J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 3 D e c e m b e r Je brievenbus is verstopt en dat is de schuld van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 3 D e c e m b e r 2 0 0 9. Je brievenbus is verstopt en dat is de schuld van"

Transcriptie

1

2 J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 3 e c e m b e r In dit nummer: Hoe Be archivering Han Verbiesen Je brievenbus is verstopt en dat is de schuld van E -mailarchivering Een niet onbelangrijke component in de dienstverlening van ienst ICT betreft voorlichting. Als het gaat om archivering betekent dat nu vooral goede voorlichting voor een goed gebruik van beschikbare middelen. Begin 2009 is er binnen de ienst een TU/ebrede werkgroep samengesteld. Onder andere op basis van de resultaten van een enquête is een aantal aanbevelingen geformuleerd. In de loop van 2010 zult u met een gerichte actie erop worden gewezen hoe u uw eigen archivering het beste op poten kunt zetten. F eiten en vragen rondom mailgebruik. e TU/e mailboxen zijn op dit moment beperkt qua grootte, de gemiddelde mailboxgrootte is op dit moment 250 Mb. Het is bekend dat er binnen de TU/e voor archivering van mails veel gebruik gemaakt wordt van zogeheten personal folder bestanden (afgekort PST). Om een beter idee te krijgen van de om vang van deze personal folders op de TU/e zijn er metingen gedaan op servers en werkplekken. Hieruit is opgemaakt dat op de werkplekken en servers van een gemiddelde faculteit ongeveer 500 gigabyte (0,5 Terabytes) aan personal folder bestanden staan. ienst ICT is de afgelopen jaren heel vaak gevraagd om de mailboxcapaciteit van de medewerkers/studenten op te hogen. at vroeg om nader onderzoek. e elektronische enquête had tot doel inzicht te krijgen hoe hier op de campus met wordt omgegaan. Samengevat waren de vragen: - Hoe bewaren onze medewerkers en studenten mail? We beschikken immers niet over oneindig grote mailboxen? - Hoeveel mail archiveren we? - Raken onze medewerkers en studenten wel eens mail kwijt? - Hoeveel tijd spenderen we gemiddeld aan het archiveren van ? (gebruiksgemak rondom archivering) 16 Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : Klik hier : : Website TU/e ienst ICT

3 2 Als het gaat om archivering betekent dat nu vooral goede voorlichting voor een goed gebruik van beschikbare middelen. C onclusie/advies: In algemene zin is de duidelijkste conclusie: je moet niet je mailbox uit willen breiden om het uitbreiden. at die vraag zo voor de hand ligt komt hoofdzakelijk omdat blijkt dat we met zijn allen niet op de juiste manieren weten om te gaan met MailArchief. Archiveren is een ding. Maar realiseert iemand zich dat hij dankzij zijn eigen pc en/ of notebook gebombardeerd is tot archivaris van zijn eigen mail.? aar heb je toch nooit voor geleerd!? aarom begint ienst ICT met een campagne Mail archiveren moet je leren, of zo iets. Let op in 2010, wie niet weg is, doet mee! S amenstelling werkgroep archivering: Henk Boom (fac. I), Peter Kerkhofs en Henk van de Langenberg (beiden ienst ICT), Johan van Langenhove (fac. ST), Rinus van Weert (fac. E), Han Verbiesen (Fac. ST), voorzitter. Voor meer informatie kunt u bij de voorzitter terecht Samen werken aan bedrijfsinformatiesystemen ( We kunnen niet zonder elkaar!?! ) e kwaliteit van een bedrijfsinformatiesysteem hangt in grote mate af van de ingevoerde gegevens en de tijdigheid van de informatie. Rian van ommelen (FB&O) en Thieu Mennen B innen de universiteit kennen we verschillende bedrijfsinformatiesystemen. enk hierbij bijvoorbeeld aan ORCA ter ondersteuning van de financiële en personele informatie, OWIS ter ondersteuning van de studentenadministratie en aan de LWO, de digitale leer- en werkomgeving voor studenten en docenten. rie voorbeelden van systemen voor drie verschillende doelgroepen. e kwaliteit van een bedrijfsinformatiesysteem hangt in grote mate af van de ingevoerde gegevens en de tijdigheid van de informatie. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen wordt het nodige gevraagd van de eindgebruikers maar ook van zowel de functionele als technische ondersteuners. Wat betekent het nu voor hen om ervoor te zorgen dat aan de vraag naar informatie kan worden voldaan? eze vraag hebben we voorgelegd aan zowel de functionele als technisch beheerders van ORCA. R ian van ommelen (FEZ - FB&O): Functioneel Beheer&Ontwikkeling (FB&O) is verantwoordelijk voor het beheer en de ondersteuning van de bedrijfsinformatiesystemen ter ondersteuning van de administratieve processen in de personeelsadministratie en in de financiële administratie, in de volksmond ORCA. Gebruikers spreken ons aan op het totale functioneren daarvan. at kunnen wij niet alleen verzorgen. aarvoor hebben wij ook ondersteuning nodig vanuit de ienst ICT, vooral de technisch beheerders van ORCA. Simpel gezegd zorgen zij ervoor dat ORCA in de lucht is. Maar het blijft niet alleen bij het verzorgen van de Productieomgeving; we hebben iedere dag een Raadpleegomgeving en ook de Test- en Ontwikkelomgevingen zijn onontbeerlijk voor het werk en de ondersteuning die FB&O doet. Er gebeurt zoveel achter de schermen waar maar weinig mensen notie van hebben.

4 3 M eerdere keren per dag hebben we contact met de groep Information Services (IS) van de ienst ICT over dagelijkse beslommeringen, bijvoorbeeld een proces dat niet actief is, of over nieuwe ontwikkelingen waar we samen aan werken. Minimaal 2- wekelijks zitten de groepen IS en FB&O bij elkaar om te overleggen over werkzaamheden die we samen oppakken. Ook met andere groepen van de ienst ICT trekken wij regelmatig op. ICT helpdeskmedewerkers (LGO) die verantwoordelijk zijn voor de werkplekken en FB&O weten elkaar gelukkig steeds vaker te vinden wanneer het gaat over ORCAwerkplekken. Ook bij de uitrol van Office 2007 hebben we dit samen ondersteund. Nu zijn we samen bezig met onderzoek naar de effecten van Windows 7 op de bedrijfsinformatiesystemen. T hieu Mennen (ienst ICT - IS): e hoge mate van beschikbaarheid van informatie betekent natuurlijk ook een hoge beschikbaarheid van de bedrijfsinformatiesystemen. Vroeger kon je PTT-post nog de schuld geven als de gewenste informatie een dag later kwam, maar tegenwoordig moet het actueel en snel beschikbaar zijn. it vraagt veel van de onderliggende hardware, maar mogelijkerwijs nog meer van de beheerders door de toegenomen hoeveelheid en daarmee samenhangende complexiteit. it betekent niet alleen het in de lucht houden van een systeem, maar zoals Rian zei ook het geven van advies en leveren van ondersteuning bij dagelijkse werkzaamheden en projecten. Het mooie van al deze samenwerking is de kruisbestuiving, we worden er allemaal wijzer van en de dienstverlening naar onze klanten wordt er beter door Het mooie van al deze samenwerking is de kruisbestuiving, we worden er allemaal wijzer van en de dienstverlening naar onze klanten wordt er beter door. Even voorstellen... José Pikker M ijn naam is José Pikker. Ik ben 49 jaar, gehuwd en heb een zoon. Mijn woonplaats is Geldrop. Sinds kort heb ik mijn vroegere hobby weer opgepakt namelijk badminton spelen en verder fiets ik graag. V oorheen was ik werkzaam in administratieveen secretariële functies binnen het bedrijfsleven. Aangezien mijn laatste werkgever ook wegens economische redenen moest reorganiseren heb ik een werkplek in een andere sector gezocht en gevonden. En dat is hier bij de TU in Eindhoven. S inds maart ben ik werkzaam als verkoopmedewerker bij ienst ICT Goods aan de balie in de Hal, samen met mijn collega Marian van Til. e werkzaamheden in ons winkeltje daar zijn zeer divers en elke dag is compleet anders en zeker niet voorspelbaar. Wat mij daarin aanspreekt is het contact met zowel medewerkers als studenten. e kans is dus groot dat wij elkaar nog eens tegen komen aan de balie

5 4 Software Licentie Nieuws Anki Visscher e afgelopen maanden zijn nieuwe versies beschikbaar gekomen van: Anti Spyware software Norman Ad- Aware Norman Ad-Aware biedt bescherming tegen ongewenste indringers als Spyware, ata-mining en agressief adverteren. Het kan gebruikt worden als aanvulling op anti-virussoftware. eze versie is geschikt voor Windows 2000/XP/Vista. S PSS, dat nu PASW Statistics 18 heet. PASW Statistics 18 (voorheen SPSS Statistics) is een uitgebreid pakket voor het analyseren van gegevens. SPSS kan gegevens lezen uit vrijwel ieder bestandsformaat en deze gebruiken voor het genereren van tabellen en grafieken van distributies of trends, voor beschrijvende statistiek en voor statistische analyse. eze versie is geschikt voor Windows XP, indows VISTA en Windows 7. Voor versie 15 en 16 zullen na afloop geen nieuwe codes meer beschikbaar komen Hoe een feestje het telefonieverkeer kan beïnvloeden André de Koning e kabel is verzopen...tsja...dat krijg je na zo n feestje! J aarlijks wordt op de campus van de TU/e de opening van het academisch jaar uitbundig gevierd. Sprekers doen hun best een mooie boodschap in hun betoog op te nemen en na afloop van alle ceremoniën is er gelegenheid om het glas te heffen in de speciaal voor deze gelegenheid opgetrokken feesttent op het parkeerterrein aan de zuidoost kant van het Hoofdgebouw. Om te voorkomen dat zo n feesttent bij het minste of geringste windvlaagje zelfstandig een andere lokatie gaat kiezen, wordt het gevaarte goed verankerd met dikke touwen en meter-lange stalen pennen. Niks aan het handje zou men zeggen, maar niets is minder waar! Als het tracé waarlangs de stalen pennen ¾ meter de grond in worden gehengst precies boven het tracé van een telefonie-kabel van 200 aders kan er gebeuren wat op bijgaande foto te zien is : één van de pennen heeft de kabel flink beschadigd. Helaas worden de gevolgen veel later merkbaar; op het moment dat er veel vocht in de grond zit. In het jargon heet dit: de kabel is verzopen. tsja. dat krijg je na zo n feestje!

6 5 Het nieuwe werken kan niet zonder ICT Rinus van Weert H et nieuwe werken staat voor een andere manier van omgaan met de verdeling tussen werktijd en vrije tijd. Het nieuwe werken gaat ervan uit dat er in de 24 uur die een dag telt, meerdere momenten zijn die zich bij uitstek lenen om te werken. En op andere momenten kun je je tijd beter besteden aan bijvoorbeeld de kinderen van school halen, of gewoon voor het gezin er zijn. Je praat dan niet meer over werken van 9 tot 5. Het werken wordt een van de onderdelen van je dagelijkse bezigheden, samen met veel andere zaken. Zoals gezegd, je doet op ieder moment datgene H et waarvoor je dan het best geëquipeerd bent. Vooral in die situaties waarin man en vrouw beiden een volledige baan hebben biedt het nieuwe werken mogelijkheden om de verantwoordelijkheid voor het gezinsleven ook over beiden te verdelen. H et nieuwe werken stelt natuurlijk nieuwe eisen aan zowel de werknemer als ook de chef of de manager. e werknemer krijgt een veel grotere vrijheid om zijn dag in te delen, zijn taken over de dag te verdelen. at geeft veel meer rust, maar natuurlijk ook een grotere eigen verantwoordelijkheid. Je wordt niet meer afgerekend op je inzet gemeten in aanwezigheidsuren, maar op het behaalde resultaat. Voor wetenschappers natuurlijk niet zo'n onbekend fenomeen. Voor de chef of de manager betekent dit dat hij of zij de ondergeschikte die grotere eigen verantwoordelijkheid moet geven, zonder dat een controle op de inzet goed mogelijk is. Er moet dus een basis van vertrouwen zijn. H et nieuwe werken is als thema al niet meer zo nieuw. Wie googelt op "nieuwe werken" vindt meer dan 3 miljoen Nederlandstalige hits. Je vindt boeken en andere literatuur die gaan over het nieuwe werken. Maar ook stuit je op bedrijven die het nieuwe werken al in de praktijk gebracht hebben, waaronder Microsoft Nederland. Ook een bedrijf als de Rabobank experimenteert met het nieuwe werken. Verder zijn er meerdere groepen op Linked-In gewijd aan het nieuwe werken. Een van de Goeroes in Nederland is ik Bijl die inmiddels al meerdere boeken over dit thema heeft gepubliceerd. Zijn laatste boek is ook van internet te downloaden. nieuwe werken werkt alleen als je ook daadwerkelijk op ieder willekeurig moment en op iedere willekeurige plaats kunt werken. aarvoor moet je wel bereikbaar zijn en anderen kunnen bereiken. Je moet bij je spullen kunnen en zo nodig andere gegevens kunnen raadplegen. Kortom, je moet "connected" zijn. Waar nodig en gewenst moet je ook met je PA of smartphone zinnige dingen kunnen doen, zoals en en informatie opzoeken. Informatie,die je daarna in rapporten of publicaties kunt verwerken. us het nieuwe werken kan niet zonder ICT. ICT is de enabling technologie voor het nieuwe werken. Referenties: - Een recent interview (sept. 09) met onder meer een Rabobank directeur uitgezonden op BNR nieuwsradio. - Microsoft Nederland over het nieuwe werken. - e website van ik Bijl over Het Nieuwe Werken met o.a. de download van zijn boek. - Een Linked-In groep over het nieuwe werken. - Het nieuwe werken bij de firma Wortell. - Een blog over het nieuwe werken Het nieuwe werken werkt alleen als je ook daadwerkelijk op ieder willekeurige plaats kunt werken. Voor de chef of de manager betekent dit dat hij of zij de ondergeschikte die grotere eigen verantwoordelijkheid moet geven, zonder dat een controle op de inzet goed mogelijk is. Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : Klik hier : : Website TU/e ienst ICT

7 6 Aanbesteding 3TU Telecom Ingrid Bevers (IZ) e drie technische universiteiten (verenigd in de federatie 3TU) maken alle drie gebruik van dienstverleners op het vlak van mobieleen vaste telefonie. Eind 2009 lopen de contracten van de universiteiten voor telefonie af. e drie universiteiten hebben de levering gezamenlijk aanbesteed met als e samenwerking tussen de drie TU s is door alle betrokkenen als zinvol en prettig ervaren. e samenwerking tussen inkoop- en materiedeskundigen is prima verlopen en het elkaar aanvullen met kennis en ervaring heeft goed gewerkt. Inhuur van externe ondersteuning was niet nodig. e aanbesteding heeft resultaat opgeleverd in zowel kwalitatieve als financiële zin. e belangrijkste voordelen: Vaste telefonie - Aanzienlijk financieel voordeel en geen migratiekosten aangezien Tele2 Zakelijk ook de huidige dienstverlener is. Mobiele telefonie: e samenwerking tussen de drie TU s is door alle betrokkenen als zinvol en prettig ervaren. doel het sluiten van twee overeenkomsten, één voor mobiele telefonie en één voor vaste telefonie. e binnengekomen offertes zijn beoordeeld aan de hand van geschiktheids- en gunningscriteria. In de gunningscriteria waren zowel prijs als kwalitatieve aspecten opgenomen. Het beoordelingsteam bestond uit telecom- en inkoopdeskundigen van TU elft, TU/e en UT. Na beoordeling op de diverse criteria bleken de volgende aanbieders de economisch meest voordelige aanbieding te hebben gedaan: Mobiele telefonie : T-Mobile Vaste telefonie : Tele2 Zakelijk Het streven is dat de overeenkomsten met deze partijen zullen ingaan per 1 januari 2010 en eindigen 1 april 2013 met een verlengingmogelijkheid tot uiterlijk 1 april e 3 universiteiten sluiten separaat (in de basis identieke) overeenkomsten af met de opdrachtnemers. Het contractmanagement blijft plaatsvinden in 3TU verband. - Financieel voordeel; - Er kunnen faciliteiten geboden worden die in de huidige situatie ook beschikbaar zijn voor vaste telefonie. it zorgt voor de mogelijkheid om in de komende jaren meer gebruik te gaan maken van mobiele telefonie in plaats van vaste telefonie; - Geen kosten bij onderling bellen, van mobiel naar mobiel, van mobiel naar vast en van vast naar mobiel (binnen eigen TU bij nummers van T-Mobile ); - In het buitenland: eenvoudig kostenmodel, transparant en geen 'gedoe' met voorkeurnetwerken. Actuele tarieven van data t.b.v. smartphones (eenvoudig model, ongelimiteerde bundel, kosten beter in grip). Overige voordelen: - Voordelen behaald in inkoopproces (geen drie maar één aanbesteding); - Gezamenlijk contractmanagement (en daarmee als 3TU een krachtigere partij richting leveranciers); e reeds bestaande samenwerking van T-Mobile met Tele2 biedt nieuwe mogelijkheden

8 7 Aanbesteding 3TU Telecom. Hoe nu verder? Alexander van den Hil H et huidige simkaartje van ebitel/ KPN in de toestellen wordt binnenkort vervangen door een simkaartje van T-Mobile. Om de informatieverstrekking over deze sim-wissel zo goed mogelijk te laten verlopen heeft ienst ICT een belronde gedaan naar alle bezitters van een abonnement bij de huidige aanbieder ebitel. In deze belronde zijn gegevens zoals naam, TU/e adres en adres geverifieerd zodat informatie over het traject en de nieuwe simkaart bij de juiste persoon terecht komt. Zodra meer informatie bekend is over de gang van zaken rondom de nieuwe abonnementen worden alle abonnementhouders hiervan op de hoogte gebracht Waar houden de ondersteuners van de ienst ICT zich zoal mee bezig? Steven Fritts E lke dag komen er tientallen vragen binnen bij de Servicedesk van de ienst ICT in het Laplace gebouw. In dit artikel willen we u informeren over enkele opvallende meldingen van de afgelopen tijd. B ij het afdrukken van de kalender vanuit outlook 2007 wordt alles klein afgedrukt ondanks dat de dpi hoger is ingesteld. Een fix van Microsoft brengt de oplossing. Na installatie van fix nummer is het mogelijk te printen op de ingestelde dpi grootte. e fix is te downloaden via support microsoft. S ommige gebruikers kunnen e- mails, waarin Chinese of Japanse tekens voorkomen (in het subject) niet afdrukken. Er wordt dan een klein gedeelte van de afgedrukt en daarna volgt een foutmelding. it blijkt een lastig probleem en een oplossing bleek niet eenvoudig te vinden. aarom is hulp gevraagd van Microsoft en HP en we hopen binnenkort op een oplossing. B ij het afdrukken van documenten die gemaakt zijn in de huisstijltool worden de TU/e logo s en beelden verwijderd uit het document en niet afgedrukt. Na het terugzetten van een register instelling voor Word naar de standaard waarde en her-installatie van de TU/e huisstijltool werkt alles weer naar behoren, de TU/e logo s en beelden worden niet meer verwijderd uit de betreffende documenten. H ulp nodig? Neem contact op met de Servicedesk van uw dienst of faculteit

9 8 Nieuwe projecten Anki Visscher Windows 7 wat brengt het ons? B egin november is een werkgroep van start gegaan om te inventariseren welke oplossingen er zijn voor de problemen die we verwachten bij de uitrol van Windows 7 op de werkplekken van studenten en medewerkers. e werkgroep verwacht begin januari gereed te zijn met de inventarisatie en de oplossingen in kaart te hebben. e werkgroep is samengesteld uit ICT-beheerders, gebruikersondersteuners van faculteiten en de centrale diensten en functioneel beheerders van de bedrijfssystemen. Vragen zijn welkom bij de voorzitter van de werkgroep: Anki Visscher. e harde kant van software. e werkgroep, bestaande uit ICTcoördinatoren, de Software Coördinator, de Manager Windows Infrastructure Services en Hoofd Algemene Zaken, bekijkt het proces van aanschaf en afbouw van licenties. Waar liggen verbeterpunten op het gebied van financiën, distributie en voorlichting en hoe kunnen we die aanpakken? Uw mening telt Edward Peters (FEZ) e redactie van dichterbij het NIEUWS stelde enkele schriftelijke vragen aan Edward Peters. Waar ben je bijzonder trots op als het gaat om de ontwikkeling van FEZ onder jouw leiding? Ga vooral zo door. Wat was in het afgelopen jaar voor jou het meest waardevol in de samenwerking met dienst ICT? Ook het afgelopen jaar was er vanuit dienst ICT weer veel aandacht voor collegiaal overleg. We zijn gestart in 2009 met een visie- en ontwikkeltraject FEZ 2012 dat door de gehele dienst wordt gedragen. Welke tip heb je voor dienst ICT? Ga vooral zo door. Hoe denk je over het idee van een gemeenschappelijke Nieuwsbrief van de centrale diensten voor de TU/e? Welke ontwikkelmogelijkheden zie jij voor FEZ en dienst ICT in het bijzonder? at vind ik een heel goed idee; moeten we vooral doen Er is altijd ruimte voor streven naar optimalisatie. Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : Klik hier : : Website TU/e ienst ICT

10 9 Even voorstellen... Fred Gaasendam A l sinds 1993 werk ik als communicatiemanager bij onze universiteit, ik ben dus sinds 1 november wel nieuw bij de ienst ICT, maar bepaald niet nieuw bij de universiteit. Na 15 jaar aan communicatie te hebben gedaan, waaronder het hoofdredacteurschap Cursor, stap ik nu over naar het aanverwante en interessante vakgebied van informatiemanagement. Als doorgewinterde alfa (gymnasium a, studie Nederlandse taal- en letterkunde) heb ik altijd wel een sterke hang naar techniek gehad. Overigens is (Nederlandse) taalkunde nog best technisch, maar dit terzijde. Niets zo leuk als het in de vrije tijd repareren van oude radio s, auto s en computers (technical engineering). In mijn werk leidde de combinatie techniek en communicatie altijd tot het verantwoord schrijven over en uitleggen van techniek en wetenschap. at liep van het schrijven van journalistieke wetenschapsverhalen tot het maken van softwarehandleidingen. Het pendelen tussen communicatie en techniek leidde na mijn studie tot communicatiefuncties in technische bedrijven, van energiebedrijf gemeente Amsterdam tot technische universiteit. Het bijeffect van veel bemoeienis in je functie met personeelsmanagement en het managen van werkprocessen maakt dat je je steeds meer richt op het realiseren van efficiëntie en effectiviteit. at wil zeggen, werkprocessen wil je veranderen en het inzetten van systemen moet het mensen makkelijker maken hun werk te doen. aar komt vaak net zoveel communicatie bij kijken als technische kennis van de systemen. En dan komt informatiemanagement al snel aan bod. Zeker als het dan gaat om onder architectuur informatisering en informatievoorziening, voor zover mogelijk, op elkaar aan te laten sluiten. e komende periode ga ik me, met hulp van Cees du Bois, inwerken in (corporate) informatiemanagement bij de TU/e. Een taak die moet zorgen voor een adequate en interactieve uitwisseling van informatie en systemen. Een rijke functie waar een deel van mijn hobby mijn werk mag zijn Hoe een doorgewinterde Alpha bij ienst ICT zijn draai vindt. Geleerd te kijken? Marijke Nauta O p maandag 2 november vond de voorlopig laatste bijeenkomst plaats van Leren kijken naar jezelf met (ver)anderen. Hoe is leren kijken ontstaan en waarom wordt er een pauze ingelast?. Ik ben hierover in gesprek gegaan met Anki, Corine, en Alexander de organisatoren van de bijeenkomsten. E en W aarom een pauze? Na 4 jaar bijeenkomsten leren kijken is het besef ontstaan dat er in vier jaar tijd veel gerealiseerd is. Het is goed om bij dat moment stil te staan. Belangrijke zaken die o.a. door de bijeenkomsten Leren kijken vanzelfsprekend zijn geworden is het hulp vragen aan je leidinggevende, elkaar informeren, communiceren is zenden en ontvangen, checken of wat je communiceert goed aangekomen is. pauze houdt niet in dat er geen bijeenkomsten meer worden georganiseerd, maar het geeft ruimte om na te denken over waar er binnen de ienst behoefte aan is en hoe daar op ingespeeld kan worden. Geleerd: Hulp vragen aan je leidinggevende checken of wat je communiceert goed aangekomen is.

11 10 Om echt te kijken naar jezelf heb je anderen nodig. Hoe ontstaan? Na de heisessie Service Management van 4 jaar geleden bleven er een aantal cases liggen. Besloten werd een terugkom bijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst werd het idee geboren vaker bij elkaar te komen om cases door te nemen en ervaringen uit te wisselen. it was de start van Leren kijken.. Idee daarbij is dat om echt te kijken naar jezelf je anderen nodig hebt. e Leren kijken. bijeenkomsten werden druk bezocht. In eerste instantie leidde Ronald Waterham de bijeenkomsten, en leidde hij Anki, Roland (inmiddels uit dienst), Alexander en Corine op om hier zelfstandig mee verder te gaan. A nki, Alexander en Corine hebben veel plezier beleefd aan het organiseren van de bijeenkomsten. Corine vertelt dat er aan een bijeenkomst een heel proces vooraf gaat. Er komen allerlei ideeën op tafel. eze ideeën worden vervolgens aan Ronald voorgelegd, het kan gebeuren dat er dan vervolgens iets totaal anders op tafel komt en het gebeurt dat Ronald er niks meer aan toe te voegen heeft. Het organiseren ging gepaard met veel humor. E en bijeenkomst die zowel Alexander als Anki goed is bijgebleven is de bijeenkomst waarin de opdracht was anders te kijken naar de Campus. Tijdens deze bijeenkomst gingen de deelnemers in groepjes op bezoek bij verschillende onderdelen of verschillende plaatsen op de Campus. e ontvangst bij andere onderdelen van de TU/e was hartelijk en men was erg geïnteresseerd. aarnaast kregen de deelnemers een andere kijk op de Campus en dus ook een andere kijk op het bedrijf waarvoor je werkt. Concluderend kan je zeggen: Geleerd te kijken? Geleerd te kijken! Colofon Uitgever Redactieraad Eindredactie Kopij coördinator Productie, distributie Adviseurs Verslaggevers Vertalingen : ienst ICT Ronald Waterham : Rinus van Weert, Jos Coenen, Marian de Vaan, Henk van de Langenberg, Corine Spoor : Cees du Bois : Anki Visscher : Secretariaat ienst ICT : Marcel van Buijtenen, Fred Gaasendam : Alle medewerkers van de ienst ICT : Erik Geelen

12 11

13 12 Co-creatie schept ICT - Beleidsplan Anki Visscher Co-creatie, een mooie manier om verbinding te maken tussen dagelijkse ICT-praktijk en de ontwikkeling van ICTdiensten over langere termijn samen met de gebruikers van ICT. B urgers inschakelen bij het maken van beleidsplannen is tegenwoordig heel gewoon. Een mooi woord voor deze samenwerking is co-creatie. ienst ICT kan natuurlijk niet achterblijven bij deze ontwikkeling. Zo ontstond op de heidag van ICTcoördinatoren en Managementleden, in januari 2009, het idee om het nieuwe meerjarenbeleidsplan samen vorm en inhoud te geven. Over het wie, wat en hoe in dit proces voeren Henk Boom, Coördinator Industrial esign, Cees du Bois, Informatiemanager en schrijver van het beleidsplan en Ronald Waterham, irecteur dienst ICT een levendig gesprek. Ik mag getuige zijn. I n voorgaande jaren werd het beleidsplan geschreven na gesprekken met belangrijke adviseurs van het College van Bestuur in de faculteiten. Regulier overleg met stakeholders op die momenten die noodzakelijk zijn, is vandaag de dag heel gewoon. Om een breed beeld van de functionele wensen te krijgen en de manier waarop men deze wensen graag gerealiseerd wil zien, op strategisch en tactisch gebied, werden ook gesprekken gevoerd met onderzoekers/ eindgebruikers van ICT-diensten. Bij de faculteit I voldoet de basis ICTdienstverlening in grote lijnen aan de behoeften. Volgens Henk Boom is ICTfunctionaliteit iets dat hij als het ware uit de Cloud haalt. Het is er gewoon en hij heeft geen zorgen over het beheer van de onderliggende hardware en systemen. e interviewrondes bij de faculteiten leverde lijstjes met een variëteit aan wensen op, volgens Cees du Bois de ingrediënten voor het ICTwerkplan. e manier waarop de oplossingen voor de gemeenschappelijke wensen gecreëerd worden, vormen de basis voor het ICT-beleidsplan. Aangevuld met de paragraaf over beleid op het gebied van Informatie Management vormt dat het nieuwe meerjaren ICT-beleidsplan In het voorjaar 2010 zal dit plan het licht zien. Co-creatie, een mooie manier om verbinding te maken tussen dagelijkse ICTpraktijk en de ontwikkeling van ICTdiensten over langere termijn samen met de gebruikers van ICT

14 13 Column Een en Nul Typiste staart geruime tijd naar het scherm van haar fonkelnieuwe IBM PS2. Net ingeruild voor de oude, vertrouwde typemachine. Na een tijdje trekt ze resoluut alle stekkers uit de computer, neemt de stalen doos onder haar arm en loopt naar de afdeling Automatisering. Alsjeblieft, zegt ze daar aangekomen tegen de baliemedewerker, hier is de computer. Ik heb dus die brief getikt, maar ik krijg die er niet uit. Schudden helpt niet, kijk maar. Hilarische verhalen uit de begintijd van de personal computer. Bij elke ICTafdeling gaan ze rond. Mensen leren op een aantal manieren, een daarvan is dat ze met hun oude ervaringen nieuwe ontwikkelingen te lijf gaan. at gaat nogal eens mis, getuige bovenstaande voorbeeld. Begrips- en spraakverwarring alom. Wil je even deze diskette kopiëren? Resultaat: een velletje papier met daarop het plaatje van de diskette. Anno 1989 waren deze medewerkers bezig met een bepaalde vorm van Nieuw Werken. e typemachine ging de deur uit, floppies waren geen 45-toerensingles, grote verwarring kortom in de kantooromgeving. Twintig jaar later staat er eenzelfde verandering voor de deur, alleen veel groter. Met het Nieuwe Werken kan de auto de deur uit, worden thuis en werk schuivende panelen, begin je om acht uur s avonds met werken, of om zes uur s ochtends, grote verwarring kortom in de kantooromgeving (en thuis). e techniek is er allang klaar voor, de mens echter nog niet, net als in 89. Tussen de IC s gaan de stroompjes vlekkeloos van nul naar een, maar tussen de oren gaan de stroompjes analoog en is de uitkomst niet voorspelbaar. Waar zal de doorbraak plaatsvinden? Wanneer zal de weegschaal definitief doorslaan van oud naar Nieuw Werken? Met de net gerealiseerde LWO legt de TU/e een hoop gewicht in de schaal. What s next? Welke laan zullen we in de toekomst volgen?

15 14 What do supporters at the ICT Service do? Steven Fritts ozens of questions reach the ICT Service s Service esk in Laplace Building each day. In this article we inform you about a number of noteworthy recent problem reports. W hen printing calendar from Outlook 2007 everything is printed small even though dpi has been set at higher level. A Microsoft fix offers the solution. After installation of fix number prints may be made at dpi size which was set. The fix may be downloaded via Support Microsoft. S ome users cannot print s containing Chinese or Japanese symbols (in subject). A small portion of the is printed, followed by a failure message. This has proven to be a tough nut to crack. Therefore we have requested help from Microsoft and HP, and we hope to come up with a solution soon. W hen printing documents compiled in TU/e corporate style tool, TU/e logos and images are deleted from the documents and not printed. After resetting a registry setting for Word to the regular value and re-installing the TU/e corporate style tool everything will function properly again, TU/e logos and images are no longer deleted from documents. N eed help? Contact the Service esk at your service or department New Projects Anki Visscher Windows 7 what lies ahead? A working group began in early November to compile a list of solutions for problems which we expect to encounter while rolling out Windows7 at students and staff members work places. The working group expects to finish this list in early January. The working group consists of ICT managers, user supporters from faculties and central ser- vices, and functional corporate systems managers. Please direct any questions to the working group coordinator: Anki Visscher. T he hard side of software. The working group, consisting of ICT coordinators, the Software Coordinator, the Manager Windows Infrastructure Services and the Head of General Affairs, will review the process from purchase to the termination of licenses. Where may improvements be made in relation to finance, distribution and information, and how do we tackle these?

De Digitale Leer- WerkOmgeving: één toegang één gezicht

De Digitale Leer- WerkOmgeving: één toegang één gezicht J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 2 S e p t e m b e r 2 0 0 9 In dit nummer: LWO 1 3TU Virtuele colleges 2 Nieuw gezicht 3 Telefoontikken 3 Software nieuws 4 WINS/US de hei op 5 TU/e-zeskamp 2009 6 25-jarig

Nadere informatie

Digitale Laan TU/e: Digitaal document onderweg naar E-depot

Digitale Laan TU/e: Digitaal document onderweg naar E-depot J a a r g a n g 0 3, n u m m e r 0 1 A p r i l 2 0 1 0 In dit nummer: Digitale laan TU/e Eerste Laplace borrel Even voorstellen Bellen met toekomst Nieuwe simkaarten Over kippen en ketens Bestanden uitwisselen

Nadere informatie

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010 J a a r g a n g 0 4, n u m m e r 0 2 In dit nummer: Exchange 2010 Laatste fase OASE Tips Smartphone Even voorstellen ICT-ers in ontwikkeling Samenwerking gemeente Column 1 2 3 4 5 6 7 Van Exchange server

Nadere informatie

Bring your own device, dilemma of drama

Bring your own device, dilemma of drama J a a r g a n g 0 5, n u m m e r 0 1 In dit nummer: Bring Your Own Device Software licentie nieuws Data-bundels Smartphone Nieuwe functie Marian de Vaan Nieuwe versie Sharepoint Oude techniek ter ziele

Nadere informatie

Contouren van een digitale Universiteit

Contouren van een digitale Universiteit n u m m e r 0 3, 2 0 1 2 In dit nummer: igitale Universiteit Bachelor College Software Licentie Nieuws Lync en cijfers Ketenregie in de business Bij ons op de PC Mannelijk of vrouwelijk? Exchange Server

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Expertise. Enterprise Architecture. In dit nummer: Supporting and sustaining the business s new strategy

Expertise. Enterprise Architecture. In dit nummer: Supporting and sustaining the business s new strategy Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 42, september 2006 In dit nummer: 1. Enterprise Architecture 3. Van de redactie 4. Automatiseringscommissie 12

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

dichterbij het Nieuws

dichterbij het Nieuws dchterbij het Nieuws J a a r g a n g 0 1, n u m m e r 0 2 S e p t e m b e r 2 0 0 8 n dit nummer: Ten geleide 1 Phishing mail 2 Mini symposium 3 Dagje Biesbosch 4 10 jaar NSC 5 SURFmedia 6 Nieuw gezicht

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie

Special 2011 LEIDERSCHAP

Special 2011 LEIDERSCHAP Special 2011 LEIDERSCHAP What s in it for me? Voor u ligt de derde special van AAA (Triple A) Total Facility Management Het lezen en gebruiken van deze special kan u helpen met; Index Leiders gezocht m/v,

Nadere informatie

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren Naam: Rik Flink Student nr.: 20001700 Opleiding: Hogeschool Zuyd; Communicatie& Multimedia Design Begeleiders: Rutger Rozendal en Stef Petit Datum: 14 Juni 2004 SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 2 de editie 2013 www.remcoh.nl Proactief meedenken met Alphacan Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel Innovatie & Trends Windows

Nadere informatie

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 50, december 2008 In dit nummer: 1. Een nieuwe fase 2. Als je gaat trouwen dan denk je niet aan scheiden 3. Marcel

Nadere informatie

Uw telecomgoeroe geeft antwoord

Uw telecomgoeroe geeft antwoord In dit nummer Woord vooraf Uw telecomgoeroe geeft antwoord 3 Uw telecomgoeroe geeft antwoord 4 Nieuws 6 Slimmer communiceren Slimmer communiceren Geachte lezer, In welke branche u ook werkzaam bent met

Nadere informatie

Final report. Team ETN204 - Project Get Connected

Final report. Team ETN204 - Project Get Connected Final report Team ETN204 - Project Get Connected Auteurs(s): Ivar Koreman, Hidde Bultsma, Daniël van den Brink, Kenneth Luske en Kevin Mans Versie: 1.0 Status: concept Datum: 7 juni 2013 Versiebeheer Ver.

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE In dit nummer

VAN DE REDACTIE In dit nummer Juni 201 1 Ja argang 15 Nummer 2 Vereniging TestNet p/a Diadeemstraat 91 1336 TT Almere www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE In dit nummer Van de redactie 1 Van de voorzitter 2 Glossy

Nadere informatie

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste Maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Altijd klantgericht JAARMAGAZINE 2013

Altijd klantgericht JAARMAGAZINE 2013 Altijd klantgericht JAARMAGAZINE 2013 - Inhoudsopgave - Dit jaarmagazine 2013 is samengesteld uit artikelen die gepubliceerd zijn in EdeA Synergiek. Klik hieronder uw artikel aan. A. Klantgericht naar

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs ict- voor primair en voortgezet onderwijs Eindscriptie Afstudeeropdracht Bastiaan Ludeking ict- voor primair en voortgezet onderwijs Datum: 16 april 2003 Afstudeercommissie: dr.mr.ir. T.J.G. Thiadens (Universiteit

Nadere informatie

Inkoop Efteling is ook gewoon business

Inkoop Efteling is ook gewoon business Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine augustus 2008 jaargang 12 nummer 3 www.vnsg.nl Aviko Van goedgekeurde aardappel tot kwaliteitsfrites pagina 32 Toegevoegde waarde weten? Maak een business

Nadere informatie

INZAKE WORK IN PRGRESS

INZAKE WORK IN PRGRESS INZAKE WORK IN PRGRESS Microsoft B.V. Evert van de Beekstraat 354 1118 CZ Schiphol postbus 12377 1100 AJ Amsterdam Zuidoost telefoon 020 500 10 40 www.microsoft.nl/ec Work in Progress COLOFON Hoofdredactie

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie