Diseasemanagement. Jaarlijkse evaluatie van de gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diseasemanagement. Jaarlijkse evaluatie van de gezondheid"

Transcriptie

1 Utrecht, 18 december 2008 Irene Lako, RGOc/UMC Groningen Diseasemanagement Jaarlijkse evaluatie van de gezondheid Irene Lako, S Schorr, K van der Elst, H Knegtering, C Slooff, JRBJ Brouwers, K Taxis, R Bruggeman, e.v.a. o... l... R...

2 Wat is Diseasemanagement? Organisatorisch raamwerk Bij chronische aandoeningen Hoge kosten Complexe zorgketen Vraaggericht Flexibele inzet interventies Transmuraal Protocollaire behandeling

3 Doelen Phamous: Vraaggericht optimaliseren zorgverlening Benchmarking instellingen Als volgsysteem Ondersteuning van behandelaar Wetenschap

4 1. Achtergrond Overzicht Somatische ziekten van psychiatrische patiënten Evaluatie zorgprogramma s 2. Opzet Diseasemanagement Webbased assessment 3. Resultaten 4. Conclusies Deelnemende Instellingen

5 Schizofrenie en somatische aandoeningen Prevalentie ziekten Schizofrenie Gem. Hart- en vaatziekten 16 % 10% Hypertensie 34 % 25% Diabetes Mellitus 15 % 4% Epilepsie 12 % 0.5% Kanker 5 % 2.5% Dixon et al., J Nerv Ment Dis 1999; Lichterman et al., Arch Gen Psych 2001

6 Andere risicofactoren voor hart en vaatziekten: Familie anamnese / ethniciteit Inactiviteit Eetgedrag Overgewicht Alcohol gebruik Roken Geneesmiddelen: antipsychotica

7 Webbased ROA op data papier invoer

8 Deel 2: Evaluatie van de zorg HoNOS: Behandel-evaluatie PANSS: Remissie van symptomen GAF: Sociaal functioneren Patient: SRA: (on)gewenste effecten medicatie MANSA:Tevredenheid over K.v.L. Kwaliteit: van Leven en van Zorg Conclusie en Beleid opstellen

9 * * *

10 Wie krijgt de brief? Formulieren Evaluatie behandelplan + uitvoering Brief Behandelaar Patient Huisarts

11 Eerste resultaten (2005) Bevindingen Jaarlijkse Evaluatie Psychosecircuit Assen (2005, n=416) Symptomatologie en sociaal functioneren, bijwerkingen en tevredenheid Matig Ernstig GAF SY =< Positieve symptomen 31 9 GAF SF =< Negatieve symptomen 46 9 Quality of life =< 5 28 Depressieve symptomen 38 4 Quality of care =< 5 10 Cognitieve symptomen Wonen Nauwelijks Contacten Dagbesteding Familie herkomst 13 Familie 20 Betaald werk 11 Familie procreatie 15 Vrienden 30 Studie/ opleiding 6 Zelfstandig alleen 42 Beiden 8 Beschermd werk 8 Verblijf APZ 13 Arbeidsrehabilitatie 9 RIBW 16 Problemen met Vrijwilligerswerk 14 Zwervend 1 Zelfverzorging 20 Totaal 48 Huishouding 35 Spec interventies Geheel geen 30 Bereik 29 Overig alleen (hobby s etc) 22 Dubbele Diagnose 11 Bijwerkingen med. Comedicatie Ontevredenheid met Totaal 78 Antidepressiva 38 Geestelijke gezondheid 18 Metabool syndroom 28 Anxiolytica 17 Lichamelijke gezondheid 16 Overgewicht 62 Slaapmiddel 16 Wonen 9 Moeheid, lusteloosheid 38 Beide 5 Werk en opleiding 24 EPS 19 Anticholinergica 8 Contact behandelaar 5 Hypertensie 39 Stemmingsstabilisatoren 17 Contacten vrienden/kennissen 12 Diabetes 15 Overig somatisch 26

12 Resultaten e meting maart-dec 2007 n=200; leeftijd: 38 jaar Vrouw 29% D/ : Schizofrenie / psychotische stoornis Deelnemende Instellingen in 2007: UCP GGZ Friesland Adhesie Deventer

13 In PANSS-R: Remissie Items op 1-7 punts schaal Remissie: score 3 op alle 8 PANSS-R items 93 van de 200 patiënten uit Noord Nederland zijn in remissie.

14 GAF-S en GAF-D 1. GAF-S GAF-D * * 50 Clienten in remissie scoren gemiddeld hoger op de GAF (zowel op Symptoms als op Disability) Score GAF remissie niet remissie GAF Symptoms GAF Disability *p<0.001

15 2. Health of the Nation Outcome Scale (HoNOS) De HoNOS schaal wordt op 12 verschillende schalen gescoord. Hierbij wordt altijd het meest ernstige probleem gescoord, dat zich in de afgelopen twee weken heeft voorgedaan. Gescoord wordt tussen 0 en 4, waarbij 0 geen probleem 1 ondergeschikt probleem, dat geen actie vereist 2 lichtprobleem, dat wel duidelijk aanwezig is 3 matig ernstig probleem 4 ernstig tot zeer ernstig probleem. Bij schalen, die op 3 of 4 gescoord zijn, moet een actie volgen.

16

17 2. HONOS Score * HONOS en Remissie remissie niet remissie Clienten in remissie scoren gemiddeld lager op de HoNOS: Zowel de totaalscore als de score op Item 6 (hallucinaties en wanen) 5 * 0 HoNOS totaal Item 6 (Wanen, Hallucinaties) *p<0.001

18 Remissie: voorwaarde voor herstel : recovery Herstel Functionele en sociale autonomie Remissie Functioneren, Kwaliteit van leven Respons Stabiliteit handhaven Naar: Weiden et al, J Clin Psych 1996; 57: 53-60

19 Herstel volgens HONOS Definitie Herstel: score alle 12 items 1 In herstel niet in herstel TOTAAL wel/niet in remissie In remissie 5 (5%) 86 (95%) 91 (45%) niet in remissie* (100%) 103 (55%) TOTAAL wel/niet in Herstel 5 (3%) 189 (97%) 200 (100%) Uitkomsten HONOS zijn gerelateerd aan remissie (*P<0.05)

20 3. MANSA Clienten in remissie scoren gemiddeld hoger op de MANSA: Zowel op de specifieke items (links) als in de totaalscore (rechts). MANSA en Remissie Totaalscore MANSA 6 70 Score MANSA (mean) * * *** remissie niet remissie totaalscore (mean) * MANSA tot remissie niet remissie 0 Leven geheel Lich. Gez. Psych. Gez. *p<0.01 *p<0.05; ***p<0.001

21 4. Behandelstatus Behandelstatus en Remissie % remissie niet remissie Tweederde van de patienten in opname is niet in remissie, eenderde al wel Ambulant Acute Opname Verblijfsafdeling RIBW ACT

22 5. Dagbesteding Dagbesteding en Remissie % remissie niet remissie Cliënten in Remissie hebben vaker wel een structurele dagbesteding dan clienten die niet in Remissie zijn. Betaald werk als dagbesteding komt vaker voor bij clienten in remissie. 0 Geen Betaald werk Vrijwillig werk Studie Deeltijd Studie Voltijd Huishouden

23 Samenvatting 1. Prevalentie van somatische aandoeningen is hoog bij psychiatrische patiënten. 2. Helft in remissie Gerelateerd aan een hoger niveau van functioneren (GAF-D) minder symptomen (GAF- S) Ernst van het ziektebeeld is evenredig af te lezen in HONOS. Remissie wordt gekenmerkt door hogere mate van tevredenheid volgens de MANSA 3. Maakt zorg inzichtelijk en vergelijkingen mogelijk

24 Deelnemende instellingen UCP- UMCG Lentis Van Mesdag GGZ Friesland GGZ Assen Adhesie Mediant Parnassia GGZ Buiten Amstel

25 Meer Bedankt informatie: voor uw aandacht. en Inloggen behandelaren Vragen: Met dank aan: Susanne Schorr, Cees Slooff, Katja Taxis, Lex Wundering, Rikus Knegtering, Sjoerd Sytema, Durk Wiersma, Rikus Knegtering e.v.a.

26 Metabool syndroom: 3x zo grote kans op hartinfarct/hartaanval 5x zo grote kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 Factoren: Buikomtrek: Triglyceriden HDL cholesterol Bloeddruk Glucose

27 Resultaten Metabool syndroom: 32 % (gemiddelde nederlander: 10%) Gerelateerd aan: Familie-anamnese (obesitas & cholesterol) Ziekteduur Medicatie (clozapine) Woonvorm (lifestyle) Antipsychotica gebruik Geen, 7.9% Overige, 12% Zuclopentixol, 2% Clozapine, 15% Haloperidol, 4% Aripiprazol, 9% Quetiapine, 9% Olanzapine, 20% Risperidon, 21%

28 Randvoorwaarden Voldoende FTE vrijmaken voor screening (Bij)scholing verpleegkundigen Onderzoeksruimte en middelen (o.a. ICT) Actueel houden patientenbestand weten wie er in zorg zijn. Behandelplan-bespreek cyclus

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument e s s a y Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument c. l. m u l d e r, m. v a n d e r g a a g, r. b r u g g e m a n, w. c a h n, p. a. e.

Nadere informatie

Zorgmonitor Zuid-Limburg

Zorgmonitor Zuid-Limburg Z o r g b e h o e f t e v a n u i t c l i ë n t e n p e r s p e c t i e f Zorgmonitor Zuid-Limburg Instrument voor vraaggerichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de hulpverlening en het management Philippe

Nadere informatie

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012 Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering Jaarverslag Lentis Research 2012 Lay out en tekstverwerking: Mw. Ellen Klein Omslagontwerp: Grafisch Centrum, Zuidlaren Druk: Grafisch Centrum,

Nadere informatie

SCION A Study on Cost-effectiveness of IPS regarding Open employment in the Netherlands

SCION A Study on Cost-effectiveness of IPS regarding Open employment in the Netherlands SCION A Study on Cost-effectiveness of IPS regarding Open employment in the Netherlands Effectonderzoek IPS en Reguliere arbeidsbegeleiding Resultaten na 18 maanden Jooske van Busschbach (RGOc-UMCG) Harry

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtgever UWV Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtnemer Trimbos; Michon, J.T. van Busschbach, M. van Vugt... [et al.] Onderzoek Basis rapport SCION. Bevindingen na

Nadere informatie

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Bijlage 1 Bijlage 2 Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Achtergrondstudie in opdracht van het College

Nadere informatie

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 1 2 Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 Nijmegen, november 28 Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong Nijmegen Institute for Scientist Practitioners

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland J.T. van Busschbach, H. Michon, M. van Vugt & A.D. Stant M.m.v. L.C. Aerts-Roorda & N. van Erp Effectiviteit van Individuele Plaatsing en

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie C. van Alphen, M. Ammeraal, C. Blanke, N. Boonstra, H. Boumans, R. Bruggeman, S. Castelein, F.L. Dekker, D. van Duin,

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: leren door monitoring

Dubbele Diagnose: leren door monitoring Dubbele Diagnose: leren door monitoring Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland Gerdien H. de Weert-van Oene Tom B. Holsbeek Cor A.G. Verbrugge Cor A.J. de Jong -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nijmegen, april 2010. Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong

Nijmegen, april 2010. Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong Monitor Intramurale Motivatie Centra Rapportage 9 Nijmegen, april Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong Monitor Intramurale Motivatie Centra Rapportage 9 Nijmegen, april Gerdien

Nadere informatie

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Hartfalen Ischaemische Hartziekten Cerebrovasculaire Aandoeningen Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting. Drs. J. de

Nadere informatie

Presentatoren: Marian Bont, Klaas van Twillert, Jerry Rampersad, Sander van Duin 8) Rehabilitatie en Ambulantisering: de weg naar herstel?

Presentatoren: Marian Bont, Klaas van Twillert, Jerry Rampersad, Sander van Duin 8) Rehabilitatie en Ambulantisering: de weg naar herstel? Posters Rehabilitatiecongres 2013 Onderwerp / presentator 1) Leergang Ervaringsdeskundigheid Oost-Nederland Betsie Koetsier, projectleider + student 2) De gevolgen van een verhuizing naar een betere kwaliteit

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte met onbekende oorzaak van hersenen en ruggemerg. De ziekte begint vaak op jong volwassen leeftijd. In de loop van de ziekte treden veelal steeds

Nadere informatie

JE GEZONDHEID IS GOUD WAARD

JE GEZONDHEID IS GOUD WAARD JE GEZONDHEID IS GOUD WAARD GOUD Gezond OUD Gezond ouder met een verstandelijke beperking VOORWOORD In 2009 en 2010 hebben we bij Ipse de Bruggen, Abrona en Amarant grote acties gehad van de GOUD-studie:

Nadere informatie

handleiding en protocol

handleiding en protocol handleiding en protocol handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE 2.1 gerard schippers theo broekman angela buchholz nederlandse bewerking gerard schippers theo broekman bêta

Nadere informatie

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6 December 2012 12 Jaargang 6 Inleiding Begin november krijgt het ABC team van Altrecht, gespecialiseerd in jongeren met een psychose, bezoek van Een Vandaag. Trots wordt dit gemeld door voorman Tom van

Nadere informatie

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Toolkit Depressie bij ouderen Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Achtergrond Definitie De definitie depressie wordt gehanteerd zoals in de

Nadere informatie

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO Leiden Augustus 2011 Inleiding Dit protocol omvat diagnostiek, preventie en behandeling van hart- en vaatziekten (HVZ) en dient als hulpmiddel voor het opzetten en houden

Nadere informatie

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz MATE Handleiding en protocol Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz Colofon Uitgever Project Resultaten Scoren/GGZ Nederland

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Psychische gezondheid in de eerste lijn De inzet van consulenten geestelijke gezondheid in Gezondheidscentrum

Nadere informatie

Interventie (incl. duur, dosering) Controle/vergel ijking (incl. duur, dosering)

Interventie (incl. duur, dosering) Controle/vergel ijking (incl. duur, dosering) Evidence tabellen Update MDR Schizofrenie (NB: Dit is een voorlopig overzicht: de komende weken worden nog tabellen toegevoegd voor de hoofdstukken psychofarmacologie en psychosociale interventies) H3

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2012

Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2012 Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2012 Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2012 Colofon Titel: Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie

Nadere informatie