Zichtbaar resultaat in hulpverlening en zorg Ondersteunen van ontwikkeling bij cliënten en professionals met behulp van video-feedback

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zichtbaar resultaat in hulpverlening en zorg Ondersteunen van ontwikkeling bij cliënten en professionals met behulp van video-feedback"

Transcriptie

1 Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Zichtbaar resultaat in hulpverlening en zorg Ondersteunen van ontwikkeling bij cliënten en professionals met behulp van video-feedback 12 december uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg LM Ede

2 Zichtbaar resultaat! De begeleiding die thuis geboden wordt aan gezinnen middels video-hometraining (VHT) en in professionele werksituaties middels video-interactiebegeleiding (VIB) richt zich allereerst op het ondersteunen en ontwikkelen van gezonde communicatie. Herstel van communicatie en verbeteren van de kwaliteit van de communicatie, is een belangrijke motor om ook ontwikkeling op andere gebieden te bevorderen. Centraal instrument in de werkwijze is de micro-analyse van de communicatie. Middels het schema basiscommunicatie worden op een video-opname van enkele minuten, de elementen en patronen van de communicatie zichtbaar. Duidelijk wordt wat goed loopt in de communicatie en wat de aandachtspunten zijn die om ontwikkeling vragen.wat betreft de ondersteuning die aan opvoeders en kinderen geboden wordt: het initiatief van het kind en de ontwikkeling van het kind is vertrekpunt en ijkpunt bij de hulp die geboden wordt. Uiteraard beperkt een goede hulpverlener zich niet tot de communicatie, maar is deze attent op alle aspecten die behartigd dienen te worden om de leefsituatie te verbeteren. Analyse van de video-beelden geeft o.a. aanvullende informatie over de emotionele, motorische en taalontwikkeling van het kind en over het functioneren van de ouders. Nauwkeurig aansluiten bij de behoeftes van het kind en de mogelijkheden en beperkingen van ouders, wordt hierdoor mogelijk. In de ouderen- en volwassenenzorg wordt uiteraard aangesloten bij het initiatief van de cliënt en toegewerkt naar een responsieve attitude bij de verzorgers en begeleiders. De begeleiding middels VHT en VIB wordt aangeboden door goed opgeleide professionals in hulpverlening en de zorg, het betreft hierbij zowel artsen als verpleegkundigen, gespecialiseerd verzorgenden, maatschappelijk werkers, (ortho) pedagogen, psychologen, gezinsvoogden als (gezins) groepswerkers en bijv. managers en leidsters op de kinderopvang. De video-opnames bieden de mogelijkheid om procesmatig op tal van aspecten in de professionele begeleiding te reflecteren, omdat ook het handelen van de professional in beeld wordt gebracht.vib is een flexibele begeleidingsvorm, die gekoppeld wordt aan tal van programma s in de zorg en hulpverlening. Per werkveld, zijn soms specifieke aanpassingen nodig om de video-analyse en video-feedback, goed te laten aansluiten. Op deze studiedag brengen we het professioneel handelen in de zorg en hulpverlening in beeld, waarbij het bevorderen van gezond contact gecombineerd wordt met de andere aspecten die behartigd dienen te worden. Het kan hierbij zowel gaan om het uitoefenen van een bepaald vak (bijv. als gezinsvoogd), het uitvoeren van een specifiek programma (bijv. Samen Starten of VoorZorg) of het heel nauwkeurig en specifiek aansluiten bij de handicap of ontwikkelingsstoornis bij kind of volwassene (autisme, getraumatiseerde ouders). De video-analyse is daarbij altijd vertrekpunt voor ontwikkeling en geen doel op zichzelf. Kortom het gaat bij het maken en analyseren van de video-opname en bij de feedback-sessie met name om het vervolg: het beter functioneren van cliënten en professionals. Als de analyse klopt, wordt deze herkend in het overleg tijdens de feedback-sessie en is het resultaat op de vervolgopname(s) ook te zien. Zo niet, dan dient bijstelling plaats te vinden. Niet vergeten mag worden dat video-analyse zowel bij cliënten als professionals tal van aspecten in het persoonlijk functioneren op indringende wijze in beeld brengt, dit vraagt van de VHT-ers en VIB-ers en de VHT/VIB opleiders en supervisoren, veel zorgvuldigheid. De transparantie die inherent is aan video-coaching, maakt het mogelijk om in het overleg over opvoeding, verzorging of hulp te vertrekken bij de werkelijkheid van alle dag. Niet alleen uitgaan van wat cliënten en professionals vertellen of opschrijven, maar samen kijken wat al goed loopt en wat nog beter zou kunnen en last but not least : op de vervolgopnames checken of de aanpak die is afgesproken ook leidt tot zichtbaar resultaat! Marjan Hoogland, coördinator landelijk bureau AIT

3 PLENAIR OCHTENDPROGRAMMA uur: ontvangst en koffie uur: opening door Marjan Hoogland, coördinator landelijk bureau van de AIT uur: Effecten van VHT/VIB: een overzichtsstudie, door Dr. R. Fukkink, onderzoeker bij het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Werkt het? Dat is, kort gezegd de vraag die momenteel wordt gesteld bij VHT/VIB en de vele andere programma s die de Nederlandse jeugdzorg rijk is. Als een (voorlopig?) antwoord zijn de resultaten van Nederlandse effectstudies naar VHT/VIB samengevat in een recent afgeronde overzichtsstudie. Drie vragen staan centraal: wat zijn de effecten voor de ouders, voor de kinderen en voor de relatie tussen ouders en kinderen? De resultaten van het Nederlandse onderzoek worden afgezet tegen buitenlands onderzoek naar vergelijkbare videomethodieken. De internationale vergelijking biedt een blik over de eigen grenzen en daarmee een breder perspectief op de aanpak en opbrengsten van verwante programma s uur: Pauze uur: Autisme anders bekeken door Colette de Bruin. Colette is trainer en gedragsdeskundige autisme en al jaren werkzaam in de begeleiding van gezinnen met kinderen, waarbij sprake is van autisme. Colette is ook ervaringsdeskundige: haar vader heeft het Syndroom van Asperger en samen met haar man is ze ook ouder van 5 autistische (pleeg)kinderen. De kracht van de specifieke werkwijze die ze heeft ontwikkeld: Geef me de 5 is dan ook ontstaan uit de mix van professionele deskundigheid en dagelijkse praktijkervaring. De praktische voorbeelden en handvatten van Colette voor de praktijk van alle dag, worden nog versterkt door de videofragmenten die de uitleg ondersteunen, waardoor autisme zichtbaar en inzichtelijk wordt. Lunch van tot uur MIDDAGPROGRAMMA Workshop 1: Pauze: Workshop 2: Borrel: tot uur tot uur tot uur tot uur Op de studiedag staan in de ochtend twee presentaties gepland die voor (vrijwel) alle werkvelden interessant zijn. In de middag zijn er specifieke themazalen voor de Thuiszorg, de Jeugdzorg en de Gehandicaptenzorg. U kunt voor de middag TWEE workshops selecteren en één reserve aangeven op het aanmeldingsformulier. Inschrijving op volgorde van aanmelding! De workshop over contextuele hulpverlening (nr. 5 ) duurt de hele middag. Indien u hiervoor intekent, kunt u dus geen andere workshop bezoeken. Indien u op deze dubbele workshop intekent, graag TWEE reserves aangeven, voor het geval deze is volgeboekt.

4 THEMAZALEN THUISZORG 1.VoorZorg, preventieprogramma voor jonge moeders in risicovolle omstandigheden Geraldien Blokland, senior medewerker bij de afdeling Ondersteuning en Preventie van NIZW Jeugd verzorgt samen met Erna Stockman, AIT-opleidingscoördinator bij ZuidZorg, een workshop over het programma VoorZorg. Dit programma dat vanuit de JGZ wordt aangeboden, biedt jonge moeders van een eerste kind extra ondersteuning bij de zwangerschap en de start van het ouderschap.voorzorg richt zich op kwetsbare gezinnen die in moeilijke omstandigheden verkeren en een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van problemen in de opvoeding. Om de moeder kind interactie te bevorderen wordt binnen VoorZorg ook met video-feedback gewerkt. Geraldien zal uitleggen hoe het programma is opgezet en Erna zal vertellen hoe VHT binnen VoorZorg wordt ingezet en op video enkele praktijkvoorbeelden laten zien. 2. Samen Starten en video-feedback Noortje Tan, onderzoeker en ontwikkelaar bij TNO Preventie en Gezondheid, en Lianne Verstraten, stafverpleegkundige JGZ bij St.Thuiszorg Midden Gelderland presenteren het preventieprogramma Samen Starten. Doel is om psychische en sociale problemen te voorkomen. Binnen Samen Starten worden JGZ verpleegkundigen en artsen middels video-feedback getraind in het DMO-protocol. Dit protocol vormt een stapsgewijs volgsysteem waarin de medewerkers de brede opvoedingssituatie empowerment gericht met de ouders bespreken. Op de studiedag presenteert Noortje in het kort het programma en de onderzoeksopzet en bespreekt Lianne aansluitend, aan de hand van videobeelden, hoe de training verloopt. Deelnemers zijn welkom om hier verdiepende vragen over te stellen. 3.VIB en VHT in de Ouderen- en Volwassenenzorg Jan Dubach, werkzaam bij het team Verpleging en Verzorging en VHT-er bij ZuidZorg verzorgt deze workshop samen met Monique Loch, GV-er en VHT-er in de Ouderen & Volwassenenzorg bij Thebe. VIB in de ouderenzorg biedt mogelijkheden om het contact tussen dementerende en mantelzorgers c.q. professionele zorgverleners, te herstellen en te ondersteunen. Door het terugkijken van video-opnames van de alledaagse omgang, komen de initiatieven en reacties van de dementerende heel precies in beeld, waardoor diegenen die hen verzorgen en begeleiden zich beter en gemakkelijker af kunnen stemmen. Ook biedt VHT goede mogelijkheden in de begeleiding thuis van volwassenen en ouderen met niet aangeboren hersenletsel, waarbij het weer opbouwen van goed contact met de partner en de kinderen centraal staat. 4. SOVA-training & het ontwikkelen van effectieve communicatie bij kinderen José Hofmans (instellingsopleider) en Nettie Nabuurs(GVZ-er en VHT-er), werkzaam bij de Stichting Thuiszorg Brabant Noord Oost laten in hun workshop zien hoe zij kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar die sociaal onhandig zijn, begeleiden middels een training Sociale Vaardigheden. Nettie en José zijn beiden VHT/VIB opgeleid en hun inzet is om in de training de kinderen maximaal te ondersteunen in hun communicatie. De training wordt geboden aan kinderen die het moeilijk vinden om met andere kinderen om te gaan, die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, die pesten of gepest worden, niet zichzelf durven zijn, erg verlegen zijn of juist te veel aandacht opeisen en aan kinderen die veel ruzie maken. De cursus wordt al enkele jaren met veel succes aangeboden. Er komen veel verwijzingen vanuit scholen en de eerste lijn. De workshop is ook interessant voor professionals uit andere werkvelden! THEMAZALEN JEUGDZORG: JEUGDHULPVERLENING, GGZ & JUSTITIE 5: Het gevende in beeld, Videohometraining en contextuele hulpverlening. Inleiders: Mirjam Bakker van UJL/OCG,Wil Bührs van OCK Het Spalier en Dorini Janssen van UJL/OCG. Binnen de Jeugdzorg hebben we regelmatig te maken met gezinnen waarin het moeilijk is om contactgroei tussen ouders en kinderen op gang te brengen. Blijkbaar vragen we dan iets van ouders dat ze nog niet kunnen bieden. De oorsprong hiervan ligt veelal in hun eigen geschiedenis. Het in beeld zien van je eigen kinderen met hun behoeftes en hun beleving, raakt altijd aan je eigen ervaringen destijds als kind. Soms zit de eigen gekwetstheid van de ouder nog teveel in de weg om de initiatieven van hun eigen kind(eren) te kunnen ontvangen. Hier inspireert het contextuele gedachtegoed ons om tot verdieping te komen; het kan helend werken voor een ouder om zijn/haar kind iets te kunnen bieden wat hij/zij zelf als kind niet heeft ontvangen of om datgene dat goed was in de eigen opvoeding door te kunnen geven. In deze workshop onderzoeken we hoe twee krachtige methodieken elkaar kunnen versterken; het contextuele denkkader leidt tot inzicht, video brengt de praktische mogelijkheden in beeld in het hier en nu voor gezin én hulpverlener.

5 6. Functiescholing gezinsvoogden Presentatie: Margot de Graaf, René Struijk en Fred de Zoete. Binnen Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland krijgen alle startende gezinsvoogden functiescholing om hen in te werken in het vak.vib maakt integraal onderdeel uit van de functiescholing. Binnen de functiescholing wordt ook aangesloten op de werkwijze van het Deltaplan voor de gezinsvoogdij. Bij het Deltaplan gaat het om methodiekvernieuwing in combinatie met caseloadverlaging. Sleutelbegrippen in deze methodiek zijn: positioneren, engageren, leidinggeven aan het veranderingsproces en planmatig werken. Binnen deze werkwijze wordt transparantie nagestreefd: samen mét de cliënt wordt een Plan van Aanpak opgesteld en uitgevoerd. Daarbij wordt aangesloten op de vragen, zorgen en de krachten van de cliënt. 7. Een doos vol gevoelens Susanne Ledel is werkzaam als ambulant hulpverlener bij UJL/OCG te Amersfoort. Zij werkt vanuit haar achtergrond als pedagogisch hulpverlener met de Doos vol Gevoelens. Dit is een instrument om de emotionele ontwikkeling van het kind centraal te stellen. Alle basisgevoelens kunnen daardoor aan bod komen. Het kind leert samen met de ouders om gevoelens te herkennen, te benoemen en te differentiëren. Susanne zal beelden laten zien van ambulante hulp in gezinnen, waar samen gespeeld en gewerkt wordt met deze Doos vol Gevoelens. Als VHT-er legt Susanne de link tussen de basiscommunicatie en het hanteren van de basisgevoelens. 8. VIB in de TGV (Therapeutische Gezinsverpleging). Anita Venderbosch, ambulant hulpverlener en VIB-er bij Pactum Jeugdzorg, Deventer bespreekt aan de hand van video beelden de mogelijkheden om binnen de TGV met pleeg- en adoptief ouders te werken aan het versterken van het zelfvertrouwen van hun pleegkind/adoptiekind. Zij zal laten zien dat met behulp van het middel VIB de hechting tussen ouders en kind versterkt wordt en dat daarmee niet alleen het zelfvertrouwen van het kind groeit, maar ook het vertrouwen van ouders in zichzelf. THEMAZALEN GEHANDICAPTENZORG 9. Afstand in nabijheid Erna Teunissen is werkzaam als Coördinator VHT/VIB bij de afdeling Zorgexpertise van Zozijn. Daarnaast werkt zij samen met Colette de Bruin. Beiden coachen en ondersteunen zowel ouders als professionals met VIB rondom de problematiek ASS. Besproken wordt een VIB traject voor medewerkers, dat zich richt op de begeleiding aan een jongere met autisme die op laag niveau functioneert. Een mooi voorbeeld van begeleiden op afstand in nabijheid. Op de beelden is te zien hoe de diagnostiek en de wijze van ondersteunen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is voor de medewerkers van essentieel belang dat zij zowel gecoacht worden op de taak - as als op de communicatie - as. De begeleiding die geboden wordt is gekoppeld aan de methode: Geef me de 5. Bij voldoende tijd kan er ook uitwisseling plaatsvinden over de ondersteuning die geboden wordt aan een 4 jarige jongen met ASS, middels het intrainen van een visueel systeem. Belicht wordt de afstemming thuis en het specifieke van de auti-communicatie. 10.Video-methodiek op maat Lilian Slijkhuis, opleider VHT/VIB bij MEE-Veluwe in Apeldoorn, presenteert de begeleiding die vanuit haar instelling geboden wordt en die mede op basis van de uitgangspunten van VIB is ontwikkeld. Een aantal jaren geleden is de naam Sociaal Pedagogische Dienst (SPD) veranderd in MEE. Niet alleen de naam veranderde, maar ook de werkwijze: in plaats van het geven van geïndiceerde hulp werd de overstap gemaakt naar het geven van niet-geïndiceerde hulp. Op basis van de uitgangspunten van VIB is een methodiek ontwikkeld, die naadloos aansluit op de veranderingen in de werkwijze van MEE: kortdurende en laagdrempelige hulp aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en mensen met een Autistisch Spectrum Stoornis. In de verschillende diensten die MEE-Veluwe biedt, wordt basiscommunicatie en videoanalyse benut. In de B- dienst: Vraagverduidelijking, wordt Video Observatie aangeboden: met behulp van twee video-opnames, wordt i.s.m. de orthopedagoog, een advies gegeven aan de klant. In de D-dienst wordt Kortdurende ondersteuning geboden. Regelmatig is dit een aanloop naar langdurige(r) begeleiding (geïndiceerde hulp) door een zorgaanbieder. Ook bij de cursussen zoals SoVa-trainingen en Brussengroepen wordt de video ingezet. In de work-shop laat Lilian een aantal voorbeelden zien van deze videomethodiek op maat.

6 11. VIB en Heilpedagogie Geertrui Smit (orthopedagoog) en Ilse Vervoort (heilpedagoog), beiden VIB-er en onder andere werkzaam in Orion en Huize Thomas te Rotterdam verzorgen deze workshop. In een aantal instellingen voor cliënten met een verstandelijke beperking wordt op basis van antroposofische uitgangspunten zorg verleend, zowel wat betreft wonen als werken en dagbesteding. Orion en Huize Thomas in Rotterdam werken vanuit deze specifieke methodiek.video Interactie Begeleiding wordt ingezet om het contact van begeleider en cliënt goed in beeld te brengen bij de verzorging, behandeling en begeleiding. De beelden helpen ook om de uitgangspunten van de antroposofische Heilpedagogie te concretiseren en te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 12. Brughuizen in beeld Petra Belt,VIB-er en begeleidster bij de Brughuizen, laat zien hoe auditieve beperkingen in combinatie met psychiatrische problemen invloed hebben op de afstemming in de communicatie. De deelnemer kan in deze workshop zelf ervaren voor welke uitdagingen je bij deze problematiek komt te staan als communicatiepartner. Brughuizen is een afdeling van de Koninklijke Effatha Guyot Groep in Zoetermeer. Het is een specifieke behandelvoorziening voor dove en slechthorende (jong)volwassenen met psychiatrische problemen. De cliënten worden begeleid bij het ontwikkelen van vaardigheden om tot meer zelfstandigheid te komen. Wanneer afstemming extra inspanning vraagt, helpen videobeelden je om bewust te worden van de interactie.vib laat de mogelijkheden zien om het contact te versterken.

Ontwikkelingsmogelijkheden voor het jonge kwetsbare kind

Ontwikkelingsmogelijkheden voor het jonge kwetsbare kind Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Ontwikkelingsmogelijkheden voor het jonge kwetsbare kind 23 mei 2005 10.00 16.30/17.00 uur Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24 6717

Nadere informatie

Begeleiding van schoolkinderen

Begeleiding van schoolkinderen 20051716-AIT studiedag 21-10-2005 17:05 Pagina 1 Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Begeleiding van schoolkinderen 15 december 2005 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Kracht van sensitiviteit in opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Kracht van sensitiviteit in opvoeding, onderwijs en hulpverlening Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Kracht van sensitiviteit in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 26 november 2007 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg

Nadere informatie

Focus op vakmanschap in de jeugdzorg

Focus op vakmanschap in de jeugdzorg Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Focus op vakmanschap in de jeugdzorg hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 20 mei 2008 9.30 17.00 uur Congrescentrum de

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden

Nieuwe mogelijkheden Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Nieuwe mogelijkheden 22 mei 2006 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Nieuwe mogelijkheden! De tijd

Nadere informatie

Sherborne en gehechtheid

Sherborne en gehechtheid Kerngroep Sherborne Nederland organiseert Studiedag: Sherborne en gehechtheid Sherborne bewegingspedagogiek met kinderen bij wie sprake is van basisonveiligheid 25 juni 2010 Locatie: Opleidingscentrum

Nadere informatie

Praktijk, ontwikkeling en onderzoek

Praktijk, ontwikkeling en onderzoek Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Praktijk, ontwikkeling en onderzoek 7 mei 2007 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Praktijk, ontwikkeling

Nadere informatie

Ondersteuning van kind en gezin op lokaal niveau

Ondersteuning van kind en gezin op lokaal niveau Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Ondersteuning van kind en gezin op lokaal niveau 18 mei 2010 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg

Nadere informatie

Communicatie Centraal

Communicatie Centraal 10-jarig Jubileum Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Communicatie Centraal bij kinderen, ouders en professionals in (jeugd)hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 25 november 2008

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

HEIJKOOP KIJKT ANDERS

HEIJKOOP KIJKT ANDERS HEIJKOOP KIJKT ANDERS Notitie over vergelijking Methode Heijkoop en VHT/VIB Jaap van der Giessen, juni 2005 Aanleiding Als AIT-opleidingscoördinator voor de Gehandicaptenzorg kom ik regelmatig collega

Nadere informatie

465,- per persoon, inclusief deelname aan één AITstudiedag

465,- per persoon, inclusief deelname aan één AITstudiedag Algemene informatie Vanuit AIT-steunpunten worden diverse opleidingen m.b.t. (varianten van) de methodes Video-hometraining (VHT) en Video-interactiebegeleiding (VIB) verzorgd. In dit informatiedocument

Nadere informatie

Geef me de 5 helpt je op weg

Geef me de 5 helpt je op weg Geef me de 5 helpt je op weg Deze 4 daagse cursus wordt aangeboden op de volgende data: Cursuscode Locatie Regulier of gericht op CASS & verstandelijke data CAHE-R-0814 Deventer Regulier 27-08-2014 28-08-2014

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden Doelgroep Naam Boodschap Soort Organisatie die 0-4 jaar Ouders met kinderen 0-4 jaar Video Interactie Begeleiding Doel van de methodiek is het ondersteunen, bevorderen of herstellen ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

Studiegids > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > HECHTING EN VIDEO > > > > > > > > > > > > > > > > >

Studiegids > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > HECHTING EN VIDEO > > > > > > > > > > > > > > > > > HECHTING EN VIDEO > > > INTERACTIE > > > > > > > BEGELEIDING > > 2008 Studiegids 1 Aan de informatie in dit opleidingsmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is

Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is 19 november 2012 9.30 17.00 uur Congrescentrum

Nadere informatie

Kwetsbaarheid en Kracht

Kwetsbaarheid en Kracht Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Kwetsbaarheid en Kracht Empowerment van kind & gezin én hulpverleners 22 november 2011 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst

Nadere informatie

Opleiding VIB uitgebreid

Opleiding VIB uitgebreid Opleiding VIB uitgebreid Video Interactie Begeleiding (VIB) is een verzamelnaam voor een variatie aan methodische vormen van begeleiding waarbij professionele werkers in hun handelen en communicatie worden

Nadere informatie

Effectieve hulp aan kind en gezin bij specifieke en complexe problematiek

Effectieve hulp aan kind en gezin bij specifieke en complexe problematiek Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Effectieve hulp aan kind en gezin bij specifieke en complexe problematiek Begeleiding op maat van kind, ouders en professionals

Nadere informatie

KORTDURENDE VIDEO-HOMETRAINING (K-VHT)

KORTDURENDE VIDEO-HOMETRAINING (K-VHT) KORTDURENDE VIDEO-HOMETRAINING (K-VHT) Ouders vroegtijdig helpen met beelden NJi, De Reehorst Marij Eliëns 6 juni 2008 Programma 06-06-2008 1 Wat is K-VHT? 2 De methodiek van K-VHT 3 Toepassen van K-VHT

Nadere informatie

Zichtbaar maken. Als we wensen dat kijken zich ontwikkeld tot zien en tot inzicht leidt; is goed contact als eerste van belang.

Zichtbaar maken. Als we wensen dat kijken zich ontwikkeld tot zien en tot inzicht leidt; is goed contact als eerste van belang. Video-Home-Training Bianca te Brake (VHT-er en CPO-er) Lucie Engelen (Landelijk AIT opleiderscoördinator VHT/VIB) Ellen Langenkamp (Manager Kind-en Jeugdhulp) Zichtbaar maken Als we wensen dat kijken zich

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Gespecialiseerde thuisbegeleiding Gespecialiseerde thuisbegeleiding Als u ondersteuning nodig heeft om uw leven weer in goede banen te leiden, kunt u rekenen op de gespecialiseerde thuisbegeleiding van Savant Zorg. Als problemen uw leven

Nadere informatie

Voorbereid zijn op de puberteit: omgaan met pubers, seksualiteit, SoVa & rouw verdiepingscursus (4 dagen)

Voorbereid zijn op de puberteit: omgaan met pubers, seksualiteit, SoVa & rouw verdiepingscursus (4 dagen) Pubers met ASS Deze 4 daagse cursus wordt aangeboden op de volgende data: Cursuscode Locatie Regulier of gericht op CASS & verstandelijke beperking data CAPU-R-0914 Doetinchem Regulier 29-09-2014 10-11-2014

Nadere informatie

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen TRIVIUMLINDENHOF Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen DAGBEHANDELING 0-7 JAAR VLAARDINGEN Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen Dagbehandeling 0-7 jaar wordt ingezet bij vragen rondom complexe ontwikkelings-

Nadere informatie

Dialoog met kinderen, ouders en professionals in (jeugd)hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 19 mei 2009: 9.30 17.00 uur

Dialoog met kinderen, ouders en professionals in (jeugd)hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 19 mei 2009: 9.30 17.00 uur Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Dialoog met kinderen, ouders en professionals in (jeugd)hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 19 mei 2009: 9.30 17.00 uur Congrescentrum de

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Eerste lijn in beeld!

Eerste lijn in beeld! Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Eerste lijn in beeld! Effectieve pedagogische begeleiding en hulpverlening in de eigen omgeving van kind & gezin 28 mei 2013

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Autisme Spectrum Stoornissen

Autisme Spectrum Stoornissen www.incontexto.nl to nl Autisme Spectrum Stoornissen Drs. Nathalie van Kordelaar Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan Opbouw voorlichting Algemene kennis van autisme. Handelen in werksituaties. Alle

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Effectief helpen bij opvoedingsproblemen

Effectief helpen bij opvoedingsproblemen Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Effectief helpen bij opvoedingsproblemen Benutten van algemeen & specifiek werkzame factoren 25 november 2013 9.30 17.00 uur

Nadere informatie

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen www.babyextra.nl Dineke Brouwers (JGZ) en Cecilia van der Zeeuw (GGzE) Baby Extra Transformeren doe je

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling in de begeleiding en hulpverlening bij pedagogische vragen en problemen

Duurzame ontwikkeling in de begeleiding en hulpverlening bij pedagogische vragen en problemen Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Duurzame ontwikkeling in de begeleiding en hulpverlening bij pedagogische vragen en problemen 29 mei 2012 9.30 17.00 uur Congrescentrum

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Ontwikkeling van het kind centraal

Ontwikkeling van het kind centraal Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Ontwikkeling van het kind centraal in de samenwerking tussen onderwijs, welzijn en (jeugd) zorg 24 november 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 13. Inleiding 15. Leeswijzer 19

Inhoud. Woord vooraf 13. Inleiding 15. Leeswijzer 19 Inhoud Woord vooraf 13 Inleiding 15 Leeswijzer 19 1 Video-interactiebegeleiding en gehechtheid bij adoptie 25 1.1 Waarom VIB bij adoptiegezinnen? 25 1.1.1 VIB of VHT? 26 1.1.2 Waarom een aparte handleiding

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement 1 Wie zijn wij en wat gaan wij vertellen? Begeleiden (visie en werkwijze, ook in vergelijking met behandelen)

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Cursus op 6 en 20 maart en 3 en 24 april 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor professionals PICOWO

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Promens Care GEZINSBEHANDELING

Promens Care GEZINSBEHANDELING GEZINSBEHANDELING Voor gezinnen waarvan ouders of kinderen met een verstandelijke en/of psychische beperking hulp zoeken bij opvoeden en opgroeien Promens Care We helpen u thuis! Opvoeden is een hele klus.

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

Congres Behandeling van verstoorde

Congres Behandeling van verstoorde Congres Behandeling van verstoorde hechting Bij kinderen Donderdag 19 september 2013, Jaarbeurs Utrecht Met onderwerpen als: De laatste ontwikkelingen op het gebied van verstoorde hechting bij kinderen

Nadere informatie

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN Groepsactiviteiten Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar Pento Vroegbehandeling biedt behandeling en begeleiding aan kinderen

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

UITNODIGING 17 NOVEMBER

UITNODIGING 17 NOVEMBER UITNODIGING 17 NOVEMBER Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Wij laten u graag op dinsdag 17 november van 15.00-17.00 uur zien en ervaren wat de werkwijze van ons Behandelcentrum

Nadere informatie

Algemene informatie Overzicht opleidingen... 1 Introductiecursus Video-hometraining / Video-interactiebegeleiding... 2 Video-hometraining...

Algemene informatie Overzicht opleidingen... 1 Introductiecursus Video-hometraining / Video-interactiebegeleiding... 2 Video-hometraining... Algemene informatie Vanuit AIT-steunpunten worden diverse opleidingen m.b.t. (varianten van) de methodes Video-hometraining (VHT) en Video-interactiebegeleiding (VIB) verzorgd. In dit informatiedocument

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers maart 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg.

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Inleiding: Vanaf 2006 heeft de William Schrikker Pleegzorg geëxperimenteerd met

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Welkom. Op de koffie bij het gezin stassers!

Welkom. Op de koffie bij het gezin stassers! Welkom Op de koffie bij het gezin stassers! Welke rol speelt ouderbegeleiding binnen de ambulante hulpverlening voor kinderen en jongeren met autisme Verloop van de lezing: Wat is thuisbegeleiding? Verwerking

Nadere informatie

Meer over ambulante zorg

Meer over ambulante zorg Meer over ambulante zorg Ambulante zorg U heeft contact met een medewerker van de ambulante zorg van Maashorst. Wat doet deze medewerker precies en wat kan hij voor u betekenen? Wat is ambulante zorg?

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie Sophia Kinderziekenhuis U bent doorverwezen naar de combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie om te onderzoeken of u extra hulp kunt gebruiken bij de omgang met uw kind. In deze folder leest u

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

GOED BEKEKEN: Een casus uit de methode Video Interactie Begeleiding, door: Andrea de Groot

GOED BEKEKEN: Een casus uit de methode Video Interactie Begeleiding, door: Andrea de Groot GOED BEKEKEN: Een casus uit de methode Video Interactie Begeleiding, door: Andrea de Groot INTRO Bij de methode Video Interactie Begeleiding (VIB) worden contactmomenten die moeizaam verlopen door de aanwezigheid

Nadere informatie

Kinderen 3 20 jaar. Kinderen en jongeren. Tot 16 jaar (esm) Volwassenen. Volwassenen. Volwassenen. Volwassenen vanaf 20 jaar.

Kinderen 3 20 jaar. Kinderen en jongeren. Tot 16 jaar (esm) Volwassenen. Volwassenen. Volwassenen. Volwassenen vanaf 20 jaar. Categorie Kenmerken Doelgroep Leeftijd Organisatie + regio Beschermd Kinderen & Kentalis Regio wonen op grote volwassenen woonvoorziening (2-uurszorg) Voortdurend toezicht; eigen kamers + gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Ouderpraat! Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015

Nieuwsbrief. Ouderpraat! Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015 Nieuwsbrief www.intenzcoaching.nl / info@intenzcoaching.nl / T:0623552198 Wilma Versteegen Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015 In deze nieuwsbrief: Avond ouderpraat in Januari.

Nadere informatie

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013 CJG 2013 in vogelvlucht 195 hulptrajecten op locatie 348 hulptrajecten in het onderwijs 53 hulptrajecten in de kinderopvang 8803 bezoeken aan website 260 Facebook-likes 157 Twitter-followers 95 ouders

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Ik vertel het je en je vergeet het. Ik laat het je zien en je begrijpt het. Ik laat het je doen en je kunt het! Chinees spreekwoord

Ik vertel het je en je vergeet het. Ik laat het je zien en je begrijpt het. Ik laat het je doen en je kunt het! Chinees spreekwoord Jaap van der Giessen 1 Interactie in beeld Video-interactiebegeleiding ondersteunt hulpverlening Video-interactiebegeleiding (VIB) is een methodiek waarbij de interactie wordt begeleid met video. VIB werkt

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Integraal denken resulteert in Integrale Zorg

Integraal denken resulteert in Integrale Zorg Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Integraal denken resulteert in Integrale Zorg Goed afgestemde begeleiding en hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen in

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie