J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 3 D e c e m b e r Je brievenbus is verstopt en dat is de schuld van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 3 D e c e m b e r 2 0 0 9. Je brievenbus is verstopt en dat is de schuld van"

Transcriptie

1

2 J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 3 e c e m b e r In dit nummer: Hoe Be archivering Han Verbiesen Je brievenbus is verstopt en dat is de schuld van E -mailarchivering Een niet onbelangrijke component in de dienstverlening van ienst ICT betreft voorlichting. Als het gaat om archivering betekent dat nu vooral goede voorlichting voor een goed gebruik van beschikbare middelen. Begin 2009 is er binnen de ienst een TU/ebrede werkgroep samengesteld. Onder andere op basis van de resultaten van een enquête is een aantal aanbevelingen geformuleerd. In de loop van 2010 zult u met een gerichte actie erop worden gewezen hoe u uw eigen archivering het beste op poten kunt zetten. F eiten en vragen rondom mailgebruik. e TU/e mailboxen zijn op dit moment beperkt qua grootte, de gemiddelde mailboxgrootte is op dit moment 250 Mb. Het is bekend dat er binnen de TU/e voor archivering van mails veel gebruik gemaakt wordt van zogeheten personal folder bestanden (afgekort PST). Om een beter idee te krijgen van de om vang van deze personal folders op de TU/e zijn er metingen gedaan op servers en werkplekken. Hieruit is opgemaakt dat op de werkplekken en servers van een gemiddelde faculteit ongeveer 500 gigabyte (0,5 Terabytes) aan personal folder bestanden staan. ienst ICT is de afgelopen jaren heel vaak gevraagd om de mailboxcapaciteit van de medewerkers/studenten op te hogen. at vroeg om nader onderzoek. e elektronische enquête had tot doel inzicht te krijgen hoe hier op de campus met wordt omgegaan. Samengevat waren de vragen: - Hoe bewaren onze medewerkers en studenten mail? We beschikken immers niet over oneindig grote mailboxen? - Hoeveel mail archiveren we? - Raken onze medewerkers en studenten wel eens mail kwijt? - Hoeveel tijd spenderen we gemiddeld aan het archiveren van ? (gebruiksgemak rondom archivering) 16 Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : Klik hier : : Website TU/e ienst ICT

3 2 Als het gaat om archivering betekent dat nu vooral goede voorlichting voor een goed gebruik van beschikbare middelen. C onclusie/advies: In algemene zin is de duidelijkste conclusie: je moet niet je mailbox uit willen breiden om het uitbreiden. at die vraag zo voor de hand ligt komt hoofdzakelijk omdat blijkt dat we met zijn allen niet op de juiste manieren weten om te gaan met MailArchief. Archiveren is een ding. Maar realiseert iemand zich dat hij dankzij zijn eigen pc en/ of notebook gebombardeerd is tot archivaris van zijn eigen mail.? aar heb je toch nooit voor geleerd!? aarom begint ienst ICT met een campagne Mail archiveren moet je leren, of zo iets. Let op in 2010, wie niet weg is, doet mee! S amenstelling werkgroep archivering: Henk Boom (fac. I), Peter Kerkhofs en Henk van de Langenberg (beiden ienst ICT), Johan van Langenhove (fac. ST), Rinus van Weert (fac. E), Han Verbiesen (Fac. ST), voorzitter. Voor meer informatie kunt u bij de voorzitter terecht Samen werken aan bedrijfsinformatiesystemen ( We kunnen niet zonder elkaar!?! ) e kwaliteit van een bedrijfsinformatiesysteem hangt in grote mate af van de ingevoerde gegevens en de tijdigheid van de informatie. Rian van ommelen (FB&O) en Thieu Mennen B innen de universiteit kennen we verschillende bedrijfsinformatiesystemen. enk hierbij bijvoorbeeld aan ORCA ter ondersteuning van de financiële en personele informatie, OWIS ter ondersteuning van de studentenadministratie en aan de LWO, de digitale leer- en werkomgeving voor studenten en docenten. rie voorbeelden van systemen voor drie verschillende doelgroepen. e kwaliteit van een bedrijfsinformatiesysteem hangt in grote mate af van de ingevoerde gegevens en de tijdigheid van de informatie. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen wordt het nodige gevraagd van de eindgebruikers maar ook van zowel de functionele als technische ondersteuners. Wat betekent het nu voor hen om ervoor te zorgen dat aan de vraag naar informatie kan worden voldaan? eze vraag hebben we voorgelegd aan zowel de functionele als technisch beheerders van ORCA. R ian van ommelen (FEZ - FB&O): Functioneel Beheer&Ontwikkeling (FB&O) is verantwoordelijk voor het beheer en de ondersteuning van de bedrijfsinformatiesystemen ter ondersteuning van de administratieve processen in de personeelsadministratie en in de financiële administratie, in de volksmond ORCA. Gebruikers spreken ons aan op het totale functioneren daarvan. at kunnen wij niet alleen verzorgen. aarvoor hebben wij ook ondersteuning nodig vanuit de ienst ICT, vooral de technisch beheerders van ORCA. Simpel gezegd zorgen zij ervoor dat ORCA in de lucht is. Maar het blijft niet alleen bij het verzorgen van de Productieomgeving; we hebben iedere dag een Raadpleegomgeving en ook de Test- en Ontwikkelomgevingen zijn onontbeerlijk voor het werk en de ondersteuning die FB&O doet. Er gebeurt zoveel achter de schermen waar maar weinig mensen notie van hebben.

4 3 M eerdere keren per dag hebben we contact met de groep Information Services (IS) van de ienst ICT over dagelijkse beslommeringen, bijvoorbeeld een proces dat niet actief is, of over nieuwe ontwikkelingen waar we samen aan werken. Minimaal 2- wekelijks zitten de groepen IS en FB&O bij elkaar om te overleggen over werkzaamheden die we samen oppakken. Ook met andere groepen van de ienst ICT trekken wij regelmatig op. ICT helpdeskmedewerkers (LGO) die verantwoordelijk zijn voor de werkplekken en FB&O weten elkaar gelukkig steeds vaker te vinden wanneer het gaat over ORCAwerkplekken. Ook bij de uitrol van Office 2007 hebben we dit samen ondersteund. Nu zijn we samen bezig met onderzoek naar de effecten van Windows 7 op de bedrijfsinformatiesystemen. T hieu Mennen (ienst ICT - IS): e hoge mate van beschikbaarheid van informatie betekent natuurlijk ook een hoge beschikbaarheid van de bedrijfsinformatiesystemen. Vroeger kon je PTT-post nog de schuld geven als de gewenste informatie een dag later kwam, maar tegenwoordig moet het actueel en snel beschikbaar zijn. it vraagt veel van de onderliggende hardware, maar mogelijkerwijs nog meer van de beheerders door de toegenomen hoeveelheid en daarmee samenhangende complexiteit. it betekent niet alleen het in de lucht houden van een systeem, maar zoals Rian zei ook het geven van advies en leveren van ondersteuning bij dagelijkse werkzaamheden en projecten. Het mooie van al deze samenwerking is de kruisbestuiving, we worden er allemaal wijzer van en de dienstverlening naar onze klanten wordt er beter door Het mooie van al deze samenwerking is de kruisbestuiving, we worden er allemaal wijzer van en de dienstverlening naar onze klanten wordt er beter door. Even voorstellen... José Pikker M ijn naam is José Pikker. Ik ben 49 jaar, gehuwd en heb een zoon. Mijn woonplaats is Geldrop. Sinds kort heb ik mijn vroegere hobby weer opgepakt namelijk badminton spelen en verder fiets ik graag. V oorheen was ik werkzaam in administratieveen secretariële functies binnen het bedrijfsleven. Aangezien mijn laatste werkgever ook wegens economische redenen moest reorganiseren heb ik een werkplek in een andere sector gezocht en gevonden. En dat is hier bij de TU in Eindhoven. S inds maart ben ik werkzaam als verkoopmedewerker bij ienst ICT Goods aan de balie in de Hal, samen met mijn collega Marian van Til. e werkzaamheden in ons winkeltje daar zijn zeer divers en elke dag is compleet anders en zeker niet voorspelbaar. Wat mij daarin aanspreekt is het contact met zowel medewerkers als studenten. e kans is dus groot dat wij elkaar nog eens tegen komen aan de balie

5 4 Software Licentie Nieuws Anki Visscher e afgelopen maanden zijn nieuwe versies beschikbaar gekomen van: Anti Spyware software Norman Ad- Aware Norman Ad-Aware biedt bescherming tegen ongewenste indringers als Spyware, ata-mining en agressief adverteren. Het kan gebruikt worden als aanvulling op anti-virussoftware. eze versie is geschikt voor Windows 2000/XP/Vista. S PSS, dat nu PASW Statistics 18 heet. PASW Statistics 18 (voorheen SPSS Statistics) is een uitgebreid pakket voor het analyseren van gegevens. SPSS kan gegevens lezen uit vrijwel ieder bestandsformaat en deze gebruiken voor het genereren van tabellen en grafieken van distributies of trends, voor beschrijvende statistiek en voor statistische analyse. eze versie is geschikt voor Windows XP, indows VISTA en Windows 7. Voor versie 15 en 16 zullen na afloop geen nieuwe codes meer beschikbaar komen Hoe een feestje het telefonieverkeer kan beïnvloeden André de Koning e kabel is verzopen...tsja...dat krijg je na zo n feestje! J aarlijks wordt op de campus van de TU/e de opening van het academisch jaar uitbundig gevierd. Sprekers doen hun best een mooie boodschap in hun betoog op te nemen en na afloop van alle ceremoniën is er gelegenheid om het glas te heffen in de speciaal voor deze gelegenheid opgetrokken feesttent op het parkeerterrein aan de zuidoost kant van het Hoofdgebouw. Om te voorkomen dat zo n feesttent bij het minste of geringste windvlaagje zelfstandig een andere lokatie gaat kiezen, wordt het gevaarte goed verankerd met dikke touwen en meter-lange stalen pennen. Niks aan het handje zou men zeggen, maar niets is minder waar! Als het tracé waarlangs de stalen pennen ¾ meter de grond in worden gehengst precies boven het tracé van een telefonie-kabel van 200 aders kan er gebeuren wat op bijgaande foto te zien is : één van de pennen heeft de kabel flink beschadigd. Helaas worden de gevolgen veel later merkbaar; op het moment dat er veel vocht in de grond zit. In het jargon heet dit: de kabel is verzopen. tsja. dat krijg je na zo n feestje!

6 5 Het nieuwe werken kan niet zonder ICT Rinus van Weert H et nieuwe werken staat voor een andere manier van omgaan met de verdeling tussen werktijd en vrije tijd. Het nieuwe werken gaat ervan uit dat er in de 24 uur die een dag telt, meerdere momenten zijn die zich bij uitstek lenen om te werken. En op andere momenten kun je je tijd beter besteden aan bijvoorbeeld de kinderen van school halen, of gewoon voor het gezin er zijn. Je praat dan niet meer over werken van 9 tot 5. Het werken wordt een van de onderdelen van je dagelijkse bezigheden, samen met veel andere zaken. Zoals gezegd, je doet op ieder moment datgene H et waarvoor je dan het best geëquipeerd bent. Vooral in die situaties waarin man en vrouw beiden een volledige baan hebben biedt het nieuwe werken mogelijkheden om de verantwoordelijkheid voor het gezinsleven ook over beiden te verdelen. H et nieuwe werken stelt natuurlijk nieuwe eisen aan zowel de werknemer als ook de chef of de manager. e werknemer krijgt een veel grotere vrijheid om zijn dag in te delen, zijn taken over de dag te verdelen. at geeft veel meer rust, maar natuurlijk ook een grotere eigen verantwoordelijkheid. Je wordt niet meer afgerekend op je inzet gemeten in aanwezigheidsuren, maar op het behaalde resultaat. Voor wetenschappers natuurlijk niet zo'n onbekend fenomeen. Voor de chef of de manager betekent dit dat hij of zij de ondergeschikte die grotere eigen verantwoordelijkheid moet geven, zonder dat een controle op de inzet goed mogelijk is. Er moet dus een basis van vertrouwen zijn. H et nieuwe werken is als thema al niet meer zo nieuw. Wie googelt op "nieuwe werken" vindt meer dan 3 miljoen Nederlandstalige hits. Je vindt boeken en andere literatuur die gaan over het nieuwe werken. Maar ook stuit je op bedrijven die het nieuwe werken al in de praktijk gebracht hebben, waaronder Microsoft Nederland. Ook een bedrijf als de Rabobank experimenteert met het nieuwe werken. Verder zijn er meerdere groepen op Linked-In gewijd aan het nieuwe werken. Een van de Goeroes in Nederland is ik Bijl die inmiddels al meerdere boeken over dit thema heeft gepubliceerd. Zijn laatste boek is ook van internet te downloaden. nieuwe werken werkt alleen als je ook daadwerkelijk op ieder willekeurig moment en op iedere willekeurige plaats kunt werken. aarvoor moet je wel bereikbaar zijn en anderen kunnen bereiken. Je moet bij je spullen kunnen en zo nodig andere gegevens kunnen raadplegen. Kortom, je moet "connected" zijn. Waar nodig en gewenst moet je ook met je PA of smartphone zinnige dingen kunnen doen, zoals en en informatie opzoeken. Informatie,die je daarna in rapporten of publicaties kunt verwerken. us het nieuwe werken kan niet zonder ICT. ICT is de enabling technologie voor het nieuwe werken. Referenties: - Een recent interview (sept. 09) met onder meer een Rabobank directeur uitgezonden op BNR nieuwsradio. - Microsoft Nederland over het nieuwe werken. - e website van ik Bijl over Het Nieuwe Werken met o.a. de download van zijn boek. - Een Linked-In groep over het nieuwe werken. - Het nieuwe werken bij de firma Wortell. - Een blog over het nieuwe werken Het nieuwe werken werkt alleen als je ook daadwerkelijk op ieder willekeurige plaats kunt werken. Voor de chef of de manager betekent dit dat hij of zij de ondergeschikte die grotere eigen verantwoordelijkheid moet geven, zonder dat een controle op de inzet goed mogelijk is. Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : Klik hier : : Website TU/e ienst ICT

7 6 Aanbesteding 3TU Telecom Ingrid Bevers (IZ) e drie technische universiteiten (verenigd in de federatie 3TU) maken alle drie gebruik van dienstverleners op het vlak van mobieleen vaste telefonie. Eind 2009 lopen de contracten van de universiteiten voor telefonie af. e drie universiteiten hebben de levering gezamenlijk aanbesteed met als e samenwerking tussen de drie TU s is door alle betrokkenen als zinvol en prettig ervaren. e samenwerking tussen inkoop- en materiedeskundigen is prima verlopen en het elkaar aanvullen met kennis en ervaring heeft goed gewerkt. Inhuur van externe ondersteuning was niet nodig. e aanbesteding heeft resultaat opgeleverd in zowel kwalitatieve als financiële zin. e belangrijkste voordelen: Vaste telefonie - Aanzienlijk financieel voordeel en geen migratiekosten aangezien Tele2 Zakelijk ook de huidige dienstverlener is. Mobiele telefonie: e samenwerking tussen de drie TU s is door alle betrokkenen als zinvol en prettig ervaren. doel het sluiten van twee overeenkomsten, één voor mobiele telefonie en één voor vaste telefonie. e binnengekomen offertes zijn beoordeeld aan de hand van geschiktheids- en gunningscriteria. In de gunningscriteria waren zowel prijs als kwalitatieve aspecten opgenomen. Het beoordelingsteam bestond uit telecom- en inkoopdeskundigen van TU elft, TU/e en UT. Na beoordeling op de diverse criteria bleken de volgende aanbieders de economisch meest voordelige aanbieding te hebben gedaan: Mobiele telefonie : T-Mobile Vaste telefonie : Tele2 Zakelijk Het streven is dat de overeenkomsten met deze partijen zullen ingaan per 1 januari 2010 en eindigen 1 april 2013 met een verlengingmogelijkheid tot uiterlijk 1 april e 3 universiteiten sluiten separaat (in de basis identieke) overeenkomsten af met de opdrachtnemers. Het contractmanagement blijft plaatsvinden in 3TU verband. - Financieel voordeel; - Er kunnen faciliteiten geboden worden die in de huidige situatie ook beschikbaar zijn voor vaste telefonie. it zorgt voor de mogelijkheid om in de komende jaren meer gebruik te gaan maken van mobiele telefonie in plaats van vaste telefonie; - Geen kosten bij onderling bellen, van mobiel naar mobiel, van mobiel naar vast en van vast naar mobiel (binnen eigen TU bij nummers van T-Mobile ); - In het buitenland: eenvoudig kostenmodel, transparant en geen 'gedoe' met voorkeurnetwerken. Actuele tarieven van data t.b.v. smartphones (eenvoudig model, ongelimiteerde bundel, kosten beter in grip). Overige voordelen: - Voordelen behaald in inkoopproces (geen drie maar één aanbesteding); - Gezamenlijk contractmanagement (en daarmee als 3TU een krachtigere partij richting leveranciers); e reeds bestaande samenwerking van T-Mobile met Tele2 biedt nieuwe mogelijkheden

8 7 Aanbesteding 3TU Telecom. Hoe nu verder? Alexander van den Hil H et huidige simkaartje van ebitel/ KPN in de toestellen wordt binnenkort vervangen door een simkaartje van T-Mobile. Om de informatieverstrekking over deze sim-wissel zo goed mogelijk te laten verlopen heeft ienst ICT een belronde gedaan naar alle bezitters van een abonnement bij de huidige aanbieder ebitel. In deze belronde zijn gegevens zoals naam, TU/e adres en adres geverifieerd zodat informatie over het traject en de nieuwe simkaart bij de juiste persoon terecht komt. Zodra meer informatie bekend is over de gang van zaken rondom de nieuwe abonnementen worden alle abonnementhouders hiervan op de hoogte gebracht Waar houden de ondersteuners van de ienst ICT zich zoal mee bezig? Steven Fritts E lke dag komen er tientallen vragen binnen bij de Servicedesk van de ienst ICT in het Laplace gebouw. In dit artikel willen we u informeren over enkele opvallende meldingen van de afgelopen tijd. B ij het afdrukken van de kalender vanuit outlook 2007 wordt alles klein afgedrukt ondanks dat de dpi hoger is ingesteld. Een fix van Microsoft brengt de oplossing. Na installatie van fix nummer is het mogelijk te printen op de ingestelde dpi grootte. e fix is te downloaden via support microsoft. S ommige gebruikers kunnen e- mails, waarin Chinese of Japanse tekens voorkomen (in het subject) niet afdrukken. Er wordt dan een klein gedeelte van de afgedrukt en daarna volgt een foutmelding. it blijkt een lastig probleem en een oplossing bleek niet eenvoudig te vinden. aarom is hulp gevraagd van Microsoft en HP en we hopen binnenkort op een oplossing. B ij het afdrukken van documenten die gemaakt zijn in de huisstijltool worden de TU/e logo s en beelden verwijderd uit het document en niet afgedrukt. Na het terugzetten van een register instelling voor Word naar de standaard waarde en her-installatie van de TU/e huisstijltool werkt alles weer naar behoren, de TU/e logo s en beelden worden niet meer verwijderd uit de betreffende documenten. H ulp nodig? Neem contact op met de Servicedesk van uw dienst of faculteit

9 8 Nieuwe projecten Anki Visscher Windows 7 wat brengt het ons? B egin november is een werkgroep van start gegaan om te inventariseren welke oplossingen er zijn voor de problemen die we verwachten bij de uitrol van Windows 7 op de werkplekken van studenten en medewerkers. e werkgroep verwacht begin januari gereed te zijn met de inventarisatie en de oplossingen in kaart te hebben. e werkgroep is samengesteld uit ICT-beheerders, gebruikersondersteuners van faculteiten en de centrale diensten en functioneel beheerders van de bedrijfssystemen. Vragen zijn welkom bij de voorzitter van de werkgroep: Anki Visscher. e harde kant van software. e werkgroep, bestaande uit ICTcoördinatoren, de Software Coördinator, de Manager Windows Infrastructure Services en Hoofd Algemene Zaken, bekijkt het proces van aanschaf en afbouw van licenties. Waar liggen verbeterpunten op het gebied van financiën, distributie en voorlichting en hoe kunnen we die aanpakken? Uw mening telt Edward Peters (FEZ) e redactie van dichterbij het NIEUWS stelde enkele schriftelijke vragen aan Edward Peters. Waar ben je bijzonder trots op als het gaat om de ontwikkeling van FEZ onder jouw leiding? Ga vooral zo door. Wat was in het afgelopen jaar voor jou het meest waardevol in de samenwerking met dienst ICT? Ook het afgelopen jaar was er vanuit dienst ICT weer veel aandacht voor collegiaal overleg. We zijn gestart in 2009 met een visie- en ontwikkeltraject FEZ 2012 dat door de gehele dienst wordt gedragen. Welke tip heb je voor dienst ICT? Ga vooral zo door. Hoe denk je over het idee van een gemeenschappelijke Nieuwsbrief van de centrale diensten voor de TU/e? Welke ontwikkelmogelijkheden zie jij voor FEZ en dienst ICT in het bijzonder? at vind ik een heel goed idee; moeten we vooral doen Er is altijd ruimte voor streven naar optimalisatie. Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : Klik hier : : Website TU/e ienst ICT

10 9 Even voorstellen... Fred Gaasendam A l sinds 1993 werk ik als communicatiemanager bij onze universiteit, ik ben dus sinds 1 november wel nieuw bij de ienst ICT, maar bepaald niet nieuw bij de universiteit. Na 15 jaar aan communicatie te hebben gedaan, waaronder het hoofdredacteurschap Cursor, stap ik nu over naar het aanverwante en interessante vakgebied van informatiemanagement. Als doorgewinterde alfa (gymnasium a, studie Nederlandse taal- en letterkunde) heb ik altijd wel een sterke hang naar techniek gehad. Overigens is (Nederlandse) taalkunde nog best technisch, maar dit terzijde. Niets zo leuk als het in de vrije tijd repareren van oude radio s, auto s en computers (technical engineering). In mijn werk leidde de combinatie techniek en communicatie altijd tot het verantwoord schrijven over en uitleggen van techniek en wetenschap. at liep van het schrijven van journalistieke wetenschapsverhalen tot het maken van softwarehandleidingen. Het pendelen tussen communicatie en techniek leidde na mijn studie tot communicatiefuncties in technische bedrijven, van energiebedrijf gemeente Amsterdam tot technische universiteit. Het bijeffect van veel bemoeienis in je functie met personeelsmanagement en het managen van werkprocessen maakt dat je je steeds meer richt op het realiseren van efficiëntie en effectiviteit. at wil zeggen, werkprocessen wil je veranderen en het inzetten van systemen moet het mensen makkelijker maken hun werk te doen. aar komt vaak net zoveel communicatie bij kijken als technische kennis van de systemen. En dan komt informatiemanagement al snel aan bod. Zeker als het dan gaat om onder architectuur informatisering en informatievoorziening, voor zover mogelijk, op elkaar aan te laten sluiten. e komende periode ga ik me, met hulp van Cees du Bois, inwerken in (corporate) informatiemanagement bij de TU/e. Een taak die moet zorgen voor een adequate en interactieve uitwisseling van informatie en systemen. Een rijke functie waar een deel van mijn hobby mijn werk mag zijn Hoe een doorgewinterde Alpha bij ienst ICT zijn draai vindt. Geleerd te kijken? Marijke Nauta O p maandag 2 november vond de voorlopig laatste bijeenkomst plaats van Leren kijken naar jezelf met (ver)anderen. Hoe is leren kijken ontstaan en waarom wordt er een pauze ingelast?. Ik ben hierover in gesprek gegaan met Anki, Corine, en Alexander de organisatoren van de bijeenkomsten. E en W aarom een pauze? Na 4 jaar bijeenkomsten leren kijken is het besef ontstaan dat er in vier jaar tijd veel gerealiseerd is. Het is goed om bij dat moment stil te staan. Belangrijke zaken die o.a. door de bijeenkomsten Leren kijken vanzelfsprekend zijn geworden is het hulp vragen aan je leidinggevende, elkaar informeren, communiceren is zenden en ontvangen, checken of wat je communiceert goed aangekomen is. pauze houdt niet in dat er geen bijeenkomsten meer worden georganiseerd, maar het geeft ruimte om na te denken over waar er binnen de ienst behoefte aan is en hoe daar op ingespeeld kan worden. Geleerd: Hulp vragen aan je leidinggevende checken of wat je communiceert goed aangekomen is.

11 10 Om echt te kijken naar jezelf heb je anderen nodig. Hoe ontstaan? Na de heisessie Service Management van 4 jaar geleden bleven er een aantal cases liggen. Besloten werd een terugkom bijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst werd het idee geboren vaker bij elkaar te komen om cases door te nemen en ervaringen uit te wisselen. it was de start van Leren kijken.. Idee daarbij is dat om echt te kijken naar jezelf je anderen nodig hebt. e Leren kijken. bijeenkomsten werden druk bezocht. In eerste instantie leidde Ronald Waterham de bijeenkomsten, en leidde hij Anki, Roland (inmiddels uit dienst), Alexander en Corine op om hier zelfstandig mee verder te gaan. A nki, Alexander en Corine hebben veel plezier beleefd aan het organiseren van de bijeenkomsten. Corine vertelt dat er aan een bijeenkomst een heel proces vooraf gaat. Er komen allerlei ideeën op tafel. eze ideeën worden vervolgens aan Ronald voorgelegd, het kan gebeuren dat er dan vervolgens iets totaal anders op tafel komt en het gebeurt dat Ronald er niks meer aan toe te voegen heeft. Het organiseren ging gepaard met veel humor. E en bijeenkomst die zowel Alexander als Anki goed is bijgebleven is de bijeenkomst waarin de opdracht was anders te kijken naar de Campus. Tijdens deze bijeenkomst gingen de deelnemers in groepjes op bezoek bij verschillende onderdelen of verschillende plaatsen op de Campus. e ontvangst bij andere onderdelen van de TU/e was hartelijk en men was erg geïnteresseerd. aarnaast kregen de deelnemers een andere kijk op de Campus en dus ook een andere kijk op het bedrijf waarvoor je werkt. Concluderend kan je zeggen: Geleerd te kijken? Geleerd te kijken! Colofon Uitgever Redactieraad Eindredactie Kopij coördinator Productie, distributie Adviseurs Verslaggevers Vertalingen : ienst ICT Ronald Waterham : Rinus van Weert, Jos Coenen, Marian de Vaan, Henk van de Langenberg, Corine Spoor : Cees du Bois : Anki Visscher : Secretariaat ienst ICT : Marcel van Buijtenen, Fred Gaasendam : Alle medewerkers van de ienst ICT : Erik Geelen

12 11

13 12 Co-creatie schept ICT - Beleidsplan Anki Visscher Co-creatie, een mooie manier om verbinding te maken tussen dagelijkse ICT-praktijk en de ontwikkeling van ICTdiensten over langere termijn samen met de gebruikers van ICT. B urgers inschakelen bij het maken van beleidsplannen is tegenwoordig heel gewoon. Een mooi woord voor deze samenwerking is co-creatie. ienst ICT kan natuurlijk niet achterblijven bij deze ontwikkeling. Zo ontstond op de heidag van ICTcoördinatoren en Managementleden, in januari 2009, het idee om het nieuwe meerjarenbeleidsplan samen vorm en inhoud te geven. Over het wie, wat en hoe in dit proces voeren Henk Boom, Coördinator Industrial esign, Cees du Bois, Informatiemanager en schrijver van het beleidsplan en Ronald Waterham, irecteur dienst ICT een levendig gesprek. Ik mag getuige zijn. I n voorgaande jaren werd het beleidsplan geschreven na gesprekken met belangrijke adviseurs van het College van Bestuur in de faculteiten. Regulier overleg met stakeholders op die momenten die noodzakelijk zijn, is vandaag de dag heel gewoon. Om een breed beeld van de functionele wensen te krijgen en de manier waarop men deze wensen graag gerealiseerd wil zien, op strategisch en tactisch gebied, werden ook gesprekken gevoerd met onderzoekers/ eindgebruikers van ICT-diensten. Bij de faculteit I voldoet de basis ICTdienstverlening in grote lijnen aan de behoeften. Volgens Henk Boom is ICTfunctionaliteit iets dat hij als het ware uit de Cloud haalt. Het is er gewoon en hij heeft geen zorgen over het beheer van de onderliggende hardware en systemen. e interviewrondes bij de faculteiten leverde lijstjes met een variëteit aan wensen op, volgens Cees du Bois de ingrediënten voor het ICTwerkplan. e manier waarop de oplossingen voor de gemeenschappelijke wensen gecreëerd worden, vormen de basis voor het ICT-beleidsplan. Aangevuld met de paragraaf over beleid op het gebied van Informatie Management vormt dat het nieuwe meerjaren ICT-beleidsplan In het voorjaar 2010 zal dit plan het licht zien. Co-creatie, een mooie manier om verbinding te maken tussen dagelijkse ICTpraktijk en de ontwikkeling van ICTdiensten over langere termijn samen met de gebruikers van ICT

14 13 Column Een en Nul Typiste staart geruime tijd naar het scherm van haar fonkelnieuwe IBM PS2. Net ingeruild voor de oude, vertrouwde typemachine. Na een tijdje trekt ze resoluut alle stekkers uit de computer, neemt de stalen doos onder haar arm en loopt naar de afdeling Automatisering. Alsjeblieft, zegt ze daar aangekomen tegen de baliemedewerker, hier is de computer. Ik heb dus die brief getikt, maar ik krijg die er niet uit. Schudden helpt niet, kijk maar. Hilarische verhalen uit de begintijd van de personal computer. Bij elke ICTafdeling gaan ze rond. Mensen leren op een aantal manieren, een daarvan is dat ze met hun oude ervaringen nieuwe ontwikkelingen te lijf gaan. at gaat nogal eens mis, getuige bovenstaande voorbeeld. Begrips- en spraakverwarring alom. Wil je even deze diskette kopiëren? Resultaat: een velletje papier met daarop het plaatje van de diskette. Anno 1989 waren deze medewerkers bezig met een bepaalde vorm van Nieuw Werken. e typemachine ging de deur uit, floppies waren geen 45-toerensingles, grote verwarring kortom in de kantooromgeving. Twintig jaar later staat er eenzelfde verandering voor de deur, alleen veel groter. Met het Nieuwe Werken kan de auto de deur uit, worden thuis en werk schuivende panelen, begin je om acht uur s avonds met werken, of om zes uur s ochtends, grote verwarring kortom in de kantooromgeving (en thuis). e techniek is er allang klaar voor, de mens echter nog niet, net als in 89. Tussen de IC s gaan de stroompjes vlekkeloos van nul naar een, maar tussen de oren gaan de stroompjes analoog en is de uitkomst niet voorspelbaar. Waar zal de doorbraak plaatsvinden? Wanneer zal de weegschaal definitief doorslaan van oud naar Nieuw Werken? Met de net gerealiseerde LWO legt de TU/e een hoop gewicht in de schaal. What s next? Welke laan zullen we in de toekomst volgen?

15 14 What do supporters at the ICT Service do? Steven Fritts ozens of questions reach the ICT Service s Service esk in Laplace Building each day. In this article we inform you about a number of noteworthy recent problem reports. W hen printing calendar from Outlook 2007 everything is printed small even though dpi has been set at higher level. A Microsoft fix offers the solution. After installation of fix number prints may be made at dpi size which was set. The fix may be downloaded via Support Microsoft. S ome users cannot print s containing Chinese or Japanese symbols (in subject). A small portion of the is printed, followed by a failure message. This has proven to be a tough nut to crack. Therefore we have requested help from Microsoft and HP, and we hope to come up with a solution soon. W hen printing documents compiled in TU/e corporate style tool, TU/e logos and images are deleted from the documents and not printed. After resetting a registry setting for Word to the regular value and re-installing the TU/e corporate style tool everything will function properly again, TU/e logos and images are no longer deleted from documents. N eed help? Contact the Service esk at your service or department New Projects Anki Visscher Windows 7 what lies ahead? A working group began in early November to compile a list of solutions for problems which we expect to encounter while rolling out Windows7 at students and staff members work places. The working group expects to finish this list in early January. The working group consists of ICT managers, user supporters from faculties and central ser- vices, and functional corporate systems managers. Please direct any questions to the working group coordinator: Anki Visscher. T he hard side of software. The working group, consisting of ICT coordinators, the Software Coordinator, the Manager Windows Infrastructure Services and the Head of General Affairs, will review the process from purchase to the termination of licenses. Where may improvements be made in relation to finance, distribution and information, and how do we tackle these?

16 15 Archiving is something. But does anybody realize that through his own PC and/or notebook he has become archivist of his own mail? Who trained for that? Therefore, the ICT Service is to begin a campaign Learn to archive your mail. Look out for this in 2010! Software Licentie News Members of the archiving Working Group: Henk Boom (fac. I), Peter Kerkhofs and Henk van de Langenberg (both from the ICT Service), Johan van Langenhove (fac. ST), Rinus van Weert (fac. E), Han Verbiesen (Fac. ST), coördinator. Contact the coördinator for more information When it comes to archiving, this means information on how to use available tools the best way possible. Anki Visscher uring the past months new versions have become available of: Anti Spyware software Norman Ad-Aware Norman Ad- Aware provides protection against undesired intruders as Spyware, ata-mining and agressive advertising. It may be used as an addition to anti-virus software. This version is suitable for Windows 2000/XP/Vista. S PSS, now called PASW Statistics 18. PASW Statistics 18 (formerly named SPSS Statistics) is an extensive package for analyzing data. SPSS can read data from virtually any file format and use these to generate tables and graphs of distributions or trends, for descriptive statistics and for statistical analysis. This version is suitable for Windows XP, Windows VISTA and Windows 7. After expiry, no new codes will be provided for versions 15 and 16 Tender 3TU Telecom. How to go further? Alexander van den Hil T he current SIM cards from ebitel/ KPN will soon be replaced by T-Mobile SIM cards. To make this SIM change take place as smoothly as possible, the ICT service made a series of phone calls to all holders of subscriptions with the current provider ebitel. ata as names, TU/e addresses and e- mail addresses were verified to ensure that information about the procedure and the new SIM cards would reach the right people. As soon as more information about procedures concerning new subscriptions is available, this will be passed on to all subscription holders

17 V o l u m e 0 2, n u m b e r 0 3 e c e m b e r In this edition: archiving Han Verbiesen Mailbox jam, and who s the blame O ne of the main activities of the ICT Service is keeping people informed. When it comes to archiving, this means information on how to use available tools the best way possible. A university-wide working Group was formed within the ICT Service early in A number of recommendations were made, based partly on the results of a survey. In the course of 2010, we will hold a special campaign to show you how best to organize your archive. F acts and questions concerning e -mail use TU/e mailboxes are currently of limited size, 250 Mb on average. We know that within TU/e so-called Personal Folder Tables or PSTs are often used for mail archiving. To get a better idea of the extent of these personal folders at TU/e, measurements have been taken on servers and at work places. Approximately 500 gigabyte (0,5 Terabyte) were found to be held in personal folders at work places and on servers at an average department. I n the past years, the ICT Service received many requests for expansion of mailbox capacity for students and staff. This required further research. The purpose of the electronic survey was to gain insight in use on the campus. The questions were roughly as follows: - How do our students and staff keepmail? After all, our mailboxes are not of unlimited capacity? - How much mail do we archive? - o our staff and students ever lose mail? - How much time on average do we spend on archiving ? ( archiving user-friendliness). Conclusions/advice The most clear conclusion in general is: one must not wish to expand one s mailbox for the sake of expansion as such. That this is so obvious is mainly because we appear to be unable to handle Mail Archive in the correct way. 1 Registration for dichterbij het NIEUWS Contact, react More information : Click here : : Website TU/e ienst ICT

18

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Hunter-CRM. Documentatie Handleiding Spamfilter

Hunter-CRM. Documentatie Handleiding Spamfilter Documentatie Handleiding Spamfilter 1 Voorwoord Deze handleiding is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Nadere informatie

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op het scherm met de melding dat de registratie compleet

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding Systeem Wand Samenstellings Applicatie Cabinet configuration tool Nederlandse handleiding 1 Handleiding bylsma wand configuratie tool... 2 1.1 Disclaimer... 2 2 Wand samenstellen... 2 2.1 Applicatie lay-out...

Nadere informatie

Aangescherpte inlogprocedure privacygevoelige systemen

Aangescherpte inlogprocedure privacygevoelige systemen For English, scroll to page 5. Inhoud Aangescherpte inlogprocedure privacygevoelige systemen... 2 Inloggen met 2FA. Hoe werkt dat?... 2 BasWare... 2 ERP-LN, Peoplesoft en Osiris voor backoffice-medewerkers...

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

V-ICT-OR Manage IT Gemeenschappelijke problemen en opportuniteiten van digitale technologie voor de lokale overheden en bedrijven 19 november 2015

V-ICT-OR Manage IT Gemeenschappelijke problemen en opportuniteiten van digitale technologie voor de lokale overheden en bedrijven 19 november 2015 V-ICT-OR Manage IT Gemeenschappelijke problemen en opportuniteiten van digitale technologie voor de lokale overheden en bedrijven 19 november 2015 P. 1 V- ICT- OR BELTUG IS THE LARGEST BELGIAN ASSOCIATION

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

StartReady Partnership. Detailed Portfolio overview

StartReady Partnership. Detailed Portfolio overview StartReady Partnership Detailed Portfolio overview Microsoft Based Communications Organisatie in 2007 opgericht door twee voormalige Microsoft medewerkers Specialist in Unified Communications: Microsoft

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Handleiding GRID Token

Handleiding GRID Token Handleiding GRID Token Versie: 1.4 Introductie ProRail maakt voor toegang tot het ProRail-netwerk (werkplek, e-mail en andere diensten) gebruik van een zogenaamd Grid van het merk Cryptocard. Een Grid

Nadere informatie

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 AGENDA Leerdoelen Wat is sales promotie? Stappenplan voor het ontwikkelen van sales promoties Doelstelllingen van sales promotie Tools

Nadere informatie

TRENDnetVIEW Pro Software. ŸSnel-installatiegids (1)

TRENDnetVIEW Pro Software. ŸSnel-installatiegids (1) TRENDnetVIEW Pro Software ŸSnel-installatiegids (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Inhoudsopgave TRENDnetVIEW Pro Eisen voor de Management Software... 7 TRENDnetVIEW Pro Installatie... 8 Voeg Camera's toe...

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen BIJLAGE 1 S.A. STERIA Benelux N.V. Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen Technische bepalingen voor de weergave van het logo op de schermen. Versie 1.2 Guy JASPERS Revisions Revision Description

Nadere informatie

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication Tilburg University Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1988). Psychologisch marktonderzoek.

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0503 FIRST LANGUAGE

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2 Biometric Reader - NL Installation & Usage Biometric Reader - NL Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.2 2013 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Reader - NL De meest veelzijde

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot BCM en de Cloud CSA-nl 10 april 2012 André Koot info@i3advies.nl Twitter: @meneer Agenda Cloud Risico's Maatregelen 1. Cloud Cloud omnipresent Wereldwijd alle grote aanbieders Volop management aandacht

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Handleiding Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2013 series 0503 FIRST LANGUAGE DUTCH 0503/01 Paper 1 (Reading), maximum raw mark

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie