Goed op weg geholpen. Opbouw bestanden voor honden- en precariobelasting gemeente Best COLOFON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed op weg geholpen. Opbouw bestanden voor honden- en precariobelasting gemeente Best COLOFON"

Transcriptie

1 Opbouw bestanden voor honden- en precariobelasting gemeente Best Goed op weg geholpen In de gemeente Best worden sinds het begin van dit jaar drie nieuwe belastingen geheven: precariobelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting. De noodzakelijke inventarisaties voor twee van deze heffingen werden uitgevoerd door Legitiem. Mart van Uden, coördinator gemeentelijke belastingen, en Linda Boonstra, medewerker gemeentelijke heffingen, over het hoe en waarom. De offertetermijn was eigenlijk verstreken, vertelt Mart van Uden, toen een zekere Toine van Ierland aan de telefoon hing. Hij vertelde dat hij kortgeleden een eigen bedrijf was begonnen, dat hij werkte volgens een moderne aanpak en dat hij beslist een goede aanbieding kon doen. Mart van Uden: Het klonk allemaal heel enthousiast, dus zei ik dat hij alsnog een offerte uit kon brengen. Op een paar dagen zat het ook niet vast. Dat deed Toine. Hij kwam met de meest uitgebreide aanbieding van allemaal en financieel was het interessant. Ik heb een afspraak met hem gemaakt en dat was een heel goed gesprek. Mij was snel duidelijk dat hij wist waar hij het over had. Ik heb alle aanbiedingen daarna besproken met mijn leidinggevende en met de wethouder en unaniem waren we van mening dat we de opdracht aan Legitiem moesten geven. Mart van Uden en Linda Boonstra aan het vergelijken en ongetwijfeld zullen er nacontroles noodzakelijk zijn. Ook daarvoor schakelen we ze in. Voor de opbouw van het basisbestand precariobelasting beoordeelde Legitiem voor de gemeente Best ongeveer 250 objecten. De inventarisatie werd volgens afspraak half september opgeleverd. Mart van Uden: Omdat het voor ons allemaal nieuw was, vonden we het prettig te kunnen werken met iemand die gepokt en gemazeld is in de belastingheffing. Toine heeft ons echt op weg geholpen. Hij weet tot in detail waar hij het over heeft. De manier waarop hij met mensen omgaat, spreekt me ook aan. Zakelijk, maar in een sfeer van jongens onder elkaar. Prettig is ook dat hij bijna altijd te bereiken is. En zo niet, dan belt hij razendsnel terug. Er zijn dagen geweest dat ik dacht: jongen, doe toch eens wat rustiger aan. Je moet nog langer mee. COLOFON Teksten Daan Appels Foto s Marc Pluim Vormgeving / druk Océ / OBS Vormgeving en Drukwerk Inventarisaties Inmiddels hebben zij de inventarisaties van de hondenbelasting en de precariobelasting opgeleverd. Voor de hondenbelasting werd een deuraan-deur-controle gehouden in de hele gemeente, inclusief het buitengebied. Linda Boonstra: Via de site van Legitiem op internet konden we de voortgang exact volgen. Het was goed georganiseerd en de projectleider zette controleurs in die op hun taak waren berekend. Nog voor de afgesproken datum kwam hij met de oplevering van alle informatie. We zijn nu resultaten van de controles en de aangiften Vervolg De contacten tussen de gemeente Best en Legitiem zullen voorlopig niet verwateren. De hondenbelastinginventarisatie krijgt een vervolg en ook voor de precariobelasting blijft Legitiem de komende jaren controles uitvoeren. Mart van Uden: Voor de precariobelasting hebben we nu een prachtig digitaal bestand, compleet met foto s. Het is zelfs uitgebreider dan we hebben afgesproken. Dat zegt ook iets over Legitiem. Ze proberen zich er niet met een jantje-van-leiden vanaf te maken. LEGITIEM BV Florijnweg 11c Postbus AA Velp Telefoon: Fax:

2 n ieuwsbriefoktober 2005 LEGITIEM BV controle en inventarisatie Ton Leeuwrik: Als zaken gevoelig liggen is communicatie heel belangrijk Bergen zet toeristenbelastingtrein op de rails De inkomsten uit de toeristenbelasting liepen terug, terwijl Bergen toch echt een gemeente is die het van bezoekers moet hebben. Daar gaat iets niet goed stelden verantwoordelijk wethouder Annemieke Schep en Hoofd Publieksdiensten Ton Leeuwrik vast. Legitiem werd in de arm genomen om samen met de gemeente de vervuilde bestanden op te schonen en de trein weer op de rails te zetten. Zover is het inmiddels. Leeuwrik: Ik denk dat we het goed hebben aangepakt. Ton Leeuwrik en Annemieke Schep Er lag een keurige beleidsnotitie in augustus 2004: Parels aan de kust. Een rapport waarin het belang van het toerisme voor Bergen thematisch werd behandeld. ontwikkeld en uitgevoerd. Daar zijn we goed in geslaagd. Het heeft er toe geleid dat er samen met de branche een activiteitenplan is opgesteld en een projectleider is aangenomen om dit de komende drie jaar uit te voeren. Daar liet ze het er dan ook niet bij zitten. Legitiem werd binnengehaald, ze nam de suggestie om een klankbordgroep in het leven te roepen ter harte en er werd een externe aanjager aangesteld. De bedoeling was te komen tot nieuwe, heldere regelgeving en een actueel bestand. Schep: Er was een afkoopcultuur ontstaan op forfaitbasis en dat is geen goede zaak. Ik weet dan in financiële zin nooit waar ik aan toe ben. lees verder op pagina 2 Een project bekeken Annemieke Schep, medio vorig jaar aangetreden als wethouder na een bestuurscrisis, heeft de verdere uitwerking voortvarend opgepakt. Ik vond belangrijk dat het samen met de branche verder werd In elke nieuwsbrief wordt een project centraal gezet en komen de betrokkenen aan het woord. Dit maal verhalen wij over het optimalisatietraject van de heffing toeristenbelasting in de gemeente Bergen. Binnen Bergen, ontstaan uit de voormalige kustgemeenten, Bergen, Egmond en Schoorl, draagt het toerisme en de kustrecreatie in belangrijke mate bij aan de lokale economie en bepaald voor een groot deel het sociaal maatschappelijke karakter van de gemeenschap. Er worden grote investeringen gedaan op recreatief gebied en deels bekostigt uit de opbrengst van toeristenbelasting.

3 vervolg van de voorpagina Communicatie Met Legitiem werden de zaken vooraf grondig doorgesproken om tijdens de inventarisatie niet op lange tenen te staan. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat beroepsmatige verhuurders en particulieren vooraf per brief werden geïnformeerd over de voorgenomen werkwijze en afspraken altijd schriftelijk door de gemeente werden bevestigd. Ton Leeuwrik: Als zaken gevoelig liggen is communicatie heel belangrijk. Legitiem had daar een goed oog voor. Voor ons was het ook erg handig dat zij samenwerken met Van den Bosch & partners, Belasting-adviseurs voor overheden. Die hebben ons met name op juridisch terrein goede diensten bewezen. Combinatie De daadwerkelijke inventarisatie voor de toeristenbelasting vond plaats in de periode mei-juli van dit jaar en werd gecombineerd met onderzoeken van andere gemeentelijke afdelingen, zoals Ruimtelijke ordening, de Brandweer, Recreatie & Toerisme en Economische Zaken. Ook een idee van Legitiem, vertelt Ton Leeuwrik. Zij kregen er lucht van dat ook andere afdelingen contact wilden zoeken met de belastingplichtigen en zij stelde voor de onderzoeken te combineren. Om praktische redenen maar ook om ondernemers niet meerdere keren in korte tijd lastig te vallen. Zowel bij de branche als hier Klankbordgroep Bergen luistert bij afnemen van de interviews in het gemeentehuis is dat erg goed gevallen. Het geeft aan dat je als bedrijf met je opdrachtgever meedenkt. Bovendien heeft het gecombineerde onderzoek de gemeente geld bespaard. Aanvullend doet Legitiem nu onderzoek naar de onderbouwing van het forfait. Dat is noodzakelijk omdat voor (vaste-) jaar- en seizoensplaatsen op campings de exploitant kan kiezen voor een heffing op basis van forfait. Bewijslast In de nieuwe situatie, vastgelegd in een nieuwe verordening, gaat de gemeente Bergen toeristenbelasting heffen op basis van het werkelijke aantal overnachtingen. Het forfaitaire systeem verdwijnt niet helemaal, maar uitgangspunt is nu dat de aanslag in alle gevallen onderbouwd moet zijn. Ook is de bewijslast omgedraaid. De belastingplichtige mag in de toekomst aantonen hoe de aangifte toeristenbelasting tot stand is gekomen. De gemeente behoudt zich het recht voor nader onderzoek te doen in het geval er twijfels bestaan over de juistheid van de aangifte. Medio deze maand (oktober) gaan de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2005 de deur uit in Bergen. In februari volgend jaar volgt de definitieve aanslag. Ton Leeuwrik: Het is een intensief traject geweest dat we nu aan het afronden zijn. Met het inventarisatierapport dat is opgesteld beschikken we over veel praktische informatie waar we verder mee kunnen. In het vervolgtraject blijft Legitiem ons trouwens begeleiden en ondersteunen. De opbrengst uit de toeristenbelasting gaat nu veel meer de werkelijkheid benaderen verwacht ik. De branche blijft kritisch, dat hoort ook. Toch hebben ze echt alle medewerking verleend. Dat heeft volgens mij alles te maken met onze aanpak waarin communicatie met de branche centraal stond. 2

4 Jules Steenis van koningklijke Horeca Nederland: De gemeente heeft het netjes aangepakt Jules Steenis is voorzitter van de afdeling Alkmaar van Koninklijke Horeca Nederland, horecaondernemer in Bergen en lid van vele commissies in de horecabranche. Met toeristenbelasting en het betalen ervan hebben hij en zijn collega-ondernemers niet veel op. En als het dan toch moet, dan het liefst op forfaitaire basis. Steenis: Zo ging het dus ook hier in Bergen. Makkelijk voor iedereen. Als ondernemer hoefde je geen administratie bij te houden en de gemeente kon volstaan met het sturen van één factuurtje per jaar. Ergernis dan ook bij Jules Steenis toen de gemeente aankondigde dat voor de toeristenbelasting voortaan per persoon en per nacht een verblijfsregistratie moest worden bijgehouden. Als gezamenlijke ondernemers hebben we nog een tegenvoorstel gedaan voor een forfait in drie klassen, maar jammer genoeg wilde de gemeente daar niet aan. Terwijl volgens onze berekeningen de opbrengst nauwelijks lager zou zijn dan met het nieuwe heffingsysteem. Inmiddels ligt het inventarisatierapport van Legitiem op tafel en werkt de gemeente Bergen aan de implementatie van het nieuwe systeem. Jules Steenis vindt het nog steeds zonde van de tijd, het geld en de moeite, maar heeft wel waardering voor de manier waarop de zaken zijn aangepakt. Hij is positief over het instellen van een klankbordgroep, over de benoeming van een externe aanjager en over de communicatie richting de branche. Jules Steenis: Ook al ben ik het niet altijd met ze eens, de wethouder Annemieke Schep, Ton Leeuwrik en Toine van Ierland zijn prima mensen. Ik heb geen moeite met ze en ze hebben hun werk goed gedaan. Ze stonden open voor kritiek en ook het voorstel van Legitiem om gemeentelijke onderzoeken te combineren, is goed gevallen. Als Koninklijke Horeca Nederland pleiten we al jaren voor een éénloketfunctie. Van Ierland is sowieso iemand waarmee je goed kunt praten. Hij kan namelijk ook luisteren en je merkt dat hij voortdurend in de gaten houdt of het handig is dingen aan te passen. Hoe het verder gaat is volgens Jules Steenis afwachten. Ik sluit niet uit dat er alsnog problemen ontstaan als de aanslagen binnenkomen. Daarnaast betwijfel ik of de gemeente uiteindelijk meer geld uit de toeristenbelasting incasseert. Natuurlijk ook omdat we een slecht seizoen achter de rug hebben. Ik denk dat we pas volgend jaar weten of het verstandig is geweest het systeem om te gooien. Wat niet wegneemt, nogmaals, dat de gemeente het netjes heeft aangepakt. Ronald Zander van Recron: Overleg met open vizier De gemeente treft geen blaam. Ik ben het niet eens met wat ze doen, maar dat is een politieke keuze. Zo werkt onze democratie nu eenmaal. Ze hebben het in ieder geval netjes aangepakt. In dat proces heeft ook Legitiem goed werk geleverd. Er is met open vizier overlegd. Ronald Zander is voorzitter van de afdeling Bergen van Recron, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland. Een organisatie die in de gemeente Bergen de belangen behartigt van 22 recreatiebedrijven, waaronder Bungalowpark Jamarco van de gebroeders Zander in Schoorl. Ronald Zander wil graag nog eens uitleggen waarom recreatieondernemers per definitie tegenstander zijn van de heffing van toeristenbelasting. Omdat het prijsverhogend werkt en omdat niet álle gemeenten het heffen. In Alkmaar en Langendijk bijvoorbeeld, hier in de directe omgeving, zijn recreatieondernemers geen toeristenbelasting verschuldigd. Daardoor krijg je oneerlijke concurrentie. Om een vergelijkbare winst te kunnen maken moeten wij prijzen rekenen die 10 tot 20 procent hoger liggen. Voor ergernis zorgt ook dat binnen de gemeente niet alle monniken over één kam worden geschoren. Zander: Als er betaald moet worden, dan ook iedereen naar verhouding. Maar particulieren die af en toe een kamer verhuren zijn veel minder makkelijk te controleren dan officiële bedrijven. Als Recron vinden wij bovendien dat ook andere ondernemers hun steentje bij moeten dragen. De bakker, de slager en de huisarts profiteren ook van het toerisme. Laat iedereen maar een vast percentage van zijn omzet afdragen in de vorm van toeristenbelasting. Dan hou je het probleem van de particulieren, maar de lasten van de ondernemers zijn wel eerlijker verdeeld. Ronald Zander ziet op tegen de administratieve rompslomp die het gevolg is van de nieuwe aanpak van de gemeente Bergen. Hij verwacht dat in zijn geval het te betalen bedrag aan toeristenbelasting ongeveer gelijk zal blijven, maar door het extra werk is er toch sprake van een minder gunstige situatie. En in een tijd waarin het al moeilijk genoeg is mensen hierheen te krijgen, zijn we daar niet blij mee. Wat niet wegneemt dat hij de gemeente en Legitiem niets verwijt. Nogmaals, mijn ervaringen en die van mijn collega-recreatieondernemers zijn prima. Er is constant overleg geweest en er werd ook geluisterd. Samen kom je toch tot de beste oplossingen. Al hadden wij natuurlijk liever gezien dat de gemeente door die hele toeristenbelasting een dikke streep had gezet. 3

5 LEGITIEM en Van den Bosch & partners vullen samenwerking in Perfect aanvullend In de vorige Nieuwsbrief maakten we met enige trots een samenwerkingsverband bekend met Van den Bosch & partners Belastingadviseurs voor overheden uit Sliedrecht. Maar afspraken maken is wat anders dan afspraken invullen. Met andere woorden: wat is er in de eerste maanden van de samenwerking terechtgekomen? We vroegen het aan Edwin Borghols*, partner en fiscaal adviseur bij Van den Bosch & partners. Het vermoeden dat we als bedrijven perfect aanvullend zijn is helemaal uitgekomen. Wij dekken de theoretische kant af, Legitiem de praktische. Van beide kanten hebben we elkaar inmiddels aan werk geholpen, precies zoals de bedoeling was. De basis is het onderlinge vertrouwen. Wij weten dat zij hun werk goed doen en zij weten dat wij op ons gebied een echte specialist zijn. Edwin Borghols laat er geen misverstand over bestaan dat de samenwerking tot dusver volledig aan de verwachtingen beantwoordt. Als concrete voorbeelden noemt hij gezamenlijke projecten toeristenbelasting in onder andere Bergen Noord-Holland, Dronten, Zeewolde, Rhenen en Valkenburg a/d Geul. Bij zijn contacten met gemeenten stuit Legitiem regelmatig op aanvullende vragen, bijvoorbeeld wat de wet- en regelgeving betreft. Dan schuiven zij ons naar voren. Het is prettig als marktpartij om gemeenten te kunnen helpen met aanvullende dienstverlening en voor ons is het natuurlijk gewoon business. Andersom werkt het ook zo. Als wij bij opdrachtgevers met de praktijkkant worden geconfronteerd, roepen we tegenwoordig gelijk: daar moet je Legitiem voor vragen. Omdat de werkzaamheden steeds vaker in elkaar grijpen zijn Edwin Borghols en Toine van Ierland de laatste maanden ook regelmatig samen op pad. Zo Cursus precario- en reclamebelasting verzorgden ze inmiddels een aantal gezamenlijke workshops en voorlichtingsavonden en waren ze samen aanwezig bij werkgroepbesprekingen. Niet onbelangrijk is dat het ook op het persoonlijke vlak klikt. Edwin Borghols: Ik kende Toine niet uit het verleden, maar het blijkt gewoon dat we prima met elkaar kunnen opschieten. Dat is wel een voorwaarde. Als je elkaar voortdurend vliegen probeert af te vangen, lukt het niet. Academie De samenwerking tussen Legitiem en Van den Bosch & partners krijgt inmiddels ook gestalte binnen de Academie Lokale Belastingen van het Sliedrechtse bedrijf. Zo wordt op 3 november een bijeenkomst gehouden over precariobelasting. Edwin Borghols vult het theoretische gedeelte van de dag in, terwijl Toine van Ierland de problematiek vanuit de praktische hoek belicht. Op 3 november 2005 organiseert de Academie Lokale Belastingen een cursus precarioen reclamebelasting. Docenten van de cursus zijn Edwin Borghols en Toine van Ierland. Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen: Essentiele elementen precariobelasting Reclamebelasting als instrument Essentiele elementen precario-belasting Reclamebelasting als aanvulling Optimalisering van beide heffingen op precariobelasting Wetsvoorstel afschaffing precariobelasting Aansluiten bij gemeentelijk beleid op (onder-grondse) kabels en leidingen Aansluiten bij vergunningverlening Onder het motto hernieuwde aandacht voor oude belastingen verzorgen beide heren ook een presentatie tijdens het jaarlijkse belastingcongres voor gemeenten op 5 oktober in De Eenhoorn in Amersfoort. Borghols: Met oude belastingen bedoelen we met name toeristenbelasting, reclamebelasting en precariobelasting. Heffingen die niet iedere gemeente heeft ingevoerd. Maar omdat het gebruikersdeel van de OZB op woningen met ingang van 1 januari volgend jaar wordt afgeschaft, zoeken veel gemeenten naar nieuwe inkomstenbronnen. Die oude belastingen lenen zich daarvoor. Met het oog op 2006 is het congres dit jaar, op verzoek van veel gemeenten, al in oktober en niet zoals gebruikelijk in december. Borghols: Nu hebben gemeenten nog net de tijd om te bekijken of ze met ingang van 1 januari iets kunnen doen aan verordeningen. Die mogelijkheid was er niet geweest als we aan december hadden vastgehouden. * Edwin Borghols begeleidt veel gemeenten bij o.a. baatbelasting voor projecten riolering buitengebied en herinrichting binnenstad en bij de invoering van reclame- en precariobelasting. Daarnaast procedeert hij regelmatig voor gemeenten bij lastige dossiers, zoals bouwleges en rioolrechten. U kunt zich inschrijven via de website van de Academie Lokale Belastingen 4

6 Belastingen is een boeiend vak Enno Soeren is sinds drie jaar hoofd van de Productgroep Belastingen bij de gemeente Maastricht. Een verantwoordelijke baan waarin hij leiding geeft aan veertig medewerkers. Alsof dat nog niet genoeg is, is hij sinds mei van dit jaar ook tijdelijk hoofd van het Servicecentrum Financiële Administratie van Maastricht. De belastingdeskundige staat in kleine kring te boek als een visionair en dat was voor Legitiem reden Enno Soeren te vragen voor iedere uitgave van deze Nieuwsbrief een column te schrijven. Enno zal ingaan op actuele ontwikkelingen in het (gemeentelijke) belastingveld. Hij trapt af met een wat algemener verhaal waarin hij ook zichzelf voorstelt. Uiteraard schrijft Enno Soeren deze column op persoonlijke titel. Wie ben ik? Enno Soeren dus. Een 35-jarige Maastrichtenaar die Bedrijfseconomie heeft gestudeerd en later nog een postdoctorale opleiding voor registercontroller heeft gevolgd. Ik heb een paar jaar bij de gemeente Nuth gewerkt (uitvoering eerste WOZronde), voor ik in 1998 bij de gemeente Maastricht ben begonnen. De invoering van de WOZ-wetgeving in 1997 heeft mij de belastingkant op geduwd. Omdat het nieuw was heb ik me daarop gestort en na verloop van tijd ga je dan als een specialist door het leven. Mijn oriëntatie op het werkgebied is vrij breed, mede omdat ik vanwege mijn controlleropleiding ook enkele jaren bij Financiën heb gewerkt. Belastingen is hoe dan ook een boeiend vak. En het leuke van mijn productgroep is dat we een hecht team hebben dat vrijwel alles zelf doet. We hebben juridisch geschoolde mensen en deurwaarders, we behandelen bezwaarschriften en doen kwijtscheldingen en ook het hele applicatiebeheer zit bij ons. Die diversiteit maakt het extra leuk. Hoewel ik voornamelijk bezig ben met leidinggeven, probeer ik af en toe ook zelf in een dossier te duiken. Je moet toch een beetje voeling houden met de praktijk. Wat tot mijn verbeelding spreekt is de slogan van de Belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Belasting betalen is natuurlijk nooit leuk. Maar als je het goed organiseert en ervoor Maastricht kiest voor kwaliteit Deskundig, actief en innovatief Omdat Enno Soeren het gevoel had dat de aangiftemoraal terugliep, voerde Legitiem in de periode mei/juni op verzoek van het hoofd van de Productgroep Belastingen bij de gemeente Maastricht een controle uit op de toeristenbelasting. Een 25-tal bedrijven werden bezocht. Enno Soeren ging een dag samen met Legitiem op pad om te kunnen inschatten of hij in de toekomst een eigen medewerker de controle zou kunnen laten uitvoeren. Soeren: Die dag is me gebleken dat het controleren van de toeristenbelasting echt een vak is. Ik zal een voorbeeld geven. We zaten met de controller van een van de grotere hotels in Maastricht rond de tafel. Een bedrijf dat goed is voor een toeristenbelastingafdracht van meer dan euro per jaar. Op een gegeven moment vraagt de controleur of hij de CBS-index mag inzien. Dat mocht wel maar die man wist niet zo goed hoe hij daarmee moest werken. zorgt dat mensen weten dat anderen ook betalen, dan is er meestal wel begrip. lees verder op pagina 6 Vervolgens gaat de controleur zelf achter de computer zitten en tovert hij die cijfers zo tevoorschijn. Dan zie je zo n administrateur kijken. Ho, die maak ik niks wijs. De controle leverde de gemeente Maastricht aanzienlijk meer op dan dat aan Legitiem moest worden betaald. Bovendien werd voldaan aan de tweede voorwaarde van Enno Soeren: het afgeven van een signaal naar de branche dat bedrijven er verstandig aan doen hun zaakjes goed te regelen. Of dat signaal wordt opgepakt blijkt binnenkort, als Legitiem opnieuw bij 25 bedrijven in de toeristische sector de administratie doorlicht. Hondenbelasting Inmiddels heeft de gemeente Maastricht Legitiem ook opdracht gegeven voor de controle hondenbelasting. Met Legitiem kies ik voor een deskundige, actieve en innovatieve aanpak. 5

7 vervolg van pagina 5 Bij het makkelijker maken hoort voor mij ook het inzetten van capabele mensen bij controles. Zodat alles correct verloopt en onze klanten, de belastingbetalers, zo min mogelijk hinder van ons ondervinden. Bij de gemeente Maastricht is dat mijn verantwoordelijkheid en daarom huur ik graag goede mensen in. Van Legitiem bijvoorbeeld. Ontwikkelingen die ik in deze column kan bespreken zijn er genoeg. De afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB met ingang van komend jaar bijvoorbeeld. Dan hebben we het over het rapport van de commissie Eenhoorn dat voor nogal wat consternatie heeft gezorgd. Ik ga mee in de visie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die stelt dat gemeenten een eigen belastinggebied moeten houden. Momenteel is gemiddeld 16% van de inkomsten van een gemeente afkomstig uit eigen belastingen. Dat is al niet zoveel. Ga je daar aan knabbelen dan tast je de lokale democratie aan. Nu kunnen partijen nog aangeven wat ze met die inkomsten willen doen. Een theater of een sportzaal bijvoorbeeld. Stellingnames op basis waarvan mensen bij verkiezingen hun keuze kunnen bepalen. Ik kom er in de volgende Nieuwsbrief op terug. Deze eerste keer wil ik afsluiten met de opmerking dat mijn leven ondanks twee banen niet alleen in het teken van werken staat. Mijn vrouw en ik hebben drie jonge kinderen en het spreekt voor zich dat ik ook aan die kleine wondertjes veel tijd besteed. Geen vernauwde of benauwde belastingblik dus bij mij. Ik stel er prijs op dat u dat weet. Enno Soeren vlnr. Jan Kievit, Piet Bruijsters, Veljko Vasik 6

8 Gemeente Eindhoven kiest voor nieuwe werkwijze bij controle hondenbelasting Werken met PDA s en Internet levert enorme tijdwinst op De gemeente Eindhoven stelde twee jaar geleden een nieuw management aan bij de afdeling Belastingen en de organisatiestructuur werd aangepast. Doelstellingen waren het optimaliseren van de werkprocessen (intern) en het beter ten dienste staan van de burger met een nieuwe, efficiënte aanpak (extern). Met beide zijn we op de goede weg, stelt Marga de Graaf, sinds november 2003 hoofd van het bureau Heffingen & Services van de afdeling Belastingen. Een verandering was ook het binnenhalen van Legitiem voor de controle op de hondenbelasting. Eén tot hooguit twee uur per dag is een medewerker van het bureau Heffingen & Services van de gemeente Eindhoven tijdens de grootscheepse controle tegenwoordig bezig met het verwerken van de informatie die door acht controleurs van Legitiem wordt aangeleverd. Voorheen, toen de informatie van de papieren looplijsten nog handmatig moest worden verwerkt in een Excelbestand, was dat toch gauw een hele dag. Marga de Graaf: Voordat we voor Legitiem kozen hebben we ook met andere bedrijven gesproken waar we goede ervaringen mee hebben, maar het werken met PDA s en Internet gaf de doorslag. Het is zoveel effectiever en efficiënter en dat vertaalt zich in een enorme tijdwinst. Bovendien bouw je snel een waardevol bestand op. Ik had er hoge verwachtingen van en die zijn helemaal uitgekomen. Het past ook bij Eindhoven, deze werkwijze. De slogan van de gemeente is Leading in Technology. Zo n stad kan het eigenlijk niet maken controleurs met zogenaamde looplijsten langs de deuren te sturen. Structuur Eindhoven heeft gekozen voor een structuur waarin alle huishoudens om het jaar worden gecontroleerd in het kader van de hondenbelasting. Dit jaar moeten adressen worden afgewerkt waarvan er in de periode mei/juni/juli ongeveer zijn gedaan. Medio augustus is een begin gemaakt met de controle van de resterende adressen. Alle informatie moet volgens afspraak eind oktober binnen zijn, zodat nog dit jaar de resterende aanslagen hondenbelasting 2005 kunnen worden verstuurd. Alle informatie die dagelijks door de controleurs wordt verzameld is direct via de website beschikbaar voor de gemeente Eindhoven. Gaande de controles zijn ook uitbreidingen in het programma ingebouwd. Marga de Graaf: Op ons verzoek zijn onder meer een opmerkingsveld en een zoekfunctie toegevoegd, waardoor de toegevoegde waarde voor ons nog groter wordt. Daar zijn verder geen meerkosten aan verbonden. Het is een investering die Legitiem voor haar rekening neemt omdat het perfectioneren van het systeem ook voor haar interessant is. Inmiddels zijn de eerste evaluaties gehouden en die hebben het goede gevoel bij Marga de Graaf versterkt. De werkwijze voldoet uitstekend, we hebben nog geen enkele klacht gekregen van bewoners en de communicatie is prima. De projectleider van Legitiem is altijd te bereiken en onderneemt direct actie als dat nodig is en ook Toine van Ierland zelf zit er kort op. Het voelt niet eens als een zakelijk gebeuren. Mede omdat we ook contact hebben met de controleurs. Die verzamelen elke dag op een stadsdeelkantoor en voor de zomerstop hebben we een bijeenkomst gehouden om ervaringen uit te wisselen. De onderlinge samenwerking en sfeer zijn gewoon heel goed. Goed contact Marga de Graaf zegt wel te merken dat het goed gaat met Legitiem. De aandacht van Toine van Ierland zal steeds meer worden gedeeld. Een goed contact is de basis van onderling vertrouwen. Dat contact kan wat minder worden omdat er meer klanten komen, maar het is wel belangrijk om het vast te houden. Voor die taak staan zij denk ik de komende jaren. Zoals ze ook een antwoord moeten vinden op het gegeven dat ook andere bedrijven met PDA s en Internet zullen gaan werken. Maar vertrouwen heb ik er eerlijk gezegd wel in. Voor een bedrijf dat voor een goede prijs een goed product levert, is altijd werk. 7

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting Harmonisatievoorstel Toeristenbelasting Datum : 5 september 2006 Onderwerp : harmonisatievoorstel toeristenbelasting Onderdeel van : plan van aanpak samenwerking belastingen Heuvelland Vastgesteld door

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Vertrouwen in elkaars professionalisme

Vertrouwen in elkaars professionalisme n ieuwsbriefmaart 2005 LEGITIEM BV controle en inventarisatie LEGITIEM en Van den Bosch & partners gaan samenwerken Vertrouwen in elkaars professionalisme Nauwelijks twee maanden na de oprichting is LEGITIEM

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3686069v4 Aan : Gemeenteraad Datum : 20 april 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Wethouder G. Boeve Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt

Nadere informatie

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen? Eerste keer 279 70% Herexamen 104 26% Niet beantwoord 16 4% Totaal 399 2. Als de voorlopige

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De gemeenteraad. Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302. 20 januari 2015. onderzoek Airbnb

Gemeente Den Haag. De gemeenteraad. Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302. 20 januari 2015. onderzoek Airbnb Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De gemeenteraad Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302 32383 20 januari 2015 onderzoek Airbnb Naar aanleiding van een toezegging

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Brede aanpak leidt tot nieuwe onderbouwing forfait toeristenbelasting

Brede aanpak leidt tot nieuwe onderbouwing forfait toeristenbelasting n ieuwsbrief oktober 2007 LEGITIEM BV controle en inventarisatie Samenwerking gemeente Goedereede, SVHW en ondernemers Brede aanpak leidt tot nieuwe onderbouwing forfait toeristenbelasting Iedere toeristenbelastingverordening

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Cuijk 2010).

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Cuijk 2010). De raad van de gemeente Cuijk; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet: besluit: vast te stellen de: Verordening

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Onderzoek forfaits van. vaste plaatsen. Rapportage. Gemeente Venray. KONDAR Overheid b.v. Postbus BB ARNHEM

Onderzoek forfaits van. vaste plaatsen. Rapportage. Gemeente Venray. KONDAR Overheid b.v. Postbus BB ARNHEM Rapportage Gemeente Venray Onderzoek forfaits van vaste plaatsen KONDAR Overheid b.v. Postbus 1096 6801 BB ARNHEM 088-55 80 555 www.kondar.nl Hoofdstuk: Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 2 3

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Interview verslag Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Inhoudsopgave: Voorwoord -!!!!! blz. 3 Wempe Webdesign -!!!! blz. 4 Opleiding -!!!!!! blz. 4 Beroepskeuze

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5104 Inboeknummer 12bst01978 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.652 RaadsvoorstelOZB-tarieven 2013 en termijnen van betaling Inleiding Op 6 november

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld.

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Voorwoord Sinds lange tijd maakt de gemeente gebruik van een

Nadere informatie

Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland

Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland Korte terugblik 1 Aan de gemeenteraad is een voorstel voorgelegd om in te stemmen met het onderzoek naar de

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente.

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. Goedemiddag, De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. We hebben een offerte van het vakantieverblijf mogen ontvangen,

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Onderzoek invoering Toeristenbelasting

Onderzoek invoering Toeristenbelasting Aan de Raad Agendapunt: 6. Onderwerp: Onderzoek invoering Toeristenbelasting Kenmerk: Status: FZBS - Financiën / DdeJ Besluitvormend Kollum, 6 september 2011 Samenvatting Onderzocht is of de invoering

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst.

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Erven, belasting en rente Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Oordeel De Nationale ombudsman vindt de klacht over de Belastingdienst gegrond. Datum: 19 maart 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Bij de redactie van de belastingverordeningen worden de modellen van de VNG gevolgd. In het algemeen

Nadere informatie

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven?

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Maandelijks eenvoudig besparen op: energiekosten telefoonkosten internetaansluiting verzekeringspremies Inhoudsopgave

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2014 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2014 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2014 (versie geldig vanaf 01-01-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Onderwerp: vaststellen van de Verordeningen watertoeristen- en toeristenbelasting 2013

Onderwerp: vaststellen van de Verordeningen watertoeristen- en toeristenbelasting 2013 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 28 juni 2012 Naam opsteller : Marc Bot/ Rens Wiegeraad Informatie op te vragen bij : Rens Wiegeraad Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: vaststellen

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden

Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden Arbeidsverzuim door stress, werknemers die soms voor langere tijd uitvallen: een teken dat mensen veel, soms wel te

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Coördinatie van zorg. Test jezelf.

Coördinatie van zorg. Test jezelf. Coördinatie van zorg. Test jezelf. Pagina 1 Kun jij coördineren? Werk je planmatig en zorgvuldig? Ben je goed in samenwerken? Doe de testjes en kijk of jij een kei bent! 1. Coördineren Continuïteit en

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Wij willen graag van u leren De medewerkers van de CvZG verlenen aan veel mensen diverse soorten zorg. In verreweg de meeste gevallen verloopt die zorg naar tevredenheid

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Interview met de Nederlandse studenten in de werkgroepen.

Interview met de Nederlandse studenten in de werkgroepen. Wie zijn wij: Daag! Mijn naam is Jorrit en ik ben 23 jaar jong. Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Ik zit nu in het 2e jaar van de lerarenopleiding Economie. Bij deze wil ik jullie veel plezier en

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Gemeente Bussum Vaststellen 'Kwijtscheldingsregeling 2013' Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer'

Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer' Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer' Formeel bent je ondernemer vanaf het moment waarop je begint met stroom leveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als je de btw op

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

X X X B. en W. d.d. 16 augustus 2016 Nr. 10B

X X X B. en W. d.d. 16 augustus 2016 Nr. 10B gemeente Hardinxveld-Giessendam BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052315427 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: BOO Opgesteld door: mw. R. den Ottelander

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het invoeren van toeristenbelasting

Raadsbijlage Voorstel tot het invoeren van toeristenbelasting gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer SZ Inboeknummer 99loooo63 Beslisdatum B&W r9 januari 1999 Dossiernummer 903.313 Raadsbijlage Voorstel tot het invoeren van toeristenbelasting

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Uw kenmerk Betreft Inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Blut?! Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Blut?! Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Blut?! Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Blut?! Mijn telefoonabonnement is afgesloten. Wat nu?

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng?We hebben nu al een beetje geoefend met een boekbespreking, maar voor veel kinderen is praten met

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

April 2012. Legal & General Actualiteitenbijeenkomsten Presentatie Hans Schriever (FP Advance NL)

April 2012. Legal & General Actualiteitenbijeenkomsten Presentatie Hans Schriever (FP Advance NL) April 2012 Legal & General Actualiteitenbijeenkomsten Presentatie Hans Schriever (FP Advance NL) Deze handout vanuit de presentatie van Hans Schriever tijdens de Actualiteitenbijeenkomst van Legal & General

Nadere informatie