Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni Verslag van de Voorzitter 7. Verslag van de Secretaris 9. Verslag van de Penningmeester 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2000 3. Verslag van de Voorzitter 7. Verslag van de Secretaris 9. Verslag van de Penningmeester 10"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni Verslag van de Voorzitter 7 Verslag van de Secretaris 9 Verslag van de Penningmeester 10 Jaarrekening VBA 1999/ Balans VBA per 30 juni Begroting VBA 2000/ Balans en Staat van inkomsten en uitgaven van de Stichting Morreau Instituut 14 Verslag Kascommissie 15 Verslag Ballotagecommissie 15 Verslag Programmacommissie 16 Overzicht van het programmaseizoen Verslag Accountingcommissie 18 Verslag Commissie Portfolio Management 19 Verslag Commissie Vastrentende Waarden en Effas European Bond Commission 20 Verslag Seniorenconvent 22 Verslag Kernredactie van het VBA-Journaal 23 Verslag Activiteiten Programmaraad VBA-opleiding 24 Stichting Morreau Instituut verslag examencommissie 25 Effas Board 29 Mutaties Ledenbestand VBA 30 Overzicht Ereleden 38 VBA-Gedragscode 39

2 Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2000 Bestuur Functie Benoemd mr. P.M. Wortel voorzitter 1998 drs. J.Th.M. Julicher vice-voorzitter 1998 drs. F.J. Roeters van Lennep penningmeester 1999 drs. J.P. Nibbering RBA secretaris 1999 drs. G.J. Goote 1998 C.M. van de Velde RBA aftredend, niet herkiesbaar 1994 Ballotagecommissie drs. A.G.M. Enthoven prof. Dr. F.W. Sluijter Tuchtcommissie drs. E.L. Vervuurt Mr. R.O. Fuchs voorzitter geen lid VBA Commissie Regelgeving mr. D.H. Cross mr. G.St. Panjer mr. P.M. Wortel geen lid VBA Programmacommissie mr. A.F.J.A. van der Sommen drs. J.H.J.M. van Lamoen N.D. van Geest RBA J.I. Jansens RBA D.L. van der Tuin drs. H. Vroon drs. R.M. Westeneng RBA drs. F.A. van Wijk RBA voorzitter secretaris Accountingcommissie drs. H. Haarbosch H.P. Vierhout RBA M.J. Baan drs. R.L Boissevain ir. L.C.W. van Dijk A.C.S. Sixma Baron van Heemstra drs. J.H.R. Nanninga RBA drs. S.A. de Ridder RBA drs. J.S.A. van Scheijndel drs. M.Y. Strijkers RA voorzitter secretaris VBA vertegenwoordiging in de Raad voor de Jaarverslaggeving: drs. W. Heineken RBA 3

3 Commissie Portfolio Management D. Wenting AAG RBA voorzitter M. Rom Colthoff RBA vice-voorzitter dr. W.G. Hallerbach secretaris werkgroep Asset & Liability Management R. Wisse, secretaris J. van Alphen drs. J. van As RBA G.F. Bonekamp drs. H.F. Brings drs. W. van Heerdt drs. R. Kiburg AAG dr. E.H.M. Ponds D. Wenting AAG RBA (voorzitter) werkgroep Benchmarking & Indices mw. drs. M.M.E. van Gils RBA, secretaris drs. M. de Berg RBA O. Dries drs. A. Gerlofs drs. H. Hoos D. Wenting AAG RBA (voorzitter) drs. ir. C. Zweekhorst werkgroep Performance Presentatie Standaarden drs. W. Hensbergen (voorzitter) drs. A.P. Honig drs. A van den Ouweland drs. M. Sanders RBA Commissie Vastrentende Waarden (CVW) en European Bond Commission (EBC) Bestuursleden P.P.F. van der Linde drs J.J. t Hart J.J. Aarts drs R.P. ter Horst RBA voorzitter secretaris bestuurslid belast met externe communicatie bestuurslid belast met onderhouden van de contacten met VBA Deelnemers drs M.F. Alofs drs R. Bruggink P.A. van Hoeken RBA M.P. Hooghiemstra RBA drs M.D. Kemper J.P. Kleverlaan MFE drs Th. G. Kloek drs S.A. Klop R. Winnink drs. J.H.W. van Kuijeren ing G. Langerhorst dr. T. van der Meer 4

4 A.J. Meesters RBA drs. J.C.M. Molenaar RBA drs. Y.S.M. van Rhijn H. Schlukebir Mw. E. Engelhart W.L.M. Schapendonk drs. C.L.J. Schoof RBA mw drs. I.S.A. Ruis-Sijstermans RBA N.A. Smits RBA drs. R. Toorman T. Smid drs. J. de Wit RBA Kascommissie drs. R.A.C.J. Burm, voorzitter ing. J.A.F. van Hilst H.A. van Beusekom RBA Seniorenconvent drs. J. Soutendijk J.F. Pos Bacc.ec. voorzitter secretaris/penningmeester VBA-Journaal prof.dr. A.B. Dorsman dr. W.G.P.M. Hallerbach hoofdredacteur plv. hoofdredacteur Kernredactie drs. A.J.C. de Ruiter drs. R.E. Leenes A.H. Leuftink drs. J.P. Nibbering RBA Redactieraad dr. R. Bauer MFE prof.dr. A.C.C. Herst prof. L. Keuleneer dr. R.J. Mahieu drs. Ph.D.H. Menco drs. J.G.E. Spekreijse dr. Ph. Stork drs. J. Vis EFFAS Board in Parijs drs. G.J. Goote mr. P.M. Wortel VBA vertegenwoordiging in DSI : mr. G.St. Panjer 5

5 Bestuur van de Stichting voor Opleiding van Beleggings- en Financiële Analisten Morreau Instituut mr. P.M. Wortel drs. J.Th.M. Julicher drs. F.J. Roeters van Lennep drs. J.P. Nibbering RBA drs. G.J. Goote C.M. van de Velde RBA voorzitter vice-voorzitter penningmeester secretaris Programmaraad van de Stichting voor Opleiding van Beleggings- en Financiële Analisten Morreau Instituut prof.dr. J.M.G. Frijns drs. M.S. Hes dr. J.H. Koning drs. G.J. Goote voorzitter Examencommissie van de Stichting voor opleiding van Beleggings- en Financiële Analisten Morreau Instituut prof.dr. H.G. Eijgenhuijsen drs. W.I. van Iersel RBA drs. C.L. Worms RBA voorzitter Curatorium pd. Opleiding tot Financieel en Beleggingsanalist (VU) prof.dr. R.A.H. van de Meer prof. Dr.J.J. van Duijn prof.dr. H.G. Eijgenhuijsen drs. J. van der Ende prof.dr. J.M.G. Frijns drs. G.J. Goote drs. J.W. Jiskoot prof.mr.dr. F. van der Wel RA mr. P.M. Wortel voorzitter 6

6 Verslag van de voorzitter In het afgelopen jaar heeft de opleiding weer volop in de belangstelling gestaan, evenals de ontwikkelingen binnen het EFFAS. Hieronder zal ik daar nader op ingaan. Het bestuur werd vorig jaar versterkt door de heren Hans Nibbering (secretaris) en Frank Roeters van Lennep (penningmeester). Cees van der Velde treedt dit jaar af (niet herkiesbaar). Het bestuur bedankt hem voor zijn inspanningen gedurende de afgelopen jaren. Zoals enige tijd geleden via een persbericht aan de leden en aan de buitenwereld bekend is gemaakt, is het VBA bestuur samen met het IBO tot een oplossing gekomen, met betrekking tot de afwikkeling van de nog bij IBO lopende VBA-opleiding. De titels RBA en Register Beleggingsanalist worden overgedragen aan de VBA. Het IBO is nog eenmalig met de VBAopleiding gestart in september Deze opleiding zal onder auspiciën van de VBA worden afgewikkeld. Hiermee is tevens voldaan aan een belangrijke raadgeving van de Programmaraad, zoals elders in dit jaarverslag te lezen valt. Twee van onze ereleden, Piet Stephan en Jean Morreau, beiden in het verleden zeer betrokken bij de opleiding, hebben de beëindiging van ons geschil met het IBO helaas niet meer kunnen meemaken. Voor hun inspanningen, spreek ik nogmaals mijn waardering uit. Over beiden is in het september 2000 nummer van het VBA-Journaal een in memoriam gepubliceerd. De VBA-opleiding bij de VU kent een voorspoedig verloop. Ook dit jaar overtrof het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen ruimschoots. Een scenario, waarin deze opleiding twee keer per jaar kan opstarten, komt hierdoor steeds dichterbij. De kwaliteit van de VU VBA-opleiding wordt door de deelnemers als zeer goed beoordeeld. Met de implementatie van het nieuwe voortraject vanaf volgend jaar (level I en II van de CFA of een voltooide studie economie zijn dan vereist om in te kunnen stappen), neemt de toegevoegde waarde van de opleiding nog verder toe. De doelstelling die bij het opzetten van deze nieuwe opleiding door het bestuur werd geformuleerd, namelijk het hebben van een opleiding die voldoet aan de eisen die (inter)nationaal, nu en in de toekomst, worden gesteld, lijkt daarmee veiliggesteld. Binnen EFFAS heeft het afgelopen jaar het samengaan van de IIMR (onze Engelse zustervereniging) met LSIP (deel uitmakend van AIMR) grote indruk gemaakt. De reden voor de IIMR om niet langer deel uit te willen maken van EFFAS is gelegen in de groeiende vraag naar afgestudeerde CFA ers in het Verenigd Koninkrijk. Voor EFFAS betekent het vertrek van IIMR een gevoelige aderlating. Binnen EFFAS vindt momenteel een strategische heroriëntatie plaats, die voor de aangesloten analisten verenigingen meer duidelijkheid moet scheppen met betrekking tot de te volgen koers. Tegelijkertijd speelt dit jaar de opvolging van de voorzitter van EFFAS, David Damant. Voor de nieuwe voorzitter zal het, met de uitkomsten van de heroriëntatie in de hand, zaak zijn de deelnemende analisten verenigingen op één lijn te krijgen. Dat dit, gezien alle huidige ontwikkelingen, rondom de opleiding van EFFAS en de toenemende invloed van AIMR, een zware taak is, moge duidelijk zijn. Het ledenbestand van de VBA is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name beïnvloed door de toestroom van aspirant leden. Voor het VBA bestuur, is dat reden geweest een enquête te laten uitvoeren onder het ledenbestand, teneinde een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de veranderende behoeften. De betrokkenheid van de leden bij de vereniging en de diverse commissies kan zo verder geoptimaliseerd worden. Uit de enquête blijkt onder meer dat de behoefte aan informatie en het leggen van contacten nog steeds de voornaamste redenen zijn om lid te worden van de VBA. Afvallers kent de VBA nauwelijks, een belangrijk motief om het lidmaatschap op te zeggen is gelegen in pensionering of het kiezen van een ander vakgebied. Het meevallende verloop is overigens waarschijnlijk deels te wijten aan het feit dat de contributie in het overgrote deel van de gevallen door de werkgever wordt betaald. Uit de enquête bleek verder dat er onder de leden slechts geringe belangstelling bestaat voor een functie in het bestuur of een commissie. Evenals bij het bezoeken van presentaties, lijkt tijdgebrek hier een voorname oorzaak te zijn. Om de informatievoorziening naar de leden toe te verbeteren, zal binnenkort de Internetsite van de VBA worden gelanceerd. In een van de volgende nummers van het VBA-Journaal zal een vollediger samenvatting van de uitkomsten van de enquête worden gepubliceerd. Het bestuur kan intussen met de bevindingen al aan de slag. 7

7 De rol van de VBA in het vertegenwoordigen van de leden (analisten en vermogensbeheerders), verloopt naar wens. Er is regelmatig contact met politieke vertegenwoordigers en instanties zoals DNB en STE. De ontwikkeling van DSI, is in het afgelopen jaar boven verwachting verlopen. Inmiddels is het aantal geregistreerden de achtduizend al dicht genaderd. De VBA leden zijn gelukkig ruim vertegenwoordigd in het register. Het bestuur zal er in het komende jaar naar blijven streven de leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en tevens de informatievoorziening naar de leden toe zo vlot mogelijk te laten verlopen. In het kader van de voortschrijdende professionalisering, roep ik de leden op actief te blijven werven. mr. P.M. Wortel, voorzitter 8

8 Verslag van de Secretaris Het bestuur heeft het genoegen om het jaarverslag aan te bieden over het 39e verenigingsjaar. De VBA staat in een steeds grotere belangstelling gezien de sterke groei van het aantal leden en aspirant-leden. Per 30 juni 2000 telt onze vereniging 1091 leden, waarvan 17 ereleden en 351 aspirant-leden. Het VBA heeft een enerverend jaar achter de rug met een goede start van de VBA-opleiding bij de Vrije Universiteit. Eveneens is er gestart met het CFA (level I) als voortraject op de VBA-opleiding en het bestuur is in gesprek met AIMR om een verdere afstemming tussen het AIMR en de VBA te bewerkstelligen. Tevens zal naar verwachting in 2001 gestart worden met een permanent educatie programma, hetgeen verzorgd wordt door het Amsterdam Institute of Finance (AIF). Topdocenten zoals Josef Lakonishok en Pierre Hillion zullen vanuit praktijkcases hun beleggingservaringen delen met de leden van de VBA. Met deze verbeteringen op het gebied van opleidingen heeft het VBAbestuur de basis gelegd voor een nog betere uitwisseling van kennis binnen de vereniging. De samenstelling van het bestuur wordt als volgt gewijzigd: Aftredend bestuurslid: C.M. van de Velde RBA Aantredend bestuurslid: dr. R.Th.H. Willemsen RBA drs. J.P. Nibbering RBA, secretaris 9

9 Verslag van de Penningmeester Over het verenigingsjaar 1999/2000 werd een kastekort gerealiseerd van NLG , ruim boven het begrote tekort van NLG De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn gelegen in zowel tegenvallende inkomsten als hogere uitgaven. Aan de inkomstenkant is sprake van lager dan verwachte contributieopbrengsten (NLG ), voor een belangrijk deel veroorzaakt door het niet tijdig ontvangen van de door IBO af te dragen contributie voor aspirant leden. Deze vordering is in de balans verwerkt. Aan de uitgavenkant is sprake van een sterke overschrijding van secretariaatskosten (+ NLG ), veroorzaakt door de overdracht van het secretariaat van IBO (dat achteraf kosten in rekening bracht) naar NIBE (dat lopende het jaar de kosten in rekening brengt). Hierdoor is eenmalig sprake van een stijging. Voor het lopende jaar is in de begroting een totaalbedrag opgenomen van NLG Verder is aan de uitgavenkant sprake van een overschrijding van de post EFFAS, veroorzaakt door een eenmalige donatie (NLG ) ten behoeve van een door EFFAS ingesteld educatieprogramma. Uit de balans per blijkt een vermindering van de vermogenspositie van de vereniging van NLG tot NLG Hierbij is rekening gehouden met debiteuren en crediteuren waarvan ontvangsten respectie velijk uitgaven nog betrekking hebben op het jaar 1999/2000. Op pure kasbasis zou per sprake zijn van een negatief eigen vermogen. Voor het verenigingsjaar 2000/2001 houden we rekening met uitgaven van circa NLG , een daling van NLG ten opzichte van het verslagjaar. Desondanks zou bij een gelijkblijvend contributieniveau (NLG 500 voor leden en NLG 250 voor seniorleden en aspirant-leden) een tekort worden gebudgetteerd van NLG Gegeven de uitholling van de vermogenspositie van de vereniging gedurende de laatste drie jaren achten wij dit niet aanvaardbaar. In de jaarvergadering zal derhalve door het Bestuur een voorstel worden ingediend om de contributie (die sinds 1992 niet is aangepast) te verhogen van NLG 500 resp. NLG 250 tot NLG 600 resp. NLG 300. Indien de vergadering akkoord gaat met dit voorstel resulteert voor het jaar 2000/2001 een overschot van circa NLG Gegeven de vermogenspositie van de vereniging achten wij een budgettering met een overschot verdedigbaar. drs. Frank J. Roeters van Lennep, penningmeester 10

10 Jaarrekening VBA 1999/2000 inkomsten en uitgaven over het verenigingsjaar 1999/2000 INKOMSTEN 1999/ / /1999 gerealiseerd begroot gerealiseerd Contributie ALM bijeenkomst Rente Diverse baten Totaal inkomsten UITGAVEN 1999/ / /1999 gerealiseerd begroot gerealiseerd Bijeenkomsten Bestuur Jaardiner Kosten sprekers VBA-journaal EFFAS Secretariaat Programmacommissie Overige commissies Accountantskosten Diverse lasten Totaal uitgaven Overschot/tekort Uitsplitsing diverse lasten Uitsplitsing divers baten jaarverslag (2 jaar) ALM seminar bijdrage kosten Pruden Pruden bijdrage onderzoek Intomart Mailing derden financial highlights sweepstake overig Overig

11 Balans VBA per 30 juni 2000 (bedragen in NLG) ACTIVA Banktegoeden Te vorderen contributie Debiteuren PASSIVA Crediteuren Voorziening VBA journaal Voorziening congressen/seminars Vermogen Uitsplitsing crediteuren: NIBE secretariaat 2e kwartaal EFFAS VBA Journaal Congressen & seminars

12 Begroting VBA 2000/2001 INKOMSTEN 2000/ /2001 begroting begroting (A) (B) Contributie Rente Diverse baten Totaal inkomsten UITGAVEN 2000/ /2001 begroting begroting Bijeenkomsten Bestuur Jaardiner Kosten sprekers VBA-journaal EFFAS Secretariaat Programmacommissie Overige commissies Ontwikkeling VBA site Accountantskosten Diverse lasten Totaal uitgaven Overschot/tekort (A) = zonder verhoging van contributie (B) = met verhoging van contributie 13

13 Balans Stichting Morreau per 31/12/1999 (bedragen in NLG) ACTIVA rekening courant deposito 31-dec PASSIVA Voorziening leerstoel Voorziening algemeen Vermogen Staat van inkomsten en uitgaven van de Stichting Morreau voor opleiding van beleggings- en financiële analisten INKOMSTEN 1999 Royalty Rente Effas diploma s Totaal inkomsten UITGAVEN 1999 Effas diploma s Kosten advocaat Diversen 108 Totaal uitgaven Overschot

14 Verslag van de Kascommissie De kascommissie was op het moment van het drukken van het jaarverslag nog niet bijeengeweest. Het verslag van de kascommissie is daarom als erratum bij dit verslag gevoegd. Verslag van de Ballotagecommissie Dit verslagjaar is voor de ballotagecommissie rimpelloos verlopen. Dit was te danken aan de instelling van een standaard voor de toelating. Daardoor werd het heen en weer sturen van formulieren zoveel mogelijk beperkt en kon een aanmerkelijke versnelling worden bereikt van de toelatingsprocedure. Het inmiddels bij het NIBE SVV ondergebrachte secretariaat speelt daarbij een belangrijke rol. In het verslagjaar zijn in totaal 90 nieuwe leden toegelaten, waarvan 49 studentleden. De ballotagecommissie verwacht ook in het volgende jaar een en ander soepel te laten verlopen. drs. A.G.M. Enthoven prof. Dr. F.W. Sluijter 15

15 Verslag van de Programmacommissie Het aantal voor de leden van de Vereniging georganiseerde bijeenkomsten, waarbij de Programmacommissie betrokken was, is in het afgelopen Verenigingsjaar 1999/2000 sterk gedaald en uitgekomen op 17. In het bijzonder het aantal presentaties van ondernemingen liep sterk terug. Voor de oorzaak hiervan verwijzen wij naar later in deze bijdrage. Het aantal presentaties van algemene aard is vergeleken met voorgaande jaren op peil gebleven. Het totaal aantal presentaties bereikte echter een dieptepunt, zoals uit onderstaand overzicht blijkt. 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 Presentaties van ondernemingen Excursies naar ondernemingen Algemene onderwerpen Totaal Naast de in de tabel genoemde bijeenkomsten vond op 16 november 1999 de jaarvergadering met aansluitend het traditionele jaardiner plaats en voorts op 10 januari de Nieuwjaarsbijeenkomst met de uitreiking van de prijzen van de Sweepstake In voorgaande jaarverslagen werd er reeds melding van gemaakt dat ondernemingen hun presentaties voor analisten en vermogensbeheerders meer en meer zelf ter hand nemen, al of niet begeleid door commerciële IR-bureaus. Er zijn in het verslagjaar door 6 Nederlandse ter beurze genoteerde ondernemingen presentaties gegeven, hetgeen een dieptepunt kan worden genoemd. Wij wijzen er echter op dat het aantal aanmeldingen bij presentaties van in het bijzonder de kleinere ondernemingen tamelijk laag is: soms niet meer dan 10 tot 15 personen. Omdat de Vereniging niettemin kosten maakt (bijvoorbeeld zaalhuur), zet de Programmacommissie vraagtekens bij het blijven organiseren van deze bijeenkomsten. Dit temeer omdat zoals hiervoor opgemerkt, de ondernemingen de laatste jaren in toenemende zelf hun weg naar de bij hen bekende analisten en vermogensbeheerders hebben gevonden. In het afgelopen verslagjaar is er één bedrijfsbezoek geweest: ditmaal aan de Rabobank in Utrecht. Van het streven om meer buitenlandse ondernemingen acte de présence te laten geven is in het afgelopen verslagjaar niet veel terechtgekomen. In tegenstelling tot het verslagjaar 1998/99 slaagden wij er in het afgelopen verslagjaar wel in weer een themamiddag te organiseren. Op 14 september 1999 vond het vrij druk bezochte Vastgoed Seminar plaats. Al eerder is er op deze plaats op gewezen dat deze bijeenkomsten lastig te organiseren zijn. Tweemaal kon in het afgelopen verslagjaar een themamiddag geen doorgang vinden omdat één of meerdere genodigden verstek lieten gaan, waardoor het concept thema(mid)dag dermate werd ondergraven dat de Programmacommissie besloot om de voorgenomen bijeenkomst geen doorgang te laten vinden. Dat inspanningen van de Programmacommissie in die gevallen tot niets hebben geleid wordt uiteraard ook door de leden van de Programmacommissie betreurd, niet in de laatste plaats omdat het organiseren van dit soort bijeenkomsten een tijdrovende aangelegenheid is. Niettemin wil de Programmacommissie er graag mee doorgaan, waarbij een eventueel geringer aantal te organiseren bijeenkomsten op de koop toe wordt genomen. Een en ander past echter in het vorig jaar gelanceerde streven van de Programmacommissie: Minder, maar dan wel beter. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is de eerste themadag van het jaar 2000/01 reeds achter de rug. Ondanks de geringe score in 1999/2000 blijft de Programmacommissie er eveneens naar streven om buitenlandse ondernemingen voor een presentatie uit te nodigen. Mede in het kader van de onlangs gefuseerde Europese Effectenbeurzen en het vervagen van de grenzen tussen diverse Europese landen lijkt dit een noodzakelijke stap om als Vereniging op het gebied van ondernemingspresentaties onze diensten aan de leden aan te bieden. Omdat ook hier het organisatorisch aspect dikwijls belemmerend werkt zullen wij echter waar mogelijk en/of noodzakelijk, gebruik maken van de diensten van derden. Hierbij denken wij aan internationaal opererende PR- of IR-bureaus. 16

16 De bijdrage van de verschillende commissies, werkzaam binnen de Vereniging bleef ditmaal beperkt tot de Commissie Portfolio Management. Op 28 juni vond het druk bezochte seminar Valutamanagement en ALM plaats. Wij streven er naar om ook in het lopende verslagjaar weer een of meerdere Commissies presentaties te laten verzorgen. In het verenigingsjaar deed zich één mutatie in het ledenbestand van onze commissie voor. In oktober 1999 trad mevrouw Schreuders, mede om gezondheidsredenen, af. Wij zeggen haar langs deze weg nogmaals dank voor het werk dat zij voor de Programmacommissie en daarmede voor de Vereniging heeft gedaan. Er traden in het afgelopen verslagjaar geen nieuwe leden tot de Programmacommissie toe. De Programmacommissie is het afgelopen verslagjaar 1999/2000 acht maal ter vergadering bijeen geweest. Voorts heeft een aantal leden enige malen en petit comité overlegd. mr. A.F.J.A. van der Sommen, voorzitter drs. J.H.J.M. van Lamoen, secretaris. Overzicht van het programmaseizoen Najaar september Vastgoed seminar 29 september Vancouver Stock Exchange 14 oktober Securitisatie 21 oktober Hagemeyer 28 oktober McGregor 16 november Jaarvergadering en Jaardiner 18 november Twijnstra, Gudde: Carving Out 30 november Ahold Voorjaar januari Nieuwjaarsbijeenkomst 10 februari Private equity providers 16 mei Biotechnologie 24 en 25 mei Technische analyse 6 juni Twentsche Kabel Holding 8 juni Rabo Bank: fieldtrip naar Utrecht 21 juni Frans Maas 27 juni Draka 28 juni Commissie Portfolio Management, werkgroep ALM 17

17 Verslag van de Accountingcommissie In het afgelopen verenigingsjaar is de commissie wederom actief geweest met het bestuderen en becommentariëren van (ontwerp)richtlijnen vanuit de International Accounting Standard Committee als het gaat om internationale richtlijnen ten behoeve van de verslaggeving door ondernemingen. Daarnaast hield de commissie zich bezig met de nationale invulling van genoemde richtlijnen door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Een greep uit de hoeveelheid aandachtspunten van de commissie moge een indicatie geven van hetgeen ons bezighoudt: - verplicht publiceren van kwartaalcijfers - milieu vraagstukken - aandelenoptieplannen - initial public offering (IPO s) - beëindiging van bedrijfsactiviteiten - bijzondere waardeverminderingen - voorzieningen - immateriële vaste activa De heer drs. W. Heineken RBA, VBA vertegenwoordiger bij de gebruikersdelegatie van de Raad voor de Jaarverslaggeving, heeft onze vergaderingen een aantal malen bijgewoond. Tijdens deze vergaderingen heeft hij ons op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de diverse onderwerpen die binnen de Raad worden besproken. EU-Commissaris Bolkenstein heeft laten weten dat de Commissie eind dit jaar met voorstellen wil komen die er toe moeten leiden dat alle Europese ondernemingen uiterlijk in 2005 volgens de standaarden van het International Accounting Standard Committee IASC- moeten rapporteren. De International Organization of Securities Commissions IOSCO- accepteert de IASC-standaarden. Zij beveelt de bij haar aangesloten toezichthoudende organisaties aan het gebruik van genoemde standaarden door multinationale organisaties toe te staan bij grensoverschrijdende aandelenemissies en noteringen. Voor de accountingcommissie betekent bovenstaande een uitdaging om het VBA, in haar rol van gebruiker van financiële rapporten, bij de komende veranderingen te adviseren. De accountingcommissie is het afgelopen verenigingsjaar een tiental malen bijeen geweest. Mochten er VBA-leden zijn die belangstelling hebben voor de accountingcommissie, dan kunnen zij zich aanmelden bij de secretaris van de commissie: Molenstraat 210, 2681 BX te Monster. Telefonisch bereikbaar onder H.P. Vierhout RBA secretaris 18

18 Verslag van de Commissie Portfolio Management De doelstelling van de VBA Commissie Portfolio Management (CPM) is onderzoek naar en het uitdragen van theoretische en praktische aspecten van portfoliomanagement (vermogensbe - heer), waarbij het accent ligt op de beleggingscategorie zakelijke waarden en op het beleggingsproces in z n algemeenheid. Onderzoeksresultaten worden naar buiten gebracht in de vorm van publicaties en presentaties, o.a. via VBA bijeenkomsten. Er wordt gestreefd naar het leveren van bijdragen aan congressen zoals EFFAS en AFIR (Actuarial Approach to Financial Risks). Voorts kan de commissie zelf VBA seminars opzetten ten behoeve van de leden en andere belangstellenden. De commissie bestaat uit personen die onder meer werkzaam zijn bij banken / commissionairs, institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen), universiteiten en consultancy bureaus. Er zijn contacten met relevante beroepsgroepen zoals actuarissen en accountants en organisaties als de koepels voor pensioenfondsen. Niet onvermeld mag blijven dat de commissie gaarne aan studerenden de mogelijkheid biedt zich voor de commissie te presenteren en te participeren in onderzoek. Binnen de commissie zijn leden die zulks willen begeleiden. Deelname aan de commissie staat open voor alle VBA leden, waarbij in het bijzonder de jongeren, ook al zijn zij wellicht nog maar kort VBA lid, worden uitgenodigd. Feitelijk onderzoek vindt binnen werkgroepen plaats. Aan de Commissie Portfolio Management is gelieerd de VBA werkgroep Performance Presentatie Standaarden. De volgende werkgroepen zijn thans operationeel - Asset & Liability Management - Benchmarking & Indices De ALM-werkgroep organiseerde op 28 juni 2000 een conferentie die in het licht stond van de relatie tussen Valutamanagement en ALM, waarbij de rol van valutamanagement op strategisch en tactisch niveau werd besproken vanuit de theorie en praktijk. Over dit onderwerp werd een special van het VBA Journaal uitgebracht in juni. D.Wenting AAG RBA Voorzitter 19

19 Verslag van de Commissie Vastrentende Waarden (CVW) en de EFFAS European Bond Commission (EBC) In dit verenigingsjaar is driemaal plenair vergaderd (in september 1999, januari 2000 en mei 2000). Net als in voorgaande jaren stonden de activiteiten van de diverse werkgroepen binnen de CVW en van de EBC centraal. Presentaties speelden ook dit jaar weer een belangrijke rol tijdens de bijeenkomsten van de CVW. Tijdens de bijeenkomst van 26 mei 2000 heeft de heer E. Wilders van het Agentschap van het Ministerie van Financiën een presentatie gehouden over het emissiebeleid van de Nederlandse staat. Tijdens de CVW-vergaderingen van 10 september 1999 en 21 januari 2000 hebben we dit onderdeel wat anders trachten in te vullen door een actueel thema in detail door te nemen. De bedoeling is dat een dergelijke discussie voldoende aanknopingspunten oplevert, welke de basis vormen voor een nieuw op te richten werkgroep. Het thema van de vergadering van september 1999, t.w. Rich-Cheap Analysis, bleek tot op heden niet geschikt om verder uit te diepen in een werkgroep. Het in de vergadering van 21 januari 2000 besproken actuele thema, t.w. etrading, wordt thans in een nieuw opgerichte werkgroep etrade verder uitgewerkt. De werkgroep Indices heeft de afgelopen maanden een rapport voorbereid waarin de in de praktijk meest gebruikte obligatie-indices voor het Eurogebied worden beschreven. Bij de opzet van dit rapport is er ook overleg geweest met de European Bond Commission. Het ligt in de bedoeling dit rapport in de loop van het vierde kwartaal van 2000 te publiceren. De doelstelling van de werkgroep Data en Informatie om het beleggingsgedrag van Nederlandse pensioenfondsen en uit een dergelijke analyse een performancenorm per type pensioenfonds (d.i. afhankelijk van de verplichtingen) op te stellen, bleek een te ambitieus project. Een onderzoek dat binnen een relatief korte tijd kan worden afgerond, is na te gaan in hoeverre Nederlandse pensioenfondsen binnen de vastrentende portefeuille middelen heralloceren van staatsleningen naar credits en wat de invloed hiervan is op het risicoprofiel van de portefeuille. Omdat een dergelijk project balanceert op het grensgebied met de werkgroepen Modellen en Credits, zal de werkgroep Data en Informatie thans worden opgeheven en met de genoemde werkgroepen zal overleg worden gevoerd hoe het voorgenomen onderwerp kan worden ingebracht in het programma van die werkgroepen. Na het afronden van de publicatie Options Adjusted Spreads van de werkgroep Modellen heeft de werkgroep zich nog bezig gehouden met een inventariserend onderzoek van de verschillende modellen om het credit risico te kwantificeren. Doordat vrijwel alle deelnemers in de loop van het jaar een andere functie hebben aanvaard, is dit onderzoek dit jaar niet verder uitgewerkt. De komende maanden zal een herstart worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de werkgroep Credit Ratings die bezig is met een inventariserend onderzoek met het doel de beleggers een kapstok aan te reiken hoe om te gaan met credits. Er wordt naar gestreefd om een VBA-norm neer te zetten op basis waarvan een gemiddelde kredietwaardigheid per portefeuille kan worden afgeleid. Evenals in voorgaande jaren streven wij een verdere communicatie met de andere VBA-commissies na. Er vindt notulenuitwisseling plaats met de Commissie Portfolio Management en met de Programmacommissie. Ook ontvangt de VBA-secretaris de notulen van onze commissie. De notulen en de publicaties van de CVW worden voortaan in het Engels geschreven. Hierdoor is het mogelijk om ook de EBC-secretaris de CVW-vergaderstukken op regelmatige basis te doen toekomen. De commissie gaat daarbij door het leven onder haar Engelstalige naam Dutch Commission on Bonds ofwel DCB. Deze taalkeuze loopt overigens vooruit op het initiatief om een Engelstalige website op te starten. Er worden thans besprekingen gevoerd met de VBA om een gezamenlijke website te beginnen. 20

20 Binnen de European bond Commission (EBC) wordt momenteel aan een herdruk gewerkt van het boek van Patrick Brown met een uitbreiding respectievelijk aanpassing van de regels en criteria ten behoeve van de berekening van obligatieindices aan de thans binnen Euroland gebruikte usances. De tweede editie van de World Options and Futures Guide is in het afgelopen verenigingsjaar verschenen. De EBC is eveneens gestart met een website (www.bondcom.org) waarop allerhande gegevens over deelnemende landen, activiteiten en notulen van vergaderingen zijn opgenomen. Bovendien is er een aantal koppelingen naar belangrijke financiële Internet bladzijden opgenomen. Om de activiteiten van de werkgroepen wat meer te structureren, zijn per eind december gesprekken gevoerd om het bestuur uit te breiden. Voor het aanvaarden van een bestuursfunctie hebben de heren drs. R.P. ter Horst RBA en J.J. Aarts zich bereid verklaard. Tijdens de vergadering van januari 2000 is hun benoeming door de vergadering geaccepteerd. Er is een begin gemaakt met de opzet van een structuur om de Commissie naar buiten meer bekendheid te geven. Ons inziens moet de communicatie naar de werkgevers van de commissieleden verder worden verbeterd opdat de bereidheid toeneemt om werknemers af te vaardigen in de commissie. Met de steun van de werkgever is in het algemeen ook de voortgang van de activiteiten van de werkgroepen beter gegarandeerd. Om een dergelijke situatie te realiseren is het nodig dat de publicaties van de CVW onder de aandacht worden gebracht van de collega s die op vastrentend en financieel terrein werkzaam zijn. Bovendien wordt momenteel hard gewerkt aan een brochure waarin de CVW nader wordt geïntroduceerd. Dit marketing boekje zal onder meer worden uitgereikt tijdens seminars en andere presentaties georganiseerd door het VBA of één der Commissies. Omdat de heer P.P.F. van der Linde wegens het aanvaarden van een andere functie zijn CVWlidmaatschap zal beëindigen, is tijdens de CVW-vergadering van 8 september 2000 de heer drs. R.P. ter Horst RBA benoemd als voorzitter en de heer J.J. Aarts als vice-voorzitter. De heer drs. J.J. t Hart blijft nog wel als secretaris werkzaam, maar zal, indien er een geschikte vervanger is gevonden, aan de commissie verbonden zijn als adviseur. De heer P.P.F. van der Linde is benoemd tot erelid van de commissie Vastrentende Waarden. Peter van der Linde, voorzitter Koos t Hart, secretaris 21

Hét middel om bij te blijven is de rest vooruit te zijn!

Hét middel om bij te blijven is de rest vooruit te zijn! Hét middel om bij te blijven is de rest vooruit te zijn! vba beroepsvereniging van beleggings professionals Beursplein 5 1012 JW Amsterdam Telefoon: +31(0)20 618 28 12 E-mail: secretariaat@nvba.nl website:

Nadere informatie

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Investment Fund N.V. Delta Lloyd Europa Fonds N.V. Delta Lloyd Donau Fonds N.V. Delta Lloyd Nederland

Nadere informatie

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS Bisdom van s-hertogenbosch Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 2 Agenda jaarvergadering 18 maart 2014 19.30 uur Verwelkoming

Nadere informatie

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Amsterdam, 2 april 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2012 Algemene toelichting 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Grondslagen

Nadere informatie

Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2001... 2. Verslag van de voorzitter... 6. Verslag Secretaris... 7. Verslag Penningmeester...

Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2001... 2. Verslag van de voorzitter... 6. Verslag Secretaris... 7. Verslag Penningmeester... Inhoudsopgave Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2001... 2 Verslag van de voorzitter... 6 Verslag Secretaris... 7 Verslag Penningmeester... 8 Jaarrekening & Begroting VBA... 10 Verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

vba Jaarverslag 2002/2003

vba Jaarverslag 2002/2003 vba Jaarverslag 2002/2003 Vereniging van Beleggingsanalisten Jaarverslag 2002/2003 Vereniging van Beleggingsanalisten Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2003 3 : Verslag van

Nadere informatie

Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2. Verslag van de Voorzitter 6. Verslag van de Secretaris 7. Verslag van de Penningmeester 8

Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2. Verslag van de Voorzitter 6. Verslag van de Secretaris 7. Verslag van de Penningmeester 8 *OIPVETPQHBWF Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2 Verslag van de Voorzitter 6 Verslag van de Secretaris 7 Verslag van de Penningmeester 8 Jaarrekening VBA 2000/2001 9 Balans VBA per

Nadere informatie

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012 van de Steunstichting NVBS 1 Blz. Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 3. Beleid, werkwijze en activiteiten

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

Jaarcongres 'Singularity is near' op Curacao

Jaarcongres 'Singularity is near' op Curacao Jaarcongres 'Singularity is near' op Curacao Details Cursusduur 2 dagen Datum en locatie 2, 3 november 2017 - Willemstad Tijd 12:30-18:00, 08:30-13:15 Prijs 390,00 (leden) / 390,00 (niet-leden) Kennisgebied

Nadere informatie

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening 2012 BESTUUR Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit leden van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt. Het Bestuur van de

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010 ^ \ ' Inhoud.- Jaaiyer& iagl2ö1p f'béstuuii'^;. ^*''j! >i' -li.' 'Adhiihistr^atie.;én vermogensbeheer \ Accountant.,-"-

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL

STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL JAARVERSLAG EN JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2014 STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL 0 Stichting van der Koppel-van den Heuvel 2014 INHOUDSOPGAVE: BLZ.:

Nadere informatie

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 Utrecht, 14 juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bestuurssamenstelling 3 Werkwijze en beleid van het bestuur

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld.

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld. Administratiekantoor H.G.M. Verstappen Parklaan 18 3972 JZ Driebergen Tel. 0343-515621 Aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde p/a Zonnenburg 2 3512 NL UTRECHT

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Verklaringen op grond van de Wtk 1992 In de tweede helft van 1999 zijn op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 door de Minister van Financiën

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS STICHTING PRINS HENDRIKFONDS JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 Inleiding 2 Ontwikkelingen boekjaar 3 Bespreking van de vermogenspositie 4 Ondertekening JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 23 mei 2014 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr. L.B.A.

Nadere informatie

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst 4 Organisatie Directie Naam R.A. Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

vba _beleggingsprofessionals DE TOEKOMST BELEGD! EFFAS THE EUROPEAN FEDERATION OF FINANCIAL ANALYSTS SOCIETIES

vba _beleggingsprofessionals DE TOEKOMST BELEGD! EFFAS THE EUROPEAN FEDERATION OF FINANCIAL ANALYSTS SOCIETIES vba _beleggingsprofessionals DE TOEKOMST BELEGD! EFFAS THE EUROPEAN FEDERATION OF FINANCIAL ANALYSTS SOCIETIES MISSIE Hét middel om bij te blijven is te investeren in uzelf, om ook in de toekomst aan de

Nadere informatie

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast Vereniging voor Bouwrecht te 's-gravenhage Financiële verantwoording over het jaar 2015 Geen accountantscontrole toegepast Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG Pagina Algemeen 3 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 5 Exploitatierekening over 2013 7 Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 1 Bestuursverslag 3 Rapport 1 Algemene opmerkingen 5 2 Goedkeuring jaarrekening voorgaand boekjaar 5 3 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2003/2004

Jaarverslag 2003/2004 Jaarverslag 2003/2004 Vereniging van Beleggingsanalisten Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2004 3 : Verslag van het Bestuur 7 : Verslag van de Penningmeester 8 : Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 1 oktober 2014-30 september 2015 Secretariaat Rozengracht 3 t 0575 516878 www.vriendenmuseazutphen.nl 7201 JL Zutphen e museazutphen@zutphen.nl resultatenrekening

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stichting Van Kleef Instituut. Jaarrekening 2011

Stichting Van Kleef Instituut. Jaarrekening 2011 Stichting Van Kleef Instituut Jaarrekening 2011 2 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Jaarverslag 4 2. Balans per 31 december 2011 5 3. Exploitatierekening over 2011 6 4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Platform voor InformatieBeveiliging (PvIB)

Jaarverslag 2008 Platform voor InformatieBeveiliging (PvIB) Bijlage 3 Jaarverslag 2008 Platform voor InformatieBeveiliging (PvIB) PvIB Financieel jaarverslag 2008 1 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 3 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 4 Begroting 2009 en realisatie 2008

Nadere informatie

De VNG afdeling Utrecht Jaarverslag en jaarrekening 2005. Uitgebracht in de Algemene ledenvergadering op 1 juni 2006 in Maarssen - 1 -

De VNG afdeling Utrecht Jaarverslag en jaarrekening 2005. Uitgebracht in de Algemene ledenvergadering op 1 juni 2006 in Maarssen - 1 - De VNG afdeling Utrecht Jaarverslag en jaarrekening 2005 Uitgebracht in de Algemene ledenvergadering op 1 juni 2006 in Maarssen - 1 - Met omslag INHOUD Bericht van de Voorzitter 4 1. De VNG afdeling Utrecht,

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015 NOREA Visie 2020 - Brigitte Beugelaar 14 september 2015 NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors Opgericht in 1992 1635 registerleden 253 aspirant-leden, d.w.z. in opleiding 123 geassocieerde leden,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL

STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL JAARVERSLAG EN JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2015 STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL 0 Stichting van der Koppel-van den Heuvel 2015 INHOUDSOPGAVE: BLZ.:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5

S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5 P U Z Z E L Ve r k o r t J a a r v e r s l a g 2014 v a n S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5 H e t k a n t o o r v a n S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5 i s g e v e s t i g d : N i e n o o r d 10 ( b e z o

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 aren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag 2004/2005

Jaarverslag 2004/2005 Jaarverslag 2004/2005 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsdeskundigen Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2005............................................ 3 : Verslag van het

Nadere informatie

Type: vermogensbeheerder Aantal: 153 Bindendheid: Ja

Type: vermogensbeheerder Aantal: 153 Bindendheid: Ja Type: vermogensbeheerder Aantal: 153 Bindendheid: Ja Datum van afdrukken: 23-01-2014 Naam KIFID nummer AFM nummer 4Capital Vermogensbeheer B.V. / Care4Capital 400.000326 11000486 Aberfeld Asset management

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 5 Organisatie Directie Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, hrm,

Nadere informatie

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2013

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2013 Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2013 Amsterdam, 8 april 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2013 Algemene toelichting 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie