Realisatie Aansturing ABS kleppenblok

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realisatie Aansturing ABS kleppenblok"

Transcriptie

1 Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Masterproef Realisatie Aansturing ABS kleppenblok door Thierry LOREYN Promotor: KdG: KdG: LMS: LMS: Tim Hermans Paul De Meulenaere Pieter Aarnoutse Jan Anthonis Proefschrift tot het behalen van de graad van Master of Science in de Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT, afstudeerrichting ICT Antwerpen, juni 2011

2 Doelstelling / Opdrachtomschrijving: Hieronder de opdracht zoals weergegeven in de lijst met beschikbare eindwerken. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT II

3 Voorwoord In dit laatste jaar master Elektronica ICT dienen we een eindwerk te maken. Dit om al de opgedane kennis te beproeven. Hiervoor kregen we een bedrijf toegewezen waarvoor we een project moeten maken. Als eindwerk wou ik graag iets praktisch realiseren binnen de elektronica en meer specifiek iets aansturen met een microcontroller. Na overlopen van de lijst met eindwerken en overleg met het opleidingshoofd Dhr. Catthoor bleek de aansturing van een kleppenblok het meest in de buurt te komen van wat ik graag wou doen. Hoewel dit project niet specifiek binnen mijn afstudeerrichting valt, maar eerder in de afstudeerrichting automotive elektronica, vond ik dit wel een uitdaging! Alvorens hieraan te kunnen beginnen, heb ik eerst de nodige kennis moeten opdoen binnen een klein deel van de automotive wereld, meer bepaald het hydraulisch remsysteem. Het project was op vraag van LMS, welke de kleppensturing nodig had om te integreren in hun virtueel wagenmodel, en als platform om hun eigen remalgoritmes te testen. Langs deze weg wil ik ook mijn projectbegeleiders Tim Hermans, Pieter Aarnoutse en Paul De Meulenaere bedanken waar ik altijd terecht kon met mijn vragen. Ook wil ik mijn ouders graag bedanken voor hun steun tijdens de moeilijke momenten van deze master studies! Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT III

4 Samenvatting (abstract) Ontwikkeling van voertuigelektronica is zeer complex, voortdurend verbeteren tegen hoog tempo is een must. Daarom stapt men over van the real world naar virtualisatie, met andere woorden van een werkelijk voertuig naar een virtueel voertuig. Door virtualisatie wordt het onder andere mogelijk om testen uit te voeren onder beter gecontroleerde omstandigheden dan bij fysieke tests. Deze kunnen indien gewenst perfect identiek herhaald worden. Ongewenste omgevingsfactoren kunnen zo vermeden worden. Ook kunnen gevaarlijke testen zoals bijvoorbeeld een noodrem manoeuvre vermeden worden. Een virtueel model benadert dus zo goed mogelijk de werkelijkheid. LMS maakt onder meer software waarmee deze virtuele wagenplatforms gemaakt kunnen worden. Een klein segment binnen dit grotere geheel is het ABS systeem. LMS wil aantonen dat een echte ABS kleppen unit kan samenwerken met hun virtueel wagen model. Hiervoor moeten de kleppen van een standaard ABS modulator zelf aangestuurd worden. De signalen zoals de voertuigsnelheid, de wielsnelheden en het remsignaal, die nodig zijn om dit te kunnen realiseren, worden door het virtueel voertuigmodel van LMS geleverd. Over dit laatste handelt dit eindwerk m.a.w.: Hoe de kleppen van een ABS modulator kunnen aangestuurd worden met een micro controller (µc) waarop een remalgoritme geïmplementeerd is. Dit in samenwerking met de verkregen signalen van een virtueel voertuigmodel. Een visueel overzicht van dit project is weergegeven op volgende bladzijde. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT IV

5 Visueel overzicht van dit project Aansturing ABS kleppenblok In Figuur 1 is een visueel overzicht van dit project te zien, het deel binnen de rode stippenlijn is gerealiseerd met hardware en software, en wordt in deze thesistekst verder besproken. De hardwarekoppeling en signaaleigenschappen die over de rode demarcatielijn lopen zijn afgesproken in onderling overleg met LMS. Het blok bovenaan stelt de ABS/ESP remtestban k van LMS voor. Hierop staan de vier remklauwen met bijbehorende hydraulica, zoals in een echte wagen. Zoals te zien op de figuur wordt het geheel gestuurd vanuit het virtuele voertuigmodel, wat binnen dit eindwerk als black box wordt beschouwd. Figuur 1 : Projectvoorstelling visueel Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT V

6 Inleiding De realisatie van het project, is ingedeeld in vijf hoofdstukken. Hierin komt de evolutie van kennismaking met ABS en de µc tot de uiteindelijke kleppensturing aan bod. Hieronder een korte beschrijving van de hoofdstukken: Hoofdstuk 1: In het eerste hoofdstuk wordt de nodige automotive kennis opgedaan om inzicht te krijgen in het remsysteem van een wagen. Vooral wat nodig is om de klepschakeling te kunnen realiseren is opgenomen. Zeer belangrijk is hier de status van de hydraulische kleppen tijdens ABS werking, onder andere druk houden, druk opbouwen en druk afbouwen. In dit hoofdstuk komt alleen theorie aan bod. Hoofdstuk 2: In het tweede hoofdstuk wordt de gekregen controller en het bijbehorende moederbord behandeld. Met een eenvoudig voorbeeld wordt besproken hoe registers van de controller ingesteld worden en hoe deze in en uitlezen worden. Ook hoe de µc kan communiceren met de periferie komt aan bod. Verder volgen enkele tests en wat nodig is om met deze controller van start te kunnen gaan. Hoofdstuk 3: In het derde hoofdstuk wordt de nodige stuurhardware besproken, die nodig is om signalen in te lezen en tot actuatie van de kleppen te komen. De stuurhardware is eerst op breadboard ontworpen en getest. Na werking zijn de bedradingschema s op computer getekend, en vervolgens zijn de nodige PCB s ontworpen. Hoofdstuk 4: In hoofdstuk vier komt de embedded software die op de µc draait om de kleppen te sturen aan bod, niet enkel de zelf geschreven code, maar ook een deel automatisch gegenereerde code van het verkregen remalgoritme. Hoofdstuk 5: Tijdens het ontwerp is elk component wel afzonderlijk getest, maar in dit vijfde en laatste hoofdstuk volgen enkele testen van de totaalopstelling. Om een beter overzicht te krijgen in deze eindwerktekst, is hardware en software behandeld in een apart hoofdstuk, respectievelijk drie en vier. Toch zijn ze tijdens ontwerp samen behandeld, omdat het ene niet zonder het andere kan. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT VI

7 Inhoudstafel 1. Het remsysteem Het remsysteem zonder ABS De hoofdremcilinder Principewerking hoofdremcilinder De remmen Het Remsysteem met ABS Wat is ABS? Waarom ABS? ABS altijd beter? ABS te slim af zijn (terzijde) ABS loop ABS open loop ABS closed loop Wanneer werkt ABS? Wielslip Hoe ABS gebruiken? Het ABS remsysteem meer in detail Wielsensor & tandkrans: ABS modulator (kleppenblok) Hydraulisch aansluitingen De Hydraulische Klep Hydraulische Schema ABS LMS ABS Klepformatie Pompmotor De elektronische module ABS controller Klep cartridges (solenoïdes) Klepsequenties Normaal Remmen (geen ABS) ABS Remmen (ABS actief) ABS druk afbouw ABS druk houden ABS druk opbouw Verboden toestand Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT VII

8 1.4. ABS vs ESP Controller & moederbord De µcontroller De mini module Het Experimenteerbord De Programmer De IDE (Integrated Development Environment) Eerste kennismakingtest met de µc µcontroller register configuratie Simulink code generatie Instellen Real Time workshop Genereer code code mapping Stuurhardware (Interface Hardware) Elektronica Opstelling Layout opstelling Solenoïde opstelling Solenoïde plunjer testopstelling Pompmotor aansluiting Pompmotor Testopstelling Pompmotor aansluiting Montage solenoïde en aansluitpen Actuatoren PCB voor solenoïdes Schema PCB PCB voor pompmotor Schema PCB Sensoren Sinus naar blok Schema PCB Current Input Ontwikkelfase Manuele bediening LED Statusinfo Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT VIII

9 Schema PCB LCD Statusinfo Aansturing Stuursignalen Data & controle signalen Test drukknopjes Schema + PCB Voeding ATX test voeding Auto accu Schema PCB Mini moederbord Schema PCB PCB pinout Pinout naar periferie Software Code Simulink gegenereerde code Remalgoritme Real Time workshop Manuele C code LCD weergave ABS activatie locica Slip berekening Input Snelheden Klep status Output kleppen Testen Testen met functiegenerator Testen met PXI PXI testopstelling HW Gebruikte DAQ blades (NI 6713 & NI 6254) PXI testopstelling SW Enkele interessante design blokken verklaard Automatische test (sinus frequentie) Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT IX

10 Frontend bedieningspaneel Blok diagram Testresultaten Testje Testje Testen met virtueel voertuigmodel Opstelling met EtherCAT Opstelling conference LMS München (Duitsland) LMS Inhoudstafel bijlagen I. De PCB s II. Literatuurlijst (geraadpleegde documenten) III. Gebruikte Afkortingen IV. Solenoïde oververhit bescherming V. Foto s making off Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT X

11 Hoofdstuk 1 1. Het remsysteem In dit hoofdstuk worden de onderdelen behandeld die nodig zijn om de ABS klepschakeling te kunnen realiseren. Het remsysteemm moet hiervoor niet tot in detail gekend zijn, maar wel moet de nodige kennis opgedaan worden om de ABS kleppensturing te kunnen realiseren. Daarom volgt hier een korte toelichting van de belangrijkste elementen van het remsysteem. Om de basis inleiding van het remsysteem zo overzichtelijk mogelijk te houden, is dit hoofdstuk onderverdeeld in drie blokken: - Het remsysteem zonder ABS - Het remsysteem met ABS - ABS remsysteem meer in detail 1.1. Het remsysteem zonder ABS De - - belangrijkste onderdelen van het conventioneel remsysteem zijn: De hoofdremcilinder De remmen De hoofdremcilinder In de hoofdremcilinder wordt de kracht die manueel wordt uitgeoefend op het rempedaal omgezet in hydraulische remdruk. 1. het rempedaal 2. de rembekrachtiger 3. het remvloeistofreservoir 4. de hoofdremcilinder 5. de remleidingen Figuur 1 : Hoofdremcilinder Figuur 2 : Hoofdremcilinder Opm.: Hedendaags bestaat er brake by wire, maar we gaan hier uit van een volledig mechanische hoofdremcilinder. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 1

12 Principewerking hoofdremcilinder Aansturing ABS kleppenblok Bij krachtuitoefening op het rempedaal komt de zuiger(5) in beweging. Hierdoor wordt er druk opgebouwd in het remcircuit(4). Tevens zal de tweede zuiger(2) in beweging komen, en het secundaire remcircuit(1) onder druk zetten. Rempedaal in Rust Rempedaal ingedrukt 1) secundair remcircuit 2) secundaire zuiger 3) compensatieboringen 4) primair remcircuit 5) primaire zuiger Het remcircuit wordt opgebouwd uit een primair en secundair circuit, dit noemt men de remsplit. Hierdoor zal bij een lek, of het falen van het eerste circuit nog deels afgeremd kunnen worden met het tweede circuit. De reden dat het remcircuit wordt gesplitst is dus een veiligheidsmaatregel. Er zijn 2 types remsplits: - X split - H split Figuur 3 : Hoofdremcilinder H Split X Split Figuur 4 : Remsplit De remmen De hydraulisch druk die opgebouwd is met de hoofdremcilinder perst de remblokjes tegen de remschijf en/of remtrommel. Hierdoor ontstaat wrijving tussen remblok en remschijf. Het wiel en de remschijf zitten op dezelfde naaf: Als de schijf afgeremd word, zal het wiel ook afgeremd worden. Het resultaat hiervan is dat de wagen zal vertragen. vaste klauw Schijfremmen zwevende klauw Trommelrem Figuur 5 : de remmen Trommelremmen worden tegenwoordig voornamelijk nog bij lichtere voertuigen en alleen op de achterste wielen gebruikt. Zwaardere voertuigen zijn typisch rondom met schijfremmen uitgerust. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 2

13 1.2. Het Remsysteem met ABS In deze introductie komen de volgende vragen over ABS aan bod: - Wat is ABS? - Waarom ABS? - ABS altijd beter? - ABS loop regelsysteem? Wanneer werkt ABS? Wat is wielslip? Hoe ABS gebruiken? Wat is ABS? ABS staat voor Anti lock Braking System, of in het Nederlands voor Anti Blokkeer Systeem Waarom ABS? Als men een noodrem manoeuvre maakt met een voertuig zonder ABS kunnen de wielen blokkeren, en vervolgens stilstaand over het wegdek slippen. Hierdoor wordt het voertuig tijdens een noodrem oncontroleerbaar (onbestuurbaar). Dit is natuurlijk ongewenst! ABS heeft als doel om het voertuig controleerbaar te houden tijdens een noodrem manoeuvre. In fig. 6 wordt een voorbeeld getoond van een situatie waarin ABS bijdraagt aan een veilig weggedrag, namelijk een stuuractie gecombineerd met een zo groot mogelijke vertraging van het voertuig. Zonder ABS ABS Figuur 6 :verschil met/zonder ABS ABS onderbreekt tijdens een noodrem kortstondig het remmen op het blokkerende wiel, waardoor het voertuig meer grip heeft op het wegdek. ABS verkort de remafstand op een nat wegdek aanzienlijk, dit omdat er meer grip is als de wielen niet doorslippen. Op een nat wegdek kan met ABS de stopafstand met ±25% verminderd worden ABS altijd beter? Bij een noodrem manoeuvre op een ruwe en droge ondergrond zoals ruw beton, zal de remafstand zonder ABS echter korter zijn dan met ABS, omdat er meer wrijving ontstaat. In de meeste noodrem situaties is het echter interessanterr de mogelijkheid te hebben om obstakels te ontwijken (weg te sturen), dan een net iets kortere remafstand te kunnen realiseren. ABS maakt het mogelijk op stabiele wijze te sturen tijdens een noodrem. Off road of in diepe sneeuw is de remafstand met ABS vaak langer dan zonder ABS. Off road kan zonder ABS puin opgehoopt worden voor het geblokkeerde wiel, wat voor een zeer korte remafstand zorgt. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 3

14 ABS te slim af zijn (terzijde) Aansturing ABS kleppenblok Om de veiligheid verder te bevorderen zijn er interessante ontwikkelingen gaande op gebied van actieve systemen die complementair zijn aan een ABS systeem. Een voorbeeld hiervan is een systeem waar Continental aan werkt, dat het mogelijk maakt om op voorhand de toestand van het wegdek te voorspellen. De wagen maakt een plaatselijk weerbericht van de komende 100 meter. Hierdoor kan de bestuurder gewaarschuwd worden voor dreigend gripverlies, te vergelijken met een waarschuwing voor vriestemperatuur. Zo is de bestuurder van het voertuig gewaarschuwd en kan hij zijn rijstijl aanpassen. Dit is enkel een maatregel om te vermijden dat ABS moet ingrijpen, ABS blijft dus stand by ABS loop ABS is een regelsysteem met sensoren en actuatoren. De actuatoren (hydraulische kleppen) beïnvloeden de druk op de remmen, wat zijn gevolg geeft op de wielsnelheid. Het systeem moet een goede balans vinden tussen niet slippen, maar toch afremmen ABS open loop Een open loop systeem is geen regelsysteem. Hoewel bij open loop geen rekening wordt gehouden met de voertuigsnelheid en wielsnelheid, zou een open loop ABS implementatie al een verbetering leveren ten opzichte van helemaal geen ABS. Hier wordt enkel een noodrem manoeuvre gedetecteerd, en overgegaan op interrupterend remmen. (Te vergelijken met manueel pompend remmen, wat nooit nauwkeurig kan.) Dit principe heeft geen enkele feedback op de voertuigslip, en wordt dus nooit gebruikt. Dit systeem werd wel in 1929 ontworpen en geïmplementeerd in enkele vliegtuigen om ze af te remmen op natte en of met olie verontreinigde landingsbanen. Een ontwerp van Gabriel Viosin, een franse vliegtuig pioneer. Opm.: Verwar het begrip open loop ABS niet met ABS open loop test, hetgeen later in dit eindwerk aan bod komt ABS closed loop ABS closed loop Figuur 7 : ABS loop In een closed loop zal de ECU continu (lees redelijk continu; er is een bepaalde bemonsteringsfrequentie) de wielsnelheid en voertuigsnelheid inlezen. De ECU kan aan de hand van deze gegevens een gepaste pompende remdruk via de actuatoren voorzien op de remschijven. De taak van een ABS ECU is dit zo verfijnd mogelijk uitvoeren in de gesloten lus. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 4

15 Wanneer werkt ABS? Aansturing ABS kleppenblok Het ABS systeem is niet altijd in werking, maar de ECU van het ABS systeem monitort wel continu of ABS in werking moet treden. In sommige wagens is er wel een off road knop, hiermee kan de ABS uitgeschakeld worden. ABS gaat in werking als de voertuigsnelheid groter is dan 15km/u, en de slip op één of meerdere wielen groter is dan 20% tov. de referentiesnelheid (wagensnelheid). Fig.9 geeft enkel weer wanneer ABS in werking gaat. Wat de ABS controller zal aansturen in hier nog niet weergegeven. Figuur 8 : ABS actief Wielslip Wielslip kan variëren tussen 0 en 100 %. 0% : geen wielslip tov. de voertuigsnelheid 100% : het wiel staat geblokkeerd, tov. de voertuigsnelheid Slip wordt bekomen door het rempedaal met te veel kracht in te drukken. Vanaf 20 procent slip moet ABS in werking gaan Geen Slip VS == WS Veel slip VS >>> WS Weinig Slip VS > WS Geen Slip (invers) VS < WS Figuur 9 : ABS wiel slip In het laatste geval is de wielsnelheid echter groter dan de voertuigsnelheid. Dit wil zeggen dat het wiel sneller zou kunnen bollen dan het voertuig. Dit komt bijvoorbeeld voor bij het optrekken van het voertuig. Deze toestand wordt bij het ABS systeem echter beschouwd als geen slip. Een complementair systeem kan echter wel ingrijpen om deze te grote wielsnelheid te verminderen; dit systeem wordt ASR (Anti Slip Regeling) genoemd Hoe ABS gebruiken? De gebruiker van ABS moet niets doen ( 1.2.5). Bij een noodremactie wordt het rempedaal met volle kracht ingetrapt, en om het ABS systeem optimaal te laten werken, dient de bestuurder deze pedaalkracht aan te houden. Pompend remmen is de taak van de ABS controle unit, niet van de gebruiker. Bij het krachtig indrukken van het rempedaal kan ABS in werking treden, dit gaat gepaard met een hevige trilling op het rempedaal en een ratelend geluid. Dit is volstrekt normaal zoals later zal blijken, de bestuurder mag zich door dit vreemde fenomeen niet laten afschrikken! Het rempedaal moet tijdens een noodrem zo hard mogelijk ingedrukt blijven. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 5

16 1.3. Het ABS remsysteem meer in detail Het ABS remsysteem bestaat uit het conventionele remsysteem zoals eerder beschreven uitgebreid met het volgende: - wiel sensoren en tandkransen (meestal één per wiel) - Modulator (kleppenblok) - De pompmotor - Elektronische module (solenoïdes + controller) Overzicht ABS Elektronica Figuur 10 : Overzicht ABS elektronica ABS Kleppenblok Geel = Pompmotor Blauw = Modulator Rood = ECU Figuur 11 : ABS kleppenblok Opmerking: De modulator, de pompmotor en de elektronische module vormen samen één geheel, de ABS unit. Toch worden ze hier als aparte delen besproken. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 6

17 Wielsensor & tandkrans: Sensoren zijn een belangrijk element in de ABS loop. Achter het wiel zit een tandkrans gemonteerd, deze draait mee aan de wielsnelheid. De sensoren wekken een sinusgolf (of blok) op met een frequentie evenredig aan de tandkranssnelheid of wielsnelheid. Om een duidelijk verschil te kunnen meten tussen een wielversnelling of wielvertraging, worden de tandkransen met veel tandjes (of magneetjes) uitgevoerd: 40 à 80. De frequentie van het opgewekt signaal zal in de ECU omgezet worden in een snelheidswaarde, waarmee gerekend kan worden. - Passieve sensoren Passief wil zeggen dat het signaal rechtstreeks van het sensorelement afkomstig is, zonder tussen elektronica. Een voorbeeld van een passieve sensor is de inductieve sensor. Amplitude en frequentie zijn afhankelijk van de tandkranssnelheid, enkel de frequentie wordt hier gebruikt. Figuur 12 : ABS sensor passief Nadeel: De tandkrans moet een minimum aantal toeren/min draaien om de wielsnelheid te kunnen detecteren (5 km/h). Dit type sensor is verouderd. - Actieve sensoren Actieve sensoren worden elektronisch versterkt, daarom moeten ze ook van een voedingspanning voorzien worden. Tevens wordt het signaal omgezet naar een blokgolf signaal. Wat ook makkelijker in te lezen is met een controller. De snelheid kan hier gemeten worden vanaf 0 km/h. Figuur 13 : ABS sensor Active Een voorbeeld van een actieve sensor is een Hall effect sensor. De tandkrans is hier uitgevoerd met magnetische tanden die afwisselend gepolariseerd zijn. Het Hall plaatje wekt een spanning op waarvan de grootte afhankelijk is van de sterkte van het passerende magnetisch veld, de frequentie is afhankelijk van het aantal N/Z overgangen. Figuur 14 : Hall-effect Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 7

18 ABS modulator (kleppenblok) Op figuur 15 zijn twee helften (onderdelen) te zien: De rechterhelft is de elektronische module, waarover verder meer. De linkerhelft is de ABS modulator, hierover wordt het volgende besproken: - De hydraulische aansluitingen - Het hydraulisch schema (tevens de remformati ie) - De hydraulische kleppen Figuur 15 : ABS- modulator Hydraulisch aansluitingen ABS hydraulische aansluitingen De remleidingen aangegeven met B C E F zijn verbonden met de remmen. Front Master = FM FR RL RR FL Front Left Front Right = FL = FR RM FM Rear Master = RM Rear Left = RL Rear Right = RRR Figuur 16 : hydraulische aansluitingen In het modulatorblok lopen remkanaaltjes in de vooropgestelde formatie. In het blok bevinden zich de hydraulische kleppen. Per rem(4) zijn er twee kleppen voorzien, één inlaatklep(1) en één uitlaatklep(2). Inlaatklep is in onbekrachtigde toestand geopend. Uitlaatklep is in onbekrachtigde toestand gesloten. Opmerking: In het schema hiernaast is slechts één remleiding(2) vanuit het modulatorblok getekend. In werkelijkheid zitten er acht kleppen in de modulator, en dus vier remleidinge en. Figuur 17 : remkanaaltjes Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 8

19 De Hydraulische Klep Op de foto van de ABS modulator zijn acht vingerhoedjes te zien, onder elk vingerhoedje zit een hydraulische klep. Hier dus acht kleppen, waaronder vier inlaatkleppen en vier uitlaatkleppen. Schematische voorstelling van een klep NO Klep NC klep (Normal Open) (Normal Closed) Figuur 19 : ABS modulator Figuur 18 : schematische klepvoorstelling NO NC Als de solenoïde bekrachtigd wordt, dan wordt de plunjer tegen de veerkracht in, door het ontstane magnetische krachtveld omlaag getrokken, hierdoor zal de kogel die onderaan de plunjer zit het ventiel afsluiten. Net het omgekeerde van de NO klep. Doorsnede van een samengestelde klep. (hydraulische klep + solenoïde) Ander type ABS klep (drie standen) Klepstand afhankelijk van de stroomsterkte. (dit type klep is hier niet van toepassing) Figuur 20 : samengestelde klep Figuur 21 : drie standenklep Opmerking: De acht solenoïdes zitten in een aparte behuizing, de elektronische module. De elektronische module wordt verder besproken, en staat los van de ABS modulator. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 9

20 Hydraulische Schema ABS Hydraulisch schema ABS Figuur 22 : Hydraulisch schema ABS LMS ABS Klepformatie De posities van de kleppen op de modulator zijn uitgezocht door de kleppen afzonderlijk te bekrachtigen, en vervolgens de druk te meten in de individuele remleidingen. Figuur 23 : LMS ABS Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 10

21 Pompmotor De pomp is als één geheel gemonteerd op de ABS modulator. Tijdens ABS werking wordt er kortstondig remdruk weg genomen. Om de remdruk kort daarna terug te kunnen opbouwen, persen de plunjers van de pomp de remvloeistof terug richting hoofdremcilinder. Dit veroorzaakt de waarneembare trilling op het rempedaal. Hydraulische Retourpomp nok links nok neutraal nok rechts motor met nok hydraulische pomp zuigers Figuur 24 : Hydraulische pomp Op figuur 24 is te zien dat op de motoras een excentrische nok is voorzien, hierdoor zal de motor afwisselend het ene en het andere zuigertje bedienen. Op het onderstaande schema is te zien dat de kamer kan gevuld worden met remolie. De remolie kan door de terugslagklep enkel richting hoofdremcilinder geperst worden. Figuur 25 : Hydraulische pomp Zoals te zien werkt de hydraulische pomp op beide gescheiden remcircuits. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 11

22 De elektronische module Aansturing ABS kleppenblok Op figuur 26 zijn twee helften (onderdelen) te zien: De linkerhelft is eerder besproken (zie 1.3.2) De rechterhelft is de PVC behuizing met daarin de elektronische module, hierin bevindt zich het volgende: - Acht klep cartridges (solenoïdes) - Stuurelektronica - ABS Controller EBCM Figuur 26 : ABS- modulator ABS controller Dit is de µc die in de EBCM (Electronic Brake Control Module) behuizing zit. Of soms ook de ABS ECU (Electronic Control Unit) genoemd (in dit project is dit de freescale µc). Zijn functie is monitoren of ABS in werking moet treden (wielslip), indien dit het geval is, zal de ECU dus op een gepaste mannier de hydraulische kleppen schakelen (zie klepsequenties). Hiervoor is de ECU verbonden met de eerder besproken onderdelen zoals de solenoïdes, de pompmotor, de sensoren en de remswitch. Opmerking zelfdiagnose LED: - Een defect aan één of meerdere wielsensor kan gedetecteerd worden als gedurende meer dan 20 seconden een wielsnelheid van 0km/h wordt aangegeven, terwijl de voertuigsnelheid hoger is dan 12km/u. - In sommige ABS modules is de ECU in tweevoud uitgevoerd. Als een van de controllers een andere waarde geeft dan de andere, dan zal het ABS systeem in fail safe mode gaan en dit via een waarschuwing op het dashboard weergeven. Als de waarschuwings LED gaat branden schakelt het ABS systeem uit, zodat er op de conventionele manier geremd kan worden Klep cartridges (solenoïdes) Wanneer de cartridges (solenoïdes) over de vingerhoedjes worden geschoven, ontstaat een electro hydraulische klep. Nu kan deze door een ECU gestuurd worden. Electro hydraulische klep Figuur 27 : Electro hydraulische klep 1) klep behuizing 2) IN 3) OUT 4) Solenoïde 5) Solenoïde wikkelingen 6) solenoïde aansluiting 7) plunjer 8) veer 9) klep poort Het magnetisch effect kan weg genomen worden door de spanning van de solenoïde weg te nemen of nog sneller door de polariteit om te keren. Indien er een veer is voorzien, kan men dat laatste eventueel zo laten. Een van de grootste nadelen van een solenoïde is dat energie niet enkel wordt omgezet in een druk of trek beweging, maar ook in warmte gedecideerd wordt. Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 12

23 Klepsequenties Hier worden de toestanden van de kleppen weergegeven: Opm.: Voor de duidelijkheid van de sequentieschema s zijn ze telkens maar voor één wiel weergegeven, dit is identiek voor de overige wielen, maar dan met meer kleppen Normaal Remmen (geen ABS) Figuur 28 : Normaal remmen (geen ABS) Normaal Remmen (geen ABS) Zowel de inlaatklep als de uitlaatklep zijn niet actief. Dus de inlaat poort staat open. (NO) En de uitlaatpoort is gesloten. (NC) De gegenereerd de remdruk in de hoofdremcilinder bekrachtigt zonder meer de remschijf. Hierdoor remt het wiel af. Het is duidelijk dat bij falen van het ABS systeem nog steeds conventioneel geremd kan worden. naam inlaatklep: uitlaatklep: pompmotor: mechanischh open gesloten uit elektronisch niet bekrachtigd niet bekrachtigd niet bekrachtigd dig ABS Remmen (ABS actief) Indien ABS actief is, heeft men drie toestanden: - druk afbouw - druk houden - druk opbouw ABS druk afbouw Figuur 29 : druk afbouwen ABS Remmen Druk afbouwen Zowel de inlaatklep als de uitlaatklep, zijn actief. Dus de inlaat poort is gesloten. En de uitlaatpoort is open. De hoofdremcil linder kan de remschijf niet verder bekrachtigen. De remvloeistof vloeit weg. De remdruk op de remschijf zal afnemen. Hierdoor zal het wiel minder blokkeren of geheel deblokkeren naam inlaatklep: uitlaatklep: pompmotor: mechanischh gesloten open aan elektronisch bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd dig Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 13

24 ABS druk houden Figuur 30 : druk houden ABS druk opbouw Figuur 31 : druk opbouwen ABS Remmen Druk houden Enkel de inlaatklep is bekrachtigd. Dus de inlaat poort en de uitlaatpoortt zijn gesloten. De hoofdremcil linder kan de remschijf niet verder bekrachtigen, en de remdruk kan ook niet wegvloeien. De remdruk op de remschijf zal constant blijven.. Dezee fase wordt meer gebruikt als korte tussenfase, om over te gaan van druk afbouwen naar druk opbouw. Naam inlaatklep: uitlaatklep: pompmotor: mechanischh gesloten gesloten aan elektronisch bekrachtigd niet bekrachtigd bekrachtigd dig ABS Remmen Druk opbouwen Zowel de inlaatklep als uitlaatklep, zijn niet actief. Dus de inlaat poort zal open staan. (NO) En de uitlaatpoort zal gesloten zijn. (NC) De gegenereerd de remdruk in de hoofdremcilinder bekrachtigd de remschijf. Hierdoor zal het wiel afremmen. Opm.: Dit juist hetzelfde is als werken zonder ABS! Verschil is de pompmotor die zal draaien. Naam inlaatklep: uitlaatklep: pompmotor: mechanischh open gesloten aan elektronisch niet bekrachtigd niet bekrachtigd bekrachtigd dig Verboden toestand!!! V E R B D E N!!! Merk op dat deze fase niet MAG voorkomen. In deze toestand zou de pomp de remvloeistof rondpompen, zonder dat dit invloed heeft op de toestand van de rempmen. Figuur 32 : verboden toestand Naam inlaatklep: uitlaatklep: pompmotor: mechanisch elektronisch dig. 0 1 x Academiejaar , opleiding: Ing. Elektronica ICT Optie: ICT 14

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica Academiejaar

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

Masterproef Intelligente Stappenmotor Algoritmes

Masterproef Intelligente Stappenmotor Algoritmes Masterproef Intelligente Stappenmotor Algoritmes Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting Elektrotechniek

Nadere informatie

HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT

HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT Rapport over de masterproef van Free CLAESSENS kandidaat voor de graad van Academische

Nadere informatie

Op weg naar een magnetisch kunsthart

Op weg naar een magnetisch kunsthart Op weg naar een magnetisch kunsthart Het profielwerkstuk van: Dylan Schouten Miel van de Sande Richard ten Broek, www.havovwo.nl Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 2 Hoofdstuk 1: De werking

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Intelligent back-up systeem voor DMX-gestuurd lichteffect

Intelligent back-up systeem voor DMX-gestuurd lichteffect Universiteit Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen Intelligent back-up systeem voor DMX-gestuurd lichteffect Project in het kader van het Vakoverschrijdend Projectvak in de Bachelor Computerwetenschappen

Nadere informatie

Masterproef Ontwerpen van een schaalbaar en generiek testplatform voor managed netwerk switches

Masterproef Ontwerpen van een schaalbaar en generiek testplatform voor managed netwerk switches 2013 2014 FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Masterproef Ontwerpen van een schaalbaar en generiek testplatform voor managed netwerk switches

Nadere informatie

Inleiding in de PLC. Luc Mestchen PTI Eeklo

Inleiding in de PLC. Luc Mestchen PTI Eeklo Inleiding in de PLC Luc Mestchen PTI Eeklo 1 Wat is een PLC... 6 2 Doel en nut van een PLC... 6 3 Soorten PLC s... 7 3.1 Traditionele PLC... 7 3.2 Slot PLC... 8 3.3 Soft PLC... 8 3.4 OPLC... 10 4 Visualisatie:

Nadere informatie

Voorwoord. Uitbreiden van domoticasysteem in een distributiebedrijf

Voorwoord. Uitbreiden van domoticasysteem in een distributiebedrijf Voorwoord Ik zal mezelf eerst even voorstellen alvorens aan de thesis te beginnen. Ik ben Bart Nottebaert en zit momenteel in het laatste jaar van de opleiding master in de industriële wetenschappen elektrotechniek

Nadere informatie

Voertuigdynamica FSRTE02

Voertuigdynamica FSRTE02 Voertuigdynamica FSRTE02 W. Lamers - 0577453 P.W. Fleuren - 0576788 DCT 2008.56 Traineeship report Coach(es): Supervisor: Dr. ir. I.J.M. Besselink Prof. Dr. H. Nijmeijer Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Masterproef Ontwikkeling van een klinisch dashboard voor continue en real-time monitoring gedurende sportactiviteiten: "Big Mother is watching you"

Masterproef Ontwikkeling van een klinisch dashboard voor continue en real-time monitoring gedurende sportactiviteiten: Big Mother is watching you 2013 2014 FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Masterproef Ontwikkeling van een klinisch dashboard voor continue en real-time monitoring

Nadere informatie

Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0

Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0 Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0 Remco Valentin Technisch Product Support Siemens NL 27 juni 2009 Laatste update: 1 oktober 2012 Matthijs Fransen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Inleiding...4

Nadere informatie

4.1 Quartus... 20 4.2 Project navigator (ISE)... 22 4.2.1 Omgeving... 22 4.2.2 Beperking Spartan3e... 25 4.2.3 Belangrijke code... 27 4.

4.1 Quartus... 20 4.2 Project navigator (ISE)... 22 4.2.1 Omgeving... 22 4.2.2 Beperking Spartan3e... 25 4.2.3 Belangrijke code... 27 4. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... I Lijst van symbolen en gebruikte afkortingen...iii Figurenlijst...V Voorwoord... VII Inleiding...VIII Hoofstuk 1: DES Algoritme...1 1.1 Inleiding...1 1.2 Situering...1 1.3

Nadere informatie

Koploper voor Beginners

Koploper voor Beginners Koploper voor Beginners Een stap voor stap introductie in Koploper voor de absolute beginner Versie 2.1 17 februari 2010 ModelSpoorGroep Valkenswaard Erik Teunissen 2009,2010 This document is created with

Nadere informatie

Retrofit installatie voor verfhechtingscontrole op getuft kamerbreed tapijt met S7-1500 PLC

Retrofit installatie voor verfhechtingscontrole op getuft kamerbreed tapijt met S7-1500 PLC Retrofit installatie voor verfhechtingscontrole op getuft kamerbreed tapijt met S7-1500 PLC Wouter Scherpereel Promotoren: Dieter Vandenhoeke, dhr. etienne Witdouck Masterproef ingediend tot het behalen

Nadere informatie

Voorblad. Programmatie van een automatische palletkraan

Voorblad. Programmatie van een automatische palletkraan Voorblad 1 1 Voorwoord Vooraleer te beginnen aan de eigenlijke scriptie had ik graag mezelf even voorgesteld. Mijn naam is Thomas Ovaere en ik ben laatstejaarsstudent van HOWEST te Kortrijk. Vier jaar

Nadere informatie

GEINTEGREERDE PROEF Dossier

GEINTEGREERDE PROEF Dossier VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VTI VTI2 VZW Katholiek Secundair Onderwijs Waregem Anzegem Avelgem TOEKOMSTSTRAAT 75 8790 WAREGEM GEINTEGREERDE PROEF Dossier ONDERWERP: PC-sturing voor servomotoren STUDIERICHTING:

Nadere informatie

Werkboek Arduino Duemilanove

Werkboek Arduino Duemilanove Werkboek Arduino Duemilanove A. Kompanje V1.11 oktober 2009 Werkboek Arduino Duemilanove De informatie is onder andere verkregen door: http://www.arduino.nu http://nl.wikipedia.org Meer informatie kun

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen

Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen Een Praktische Gids voor Gratis-Energie Apparaten Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen Auteur: Patrick J. Kelly Een ding dat ons wordt verteld, is dat permanente magneten niet elk werk. Oh ja, magneten kunnen

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Bert Vanhoutte Promotor: prof. dr. ir. Jan Doutreloigne Begeleiders: ir. Benoît Huyghe, ir. Thomas Vervust Masterproef

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T. Eindverslag stage 2012. r.d. kleiss

D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T. Eindverslag stage 2012. r.d. kleiss D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T Eindverslag stage 2012 r.d. kleiss R.D. Kleiss: Data acquisitie in het HiSPARC experiment c 22 juni 2012 begeleiders: Drs. Ir. Ewout

Nadere informatie

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Jens Van den Broeck Promotoren: prof. dr. ir. Bjorn De Sutter, prof. dr. ir. Dirk Stroobandt Begeleiders: ir. Niels Penneman, ir. Wim Meeus Masterproef

Nadere informatie

Bacheloropdracht CAMERAMODULE. D.H.D. Eggink. onder begeleiding van M.S. Essers

Bacheloropdracht CAMERAMODULE. D.H.D. Eggink. onder begeleiding van M.S. Essers Bacheloropdracht CAMERAMODULE D.H.D. Eggink onder begeleiding van M.S. Essers 2 Titel Auteur Begeleider Examinator Tweede examinator Instituut Faculteit Opleiding Cursus Startdatum Einddatum Aantal bladzijden

Nadere informatie

Aftersales Training - Productinformatie. Rijdynamische systemen R56.

Aftersales Training - Productinformatie. Rijdynamische systemen R56. Aftersales Training - Productinformatie. Rijdynamische systemen R56. MINI Service De in deze productinformatie opgenomen informatie is naast het werkboek een vast onderdeel van de trainingsliteratuur van

Nadere informatie

TUTORIAL. origineel van Vincent Sieben, University of Alberta, Canada vertaald en aangepast door Dirk Smets, KHLim dep. IWT

TUTORIAL. origineel van Vincent Sieben, University of Alberta, Canada vertaald en aangepast door Dirk Smets, KHLim dep. IWT TUTORIAL origineel van Vincent Sieben, University of Alberta, Canada vertaald en aangepast door Dirk Smets, KHLim dep. IWT PCB-Ontwerp EAGLE 4.13 Tutorial p.1 EAGLE 4.13 tutorial DEEL 1 : INLEIDING In

Nadere informatie

Hoe begin je met KOPLOPER 7.5?

Hoe begin je met KOPLOPER 7.5? Hoe begin je met KOPLOPER 7.5? KOPLOPER is een softwareprogramma geschreven door Paul Haagsma en geschikt om een treinbaan aan te sturen. Het programma is beschikbaar op de internetsite www.pahasoft.nl

Nadere informatie

Real-time haptische terugkoppeling

Real-time haptische terugkoppeling Real-time haptische terugkoppeling aan schaatsers Gebruik makend van een draadloze actuator module E.R.A. Visser, 4092686 G.J. van Raamsdonk, 4143264 Technische Universiteit Delft VOORWOORD Dit document

Nadere informatie

Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren

Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren door Wim VAN DE MEERSSCHE

Nadere informatie