Arrondissement Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 APRIL 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. FLo Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: P. De Coene, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, R. Deseyn, N. Claus, raadsleden Afwezig: M. Heuvelmann, raadslid Beslissingen in verband met de agenda : De schepenen S. Bral en J. de Béthune en de raadsleden A. Sansen, M. Gheysens, J. Ghyssel en P. Demeyere zijn afwezig A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 22 Vraag van raadslid K. Byttebier betreffende de locaties in Kortrijk waar kan gehuwd worden. 23 Vraag van raadslid B. Caron betreffende kansarmoede in Kortrijk. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p1/139

2 24 Vraag van raadslid E. Flo betreffende aanpassing voorwaarden vergunning garages voor hybridewagens. 25 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. 26 Vraag van raadslid C. Matthieu betreffende de gebruiksovereenkomst en de statuten van het V-tex gebouw. B. De voorzitter doet volgende mededelingen: - Op 09 april 2009 is er om 15u00 de opening van de Paasfoor. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 09 maart De notulen van de zitting van 09 maart 2009 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Technisch onderhoudscontract, preventief-curatief onderhoud H.V.A.C.- installaties stadsgebouwen stad Kortrijk. Voorwaarden en wijze van gunnen. 2 Asbesthoudende decorstukken in de Kortrijkse Schouwburg - grondige sanering. Voorwaarden en wijze van gunnen. 3 Vacantverklaring van één betrekking van adjudant (beroepsbrandweer) - vaststellen van de voorwaarden. 4 Vacantverklaring van twee betrekkingen van luitenant (vrijwillige brandweer) - vaststellen van de voorwaarden. 5 Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge beperkt schorsingsbesluit gouverneur (aanpassing 1). 6 Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge sectoraal akkoord (aanpassing 2). 7 Xpodomein. Wijziging akte van opstal verleend aan de VRT. 8 Inerfpachtgeving van de XPO-site (stadseigendom) aan het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) voor de uitbouw van de XPO-site. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p2/139

3 Goedkeuren. 9 Aanhangsel bij concessieovereenkomst dd. 1 februari 1999 tussen de stad en de cvba XPO. Goedkeuren. Overdracht van de concessieovereenkomst d.d. 1 februari 1999 door de stad aan het SOK. Goedkeuren. 10 Bijkomende inhuurneming van enkele lokalen in een kantoorgebouw gelegen Lekkerbeetstraat te Kortrijk. Instemmen. 11 Verlenging van de contractuele relatie tussen het rijksarchief en de stad conform de bepalingen van de overeenkomst d.d. 07/04/1964 in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 28/12/1963. Instemmen. 12 Verlenging gebruiksovereenkomst voor de middeleeuwse crypte op de Grote Markt te Kortrijk. Instemmen. 13 Verkaveling Vanfleteren Heu 141. Stratentracé. Weigering. 14 VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem. Algemene Vergadering. Vervangen van een afgevaardigde door de gemeenteraad. Goedkeuren. 15 Stadsvernieuwingsfonds: Bijstandsite - Overeenkomst Vlaamse Gemeenschap en Stad kortrijk. Goedkeuren. 16 Samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur en vzw Mobiel voor de verhuur van fietsen aan studenten. Goedkeuren. 17 Studie afkoppeling regenwaters en vuilwaters tot op perceelsniveau. Uitbreiding studieopdracht doortocht Aalbeke met inbegrip van dorpsplein Aalbeke. Voorwaarden en wijze van gunnen. 18 Leggen, herleggen en aanpassen van trottoirs met een oppervlakte kleiner dan 500 m². Voorwaarden en wijze van gunnen. 19 Leveren en plaatsen van elektriciteitskasten ten behoeve van evenementen. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p3/139

4 Voorwaarden en wijze van gunnen. 20 Project bouwblokrenovatie: Nu of Nooit Premie. Reglement. Vaststellen. 21 Raamovereenkomst Stad - Secundair Onderwijs: flankerende onderwijsmaatregelen. Goedkeuren. 22 Vraag van raadslid K. Byttebier betreffende de locaties in Kortrijk waar kan gehuwd worden. 23 Vraag van raadslid B. Caron betreffende kansarmoede in Kortrijk. 24 Vraag van raadslid E. Flo betreffende aanpassing voorwaarden vergunning garages voor hybridewagens. 25 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. 26 Vraag van raadslid C. Matthieu betreffende de gebruiksovereenkomst en de statuten van het V-tex gebouw. Mondelinge vraagstelling B1 Bevordering onderluitenant-geneesheren tot luitenantgeneesheren. B2 B3 Pensioenaanvraag statutair personeel (beroepsbrandweer). Goedkeuren. Aktename niet indiensttreding verpleegkundige (beroepsbrandweer). Opname in wervingsreserve. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p4/139

5 1 Technisch onderhoudscontract, preventief-curatief onderhoud H.V.A.C.- installaties stadsgebouwen stad Kortrijk. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You- Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Dit dossier behelst het afsluiten van een preventief onderhoudscontract voor alle verwarmings-, ventilatie- en koelinstallaties voor alle gebouwen die onder het beheer vallen van de stad vermeld in het bestek. Betreffende sanitaire installaties worden enkel de warmwaterproductieinstallaties opgenomen in het contract omdat deze installaties ook een adequaat onderhoud vergen. De prestaties hebben tot doel de vooropgestelde comfortnormen op een economische en energievriendelijke wijze na te komen, rekening houdend met wisselende interne en externe omstandigheden, alsook alle interventies voor pechbestrijding. In 2008 heeft de directie facility een onderhoudscontract voor alle 104 technische installaties afgesloten en dit voor een proefperiode van 1 jaar (1 mei april 2009). De doelstelling was een betere dienstverlening op vlak van verwarming, koeling en warmwaterproductie door het vermijden van stilstanden van de installaties en bijgevolg de kosten drukken van reparaties. Tijdens deze proefperiode werden alle 104 technische installaties doorgedreven onderhouden en de bestaande storingen opgelost, met volgende gegevens tot gevolg: Onderhoud , ,41 Storing , ,40 Totaal , ,81 Er werd een kostenbesparing van 28% (ongeveer ) gerealiseerd ten opzicht van 2007 en een stijging van het comfort. Daarom stelt de directie facility voor het onderhoudscontract voor alle 104 technische installaties te vernieuwen voor een periode van 3 jaar. Door het onderhoudscontract voor een langere periode af te sluiten zal dit leiden tot een verdere kostenbesparing, door de vermindering van stilstanden en interventies, maar vooral wenst de directie facility, in samenwerking met de dienstverleners, het energieverbruik te optimaliseren. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p5/139

6 Voor het huidige contract werd de gebouwenlijst vervolledigd, verder werden ook een opstart en uitschakeling bij einde en begin van het stookseizoen en bijkomende eisen in verband met energiezorg aan het contract toegevoegd.het nieuwe contract wordt per gebouw afgesloten voor een periode van 3 jaar en wordt geraamd op ,29 (21% BTW inclusief). Er wordt voorgesteld om daarvoor een beroep te doen op de algemene offerteaanvraag. Artikel 43 van het gemeentedecreet is hier van toepassing. Verder verwijzen we naar de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. Budget: Diverse artikels G.U. begroting 2009: , : , : , : ,88 Advies van Financiën Bijlage bestek raming bijlage A bijlage B bezoekersattest Type Gunstig Type Schepen H. Demedts verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen in verband met het technisch onderhoudscontract preventief en curatief onderhoud H.V.A.C.- installaties stad Kortrijk: 1. De voorwaarden vast te stellen zoals beschreven in lastenboek 2009/1914-CD, opgemaakt op 3 maart 2009 door de directie facility. 2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de algemene offerteaanvraag in toepassing van artikels 14 en 16 van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 2 Asbesthoudende decorstukken in de Kortrijkse Schouwburg - grondige sanering. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p6/139

7 Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De geschilderde decors van de Kortrijkse Schouwburg, die op vaste kaders zijn aangebracht en die in gebruik zijn sinds de opening van de Kortrijkse Schouwburg in 1920, zijn op de achterzijde van asbesthoudend papier voorzien. De toestand van dit asbesthoudend materiaal is niet goed, waardoor er een gezondheidsrisico is bij het verplaatsen en verhandelen van deze decorstukken. Op basis van het advies van de bevoegde inspectiedienst is een onmiddellijke hermetische afsluitng van de opslag van de decors noodzakelijk evenals een sanering van de doorgang in de decorzaal. In zitting van 13 maart 2009 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de dringende werken voor het voorlopig verminderen van het gezondheidsrisico te gunnen. Met de reeds genomen maatregelen (hermetisch afsluiten van de decorstukken in de decorzaal, grondig reinigen van de vrije ruimte van de decorzaal) is het gezondheidsrisico te wijten aan de aanwezigheid van asbest op de rugzijde van de decors voorlopig weggewerkt. Daarmee is het gezondheidsrisico evenwel niet verdwenen: het asbest is niet uit de schouwburg weg. Vandaar dat de bevoegde inspectiedienst voor 1 mei 2009 wil vernemen wat er verder met de decorstukken zal gebeuren. Onafhankelijk van de bestemming van de decors (vernietigen of restaureren) is het gezondheidsrisico enkel weg als de sanering van de decorzaal volledig kan gebeuren. Daarvoor dient men de decors uit de decorzaal te verwijderen. De werken voor het volledig saneren van de decorzaal zijn opgenomen in het bestek 0902-DS van de directie facility en kunnen als volgt worden samengevat: - Inrichten van de werfzone - het volledig luchtdicht maken van de decorzaal - constant in onderdruk houden van de decorzaal t.o.v. de omgeving - de toegang tot de decorzaal inrichten als een drieledig sas - Metingen - constante meting van de concentratie aan asbest in de lucht - na sanering van de decorzaal een vrijgavemeting uitvoeren - Luchtdicht inpakken van alle decors in dubbele plastiek en vervoeren en elders onderbrengen - Saneren van de decorzaal Dergelijke werken, die niet eerder zijn uitgevoerd, zijn dan ook moeilijk te ramen. Een ramingsprijs van ,00 Eur (BTW incl.) wordt vooropgesteld. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p7/139

8 Voor het stapelen van de decorstukken is nog geen juiste plaats bepaald. Het bestek voorziet het vervoer binnen een straal van 15km. Dergelijke asbestsaneringswerken mogen enkel door bedrijven die erkend zijn voor het afbreken en verwijderen van asbest worden uitgevoerd. De werken vergen een 14-tal dagen tijd. Om de werking van de Kortrijkse Schouwburg niet in het gedrang te brengen, dient met een aantal gegevens rekening gehouden: - De decorzaal vormt de toegang naar het podium voor aanvoer en afvoer van materiaal en is tijdens de werken niet bruikbaar. - De saneringswerken kunnen niet in de zomerperiode 2009 doorgaan: de geplande werken voor vernieuwen van de schouwburgtrekken worden dan uitgevoerd en de toegang tot het podium kan onmogelijk worden afgesloten, zo niet zou vertraging aan de geplande werken enkel maar leiden tot het afgelasten van de geplande podiumactiviteiten. - Eens het cultureel seizoen terug gestart, kan de toegang tot het podium niet meer worden afgesloten want dat leidt tot afzegging van voorstellingen. Dit betekent dat het uitstellen van de grondige sanering een uitstel zou worden tot minstens na het cultureel seizoen Dit is te laat. - De enige oplossing voor de planning van de volledige sanering is de periode eind april begin mei Dan komt geen enkele voorstelling in het gedrang en komt de uitvoering van de werken voor het vernieuwen van de trekken niet in het gedrang en wordt het tijdstip waarop de volledige sanering doorgaat niet te onaanvaardbaar ver verschoven. Vandaar dat de werken als hoogdringend zijn te beschouwen. De grondige sanering belet niet dat er verder onderzoek kan gebeuren en meer concrete gegevens kunnen verzameld worden omtrent de subsidiëringsmogelijkheden. Door de Erfgoedcel werden een aantal adviezen omtrent de waarde van de decorstukken ingewonnen. Deze adviezen zijn deze van Bruno Forment (expert theaterwetenschappen), van Faro (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed cel behoud en beheer), van Reinoud Van Acker (museumconsulent West-Vlaanderen). Deze adviezen, samengevat in het advies van de Erfgoedcel, leiden tot de vaststelling dat de bewaring van de oude decorstukken uit cultuurhistorisch oogpunt absoluut is aangewezen. De stukken zijn van onschatbare waarde. Zij zijn de schaarse getuigen van een een kwetsbaar erfgoed. Daarbij wordt ook aangegeven dat de decors hoogstwaarschijnlijk beschermd zijn. Indien deze stelling klopt (uitsluitsel daarover is gevraagd aan het Agentschap Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen), is een onderhouds- en restauratiepremie onroerende erfgoed mogelijk. Ook dient verder onderzocht of de decors kunnen opgenomen worden in de Vlaamse Topstukkenlijst. Ook dan zou een restauratiepremie tot de mogelijkheden behoren. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p8/139

9 Voor deze opdracht dienen de voorwaarden vastgesteld te worden en de wijze van gunnen bepaald. Wij stellen voor omwille van het hoogdringend karakter en niet te voorziene gebeurtenissen als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van art (c) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. Wij verzoeken de gemeenteraad tevens om de nodige kredieten (raming ,00 Eur) te voorzien bij de eerstvolgende begrotingswijziging op de buitengewone uitgaven. Conform de artikels van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Budget: B.U. begroting nodige kredieten (raming ,00 Eur) te voorzien bij de eerstvolgende begrotingswijziging Advies van Financiën Bijlage Brief FOD Waso 3 maa 09 - asbesthoudende decors schouwburg Advies Ruben Mayeur - Erfgoedcel Bestek 0902-DS sanering decorzaal schouwburg ivm asbest Bestek 0902-DS Sanering decorzaal Schouwburg ivm asbest - RAMING Type Ongunstig Type Precedente beslissing: Asbesthoudende decorstukken in de Kortrijkse Schouwburg - onmiddellijk te treffen maatregelen. Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning. CBS in zitting van 11/03/2009 Raadslid M. Gheysens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen in verband met de grondige sanering van de decorzaal van de Kortrijkse Schouwburg: 1. De voorwaarden vast te stellen conform het bestek 0902-DS. 2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omwille van het dringend karakter en niet te voorziene gebeurtenissen, in toepassing van artikel 17 2, 1 (c) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p9/139

10 3. Bij de eerstvolgende begrotingswijziging de nodige kredieten te voorzien op de buitengewone uitgaven. 3 Vacantverklaring van één betrekking van adjudant (beroepsbrandweer) - vaststellen van de voorwaarden. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De heer Gerard Vantroys adjudant bij de beroepsbrandweer heeft zijn pensioen aangevraagd vanaf 1 april Teneinde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren is het noodzakelijk om deze vacante betrekking te laten begeven bij bevordering, en bij ontstentenis van interne kandidaten bij werving. Voor de functiebeschrijving, bijzondere vereisten en voorwaarden, selectieprogramma en selectiecommissie verwijzen we naar bijlage 1 van het administratief statuut van het brandweerpersoneel. Wij verwijzen verder naar : - de bepalingen opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli de bepalingen opgenomen in het brandweerstatuut. Bijlage functiebeschrijving, voorwaarden, selectieprogramma en selectiecommissie adjudant beroepsbrandweer Type Raadslid M. Gheysens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p10/139

11 De functie voor adjudant (beroepsbrandweer) vacant te verklaren en deze latere vacature te begeven bij bevordering, en bij ontstentenis van interne kandidaten bij werving, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het administratief statuut van het brandweerpersoneel. 4 Vacantverklaring van twee betrekkingen van luitenant (vrijwillige brandweer) - vaststellen van de voorwaarden. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Binnen de personeelsformatie van de vrijwillige brandweer zijn er twee betrekkingen van luitenant vacant. De officier dienstchef verzoekt deze functies in te vullen bij bevordering, om de continuïteit van dienstverlening verder te verzekeren. Voor de bevorderingsvoorwaarden verwijzen we naar het KB van 19 april 1999 (en latere wijzigingen), meer bepaald in hoofdstuk III, artikel 41 tot 44. Wij verwijzen verder naar de bepalingen opgenomen in het brandweerstatuut. Bijlage nota cdt dienstchef uittreksel KB 19 april 1999 Type Raadslid M. Gheysens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p11/139

12 Twee betrekkingen van luitenant (vrijwillige brandweer) vacant te verklaren en te laten begeven bij bevordering, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het KB van 19 april 1999 en latere wijzigingen. 5 Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge beperkt schorsingsbesluit gouverneur (aanpassing 1). Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter: L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Vervangend stadssecretaris: E. Van Damme Beschrijving: De stadssecretaris verlaat de zitting. Zijn taak wordt overgenomen door het jongste raadslid E. Van Damme. Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009, gaf aanleiding tot de invoering van een nieuwe rechtspositieregeling. Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 16 januari 2009, stelde de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel vast, op basis waarvan het stadsbestuur het stedelijk rechtspositiebesluit moest vasstellen. De gemeenteraad van de stad Kortrijk stelde op 17 november 2008 het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk vast. De gouverneur besliste op 13 januari 2009 om het besluit van de gemeenteraad van Kortrijk dd. 17 november 2008 houdende invoering van het stedelijk rechtspositiebesluit te schorsen in zijn uitvoering voor wat betreft artikel 26, artikel 35 2, tweede lid, artikel 37 2, artikel 84 2, tweede lid en Titel IV - ambtshalve herplaatsing. De gouverneur verzocht in een schrijven van 26 januari 2009, kenmerk AG, tevens om nog navolging te geven aan een aantal bemerkingen voor wat betreft artikel 40, artikel 75, artikel 83 1, artikel 83 2, artikel 84 2, tweede lid, artikel en bijlage 3. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p12/139

13 Titel VIII - Hoofdstuk 1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 legt de regels vast met betrekking tot het bestuurlijk toezicht. Artikel 26 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk bepaalt het volgende : "De aanstellende overheid bepaalt de aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor het seizoenspersoneel, het gelegenheidspersoneel en de werkstudenten." Artikel 27 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering bepaalt het volgende : "De raad bepaalt de aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor de toegang tot de contractuele betrekkingen, al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal één of twee jaar beperkt is." Artikel 26 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk is derhalve in strijd met artikel 27 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering en heeft bijgevolg de wet geschonden. Het bestuur stelt dan ook voor de tekst van artikel 26 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk aan te passen door wat volgt : "Voor de aanwerving en selectie in contractuele betrekkingen, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal één of twee jaar beperkt is geldt het volgende : 1. Indien er een wervingsreserve is voor de functie wordt er geput uit deze wervingsreserve. Al de kandidaten worden geraadpleegd tegen de voorwaarde dat ze op korte termijn beschikbaar zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze uiterlijk binnen acht kalenderdagen moeten te kennen geven of ze bereid zijn de tijdelijke functie te aanvaarden binnen een door het college van burgemeester en schepenen bepaalde termijn of binnen een overeen te komen termijn. De keuze wordt gemaakt op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten in het licht van het competentieprofiel voor de vervangingsopdracht. 2. Indien er niet geput kan worden uit een wervingsreserve gelden de volgende voorwaarden : 1 de kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de algemene en de specifieke aanwervingsvoorwaarden; 2 de vacature wordt bekendgemaakt aan de kandidaten van het bestaande spontane sollicitantenbestand van het laatste jaar voorafgaand aan de openverklaring van de functie; 3 de kandidaten bezorgen binnen een termijn van veertien kalenderdagen een ingevuld CVformulier; 4 de selectie bestaat uit een gestructureerd interview op basis van het ingevulde CV-formulier en voor functies van niveau A en B uit een functiespecifieke selectietechniek; 5 de selectie gebeurt door een selectiecommissie, die samengesteld is als volgt : afgevaardigde van de directie personeel en organisatie, afgevaardigde van de directie waar de functie open verklaard is en al dan niet aangevuld met een extern deskundige. De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat. De selectiecommissie stelt een rangorde van geschikt bevonden kandidaten voor; woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p13/139

14 6 de kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Aan de geschikt bevonden kandidaten wordt gevraagd de bewijsstukken dat ze aan alle voorwaarden voldoen binnen een bepaalde termijn te bezorgen; 7 het college van burgemeester en schepenen kiest een kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die de gevraagde bewijsstukken bezorgd hebben, op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten in het licht van het competentieprofiel voor de opdracht." Artikel 35 2, tweede lid van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk bepaalt het volgende : "De aanstellende overheid kan in uitzonderlijke omstandigheden of ingeval van een ongunstig evaluatieverslag als uit de evaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen, bij gemotiveerd besluit, éénmalig de proeftijd met ten hoogste de helft van de oorspronkelijke duurtijd verlengen." Artikel 35 1 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering bepaalt onder andere het volgende : "De raad kan bepalen dat de evaluator een verlenging van de proeftijd kan voorstellen als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. De verlenging kan eenmaal toegepast worden." Het verslag aan de Vlaamse regering bij het besluit rechtspositieregeling bepaalt betreffende artikel 35 1 onder andere het volgende met betrekking tot de verschillen in evaluatie tijdens de proeftijd en de evaluatie tijdens de loopbaan : "In dit besluit worden de volgende verschillen vastgesteld in vergelijking met de evaluatie tijdens de loopbaan : Het gevolg van de ongunstige evaluatie, dat alleen bestaat uit het ontslag; -... Artikel 35, 1, derde lid, laat het voordeel van de twijfel bij situaties waarin de duur van de proeftijd niet toereikend is gebleken om tot een eenduidige einduitspraak te komen. Een verlenging van de proeftijd is dan mogelijk. Dat vormt, samen met bepaalde vormen van korte afwezigheid, de enige mogelijke grondslag voor een verlenging van de proeftijd. Het is nu eenmaal niet de bedoeling personeelsleden onbepaald en op onduidelijke basis in een proeftijd te houden." De mogelijkheid van verlenging van de proeftijd na een ongunstige evaluatie, zoals voorzien in artikel 35 2, tweede lid van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk, wordt niet voorzien in het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering. De verlenging van de proeftijd is enkel mogelijk bij situaties waarin de duur van de proeftijd niet toereikend is gebleken om tot een eenduidige einduitspraak te komen. Artikel 35 2, tweede lid van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk is derhalve in strijd met artikel 35 1 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering en heeft bijgevolg de wet geschonden. Het bestuur stelt dan ook voor de tekst van artikel 35 2, tweede lid van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk aan te passen door wat volgt : "De aanstellende overheid kan in uitzonderlijke omstandigheden als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p14/139

15 de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen, bij gemotiveerd besluit, éénmalig de proeftijd met ten hoogste de helft van de oorspronkelijke duurtijd verlengen." Artikel 37 2 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk bepaalt onder andere het volgende : "De eindevaluatie en tussentijdse evaluatie van de proeftijd verloopt volgens de regels van het evaluatiereglement." Bijlage 4 (evaluatiereglement) van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk voorziet in afdeling 6 (beroep tegen de evaluatie) in een beroepsprocedure. De statutaire personeelsleden op proef worden niet uigesloten van voormelde beroepsprocedure. Artikel 35 1, eerste lid van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering bepaalt het volgende : "De raad stelt de regels voor de evaluatie tijdens de proeftijd vast." Het verslag aan de Vlaamse regering bij het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering bepaalt betreffende artikel 35 onder andere het volgende : "In dit besluit worden volgende verschillen vastgesteld in vergelijking met de evaluatie tijdens de loopbaan : de beroepsprocedure van artikel 50, die niet van toepassing is op het statutaire personeelslid op proef. Die afwijkingen houden rekening met de specifieke doelstelling van de proeftijd : nagaan of een personeelslid al dan niet in aanmerking komt voor een vaste aanstelling in statutair verband. Daarom zijn de evaluatieresultaten beperkt tot gunstig of ongunstig. Als het personeelslid ook na een eventuele verlenging van de proeftijd, niet voldoet, en dus niet in aanmerking komt voor een vaste statutaire aanstelling, wordt het ontslagen." Artikel 37 2 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk is derhalve in strijd met artikel 35 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering en heeft bijgevolg de wet geschonden. Het bestuur stelt dan ook voor om de tekst van artikel 37 2 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk aan te passen door wat volgt : "De eindevaluatie en tussentijdse evaluatie van de proeftijd verloopt volgens de regels van het evaluatiereglement, met uitzondering van de beroepsprocedure zoals voorzien in Afdeling 6 van het evaluatiereglement (bijlage 4)." Artikel 84 2 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk bepaalt het volgende : "Er zijn twee soorten functies die bij mandaat vervuld kunnen worden : 1 de functies van stadssecretaris, adjunct-stadssecretaris en financieel beheerder; 2 functies in statutaire betrekkingen van niveau A en B. De raad stelt in de personeelsformatie de lijst vast van de functies die bij mandaat kunnen worden begeven." woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p15/139

16 Artikel 80 2 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering bepaalt onder andere het volgende : "De raad stelt in de rechtspositieregeling de lijst vast van de functies die bij mandaat kunnen worden vervuld of die bij mandaat worden vervuld." Artikel 84 2 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk is derhalve in strijd met artikel 80 2 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering en heeft bijgevolg de wet geschonden. Het bestuur stelt dan ook voor om de tekst van artikel 80 2 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk aan te passen door wat volgt : "Volgende functies kunnen bij mandaat worden begeven : - de functies van stadssecretaris, adjunct-stadssecretaris en financieel beheerder; - de functies van hoofdingenieur-directeur (A9) en directeur (A5)." Titel IV (ambtshalve herplaatsing) van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk voorziet de mogelijkheid van ambtshalve herplaatsing. 'Het personeelslid" valt daarbij onder het toepassingsgebied. Artikel 3,6 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk definieert het personeelslid als volgt : "zowel het statutaire personeelslid als het contractuele personeelslid." Titel IV (ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire personeelslid) van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering, beperkt het toepassingsgebied van deze titel tot het vast aangestelde statutaire personeelslid. Titel IV (ambtshalve herplaatsing) van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk is derhalve in strijd met titel IV (ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire personeelslid) van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering en heeft bijgevolg de wet geschonden. Het bestuur stelt dan ook volgende tekstaanpassingen voor aan het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk : - In titel IV wordt de omschrijving "het personeelslid" stelselmatig vervangen door "het vast aangestelde statutaire personeelslid". - Artikel wordt aangevuld met een tweede lid, waarvan de tekst luidt als volgt : "Op voorwaarde dat het contractuele personeelslid daarmee instemt, kan de herplaatsing op eigen verzoek als vastgesteld voor de vast aangestelde statutaire personeelsleden onder dezelfde voorwaarden toegepast worden op contractuele personeelsleden die de proeftijd voltooid hebben." Artikel 40 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk bepaalt het volgende : "Het statutair personeelslid op proef kan met onmiddellijke ingang worden afgedankt overeenkomstig de tuchtregels indien hij zich schuldig maakt aan een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt." woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p16/139

17 De gouverneur bemerkt dat artikel 40 moet worden geschrapt. Ofwel is de eveluatie van toepassing ofwel wordt een tuchtstraf opgelegd. Het bestuur stelt dan ook voor de tekst van artikel 40 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk aan te passen door wat volgt : "Het statutaire personeelslid op proef blijft tijdens de proeftijd onderworpen aan de tuchtregeling zoals vermeld in Titel VII." Artikel 75 1 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk bepaalt onder andere het volgende : "Het personeelslid dat werd bevorderd moet de taken en verantwoordelijkheden die hem werden toegewezen opnemen. Indien dit niet gebeurt, stelt het hoofd van het personeel na het horen van het personeelslid een proces-verbaal van niet-opneming van de verantwoordelijkheden op, en wordt de bevordering ambtshalve ingetrokken door de aanstellende overheid." De gouverneur wijst er op dat dit artikel enkel kan worden toegepast als betrokkene zijn toegewezen bevorderingsfunctie niet opneemt. Indien het personeelslid wel zijn bevorderingsfunctie opneemt, dan kan betrokkene pas na een ongunstig eveluatieresultaat bij afloop van zijn proeftijd opnieuw worden aangesteld in zijn vorige functie. Artikel van het rechtspositiebesluit van de stad Kortrijk is dan van toepassing. Het bestuur stelt dan ook voor om de tekst van artikel 75 1 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk aan te passen door wat volgt : "Het personeelslid dat werd bevorderd en dat de taken en verantwoordelijkheden die hem werden toegewezen niet opneemt, valt onder toepassing van artikel van onderhavig rechtspositiebesluit." Artikel 83 1 van het rechtspositiebesluit van de stad Kortrijk bepaalt het volgende : "Een personeelslid kan gedetacheerd worden naar het kabinet van de burgemeester, een schepenkabinet of een fractie in de raad, op voorstel van de betrokken mandataris. De beslissing wordt genomen door de aanstellende overheid." De gouverneur stelt dat artikel 83 1 moet worden geschrapt. Artikel 83 1 is in feite geen detachering maar kan geregeld worden overeenkomstig artikel 256 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk. Het bestuur stelt dan ook voor artikel 83 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk aan te passen door wat volgt : - De titel van hoofdstuk 11 wordt vervangen door de titel "Kabinetsfunctie/functie raadsfractie". - 1 wordt aangepast als volgt : "Een personeelslid kan een functie bekleden in het kabinet van de burgemeester, een schepenkabinet of een fractie in de raad, op voorstel van de betrokken mandataris. De beslissing wordt genomen door de aanstellende overheid." - 2 en 3 worden geschrapt. - 4 wordt 2 en 5 wordt 3 - In de nieuwe 2 en 3 wordt het begrip "detachering" vervangen door de omschrijving "dergelijke functie". woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p17/139

18 Artikel 83 2 van het rechtspositiebesluit voor het personeel stad Kortrijk bepaalt het volgende : "Een personeelslid kan in het belang van de stad gedetacheerd worden naar een intern verzelfstandigd agentschap. De beslissing wordt genomen door de aanstellende overheid na de betrokkene te hebben gehoord. De modaliteiten van de tewerkstelling worden bepaald in de respectievelijke reglementen voor interne en externe verzelfstandigde agentschappen." De gouverneur stelt dat artikel 83 2 moet worden geschrapt. Artikel 83 2 kan geregeld worden overeenkomstig artikel 256 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk. Het bestuur stelt dan ook voor artikel 83 2 te schrappen (cfr. bemerking hiervoor) en de tekst van artikel 256,1 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk in fine aan te vullen door wat volgt : "evenals in een intern verzelfstandigd agentschap." Het bestuur stelt ook nog voor de eerste zin van artikel 256 van het rechtspositiebesluit aan te passen door wat volgt : "Het personeelslid bekomt voltijds of deeltijds verlof voor het uitoefenen van een externe opdracht om :". Artikel 290 3, eerste lid van het rechtspositiebesluit van het personeel van de stad Kortrijk bepaalt het volgende : "In afwijking van artikel 152 1,2 geldt tot 31 december 2012 voor alle personeelsleden volgende overgangsregeling : afhankelijk van het aantal kalenderdagen per maand." De gouverneur merkt op dat artikel moet worden aangevuld met : "berekend overeenkomstig artikel 290 2". In bijlage 3 (lijsten gevarentoelage) van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk wordt in de overgangsregeling verwezen naar artikel van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk. De gouverneur merkt op dat artikel moet vervangen worden door artikel De aanpassingen werden overlegd in het managementteam op 16 maart 2009(advies 1/2009) en in het overlegcomité stad-ocmw op 23 maart De aanpassingen werden onderhandeld met de vakbonden op 23 maart 2009 (protocol 381). Bijlage schorsingsbesluit gouverneur brief gouverneur met bemerkingen advies MAT Verslag Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité Type Raadslid M. Gheysens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p18/139

19 met eenparigheid van stemmen Artikel 1. Het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kotrijk, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 17 november 2008, wordt aangepast door wat volgt : Aanpassingen ingevolge schorsingsbesluit - De tekst van artikel 26 wordt aangepast door wat volgt: "Voor de aanwerving en selectie in contractuele betrekkingen, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal één of twee jaar beperkt is geldt het volgende : 1. Indien er een wervingsreserve is voor de functie wordt er geput uit deze wervingsreserve. Al de kandidaten worden geraadpleegd tegen de voorwaarde dat ze op korte termijn beschikbaar zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze uiterlijk binnen acht kalenderdagen moeten te kennen geven of ze bereid zijn de tijdelijke functie te aanvaarden binnen een door het college van burgemeester en schepenen bepaalde termijn of binnen een overeen te komen termijn. De keuze wordt gemaakt op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten in het licht van het competentieprofiel voor de vervangingsopdracht. 2. Indien er niet geput kan worden uit een wervingsreserve gelden de volgende voorwaarden : 1 de kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de algemene en de specifieke aanwervingsvoorwaarden; 2 de vacature wordt bekendgemaakt aan de kandidaten van het bestaande spontane sollicitantenbestand van het laatste jaar voorafgaand aan de openverklaring van de functie; 3 de kandidaten bezorgen binnen een termijn van veertien kalenderdagen een ingevuld CV-formulier; 4 de selectie bestaat uit een gestructureerd interview op basis van het ingevulde CV-formulier en voor functies van niveau A en B uit een functiespecifieke selectietechniek; 5 de selectie gebeurt door een selectiecommissie, die samengesteld is als volgt : afgevaardigde van de directie personeel en organisatie, afgevaardigde van de directie waar de functie open verklaard is en al dan niet aangevuld met een extern deskundige. De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat. De selectiecommissie stelt een rangorde van geschikt bevonden kandidaten voor; 6 de kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Aan de geschikt bevonden kandidaten wordt gevraagd de bewijsstukken dat ze aan alle voorwaarden voldoen binnen een bepaalde termijn te bezorgen; 7 het college van burgemeester en schepenen kiest een kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die de gevraagde bewijsstukken bezorgd hebben, op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten in het licht van het competentieprofiel voor de opdracht." - De tekst van artikel 35 2-lid 2 wordt aangepast door wat volgt: woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p19/139

20 "De aanstellende overheid kan in uitzonderlijke omstandigheden als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen, bij gemotiveerd besluit, éénmalig de proeftijd met ten hoogste de helft van de oorspronkelijke duurtijd verlengen." - De tekst van artikel 37 2 wordt aangepast door wat volgt: "De eindevaluatie en tussentijdse evaluatie van de proeftijd verloopt volgens de regels van het evaluatiereglement, met uitzondering van de beroepsprocedure zoals voorzien in Afdeling 6 van het Evaluatiereglement (bijlage 4)." - De tekst van artikel 84 2 wordt aangepast door wat volgt: "Volgende functies kunnen bij mandaat worden begeven : - de functies van stadssecretaris, adjunct-stadssecretaris en financieel beheerder; - de functies van hoofdingenieur-directeur (A9) en directeur (A5)." - Titel IV (ambtshalve herplaatsing) - In titel IV wordt de omschrijving "het personeelslid" stelselmatig vervangen door "het vast aangestelde statutaire personeelslid". - Artikel wordt aangevuld met een tweede lid, waarvan de tekst luidt als volgt : "Op voorwaarde dat het contractuele personeelslid daarmee instemt, kan de herplaatsing op eigen verzoek als vastgesteld voor de vast aangestelde statutaire personeelsleden onder dezelfde voorwaarden toegepast worden op contractuele personeelsleden die de proeftijd voltooid hebben." Aanpassingen ingevolge brief met bemerkingen - De tekst van artikel 40 wordt aangepast door wat volgt : "Het statutaire personeelslid op proef blijft tijdens de proeftijd onderworpen aan de tuchtregeling zoals vermeld in Titel VII." - De tekst van artikel 75 wordt aangepast door wat volgt : "Het personeelslid dat werd bevorderd en dat de taken en verantwoordelijkheden die hem werden toegewezen niet opneemt, valt onder toepassing van artikel van onderhavig rechtspositiebesluit." - De tekst van artikel 83 1 wordt aangepast door wat volgt : - De titel van hoofdstuk 11 wordt vervangen door de titel "Kabinetsfunctie/functie raadsfractie". - 1 wordt aangepast als volgt : "Een personeelslid kan een functie bekleden in het kabinet van de burgemeester, een schepenkabinet of een fractie in de raad, op voorstel van de betrokken mandataris. De beslissing wordt genomen door de aanstellende overheid." - 2 en 3 worden geschrapt. - 4 wordt 2 en 5 wordt 3 - In de nieuwe 2 en 3 wordt het begrip "detachering" vervangen door de omschrijving "dergelijke functie". - Artikel 83 2 wordt geschrapt (cfr. bemerking hiervoor) en de tekst van artikel 256,1 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk wordt in fine aangevuld door wat volgt : "evenals in een intern verzelfstandigd agentschap." Ook wordt de eerste zin van artikel 256 van het rechtspositiebesluit woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p20/139

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 06/04/2009

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 06/04/2009 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 06/04/2009 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Technisch onderhoudscontract, preventief-curatief onderhoud H.V.A.C.- installaties stadsgebouwen stad Kortrijk. Voorwaarden en

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'.

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151; 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015)

RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015) RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015) GEMEENTEBESTUUR BREDENE Centrumplein 1 8450 Bredene tel. 059/33.91.91 fax 059/33.00.36 Email: gemeentebestuur@bredene.be INHOUDSTABEL Titel

Nadere informatie

Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel;

Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel; PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006 UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK Openbare zitting van 11 september 2006 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : F. Destoop, P. De

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6) Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JANUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten.

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten. Vacature Functie: Verkorte selectieprocedure voor de functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang Om de afwezigheid van één van onze begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang op te vangen, werft

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE BRECHT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN VERSLAG RAAD : 16/02/2016 Aanwezig : A. Van Dyck, voorzitter. L. Bennenbroek, C. Dierckx, J. Dignef, M. Van Dyck, F. Vangilbergen,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd;

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; VLAAMSE OVERHEID DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; Gelet

Nadere informatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE REDDER Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent redder Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 FEBRUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt:

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt: Uittreksel van decreet van 6 juli 2005 houdende de wijziging van diverse decreten, wat het statuut van de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft [ ] HOOFDSTUK III

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 FEBRUARI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ...

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ... Selectieprocedure Uittreksel uit de Rechtspositieregeling Stadsbestuur Harelbeke SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 05 MEI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Eindverslag nr. 2011/1

Eindverslag nr. 2011/1 Samenwerkingsovereenkomst van 29 februari 2008 tussen de Vlaamse regering, de vertegenwoordigers van de lokale overheden als werkgevers en de representatieve vakorganisaties, art.10 en Huishoudelijk reglement,

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 04 JANUARI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE VERANTWOORDELIJKE CATERING Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief assistent catering Niveau D (D1-D2-D3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de administratief

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 JUNI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 NOVEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 MAART 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 0212 DOC.1302/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen GR20151126 Punt 21. Personeel - aanleg aanwervings- en bevorderingsreserve functie van sectorcoördinator ondersteunende diensten en burgerzaken (A4a-A4b) en sectorcoördinator technische uitvoering en ondersteuning

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00518 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998 departement Algemene Zaken en Financiën administratie Ambtenamnzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden Omzendbrief AZNOII98l3 Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen 8 juni 1998

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen ABBFP-10-1241 Bijlage met antwoorden

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen ABBFP-10-1241 Bijlage met antwoorden Aan de heer Theo Janssens Voorzitter VVSG (afdeling OCMW s) Paviljoenstraat 9 1030 BRUSSEL Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financien en Personeel Boudewijnlaan

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MEI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE BIBLIOTHEEKASSISTENT Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief medewerker bibliotheekassistent Niveau C (C1-C2-C3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00307 Onderwerp: Eénmalige vaste aanstelling in statutair verband op grond van aantal jaren actieve dienst -

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een bibliotheekassistent - graad C1-C3 deeltijdse (19/38) contractuele functie van bepaalde

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Besluit GOEDGEKEURD Strategisch Programmamanagement Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 18 februari 2010 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. RICHTBAREMA MEDISCHE KOSTEN_- AANPASSING De raad voor

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur)

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) 1 1 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum);

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum); Versie vergadering comité C1 van 28 juni 2010 Bijlage bij protocol 2010/1 van 19 juli 2010 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

- Verlenging stage voor statutaire personeelsleden met een leidinggevende. protocol nr. 294.957

- Verlenging stage voor statutaire personeelsleden met een leidinggevende. protocol nr. 294.957 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 294.957 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 22 NOVEMBER 2010 DIE GEVOERD

Nadere informatie

De rechtspositieregeling van het

De rechtspositieregeling van het De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel De bevordering, de interne personeelsmobiliteit, het opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie Een vacante betrekking in de gemeenteadministratie

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het Gemeentedecreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet?... 15 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005?... 15 3. Wat regelt het Gemeentedecreet?...

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 JUNI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

Raad van 31 januari 2017

Raad van 31 januari 2017 Raad van 31 januari 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Henderickx S. (vanaf 20.00 uur), Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele

Nadere informatie

Coördineren van de dagelijkse werken binnen de ploeg teneinde de medewerkers vlot en accuraat hun werk te laten uitvoeren.

Coördineren van de dagelijkse werken binnen de ploeg teneinde de medewerkers vlot en accuraat hun werk te laten uitvoeren. INFORMATIEBROCHURE VACATURE PLOEGBAAS MEEWERKENDE CHEF Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Ploegbaas meewerkend chef Niveau Dx (D4-D5) 2. Relaties Intern: Rapporteert aan de leidinggevende Geeft leiding

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2017 1002 DOC.0123/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

\ Vlaamse \ Regering

\ Vlaamse \ Regering \ Vlaamse \ Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het Gemeentedecreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet?... 15 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005?... 15 3. Wat regelt het Gemeentedecreet?...

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

930,16 X (index januari 2004) ,94 (= index januari 2003)

930,16 X (index januari 2004) ,94 (= index januari 2003) 16 MEI 2003. - Omzendbrief BA 2003/05 met toelichting bij het sectoraal akkoord 2003-2004 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen en met de mededeling omtrent nieuwe grensbedragen haard-

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband. 15 JULI 2005. Gemeentedecreet HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 118. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 NOVEMBER 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel

Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden Voor de graad van beleidsmedewerker (A1a-A3a) Aanwervingsvoorwaarden : 1. houder zijn

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 DECEMBER 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie