PensioenPraat. VUT, pré-pensioen en levensloop. Wat betekenen de recente maatregelen voor u? ENGLISH SUMMARY INCLUDED. imagination at work INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PensioenPraat. VUT, pré-pensioen en levensloop. Wat betekenen de recente maatregelen voor u? ENGLISH SUMMARY INCLUDED. imagination at work INHOUD"

Transcriptie

1 PensioenPraat 27 UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS INHOUD 1 Overheidsmaatregelen pensioenen 4 Aangesloten ondernemingen 5 Nieuwe directeur Pensioenfonds 5 Nieuwe pensioenadministrateur 6 AOW uitkeringen 6 AWW en andere inkomsten 7 Anneke Proost herkozen 7 Pensioenpraat kort 7 GE Modular Space 8 Nieuwe pensioenbrief 8 Mailbox Pensioenfonds 8 Constanten per Nr MEI 2005 Secretariaat bestuur Postbus AC Bergen op Zoom Administratie AZL Postbus CZ Heerlen Redactie Jan Aerts, Jan Boesveld, Fred Bos, Debbie Hameetman Vormgeving Kreateam Communicatie bv, Wouw In de kranten en op de televisie is uitgebreid aandacht geschonken aan de plannen van de Nederlandse regering om te bevorderen dat de pensioenleeftijd naar 65 jaar gaat. In dit - uitgebreide - artikel geven wij een overzicht van de meest actuele stand van zaken en wordt geprobeerd de deelnemers van het pensioenfonds zoveel mogelijk te informeren over wat de maatregelen voor hen betekenen. Wat betekenen de recente maatregelen voor u? VUT, pré-pensioen en levensloop PensioenPraat is bestemd voor alle actieve en nietactieve belanghebbenden. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend is het Pensioenreglement. 1 imagination at work Waarom wil de regering de pensioenleeftijd naar 65 jaar brengen? Na de tweede wereldoorlog ontstond een geboorte-explosie die in de volksmond de babyboom wordt genoemd. Die had in het verleden mede als gevolg dat zeer veel mensen in het arbeidsproces terecht kwamen. Een andere reden voor het sterk gestegen arbeidsaanbod was de omstandigheid dat steeds meer vrouwen gingen werken. We werden zodoende geconfronteerd met een relatief grote werkende populatie en een nogal groot werkeloosheidspercentage. Mede om het aanbod op de arbeidsmarkt te beperken heeft de overheid in het verleden zogenaamde VUT-regelingen aangemoedigd. Dat zijn regelingen waarbij het bedrijfsleven mensen voor hun 65e (vaak rond 60 tot 62 jaar) in staat stelt om op te houden met werken, terwijl dit betaald wordt door de bedrijven zelf, vaak met behulp van een VUTpremie van de werknemers. In de tweede helft van de negentiger jaren dreigden de kosten van VUT-regelingen uit de hand te lopen en veel ondernemingen, waaronder een deel van General Electric in Nederland, besloten de VUT regeling te vervangen door een prépensioenregeling. Het grote verschil van Lees verder op pagina 2 PensioenPraat mei 2005 ENGLISH SUMMARY INCLUDED 1

2 VERVOLG LEVENSLOOP pré-pensioenregelingen met VUT-regelingen is dat bij pré-pensioenregelingen het geld voor eerder uittreden eerst gespaard moet worden en bovendien doorgaans voor een veel groter deel door de werknemers via pré-pensioenpremies moet worden opgebracht. Bij VUT-regelingen werd de uitkering betaald zonder dat daarvoor eerst werd gespaard. De genoemde baby-boomers zullen rond en na 2007 met (pré-)pensioen gaan en dat gaat op termijn leiden tot het omgekeerde van wat we eerder zagen: een zeer grote toename van gepensioneerden en een sterke afname van de werkenden. Dat betekent dat de arbeidsmarkt in te toekomst erg krap dreigt te worden. Door nu mensen langer te laten werken, blijven meer mensen in het arbeidsproces. Ook de kosten van pensioenen, die enorm gestegen zijn, worden aanzienlijk verminderd als mensen later met pensioen gaan. Hoe wil de overheid bereiken dat mensen later met pensioen gaan? De overheid heeft niet willen tornen aan de vrijheid van werknemers en werkgevers zelf over de pensioenleeftijd te beslissen. Om nu toch het doel te bereiken dat werknemers later met pensioen gaan heeft de overheid besloten om de belastingwetten zo te veranderen dat vroegpensioen tot grote belastingstijging voor de werknemers zou leiden. Het huidige systeem is dat de pensioenpremies die de werknemers betalen in mindering komen op het belastbare inkomen van die werknemers en de premies die de werkgevers betalen bij de werknemers onbelast zijn. Daar staat dan wel tegenover dat straks, als er pen- Gestegen levensverwachtingen We weten allemaal dat mensen gemiddeld steeds langer leven. Dat heeft als consequentie dat pensioenfondsen steeds langer pensioen zullen moeten uitkeren. Tijdens de werkzame jaren wordt binnen een pensioenfonds gespaard voor een pensioen uitgaande van de huidige overlevingstabellen. In de praktijk zal echter hoogst waarschijnlijk blijken dat mensen gemiddeld langer leven dan de huidige tafels voorspellen. Daarom moeten de tabellen in de toekomst worden aangepast. Dit heeft een sterk opwaarts effect op de kosten van pensioenen. Door nu de ingang van pensioenen later te maken wordt geheel of ten dele aan deze kostenstijging een halt toegeroepen. En omdat sioen ontvangen wordt, de werknemers daar belasting over moeten betalen. De regering heeft nu echter besloten om de premies voor pensioenen die vóór 65 jaar worden uitbetaald, niet meer aftrekbaar te maken en de premies die de werkgevers betalen te belasten bij de werknemers. Dat betekent dat als een werkgever pensioenpremie betaalt voor vroegpensioen deze premie bij het belastbare salaris van de werknemer wordt geteld. Bovendien worden de prepensioenrechten jaarlijks bij de werknemers met 1,2% belast in de vermogensrendementsheffing. Dus, hoewel vroegpensioen theoretisch nog wel mogelijk is, wordt het voor de werknemers wel zo onaantrekkelijk gemaakt dat voortzetting geen reîle optie meer is. Dat betekent dat per aan de 62 jaar pensioenregeling bij het GE Pensioenfonds een einde moet komen. mensen ouder worden kunnen ze bij een latere pensioeningang toch even lang van hun pensioen genieten als voorheen. Zo is althans de redenering van de overheid. Zijn er overgangsmaatregelen? Er zijn inderdaad overgangsmaatregelen. De eerste is dat de belastingmaatregelen niet betrekking hebben op mensen die op jaar of ouder waren. Er is nog een belangrijke maatregel, die hierna ter sprake komt bij de bespreking van Levensloop. Is het doel van de overheid alleen maar om te bevorderen dat mensen later met pensioen gaan? Nee. Tegelijkertijd wil de overheid bevorderen dat mensen meer keuzemogelijkheden krijgen over hoe pensioen over het leven wordt verdeeld. Zo wil de overheid bevorderen dat mensen niet alleen met pensioen kunnen gaan aan het eind, maar ook tijdens hun loopbaan. Redenen voor zo n tussentijds pensioen wegens tussentijdse uittreding uit het arbeidsproces kunnen zijn dat mensen veel tijd aan de opvoeding en begeleiding van hun kinderen willen besteden, of dat partners willen komen tot een evenwichtiger verdeling tussen beider bijdrage aan de opvoeding van hun kinderen. Maar er zijn veel meer redenen te bedenken die zeer persoonlijk van aard kunnen zijn: het maken van een lange reis naar het buitenland, het doen van een studie, het uitoefenen van een hobby en ga zo maar door. Levensloop In verband met het voorgaande heeft de overheid het fenomeen Levensloop bedacht. De mogelijkheid van Levensloop zal, hoogstwaarschijnlijk met ingang van , door de werkgevers aan alle werknemers geboden moeten worden. Hoe werkt Levensloop? Hoe het heel precies gaat werken weten we nog niet omdat de overheid nog met de details moet komen. Deze worden in de loop van april verwacht. Maar wel weten we dat een werknemer Lees verder op pagina 3 2 PensioenPraat mei 2005

3 VERVOLG LEVENSLOOP zelf een uitvoerende instelling voor Levensloop zal kunnen uitkiezen. Levensloop is een mogelijkheid voor de werknemers om te sparen via het salaris voor vrije tijd welke gedurende het dienstverband opgenomen kan worden. De werknemers mogen sparen voor Levensloop en de werkgevers mogen een bijdrage geven voor Levensloop. Een werknemer is niet verplicht om met Levensloop mee te doen. Een werknemer die aan Levensloop meedoet deelt de gekozen instelling mee aan de werkgever (waarschijnlijk de salarisadministratie) en laat tevens weten hoeveel de werkgever van zijn salaris moet inhouden en op de Levenslooprekening moet storten. Werknemers mogen per jaar maximaal 12% van zijn salaris laten overmaken. Er mag maximaal door de jaren heen 210% van het laatste salaris in Levensloop gespaard worden. Voorbeeld: iemand die 210% heeft gespaard en op 62-jarige leeftijd wil stoppen met werken heeft dus een pot geld die voldoende is om drie jaar (tussen 62 en 65) jaarlijks 70% van het laatste salaris uit te laten keren. Een Levenslooprekening kan gezien worden als een soort spaarrekening. Daarop wordt rente betaald. Of, als het geld belegd wordt in aandelen en/of obligaties, dan kan het renderen als aandelen en obligaties. Als eenmaal de 210% bereikt is mag men niet verder sparen in Levensloop. Wordt tussentijds Levensloop opgenomen dan mag daarna weer bijgespaard worden tot de 210% wordt bereikt. Het percentage mag echter als gevolg van rendement op het spaarsaldo/effecten (rente, dividenden en koersontwikkelingen) wel verder stijgen; daaraan is geen limiet gesteld. Bij wijze van overgangsmaatregel mogen mensen die op jaar of ouder waren, maar jonger dan 55, versneld in Levensloop sparen. De reden daarvoor is omdat zij anders niet voldoende tijd hebben om voldoende in Levensloop op te bouwen. De instelling die Levensloop uitvoert (een bank of een verzekeringsmaatschappij; pensioenfondsen zijn uitgesloten) zal vrijwel altijd administratiekosten in rekening brengen en een deel van de winst voor zich opeisen. Iemand die meedoet aan Levensloop mag niet tegelijkertijd aan een Spaarloonregeling meedoen. Wat dan in een spaarloonregeling is opgebouwd wordt dan bevroren. Belangrijk is te weten dat de stortingen in Levensloop altijd uit het salaris moeten komen, en door de werkgever uitgevoerd moeten worden. De stortingen die werknemers uit hun salaris doen komen in mindering van het belastbaar inkomen. De stortingen die de werkgevers doen in de Levensloop (via het salaris) zijn onbelast. In beide gevallen moeten wel premies werknemersverzekeringen afgedragen worden Dat wil zeggen de stortingen voor een deel worden meebetaald door de fiscus. Wanneer een werknemer Levensloop opneemt moet daarover wel belasting worden betaald, als zijnde gewoon inkomen, echter geen premies werknemersverzekeringen. Bovendien wordt over het Levensloopkapitaal geen vermogensrendementheffing betaald. We zien hier dus dat, waar de overheid de fiscale aftrekbaarheid van prepensioen afschaft, ze deze aftrekbaarheid bij Levensloopregelingen juist invoert. Hoe lang dit zo zal blijven weet niemand. En dan nog iets: de hoogte van het Levensloopkapitaal op het moment dat dit zal worden aangesproken is afhankelijk van het rendement. Dat rendement hangt af van de manier waarop belegd wordt (spaargeld/obligatie/aandelen etc.) en de marktontwikkelingen van rente, dividenden en koersen. Dat is helemaal voor rekening en risico van de Levensloopspaarder. Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Wat kan men met Levensloop doen? We geven hieronder een korte opsomming van de basale aanwendingsmogelijkheden: 1. Tussentijds uittreden: met goedkeuring van de werkgever de loopbaan onderbreken. 2. Ophouden met werken vóór de pensioenleeftijd van 65 jaar. 3. Extra uitkeringen naast het pensioen na pensioeningang. Wat kan men met Levensloop niet doen? Het geld opnemen terwijl men gewoon doorwerkt, gewoon om naar keuze aan te wenden, bijvoorbeeld voor de aankoop van een auto of een boot. Hoeveel Levensloop kan men opnemen bij tussentijdse of vervroegde uittreding? Maximaal het maandsalaris voorafgaand aan de maand waarop men van Levensloop gebruik gaat maken. Wat kunnen de werkgevers doen? Ten eerste moeten alle werkgevers meewerken aan Levensloop. Levensloop is niet verplicht voor de werknemers. En werkgevers kunnen de werknemers helpen bij het vinden van een goede Levensloopuitvoerder. Hij kan ook eventueel een Levensloopregeling opzetten met een uitvoerder naar zijn keuze en daarmee een goede deal onderhandelen ten gunste van de werknemers. Of de werknemers van die mogelijkheid in de praktijk gebruik maken is hun keuze. Ook kunnen werkgevers advies geven aan de werknemers en zorgen voor goede communicatie omtrent Levensloop. Tenslotte kunnen werkgevers besluiten een bijdrage te leveren aan Levensloop. Als dat gebeurt moet dat via een toeslag op het salaris. Een werknemer kan dan besluiten die toeslag te laten aanwenden (via de salarisadministratie) voor Levensloop en zal dat, als hij Lees verder op pagina 4 PensioenPraat mei

4 VERVOLG LEVENSLOOP verstandig is meestal ook doen. Maar dat is niet verplicht: hij kan het ook als salaris aanwenden voor consumptieve bestedingen of toevoegen aan zijn privébeleggingen. Als het extra salaris niet in Levensloop wordt gestort is het salaris gewoon belast. Volgens op dit moment beschikbare informatie moet een eventuele toeslag van de werkgever aan het salaris voor Levensloop een voor alle werknemers gelijk percentage van het salaris bedragen. Wat is de rol voor het pensioenfonds? Zoals al gezegd mag Levensloop niet door een pensioenfonds worden uitgevoerd. Die rol is weggelegd voor banken en verzekeringsmaatschappijen. Wel is het mogelijk dat een pensioenfonds een aparte dochter opricht die aan bepaalde wettelijke eisen moet voldoen (eisen die ook aan banken en verzekeringsmaatschappijen worden gesteld) en die dan wel het Levensloopproduct mag aanbieden. Het is niet te verwachten dat veel pensioenfondsen dit zullen gaan doen, gelet op de eisen waaraan moet worden voldaan en de daarmee gepaard gaande organisatorische maatregelen en kosten. Wel kan een pensioenfonds een werkgever helpen bij het vinden van een goede uitvoerder voor Levensloop en meedoen aan de onderhandelingen met zo n uitvoerder. Als een deelnemer van een pensioenfonds met prepensioen, dan kan hij de in Levensloop opgebouwde gelden maandelijks laten uitkeren door de uitvoerder van de Levensloopregeling tot het moment waarop hij met pensioen gaat. In principe stopt dan wel de opbouw van pensioen in het pensioenfonds. Levensloopgeld kan niet worden ingebracht in het pensioenfonds. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor het GE Pensioenfonds en haar deelnemers? Het bestuur van het pensioenfonds heeft een commissie opgericht die als taak heeft: 1. advies uit te brengen aan het bestuur over te nemen reglementaire maatregelen; 2. de werkgevers te adviseren in het proces van besprekingen met de sociale partners (vakbonden, werkgevers en ondernemingsraad) over aanpassingen in het arbeidsvoorwaardenpakket; 3. het bestuur en de werkgevers te adviseren over de communicatie naar de deelnemers/werknemers toe, zodat die goed worden ingelicht. Met betrekking tot de pensioenregeling is het volgende nu al duidelijk: De bestaande 65 jaar regeling hoeft niet te veranderen, omdat die aan de wensen van de overheid ten aanzien van de pensioenleeftijd voldoet. Voor deelnemers die op jaar of ouder waren mag de 62 jaar regeling blijven bestaan. Dat zal echter nog door het pensioenfondsbestuur moeten worden besloten. De 62 jaar regeling zal moeten worden beëindigd voor werknemers op jonger dan 55 jaar. De rechten die in die pensioenregeling zijn opgebouwd blijven staan (dat geldt ook voor wat is opgebouwd aan rechten in GEFLEX en GESAVE). Deze kunnen gebruikt worden voor een vroegere pensionering of voor een hoger pensioen op leeftijd 65. Hoeveel vroeger hangt af van wat in elke individuele situatie is opgebouwd. Per zal dus voor iedere deelnemer (op jonger dan 55 jaar) een pensioen worden opgebouwd in een 65 jaar regeling. De prepensioenmodule van GESAVE (module C) zal moeten worden opgeheven. De premies voor pré-pensioen zijn immers niet meer fiscaal aftrekbaar en de waarde van de opgebouwde rechten worden belast in box 3 met vermogensrendementheffing ad 1,2% per jaar. De modules A en B van GESAVE 65 jaar regeling kunnen blijven voortbestaan, mits de bestaande 65 jaar regeling zelf niet wordt aangepast. De GESAVE 62 jaar regeling komt in zijn geheel te vervallen. Wanneer moeten GE en het pensioenfonds (net als alle andere ondernemingen en pensioenfondsen) klaar zijn met de noodzakelijke veranderingen? Zoals het er nu uitziet: Echter, de regering heeft toegezegd in september te zullen herzien of die datum ook praktisch haalbaar is. Mocht dat laatste niet het geval zijn, dan wordt de invoeringsdatum Het bestuur van het pensioenfonds zal de deelnemers informeren op intranet en internet over concrete veranderingen zodra deze bekend zijn. Ook de volgende Pensioenpraat zal hier aandacht aan geven. Nawoord Voor de juistheid van het behandelde in bovenstaand artikel kan door het pensioenfonds geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aangesloten ondernemingen Azdel BV Financial Insurance Group Services Ltd GE Bayer Silicones BV GE Betz BV GE Capital BV GE Capital Commercial Finance BV GE Capital Finance BV GE Capital Modular Space BV GE Fanuc Automation Benelux BV GE Fanuc Automation Europe SA - Netherlands Branch GE Captal Aro Lease (voormalig Fleetservices) GE International Benelux BV GE International Inc. GE Healthcare IT (GE Medical Systems Information Technologies Nederland BV GE (Healthcare (GE Medical Systems Nederland BV GE Power Controls Nederland BV General Electric Plastics BV LNP Engineering Plastics Europe BV Stichting GE-Pensioenfonds TIP Services BV TIP Trailer Rental BV Nieuw aangesloten ondernemingen Bently Nevada BV Datex Ohmeda BV Druk Nederland BV GE Jenbacher BV GE Commercial Distribution Finance BV GE Energy Europe BV Panametrix BV Universal Picture International BV Ondernemingen met premievrije aanspraken TIP Trailer Rental (Key Leasing) Nuove Pignone International & Services GE Plastics ABS BV GE Information Services BV GEIS International Inc. GE Fanuc Eberle Automation GmbH Bewaar de uitgaven van PensioenPraat. Er staat steeds belangrijke informatie in. 4 PensioenPraat mei 2005

5 Contactpersonen AZL Voor inlichtingen over uw pensioensituatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met AZL. Daar zijn alle gegevens opgenomen in de pensioensystemen. De contactpersonen bij de AZLadministratie zijn Dionne Drummen (tel ) en Sebastiaan de Reede (tel ). Het adres van AZL is In geval telefonisch contact gezocht wordt met de administratie kan ieder van beide personen benaderd worden. Als eenmaal een persoon aan een zaak werkt, is het aan te raden bij de volgende contacten bij voorkeur dezelfde persoon te benaderen. Correspondentie over pensioenzaken stuurt u naar: Stichting GE-Pensioenfonds p/a AZL Postbus CZ Heerlen Sjoerd Hoogterp nieuwe directeur GE-Pensioenfonds Ik ben verheugd de benoeming van Sjoerd Hoogterp te kunnen aankondigen als de toekomstige directeur van Stichting GE Pensioenfonds (GEPF). Sjoerd is in dienst getreden per 1 maart 2005 en neemt de functie van directeur van Jan Aerts over per 1 juni Sjoerd was tot voor kort financieel directeur van SDU NV, waar onder meer de Nederlandse Staatscourant wordt gedrukt en die ook producent van paspoorten is. Daarvoor heeft hij een aantal verschillende financiële functies vervuld bij handels- en productieondernemingen (waaronder Wavin). Hij is ook belastingadviseur geweest bij Price Waterhouse en kredietanalist bij Algemene Bank Nederland. Sjoerd is afgestudeerd in fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en hij heeft ook de opleiding voor Register Controller gevolgd. Sjoerd heeft de nodige ervaring in pensioenzaken aangezien hij adviseur was van het pensioenfonds van SDU. Hij is gehuwd en heeft een dochtertje. Jan Aerts met pensioen Jan Aerts, de huidige directeur, gaat per 1 augustus 2005 met pensioen. Omdat Sjoerd nu al in dienst getreden is van het pensioenfonds wordt voorzien in een goede overdracht. Ik heet Sjoerd welkom, mede namens de werknemers bij GE, bij het begin van deze nieuwe functie en wens hem alle benodigde steun toe. Olaf Tant NIEUWS TKP Pensioen nieuwe pensioenuitvoerder van General Electric in Nederland TKP in Groningen is de nieuwe pensioenuitvoerder van General Electric in Nederland. Op dit moment is dat nog AZL. TKP staat bekend als een als zeer goede en professionele pensioenadministrateur en heeft als belangrijkste klanten TPG, KPN en UWV. AZL heeft toegezegd alle medewerking te verlenen aan een goede transitie en verder het lopende jaar volledig te zullen afhandelen, inclusief het jaarwerk en de jaarrapportage over De beslissing om van pensioenadministratie te veranderen vloeit voort uit de wens van het bestuur om de kwaliteit van de dienstverlening, waaronder de communicatie naar de aangesloten ondernemingen en de deelnemers, te verbeteren. Tevens hoopt het bestuur te bereiken dat er synergievoordelen worden bereikt op het vlak van notariële- en accountantsactiviteiten. Tenslotte wordt gestreefd naar een efficiëntere en betrouwbaarder pensioenadministratie. Het bestuur heeft een langdurig (2 jaar) en zeer zorgvuldig selectieproces gevolgd. Er is met diverse kandidaatuitvoerders gesproken en aan de hand van selectiecriteria en wegingsfactoren, individuele gesprekken met uitvoerders en het trekken van referenties is uiteindelijk een keuze gemaakt waarbij twee potentiële uitvoerders overbleven. Met beiden werd een concept overeen- komst en een service level agreement onderhandeld.tegelijkertijd werd met de huidige uitvoerder, AZL, een verbeteringstraject ingegaan, dat wel geleid heeft tot betere kwaliteit, maar lang niet toereikend naar onze maatstaven. Uiteindelijk heeft het bestuur beslist van uitvoerder te veranderen en heeft eind maart de keuze laten vallen op TKP. Zoals al aangeven is de ingangsdatum 1 januari Het zorgvuldig in mei in te plannen transitieproces zal plaatsvinden in de tweede helft van De verandering van administrateur heeft geen invloed op de inhoud van de pensioenregeling. De deelnemersraad heeft een positief advies uitgebracht. PensioenPraat mei

6 AOW per 1 januari 2005 Hieronder staan de AOW-bedragen die gelden vanaf 1 januari Het gaat om bedragen van het volledige pensioen, dus voor iemand die voor 100% verzekerd is geweest. AOW-BEDRAGEN Bruto vakantie- uitkering per maand Brutobedrag per maand Alleenstaande w 929,86 w 42,74 Alleenstaande ouder met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar w 1.148,92 w 54,95 Gehuwde (partner ook 65 jaar)* w 636,81 w 30,53 Gehuwde, partner jonger dan 65, volledige toeslag* w 1.268,62 w 61,06 Gehuwde, partner jonger dan 65, geen toeslag* w 636,81 w 30,53 * geldt ook voor een ongehuwde die met één andere persoon een gezamenlijke huishouding voert ANW per 1 januari 2005 ANW- UITKERING Bruto vakantie- uitkering per maand Brutobedrag per maand Nabestaande die al vóór 1 juli 1996 AWW had en een inkomensonafhankelijk deel houdt w 379,44 w 30,35 AWW en andere inkomsten Als u vóór 1 juli 1996 al een AWWpensioen had, dan houdt u recht op een uitkering van w 379,44 bruto per maand. Dat deel van uw uitkering is NIET afhankelijk van andere inkomsten. De rest van uw uitkering wel. Als u werkt en meer verdient dan w 1.801,56 per maand, dan houdt u de uitkering van w 379,44 over. Als u een uitkering of pensioen ontvangt, dan is dat het geval bij een maandinkomen vanaf w 1.496,10. Is uw nabestaandenuitkering Anw ingegaan op of na 1 juli 1996? Als u werkt en méér verdient dan w 2.117,76 per maand, krijgt u GEEN uitkering. Als u minder verdient ontvangt u een gedeeltelijke uitkering. Ontvangt u bijvoorbeeld een AOWuitkering, dan krijgt u geen nabestaandenuitkering Anw bij een maandinkomen vanaf w 990,24. Bij lagere inkomsten ontvangt u een gedeeltelijke nabestaandenuitkering Anw Meer informatie, zoals netto bedragen, toeslagen en inhoudingen vindt u op de website Idem + halfwezenuitkering w 606,67 w 45,89 Nabestaandenuitkering w 990,24 w 54,40 Nabestaandenuitkering + halfwezenuitkering w 1.213,47 w 69,94 Nabestaandenuitkering voor zorgrelaties w 633,49 w 38,86 Halfwezenuitkering w 223,23 w 15,54 Wezenuitkering t/m 9 jaar w 316,88 w 17,41 Wezenuitkering 10 t/m 15 jaar w 475,32 w 26,11 Wezenuitkering 16 t/m 26 jaar w 633,75 w 34,82 De vakantieuitkering wordt één keer per jaar in de maand mei betaald. Toeslag bij inkomsten van de partner jonger dan 65 jaar De toeslag is onder meer afhankelijk van de inkomsten van uw partner. Inkomsten uit arbeid worden gedeeltelijk van de toeslag afgetrokken. Als de inkomsten w 1.137,44 of meer per maand bedragen, komt de toeslag op nul uit. Inkomsten in verband met arbeid, zoals een uitkering of een vervroegd pensioen, worden helemaal van de toeslag afgetrokken. Bij een maandinkomen vanaf w 631,81 komt de toeslag op nul uit. Dat bedrag geldt niet als uw AOWpensioen is ingegaan tussen 1 februari 1994 en 1 juli Dan komt de toeslag pas bij een maandinkomen van w 1.137,44 op nul uit. Inkomen uit vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. Bestuursleden Pensioenfonds Benoemd door de onderneming Olaf Tant - voorzitter Jan Aerts - plv. secretaris Yvonne den Bakker André Rekveld Gekozen door deelnemers Jan Boesveld - secretaris Fred Bos - vice-voorzitter Anneke Proost Debbie Hameetman Directie Jan Aerts (directeur) Sjoerd Hoogterp (adjunct-directeur, per 1 maart 2005) 6 PensioenPraat mei 2005

7 PENSIOENPRAAT KORT Ombudsman Pensioenen Als u een probleem hebt met uw pensioen kunt u dit voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Kijk eerst op Het adres is: Ombudsman Pensioenen Postbus AN Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Afkoop pensioen In artikel 32, vijfde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet wordt het bedrag tot maximaalw 350,50 verhoogd tot w 355,33. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Een pensioenbedrag van maximaal dat bedrag kan dus bij uitdiensttreding worden afgekocht. Na emigratie geldt het dubbele bedrag ten aanzien van de pensioenaanspraak die vóór pensioeningang wordt afgekocht. Pensioenpraat in kleur De vorige Pensioenpraat (nummer 26) was de eerste die volledig in kleur verscheen. De nieuwe opzet werd door de deelnemers enthousiast ontvangen. Vooral blijven lezen dus. U wordt er ook voor uw eigen pensioensituatie steeds een beetje wijzer van. Anneke Proost herkozen Jaarlijks treedt een door de deelnemers gekozen bestuurslid af. In 2004 was Anneke Proost aftredend en herkiesbaar. Er waren geen andere kandidaten aangemeld, zodat Anneke als bestuurslid is herkozen voor de termijn van vier jaar. TIP De website is een onafhankelijke, niet commerciële informatiebron. Er staat een groot aantal organisaties achter. Zij doen dit, omdat ze vinden dat de Nederlander meer moet nadenken over zijn pensioen. AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN GE Modular Space Op deze plaats willen we regelmatig één van de - bij het GE-Pensioenfonds - aangesloten ondernemingen nader belichten. GE Modular Space bijt de spits af. GE Modular Space is een onderdeel van GE Equipment Services, één van de 11 businessunits van General Electric. In Nederland GE Modular Space één van de grootste leveranciers van tijdelijke en permanente huisvesting. Tijdelijke kantoorruimte geleverd door GE Modular Space GE Modular Space levert flexibele oplossingen voor tijdelijke en permanente huisvestingsproblemen. De producten worden geleverd aan bedrijven en organisaties in uiteenlopende segmenten, zoals de (petro-) chemische industrie, bouw, het bedrijfsleven, onderwijs, de overheid en gezondheidszorg. GE Modular Space biedt dan ook zeer verschillende huisvestingsproducten aan, afhankelijk van het gebruiksdoel, de gebruiksperiode en de persoonlijke huisvestingswensen. GE Modular Space heeft in Nederland vestigingen in Moerdijk, Almere en Coevorden. Kijk voor meer informatie op PensioenPraat mei

8 Pensioenbrieven komen later De pensioenbrieven met de pensioenopgaven per 1 januari 2005 ontvangt u later. Dat komt door het inbrengen van de nieuwe CAO-salarissen door de Salarisadministratie. De salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 ingevoerd. Mailbox pensioenfonds Hoe kunt u per contact opnemen met de helpdesk van de administratie van het pensioenfonds bij AZL? Dat kan op de onderstaande manieren. 1 Gebruik het adres: 2 Ga naar GE-adresboek in Outlook en typ in pensioenfonds en klik dit aan, enz. Deze wordt dan automatisch doorgelinkt naar de helpdesk van het pensioenfonds bij AZL. 3 Door het adres: te gebruiken. Ook dan wordt er automatisch doorgelinkt naar de helpdesk van het pensioenfonds bij AZL. Pensioenfonds op internet Naast de pensioensite op Intranet is er onder de naam op Internet de eigen website van het GE-Pensioenfonds te bekijken. Iedereen die over een computer beschikt met een internetaansluiting, kan daar nu ook veel informatie vinden over ons pensioenfonds. Het bestuur wil met de internetsite met name de communicatie met gewezen deelnemers, afvloeiers en gepensioneerden verbeteren. CONSTANTEN PER 1 JANUARI 2005 Pensioenregeling vóór januari januari 2004 Franchise w ,00 (14.154,00x1,00) 1 w ,00 WAO-hiaat-franchise w ,00 w ,00 Indexatie ingegane pensioenen en 1,36% 2 1,95% premievrije pensioenaanspraken Bijdragefranchise (o.v.v. goedkeuring werkgever) w ,00 (76.394,00x1,036%) w ,00 Maximaal loonbedrag voor berekening WAO-hiaat w ,00 (260x167) w ,00 Premiepercentage WAO-hiaat 0,25% 0,25% Pensioenregeling vanaf 2002 Franchise w ,00 4 w ,00 WAO-hiaat franchise w ,00 (14.154,00x1,00) w ,00 Indexatie ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken 1,36% 5 1,95% Indexatie opgebouwde aanspraken op levens- 1,26% 6 2,21% lang ouderdomspensioen tijdens deelnemerschap Bijdragefranchise bijdragen worden per onderneming vastgesteld Maximaal premiebedrag WAO-hiaat w ,00 (260x167) w ,00 Premiepercentage WAO-hiaat 0,25% 0,25% 1 Stijging bruto minimumloon tussen en ;((16.391, ,76) / ,76) x 100%=0%. Stijging bruto minimumloon ; (1.264,80+101,18) x 12= (bron: Min. SZW). Stijgingbruto minimumloon ; (1.264,80+101,18) x 12= 16,391,76 (bron: Min. SZW). 2 Indexatie per : 1,36%. Consumentenprijsindex (cpi), alle huishoudens (besluit ) tussen oktober 2003 en oktober 2004; (112,2-110,7)/10,7x100%= 1,36%. 3 NB: maximumdagloon is niet gewijzigd.2004 was een schrikkeljaar, daarom 262 dagen (i.p.v. 261). In dagen. 4 De stijging van het bruto minimumloon tussen en ( dit jaar 0%): w ,00 doch tenminste de minimumfranchise uit artikel 18a, lid 8 Wet loonbelasting (10/7 AOW-gehuwd = w ,00. Enkelvoudige AOW gehuwd bruto per jaar: (636,81+30,53)x12=8008,08x10/7=11.440,00. Bron; CVZ; brief wijziging van de AOW pensioenen per 1 januari Aangezien de berekende franchise hoger is dan de minimum franchise wordt de berekende franchise aangehouden, zijnde w ,00. 5 Zie voetnoot 2. 6 Indexcijfers CAO-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen particuliere bedrijven tussen oktober 2003 (111,2) en oktober 2004 (112,6); jaarmutatie; 1,26% (bron: 8 PensioenPraat mei 2005

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

Nadenken over pensioen

Nadenken over pensioen Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative PLastics Nadenken over pensioen December 2011 INHOUD Inleiding Levensloop Geflex Gesave Pensioenregelingen Stroomdiagram UPO Scheiding Keuzemogelijkheden: hoog-laag,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL 2013 TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING In de brochure wordt een aantal regels

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Uw pensioen in 2011. Informatiebulletin van uw pensioenfonds. Betaaldata 2011

Uw pensioen in 2011. Informatiebulletin van uw pensioenfonds. Betaaldata 2011 nr 16 - Januari 2011 Informatiebulletin van uw pensioenfonds Uw pensioen in 2011 Pensioenen stonden het afgelopen jaar in het middelpunt van de belangstelling. Helaas was al die aandacht niet altijd even

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Aalsmeer. Artikel 11

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf Trouwen of samenwonen www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 3 Ga je trouwen of samenwonen? Van harte gefeliciteerd, dat is een mooie investering in je

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

De nabestaandenregeling van SBZ

De nabestaandenregeling van SBZ De nabestaandenregeling van SBZ De SBZ pensioenregeling biedt ook zekerheid voor uw gezin. Als u overlijdt, dan is er voor uw nabestaanden nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Welkom bij SPD U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen praktijk gestart. Een goed moment om stil te staan bij uw pensioen. Als

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen Pensioen Aanvullingsplan Uw pensioeninkomen aanvullen Uw pensioeninkomen aanvullen Is uw pensioen straks voldoende om te kunnen blijven leven zoals u dat gewend bent? Of is een aanvulling nodig? Het is

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 103.317 Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie