Heijmans N.V. Jaarverslag Vernieuwend ondernemer in Bouw, Infrastructuur en Vastgoedontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heijmans N.V. Jaarverslag 2004. Vernieuwend ondernemer in Bouw, Infrastructuur en Vastgoedontwikkeling"

Transcriptie

1 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004 Vernieuwend ondernemer in Bouw, Infrastructuur en Vastgoedontwikkeling

2 Heijmans N.V. Profiel Wat wij zijn en wat we doen: Vastgoedontwikkeling, Bouw en Infrastructuur Heijmans is in Nederland één van de grotere, beursgenoteerde ondernemingen in vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur. Behalve in Nederland zijn we actief in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eind 2004 telden we circa medewerkers die samen een omzet realiseerden van 2,6 miljard. Kernwaarden Wie wij zijn en waar we voor staan: Vernieuwend Ondernemerschap Heijmans wil zijn leidende positie in de drie de activiteiten vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur versterken met vernieuwend ondernemerschap. We zijn eigentijds en vooruitstrevend, ambitieus, pro-actief en gericht op kansen. Betrokken Partner Heijmans ontwikkelt als dienstverlener oplossingen samen met de klant. We zijn groot genoeg voor elk uitdagend project, maar zijn ook lokale opdrachtgevers met kleinere projecten graag, snel en goed van dienst. Heijmans is een betrokken partner, die zich bovendien bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aangenaam Professioneel Heijmans combineert de charme, mensgerichtheid, collegialiteit en lange termijn oriëntatie van het oorspronkelijke familiebedrijf ( sinds 1923 ) met de professionaliteit, de resultaatgerichtheid, de discipline en het kostenbewustzijn van ( sinds 1993 ) een beursgenoteerde onderneming. Deze combinatie maakt ons aangenaam professioneel. Betrouwbaar & Transparant Heijmans is eerlijk en duidelijk in al zijn handelen en treedt al zijn stakeholders met een open houding tegemoet. Zo staan we bij beleggers bekend als transparant, toegankelijk en voorspelbaar. Ook opdrachtgevers waarderen dat: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Positionering Hoe wij ons onderscheiden en manifesteren: Vernieuwend voorop in full-service De combinatie van vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur is onze kracht. Daarin zijn we een grote, leidende onderneming waarin vakmanschap en conceptuele verbeeldingskracht samengaan. Heijmans staat voor vernieuwend ondernemerschap en heeft een heldere ambitie: hét voorbeeld in full service dienstverlening in bouw en vastgoed. We bieden onze klanten integrale oplossingen van idee en ontwerp tot en met onderhoud en beheer. Daarmee willen we ons onderscheiden als betrouwbare en servicegerichte partner.

3 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

4 Publicatiedatum: in digitale versie op 15 maart 2005, in druk op 8 april This annual report is also published in the English language. In case of textual contradictions between the Dutch and English version, the first shall prevail. 2 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

5 Inhoud Visie op Heijmans Profiel, kernwaarden, positionering en doelstellingen Tien jaar Heijmans in kengetallen Het aandeel Heijmans Personalia raad van bestuur en raad van commissarissen Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de raad van bestuur Kernpunten Marktsituatie in Financiële gang van zaken Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling Heijmans IBC Bouw Heijmans Infrastructuur Heijmans Productie Heijmans International IFRS Personeel en opleidingen Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg Risico s en risicobeheersing Vooruitzichten Jaarrekening Grondslagen van de financiële verslaggeving Balans Winst-en-verliesrekening Wijzigingen in het eigen vermogen Kasstroomoverzicht Toelichting Vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening met toelichting Management: beloning en participatie Aansprakelijkheidsverklaring Overige gegevens en informatie Accountantsverklaring Personalia Stichting Administratiekantoor Heijmans Onafhankelijkheidsverklaring Belangrijkste groepsmaatschappijen Corporate governance Begrippenlijst Trefwoordenregister Heijmans N.V. Jaarverslag

6 Visie op Heijmans In deze inleiding op het verslag over 2004 geven wij u onze visie op de trends in onze belangrijkste markten, onze strategie en de maatschappelijke positie van Heijmans. Ondanks moeilijke marktomstandigheden is Heijmans erin geslaagd de bedrijfsopbrengsten en netto winst op peil te houden en het dividendvoorstel te handhaven op 1,22 per gewoon aandeel. Heijmans heeft een stevig fundament voor verdere groei gelegd door verbetering van de financiële positie, versterking van marktposities in belangrijke markten en het nemen van maatregelen in moeilijke markten. Net als 2003 was 2004 voor Heijmans geen gemakkelijk jaar. Een aarzelende economische groei, moeilijke marktomstandigheden in en buiten Nederland en nieuwe onderzoeken naar ongeoorloofde vormen van samenwerking in de bouw hebben ons voor flinke uitdagingen geplaatst. De bedrijfsopbrengsten zijn desondanks uitgekomen op circa 2,6 miljard. Het resultaat vóór interest en belasting (EBIT) is in 2004 gestegen naar 115 miljoen ( 112 miljoen in 2003). De netto winst vóór bijzondere lasten in verband met boetes in het kader van de bouwzaak is uitgekomen op 75 miljoen en is daarmee gelijk aan het resultaat vóór boetelasten in Hiermee is de eerder afgegeven prognose van 66 miljoen overtroffen, hetgeen voornamelijk een gevolg is van wijziging in belastingwetgeving die leidde tot een éénmalig positief effect van per saldo circa 8 miljoen. Aan bijzondere lasten in verband met boetes is 30 miljoen opgenomen ( 15 miljoen in 2003) waarmee naar verwachting een financiële streep onder het verleden is gezet. De winst na bijzondere lasten van 45 miljoen leidt tot een winst per gewoon aandeel van circa 1,70 na goodwill amortisatie en cumulatief preferent dividend (2003: 2,37). Een degelijke prestatie die de veerkracht van onze organisatie illustreert. Voor de bepaling van het dividendvoorstel blijft de bijzondere last in het kader van de bouwzaak buiten beschouwing. Als teken van vertrouwen in de toekomst wordt zoals eerder aangekondigd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld het dividend te handhaven op 1,22 per gewoon aandeel. In het beleid is in 2004 een evenwicht gezocht tussen groeien waar mogelijk, snoeien waar nodig en verdere invulling van onze strategie naar full-service dienstverlening. Dankzij een sterke focus op cash is de financiële positie van de onderneming met een operationele cashflow van 219 miljoen ( 59 miljoen in 2003) verder verbeterd. De marktposities in belangrijke markten als de woningbouw zijn versterkt. In moeilijke markten als de infrastructuur werd een selectief inschrijfbeleid gevolgd, zijn kostenreducties gerealiseerd, of is, zoals in de leidingbouw, gekozen voor een andere marktfocus. Voorzichtigheid is betracht ten aanzien van het commercieel vastgoed door een toevoeging aan de voorziening voor leegstandsrisico's waarmee deze zijn gedekt tot ultimo De genomen maatregelen in onze Belgische organisaties hebben succes gehad, terwijl onze Engelse onderneming Leadbitter opnieuw groei in omzet en resultaat realiseerde. Er is intensief gewerkt aan de invoering van IFRS, verbetering van kennismanagement, proceskwaliteit en commerciële slagkracht van de organisatie. Verdere invulling is gegeven aan de uitwerking van de richtlijnen van de Corporate Governance Code. Eén van de aspecten is de rapportage over risicomanagement. Een uitvoerige analyse heeft plaatsgevonden waarvan de resultaten in dit jaarverslag zijn te vinden. Kortom: er is in 2004 veel gebeurd binnen Heijmans. Onze financiële armslag is vergroot waardoor er een stevig fundament voor verdere groei in de toekomst is gelegd. De markt in 2004 In de markt voor infrastructurele projecten leidden een terughoudend budgettair beleid, als gevolg van de matige economische ontwikkeling, en het aflopen van grote infrastructurele projecten tot een vermindering van het werkaanbod. Met name in de eerste helft van 2004 was dit duidelijk voelbaar. De combinatie van minder aanbod van nieuw werk en verscherping van de concurrentie leidde tot prijsdruk. Heijmans heeft zich bij aanbestedingen in de infrastructuur terughoudend opgesteld. De grote projecten droegen nog wel sterk bij aan het resultaat. Ook in België en Duitsland leidden budgettaire beperkingen bij de overheid tot prijsdruk in de markt voor infrastructurele projecten. In Nederland en België nam Heijmans aandeel in de koopwoningenmarkt toe, met name door haar conceptuele kwaliteiten. In de koopwoningenmarkt won Heijmans opnieuw marktaandeel door een verdere toename van het aantal verkochte woningen. Het aandeel van projecten die in prijsvragen verworven zijn op basis van conceptuele kwaliteiten, en niet ontwikkeld vanuit eigen grondposities, groeide. Verder is sprake van sterke groei van het aantal projecten dat wordt gerealiseerd op basis van door Heijmans in eigen huis ontwikkelde concepten. In België is de markt voor appartementen, waarin Heijmans actief is, nog steeds goed. De productie uit eigen ontwikkeling steeg in België sterk in In Engeland investeert de overheid veel in sociale woningbouw, een markt waarin Leadbitter in samenwerking met de bedrijfsonderdelen in Nederland een sterkere positie wil verwerven. 4 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

7 In de utiliteitsbouw in Nederland is de situatie in de kantorenmarkt nog steeds slecht. Heijmans heeft de focus in de utiliteitsbouw al enige tijd verlegd naar het ontwikkelen van concepten voor zorginstellingen en schoolgebouwen. Dat blijkt een goede keuze, want de productie in deze marktsegmenten groeit sterk. Heijmans is bij een groot aantal projecten betrokken, waaronder het Leerpark Dordrecht, één van de grootste projecten op dit gebied in Nederland. In de utiliteitsbouw focust Heijmans zich al enige tijd op conceptontwikkeling voor zorginstellingen en scholen. Structurele veranderingen, nieuwe strategie De huidige marktomstandigheden in de bouw zijn een combinatie van conjuncturele en meer structurele ontwikkelingen. De economische conjunctuur leidt tot een tijdelijke dip in de productie in de bouw. Voor 2005 en verder verwacht het EIB weer reële groei. Het verdwijnen van ongeoorloofd overleg in de bouw heeft geleid tot een structurele verandering in de sector. Tegelijkertijd vragen opdrachtgevers om meer efficiëntie, lagere faalkosten en verbetering van processen. De concurrentie in de markt neemt toe doordat meer projecten dan voorheen door middel van openbare aanbesteding op de markt komen. Daarbij vragen opdrachtgevers van bouwondernemingen in toenemende mate een totaalbenadering en dus het nemen van meer verantwoordelijkheden. Ontwerp en uitvoering en ook onderhoud, beheer en financiering. Bouwbedrijven worden daardoor steeds vaker getoetst op het vermogen in al deze elementen in te spelen op de behoefte bij opdrachtgevers. De toegenomen concurrentie zal ook de continuïteitsrisico s bij bouwbedrijven vergroten. Bezettingsrisico s zullen worden afgewenteld binnen de bouwkolom waardoor steeds meer uitvoerende activiteiten zullen worden uitbesteed. Deze tendens wordt versterkt door de opkomst van onderaannemers die gespecialiseerd zijn in de inzet van buitenlandse bouwplaatsmedewerkers. Het resultaat zal zijn dat steeds meer differentiatie en specialisatie in het bouwaanbod ontstaat. Grote bouwbedrijven zullen daarbij vooral kennisintensieve en strategische activiteiten 'in huis' houden en zich concentreren op procesmanagement. Kleinere bouwers zullen zich specialiseren in deelactiviteiten of, op basis van een sterk netwerk, in specifieke geografische markten. De toenemende concurrentie en groeiende verantwoordelijkheden van bouwers alsmede de voortgaande noodzaak tot kostenefficiency zullen leiden tot verdergaande concentratie in de bedrijfstak. Na een dip in de bouwproductie verwacht het EIB vanaf 2005 weer reële groei in een structureel veranderde sector, waarin de concurrentie toeneemt en opdrachtgevers van bouwondernemingen in toenemende mate vragen om een totaalbenadering. De nieuwe strategie van Heijmans is erop gericht opdrachtgevers meer diensten aan te bieden dan alleen uitvoering. Dat kan ontwerp en ontwikkeling zijn maar ook onderhoud en beheer. Maar het kan ook een totaalpakket zijn. Full-service dienstverlening dus. Heijmans wil behoren tot de kopgroep van kennisintensieve bouwondernemingen met kernvaardigheden die alleen door bedrijven met een bepaalde schaalgrootte in stand zijn te houden. Daarbij willen we ook eerder met de opdrachtgever aan tafel zitten, denken vanuit zijn behoeften en niet allereerst vanuit onze producten. Die integrale marktbenadering noodzaakt tot voorwaartse (ontwerp) en achterwaartse (exploitatie, service) integratie in de waardeketen. Heijmans integrale marktbenadering noodzaakt tot voorwaartse en achterwaartse integratie in de waardeketen. In infrastructuur investeren we in ontwerp, engineering en financiering. Tegelijkertijd versterken we onze positie in strategische grondstoffen zoals zand, grind en asfaltproductie in zowel Nederland als België. Deze nieuwe marktbenadering heeft succes, zo blijkt uit in 2004 verworven opdrachten voor omvangrijke projecten als de N242 bij Alkmaar en de Rijksweg 73 in Limburg. Ook in vastgoedontwikkeling is de marktbenadering gericht op verdere versterking van de conceptuele slagkracht in combinatie met handhaving van de sterke strategische grondposities. Dit mede vanuit de aantoonbare successen van de aanpak van Proper-Stok, dat projecten niet ontwikkelt vanuit eigen grondposities, maar op basis van prijsvragen in opdracht van gemeentes. Doel is in % van de projecten in vastgoedontwikkeling te realiseren op basis van competities en conceptuele slagkracht. Nu is dat nog 35%. Samen met de te verwachten groei van woningverkopen uit de grondbank is het doel circa woningen te verkopen in Heijmans wil in % van de projecten in vastgoedontwikkeling realiseren op basis van competities en conceptuele slagkracht. Heijmans onderscheidt zich door de combinatie van vastgoedontwikkeling en bouw, waardoor het mogelijk is de woonconsument in alle segmenten van de markt maatwerk te bieden. Het innovatieve concept Wenswonen is op deze combinatie gebaseerd. Het procesmanagement van de bouw en het ontwerp van dit maatwerkconcept kan alleen kostenefficiënt worden uitgevoerd door de combinatie van ontwikkeling en bouw onder één dak. Heijmans N.V. Jaarverslag

8 Visie op Heijmans Concepten voor scholen, zorginstellingen en woningbouwcorporaties bewijzen hun toegevoegde waarde in de utiliteitsmarkt. In de utiliteitsbouw ontwikkelen we nieuwe en concrete concepten voor scholen, zorginstellingen en woningbouwcorporaties. De slimme school is een multifunctionele accommodatie waar ook ruimte is voor maatschappelijke organisaties. De zorgpassage biedt op de campus van bestaande ziekenhuizen ruimte voor andere zorggerelateerde activiteiten. Voor woningbouwcorporaties worden concepten voor goedkope woningen en zorgappartementen ontwikkeld. Deze concepten bewijzen hun toegevoegde waarde in de markt, zo blijkt uit in 2004 verworven opdrachten voor ziekenhuizen in Den Haag, Apeldoorn en Deventer en stadsvernieuwing in Rotterdam. In de markt voor service en onderhoud is sprake van een gestaag groeiende tendens naar uitbesteding. Heijmans wil uitgroeien tot een aanbieder van het complete technische beheer van projecten in bouw en infrastructuur. Groei in dit marktsegment zal deels door autonome ontwikkeling en deels door acquisities moeten worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van installatietechnisch onderhoud. Innovatie Veel innovatie in de bouw speelt zich af binnen de individuele projecten. Juist doordat bouwers in toenemende mate ontwerpverantwoordelijkheid dragen, worden zij gestimuleerd tot alternatieve ontwerpoplossingen die de prijs/kwaliteit van het bouwwerk ten goede komen. Heijmans won in 2004 verschillende projecten op basis van nieuwe ontwerpoplossingen. Het ontwikkelen van nieuwe producten en concepten gaat verder. Diepgaand inzicht in de behoeften van onze klanten, toepassing van bestaande technologie en een toegesneden marketingstrategie leveren succesvolle nieuwe product/marktcombinaties op. Wenswonen is daarvan een voorbeeld. We zijn er trots op dat dit concept in de Innovatie-Monitor van Twynstra The Bridge is uitgeroepen tot een van de vier beste Nederlandse concepten voor product- en diensteninnovaties. Daarmee schaart het zich onder succesvolle producten en concepten als de Senseo Crema (van DE en Philips), ING Direct en de gratis dagbladen Spits (van De Telegraaf) en Metro. Een ander voorbeeld van innovatie binnen Heijmans is het procédé voor milieuvriendelijke verwerking van asbest. De overheid zou aan het proces van vernieuwing in de bouw een impuls kunnen geven door innovatieve oplossingen en concepten ook te belonen. Tot op heden is dat niet het geval. Heijmans heeft aan den lijve ondervonden dat bouwbedrijven die initiatieven tot innovatie nemen, het risico lopen de eigen vinding in een openbare aanbesteding te moeten delen met concurrenten. De Amerikaanse praktijk biedt hiervoor een oplossing in de vorm van de zogenaamde Unsolicited Proposal (UP). Dit is een ongevraagde bouwkundige oplossing in een vorm waardoor de creatieve aanbieder niet wordt uitgespeeld tegen de concurrentie. Het nieuwe Aanbestedings Reglement Werken (AWR) schept hiervoor naar onze mening de ruimte en we hebben de Regieraad voor de bouw en de minister van Economische Zaken gevraagd overheidsopdrachtgevers te stimuleren deze mogelijkheid te benutten. Een nog veel sterkere stimulans tot innovatie zal uitgaan van privaatgefinancierde overheidsprojecten zoals infrastructuur en overheidsgebouwen, maar ook zorginstellingen zoals ziekenhuizen. Nu de overheid hiertoe meer commitment toont en bijvoorbeeld in de zorg het proces van liberalisering versnelt, zullen marktpartijen hun investeringen in kennis en vernieuwing sterk opvoeren. Heijmans en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid In mei 2004 heeft Heijmans schoon schip gemaakt in de bouwzaak door de NMa in het kader van een clementieverzoek de bevindingen ter beschikking te stellen van een groot door Ernst & Young Integrity Services uitgevoerd intern onderzoek. Alle kantoormedewerkers van Heijmans zijn hierbij verzocht informatie te verstrekken over ongeoorloofde afspraken in alle segmenten van de bouw. Het besluit om dit onderzoek op deze uitgebreide wijze uit te voeren kwam bovenop reeds vanaf 2001 genomen maatregelen tot het instellen van een gedragscode en het afleggen van een integriteitverklaring bij alle door Heijmans uit te brengen offertes en inschrijvingen. Ook is besloten alle onderaannemers en leveranciers waarmee Heijmans zaken doet onderschrijving van een gedragscode te vragen. Dat integriteit in de bouw een bredere dimensie heeft dan alleen Nederland blijkt onder andere uit het tijdens het World Economic Forum gepresenteerde anti-corruptie charter. Heijmans is hiervan mede-ondertekenaar. KPMG Integrity is door de raad van bestuur belast met de 6 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

9 jaarlijkse audit op zowel aanwezigheid van dossierverklaringen bij uitgebrachte offertes als op inbedding van de gedragscode in de afzonderlijke divisies. Vertrouwenspersonen op concern- en divisieniveau zijn voor alle medewerkers consulteerbaar bij eventuele onduidelijkheden in de gedragscode of in geval zij geplaatst worden voor dilemma's. Een in 2003 in het leven geroepen gedragscodecommissie adviseert de raad van bestuur in zaken de code betreffende. Met het treffen van een bijzondere last van 30 miljoen, ten laste van 2004 in verband met van de NMa en de Europese Commissie te verwachten boetes, heeft Heijmans naar verwachting ook in financiële zin schoon schip gemaakt. Het is terecht dat er een einde is gemaakt aan het systeem van prijsafspraken in de bouw. Het blijft echter een grote teleurstelling dat, ondanks alle genomen maatregelen, het Openbaar Ministerie in september 2004 besloot tot strafrechtelijke vervolging van Heijmans Infrastructuur B.V. en een drietal medewerkers van Heijmans op grond van de verdenking leiding te hebben gegeven aan het maken van ongeoorloofde prijsafspraken waaraan de gehele bedrijfstak deelnam. Wij realiseren ons dat een nieuwe toekomst voor de Nederlandse bouw alleen mogelijk is nadat het verleden op een voor alle partijen bevredigende wijze is afgesloten. Naar ons inzicht is dit moment aangebroken. Zowel voor bouwers als voor opdrachtgevers bestaat een basis om op een zakelijke wijze tot vernieuwende samenwerkingsvormen te komen. Heijmans zal hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Bouwbedrijven moeten de nieuwe marktdynamiek gebruiken om te professionaliseren, meer focus te leggen op de relatie met opdrachtgevers en het risicomanagement te verbeteren. Daar is alle aanleiding toe, omdat de reputatie van alle bouwondernemingen, en dus ook die van Heijmans, een forse deuk heeft opgelopen de afgelopen jaren. Heijmans heeft de eigen reputatie in 2004 laten onderzoeken. Daaruit is gebleken dat de reputatie op zich goed is, maar er zijn ook punten voor verbetering vatbaar. Klanten verwachten meer transparantie en zien integriteit en bewustzijn van maatschappelijke verantwoordelijkheden als punten waar het beter zou moeten. Uit onderzoek is gebleken dat de reputatie van Heijmans op zich goed is, maar op punten als transparantie en integriteit verdere verbetering verlangt. Onze strategie naar full-service dienstverlening in de bouw en vastgoedontwikkeling is een platform voor cultuurverandering binnen de organisatie. Het draagvlak daarvoor is groot bij alle medewerkers. Zij vormen ons belangrijkste kapitaal en maken het verschil met onze concurrentie. In hun training en opleiding, die de nieuwe strategie meer dan voorheen vergt, investeert Heijmans dan ook zwaar. Daarnaast blijft de uitvoerende bouw een fysiek zwaar beroep dat leidt tot lichamelijke belasting. Goede training en begeleiding vermindert de kans op nadelige lichamelijke gevolgen. Veel werknemers in de uitvoerende bouw starten hun loopbaan op jonge leeftijd. Heijmans streeft ernaar hen niet gedurende té lange tijd zwaar te belasten en is van mening dat voor deze groepen vroegpensioenmogelijkheden moeten worden behouden. Heijmans investeert zwaar in training en opleiding van medewerkers, die het grootste kapitaal van de onderneming vormen. Een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid betreft onze rol als grote woningontwikkelaar. Heijmans opereert hierbij voortdurend op het raakvlak van publiek en privaat. Grond is voor ons geen speculatief instrument maar dient de voorziening in het tekort aan woningen en de continuïteit van de onderneming. Als ontwikkelaar en grondeigenaar zijn we ons ervan bewust dat onze producten een duurzame invloed hebben op de leefbaarheid van de ruimtelijke omgeving. Door intensieve samenwerking met gemeentelijke overheden vindt altijd afstemming plaats over de kwaliteit, omvang en woningdifferentiatie van onze projecten. Via de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars Neprom is Heijmans gesprekspartner voor zowel de rijks- als provinciale en gemeentelijke overheid bij de uitvoering van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Het voldoen aan de regels op het gebied van milieu is voor Heijmans het uitgangspunt. De volgende stap is daar in de relatie met opdrachtgevers eisen aan stellen. Daar waar op basis van eigen projectontwikkeling wordt gebouwd, stimuleert Heijmans het gebruik van duurzame materialen. Goed opdrachtgeverschap brengt dat met zich mee. Wij zijn van mening dat de branche als geheel de discussie zou moeten voeren om de ontwikkelingen op dit vlak te stimuleren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van best practices op dit terrein. De productie van asfalt en de winning van basismaterialen zijn in principe milieubelastend. Heijmans streeft ernaar deze belasting tot een minimum te beperken en investeert in onderzoek hiernaar. De wettelijke minimumnorm voor milieubelasting mag nimmer de ondergrens zijn voor onze activiteiten op dit gebied. Goed opdrachtgeverschap brengt ook het minimaliseren van milieubelasting en het stimuleren van gebruik van duurzame materialen met zich mee. Heijmans N.V. Jaarverslag

10 Visie op Heijmans Het corporate governance beleid van Heijmans onderschrijft haar open verstandhouding en goede communicatie met aandeelhouders. Corporate governance Een open verstandhouding en goede communicatie met aandeelhouders en afweging van de belangen van alle bij de onderneming betrokkenen zijn van meet af aan de basis geweest van de besluitvorming binnen onze organisatie. Heijmans is zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid die het zijn van een beursgenoteerde onderneming met zich meebrengt. Elders in dit jaarverslag is een verantwoording opgenomen van het corporate governance beleid van Heijmans. In de jaarvergadering zal dit opnieuw als afzonderlijk agendapunt worden opgenomen. Samenvattend komt onze reactie op de voorstellen van de Commissie Corporate Governance erop neer dat wij de uitgangspunten delen ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Transparante verantwoording en een open dialoog met aandeelhouders zijn voor ons een groot goed. We onderschrijven het belang van deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Certificaathouders hebben op basis van volmacht onder normale omstandigheden recht op stemrecht in de vergadering. Zo is op het gebied van de beloning van het topmanagement door aandeelhouders al in 2004 een nieuwe beloningsstructuur goedgekeurd die meer prestatiegericht en resultaatgevoeliger is. De juridische beschermingsmiddelen die Heijmans hanteert beschouwen wij nadrukkelijk niet om een ongevraagde overname tegen iedere prijs te blokkeren. Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Heijmans bestaat sinds 2004 geheel uit onafhankelijke leden. Alvorens een definitief standpunt in te nemen ten aanzien van juridische beschermingsmaatregelen wordt de visie van de Nederlandse wetgever afgewacht ten aanzien van de 13e EG-richtlijn. Aan het verschaffen van informatie aan aandeelhouders en andere partijen op de financiële markten hebben we altijd veel aandacht besteed. De uitvoerige rapportage over de effecten van de invoering van IFRS in het halfjaarbericht 2004 is daar slechts één voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn de aanwezigheid van Heijmans op de Dag van het Aandeel, de bezoeken die honderden particuliere beleggers ook in 2004 weer hebben gebracht aan projecten van Heijmans, waaronder de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en Haverleij in s-hertogenbosch, de bezoeken aan binnen- en buitenlandse institutionele beleggers en uiteraard de drukbezochte aandeelhoudersvergadering. In 2005 zal Heijmans naast de jaarvergadering een informatieve bijeenkomst organiseren voor aandeelhouders. Risicomanagement Heijmans voert al jaren een beleid van nauwgezette beoordeling en sturing van de risico s die de onderneming loopt. Ook in eerdere jaarverslagen is daarover uitvoerig gerapporteerd. In 2004 heeft Heijmans een strategische risicoanalyse uitgevoerd. Uitgangspunt bij deze analyse was niet de beoordeling van de risico s vanuit het bedrijfs- of bouwproces, maar vanuit het perspectief en de doelstellingen van de organisatie voor de komende jaren. Een uitvoerige beschrijving ervan is te lezen op pagina 62 van dit verslag. Naast de analyse zijn plannen ontwikkeld om het risicomanagement te verankeren in het beleid en zijn beheersmaatregelen geselecteerd die moeten leiden tot bewaking en borging van het beleid op dit terrein. De analyse en de plannen zijn met de auditcommissie en de raad van commissarissen besproken. Vooruitzichten Bij de presentatie van haar nieuwe strategie in maart 2004 gaf Heijmans aan welke richting de onderneming op wilde en wat de daarbij passende doelstellingen voor de middellange termijn zouden zijn. Voor de korte termijn gaf Heijmans aan weinig positiefs te zien voor de economie en de bouwmarkt. De focus lag daarom op de gezondheid van de onderneming in financiële zin. Enig herstel lijkt zich nu voor onze belangrijkste markten aan te dienen, hoewel dit nog niet tot hogere prijzen leidt. Voor de woningmarkt is het consumentenvertrouwen een belangrijke factor. Deze toont voor het eerst weer een opgaande tendens bij positief blijvende overige factoren als rentestand en werkgelegenheidscijfers. In infrastructuur ziet de overheid de noodzaak van investeringen en is het vertrouwen zodanig hersteld dat private betrokkenheid bij projecten bespreekbaar is. 8 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

11 Mede op basis van een gezonde orderportefuille verwacht Heijmans in 2005 een stijging van het nettoresultaat met ruim 10% ten opzichte van een IFRS resultaat over 2004 van 72 miljoen. Voor 2008 heeft Heijmans zich een netto winst ten doel gesteld van 3% over de bedrijfsopbrengsten. Het rendement op geïnvesteerd vermogen moet toenemen van 13% in 2004 naar 18% in Ten slotte Heijmans heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug. Onder vaak lastige marktomstandigheden is een degelijk resultaat neergezet. Daarnaast is op veel terreinen initiatief genomen tot vernieuwing, verandering en versnelling. Heijmans is opnieuw een beter bedrijf geworden. Deze ontwikkeling zal in 2005 volop doorgaan. Bestuurders geven de aanzet tot en sturing aan dit proces. De verandering zal zich uiteindelijk in de organisatie moeten voltrekken. Het is immers als in de muziek: niet de dirigent, maar het orkest maakt het geluid. Dat vergt opnieuw een flinke inspanning van onze medewerkers. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij dit proces tot een goed einde zullen brengen, zoals Heijmans altijd heeft kunnen bouwen op de inzet en betrokkenheid van de medewerkers. Guus Hoefsloot, Voorzitter raad van bestuur Heijmans N.V. Heijmans N.V. Jaarverslag

12 Wenswonen Wenswonen is een concept dat niet de doelmatigheid en efficiëntie van het bouwproces, maar de wens van de toekomstige huiseigenaren centraal stelt. Kandidaat-kopers kunnen met behulp van een interactief gebruiksvriendelijk computerprogramma (de Woonplanner ) hun eigen droomhuis samenstellen. De combinatie van keuzevrijheid en daaraan gekoppelde budgettaire consequenties maakt het een zeer innovatief concept. Klantgericht, flexibel, transparant, kortom een andere benadering van het bouwproces. Een proces waarin de klant centraal staat en dat alleen mogelijk is als ontwikkelaars en bouwers vanaf de eerste stap in het proces samenwerken. Een innovatie die voortkomt uit ervaring en vakmanschap in ontwikkelen en bouwen. 10 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

13 Innovatief vermogen Wenswonen laat woonconsumenten in één oogopslag zien wat mogelijk is en wat het kost. Dat biedt vrijheid en duidelijkheid. We kunnen dit waarmaken omdat Heijmans ontwerp en realisatie onder één dak heeft. Wenswonen doorbreekt de eenvormigheid in de woonomgeving en dat spreekt aan. Gonny Spooren, Manager Wenswonen Heijmans Heijmans N.V. Jaarverslag

14 Profiel, kernwaarden, positionering en doelstellingen Profiel Heijmans is in Nederland één van de grotere, beursgenoteerde ondernemingen in vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur. Behalve in Nederland is Heijmans ook actief in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eind 2004 telden we ongeveer medewerkers die samen een omzet realiseerden van circa 2,6 miljard en een netto winst van circa 75 miljoen, vóór bijzondere lasten. Figuur 1 Geografische spreiding activiteiten Figuur 2 Spreiding naar activiteiten Nederland 83% België 10% Duitsland 1% UK 6% Vastgoed 27% Bouw 38% Infrastructuur 31% Overig 4% Figuur 3 Organogram Heijmans Heijmans N.V. Heijmans Nederland Heijmans International Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling Heijmans België Heijmans IBC Bouw Heijmans Duitsland Heijmans Infrastructuur Heijmans UK Heijmans Productie In Nederland, België en Duitsland opereren de ondernemingen in principe onder de naam Heijmans met een toevoeging van de hoofdactiviteit. Enkele ondernemingen opereren onder een ander label. Het overzicht belangrijkste groepmaatschappijen op pagina 103 van dit jaarverslag verschaft hierover informatie. In Engeland opereert Heijmans onder de naam Leadbitter. Kernwaarden Heijmans staat voor: Vernieuwend Ondernemerschap Heijmans wil haar leidende positie in de activiteiten vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur versterken met vernieuwend ondernemerschap. We zijn eigentijds en vooruitstrevend, ambitieus, pro-actief en gericht op kansen. Betrokken Partner Heijmans ontwikkelt als dienstverlener oplossingen samen met de klant. We zijn groot genoeg voor elk uitdagend project, maar zijn ook lokale opdrachtgevers met kleinere projecten graag, snel en goed van dienst. Heijmans is een betrokken partner, die zich bovendien bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 12 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

15 Aangenaam Professioneel Heijmans combineert de charme, mensgerichtheid, collegialiteit en langetermijn-oriëntatie van het oorspronkelijke familiebedrijf ( sinds 1923 ) met de professionaliteit, de resultaatgerichtheid, de discipline en het kostenbewustzijn van sinds 1993 een beursgenoteerde onderneming. Deze combinatie maakt ons aangenaam professioneel. Betrouwbaar & Transparant Heijmans is eerlijk en duidelijk in haar handelen en treedt haar stakeholders met een open houding tegemoet. Zo staan we bij beleggers bekend als transparant, toegankelijk en voorspelbaar. Ook opdrachtgevers waarderen dat: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Positionering De kernbelofte van Heijmans is dan ook: Vernieuwend voorop in full-service De combinatie van vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur is onze kracht. Daarin zijn we een grote, leidende onderneming waarin vakmanschap en conceptuele verbeeldingskracht samengaan. Heijmans staat voor vernieuwend ondernemerschap en heeft een heldere ambitie: hét voorbeeld zijn in full-service dienstverlening in bouw en vastgoed. We bieden onze klanten integrale oplossingen van idee en ontwerp tot en met onderhoud en beheer. Daarmee willen we ons onderscheiden als betrouwbare en servicegerichte partner. Doelstellingen De strategie van Heijmans is vertaald naar concrete doelstellingen. Deze zijn erop gericht de continuïteit van de onderneming te waarborgen door middel van het vergroten van de waarde van het concern voor de aandeelhouders, het excelleren in de levering van producten en diensten aan de klanten en het bieden van een plezierige en uitdagende werkomgeving aan de werknemers. Heijmans wil met haar activiteiten een groter en evenwichtiger deel van de bouwwaardeketen bestrijken. Doelstelling is om in 2008 circa 35% van de bedrijfsopbrengsten te realiseren uit advies-, ontwerp- en ontwikkelingsactiviteiten (de voorkant van de waardeketen), circa 45% uit uitvoeringsactiviteiten (het midden van de waardeketen) en circa 20% uit onderhoud- en beheeractiviteiten (de achterzijde van de waardeketen). In 2008 zal circa 20% van de activiteiten van Heijmans gerealiseerd worden in landen buiten Nederland. Doelstelling voor de netto winst in relatie tot de bedrijfsopbrengsten is 3% in 2008 waarbij het rendement op geïnvesteerd vermogen 18% moet bedragen. Figuur 4 Waardeketen 2004 Service en onderhoud Ingenieursdiensten Vastgoedontwikkeling Bouw Infrastructuur EBIT-marge (%) Advies/ontwerp > (Risicodragende) ontwikkelling > Uitvoering > Onderhoud > Exploitatie/ beheer > Heijmans N.V. Jaarverslag

16 Tien jaar Heijmans in kengetallen Kengetallen Bedrijfsopbrengsten (in mln) Wijziging (in %) 0,4 7,8 5,6 46,3 25,8 15,3 19,9 22,4 6,7 29,0 EBIT (in mln) 85,4 97,4 134,0 112,2 68,8 51,4 44,5 34,9 26,0 21,3 Netto resultaat (in mln) 44,9 60,0 87,6 70,2 48,1 34,3 27,3 22,9 17,3 14,8 Wijziging (in %) 25,1 31,5 24,8 46,0 40,2 25,6 19,3 32,5 16,4 65,9 Medewerkers (gemiddeld) Orderportefeuille (in mln) Activa (in mln) Geïnvesteerd vermogen (in mln)* Eigen vermogen (in mln) Rentedragende langlopende schuld (in mln) EVA (in mln) Kasstroom (in mln) Operationeel Investeringen Financiering Mutatie liquide middelen Ratio s (in %) Rendement op geïnvesteerd vermogen 9,7 10,8 17,9 23,4 25,6 24,2 23,5 24,2 21,4 24,3 Gemiddelde vermogenskostenvoet 6,5 6,2 7,4 8,1 8,1 8,8 7,9 9,3 Winst op eigen vermogen 10,0 13,7 24,7 30,5 29,8 22,9 22,1 26,1 23,2 25,0 Winst op bedrijfsopbrengsten 1,7 2,3 3,6 3,1 3,1 2,8 2,5 2,5 2,3 2,2 Solvabiliteit op basis garantievermogen 28,8 29,9 32,8 30,9 28,1 31,0 39,1 30,2 30,8 33,1 * Het geïnvesteerde vermogen is berekend aan de hand van de bijgestelde definitie die in de begrippenlijst is opgenomen. 14 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

17 Bedrijfsopbrengsten (in mln) EBIT (in mln) Gemiddeld aantal medewerkers Orderportefeuille (in mln) 525 Eigen vermogen (in mln) Rendement op geïnvesteerd vermogen (in %) Winst op bedrijfsopbrengsten (in %) 30 4,0 25 3,5 20 3,0 2,5 15 2,0 10 1,5 1,0 5 0, Solvabiliteit op basis garantievermogen (in %) Heijmans N.V. Jaarverslag

18 Het aandeel Heijmans Per 31 december 2004 bestaat het aandelenkapitaal van Heijmans uit twee soorten aandelen: Cumulatief preferente aandelen (serie A en B) en gewone aandelen. Alle aandelen hebben een nominale waarde van 0,03. Ter Algemene Vergadering van Aandeelhouders kunnen in totaal stemmen worden uitgebracht. Cumulatief preferente aandelen Deze aandelen zijn niet in enige notering ter beurze opgenomen en zijn niet gecertificeerd. Gewone aandelen Certificaten van gewone aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam, AMX (midkap). De gemiddelde dagomzet in 2004 bedroeg tegen in Heijmans maakt als Euronext 150-bedrijf deel uit van het Next-Prime segment. Voor en in opdracht van Heijmans treden SNS Securities, Kempen en Van Lanschot Bankiers op als liquiditeitverschaffers in het aandeel Heijmans. Zij ontvangen voor deze activiteit een vaste vergoeding van de onderneming. Voorts hebben Rabo Securities en ABN AMRO zich bij Euronext aangemeld als liquiditeitverschaffer in het aandeel Heijmans. Voor de rapportage van de winst per gewoon aandeel wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen in het betreffende boekjaar. Voor 2004 was dit gelijk aan het aantal ultimo 2004 uitstaande gewone aandelen. Voor certificaathouders bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid tot decertificering. Hiervan is voor 420 certificaten gebruik gemaakt. Soort Aantal Stemrecht Datum herziening Dividend Uitgiftekoers Gewone aandelen Nvt Jaarlijks vast te stellen Nvt Cumulatief prefente A januari ,98% 8,17 Cumulatief prefente B ,426 1 januari ,81% 10,00 De actuele stand van het aantal uitgegeven aandelen, de koers en dagomzet van het aandeel Heijmans, de verwachtingen van analisten, persberichten en het jaarverslag zijn opvraagbaar via de rubriek investor relations op In 2004 vertoonden certificaten van aandelen Heijmans het volgende koers- en omzetverloop: Figuur 5 Koersverloop 2004 in relatie tot AMX index Heijmans AMX Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

19 Figuur 6 Verloop van het aantal genoteerde (certificaten van) aandelen en kengetallen per (certificaat van) aandeel Aantallen x Geplaatst 1 januari Emissie Stockdividend Uitgeoefende opties Geplaatst 31 december Geplaatst gemiddeld Nominale waarde (x 1.000) Beurswaarde* (x 1.000) Uitstaande opties Slotkoers 24,10 19,10 16,70 20,77 19,25 Hoogste koers 24,34 19,81 28,25 26,60 19,50 Laagste koers 17,64 13,20 14,51 18,05 14,35 Gemiddelde koers 20,28 16,67 21,38 22,33 16,93 Winst per aandeel 1,70 2,37 3,70 3,28 2,47 Dividend 1,22 1,22 1,48 1,31 1,00 Pay out ratio (in %) 71,8 51, ,9 40,5 Eigen vermogen per aandeel 15,42 14,90 14,05 11,52 7,05 * Beurswaarde op basis van hoogste koers in betreffende jaar. Participatie door management In 2003 is het management-participatieplan van Heijmans beëindigd. De beëindigingsregeling is opgenomen op pagina 95 van de jaarrekening bij dit jaarverslag. Management dat participeert in het kapitaal van de onderneming is onderworpen aan een interne code die is opgesteld op basis van het model van de VEUO (Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen) en die voldoet aan de Regeling melding en reglementering transacties Wet Toezicht Effectenverkeer De interne code voorziet erin dat alle leidinggevenden met verantwoordelijkheid voor een eenheid die ten minste 10% bijdraagt aan de bedrijfsopbrengsten van Heijmans, iedere transactie in (certificaten van) aandelen Heijmans melden bij AFM (Autoriteit Financiële Markten). Verder is het deze groep niet toegestaan te handelen in (certificaten van) aandelen Heijmans gedurende de zogenaamde gesloten perioden, zijnde acht weken vóór publicatie van de jaarcijfers, drie weken vóór publicatie van de halfjaarcijfers of trading updates en drie weken voorafgaand aan de uitgifte van een emissieprospectus. Aan deze code is verder onderworpen een groep van aangewezen werknemers van Heijmans die redelijkerwijs kennis kan dragen van koersgevoelige informatie. Voor hen geldt niet de meldplicht van transacties bij AFM. Overigens is Heijmans van mening dat ook buiten deze perioden zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met transacties in (certificaten van) aandelen, zodat elke schijn van handel met voorkennis wordt vermeden. Als compliance officer fungeert de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van commissarissen fungeert als compliance officer voor de voorzitter van de raad van bestuur. Middels een interne code, gebaseerd op het model van de VEUO, worden alle transacties van hogere leidinggevenden en dragers van koersgevoelige informatie gecontroleerd. Heijmans N.V. Jaarverslag

20 Het aandeel Heijmans Financiële agenda De volgende publicatiedata en overige relevante data zijn geagendeerd voor 2005 en 2006: 27 april 2005 Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten kantore van Heijmans NV uur 29 april 2005 Eerste ex-dividendnotering 6 mei 2005 Betaalbaarstelling dividend 7 juni 2005 Trading update 1 september 2005 Publicatie halfjaarcijfers vóór beurs 1 september 2005 Persconferentie halfjaarcijfers uur Analistenbijeenkomst uur Project Noord/Zuidlijn Amsterdam 7 december 2005 Trading update 2 maart 2006 Publicatie jaarcijfers vóór beurs 2 maart 2006 Persconferentie uur Analistenbijeenkomst uur Amsterdam, tevens webcast 26 april 2006 Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten kantore van Heijmans NV uur 28 april 2006 Eerste ex-dividendnotering 5 mei 2006 Betaalbaarstelling dividend 6 juni 2006 Trading update 31 augustus 2006 Publicatie halfjaarcijfers vóór beurs 31 augustus 2006 Persconferentie uur Analistenbijeenkomst uur 6 december 2006 Trading update De bijeenkomsten met analisten zijn via audio of videowebcast direct te volgen. Daarnaast informeert Heijmans (potentiële) aandeelhouders in en buiten Nederland via persoonlijke gesprekken (zogenaamde roadshows en one-on-one s). De geplande roadshows worden aangekondigd via rubriek investor relations. De daarbij gebruikte presentaties en documentatie zijn beschikbaar via de website van Heijmans. Beschermingsmaatregelen Heijmans bedient zich van een tweetal zogenaamde beschermingsinstrumenten, te weten: 1 certificering van aandelen, waarbij voor natuurlijke personen een mogelijkheid tot decertificering aanwezig is tot maximaal 1% van het uitstaande gewone aandelenkapitaal; 2 de mogelijkheid van plaatsing van preferente beschermingsaandelen bij een stichting met een onafhankelijk bestuur aan wie een call-optie op preferente aandelen is verleend door Heijmans. Heijmans biedt de nodige voorzieningen aan belanghebbenden om zich uit te kunnen laten over belangrijke wijzigingen in de strategie van de onderneming. Heijmans is van mening dat de belangrijkste groepen van belanghebbenden bij de continuïteit van de onderneming zich moeten kunnen uitlaten over belangrijke wijzigingen in de strategie van de onderneming. Voor werknemers voorziet de Wet op de Ondernemingsraden in mogelijkheden daartoe. De verschaffers van eigen vermogen aan de onderneming beschikken over het platform van de Algemene of Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders. Hiervoor zijn de nodige voorzieningen getroffen. Zo neemt Heijmans deel aan het Communicatiekanaal Aandeelhouders en verstrekt het Administratiekantoor Heijmans in vredestijd volmacht aan certificaathouders om ter vergadering stem uit te brengen. Heijmans wil zich ervan kunnen vergewissen dat acties van derden gericht op verkrijging van kapitaal en zeggenschap in de onderneming passen in de vigerende strategie van de onderneming. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar Visie op Heijmans (pagina 4) en het separate hoofdstuk Corporate Governance in dit jaarverslag (pagina 104). Dividend Het dividendbeleid van Heijmans is gericht op uitbetaling van circa 40% van de gerealiseerde netto jaarwinst, na aftrek van dividend op cumulatief preferente aandelen. Dit beleid zal gecontinueerd worden bij rapportage onder IFRS (International Financial Reporting Standards). De netto winst per aandeel bedroeg over ,70. Het voorstel is het dividend te handhaven op het niveau van 2003, te weten een dividend van 1,22 in contanten per gewoon aandeel van 0,03 nominaal. Aandelenspreiding Heijmans heeft een analyse gemaakt van het aandelenbezit ultimo Daartoe is een spreidingsoverzicht opgevraagd bij de grootste bankinstellingen in Nederland alsmede een analyse door Thomson Financial van het aandelenbezit onder institutionele beleggers. 18 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

Heijmans N.V. Jaarverslag 2004 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004 Publicatiedatum: in digitale versie op 15 maart 2005, in druk op 8 april 2005. This annual report is also published in the English language. In case of textual contradictions

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Heijmans verwacht winst na belastingen van circa 95 miljoen over 2007

Heijmans verwacht winst na belastingen van circa 95 miljoen over 2007 Persbericht Datum 16 mei 2007 Pagina s 1 van 5 Heijmans verwacht winst na belastingen van circa 95 miljoen over 2007 Winst na belastingen Heijmans groeit naar verwachting met 15% van 82,5 miljoen in 2006

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

JAARREKENING 2005 57 OVERIGE GEGEVENS 126. Statutaire bepalingen inzake winstbestemming 126 Accountantsverklaring 127 OVERIGE INFORMATIE 128

JAARREKENING 2005 57 OVERIGE GEGEVENS 126. Statutaire bepalingen inzake winstbestemming 126 Accountantsverklaring 127 OVERIGE INFORMATIE 128 JAARVERSLAG INHOUD Heijmans 1 VISIE OP HEIJMANS 2 PROFIEL, KERNWAARDEN, POSITIONERING EN DOELSTELLINGEN 8 TIEN JAAR HEIJMANS IN KENGETALLEN 10 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 12 PERSONALIA RAAD

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

René J. Takens/CEO 11 februari 2004

René J. Takens/CEO 11 februari 2004 1 René J. Takens/CEO 11 februari 2004 2 Introductie Accell Group is Europa s grootste fiets- en fitness fabrikant Ongeveer 800.000 fietsen en 60.000 fitness apparaten 2002: EUR 259,4 miljoen omzet (EUR

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Winst + 25%: 87,6 miljoen Omzet + 6%: 2.415 miljoen Winst per aandeel + 13%: 3,70 Orderportefeuille + 15%: 2.

Jaarverslag 2002. Winst + 25%: 87,6 miljoen Omzet + 6%: 2.415 miljoen Winst per aandeel + 13%: 3,70 Orderportefeuille + 15%: 2. Jaarverslag 2002 Winst + 25%: 87,6 miljoen Omzet + 6%: 2.415 miljoen Winst per aandeel + 13%: 3,70 Orderportefeuille + 15%: 2.317 miljoen Inhoud This annual report is also published in the English language

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Heijmans Avans Minor 2010-2011 Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code Monitoring Commissie Corporate Governance T.a.v. Prof. dr. J.A. van Manen Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code T 020-3010301

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

15 september Halfjaarcijfers 2005

15 september Halfjaarcijfers 2005 15 september 2005 Halfjaarcijfers 2005 Aanzienlijk hoger resultaat Omzet +14% Operationeel resultaat +39% Nederlandse divisies: Omzet +22% Resultaat +42 % Orderportefeuille +11% Prognose 2005 aanzienlijk

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar Jaarcijfers 2005 Hervatting dividend na uitstekend jaar 10 maart 2006 Opnieuw forse verbetering Nettoresultaat + 54%: 20 mln Operationeel resultaat Nederlandse divisies + 53%: 49 mln Marges infrastructuur

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2011. 24 augustus 2011 Raad van bestuur Heijmans N.V.

HALFJAARBERICHT 2011. 24 augustus 2011 Raad van bestuur Heijmans N.V. HALFJAARBERICHT 2011 24 augustus 2011 Raad van bestuur Heijmans N.V. Positief resultaat in onzekere markt Gerrit Witzel voorzitter raad van bestuur Heijmans N.V. 2 Project in beeld #Buurtsporen Utrecht

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Werken in en aan de praktijk

Werken in en aan de praktijk Werken in en aan de praktijk Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen. Daarnaast

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

Corporate Governance Corporate governance structuur

Corporate Governance Corporate governance structuur Corporate Governance DPA Group N.V. ( DPA ) is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam en een two-tier bestuursstructuur. DPA is sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De corporate

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie