Situatie en behoeften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Situatie en behoeften"

Transcriptie

1 Situatie en behoeften Hugo Troch 2 april Software-ontwikkeling in de scholengemeenschap 1.1 Uitgangspunten Een school is een organisatie die veel gegevens binnenkrijgt en moet verwerken. Deze gegevensstromen moeten zo efficiënt mogelijk benut worden. Zowel in de administratie als in de evaluatiepraktijk is er een grote behoefte aan accurate en snelle gegevensverwerking. In vele scholen verlangt men naar een goed leerling-volgsysteem. Informatica kan daarbij een grote rol spelen. Het is echter moeilijk om software te vinden die kant en klaar is. Er zijn gemeenschappelijke kenmerken in de meeste schoolorganisaties. Maar elke school heeft ook zijn eigen tradities en gevoeligheden i.v.m. evaluatie en gegevensbeheer. Er moet dus gezocht worden naar software die algemeen is waar mogelijk en specifiek waar nodig. Dit is mogelijk door software-ontwikkeling te situeren op het niveau van de scholengemeenschap Ik denk dat we een dergelijke ontwikkeling het best in gang zetten, door te werken met een goed afgelijnd, duidelijk project, dat gedragen wordt door de 4 scholen van de scholengemeenschap. 1.2 Projectvoorstel In de 4 scholen van de schoolgemeenschap software ontwikkelen voor 1. Het verzamelen van de evaluatiegegevens (cijfers en tekst). 2. Het opstellen van een schoolrapport en het beheer van de evaluatiegegevens op korte termijn. 3. Het bewaren van de evaluatiegegevens op langere termijn. In eerste instantie voor de loopbaan van een leerling op één school. Dit kan door gebruik te maken van een relationele databank en/of archief. 4. Het ontwikkelen van software voor het presenteren van deze informatie. Dit kan op traditionele manier, of elektronisch via netwerktechnologie. 1.3 Organisatorisch kader 1. Er wordt een structuur opgezet om het project op te volgen en te sturen. Deze moet op directieniveau behoeften formuleren, doelstellingen vastleggen, de fasering van het project bewaken en uiteindelijk het project evalueren. 2. In elke school wordt een technische groep gevormd, die de implementatie van de software in de eigen school ter harte neemt. 3. Op niveau van de scholengemeenschap wordt de algemene software ontwikkeld. Op dat niveau worden specifieke aanpassingen doorgevoerd in samenspraak met de individuele scholen en wordt begeleiding aangeboden voor de implementatie in de individuele scholen. 1

2 4. Er wordt gewerkt aan het algemeen project. Volgende onderdelen kunnen bv. aan bod komen: ontwikkelen algemene software, ondersteuning bij implementatie, ondersteuning van de leraars (bv. op een aangepaste web-site), uitbouw documentatie, delen van kennis en vaardigheden. 5. Er wordt gewerkt aan een specifiek project per school. Zo is er nu al vraag naar een verdere ontwikkeling van het vakrapport, ontwikkelen van een attituderapport, ontwikkelen van een commentaarrapport en hulp bij specifieke implementatieproblemen. 6. Alle software die ontwikkeld wordt, moet open-source zijn. Dat betekent dat de broncode en de software-documentatie vrij beschikbaar moet zijn en gebundeld aangeboden wordt met de programma s. Dit garandeert de verdere dynamiek van de software-ontwikkeling. 2 Waar staan we? 2.1 Wat moeten we behandelen? 1. Welke formele gegevens spelen een rol bij de beoordeling van de leerlingen? 2. Hoe worden deze gegevens voorgesteld: cijfers, letters, tekst, Wanneer worden welke evaluatiegegevens verzameld? 4. Op welke manier worden de gegevens verzameld, verwerkt, bewaard en verspreid? 5. In welke technische omgeving worden deze gegevens verwerkt? 6. Welke formele gegevens zou men in de toekomst graag implementeren op school? Hoe? 2.2 Huidige situatie evaluatiegegevens Bij de bespreking van een leerling en bij de rapportering wordt rekening gehouden met een aantal elementen. Naast de minder formele elementen (indrukken, algemene beoordeling attitude, beschrijving van omstandigheden, ervaringen,... ), worden formele elementen gebruikt. Deze worden electronisch of manueel verwerkt. VTI St. Rita St.Jozef RegPacho Algemene commentaar klasleraar m m m m Attituderapporten m Cijferloopbaan m e m m Cijferrapporten e e e e Gegevens lagere/andere school m e m/e m Gegevens studiekeuze m e m m Interne commentaar leraars e e e m Pedagogisch leerlingendossier m e m m Vakrapporten e Woordcommentaar per vak e e e m 2.3 Evaluatiepraktijken - VTI Algemeen De leerlingendossiers en de studiegegevens worden verzameld als papieren weerslag in kaftjes. Er is geen of weinig elektronische verwerking. De schooladministratie en de leerkrachtengegevens worden beheerd met WISA en met Outlook (met verschillende gegevens) op verschillende pc s 2

3 De punten en de rapportering gebeurt via een databank in Access. Vroeger gebeurde dit in een DOS-omgeving die zeer moeilijk te manipuleren was. (bv. Geen gegevensoverdracht naar Windows-omgeving). Deze databank was bedoeld als gedeeltelijke, voorlopige oplossing, maar ze draait nu al een volledig jaar. Ze moet tegen volgend jaar zeker vervangen worden Periodiciteit De evaluatiegegevens worden verzameld op vaste tijdstippen in het jaar. MAANDRAPPORT 3,4 of 5 keer per jaar een maandrapport. De cijfers worden uitgedrukt in procenten en zijn vergezeld van een geschreven commentaar van de klasleraar. TRIMESTERRAPPORT 2 of 3 keer per jaar een trimester of semesterrapport. Dit bevat een cijfer voor het examen en een voor het dagelijks werk. JAARRAPPORT 1 keer per jaar een jaarrapport, met een globaal cijfer voor elk vak en voorzien van de formele beslissing van de klassenraad Huidig schema evaluatiegegevens Leraar Opbouw en verzamelen cijfers en letters Leerlingen en leraars administratie Rapport Technische omgeving 1. Verzamelen gegevens: Excel. De gegevens worden bewaard op een schijfje per leraar. 2. Ordenen en verwerken van de gegevens: Access. Eén secretariaatscomputer. De leraars tikken hun gegevens zelf in en kunnen ook zelf een afdruk maken Plannen Volgend jaar willen we in een stabielere omgeving werken. De databank moet na grondige analyse opnieuw opgebouwd worden. De gegevens van de voorbije jaren moeten toegankelijker worden voor de mensen. 2.4 Evaluatiepraktijken - SintRita Uitgangspunten Wij hebben op Sint Rita in de loop van de voorbije jaren een praktijk ontwikkeld die gesteund is op volgende principes: 3

4 1. Gedecentraliseerde gegevensverzameling. De gegevens worden zo dicht mogelijk bij de gebruiker verzameld. Gegevens worden slechts eenmaal manueel verzameld. Verdere bewerkingen moeten zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. 2. Eén gecentraliseerde (goed gestructureerde) databank houdt zoveel mogelijk gegevens bij van leerlingen en leraars. Deze databank is relationeel en sterk modulair opgebouwd, om maximale flexibiliteit toe te laten. 3. Client/server-architectuur. Steunen op een sterk uitgebouwd intern netwerk, voor gemeenschappelijk delen van de gegevens. 4. Gebruik van web-technologieën, voor een intuïtieve gegevenspresentatie Periodiciteit De evaluatiegegevens worden verzameld op vaste tijdstippen in het jaar. Enkel het pedagogisch leerlingendossier wordt permanent in de loop van het jaar door de leerkrachten bijgehouden. MAANDRAPPORT 3,4 of 5 keer per jaar een maandrapport. De cijfers worden uitgedrukt in procenten en zijn vergezeld van een geschreven commentaar van de klasleraar. SEMESTERRAPPORT 2 keer per jaar een semesterrapport en vakrapport. Dit bevat een cijfer voor het examen en een voor het dagelijks werk. Het vakrapport bevat cijfers en commentaar in een presentatie die door de vakleraar/vakgroep bepaald wordt. JAARRAPPORT 1 keer per jaar een jaarrapport, met een globaal cijfer voor elk vak en voorzien van de formele beslissing van de klassenraad Huidig schema evaluatiegegevens Leraar Opbouw en verzamelen cijfers en letters Leerlingen en leraars administratie 5 Databank - Analyse bewaren en 6 beheer Consultatie Consultatie Rapport Technische omgeving 1. Verzamelen gegevens: WinPunt. Dit is een stand-alone-programma, dat draait op de leraarscomputers (thuis en/of op school). De gegevens worden bewaard op een schijfje per leraar. 4

5 2. Ordenen en verwerken van de gegevens: PuntCentraal. Eén secretariaatscomputer en een secretariaatsmedewerker verzamelen de gegevens. Het netwerk wordt gebruikt als back-upmogelijkheid. 3. Bewaren en presenteren gegevens: SQL-server en RitaWeb. Client-server omgeving en webtechnologie voor de verspreiding van de gegevens Plannen 1. Zoeken naar nieuwe architectuur die steunt op de databank-technologie. Grotere integratie in de centrale databank. 2. Betere behandeling van de tekst op de vakrapporten. 3. Betere/andere lay-out van de rapporten. 4. Meer specifieke vakcommentaar integreren in de vakrapportage. 5. Afschaffen van de DOS-versie voor de leraars. 6. Aanbieden van mogelijkheden om de punten via door te sturen naar de school. 2.5 Evaluatiepraktijken - St-Jozef Huidige situatie We gebruiken voor de leraars het programma dat ook op StRita gebruikt wordt. Voor het centraal beheer gebruiken we de DOS-versie. De gegevens worden in het begin van het jaar uit Wisa geïmporteerd. Ze worden niet bewaard op langere termijn Plannen 1. Invoeren van een attituderapport, geïntegreerd in het huidige puntenprogramma. 2. Bewaren van de gegevens van de leerlingen op langere termijn. 3. Mogelijkheid en uitbreiding van de eigen layout-mogelijkheden. 2.6 Evaluatiepraktijken - RegPacHo Huidige situatie Ivm de elektronische puntenboek: wij werken nu met een mastodontprogramma in Lotus. Elk jaar is dat een titanenwerk om alle nieuwe samenzettingen (die per klas en per vak verschillen) opnieuw te programmeren, zodat de juiste mediaan wordt berekend. Deze taak wordt opgenomen door een secretariaatsmedewerker. Na de voorbereidende fase tikken de leraars de cijfers in op een centrale PC. De andere evaluatiegegevens worden manueel beheerd Plannen Op onze school is er reeds enige bespreking gebeurd ivm de elektronische dossiers. De volgende gegevens zouden ze moeten kunnen bevatten: 1. Administratieve gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres, nationaliteit, plaats in het gezin, naam en ev. adres moeder, telefoonnummers gezin thuis + ouders (ook GSM), vorige school, huidige klas, afwezigheden, indien mogelijk een pasfoto, reftergegevens, studentenkaart, vervoer. 5

6 2. Schoolresultaten: (a) resultaten van het lopende schooljaar (perioderapport + commentaar, trimestrieel rapport, klasgerniddelde en mediaan) (b) resultaten van voorgaande schooljaren (klas, perioderapport met commentaar, attest + cijfers/vak/trimester + jaartotaal, klasgemiddelde en mediaan + ev. deliberaties, waarschuwingen, uitgestelde proef, vakantietaken met of zonder test, adviezen van CLB) (c) namen van vakleerkrachten, ook die van de voorgaande jaren (d) (Studie)begeleiding : bijbeenlessen, specifieke studiebegeleiding, inhaaltoetsen, avondstudie, specifieke aandachtpunten, bv. attesten en contracten i.v.m. leer-of studieproblemen, oudercontacten, ook de niet- georganiseerde. (e) Eventueel een luik Vertrouwelijk (enkel toegankelijk met wachtwoord) voor gezondheidsproblemen, gedragsmoeilijkheden, sociale problemen, e.d. 3. Oud-Ieerlingen (ook van NOL = niet-afgestudeerde oud-lln.) Eventueel toevoegen welke lln. in de llnraad e.d. zetelen 2.7 Doelstellingen 1. Geen stap terug, voor geen enkele school. 2. Verzamelen van evaluatiegegevens bij leraars op een gebruiksvriendelijke manier. 3. Rekening houden met de aard van de evaluatiegegevens die kunnen verschillen van school tot school. 4. Presenteren van de evaluatiegegevens op een manier die in de lijn ligt van de huidige praktijk op de aparte scholen. 5. Bewaren van de evaluatiegegevens over langere termijn. 6. Presenteren van evaluatiegegevens op langere termijn, op een aangepaste manier. 7. Uitwisselen van evaluatiegegevens tussen de verschillende scholen. 8. Continuïteit van de software-ontwikkeling bewaken. 2.8 Problemen De vier scholen hebben een verschillende achtergrond, ze evalueren op een andere manier, ze hebben andere noden, andere mogelijkheden, andere materiele middelen, andere infrastructuur, andere mensen. Ook de heterogeniteit in de projectgroep is groot. Dat wil niet zeggen dat samenwerking onmogelijk is, wel dat de samenwerking goed moet georganiseerd worden Netwerkproblemen Het samenwerken met verschillende mensen aan een centrale databank stelt eisen aan de hardware: 1. Er moeten servers draaien die de taken aankunnen. Er moet gezorgd worden voor betrouwbaar gegevensbeheer. 2. Een (of meerdere) netwerken moeten fysiek aangelegd worden. Dit stelt specifieke problemen (kabels, glasvezel, draadloos,...). 3. Het beheer van de server-software moet deskundig gebeuren (concepten, ontwerp, onderhoud,... ) 4. Er moet nagdacht worden over rechten en toegankelijkheid. 6

7 5. De beveiligingsproblemen moeten opgelost worden. Men kan in een client-server-omgeving de netwerkproblemen en de software-ontwikkeling parallel aanpakken. In eerste instantie kan men één enkele PC client en server laten spelen. Dit is trouwens de beste manier van werken tijdens de ontwikkeling van nieuw materiaal Integratie problemen Oude oplossingen voor problemen blijven bestaan naast nieuwe. periode moet men zelfs parallel werken. Gedurende kortere of langere 1. In de verschillende scholen wordt in andere omgevingen gewerkt. De leraarsadministratie gebeurt op alle scholen met externe paketten. Voor de leerlingadministratie wordt WISA in St Jozef en VTI gebruikt. In RegPacho wordt Informat gebruikt. In Sint Rita wordt uitsluitend met eigen software gewerkt. 2. In eerste instantie zal moeten gewerkt worden met importeren en exporteren van de gegevens tussen de verschillende paketten. Het updaten van de gegevens zal manueel moeten gebeuren (twee keer). 3. Op termijn zal naar een stabiele verdeling gezocht worden tussen externe en eigen software Tijdsproblemen Er is een dwingende deadline voor de ingebruikname van nieuwe software. 1. In Sint Jozef en Sint Rita wil men in elk geval volgend jaar met de client-server-architectuur werken. WinPunt wordt volgend schooljaar gebruikt voor de leraars. 2. In VTI moeten enkele problemen opgelost worden: het exporteren van de gegevens uit WISA moet bestudeerd worden. De netwerkomgeving moet bestudeerd worden. 3. In RegPacho moet gekeken worden naar de mogelijkheden voor export vanuit Informat. De netwerkomgeving moet bestudeerd worden. De plaats van het Lotus-programma moet besproken worden en desgevallend moet er een oplossing gezocht worden om Lotus te laten samenwerken met andere programma s Kennisproblemen Er is een groot verschil in kennis tussen de medewerkers in de projectgroep. 1. Kennis i.v.m. netwerken en netwerkbeheer. 2. Kennis i.v.m. ontwerp van databanken. 3. Kennis i.v.m. het beheer van databanken. 4. Kennis i.v.m. ontwerp rapporten en formulieren (Access). 5. Kennis van de eigen school, geschiedenis, beslissingsprocedures. 6. Programmeervaardigheden. 7. Kennis van webtechnologieën. Er zal in elk geval een zeer grote leerinspanning moeten geleverd worden. 7

8 2.8.5 Prioriteiten In elke school moeten prioriteiten gesteld worden. Het is onmogelijk om alles hier en nu te realiseren. Dat betekent dat er in elke school een prioriteitenplan moet opgesteld worden, dat dan zoveel mogelijk moet gecoördineerd worden op niveau van de scholengemeenschap. 1. Wordt eerst aandacht gegeven aan de netwerkproblematiek? 2. Wordt eerst aandacht gegeven aan de administratieve ontwikkeling? 3. Wordt de rapport- en cijferproblematiek eerst aangepakt? 4. Wanneer worden webtechnologieën geïntroduceerd? 5. Hoe wordt de integratie van externe software en eigen software aangepakt? Op welke termijn willen we die integratie realiseren? 8

Rekenen in de SQL-databank

Rekenen in de SQL-databank Rekenen in de SQL-databank Hugo Troch Inhoudsopgave 1 Principes 1 1.1 Opmerking........................................ 2 1.2 Rekenwerk - hulpfuncties................................ 2 2 Details maandrapporten

Nadere informatie

Jaarplan Informatica 5e jaar 2010-2011

Jaarplan Informatica 5e jaar 2010-2011 Jaarplan Informatica 5e jaar 2010-2011 Het volgende jaarplan is toepasbaar voor de volgende lerarenbezetting: 1 leraar (11u) 1 leraar Beheer van computersystemen en netwerken + basiskennis elektriciteit

Nadere informatie

Jaarplan Softwarepakketten

Jaarplan Softwarepakketten Schooljaar 2012-2013 Leerkracht(en): Jan Sleebus Vak: Softwarepakketten Klassen: 5NI Schooljaar: 2012-2013 Algemene gegevens Leerjaar en studierichting: Vak: Leerplannummer: Handboek: Varia: Network &

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken In kolom 1 vind je 70 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep economie en handelsvakken. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten De competentiemeter Handleiding: snel starten Evaluatie van competentieontwikkelend leren Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012 2012 Kris Mostrey ~ 1 ~ 25-nov-12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Optimalisatie & ontwikkeling van een gegevenstransfertool voor Business Intelligence-gebruikers Datum : 01/11/2012 Naam student

Nadere informatie

Leraren en schoolleiders over evaluatie in Vlaamse secundaire scholen. Een stand van zaken

Leraren en schoolleiders over evaluatie in Vlaamse secundaire scholen. Een stand van zaken Katholieke Universiteit Leuven Centrum voor Onderwijssociologie Vlerick Leuven Gent Management School Competentiecentrum Mens & Organisatie Leraren en schoolleiders over evaluatie in Vlaamse secundaire

Nadere informatie

Identity management Wat moet ik managen?

Identity management Wat moet ik managen? Identity management Wat moet ik managen? 22 oktober 2015 H-P Köhler, Domeinmanager Toegang & Distributie Wie ik ben? Domeinmanager Toegang & Distributie Diensten Kennisnet Federatie Entree accounts Nummervoorziening

Nadere informatie

Plan van Aanpak Programma stagebeheer

Plan van Aanpak Programma stagebeheer 1. Aanleiding en achtergrond van het project De Hivset is het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout. Er zitten ongeveer 1300 leerlingen en veel daarvan moeten meerdere stages doen.

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Zorgbeleid Campus T.I. Sparrendal

Zorgbeleid Campus T.I. Sparrendal Zorgbeleid Campus T.I. Sparrendal Elke leraar leerlingbegeleider! VISIETEKST ZORGBELEID 1. Inleiding Als katholieke school wil het Technisch Instituut Sparrendal jongeren vormen tot weerbare en kritische

Nadere informatie

PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW?

PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW? PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW? Inhoud Inhoud 1 Wat heeft de nieuwe versie van PTV Map&Guide intranet u te bieden?... 3 2 Wat verandert er bij de licentieverlening?... 3 2.1 U gebruikt op dit moment

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Inhoudsopgave 1 Gemeenschappelijke taken 2 1.1 permanente vorming..................................... 2 1.2 contacten met de scholengemeenschap & REN-Eekhoutcentrum..............

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Inleiding LEGO MINDSTORMS Education EV3-programmeerapp

Inleiding LEGO MINDSTORMS Education EV3-programmeerapp Inleiding LEGO MINDSTORMS Education EV3-programmeerapp LEGO Education presenteert met trots de tablet-editie van de LEGO MINDSTORMS Education EV3-software een leuke, gestructureerde manier om uw LEGO MINDSTORMS

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT Algemene en persoonlijke gegevens VOORNAAM NAAM Ambt Administratieve toestand Periode Datum / /20 1 ste evaluator 2 de evaluator De scores zijn

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH SCHOOL: NAAM: De functiebeschrijving van 'mentor-coach' kadert in het individuele gedeelte (instellingsgebonden taken) van de functiebeschrijving van 'leraar'. Deze functiebeschrijving

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) een databank ontwerpen,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) een databank ontwerpen, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C1 Beheer van Databanken (6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module 'Beheer van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

Evalueren en attesteren in functie van schoolloopbaanbegeleiding. Mark Verbelen

Evalueren en attesteren in functie van schoolloopbaanbegeleiding. Mark Verbelen Evalueren en attesteren in functie van schoolloopbaanbegeleiding Mark Verbelen Opwarmertjes Alle evaluatiegegevens die verzameld worden, worden meegenomen in de punten voor dagelijks werk. De klassieke

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

WinPunt. 1 Inleiding. 2 Het begin van het schooljaar. Scholengemeenschap Kontich-Hove Voor de (nieuwe) gebruiker op Sint Rita. 2.

WinPunt. 1 Inleiding. 2 Het begin van het schooljaar. Scholengemeenschap Kontich-Hove Voor de (nieuwe) gebruiker op Sint Rita. 2. WinPunt Scholengemeenschap Kontich-Hove Voor de (nieuwe) gebruiker op Sint Rita 1 Inleiding Zoals elke leerkracht op Sint Rita moet je twee keer per jaar semestercijfers binnenbrengen (ook als je permanente

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Een elektronische klasagenda met WORD

Een elektronische klasagenda met WORD Een elektronische klasagenda met WORD eenvoudig goedkoop functioneel OnderWijsTechnologie Geert Kraeye pagina 1 1. Waarom een elektronisch agenda? Het schrijven van een klasagenda behoort tot de dagdagelijkse

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht ASV OV3.

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht ASV OV3. Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht ASV OV3. FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs die de opleidingsvorm 3 aanbiedt (= toewerken

Nadere informatie

1. Vanuit welke locatie moet er gewerkt kunnen worden: - vaste werkplek ja / nee - mobiele werkplek ja / nee - vanuit huis ja / nee

1. Vanuit welke locatie moet er gewerkt kunnen worden: - vaste werkplek ja / nee - mobiele werkplek ja / nee - vanuit huis ja / nee Vragenlijst 1: INVENTARISATIE GEBRUIKERSEISEN Algemene gegevens - Ik ben werkzaam bij: - GGD Fryslân ja / nee - GGD Groningen ja / nee - GGD Drenthe ja / nee - Ik ben in functie bij de GGD als: - Administratieve

Nadere informatie

Planningsdocument voor de leerkracht / leerling

Planningsdocument voor de leerkracht / leerling GP-wijzer 2011-2012 Geïntegreerde Proef (GP) las: 6EMA GP-Mentoren: Moerman P. / Schrooten P. September - oktober Oktober November / december Oriëntering Opstart en concept informatiebundel Algemene inlichtingen

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

BEWAREN VAN LEERLING- EN LERAARGEBONDEN DOCUMENTEN

BEWAREN VAN LEERLING- EN LERAARGEBONDEN DOCUMENTEN BEWAREN VAN LEERLING- EN LERAARGEBONDEN DOCUMENTEN B WAAROVER GAAT HET? Het uitoefenen van een lerarenopdracht blijft niet beperkt tot het voorbereiden en geven van lessen, het bijbenen van (vak)kennis

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

NASCHOLING LARS-COACHES Januari 2014

NASCHOLING LARS-COACHES Januari 2014 Leerlingenbegeleiding Activiteiten Registratie Systeem Soort document Leidraad Nascholing LARScoaches Gebruikt voor Datum 27 31 januari 2014 Vervaldag Nvt Verantwoordelijke LARS-projectteam NASCHOLING

Nadere informatie

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN 1 1. Historiek KORTRIJK 2 2. Organisatie 1 per scholengemeenschap Urenpakket steeds aanpasbaar (per 4 leerlingen) 3 3. Visie Veilig klasklimaat Taalvaardigheidsonderwijs

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/14 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

TAX-ON-WEB. Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën

TAX-ON-WEB. Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën TAX-ON-WEB Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën Aanleiding Een gebruiksvriendelijke en toegankelijke internet-toepassing ontwikkelen die toelaat vlot de aangifte in de personenbelasting

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

HANDLEIDING LVS. versie 2.0 dd 15/4/15

HANDLEIDING LVS. versie 2.0 dd 15/4/15 HANDLEIDING LVS versie 2.0 dd 15/4/15 Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 BEHEER LVS... 3 3 HET LVS OPENEN... 4 4 INGEVEN VAN DE LVS RESULTATEN... 5 4.1 LEZEN... 5 4.2 SPELLING... 6 4.3 WISKUNDE... 7 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Kaba evolo De basis voor een veilige toekomst. Kaba evolo opent de wereld van de elektronische sluitsystemen.

Kaba evolo De basis voor een veilige toekomst. Kaba evolo opent de wereld van de elektronische sluitsystemen. Kaba evolo De basis voor een veilige toekomst Kaba evolo opent de wereld van de elektronische sluitsystemen. 23 Een access systeem met een toekomst Flexibiliteit door organisatie In het moderne leven volgen

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Deeltijdse ICT-medewerker SASK

Deeltijdse ICT-medewerker SASK Deeltijdse ICT-medewerker SASK B1-B3 Doel van de functie: Je staat in voor in voor het dagelijks onderhouden, beheren en ondersteunen van de ICT-infrastructuur in functie van de algemene (administratieve)

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

Vlaamse Volleybalbond vzw

Vlaamse Volleybalbond vzw Vlaamse Volleybalbond vzw 1 Sofie Maes en Vera Maes Directeurs van Het College Iris D hondt Topsportschoolcoördinator Vlaamse Volleybalbond vzw 2 2 vestigingsplaatsen Campus Mechelsestraat: 2-3 e graad

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak AccountAnders Portal Grenzeloos gemak Het AccountAnders Portal Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding

Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding 1 Inhoudsopgave 1. SCHOOLVISIE 3 2. LEERLIJN SOHO TWEEDE GRAAD 3 3. LEERLIJN SOHO DERDE GRAAD 5 4. BEGELEIDING GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 8 4.1. OVERSTAP

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

COMPLEMENTAIRE ACTIVITEIT Toegepaste Informatica (1u/week)

COMPLEMENTAIRE ACTIVITEIT Toegepaste Informatica (1u/week) COMPLEMENTAIRE ACTIVITEIT Toegepaste Informatica (1u/week) KA Voskenslaan - Gent Schooljaar: 2006/2007 Leraar: Annick Van Daele 3 de graad ASO 1ste en 2 de jaar Klassen: Wetenschappen-Topsport (graadsklas)

Nadere informatie

Stakeholdermanagement Zuidwestelijke Delta

Stakeholdermanagement Zuidwestelijke Delta Stakeholdermanagement Zuidwestelijke Delta Februari 2013 Jitske Verkerk (KvK Thema 7), Anton van Berchum, Ann Bouckaert n.b. Dit is een startdocument gemaakt aan de start van een serie bijeenkomsten over

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007 RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem Het Overleg Februari 2007 Inhoud van de presentatie Introductie C-CONTENT Introductie Rechtsorde Ontwikkelaar en toeleverancier van informatieontsluitingstechnologie

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Installatie procedure Wis@d 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Downloaden applicaties.........................

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht OV1 TYPE 3

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht OV1 TYPE 3 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht OV1 TYPE 3 Zie website VDAB FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs die de opleidingsvorm

Nadere informatie

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a Schoolportret Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a 1 De beschikbare hardware en het gebruik De school beschikt over computers, digiborden en printers. Computers De computers bevinden zich in de klaslokalen

Nadere informatie

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL 10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL In het verleden werden de benuttingscijfers van elke voorziening via Excel formulieren doorgegeven aan Jongerenwelzijn. Deze communicatie is nu ingebouwd in Binc. Op basis

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

WEDDECENTRALE QUERY MODULE (WQM)

WEDDECENTRALE QUERY MODULE (WQM) WEDDECENTRALE QUERY MODULE (WQM) I. Wat? De Weddecentrale Query Module (WQM) is een rapportgenerator die rapporten aanlevert met gegevens van de databanken van de loonapplicatie en de modules voor personeelsbeheer.

Nadere informatie

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd.

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd. Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek 011 35 04 21 011 32 14 69 info@pssd.be www.pssd.be pssd.smartschool.be B V o p v o l g i n g o u d - l e e r l i n g e n Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen

Nadere informatie

Hoofdstuk. Access wordt ook wel een elektronische kaartenbak. Access 2013, wat kunt u ermee?

Hoofdstuk. Access wordt ook wel een elektronische kaartenbak. Access 2013, wat kunt u ermee? Access 2013, wat kunt u ermee? Access wordt ook wel een elektronische kaartenbak genoemd. Anderen noemen het een programma om een relationele database mee te beheren. De vergelijking met een kaartenbak

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Vóór uw koffie is afgekoeld zijn alle lonen ingevoerd

Vóór uw koffie is afgekoeld zijn alle lonen ingevoerd HR SERVICES Vóór uw koffie is afgekoeld zijn alle lonen ingevoerd HRonline 5, uw personeelsbeheer verliep nog nooit zo comfohrtabel Zo makkelijk kan uw loonbeheer zijn U bent liever bezig met uw zaak dan

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Attaché programmatieanalyse (M/V)

Attaché programmatieanalyse (M/V) Attaché programmatieanalyse (M/V) Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister - Dienst Toepassingen 1/5 Opleidingsniveau In het bezit zijn van een universitair diploma (richting: informatica)

Nadere informatie

CyberLab. Highlights. Overzicht

CyberLab. Highlights. Overzicht Overzicht Highlights CyberLab is een webgebaseerd orderinvoer- en resultaatconsultatiesysteem dat met elk labinformatiesysteem geïntegreerd kan worden. CyberLab werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Voorbeeld inschrijvingsformulier

Voorbeeld inschrijvingsformulier Voorbeeld inschrijvingsformulier Datum inschrijving: LEERLINGGEGEVENS Officieel adres Naam: Voornamen: Roepnaam: Woont bij: beide ouders /vader / moeder / ander Straat en nummer: Postcode: Gemeente: Thuistelefoon:

Nadere informatie