17 juni 15 Open Dag THEMA DE BODEM ALS BASIS! CropSolutions: Onze klant is de basis. Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17 juni 15 Open Dag THEMA DE BODEM ALS BASIS! CropSolutions: Onze klant is de basis. Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak"

Transcriptie

1 20 28 Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak Goed boeren, goed beheren CropSolutions: Onze klant is de basis THEMA DE BODEM ALS BASIS! 17 juni 15 Open Dag Dit is een speciale uitgave van CZAV en Rusthoeve ten behoeve van de Open Dag op woensdag 17 juni van en voor boeren

2 2 Om succesvol te fi nishen, moet je succesvol starten: SEGURIS Uw tarwe langdurig beschermd vanaf de start. Bevat IZM-technologie; de nieuwe werkzame stof isopyrazam Zeer effectief tegen Septoria, DTR en roesten Sterke preventieve en curatieve werking Uitstekende duurwerking Powered by IZM IZM (isopyrazam) is een nieuwe werkzame stof met een dubbel-bindend effect voor een krachtige, lange duurwerking tegen schimmelziekten. TM Syngenta Crop Protection B.V., Postbus 512, 4600 AM Bergen op Zoom. Tel , Fax , Syngenta stimuleert de aanleg van biodiversiteitsstroken. Zie (of scan de QR code). Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. /TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company.

3 INHOUD Aandacht voor de bodem, meer dan ooit een noodzaak ZLTO start programma Grond van leven UITGELICHT - pagina 8 Broodnodige voeding voor de bodem De teeltmaatregelen van PRP Technologies Het Calciumprogramma van CZAV UITGELICHT - pagina 12 De bodem als basis voor verdere samenwerking Het belang van de bodem voor Belchim Crop Protection Programma Open dag 2015 UITGELICHT - pagina 16 Kwaliteit begint in de bodem De kracht van coöperatie Nedato BV Rusthoeve volop in ontwikkeling Goed boeren, goed beheren UITGELICHT - pagina 22 Vertrouwen als basis Ontzorgen met brandstof en Texaco smeermiddelen en koelvloeistoffen VOORWOORD 3 Bram de Visser (CZAV) en Sam de Vlieger (Rusthoeve) DE BODEM ALS BASIS! Je kunt er nog zoveel middelen, technieken, tijd en energie insteken: als je bodem niet goed is wordt het nooit wat. Dat is bijna een metafoor voor alles in het leven, maar wij hebben het natuurlijk gewoon in alle nuchterheid over de bodem waarin we telen. In dit VN Internationale Jaar van de Bodem is De bodem als basis het thema van onze Open Dag en vanzelfsprekend ook van dit magazine. U weet net als wij dat de bodem meer is dan een grondsoort. Het is de combinatie van alle aanwezige elementen, mineralen, het bodemleven en de grondsoort. Gelukkig maar, want hoewel je de grondsoort niet kunt beïnvloeden, geldt dat wel voor de andere onderdelen. Die in de juiste balans brengen is een flinke uitdaging, waar veel kennis voor nodig is. CZAV en Rusthoeve brengen u die kennis. Op onze Open Dag staan de proefvelden, informatiemarkt en de workshops allemaal in het teken van de bodem. Ook in dit Open Dag Magazine leest u veel artikelen over de bodem. U vindt er ook het programma van de Open Dag op woensdag 17 juni. Veel van de bedrijven die zich in dit magazine profileren, zijn ook zichtbaar op de Open Dag. We willen hen hartelijk bedanken voor hun bijdragen. In het bijzonder de Rabobank en ZLTO, die ook dit jaar weer bijdragen aan en participeren in de Open Dag. Voor nu wensen wij u veel leesplezier met dit magazine. En voor straks een heel inspirerende Open Dag aan de Noordlangeweg 42 in Colijnsplaat! UITGELICHT - pagina 26 Bietenplein: op naar 16,2 ton suiker! CropSolutions: Onze klant is de basis 15 ton tarwe, hoe staat het ermee? Winnaar Topbodem Hans Akkermans Op en rondom het Themaplein Bodem UITGELICHT is een gesponsord artikel Colofon Dit magazine van CZAV en Rusthoeve is een jaarlijkse uitgave ten behoeve van de Open Dag. Coördinatie, tekst en redactie Pink Communicatie, Etten-Leur Met medewerking van Esmeralda van Stee en Bram de Visser (CZAV) Sam de Vlieger (Rusthoeve) Redactie-adres Zundertseweg 20, 4876 NK Etten-Leur Vormgeving Hét Reclamebureau Enzo, Willemstad Fotografie Sandragrafie, Klein-Zundert Druk Pieters Grafisch Bedrijf, Groede Copyright / aansprakelijkheid Niets uit deze uitgave mag in enige vorm worden overgenomen of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit magazine is met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De uitgever en auteurs zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden of enig handelen op grond van de inhoud van dit blad.!

4 4 CZAV / RUSTHOEVE Rusthoeve/CZAV U las het al in het voorwoord: als de bodem niet goed is wordt het nooit wat. Juist in ons land met haar hoge agrarische productie, is aandacht voor de bodem meer dan ooit een noodzaak. Wij boeren hier op de vierkante meter, zegt Sam de Vlieger, Bedrijfsleider van Rusthoeve. Nederlandse telers beboeren de grond het meest intensief en halen de hoogste opbrengsten ter wereld. Dat heeft automatisch tot gevolg dat we meer input aan de grond moeten geven. Tegelijkertijd is hier de wet- en regelgeving al jaren heel scherp, waardoor de bodem verschraalt. We moeten meer dan vroeger op zoek naar alternatieven om de bodem voldoende vruchtbaar te houden. AANDACHT VOOR DE BODEM MEER DAN OOIT EEN NOODZAAK Chemisch, fysisch en biologisch Het belang van onderzoek en proeven komt in dit thema dus wel heel duidelijk naar voren, benadrukt Ton Hendrickx, Productmanager Meststoffen bij CropSolutions. Onze onderzoeken zijn al jaren geleden gestart en breiden steeds verder uit. We richten ons, onder andere samen met Rusthoeve, op de balans tussen chemische, fysische en biologische elementen in de bodem. Allemaal factoren die beïnvloedbaar zijn. We kijken naar de effecten van chemische toevoegingen: hoeveel gips is er bijvoorbeeld nodig om de grond beter bewerkbaar te maken? Wat doet het als magnesiumionen worden vervangen door calciumionen? Bij het fysische onderdeel gaat het om zaken als de drainage, de hoeveelheid organische stof en het bewerken van de verschillende grondsoorten om de structuur te beïnvloeden. Tot slot is ook het biologische bodemleven van belang: regenwormen, gisten, bacteriën en schimmels. Bemonstering: basis voor advies Meten is weten. Dat is het motto als het gaat om de bodem. Waar sta je nu en wat moet je doen om de bodemgezondheid te verbeteren?, zegt Ton Hendrickx. Alleen op basis van een helder uitgangspunt kunnen we goed adviseren. Het meten doen we vanuit CZAV op verschillende manieren, waarvan de Spurway Totaalanalyse de meest onderscheidende is. Deze analyse meet niet welke elementen er in de grond zitten, maar welke van die elementen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de plant. Een duidelijke stap verder dus.

5 CZAV / RUSTHOEVE 5 AGRIVER, NATUURLIJK VERZEKERD! Nr.1 van NL Uw gewassen zijn bij ons in goede handen: 1x eigen risico - No-claim beschermer - Dekking tegen kostprijs - Afname risico uien mee te verzekeren - Uitgebreide neerslagdekkingen op de Bredeweersverzekering - Niet alle gewassen hoeven worden meeverzekerd op de Bredeweersverzekering - Wij maken graag voor u een geheel vrijblijvende offerte op maat! onze medewerkers staan u graag te woord. Burgemeester Royerplein GE Hasselt Postbus AA Hasselt T: F: De bemonstering is de basis voor het Bodem- en Bemestingsmodel dat CZAV afgelopen zomer introduceerde. CZAV-Verkoopleider Bram de Visser vertelt: Dit 4B-plan is de leidraad voor al ons advieswerk. Alle kennis vanuit de bemonstering vertalen we voor onze leden in een advies voor de bodem, de basisbemesting, beginontwikkeling en bijbemesting. Daarbij is rendement het uitgangspunt, nu en in de toekomst. Effecten op de lange termijn De effecten van toevoegingen zijn tijdens de Open Dag op het Themaplein Bodem te zien. Bram: Zoals proeven met groenbemesters, waaronder nieuwe mengsels, die meetellen voor het nieuwe GLB-beleid. En verschillende bodemverbeteraars en bijvoorbeeld een demo van bandendruk en bodemverdichting. Want ook mechanisatie heeft invloed op de bodem. Alle onderdelen bij elkaar beïnvloeden de bodem en het is belangrijk om te realiseren dat bodemverandering niet plaatsvindt binnen een jaar. Alles waar je nu mee aan de slag gaat, doe je voor de lange termijn. Maar onze voortdurende aandacht, input en zorg voor de bodem is onmisbaar. We zijn het aan onszelf en de komende generatie verplicht. Verlengen gewasbescherming Bij de stand van Edudelta Contract kunt u zich melden voor deelname. U kunt kiezen uit de thema s: Veiligheid & Techniek, Teelt Een verlengingsbijeenkomst duurt 3 uur. U dient zich zowel voor aanvang als na afloop te melden bij de stand van Edudelta Edudelta Contract organiseert ook de cursussen: Basisveiligheid (VCA) Bedrijfshulpverlening (BHV) Motorkettingzagen/Bosmaaien Flora- & Faunawet enz. Voor meer informatie kunt u mailen naar of bellen naar

6 6 CZAV Agrariër in Zuidwest Nederland? U hoeft niet ver te zoeken voor een goede verzekeraar De Zeeuwse is een regionale verzekeraar en biedt u een agrarisch verzekeringspakket op maat. Informeer bij uw adviseur naar onze producten. Of kijk op De oplossing dichtbij.

7 CZAV 7 Over het belang van bodembeheer voor de voedselprodutie 2015 is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot International Year of Soils; het Jaar van de Bodem. Bewustwording van het belang van goed bodembeheer voor het menselijk leven, de voedselvoorziening in het bijzonder, is één van de belangrijkste doelen van de VN is voor ZLTO aanleiding een meerjarig programma te ontwikkelen met als titel Grond van leven. ZLTO START PROGRAMMA Bodem is een thema dat veel akkerbouwers raakt en bezighoudt. Afgelopen winter zijn de eerste bodembijeekomsten georganiseerd, die passen in de ZLTO-aanpak. Bewustwording, verbreden en verdiepen van de kennis en bevorderen van samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij zijn voor ZLTO de belangrijkste doelen. Honderden leden schreven in voor de bodem- en verdiepingsbijeenkomsten. Zij concluderen dat goed bodembeheer verder gaat dan plussen en minnen over stikstof en fosfaat, over niet-kerende grondbewerking of wat de beste groenbemester is. Bodembeheer heeft veel meer dimensies. Uiteindelijk is goed bodembeheer een belangrijke en bepalende factor voor de continuïteit van teelten en het voortbestaan van de bedrijven. En daarmee direct en indirect voor de voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Grond van Leven Het ZLTO-programma Grond van Leven start dit jaar en richt zich op leden. Het programma markeert een periode in de geschiedenis van de landbouw. De afgelopen vijftig tot zestig jaar waren productieverhoging, rationalisering, schaalvergroting en mechanisering met hoge input van natuurlijke en chemische grondstoffen dominant in de boerenpraktijk. Akkerbouwers lopen nu tegen grenzen aan en constateren dat de bodemvruchtbaarheid afneemt. Zij ervaren dat de opbrengst minder wordt, dat de bewerking van de grond minder makkelijk gaat en dat sommige percelen vanwege aangescherpte gebruiksnormen een tekort aan mineralen hebben. Ommekeer Er is een ommekeer gaande naar meer verantwoord gebruik van hulp- en grondstoffen, naar andere bewerkingstechnieken, naar bemesten met groenbemesters, braakliggen, andere gewassen en bouwplannen, etc. Verhogen van de biodiversiteit is geen vijand meer van de boeren, maar een gemeenschappelijk belang van landbouw en natuur. Het besef dat bodem voor bijna alle agrarische sectoren de belangrijkste productiefactor is, dringt door. ZLTO staat schouder aan schouder met akkerbouwers en organiseert verdieping en verbreding van de kennis over bodembeheer, zoals tijdens de jaarlijkse Open Dag op Rusthoeve. Uiteindelijk is goed bodembeheer een belangrijke en bepalende factor voor de continuïteit van teelten en het voortbestaan van de bedrijven.

8 8 UITGELICHT 01 PRP Technologies De bodem is het meest kostbare bezit van onze landbouw. PRP Technologies ziet dat al ruim 40 jaar. Het van oorsprong Franse bedrijf ontwikkelt producten om de bodem te verbeteren en stelt de evenwicht herstellende en stimulerende eigenschappen van diverse mineralen en moleculen ter beschikking aan de landbouw. Onder druk van de maatschappij zijn we als landbouwsector genoodzaakt andere teeltmaatregelen te nemen. Aan het woord is Jonas Klinkert, Accountmanager bij PRP Technologies. Met onze hoge productiviteit in Nederland voeren we veel af, maar is er op een gegeven moment iets gaan ontbreken in de bodem. Dat kon lang worden gemaskeerd met kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen, maar het gebruik hiervan wordt onder druk vanuit de maatschappij meer en meer aan banden gelegd. De rol van bodemverbeteraars en mineralen wordt dan ook steeds groter. VOOR DE BODEM De stimulerende eigenschappen van mineralen PRP Technologies ontwikkelt minerale zouten die de celprocessen van micro-organismen en planten ondersteunen en stimuleren. Onze visie en oorsprong van het bedrijf zijn gebaseerd op de studie van een Canadese microbioloog. Hij bewees dat alle hogere organismen voor hun bestaan afhankelijk zijn van micro-organismen. In de landbouw betekent dit dat planten afhankelijk zijn van het leven in de bodem. Net als de mens heeft dat bodemleven mineralen nodig om hun biochemische reacties vlot te laten verlopen. Wij hebben daarom de MIP-methode ontwikkeld, die bestaat uit het gericht toedienen van specifieke mineralen die de celprocessen van micro-organismen verbeteren en daarmee hun ontwikkeling stimuleren. Zo functioneert de bodem beter, waardoor de toegediende voedingsmineralen het milieu minder belasten en de gewassen deze optimaal kunnen benutten. Samenwerking en onderzoek Jonas ziet de producten van PRP Technologies als onderdeel van het grotere geheel om bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Rasontwikkelingen, vruchtwisselingschema s, toedienen van organisch materiaal, innovatieve bodembewerking en technieken, de teelt van groenbemesters. Het zijn allemaal maatregelen die de bodem helpen te verbeteren. Laat je een maatregel achterwege, dan hebben de andere minder effect. Daarom blijft onderzoek en kennisuitwisseling heel belangrijk. Wat is bijvoorbeeld het effect van nieuwe plantnutriënten op de nieuwe rassen? Onze producten zijn een onderdeel van wetenschappelijke onderzoeken bij de vijf PPO-locaties van Wageningen. Daarnaast voeren we een groot aantal proeven uit samen met onze dealers en andere officiële proefstations. Wij overleggen ook nauw met onze dealers over de meest effectieve inbreng van onze producten in teeltplannen. Die samenwerking is onmisbaar om als sector het belangrijkste doel te bereiken: een betere bodem, hogere opbrengst of kwalitatief betere producten met minder input. 40 jaar kennis en ervaring PRP Technologies is met haar 170 medewerkers internationaal actief in Europa en Zuid- Amerika. Voor de Benelux staan zes medewerkers opgesteld. Mede ingegeven door de regelgeving zien we een stijgende vraag naar ons type producten. Andere aanbieders zijn aanwezig, maar wij kunnen bogen op 40 jaar ervaring en kennis. Om maar een voorbeeld te geven: momenteel zijn we in Frankrijk met drie partners en een universiteit het ULVANS-project gestart. Daarin kijken we naar de mogelijkheden om uit algen en zeewier

9 UITGELICHT 9 Jonas Klinkert op het veld van Huijbert Knook in Willemstad voedingsstoffen en enzymen te extraheren om zo nog effectievere producten te ontwikkelen. Onze huidige PRP SOL is op basis van deze onderzoeken verbeterd. Daarnaast zijn door investeringen de productieprocessen geoptimaliseerd en gemoderniseerd. Hierdoor zal de huidige PRP SOL door neosol vervangen worden. Dit verzekert ons ervan dat niet alleen de traditionele werking behouden blijft, maar ook dat het effect op de gewassen zelfs nog wordt versterkt. Positieve cirkel naar boven PRP Sol (neosol) is een bekend product als voorloper op dit gebied: PRP Sol (neosol) is erop geënt om voedingsstoffen, specifieke minerale zouten en elementen toe te voegen. Hierdoor kunnen tal van micro-organismen, die van nature in de bodem aanwezig zijn, zich beter ontwikkelen. Dat leidt tot een positieve cirkel: toenemende aantallen en grotere verscheidenheid van microorganismen zorgen voor diverse processen in de bodem. Denk hierbij aan betere omzetting van organisch materiaal en betere beschikbaarheid van aanwezige nutriënten waardoor bijvoorbeeld de slempgevoeligheid en het waterbergend vermogen verbeteren. Door de toename van schimmels en wortelvorming van de gewassen zal de doorlaatbaarheid en de luchthuishouding in de bodem sterk verbeteren. Dit zorgt ervoor dat diverse biochemische processen op hun beurt beter en efficiënter kunnen verlopen. Door de toename van schimmels en wortelvorming van de gewassen zal de doorlaatbaarheid en de luchthuishouding in de bodem sterk verbeteren

10 10 CZAV Stappenplan Bodemvruchtbaarheid Elke teler weet het: werken aan bodemvruchtbaarheid begint met calcium. Naast een goede waterhuishouding, staat dit element met stip op nummer 1 in het stappenplan Bodemvruchtbaarheid. Buitendienstmedewerker van CZAV Lein de Visser heeft zijn klantenkring op Schouwen-Duiveland. Het Calciumprogramma van CZAV is een belangrijk onderwerp in de gesprekken. Ons Calciumprogramma bestaat uit twee onderdelen: calcium als bodemverbeteraar en calcium als element in de plant. Beide zijn onmisbaar voor een goede productie. ONMISBAAR VOOR DE BODEM Calcium geeft lucht Een goede verhouding tussen grond, water en lucht is een vereiste voor een goede bodemvruchtbaarheid. We zien vaak dat het aandeel lucht te laag is. Zwaardere grond verkruimelt daardoor slecht en lichtere grond verslempt: dat zorgt voor een slechtere bewerkbaarheid. Het percentage calcium dat gehecht is aan het klei-humuscomplex (= CEC), is daarop van grote invloed. Het CEC heeft een negatieve lading, waar je positief geladen elementen aan kunt vasthechten: de kationen. Calcium is het grootste kation, die zorgt voor de meeste ruimte tussen de fijndeeltjes van het klei-humuscomplex. Calcium geeft dus lucht, vertelt Lein de Visser. Bodemanalyse onmisbaar Om op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid calcium te kunnen toevoegen is een bodemanalyse onmisbaar. Je moet natuurlijk weten wat het uitgangspunt is. Altic en BLGG hebben beiden een analyse die bepaalt wat het percentage calcium aan het klei-humuscomplex is. In Spurway Totaal, de uitgebreide bodemanalyse van Altic, zit die analyse. Als het percentage calcium niet minimaal 85% is, krijgt de teler met de rapportage precies het inzicht hoeveel calcium er gestrooid moet worden, vaak in de vorm van gips. Calcium voor de plant In dezelfde analyse komt ook naar voren hoeveel calcium er daadwerkelijk voor de plant beschikbaar is. Dat is het tweede deel van ons programma. Wat in de bodem zit hoeft nog niet gelijk beschikbaar te zijn voor de plant. Ook daarvoor geeft een analyse uitsluitsel en advies. Een korrelmeststof strooien, Calcifert S, geeft extra calcium aan de plant. De plant kan overigens alleen calcium opnemen aan het begin van de groei, waarna het calcium wordt getransporteerd naar de jonge delen in de bovenkant van de plant. Komt dat niet voldoende ten goede aan de vrucht, dan kunt je vroeg in de teelt spuiten met de bladmeststof Foliplus Calcium Extra, die zorgt voor een betere verdeling van de calcium. Compleet advies Eens per vier jaar een uitgebreide bodemanalyse en de andere jaren een Spurway-analyse voor een belangrijk gewas is een ideale combinatie. Wij krijgen de rapportages van onze telers ook en stemmen daar ons advies op af. Wij kijken daarbij nadrukkelijk naar het totaalplaatje. Een te grote aanvoer van meststoffen, met natrium, kan bijvoorbeeld de verhouding van kationen aan het klei-humuscomplex verstoren. Alle elementen nemen we mee in de gesprekken met onze telers. Gelukkig zien we dat veel telers hier de laatste jaren actief mee bezig zijn. Onze onderzoeken en adviezen zijn bedoeld om hen te ondersteunen bij de keuzes die ze maken. Want rendement voor de teler staat voorop!

11 11 Aantrekkelijke investering Laat u vrijblijvend informeren over de actuele regelgeving Reduceren van uw energiekosten maken zonnepanelen een goede investering. Bovendien profiteert u als ondernemer van diverse fiscale voordelen. Grootverbruikers (aansluiting boven 3x80A) kunnen daarnaast gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie, en dat voor een periode van liefst 15 jaar. Onze adviseurs zijn op de hoogte van alle regelgeving (ook inzake asbestsanering) en informeren u graag over de mogelijkheden. Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak. INSTALLATIE ELEKTRA CONSTRUCTIE DUURZAME ENERGIE JULIANASTRAAT NC ZIERIKZEE Wie goed zaait, zal goed oogsten Met de wintertarwerassen van Wiersum Plantbreeding bent u verzekerd van hoge opbrengsten, zowel voor bak- als voertarwerassen. Kies voor TABASCO, KELVIN, ELIXER of KWS LIVIUS, stuk voor stuk toprassen van Wiersum. TABASCO Voer / biscuit tarwe Zeer hoge opbrengst Bruine roest (8,5) Gele roest (8,5) Meeldauw (8,5) Fusarium (6,5) Bladvlekkenziekte (8) KELVIN Baktarwe Hoge opbrengst Bruine roest (9) Gele roest (8) Meeldauw (7,5) Fusarium (6,5) Bladvlekkenziekte (7,5) Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2015 ELIXER Voertarwe Zeer hoge opbrengst Bruine roest (7) Gele roest (8,5) Meeldauw (7) Fusarium (7) Bladvlekkenziekte (7,5) NIEUW KWS LIVIUS Baktarwe Hoogst opbrengende baktarwe Bruine roest (7) Gele roest (9) Meeldauw (6) Fusarium (7) Bladvlekkenziekte (8,5) _Wiersum_Adv_WinterTarweRassen_190x118.indd :13

12 12 UITGELICHT 02 Belchim Crop Protection Hoe belangrijk is de bodem voor een bedrijf dat gewasbeschermingsmiddelen verkoopt? Heel belangrijk, zegt Marnix Gijlers van Belchim Crop Protection. Teelt is een samenspel van een vruchtbare bodem, goede rassen, gezonde plantgroei, voldoende voeding en effectieve gewasbescherming. Alleen als alles in balans is, halen onze klanten een optimaal rendement. Als Technisch Adviseur begeleidt Marnix klanten op teelttechnisch gebied, met name in het akkerbouwsegment met een focus op aardappelen. Een goede plantgezondheid: dat is eigenlijk wat wij verkopen aan onze klanten. De bodem is daarvoor de basis. Een voldoende vruchtbare bodem zorgt ervoor dat de plant sterker is, beter en ongestoord groeit en minder last heeft van stress-factoren als ozon, UV en zelfs bepaalde ziektes en plagen....als BASIS VOOR VERDERE SAMENWERKING Belchim Crop Protection Belchim werd in 1987 opgericht door Dirk Putteman. Het bedrijf groeide uit tot Belchim Benelux en werd in 2001 omgedoopt tot Belchim Crop Protection. Belchim is er in geslaagd om voortdurend haar gamma gespecialiseerde gewasbeschermingsmiddelen verder uit te breiden en zich te vestigen in alle landen van Europa. Het team bestaat uit 350 medewerkers. Bekende producten in het assortiment: Ranman TOP, Samson, Teppeki, Spotlight Plus, Narita, Kerb Flo, Lentagran en Monarch. Duurzame systemen Vanuit de bodem verder samenwerken naar meer duurzame systemen, is volgens Marnix een vereiste voor de toekomst. Er ligt een uitdagende taak om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden. Alleen met een gezonde bodem gaan we het niet redden. We moeten ook blijven werken aan de vitaliteit en weerbaarheid van het gewas en de plantgezondheid. We kunnen niet zonder de inzet van biologische en chemische gewasbescherming. Die financieel rendabel, maar vooral duurzaam en verantwoord is en niet schadelijk voor de toepasser en de omgeving. Daarom investeert Belchim veel geld in de ontwikkeling van nieuwe actieve stoffen die nog beter werken, maar ook schoner en veiliger zijn. Grondige basis voor kennisdeling De kennis die Belchim heeft wil ze graag delen met anderen. Ieder vakgebied heeft haar eigen specialisten. Het is aan ons allemaal om al deze kennis bij elkaar te brengen nu collectief gefinancierd onderzoek grotendeels verdwenen is. In dit Jaar van de Bodem zou het mooi zijn als we daarvoor een grondige basis

13 UITGELICHT 13 Een voldoende vruchtbare bodem zorgt ervoor dat de plant sterker is, beter en ongestoord groeit en minder last heeft van stressfactoren als ozon, UV en zelfs bepaalde ziektes en plagen Marnix Gijlers kunnen leggen. CZAV pakt dat goed op en de Open Dag is een mooi voorbeeld van hoe ze specialisten bij elkaar brengt in het belang van haar leden. Wij presenteren er onder andere ons nieuwe product Narita tegen alternaria in aardappelen. Een schimmel die toeslaat op het moment dat de plant is verzwakt is door onvoldoende voeding of andere stressfactoren. Natuurlijk willen we onze producten verkopen, maar tegelijkertijd vinden we ook dat we als leverancier de verantwoordelijkheid hebben om de aardappelteelt naar een hoger plan te tillen. Dus als we door kennis te delen alternaria in de toekomst zoveel mogelijk kunnen voorkomen of zelfs bestrijden met biomiddelen, zullen wij dat niet nalaten. Samen alle kansen pakken om duurzamer en productiever te telen, geïntegreerd met chemie en biologie: daar staan we voor. Belchim Crop Protection op de Open Dag :! Rond het thema bladvlekken in aardappelen deelt Belchim haar kennis met de bezoekers en presenteert zij de nieuwe producten Narita ((alternaria aardappel), Kunshi (phytophthora aardappel), en Proman (bodemherbicide aardappel).

14 14 OPEN DAG RONDLEIDINGEN PROEFVELDEN Ieder uur zes verschillende rondleidingen langs de proefvelden. Vertrek vanaf opstapplaats aan de zijkant naasthet ZLTO-kantoor op Rusthoeve (volg de bordjes). De aanvangstijdstippen zijn: Voor spuitlicentieverlenging melden bij stand Edudelta bij de ingang van de Open Dag. Laatste inschrijfronde: uur. Ochtend Middag Avond uur uur uur uur uur uur uur uur uur THEMA S RONDLEIDINGEN 01 Rondleiding Aardappelen Bemesting en Calciumprogramma CZAV en Nedato Bemesting in pootgoed Remote sensing technieken en de mogelijkheden van spectraalbeelden en taakkaarten Gebruik Banjo Forte Ziektebeelden Alternaria en ozonschade Alternariabestrijding Onkruiddemo met diverse herbicidenschema s Demo verschillende loofdoodschema s 02 Rondleiding Graan Rassen wintertarwe en wintergerst 15 ton tarwe: zaaimethoden Bemestingsproef Bestrijding wortelonkruiden Fungicidenproef in wintertarwe Groeiregulatie in gerst en tarwe Spuitbeelden met gebruik van de Wingsprayer Gebruik Yara N sensor 03 Rondleiding Uien Onkruidbestrijdingsproef Bemestingsproef zaaivoor en diverse bemestingsconcepten Schadebeelden en bestrijding van aaltjes Grassenbestrijdingsproef Ziektebestrijding en hulpstoffen 04 Rondleiding Bietenplein Rassenproeven KWS, SESvanderHave, Strube, Betaseed Groenbemesters en bietenziekten (IRS) Onkruidbestrijdingsproef (Belchim, Bayer en Adama) Zaaimachine Väderstadt (Homburg) Teeltfactoren met de meeste invloed op opbrengst en kwaliteit (Suiker Unie) 05 Rondleiding Themaplein Bodem Diverse soorten en rassen groenbemesters Combinatie groenbemesters Bactofil en PRP Eiwithoudende gewassen Biofumigatie Phytobac Grondbewerkingsmachines High tech sensing in relatie tot de bodem Duurzaam bodembeheer en bodemverdichting 06 Rondleiding Veehouderij Maisdemo en grassendemo Eiwithoudende gewassen Smartgrass Toevoegmiddelen ruwvoer Locatie Open Dag Rusthoeve, Noordlangeweg 42, Colijnsplaat. Locatie Jongerenprogramma in vergaderruimte ZLTO-kantoor op Rusthoeve.

15 OPEN DAG 15 WORKSHOPS Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Aanvang Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid (equivalente maatregelen) - Adrie Bossers/Harry Kager. Plantgezondheid/gewasbescherming: hoe doen we het Schoner, Groener en Beter? Joris Baecke. Precisielandbouw in relatie tot bodemvruchtbaarheid. Corne Kempenaar. Workshopnummer Onderwerp uur 1 Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid (equivalente maatregelen) uur 2 Plantgezondheid/gewasbescherming: hoe doen we het Schoner, Groener en Beter? uur 3 Precisielandbouw in relatie tot bodemvruchtbaarheid uur Jongerenprogramma uur 3 Precisielandbouw in relatie tot bodemvruchtbaarheid uur 1 Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid (equivalente maatregelen) uur 2 Plantgezondheid/gewasbescherming: hoe doen we het Schoner, Groener en Beter? Locatie workshops: in de voorste schuur. Biobased Garden Welke gewassen zijn geschikt als groene grondstof of kunnen worden gebruikt in de biobased economy? Dit wordt allemaal onderzocht en getoond in de biobased garden. Rondeleidingen door de garden starten om 10.15, en uur. Speeddate asbest saneren/zonnepanelen Vragen over asbest saneren, de aankomende wetgeving, subsidies/regelingen en mogelijkheden en kosten voor een nieuw dak eventueel met zonnepanelen? Tijdens de speeddates asbest saneren/zonnepanelen plaatsen op de Open Dag geeft ZLTO antwoord op uw vragen. Zij informeert u ook graag over de collectiviteitsvoordelen van het ZLTO-collectief en de provinciale subsidieregeling asbestvanhetdak.nl. ZLTO staat op 17 juni voor u klaar bij de ingang van Rusthoeve. U bent om 9.30 uur, uur, uur en uur van harte welkom. Kunt u niet? Loop dan even langs de ZLTO-stand op de informatiemarkt, mail naar of bel (073) JONGERENPROGRAMMA LUNCHSESSIE VOOR JONGE (AANKOMENDE) ONDERNEMERS Geen enkele ondernemer opereert alleen. Je werkt samen met leveranciers, met afnemers, vakgenoten, adviseurs en zelfs met je omgeving. Hoe zorg je ervoor dat al deze partijen een goed beeld hebben van je bedrijf en van jou als ondernemer? Ofwel: hoe regisseer jij je eigen imago? Ook dit jaar hebben CZAV, ZAJK en ZLTO het initiatief genomen om tijdens de Open Dag een sessie speciaal voor jongeren te organiseren. Het thema van deze sessie raad je al: imago. Een goed imago is niet alleen nodig voor je eigen bedrijf, je draagt ook bij aan het imago van de hele sector. Iedereen die hierin actief is kan de verantwoordelijkheid pakken voor het stukje waar hij of zij zelf invloed op heeft. We praten er graag samen met jou over onder leiding van Raphael Hoogvliets van Bureau YAP. YAP is een verbond van Young Agrifood Professionals die samenwerken aan innovatie en ondernemerschap in de voedselketen. Ben jij erbij? Van tot uur ben je van harte welkom op het ZLTO-kantoor bij Rusthoeve. Onder het genot van een lekkere boterham gaan we aan de slag. Voor en na de sessie ben je natuurlijk welkom om de demonstraties in het veld, de andere workshops en de informatiemarkt te bezoeken. Interessant, leuk, praktisch en interactief: dat mag je niet missen! Tot 17 juni! Aanvang met lunch: Start workshop: Afronding workshop: Graag vooraf aanmelden via uur uur uur PARTNERS

16 16 UITGELICHT Nedato BV verkoopt wereldwijd zo n 30 tot 40 rassen verse aardappelen met schil, gewassen en verpakt. De afnemers komen uit verschillende marktsegmenten, zoals de frietindustrie, schillerijen, supermarkten, groothandelaren en exporteurs. De aardappelen worden geteeld door de 600 telers in Midden- en Zuid-Nederland die zijn aangesloten bij de Coöperatie Nedato. De coöperatie bezit tweederde deel van de aandelen in Nedato B.V. De productie vindt plaats in het verpakkingsbedrijf en tegelijkertijd hoofdkantoor in Oud-Beijerland, waar 90 medewerkers actief zijn. 03 Nedato: coöperatie en BV KWALITEIT BEGINT Wim van de Ree

17 UITGELICHT 17 Samen een goede kwaliteit en opbrengst in omzet en volume realiseren, is het doel van onze coöperatie, vertelt Directeur Wim van de Ree. Naast onze commerciële taken in Nedato BV ligt er dan ook een sterke focus op individuele begeleiding van onze telers. Onze adviseurs helpen hen om het maximale resultaat uit hun bedrijf te halen. Daar komen vanzelfsprekend veel aspecten bij kijken. Zoals de keuze en spreiding van rassen in combinatie met de kwaliteit van het perceel, het in beeld brengen van risico s en opbrengsten, bemestingsplannen, de werkorganisatie, oogstbegeleiding, het arbeidsplaatje en de bewaring. We brengen voor de teler alle onderdelen in beeld voor een optimaal resultaat, nu en in de toekomst. We brengen voor de teler alle onderdelen in beeld voor een optimaal resultaat, nu en in de toekomst! Bodem is het belangrijkste medium Wim noemt de toekomst niet toevallig. Een maximale opbrengst op korte termijn is leuk, maar wat doet dat op de lange termijn met je bodem? Je kunt veel willen, maar de bodem blijft het belangrijkste medium voor de teler. Ga je daar niet goed mee om, dan verschraalt de bodem en dalen op termijn de opbrengst en kwaliteit. Vroeger was de grond door het toedienen van organische mest veel beter in balans. Dat werd door de wet- en regelgeving aan banden gelegd, maar de productiewijzen bleven hetzelfde. We haalden meer uit de bodem dan dat we toevoegden. Pas later, een jaar of tien geleden, waren daarvan de effecten te merken. Nu zie je steeds meer bewustwording over de noodzaak van een goede balans tussen economie en ecologie. Aandacht voor de bodem is onmisbaar De sector is op de goede weg, maar heeft een flinke inhaalslag te maken. Wat in jaren is afgebroken, kost ook jaren om weer op te bouwen. Voortdurende aandacht voor de bodem van alle betrokken partijen is onmisbaar. Ik vind het Jaar van de bodem daarom een goed initiatief Nedato en CZAV De tweede aandeelhouder van Nedato BV is CZAV. De buitendiensten van de twee coöperaties werken dan ook nauw samen voor het advies aan telers. Op de Open Dag laten we ook samen proefvelden rondom aardappelen zien en geven onze adviseurs uitleg over hoe je de balans in de bodem terugkrijgt. en ik ben blij dat ook deze Open Dag dit thema heeft. Het is niet alleen een uitstekend moment om kennis over te dragen, het stimuleert ook weer het bewustzijn over dit onderwerp. En het geeft de gelegenheid om er met vakgenoten over te spreken. Heel belangrijk en daarom adviseren we onze telers om verder te kijken dan het eigen bedrijf. Door deelname aan onze studiegroepen bijvoorbeeld, of die van CZAV en Stichting Veldleeuwerik, die veel aandacht heeft voor duurzaamheid. Over dat onderwerp gesproken: voor mij is verduurzamen het steeds zoeken naar het verbeteren van de dingen die je vandaag doet. Kijk waar je staat, stel doelen vast en werk daar elke dag aan. Dat levert rendement. Zeker ook als het gaat over de bodem!

18 18 RUSTHOEVE Hét proefbedrijf voor innovatieve ontwikkelingen is Rusthoeve in Colijnsplaat. De kennis binnen het centrum wordt omgezet in praktische oplossingen voor ondernemers in de akkerbouw. Voor uiteenlopende opdrachtgevers voert Rusthoeve onderzoeken uit in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Het onderzoek vindt plaats op de ca. 100 hectare grond van de proefboerderij en op proefvelden bij derden. Bovendien worden innovatieve technieken, machines en materialen beproefd en bemonsterd. RUSTHOEVE VOLOP IN Sam de Vlieger We willen onze opdrachtgevers alle onderzoeksmogelijkheden bieden onder 1 dak Een groot netwerk locaties met uiteenlopende bodemstructuren en bodemgebonden ziekten, een uitgebreid arsenaal gewassen, een hoogwaardig softwareprogramma voor het opslaan van onderzoeksgegevens, rapportages volgens geldende normen en een GEPcertificering. Het zijn belangrijke wapenfeiten van proefbedrijf Rusthoeve. We willen onze opdrachtgevers alle onderzoeksmogelijkheden onder 1 dak bieden, vertelt Bedrijfsleider Sam de Vlieger. Daarom investeren we steeds in nieuwe technieken, apparatuur en kennisontwikkeling. Nieuw zoetwaterbassin Een van die investeringen is het zoetwaterbassin van duizend kubieke meter, dat vorig jaar in samenwerking met DLV Plant werd gerealiseerd. Naast het bassin zijn ook watertransport- en beregeningsinstallaties gerealiseerd. Samen een belangrijke vooruitgang om onder totale condities proeven te kunnen uitvoeren, legt Sam uit. Met het water, afkomstig van onze schuurdak, kunnen we nattige omstandigheden creëren om bijvoorbeeld schimmelwerking te bevorderen. Tegelijkertijd beperken we met het beregenen de risico s van droogte: proeven kunnen nu ook doorgaan in tijden van weinig regenval. Daarmee hebben opdrachtgevers de zekerheid dat hun proeven hier aanslaan. Aardappelplantmachine Vanwege de toename van proeven in pooten consumptieaardappelen, schafte Rusthoeve vorig jaar ook een aardappelplantmachine aan. Met de machine kunnen we de proeven op professionele wijze aanpakken. Nodig, want we zien een toename van de kennisvraag, vooral van de telers uit Zuid-West Nederland. Voorheen faciliteerden de Productschappen onafhankelijk onderzoek en dat moeten we nu gezamenlijk zoveel mogelijk zelf oppakken. Het is dan ook van het grootste belang dat telers daarin blijven investeren. Door bij te dragen aan de proefveldvergoeding van verwerkers bijvoorbeeld of door lid te worden van organisaties als de Pootgoedacademie. Zo kunnen we samen toch de kennis vergaren die nodig is voor een succesvolle toekomst.

19 19 Uw gewassen optimaal beschermen en direct geld besparen op bespuitingen Met de adviessystemen van AgroVision heeft u een slim hulpmiddel in handen TerraLife, uw bodem leeft TerraLife groenbemestermengsels voor een betere bodemweerbaarheid Direct fi nancieel voordeel U bepaalt het juiste spuitmoment Voorkomt gewasschade Kennis verbreden Ook geschikt bij vast spuitschema! Bel (0570) HP Stopt schade door slakken Zeer effectief door directe vraatstop Uniforme, regenvaste korrels Hoge dichtheid per vierkante meter Jaarrond inzetbaar in alle teelten Spaart natuurlijke vijanden advertentie sluxx.indd 4 4/29/2015 3:23:49 PM

20 20 CZAV van en voor boeren Het programma Goed boeren, goed beheren Wij willen onze leden helpen antwoord te geven op de vraag van hun afnemers om een duurzame teelt. Dat is de reden waarom CZAV het programma Goed boeren, goed beheren heeft ontwikkeld. Aan het woord is Ko Francke, Adjunct Directeur van CZAV. Onze leden krijgen steeds meer vragen van hun afnemers over de wijze waarop ze hun producten telen. Dat is logisch: de boer is als producent een belangrijke schakel in de voedselketen en consumenten tonen meer en meer belangstelling voor de wijze waarop hun voeding tot stand komt. Duurzaamheid speelt daarbij een rol. Tegelijkertijd is er ook die druk vanuit de groeiende wereldbevolking om de productie te verhogen. Die twee belangrijke punten staan centraal in de vier speerpunten van ons programma Goed boeren, goed beheren. Dat als doel heeft een zo hoog mogelijke kwalitatieve productie per hectare te halen, met zo min mogelijk input per ton productie. En met input bedoelen we dan geld, milieubelasting, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, etc. Als CZAV zien we het als onze taak om alle kennis die door allerlei partijen op deze gebieden wordt opgedaan te verzamelen, te toetsen en door te vertalen naar een goed advies voor onze telers. GOED BEHEREN We moeten het samen doen Strategisch bodembeheer Binnen het programma liggen er grote kansen op het gebied van de bodem. Alleen op een gezonde bodem kunnen planten en dieren zich sterk ontwikkelen: het is echt de basis. De laatste jaren is de belangstelling voor de bodem dan ook aanzienlijk gestegen. Als CZAV hebben wij bijvoorbeeld het bodem- en bemestingsplan voor telers uitgewerkt. Een goede start, maar er is nog veel onderzoek nodig. Welke parameters beïnvloeden de kwaliteit en de opbrengst? Ofwel: aan welke knoppen kunnen we draaien en wat levert het meeste op? Steeds weer komen er uit die onderzoeken nieuwe vragen naar boven die leiden tot nieuwe onderzoeken. Nieuwe voedingsstoffen zorgen bijvoorbeeld voor extra groei, maar wordt de plant dan zwakker? Hoe kunnen we dat voorkomen? Dat zijn processen van jaren, net als het verbeteren van de bodem dat is. Als teler moet je daar goed over nadenken en echt een strategie voor bepalen. Hoe ziet je bouwplan eruit, welke gewassen verbouw je in welke frequentie en rotatie? Maar ook breder: voor wie doe je het, wat verwacht je afnemer van je, welke middelen en partijen helpen je om dat te bereiken? En dat alles grijpt ook in op je investeringsplaatje. We zien dat telers daar nu veel bewuster mee omgaan.

Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond

Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond Stichting Veldleeuwerik is een uniek samenwerkingsverband tussen akkerbouwers en verwerkende bedrijven om actief duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren.

Nadere informatie

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid René Schils 2012 2 Voorwoord Voorwoord Bodemvruchtbaarheid is een klassiek thema in

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy Strategie voor een groene samenleving Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy Biomaterialen, drijfveer voor de biobased

Nadere informatie

Zit er energie, dan kan alles

Zit er energie, dan kan alles Zit er energie, dan kan alles Verhalen van de mens achter het netwerk Netwerken is kansen ruiken! Colofon Auteurs Alice Booij en Leonore Noorduyn Foto s Fotobureau Tiernego, Wageningen UR, Communication

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Voedselstrategie: hoogste tijd

Voedselstrategie: hoogste tijd Werkplaats 10 Eten van dichtbij Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in samenwerking met derden. Jaargang 7, september 2009 In eigen handen Consumenten willen invloed op hun

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

taal VOer Investeren in biggen betaalt zich terug Ger Verheyen 6 Bijsturen met Biest-Score 5 Unieke waardering bij fermentatie 8 NR 3 2014 Nederland

taal VOer Investeren in biggen betaalt zich terug Ger Verheyen 6 Bijsturen met Biest-Score 5 Unieke waardering bij fermentatie 8 NR 3 2014 Nederland NR 3 2014 Uitgave van Forfarmers Hendrix Nederland VOer taal Ger Verheyen 6 Investeren in biggen betaalt zich terug Bijsturen met Biest-Score 5 Unieke waardering bij fermentatie 8 2 Inhoud 02 Kansen met

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

De school uit, de regio in

De school uit, de regio in De school uit, de regio in Regioleren in het mbo Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In nauw

Nadere informatie

Frank Verhoeven en Jet Proost. Werkboek studiegroepen melkveehouders. Samen werken. Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA

Frank Verhoeven en Jet Proost. Werkboek studiegroepen melkveehouders. Samen werken. Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA Werkboek studiegroepen melkveehouders Frank Verhoeven en Jet Proost Samen werken Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA De eerste keer: opstart 1 colofon Inhoudsopgave pagina 7 Samen

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Bedrijven en Biodiversiteit

Bedrijven en Biodiversiteit Bedrijven en Inzichten uit de Community of Practice Caroline van Leenders en Anne-Marie Bor Colofon Deel Publicatie Bedrijven en Inzichten uit de Community of Practice Tekst Anne-Marie Bor, AMBOR creatie

Nadere informatie

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector Yvonne Knegt september 2011 Colofon Titel: NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie

Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7

Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 Beleidsstudie Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 Joep Dirkx en Bart

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie