Miles & More Algemene voorwaarden 1. Lidmaatschap 1.1 Voorwaarden voor lidmaatschap 1.2 Aanvang van lidmaatschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Miles & More Algemene voorwaarden 1. Lidmaatschap 1.1 Voorwaarden voor lidmaatschap 1.2 Aanvang van lidmaatschap"

Transcriptie

1 Miles & More Algemene voorwaarden Het Miles & More Frequent Flyer-programma beloont u als klant voor uw trouw. Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ( Lufthansa ) exploiteert en organiseert het programma. Lufthansa behoudt zich het recht voor om in bepaalde landen met partnermaatschappijen te werken (bv. Adria Airways, Air Dolomiti, the Austrian Airlines Group, Brussels Airlines, Croatia Airlines, LOT Polish Airlines, Luxair en SWISS) als mede-exploitanten van het programma. Miles & More biedt een mogelijkheid om mijlen te verdienen en in te wisselen bij verschillende deelnemers aan het programma (Miles & More partnermaatschappijen, bv. luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, hotels). Hierna volgt een samenvatting van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het verzamelen van mijlen, het inwisselen van beloningen en de Miles & More procedures. In de extra programmadocumenten (bv. de algemene voorwaarden voor de Miles & More-creditcard) of in de Miles & More communicatiemedia (bv. nieuwsbrief, awards catalogus, rekeningafschrift) leest u meer over speciale regels. 1. Lidmaatschap 1.1 Voorwaarden voor lidmaatschap Het lidmaatschap is beperkt tot personen van twee jaar of ouder die in een land verblijven waar het Miles & More programma beschikbaar is. Het adres dat het lid opgeeft wordt alleen als het thuisadres beschouwd indien dit zijn hoofdadres is. Lufthansa kan het lid om verder bewijs vragen. 1.2 Aanvang van lidmaatschap Het lidmaatschap begint op verzoek van de klant, met de opening van een persoonlijke mijlenrekening door Lufthansa of een mede-exploitant. Per persoon mag er slechts één rekening worden geopend. Als bewijs van de geopende rekening ontvangt de klant een voorlopig Miles & More kaartnummer, waarmee hij gedurende 6 maanden mijlen kan verzamelen. De vraag tot opening van een mijlenrekening moet door de klant volledig worden ingevuld. Mijlenrekeningen met ontbrekende of onvolledige persoonlijke gegevens worden als tijdelijke rekeningen beschouwd en binnen de 6 maanden, vanaf de eerste inzameling van mijlen met het voorlopige kaartnummer, afgesloten. Van zodra de klant ( deelnemer ) een bepaald aantal mijlen heeft verzameld, zoals bepaald in de Miles & More communicatiemedia, wordt een Miles & More kaart met een definitief Miles & More nummer gemaakt en naar de nieuwe klant verzonden. De Miles & More kaart blijft eigendom van Lufthansa en moet op verzoek aan Lufthansa of een partnermaatschappij worden overhandigd. Er bestaat geen wettelijk recht om tot het Miles & More programma toe te treden. Lufthansa en de mede-exploitanten behouden zich het recht voor om aanvragen zonder opgave van redenen te weigeren. 1.3 Persoonlijk identificatienummer (PIN) Het lid ontvangt een PIN voor zijn persoonlijke identificatie, bv. bij het bestellen van awards of het online controleren van zijn rekeningsaldo. Om misbruik tegen te gaan, moet het lid ervoor zorgen dat de PIN niet aan derden wordt onthuld. Als er een vermoeden van misbruik van de PIN is, moet het Miles & More serviceteam onmiddellijk in kennis worden gesteld door te bellen naar één van

2 de telefoonnummers die in de Miles & More communicatiemedia vermeld zijn. Lufthansa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies ontstaan ten gevolge van verwijtbare nalatigheid om aangifte te doen, een laattijdige aangifte, of verliezen geleden nog voor de aangifte heeft plaatsgevonden, tenzij die verliezen zijn veroorzaakt door kwaadwillige opzet of grove nalatigheid. In het geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid voor overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid onbeperkt. In gevallen van lichte nalatigheid bij elke inbreuk op de materiële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot materiële schade en financiële verliezen in de mate van voorzienbaar verlies. Elke verdere aansprakelijkheid bij schade wordt uitgesloten, behalve voor vorderingen ingevolge de Duitse Productaansprakelijkheidswet. Dit is ook van toepassing op de aansprakelijkheid van agenten of derden aan wie verplichtingen werden uitbesteed, rekening houdend met mogelijke medeoorzakelijke nalatigheid van het lid. 2. Mijlen 2.1 Algemeen De berekeningsbasis voor het Miles & More programma is het aantal mijlen dat op de mijlenrekening van het lid wordt bijgeschreven. Mijlen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die expliciet in de algemene voorwaarden of in de Miles & More communicatiemedia vermeld worden. Bonuspunten of -mijlen van andere programma s mogen niet in Miles & More mijlen worden omgezet, tenzij Miles & More een overeenkomst heeft gesloten met de exploitant van het andere programma. Mijlen en de mijlenrekeningen zijn niet overdraagbaar en er kan geen geld voor worden uitbetaald, tenzij dit expliciet wordt vermeld. 2.2 Rekeningsaldo Leden kunnen hun actuele mijlensaldo controleren bij elke Miles & More rekeningafschriftenprinter of via hun persoonlijke online mijlenrekening door hun Miles & More kaartnummer en PIN in te voeren. Bovendien krijgen leden die hun Miles & More actief in een bepaalde mate gebruiken regelmatig informatie over hun huidige saldo, tenzij een lid zich voor online communicatie heeft ingeschreven. Het mailen van rekeninginformatie kan achterwege worden gelaten wanneer Miles & More het ter beschikking stellen van rekeningafschriften beperkt tot online communicatie. Het is niet mogelijk om kopieën van rekeningafschriften of nieuwe afschriften te verkrijgen. Claims op basis van verschillen moeten binnen twee weken na ontvangst van de rekeningafschriften of bij de eerste weergave in de persoonlijke online mijlenrekening van het lid worden ingediend. Daarna wordt het rekeningsaldo als goedgekeurd beschouwd. 2.3 Mijlen verzamelen Er kunnen mijlen worden verdiend vanaf de aanvang van het lidmaatschap. Het aantal bijgeschreven mijlen hangt af van de programmavoorwaarden die op het moment van de ingebruikname van de service golden. Voor alle vluchten of partnerdiensten die voor het verzamelen van mijlen in aanmerking komen, en die werden uitgevoerd in de periode tussen de aanvraag van het lidmaatschap en de opening van de persoonlijke mijlenrekening, wordt het aantal mijlen bijgeschreven overeenkomstig de procedure die in punt wordt beschreven. Miles & More biedt tevens de

3 mogelijkheid om mijlen te verzamelen bij bepaalde partnermaatschappijen. Omdat Miles & More over die bedrijven geen rechtstreekse controle uitoefent, kunnen noch Lufthansa, noch de betrokken medeexploitant aansprakelijk worden gesteld voor de onbeperkte beschikbaarheid van diensten die door partnermaatschappijen worden verleend (bv. vluchten, hotelovernachtingen, huurauto s) en voor de correcte uitvoering van een contract. In elk geval zijn de algemene voorwaarden van de specifieke partnermaatschappij van toepassing Vluchten Er worden mijlen bijgeschreven voor elk werkelijk gevlogen segment van een lijnvlucht dat tegen de volle prijs is uitgevoerd door Lufthansa of door een partnermaatschappij of Miles & More partnermaatschappij, onderworpen aan punten en Het aantal bijgeschreven mijlen voor rechtstreekse vluchten hangt af van de afstand tussen het vertrekpunt en de bestemming, zoals aangeduid op het ticket, van apart gecommuniceerde minimummijlen of van vaste tarieven aangekondigd in de Miles & More communicatiemedia. Het aantal mijlen wordt vermenigvuldigd met de reservatieklassefactor volgens de betaalde vluchtklasse en aangeduid op het ticket. Anders worden de gepubliceerde minimummijlen of vaste tarieven bijgeschreven. Punt is ook van toepassing op andere vervoersdiensten (bv. bepaalde chartervluchten), op voorwaarde dat zij in aanmerking komen voor het verzamelen van mijlen. In dat geval wordt het aantal mijlen bijgeschreven op basis van aparte informatie die wordt verstrekt in de Miles & More communicatiemedia Hotels, huurauto s Mijlen worden op de rekening van het lid bijgeschreven voor elk betaald verblijf van het lid in een Miles & More partnerhotel, op voorwaarde dat het tarief van de reservatie op het moment waarop de accommodatie, onderworpen aan punten en 2.3.6, wordt geboekt, voor het verzamelen van mijlen in aanmerking komt. Hetzelfde geldt voor elke betaalde huur, en elk werkelijk gebruik, van een voertuig door het lid bij een Miles & More autoverhuurpartner, op voorwaarde dat het tarief van de reservatie bij het sluiten van de overeenkomst voor het verzamelen van mijlen in aanmerking komt. Het aantal bijgeschreven mijlen wordt apart weergegeven. Twee of meer opeenvolgende overnachtingen worden beschouwd als één verblijf. Dat is ook van toepassing wanneer een lid in hetzelfde hotel incheckt binnen een dag na het uitchecken. Eén autoverhuur wordt gedefinieerd als de huur van een voertuig voor minstens één dag, of van verschillende voertuigen op opeenvolgende dagen bij één of meer filialen van een autoverhuurpartner op dezelfde lokatie Miles & More-creditcard met mijlenspaarfunctie Leden die hun Miles & More-creditcard voor betalingen gebruiken, verdienen een specifiek aantal mijlen die op hun Miles & More rekening worden bijgeschreven. Verdere details leest u in de algemene voorwaarden van de Miles & More-creditcard Andere manieren om mijlen te verdienen Andere manieren om mijlen te verdienen en de toepasselijke voorwaarden worden apart in de

4 Miles & More communicatiemedia meegedeeld Uitsluitingen van mijlentegoed Er worden geen mijlen bijgeschreven voor bepaalde reservaties of serviceklassen, speciale tarieven, bv. kortingen voor grote bedrijven (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEP s enz.), award services, gratis vluchten of diensten waarvoor de leden ingevolge een ander bonusprogramma voordeel genieten. Bepaalde andere diensten kunnen ook van het verzamelen van mijlen worden uitgesloten na een voorafgaande aankondiging in de Miles & More communicatiemedia Procedure voor het bijschrijven De automatische bijschrijving van mijlen op een rekening is alleen mogelijk wanneer het lid zijn/haar Miles & More klant- of kaartnummer en/of zijn/haar Miles & More kaart of een andere klantenkaart waarmee mijlen kunnen worden verdiend, voorlegt bij het gebruik van een dienst waarmee mijlen kunnen worden verzameld. Mijlen die niet automatisch worden geregistreerd, kunnen binnen 6 maanden na het gebruik van de betreffende dienst op de rekening van het lid worden bijgeschreven. Hiervoor heeft Miles & More de volledige set documenten nodig (originele instapkaart plus een kopie van het ontvangstbewijs van de klant, of de originele hotelrekening of huurautofactuur). Voor ongebruikte, terugbetaalde, vervallen of onrechtmatig verkregen documenten (tickets, vluchtcoupons) worden geen mijlen bijgeschreven. Hetzelfde geldt voor andere ongebruikte of terugbetaalde diensten waarvoor mijlen kunnen worden gespaard. Brieven en documenten die naar Miles & More worden verstuurd, worden gescand, digitaal gearchiveerd en daarna vernietigd. Aanvragen om dergelijke brieven en documenten terug te krijgen in hun oorspronkelijke vorm zullen worden geweigerd. 2.4 Mijlen inwisselen Algemeen Leden kunnen hun mijlen inwisselen en beloningen bestellen zodra hun mijlenrekening het vereiste saldo voor de beloning heeft bereikt, afhankelijk van de beschikbaarheid van de beloningen krachtens punt Beloningsaanbiedingen en het specifieke aantal vereiste mijlen voor elk geval worden in de verschillende Miles & More communicatiemedia meegedeeld Beloningsvluchten Beloningsvluchten zijn beschikbaar voor lijnvluchten die door Lufthansa of een Miles & More partnermaatschappij worden geëxploiteerd, en voor bepaalde chartervluchten. Als de luchthaven van vertrek en de eindbestemming in verschillende beloningszones gelegen zijn (open-jaw vlucht), is de hogere beloningszone altijd van toepassing en wordt deze voor het inwisselen van mijlen gebruikt. De beloningsvlucht moet op het moment van de bestelling worden geboekt. De deadline voor de aanvraag van de uitreiking en verzending van het beloningsvliegticket hangt af van de luchtvaartpartner. Het Miles & More serviceteam deelt u op het moment dat het beloningsticket wordt geboekt uw deadline mee. Opnieuw boeken (afhankelijk van de beschikbaarheid en de algemene voorwaarden die op de beloningsvlucht van toepassing zijn) is gratis voor de uitreiking van het beloningsvliegticket. Zodra het beloningsticket is uitgereikt, moet voor het opnieuw boeken betaald

5 worden, waar dit door de algemene voorwaarden die gelden voor de betreffende beloningsvlucht is toegestaan. Vragen over de algemene voorwaarden, de beschikbaarheid en het bedrag van de servicekosten kunnen aan het Miles & More serviceteam worden gericht. Alle overige voorwaarden van het oorspronkelijke beloningsvliegticket blijven na het opnieuw boeken van toepassing. Onder voorbehoud van afwijkende bepalingen in de algemene voorwaarden betreffende de Miles & More awardvluchten, gelden voor de vluchten die in aanmerking komen voor een awardvlucht, de algemene transportvoorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij Upgrade beloningen Op lijnvluchten die door Lufthansa worden geëxploiteerd, door een joint programma-exploitant of bepaalde partnermaatschappijen, zijn upgrades voor een enkele reis naar de volgende hogere serviceklasse beschikbaar per punt-naar-punt verbinding (segment) als een beloning, op voorwaarde dat er voor een ticket de volle prijs werd betaald (cf. punten en hierboven). Bepaalde tarieven, reservatieklassen en groepsreservaties kunnen van upgrades worden uitgesloten wanneer dit op voorhand via een aparte mededeling in de Miles & More communicatiemedia werd aangekondigd. In geval van een upgrade blijven de voorwaarden van het originele ticket van kracht. Neem contact op met het Miles & More serviceteam voor de algemene voorwaarden bij het opnieuw boeken van een upgradebeloning Overige beloningen Overige beloningen, hun voorwaarden en verdere manieren om mijlen in te wisselen worden apart in de Miles & More communicatiemedia vermeld Beloningen bestellen Beloningen kunnen worden besteld bij Miles & More, met vermelding van het Miles & More klant- of kaart- en PIN-nummer. De bestelling moet ofwel per telefoon of online worden geplaatst, minstens zeven werkdagen voor het gebruik van de beloning. De deadlines voor vroegboekingen kunnen variëren al naargelang de lokale omstandigheden (bv. langere bezorgtijden van de post) en kunnen worden opgevraagd door contact op te nemen met het Miles & More serviceteam. Een belonings-etix waar dit technisch mogelijk is kan tot twee werkdagen voor vertrek worden uitgeschreven. Andere manieren voor het bestellen van beloningen worden apart in de Miles & More communicatiemedia aangekondigd Beloningsvoorwaarden De beschikbaarheid van beloningen kan afhangen van datum, seizoen en bestemming. Bepaalde beloningen zijn mogelijk niet altijd beschikbaar. Beloningen kunnen mogelijk niet worden gecombineerd met bepaalde diensten waarvoor verlaagde tarieven gelden (overeenkomstig punt 2.3.5). Meer informatie over de beschikbaarheid van beloningen en over bijzondere voorwaarden kunt u vinden op Die voorwaarden worden samen met de betreffende beloningsaanbiedingen gepubliceerd. Miles & More biedt haar leden de mogelijkheid om mijlen in te wisselen bij geselecteerde partnermaatschappijen. Omdat Miles & More over die bedrijven geen

6 rechtstreekse controle uitoefent, kunnen noch Lufthansa, noch de betrokken mede-exploitant aansprakelijk worden gesteld voor de onbeperkte beschikbaarheid van diensten die door de partnermaatschappij worden verleend (bv. vluchten, hotelovernachtingen, huurauto s) en voor de correcte uitvoering van een contract. De algemene voorwaarden van de betrokken partnermaatschappij zijn van toepassing Beloningsdocumenten Als de bestelde beloning beschikbaar is, zal Miles & More beloningsdocumenten uitschrijven (beloningstickets en/of certificaten voor andere beloningen). Beloningstickets en upgrade beloningscertificaten worden alleen als schriftelijke post verstuurd wanneer de standaard elektronische opslag, zoals een etix of een eupgrade, of het verstrekken van tickets via een ticketmachine niet mogelijk is. Tickets op geselecteerde routes zullen alleen als een etix worden verstrekt. Mocht een lid niettemin per post een ticket willen ontvangen, dan is een bijdrage verplicht voor de aflevering van de tickets op het adres dat bij Miles & More is geregistreerd. Informatie over deze bijdrage kunt u vinden in de verschillende Miles & More communicatiemedia. Vragen over de bijdrage kunnen ook aan het Miles & More serviceteam worden gericht. De leden wordt aangeraden om onmiddellijk te controleren of zij de juiste documenten hebben ontvangen. Beloningsvluchtdocumenten zijn vanaf de dag van uitgifte gedurende 12 maanden geldig. De geldigheid van andere beloningsdocumenten (bv. event-, autoverhuur-, hotel- en vakantiebeloningen) is zoals vermeld in de Miles & More communicatiemedia. Beloningsdocumenten mogen alleen als geschenk aan personen worden gegeven met wie het lid een hechte persoonlijke band heeft, bv. vrienden en familie, maar mogen niet worden ingewisseld voor andere beloningen of contant geld. Afhankelijk van het specifieke type kunnen beloningsvluchten worden ingewisseld. In geval van restitutie worden kosten in rekening gebracht. Informatie over de voorwaarden voor teruggave en over de kosten kunt u vinden in de verschillende Miles & More communicatiemedia. Dergelijke vragen kunnen ook aan het Miles & More serviceteam worden gericht. Gestolen of verloren beloningsdocumenten zullen alleen worden vervangen door nieuwe documenten, wanneer een extra bijdrage wordt betaald, daar waar de voorwaarden van een dergelijk type beloning een heruitgave toestaan. Meer informatie is te verkrijgen bij het Miles & More serviceteam. In voorkomend geval wordt het aantal mijlen opnieuw op de rekening van het lid bijgeschreven, met berekening van extra kosten, waarvan de details bij het Miles & More serviceteam kunnen worden verkregen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht wanneer de documenten tijdens de verzending van Miles & More naar het lid verloren gaan, op voorwaarde dat het lid het verlies onmiddellijk meldt, niet later dan 21 dagen na de datum waarop de documenten bij Miles & More werden besteld Misbruik De verkoop, inruiling, aanbieding ter veiling of elke andere soort van commerciële transactie met derden waarbij awarddocumenten betrokken zijn, is ten strengste verboden, tenzijspecifiek toegestaan krachtens punt Het is ook ten strengste verboden om de aan- of verkoop van mijlen of awards, de transfer van mijlen conform punt 2.1, de ongeoorloofde aankoop van mijlen te organiseren of onbevoegd gebruik te maken van awards of awarddocumenten. (Dergelijke gevallen worden hieronder

7 als misbruik ingedeeld.) Miles & More vouchers hebben conform punt de waarde van awarddocumenten. In geval van misbruik veroorzaakt door toedoen van een lid, behoudt Lufthansa of een derde die door Lufthansa gemachtigd is zich het recht voor om de awarddocumenten in te houden of in beslag te nemen, en om te weigeren awards of honour mijlen toe te kennen. Houdt het misbruik verband met een awardticket (commerciële transactie met personen die niet onder het punt vallen of het ontdoen van het awardticket), dan heeft Lufthansa het recht, indien de vlucht gevlogen werd, de werkelijke prijs van het ticket na te rekenen en deze, naast het vervallen van de ingezette mijlen, door te rekenen aan het lid conform punt Dit heeft geen invloed op punt 3. Het doet evenmin afbreuk aan het recht op verder verhaal tegen een lid, inclusief eisen tot schadevergoeding. In het geval dat beloningen worden vrijgegeven in ruil voor mijlen die via misbruik werden verworven, behoudt Lufthansa zich het recht voor om compensatie te vragen in plaats van de mijlen die vereist zijn om de award vrij te geven, in zoverre dat het mijlensaldo, met uitzondering van de mijlen die door misbruik werden verworven, niet volstaat om de beloning vrij te geven. Het bedrag van de compensatie per mijl wordt berekend op basis van de geldende mijlenaankoopprijs voor de hoogste waardeschaal op het moment van de nadelige gebeurtenis. De respectieve geldende schaalwaarde wordt in de Miles & More communicatiemedia gepubliceerd. Lufthansa behoudt zich ook dit recht indien de mijlenrekening een negatief saldo vertoont in andere gevallen van misbruik, evenals bij ongeoorloofd gedrag van het lid. Het lid heeft het recht te bewijzen dat hij/zij geen of slechts een klein verlies heeft veroorzaakt Expresverzending van beloningsdocumenten In uitzonderlijke gevallen en na voorafgaand overleg met het Miles & More serviceteam, kunnen beloningstickets en upgrade certificaten vier tot zes dagen voor het vertrek worden besteld en per expreslevering worden verzonden. Daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht. Buiten Duitsland kan de termijn voor de expreslevering afwijken van bovengenoemde voorwaarden. 2.5 Vervaldatum van de mijlen Mijlen die niet binnen 36 maanden na de spaardatum (datum van de vlucht, begin van hotelverblijf, tijdstip van autoverhuur) worden ingewisseld, vervallen aan het eind van het volgend kwartaal, indien via de Miles & More communicatiemedia geen andere regelingen worden getroffen. De aandacht wordt tijdig gevestigd op de datum en de mate waarin mijlen op het punt staan te vervallen in de Miles & More rekeninginformatie of in de persoonlijke internetmijlenrekening. 2.6 Belastingen, toeslagen en servicekosten Alle extra kosten zoals belastingen (bv. luchthavenbelastingen, veiligheidskosten), toeslagen (bv. voor verzekeringen) en servicekosten (bv. kosten voor het opnieuw boeken) die gepaard gaan met de uitgifte of het gebruik van een beloning, komen voor rekening van het lid en kunnen ten laste komen van diens creditcard. Informatie over het totaalbedrag van belastingen, toeslagen en servicekosten kan bij het Miles & More serviceteam worden verkregen. 3. Inbreuk op de algemene voorwaarden, opzegging, wijzigingen van het programma

8 3.1 Opzegging, schorsing, uitsluiting van het lidmaatschap Het lid kan het lidmaatschap te allen tijde schriftelijk opzeggen zonder een opzeggingstermijn in acht te moeten nemen. De opzegging van het programma door Lufthansa of een medeexploitant is onderworpen aan een opzeggingstermijn van twee weken, tenzij de opzegging van het lidmaatschap om materieelrechtelijke reden en zonder opzeggingstermijn geschiedt. De opzegging zonder kennisgeving door Lufthansa of een mede-exploitant en uitsluiting van het lidmaatschap heeft een toekomstig effect indien er een materieelrechtelijke reden is. Een materieelrechtelijke reden bestaat hoofdzakelijk in het geval van een ernstige inbreuk door het lid op deze algemene voorwaarden of de vervoersvoorwaarden van Lufthansa, een medeexploitant of partnermaatschappij, of op Miles & Mores regels die in de programmadocumenten of in de Miles & More communicatiemedia vermeld worden. Hetzelfde geldt voor elk geval van misbruik krachtens punt 2.4.8, wanneer een lid opzettelijk foutieve informatie verstrekt, of in gevallen van treiterij of schadelijk gedrag jegens werknemers of passagiers van Lufthansa, een mede-exploitant of partnermaatschappij. Dit is ook van toepassing op elke niet-naleving van de instructies van het verantwoordelijk personeel, in het bijzonder aan boord of in lounges. Deze schikkingen sluiten geen verdere wettelijke claims uit (in het bijzonder eisen voor schadevergoeding). In de bovengenoemde gevallen behouden Lufthansa of een mede-exploitant zich het recht voor om een frequent flyer status, zoals Frequent Traveller, Senator of HON Circle Member, te weigeren en kunnen zij een bestaande status eenzijdig opzeggen, zonder verdere kennisgeving. In de bovengenoemde gevallen behoudt Lufthansa zich ook het recht voor om de rekening van het lid te bevriezen. Lufthansa behoudt zich ook het recht voor om een rekening te bevriezen in het geval van een objectief vermoeden van een materieelrechtelijke reden in de periode die nodig is om de feiten grondig te onderzoeken. Het lid kan geen claims indienen tegen het bevriezen van zijn rekening. Zodra Lufthansa of een mede-exploitant een lidmaatschap heeft opgezegd, is het onmogelijk om nog deel te nemen aan het Miles & More programma. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing bij de afronding van het lidmaatschap na de opzegging. 3.2 Geldigheid van de mijlen in het geval van opzegging Als het lid, Lufthansa of een mede-exploitant de overeenkomst naar behoren opzegt, zal het aantal mijlen gedurende een periode van zes maanden na de ontvangst van de opzegging geldig blijven, tenzij krachtens punt 2.5 de geldigheid eerder verstrijkt. In het geval van opzegging om materieelrechtelijke reden zonder kennisgeving door Lufthansa of een mede-exploitant, zullen de mijlen vervallen wanneer het lid de kennisgeving van de opzegging ontvangt. 3.3 Opzegging van het programma Lufthansa behoudt zich het recht voor om het Miles & More frequent flyer programma te allen tijde te annuleren of te vervangen door een ander programma en de lidmaatschapscontracten prompt op te zeggen. Punten 3.1 en 3.2 zijn van toepassing op dergelijke opzeggingen. 4. Varia 4.1 Aansprakelijkheid

9 Voor verliezen geleden door leden in verband met hun deelname, veroorzaakt door Lufhansa, een mede-exploitant, een partnermaatschappij of hun werknemers of agenten, geldt het volgende, onderworpen aan de bepalingen uiteengezet in punt 1.3: overal waar sprake is van kwaadwillige opzet of grove nalatigheid of waar een waarborg bestaat, is de aansprakelijkheid onbeperkt. In het geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid voor overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid evenzeer onbeperkt. In gevallen van lichte nalatigheid bij elke inbreuk op de materiële contractuele verplichtingen, is de aansprakelijkheid beperkt tot materiële schade en financiële verliezen in de mate van voorzienbaar verlies. Een wezenlijke contractuele verplichting is de verplichting waarvan de vervulling de voorgeschreven uitvoering van het verdrag in alle opzichten mogelijk maakt en waarvan het lid de naleving regelmatig kan vertrouwen. Elke verdere aansprakelijkheid bij schade wordt uitgesloten, behalve voor vorderingen ingevolge de Duitse Productaansprakelijkheidswet. 4.2 Gegevensbescherming Persoonlijke gegevens met betrekking tot de deelname aan het programma zullen worden verwerkt en gebruikt voor de uitvoering van het programma. Ligt de woonplaats van de deelnemer binnen de thuismarkt van een mede-exploitant, dan worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer aan de overeenkomstige maatschappij overgemaakt. Hetzelfde gebeurt voor een vlucht met een van de genoemde maatschappijen. De programmagegevens worden overgemaakt, in zoverre het gaat om vluchten van de overeenkomstige vliegtuigmaatschappij. Binnen de grenzen van de toestemming van de deelnemers, kunnen deze gegevens door een mede-exploitant van het programma voor die doeleinden, genoemd in het bericht betreffende de persoonlijke gegevens, bewerkt en gebruikt worden. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij naar de aparte online mededeling over gegevensbescherming op de Miles & More website. Deze kan ook per worden aangevraagd bij Lufthansa s corporate data protection officer Het bericht over de gegevensbescherming bevat ook informatie over instemming en het recht van bezwaar. 4.3 Verlies, diefstal Elk verlies of elke diefstal van, of schade aan, de Miles & More kaart moet onmiddellijk aan Miles & More worden gemeld, zodat een nieuwe kaart kan worden uitgereikt. 4.4 Wijzigingen van het programma, wijzigingen van de algemene voorwaarden Miles & More, dat te goeder trouw handelt, behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van het lidmaatschap, de beloningen, beloningsschalen of andere Miles & More procedures die op ongeacht welk moment in de programmabrochure beschreven staan, te wijzigen, waar die wijzigingen ook maar nodig worden geacht. Tegenover Lufthansa mogen geen eisen tot schadevergoeding worden ingediend op basis van wijzigingen die krachtens lokale wetten vereist zijn. De leden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van wijzigingen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen worden als aanvaard beschouwd indien het lid zijn of haar Miles & More klantnummer blijft gebruiken, of indien binnen één maand na de kennisgeving geen schriftelijk bezwaarschrift wordt ingediend. In de kennisgeving zal speciaal melding worden gemaakt van deze gevolgen. Als een lid de wijzigingen van

10 het programma verwerpt, kan het lidmaatschap onverwijld krachtens punt 3.1 van de algemene voorwaarden worden beëindigd. 4.5 Toepasselijk recht, jurisdictie Op deze algemene voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Indien een lid geen wettelijk domicilie in Duitsland heeft, zullen de rechtbanken van Frankfurt am Main, Bondsrepubliek Duitsland, bevoegd zijn. Bovendien kan een lid ook in zijn/haar woonplaats worden vervolgd of in een andere plaats waar er statutaire rechtspraak is. 4.6 Vrijwaringsclausule In het geval dat een bepaling van bovengenoemde overeenkomsten wettelijk ongeldig is, hetzij geheel, hetzij ten dele, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. De partijen verbinden zich ertoe om ongeldige, onvolledige of ontbrekende bepalingen te vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de commerciële bedoelingen van de partijen.

Algemene voorwaarden - Miles & More Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Miles & More Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Miles & More Algemene voorwaarden Deelnamevoorwaarden Het klantenbindingsprogramma Miles & More ( Miles & More ) beloont uw trouw als klant. Via Miles & More krijgt u de gelegenheid

Nadere informatie

Voor reservaties en meer info helpt uw plaatselijke Miles & More serviceteam u graag verder.

Voor reservaties en meer info helpt uw plaatselijke Miles & More serviceteam u graag verder. 1. Algemene voorwaarden voor vluchtawards In zoverre geen afwijkende bepalingen worden vermeld, gelden de volgende voorwaarden voor het reserveren en gebruiken van Miles & More vluchtawards. Aanvullend

Nadere informatie

Privacyverklaring van het Miles & More programma

Privacyverklaring van het Miles & More programma Privacyverklaring van het Miles & More programma We weten hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens voor u is. Uw vertrouwen in de zorgvuldige en verantwoorde omgang met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Ontdek de wereld van Miles & More

Ontdek de wereld van Miles & More Ontdek de wereld van Miles & More Inhoud Pagina Welkom bij Miles & More 3 Miles & More kaart en PIN 4 Miles & More Online 5 Award- en statusmijlen 6 Miles & More status lidmaatschap 8 Mijlen uitgeven Awardvluchten

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Ambassador Club Lidmaatschap

Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Ambassador Club Lidmaatschap Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Loyaliteitsprogramma zoals uitgevoerd door GT Investments B.V. en of haar filialen, (hierna Golden Tulip genoemd) in de Deelnemende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Syntus app

Algemene voorwaarden Syntus app Algemene voorwaarden Syntus app Door Syntus B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09102634, kantoorhoudend aan de Visbystraat 5, 7418 BE te Deventer. Wij verzoeken u de Algemene

Nadere informatie

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op 100 korting.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

airberlin waardebon 6. Verwijzing naar herroepingsrecht bij het doen van aankopen via internet en telefoon ( afstandsverkoop )

airberlin waardebon 6. Verwijzing naar herroepingsrecht bij het doen van aankopen via internet en telefoon ( afstandsverkoop ) airberlin waardebon Algemene Voorwaarden van Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG ("airberlin") voor de aankoop van airberlin waardebonnen op het internet. (versie 11-05-2017) I. Algemene Voorwaarden 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOOP

Algemene Voorwaarden LOOP Algemene Voorwaarden LOOP Het LOOP loyaltyprogramma ( Programma ) laat toe om LOOPs ( Punten ) te verdienen, die kunnen ingeruild worden voor kortingen op vluchten uitgevoerd door Brussels Airlines. Het

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantiereizen van Central Events zoals gepubliceerd op de

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015

Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015 Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015 Elke deelname aan de BMW M Power Experience 2015 die door BMW Belgium Luxembourg NV (hierna BMW ) wordt georganiseerd,

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE Artikel 1 Algemene informatie TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Technologiepark Zwijnaarde 19, 9052 Gent (Zwijnaarde), België, en met ondernemingsnummer BE0837960234

Nadere informatie

Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende te Leiden aan Schipholweg 96a, (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert in samenwerking met Lumière en Pathé de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor deelname aan Be Swarovski. (laatst geactualiseerd: januari 2017)

Algemene voorwaarden voor deelname aan Be Swarovski. (laatst geactualiseerd: januari 2017) Algemene voorwaarden voor deelname aan Be Swarovski 1. Toepassing en reikwijdte (laatst geactualiseerd: januari 2017) (1) Swarovski Handelsonderneming Benelux B.V., Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden klantenkaart Slager BV

Algemene voorwaarden klantenkaart Slager BV Algemene voorwaarden klantenkaart Slager BV 0 Woord vooraf. 0.1 Het klantenkaartprogramma wordt aangeboden aan natuurlijke personen, en aan rechtspersonen, hierna genoemd klantenkaarthouder of klant. Het

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE. België. (Versie: 21-04-2016)

Algemene voorwaarden voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE. België. (Versie: 21-04-2016) Algemene voorwaarden voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE België (Versie: 21-04-2016) 1. Deelname aan en geldigheidsgebied van de HUGO BOSS EXPERIENCE 1.1 HUGO BOSS AG, Dieselstr. 12, D-72555 Metzingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE. Nederland. (Versie: oktober 2017)

Algemene voorwaarden voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE. Nederland. (Versie: oktober 2017) Algemene voorwaarden voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE Nederland (Versie: oktober 2017) 1. Deelname aan en geldigheidsgebied van de HUGO BOSS EXPERIENCE 1.1 HUGO BOSS AG, Dieselstr. 12, D-72555

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE NEDERLAND. (Februari 2017)

Algemene voorwaarden voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE NEDERLAND. (Februari 2017) Algemene voorwaarden voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE NEDERLAND (Februari 2017) 1. Deelname aan en geldigheidsgebied van de HUGO BOSS EXPERIENCE 1.1 HUGO BOSS AG, Dieselstr. 12, D-72555 Metzingen,

Nadere informatie

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs.

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring Algemene Voorwaarden I. Toepassingsgebied 1. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van hotelkamers voor huisvesting, en op alle andere aan de klanten geleverde diensten

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Reisorganisatie De reisorganisatie is in handen van CROM Events & Communication (hierna te noemen CROM), adres Avda de les Alegries 14, 17310 Lloret de Mar, Spanje. Door het ondertekenen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland «Laat nu uw auto APK keuren en maak kans op 1 van de 10 auto s t.w.v. 10.000,-.*» Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen... 3 4. Winnaars...

Nadere informatie

De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van) het Spaarkaart-programma van Nelson.

De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van) het Spaarkaart-programma van Nelson. SPAREN VOOR KORTING BIJ NELSON Met de Nelson Spaarkaart spaar je als vaste klant voor 25,- korting bij Nelson. Heb je nog geen Nelson Spaarkaart? Ga dan naar een Nelson winkel bij jou in de buurt en vraag

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst'

Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' De wedstrijd 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' wordt georganiseerd door Orange Belgium nv, Bourgetlaan 3, 1140 Evere. Deze wedstrijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

Actievoorwaarden Texaco Nederland / België

Actievoorwaarden Texaco Nederland / België Actievoorwaarden Texaco Nederland / België Ga naar de Nederlandse voorwaarden Ga naar de Belgische voorwaarden Actievoorwaarden ebooks en audiobooks cadeau Nederland Artikel 1. Algemeen De actievoorwaarden

Nadere informatie

Miening 40 b/b/c te (2381 GP) Zoeterwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Miening 40 b/b/c te (2381 GP) Zoeterwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Crème

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE Artikel 1 Algemene informatie De VANG ATTRAPEZ CASHBACK ACTIE (hierna de Actie ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Tweestationsstraat

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie:

Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie: Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie: ACTIEVOORWAARDEN ValkBonus 5 cadeau Deze actievoorwaarden (hierna te noemen de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie ValkBonus 5 korting

Nadere informatie

Dell Loyaliteitsprogramma voor Geregistreerde Partners (DLPRP) Algemene voorwaarden

Dell Loyaliteitsprogramma voor Geregistreerde Partners (DLPRP) Algemene voorwaarden Dell Loyaliteitsprogramma voor Geregistreerde Partners (DLPRP) Algemene voorwaarden Door deel te nemen aan het Dell Loyaliteitsprogramma voor Geregistreerde Partners ( DLPRP ) gaat de partner ermee akkoord

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WEBSHOPS PIET ZOOMERS BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WEBSHOPS PIET ZOOMERS BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WEBSHOPS PIET ZOOMERS BV 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Retourtermijn: de tijd waarbinnen een artikel moet worden geretourneerd aan Zoomers indien

Nadere informatie

1.1 Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd:

1.1 Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd: I. Algemeen Artikel 1. Definities 1.1 Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd: IP Parking: De besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vlucht- Vertraagd.nl

Algemene voorwaarden Vlucht- Vertraagd.nl Algemene voorwaarden Vlucht- Vertraagd.nl Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Vlucht-Vertraagd.nl: Green Claim B.V. handelend onder de naam Vlucht-Vertraagd.nl,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Voorschriften Moneycard

Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Rabobank. Een bank met ideeën. Deze voorschriften zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden Verstrekken en opladen Moneycards 2013. 1. Starten met de

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Laat een onderhoud uitvoeren op uw wagen en maak kans op 1 van de 45 roadtrips» Inhoud «Laat een onderhoud uitvoeren op uw wagen en maak kans

Nadere informatie

MSC VOYAGERS CLUB: ALGEMEEN

MSC VOYAGERS CLUB: ALGEMEEN MSC VOYAGERS CLUB: ALGEMEEN Wat is de MSC Voyagers Club? MSC Voyagers Club is het loyaliteitsprogramma speciaal voor gasten van MSC Cruises. Hiermee beloont MSC Cruises haar loyaalste klanten. Waarom zou

Nadere informatie

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf ALGEMENE VOORWAARDEN FITNESS & GEZONDHEIDSCENTRUM ELST De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf 1-8-2012 1. Algemeen 1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten Golden Ticket Competitie 1. Prijsvraag en organisator De online-prijsvraag Golden Ticket Competitie (hierna: prijsvraag ) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH,

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDSTRIJD

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDSTRIJD Artikel 1 Algemene informatie ALGEMENE VOORWAARDEN WEDSTRIJD De RACE FEVER WEDSTRIJD (hierna de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Technologiepark Zwijnaarde 19,

Nadere informatie

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus.

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Premium Club Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015.

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMELOTCARD Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. In deze algemene voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn als houder van een CamelotCard.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Begrippen Activiteit(en): Deelnemer: Inschrijfformulier Organisatie: Personal Trainer(s): Ziekte: (Small) group training, personal training, voedingsadvies, clinics, bootcamp,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SamenGezond

Algemene Voorwaarden SamenGezond Algemene Voorwaarden SamenGezond BR.0142.0215 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 februari 2015. De inhoud van deze Algemene Voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op www.menzis.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl. Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl. Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen 1. Stichting Digitalezorg.nl organiseert congressen, beurzen, studiedagen, studiereizen

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Holland Casino en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Holland Casino en Koper.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Holland Casino en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Holland Casino en Koper. Algemene voorwaarden Holland Casino Try Out Pakket Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bezoeker: de persoon die het Holland Casino Try Out Pakket bezit dan wel gebruikt door

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rondje Rotterdam b.v.

Algemene Voorwaarden Rondje Rotterdam b.v. Algemene Voorwaarden Rondje Rotterdam b.v. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Rondje Rotterdam b.v. hierna te

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie