Certificaat vernieuwing. Oasen N.V. Rapport voor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificaat vernieuwing. Oasen N.V. Rapport voor:"

Transcriptie

1 Certificaat vernieuwing Rapport voor: Oasen N.V. LRQA referentie: RQA / 0028 Assessment datum: 19, 20, 21, 22 en 23 mei 2014 Assessment locatie: Gouda Assessment criteria: ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Assessment team: Henk van der Wekken Marc Broeders Jaap van Nieuwkoop Ton Schoenmakers LRQA kantoor: Rotterdam

2 Inhoud 1. Management samenvatting Assessment samenvatting Constateringentabel open constateringen ISO 9001: Constateringentabel gesloten constateringen ISO 9001: Constateringentabel open constateringen ISO 14001:2004/ OHSAS 18001: Gesloten constateringentabel - ISO 14001:2004 / OHSAS Audit Programma/Plan Volgend bezoek details Assessment plan Certificaat gegevens Certificaat gegevens Certificaat gegevens Toelichting LRQA rapportage...56 Bijlagen Certificaten (concepten) Dit rapport is besproken met en geaccepteerd door: Name: Functie: Dhr. W. van der Meer Algemeen directeur Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 2 van 57

3 1. Management samenvatting Beoordelingsresultaat: Op 19, 20, 21, 22 en 23 mei 2014 is het geïntegreerde managementsysteem van Oasen N.V. te Gouda beoordeeld in het kader van de hercertificering tegen de ISO9001:2008, de ISO14001:2004 en de OHSAS18001:2007 standaarden. De SCCM interpretatiedocumenten van de ISO14001:2004 en de OHSAS180001:2007 (laatste versies) maakten integraal deel uit van de beoordeling. Binnen de kaders van de gehouden steekproeven zijn enkele afwijkingen ten opzichte van genoemde standaarden vastgesteld. Deze hebben geleid tot 1 minor non conformity report. Daarnaast konden niet alle openstaande minor non conformities worden gesloten. Zie hiervoor de constateringentabel. Uit de overlegde oorzaakanalyses, maatregelen en planning eveneens opgenomen in bijgevoegde constateringentabel is gebleken dat de geconstateerde tekortkomingen binnen de plantermijn zullen worden verholpen. Daarom kan de organisatie worden voorgedragen voor hercertificatie tegen de ISO9001:2008, de ISO14001:2004 en de OHSAS18001:2007. Tenslotte zijn er diverse punten van aandacht geformuleerd (zie hiertoe elders in deze rapportage). Continu verbeteren: Klanttevredenheid: Klanttevredenheid wordt gedegen in beeld gebracht. Ten opzicht van de benchmark zijn de scores stabiel en van niveau. Klachtenregistraties vinden gedegen plaats en er wordt afdoende op gereageerd. Klant en markt-processen zijn daarmee beheerst en leiden tot voldoende resultaat. Mate van behalen van de doelen: Organisatie heeft kwaliteits-, milieu- en arbodoelstellingen en kpi s geformuleerd (denk aan OLM (ondermaatse leveringsminuten), energie- en waterverbruik). Voorts heeft de organisatie diverse verbeterprojecten gedefinieerd (o.m. implementatie van projectmatig werken, kennisborging en ontsluiting, cultuur, onderhoud). Er worden aantoonbaar inspanningen verricht doelen te bereiken. De plan & controlcyclus waarin de directiebeoordeling is geïntegreerd - geeft hier inzicht in, als ook van de effectiviteit van het systeem. Gerealiseerde continue verbetering: De interne audits worden volgens planning uitgevoerd. Acties voortvloeiend uit de audits worden aantoonbaar opgevolgd. Oorzaakanalyse ter onderbouwing van corrigerende maatregelen is echter onvoldoende aantoonbaar (nieuwe minor non conformity). Een en ander is aantoonbaar in het overzicht Verbetermaatregelen. De audits leveren nuttige informatie op. Opmerkingen en afwijkingen die naar aanleiding van externe audits aan de orde komen worden serieus aangepakt (echter: zie nieuwe minor NC. Organisatie laat ambities zien ten aanzien van verbeteren. Voorbeelden: duurzaamheids/ MVO agenda, efficiencyverbeteringen, technologische ontwikkelingen (RO-techniek). Medewerkerstevredenheid heeft men in 2013 weten te verhogen naar cijfer 8,1 (in 2012 was dit 7,8). Procesbeheersing/ procesprestaties en productconformiteit: Goede beheersing van werkprocessen en goederenstromen. Productconformiteit kan worden afgemeten aan analyse van waterkwaliteit, het aantal klachten en kpi s als de OLM. Hierdoor zijn risico s (afbreuk, business,milieu, arbo) beheerst. Procesbeheersing en beheersing van milieuaspecten is aantoonbaar (o.m. uit procedures, instructies, training, keuring en onderhoud, verbetermaatregelen, registraties). Geen opzienbarende milieu-incidenten in Tijdens de rondgangen zijn binnen de reikwijdte van de steekproef geen tekortkomingen t.a.v. wettelijke eisen vastgesteld. Er vinden controlebezoeken plaats door het bevoegd gezag. Deze leiden zeer beperkt tot opmerkingen. In 2014 heeft er tot en met het eerste kwartaal één ongeval met verzuim plaats gevonden (val van trap ZHB met waterstofzuiger), vier ongevallen zonder verzuim en zijn er vier gevaarlijke situaties gerapporteerd. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 3 van 57

4 Aandachtsgebieden voor het senior management: Oplossen geformuleerde non conformities: - Milieuaspectenregistratie, inclusief significantietoetsing - Beoordeling van de naleving van wettelijke en andere eisen - Oorzaakanalyse ter onderbouwing van corrigerende maatregelen. Zie voor het overige de diverse aandachtspunten zoals verwoord elders in deze rapportage. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 4 van 57

5 2. Assessment samenvatting Introductie: Op 19, 20, 21, 22 en 23 mei 2014 heeft een audit van het geïntegreerde managementsysteem van Oasen N.V. plaatsgevonden. Het doel van deze audit is te evalueren in hoeverre het systeem voldoet aan de eisen, zodat Oasen N.V. kan worden voorgedragen voor hercertificering. Algemene auditinformatie: Organisatie: Oasen N.V., hoofdkantoor te Gouda, magazijn te Ridderkerk, zuiveringsstations te Ridderkerk, Lexmond, Kamerik, Bergambacht, Nieuw-Lekkerland, Krimpen aan de Lek en Langerak. Distributiecentra te Zwijndrecht en Hazerswoude. Scope ISO9001:2008: De productie, distributie en verkoop van drinkwater binnen het verzorgingsgebied van Oasen N.V. Scope ISO14001:2004: De productie, distributie en verkoop van drinkwater binnen het verzorgingsgebied van Oasen N.V. OHSAS18001:2007: Nacecodes: De productie, distributie en verkoop van drinkwater binnen het verzorgingsgebied van Oasen N.V Utilities - high EMS Utilities, water extraction and distribution medium OHS Light eng. and small scale proc medium risk Passend voor zowel de organisatie als voor het auditteam. LRQA logo s: Geen afwijkend logogebruik geconstateerd. Mandagen: Volgens contract uitgevoerd (14 mandagen). Richtlijn/ standaarden: ISO9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS1800:2007 en de richtlijnen SCCM Milieu en Arbo (versies februari 2013). Programma: zie bijgevoegd programma. Bij de openingsmeeting zijn dhr. W. van der Meer, de heer H. Ardesch, mevr. G. van der Zijl, dhr. M. Brandts, dhr. F. Heuckelbach, dhr. M. Knopper, mevr. E. Koster en mevr. D. van Vlaardingen aanwezig geweest. De close-out meeting was druk bezocht en daar waren onder meer dhr. W. van der Meer, mevr. G. van Zijl, dhr. M. Brandts, dhr. M. Knopper en mevr. E. Koster aanwezig. Assessor: Henk van der Wekken/ Jaap van Nieuwkoop/ Ton Schoenmakers Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 5 van 57

6 Assessment van: Directie Auditee(s): Dhr. W. van der Meer (Walter, algemeen directeur) Dhr. H. Ardesch (Henk, adjunct directeur) Mevr. G. van Zijl (Grietje, manager finance en control) Dhr. M. Brandts (Maarten- Jasper, hoofd KWM, a.i.) Onderwerpen en informatiebronnen: Onderwerpen: beleid, doelstellingen, ontwikkelingen, kpi s, uitvoeringsprogramma s, middelen, communicatie, directiebeoordelingen, interne audits Informatiebronnen: Interview Beter dan mogelijk, IMJP Jaarplan 2013 en 2014 Bedrijfsbrede managementrapportage, maart 2014 RVC rapportage, Q Verbeterplan Oasen, mei 2014 Procedure Planning Control cyclus (P ) Oasen Duurzamer dan mogelijk, Milieubeleidsplan 2014 Compliance audit Oasen, verslag van bevindingen IL&T-audit, mei 2014 Evaluatie en conclusies: Op grond van hierboven genoemde onderwerpen en informatiebronnen is vastgesteld dat de aansturing van het geïntegreerde managementsysteem beheerst verloopt. Het geïntegreerde managementsysteem wordt goed onderhouden. Dit blijkt onder meer uit de directiebeoordeling die in een doorlopende cyclus geïntegreerd in de planning & controlcyclus plaatsvindt, de evaluatie van milieu- en arboaspecten en de interne audits. De directiebeoordeling (doorlopende cyclus) bevat alle te beoordelen elementen en er wordt op grond van de juiste input beoordeeld. De systematiek is daarmee volledig. De beoordelingen geven een voldoende beeld van de overwegingen ten aanzien van gestelde doelen en een goede doorkijk naar doelen voor de komende planperiode. Er zijn verbeterdoelstellingen (milieu, arbo, kwaliteit, waaronder terugdringen interne verliezen en energieverbruik) geformuleerd die voldoende aandacht krijgen en resultaten opleveren. Interne audits zijn uitgevoerd. Voldoende diepgang. Bevindingen worden aantoonbaar opgevolgd. De mate waarin wordt voldaan aan wettelijke en andere vereisten is weliswaar aantoonbaar vanuit diverse bronnen (onderhoudskalender, werkplekinspecties), de openstaande afwijking ten aanzien van de eigen beoordeling van de naleving van wettelijke en andere eisen (milieu en arbo) kon echter nog niet worden gesloten (aantoonbaarheid middels registraties, zie constateringentabellen zoals bijgevoegd). De evaluatie van klanttevredenheid verloopt conform vastgestelde werkwijze. De evaluatie is inhoudelijk voldoende effectief. Opleidingsbehoefte wordt geïdentificeerd, ook milieuaspecten-gerelateerd. Effectiviteit wordt beoordeeld in de jaarlijkse beoordelings/ functioneringsgesprekken. Conclusie is dat continue verbetering aantoonbaar is, processen t.a.v. de klanten goed worden gemanaged en wet- en regelgeving wordt nageleefd. Aandachtsgebieden: Geen Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 6 van 57

7 Assessment van: KWM Auditee(s): Dhr. M. Brandts (Maarten- Jasper, hoofd KWM, a.i.) Dhr. F. Heuckelbach (Fred, medewerker KWM, milieu) Mevr. E. Koster (Esther, medewerker KWM, Arbo) Dhr. M. Knopper (medewerker KWM, kwaliteit) Onderwerpen en informatiebronnen: Onderwerpen: kwaliteitsaspecten, milieuaspecten, interne audits, registers (milieuaspecten en wettelijke en andere eisen), bevoegd gezag, milieuprestaties, openstaande constateringen Informatiebronnen: Interview KAM-systeem (via LiveLink) Overzicht Openstaande Verbetermaatregelen (ytd, year to date) Structuurplan informatievoorziening Procedure Beheer KAM handboek (P ) Procedure inzake onderhoud (P ) Procedure KAM bewaakte documenten Milieuaspecten- en effectenregister ytd (nieuwe format) Register wet- en regelgeving (25 april 2014) Actielijst vergunningen Milieuboekhouding 2013 Auditrapportages, divers Auditplan 2014 Incidenten meldingsformulier (f ) Evaluatie en conclusies: Ten aanzien van de opvolging van openstaande afwijkingen: deze worden geregistreerd (overzicht Verbetermaatregelen) en opgevolgd. Zie ook onder aandachtsgebieden voor een samenvatting van de evaluatie van de openstaande afwijkingen die tijdens de vorige externe audits zijn vastgesteld. Op basis van de hierboven genoemde onderwerpen en informatiebronnen is vastgesteld dat processen die samenhangen met (bij)sturing en beoordeling van het geïntegreerde managementsysteem voldoende effectief verlopen. Twee hiermee samenhangende non conformities (identificatie van milieuaspecten en beoordeling van de naleving van wettelijke en andere vereisten) konden echter nog niet worden gesloten. Ten aanzien van continu verbeteren en dan met name de definitie van passende corrigerende maatregelen naar aanleiding van afwijkingen (vanuit met name audits), is vastgesteld dat de methodiek onvoldoende is gebaseerd op de analyse van de oorzaken van afwijkingen. Dit blijkt onder meer uit het overzicht Verbetermaatregelen waarin geen expliciete aandacht is gegeven aan oorzaakanalyse. Deze vaststelling heeft geleid tot de definitie van een afwijking. Zie tabel constateringen ISO9001: HCW01. Planning interne audits is compleet en up to date. Registraties milieu volledig en actueel. Bieden gedegen sturingsinformatie. Conclusie: kwaliteit- en milieu- en arbomanagementinstrumenten (meting en monitoring KPI s, registers van milieuaspecten en wettelijke en andere eisen, interne auditplanning en uitvoering) zijn in de afgelopen maanden sterk verbeterd. De instrumenten worden waarneembaar effectiever en worden steeds beheerster ingezet. Goede voortgang ten aanzien van eerder vastgestelde minor NC s Aandachtsgebieden Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 7 van 57

8 Nieuwe minor NC: oorzaakanalyse bij afwijkingen die bij audits worden vastgesteld is onvoldoende aantoonbaar, waardoor passende corrigerende maatregelen niet op basis van oorzaken kunnen worden geïdentificeerd. De volgende minor non conformities zijn niet gesloten: OLD01 (geen procedure inzake de identificatie van milieuaspecten, onvoldoende significantietoets): inmiddels is er een procedure gesteld, inclusief methode voor significantiebepaling. Deze moeten nog worden uitgevoerd en geverifieerd. Conclusie: goede voortgang, goed plan van aanpak voor vervolg, nog niet gesloten MCB04, beoordelen van de naleving van (milieu en arbo) wet- en regelgeving. Vindt plaats middels de onderhoudskalender en de actielijst vergunningen, maar de vereiste registratie is nog niet beschikbaar. Wel afgesloten zijn: MCB05 (overzicht Structuurplan bevat de kwaliteitsregistraties, maar is niet compleet, niet alle kwaliteitsregistraties zijn geïdentificeerd en in het Structuurplan vermeld). Plan van aanpak ter verbetering is aantoonbaar. Structuurplan is geactualiseerd en aantoonbaar up to date MCB01 (status onderhoud is niet voldoende aantoonbaar). Procedure P is aangepast. Plan van aanpak ter verbetering is aantoonbaar. Binnen de steekproeven zijn geen onvolkomenheden meer vastgesteld MCB02 (kalibratie multimeter is verlopen). Aanpassingen zijn aangebracht in de organisatie van kalibratie (slimmere frequentie).verificatie van de effectiviteit van de maatregel (interne audit) heeft niet plaatsgevonden MCB01, keuring arbeidsmiddelen (NEN3140). Geen onvolkomenheden vastgesteld gedurende deze audit. Organisatie rondom de keuringen is gedegen. Mensen zijn opgeleid MCB03, actueel houden van informatie over wettelijke eisen en met name de onvoldoende communicatie daarover: is nu afdoende geregeld. Zie voor details t.a.v. de verificatie de constateringentabellen zoals bijgevoegd. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 8 van 57

9 Assessment van: Informatiemanagement Auditee(s): Mevr. D. Liefhebber (Diana, teamleider informatiemanagement) Onderwerpen en informatiebronnen: Onderwerpen: procesbeheersing/ projectmatig werken, competentiemanagement, vaststellen eisen en behoeften (in ICT gerelateerde projecten), risico-analyse Informatiebronnen: Interview Procedure Informatiseren en automatiseren (o.m. de fase van vooronderzoek) Lijst Oasen ICT-projecten Business case HRM-systeem ( ) Project Enterprise project management) - projectdossier - stuurgroep EPM herdefinitie van scope (aug 2013) - evaluatie ( ) Project voortgang bewaking (.xls Rapportage voortgang ict-projecten) Risico-inventarisatie procesautomatisering 5 zuiveringsstations Resultaatprofiel 2014 Overleg (plenair en bila s, 4 wekelijks, notulen maart 2014 gezien) Evaluatie en conclusies: Op grond van genoemde informatiebronnen is vastgesteld dat de ICT-ontwikkelingsprojecten beheerst verlopen. Er is voldoende aandacht voor projectmatig werken, waarin vooronderzoek en risico-analyse bijdragen aan helder gedefinieerde uitgangspunten voor de projecten. Competentieprofielen van medewerkers zijn vastgesteld en er wordt aantoonbaar op gestuurd. Hiaten leiden tot het vaststellen van opleidingsbehoefte en tot opleidingsplanning. Er is sprake van oud zeer : projecten die zijn opgestart vóór implementatie van de huidige procedure. Bij deze projecten wordt bij onbevredigende voortgang de scope geherdefinieerd om alsnog beheersprofielen te kunnen vaststellen. Aandachtsgebieden Aandacht voor vastgestelde bevoegdheden (zijn de interne opdrachtgevers bevoegd voor wat betreft vast te stellen budgetten). Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 9 van 57

10 Assessment van: Productie, ZS De Hooge Boom Productie: ZS Lekkerkerk (S)PS Elzengors Onderwerpen en informatiebronnen: Auditee(s): Dhr. H. van Meel (Hans, Proces Operator) Dhr. S. Jagmohan (Shyam, Proces Operator) Dhr. P. van Velden (Patrick, Proces Operator) Dhr. J. Koster (Jaap, onderhoud) Dhr. H. Vos (Henk, onderhoud) Dhr. K. Zijderveld (Kees, teamleider productie Noord) Dhr. E. van der Weijde (Ernstjan, Proces Operator proefhal RO-opstelling) Dhr. K. van Iwaarden (Kees, Proces Operator) Dhr. W. de Bruin (Willem, teamleider Zuid) Onderwerpen: procesbeheersing, operationele beheersing van milieuaspecten, metingen en registraties, analyse, controle, onderhoud incl keuringen/ inspecties, storingen, management of change Informatiebronnen Interviews en rondgangen Onderzoeksdeelplan Fase 1 RO Kamerik (proof of principle) Onderhoudskalenders 2014 (beide locaties) Procedure uitvoeren reguliere onderhoudswerkzaamheden op productielocaties Aquaview Overschrijdingslijst Storingsrapportage april 2014/ logboek storingen Werkvergunningen (diverse gezien) Maandinspecties (mei 2014, beide locaties) Spoelwaterverliezen (registratie De Hooge Boom) Ingangscontrole zwavelzuur De Hooge Boom ( ) Certificering natronloogtanks (De Hooge Boom) RUD controle, april 2014 (De Hooge Boom) OPIR (Lekkerkerk) Incident vervuiling watervoerende pakketten Lekkerkerk Veiligheidsinformatiebladen (diverse gezien) Ontruimingsplattegronden MaRaps Overzicht DCP testen/ DCP proces (draaiboek calamiteiten proces) Stappenplan DPS Elzengors Aanwijzingentabel NEN3140 Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 10 van 57

11 Evaluatie en conclusies: Op grond van de hierboven genoemde informatiebronnen is vastgesteld dat de operationele beheersing voldoende is. Hetzelfde geldt voor de operationele beheersing van milieuaspecten. Kritische procesonderdelen zijn in beeld. Een programma ter beheersing (onderhoud en operatie) is in uitvoering. Kritische processen zijn daarmee aantoonbaar beheerst. Onderhoud verloopt beheerst en is up to date (minor NC ten aanzien van dit punt is gesloten). Registraties beheerst en up to date (o.m. onderhoud, lab, analyses). Corrigerende maatregelen aantoonbaar en effectief (bv n.a.v. overschrijdingen). Overschrijdingen snel in beeld. Goede opvolging. Aantoonbare melding indien noodzakelijk. Orde en netheid van hoog niveau (ook: beveiliging van hoog niveau). Kalibratieprogramma gedegen en effectief. Beheersing milieuaspecten van hoog niveau (faciliteiten, keuringen/ inspecties, onderhoud, registraties). Conclusie: productieprocessen verlopen beheerst. Procesparameters goed in beeld. Goede registraties. Onderhoud aantoonbaar in orde. Heldere KPI s, goede realisatie. Aandachtsgebieden: Management of change: tijdig aanvragen lozingsvergunning bij projecten (RO-proefopstelling De Hooge Boom). Storingsregistratie: niet volledig, geen heldere definitie van storing. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 11 van 57

12 Assessment van: Productie en onderhoud Auditee(s): Dhr. D. Hes (Dennis, hoofd) Dhr. K. Zijderveld (Kees, teamleider Noord) Dhr. B. Vonk (Bert, teamleider onderhoud) Onderwerpen en informatiebronnen: Onderwerpen: doelen, kpi s, metingen, registraties/ rapportages, procesbeheersing, analyse, controle, onderhoud, storingen, opleidingen/ training, ontwikkelingen t.a.v. onderhoudsplanning en bewaking Informatiebronnen Interview Organisatieschema Productie IMJP (met name de par over Productie) Jaarplan 2014 Resultaatprofielen (Hoofd, teamleider en div medewerkers) Bedrijfsbrede rapportage Q MaRap maart 2014 Leveringsplan 2014 (4 jaar) Teamleidersoverleg (agenda) Overlegstructuur Evaluatie en conclusies: KPI s en doelen zijn vastgesteld. Er worden registraties bijgehouden om vast te stellen in hoeverre doelstellingen worden gerealiseerd. Er wordt over voortgang gerapporteerd. Kritische procesonderdelen zijn in beeld. Een programma ter beheersing (keuze t.a.v. type onderhoud) is in uitvoering en verder in ontwikkeling. Kritische processen zijn daarmee aantoonbaar beheerst. Onderhoud en kalibraties beheerst en up to date. Gezonde verhouding preventief/ curatief. Registraties beheerst en up to date (o.a. onderhoud, lab, analyses, storingen). Corrigerende maatregelen aantoonbaar en effectief (bv n.a.v. overschrijdingen). Overschrijdingen snel in beeld. Goede opvolging. Aantoonbare melding indien noodzakelijk. Interactie met reststoffenunie (slib) verloopt goed. DS-gehalten aantoonbaar, acties bij te lage DS in orde. Training en opleidingsprogramma onder meer op basis van competenties is volledig en draagt bij aan procesbeheersing. Effectiviteit wordt goed beoordeeld (functionerings/ beoordelingsgesprekken vinden plaats). Conclusie: productieprocessen verlopen beheerst. Procesparameters goed in beeld. Goede registraties. Onderhoud aantoonbaar in orde. Heldere KPI s, goede realisatie. Goede verbetermaatregelen t.a.v. onderhoud. Aandachtsgebieden: Management of change: meer accuratesse ten aanzien van vergunningencheck (RO-project Kamerik). Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 12 van 57

13 Assessment van: Nieuwbouw Productie Auditee(s): Dhr. D. Hes (Dennis, hoofd) Dhr. T. Wessels (Tiemen, teamleider) Dhr. H. (Henk, teamleider a.i.) Dhr. B. Postma (Bert, projectleider) Dhr. K. Prijn (Ken, projectleider) Onderwerpen en informatiebronnen: Onderwerpen: projectmatig werken, dossiervorming, milieuaspecten, wettelijke vereisten, sturing, procuraties, communicatie/ overleg, programma duurzaamheid, overdrachtsprotocol, waterkwaliteitsoverleg Informatiebronnen: Interviews Procedure nieuwbouw projecten Plannen en rapportages (Maraps, Projectdossiers (o.m. CO2-ontharding) - Business case Onderzoeksrapport Verslag stuurgroep 24 maart HAZOP s - P&ID s - Bestek (feb 2014) - Modellen (bijvoorbeeld Belletjesvanger en Block & bleed) - Omgevingsvergunning Geleideformulieren - Overdrachtsformulier Evaluatie en conclusies: Op basis van genoemde onderwerpen en informatiebronnen is vastgesteld binnen de reikwijdte van de steekproef dat de processen ten aanzien van de planning en uitvoering van nieuwbouwprojecten beheerst verlopen. Veel aandacht voor projectmatig werken ( IDOVUN, GOTIK ) en voor faseoverdracht. De methodiek is recent geïmplementeerd en nog in ontwikkeling. Verschillende stappen worden in de loop van 2014 nog aangescherpt. De beoordeelde dossiers zijn volledig en accuraat, bevoegdheden zijn helder gedefinieerd en aantoonbaar, fasedocumenten zijn beschikbaar zoals bedoeld. Aandachtsgebieden: De procedure met gebruikmaking van de geleidelijst is jong en moet zich uitkristalliseren. Aandacht voor uitgangspunt afspraak is afspraak blijft daarmee van belang. Overdrachtsprotocol en nazorgfase zijn nog niet beoordeeld in deze audit. Opvolgpunt. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 13 van 57

14 Assessment van: Distributie aansluitleidingen (engineer en Inspectie) Onderwerpen en informatiebronnen: Auditee(s): Dhr. B. Bouwman (Bas, teamleider assetmanagement en afdeling aansluitingen A.I.) Dhr. R. van Klaveren (Rob, teamleider bedrijfsvoering en afdeling inspectie A.I.) Dhr. H. Kruijt (Hans, Inspecteur) Dhr. W. Perdok (Wim, engineer aansluitingen) Onderwerpen: doelen en kpi s, klantcontact, operationele beheersing, ontwerp, toezicht, controle dossiervorming, milieuaspecten, wettelijke vereisten, communicatie/ overleg, Informatiebronnen: Interviews Jaarplan Aansluitingen en Inspectie Doelen Inspecties NEN1006 en Waterwerkenbladen Verslag tactisch overleg Oasen-Van Vulpen ( ) Dashboard aannemer Van Vulpen (Feb en Maart 2014) Resultaatprofiel 2014 Engineer Aansluitingen en Inspecteur Maraps Aansluitingen en Inspectie (dec 2011) Evaluatie en conclusies: Op basis van genoemde onderwerpen en informatiebronnen is vastgesteld binnen de reikwijdte van de steekproef dat de processen ten aanzien van de planning en uitvoering van aansluitingen en inspecties beheerst verlopen. Veel aandacht voor invloed aan de voorkant om problemen in de output te voorkomen. Hierdoor levert de opleveringsinspectie nog wel eens discussie op met aannemers. Wordt niet negatief ervaren (voorkomen is beter dan genezen). Belangrijke prestatie-indicator is klanttevredenheid. Deze wordt beoordeeld en er wordt aantoonbaar op gestuurd. Vakmanschap door ervaring als ook door training is gebleken uit zowel de interviews als ook uit de achtergronddossiers. Aandachtsgebieden: Geen. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 14 van 57

15 Assessment van: Mens&Organisatie/ HR JZ Finance Onderwerpen en informatiebronnen: Auditee(s): Mevr. G. Jans (Grietina, Manager HR) Mevr. N. Keijman (Nurol, medewerker HR) Mevr. A. Vermaat (Aleida, hoofd JZ) Dhr. J. Schmaal (Jeroen, manager Klant & Markt) Dhr. A. van Willigen (Arjan, teamleider finance) Mevr E. van Baal-Moerland (controller) Dhr. R. de Bruin (Richard, debiteuren/ crediteuren) Onderwerpen: doelen en kpi s, ontwikkelingen, opleidingen en opleidingenevaluatie, nieuwe en tijdelijke medewerkers, beoordelingsgesprekken, werving en selectie, financiële risico s, juridische risico s Informatiebronnen: Interview Jaarplan Oasen Jaarplan HR en JZ Afdelings MaRaps JZ en HR (Q1, 2014) Afdelingsrapportage Finance Bedrijfsbrede managementrapportage en Kwartaalrapportage RvC Auditplan 2014 Acties n.a.v. interne (proef) audits (HR) Actielijst JZ Inventarisatie nieuwe KAM-documenten KAM-procedures en formulieren (P.920.xxx, W920.xxx, P.690.xxx) Bewaakte documenten HR Overzicht updaten KAM documenten VCA certificering (p-dossier) Register wettelijke vereisten inclusief compliancetoets 2011 (exclusief compliance 2014) Procedure JZ Procedure P&C cyclus Overzicht interne controle 2011 Crediteuren en debiteuren administratie KPI s finance ( financieel gezond ) Taken en acties (finance) Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 15 van 57

16 Evaluatie en conclusies: Op basis van genoemde onderwerpen en informatiebronnen is vastgesteld binnen de reikwijdte van de steekproef dat de processen ten aanzien van de planning en uitvoering van HR, JZ en finance beheerst verlopen. De administratieve functies van HR, JZ en finance (identificatie, registratie en archivering van personeelsinformatie, juridische informatie en financiële informatie) verlopen kundig en beheerst. Ook beleidsvormende processen (p-beleid, planning & control, kennisborging/ ontsluiting) en uitvoerende functies verlopen beheerst en kundig. De diverse administraties geven met elkaar een volledig inzicht in opleidingsbehoefte, wettelijke kaders, financiële prestaties, gevolgde opleidingen en trainingen. Bij HR is expliciete aandacht voor opleidingsevaluatie geïntegreerd in de functionerings/ beoordelingscyclus. HR: jaarlijkse plangesprekken (beoordelings- en functioneringsgesprekken) vinden plaats. Geven goed beeld van behoefte en huidige functioneren. In de resultaatprofielen is aandacht voor competenties en gewenste ontwikkelingen. Prima sturing, oa via jaarplan en MaRaps. Heldere KPI s, aantoonbare performance. Conclusie: trainingen en opleidingen en de diverse p-processen verlopen beheerst. Hetzelfde geldt voor JZ-processen op alle vier de gedefineerde aandachtsgebieden en finance-processen mbt financiële risico s. Registraties en dossiers in orde. Aandachtsgebieden: Geen Assessor: Jaap van Nieuwkoop Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 16 van 57

17 Assessment van: Distributie Bedrijfsvoering- Planning en Uitvoering Noord Distributiemagazijn (Ridderkerk) Onderwerpen en informatiebronnen: Auditee(s): K. Versloot (Groepsleider) D. Watrin (Planner) Rob den Uil (Groepsleider) Mw. B. Rietveld (admin. Medewerker) Distributie Bedrijfsvoering- Planning en Uitvoering Noord Controles brandkranen en openbare tappunten, openstaande acties 2013, achterstallig onderhoud tappunten, leidingvervuiling, ondermaatse levering minuten (OLM), storingsmelding en oplossen van storingen, leidingplan. Distributiemagazijn (Ridderkerk) Voorraad chemisch afval, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsbladen, traceren gebruikte materialen, materiaal uitgifte bonnen, voorraad beheer op basis van min-max voorraad, bestellingen artikelen, leveranciersklachten, oogspoelvloeistof, afvoer afval, materiaalverantwoording monteurs, inventarislijst, registratie gereedschap monteurs, retour materialen Evaluatie en conclusies: Distributie Bedrijfsvoering- Planning en Uitvoering Noord Tot de werkzaamheden behoren de controle van brandkranen (1 x per 2 jaar) en de controle van openbare tappunten (1 x per 2 maanden). De gegevens worden in de database Diagis ingevoerd waarin per locatie een overzicht staat van de reeds uitgevoerde controles, de nog uit te voeren controles en de nog uit te voeren reparaties. Er is een vervangingsplan voor leidingen opgesteld. Storingen worden doorgaans direct verholpen. Na een klantmelding wordt de reparatie uitgevoerd, wordt er een watermonster genomen en als de analyse goed uitkomt wordt de opdracht gereed gemeld. Distributiemagazijn (Ridderkerk) Chemisch afval en benzine worden opgeslagen in twee aparte containers. Het is een wens om de kwaliteit van gebruikte materialen te kunnen traceren. Dit is thans nog niet mogelijk (bijv. tracering van PVC buis met datum fabricage, herkomst etc.) De magazijn voorraden worden keurig beheerd op basis van min-max voorraden. Bij overschrijding wordt automatisch nieuw materiaal besteld. Leveranciersklachten komen incidenteel voor. Er is een materiaalverantwoording voor monteurs. Verder is er een inventarislijst van materialen in de auto. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 17 van 57

18 Aandachtsgebieden: Distributie Bedrijfsvoering- Planning en Uitvoering Noord Niet altijd wordt onderhoud correct gereed gemeld in Diagis (zie de brandkranen in Gouda uit 2013 die met rode cirkels op de kaart staan aangegeven). Van deze brandkranen Is de onderhoudshistorie niet in Diagis gezet. Het kan ook voorkomen dat er een zwarte cirkel op de kaart staat (zie bijv. zwarte brandkraan 2213 in Gouda welke op is gecontroleerd en het gecontroleerde probleem is op verholpen, maar de opdracht is niet gereed gemeld. In dat geval zou de cirkel groen zijn. Ook worden storingen niet altijd gereed gemeld in Diagis (zie storing d.d op het Hazelaarsplein in Gouda). Beide voorbeelden leiden tot vervuiling van de database Distributiemagazijn (Ridderkerk) Chemisch afval wordt op correcte wijze in containers bewaard (bijv. reagent A of chloorgranulaat). De zwarte containers zijn echter niet gestickerd waardoor het lastig is achter de inhoud te komen omdat deze met zwarte viltstift op de container geschreven. Om bij oogletsel door chemicaliën snel in te kunnen grijpen is gesproken over de mogelijkheid om een fles oogspoelvloeistof bij de ingang van het magazijn te plaatsen. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 18 van 57

19 Assessment van: ZS Rodenhuis (Bergambacht) ZS De Steeg (Langerak) Onderwerpen en informatiebronnen: Auditee(s): J. Huisman (Operator) T.Havelaar (onderhoudsmonteur) A. Langerak (operator) ZS Rodenhuis (Bergambacht) Winputinspecties, DAWACO toepassing, monstername, labresultaten, overschrijdingsmeldingen, ontharding, bedexpansie metingen van der reactoren, persoonlijke beschermingsmiddelen, onderhoud, weekcontroles, preventief onderhoud, keuring hijsmiddelen, noodstroomvoorziening, s nachts werken aan storingen. ZS De Steeg (Langerak) ph en geleidbaarheidsmetingen ten behoeve van processturing, controles, houdbaarheid ijkvloeistoffen, instructies uit te voeren controles, ingangscontroles chemicaliën, persoonlijke beschermingsmiddelen (gasmasker), veiligheidsbladen, controle rondes, inspecties hijsmiddelen, elektrisch gereedschap en elektrische roldeuren, onderhoud rein waterkelders, rapportage bouwkundige inspecties. Evaluatie en conclusies: ZS Rodenhuis (Bergambacht) Winputten worden volgens schema geïnspecteerd. Er is een regeneratielijst 2014 (bijv. regeneratiegegevens SH-P01). Overschrijdingen worden direct gemeld (bijv. troebelheidsmeting). Tweeekelijks vindt er een waterkwaliteitoverleg plaats. Er worden weekcontroles uitgevoerd. Voor s nachts werken (bijv. bij storingen) is een persoonlijk alarmsysteem ingevoerd. ZS De Steeg (Langerak) ph meters en geleidbaarheidsmeters worden volgens voorschrift gecontroleerd en indien nodig gejusteerd. Bij levering van chemicaliën vindt een ingangscontrole plaats door controlemetingen in het lab te doen. Bij de ingangscontrole zijn veiligheidbladen aanwezig. Controle rondes worden correct uitgevoerd. Inspecties worden allen tijdig verricht. Rein waterkelders worden volgens voorschrift onderhouden. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 19 van 57

20 Aandachtsgebieden ZS Rodenhuis (Bergambacht) De veiligheidsbladen bij de entzandwasser hangen niet in het zicht. Bij drukke werkzaamheden worden de weekcontroles (zie januari en februari 2014) weleens overgeslagen. Daar er bij weekcontroles wel eens afwijkingen worden geconstateerd, is het een risico om weekcontroles over te slaan. ph meters worden gecontroleerd met bufferoplossingen van ph 4 en ph 7. De te meten ph waarden liggen in de buurt van 8.2. De meetwaarden liggen dus buiten het controlegebied. Beter is de meetwaarden in het controle gebied te kiezen. Er is een persoonlijk alarmsysteem bij s nacht werken, maar dit systeem wordt niet gebruikt. ZS De Steeg (Langerak) De werkinstructies M.ZST.OP-210 (ph meting) en M.ZST.OP-211 (EGV meting) houden onvoldoende rekening met het effect van de temperatuur op de ph en op de geleidbaarheid. Het te snel nemen van watermonsters uit de buis kan leiden tot een te groot temperatuurverschil tussen monster en buis meting en derhalve tot een onjuiste geleidbaarheidscorrectie. Ook bij ZS De Steeg worden de ph meters buiten het meetgebied gecontroleerd. Het is niet duidelijk waarom er geen verkorte veiligheidsinstructies hangen bij bijv. de opslag NaOH 25%. Van de bouwkundige inspectie van rein waterkelder RR04 uitgevoerd in 2013 door Movares is geen inspectierapport aantoonbaar. Form: MSBSF43000/ Report: RQA / May-14 Pagina 20 van 57

Movares Nederland B.V. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra (RMI)

Movares Nederland B.V. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra (RMI) Surveillance bezoek Rapport voor: Movares Nederland B.V. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra (RMI) LRQA referentie: RQA 9632319/ 0111 Assessment datum: 10-10-2014 Assessment locatie: Utrecht Assessment

Nadere informatie

Surveillance bezoek. Schwartzmans BV. Rapport voor:

Surveillance bezoek. Schwartzmans BV. Rapport voor: Surveillance bezoek Rapport voor: Schwartzmans BV LRQA referentie: RQA 9932030/ 0029 Assessment datum: 27 maart 2014 Assessment locatie: Waalwijk Assessment criteria: ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Assessment

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 R. Govers Spaarnelanden nv Arbo jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Datum Mei 2014 Revisie Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor

Nadere informatie

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 Onderwerpen Verschillen VCA en OHSAS 18001? ISO/CD 45001.2 Aandachtsgebieden tijdens certificatieaudits Voordelen

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud Asset Register: door Paul Tulp, Beheerder Traminfrastructuur Bestuur

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

NTA 8620 en certificatie managementsystemen

NTA 8620 en certificatie managementsystemen NTA 8620 en certificatie managementsystemen 13 november 2014 Onderwerpen - Introductie SCCM - Ervaringen met ISO 14001 bij Odfjell - ISO 14001/OHSAS 18001 bij BRZO-bedrijven - Visie op relatie toezicht

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Focus bezoek. Schwartzmans B.V. Rapport voor:

Focus bezoek. Schwartzmans B.V. Rapport voor: Focus bezoek Rapport voor: Schwartzmans B.V. LRQA referentie: RQA 9932030/ 0031 Assessment datum: 23-1-2015 Assessment locatie: 5145 PD WAALWIJK Assessment criteria: ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Assessment

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V.

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V. Projectopdracht PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010 Status Concept Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 28-01- B. de Klerk A.W. Bontrup 28-01- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Werkzaamheden Onderzoek. Themabijeenkomst Stuurgroep Primair Proces 27 mei Willem Jan Knibbe

Werkzaamheden Onderzoek. Themabijeenkomst Stuurgroep Primair Proces 27 mei Willem Jan Knibbe Werkzaamheden Onderzoek Themabijeenkomst Stuurgroep Primair Proces 27 mei 2011 Willem Jan Knibbe Werksoorten 2 Werksoorten vergeleken met 2008 en 2009 17% 16% 29% 35% 26% 26% Vergeleken met 2008: - meer

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen Dick Hortensius NEN Milieu&maatschappij Herziening NTA 8620 1 Inhoud Aanleiding en aanpak herziening NTA Belangrijkste aandachtspunten Afstemming

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 3 4 5 6 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015 De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620 Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep NTA8620 Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M:

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening:

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Inhoudsopgave: 1 Introductie... 3 1.1 Doel CO 2 -prestatieladder...

Nadere informatie

Topwind Asset Management

Topwind Asset Management Same Conditions, Better Performance De missie van Topwind Uw turbines moeten beschikbaar zijn en optimaal presteren op het moment dat het waait. Specialisten in Asset en Project. Maximaal Rendement Topwind

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2014 & Arbo Jaarplanning 2015

Arbo Jaarverslag 2014 & Arbo Jaarplanning 2015 Arbo Jaarverslag 2014 & Arbo Jaarplanning 2015 Datum April 2015 Revisie -- Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en Productie Ronald Govers, KAM-coördinator Opmaak en vormgeving Ilse de

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie VTTI. 2. Implementatie NTA 8620 voor NL. 3. KPI s. 4. Conclusies

Agenda. 1. Introductie VTTI. 2. Implementatie NTA 8620 voor NL. 3. KPI s. 4. Conclusies Agenda 1. Introductie VTTI 2. Implementatie NTA 8620 voor NL 3. KPI s 4. Conclusies Wettelijke en overige eisen Wettelijke eisen (besluiten Bevoegd Bezag): Wet milieubeheer Waterwet Telecom,. Aanwijsbesluit

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam, op 7 juli 2015

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam, op 7 juli 2015 Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam, op 7 juli 2015 Utrecht 18 augustus 2015 Follow-up inspectierapport 1. Geïnspecteerd bedrijf

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Ontwikkelingen VCA en OHSAS

Ontwikkelingen VCA en OHSAS Ontwikkelingen VCA en OHSAS Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 M.b.t. VCA Zicht op nieuwe norm? Welke partijen zijn erbij betrokken? Huidige status? Betrokken partijen SSVV CCvD-VCA VOC RvA Historisch

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Referentiecase. Teijin Aramid QHSE in SharePoint

Referentiecase. Teijin Aramid QHSE in SharePoint Referentiecase Teijin Aramid QHSE in SharePoint Met de QHSE database in SharePoint beschikken wij over één digitale omgeving waarin wij incidenten en meldingen kunnen verwerken. Het terugvinden van incidenten

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie