Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni Verslag van de Voorzitter 7. Verslag van de Secretaris 9. Verslag van de Penningmeester 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2000 3. Verslag van de Voorzitter 7. Verslag van de Secretaris 9. Verslag van de Penningmeester 10"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni Verslag van de Voorzitter 7 Verslag van de Secretaris 9 Verslag van de Penningmeester 10 Jaarrekening VBA 1999/ Balans VBA per 30 juni Begroting VBA 2000/ Balans en Staat van inkomsten en uitgaven van de Stichting Morreau Instituut 14 Verslag Kascommissie 15 Verslag Ballotagecommissie 15 Verslag Programmacommissie 16 Overzicht van het programmaseizoen Verslag Accountingcommissie 18 Verslag Commissie Portfolio Management 19 Verslag Commissie Vastrentende Waarden en Effas European Bond Commission 20 Verslag Seniorenconvent 22 Verslag Kernredactie van het VBA-Journaal 23 Verslag Activiteiten Programmaraad VBA-opleiding 24 Stichting Morreau Instituut verslag examencommissie 25 Effas Board 29 Mutaties Ledenbestand VBA 30 Overzicht Ereleden 38 VBA-Gedragscode 39

2 Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2000 Bestuur Functie Benoemd mr. P.M. Wortel voorzitter 1998 drs. J.Th.M. Julicher vice-voorzitter 1998 drs. F.J. Roeters van Lennep penningmeester 1999 drs. J.P. Nibbering RBA secretaris 1999 drs. G.J. Goote 1998 C.M. van de Velde RBA aftredend, niet herkiesbaar 1994 Ballotagecommissie drs. A.G.M. Enthoven prof. Dr. F.W. Sluijter Tuchtcommissie drs. E.L. Vervuurt Mr. R.O. Fuchs voorzitter geen lid VBA Commissie Regelgeving mr. D.H. Cross mr. G.St. Panjer mr. P.M. Wortel geen lid VBA Programmacommissie mr. A.F.J.A. van der Sommen drs. J.H.J.M. van Lamoen N.D. van Geest RBA J.I. Jansens RBA D.L. van der Tuin drs. H. Vroon drs. R.M. Westeneng RBA drs. F.A. van Wijk RBA voorzitter secretaris Accountingcommissie drs. H. Haarbosch H.P. Vierhout RBA M.J. Baan drs. R.L Boissevain ir. L.C.W. van Dijk A.C.S. Sixma Baron van Heemstra drs. J.H.R. Nanninga RBA drs. S.A. de Ridder RBA drs. J.S.A. van Scheijndel drs. M.Y. Strijkers RA voorzitter secretaris VBA vertegenwoordiging in de Raad voor de Jaarverslaggeving: drs. W. Heineken RBA 3

3 Commissie Portfolio Management D. Wenting AAG RBA voorzitter M. Rom Colthoff RBA vice-voorzitter dr. W.G. Hallerbach secretaris werkgroep Asset & Liability Management R. Wisse, secretaris J. van Alphen drs. J. van As RBA G.F. Bonekamp drs. H.F. Brings drs. W. van Heerdt drs. R. Kiburg AAG dr. E.H.M. Ponds D. Wenting AAG RBA (voorzitter) werkgroep Benchmarking & Indices mw. drs. M.M.E. van Gils RBA, secretaris drs. M. de Berg RBA O. Dries drs. A. Gerlofs drs. H. Hoos D. Wenting AAG RBA (voorzitter) drs. ir. C. Zweekhorst werkgroep Performance Presentatie Standaarden drs. W. Hensbergen (voorzitter) drs. A.P. Honig drs. A van den Ouweland drs. M. Sanders RBA Commissie Vastrentende Waarden (CVW) en European Bond Commission (EBC) Bestuursleden P.P.F. van der Linde drs J.J. t Hart J.J. Aarts drs R.P. ter Horst RBA voorzitter secretaris bestuurslid belast met externe communicatie bestuurslid belast met onderhouden van de contacten met VBA Deelnemers drs M.F. Alofs drs R. Bruggink P.A. van Hoeken RBA M.P. Hooghiemstra RBA drs M.D. Kemper J.P. Kleverlaan MFE drs Th. G. Kloek drs S.A. Klop R. Winnink drs. J.H.W. van Kuijeren ing G. Langerhorst dr. T. van der Meer 4

4 A.J. Meesters RBA drs. J.C.M. Molenaar RBA drs. Y.S.M. van Rhijn H. Schlukebir Mw. E. Engelhart W.L.M. Schapendonk drs. C.L.J. Schoof RBA mw drs. I.S.A. Ruis-Sijstermans RBA N.A. Smits RBA drs. R. Toorman T. Smid drs. J. de Wit RBA Kascommissie drs. R.A.C.J. Burm, voorzitter ing. J.A.F. van Hilst H.A. van Beusekom RBA Seniorenconvent drs. J. Soutendijk J.F. Pos Bacc.ec. voorzitter secretaris/penningmeester VBA-Journaal prof.dr. A.B. Dorsman dr. W.G.P.M. Hallerbach hoofdredacteur plv. hoofdredacteur Kernredactie drs. A.J.C. de Ruiter drs. R.E. Leenes A.H. Leuftink drs. J.P. Nibbering RBA Redactieraad dr. R. Bauer MFE prof.dr. A.C.C. Herst prof. L. Keuleneer dr. R.J. Mahieu drs. Ph.D.H. Menco drs. J.G.E. Spekreijse dr. Ph. Stork drs. J. Vis EFFAS Board in Parijs drs. G.J. Goote mr. P.M. Wortel VBA vertegenwoordiging in DSI : mr. G.St. Panjer 5

5 Bestuur van de Stichting voor Opleiding van Beleggings- en Financiële Analisten Morreau Instituut mr. P.M. Wortel drs. J.Th.M. Julicher drs. F.J. Roeters van Lennep drs. J.P. Nibbering RBA drs. G.J. Goote C.M. van de Velde RBA voorzitter vice-voorzitter penningmeester secretaris Programmaraad van de Stichting voor Opleiding van Beleggings- en Financiële Analisten Morreau Instituut prof.dr. J.M.G. Frijns drs. M.S. Hes dr. J.H. Koning drs. G.J. Goote voorzitter Examencommissie van de Stichting voor opleiding van Beleggings- en Financiële Analisten Morreau Instituut prof.dr. H.G. Eijgenhuijsen drs. W.I. van Iersel RBA drs. C.L. Worms RBA voorzitter Curatorium pd. Opleiding tot Financieel en Beleggingsanalist (VU) prof.dr. R.A.H. van de Meer prof. Dr.J.J. van Duijn prof.dr. H.G. Eijgenhuijsen drs. J. van der Ende prof.dr. J.M.G. Frijns drs. G.J. Goote drs. J.W. Jiskoot prof.mr.dr. F. van der Wel RA mr. P.M. Wortel voorzitter 6

6 Verslag van de voorzitter In het afgelopen jaar heeft de opleiding weer volop in de belangstelling gestaan, evenals de ontwikkelingen binnen het EFFAS. Hieronder zal ik daar nader op ingaan. Het bestuur werd vorig jaar versterkt door de heren Hans Nibbering (secretaris) en Frank Roeters van Lennep (penningmeester). Cees van der Velde treedt dit jaar af (niet herkiesbaar). Het bestuur bedankt hem voor zijn inspanningen gedurende de afgelopen jaren. Zoals enige tijd geleden via een persbericht aan de leden en aan de buitenwereld bekend is gemaakt, is het VBA bestuur samen met het IBO tot een oplossing gekomen, met betrekking tot de afwikkeling van de nog bij IBO lopende VBA-opleiding. De titels RBA en Register Beleggingsanalist worden overgedragen aan de VBA. Het IBO is nog eenmalig met de VBAopleiding gestart in september Deze opleiding zal onder auspiciën van de VBA worden afgewikkeld. Hiermee is tevens voldaan aan een belangrijke raadgeving van de Programmaraad, zoals elders in dit jaarverslag te lezen valt. Twee van onze ereleden, Piet Stephan en Jean Morreau, beiden in het verleden zeer betrokken bij de opleiding, hebben de beëindiging van ons geschil met het IBO helaas niet meer kunnen meemaken. Voor hun inspanningen, spreek ik nogmaals mijn waardering uit. Over beiden is in het september 2000 nummer van het VBA-Journaal een in memoriam gepubliceerd. De VBA-opleiding bij de VU kent een voorspoedig verloop. Ook dit jaar overtrof het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen ruimschoots. Een scenario, waarin deze opleiding twee keer per jaar kan opstarten, komt hierdoor steeds dichterbij. De kwaliteit van de VU VBA-opleiding wordt door de deelnemers als zeer goed beoordeeld. Met de implementatie van het nieuwe voortraject vanaf volgend jaar (level I en II van de CFA of een voltooide studie economie zijn dan vereist om in te kunnen stappen), neemt de toegevoegde waarde van de opleiding nog verder toe. De doelstelling die bij het opzetten van deze nieuwe opleiding door het bestuur werd geformuleerd, namelijk het hebben van een opleiding die voldoet aan de eisen die (inter)nationaal, nu en in de toekomst, worden gesteld, lijkt daarmee veiliggesteld. Binnen EFFAS heeft het afgelopen jaar het samengaan van de IIMR (onze Engelse zustervereniging) met LSIP (deel uitmakend van AIMR) grote indruk gemaakt. De reden voor de IIMR om niet langer deel uit te willen maken van EFFAS is gelegen in de groeiende vraag naar afgestudeerde CFA ers in het Verenigd Koninkrijk. Voor EFFAS betekent het vertrek van IIMR een gevoelige aderlating. Binnen EFFAS vindt momenteel een strategische heroriëntatie plaats, die voor de aangesloten analisten verenigingen meer duidelijkheid moet scheppen met betrekking tot de te volgen koers. Tegelijkertijd speelt dit jaar de opvolging van de voorzitter van EFFAS, David Damant. Voor de nieuwe voorzitter zal het, met de uitkomsten van de heroriëntatie in de hand, zaak zijn de deelnemende analisten verenigingen op één lijn te krijgen. Dat dit, gezien alle huidige ontwikkelingen, rondom de opleiding van EFFAS en de toenemende invloed van AIMR, een zware taak is, moge duidelijk zijn. Het ledenbestand van de VBA is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name beïnvloed door de toestroom van aspirant leden. Voor het VBA bestuur, is dat reden geweest een enquête te laten uitvoeren onder het ledenbestand, teneinde een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de veranderende behoeften. De betrokkenheid van de leden bij de vereniging en de diverse commissies kan zo verder geoptimaliseerd worden. Uit de enquête blijkt onder meer dat de behoefte aan informatie en het leggen van contacten nog steeds de voornaamste redenen zijn om lid te worden van de VBA. Afvallers kent de VBA nauwelijks, een belangrijk motief om het lidmaatschap op te zeggen is gelegen in pensionering of het kiezen van een ander vakgebied. Het meevallende verloop is overigens waarschijnlijk deels te wijten aan het feit dat de contributie in het overgrote deel van de gevallen door de werkgever wordt betaald. Uit de enquête bleek verder dat er onder de leden slechts geringe belangstelling bestaat voor een functie in het bestuur of een commissie. Evenals bij het bezoeken van presentaties, lijkt tijdgebrek hier een voorname oorzaak te zijn. Om de informatievoorziening naar de leden toe te verbeteren, zal binnenkort de Internetsite van de VBA worden gelanceerd. In een van de volgende nummers van het VBA-Journaal zal een vollediger samenvatting van de uitkomsten van de enquête worden gepubliceerd. Het bestuur kan intussen met de bevindingen al aan de slag. 7

7 De rol van de VBA in het vertegenwoordigen van de leden (analisten en vermogensbeheerders), verloopt naar wens. Er is regelmatig contact met politieke vertegenwoordigers en instanties zoals DNB en STE. De ontwikkeling van DSI, is in het afgelopen jaar boven verwachting verlopen. Inmiddels is het aantal geregistreerden de achtduizend al dicht genaderd. De VBA leden zijn gelukkig ruim vertegenwoordigd in het register. Het bestuur zal er in het komende jaar naar blijven streven de leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en tevens de informatievoorziening naar de leden toe zo vlot mogelijk te laten verlopen. In het kader van de voortschrijdende professionalisering, roep ik de leden op actief te blijven werven. mr. P.M. Wortel, voorzitter 8

8 Verslag van de Secretaris Het bestuur heeft het genoegen om het jaarverslag aan te bieden over het 39e verenigingsjaar. De VBA staat in een steeds grotere belangstelling gezien de sterke groei van het aantal leden en aspirant-leden. Per 30 juni 2000 telt onze vereniging 1091 leden, waarvan 17 ereleden en 351 aspirant-leden. Het VBA heeft een enerverend jaar achter de rug met een goede start van de VBA-opleiding bij de Vrije Universiteit. Eveneens is er gestart met het CFA (level I) als voortraject op de VBA-opleiding en het bestuur is in gesprek met AIMR om een verdere afstemming tussen het AIMR en de VBA te bewerkstelligen. Tevens zal naar verwachting in 2001 gestart worden met een permanent educatie programma, hetgeen verzorgd wordt door het Amsterdam Institute of Finance (AIF). Topdocenten zoals Josef Lakonishok en Pierre Hillion zullen vanuit praktijkcases hun beleggingservaringen delen met de leden van de VBA. Met deze verbeteringen op het gebied van opleidingen heeft het VBAbestuur de basis gelegd voor een nog betere uitwisseling van kennis binnen de vereniging. De samenstelling van het bestuur wordt als volgt gewijzigd: Aftredend bestuurslid: C.M. van de Velde RBA Aantredend bestuurslid: dr. R.Th.H. Willemsen RBA drs. J.P. Nibbering RBA, secretaris 9

9 Verslag van de Penningmeester Over het verenigingsjaar 1999/2000 werd een kastekort gerealiseerd van NLG , ruim boven het begrote tekort van NLG De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn gelegen in zowel tegenvallende inkomsten als hogere uitgaven. Aan de inkomstenkant is sprake van lager dan verwachte contributieopbrengsten (NLG ), voor een belangrijk deel veroorzaakt door het niet tijdig ontvangen van de door IBO af te dragen contributie voor aspirant leden. Deze vordering is in de balans verwerkt. Aan de uitgavenkant is sprake van een sterke overschrijding van secretariaatskosten (+ NLG ), veroorzaakt door de overdracht van het secretariaat van IBO (dat achteraf kosten in rekening bracht) naar NIBE (dat lopende het jaar de kosten in rekening brengt). Hierdoor is eenmalig sprake van een stijging. Voor het lopende jaar is in de begroting een totaalbedrag opgenomen van NLG Verder is aan de uitgavenkant sprake van een overschrijding van de post EFFAS, veroorzaakt door een eenmalige donatie (NLG ) ten behoeve van een door EFFAS ingesteld educatieprogramma. Uit de balans per blijkt een vermindering van de vermogenspositie van de vereniging van NLG tot NLG Hierbij is rekening gehouden met debiteuren en crediteuren waarvan ontvangsten respectie velijk uitgaven nog betrekking hebben op het jaar 1999/2000. Op pure kasbasis zou per sprake zijn van een negatief eigen vermogen. Voor het verenigingsjaar 2000/2001 houden we rekening met uitgaven van circa NLG , een daling van NLG ten opzichte van het verslagjaar. Desondanks zou bij een gelijkblijvend contributieniveau (NLG 500 voor leden en NLG 250 voor seniorleden en aspirant-leden) een tekort worden gebudgetteerd van NLG Gegeven de uitholling van de vermogenspositie van de vereniging gedurende de laatste drie jaren achten wij dit niet aanvaardbaar. In de jaarvergadering zal derhalve door het Bestuur een voorstel worden ingediend om de contributie (die sinds 1992 niet is aangepast) te verhogen van NLG 500 resp. NLG 250 tot NLG 600 resp. NLG 300. Indien de vergadering akkoord gaat met dit voorstel resulteert voor het jaar 2000/2001 een overschot van circa NLG Gegeven de vermogenspositie van de vereniging achten wij een budgettering met een overschot verdedigbaar. drs. Frank J. Roeters van Lennep, penningmeester 10

10 Jaarrekening VBA 1999/2000 inkomsten en uitgaven over het verenigingsjaar 1999/2000 INKOMSTEN 1999/ / /1999 gerealiseerd begroot gerealiseerd Contributie ALM bijeenkomst Rente Diverse baten Totaal inkomsten UITGAVEN 1999/ / /1999 gerealiseerd begroot gerealiseerd Bijeenkomsten Bestuur Jaardiner Kosten sprekers VBA-journaal EFFAS Secretariaat Programmacommissie Overige commissies Accountantskosten Diverse lasten Totaal uitgaven Overschot/tekort Uitsplitsing diverse lasten Uitsplitsing divers baten jaarverslag (2 jaar) ALM seminar bijdrage kosten Pruden Pruden bijdrage onderzoek Intomart Mailing derden financial highlights sweepstake overig Overig

11 Balans VBA per 30 juni 2000 (bedragen in NLG) ACTIVA Banktegoeden Te vorderen contributie Debiteuren PASSIVA Crediteuren Voorziening VBA journaal Voorziening congressen/seminars Vermogen Uitsplitsing crediteuren: NIBE secretariaat 2e kwartaal EFFAS VBA Journaal Congressen & seminars

12 Begroting VBA 2000/2001 INKOMSTEN 2000/ /2001 begroting begroting (A) (B) Contributie Rente Diverse baten Totaal inkomsten UITGAVEN 2000/ /2001 begroting begroting Bijeenkomsten Bestuur Jaardiner Kosten sprekers VBA-journaal EFFAS Secretariaat Programmacommissie Overige commissies Ontwikkeling VBA site Accountantskosten Diverse lasten Totaal uitgaven Overschot/tekort (A) = zonder verhoging van contributie (B) = met verhoging van contributie 13

13 Balans Stichting Morreau per 31/12/1999 (bedragen in NLG) ACTIVA rekening courant deposito 31-dec PASSIVA Voorziening leerstoel Voorziening algemeen Vermogen Staat van inkomsten en uitgaven van de Stichting Morreau voor opleiding van beleggings- en financiële analisten INKOMSTEN 1999 Royalty Rente Effas diploma s Totaal inkomsten UITGAVEN 1999 Effas diploma s Kosten advocaat Diversen 108 Totaal uitgaven Overschot

14 Verslag van de Kascommissie De kascommissie was op het moment van het drukken van het jaarverslag nog niet bijeengeweest. Het verslag van de kascommissie is daarom als erratum bij dit verslag gevoegd. Verslag van de Ballotagecommissie Dit verslagjaar is voor de ballotagecommissie rimpelloos verlopen. Dit was te danken aan de instelling van een standaard voor de toelating. Daardoor werd het heen en weer sturen van formulieren zoveel mogelijk beperkt en kon een aanmerkelijke versnelling worden bereikt van de toelatingsprocedure. Het inmiddels bij het NIBE SVV ondergebrachte secretariaat speelt daarbij een belangrijke rol. In het verslagjaar zijn in totaal 90 nieuwe leden toegelaten, waarvan 49 studentleden. De ballotagecommissie verwacht ook in het volgende jaar een en ander soepel te laten verlopen. drs. A.G.M. Enthoven prof. Dr. F.W. Sluijter 15

15 Verslag van de Programmacommissie Het aantal voor de leden van de Vereniging georganiseerde bijeenkomsten, waarbij de Programmacommissie betrokken was, is in het afgelopen Verenigingsjaar 1999/2000 sterk gedaald en uitgekomen op 17. In het bijzonder het aantal presentaties van ondernemingen liep sterk terug. Voor de oorzaak hiervan verwijzen wij naar later in deze bijdrage. Het aantal presentaties van algemene aard is vergeleken met voorgaande jaren op peil gebleven. Het totaal aantal presentaties bereikte echter een dieptepunt, zoals uit onderstaand overzicht blijkt. 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 Presentaties van ondernemingen Excursies naar ondernemingen Algemene onderwerpen Totaal Naast de in de tabel genoemde bijeenkomsten vond op 16 november 1999 de jaarvergadering met aansluitend het traditionele jaardiner plaats en voorts op 10 januari de Nieuwjaarsbijeenkomst met de uitreiking van de prijzen van de Sweepstake In voorgaande jaarverslagen werd er reeds melding van gemaakt dat ondernemingen hun presentaties voor analisten en vermogensbeheerders meer en meer zelf ter hand nemen, al of niet begeleid door commerciële IR-bureaus. Er zijn in het verslagjaar door 6 Nederlandse ter beurze genoteerde ondernemingen presentaties gegeven, hetgeen een dieptepunt kan worden genoemd. Wij wijzen er echter op dat het aantal aanmeldingen bij presentaties van in het bijzonder de kleinere ondernemingen tamelijk laag is: soms niet meer dan 10 tot 15 personen. Omdat de Vereniging niettemin kosten maakt (bijvoorbeeld zaalhuur), zet de Programmacommissie vraagtekens bij het blijven organiseren van deze bijeenkomsten. Dit temeer omdat zoals hiervoor opgemerkt, de ondernemingen de laatste jaren in toenemende zelf hun weg naar de bij hen bekende analisten en vermogensbeheerders hebben gevonden. In het afgelopen verslagjaar is er één bedrijfsbezoek geweest: ditmaal aan de Rabobank in Utrecht. Van het streven om meer buitenlandse ondernemingen acte de présence te laten geven is in het afgelopen verslagjaar niet veel terechtgekomen. In tegenstelling tot het verslagjaar 1998/99 slaagden wij er in het afgelopen verslagjaar wel in weer een themamiddag te organiseren. Op 14 september 1999 vond het vrij druk bezochte Vastgoed Seminar plaats. Al eerder is er op deze plaats op gewezen dat deze bijeenkomsten lastig te organiseren zijn. Tweemaal kon in het afgelopen verslagjaar een themamiddag geen doorgang vinden omdat één of meerdere genodigden verstek lieten gaan, waardoor het concept thema(mid)dag dermate werd ondergraven dat de Programmacommissie besloot om de voorgenomen bijeenkomst geen doorgang te laten vinden. Dat inspanningen van de Programmacommissie in die gevallen tot niets hebben geleid wordt uiteraard ook door de leden van de Programmacommissie betreurd, niet in de laatste plaats omdat het organiseren van dit soort bijeenkomsten een tijdrovende aangelegenheid is. Niettemin wil de Programmacommissie er graag mee doorgaan, waarbij een eventueel geringer aantal te organiseren bijeenkomsten op de koop toe wordt genomen. Een en ander past echter in het vorig jaar gelanceerde streven van de Programmacommissie: Minder, maar dan wel beter. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is de eerste themadag van het jaar 2000/01 reeds achter de rug. Ondanks de geringe score in 1999/2000 blijft de Programmacommissie er eveneens naar streven om buitenlandse ondernemingen voor een presentatie uit te nodigen. Mede in het kader van de onlangs gefuseerde Europese Effectenbeurzen en het vervagen van de grenzen tussen diverse Europese landen lijkt dit een noodzakelijke stap om als Vereniging op het gebied van ondernemingspresentaties onze diensten aan de leden aan te bieden. Omdat ook hier het organisatorisch aspect dikwijls belemmerend werkt zullen wij echter waar mogelijk en/of noodzakelijk, gebruik maken van de diensten van derden. Hierbij denken wij aan internationaal opererende PR- of IR-bureaus. 16

16 De bijdrage van de verschillende commissies, werkzaam binnen de Vereniging bleef ditmaal beperkt tot de Commissie Portfolio Management. Op 28 juni vond het druk bezochte seminar Valutamanagement en ALM plaats. Wij streven er naar om ook in het lopende verslagjaar weer een of meerdere Commissies presentaties te laten verzorgen. In het verenigingsjaar deed zich één mutatie in het ledenbestand van onze commissie voor. In oktober 1999 trad mevrouw Schreuders, mede om gezondheidsredenen, af. Wij zeggen haar langs deze weg nogmaals dank voor het werk dat zij voor de Programmacommissie en daarmede voor de Vereniging heeft gedaan. Er traden in het afgelopen verslagjaar geen nieuwe leden tot de Programmacommissie toe. De Programmacommissie is het afgelopen verslagjaar 1999/2000 acht maal ter vergadering bijeen geweest. Voorts heeft een aantal leden enige malen en petit comité overlegd. mr. A.F.J.A. van der Sommen, voorzitter drs. J.H.J.M. van Lamoen, secretaris. Overzicht van het programmaseizoen Najaar september Vastgoed seminar 29 september Vancouver Stock Exchange 14 oktober Securitisatie 21 oktober Hagemeyer 28 oktober McGregor 16 november Jaarvergadering en Jaardiner 18 november Twijnstra, Gudde: Carving Out 30 november Ahold Voorjaar januari Nieuwjaarsbijeenkomst 10 februari Private equity providers 16 mei Biotechnologie 24 en 25 mei Technische analyse 6 juni Twentsche Kabel Holding 8 juni Rabo Bank: fieldtrip naar Utrecht 21 juni Frans Maas 27 juni Draka 28 juni Commissie Portfolio Management, werkgroep ALM 17

17 Verslag van de Accountingcommissie In het afgelopen verenigingsjaar is de commissie wederom actief geweest met het bestuderen en becommentariëren van (ontwerp)richtlijnen vanuit de International Accounting Standard Committee als het gaat om internationale richtlijnen ten behoeve van de verslaggeving door ondernemingen. Daarnaast hield de commissie zich bezig met de nationale invulling van genoemde richtlijnen door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Een greep uit de hoeveelheid aandachtspunten van de commissie moge een indicatie geven van hetgeen ons bezighoudt: - verplicht publiceren van kwartaalcijfers - milieu vraagstukken - aandelenoptieplannen - initial public offering (IPO s) - beëindiging van bedrijfsactiviteiten - bijzondere waardeverminderingen - voorzieningen - immateriële vaste activa De heer drs. W. Heineken RBA, VBA vertegenwoordiger bij de gebruikersdelegatie van de Raad voor de Jaarverslaggeving, heeft onze vergaderingen een aantal malen bijgewoond. Tijdens deze vergaderingen heeft hij ons op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de diverse onderwerpen die binnen de Raad worden besproken. EU-Commissaris Bolkenstein heeft laten weten dat de Commissie eind dit jaar met voorstellen wil komen die er toe moeten leiden dat alle Europese ondernemingen uiterlijk in 2005 volgens de standaarden van het International Accounting Standard Committee IASC- moeten rapporteren. De International Organization of Securities Commissions IOSCO- accepteert de IASC-standaarden. Zij beveelt de bij haar aangesloten toezichthoudende organisaties aan het gebruik van genoemde standaarden door multinationale organisaties toe te staan bij grensoverschrijdende aandelenemissies en noteringen. Voor de accountingcommissie betekent bovenstaande een uitdaging om het VBA, in haar rol van gebruiker van financiële rapporten, bij de komende veranderingen te adviseren. De accountingcommissie is het afgelopen verenigingsjaar een tiental malen bijeen geweest. Mochten er VBA-leden zijn die belangstelling hebben voor de accountingcommissie, dan kunnen zij zich aanmelden bij de secretaris van de commissie: Molenstraat 210, 2681 BX te Monster. Telefonisch bereikbaar onder H.P. Vierhout RBA secretaris 18

18 Verslag van de Commissie Portfolio Management De doelstelling van de VBA Commissie Portfolio Management (CPM) is onderzoek naar en het uitdragen van theoretische en praktische aspecten van portfoliomanagement (vermogensbe - heer), waarbij het accent ligt op de beleggingscategorie zakelijke waarden en op het beleggingsproces in z n algemeenheid. Onderzoeksresultaten worden naar buiten gebracht in de vorm van publicaties en presentaties, o.a. via VBA bijeenkomsten. Er wordt gestreefd naar het leveren van bijdragen aan congressen zoals EFFAS en AFIR (Actuarial Approach to Financial Risks). Voorts kan de commissie zelf VBA seminars opzetten ten behoeve van de leden en andere belangstellenden. De commissie bestaat uit personen die onder meer werkzaam zijn bij banken / commissionairs, institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen), universiteiten en consultancy bureaus. Er zijn contacten met relevante beroepsgroepen zoals actuarissen en accountants en organisaties als de koepels voor pensioenfondsen. Niet onvermeld mag blijven dat de commissie gaarne aan studerenden de mogelijkheid biedt zich voor de commissie te presenteren en te participeren in onderzoek. Binnen de commissie zijn leden die zulks willen begeleiden. Deelname aan de commissie staat open voor alle VBA leden, waarbij in het bijzonder de jongeren, ook al zijn zij wellicht nog maar kort VBA lid, worden uitgenodigd. Feitelijk onderzoek vindt binnen werkgroepen plaats. Aan de Commissie Portfolio Management is gelieerd de VBA werkgroep Performance Presentatie Standaarden. De volgende werkgroepen zijn thans operationeel - Asset & Liability Management - Benchmarking & Indices De ALM-werkgroep organiseerde op 28 juni 2000 een conferentie die in het licht stond van de relatie tussen Valutamanagement en ALM, waarbij de rol van valutamanagement op strategisch en tactisch niveau werd besproken vanuit de theorie en praktijk. Over dit onderwerp werd een special van het VBA Journaal uitgebracht in juni. D.Wenting AAG RBA Voorzitter 19

19 Verslag van de Commissie Vastrentende Waarden (CVW) en de EFFAS European Bond Commission (EBC) In dit verenigingsjaar is driemaal plenair vergaderd (in september 1999, januari 2000 en mei 2000). Net als in voorgaande jaren stonden de activiteiten van de diverse werkgroepen binnen de CVW en van de EBC centraal. Presentaties speelden ook dit jaar weer een belangrijke rol tijdens de bijeenkomsten van de CVW. Tijdens de bijeenkomst van 26 mei 2000 heeft de heer E. Wilders van het Agentschap van het Ministerie van Financiën een presentatie gehouden over het emissiebeleid van de Nederlandse staat. Tijdens de CVW-vergaderingen van 10 september 1999 en 21 januari 2000 hebben we dit onderdeel wat anders trachten in te vullen door een actueel thema in detail door te nemen. De bedoeling is dat een dergelijke discussie voldoende aanknopingspunten oplevert, welke de basis vormen voor een nieuw op te richten werkgroep. Het thema van de vergadering van september 1999, t.w. Rich-Cheap Analysis, bleek tot op heden niet geschikt om verder uit te diepen in een werkgroep. Het in de vergadering van 21 januari 2000 besproken actuele thema, t.w. etrading, wordt thans in een nieuw opgerichte werkgroep etrade verder uitgewerkt. De werkgroep Indices heeft de afgelopen maanden een rapport voorbereid waarin de in de praktijk meest gebruikte obligatie-indices voor het Eurogebied worden beschreven. Bij de opzet van dit rapport is er ook overleg geweest met de European Bond Commission. Het ligt in de bedoeling dit rapport in de loop van het vierde kwartaal van 2000 te publiceren. De doelstelling van de werkgroep Data en Informatie om het beleggingsgedrag van Nederlandse pensioenfondsen en uit een dergelijke analyse een performancenorm per type pensioenfonds (d.i. afhankelijk van de verplichtingen) op te stellen, bleek een te ambitieus project. Een onderzoek dat binnen een relatief korte tijd kan worden afgerond, is na te gaan in hoeverre Nederlandse pensioenfondsen binnen de vastrentende portefeuille middelen heralloceren van staatsleningen naar credits en wat de invloed hiervan is op het risicoprofiel van de portefeuille. Omdat een dergelijk project balanceert op het grensgebied met de werkgroepen Modellen en Credits, zal de werkgroep Data en Informatie thans worden opgeheven en met de genoemde werkgroepen zal overleg worden gevoerd hoe het voorgenomen onderwerp kan worden ingebracht in het programma van die werkgroepen. Na het afronden van de publicatie Options Adjusted Spreads van de werkgroep Modellen heeft de werkgroep zich nog bezig gehouden met een inventariserend onderzoek van de verschillende modellen om het credit risico te kwantificeren. Doordat vrijwel alle deelnemers in de loop van het jaar een andere functie hebben aanvaard, is dit onderzoek dit jaar niet verder uitgewerkt. De komende maanden zal een herstart worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de werkgroep Credit Ratings die bezig is met een inventariserend onderzoek met het doel de beleggers een kapstok aan te reiken hoe om te gaan met credits. Er wordt naar gestreefd om een VBA-norm neer te zetten op basis waarvan een gemiddelde kredietwaardigheid per portefeuille kan worden afgeleid. Evenals in voorgaande jaren streven wij een verdere communicatie met de andere VBA-commissies na. Er vindt notulenuitwisseling plaats met de Commissie Portfolio Management en met de Programmacommissie. Ook ontvangt de VBA-secretaris de notulen van onze commissie. De notulen en de publicaties van de CVW worden voortaan in het Engels geschreven. Hierdoor is het mogelijk om ook de EBC-secretaris de CVW-vergaderstukken op regelmatige basis te doen toekomen. De commissie gaat daarbij door het leven onder haar Engelstalige naam Dutch Commission on Bonds ofwel DCB. Deze taalkeuze loopt overigens vooruit op het initiatief om een Engelstalige website op te starten. Er worden thans besprekingen gevoerd met de VBA om een gezamenlijke website te beginnen. 20

20 Binnen de European bond Commission (EBC) wordt momenteel aan een herdruk gewerkt van het boek van Patrick Brown met een uitbreiding respectievelijk aanpassing van de regels en criteria ten behoeve van de berekening van obligatieindices aan de thans binnen Euroland gebruikte usances. De tweede editie van de World Options and Futures Guide is in het afgelopen verenigingsjaar verschenen. De EBC is eveneens gestart met een website (www.bondcom.org) waarop allerhande gegevens over deelnemende landen, activiteiten en notulen van vergaderingen zijn opgenomen. Bovendien is er een aantal koppelingen naar belangrijke financiële Internet bladzijden opgenomen. Om de activiteiten van de werkgroepen wat meer te structureren, zijn per eind december gesprekken gevoerd om het bestuur uit te breiden. Voor het aanvaarden van een bestuursfunctie hebben de heren drs. R.P. ter Horst RBA en J.J. Aarts zich bereid verklaard. Tijdens de vergadering van januari 2000 is hun benoeming door de vergadering geaccepteerd. Er is een begin gemaakt met de opzet van een structuur om de Commissie naar buiten meer bekendheid te geven. Ons inziens moet de communicatie naar de werkgevers van de commissieleden verder worden verbeterd opdat de bereidheid toeneemt om werknemers af te vaardigen in de commissie. Met de steun van de werkgever is in het algemeen ook de voortgang van de activiteiten van de werkgroepen beter gegarandeerd. Om een dergelijke situatie te realiseren is het nodig dat de publicaties van de CVW onder de aandacht worden gebracht van de collega s die op vastrentend en financieel terrein werkzaam zijn. Bovendien wordt momenteel hard gewerkt aan een brochure waarin de CVW nader wordt geïntroduceerd. Dit marketing boekje zal onder meer worden uitgereikt tijdens seminars en andere presentaties georganiseerd door het VBA of één der Commissies. Omdat de heer P.P.F. van der Linde wegens het aanvaarden van een andere functie zijn CVWlidmaatschap zal beëindigen, is tijdens de CVW-vergadering van 8 september 2000 de heer drs. R.P. ter Horst RBA benoemd als voorzitter en de heer J.J. Aarts als vice-voorzitter. De heer drs. J.J. t Hart blijft nog wel als secretaris werkzaam, maar zal, indien er een geschikte vervanger is gevonden, aan de commissie verbonden zijn als adviseur. De heer P.P.F. van der Linde is benoemd tot erelid van de commissie Vastrentende Waarden. Peter van der Linde, voorzitter Koos t Hart, secretaris 21

Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2. Verslag van de Voorzitter 6. Verslag van de Secretaris 7. Verslag van de Penningmeester 8

Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2. Verslag van de Voorzitter 6. Verslag van de Secretaris 7. Verslag van de Penningmeester 8 *OIPVETPQHBWF Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2 Verslag van de Voorzitter 6 Verslag van de Secretaris 7 Verslag van de Penningmeester 8 Jaarrekening VBA 2000/2001 9 Balans VBA per

Nadere informatie

Jaarverslag 2004/2005

Jaarverslag 2004/2005 Jaarverslag 2004/2005 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsdeskundigen Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2005............................................ 3 : Verslag van het

Nadere informatie

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR vba BEROEPSVERENIGING J A A R V E R S L A G VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS 07 08 Jaarverslag 2007/2008 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals

Nadere informatie

vba Artikel 3 Regelgeving

vba Artikel 3 Regelgeving vba J A A R V E R S L A G BEROEPSVERENIGING VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS 09 10 Artikel 6 Advies Het advies of de opinie van het VBA-lid inzake een belegging, dient onafhankelijk, evenwichtig en deugdelijk

Nadere informatie

vba journaal Special: Matching 21e jaargang voorjaar 2005 Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13

vba journaal Special: Matching 21e jaargang voorjaar 2005 Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13 vba journaal 1nummer 21e jaargang voorjaar 2005 Special: Matching Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13 Fair Value: op zoek naar een evenwicht tussen risicobeheer en indexambitie 22 13

Nadere informatie

vba journaal 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21

vba journaal 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21 vba journaal 2nummer 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21 13 Een recept voor outperformance 30 Superioriteit

Nadere informatie

vba journaal 9 e VBA lustrum - 45 jaar VBA 22e jaargang zomer 2006 De toekomst van de Nederlandse financiële sector 13

vba journaal 9 e VBA lustrum - 45 jaar VBA 22e jaargang zomer 2006 De toekomst van de Nederlandse financiële sector 13 vba journaal 2nummer 22e jaargang zomer 2006 9 e VBA lustrum - 45 jaar VBA De toekomst van de Nederlandse financiële sector 13 Uitdagingen voor een Nederlandse vermogensbeheerder 21 Beleggen, begrijpt

Nadere informatie

4nummer. vba journaal. 20e jaargang winter 2004. 20 jaar VBA Journaal

4nummer. vba journaal. 20e jaargang winter 2004. 20 jaar VBA Journaal vba journaal 4nummer 20e jaargang winter 2004 20 jaar VBA Journaal Inhoud Bijdrage Beckers 12 In deze bijdrage geeft de auteur een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het kwantitatief

Nadere informatie

vba journaal 20e jaargang zomer 2004 Verenigingsnieuws 4 Meten met marktwaarde, kans of bedreiging 7 Inleiding ALM thema nummer 9

vba journaal 20e jaargang zomer 2004 Verenigingsnieuws 4 Meten met marktwaarde, kans of bedreiging 7 Inleiding ALM thema nummer 9 vba journaal 2nummer 20e jaargang zomer 2004 Verenigingsnieuws 4 Meten met marktwaarde, kans of bedreiging 7 Inleiding ALM thema nummer 9 11 Terug naar de toekomst 11 Pensioenfonds: een zero-sum game of

Nadere informatie

CONCEPT. Verslag. over het. verenigingsjaar 2013. 8e verenigingsjaar Vereniging van Vermogensbeheerders en -Adviseurs

CONCEPT. Verslag. over het. verenigingsjaar 2013. 8e verenigingsjaar Vereniging van Vermogensbeheerders en -Adviseurs CONCEPT Verslag over het verenigingsjaar 2013 8e verenigingsjaar Vereniging van Vermogensbeheerders en -Adviseurs Inhoudsopgave De vereniging... 3 Achtergrondinformatie over de vereniging... 4 Formele

Nadere informatie

vba journaal 22e jaargang winter 2006 Waarom ABP in grondstoffen belegt 13 Redenen om niet in commodities te beleggen 18

vba journaal 22e jaargang winter 2006 Waarom ABP in grondstoffen belegt 13 Redenen om niet in commodities te beleggen 18 vba journaal 4nummer 22e jaargang winter 2006 Waarom ABP in grondstoffen belegt 13 Redenen om niet in commodities te beleggen 18 Indexleningen in de eurozone 24 Optieregelingen: waardevol of waardeloos?

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Gedreven, betrokken, onafhankelijk en deskundig. Vier kernwaarden die onze medewerkers én de bank zelf typeren. Ook in het turbulente 2009 hebben we weer onze eigen koers gevaren. We hebben

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Apothekers heeft het genoegen u het jaarverslag over het boekjaar 2004 aan te bieden. Dit verslag is overeenkomstig het

Nadere informatie

INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT www.im-vu.nl is verder kijken Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

vba journaal 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8

vba journaal 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8 vba journaal 2nummer 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8 Wat pensioenfondsen kunnen leren van een veertig jaar oude beleggingstheorie 18 8 Adjusted Liability

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd.

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd. Jaarverslag 2013 Toeslagverlening De pensioenen worden (ook na ingang) jaarlijks met 3% verhoogd. Echter, SPMS streeft naar welvaartsvastheidsbescherming. Dit houdt in dat geprobeerd wordt jaarlijks een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Heinz

Stichting Pensioenfonds Heinz Stichting Pensioenfonds Heinz Stichting Pensioenfonds Heinz Postbus 217, 3700 AH Zeist Telefoon: 030-697 3700 E-mail: pf-heinz@azl.eu Internetsite: www.mijnheinzpensioen.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Inhoud Personalia 4 Aandeelhoudersinformatie 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 14 Verslag van de Raad van Bestuur 20 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde winst en

Nadere informatie