BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000, BE-1000 Brussel Contact: Mevrouw Danielle Van Heusden Tel: Stockopdracht van uitvoering van wegen/oppervlakten van alle soorten verhardingen Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zie in het bijzonder lastenboek De onderhavige opdracht heeft als voorwerp : enerzijds de uitvoering van werken voor de volledige of gedeeltelijke aanleg van wegen/oppervlakken met alle types van verhardingen, met grondwerken en met levering van materialen, geheel of gedeeltelijk, op 3 zones van de afdeling "Groene Ruimten" (AGR) en meer in het algemeen op alle terreinen beheerd door Leefmilieu Brussel (BIM), anderzijds de toevoer van materiaal : specifieke, die nodig zijn voor de werken van deze bijzonder bestek. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: niet van toepassing niet van toepassing Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. De inschrijver moet te bewijzen dat hij minimum 3 werven aangaande de herstelling en/of de aanleg van verhardingen in groene ruimten en direct aangrenzende zones heeft uitgevoerd voor een som van eur incl. BTW per werf. Vereiste erkenning: G (Grondwerken), klasse 4 (geraamd door de overheidsopdrachtgever) Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/10/ :00 Plaats: Havenlaan 86c/ Brussel zaal 1B_PRUNUS 4de verdieping VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/9/2015 AFDELING PROJECTREALISATIE N afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: Van Erp Diane Melania Tel:

2 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 2 Internet adres(sen): WI 2004/1554/04 - GISTEL - aanleg publieke ruimte op de wijk "Steenbakker" inf Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gistel WI 2004/1554/04 - GISTEL - aanleg publieke ruimte op de wijk "Steenbakker" inf II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: geldig RSZ attest III.2.2. Economische en financiële draagkracht: geldig RSZ attest vereiste erkenning : klasse 4 categorie G3 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/10/ :15 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming van toepassing zijn liggen ter inzage op hierna vermelde adres van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u, elke werkdag uitgezonderd 's zaterdags. adres : Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) dienst Economaat in inzage en verkoop van bestekken - Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel - 02/ Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 23,00 EUR op ons rekeningnummer BE BIC code : BBRU BE BB met vermelding van GI en het besteknummer INF De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen. Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding "voldaan". U kan ook een bestek aankopen na inzag ter plaatse. Betalen kan via overschrijving. De aanbestedingsdocumenten kunnen vanaf 21 september 2015 geconsulteerd/ en of aangekocht worden op de VMSW, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel (02/ ). IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/10/ :15 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/10/ :15 Plaats: VMSW - afdeling Projectrealisatie - lokaal Renaat Braem 2de verd. Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel VI.3. NADERE INLICHTINGEN Een digitale versie van de opdrachtdocumenten is gratis te downloaden via e-notification (www.publicprocurement.be). De offertes worden enkel elektronisch verzonden via de e-tendering applicatie. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. De uitvoeringstermijn : 45 werkdagen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015 VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N VMSW - afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: Van Erp Diane Melania Tel: Internet adres(sen): WI 2007/1120/02 BRUGGE - aanleg publieke ruimte op de wijk "duurzame modelwijk Hoeve De Laere" inf Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brugge WI 2007/1120/02 BRUGGE - aanleg publieke ruimte op de wijk "duurzame modelwijk Hoeve De Laere" inf II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: geldig RSZ attest III.2.2. Economische en financiële draagkracht: geldig RSZ attest vereiste erkenning : categorie C klasse 5 Laagste prijs.

3 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 3 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming van toepassing zijn liggen ter inzage op hierna vermelde adres van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u, elke werkdag uitgezonderd 's zaterdags. adres : Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) dienst Economaat in inzage en verkoop van bestekken - Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel - 02/ Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 18,50,00 EUR op ons rekeningnummer BE BIC code : BBRU BE BB met vermelding van GI en het besteknummer INF De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen. Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding "voldaan". U kan ook een bestek aankopen na inzag ter plaatse. Betalen kan via overschrijving. De aanbestedingsdocumenten kunnen vanaf 21 september 2015 geconsulteerd/ en of aangekocht worden op de VMSW, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel (02/ ). IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/10/ :00 Plaats: VMSW - afdeling Projectrealisatie - lokaal Renaat Braem 2de verd. Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel VI.3. NADERE INLICHTINGEN Een digitale versie van de opdrachtdocumenten is gratis te downloaden via e-notification (www.publicprocurement.be). De offertes worden enkel elektronisch verzonden via de e-tendering applicatie. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. De uitvoeringstermijn : 120 werkdagen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015 MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING EXPERTISE VERKEER EN TELEMATICA N Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica Koning Albert II-laan 20 bus 4, BE-1000 Brussel Contact: De Cock-Perreman Femke Tel: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Inzet van botsabsorbeerders op Vlaamse autosnelwegen en niet-autosnelwegen (5 percelen) Type opdracht: Diensten. Dit betreft de aankondiging van de opdracht voor het inzetten van mobiele botsabsorbeerders op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer of de Federale Wegpolitie op autosnelwegen en niet-autosnelwegen in het Vlaams Gewest. Het betreft het inzetten van botsabsorbeerders bij dringende interventies alsook het inzetten van botsabsorbeerders voor activiteiten die vooraf werden ingepland. Het betreft zowel dag-, nacht- als weekendactiviteiten. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel 1: Antwerpen Korte beschrijving: Opdrachtencentrale tot het inzetten van botsers langs Vlaamse wegen: Perceel 1: Antwerpen Perceel 2: Perceel 2: Limburg Korte beschrijving: Opdrachtencentrale tot het inzetten van botsers langs Vlaamse wegen: Perceel 2: Limburg Perceel 3: Perceel 3: Oost-Vlaanderen Korte beschrijving: Opdrachtencentrale tot het inzetten van botsers langs Vlaamse wegen: Perceel 3: Oost-Vlaanderen Perceel 4: Perceel 4: Vlaams-Brabant Korte beschrijving: Opdrachtencentrale tot het inzetten van botsers langs Vlaamse wegen: Perceel 4: Vlaams-Brabant Perceel 5: Perceel 5: West-Vlaanderen Korte beschrijving: Opdrachtencentrale tot het inzetten van botsers langs Vlaamse wegen: Perceel 5: West-Vlaanderen II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestekdocumenten III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestekdocumenten Zie bestekdocumenten Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/ :20 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/10/ :20 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/10/ :20 Plaats: Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel. Lokaal 5P26

4 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 4 VI.3. NADERE INLICHTINGEN Duur van de opdracht: 12 maanden, tot driemaal verlengbaar met telkens 12 maanden. De maximale duurtijd is aldus 48 maanden. De maximale duurtijd is aldus 48 maanden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING CVBA (DE WATERGROEP) N NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) Vooruitgangstraat 189, BE-1030 Brussel Contact: Geert Verdegem Internet adres(sen): 9TE00/ Plaatsen nieuwe omheiningen en toegangspoorten op diverse sites in Vlaams-Brabant II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Provincie Vlaams-Brabant II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Het vervangen van de huidige omheiningen en toegangspoorten in Vlaams-Brabant: WT Lubbeek, WT Maleizen II, WT Haasrode, WT Jezus-Eik II, WT Duisburg I en II, RES Malheide II, WT St-Pieters-Kapelle, WPC Huiskens, WPC Spelt, WPC Menebeek, WPC Diest, WPC Venusberg, WPC Kastanjebos II.1.8. Verdeling in percelen: Neen II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Zie bestek nr. 9TE00/ AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek nr. 9TE00/ III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek nr. 9TE00/ Categorie D Laagste prijs IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 27/10/ :00 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 27/10/ :00 Plaats: aanbestedingszaal, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015 REGIE DER GEBOUWEN - DIRECTIE BRUSSEL N Regie der Gebouwen - Directie Brussel Jourdanstraat, 95 b2, BE-1060 BRUSSEL Contact: Regie der Gebouwen, Directie Brussel S. JACOBS, Architect Attaché Tel: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Brussel - BELGISCH STRIPMUSEUM - Hernieuwen van sanitaire installaties Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zandstraat 20 te 1000 Brussel Hernieuwen van sanitaire installaties II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: zie bijzonder bestek III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:

5 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 5 zie bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bijzonder bestek Voor de toewijzing van de opdracht : Erkenning : Categorie D of onder-cat. D16 - klasse 3 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 15/10/ :00 Plaats: Jourdanstraat 95 (gelijksvloer) te 1060 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN De inschrijvers kunnen alle nuttige inlichtingen verkrijgen door zich te richten tot : - De Heer JACOBS Steven, Architect Attaché- tel. : 02/ gsm : 0475/ of de Heer Fabio VAN VAERENBERGH, Technisch deskundige - Tel.: 02/ GSM 0496/ mail: De inschrijvers moeten verplichtend de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd worden;. Het geleid bezoek vind plaats op: - Dinsdag 29 september 2015 om 14 uur stipt; - Dinsdag 06 oktober 2015 om 14 uur stipt. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015 GEMEENTE UKKEL N Gemeente Ukkel Jean Vander Elstplein, 29, BE-1180 Ukkel Contact: De heer Stéphane Devries Tel: Fax: Internet adres(sen): Levering van Brandstof en Huisbrandolie Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Uccle Levering van Brandstof en Huisbrandolie II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel 1 : leveringen van benzine en diesel Korte beschrijving: Perceel 1 : leveringen van benzine en diesel Perceel 2: Perceel 2 : Levering van Stookolie Korte beschrijving: Perceel 2 : Levering van Stookolie II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: VH Benzine: L;VH Diesel: L;VH Brandhuis Olie: L = JAARLIJKS III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Juridische toestand van de inschrijver - vereiste referenties (uitsluitingsgronden) Overeenkomstig artikel 20 1 van de wet van 15 juni 2006 en 1 van artikel 61 van het KB van 15 juli 2011 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang tot de opdracht, de inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: - deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; - omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek; - fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiele belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; - witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.? Overeenkomstig artikel 20 1 van de wet van 15 juni 2006 en 2, 1, 5 en 6 van artikel 61 van het KB van 15 juli 2011 kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang tot de opdracht, de inschrijver die: - in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; - niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62; - niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetge-ving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63;

6 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 6 In toepassing van artikel 61 4 van hetzelfde besluit en door hun deelname verklaren de inschrijvers op erewoord zich niet te bevinden in één van deze gevallen van uit-sluiting. Betreffende deze laatsten zal de aanbestedende overheid via elektronische middelen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 60 1 van het KB van 15 juli 2011, overgaan tot het nazicht van hun situatie betreffende hun fiscale beroepsverplichtingen binnen een termijn van 48 uur na de openingszitting, indien deze heeft plaatsgevonden, of binnen de 48 uur na de uiterste indieningsdatum van de offertes. Betreffende de andere verplichtingen zal de aanbestedende overheid overgaan tot het nazicht van de situatie van de inschrijver die als aannemer aangeduid zou kunnen worden, alvorens de beslissing tot gunning te nemen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 61 3 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet de inschrijver die personeel tewerkstelt, afkomstig van een andere -EU-staat, aan zijn offerte een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document toevoegen, uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten van artikel 61, 2, 1. De inschrijver die niet onderworpen is aan de RSZ, zal aan zijn offerte een verklaring op erewoord toevoegen met de vermelding dat hij geen personeel tewerkstelt dat onderworpen is. De inschrijver die onderworpen is aan de sociale zekerheid van zelfstandige werknemers, zal aan zijn offerte een attest van de sociale verzekeringskas toevoegen waarbij hij is aangesloten dat aantoont dat hij, volgens de rekeningen, opgemaakt ten laatste op de uiterste ontvangstdatum van de offertes, op deze datum in orde is met zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn sociale zekerheid bijdragen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet de inschrijver die personeel tewerkstelt, afkomstig van een niet-eu-staat, aan zijn offerte een attest toevoegen van de bevoegde overheid waaruit blijkt, volgens zijn rekening die ten laatste de dag vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes is opgemaakt, dat hij op deze datum in orde is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. In toepassing van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 voegt de inschrijver, gevestigd in een andere lidstaat, aan zijn offerte een attest toe waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes.? Overeenkomstig artikel 20 1/1 van de wet van 15 juni 2006, wordt, in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Deze bepaling geldt op dezelfde manier ten aanzien van de entiteit waarop de inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend is voor de selectie van de inschrijver. De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor ten hoogste vijf jaar. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/10/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 21/10/ :00 Plaats: Dienst Werken, Auguste Dansestraat, 25 - Vergaderzaal 2de verdieping VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/9/2015 ZONE DE POLICE NIVELLES-GENAPPE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Zone de Police Nivelles-Genappe Chaussée de Charleroi, 71, BE-1400 Nivelles II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Achat de vélos à assistance électriques équipés II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Achat de deux vélos à assistance électrique équipés et revêtus d'un stripping Police (deux lots). II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Vélos à assistance électriques Description succincte: Fournitures de deux vélos à assistance électrique équipés. Lot 2: Stripping police Description succincte: Stripping police selon les normes de Police intégrée. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 07/10/ :00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: - CSC pdf VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 10/9/2015 VILLE DE NIVELLES

7 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 7 N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Ville de Nivelles Place Albert 1er, 2, BE-1400 Nivelles Contact: Monsieur François-Xavier Boudart Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Restauration du cloître de la Collégiale Sainte Gertrude II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Place Albert 1er à 1400 Nivelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux consistent en la restauration du cloître. Ce bien est classé. Les travaux ont plus précisément pour objet : - la rénovation de l'égouttage ; - le remplacement des couvertures de toiture et des zingueries ; - le nettoyage et/ou la restauration des maçonneries et des éléments en pierre ; - le remplacement de l'éclairage intérieur et la modification de l'installation électrique ; - le placement d'un éclairage extérieur. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * En application de l'art. 63 de l'ar du 15 juillet 2011, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. III.2.2. Capacité économique et financière: Agréation requise: D24 (Restauration de monuments), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: * La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. La liste devra présenter au minimum : 3 marchés de travaux de rénovation d'un bâtiment classé nécessitant éventuellement un marché public. a) s'il s'agit de travaux pour des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente; b) s'il s'agit de travaux pour des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par l'entrepreneur. Il est impératif d'apporter ces justificatif faute de quoi l'offre sera jugée incomplète. Il est inutile de joindre une liste de travaux effectués au cours des 5 dernières années qui n'est pas en rapport avec le présent marché, cela ne fait qu'alourdir l'analyse de l'offre. Agréation requise: D24 (Restauration de monuments), Classe 2 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 13/10/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Les documents du marché sur support informatique ou sous format papier sont à commander auprès de l'auteur de projet à l'adresse: avec la preuve de paiment (80 EUR sous format papier ou 40 EUR sous format informatique). Pour effectuer le paiement, nous vous invitons à verser la somme sur le compte bancaire BELFIUS BE IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/10/ :00 Lieu: Hôtel de Ville, salle du Collège, 1 étage, place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 10/9/2015 CPAS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. CPAS rue du Berceau 24, BE-1495 Marbais Contact: Nathalie Wylock (Directrice générale-cpas) Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux d'aménagement et d'extension des bureaux du CPAS de Villers-la-Ville II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Villers-la-Ville section Marbais II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation d'une partie du bâtiment existant et agrandissement. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

8 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 8 III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Causes d'exclusion obligatoires: Ne sera pas sélectionné ou sera exclu de la participation du marché, à quelque stade de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion réglementaire mentionnés à l'article 61 1er de l'ar du 15 juillet Causes d'exclusion facultatives dans le chef du pouvoir adjudicateur: Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de ne pas sélectionner ou d'exclure de la participation du marché, à réglementaire quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés à l'article 61 2 de l'a.r. du 15 juillet Vérification par le pouvoir adjudicateur: Conformément à l'article 61 4 de l'a.r. du 15 juillet 2011, pour le présent marché, les soumissionnaires, par le seul fait du dépôt de leur offre, attestent qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1er et 2 de l'a.r. du 15 juillet Le pouvoir adjudicateur, en application de la déclaration visée aux alinéas précédents procédera à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les 48 heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a eu lieu ou dans les 48 heures suivant le moment ultime pour l'introduction des offres, selon le cas. Ainsi sans préjudice de ce qui est indiqué ci-dessus quant à la vérification en matières de dettes fiscales professionnelles applicables à tous les soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur vérifiera, via son accès à DIGIFLOW ou TELEMARC, la situation de l'adjudicataire pressenti en matière d'onss et de faillite. Toutefois, les application DIGIFLOW ou TELEMARC ne permettant pas d'avoir connaissance du casier judiciaire, le pouvoir adjudicateur demandera à l'adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier judiciaire central. Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande faite au soumissionnaire. Dispositions applicables aux causes d'exclusion: Lorsque l'offre est remise par une association composée de plusieurs personnes distinctes, morales ou physique, la situation personnelle (absence de causes d'exclusion) de chacun des membres sera examinée suivant les dispositions de l'article 66 de l'a.r. du 15 juillet Chaque membre est dès lors tenu de produire des documents exigés sur ce point. Conformément à l'article 59 1 de l'a.r. du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur se réserve expressément la possibilité d'inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les documents présentés, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation du marché. Cette faculté n'emporte, dans le chef du soumissionnaire, aucun droit à la régularisation d'une candidature-offre irrégulière. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration concernant le chiffre d'affaire global au cours des trois dernières exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure ou les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Niveau(x) minimal (aux): chiffre d'affaire annuel supérieur à Euro. III.2.3. Capacité technique: Le certificat d'agréation: catégorie D classe 4 Un listing de 3 travaux similaires d'un montant supérieur à Euro HTVA réalisés au cours de ces 5 dernières années, dont au moins un chantier concerne des travaux d'aménagement de bureaux. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 25/09/ :30 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Sur le numéro de compte A+11 Atelier d'architecture BE IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/10/ :00 Lieu: Administration Communale de Villers-la-Ville, rue de Marbais 37. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Visite des lieux. Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux. Le soumissionnaire devra joindre l'attestation en annexe correctement complétée à son offre. Les visites auront lieu: -Le vendredi à 11h00 -Le lundi à 14h00. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 10/9/2015 HAVILAND INTERCOMMUNALE IGSV N Haviland intercommunale IgSv Brusselsesteenweg 617, BE-1731 Zellik Contact: Koen De Reu Tel: Fax: Internet adres(sen): Aankoop van A4 en A3 papier Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: verschillende leveringsplaatsen Aankoop van A4 en A3 papier II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel 1A: duurzaam papier Korte beschrijving: Perceel 1A: duurzaam papier Perceel 2: Perceel 1B: duurzaam papier Korte beschrijving: Perceel 1B: duurzaam papier Perceel 3: Perceel 2: gerecycleerd papier: Korte beschrijving: Perceel 2: gerecycleerd papier:

9 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 9 Perceel 4: Perceel 3: gekleurd papier: Korte beschrijving: Perceel 3: gekleurd papier: II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek De inschrijver dient over de nodige knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid te beschikken voor de uitvoering van onderhavige overheidsopdracht. Teneinde te bewijzen dat hij over voornoemde kwaliteiten beschikt, voegt de inschrijver bij zijn offerte een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particulier afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. De inschrijver dient op zijn minst 5 gelijkaardige (zowel wat de aard van de leveringen als wat de omvang ervan betreft) opdrachten te hebben uitgevoerd gedurende de afgelopen drie jaar. zie bestek Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Verzendkosten : EUR 5,00 Elektronische versie: gratis bestek via Papieren versie: 10 EUR + 5 EUR verzendkosten IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/10/ :00 Plaats: Haviland Intercommunale - Vergaderzaal 2 gelijkvloers - Brusselsesteenweg Zellik VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Koen De Reu VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/9/2015 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD - DHR. ING. MARC VAN GORP, WD. ADVISEUR-DIENSTHOOFD N Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord - dhr. ing. Marc VAN GORP, wd. adviseur-diensthoofd Italiëlei, 4 b15, BE-2000 ANTWERPEN Contact: mevr. Melis Liesbeth, mevr. Bierinckx Ilse en mevr. Van Beneden Ingrid Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= KAPELLEN - Open Asielcentrum - Kazerneweg 35 - "Renovatie vloeren en gangen blok C en D" Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: KAPELLEN - Open Asielcentrum Kazerneweg 35 "Renovatie vloeren en gangen blok C en D" II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Attest van erkenning: ondercategorie D10 - Klasse 3 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB. Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/10/ :00

10 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 10 Plaats: Regie der Gebouwen - Italiëlei 4 bus 15, 2000 Antwerpen (Aanbestedingslokaal) 6de verdieping) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoering van de werken dient in nauw overleg te gebeuren met de Regie der Gebouwen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD - DHR. ING. MARC VAN GORP, WD. ADVISEUR - DIENSTHOOFD N Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord - dhr. ing. Marc VAN GORP, wd. adviseur - diensthoofd Italiëlei, 4 b15, BE-2000 ANTWERPEN Contact: mevr. Bierinckx Ilse en mevr. I. Van Beneden en mevr. L. Melis Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= KAPELLEN - Open Opvangcentrum - Kazerneweg 35 - "Renovatie schrijnwerk blok B" Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: ARENDONK - Open opvangcentrum - Grens 77 "Renovatie schrijnwerk blok B" II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Attest van erkenning: ondercategorie D5 of D20 - Klasse 2 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB. Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 15/10/ :00 Plaats: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord - Italiëlei 4 bus 15, 2000 Antwerpen (Aanbestedingslokaal) 6de verdieping) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoering van de werken dient in nauw overleg te gebeuren met de Regie der Gebouwen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015 MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING WEGEN EN VERKEER ANTWERPEN N Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Lange Kievitstraat bus 41, BE-2018 Antwerpen Contact: VAN DAMME KARIN JULIETTE Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= N117 Kalmthout - Essen: structureel onderhoud KWS Type opdracht: Werken. Vernieuwen van de volledige toplaag en plaatselijk onderlagen op de N117 tussen Darm en N133. Vernieuwen van de volledige opbouw op de N133 tussen kilometerpunten 8k425-8k825. Plaatselijk vernieuwen van de toplaag op de N125 te Essen. Plaatselijk vernieuwen van 2 verzakkingen op de N115 te Schoten II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

11 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 11 Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/ :15 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/10/ :15 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/10/ :15 Plaats: Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat bus 41, 2018 Antwerpen, lokaal 8.02 VI.3. NADERE INLICHTINGEN De opmetingsstaat van het bestek primeert. - Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen. - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het aangevulde invulformulier dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan ("Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risico's") dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls,.) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel. bestandsnaam inhoud van het bestand 01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier 02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art _81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art _69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen 'Eenheidsprijs/bedrag (EUR)', 'Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven' (enkel indien zichtbaar), 'Vermindering/vermeerdering' (enkel indien zichtbaar) en 'Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR'. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op - Het bestek en eventuele bijlagen kunnen gratis gedownload worden van het internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/ VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015 PIDPA N Pidpa Desguinlei 246, BE-2018 Antwerpen Contact: Mevrouw Lisette van der Velde Tel: Fax: Internet adres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aanbestedingsdossiers Project K Gemeente Dessel rioleringswerken Goormansdijk Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gemeente Dessel Project K Gemeente Dessel rioleringswerken Goormansdijk II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek zie bestek zie bestek Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/10/ :00 Plaats: Pidpa - Desguinlei Antwerpen

12 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 12 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/9/2015 VZW ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS VAN BERLAAR N vzw Onderwijsinrichtingen Zusters van Berlaar Markt 13, BE-2590 Berlaar Contact: Jan Van Deuren Tel: Fax: Instituut van het Heilig Hart, Berlaar Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Markt 24, 2590 Berlaar Instituut van het Heilig Hart Berlaar - bovenbouw - stookplaats, perceel centrale verwarming II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: RSZ attest 2de kwartaal 2015 Een fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten in toepassing van art. 63 KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren dd Erkenning ondercategorie D17, klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bedrag van 121,00 euro BTW 6% en verzendingskosten inbegrepen te storten op rekeningnummer IBAN BE , BIC GKCCBEBB van nv Studieburo De Klerck, Oud-Strijderslaan 14, 8200 Brugge, met vermelding 7157/CV + BTW-nummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/10/ :00 Plaats: Zusters H. Hart van Maria, Bezoekerskamer tav Jan Van Deuren, Markt 24, 2590 Berlaar VI.3. NADERE Uitvoeringstermijn : 80 werkdagen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/9/2015 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ N Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen Contact: Rottiers Joke Vanja Internet adres(sen): Opmaak BBO's onschuld dossiers 2015 deel 6 Type opdracht: Diensten. Het voorwerp van deze opdracht is het uitvoeren van een 15 tal ABBO's (deelopdrachten) waarvan de onderzoekslocaties gelegen zijn in Vlaanderen, meer bepaald in de provincies Oost-, West-Vlaanderen, Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg. Een deel van de dossiers zullen een VOCL- verontreiniging omvatten. Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/10/ :15 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/10/ :15

13 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 13 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/10/ :15 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ N Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen Contact: Rottiers Joke Vanja Internet adres(sen): Opmaak BBO's onschuld dossiers 2015 deel 7 Type opdracht: Diensten. Het voorwerp van deze opdracht is het uitvoeren van een 15 tal ABBO's (deelopdrachten) waarvan de onderzoekslocaties gelegen zijn in Vlaanderen, meer bepaald in de provincies Oost-, West-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Antwerpen Een deel van de dossiers zullen een VOCL- verontreiniging omvatten. Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/10/ :45 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/10/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/10/ :45 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ N Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen Contact: De Ceunynck Ingrid Eduard Internet adres(sen): Opmaak OBBO's van voormalige gasfabrieksterreinen voor saneringsplichtige publieke instellingen Type opdracht: Diensten. Opmaak OBBO's van voormalige gasfabrieksterreinen voor saneringsplichtige publieke instellingen Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 03/11/ :00 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/11/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 03/11/ :00 Plaats: Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015

14 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 14 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST N Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Maastrichterstraat, 100, BE-3500 HASSELT Contact: ir. arch. Gert JANSENS, Diensthoofd Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= STEENOKKERZEEL 127Bis Asielzoekers - Domeinconcessie : Kogelwerend loket aan SAS + nieuw meubilair loketten bewakers Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 127Bis Asielzoekers - Domeinconcessie, Tervuursesteenweg 300 te 1820 Steenokkerzeel Kogelwerend loket aan SAS + nieuw meubilair loketten bewakers II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Erkenning : Niet van toepassing Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB. Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/10/ :00 Plaats: F.A.C. Philipssite 3a/bus 5-6de verdiep - aanbestedingszaal LEUVEN Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN Belangrijke opmerking : plaatsbezoek op straffe van nietigheid. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/09/2015 COMMUNE DE PEPINSTER N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Commune de Pepinster Rue Neuve, 35, BE-4860 Pepinster Contact: Monsieur André MICHEL Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES 2015 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Sur le territoire de la Commune de PEPINSTER II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES 2015 II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Réfection de la rue Chalsèche à PEPINSTER Description succincte: Réfection de la rue Chalsèche à PEPINSTER Lot 2: Réfection de la rue du Tilleul à Soiron PEPINSTER Description succincte: Réfection de la rue du Tilleul à Soiron PEPINSTER Lot 3: Traversée de Tribomont à PEPINSTER Description succincte: Traversée de Tribomont à PEPINSTER Lot 4: Rénovation de la rue Bouhaye, de la Route de Cornesse, de la Voie du Bola à SOIRON, rénovation de l'accès au tennis rue Forges Thiry à PEPINSTER et réfection des trottoirs rue L. Mairlot à WEGNEZ Description succincte: Rénovation de la rue Bouhaye, de la Route de Cornesse, de la Voie du Bola à SOIRON, rénovation de l'accès au tennis rue Forges Thiry à PEPINSTER et réfection des trottoirs rue L. Mairlot à WEGNEZ

15 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 15 II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3 III.2.3. Capacité technique: * Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de garantie de la qualité. * Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés réqulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/10/2015 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 21/10/ :00 Lieu: Administration Communale - Salle des conférences SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 10/9/2015 PROVINCE DE NAMUR N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Province de Namur Rempart de la Vierge, 2, BE-5000 NAMUR Contact: Service Technique du Patrimoine Immobilier Mme Céline COURTIN, Rédactrice Juridique Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Domaine de Chevetogne: Construction de la maison forestière n 4 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Domaine de Chevetogne II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction de la maison forestière n 4 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: _ DECLARATION SUR L'HONNEUR IMPLICITE - ARTICLE 61 - AR DU 15/07/ ARTICLE 17 - AR DU 07/12/2014. «Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques». Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite. Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques aux renseignements ou documents effectuera lui-même ces vérifications. Les documents qui ne pourront être réclamés par l'administration, par voie électronique seront demandés au(x) soumissionnaire(s). Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire. III.2.2. Capacité économique et financière: Le candidat apportera la preuve suivant les modalités prévues par la Loi du 20 mars 1991 et conformément à l'article 70 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 qu'il satisfait aux exigences de l'agréation requise au moment du dépôt des offres: - Soit une attestation de son agréation en catégorie D Classe 3 - Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat de la C.E.E. ou document équivalent - Soit un dossier avec pièces justificatives nécessaires dont il ressort que l'entreprise satisfait aux exigences de l'agréation mentionnées ci-dessus III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire apportera la preuve qu'il satisfait aux conditions d'agréation conformément à l'article 70 de l'arrêté royal du 15 juillet IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/10/ :00 Documents payants:oui. Prix: 25 EUR. Conditions et mode de paiement: Pour l'obtention des documents les candidats soumissionnaires en feront la demande expresse par téléphone au 081/ et confirmation obligatoire par fax au 081/ ou par mail à Ils peuvent être retirés directement à l'adresse indiquée au point I.1 chaque jour ouvrable entre 9 h et 12 h 00. Paiement après réception des documents sur le compte BE sous la référence DPCMF4-005/2015/CC IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:

16 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 16 Date: 19/10/ :00 Lieu: STPI, Rempart de la Vierge 2 à 5000 Namur Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Le délai d'exécution est fixé à 200 jours ouvrables. Une visite des lieux peut-être organisée à la demande du/des soumissionnaire(s)à cet effet il convient de prendre contact avec Mr Bertrand au 0478/ Les offres ne peuvent pas être transmises par voie électronique. Elles seront envoyées par courrier postal ou déposées au STPI à l'attention de Madame Mirel, Architecte-Directeur. L'adjudicataire fournira sur support informatique ( clé USB), les fichiers au format standards de tous les documents. Les documents versions papiers seront à fournir en 3 exemplaires. NB: le métré récapitulatif sera à fournir en version papier et en version informatisée. Pour obtenir le métré récapitulatif informatisé, veuillez prendre contact avec Madame Céline Courtin. Pour tous renseignements complémentaires d'ordre technique, veuillez prendre contact avec l'auteur de projet, Monsieur Dominique Bertrand, Architecte de Malonne au 0478/ ou Madame Françoise MARCHAL, 1er Attaché Spécifique (STPI) au 081/ VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 10/09/2015 PROVINCE DE NAMUR N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Province de Namur Rempart de la Vierge, 2, BE-5000 NAMUR Contact: Service Technique du Patrimoine Immobilier Mme Céline COURTIN, Rédactrice Juridique Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Transformation de l'ancien bâtiment "AMP" II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue Phlox, 20 à 5100 Naninne II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Transformation de l'ancien bâtiment des "AMP" Parachèvements et techniques spéciales II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: ,68? HTVA soit ,45? TVAC Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: «Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques». Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite. Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques aux renseignements ou documents effectuera lui-même ces vérifications. Les documents qui ne pourront être réclamés par l'administration, par voie électronique seront demandés au(x) soumissionnaire(s). Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire. III.2.2. Capacité économique et financière: Le candidat apportera la preuve suivant les modalités prévues par la Loi du 20 mars 1991 et conformément à l'article 70 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 qu'il satisfait aux exigences de l'agréation requise au moment du dépôt des offres: - Soit une attestation de son agréation en catégorie D, Classe 5 - Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat de la C.E.E. ou document équivalent - Soit un dossier avec pièces justificatives nécessaires dont il ressort que l'entreprise satisfait aux exigences de l'agréation mentionnées ci-dessus III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire apportera la preuve qu'il satisfait aux conditions d'agréation conformément à l'article 70 de l'arrêté royal du 15 juillet IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 13/10/ :00 Documents payants:oui. Prix: 25 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents sont à retirer au Service Technique du Patrimoine Immobilier, sis Rempart de la Vierge, 2/1 à 5000 Namur ou peuvent être envoyés par voie postale. Cependant, veuillez en faire la demande expresse par mail ou par fax au 081/ Lors du virement bancaire, veuillez bien indiquer la référence du dossier (AMP004/2015/CC). IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/10/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'exécution des travaux se déroule du 01/03/2016 au 31/12/2016. Par contre, les travaux relatifs à la zone de stockage et à la cellule manentution devront être terminés impérativement pour juin 2016 afin de pouvoir stocker le matériel de la MCN. Les offres ne peuvent être transmises par voie électronique. Elles seront envoyées par courrier postal ou déposées au STPI à l'attention de Madame Mirel, Architecte-Directeur. NB: le métré récapitulatif sera à fournir en version papier et en version informatisée. Pour tous renseignements complémentaires d'ordre technique, veuillez prendre contact avec l'auteur de projet, Bureau d'etudes MarcqetRoba (pour les techniques spéciales) et Monsieur G. WEBBER, Attaché spécifique du STPI au 081/ pour la partie architecturale VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 10/09/2015 CF_MCF_SG_DGI_DIRECTION RÉGIONALE DE NAMUR N AVIS DE MARCHE

17 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 17 Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. CF_MCF_SG_DGI_Direction régionale de Namur Avenue Gouverneur Bovesse, 41, BE-5100 Namur Contact: Volont Liliane Tél: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Andenne A.R. - Compartimentage bloc /7874/AO II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: ANDENNE A.R. Rue Hénin, ANDENNE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Andenne A.R. Compartimentage bloc 300 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: «Les dispositions [relatives aux droits d'accès] sont également applicables individuellement à tous les participants qui [.], en tant que groupement sans personnalité juridique, déposent ensemble une offre.» (art. 66, AR du ). La déclaration sur l'honneur implicite relative aux causes d'exclusion vaut d'office pour tous les participants qui, en tant que groupement sans personnalité juridique, déposent ensemble une offre. Causes d'exclusion obligatoire : En application des articles 60, 1 et 61, 4, alinéa 1-3 de l'ar du , par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire déclare sur l'honneur ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à savoir ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour: 1) participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; 2) corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal ; 3) fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4) blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Causes d'exclusion facultative : En application des articles 60, 1 et 61, 4, alinéa 1-3 de l'ar du , par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire déclare sur l'honneur ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011: 1) «qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales» (art. 61, 2, 1 ); 2) «qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales» (art. 61, 2, 2 ); 3) «qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale» (art. 61, 2, 5 ); 4) «qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi» (art. 61, 2, 6 ). Remarque : voir les articles 62, 1 et 3, 63, 2 de l'ar du relatifs aux seuils et conditions admis pour l'existence de dettes sociales (sécurité sociale) et de dettes fiscales. En ce qui concerne les obligations relatives au paiement des impôts et taxes selon la législation belge mentionnées à l'art. 61, 2, 6, AR , en application de l'art. 62, 3, al. 4, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 60, 1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la situation des soumissionnaires, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture des offres. En application de l'art. 61, 4, al. 4 de l'ar du , le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution, par les moyens électroniques visés à l'article 60, 1er et/ou par l'obtention des preuves requises par l'article 61, 3.en l'occurrence un extrait de casier judiciaire émis dans les 3 mois précédant la date de l'ouverture et relatif au soumissionnaire (personne physique ou morale). III.2.2. Capacité économique et financière: Néant Néant III.2.3. Capacité technique: Agréation requise : Catégorie D ou sous-catégorie D5, dans la classe définie par le montant de l'offre et pour autant que le montant de l'offre l'exige. Agréation requise : Catégorie D ou sous-catégorie D5, dans la classe définie par le montant de l'offre et pour autant que le montant de l'offre l'exige. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16/10/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/10/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/10/ :30 Lieu: Avenue Gouverneur Bovesse, JAMBES Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS 1) Vous pouvez obtenir les documents régissant la présente entreprise en envoyant votre demande par un mail adressé SIMULTANEMENT aux deux adresses ci-dessous : 081/ / / Ils sont gratuits et ils vous seront envoyés sous format PDF par retour de mail. 2) Au point II.3, le nombre de jours mentionné représente le délai d'exécution en jours ouvrables. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 10/09/2015 RW-SPW-DGO1-DRN- DIRECTION DES ROUTES DE NAMUR N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. RW-SpW-DGO1-DRN- Direction des Routes de Namur Avenue Gouverneur Bovesse, 37, BE-5100 JAMBES Contact: Madame Cooremans Monsieur Cl. WARNON ir Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 2 N98 - N977 - Stave : création d'un giratoire - VOIR le point VI.3) autres informations II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:

18 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 18 La N977 appartient au réseau II (Resi) et la N98 appartient au réseau I (RGG). La présente entreprise a pour objet la création d'un giratoire au carrefour de la N98 (cumulées ) et N977 ( ) à Mettet (Stave). Les travaux comprennent notamment: - les démolitions diverses y.c le by-pass du circuit ; - les terrassements en déblai et remblai ; - la démolition sélective par fraisage de revêtement hydrocarboné ; - la démolition ou le morcellement de la fondation ; - le reprofilage du giratoire au moyen de la sous-fondation ; - la pose d'une sous-fondation de type granulaire ; - la pose d'une fondation en grave-bitume ; - la pose du nouveau revêtement ; - le renouvellement du revêtement aux amorces du giratoire ; - la réalisation de béton imprimé pour anneau central et îlots ; - la pose d'éléments linéaires (bordures, filets d'eau, glissière de sécurité.) ; - travaux d'égouttage ; - la pose de gaines pour l'éclairage ; - les marquages ; - la mise en place de la signalisation définitive ; - la réalisation des plantations ; - l'évacuation des déchets générés par le chantier ; - L'entretien des travaux pendant la période de garantie. Avertissement La description des travaux reprise ci-avant est indicative et non limitative. Le soumissionnaire se référera aux clauses techniques et métré du présent CSC pour obtenir une énumération et une description détaillée et complète des travaux faisant partie de la présente entreprise. L'Administration se réserve le droit de modifier une partie des travaux pour les remplacer par d'autres similaires dans un rayon de 20 km des endroits renseignés ci-dessus et ce au prix de soumission. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Causes d'exclusion Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'ar du 15/07/2011. L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 de l'ar du 15/07/2011. Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. - Capacité technique, économique et financière - agréation Les travaux sont rangés dans la (les) catégorie(s) C et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 3 III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/09/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/09/ :00 Lieu: Direction des Routes de Namur, Résidence Fort Bivac, Avenue Gouverneur Bovesse, 37 à 5100 Jambes ( 1er étage - local 101 ) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS - L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : - Au point II.3) DUREE DU MARCHE ou DELAI D'EXECUTION, le Pouvoir Adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours OUVRABLES (40JO). Les délais et délais partiels sont strictement d'application. - Le délai de publicité de 36 jours n'est pas respecté eu égard à la nécessité d'adjuger rapidement ce marché. - 08/09/15 : Cet Avis RECTIFICATIF 1 remplace l'avis initial n publié au BDA le 02/09/2015 et concerne la MODIFICATION de 2 PLANS, voir annexe 2 PLAN 2 et annexe 3 PLAN 3-10/09/15 : Cet Avis RECTIFICATIF 2 remplace l'avis initial n publié au BDA le 02/09/2015 et l'avis rectificatif 1 n publié au BDA le 08/09/2015. Cet Avis RECTIFICATIF 2 concerne la modification du PLAN 1, voir annexe 1 PLAN 1. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 10/09/2015 JEMEPPE-SUR-SAMBRE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Jemeppe-sur-Sambre Place Communale, 20, BE-5190 Jemeppe-sur-Sambre Contact: Nelles Luc Jean Tél: Fax: Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction d'une crèche et de 7 appartements. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue Haute, Spy, 5190 Jemeppe-sur-Sambre II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction d'une crèche et de 7 appartements. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur Hors TVA : ,10 EUR Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: La situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession du candidat ou du soumissionnaire doit être justifiée par les documents suivants: Par une Attestation ONSS (originale avec timbre sec) relative à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour d'ouverture des offres Par un Certificat d'agréation en (sous)-catégorie correspondant aux travaux du lot pour lequel il remet prix, de la classe correspondant au montant de l'offre déposée, soit : Lot unique : Entreprise générale de bâtiment catégorie D de classe 5 (classe donnée à titre indicatif) estimée par le Pouvoir adjudicateur III.2.2. Capacité économique et financière: La capacité financière et économique du candidat ou du soumissionnaire doit être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes:

19 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 19 par des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 ou, le cas échéant, par la preuve d'une assurance des risques professionnels; par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Si pour une raison justifiée, le candidat ou le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. Entreprise générale de bâtiment catégorie D de classe 5 III.2.3. Capacité technique: La capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire doit être justifiée par la présentation de la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. À défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. Classe: Classe 5 : jusqu'à EUR, Catégorie: N/A IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 07/10/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: L'entrepreneur souhaitant recevoir le dossier GRATUITEMENT devra envoyer sa demande sur l'adresse suivante : ; il recevra alors le lien de téléchargement en retour de mail. La formule papier peut être obtenue au prix de 250 EURO TVAC (frais de poste inclus) moyennant paiement au compte suivant : BE LUC NELLES ARCHITECTES ASSOCIES, rue Georges Rem, 8, 4000 Liège - avec la mention suivante : DOSSIER ADJUDICATION - Administration de Jemeppe-sur-Sambre + votre nom d'entreprise + l'adresse d'envoi. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 22/10/ :00 Lieu: Place communale, 20, 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Salle du Conseil Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Entrepreneurs SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'entrepreneur souhaitant recevoir le dossier GRATUITEMENT devra envoyer sa demande sur l'adresse suivante : ; il recevra alors le lien de téléchargement en retour de mail. La formule papier peut être obtenue au prix de 250 EURO TVAC (frais de poste inclus) moyennant paiement au compte suivant : BE LUC NELLES ARCHITECTES ASSOCIES, rue Georges Rem, 8, 4000 Liège - avec la mention suivante : DOSSIER ADJUDICATION - Administration de Jemeppe-sur-Sambre + votre nom d'entreprise + l'adresse d'envoi. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 10/09/2015 COMMUNE DE CERFONTAINE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. commune de Cerfontaine Place de l'eglise, 5, BE-5630 CERFONTAINE Contact: Monsieur Pascal BRUYER Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Rénovation énergétique de la salle "le cerf" PARTIE GO II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Cerfontaine II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation énergétique "Salle Le Cerf" à Cerfontaine GO - Rénovation de l'enveloppe II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: -dénomination, forme juridique, adresse complète des sièges social et d'exploitation, nationalité de l'entreprise. -par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'ar du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Conformément à l'arrêté royal du 15 juillet 2011, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation O.N.S.S. pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. L'attention est attirée sur le fait que, à quel que stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 précité. Est une cause d'exclusion le fait, pour un soumissionnaire, d'avoir des dettes sociales au sens de la législation sur les marchés publics et au sens des dispositions de l'article 30 bis de la loi du tel que modifié ( lois des 27 avril 2007 et 21 décembre 2007 et arrêté royal du 27 décembre 2007) - La vérification de la situation des soumissionnaires en matière d'obligations fiscales sera effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions de l'article 63 de l'a.r. du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics. III.2.2. Capacité économique et financière: * joindre un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux en catégorie D classe 1 sont remplies pour le lot 1. * Agréation en catégorie D classe 1 pour lot1 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: * joindre un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux en catégorie D classe 1 sont remplies pour le lot 1. * Agréation en catégorie D classe 1 pour lot1

20 DONDERDAG 10 SEPTEMBER p. 20 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/10/ :30 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans * Par virement sur le compte BE de l'inasep en indiquant avec précision le motif du paiement : dossier n BT Les entreprises ayant acheté les documents sont invités à demander le métré sous format informatique (compatible avec 3P). Lors de l'ouverture des soumissions ils remettront en plus de la soumission sous format papier, la soumission sur support informatique. Les documents peuvent être obtenus auprès de : service accueil INASEP. Pour les documents sur support informatique: (auteur de projet) ou (agent administratif) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/10/ :00 Lieu: commune de Cerfontaine, Place de l'eglise, 5 à 5630 CERFONTAINE SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 10/9/2015 OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi 104 Boulevard J. Tirou, BE-6000 Charleroi Contact: Service Achat Severino Christophe Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché de fournitures: Logiciel Add-On SCSM orienté "Asset et Service Management" II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet l'acquisition de fournitures/produits de maintenance de licences perpétuelles et la maintenance pour un module d'extension «Asset et Service Management» de SCSM (System Center Service Manager) de Microsoft. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 5.1 Conditions d'accès au marché Avantage qui empêche ou fausse les conditions normales de concurrence Tout soumissionnaire devra déclarer dans le formulaire d'offre tant pour lui-même que pour les entités dont il ferait valoir les capacités pour la sélection qualitative, si lui-même et ces entités sont dans un des cas visés par l'article 64 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Il est interdit à tout soumissionnaire et à toute entité dont il ferait valoir les capacités pour la sélection qualitative, de recourir à un sous-traitant qui a participé à la recherche, à l'expérimentation, à l'étude ou au développement de ce marché, s'il retire des prestations de ce sous-traitant un avantage qui empêche ou fausse les conditions normales de concurrence Interdiction d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal Sauf exigences impératives d'intérêt général, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, tout soumissionnaire pour lequel il est établi qu'il a occupé, en tant qu'employeur, des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Cette disposition s'applique de la même manière à l'égard de l'entité à laquelle le soumissionnaire fait appel lorsque la capacité de cette entité est déterminante pour la sélection du soumissionnaire. L'exclusion de la participation aux marchés publics vaut pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans Déclaration implicite sur l'honneur de tout soumissionnaire Par le seul fait de participer au marché, tout soumissionnaire atteste implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention de chaque soumissionnaire est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra vérifier la déclaration implicite précitée et qu'il le fera pour tout adjudicataire pressenti. A cette occasion, et conformément aux articles 60 et 61 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur demandera les preuves que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas repris ci-dessus. Les cas d'exclusion des soumissionnaires sont les suivants : Article 61 1er : Avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1 participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; 2 corruption, telle que définie à l'article 246 et 250 du Code pénal; 3 fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4 blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Article 61 2 : 1 être en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; 2 avoir fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; 3 avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; Pour vérifier si le soumissionnaire n'est pas dans un des cas visés à l'article 61 1er et 2, 1, 2 ou 3, le pouvoir adjudicateur pourra demander au soumissionnaire concerné de communiquer un extrait du casier judiciaire, et/ou tout autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. 4 avoir, en matière professionnelle, commis une faute grave;

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

Contactpunt(en): Dillen Birgit Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Dillen Birgit Tel T.a.v.:   Fax 1/ 7 BE001 01/07/2016 - BDA nummer: 2016-520498 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Bart Janssens Tel. T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Bart Janssens Tel. T.a.v.:   Fax 1/ 7 BE001 05/10/2016 - BDA nummer: 2016-530424 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 30/11/2015 - FM nummer: 2015-533215 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

1/ 9 BE001 09/05/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL E19 : structureel onderhoud tussen Sint-Job-in-'t-Goor en Brecht

1/ 9 BE001 09/05/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL E19 : structureel onderhoud tussen Sint-Job-in-'t-Goor en Brecht 1/ 9 BE001 09/05/2016 - BDA nummer: 2016-514163 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

1/ 5 BE001 04/05/ FM nummer: Standaardformulier 50 - NL Hasselt FOD Justitie Plaatsen van 3 destratificatie ventilatoren

1/ 5 BE001 04/05/ FM nummer: Standaardformulier 50 - NL Hasselt FOD Justitie Plaatsen van 3 destratificatie ventilatoren 1/ 5 BE001 04/05/2017 - FM nummer: 2017-513625 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Oude Gentweg, 75A

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Oude Gentweg, 75A 1/ 5 BE001 19/05/2016 - FM nummer: 2016-515339 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Italiëlei, 4 b15

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Italiëlei, 4 b15 1/ 5 BE001 03/05/2017 - FM nummer: 2017-513440 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 03/03/2015 - BDA nummer: 2015-505272 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 15/05/2017 - BDA nummer: 2017-515031 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een:

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: 1/ 5 BE001 27/07/2015 - FM nummer: 2015-519352 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 29 JUNI 2013 N. 163 Openbare aanbesteding HAVEN VAN BRUSSEL N. 515289 - NUTSSECTOREN Haven van Brussel Redersplein 6, BE Brussel Contact: Geert Verheyen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2013 N. 196 Openbare aanbesteding COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE N. 517361 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 9 NOVEMBER 2012 N. 280 Openbare aanbesteding GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526403 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 6 BE001 01/02/2012 - BDA nummer: 2012-502051 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19191-2012:text:nl:html B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 12-019191 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 12 MEI 2014 N. 116 Openbare aanbesteding FOD JUSTITIE-STAFDIENST ICT N. 510358 FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT Eversestraat, 2-8, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 9 BE001 21/11/2016 - BDA nummer: 2016-536057 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 N. 234 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 519407 Vlaamse Maatschappij voor

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie