Heijmans N.V. Jaarverslag Vernieuwend ondernemer in Bouw, Infrastructuur en Vastgoedontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heijmans N.V. Jaarverslag 2004. Vernieuwend ondernemer in Bouw, Infrastructuur en Vastgoedontwikkeling"

Transcriptie

1 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004 Vernieuwend ondernemer in Bouw, Infrastructuur en Vastgoedontwikkeling

2 Heijmans N.V. Profiel Wat wij zijn en wat we doen: Vastgoedontwikkeling, Bouw en Infrastructuur Heijmans is in Nederland één van de grotere, beursgenoteerde ondernemingen in vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur. Behalve in Nederland zijn we actief in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eind 2004 telden we circa medewerkers die samen een omzet realiseerden van 2,6 miljard. Kernwaarden Wie wij zijn en waar we voor staan: Vernieuwend Ondernemerschap Heijmans wil zijn leidende positie in de drie de activiteiten vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur versterken met vernieuwend ondernemerschap. We zijn eigentijds en vooruitstrevend, ambitieus, pro-actief en gericht op kansen. Betrokken Partner Heijmans ontwikkelt als dienstverlener oplossingen samen met de klant. We zijn groot genoeg voor elk uitdagend project, maar zijn ook lokale opdrachtgevers met kleinere projecten graag, snel en goed van dienst. Heijmans is een betrokken partner, die zich bovendien bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aangenaam Professioneel Heijmans combineert de charme, mensgerichtheid, collegialiteit en lange termijn oriëntatie van het oorspronkelijke familiebedrijf ( sinds 1923 ) met de professionaliteit, de resultaatgerichtheid, de discipline en het kostenbewustzijn van ( sinds 1993 ) een beursgenoteerde onderneming. Deze combinatie maakt ons aangenaam professioneel. Betrouwbaar & Transparant Heijmans is eerlijk en duidelijk in al zijn handelen en treedt al zijn stakeholders met een open houding tegemoet. Zo staan we bij beleggers bekend als transparant, toegankelijk en voorspelbaar. Ook opdrachtgevers waarderen dat: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Positionering Hoe wij ons onderscheiden en manifesteren: Vernieuwend voorop in full-service De combinatie van vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur is onze kracht. Daarin zijn we een grote, leidende onderneming waarin vakmanschap en conceptuele verbeeldingskracht samengaan. Heijmans staat voor vernieuwend ondernemerschap en heeft een heldere ambitie: hét voorbeeld in full service dienstverlening in bouw en vastgoed. We bieden onze klanten integrale oplossingen van idee en ontwerp tot en met onderhoud en beheer. Daarmee willen we ons onderscheiden als betrouwbare en servicegerichte partner.

3 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

4 Publicatiedatum: in digitale versie op 15 maart 2005, in druk op 8 april This annual report is also published in the English language. In case of textual contradictions between the Dutch and English version, the first shall prevail. 2 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

5 Inhoud Visie op Heijmans Profiel, kernwaarden, positionering en doelstellingen Tien jaar Heijmans in kengetallen Het aandeel Heijmans Personalia raad van bestuur en raad van commissarissen Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de raad van bestuur Kernpunten Marktsituatie in Financiële gang van zaken Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling Heijmans IBC Bouw Heijmans Infrastructuur Heijmans Productie Heijmans International IFRS Personeel en opleidingen Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg Risico s en risicobeheersing Vooruitzichten Jaarrekening Grondslagen van de financiële verslaggeving Balans Winst-en-verliesrekening Wijzigingen in het eigen vermogen Kasstroomoverzicht Toelichting Vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening met toelichting Management: beloning en participatie Aansprakelijkheidsverklaring Overige gegevens en informatie Accountantsverklaring Personalia Stichting Administratiekantoor Heijmans Onafhankelijkheidsverklaring Belangrijkste groepsmaatschappijen Corporate governance Begrippenlijst Trefwoordenregister Heijmans N.V. Jaarverslag

6 Visie op Heijmans In deze inleiding op het verslag over 2004 geven wij u onze visie op de trends in onze belangrijkste markten, onze strategie en de maatschappelijke positie van Heijmans. Ondanks moeilijke marktomstandigheden is Heijmans erin geslaagd de bedrijfsopbrengsten en netto winst op peil te houden en het dividendvoorstel te handhaven op 1,22 per gewoon aandeel. Heijmans heeft een stevig fundament voor verdere groei gelegd door verbetering van de financiële positie, versterking van marktposities in belangrijke markten en het nemen van maatregelen in moeilijke markten. Net als 2003 was 2004 voor Heijmans geen gemakkelijk jaar. Een aarzelende economische groei, moeilijke marktomstandigheden in en buiten Nederland en nieuwe onderzoeken naar ongeoorloofde vormen van samenwerking in de bouw hebben ons voor flinke uitdagingen geplaatst. De bedrijfsopbrengsten zijn desondanks uitgekomen op circa 2,6 miljard. Het resultaat vóór interest en belasting (EBIT) is in 2004 gestegen naar 115 miljoen ( 112 miljoen in 2003). De netto winst vóór bijzondere lasten in verband met boetes in het kader van de bouwzaak is uitgekomen op 75 miljoen en is daarmee gelijk aan het resultaat vóór boetelasten in Hiermee is de eerder afgegeven prognose van 66 miljoen overtroffen, hetgeen voornamelijk een gevolg is van wijziging in belastingwetgeving die leidde tot een éénmalig positief effect van per saldo circa 8 miljoen. Aan bijzondere lasten in verband met boetes is 30 miljoen opgenomen ( 15 miljoen in 2003) waarmee naar verwachting een financiële streep onder het verleden is gezet. De winst na bijzondere lasten van 45 miljoen leidt tot een winst per gewoon aandeel van circa 1,70 na goodwill amortisatie en cumulatief preferent dividend (2003: 2,37). Een degelijke prestatie die de veerkracht van onze organisatie illustreert. Voor de bepaling van het dividendvoorstel blijft de bijzondere last in het kader van de bouwzaak buiten beschouwing. Als teken van vertrouwen in de toekomst wordt zoals eerder aangekondigd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld het dividend te handhaven op 1,22 per gewoon aandeel. In het beleid is in 2004 een evenwicht gezocht tussen groeien waar mogelijk, snoeien waar nodig en verdere invulling van onze strategie naar full-service dienstverlening. Dankzij een sterke focus op cash is de financiële positie van de onderneming met een operationele cashflow van 219 miljoen ( 59 miljoen in 2003) verder verbeterd. De marktposities in belangrijke markten als de woningbouw zijn versterkt. In moeilijke markten als de infrastructuur werd een selectief inschrijfbeleid gevolgd, zijn kostenreducties gerealiseerd, of is, zoals in de leidingbouw, gekozen voor een andere marktfocus. Voorzichtigheid is betracht ten aanzien van het commercieel vastgoed door een toevoeging aan de voorziening voor leegstandsrisico's waarmee deze zijn gedekt tot ultimo De genomen maatregelen in onze Belgische organisaties hebben succes gehad, terwijl onze Engelse onderneming Leadbitter opnieuw groei in omzet en resultaat realiseerde. Er is intensief gewerkt aan de invoering van IFRS, verbetering van kennismanagement, proceskwaliteit en commerciële slagkracht van de organisatie. Verdere invulling is gegeven aan de uitwerking van de richtlijnen van de Corporate Governance Code. Eén van de aspecten is de rapportage over risicomanagement. Een uitvoerige analyse heeft plaatsgevonden waarvan de resultaten in dit jaarverslag zijn te vinden. Kortom: er is in 2004 veel gebeurd binnen Heijmans. Onze financiële armslag is vergroot waardoor er een stevig fundament voor verdere groei in de toekomst is gelegd. De markt in 2004 In de markt voor infrastructurele projecten leidden een terughoudend budgettair beleid, als gevolg van de matige economische ontwikkeling, en het aflopen van grote infrastructurele projecten tot een vermindering van het werkaanbod. Met name in de eerste helft van 2004 was dit duidelijk voelbaar. De combinatie van minder aanbod van nieuw werk en verscherping van de concurrentie leidde tot prijsdruk. Heijmans heeft zich bij aanbestedingen in de infrastructuur terughoudend opgesteld. De grote projecten droegen nog wel sterk bij aan het resultaat. Ook in België en Duitsland leidden budgettaire beperkingen bij de overheid tot prijsdruk in de markt voor infrastructurele projecten. In Nederland en België nam Heijmans aandeel in de koopwoningenmarkt toe, met name door haar conceptuele kwaliteiten. In de koopwoningenmarkt won Heijmans opnieuw marktaandeel door een verdere toename van het aantal verkochte woningen. Het aandeel van projecten die in prijsvragen verworven zijn op basis van conceptuele kwaliteiten, en niet ontwikkeld vanuit eigen grondposities, groeide. Verder is sprake van sterke groei van het aantal projecten dat wordt gerealiseerd op basis van door Heijmans in eigen huis ontwikkelde concepten. In België is de markt voor appartementen, waarin Heijmans actief is, nog steeds goed. De productie uit eigen ontwikkeling steeg in België sterk in In Engeland investeert de overheid veel in sociale woningbouw, een markt waarin Leadbitter in samenwerking met de bedrijfsonderdelen in Nederland een sterkere positie wil verwerven. 4 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

7 In de utiliteitsbouw in Nederland is de situatie in de kantorenmarkt nog steeds slecht. Heijmans heeft de focus in de utiliteitsbouw al enige tijd verlegd naar het ontwikkelen van concepten voor zorginstellingen en schoolgebouwen. Dat blijkt een goede keuze, want de productie in deze marktsegmenten groeit sterk. Heijmans is bij een groot aantal projecten betrokken, waaronder het Leerpark Dordrecht, één van de grootste projecten op dit gebied in Nederland. In de utiliteitsbouw focust Heijmans zich al enige tijd op conceptontwikkeling voor zorginstellingen en scholen. Structurele veranderingen, nieuwe strategie De huidige marktomstandigheden in de bouw zijn een combinatie van conjuncturele en meer structurele ontwikkelingen. De economische conjunctuur leidt tot een tijdelijke dip in de productie in de bouw. Voor 2005 en verder verwacht het EIB weer reële groei. Het verdwijnen van ongeoorloofd overleg in de bouw heeft geleid tot een structurele verandering in de sector. Tegelijkertijd vragen opdrachtgevers om meer efficiëntie, lagere faalkosten en verbetering van processen. De concurrentie in de markt neemt toe doordat meer projecten dan voorheen door middel van openbare aanbesteding op de markt komen. Daarbij vragen opdrachtgevers van bouwondernemingen in toenemende mate een totaalbenadering en dus het nemen van meer verantwoordelijkheden. Ontwerp en uitvoering en ook onderhoud, beheer en financiering. Bouwbedrijven worden daardoor steeds vaker getoetst op het vermogen in al deze elementen in te spelen op de behoefte bij opdrachtgevers. De toegenomen concurrentie zal ook de continuïteitsrisico s bij bouwbedrijven vergroten. Bezettingsrisico s zullen worden afgewenteld binnen de bouwkolom waardoor steeds meer uitvoerende activiteiten zullen worden uitbesteed. Deze tendens wordt versterkt door de opkomst van onderaannemers die gespecialiseerd zijn in de inzet van buitenlandse bouwplaatsmedewerkers. Het resultaat zal zijn dat steeds meer differentiatie en specialisatie in het bouwaanbod ontstaat. Grote bouwbedrijven zullen daarbij vooral kennisintensieve en strategische activiteiten 'in huis' houden en zich concentreren op procesmanagement. Kleinere bouwers zullen zich specialiseren in deelactiviteiten of, op basis van een sterk netwerk, in specifieke geografische markten. De toenemende concurrentie en groeiende verantwoordelijkheden van bouwers alsmede de voortgaande noodzaak tot kostenefficiency zullen leiden tot verdergaande concentratie in de bedrijfstak. Na een dip in de bouwproductie verwacht het EIB vanaf 2005 weer reële groei in een structureel veranderde sector, waarin de concurrentie toeneemt en opdrachtgevers van bouwondernemingen in toenemende mate vragen om een totaalbenadering. De nieuwe strategie van Heijmans is erop gericht opdrachtgevers meer diensten aan te bieden dan alleen uitvoering. Dat kan ontwerp en ontwikkeling zijn maar ook onderhoud en beheer. Maar het kan ook een totaalpakket zijn. Full-service dienstverlening dus. Heijmans wil behoren tot de kopgroep van kennisintensieve bouwondernemingen met kernvaardigheden die alleen door bedrijven met een bepaalde schaalgrootte in stand zijn te houden. Daarbij willen we ook eerder met de opdrachtgever aan tafel zitten, denken vanuit zijn behoeften en niet allereerst vanuit onze producten. Die integrale marktbenadering noodzaakt tot voorwaartse (ontwerp) en achterwaartse (exploitatie, service) integratie in de waardeketen. Heijmans integrale marktbenadering noodzaakt tot voorwaartse en achterwaartse integratie in de waardeketen. In infrastructuur investeren we in ontwerp, engineering en financiering. Tegelijkertijd versterken we onze positie in strategische grondstoffen zoals zand, grind en asfaltproductie in zowel Nederland als België. Deze nieuwe marktbenadering heeft succes, zo blijkt uit in 2004 verworven opdrachten voor omvangrijke projecten als de N242 bij Alkmaar en de Rijksweg 73 in Limburg. Ook in vastgoedontwikkeling is de marktbenadering gericht op verdere versterking van de conceptuele slagkracht in combinatie met handhaving van de sterke strategische grondposities. Dit mede vanuit de aantoonbare successen van de aanpak van Proper-Stok, dat projecten niet ontwikkelt vanuit eigen grondposities, maar op basis van prijsvragen in opdracht van gemeentes. Doel is in % van de projecten in vastgoedontwikkeling te realiseren op basis van competities en conceptuele slagkracht. Nu is dat nog 35%. Samen met de te verwachten groei van woningverkopen uit de grondbank is het doel circa woningen te verkopen in Heijmans wil in % van de projecten in vastgoedontwikkeling realiseren op basis van competities en conceptuele slagkracht. Heijmans onderscheidt zich door de combinatie van vastgoedontwikkeling en bouw, waardoor het mogelijk is de woonconsument in alle segmenten van de markt maatwerk te bieden. Het innovatieve concept Wenswonen is op deze combinatie gebaseerd. Het procesmanagement van de bouw en het ontwerp van dit maatwerkconcept kan alleen kostenefficiënt worden uitgevoerd door de combinatie van ontwikkeling en bouw onder één dak. Heijmans N.V. Jaarverslag

8 Visie op Heijmans Concepten voor scholen, zorginstellingen en woningbouwcorporaties bewijzen hun toegevoegde waarde in de utiliteitsmarkt. In de utiliteitsbouw ontwikkelen we nieuwe en concrete concepten voor scholen, zorginstellingen en woningbouwcorporaties. De slimme school is een multifunctionele accommodatie waar ook ruimte is voor maatschappelijke organisaties. De zorgpassage biedt op de campus van bestaande ziekenhuizen ruimte voor andere zorggerelateerde activiteiten. Voor woningbouwcorporaties worden concepten voor goedkope woningen en zorgappartementen ontwikkeld. Deze concepten bewijzen hun toegevoegde waarde in de markt, zo blijkt uit in 2004 verworven opdrachten voor ziekenhuizen in Den Haag, Apeldoorn en Deventer en stadsvernieuwing in Rotterdam. In de markt voor service en onderhoud is sprake van een gestaag groeiende tendens naar uitbesteding. Heijmans wil uitgroeien tot een aanbieder van het complete technische beheer van projecten in bouw en infrastructuur. Groei in dit marktsegment zal deels door autonome ontwikkeling en deels door acquisities moeten worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van installatietechnisch onderhoud. Innovatie Veel innovatie in de bouw speelt zich af binnen de individuele projecten. Juist doordat bouwers in toenemende mate ontwerpverantwoordelijkheid dragen, worden zij gestimuleerd tot alternatieve ontwerpoplossingen die de prijs/kwaliteit van het bouwwerk ten goede komen. Heijmans won in 2004 verschillende projecten op basis van nieuwe ontwerpoplossingen. Het ontwikkelen van nieuwe producten en concepten gaat verder. Diepgaand inzicht in de behoeften van onze klanten, toepassing van bestaande technologie en een toegesneden marketingstrategie leveren succesvolle nieuwe product/marktcombinaties op. Wenswonen is daarvan een voorbeeld. We zijn er trots op dat dit concept in de Innovatie-Monitor van Twynstra The Bridge is uitgeroepen tot een van de vier beste Nederlandse concepten voor product- en diensteninnovaties. Daarmee schaart het zich onder succesvolle producten en concepten als de Senseo Crema (van DE en Philips), ING Direct en de gratis dagbladen Spits (van De Telegraaf) en Metro. Een ander voorbeeld van innovatie binnen Heijmans is het procédé voor milieuvriendelijke verwerking van asbest. De overheid zou aan het proces van vernieuwing in de bouw een impuls kunnen geven door innovatieve oplossingen en concepten ook te belonen. Tot op heden is dat niet het geval. Heijmans heeft aan den lijve ondervonden dat bouwbedrijven die initiatieven tot innovatie nemen, het risico lopen de eigen vinding in een openbare aanbesteding te moeten delen met concurrenten. De Amerikaanse praktijk biedt hiervoor een oplossing in de vorm van de zogenaamde Unsolicited Proposal (UP). Dit is een ongevraagde bouwkundige oplossing in een vorm waardoor de creatieve aanbieder niet wordt uitgespeeld tegen de concurrentie. Het nieuwe Aanbestedings Reglement Werken (AWR) schept hiervoor naar onze mening de ruimte en we hebben de Regieraad voor de bouw en de minister van Economische Zaken gevraagd overheidsopdrachtgevers te stimuleren deze mogelijkheid te benutten. Een nog veel sterkere stimulans tot innovatie zal uitgaan van privaatgefinancierde overheidsprojecten zoals infrastructuur en overheidsgebouwen, maar ook zorginstellingen zoals ziekenhuizen. Nu de overheid hiertoe meer commitment toont en bijvoorbeeld in de zorg het proces van liberalisering versnelt, zullen marktpartijen hun investeringen in kennis en vernieuwing sterk opvoeren. Heijmans en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid In mei 2004 heeft Heijmans schoon schip gemaakt in de bouwzaak door de NMa in het kader van een clementieverzoek de bevindingen ter beschikking te stellen van een groot door Ernst & Young Integrity Services uitgevoerd intern onderzoek. Alle kantoormedewerkers van Heijmans zijn hierbij verzocht informatie te verstrekken over ongeoorloofde afspraken in alle segmenten van de bouw. Het besluit om dit onderzoek op deze uitgebreide wijze uit te voeren kwam bovenop reeds vanaf 2001 genomen maatregelen tot het instellen van een gedragscode en het afleggen van een integriteitverklaring bij alle door Heijmans uit te brengen offertes en inschrijvingen. Ook is besloten alle onderaannemers en leveranciers waarmee Heijmans zaken doet onderschrijving van een gedragscode te vragen. Dat integriteit in de bouw een bredere dimensie heeft dan alleen Nederland blijkt onder andere uit het tijdens het World Economic Forum gepresenteerde anti-corruptie charter. Heijmans is hiervan mede-ondertekenaar. KPMG Integrity is door de raad van bestuur belast met de 6 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

9 jaarlijkse audit op zowel aanwezigheid van dossierverklaringen bij uitgebrachte offertes als op inbedding van de gedragscode in de afzonderlijke divisies. Vertrouwenspersonen op concern- en divisieniveau zijn voor alle medewerkers consulteerbaar bij eventuele onduidelijkheden in de gedragscode of in geval zij geplaatst worden voor dilemma's. Een in 2003 in het leven geroepen gedragscodecommissie adviseert de raad van bestuur in zaken de code betreffende. Met het treffen van een bijzondere last van 30 miljoen, ten laste van 2004 in verband met van de NMa en de Europese Commissie te verwachten boetes, heeft Heijmans naar verwachting ook in financiële zin schoon schip gemaakt. Het is terecht dat er een einde is gemaakt aan het systeem van prijsafspraken in de bouw. Het blijft echter een grote teleurstelling dat, ondanks alle genomen maatregelen, het Openbaar Ministerie in september 2004 besloot tot strafrechtelijke vervolging van Heijmans Infrastructuur B.V. en een drietal medewerkers van Heijmans op grond van de verdenking leiding te hebben gegeven aan het maken van ongeoorloofde prijsafspraken waaraan de gehele bedrijfstak deelnam. Wij realiseren ons dat een nieuwe toekomst voor de Nederlandse bouw alleen mogelijk is nadat het verleden op een voor alle partijen bevredigende wijze is afgesloten. Naar ons inzicht is dit moment aangebroken. Zowel voor bouwers als voor opdrachtgevers bestaat een basis om op een zakelijke wijze tot vernieuwende samenwerkingsvormen te komen. Heijmans zal hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Bouwbedrijven moeten de nieuwe marktdynamiek gebruiken om te professionaliseren, meer focus te leggen op de relatie met opdrachtgevers en het risicomanagement te verbeteren. Daar is alle aanleiding toe, omdat de reputatie van alle bouwondernemingen, en dus ook die van Heijmans, een forse deuk heeft opgelopen de afgelopen jaren. Heijmans heeft de eigen reputatie in 2004 laten onderzoeken. Daaruit is gebleken dat de reputatie op zich goed is, maar er zijn ook punten voor verbetering vatbaar. Klanten verwachten meer transparantie en zien integriteit en bewustzijn van maatschappelijke verantwoordelijkheden als punten waar het beter zou moeten. Uit onderzoek is gebleken dat de reputatie van Heijmans op zich goed is, maar op punten als transparantie en integriteit verdere verbetering verlangt. Onze strategie naar full-service dienstverlening in de bouw en vastgoedontwikkeling is een platform voor cultuurverandering binnen de organisatie. Het draagvlak daarvoor is groot bij alle medewerkers. Zij vormen ons belangrijkste kapitaal en maken het verschil met onze concurrentie. In hun training en opleiding, die de nieuwe strategie meer dan voorheen vergt, investeert Heijmans dan ook zwaar. Daarnaast blijft de uitvoerende bouw een fysiek zwaar beroep dat leidt tot lichamelijke belasting. Goede training en begeleiding vermindert de kans op nadelige lichamelijke gevolgen. Veel werknemers in de uitvoerende bouw starten hun loopbaan op jonge leeftijd. Heijmans streeft ernaar hen niet gedurende té lange tijd zwaar te belasten en is van mening dat voor deze groepen vroegpensioenmogelijkheden moeten worden behouden. Heijmans investeert zwaar in training en opleiding van medewerkers, die het grootste kapitaal van de onderneming vormen. Een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid betreft onze rol als grote woningontwikkelaar. Heijmans opereert hierbij voortdurend op het raakvlak van publiek en privaat. Grond is voor ons geen speculatief instrument maar dient de voorziening in het tekort aan woningen en de continuïteit van de onderneming. Als ontwikkelaar en grondeigenaar zijn we ons ervan bewust dat onze producten een duurzame invloed hebben op de leefbaarheid van de ruimtelijke omgeving. Door intensieve samenwerking met gemeentelijke overheden vindt altijd afstemming plaats over de kwaliteit, omvang en woningdifferentiatie van onze projecten. Via de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars Neprom is Heijmans gesprekspartner voor zowel de rijks- als provinciale en gemeentelijke overheid bij de uitvoering van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Het voldoen aan de regels op het gebied van milieu is voor Heijmans het uitgangspunt. De volgende stap is daar in de relatie met opdrachtgevers eisen aan stellen. Daar waar op basis van eigen projectontwikkeling wordt gebouwd, stimuleert Heijmans het gebruik van duurzame materialen. Goed opdrachtgeverschap brengt dat met zich mee. Wij zijn van mening dat de branche als geheel de discussie zou moeten voeren om de ontwikkelingen op dit vlak te stimuleren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van best practices op dit terrein. De productie van asfalt en de winning van basismaterialen zijn in principe milieubelastend. Heijmans streeft ernaar deze belasting tot een minimum te beperken en investeert in onderzoek hiernaar. De wettelijke minimumnorm voor milieubelasting mag nimmer de ondergrens zijn voor onze activiteiten op dit gebied. Goed opdrachtgeverschap brengt ook het minimaliseren van milieubelasting en het stimuleren van gebruik van duurzame materialen met zich mee. Heijmans N.V. Jaarverslag

10 Visie op Heijmans Het corporate governance beleid van Heijmans onderschrijft haar open verstandhouding en goede communicatie met aandeelhouders. Corporate governance Een open verstandhouding en goede communicatie met aandeelhouders en afweging van de belangen van alle bij de onderneming betrokkenen zijn van meet af aan de basis geweest van de besluitvorming binnen onze organisatie. Heijmans is zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid die het zijn van een beursgenoteerde onderneming met zich meebrengt. Elders in dit jaarverslag is een verantwoording opgenomen van het corporate governance beleid van Heijmans. In de jaarvergadering zal dit opnieuw als afzonderlijk agendapunt worden opgenomen. Samenvattend komt onze reactie op de voorstellen van de Commissie Corporate Governance erop neer dat wij de uitgangspunten delen ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Transparante verantwoording en een open dialoog met aandeelhouders zijn voor ons een groot goed. We onderschrijven het belang van deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Certificaathouders hebben op basis van volmacht onder normale omstandigheden recht op stemrecht in de vergadering. Zo is op het gebied van de beloning van het topmanagement door aandeelhouders al in 2004 een nieuwe beloningsstructuur goedgekeurd die meer prestatiegericht en resultaatgevoeliger is. De juridische beschermingsmiddelen die Heijmans hanteert beschouwen wij nadrukkelijk niet om een ongevraagde overname tegen iedere prijs te blokkeren. Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Heijmans bestaat sinds 2004 geheel uit onafhankelijke leden. Alvorens een definitief standpunt in te nemen ten aanzien van juridische beschermingsmaatregelen wordt de visie van de Nederlandse wetgever afgewacht ten aanzien van de 13e EG-richtlijn. Aan het verschaffen van informatie aan aandeelhouders en andere partijen op de financiële markten hebben we altijd veel aandacht besteed. De uitvoerige rapportage over de effecten van de invoering van IFRS in het halfjaarbericht 2004 is daar slechts één voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn de aanwezigheid van Heijmans op de Dag van het Aandeel, de bezoeken die honderden particuliere beleggers ook in 2004 weer hebben gebracht aan projecten van Heijmans, waaronder de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en Haverleij in s-hertogenbosch, de bezoeken aan binnen- en buitenlandse institutionele beleggers en uiteraard de drukbezochte aandeelhoudersvergadering. In 2005 zal Heijmans naast de jaarvergadering een informatieve bijeenkomst organiseren voor aandeelhouders. Risicomanagement Heijmans voert al jaren een beleid van nauwgezette beoordeling en sturing van de risico s die de onderneming loopt. Ook in eerdere jaarverslagen is daarover uitvoerig gerapporteerd. In 2004 heeft Heijmans een strategische risicoanalyse uitgevoerd. Uitgangspunt bij deze analyse was niet de beoordeling van de risico s vanuit het bedrijfs- of bouwproces, maar vanuit het perspectief en de doelstellingen van de organisatie voor de komende jaren. Een uitvoerige beschrijving ervan is te lezen op pagina 62 van dit verslag. Naast de analyse zijn plannen ontwikkeld om het risicomanagement te verankeren in het beleid en zijn beheersmaatregelen geselecteerd die moeten leiden tot bewaking en borging van het beleid op dit terrein. De analyse en de plannen zijn met de auditcommissie en de raad van commissarissen besproken. Vooruitzichten Bij de presentatie van haar nieuwe strategie in maart 2004 gaf Heijmans aan welke richting de onderneming op wilde en wat de daarbij passende doelstellingen voor de middellange termijn zouden zijn. Voor de korte termijn gaf Heijmans aan weinig positiefs te zien voor de economie en de bouwmarkt. De focus lag daarom op de gezondheid van de onderneming in financiële zin. Enig herstel lijkt zich nu voor onze belangrijkste markten aan te dienen, hoewel dit nog niet tot hogere prijzen leidt. Voor de woningmarkt is het consumentenvertrouwen een belangrijke factor. Deze toont voor het eerst weer een opgaande tendens bij positief blijvende overige factoren als rentestand en werkgelegenheidscijfers. In infrastructuur ziet de overheid de noodzaak van investeringen en is het vertrouwen zodanig hersteld dat private betrokkenheid bij projecten bespreekbaar is. 8 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

11 Mede op basis van een gezonde orderportefuille verwacht Heijmans in 2005 een stijging van het nettoresultaat met ruim 10% ten opzichte van een IFRS resultaat over 2004 van 72 miljoen. Voor 2008 heeft Heijmans zich een netto winst ten doel gesteld van 3% over de bedrijfsopbrengsten. Het rendement op geïnvesteerd vermogen moet toenemen van 13% in 2004 naar 18% in Ten slotte Heijmans heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug. Onder vaak lastige marktomstandigheden is een degelijk resultaat neergezet. Daarnaast is op veel terreinen initiatief genomen tot vernieuwing, verandering en versnelling. Heijmans is opnieuw een beter bedrijf geworden. Deze ontwikkeling zal in 2005 volop doorgaan. Bestuurders geven de aanzet tot en sturing aan dit proces. De verandering zal zich uiteindelijk in de organisatie moeten voltrekken. Het is immers als in de muziek: niet de dirigent, maar het orkest maakt het geluid. Dat vergt opnieuw een flinke inspanning van onze medewerkers. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij dit proces tot een goed einde zullen brengen, zoals Heijmans altijd heeft kunnen bouwen op de inzet en betrokkenheid van de medewerkers. Guus Hoefsloot, Voorzitter raad van bestuur Heijmans N.V. Heijmans N.V. Jaarverslag

12 Wenswonen Wenswonen is een concept dat niet de doelmatigheid en efficiëntie van het bouwproces, maar de wens van de toekomstige huiseigenaren centraal stelt. Kandidaat-kopers kunnen met behulp van een interactief gebruiksvriendelijk computerprogramma (de Woonplanner ) hun eigen droomhuis samenstellen. De combinatie van keuzevrijheid en daaraan gekoppelde budgettaire consequenties maakt het een zeer innovatief concept. Klantgericht, flexibel, transparant, kortom een andere benadering van het bouwproces. Een proces waarin de klant centraal staat en dat alleen mogelijk is als ontwikkelaars en bouwers vanaf de eerste stap in het proces samenwerken. Een innovatie die voortkomt uit ervaring en vakmanschap in ontwikkelen en bouwen. 10 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

13 Innovatief vermogen Wenswonen laat woonconsumenten in één oogopslag zien wat mogelijk is en wat het kost. Dat biedt vrijheid en duidelijkheid. We kunnen dit waarmaken omdat Heijmans ontwerp en realisatie onder één dak heeft. Wenswonen doorbreekt de eenvormigheid in de woonomgeving en dat spreekt aan. Gonny Spooren, Manager Wenswonen Heijmans Heijmans N.V. Jaarverslag

14 Profiel, kernwaarden, positionering en doelstellingen Profiel Heijmans is in Nederland één van de grotere, beursgenoteerde ondernemingen in vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur. Behalve in Nederland is Heijmans ook actief in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eind 2004 telden we ongeveer medewerkers die samen een omzet realiseerden van circa 2,6 miljard en een netto winst van circa 75 miljoen, vóór bijzondere lasten. Figuur 1 Geografische spreiding activiteiten Figuur 2 Spreiding naar activiteiten Nederland 83% België 10% Duitsland 1% UK 6% Vastgoed 27% Bouw 38% Infrastructuur 31% Overig 4% Figuur 3 Organogram Heijmans Heijmans N.V. Heijmans Nederland Heijmans International Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling Heijmans België Heijmans IBC Bouw Heijmans Duitsland Heijmans Infrastructuur Heijmans UK Heijmans Productie In Nederland, België en Duitsland opereren de ondernemingen in principe onder de naam Heijmans met een toevoeging van de hoofdactiviteit. Enkele ondernemingen opereren onder een ander label. Het overzicht belangrijkste groepmaatschappijen op pagina 103 van dit jaarverslag verschaft hierover informatie. In Engeland opereert Heijmans onder de naam Leadbitter. Kernwaarden Heijmans staat voor: Vernieuwend Ondernemerschap Heijmans wil haar leidende positie in de activiteiten vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur versterken met vernieuwend ondernemerschap. We zijn eigentijds en vooruitstrevend, ambitieus, pro-actief en gericht op kansen. Betrokken Partner Heijmans ontwikkelt als dienstverlener oplossingen samen met de klant. We zijn groot genoeg voor elk uitdagend project, maar zijn ook lokale opdrachtgevers met kleinere projecten graag, snel en goed van dienst. Heijmans is een betrokken partner, die zich bovendien bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 12 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

15 Aangenaam Professioneel Heijmans combineert de charme, mensgerichtheid, collegialiteit en langetermijn-oriëntatie van het oorspronkelijke familiebedrijf ( sinds 1923 ) met de professionaliteit, de resultaatgerichtheid, de discipline en het kostenbewustzijn van sinds 1993 een beursgenoteerde onderneming. Deze combinatie maakt ons aangenaam professioneel. Betrouwbaar & Transparant Heijmans is eerlijk en duidelijk in haar handelen en treedt haar stakeholders met een open houding tegemoet. Zo staan we bij beleggers bekend als transparant, toegankelijk en voorspelbaar. Ook opdrachtgevers waarderen dat: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Positionering De kernbelofte van Heijmans is dan ook: Vernieuwend voorop in full-service De combinatie van vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur is onze kracht. Daarin zijn we een grote, leidende onderneming waarin vakmanschap en conceptuele verbeeldingskracht samengaan. Heijmans staat voor vernieuwend ondernemerschap en heeft een heldere ambitie: hét voorbeeld zijn in full-service dienstverlening in bouw en vastgoed. We bieden onze klanten integrale oplossingen van idee en ontwerp tot en met onderhoud en beheer. Daarmee willen we ons onderscheiden als betrouwbare en servicegerichte partner. Doelstellingen De strategie van Heijmans is vertaald naar concrete doelstellingen. Deze zijn erop gericht de continuïteit van de onderneming te waarborgen door middel van het vergroten van de waarde van het concern voor de aandeelhouders, het excelleren in de levering van producten en diensten aan de klanten en het bieden van een plezierige en uitdagende werkomgeving aan de werknemers. Heijmans wil met haar activiteiten een groter en evenwichtiger deel van de bouwwaardeketen bestrijken. Doelstelling is om in 2008 circa 35% van de bedrijfsopbrengsten te realiseren uit advies-, ontwerp- en ontwikkelingsactiviteiten (de voorkant van de waardeketen), circa 45% uit uitvoeringsactiviteiten (het midden van de waardeketen) en circa 20% uit onderhoud- en beheeractiviteiten (de achterzijde van de waardeketen). In 2008 zal circa 20% van de activiteiten van Heijmans gerealiseerd worden in landen buiten Nederland. Doelstelling voor de netto winst in relatie tot de bedrijfsopbrengsten is 3% in 2008 waarbij het rendement op geïnvesteerd vermogen 18% moet bedragen. Figuur 4 Waardeketen 2004 Service en onderhoud Ingenieursdiensten Vastgoedontwikkeling Bouw Infrastructuur EBIT-marge (%) Advies/ontwerp > (Risicodragende) ontwikkelling > Uitvoering > Onderhoud > Exploitatie/ beheer > Heijmans N.V. Jaarverslag

16 Tien jaar Heijmans in kengetallen Kengetallen Bedrijfsopbrengsten (in mln) Wijziging (in %) 0,4 7,8 5,6 46,3 25,8 15,3 19,9 22,4 6,7 29,0 EBIT (in mln) 85,4 97,4 134,0 112,2 68,8 51,4 44,5 34,9 26,0 21,3 Netto resultaat (in mln) 44,9 60,0 87,6 70,2 48,1 34,3 27,3 22,9 17,3 14,8 Wijziging (in %) 25,1 31,5 24,8 46,0 40,2 25,6 19,3 32,5 16,4 65,9 Medewerkers (gemiddeld) Orderportefeuille (in mln) Activa (in mln) Geïnvesteerd vermogen (in mln)* Eigen vermogen (in mln) Rentedragende langlopende schuld (in mln) EVA (in mln) Kasstroom (in mln) Operationeel Investeringen Financiering Mutatie liquide middelen Ratio s (in %) Rendement op geïnvesteerd vermogen 9,7 10,8 17,9 23,4 25,6 24,2 23,5 24,2 21,4 24,3 Gemiddelde vermogenskostenvoet 6,5 6,2 7,4 8,1 8,1 8,8 7,9 9,3 Winst op eigen vermogen 10,0 13,7 24,7 30,5 29,8 22,9 22,1 26,1 23,2 25,0 Winst op bedrijfsopbrengsten 1,7 2,3 3,6 3,1 3,1 2,8 2,5 2,5 2,3 2,2 Solvabiliteit op basis garantievermogen 28,8 29,9 32,8 30,9 28,1 31,0 39,1 30,2 30,8 33,1 * Het geïnvesteerde vermogen is berekend aan de hand van de bijgestelde definitie die in de begrippenlijst is opgenomen. 14 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

17 Bedrijfsopbrengsten (in mln) EBIT (in mln) Gemiddeld aantal medewerkers Orderportefeuille (in mln) 525 Eigen vermogen (in mln) Rendement op geïnvesteerd vermogen (in %) Winst op bedrijfsopbrengsten (in %) 30 4,0 25 3,5 20 3,0 2,5 15 2,0 10 1,5 1,0 5 0, Solvabiliteit op basis garantievermogen (in %) Heijmans N.V. Jaarverslag

18 Het aandeel Heijmans Per 31 december 2004 bestaat het aandelenkapitaal van Heijmans uit twee soorten aandelen: Cumulatief preferente aandelen (serie A en B) en gewone aandelen. Alle aandelen hebben een nominale waarde van 0,03. Ter Algemene Vergadering van Aandeelhouders kunnen in totaal stemmen worden uitgebracht. Cumulatief preferente aandelen Deze aandelen zijn niet in enige notering ter beurze opgenomen en zijn niet gecertificeerd. Gewone aandelen Certificaten van gewone aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam, AMX (midkap). De gemiddelde dagomzet in 2004 bedroeg tegen in Heijmans maakt als Euronext 150-bedrijf deel uit van het Next-Prime segment. Voor en in opdracht van Heijmans treden SNS Securities, Kempen en Van Lanschot Bankiers op als liquiditeitverschaffers in het aandeel Heijmans. Zij ontvangen voor deze activiteit een vaste vergoeding van de onderneming. Voorts hebben Rabo Securities en ABN AMRO zich bij Euronext aangemeld als liquiditeitverschaffer in het aandeel Heijmans. Voor de rapportage van de winst per gewoon aandeel wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen in het betreffende boekjaar. Voor 2004 was dit gelijk aan het aantal ultimo 2004 uitstaande gewone aandelen. Voor certificaathouders bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid tot decertificering. Hiervan is voor 420 certificaten gebruik gemaakt. Soort Aantal Stemrecht Datum herziening Dividend Uitgiftekoers Gewone aandelen Nvt Jaarlijks vast te stellen Nvt Cumulatief prefente A januari ,98% 8,17 Cumulatief prefente B ,426 1 januari ,81% 10,00 De actuele stand van het aantal uitgegeven aandelen, de koers en dagomzet van het aandeel Heijmans, de verwachtingen van analisten, persberichten en het jaarverslag zijn opvraagbaar via de rubriek investor relations op In 2004 vertoonden certificaten van aandelen Heijmans het volgende koers- en omzetverloop: Figuur 5 Koersverloop 2004 in relatie tot AMX index Heijmans AMX Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

19 Figuur 6 Verloop van het aantal genoteerde (certificaten van) aandelen en kengetallen per (certificaat van) aandeel Aantallen x Geplaatst 1 januari Emissie Stockdividend Uitgeoefende opties Geplaatst 31 december Geplaatst gemiddeld Nominale waarde (x 1.000) Beurswaarde* (x 1.000) Uitstaande opties Slotkoers 24,10 19,10 16,70 20,77 19,25 Hoogste koers 24,34 19,81 28,25 26,60 19,50 Laagste koers 17,64 13,20 14,51 18,05 14,35 Gemiddelde koers 20,28 16,67 21,38 22,33 16,93 Winst per aandeel 1,70 2,37 3,70 3,28 2,47 Dividend 1,22 1,22 1,48 1,31 1,00 Pay out ratio (in %) 71,8 51, ,9 40,5 Eigen vermogen per aandeel 15,42 14,90 14,05 11,52 7,05 * Beurswaarde op basis van hoogste koers in betreffende jaar. Participatie door management In 2003 is het management-participatieplan van Heijmans beëindigd. De beëindigingsregeling is opgenomen op pagina 95 van de jaarrekening bij dit jaarverslag. Management dat participeert in het kapitaal van de onderneming is onderworpen aan een interne code die is opgesteld op basis van het model van de VEUO (Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen) en die voldoet aan de Regeling melding en reglementering transacties Wet Toezicht Effectenverkeer De interne code voorziet erin dat alle leidinggevenden met verantwoordelijkheid voor een eenheid die ten minste 10% bijdraagt aan de bedrijfsopbrengsten van Heijmans, iedere transactie in (certificaten van) aandelen Heijmans melden bij AFM (Autoriteit Financiële Markten). Verder is het deze groep niet toegestaan te handelen in (certificaten van) aandelen Heijmans gedurende de zogenaamde gesloten perioden, zijnde acht weken vóór publicatie van de jaarcijfers, drie weken vóór publicatie van de halfjaarcijfers of trading updates en drie weken voorafgaand aan de uitgifte van een emissieprospectus. Aan deze code is verder onderworpen een groep van aangewezen werknemers van Heijmans die redelijkerwijs kennis kan dragen van koersgevoelige informatie. Voor hen geldt niet de meldplicht van transacties bij AFM. Overigens is Heijmans van mening dat ook buiten deze perioden zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met transacties in (certificaten van) aandelen, zodat elke schijn van handel met voorkennis wordt vermeden. Als compliance officer fungeert de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van commissarissen fungeert als compliance officer voor de voorzitter van de raad van bestuur. Middels een interne code, gebaseerd op het model van de VEUO, worden alle transacties van hogere leidinggevenden en dragers van koersgevoelige informatie gecontroleerd. Heijmans N.V. Jaarverslag

20 Het aandeel Heijmans Financiële agenda De volgende publicatiedata en overige relevante data zijn geagendeerd voor 2005 en 2006: 27 april 2005 Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten kantore van Heijmans NV uur 29 april 2005 Eerste ex-dividendnotering 6 mei 2005 Betaalbaarstelling dividend 7 juni 2005 Trading update 1 september 2005 Publicatie halfjaarcijfers vóór beurs 1 september 2005 Persconferentie halfjaarcijfers uur Analistenbijeenkomst uur Project Noord/Zuidlijn Amsterdam 7 december 2005 Trading update 2 maart 2006 Publicatie jaarcijfers vóór beurs 2 maart 2006 Persconferentie uur Analistenbijeenkomst uur Amsterdam, tevens webcast 26 april 2006 Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten kantore van Heijmans NV uur 28 april 2006 Eerste ex-dividendnotering 5 mei 2006 Betaalbaarstelling dividend 6 juni 2006 Trading update 31 augustus 2006 Publicatie halfjaarcijfers vóór beurs 31 augustus 2006 Persconferentie uur Analistenbijeenkomst uur 6 december 2006 Trading update De bijeenkomsten met analisten zijn via audio of videowebcast direct te volgen. Daarnaast informeert Heijmans (potentiële) aandeelhouders in en buiten Nederland via persoonlijke gesprekken (zogenaamde roadshows en one-on-one s). De geplande roadshows worden aangekondigd via rubriek investor relations. De daarbij gebruikte presentaties en documentatie zijn beschikbaar via de website van Heijmans. Beschermingsmaatregelen Heijmans bedient zich van een tweetal zogenaamde beschermingsinstrumenten, te weten: 1 certificering van aandelen, waarbij voor natuurlijke personen een mogelijkheid tot decertificering aanwezig is tot maximaal 1% van het uitstaande gewone aandelenkapitaal; 2 de mogelijkheid van plaatsing van preferente beschermingsaandelen bij een stichting met een onafhankelijk bestuur aan wie een call-optie op preferente aandelen is verleend door Heijmans. Heijmans biedt de nodige voorzieningen aan belanghebbenden om zich uit te kunnen laten over belangrijke wijzigingen in de strategie van de onderneming. Heijmans is van mening dat de belangrijkste groepen van belanghebbenden bij de continuïteit van de onderneming zich moeten kunnen uitlaten over belangrijke wijzigingen in de strategie van de onderneming. Voor werknemers voorziet de Wet op de Ondernemingsraden in mogelijkheden daartoe. De verschaffers van eigen vermogen aan de onderneming beschikken over het platform van de Algemene of Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders. Hiervoor zijn de nodige voorzieningen getroffen. Zo neemt Heijmans deel aan het Communicatiekanaal Aandeelhouders en verstrekt het Administratiekantoor Heijmans in vredestijd volmacht aan certificaathouders om ter vergadering stem uit te brengen. Heijmans wil zich ervan kunnen vergewissen dat acties van derden gericht op verkrijging van kapitaal en zeggenschap in de onderneming passen in de vigerende strategie van de onderneming. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar Visie op Heijmans (pagina 4) en het separate hoofdstuk Corporate Governance in dit jaarverslag (pagina 104). Dividend Het dividendbeleid van Heijmans is gericht op uitbetaling van circa 40% van de gerealiseerde netto jaarwinst, na aftrek van dividend op cumulatief preferente aandelen. Dit beleid zal gecontinueerd worden bij rapportage onder IFRS (International Financial Reporting Standards). De netto winst per aandeel bedroeg over ,70. Het voorstel is het dividend te handhaven op het niveau van 2003, te weten een dividend van 1,22 in contanten per gewoon aandeel van 0,03 nominaal. Aandelenspreiding Heijmans heeft een analyse gemaakt van het aandelenbezit ultimo Daartoe is een spreidingsoverzicht opgevraagd bij de grootste bankinstellingen in Nederland alsmede een analyse door Thomson Financial van het aandelenbezit onder institutionele beleggers. 18 Heijmans N.V. Jaarverslag 2004

Jaarverslag Heijmans 2012

Jaarverslag Heijmans 2012 Jaarverslag Heijmans 2012 Navigatie hoofdonderdeel subonderdeel SMart highway 2 Navigatie hoofdonderdeel subonderdeel 3 Het jaarverslag 2012 van Heijmans N.V. is in digitale en interactieve vorm te vinden

Nadere informatie

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL JAARVERSLAG KERNPUNTEN : goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden: EBITA: 78,1 miljoen euro (+ 5,8%), autonoom + 2,6%* Omzet: 2.067 miljoen euro ( 1,5%) Orderportefeuille: 2.110 miljoen euro (+

Nadere informatie

Heijmans Jaarverslag

Heijmans Jaarverslag Heijmans Jaarverslag Over Heijmans Titel hoofdstuk 2 Jaarverslag 2013 - Heijmans Over Heijmans Titel hoofdstuk Een zee van licht die de verschillende gebouwen verbindt Ministerie van Defensie, Den Haag

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL J AARVERSLAG SAMEN SUCCESVOL KERNPUNTEN Versterking marktposities Europa Goed resultaat onder ongunstige marktomstandigheden EBITA: 73,9 miljoen euro, + 8,0% (autonoom + 0,4%) Nettowinst: 44,0 miljoen

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen Jaarverslag 2008 2 Missie TKH wil een innovatieve toonaangevende niche-speler zijn met Telecom, Building en Industrial Solutions, gebaseerd op technologisch geavanceerde systeemconcepten, producten en

Nadere informatie

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

het doel van inno vatie

het doel van inno vatie het doel van inno vatie De veranderingen in de wereld gaan sneller dan ooit. Vele vernieuwingen worden gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Door op deze ontwikkelingen en trends in

Nadere informatie

Athlon Holding N.V. Jaarverslag 2005

Athlon Holding N.V. Jaarverslag 2005 J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 B U I L D I N G B R I D G E S C O N N E C T I N G M A R K E T S Athlon Holding N.V. Jaarverslag 2005 1 Tenzij anders vermeld, zijn marktcijfers afkomstig van Datamonitor,

Nadere informatie

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN 2013 DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN TKH beschikt over vier kerntechnologieën, die op verschillende manieren worden gecombineerd en gebruikt, afhankelijk van de situatie en de gewenste

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 14

J A A R V E R S L A G 14 JAARVERSLAG 14 2 Jaarverslag Nationaal 2014 Militair - Heijmans Museum Exploitatie NMM: pionieren tussen theorie en praktijk Jaarverslag 2014 - Heijmans 3 Het jaarverslag 2014 van Heijmans N.V. is te vinden

Nadere informatie

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Gedreven, betrokken, onafhankelijk en deskundig. Vier kernwaarden die onze medewerkers én de bank zelf typeren. Ook in het turbulente 2009 hebben we weer onze eigen koers gevaren. We hebben

Nadere informatie

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro. MARINER FUGRO N.V. Jaarverslag 2010 Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.com Handelsregisternummer

Nadere informatie

jaar versla g 2009 fugr o n.v f u g r o n. v.

jaar versla g 2009 fugr o n.v f u g r o n. v. fugro n.v. Jaarverslag 2009 Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.com Handelsregisternummer 27120091

Nadere informatie

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro. MARINER FUGRO N.V. Jaarverslag 2008 Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.com Handelsregisternummer

Nadere informatie

www.strukton.com Strukton Westkanaaldijk 2, Utrecht Postbus 1025 3600 BA MAARSSEN Telefoon +31 (0)30 248 69 11 Fax +31 (0)30 248 64 66

www.strukton.com Strukton Westkanaaldijk 2, Utrecht Postbus 1025 3600 BA MAARSSEN Telefoon +31 (0)30 248 69 11 Fax +31 (0)30 248 64 66 JAARverslag 2009 JAARverslag 2009 Dit jaarverslag verschijnt alleen in digitale vorm. De pdf is te downloaden via www.strukton.com. In gedrukte vorm publiceert Strukton een publieksverslag met de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Realiseren van blijvende kwaliteit

Jaarverslag 2014. Realiseren van blijvende kwaliteit Jaarverslag 2014 20 14 Realiseren van blijvende kwaliteit Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Tienjarenoverzicht 6 Het aandeel en dividendvoorstel 8 Voorwoord 10 1 Profiel Ballast Nedam 1.1 Visie, missie en strategische

Nadere informatie

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda Jaarverslag 2010 nsi jaarverslag 2010 Algemene gegevens Raad van commissarissen H. Habas, voorzitter Drs. H.J. van den Bosch ra, secretaris Mr. G.L.B. de Greef mre Jhr. mr. A.P. van Lidth de Jeude, vicevoorzitter

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Profiel Batenburg Groep

Profiel Batenburg Groep JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 Profiel Batenburg Groep Batenburg Beheer N.V. omvat 13 dienstverlenende ondernemingen op het gebied van installatietechniek en technische handel met ruim 1.000 medewerkers.

Nadere informatie

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens Jaarverslag 2000 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 Entree huisvesting Nieuwe Steen Investments aan de Nieuwe Steen

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 07 Financiële kerngegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V.

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. jaarverslag 2006 ordina n.v. Over Ordina De toekomst binnen handbereik 5 Profiel 6 Missie, strategie en kernactiviteiten 8 Kerngegevens 9 Leden van de Raad van Bestuur 11 Leden

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Hooge Steenweg 29 5211 jn s-hertogenbosch Postbus 1021 5200 hc s-hertogenbosch Telefoon (073) 548 35 48 Fax (073) 548 36 48 Telex 50641 vanlanschot@vanlanschot.com

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie