infra, sloop en milieutechniek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infra, sloop en milieutechniek"

Transcriptie

1 inzameling en recycling rioolservice infra, sloop en milieutechniek De Dusseldorp Groep heeft drie business units: Inzameling en Recycling - Rioolservice - Infra, Sloop en Milieutechniek. Het centrale kantoor van Dusseldorp staat in Lichtenvoorde. Daarnaast heeft ons bedrijf, dat circa 700 medewerkers telt, vestigingen in onder meer Borne, Deventer, Doetinchem, Ermelo, Hardenberg Midwolde, Nijmegen en Veendam. Voorjaarseditie 2014 Uitgave van de Dusseldorp Groep Sloopklus met strakke tijdsplanning Beste lezer, Keuzes maken, daar gaat het om. Ook wij moeten iedere dag keuzes maken. Soms makkelijke, soms lastige. Soms voor de korte termijn, soms voor de lange. Dusseldorp heeft zich genoodzaakt gezien om afscheid te nemen van 14 vaste medewerkers. We hebben lang gewacht met het nemen van maatregelen omdat de werkgelegenheid voor al onze medewerkers ons een groot goed is. Het herstel komt te traag op gang voor een deel van onze activiteiten, we hebben de keuze moeten maken om onze capaciteit hierop aan te passen. Onze ondernemingsraad staat volledig achter het besluit van de directie. De Dusseldorp DUS die voor u ligt, heeft een vernieuwde uitstraling gekregen. U herkent het wellicht van het maatschappelijk jaarverslag dat we vorig jaar publiceerden. Wij hopen dat u met veel interesse onze DUS leest. Met vriendelijke groet, F.J.M. (Frank) Dusseldorp service- en informatienummer:

2 Van Merksteijn International: Dusseldorp betrouwbare partner! Een productie van 1,2 miljoen ton staal, 5 productievestigingen waarvan de grootste 20 hectare beslaat en daarnaast ook actief in de motorsport. Dat is in het kort Van Merksteijn International uit Almelo. Het familiebedrijf werkt voor de afvoer van afvalstoffen op de grootste productielocatie in Almelo sinds jaren samen met Dusseldorp. Het bedrijfsterrein van 20 hectare is imposant. Enorme hallen, een spoorverbinding, een binnenhaven en een prachtig modern kantoorgebouw, het is van de buitenzijde allemaal zichtbaar. Minder zichtbaar, maar zeker zo mooi is het modernste machinepark van de wereld in deze branche. Trots vertelt René ten Brinke: Onze zinklijn en onze poedercoatlijn zijn nagenoeg volledig geautomatiseerd. Door gebruik te maken van de modernste technieken en veel eigen kennis hebben we het voor elkaar om kwalitatief hoogwaardig hekwerk te produceren voor heel Europa. Onze hekwerken hebben eenzelfde kwaliteit als volbad verzinkte hekken, maar zijn zichtbaar gladder op het oppervlak. Dat zorgt voor de hoogwaardige uitstraling die Van Merksteijn past. inzameling en recycling

3 Dusseldorp DUS Digitaal Naast de Dusseldorp DUS die we u tweemaal per jaar toesturen, hebben we regelmatig ook nieuws dat we via onze digitale nieuwsbrieven versturen. U kunt hierbij kiezen van welke business unit(s) u nieuws wilt ontvangen. Ontvangt u de DUS Digitaal nog niet? U kunt zich aanmelden via Praktisch denken en oplossingen aandragen Meedenken en service verlenen zijn de succesfactoren om zaken te blijven doen met elkaar. We zoeken specialisten in hun vak om ons te ontzorgen. Dusseldorp denkt met ons mee in de interne logistiek van afval, verzorgt input voor onze kwaliteitssystemen en neemt ons bij onderhoudsstops van bijvoorbeeld de zinklijn de coördinatie van de chemische reiniging van de processtappen uit handen. De goede samenwerking staat of valt met een goede persoonlijke klik. Binnen ons bedrijf draait alles om relaties. En die goede klik is er met Dusseldorp medewerker John Vos. Hij denkt, net als wij, in eenvoudige, haalbare en praktische oplossingen zegt Ten Brinke, die alweer 17 jaar in dienst is bij de Almelose staalgigant. Maar ook als iets even tegenzit, staat hij met Dusseldorp voor ons klaar. Dusseldorp heeft voor Van Merksteijn ook diverse besparingen weten te realiseren. Doordat men zich in onze processen heeft verdiept, en op eigen initiatief bemonstering van afvalstoffen heeft laten uitvoeren, konden we bijvoorbeeld met gezamenlijke inspanning en procesoptimalisatie aanzienlijke kostenreducties realiseren. Dat een goede relatie leidt tot meer werk, is de afgelopen periode wel gebleken. Ooit is de samenwerking begonnen door de behoefte aan het in kaart brengen van het rioolstelsel, het reinigen van kolken, het vegen van het terrein en het afvoeren van het restafval. Inmiddels is Dusseldorp verantwoordelijk voor het complete afvalmanagement en heeft Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek recentelijk een complete wasplaats gerenoveerd, inclusief het plaatsen van een nieuwe olie/water/slibafscheider en het aanleggen van een vloeistofdichte vloer. Daarmee is er een relatie tussen Van Merksteijn en alle Dusseldorp bedrijven. Dusseldorp is ook voor Van Merksteijn de oplossing dichtbij. Dusseldorp. De oplossing dichtbij.

4 Sloopklus met strakke tijdsplanning in een trillingsgevoelige omgeving Een perfect recept voor de sloopspecialisten van Dusseldorp In opdracht van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek het m 2 grote gebouw N-laag van de faculteit Technische Natuurkunde ontdaan van asbest en vervolgens gesloopt. Een uitdagende klus waar, door de strakke tijdsplanning en de bedrijvige universiteits omgeving teamwork tussen opdrachtgever, directievoerder en aannemer noodzakelijk was. Alles draait op dit terrein om onderzoek en onderwijs vertelt Christ van der Aalst, senior inkoper bij de TU/e. Daar zal iedereen die hier werkzaamheden uitvoert, zich terdege bewust van moeten zijn. Het vergt een zorgvuldige benadering en planning, zodat dit proces zo min mogelijk verstoord wordt door geluids- of trillingshinder. Waarom sloop? Waarom er dan toch gekozen is voor grootschalige sloop van één van onze gebouwen? In onze Campus 2020 visie, op de ontwikkeling van de campus hebben we de voorkeur voor een compacte campus vastgelegd. Het gebouw voldeed bouwkundig niet aan de eisen voor huisvesting van twee faculteiten, dus was sloop de enige en laatste optie om op dezelfde oppervlakte meer ruimte voor onderwijs en onderzoek te creëren. Aan het woord is Ward Dérix, die als projectleider vanuit de TU/e verantwoordelijk was voor het contact met de aannemer, directievoerder en de gebruikers van het gebouw en de omliggende panden. Op het moment dat we met de asbestsanering in enkele vleugels van start gingen, was het onderzoek in andere vleugels nog in volle gang. Medewerkers die jarenlang gewerkt hebben in het gebouw, zagen hun werkomgeving veranderen in een afgesloten ruimte met maanmannetjes die de boel aan het demonteren waren. Dat was wel even slikken. Wederzijds begrip krijgen is op zo n moment mensenwerk. En dat hebben Jan Tiecken als uitvoerder en Kees Lusing als projectleider namens Dusseldorp, goed begrepen. De directievoerder, Marcel Francken van Oesterbaai, is ook zeer kundig op het gebied van sloop waardoor voorstellen snel doorgenomen konden worden. Natuurlijk waren niet alle overleggen makkelijk, we hebben flinke discussies gehad. Maar wel altijd constructief, de grote kennis van alle partijen heeft daaraan bijgedragen. infra, sloop en milieutechniek

5 Naarmate het sloopwerk vorderde, kwam ook de deadline voor oplevering dichterbij. Ondanks permanent overleg over de voortgang, leek het erop dat deze niet gehaald zou worden. En dat terwijl de aannemer voor de nieuwbouw alles in de steigers had staan om te beginnen. Dat waren lastige gesprekken herinnert Dérix zich. Maar Dusseldorp stelde zich ook hier professioneel op en kwam met passende oplossingen. Uiteindelijk kon de nieuwbouw op het geplande tijdstip starten terwijl de laatste sloopwerkzaamheden op een ander stuk nog werden afgerond. Aanbesteding Hoe is de samenwerking met Dusseldorp eigenlijk tot stand gekomen? Van der Aalst: We zijn een semioverheidsinstantie die werkt met publiek geld. We zijn dan ook verplicht ons inkoopproces zeer zorgvuldig vorm te geven en moeten voldoen aan de regels die gelden voor het aanbesteden van een werk zoals dit. Voor deze aanbesteding is gekozen voor een nietopenbare procedure waarbij op basis van de in de selectieleidraad opgenomen selectiecriteria vijf partijen zijn geselecteerd. Daarna hebben deze vijf partijen de gunningsleidraad ontvangen en is op basis van het gunningscriteria laagste prijs de opdracht gegund aan Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Ervaring Dit sloopwerk was voor de universiteit het eerste sloopwerk in deze omvang, en waarschijnlijk ook weer het laatste totaalsloop-project. De opgedane ervaring met Dusseldorp is prima. In het begin is dat toch spannend, tref je mensen met wie je af kunt spreken dit is recht en dit is krom? Je bent immers door een aanbestedingsprocedure aan elkaar gekoppeld, samenwerken is echter mensenwerk. De praktijk bleek in dit geval niet weerbarstig, we kijken terug op een goede samenwerking, besluit Dérix. Wederzijds begrip krijgen is op zo n moment mensen werk. En dat hebben Jan Tiecken als uitvoerder en Kees Lusing als projectleider namens Dusseldorp, goed begrepen. Dusseldorp. De oplossing dichtbij.

6 Compleet pakket aan rioolservice voor gemeente Hardenberg Maatwerk in regulier onderhoud en grootschalige renovatie, Dusseldorp levert de oplossing Al jaren zijn de okergele servicebussen van Dusseldorp Rioolservice een vertrouwd onderdeel van het straatbeeld in Hardenberg en omstreken. Met de overname van de rioolactiviteiten van Limitec in 2012 is Dusseldorp helemaal niet meer weg te denken uit de Sallandse stad. rioolservice

7 Van probleemoplossend naar preventieve renovaties In 2005 zijn we door diverse uitbreidingen en aanpassingen tegen de grenzen van ons stelsel aangelopen. Gevolg daarvan was dat we het ten doel gestelde maximaal aantal storingen in het rioolsysteem stelselmatig begonnen te overschrijden. Het was tijd voor een vernieuwende aanpak. Aan het woord is Pascal Baan, vakspecialist B riolering van de bestuursdienst Ommen Hardenberg. We hebben ons eerste onderhoudscontract gebruikt om systematisch vast te leggen wat de staat van iedere unit daad werkelijk was. Ook hebben we diverse knelpunten aange pakt om een zorgeloze werking te bewerk stelligen. De basis van de samenwerking tussen Dusseldorp en de gemeente is toen al gelegd. Dusseldorp werd via de aanbesteding voor het onderhoud de partner van gemeente Hardenberg. In nauwe samenspraak zijn vervolgens rapportages ontwikkeld waarmee de gemeente een permanent en actueel beeld van het rioolsysteem heeft. Toen het algehele beeld duidelijk was, en de knelpunten voldoende verholpen waren, was het tijd voor een volgende stap. In 2013 hebben we via diverse aanbestedingen alle units en gemalen met achterstallig onderhoud laten renoveren. In een pilot hebben we een aantal drukrioolunits tijdens een renovatieronde grondig onderhanden genomen. Dusseldorp heeft hiervoor een uitgebreide rapportage gemaakt over de werkzaamheden die noodzakelijk waren om op het gewenste niveau in het gehele rioolsysteem te komen. Op basis van deze rapportage en onafhankelijk advies hebben we de renovatie van ons drukrioolsysteem aanbesteed. Ook specialist in gemaalrenovatie Dusseldorp heeft uiteindelijk op één na alle percelen voor de gemaalrenovaties aangenomen en uitgevoerd. In combinatie met stevige deadlines heeft dat voor de nodige werkdruk gezorgd. Dit heeft geen afbreuk gedaan aan de kwaliteit van de werkzaamheden, vertelt Baan. Onze onafhankelijke adviseur en wij hebben dit nauwlettend in de gaten gehouden. Tijdens de renovatie zijn alle gemalen ook aangesloten op de nieuwe hoofdpost van de gemeente. Daarmee hebben Pascal Baan en zijn collega s voor de gemalen realtime inzicht in de werking en status van de installaties. Tenslotte zijn ook aanpassingen gedaan in de communicatiemiddelen van de gemalen. Waar eerder voornamelijk het GSM-netwerk gebruikt werd, zijn de gerenoveerde gemalen voorzien van kostengunstigere GPRS verbindingen. Betrokkenheid hoofdingrediënt voor succes We werken inmiddels vele jaren met Dusseldorp samen. Je leert elkaar daardoor goed kennen. Mijn overtuiging is dat een goed resultaat mede tot stand komt door de energie die de betrokken partijen erin steken. De culturen van onze gemeente en Dusseldorp kennen vele overeenkomsten. Allemaal zijn we betrokken, gemotiveerd en we hebben vertrouwen in elkaar. Dat maakt dat de samenwerking gewoonweg goed is, aldus Baan. Pascal Baan van de gemeente Hardenberg Dusseldorp. De oplossing dichtbij.

8 Duurzaam Dusseldorp Dusseldorp spant zich in om de bedrijfsvoering waar mogelijk te verduurzamen. Hieronder leest u enkele initiatieven van de afgelopen tijd. Dusseldorp Groep B.V. Postbus 31, 7130 AA Lichtenvoorde Telefoon Internet Service en informatie De druk/vacuümoplegger heeft meesturende achter assen. Dit komt de wendbaarheid ten goede en zorgt daarnaast voor minder bandenslijtage. Leasewagenpark Dusseldorp heeft ook over 2013 weer een wagenparkscan laten maken van alle leasewagens. De gemiddelde CO 2 - uitstoot is van 121 g/km in 2012 verder gezakt naar 113 g/km in het afgelopen jaar. De totale CO 2 -uitstoot is daarmee ook gedaald van 364 ton naar 343 ton. Suggesties, ideeën of opmerkingen over Duurzaam Dusseldorp? Mail ze naar Duurzaam wagenpark: Nieuw Euro 6 voertuig Vrijdag 21 februari heeft Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. de nieuwe KOKS druk-/vacuümoplegger met DAF XF105 Euro 6 in VLG ADR uitvoering in gebruik genomen. Deze imposante combinatie wordt door ons ingezet voor het inzamelen van olie/water/slibmengsels. Bij de aanschaf van nieuwe voertuigen schenken we veel aandacht aan veilige inzetbaarheid en duurzaamheid. Voorbeelden van deze keuzes zijn: Gebruik van kunststof zadeltastanks op de druk/vacuümoplegger, daarmee wordt een zo laag mogelijk eigen gewicht gerealiseerd wat ten goede komt aan het laadvermogen. De motor voldoet aan de strenge Euro 6 normen. Een elektronische toerenregeling voor de PTO waardoor deze gefaseerd op gang komt. Een afstandsbediening voor de installatie zodat bij werkzaamheden op afstand van het voertuig de installatie later in- en sneller uitgeschakeld kan worden. Hierdoor wordt het aantal draaiuren beperkt en brandstof bespaard. Dezelfde afstandsbediening zorgt er ook voor dat bij incidenten de gehele installatie direct gestopt kan worden, dit komt het veilig werken ten goede. Het bordes op de oplegger is voorzien van een pneumatisch uitklapbare railing zodat deze veiliger gebruikt kan worden. Het voertuig heeft een slaapcabine zodat er meerdaagse ritten gemaakt kunnen worden. Dit scheelt aan- en afrijdkilometers. De oplegger kent ten opzichte van eerdere uitvoeringen een verlaagde tankopbouw zodat het zwaartepunt verlaagd is, ook dit komt de veiligheid ten goede. Veilig werken aan de toekomst Begin 2013 is Dusseldorp begonnen met de veiligheidscampagne veilig werken aan de toekomst. Met dit project werken we tot eind 2014 aan het verder versterken van de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn binnen ons bedrijf en bij opdrachtgevers en hun medewerkers. Ondanks een laag aantal ongevallen in vergelijking met de branche, zijn we ervan overtuigd dat het beter kan. Naast de vanzelfsprekende wil om iedereen elke avond weer veilig thuis te laten komen, geloven we dat een versterkte veiligheidscultuur zorgt voor een prettige werkomgeving, verlaging van de faalkosten en daarmee zorgt voor de continuïteit van Dusseldorp als onderneming. Onze medewerkers gaan elkaar en hun omgeving (meer) aanspreken op onveilige situaties. Inmiddels draait het project al ruim een jaar en hebben bijna alle medewerkers workshops of bijeenkomsten gehad. Hier komen nuttige punten uit, die we samen kunnen verbeteren. Er zijn sinds de start al 18 concrete acties uit voortgekomen, waaronder; technische verbeteringen zoals extra verlichting op vrachtwagens. snelheidsbeperking van het wagenpark, wat de remweg van het voertuig reduceert. Veiligheid is nooit klaar omdat risico s nu eenmaal niet 100% uit te sluiten zijn. En eind 2014 stoppen we niet opeens weer met veilig werken, net zomin als dat we nu onveilig werken. We vergroten het bewustzijn, verhogen de alertheid en beperken risico s door veiligheid een tweede natuur te laten worden. Samen met opdrachtgevers willen we veilig werken aan onze toekomst! Dusseldorp. De oplossing dichtbij.

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

al es heeft waarde. Duurzaamheidverslag 2013

al es heeft waarde. Duurzaamheidverslag 2013 alles heeft waarde. Duurzaamheidverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 04 Alles heeft waarde 06 MVO doe je samen 12 Dicht bij de samenleving, midden in de lokale markt 16 Meervoudige waardecreatie in de

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan

De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan De BGT 3 Waarom dit boekje?

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie