Miles & More Algemene voorwaarden 1. Lidmaatschap 1.1 Voorwaarden voor lidmaatschap 1.2 Aanvang van lidmaatschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Miles & More Algemene voorwaarden 1. Lidmaatschap 1.1 Voorwaarden voor lidmaatschap 1.2 Aanvang van lidmaatschap"

Transcriptie

1 Miles & More Algemene voorwaarden Het Miles & More Frequent Flyer-programma beloont u als klant voor uw trouw. Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ( Lufthansa ) exploiteert en organiseert het programma. Lufthansa behoudt zich het recht voor om in bepaalde landen met partnermaatschappijen te werken (bv. Adria Airways, Air Dolomiti, the Austrian Airlines Group, Brussels Airlines, Croatia Airlines, LOT Polish Airlines, Luxair en SWISS) als mede-exploitanten van het programma. Miles & More biedt een mogelijkheid om mijlen te verdienen en in te wisselen bij verschillende deelnemers aan het programma (Miles & More partnermaatschappijen, bv. luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, hotels). Hierna volgt een samenvatting van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het verzamelen van mijlen, het inwisselen van beloningen en de Miles & More procedures. In de extra programmadocumenten (bv. de algemene voorwaarden voor de Miles & More-creditcard) of in de Miles & More communicatiemedia (bv. nieuwsbrief, awards catalogus, rekeningafschrift) leest u meer over speciale regels. 1. Lidmaatschap 1.1 Voorwaarden voor lidmaatschap Het lidmaatschap is beperkt tot personen van twee jaar of ouder die in een land verblijven waar het Miles & More programma beschikbaar is. Het adres dat het lid opgeeft wordt alleen als het thuisadres beschouwd indien dit zijn hoofdadres is. Lufthansa kan het lid om verder bewijs vragen. 1.2 Aanvang van lidmaatschap Het lidmaatschap begint op verzoek van de klant, met de opening van een persoonlijke mijlenrekening door Lufthansa of een mede-exploitant. Per persoon mag er slechts één rekening worden geopend. Als bewijs van de geopende rekening ontvangt de klant een voorlopig Miles & More kaartnummer, waarmee hij gedurende 6 maanden mijlen kan verzamelen. De vraag tot opening van een mijlenrekening moet door de klant volledig worden ingevuld. Mijlenrekeningen met ontbrekende of onvolledige persoonlijke gegevens worden als tijdelijke rekeningen beschouwd en binnen de 6 maanden, vanaf de eerste inzameling van mijlen met het voorlopige kaartnummer, afgesloten. Van zodra de klant ( deelnemer ) een bepaald aantal mijlen heeft verzameld, zoals bepaald in de Miles & More communicatiemedia, wordt een Miles & More kaart met een definitief Miles & More nummer gemaakt en naar de nieuwe klant verzonden. De Miles & More kaart blijft eigendom van Lufthansa en moet op verzoek aan Lufthansa of een partnermaatschappij worden overhandigd. Er bestaat geen wettelijk recht om tot het Miles & More programma toe te treden. Lufthansa en de mede-exploitanten behouden zich het recht voor om aanvragen zonder opgave van redenen te weigeren. 1.3 Persoonlijk identificatienummer (PIN) Het lid ontvangt een PIN voor zijn persoonlijke identificatie, bv. bij het bestellen van awards of het online controleren van zijn rekeningsaldo. Om misbruik tegen te gaan, moet het lid ervoor zorgen dat de PIN niet aan derden wordt onthuld. Als er een vermoeden van misbruik van de PIN is, moet het Miles & More serviceteam onmiddellijk in kennis worden gesteld door te bellen naar één van

2 de telefoonnummers die in de Miles & More communicatiemedia vermeld zijn. Lufthansa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies ontstaan ten gevolge van verwijtbare nalatigheid om aangifte te doen, een laattijdige aangifte, of verliezen geleden nog voor de aangifte heeft plaatsgevonden, tenzij die verliezen zijn veroorzaakt door kwaadwillige opzet of grove nalatigheid. In het geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid voor overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid onbeperkt. In gevallen van lichte nalatigheid bij elke inbreuk op de materiële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot materiële schade en financiële verliezen in de mate van voorzienbaar verlies. Elke verdere aansprakelijkheid bij schade wordt uitgesloten, behalve voor vorderingen ingevolge de Duitse Productaansprakelijkheidswet. Dit is ook van toepassing op de aansprakelijkheid van agenten of derden aan wie verplichtingen werden uitbesteed, rekening houdend met mogelijke medeoorzakelijke nalatigheid van het lid. 2. Mijlen 2.1 Algemeen De berekeningsbasis voor het Miles & More programma is het aantal mijlen dat op de mijlenrekening van het lid wordt bijgeschreven. Mijlen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die expliciet in de algemene voorwaarden of in de Miles & More communicatiemedia vermeld worden. Bonuspunten of -mijlen van andere programma s mogen niet in Miles & More mijlen worden omgezet, tenzij Miles & More een overeenkomst heeft gesloten met de exploitant van het andere programma. Mijlen en de mijlenrekeningen zijn niet overdraagbaar en er kan geen geld voor worden uitbetaald, tenzij dit expliciet wordt vermeld. 2.2 Rekeningsaldo Leden kunnen hun actuele mijlensaldo controleren bij elke Miles & More rekeningafschriftenprinter of via hun persoonlijke online mijlenrekening door hun Miles & More kaartnummer en PIN in te voeren. Bovendien krijgen leden die hun Miles & More actief in een bepaalde mate gebruiken regelmatig informatie over hun huidige saldo, tenzij een lid zich voor online communicatie heeft ingeschreven. Het mailen van rekeninginformatie kan achterwege worden gelaten wanneer Miles & More het ter beschikking stellen van rekeningafschriften beperkt tot online communicatie. Het is niet mogelijk om kopieën van rekeningafschriften of nieuwe afschriften te verkrijgen. Claims op basis van verschillen moeten binnen twee weken na ontvangst van de rekeningafschriften of bij de eerste weergave in de persoonlijke online mijlenrekening van het lid worden ingediend. Daarna wordt het rekeningsaldo als goedgekeurd beschouwd. 2.3 Mijlen verzamelen Er kunnen mijlen worden verdiend vanaf de aanvang van het lidmaatschap. Het aantal bijgeschreven mijlen hangt af van de programmavoorwaarden die op het moment van de ingebruikname van de service golden. Voor alle vluchten of partnerdiensten die voor het verzamelen van mijlen in aanmerking komen, en die werden uitgevoerd in de periode tussen de aanvraag van het lidmaatschap en de opening van de persoonlijke mijlenrekening, wordt het aantal mijlen bijgeschreven overeenkomstig de procedure die in punt wordt beschreven. Miles & More biedt tevens de

3 mogelijkheid om mijlen te verzamelen bij bepaalde partnermaatschappijen. Omdat Miles & More over die bedrijven geen rechtstreekse controle uitoefent, kunnen noch Lufthansa, noch de betrokken medeexploitant aansprakelijk worden gesteld voor de onbeperkte beschikbaarheid van diensten die door partnermaatschappijen worden verleend (bv. vluchten, hotelovernachtingen, huurauto s) en voor de correcte uitvoering van een contract. In elk geval zijn de algemene voorwaarden van de specifieke partnermaatschappij van toepassing Vluchten Er worden mijlen bijgeschreven voor elk werkelijk gevlogen segment van een lijnvlucht dat tegen de volle prijs is uitgevoerd door Lufthansa of door een partnermaatschappij of Miles & More partnermaatschappij, onderworpen aan punten en Het aantal bijgeschreven mijlen voor rechtstreekse vluchten hangt af van de afstand tussen het vertrekpunt en de bestemming, zoals aangeduid op het ticket, van apart gecommuniceerde minimummijlen of van vaste tarieven aangekondigd in de Miles & More communicatiemedia. Het aantal mijlen wordt vermenigvuldigd met de reservatieklassefactor volgens de betaalde vluchtklasse en aangeduid op het ticket. Anders worden de gepubliceerde minimummijlen of vaste tarieven bijgeschreven. Punt is ook van toepassing op andere vervoersdiensten (bv. bepaalde chartervluchten), op voorwaarde dat zij in aanmerking komen voor het verzamelen van mijlen. In dat geval wordt het aantal mijlen bijgeschreven op basis van aparte informatie die wordt verstrekt in de Miles & More communicatiemedia Hotels, huurauto s Mijlen worden op de rekening van het lid bijgeschreven voor elk betaald verblijf van het lid in een Miles & More partnerhotel, op voorwaarde dat het tarief van de reservatie op het moment waarop de accommodatie, onderworpen aan punten en 2.3.6, wordt geboekt, voor het verzamelen van mijlen in aanmerking komt. Hetzelfde geldt voor elke betaalde huur, en elk werkelijk gebruik, van een voertuig door het lid bij een Miles & More autoverhuurpartner, op voorwaarde dat het tarief van de reservatie bij het sluiten van de overeenkomst voor het verzamelen van mijlen in aanmerking komt. Het aantal bijgeschreven mijlen wordt apart weergegeven. Twee of meer opeenvolgende overnachtingen worden beschouwd als één verblijf. Dat is ook van toepassing wanneer een lid in hetzelfde hotel incheckt binnen een dag na het uitchecken. Eén autoverhuur wordt gedefinieerd als de huur van een voertuig voor minstens één dag, of van verschillende voertuigen op opeenvolgende dagen bij één of meer filialen van een autoverhuurpartner op dezelfde lokatie Miles & More-creditcard met mijlenspaarfunctie Leden die hun Miles & More-creditcard voor betalingen gebruiken, verdienen een specifiek aantal mijlen die op hun Miles & More rekening worden bijgeschreven. Verdere details leest u in de algemene voorwaarden van de Miles & More-creditcard Andere manieren om mijlen te verdienen Andere manieren om mijlen te verdienen en de toepasselijke voorwaarden worden apart in de

4 Miles & More communicatiemedia meegedeeld Uitsluitingen van mijlentegoed Er worden geen mijlen bijgeschreven voor bepaalde reservaties of serviceklassen, speciale tarieven, bv. kortingen voor grote bedrijven (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEP s enz.), award services, gratis vluchten of diensten waarvoor de leden ingevolge een ander bonusprogramma voordeel genieten. Bepaalde andere diensten kunnen ook van het verzamelen van mijlen worden uitgesloten na een voorafgaande aankondiging in de Miles & More communicatiemedia Procedure voor het bijschrijven De automatische bijschrijving van mijlen op een rekening is alleen mogelijk wanneer het lid zijn/haar Miles & More klant- of kaartnummer en/of zijn/haar Miles & More kaart of een andere klantenkaart waarmee mijlen kunnen worden verdiend, voorlegt bij het gebruik van een dienst waarmee mijlen kunnen worden verzameld. Mijlen die niet automatisch worden geregistreerd, kunnen binnen 6 maanden na het gebruik van de betreffende dienst op de rekening van het lid worden bijgeschreven. Hiervoor heeft Miles & More de volledige set documenten nodig (originele instapkaart plus een kopie van het ontvangstbewijs van de klant, of de originele hotelrekening of huurautofactuur). Voor ongebruikte, terugbetaalde, vervallen of onrechtmatig verkregen documenten (tickets, vluchtcoupons) worden geen mijlen bijgeschreven. Hetzelfde geldt voor andere ongebruikte of terugbetaalde diensten waarvoor mijlen kunnen worden gespaard. Brieven en documenten die naar Miles & More worden verstuurd, worden gescand, digitaal gearchiveerd en daarna vernietigd. Aanvragen om dergelijke brieven en documenten terug te krijgen in hun oorspronkelijke vorm zullen worden geweigerd. 2.4 Mijlen inwisselen Algemeen Leden kunnen hun mijlen inwisselen en beloningen bestellen zodra hun mijlenrekening het vereiste saldo voor de beloning heeft bereikt, afhankelijk van de beschikbaarheid van de beloningen krachtens punt Beloningsaanbiedingen en het specifieke aantal vereiste mijlen voor elk geval worden in de verschillende Miles & More communicatiemedia meegedeeld Beloningsvluchten Beloningsvluchten zijn beschikbaar voor lijnvluchten die door Lufthansa of een Miles & More partnermaatschappij worden geëxploiteerd, en voor bepaalde chartervluchten. Als de luchthaven van vertrek en de eindbestemming in verschillende beloningszones gelegen zijn (open-jaw vlucht), is de hogere beloningszone altijd van toepassing en wordt deze voor het inwisselen van mijlen gebruikt. De beloningsvlucht moet op het moment van de bestelling worden geboekt. De deadline voor de aanvraag van de uitreiking en verzending van het beloningsvliegticket hangt af van de luchtvaartpartner. Het Miles & More serviceteam deelt u op het moment dat het beloningsticket wordt geboekt uw deadline mee. Opnieuw boeken (afhankelijk van de beschikbaarheid en de algemene voorwaarden die op de beloningsvlucht van toepassing zijn) is gratis voor de uitreiking van het beloningsvliegticket. Zodra het beloningsticket is uitgereikt, moet voor het opnieuw boeken betaald

5 worden, waar dit door de algemene voorwaarden die gelden voor de betreffende beloningsvlucht is toegestaan. Vragen over de algemene voorwaarden, de beschikbaarheid en het bedrag van de servicekosten kunnen aan het Miles & More serviceteam worden gericht. Alle overige voorwaarden van het oorspronkelijke beloningsvliegticket blijven na het opnieuw boeken van toepassing. Onder voorbehoud van afwijkende bepalingen in de algemene voorwaarden betreffende de Miles & More awardvluchten, gelden voor de vluchten die in aanmerking komen voor een awardvlucht, de algemene transportvoorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij Upgrade beloningen Op lijnvluchten die door Lufthansa worden geëxploiteerd, door een joint programma-exploitant of bepaalde partnermaatschappijen, zijn upgrades voor een enkele reis naar de volgende hogere serviceklasse beschikbaar per punt-naar-punt verbinding (segment) als een beloning, op voorwaarde dat er voor een ticket de volle prijs werd betaald (cf. punten en hierboven). Bepaalde tarieven, reservatieklassen en groepsreservaties kunnen van upgrades worden uitgesloten wanneer dit op voorhand via een aparte mededeling in de Miles & More communicatiemedia werd aangekondigd. In geval van een upgrade blijven de voorwaarden van het originele ticket van kracht. Neem contact op met het Miles & More serviceteam voor de algemene voorwaarden bij het opnieuw boeken van een upgradebeloning Overige beloningen Overige beloningen, hun voorwaarden en verdere manieren om mijlen in te wisselen worden apart in de Miles & More communicatiemedia vermeld Beloningen bestellen Beloningen kunnen worden besteld bij Miles & More, met vermelding van het Miles & More klant- of kaart- en PIN-nummer. De bestelling moet ofwel per telefoon of online worden geplaatst, minstens zeven werkdagen voor het gebruik van de beloning. De deadlines voor vroegboekingen kunnen variëren al naargelang de lokale omstandigheden (bv. langere bezorgtijden van de post) en kunnen worden opgevraagd door contact op te nemen met het Miles & More serviceteam. Een belonings-etix waar dit technisch mogelijk is kan tot twee werkdagen voor vertrek worden uitgeschreven. Andere manieren voor het bestellen van beloningen worden apart in de Miles & More communicatiemedia aangekondigd Beloningsvoorwaarden De beschikbaarheid van beloningen kan afhangen van datum, seizoen en bestemming. Bepaalde beloningen zijn mogelijk niet altijd beschikbaar. Beloningen kunnen mogelijk niet worden gecombineerd met bepaalde diensten waarvoor verlaagde tarieven gelden (overeenkomstig punt 2.3.5). Meer informatie over de beschikbaarheid van beloningen en over bijzondere voorwaarden kunt u vinden op Die voorwaarden worden samen met de betreffende beloningsaanbiedingen gepubliceerd. Miles & More biedt haar leden de mogelijkheid om mijlen in te wisselen bij geselecteerde partnermaatschappijen. Omdat Miles & More over die bedrijven geen

6 rechtstreekse controle uitoefent, kunnen noch Lufthansa, noch de betrokken mede-exploitant aansprakelijk worden gesteld voor de onbeperkte beschikbaarheid van diensten die door de partnermaatschappij worden verleend (bv. vluchten, hotelovernachtingen, huurauto s) en voor de correcte uitvoering van een contract. De algemene voorwaarden van de betrokken partnermaatschappij zijn van toepassing Beloningsdocumenten Als de bestelde beloning beschikbaar is, zal Miles & More beloningsdocumenten uitschrijven (beloningstickets en/of certificaten voor andere beloningen). Beloningstickets en upgrade beloningscertificaten worden alleen als schriftelijke post verstuurd wanneer de standaard elektronische opslag, zoals een etix of een eupgrade, of het verstrekken van tickets via een ticketmachine niet mogelijk is. Tickets op geselecteerde routes zullen alleen als een etix worden verstrekt. Mocht een lid niettemin per post een ticket willen ontvangen, dan is een bijdrage verplicht voor de aflevering van de tickets op het adres dat bij Miles & More is geregistreerd. Informatie over deze bijdrage kunt u vinden in de verschillende Miles & More communicatiemedia. Vragen over de bijdrage kunnen ook aan het Miles & More serviceteam worden gericht. De leden wordt aangeraden om onmiddellijk te controleren of zij de juiste documenten hebben ontvangen. Beloningsvluchtdocumenten zijn vanaf de dag van uitgifte gedurende 12 maanden geldig. De geldigheid van andere beloningsdocumenten (bv. event-, autoverhuur-, hotel- en vakantiebeloningen) is zoals vermeld in de Miles & More communicatiemedia. Beloningsdocumenten mogen alleen als geschenk aan personen worden gegeven met wie het lid een hechte persoonlijke band heeft, bv. vrienden en familie, maar mogen niet worden ingewisseld voor andere beloningen of contant geld. Afhankelijk van het specifieke type kunnen beloningsvluchten worden ingewisseld. In geval van restitutie worden kosten in rekening gebracht. Informatie over de voorwaarden voor teruggave en over de kosten kunt u vinden in de verschillende Miles & More communicatiemedia. Dergelijke vragen kunnen ook aan het Miles & More serviceteam worden gericht. Gestolen of verloren beloningsdocumenten zullen alleen worden vervangen door nieuwe documenten, wanneer een extra bijdrage wordt betaald, daar waar de voorwaarden van een dergelijk type beloning een heruitgave toestaan. Meer informatie is te verkrijgen bij het Miles & More serviceteam. In voorkomend geval wordt het aantal mijlen opnieuw op de rekening van het lid bijgeschreven, met berekening van extra kosten, waarvan de details bij het Miles & More serviceteam kunnen worden verkregen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht wanneer de documenten tijdens de verzending van Miles & More naar het lid verloren gaan, op voorwaarde dat het lid het verlies onmiddellijk meldt, niet later dan 21 dagen na de datum waarop de documenten bij Miles & More werden besteld Misbruik De verkoop, inruiling, aanbieding ter veiling of elke andere soort van commerciële transactie met derden waarbij awarddocumenten betrokken zijn, is ten strengste verboden, tenzijspecifiek toegestaan krachtens punt Het is ook ten strengste verboden om de aan- of verkoop van mijlen of awards, de transfer van mijlen conform punt 2.1, de ongeoorloofde aankoop van mijlen te organiseren of onbevoegd gebruik te maken van awards of awarddocumenten. (Dergelijke gevallen worden hieronder

7 als misbruik ingedeeld.) Miles & More vouchers hebben conform punt de waarde van awarddocumenten. In geval van misbruik veroorzaakt door toedoen van een lid, behoudt Lufthansa of een derde die door Lufthansa gemachtigd is zich het recht voor om de awarddocumenten in te houden of in beslag te nemen, en om te weigeren awards of honour mijlen toe te kennen. Houdt het misbruik verband met een awardticket (commerciële transactie met personen die niet onder het punt vallen of het ontdoen van het awardticket), dan heeft Lufthansa het recht, indien de vlucht gevlogen werd, de werkelijke prijs van het ticket na te rekenen en deze, naast het vervallen van de ingezette mijlen, door te rekenen aan het lid conform punt Dit heeft geen invloed op punt 3. Het doet evenmin afbreuk aan het recht op verder verhaal tegen een lid, inclusief eisen tot schadevergoeding. In het geval dat beloningen worden vrijgegeven in ruil voor mijlen die via misbruik werden verworven, behoudt Lufthansa zich het recht voor om compensatie te vragen in plaats van de mijlen die vereist zijn om de award vrij te geven, in zoverre dat het mijlensaldo, met uitzondering van de mijlen die door misbruik werden verworven, niet volstaat om de beloning vrij te geven. Het bedrag van de compensatie per mijl wordt berekend op basis van de geldende mijlenaankoopprijs voor de hoogste waardeschaal op het moment van de nadelige gebeurtenis. De respectieve geldende schaalwaarde wordt in de Miles & More communicatiemedia gepubliceerd. Lufthansa behoudt zich ook dit recht indien de mijlenrekening een negatief saldo vertoont in andere gevallen van misbruik, evenals bij ongeoorloofd gedrag van het lid. Het lid heeft het recht te bewijzen dat hij/zij geen of slechts een klein verlies heeft veroorzaakt Expresverzending van beloningsdocumenten In uitzonderlijke gevallen en na voorafgaand overleg met het Miles & More serviceteam, kunnen beloningstickets en upgrade certificaten vier tot zes dagen voor het vertrek worden besteld en per expreslevering worden verzonden. Daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht. Buiten Duitsland kan de termijn voor de expreslevering afwijken van bovengenoemde voorwaarden. 2.5 Vervaldatum van de mijlen Mijlen die niet binnen 36 maanden na de spaardatum (datum van de vlucht, begin van hotelverblijf, tijdstip van autoverhuur) worden ingewisseld, vervallen aan het eind van het volgend kwartaal, indien via de Miles & More communicatiemedia geen andere regelingen worden getroffen. De aandacht wordt tijdig gevestigd op de datum en de mate waarin mijlen op het punt staan te vervallen in de Miles & More rekeninginformatie of in de persoonlijke internetmijlenrekening. 2.6 Belastingen, toeslagen en servicekosten Alle extra kosten zoals belastingen (bv. luchthavenbelastingen, veiligheidskosten), toeslagen (bv. voor verzekeringen) en servicekosten (bv. kosten voor het opnieuw boeken) die gepaard gaan met de uitgifte of het gebruik van een beloning, komen voor rekening van het lid en kunnen ten laste komen van diens creditcard. Informatie over het totaalbedrag van belastingen, toeslagen en servicekosten kan bij het Miles & More serviceteam worden verkregen. 3. Inbreuk op de algemene voorwaarden, opzegging, wijzigingen van het programma

8 3.1 Opzegging, schorsing, uitsluiting van het lidmaatschap Het lid kan het lidmaatschap te allen tijde schriftelijk opzeggen zonder een opzeggingstermijn in acht te moeten nemen. De opzegging van het programma door Lufthansa of een medeexploitant is onderworpen aan een opzeggingstermijn van twee weken, tenzij de opzegging van het lidmaatschap om materieelrechtelijke reden en zonder opzeggingstermijn geschiedt. De opzegging zonder kennisgeving door Lufthansa of een mede-exploitant en uitsluiting van het lidmaatschap heeft een toekomstig effect indien er een materieelrechtelijke reden is. Een materieelrechtelijke reden bestaat hoofdzakelijk in het geval van een ernstige inbreuk door het lid op deze algemene voorwaarden of de vervoersvoorwaarden van Lufthansa, een medeexploitant of partnermaatschappij, of op Miles & Mores regels die in de programmadocumenten of in de Miles & More communicatiemedia vermeld worden. Hetzelfde geldt voor elk geval van misbruik krachtens punt 2.4.8, wanneer een lid opzettelijk foutieve informatie verstrekt, of in gevallen van treiterij of schadelijk gedrag jegens werknemers of passagiers van Lufthansa, een mede-exploitant of partnermaatschappij. Dit is ook van toepassing op elke niet-naleving van de instructies van het verantwoordelijk personeel, in het bijzonder aan boord of in lounges. Deze schikkingen sluiten geen verdere wettelijke claims uit (in het bijzonder eisen voor schadevergoeding). In de bovengenoemde gevallen behouden Lufthansa of een mede-exploitant zich het recht voor om een frequent flyer status, zoals Frequent Traveller, Senator of HON Circle Member, te weigeren en kunnen zij een bestaande status eenzijdig opzeggen, zonder verdere kennisgeving. In de bovengenoemde gevallen behoudt Lufthansa zich ook het recht voor om de rekening van het lid te bevriezen. Lufthansa behoudt zich ook het recht voor om een rekening te bevriezen in het geval van een objectief vermoeden van een materieelrechtelijke reden in de periode die nodig is om de feiten grondig te onderzoeken. Het lid kan geen claims indienen tegen het bevriezen van zijn rekening. Zodra Lufthansa of een mede-exploitant een lidmaatschap heeft opgezegd, is het onmogelijk om nog deel te nemen aan het Miles & More programma. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing bij de afronding van het lidmaatschap na de opzegging. 3.2 Geldigheid van de mijlen in het geval van opzegging Als het lid, Lufthansa of een mede-exploitant de overeenkomst naar behoren opzegt, zal het aantal mijlen gedurende een periode van zes maanden na de ontvangst van de opzegging geldig blijven, tenzij krachtens punt 2.5 de geldigheid eerder verstrijkt. In het geval van opzegging om materieelrechtelijke reden zonder kennisgeving door Lufthansa of een mede-exploitant, zullen de mijlen vervallen wanneer het lid de kennisgeving van de opzegging ontvangt. 3.3 Opzegging van het programma Lufthansa behoudt zich het recht voor om het Miles & More frequent flyer programma te allen tijde te annuleren of te vervangen door een ander programma en de lidmaatschapscontracten prompt op te zeggen. Punten 3.1 en 3.2 zijn van toepassing op dergelijke opzeggingen. 4. Varia 4.1 Aansprakelijkheid

9 Voor verliezen geleden door leden in verband met hun deelname, veroorzaakt door Lufhansa, een mede-exploitant, een partnermaatschappij of hun werknemers of agenten, geldt het volgende, onderworpen aan de bepalingen uiteengezet in punt 1.3: overal waar sprake is van kwaadwillige opzet of grove nalatigheid of waar een waarborg bestaat, is de aansprakelijkheid onbeperkt. In het geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid voor overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid evenzeer onbeperkt. In gevallen van lichte nalatigheid bij elke inbreuk op de materiële contractuele verplichtingen, is de aansprakelijkheid beperkt tot materiële schade en financiële verliezen in de mate van voorzienbaar verlies. Een wezenlijke contractuele verplichting is de verplichting waarvan de vervulling de voorgeschreven uitvoering van het verdrag in alle opzichten mogelijk maakt en waarvan het lid de naleving regelmatig kan vertrouwen. Elke verdere aansprakelijkheid bij schade wordt uitgesloten, behalve voor vorderingen ingevolge de Duitse Productaansprakelijkheidswet. 4.2 Gegevensbescherming Persoonlijke gegevens met betrekking tot de deelname aan het programma zullen worden verwerkt en gebruikt voor de uitvoering van het programma. Ligt de woonplaats van de deelnemer binnen de thuismarkt van een mede-exploitant, dan worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer aan de overeenkomstige maatschappij overgemaakt. Hetzelfde gebeurt voor een vlucht met een van de genoemde maatschappijen. De programmagegevens worden overgemaakt, in zoverre het gaat om vluchten van de overeenkomstige vliegtuigmaatschappij. Binnen de grenzen van de toestemming van de deelnemers, kunnen deze gegevens door een mede-exploitant van het programma voor die doeleinden, genoemd in het bericht betreffende de persoonlijke gegevens, bewerkt en gebruikt worden. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij naar de aparte online mededeling over gegevensbescherming op de Miles & More website. Deze kan ook per worden aangevraagd bij Lufthansa s corporate data protection officer Het bericht over de gegevensbescherming bevat ook informatie over instemming en het recht van bezwaar. 4.3 Verlies, diefstal Elk verlies of elke diefstal van, of schade aan, de Miles & More kaart moet onmiddellijk aan Miles & More worden gemeld, zodat een nieuwe kaart kan worden uitgereikt. 4.4 Wijzigingen van het programma, wijzigingen van de algemene voorwaarden Miles & More, dat te goeder trouw handelt, behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van het lidmaatschap, de beloningen, beloningsschalen of andere Miles & More procedures die op ongeacht welk moment in de programmabrochure beschreven staan, te wijzigen, waar die wijzigingen ook maar nodig worden geacht. Tegenover Lufthansa mogen geen eisen tot schadevergoeding worden ingediend op basis van wijzigingen die krachtens lokale wetten vereist zijn. De leden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van wijzigingen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen worden als aanvaard beschouwd indien het lid zijn of haar Miles & More klantnummer blijft gebruiken, of indien binnen één maand na de kennisgeving geen schriftelijk bezwaarschrift wordt ingediend. In de kennisgeving zal speciaal melding worden gemaakt van deze gevolgen. Als een lid de wijzigingen van

10 het programma verwerpt, kan het lidmaatschap onverwijld krachtens punt 3.1 van de algemene voorwaarden worden beëindigd. 4.5 Toepasselijk recht, jurisdictie Op deze algemene voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Indien een lid geen wettelijk domicilie in Duitsland heeft, zullen de rechtbanken van Frankfurt am Main, Bondsrepubliek Duitsland, bevoegd zijn. Bovendien kan een lid ook in zijn/haar woonplaats worden vervolgd of in een andere plaats waar er statutaire rechtspraak is. 4.6 Vrijwaringsclausule In het geval dat een bepaling van bovengenoemde overeenkomsten wettelijk ongeldig is, hetzij geheel, hetzij ten dele, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. De partijen verbinden zich ertoe om ongeldige, onvolledige of ontbrekende bepalingen te vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de commerciële bedoelingen van de partijen.

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Partijen met betrekking tot de levering en het gebruik van de Kaarten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART Artikel 1: In deze Algemene Voorwaarden gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: De kaart : verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KLM American Express Corporate Card Kaarthouder

Algemene Voorwaarden KLM American Express Corporate Card Kaarthouder Algemene Voorwaarden KLM American Express Corporate Card Kaarthouder 1. Acceptatie Lees deze Algemene Voorwaarden goed door voordat u een Aanvraagformulier ondertekent en instuurt, of de American Express

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP 1. INLEIDING De onderhavige voorwaarden reguleren het Rewardsprogramma van NH Hotel Group (voorheen NH WORLD Programma). Het Rewardsprogramma

Nadere informatie

Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden

Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden Instemmings- en bevestigingsverklaringen De volgende instemmings- en bevestigingsverklaringen met betrekking tot jurisdictie, voorkeuren, verzekering, afstandsverklaringen

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Ambassador Club Lidmaatschap

Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Ambassador Club Lidmaatschap Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Loyaliteitsprogramma zoals uitgevoerd door GT Investments B.V. en of haar filialen, (hierna Golden Tulip genoemd) in de Deelnemende

Nadere informatie

SPECIFIEKE VOORWAARDEN PREPAID FLEETKAARTEN

SPECIFIEKE VOORWAARDEN PREPAID FLEETKAARTEN SPECIFIEKE VOORWAARDEN PREPAID FLEETKAARTEN Deze Specifieke Voorwaarden regelen de uitgifte en het gebruik van de tankkaarten van LUKOIL Belgium N.V. die worden uitgereikt aan entiteiten en ondernemers,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B+S Payment Europe SPRL

ALGEMENE VOORWAARDEN B+S Payment Europe SPRL ALGEMENE VOORWAARDEN B+S Payment Europe SPRL B+S Payment Europe SPRL 50700NL-02-15 Pagina 1 van 5 PREAMBULE Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de partijen voor

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Op de website www.groupon.be worden verschillende diensten door verschillende vennootschappen aangeboden. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren en u wegwijs te maken

Nadere informatie

Ingangsdatum: 1 februari 2013

Ingangsdatum: 1 februari 2013 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN Ingangsdatum: 1 februari 2013 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN car2go Nederland Algemene voorwaarden 1/5 CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Onderwerp (1) car2go Nederland B.V., Van Deventerlaan 50, 3528 AE, Utrecht, KvK nr.: 53514254 (hierna te noemen: "car2go")

Nadere informatie

Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en).

Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en). OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS 1 INLEIDING Dit document vormt, tezamen met het door u ingevulde aanvraagformulier en het overzicht kaartlidmaatschapsbijdragen, de volledige overeenkomst

Nadere informatie

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan 1. INLEIDING 1.1 : DEFINITIES In dit reglement worden de volgende termen gebruikt: a. Bank : verwijst

Nadere informatie

U dient ons via e-mail naar klantenservice.nederland@ebookers.com op de hoogte te brengen van de wijziging of annulering van uw reis.

U dient ons via e-mail naar klantenservice.nederland@ebookers.com op de hoogte te brengen van de wijziging of annulering van uw reis. ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN 1. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN a) Wijzigingen en annuleringen - door u U dient ons via e-mail naar klantenservice.nederland@ebookers.com op de hoogte te brengen van de wijziging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Belangrijke informatie: Dit zijn de algemene voorwaarden m.b.t. de overeenkomst tussen: - ons, Prepaid Financial Services Ltd, 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR; - DB

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Rubrik

Algemene reisvoorwaarden Rubrik Rubrik 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst a) Door zich aan te melden, doet de klant alltours flugreisen gmbh een bindend aanbod voor de totstandkoming van een reisovereenkomst. De aanmelding kan

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6

Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6 Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6 1. Algemeen Gebruik van Isabel-Producten, geïdentificeerd in Sectie 2, wordt bepaald door de volgende bijzondere voorwaarden ( Bijzondere voorwaarden ). Krachtens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Algemene Voorwaarden Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Bedankt voor het aansluiten bij Lifeline. Wij hebben dit verzekeringsproduct ontwikkeld teneinde U te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie