor het opslaan van de gegevens verschijnt zodra er in één van de velden iets is gewijzigd. Figuur 12: Profiel Website(s) U kunt hier de instellingen van uw website(s) opgeven voor de terugkoppeling van betalingen. Geef hier de URL s op van de terugkoppeling naar uw eigen website(s). Credit Management Zoals eerder al staat beschreven is dit tabblad enkel zichtbaar voor merchants die gebruik maken van de credit management module. Ziet u dit tabblad niet en wilt u wel graag gebruik maken van deze functionaliteit dan kunt u dit aanvragen via Wanneer u klikt op dit tabblad verschijnt het scherm zoals weergegeven in figuur 13. In dit scherm kunt u zelf de credit management instellingen configureren. Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 17 van 30

18 Figuur 13: Credit Management settings onder tabblad Profiel Bovenaan in dit scherm staat Referentie Incassobureau vermeldt. Wanneer u gebruik maakt van de koppeling met één van de bij Buckaroo aangesloten incassobureaus, staat hierachter uw referentienummer vermeldt. Dit referentienummer ziet u dus niet wanneer u enkel gebruik maakt van het versturen van e-herinneringen. Herinneringsschema voor niet betaalde facturen/ niet verwerkte incasso s: Allereerst is het belangrijk te weten dat er twee type herinneringsschema s zijn. De eerste is voor niet betaalde facturen en de tweede geldt in het geval een eenmalige machtiging niet geïncasseerd kon worden of wanneer de eenmalige machtiging gestorneerd is. Bij de twee type herinneringsschema s kunt u de volgende instellingen configureren. Allereerst kunt u per herinnering aangeven hoeveel administratiekosten u in rekening wilt brengen. Deze administratiekosten worden dan opgenomen in het originele factuurbedrag. Daarnaast kunt u de verzendtermijn per herinnering instellen, zoals in figuur 13 als voorbeeld is gedaan. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat, wanneer u gebruik maakt van de koppeling met een incassobureau, de waarden in deze velden standaard zijn ingevuld. Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 18 van 30

19 Bij de niet verwerkte incasso s kunt u zelf de vervolgactie instellen. Dat kunt u middels de dropdown boxen die u vindt achter de Templates.. knoppen. Bij de eerste herinnering kunt u kiezen tussen een betaallink (Payper ) of opnieuw incasseren. Uit ervaring adviseren wij u om te kiezen voor de betaallink. Dit omdat als er één keer niet geïncasseerd kan worden dit meestal een tweede keer ook niet zal lukken. Templates configureren Wanneer u in het scherm klikt op één van de knoppen dan verschijnt het scherm zoals weergegeven is in figuur 14. In het scherm ziet u in het midden een scherm genaamd Uitleg templates. Dit scherm kunt u oproepen door rechts bovenin op de knop te klikken. In dit scherm vindt u alle informatie m.b.t. het gebruik van de Templates pagina. Wanneer u meerdere websites (met losse merchant-keys) aan uw account heeft gekoppeld, dan is het belangrijk om te weten dat u voor ieder account de templates apart kunt configureren. Bovenaan het scherm ziet u het kopje Merchantkey met daarnaast een dropdown box. Wanneer u meerdere merchant-keys bezit dan kunt u de gewenste key daar selecteren. Figuur 14: Templates Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 19 van 30

20 2.10 Configuratie Boven in de menubalk van de Buckaroo Payment Plaza treft u ook het tabblad Configuratie aan. Wanneer u hierop klikt verschijnt het onderstaande scherm. Figuur 15: Configuratie Onder dit tabblad staan twee hoofdcategorieën vermeldt namelijk: Beveiliging en Templates, waaronder u diverse beveiligingsopties kunt selecteren en configureren Anti Fraude Configurator Onder het kopje Beveiliging vindt u allereerst de Anti Fraude Configurator. Deze kosteloze module kunt u alleen zien wanneer u via Buckaroo creditcard betalingen processed. Als klant kunt u contact opnemen met het Customer Service Center om deze module voor u te laten activeren. Stuur hiervoor een naar Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de Gebruikshandleiding Anti Fraude Configurator. Deze kunt u eenvoudig downloaden via de Payment Plaza onder het tabblad Support. Dit tabblad komt later in dit document aan bod. Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 20 van 30

21 Blokkeer landen (van uitgifte creditcard) U hebt de mogelijkheid om transacties te blokkeren van creditcards die in bepaalde landen worden uitgegeven. Dit dient als hulpmiddel om transacties te weren uit landen waarin u geen zaken wenst te doen. Selecteer de landen die u wilt blokkeren in de linkerkolom. U kunt hierbij de CTRL toets ingedrukt houden terwijl u klikt om meerdere landen te selecteren. Kies Blokkeer om de landen toe te voegen aan de rechterkolom. U kunt door op de Herstel knop te drukken landen uit de rechterkolom weer toevoegen aan de lijst met toegestane landen. Klik op Toepassen om de geblokkeerde landen aan het systeem door te geven en te activeren (zie Figuur 16: blokkeren van landen ). Figuur 16: Blokkeren van landen Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 21 van 30

22 Blokkeren op basis van IP-adres U kunt een IP-adres of een gedeelte hiervan ingeven en toevoegen aan de lijst. Indien u een gedeeltelijk adres opgeeft dan worden alle transacties met dit adres geblokkeerd. Geef duidelijk aan of de getoonde lijst voor al uw koppelingen geldt, of voor een koppeling met een specifieke merchant-key. Klik op Toepassen om de geblokkeerde adressen aan het systeem door te geven en te activeren. Door middel van de Reset knop wordt de startsituatie op het scherm teruggezet. Ook op het detailscherm is een knop toegevoegd om het IP-nummer van waaruit de transactie is aangeboden te blokkeren. Dit IP-adres wordt dan aan de lijst van al uw koppelingen toegevoegd (zie Figuur 17: IP-adressen blokkeren). Figuur 17: IP-adressen blokkeren Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 22 van 30

23 Invoice-check Met de invoice-check (zie Figuur 18: invoice-check ) kunt u de Buckaroo Payment Engine een controle laten uitvoeren, of een bepaalde factuur reeds is betaald. Geef hiervoor het factuurnummer van de factuur die met de transactie moet worden betaald op in het daarvoor bestemde veld ("bpe_invoice" voor SSL-pagina's ; <Invoice> voor XML). Indien een factuur reeds is betaald zal de transactie worden afgewezen. De klant ontvangt een melding dat de factuur reeds is voldaan. Als het invoice-veld geen waarde bevat, zal de invoice-check sowieso niet worden uitgevoerd. Tevens kunt u het maximaal aantal betaalpogingen opgeven. Hiermee kan worden voorkomen dat fraudeurs gaan "vissen" naar de juiste creditcardgegevens. Let op: Wijzigingen worden pas definitief in het systeem doorgevoerd als u op de knop "Toepassen" klikt. Figuur 18: Invoice-check Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 23 van 30

24 Digitale handtekening De digitale handtekening dient voor de authentificatie van de afzender van een elektronisch bericht. Voor de Buckaroo Payment Engine betekent dit dat uw website als afzender van een transactie kan worden vastgesteld. En andersom kan uw website/-systeem de Buckaroo Payment Engine als afzender identificeren. Bij de berekening van de digitale handtekening wordt gebruik gemaakt van een Shared Secret Key die u in vult. De secret key is alleen bij ons en bij uzelf bekend zodat er geen misverstanden ontstaan. Mocht de secret key niet kloppen dan wordt de transactie onmiddellijk gestaakt. Dit alles is zichtbaar in Figuur 19: digitale handtekening Figuur 19: Digitale handtekening Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 24 van 30

25 2.11 Rapportage Onder het tabblad Rapportage vindt u diverse rapporten. Bijv. maandelijkse en dagelijkse overzichten van uw transacties evenals een rapport waarin het verband wordt gelegd tussen uw transacties bij Buckaroo en de uitbetaling door PaySquare of B+S. Verder kunt u hier de Rapportage facturen vinden, dit zijn de facturen die Buckaroo aan de merchant stuurt en dagrapportages van de diverse online betaalmethoden die u als merchant via Buckaroo heeft aangesloten. Verder vindt u hier een dagrapportage Refunds en het overzicht Storno en MOI. Onderstaand ziet u alle beschikbare rapportages. Op basis van de door u afgenomen producten treft u de passende rapportages. Achter de Rapportage geslaagde transacties kunt u via de dropdown box kiezen voor Transactiedatum of Statusdatum. Wanneer u kiest voor transactiedatum wordt er een rapportage gegenereerd op basis van de datum waarop de transactie is gedaan. Wanneer u een rapportage genereert op basis van de statusdatum, dan wordt er weergegeven wanneer er een statusverandering is geweest. Bijvoorbeeld bij een eenmalige machtiging van pending naar geslaagd. Figuur 20: Rapportage Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 25 van 30

26 Rechts van elke rapportage vindt u de knop. Wanneer u bijv. bij Dagrapportage, na een betaalmethode te hebben geselecteerd, op deze knop klikt verschijnt het scherm zoals weergegeven in figuur 21. Daarnaast kunt u voor elke rapportage de periode instellen waarover u een rapportage wilt genereren. Figuur 21: Dagrapport ideal In dit rapport ziet u een overzicht van al uw geslaagde en niet-geslaagde transacties over een door u van te voren ingestelde periode. In dit voorbeeld ziet u voornamelijk nietgeslaagde transacties, dit komt omdat het hier om testtransacties gaat. Rechtsboven in het scherm vindt u de knop. Wanneer u hierop klikt kunt u het dagrapport downloaden in CSV formaat en vervolgens in uw boekhouding verwerken. U kunt de rapportage ook printen via de knop. Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 26 van 30

27 2.12 Support Samenhangend met de snelle groei van het aantal diensten en betaalmethoden dat Buckaroo haar klanten biedt, groeit ook het aantal informatie documenten. Om ervoor te zorgen dat u als klant altijd over de meest actuele documenten kunt beschikken, staan deze onder het tabblad Support. Hier vindt u alle: Algemene documenten, White papers, Implementatiehandleidingen, Gebruikshandleidingen, Logo s & Banners en Downloads van de laatste versies van modules voor webshops en Downloads van scripts. Dit scherm ziet eruit zoals weergegeven in figuur 22: Support pagina. Daarnaast kunt u vanaf deze pagina direct een sturen naar Technical Support, mocht u vragen of opmerkingen hebben. Na ontvangst van uw wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om uw vragen te beantwoorden. Figuur 22: Support pagina Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 27 van 30

28 Bijlage: Betekenis van de diverse betaalstatus afbeeldingen Betaal statussen die u kunt tegenkomen onder het tabblad Transacties = Transactie geslaagd = De refund is succesvol verwerkt = Transactie afgewezen. Deze status kan om meerdere redenen verschijnen. O.a. dat de transactie is afgewezen door de creditcardmaatschappij of door een van de banken. Daarnaast ook wanneer een consument bijv. zijn ideal transactie annuleert. = Transactie geweigerd. Wanneer u de invoice-check heeft geactiveerd kunt u deze status krijgen. Dit betekent dat uw klant dan twee keer een betaalpoging heeft gedaan op hetzelfde factuurnummer waarbij de eerste al was geslaagd. = Status pending: betaling nog in behandeling. Dit heeft u o.a. bij eenmalige machtigingen en overboekingen. Bij eenmalige machtigingen moet de transactie eerst aan de bank worden aangeboden en die moeten dit vervolgens weer terugkoppelen aan ons systeem. In de tussentijd staat de transactie op pending. Bij overboekingen staat de transactie op pending tot het moment dat uw klant het geld overboekt vanaf zijn bankrekening. = Transactie gestorneerd. Deze status krijgt u wanneer een consument zijn eenmalige machtiging storneert. = Fout opgetreden in transactie. = Uitbetaling door Buckaroo aan merchant. = Payper . Credit Management (CM) statussen die u kunt tegenkomen onder het tabblad Facturen = Openstaand. Deze status krijgt een factuur die: nog niet of niet volledig betaald is. Wanneer een transactie betaald is zal de status verschijnen in de kolom Betaald die voor de CM status staat vermeld. Wanneer de factuur betaald is zullen er geen e-herinneringen (meer) worden verstuurd. De factuur blijft de CM status openstaand houden, zodat wanneer er een stornering word gedaan het credit management weer geactiveerd wordt. = 1 ste herinnering verzonden. = 2 de herinnering verzonden. = Laatste sommatie verzonden. = Gestopt. In dit geval voordat de derde herinnering verzonden wordt. U kunt bij een openstaande factuur zelf het CM proces stop zetten en weer laten hervatten. = Doorgestuurd naar incassobureau. Dit symbool ziet u enkel wanneer u heeft gekozen voor een koppeling met één van de aangesloten incassobureaus. Copyright 2012 Buckaroo BV, Nederland 28 van 30

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Algemene toelichting Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 4.0 19-09-2008 Tekstuele vernieuwingen document + nieuwe opmaak 4.1 06-01-2009

Nadere informatie

Credit management services

Credit management services Credit management services White paper Versie: 2.4 Jaar: 2013 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.0 12-04-2008 Oplevering versie 1.0 van document ter

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007)

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) Handleiding Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) 1 Deze handleiding beschrijft in het kort hoe u kunt Internet Bankieren bij SNS Regio Bank en hoe u met de digipas omgaat. Lees deze handleiding eerst

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Online verkopen start met SEOshop

Online verkopen start met SEOshop Online verkopen start met SEOshop Eenvoudig en snel wegwijs op het SEOshop webwinkel platform Naam: Lisa van der Werf Bedrijf: SEOshop Datum: 20/02/2013 Inhoud 1 Beheer...2 2 Webwinkel instellingen...8

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Versie, datum 1 april 2015 Rabobank Nederland, 2015 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Implementatiehandleiding ideal

Implementatiehandleiding ideal Implementatiehandleiding ideal Versie: 2.1 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.1 19-09-2005 Eerste versie van de handleiding voor de implementatie

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Versie 3.0 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2010 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Billing Portal. Eindgebruikershandleiding

Billing Portal. Eindgebruikershandleiding Billing Portal Eindgebruikershandleiding Versie: 1.7 Datum: 3-3-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Inloggen... 5 3 Gespreksdetails... 6 3.1 Totalen... 6 3.2 Details... 7 3.2.1 Gespreksdetails

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie