Notities en wensen voor later. Codicil

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notities en wensen voor later. Codicil"

Transcriptie

1 Notities en wensen voor later Codicil

2

3 Inleiding Bij iedere belangrijke gebeurtenis in een mensenleven worden plannen gemaakt en verlangens kenbaar gemaakt. Vaak blijft het onderwerp uitvaart onaangeroerd en dat is ook wel begrijpelijk. Het neemt echter voor nabestaanden veel problemen uit handen als u uw wensen t.a.v. de invulling van uw uitvaart kenbaar heeft gemaakt. Als er iemand uit uw naaste kring komt te overlijden, krijgt u naast vaak heftige emoties te maken met een aantal onvermijdelijke zakelijke aangelegenheden, die binnen zeer kort tijdsbestek geregeld en gerealiseerd moeten worden. Als dergelijke zaken, zoals bijvoorbeeld een adressenlijst, niet aanwezig zijn, kan dat voor veel problemen zorgen. Buiten het feit dat vaak binnen 12 uur een lijst aanwezig moet zijn om kaarten te versturen, kunnen ook mensen vergeten worden en dat kan tot pijnlijke situaties leiden. Dit boekje is bestemd om uw (laatste) wensen vast te leggen. De hierin opgenomen vragenlijsten kunnen, indien zorgvuldig ingevuld, in velerlei opzichten van nut zijn voor u en uw nabestaanden. Voor meer informatie kunt u te allen tijde een afspraak met ons maken. Eisen aan het codicil: Een codicil moet handgeschreven zijn (een getypte of door een ander dan uzelf geschreven tekst maakt het codicil ongeldig) en het moet voorzien zijn van de datum waarop u het schreef en door u ondertekend zijn. Wat kan er met een codicil geregeld worden: Wensen met betrekking tot uw eigen uitvaart, d.w.z. een begrafenis of crematie, de laatste verzorging en bijvoorbeeld of uw uitvaart sober moet zijn of juist uitbundig, met veel toespraken en eigentijdse muziek en eventueel een glas wijn na afloop. Een codicil is geen testament! Het benoemen van een executeur kan alleen per notariële akte vastgelegd worden, evenals een testament. Een codicil kan zonder tussenkomst van een notaris worden opgesteld, maar kan wel bij een notaris worden gedeponeerd, bijvoorbeeld bij uw testament. Het is echter wel raadzaam uw naaste(n) op de hoogte te brengen van het bestaan van het codicil en de vindplaats daarvan. Wij adviseren u dit boekje eerst zorgvuldig te lezen voordat u met invullen begint. Ook is het verstandig uw eventuele uitvaartpolis eens zorgvuldig te bestuderen. Vaak denkt men voor de volledige uitvaartkosten verzekerd te zijn, maar blijkt men onderverzekerd en krijgen de nabestaanden naast het verdriet ook nog financiële problemen. Dit is vaak het geval bij natura polissen. Bij deze polissen is het van belang dat uw persoonlijke wensen overeenkomen met het geboden pakket. Indien u bijvoorbeeld een graf wenst, eventueel koffie en een kerkelijke uitvaart, dienen deze wensen ook in het pakket vergoed te worden. Naast het verzorgen en uitvoeren van begrafenissen en crematies bestaat de mogelijkheid om via Rouwcentrum Rouwenhorst een uitvaartverzekering af te sluiten of een bedrag te storten (deposito) als reservering voor de uitvaartkosten. Wij kunnen u met praktijkgericht advies en vakkennis bijstaan. Uiteraard kunt u met al uw eventuele vragen bij ons terecht. Rouwcentrum Rouwenhorst Namens familie Laponder en medewerkers

4 Persoonlijke gegevens Naam:... m/v Voornamen (voluit):... Roepnaam:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... adres:... Burgerservicenummer (BSN):... Geboortedatum/plaats:... Gehuwd/samenwonend/geregistreerd partnerschap/weduwe(naar) met/van:... m/v Kinderen (naam voluit):... geb. datum: geb. datum: geb. datum: geb. datum:... Geloofsovertuiging:... Berichtgeving Van mijn overlijden moeten de volgende personen en instellingen onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. (U kunt een aparte lijst maken van de adressen van personen en instanties waar een kaart naar toe gestuurd moet worden.) 1. Rouwcentrum Rouwenhorst, tel.: Naam: Straat:... Postcode en plaats:... Telefoon: Naam:... Straat:... Postcode en plaats:... Telefoon: Naam:... Straat:... Postcode en plaats:... Telefoon:...

5 Belangrijke gegevens Testament Is er een testament opgemaakt. ja nee Indien ja, bij welk notariskantoor: Executeur Ik heb als executeur benoemd:... Verzekering Ik ben aangesloten bij het Uitvaartfonds Rouwenhorst, polisnummer:... Ik heb een andere uitvaartverzekering ja nee Polisnummer... Maatschappij... Verzekerd bedrag De polissen zijn opgeborgen:... Donorcodicil Ik heb een donorcodicil ja nee Het codicil bevindt zich:... Terbeschikkingstelling van de wetenschap Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld van de medische wetenschap ja nee De betreffende papieren zijn opgeborgen bij dit codicil. Euthanasieverklaring Ik heb een euthanasieverklaring ja nee Kopie Een kopie van dit document bevindt zich:... Een kopie van dit document is in bezit van Rouwcentrum Rouwenhorst. Persoonlijke wensen omtrent mijn uitvaart Begrafenis Graf ik wens begraven te worden op de begraafplaats:... in een bestaand graf, nummer:... waarin reeds begraven:... d.d.:... waarin reeds begraven:... d.d.:... in een nieuw koopgraf voor 20 jaar in een nieuw koopgraf voor onbepaalde tijd in een algemeen graf Op de begraafplaats kist laten dalen / laten staan / dalen tot maaiveld geluid/muziek aan het graf strooibloemen

6 Grafmonument Er is een bestaand grafmonument, geleverd door steenhouwerij:... Er is nog geen grafmonument. Ik wens een monument dat aan de volgende eisen voldoet: Ik wens dat de volgende inscriptie wordt aangebracht:... Crematie Ik wens dat mijn lichaam wordt gecremeerd in het crematorium te:... Asbestemming Ik wens dat mijn as wordt verstrooid: op het terrein van het crematorium, vak... op zee familiegraf, nummer:... andere plek:... ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden Ik wens dat de urn wordt bijgezet: op het terrein van het crematorium in het columbarium in een urnengraf op de begraafplaats:... in een bestaand graf op de begraafplaats:... Grafnummer:... Ik wens dat mijn as wordt overgebracht naar :... De uitvaart Openbaar of in besloten kring De uitvaart mag plaatsvinden: in tegenwoordigheid van familie, vrienden en belangstellenden in tegenwoordigheid van familie en vrienden in tegenwoordigheid van alleen de naaste familie andere wensen:... ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden Kist Als basiskist in ons assortiment hebben wij gekozen voor een eikenfineer kist. Verder zijn er vele mogelijkheden in houtsoorten, kleuren en bekledingen. ik wens in een eikenfineer kist begraven of gecremeerd te worden, blank / kersen / donker ik kies voor de volgende bekleding: katoen / satijn / linnen anders, nl.:... ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden Kleding Omdat u zelf kunt bepalen in welke kleding u wordt begraven of gecremeerd, is het raadzaam het kledingstuk van uw keuze hieronder te vermelden. Kledingvoorkeur: de belangstellenden mogen als volgt gekleed gaan:... ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

7 Opbaring Ik wil worden opgebaard in: Rouwcentrum Rouwenhorst thuis, op bed / in de kist / op een opbaarplank elders, nl:... open kist gesloten kist andere wensen:... ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden Afscheidsbezoek/Condoleren Er mag gelegenheid worden gegeven voor afscheidsbezoek: ja nee alleen tekenen van register samen met condoleren daarbij mogen de volgende consumpties worden aangeboden:... avond voor de uitvaart / op de dag van de uitvaart ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden Rouwbrieven Er moeten wel / geen rouwbrieven verstuurd worden Tekst Op de rouwbrief en/of in de advertentie wil ik graag de volgende tekst gedrukt hebben (bijvoorbeeld een gedicht, (bijbel)citaat, etc.) Op mijn rouwbrief mag een afbeelding / foto komen van (toevoegen bij dit boekje):

8 Advertentie ik wil geen advertentie ik wil een advertentie plaatsen in:... de advertentie mag voor / na de uitvaart geplaatst worden ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden Afscheidsplechtigheid ik wens dat er een plechtigheid wordt gehouden ik wens dat er geen plechtigheid wordt gehouden ik wens dat de volgende geestelijke/voorganger/begeleider de dienst/plechtigheid zal leiden:... ik wens een dienst vanuit de volgende kerk:... ik wens een plechtigheid vanuit de aula van Rouwcentrum Rouwenhorst ik wens een plechtigheid vanuit de aula van de begraafplaats of het crematorium ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden Muziek liever geen muziek ik wil dat de volgende muziek gespeeld wordt: ik wil graag dat er live muziek gespeeld wordt: andere wensen: ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden Sprekers ik geef geen gelegenheid tot spreken bij mijn uitvaart ik geef wel gelegenheid tot spreken Ik wil graag dat er gesproken wordt door:... ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden De rouwstoet Ik wil naar de begraafplaats of het crematorium gebracht worden met: zwarte rouwauto grijze rouwauto witte rouwauto andere kleur, nl.:... ander vervoer, nl.:... Ik wil met de stoet langs (adres):... Ik wil wel / geen volgauto s. indien wel, aantal:... ik wil geen zwarte auto s maar:... ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden Wie dragen de kist? ik wil dragers van de uitvaartonderneming ik wil de volgende dragers:... ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

9 Bloemen ik wil geen bloemen mijn voorkeur gaat uit naar de volgende bloemen: De bloemstukken mogen na de uitvaart: achtergelaten worden op het graf of bij het bloemterras van het crematorium bijgelegd worden bij grafnummer:... anders, nl:... ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden In plaats van bloemen kan men ook beslissen om het bedrag wat men normaliter aan een bloemstuk uit zou geven, te doneren aan een bepaalde instelling of organisatie, bijvoorbeeld de vrijwilligers van een zorginstelling, KWF kankerbestrijding of hartstichting. ik wil graag dat ipv bloemen een bedrag gedoneerd wordt aan:... Samenzijn / koffietafel ik wens een samenzijn / koffietafel in het rouwcentrum ik wens een samenzijn / koffietafel voor / na de uitvaart ik wens een samenzijn / koffietafel elders:... ik wens dat de volgende consumpties worden aangeboden:... Overige wensen......

10 Codicil (regeling begrafenis / crematie) Schrijf onderstaande vetgedrukte tekst en hetgeen daarbij nog moet worden ingevuld, eigenhandig met vulpen of ballpoint (niet met potlood) op de lege pagina hierna. Het codicil is niet rechtsgeldig als dit door iemand anders geschreven is en ook niet wanneer het met een computer is gedaan. Indien u zelf niet of moeilijk kunt schrijven, gaat u dan met dit codicil naar de notaris. Hier volgt de vet gedrukte tekst die u volledig op rechterpagina kunt overschrijven: Ik, ondergetekende, (voornamen voluit, achternaam, geboortedatum, adres, woonplaats) van wie verdere persoonlijke gegevens elders in dit boekje zijn vermeld, beschik als volgt: 1. Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen indien en voor zover die in strijd zijn met hetgeen ik hierna zal bepalen. 2. Ik wens dat mijn stoffelijk overschot wordt begraven / gecremeerd te... en dat bij mijn begrafenis / crematie zal worden gehandeld op de wijze zoals ik elders in dit boekje heb aangegeven (alleen opschrijven wat u wenst). 3. Ik benoem:... de heer/mevrouw:... adres: en in geval van diens overlijden vóór of tegelijk met mij de heer/mevrouw:... adres: en bij overlijden ook van hem/haar vóór of tegelijk met mij de heer/mevrouw:... adres: tot bezorger van mijn begrafenis / crematie en daarbij verzoek ik hem/haar niet of zo min mogelijk af te wijken van mijn wensen, zoals elders in dit codicil aangegeven. Ik heb wel / geen kostenbegroting van mijn wensen ontvangen van Rouwcentrum Rouwenhorst. Aldus opgemaakt en getekend te:... d.d.:... Handtekening:

11 Codicil (regeling begrafenis / crematie)

12 Belangrijke gegevens en adressen Belangrijke instanties Mijn accountant: Mijn belastingadviseur: Mijn verzekeringsagent: Mijn werkgever: Bank-/spaar-/girorekeningen Nummers... Bank... Ten name van Ik heb een safeloket, nummer... bij de...bank te:... Pin-/alarm- en toegangscodes, wachtwoorden (noteer deze slechts als u dit codicil bij een notaris in bewaring geeft)

13 Belangrijke bewaarplaatsen Verzekeringspolissen Polisnummer... Maatschappij... Verzekerd bedrag De polissen zijn opgeborgen:... Mijn trouwboekje is opgeborgen:... Mijn paspoort is opgeborgen:... Contracten Soort... Waar opgeborgen... Arbeidscontract Huurcontracten Koopcontracten Lidmaatschappen Waar opgeborgen Sleutels Soort. Waar opgeborgen Contanten bewaar ik in:... Onroerende goederen bezit ik te:... Schuldbekentenissen bevinden zich:...

14 Ik ben gerechtigd in de onverdeelde nalatenschap van: Informatie bij notaris:... te:... Mijn effecten zijn in bewaring gegeven bij: Voorwerpen van waarde (foto s of afdrukken van de voorwerpen bijvoegen) bevinden zich: Huisdieren Bent u alleenstaand en hebt u een huisdier, dan is het raadzaam tijdig te informeren bij wie het dier kan worden ondergebracht. Ik heb afgesproken dat mijn huisdier(en) gaat(n) naar: Andere wensen:

15 Abonnementen Abonnementen op kranten, tijdschriften, hobby- en vakbladen worden vaak automatisch verlengd. Geef hieronder een overzicht van deze bladen zodat ze na uw overlijden kunnen worden opgezegd. Vooruitbetaalde abonnementsgelden kunnen worden teruggevorderd. Ik heb de volgende abonnementen:

16 Adressenlijst De adressen waarvoor een x geplaatst is dienen uitgenodigd te worden voor de uitvaartplechtigheid en eventuele maaltijd.

17

18

19

20 Christiaan Geurtsweg JV Apeldoorn Postbus BN Apeldoorn T F

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen (Zorgvuldig bewaren) Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio. Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar we in 1949 zijn opgericht.

Nadere informatie

Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught

Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught In deze wilsbeschikking zijn alle wensen met betrekking tot de uitvaart van: vastgelegd. De uitvaart dient verzorgd te worden door: Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught Ondertekend, Plaats Datum

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

KollaardUITVAARTZORG

KollaardUITVAARTZORG KollaardUITVAARTZORG samen zorgen voor een passend afscheid ll Mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met alle voorkomende vragen mbt uw eigen

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wilma Heijink

Wilsbeschikking. Wilma Heijink Wilsbeschikking NOTITIES:......... Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij uw uitvaart kunnen regelen zoals u dat tijdens uw leven

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Wilsverklaring Uitvaartonderneming Teylingen omdat elk afscheid uniek is OMDAT ELK AFSCHEID UNIEK IS Ieder mens is uniek. Ieder afscheid dus ook. Uw

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Wilsbeschikking van Dhr/Mevr Geopend sinds 0ktober 2009 Ieder mens wordt tijdens zijn leven eens geconfronteerd

Nadere informatie

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:..

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. Ine Kooi Uitvaartzorg, J. Wiersumstraat 26, 9981 JJ Uithuizen 0595-432277 / 06-21981877 info@inekooiuitvaartzorg.nl Waarom een wensenlijst? Bij leven en welzijn staan we niet

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van

Persoonlijke uitvaartwensen van Persoonlijke uitvaartwensen van.. PUUR voor mijn rust De dood komt onherroepelijk Inleiding Door het invullen van dit boekje kunt u uw voorkeuren kenbaar maken voor de uitvoering van uw eigen uitvaart.

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:

Persoonlijke uitvaartwensen van: Nadenken en praten over de dood; veel mensen vinden dit lastig en gaan het onderwerp liever uit de weg. Toch kan het goed zijn om daar wel over na te denken en uw wensen omtrent uw afscheid vast te leggen.

Nadere informatie

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart Wensen ten aanzien van mijn uitvaart uw laatste wens met zorg geregeld Geachte heer/mevrouw, Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun laatste afscheid te laten aansluiten bij hun manier van leven.

Nadere informatie

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart Persoonlijke wensen voor mijn uitvaart Kantoor Rouwcentra Groot Hertoginnelaan 227 Sorghvliet, Groot Hertoginnelaan 1 2517 ET s-gravenhage Waldeck, Oude Haagweg 28 Nootdorp, Veenweg 14 T 070 3451676 E

Nadere informatie

0341-415098 (dag en nacht)

0341-415098 (dag en nacht) Inleiding Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, georganiseerd en geregeld, dat vinden wij heel gewoon. Wensen rondom een overlijden worden steeds vaker bespreekbaar gemaakt

Nadere informatie

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Uitvaartcodicil Bel bij een overlijden met 0521-513660 Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden hem makkelijk vinden, laat uw nabestaanden ook weten dat u een

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

Hoe wilt u dat uw uitvaart er uit ziet? Uitvaart Info- en Wensenboekje. Meldnummer Overlijden: 06-107 107 89 (24u. per dag)

Hoe wilt u dat uw uitvaart er uit ziet? Uitvaart Info- en Wensenboekje. Meldnummer Overlijden: 06-107 107 89 (24u. per dag) Hoe wilt u dat uw uitvaart er uit ziet? Uitvaart Info- en Wensenboekje Meldnummer Overlijden: 06-107 107 89 (24u. per dag) Afscheid nemen Nadenken over het laatste afscheid geeft rust Afscheid nemen doe

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats :

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats : Mijn uitvaartwensen. P E R S N L I J K E G E G E V E N S Naam : Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :.... Postcode en woonplaats :.... Burgerlijke staat Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Wilsbeschikking. gegevens voor mijn nabestaanden. U kunt dit formulier het beste bij uw familiepapieren bewaren. Vertrouwelijke

Wilsbeschikking. gegevens voor mijn nabestaanden. U kunt dit formulier het beste bij uw familiepapieren bewaren. Vertrouwelijke Wilsbeschikking Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden U kunt dit formulier het beste bij uw familiepapieren bewaren. Ondergetekende Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam:

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam: Wensenformulier voor het afscheid en de uitvaart van: Naam: 1 Dit wensenformulier is met zorg samengesteld en geeft u de mogelijkheid de meest voorkomende wensen rond uw afscheid en uw uitvaart vast te

Nadere informatie

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN op eigen wijze! Zielhuis Uitvaart is een kleine uitvaartonderneming met een betrokken, flexibele werkwijze. Wij bieden praktische informatie en ondersteuning vóór, tijdens en na de uitvaart. In alle rust,

Nadere informatie

Uitvaart wensenformulier

Uitvaart wensenformulier Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Martin Hendericks Uitvaartverzorging Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Op verzoek kan er een

Nadere informatie

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening:

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening: Wensenlijst Naam: Datum: Handtekening: T 06 47 64 39 99 W www.osiris-uitvaart.nl Verdriet is de keerzijde van liefde Manu Keirse Osiris Uitvaart herkent deze uitspraak goed, in verlies is de liefde voelbaar.

Nadere informatie

Herman Bakker DEVENTER

Herman Bakker DEVENTER M I J N L A A T S T E W E N S Herman Bakker UITVAARTZRG DEVENTER Geachte mijnheer/mevrouw, Voor u ligt het scenarium Mijn laatste wens. Een praktisch hulpmiddel om op uw eigen manier, wanneer u daar aan

Nadere informatie

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil Wensen voor mijn uitvaart Codicil Inhoudsopgave 1. Een uitvaart met een eigen sfeer... 2 2. Persoonlijke gegevens... 3 3. Belangrijke persoon/personen/executeur... 4 4. Zakelijke gegevens... 4 5. Verzorgen,

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus 399 3100 AJ Schiedam 010 273 24 24 info@matrice.nl

Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus 399 3100 AJ Schiedam 010 273 24 24 info@matrice.nl Wensenformulier info@matrice.nl Inhoud Inleiding................................................... 3 1 Een uniek mens, een unieke uitvaart.................................. 4 2 Gegevens...................................................

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Mijn laatste wensenlijst

Mijn laatste wensenlijst Mijn laatste wensenlijst Wij geloven in een goede voorbereiding voor iedere uitvaart, zodat de juiste keuzes worden gemaakt voor nu of voor in de toekomst. Want een uitvaart kan maar één keer goed worden

Nadere informatie