INFORMATIE. Wat na overlijden. Info voor nabestaanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE. Wat na overlijden. Info voor nabestaanden"

Transcriptie

1 INFORMATIE Wat na overlijden Info voor nabestaanden

2 Inhoudsopgave Praktische en administratieve formaliteiten 4 Het groeten en kiezen van een begrafenisondernemer 4 Overlijdensaangifte 5 Regelen van de begrafenis of de crematie 6 Financiële regelingen 10 Bank 10 Testament 10 Aangifte van nalatenschap 10 Verwerpen van de nalatenschap 11 Successierechten 11 Rouwverwerking 13 Rouw - algemeen 13 Kinderen en rouw 14 Als tieners rouwen 15 Contactgegevens 17 Begrafenisondernemers Lokeren 17 Crematoria 17 Adressen voor morele, godsdienstige of filosofische bijstand 18 Nuttige websites 19 2

3 Mevrouw, mijnheer Bij het ontvangen van deze brochure (*) heb je zopas een dierbare verloren. Dit kan heel wat emoties en verdriet met zich meebrengen. Toch zal je in deze moeilijke periode veel zaken moeten regelen om waardig afscheid te kunnen nemen. Ook naderhand rijzen er veel vragen op. De brochure Wat na overlijden biedt een overzicht van de diensten waarvan je gebruik kan maken. Maar deze brochure gaat verder dan praktische zaken alleen. Aangezien je deze dagen overspoeld wordt door emoties en informatie kan het nuttig zijn om de brochure te bewaren zodat je deze op een rustiger tijdstip nogmaals ter hand kan nemen. We wensen je in ieder geval veel sterkte in deze moeilijke dagen. Ook na het lezen van de brochure kan je nog vragen hebben, aarzel zeker niet deze te stellen. (*) Wijzigingen kunnen zich voordoen. 3

4 Praktische en administratieve formaliteiten Het groeten en kiezen van een begrafenisondernemer Een arts zal het overlijden officieel vaststellen en zorgen voor het overlijdensattest. Er is een mogelijkheid om de overledene te groeten in de ziekenhuiskamer of in een kamer van het mortuarium van het ziekenhuis. Hierna zal de begrafenisondernemer de overledene overbrengen naar een rouwcentrum. Zolang de overledene op de kamer blijft, kan je met je vragen terecht bij de verpleegkundigen van de afdeling. Wanneer de overledene is overgebracht naar ons mortuarium, kan je met vragen terecht bij het onthaal van het ziekenhuis (tel ). Het groeten in het mortuarium vindt bij voorkeur plaats tussen 17 en 19 uur. De keuze van een begrafenisondernemer is geheel vrij en je kan deze zelf contacteren. Op pagina 17 vind je een lijst van begrafenisondernemers in de regio Lokeren. De begrafenisondernemer kan volgende taken uitvoeren: De overlijdensaangifte in orde brengen. Het transporteren, bewaren en behandelen van de stoffelijke resten van personen. Dit is in België strikt gereglementeerd. Ondersteuning door een begrafenisondernemer is hierbij noodzakelijk. Het verzorgen van de overlijdensberichten. Het regelen van de begrafenis of crematie, rekening houdend met jouw wensen en de eventuele wensen van de overledene. Families kunnen er ook voor kiezen om zoveel mogelijk zelf te regelen. 4

5 Overlijdensaangifte Elk overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Contactgegevens burgerlijke stand Lokeren: Stadhuis Lokeren Groentemarkt 1, 9160 Lokeren tel , en fax Openingsuren: Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van tot 17 uur. Dinsdag tot 19 uur. Gesloten op vrijdagnamiddag. De volgende documenten zijn noodzakelijk voor de aangifte: Overlijdensakte geschreven door de arts die het overlijden vaststelde. De identiteitskaart en het rijbewijs van de overledene. Het trouwboekje. Indien de overledene niet gehuwd was, wordt het trouwboekje van de ouders of een uittreksel uit de geboorteakte gevraagd. Soms is er een laatste wilsbeschikking geregistreerd op de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene ingeschreven staat in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Deze vermeldt of men begraven of gecremeerd wil worden. Voor niet-inwoners is tevens een attest nodig van het gemeentebestuur van de laatste woonplaats. Voor begravingen buiten de woonplaats of de gemeente van overlijden is een toelating tot begraven vereist van het gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is. Als je wil, kan de begrafenisondernemer de aangifte op zich nemen. Aan de aangever worden steeds gratis uittreksels uit de overlijdensakte meegegeven. Deze zijn noodzakelijk voor de aangifte van overlijden bij verschillende instanties zoals het ziekenfonds, de werkgever enz. 5

6 Regelen van de begrafenis of de crematie Afscheid nemen is een heel persoonlijk gebeuren. Aarzel daarom niet om als nabestaande(n) aan de begrafenisondernemer zowel jouw wensen als die van de overledene kenbaar te maken. Op zijn beurt zal de begrafenisondernemer je een aantal voorstellen doen. Durf op voorhand de verschillende mogelijkheden en prijzen te bespreken. Op basis hiervan kan je duidelijke afspraken en een realistische keuze maken. Begrafenis Om iemand te mogen begraven heb je de toelating tot begraving nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden plaatsvond. Van zodra je de toelating hebt, moet je met de burgerlijke stand overeenkomen waar en wanneer de begrafenis plaatsvindt. Iedereen die op het grondgebied van Lokeren woont, iedere persoon die in Lokeren overlijdt of iedere persoon die een graf- of nisconcessie in Lokeren bezit, mag en kan op één van de begraafplaatsen in Lokeren begraven worden. Cremeren In geval van crematie moet je steeds een crematieaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te zijn van een medisch attest dat bevestigt dat een eventuele pacemaker of een ander medisch toestel op batterijen bij de betrokkene werd weggenomen. De keuze van het crematorium gebeurt in overleg met de begrafenisondernemer die je hierover alle nuttige informatie kan bezorgen. Concessies Om te vermijden dat de grafrust beperkt wordt, kan je een concessie nemen. Vraag raad aan de burgerlijke stand van je gemeente. Te verwittigen instanties De diensten en personen die je op de hoogte dient te brengen, kunnen zijn: De werkgever van de overledene: De werkgever verwittig je door de overlijdensakte op te sturen of af te geven. Bepaalde firma s kennen een tussenkomst toe, zoals bijvoorbeeld in de begrafeniskosten. 6

7 De huiseigenaar bij een huurovereenkomst: Een huurcontract eindigt niet bij het overlijden van de huurder of de verhuurder. Tenzij je de beëindiging van een contract in overleg met de verhuurder kan regelen, dient er dus een opzegging van de huur te gebeuren of eventueel een verbrekingsvergoeding betaald te worden. Sociale verhuurmaatschappijen: zie interne reglementering van de maatschappij. Het ziekenfonds: Je kan best naar het loket van je ziekenfonds gaan met de overlijdensakte en de identiteitskaart van de overledene. Het ziekenfonds zal allerlei formaliteiten in orde brengen: aanpassen van jouw hoedanigheid (weduwe, weduwnaar, wezen), aanpassen van de klevertjes, nagaan of je recht hebt op verhoogde tegemoetkomingen voor gezondheidszorgen enz. Informeer eveneens naar een eventuele tussenkomst in de begrafeniskosten. Je moet dan een uittreksel uit de overlijdensakte en een document dat de betaling van de begrafeniskosten (met de prijs van de kist inbegrepen) vermeldt, voorleggen. Voorwaarde is wel dat de overledene een werknemer (al dan niet op rust) was. Het is de persoon die de begrafenis bekostigd heeft die recht heeft op de begrafenisvergoeding (ambtenaren en gepensioneerde ambtenaren hebben recht op een begrafenisvergoeding van de overheid waar ze tewerkgesteld waren). De zorgkas van de overledene: Je verwittigt de zorgkas enkel indien de overledene uitkeringen ontving van de zorgkas zoals een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. De dienst kinderbijslag: Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch of er recht is op verhoogde wezenbijslag als het via de gemeente verneemt dat een ouder overleden is. Er is recht op de verhoogde wezenbijslag vanaf de maand na die van het overlijden. 7

8 Verzekeringsmaatschappijen: De levensverzekering verwittig je door middel van een overlijdensakte. De schuldsaldoverzekering: je brengt de bank op de hoogte door middel van een overlijdensakte, de polis en het laatste betalingsbewijs van de premie. Voor andere verzekeringen, zoals een brand en familiale verzekering, neem je best contact op met je makelaar. Nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoonaansluiting, kabeltelevisie, internet, post enz.): Deze verschillende diensten moeten verwittigd worden, mogelijks voor een naamswijziging of stopzetting. Domiciliëringsopdrachten vervallen bij het overlijden van de persoon op wiens naam de bankrekening staat. Deze zal je dus moeten aanpassen. De Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV): De kentekenplaat van de wagen van de overledene kan alleen overgedragen worden aan zijn echtgeno(o)te, aan de wettelijk samenwonende partner of aan één van zijn kinderen. Anders moet je de nummerplaat terugsturen naar het DIV. Ook indien de wagen niet meer gebruikt wordt, moet je de nummerplaat terugsturen naar het DIV. De dienst voor pensioenen: De gemeente of mutualiteit zal de dienst pensioenen op de hoogte brengen. Was de overledene echter werkzaam in een overheidsdienst dan zal je zelf deze dienst moeten verwittigen. Voor verdere vragen en ondersteuning kan je tevens terecht bij de dienst TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en Senioren) van het Sociaal Huis, Lepelstraat 4 in Lokeren. Je kan deze dienst elke voormiddag bereiken van 9 tot 11 uur. In de namiddag maak je telefonisch een afspraak via het nummer of

9 De bank verwittig je zelf. Een uittreksel van de overlijdensakte mag, maar is in principe niet noodzakelijk. Annuleer abonnementen: krant, weekbladen enz. Verwittig verenigingen waarvan de overledene lid was. 9

10 Financiële regelingen Bank Bij een overlijden zal de bank alle rekeningen en spaarboekjes van de overledene (en de partner van de overledene) blokkeren. De kluis zal ook worden verzegeld tot de nalatenschap vereffend is. Alle volmachten worden tevens ingetrokken. Voor het betalen van de begrafeniskosten, ziekenhuisrekeningen en de meest courante rekeningen en domiciliëringen zullen de banken de betaling verzekeren. De langstlevende partner kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, tot een plafond van 5000, als voorschot uitgekeerd krijgen om het hoofd te bieden aan dringende uitgaven en dit zonder een attest of akte van erfopvolging voor te leggen (zoals in principe vereist is). De latere volledige deblokkering van alle rekeningen gebeurt wanneer je een attest van erfopvolging kan voorleggen. Je kan dit attest bekomen bij de notaris of bij de ontvanger van de registratie. Testament Indien je weet hebt van een testament of je vermoedt dat er een testament bestaat, contacteer je best een notaris om na te gaan of het testament geregistreerd werd. De notaris kan je bijstaan bij het verduidelijken van de inhoud en helpen bij de verdere uitwerking. Indien er geen testament is, zullen de wettelijk vastgelegde regels rond erfrecht gevolgd worden. Aangifte van nalatenschap Alle erfgenamen samen moeten binnen de vijf maanden na het overlijden de nalatenschap aangeven bij de Ontvanger der Successierechten van het registratiekantoor van het gebied waar de overledene woonde. Dit gebeurt met een speciaal formulier dat het registratiekantoor je meestal toestuurt. Indien dit echter niet het geval is, zal je zelf een aangifteformulier bij het 10

11 desbetreffende kantoor moeten aanvragen. Alle goederen en schulden van de overledene moeten opgesomd worden. Je kan bijstand inroepen van een notaris of beroep doen op andere diensten zoals sommige mutualiteiten, verzekeringen, banken enz. Verwerpen van de nalatenschap Wanneer een nalatenschap aanvaard wordt, houdt dit in dat de erfgenamen niet alleen de erfenis ontvangen, maar dat zij ook zullen instaan voor eventuele schulden. Als duidelijk is dat er meer schulden dan inkomsten zijn, dan kan de erfenis verworpen worden. Hiervoor dien je een verklaring in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de overledene. Indien niet duidelijk is of er schulden zijn, dan kan de erfenis aanvaard worden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Er wordt dan een inventaris opgemaakt van alle bezittingen en schulden zodat je met kennis van zaken kan beslissen. Ook in dit geval dien je je te wenden tot de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de overledene. Successierechten De erfgenamen moeten ten laatste zeven maanden na het overlijden de successierechten betalen, zoniet is intrest verschuldigd. Het tarief van de successierechten varieert volgens het bedrag van het erfdeel en volgens de graad van verwantschap met de overledene. Vanaf 1 januari 2007 moet de langstlevende partner geen successierechten meer betalen op de gezinswoning. De vrijstelling geldt zowel voor gehuwden als voor wettelijk en feitelijk samenwonenden, dus ook voor feitelijk samenwonende broers en zussen enz. In het geval van feitelijk samenwonenden moet je echter drie jaar samengewoond hebben vóór het overlijden. De vrijstelling geldt niet voor andere erfgenamen in op- en neergaande lijn. De vrijstelling geldt enkel voor de gezinswoning, dus niet voor een eventueel 11

12 tweede verblijf. De gezinswoning wordt gedefinieerd als de hoofdverblijfplaats waar de partners op het ogenblik van het overlijden samenleefden. De vrijstelling op successierechten blijft echter behouden wanneer één of beide partners in een rusthuis of serviceflat verblijven i.p.v. de gezinswoning. De vrijstelling geldt enkel voor de gezinswoning, dus niet voor een eventueel tweede verblijf en alleen voor de langstlevende partner en niet voor andere erfgenamen. De gezinswoning wordt gedefinieerd als de hoofdverblijfplaats waar de partners op het ogenblik van het overlijden samenleefden. Maar ook wanneer één of beide partners in een woonzorgcentrum of serviceflat verblijven, blijft de vrijstelling behouden. 12

13 Rouwverwerking Rouw - algemeen Een ouder, een kind, een partner, een vriend verliezen... Een wereld voelen instorten, aanvaardend terugkijken, snijdend verdriet voelen of net kwaadheid, opluchting over het einde van het lijden Zoveel tegenstrijdige gevoelens kunnen ontstaan en ze zijn allen deel van eenzelfde proces: rouwen. Mensen zeggen dat het voorbij gaat, dat de tijd alle wonden heelt. Maar eigenlijk geneest de tijd pas door wat je in die tijd met je rouw kan doen. Soms lijkt het verdriet draaglijker te worden, andere dagen lijkt het allemaal te zwaar om dragen. Steun van je directe omgeving kan deugd doen. Het kan enzerzijds helpen je verlies te verwerken door foto s te bekijken en erover te praten. Anderzijds kan afleiding verlichting brengen door bijvoorbeeld naar een mooie film te kijken, over totaal iets anders te praten, met mensen af te spreken of te werken. Uiteindelijk heb je beide processen nodig om tot verwerking te komen. Wanneer je in één van beide processen blijft vastzitten, kunnen we spreken van gecompliceerde rouw. Wanneer je niet in je omgeving terecht kan of deze steun niet voldoende is, kan je elders hulp zoeken. Je kan terecht bij: een lotgenoten- of gespreksgroep; ondersteunende en/of psychotherapeutische begeleiding; morele, filosofische of religieuze centra. Voor meer informatie, ondersteuning, literatuur enz. kan je steeds terecht bij het supportteam van het AZ Lokeren: tel

14 Kinderen en rouw Ook kinderen rouwen. Wanneer iemand stervende is, worden kinderen dikwijls weggehouden en vergeten. De familie wil ze dit verdriet besparen, vindt het niet verantwoord de kinderen mee op bezoek te brengen bij een stervende, wil dat ze zich de stervende herinneren zoals hij/zij vroeger was, wil hen geen trauma bezorgen enz. Is deze intuïtieve reactie van de familie en omgeving wel de juiste? De ervaring leert dat kinderen veel intenser bezig zijn met deze situatie dan algemeen aangenomen wordt. Kinderen moeten de kans krijgen, als ze dit zelf willen, om afscheid te nemen van iemand van wie ze houden. Wel is het noodzakelijk dat zij daarbij begeleid worden. Bron: Johan Snoeck Dit doe je kinderen niet aan Lannoo Hoe vertel je het slechte nieuws aan kinderen? Neem de kinderen dicht bij je. Toon ze ook dat je ze niet alleen laat. Maak er een samen-moment van. Zoek een aanknopingspunt: Je weet dat opa erg ziek was Wees duidelijk, zorg dat het bericht overkomt. Gebruik geen ingewikkelde zinnen, hou het helder en duidelijk. ( Vanmorgen heeft ze een autoongeval gehad. Ze was onmiddellijk dood. ) Je mag gerust je tranen laten zien. Kinderen mogen zien dat je het ook moeilijk hebt. Als je er maar voor zorgt dat je jezelf en de situatie onder controle hebt. Neem tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren. Zeg dat je bij hen blijft en voor hen zal zorgen. Blijf ook letterlijk in de buurt. Kinderen kunnen niet altijd onder woorden brengen wat ze voelen. Tekeningen of spel kunnen soms een waardevol alternatief zijn. De begeleiding van kinderen bij het bezoek aan de gestorvene vraagt wat extra aandacht. Kinderen die de kans krijgen om afscheid te nemen, kunnen later gemakkelijker met hun gevoelens om. Belangrijk hierbij is dat het kind zelf kan beslissen. Het kind moet op voorhand uitleg krijgen over dit bezoek. De fantasie van een kind is soms erger dan de werkelijkheid. Geef, op het niveau van het kind, eerlijke en duidelijke informatie. Het kan helpen als kinderen iets tastbaars kunnen geven, zoals een tekening of een knutselwerkje. 14

15 Besef dat kinderen op hun eigen manier omgaan met verdriet, voor ons volwassenen soms onbegrijpelijk. Ze kunnen soms verdrietig zijn en dan plots weer spelen alsof er niets aan de hand is. Aanwezigheid van kinderen op de uitvaartplechtigheid kan mits gepaste uitleg vooraf en onder begeleiding van een vertrouwenspersoon op het moment zelf. Bron: Klasse Als tieners rouwen Geef ze zekerheid Je gezin wordt getroffen door een groot verlies, jullie leven lijkt vierkant te draaien. Best mogelijk dat je pubers zich sterk houden. Maar vaak zit achter zo n stoer masker een angstig kind. Verzeker je pubers dat er een dag komt waarop alles weer zijn gang gaat. Laat voelen dat jullie er samen voor staan. Jij bent en blijft hun basis, zeker op moeilijke momenten. en warmte Kinderen moeten geknuffeld worden. Pubers gaan prat op een zekere coole stijl en hoeven van pa en ma geen week gedoe. Tot ze voelen dat het verdriet hen teveel wordt. Dan willen ze toch dat jij van hen houdt en voor hen zorgt. Schieten woorden tekort? Stap naar je tieners toe en hou hen letterlijk vast. Help hen herinneren Een foto op de kast, een leuke anekdote, een klein eenvoudig ritueel. Help je tieners om op een gezonde manier verbonden te blijven met diegene die ze moeten missen. Deel het verdriet Je wil luisteren naar je pubers en meeleven met hun verdriet. Maar soms lukt het gewoonweg niet. Willen je tieners niet praten? Help hen dan om iemand te vinden aan wie ze hun verhaal wel kunnen vertellen. 15

16 Zoek een uitlaatklep Te groot om te spelen, te trots om te huilen: je pubers kunnen best een uitlaatklep gebruiken. Ieder op zijn eigen manier: sport, dans, drum, of met wat woorden op papier. en ga verder Het blijft toch de bedoeling dat je pubers opgroeien tot fijne volwassenen. Daarom moet je verder gaan met je opvoeding, net zoals je het vroeger deed. Je hoeft dus zeker niet alles toe te staan. Tieners hebben nu eenmaal grenzen nodig. Bron: Gezinsbond 16

17 Contactgegevens Begrafenisondernemers Lokeren Begrafenissen De Clerck Brugstraat 16, 9160 Lokeren tel Ceremoniën Huis Jozef Brugstraat 92, 9160 Lokeren tel Sinaaidorp 4, 9112 Sinaai tel Begrafenissen en Crematies Van Lent Bleekmeersstraat 62, 9160 Lokeren tel Rouwcentrum Baert Kasteeldreef 26, 9160 Lokeren tel Crematoria I.V.C.A. Juul Moretuslei 2, 2610 Wilrijk tel Crematorium Heimolen Waasmunsterse Steenweg 13, 9160 Sint-Niklaas tel Intercommunale Westlede Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi tel

18 Adressen voor morele, godsdienstige of filosofische bijstand Rooms-Katholieke Godsdienst Lekenhelper A. De Boever Brielmolenstraat 103, 9160 Lokeren tel Protestantse Evangelische Kerk Dominee P. Nelsson Bijlokestraat 53, 9200 Dendermonde Joodse Gemeenschap Terliststraat 35, 2018 Antwerpen tel Orthodoxe eredienst Ignace Peckstadt, aartspriester Tieltsesteenweg 69, 9900 Eeklo tel Islamitische eredienst Rouppeplein 16 (3 de verdieping), 1000 Brussel tel Centrum voor Morele Dienstverlening Domien Van Parijs Ankerstraat 96, 9100 Sint-Niklaas tel Getuigen van Jehova Daniël De Meyer Pietergorusstraat 37, 9240 Zele tel

19 Nuttige websites adressen van allerlei zelfhulpgroepen. vereniging voor ouders van overleden kinderen. voor ouders, broers en zussen van verongelukte kinderen. een initiatief van jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder of vriend verloren hebben en hierover willen praten met lotgenoten. of users.pandora.be/achterderegenboog: voor kinderen en jongeren over rouwverwerking, met informatie en individuele begeleidingsmogelijkheden. vereniging die tracht het taboe te doorbreken en het grote publiek te informeren. Vlaamse werkgroep voor nabestaanden na zelfdoding. netwerk voor wie zijn partner verloor door overlijden. de vzw De Verbinding is een project waarin zorg en nabijheid wordt verleend aan kinderen, jongeren en volwassenen in rouw, ziekte of verdriet. informatie over rouwen, verwijzingsadressen voor individuele gesprekken en rouwbegeleiding in Vlaanderen. Vormings- en groepsactiviteiten zowel voor jongeren als voor volwassenen. de website van de Vlaamse Autonome Raad voor het uitvaartwezen. een website waarin advies gegeven wordt in verband met uitvaartplechtigheden. voor een eerste antwoord op al uw vragen. 19

20 AZ Lokeren 2014 Algemeen Ziekenhuis Lokeren Partner van het UZ Gent Lepelstraat LOKEREN Onthaal tel fax Supportteam tel Auteur/verantwoordelijke: supportteam

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Een geliefde verliezen door de dood is een pijnlijke ervaring. Als mens worden

Nadere informatie

Bij Overlijden : te contacteren personen

Bij Overlijden : te contacteren personen Bij Overlijden : te contacteren personen Huisarts naam.. Telnr To do maakt medisch attest van overlijden op kent psychologen in de buurt, die u en uw kinderen kan ondersteunen. Begrafenisondernemer naam..

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden Wat te doen bij overlijden T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? 1. Bank en verzekering WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes,

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

Een overlijden... Wat nu?

Een overlijden... Wat nu? Versie februari 2017 - objectid 230251 vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, www.jessazh.be Vlaams PatiëntenPlatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel: 016 23 05 26 Email: info@vlaamspatientenplatform.be

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE

Inhoud INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 15 Wat na overlijden?... 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden...

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Een overlijden. Informatie en adviezen voor naasten. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie januari 2016 (Object-ID 16875)

Een overlijden. Informatie en adviezen voor naasten. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie januari 2016 (Object-ID 16875) Een overlijden Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: kwaliteit@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Informatie en adviezen voor naasten Jessa

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Inleiding 2 Aangifte overlijden 3 Wie moet u op de hoogte brengen van een overlijden? 5 Financiële instellingen 5 Diensten voor pensioenen 7 Instelling voor oorlogsvergoedingen,

Nadere informatie

Brochure bij overlijden

Brochure bij overlijden Brochure bij overlijden Imeldaziekenhuis Bloemen met waterdruppels als ogen vol tranen, de grashalmen gebogen van verdriet... Wim Hofman imelda omringt u met zorg Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste zoon

Nadere informatie

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers funaliaeen uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers Mijn wensen & praktische informatie Een uitvaart wordt meestal op korte tijd geregeld. Toch is het niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Wegwijzer na het overlijden

Wegwijzer na het overlijden Wegwijzer na het overlijden Begrafenissen C. Haast & Zoon Kapelsestraat 20 Kleine Molenweg 190 2950 Kapellen 2940 Stabroek Centraal nummer: +32 (0)3 664 20 62 1 Inhoud: 1. De aangifte van overlijden 3

Nadere informatie

Wat te doen na het overlijden van uw partner

Wat te doen na het overlijden van uw partner Wat te doen na het overlijden van uw partner 2 Als we afscheid moeten nemen van onze dierbaren Wanneer onze partner overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of hij/zij lang ziek geweest is dan wel

Nadere informatie

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten 2. Overlijden Het overlijden van een geliefde persoon brengt niet alleen heel wat emotionele problemen met zich mee, maar ook veel praktische beslommeringen. De meeste mensen laten die administratieve

Nadere informatie

2 Een dierbare overlijdt

2 Een dierbare overlijdt 1. Vaststelling en aangifte van het overlijden 5 2. Bankzaken 6 Aangifte van het overlijden 6 Geblokkeerde rekeningen 6 Deblokkering van rekeningen 8 Fiscaal overzicht 8 Leefgeld 8 Kredieten 10 Inhoud

Nadere informatie

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout:

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout: 1 I OVERLIJDEN Een overlijden is altijd een beproeving voor de nabestaanden. Toch gaat het leven verder en moeten er een aantal formaliteiten vervuld worden. Hieronder vermelden wij er enkele ( zonder

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID LA DÉCLARATION DE DÉCÈS 1 INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie, de artsen en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun

Nadere informatie

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap Het overlijden van uw partner moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij/zij overleden is en in de gemeente waar de begrafenis of de crematie zal plaatsvinden.

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... Johan Dexters 15 Voorwoord... Frans Leenders 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Voorwoord... 3 Eerste formaliteiten... 4 De geneesheer... 4 De begrafenisondernemer... 4 Het stadsbestuur... 4 De priester of de morele consulent... 5 Mogelijkheden betreffende

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

Bondige wegwijzer bij overlijden

Bondige wegwijzer bij overlijden Informatiebrochure Als begrafenisonderneming in het Antwerpse weten wij dat het overlijden van een dierbare jammer genoeg gepaard gaat met een onvermijdelijke administratieve rompslomp. Alhoewel wij op

Nadere informatie

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien.

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien. Mijn uitvaart Pagina 2 van 11 Mijn uitvaart Praten over de dood is niet gemakkelijk. Als een dierbare overlijdt zijn er veel dingen te regelen. Het is troostend wanneer uw dierbare zijn of haar wensen

Nadere informatie

Wat te doen bij een. overlijden

Wat te doen bij een. overlijden Wat te doen bij een overlijden Inhoud Hoe nu verder 4 Verpleegafdeling 4 Rouwkamer 4 Funerarium 4 Aangifte van overlijden 5 Documenten bij aangifte 5 De uitvaart 7 Kerkelijke uitvaart 7 Vrijzinnige uitvaart

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden Voorwoord Beste familielid Als iemand uit je naaste omgeving overlijdt, dan doet dat pijn. Naast het gemis, het grote verdriet, moet er ook administratief

Nadere informatie

informatie voor ouders overlijden baby op Materniteit

informatie voor ouders overlijden baby op Materniteit informatie voor ouders overlijden baby op Materniteit Inhoud Verlies en afscheid nemen 3 Geboorteaangifte 4 Begraven of cremeren 5 Ouderschapsrechten 7 Financiële tussenkomst 9 Literatuur en informatie

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361

Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361 Wat te doen bij overlijden? OCMW SINT-TRUIDEN Pantone 366 Pantone 361 C18 - M0 C66 - M0 1 Inhoud 1. Voorwoord...3 2. Eerste formaliteiten 2.1. De geneesheer...4 2.2. De begrafenisondernemer...4 2.3. Het

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

CHECKLIST NA OVERLIJDEN

CHECKLIST NA OVERLIJDEN Deze checklist is bedoeld voor nabestaanden en heeft als doel u te helpen gedurende de intensieve periode van het regelwerk na een overlijden. Iedere situatie na een overlijden is anders, mogelijk is voor

Nadere informatie

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde 1 Inhoudstafel Inleiding...3 De eerste formaliteiten...4 Contact opnemen met de begrafenisondernemer...4 Aangifte van het overlijden op het gemeentehuis...4

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden?

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden? Checklist Hoe te handelen na een overlijden? In deze checklist staan de belangrijkste punten die moeten worden afgehandeld na het overlijden. U kunt in de eerste kolom aanvinken wat is gedaan. De tweede

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking. Algemene informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking. Algemene informatie FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking

Mijn wilsbeschikking Mijn wilsbeschikking Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. Laat uw wilsbeschikking

Nadere informatie

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen?

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Erfrecht Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Verklaring van erfrecht Dit is een schriftelijke verklaring die u nodig heeft na iemands overlijden. De verklaring wordt opgemaakt door

Nadere informatie

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden Formaliteiten na overlijden Informatie voor nabestaanden Graag willen wij onze deelneming betuigen met het overlijden van uw naaste. Het zal moeilijk zijn om uw aandacht te richten op de formaliteiten

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden Formaliteiten na overlijden Informatie voor nabestaanden Graag willen wij onze deelneming betuigen met het overlijden van uw naaste. Het zal moeilijk zijn om uw aandacht te richten op de formaliteiten

Nadere informatie

Uw wensen en uw nabestaanden

Uw wensen en uw nabestaanden UITVAARTVERZEKERING bpost bank Uw wensen en uw nabestaanden Voorafgaand Met deze brochure informeert u uw nabestaanden over uw persoonlijke wensen. Vul de brochure zo volledig mogelijk in en bewaar ze

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden Inhoud Persoonlijke gegevens 4 De volgende personen/instanties dienen verwittigd te worden 6 Financiële instellingen en rekeningnummers 7 Verzekeringen 8

Nadere informatie

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Op een dag bent u er niet meer. Laat u het aan uw nabestaanden over hoe uw uitvaart eruitziet? Of bepaalt u het grotendeels zelf?

Nadere informatie

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden?"

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden? Checklist Hoe te handelen na een overlijden?" Checklist Hoe te handelen na een overlijden? pagina 1 In deze checklist staan de belangrijkste punten die moeten worden afgehandeld na het overlijden. U kunt

Nadere informatie

Wilsbeschikkingsboekje

Wilsbeschikkingsboekje Wilsbeschikkingsboekje Inleiding Wanneer een familielid komt te overlijden, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in aanzienlijk korte tijd veel geregeld worden. In dit wilsbeschikkingsboekje

Nadere informatie

Inhoud. Overlijdensaangifte. Schikkingen voor de teraardebestelling. Recht op tegemoetkomingen. Andere praktische regelingen

Inhoud. Overlijdensaangifte. Schikkingen voor de teraardebestelling. Recht op tegemoetkomingen. Andere praktische regelingen Inhoud Overlijdensaangifte Overlijden in Londerzeel p.5 Overlijden in een andere gemeente p.6 Overlijden in het buitenland p.6 Overlijden door ongeval, verdacht of gewelddadig overlijden p.6 Arbeidsongeval

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl Een erfenis afwikkelen www.limesnotarissennieuwkoop.nl Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de erfenis niet het eerste waaraan nabestaanden denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VERENIGING voor UITVAARTVERZORGING SOEST NIEUWSBRIEF Nr. 30 maart 2016

CHRISTELIJKE VERENIGING voor UITVAARTVERZORGING SOEST NIEUWSBRIEF Nr. 30 maart 2016 CHRISTELIJKE VERENIGING voor UITVAARTVERZORGING SOEST NIEUWSBRIEF Nr. 30 maart 2016 Uitvaartcentrum De Engenhof vernieuwd. Enige tijd geleden heeft het uitvaartcentrum een mooie opknapbeurt gehad. Daarmee

Nadere informatie

Mijn laatste wens. Verleyen Van Baelen

Mijn laatste wens. Verleyen Van Baelen Mijn laatste wens Dit document is een handig hulpmiddel om uw persoonlijke wensen vast te leggen. U bepaalt zelf aan de hand hiervan hoe uw afscheid zal verlopen en dit helpt uw naasten bij de beslissingen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Nabestaandenzorg

PATIËNTEN INFORMATIE. Nabestaandenzorg PATIËNTEN INFORMATIE Nabestaandenzorg 2 PATIËNTENINFORMATIE Er is een dierbare van u in ons ziekenhuis overleden. Wij wensen u veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Voor u als nabestaande volgt

Nadere informatie

Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen of ik word begraven of gecremeerd

Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen of ik word begraven of gecremeerd Naam Voornamen (voluit) Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is?

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is? Afwikkeling erfenis Wat moet je doen als iemand overlijdt? Als een familielid of geliefde overlijdt, heb je veel werk te doen. Zo moet je bijvoorbeeld de bankzaken regelen. Om dat te kunnen doen, heb je

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

Ter inleiding. Persoonlijke wensen

Ter inleiding. Persoonlijke wensen 06-534 321 44 Ter inleiding Wanneer er een familielid overlijdt, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in een korte tijd veel geregeld worden. Wij willen u bij deze wilsbeschikking informatie

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

PROCEDURE TE VOLGEN BIJ LICHAAMSDONATIE AAN DE GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN VAN DE KULAK

PROCEDURE TE VOLGEN BIJ LICHAAMSDONATIE AAN DE GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN VAN DE KULAK PROCEDURE TE VOLGEN BIJ LICHAAMSDONATIE AAN DE GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN VAN DE KULAK 1. Bij overlijden moet de universiteit zo snel mogelijk, ten laatste de eerstvolgende werkdag, telefonisch worden

Nadere informatie

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboortedatum Partner van Telefoonnummer partner Huisarts Naam huisarts

Nadere informatie

Na het sterven van een dierbare

Na het sterven van een dierbare Na het sterven van een dierbare 2 Na het sterven van een dierbare Beste familieleden en vrienden van de overledene, Het verlies van een dierbare door de dood is een zeer ingrijpende ervaring. De directie

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden. Na het overlijden

Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden. Na het overlijden Zorg na overlijden Informatie voor nabestaanden U heeft deze folder gekregen omdat iemand die u lief heeft is overleden. De behandelend arts heeft u gevraagd of obductie verricht mag worden. Deze vraag

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

Beschrijving van wensen voor de uitvaart

Beschrijving van wensen voor de uitvaart Beschrijving van wensen voor de uitvaart Opgesteld door: Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Ondergetekende Handtekening: Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE WAT BIJ EEN OVERLIJDEN?

INFORMATIEBROCHURE WAT BIJ EEN OVERLIJDEN? INFORMATIEBROCHURE WAT BIJ EEN OVERLIJDEN? Wat bij een overlijden? - 1 Colofon Een uitgave van het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem Samenstelling: Dienst burgerlijke stand en communicatie Eindredactie:

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

Zorg na overlijden. Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0554

Zorg na overlijden. Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0554 Zorg na overlijden Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0554 Informatie voor nabestaanden Inleiding Als een familielid of naaste overleden is, begint een periode van afscheid nemen. Juist in deze

Nadere informatie

Beleid lijkbezorging van gemeentewege

Beleid lijkbezorging van gemeentewege Beleid lijkbezorging van gemeentewege Inhoudsopgave H1 - Beleid lijkbezorging van gemeentewege... 3 a. Lijkbezorging van gemeentewege... 3 b. Verzoek lijkbezorging van gemeentewege... 3 c. Bureauonderzoek...

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Geen kosten of zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten uit hun leven. Dat is de specialiteit

Nadere informatie

gids voor een correcte regeling van de successie

gids voor een correcte regeling van de successie gids voor een correcte regeling van de successie 2 Inhoud gids voor een correcte regeling van de successie wat te doen in geval van overlijden? neem contact op met de begrafenisondernemer 5 geef het overlijden

Nadere informatie

Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk.

Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk. Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk. A L S J E V A N E E N B I J Z O N D E R L E V E N H O U D T, Z O R G J E O O K V O O R E E N B I J Z O N D E R A F S C H E I D Over persoonlijke

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Als een naaste komt te overlijden

Als een naaste komt te overlijden Als een naaste komt te overlijden Hulp bij de afhandeling van bankzaken Als een naaste komt te overlijden Het overlijden van een naaste heeft veel impact op familie en vrienden. Er moet van alles geregeld

Nadere informatie

Werkdocument. Persoonlijke gegegevens

Werkdocument. Persoonlijke gegegevens Werkdocument Het is mogelijk dat u besluit op korte termijn een testament op te laten maken door uw notaris. Een beslissing die niet alleen uzelf raakt, maar ook uw nabestaanden. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong.

Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong. Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong.nl Website:www.uitvaartverzorgingdejong.nl Bij ieder leven hoort een

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer wilsbeschikking 1 wilsbeschikking Speciale wensen en belangrijke gegevens voor nabestaanden Wat te doen bij overlijden Neem contact op met Uitvaartvereniging De Laatste Eer 071 402 86 89 Beantwoord de

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

Graag bedanken we de in deze brochure vermelde instanties die onze informatie nakeken en ons de nodige aanpassingen bezorgden.

Graag bedanken we de in deze brochure vermelde instanties die onze informatie nakeken en ons de nodige aanpassingen bezorgden. Achtste druk OCMW-brochure Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Grimbergen, september 2013 Wij zijn er ons van bewust dat dit boekje niet volledig kan zijn. Daarom vind je in deze brochure verschillende

Nadere informatie

Wensen bij overlijden 1

Wensen bij overlijden 1 Wensen bij overlijden 1 Voorwoord Doelstelling Het is niet gemakkelijk om te praten over verdrietige onderwerpen. Ziek zijn, doodgaan en op een goede manier afscheid nemen is zo n moeilijk onderwerp. De

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om wezenbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Voor de Kinderbijslagwet is een wees een kind van wie één van de volgende verwanten overleden is: de vader, de moeder of een adoptieouder.

Nadere informatie

Informatie. Nabestaanden. voor. 4. Adressen & telefoonnummers. CMO Mortuariumbeheer bv Geldermalsen 0345 580770 www.zdg.nl/cmo

Informatie. Nabestaanden. voor. 4. Adressen & telefoonnummers. CMO Mortuariumbeheer bv Geldermalsen 0345 580770 www.zdg.nl/cmo 4. Adressen & telefoonnummers CMO Mortuariumbeheer bv Geldermalsen 0345 580770 www.zdg.nl/cmo Dienst Burgerzaken Amstelveen Laan Nieuwer Amstel 1 1182 JR Amstelveen 020 5404911 www.amstelveen.nl Stichting

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden Informatiebrochure Wat te doen na een overlijden Een praktische gids voor nabestaanden 3 1. Voor de plechtigheid...4 1.1 Te contacteren instanties...4 1.2 Omstandigheden van het overlijden...7 1.3 Persoonlijke

Nadere informatie