Optimaal inzicht in de waarde van credit management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimaal inzicht in de waarde van credit management"

Transcriptie

1 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer Succesvol zakendoen met China NIBE-SVV zet VVCM-opleidingen professioneel op de kaart Naleving deponeringsplicht in tien jaar nauwelijks verbeterd Is credit management een wetenschap of een kunst? De eurocrisis en de dagelijkse praktijk van credit management Winstmarge of contributiemarge?

2 Optimaal inzicht in de waarde van credit management Inzicht in de relatie met uw klant helpt u bij het managen van risico s en draagt bij aan het verlagen van de kosten voor uw werkkapitaal. Met tastbare financiële en operationele voordelen als resultaat. Al meer dan 850 bedrijven in 40 landen doen hun voordeel met OnGuard credit, collections en complaints management software. Dus wanneer komt u tot nieuwe De Credit Manager nummer inzichten? OnGuard. A decent way of doing business.

3 Voorwoord Inhoud Deze week werd bekend dat de Engelse bank Barclays zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan het manipuleren van Libor, de London Inter Bank Offered Rate, ofwel de gemiddelde door banken aan elkaar in rekening te brengen rente. Van deze rentestand zijn voor honderden miljarden euro s aan zakelijke- en consumentenkredieten en spaarrekeningen afhankelijk. Dit ongehoorde schandaal zet ons weer even een paar jaar terug in de tijd, terug bij de bankencrisis van 2008 en Als je ziet hoe schoorvoetend en met veel tegenzin twee topmannen van de bank hun ontslag hebben aangeboden, moet de conclusie zijn dat we op het gebied van de moraliteit van de banken nog geen steek zijn opgeschoten. Wereldwijde strikte regulering van de bankensector en het opknippen van de monsterlijk grote systeembanken in beheersbare en controleerbare onderdelen zijn zeer dringend geboden. Helaas is de politiek op dit moment zodanig gefocust op de nieuwe crisis die zich heeft aangediend, de Eurocrisis, dat het hard aanpakken van de banken weer even op de achtergrond is geraakt. In deze editie van De Credit Manager kijken wij hoe deze nieuwe crisis de dagelijkse creditmanagementpraktijk beïnvloedt. Verder bieden we u met een gevarieerd aanbod aan artikelen, inclusief informatie over een aantal positieve ontwikkelingen binnen de VVCM, hopelijk wat afleiding van de diep sombere berichten over de wereldeconomie. Ik wens u ondanks alles een ontspannen, enerverende en zonovergoten zomer(vakantie)! mr.drs. Pieter Postmus hoofdredacteur 5NIBE-SVV zet VVCM-opleidingen professioneel op de kaart Sinds 18 april bieden NIBE-SVV en de VVCM gezamenlijk de opleidingen Certified Credit Practitioner (CCP) en Certified Credit Manager (CCM) aan. Door de krachten te bundelen, willen beide partijen het creditmanagementvak professionaliseren en naar een nóg hoger niveau tillen. Peter Meefout (voorzitter VVCM), Bob Seemann (algemeen directeur NIVE-SVV) en Rutger Holtzer (productmanager NIBE-SVV) vertellen meer over de samenwerking, de synergie en de ambities. 12 Succesvol zakendoen met China China is met zijn dynamische arbeidsmarkt, hogere inkomens en groeiende consumentenvraag een aantrekkelijke afzetmarkt geworden. Uitvoeren naar China houdt echter ook een aantal risico s in. Om exporteurs te helpen lastige logistieke en financiële valkuilen te omzeilen, heeft Atradius een tienstappenplan opgesteld voor succesvolle handelsrelaties. 20 De eurocrisis en de dagelijkse praktijk van credit management Welke invloed hebben de sinds 2008 voortwoekerende internationale bankencrisis en de eurocrisis op ons dagelijks werk als debiteurenbeheerder of credit manager? En wat zullen de deurwaarder en het incassobureau ervaren? Foto cover: Istockphoto.com Hande Guleryuz Yuce. Colofon De Credit Manager is hét vakblad in Nederland op het gebied van credit management en tevens officieel orgaan van de Vereniging voor Credit Management (VVCM). De redactie heeft als missie het promoten van het vakgebied credit management op een actuele, professionele, kritische, onafhankelijke en informatieve manier. adres Computerweg 11, 3542 DP Utrecht, Telefoon (0346) , fax (0346) Redactie mr.drs. P. Postmus (hoofdredacteur), M. de Bakker, mr. J. Beeuwkes CCM, mr. T. Bijleveld, mw. R. Drost-Lubach, H. Ilahibaks, R. van Poelgeest redactie Eindredactie G.C. de Vries Advertenties Computerweg 11, 3542 DP Utrecht, telefoon (0346) , fax (0346) Abonnementen e 75,00 per jaar (incl. verzendkosten en btw). Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd. Het beëindigen van het abonnement dient schriftelijk te geschieden. Het magazine verschijnt 4x per jaar vormgeving H. Tijbosch drukwerk Boom & van Ketel. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden zij zich gaarne aanbevolen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van de VVCM. 3 De Credit Manager nummer En verder: 8 CM Actueel: Naleving deponeringsplicht in tien jaar nauwelijks verbeterd 10 CM Analyse: Is credit management een wetenschap of een kunst? 15 CM Analyse: De CMI in retrospect 17 CM Column: De stille klager 18 CM Analyse: Winstmarge of contributiemarge? 24 Uit de pers 26 CM Literatuur: Hebben ze al betaald? 29 CM Opinie: Nieuwe Olympische sport? 29 CM Cursief: Vereniging van Professionele Wanbetalers 30 Credit&Debet: Crisis? What crisis? 31 CM Opleidingen: Geslaagd! 33 CreditKronkels: Sociaal verantwoord incasseren? 33 CM Ambtshandelingen: Zonder Europa geen Nederland! 34 CM Politiek: Incassokosten: to be continued 35 Verenigingsnieuws

4 Working Capital Today Het Credit Management Dagblad Nieuw in Nederland! Working Capital Today, het financiële dagblad voor de ipad. Dagelijks het laatste creditmanagementnieuws, wereldwijd vergaard in ruim 400 toonaangevende media. Beter en sneller bestaat niet. MaxCredible biedt de leden van de VVCM de primeur van het gratis lidmaatschap op Working Capital Today. Meld u nu aan via en laat u verrassen door het toegankelijke en gevarieerde nieuwsaanbod. Een must voor iedere CFO en Credit Manager! Working Capital Today wordt u aangeboden door: Sponsor van de VVCM/MaxCredible Credit Management Innovation Award 2012 is kennispartner van Working Capital Today 4 De Credit Manager nummer CTC Finance Koningslaan AD Amsterdam tel

5 CM interview Samenwerkingsovereenkomst met NIBE-SVV: VVCM-opleidingen professioneel op de kaart Sinds 18 april bieden NIBE-SVV en de VVCM gezamenlijk de opleidingen Certified Credit Practitioner (CCP) en Certified Credit Manager (CCM) aan. Door de krachten te bundelen, willen beide partijen het creditmanagementvak professionaliseren en naar een nóg hoger niveau tillen. Peter Meefout (voorzitter VVCM), Bob Seemann (algemeen directeur NIVE-SVV) en Rutger Holtzer (productmanager NIBE-SVV) vertellen meer over de samenwerking, de synergie en de ambities. Ruby Drost-Lubach is redacteur van De Credit Manager. Geert de Vries is eindredacteur van De Credit Manager. Het interview vindt plaats op een regenachtige vrijdagmiddag in het statige kantoorpand van NIBE-SVV aan de Herengracht in Amsterdam. Een AAA-locatie, die past bij de statuur van NIBE-SVV als hét kennisinstituut voor de financiële wereld. Aan de gesprekstafel, met uitzicht op de trotse Westertoren met de blauwe keizerskroon, trappen we af met een prangende vraag aan Peter Meefout: Waarom heeft de VVCM, die de CCM- en CCP-opleiding vanaf de start in eigen beheer heeft georganiseerd, besloten tot outsourcing? Zoals bekend is in mei 2011 een nieuw bestuur aangetreden. Als eerste stap hebben we ons vergewist van de financiële situatie van de vereniging. Uit de exploitatierekening bleek dat de VVCM-opleidingen, met name de CCM-leergang, in 2010 verliesgevend waren geweest. Belangrijkste oorzaak was de terugloop in het aantal studenten, met als gevolg minder inkomsten. Met veel kunst- en vliegwerk is het ons gelukt om in 2011 toch nog met een nieuwe CCMleergang te starten, maar de exploitatie van de opleidingen stond dermate onder druk dat dit, zonder maatregelen, een uithollend effect zou hebben op de financiële positie en daarmee de activiteiten van de vereniging. Klaarblijkelijk is de vijver waarin wij als VVCM altijd hebben gevist, en met succes!, opgedroogd en hebben we de grenzen van onze mogelijkheden bereikt. Wij beschikken nu eenmaal niet over een professioneel commercieel apparaat om nieuwe kanalen aan te boren en de opleidingen zelf actief te vermarkten. En dat moeten we ook niet willen, vinden wij als bestuur. De VVCM is een vereniging met als kerndoel credit management op te stuwen in de vaart der volkeren. Dit betekent dat wij vanuit de VVCM de beroepsstandaard van de professie moeten neerleggen, maar niet dat wij ook de opleiding daartoe moeten organiseren. VVCM is namelijk niet in het leven geroepen als opleidingsinstituut. In het verleden was dit ooit wel de ambitie, maar de tijden zijn veranderd: bedrijven bezuinigen op hun opleidingsbudgetten en zijn kritischer op het laten studeren van werknemers. Naast de financiële risico s was ook de continuïteit van de opleidingen op korte en lange termijn een belangrijk zorgpunt. We hebben een uitstekend docentencorps, maar bij ziekte of uitval ontbreekt een back-up. Hierdoor zijn we kwetsbaar en kunnen we studenten niet de garantie bieden dat hun opleiding onder alle omstandigheden doorgaat. Daarnaast voldoet de locatie Bisonspoor qua representativiteit en logistieke voorzieningen niet aan de huidige eisen. En dan komen er ook nog eens allerlei ontwikkelingen op ons af waar wij niet in thuis zijn, zoals e-learning en nieuwe wetgeving rond de certificering van opleidingen. Alles bij elkaar opgeteld reden om een nieuwe koers te kiezen en de opleidingen uit te besteden. In december hebben we dit aan de ALV voorgelegd en toestemming gekregen om met partijen te gaan praten. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de samenwerkingsovereenkomst met NIBE-SVV, die in de ALV van 18 april is goedgekeurd en ondertekend. Hoe is de selectieprocedure aangepakt en waarom is de keuze op NIBE-SVV gevallen? Peter Meefout: In opdracht van de ALV hebben we Wim Mul en Rien van Poelgeest, die beiden intensief betrokken zijn geweest bij de VVCM-opleidingen, als deskundigen in stelling gebracht. En ere wie ere toekomt: Wim heeft daarbij als projectleider het leeuwendeel voor z n rekening genomen en fantastisch werk geleverd. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen, waaronder NIBE-SVV, dat zelf al in het voorjaar van 2011 contact met ons had 5 De Credit Manager nummer

6 VVCM-opleidingen professioneel op de kaart NIBE-SVV NIBE-SVV is al 50 jaar hét kennisinstituut van en voor de financiële wereld. Met als specialismen vakopleidingen, trainingen, examens, vakuitgaven, workshops, congressen en consultancy. Wij helpen de mensen achter financieel dienstverleners om succesvol te zijn, aldus algemeen directeur Bob Seemann. We kijken naar wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. En werken van daaruit samen met hen aan het realiseren van hun ambities. NIBE-SVV fungeert daartoe als dé plek voor kennisuitwisseling, ontmoeting en discussie. Daarnaast zijn we als sparringpartner ook een onmisbare schakel bij het inpassen van nieuwe ontwikkelingen in organisaties. Ons netwerk van professionals en onze diepgaande kennis van de markt bieden een bron voor contacten en specialistisch advies. Op die manier faciliteren wij financieel professionals en de organisaties waar zij werken in het versterken van hun inzicht, vakkennis, vaardigheden, netwerk en klantgerichtheid. Daarmee zorgen we ervoor dat zij altijd slagen. gezocht om te praten over samenwerking. Bovenaan die lijst stond dat we een combinatie wilden met een opleider pur sang, die over de kennis, ervaring, logistiek en organisatie beschikt om onze creditmanagementopleidingen breed in de markt te zetten. Vandaar de keuze voor NIBE-SVV. Dit opleidingsinstituut heeft in de afgelopen vijftig jaar z n sporen verdiend in de financiële wereld en heeft met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken ook nog eens goudgerande, solide aandeelhouders. Bovendien: bij NIBE-SVV werken de professionals. Als zij niet weten hoe ze de markt moeten bewerken en studenten moeten binnenhalen, kun je je afvragen wie dat wel zou kunnen! Wat is de meerwaarde van CCM- en CCP-opleiding voor NIBE-SVV? Bob Seemann: Wij werken voor en met de financiële wereld; van financiële dienstverleners en assurantietussen personen tot en met kredietverleners en factoringmaatschappijen. Ook bij onze klanten is credit management een kernproces, dat steeds meer aandacht krijgt. Tot nu toe ontbrak binnen ons aanbod een doorlopende ontwikkellijn gericht op credit management in het algemeen. Een blinde vlek, die we nu met de CCM- en CCP-opleiding van de VVCM hebben aangevuld. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: enerzijds kunnen we onze huidige klanten nog meer gerichte opleidingsmogelijkheden bieden, anderzijds krijgen we via credit management toegang tot een ruimere doelmarkt voor onze bestaande opleidingen; een kwestie dus van kruisbestuiving. Daarnaast kunnen we met de creditmanagementopleidingen een alternatieve omscholingsrichting bieden aan financieel dienstverleners die het aantal medewerkers willen verminderen. In het verleden konden we deze zogenaamde boventallige werknemers opleiden voor een andere functie binnen de financiële dienstverlening, maar de sector is in de breedte aan het krimpen. In credit management is nog wel werk te vinden en daar kunnen wij nu op inspelen. Werknemers bij financiële dienstverleners hebben veelal een administratieve achtergrond, affiniteit met geld, met incasso en met kredietverlening, en dat is nu precies wat je ook nodig hebt om een goede credit manager te kunnen zijn. En nog een reden waarom we veel potentie zien in de VVCM-opleidingen: op 1 januari 2013 wordt het provisieverbod van kracht voor heel veel financiële producten. Voor tussenpersonen betekent dit dat zij moeten overstappen op een ander verdienmodel waarbij zij hun klanten op factuurbasis gaan bedienen. Ook zij zullen zich dus moeten bekwamen in credit management. Kortom, volop kansen en mogelijkheden! De VVCM blijft eigenaar van de CCM- en CCP-opleiding. Wat betekent dit voor de rolverdeling met NIBE-SVV en welke afspraken zijn er nog meer gemaakt? Peter Meefout: Wij blijven verantwoordelijk voor de inhoud van de opleidingen en het toezicht op de kwaliteit; NIBE-SVV verzorgt de uitvoering van de opleidingen en, in samenwerking met de VVCM, de marketing. NIBE-SVV heeft zich daarbij garant gesteld voor de organisatie van minimaal één CCP- en één CCM-leergang per jaar. Hierdoor zijn we er zeker van dat de mensen die zich aanmelden ook daadwerkelijk kunnen starten. Ook de continuïteit voor het docentencorps is gewaarborgd; alle afspraken lopen gewoon door en het huidige docententeam blijft ingezet. De naam van de opleidingen verandert ook niet, evenals de CPION-certificering. Verder hebben we financiële afspraken gemaakt die voorzien in een rendabele exploitatie voor beide partijen: de VVCM ontvangt per student een vast bedrag en vanaf een aantal studenten delen we mee in de overwinst. Ook de lopende CCP- en CCM-opleidingen worden vanaf nu door NIBE-SVV geëxploiteerd. De VVCM betaalt hiervoor een bescheiden vergoeding. In het persbericht over de samenwerking wordt gesproken over verkoopsynergie. Wat zijn de plannen en de ambities? Rutger Holtzer: Onze ambitie is dé creditmanagementopleider van Nederland te worden. Om dat doel te realiseren, gaan we de markt in nauwe samenwerking met de VVCM onder twee labels bewerken: NIBE-SVV voor de financiële wereld en VVCM voor organisaties en instellingen buiten onze traditionele relatiekring, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, incassobedrijven, enzovoort. De verkoopsynergie ligt hierbij op verschillende vlakken. Jaarlijks leiden wij zo n cursisten op. Hierdoor hebben we een enorme database met potentiële kandidaten voor de creditmanagementopleidingen; die gaan we de komende tijd doelgericht benaderen. 6 De Credit Manager nummer

7 CM interview NIBE-SVV en VVCM: the sky is the limit. Vlnr. Bob Seemann, Peter Meefout en Rutger Holtzer. NIBE-SVV start op 1 september VVCM-opleidingen CCP en CCM Verder dragen onze accountmanagers in onze bestaande klantenkring uit dat we nu ook een opleidingsaanbod hebben voor mensen die credit management/debiteurenbeheer doen binnen de financiële dienstverlening of die daarin omgeschoold willen worden. Ook wordt in ons verkoopteam een accountmanager aangewezen die zich specifiek gaat richten op de creditmanagementmarkt. Het benaderen via koepelorganisaties en brancheverenigingen is daarbij een belangrijk speerpunt. Peter Meefout vult aan: Het is prachtig om te zien dat de synergie nu al werkt. De marketeers van NIBE-SVV sparren regelmatig met het secretariaat van de VVCM over kansen en mogelijkheden. Vanuit het secretariaat werkt Lydia bovendien één dag per week voor NIBE-SVV om de overdracht van haar activiteiten naadloos te laten verlopen. We schurken echt tegen elkaar aan om de samenwerking zo goed mogelijk van start te laten gaan! De samenwerking heeft ook voortdurende innovatie en optimalisatie van het opleidingsaanbod tot doel. Waar moeten we dan aan denken? Bob Seemann: In de markt zie je op dit moment naast de CCM- en CCP-leergang een gefragmenteerd aanbod van creditmanagementgerelateerde opleidingen, eendaagse De kersverse samenwerking tussen NIBE-SVV en de VVCM werpt op 1 september a.s. zijn eerste vruchten af. De VVCM-opleidingen Certified Credit Practioner (CCP) en Certified Credit Manager (CCM) worden dan namelijk voor het eerst aangeboden onder de regie van NIBE-SVV. Beide opleidingen zijn erkend door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Behalve theoretische modules, kennen ze allebei ook veel praktijkgerichte onder delen. Zowel CCP (mbo+) als CCM (hbo+) is interessant voor professionals binnen het vak credit management. Met de diploma s CCP en CCM verwerven de afgestudeerden de gelijknamige titels, en worden zij opgenomen in het openbare VVCM-register en het register van CPION. trainingen en workshops. Wij geloven in doorlopende leeren ontwikkellijnen, waarbij studenten zich stapsgewijs kunnen ontwikkelen en ontplooien. Maar ook dat zij per stap een mooi diploma kunnen verwerven waarmee zij weer verder kunnen in hun carrière. In samenwerking met de VVCM willen we dit verder invullen, zodat we uiteindelijk een volledig opleidingspalet kunnen aanbieden aan onze doelgroepen; van mbo- en hbo- tot en met universitair niveau. Peter Meefout: Het is absoluut onze intentie om in samenwerking met NIBE-SVV een masterclass/masteropleiding credit management nieuw leven in te blazen. Er ligt al een blueprint vanuit het verleden voor een samenwerking met de Universiteit Leiden. Wellicht kunnen we daarop voortborduren. Ook belangrijk om te melden is dat we in een vergevorderd stadium zijn met een nieuwe opleiding tot Certified Credit Controller (CCC) als verbindende schakel tussen de CCM- en CCP-opleiding. Uiterlijk september 2013 gaan we starten, maar mogelijk al eerder. En nog een belangrijke doelstelling voor de nabije toekomst: we willen de opleidingen decentraler aanbieden, verspreid over het land. Eén locatie, met de bijbehorende reistijd, beperkt het bereik van studenten. Rutger Holtzer tot besluit: NIBE-SVV is van oudsher ook een zelfstudiehuis, waarbij je als cursist op afstand kunt leren en niet per se naar de klas hoeft. Per maand hebben we gemiddeld studenten actief in onze digitale leeromgeving. Daarmee zijn we één van de grotere partijen in Nederland. Ook deze e-learningtechnieken kunnen we op termijn inzetten voor de CCM- en CCP-opleidingen. Er zijn allerlei varianten mogelijk. Bijvoorbeeld dat studenten tussen de bijeenkomsten door via een studieplatform digitaal met elkaar samenwerken aan opdrachten en feedback krijgen van docenten. Maar first things first. Wij moeten eerst meer kennis krijgen van de VVCM-opleidingen en het Curatorium wegwijs maken in onze mogelijkheden. Vervolgens moeten we met elkaar kijken hoe we het voor de studenten zo plezierig mogelijk kunnen maken, want plezier is naast professionaliteit één van de kernwaarden van NIBE- SVV. Wat dat betreft hoop ik van harte dat de samenwerking met de VVCM geen verstandshuwelijk wordt, maar een echt huwelijk, waarin we elkaar versterken, scherp houden en motiveren om het credit managementvak zo goed mogelijk neer te zetten. Daar ligt ons gezamenlijk belang! Meer informatie en/of inschrijving: NIBE-SVV Klantadvies T F E I 7 De Credit Manager nummer

8 CM ACTUEEL Naleving deponeringsplicht in tien jaar nauwelijks verbeterd Ir. Willem Jan Pepping is lid van de Haagse Commissie VVCM/VCMB. [pagina 8/9] CM ACTUEEL Naleving deponeringsplicht in tien jaar nauwelijks verbeterd In tien jaar tijd is weinig voortgang gemaakt met het naleven van de wettelijke verplichting tot deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Uiteindelijk deponeert 80% van de bedrijven, waarvan 66% binnen dertien maanden na afsluiting boekjaar. In België en het Verenigd Koninkrijk deponeert 98% en qua tijdigheid is de score 75% respectievelijk 93%. Kennelijk is er iets anders nodig om verbetering te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door de Kamer van Koophandel te belasten met de naleving en de mogelijkheid tot zelfstandige boete- In tien jaar tijd is weinig voortgang gemaakt met het naleven van de wettelijke verplichting oplegging bij overtreding? tot deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Uiteindelijk deponeert 80% van de bedrijven, waarvan 66% binnen dertien maanden na afsluiting boekjaar. In België en het Verenigd Koninkrijk deponeert 98% en qua tijdigheid is de score 75% respectievelijk 93%. Kennelijk is er iets anders Vergaar en nodig deel kennis om over verbetering je vak te bewerkstelligen. Zoals bekend, Bijvoorbeeld is het aantal bedrijven door en organisaties de Kamer dat van De dagelijkse Koophandel stroom aan te economische belasten gegevens met de is nog naleving verplicht en is te de deponeren mogelijkheid de afgelopen jaren tot zelfstandige fors gestegen. boeteoplegging nooit zo groot geweest en bij lijkt overtreding? meer te worden met elke Bovendien heeft ook het aantal nieuwe bedrijven een forse nieuwe crisis. Jaarcijfers, kwartaalcijfers, inkoopcijfers, productiecijfers, Willem noem Jan maar Pepping op. Maar is hoe lid zit van het met de de Haagse cijfers Commissie jaar gestegen van VVCM/VCMB. ruim in 2000 tot in groei laten zien. Het aantal deponeringsplichtigen is in tien [+foto zie nummer ] Ir. voor het beoordelen van het kredietrisico, de gedeponeerde Het aantal bedrijven dat deponeert, is gegroeid van De financiële dagelijkse gegevens? stroom Crediteuren aan spelen economische een belangrijke gegevens rol is naar nog nooit en zo het groot aantal dat geweest binnen de en termijn lijkt meer te worden met elke nieuwe crisis. Jaarcijfers, kwartaalcijfers, inkoopcijfers, als financieringsinstrument voor organisaties. Grote bedrijven leggen eenzijdig steeds langere betalingscondities van naar van dertien maanden deponeert, is nog sterker toegenomen: productiecijfers, noem maar op. Maar hoe zit het met de cijfers voor het beoordelen van het kredietrisico, de gedeponeerde financiële gegevens? Crediteuren spelen een belangrijke tot wel 120 dagen rol op. als Dan financieringsinstrument is het nog belangrijker om het voor Afgezien organisaties. van het jaar 2008 Grote stellen bedrijven we forse groeicijfers leggen vast. eenzijdig betalingsrisico steeds beoordelen. langere En betalingscondities daarvoor heb je onder tot En wel zoals 120 we kunnen dagen vaststellen, op. Dan is het is boekjaar het nog 2010 nog belangrijker andere financiële om informatie het betalingsrisico nodig van recente datum. te beoordelen. niet tot En het gebruikelijke daarvoor heb niveau je gedeponeerd. onder andere Nog even financiële informatie nodig van recente datum. geduld a.u.b.! Hoe zit zit het het met de met beschikbaarheid de beschikbaarheid van Op actuele basis van deze cijfers? informatie zou je concluderen dat de Als van we actuele aan cijfers? de hand van de gegevens van de ontwikkeling Kamer van positief Koophandel is. In absolute de aantallen ontwikkelingen is die conclusie inderdaad zien we juist. het Maar volgende wat als patroon: absolute aantallen in over Als we een aan periode hand van van de gegevens tien jaar van op de Kamer een rij van zetten, Koophandel de ontwikkelingen over een periode van tien relatieve cijfers met percentages worden uitgezet in de tijd? jaar op een rij zetten, zien we het volgende patroon: Dan zien we een totaal ander patroon (figuur 2). Deponeren in Nederland Deponeringsplichtigen Deponering voldaan Deponering binnen termijn 13 maanden Figuur 1. Deponeren in Nederland Zoals 8 De Credit bekend, Manager nummer is het aantal bedrijven en organisaties dat verplicht is te deponeren de afgelopen jaren fors gestegen. Bovendien heeft ook het aantal nieuwe bedrijven een forse groei laten zien. Het aantal deponeringsplichtigen is in tien jaar gestegen van ruim in 2000 tot in Het aantal bedrijven dat deponeert, is gegroeid

9 ander patroon: Naleving deponeringsplicht in tien jaar nauwelijks verbeterd Ontwikkeling deponeringsplicht in de tijd in % van het totaal % verplicht % totaal % binnen termijn 13 maanden Figuur 2. Ontwikkeling van deponeren uitgedrukt in percentages van het totaal Toelichting deponerende bedrijven worden zelfs genoemd. Ook het vermelden een van namen vast van patroon Tweede Kamerleden, kent. Zowel advo caten, het Uit figuur de grafiek 2 blijkt dat blijkt het deponeringsproces dat het deponeringsproces een vast percentage patroon kent. Zowel bedrijven het percentage dat bedrijven uiteindelijk dat uiteindelijk deponeert als het percentage bedrijven dat binnen de geschuwd. deponeert publieke als figuren het met percentage BV s, enzovoort bedrijven wordt niet meer dat binnen de daarvoor gestelde termijn deponeert, blijft redelijk constant. Rond de 80% deponeert en iets meer dan 60% deponeert binnen de daarvoor gestelde uiterste termijn van daarvoor gestelde termijn deponeert, blijft redelijk constant. De FIOD is met onderzoeken in 2011 actiever dan dertien maanden. Tijdens de recessie van 2002/2004 en de recessie na 2008 heeft ongeveer Rond de 80% deponeert 80% van en iets de meer bedrijven dan 60% deponeert uiteindelijk voorheen, gedeponeerd. ook al is dit een Een druppel kentering, op een gloeiende of misschien plaat; lichte binnen de stijging, daarvoor gestelde is vast uiterste stellen termijn van in het dertien aantal bedrijven onderzoeken dat op tijdig niet deponeert. deponerende bedrijven en van laat deponerende bedrijven kan nauwelijks In 2010 was dat maanden. 66%, Tijdens wat de recessie nog altijd van 2002/2004 lager en is de dan recessie de 67% De na 2008 in 2008 heeft ongeveer uitgesproken 80% van de bedrijven verwachting uiteindelijk dat indruk de niet wekken. zo Het positieve aantal opgelegde economische boetes zou 524 ontwikkeling bedragen. te Een deponeren, pakkans van minder is in dan beperkte een half procent! zin uitgekomen. bedrijven gedeponeerd. Een zou kentering, stimuleren of misschien de lichte cijfers stijging, (eerder) is vast te stellen in het aantal bedrijven dat tijdig deponeert. Veeleer zou het zinvol zijn dat de Kamer van Koophandel de Deponeren over 2011 en 2012: ontwikkeling en verwachting In 2010 was dat 66%, wat nog altijd lager is dan de 67% bevoegdheid krijgt boetes op te leggen; in het uiterste geval Hoe zal het deponeren van cijfers zich in de toekomst ontwikkelen? Recente publicaties over van dit onderwerp een persbericht van zelfs Graydon de mogelijkheid op 4 april om een jl. vennootschap artikelen die bij voortduring weigert aan te dat deponeren, er aandacht op te heffen. voor Het gegeven dit onderwerp dat in Het Financieele De 2008 uitgesproken Dagblad verwachting op 2, dat 4 en de niet 10 zo april positieve Namen economische van ontwikkeling niet of laat bedrijven deponerende zou stimuleren bedrijven de naleving worden van deponeringsplicht zelfs genoemd. de afgelopen Ook jaren het - tonen is. vermelden cijfers (eerder) van te deponeren, namen is van in beperkte Tweede zin uitgekomen. Kamerleden, slechts marginaal advocaten, is verbeterd, publieke leidt tot de conclusie figuren dat met het BV s, enzovoort wordt niet meer geschuwd. wenselijk is om uitvoering en handhaving van de wet aan De FIOD is met onderzoeken in 2011 actiever dan voorheen, ook al is dit een te passen met hogere boetes. druppel op een gloeiende plaat; onderzoeken op niet deponerende bedrijven Deponeren over en en 2012: ontwikkeling laat deponerende en bedrijven kan nauwelijks indruk wekken. Het aantal verwachting opgelegde boetes zou 524 bedragen. Valt Een er nog pakkans iets meer te van wensen? minder dan een half procent! Hoe zal het deponeren van cijfers zich in de toekomst ontwikkelen? Recente zou het publicaties zinvol over zijn dit dat onderwerp Kamer een van maal Koophandel dertien maanden. de In bevoegdheid België, Frankrijk, krijgt Verenigd boetes Jazeker, een verkorting van de huidige termijn van maxi- Veeleer op persbericht te leggen; van Graydon in het op 4 uiterste april jl. en artikelen geval in zelfs Het de Koninkrijk mogelijkheid en de Scandinavische om een vennootschap landen gelden termijnen van maximaal zeven tot negen maanden na afsluiting die bij voortduring weigert te deponeren, op te heffen. Het gegeven dat de naleving van de Financieele Dagblad op 2, 4 en 10 april tonen aan dat er deponeringsplicht de afgelopen jaren slechts marginaal is verbeterd, leidt tot de conclusie aandacht voor dit onderwerp is. Namen van niet of laat boekjaar. dat het wenselijk is om uitvoering en handhaving van de wet aan te passen met hogere boetes. Valt er nog iets meer te wensen? 9 De Credit Manager nummer

Succesvol handelen met China. 10 basisprincipes

Succesvol handelen met China. 10 basisprincipes Succesvol handelen met China 10 basisprincipes 10 basisprincipes om van uw verkopen aan Chinese klanten een succes te maken Het openen van een winkel is eenvoudig; deze openhouden is een kunst. Chinees

Nadere informatie

Hoe goed kent u uw scoringssysteem?

Hoe goed kent u uw scoringssysteem? De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 3 2012 Hoe goed kent u uw scoringssysteem? Zakendoen met een buitenlandse rechtspersoon: do or don t?

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 1 2012

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 1 2012 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 1 2012 Credit manager van het jaar: Peter vandorst Social media voor credit managers: tien tips voor

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer 2 2011. Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor klanten

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer 2 2011. Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor klanten De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer 2 2011 Nieuw VVCM-bestuur daadkrachtig van start Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 1 2013

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 1 2013 Thema innovatie De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 1 2013 Credit management in de bloemenexport Trendonderzoek incassobranche en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 4 2012. financiële films 2012

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 4 2012. financiële films 2012 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 4 2012 Top 10 financiële films 2012 Veel credit managers onbekend met scoringssystemen SEPA: zegen of

Nadere informatie

Waarderen is naar de toekomst kijken. working capital management (deel 3)

Waarderen is naar de toekomst kijken. working capital management (deel 3) De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management eenentwintigste jaargang nummer 3 2010 Ard van der Steur (VVD): Wetsvoorstel incassokosten moet van tafel De passie van

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 2 2014

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 2 2014 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 2 2014 Tien handige apps voor slimmer werken DeurwaarderData App zorgt voor betere communicatie De drijvende

Nadere informatie

David Taylor: Customer intimacy leidt tot beter betaalgedrag

David Taylor: Customer intimacy leidt tot beter betaalgedrag De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management tweeëntwintigste jaargang nummer 1 2011 David Taylor: Customer intimacy leidt tot beter betaalgedrag NIEUW: MINOR CREDIT

Nadere informatie

De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 2 2013

De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 2 2013 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 2 2013 Effectief klachtenmanagement: hoe pak je het aan? Interview met mister kredietverzekering Martin

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013. -printing

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013. -printing De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013 -printing en credit management Vertrekkend NVI-voorzitter Jet Creemers: De WIK is en blijft fout

Nadere informatie

decredit Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management negentiende jaargang nummer 3 2008

decredit Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management negentiende jaargang nummer 3 2008 decredit manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management negentiende jaargang nummer 3 2008 CREDIT MAnAGERS VERDIEnEn BETER: RonDETAFELGESPREK over SALARISonDERZoEK ED nijpels: het

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 1 2014

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 1 2014 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 1 2014 3D-printing en 3D-scanning: de nieuwe industriële revolutie Jaarcongres Credit Management 2014

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management eenentwintigste jaargang nummer 2 2010

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management eenentwintigste jaargang nummer 2 2010 de Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management eenentwintigste jaargang nummer 2 2010 negende CREDIT MAnAGEMEnT TREnDMETER CREDIT MAnAGEMEnT En EXCEL (DEEL 2) KREDIETCRISIS:

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B noord-limburg regionaal zakenmagazine Jaargang 8 nummer 3 juli 2014 Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B business

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 4 2014

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 4 2014 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 4 2014 Top 10 financiële films 2014 Afscheidsinterview VCMB-voorzitter Mannes Westhuis Tien essentiële

Nadere informatie

Voorkom valse verwachtingen. Green & Fun Testdag: Karren in een zomerse karavaan. Ondernemen in de zorg: Geen business as usual

Voorkom valse verwachtingen. Green & Fun Testdag: Karren in een zomerse karavaan. Ondernemen in de zorg: Geen business as usual Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen oost-gelderland regionaal zakenmagazine

Nadere informatie

Hetbeste.. uit De Credit Manager 1990-2010

Hetbeste.. uit De Credit Manager 1990-2010 Hetbeste... uit De Credit Manager 1990-2010 Colofon Het beste uit De Credit Manager 1990-2010 is een speciale uitgave van de Vereniging voor Credit Management (VVCM), ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum.

Nadere informatie

Claudia van der Most

Claudia van der Most APRIL 2010 VOOR RELATIES VAN DIRKZWAGER Van stagiaire tot vennoot in acht jaar Claudia van der Most Nieuwe Successiewet Het belang van een testament Marktwerking in de zorg Tijd voor duidelijke keuzes

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Verborgen kosten Overzicht en effi ciënte betaalvorm belangrij k Software Meer

Nadere informatie

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium!

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium! J A A R G A N G 9 N U M M E R 4 D E C E M B E R 2 0 1 3 42013 Veel kansen op markt voor Nederbelgen Consumenten empoweren en aanzetten tot actie Klantbeleving, motor van het nieuwe verdienmodel Volgend

Nadere informatie

Juridische zaken Ken je rechten en plichten

Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Voorwoord 2 Willem Overbosch Directeur MKB Servicedesk 3 Nederland telt bijna 1.4 miljoen ondernemers. Waarvan ongeveer

Nadere informatie

van vader op zoon bedrijfsopvolging ontslagrecht versoepeld? interview

van vader op zoon bedrijfsopvolging ontslagrecht versoepeld? interview interview nr 03 2012 dossier: bedrijfsopvolging Lijken in de kast en dealbreakers onderbouw de overnamebeslissing ontslagrecht versoepeld? Bart Knaapen volgde zijn vader Pieter in 2012 op bij renovatiebedrijf

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie