Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Jaarverslag Status Opsteller Defintief Maura Timmer (ketenmanager VHH) Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Postadres: Postbus AD Purmerend. Bezoekadres: Gedempte Singelgracht AP Purmerend T

2 Inleiding Het Regionaal College Zaanstreek-Waterland heeft in 2009 afgesproken een veiligheidshuis in de regio te willen oprichten. Begin januari is het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland van start gegaan. Voor u ligt het Jaarverslag van het Veiligheidshuis 1. Algemene doelstelling van het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland is conform het concept Veiligheidshuizen: integrale aanpak van overlastgevende en criminele jongeren, huiselijk geweldplegers, veelplegers en nazorg ex-gedetineerden. Hierdoor wordt de veiligheid verbeterd en criminaliteit teruggedrongen. Samenvatting Na de opening op 9 december 2009 is het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland operationeel van start gegaan op 1 januari. De samenwerking moest grotendeels nog tot stand komen. Het eerste half jaar hebben de randvoorwaarden de meeste aandacht gevraagd. De aanpak van de verschillende doelgroepen is in de steigers gezet. Een 1 e basis is gelegd. In lag de nadruk op pionieren en is er een start gemaakt met implementeren. Verklaring symbolen stoplichtenrapportage Groen Oranje Rood Doelstelling, activiteit is gerealiseerd / ligt op schema Doelstelling, activiteit wordt naar verwachting wel gehaald maar later dan gepland Doelstelling, activiteit wordt naar verwachting niet gehaald 1. Organisatie en beheer van het Veiligheidshuis Rapportage A. Organisatieontwikkeling B. Sturing C. Medewerkers (formatie) D. Huisvesting en faciliteiten E. Informatievoorziening (registratie- en volgsysteem) F. Communicatie G. Financiën Jan-mei Juni-sept Okt-dec 2. Optimale ketensamenwerking Rapportage A. Doelgroepen en thema s B. Casusoverleggen C. Werkprocessen D. Ketensamenwerking E. Aansluiting regionale infrastructuur (CJG, MPG, ZAT) Jan-mei Juni-sept Okt-dec Het Programmaplan Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland, vastgesteld in de stuurgroep, is ook voor 2011 de leidraad. In 2011 vervolgen we onze weg. De nadruk zal liggen op implementeren & consolideren (duurzame samenwerking). Ook staat de evaluatie na 2 jaar Veiligheidshuis op de agenda. 1 Binnen de stuurgroep is besloten tot 3x per jaar een rapportage: 2x klein en 1x groot (is tevens jaarverslag). Voortgangsrapportage; juni en oktober. Jaarverslag: januari. 2

3 Visie Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Het Veiligheidshuis levert een substantiële bijdrage aan een veiliger Zaanstreek-Waterland. Dit doen we door samen te werken aan een persoonsgerichte aanpak en het verzamelen van alle relevante partners daaromheen om informatie uit te wisselen, een plan op maat te maken en uit te voeren. TOELICHTING 1. Organisatie en beheer van het Veiligheidshuis A. Organisatieontwikkeling In het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland werken partners uit de strafrechtketen, veiligheidsketen en de zorgketen structureel samen. Na de opening op 9 december 2009 is het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland operationeel van start gegaan op 1 januari. De samenwerking moest grotendeels nog tot stand komen. In lag de nadruk op pionieren en is er een start gemaakt met implementeren. De samenwerking in het Veiligheidshuis is nog volledig in ontwikkeling. Om verder te komen in de samenwerking en om als Veiligheidshuis van maatschappelijke meerwaarde te zijn is voldoende capaciteit, commitment en focus nodig. Ook was en blijft aandacht nodig voor de de afstemming tussen het Veiligheidshuis als samenwerkingsverband en de moederorganisaties. In 2011 vervolgen we onze weg. De nadruk zal liggen op implementeren & consolideren (duurzame samenwerking). B. Sturing De Stuurgroep Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland is ingericht en operationeel. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het Veiligheidshuis. Hiertoe is door de Stuurgroep het Programma Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland en 2011 vastgesteld. De Stuurgroep is in 4 maal bijeen geweest. Het Programmaplan Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland is ook voor 2011 de leidraad. De evaluatie van 2 jaar Veiligheidshuis staat op de agenda. 3

4 C Medewerkers (formatie) De ketenmanager is per 1 januari jl. begonnen voor 12 uur en per 1 februari 24 uur in de week. Met ingang van 1 mei zijn de aanstellingsuren uitgebreid naar 36 uur per week. De administratief medewerkster is per 1 maart begonnen voor 20 uur in de week. In het algemeen kan gezegd worden dat de justitiële partners hun bijdrage leveren aan de kernbezetting in het Veiligheidshuis. Bij de gemeentelijke partners is dit wat later op gang gekomen. De GGD is nog te weinig zichtbaar binnen de kernbezetting. De medewerkers zitten als vooruitgeschoven post vanuit hun eigen organisatie in het Veiligheidshuis en hebben de meerwaarde al ervaren van fysiek samen onder één dak zitten. Het is een manier van werken waar de medewerkers van het Veiligheidshuis in geloven! Aandacht is nodig voor borging van de samenwerking: inzet/capaciteit en vervanging van de medewekers. Medewerker Palier reclassering Haarlem De politie benader ik regelmatig om na te gaan of er mutaties zijn geweest gedurende de periode dat de reclassering toezicht houdt. De gemeente benadert mij regelmatig om na te gaan of mensen gedetineerd zitten of waarmee het fout dreigt te gaan om gezamenlijk in te grijpen. Het OM is erg makkelijk te bereiken om zaken uit te zoeken, helder te krijgen e.d. Verder zijn een paar van mijn collega s bij een overleg in het veiligheidshuis aangeschoven om een casus in te brengen waarmee ze vastliepen. Omdat er in een overleg diverse partijen zijn komen daar regelmatig bruikbare ideeën/ervaringen naar voren. Kortom ik merk dat je door deze laagdrempelige contacten snel resultaat/info hebt in plaats van zelf te moeten zoeken in grote/logge organisaties. Medewerker BJAA/voorzitter Risico Tijdens het risico Overleg Jeugd overleg zaten er verschillende organisaties om de tafel, waardoor we snel in actie konden komen om een jongere die op de agenda stond te helpen. Bijv. het was een Zaanse zaak, waarbij er zorgen waren over de vrienden van de jongere. JPP+ had het aangehoord en zag dit als klant voor hen, zij zouden in actie komen om de jongeren uit te nodigen. Hier was dus verder geen aanmelding oid nodig. Alleen het overleg was voldoende! 4

5 D. Huisvesting en faciliteiten Het Veiligheidshuis heeft de beschikking over een eigen locatie met receptie, spreekkamers met alarmsysteem, werkplekken, vergaderruimte en een eigen postbus. De ICT-infrastructuur voor toegang tot de gemeentelijke- en zorgsystemen is begin augustus gerealiseerd. Beheer van het Veiligheidshuis (financiële administratie en aanstelling ketenmanager) is belegd bij de gemeente Edam-Volendam (koppeling met de voorzitter van de stuurgroep). Het Veiligheidshuis huurt voor 2 jaar van de politie het pand aan de Gedempte Singelgracht 18 te Purmerend. De politie heeft het pand tussentijds verkocht. Overdracht rond 1 januari Het huidige huurcontract blijft van kracht tot eind Door de verkoop van het pand moeten verschillende faciliteiten en randvoorwaarden opnieuw geregeld worden. E. Informatievoorziening (registratie- en volgsysteem) De samenwerking in de Veiligheidshuizen vraagt om een ICT-applicatie die deze ketensamenwerking (waaronder de casusoverleggen) ondersteunt. Het gaat hierbij om GCOS, het ketensysteem dat nu landelijk ontwikkeld wordt voor de Veilgheidshuizen. Helaas loopt de ontwikkeling vertraging op. In is een eerste versie van GCOS nog niet beschikbaargekomen. VHH Zaanstreek-Waterland werkt nu voor elke doelgroep met zelf ontwikkelde ketenkaarten. Dit voorziet in een eerste behoefte van informatie centraliseren en zicht op volumeopbouw casussen. We blijven georiënteerd op GCOS. Meer duidelijkheid is nodig over de implementatiekosten. Medewerker gemeente Purmerend, Casemanager Nazorg ex-gedetineerden Het veiligheidshuis was nauwelijks open toen het misliep in het traject van R. Door een terugval in gebruik ging hij weer veel overlast in de gemeente veroorzaken. We hebben toen in het VHH een zorgconferentie georganiseerd. Politie en reclassering waren aanwezig en op uitnodiging van de gemeente zijn ook de woonbegeleiding en verslavingszorg aangeschoven. Ook cliënt werd aan de tafel uitgenodigd. Doordat we opdat moment alle informatie bij elkaar hadden konden we samen vaststellen dat verdere investering in zorg geen rendement meer zou opleveren. Cliënt had inmiddels weer teveel op zijn kerfstok. Cliënt is vervolgens in detentie terechtgekomen. 5

6 F. Communicatie De ketenmanager heeft, op uitnodiging of op eigen initiatief, meer bekendheid aan het veiligheidshuis gegeven door persoonlijke communicatie en presentaties bij diverse (kern)partners en organisaties. Er zijn twee nieuwsbrieven uitgekomen met de thema s Jeugd en Huiselijk Geweld. De mogelijkheden van een eigen website van het Veiligheidshuis, hangend onder de landelijke webiste Veiligheidshuizen.nl, is onderzocht en opdracht voor gegeven. Media-aandacht: Het Noordhollands Dagblad en RTV Noord-Holland heeft aandacht besteed aan het project Boete of Kanskaart (uitvoering kermis Volendam). Het voor het voetlicht brengen en positioneren van het Veiligheidshuis continueren. G. Financiën De begroting bestaat uit een gemeentelijk bijdrage van ,-- en een justitiële bijdrage van ,--. Het resultaat over is ,-- (positief). Zie bijlage 1. Het nog niet beschikbaar zijn van een ketensysteem (GCOS) en de opstartfase van het Veiligheidshuis hebben geleid tot dit (positieve) resultaat. De defintieve begroting voor 2011 moet opgesteld gaan worden. De al eerder opgestelde conceptbegroting voor 2011 zal hiervoor leidend zijn. Medewerker Openbaar Ministerie: Leerplichtambtenaar (LP) kwam met de vraag bij het OM of bekend was dat een leerling (jongere) betrokken was bij een nieuw feit. Dit nieuwe feit is van belang voor de taakstrafzitting die gepland stond. De politie heeft uigezocht hoe het met deze nieuwe zaak staat, LP wist te vertellen dat de jongere inmiddels van school is gestuurd en na contact te hebben gehad met de advocaat is in overleg met hem besloten de zaak van de JOM in te trekken en het nieuwe feit af te wachten. De eerst zaak is van zitting gehaald, zodat 2 zaken samen in 1x worden afgedaan en er geen sprake kan zijn 63 Sr (rekeninghouden met eerdere veroordeling bij een nieuw feit, gepleegd voor de veroordeling). Een resultaat van de korte lijnen en elkaar ontmoeten in het Veiligheidshuis. 6

7 2. Optimale ketensamenwerking A. Doelgroepen en thema s Het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland richt zich op de doelgroepen: jeugd(overlast en criminaliteit), huiselijk geweldplegers, aanpak veelplegers en nazorg ex-gedetineerden. De thema s die spelen zijn: terugdringen recidive en aansluiting 18- / 18+. In de afgelopen periode is gebleken dat er bij de gemeenten een behoefte bestaat aan een gecoördineerde aanpak op overlast. Hier kan het Veiligheidshuis een belangrijke functie in vervullen/een platform voor bieden. Het is een beslissing van de stuurgroep of Overlast een 5 e en daarmee officiële doelgroep wordt binnen het Veiligheidshuis. Aandacht voor de gesignaleerde behoefte bij gemeenten aan een gecoördineerde aanpak op overlast B. Casusoverleggen Om te komen tot een goede afstemming op casusniveau tussen preventie, repressie en (na)zorg vindt casusoverleg plaats en komt er een persoongerichte aanpak/plan op maat gezamenlijk tot stand. Binnen het Veiligheidshuis vinden op dit moment de volgende casusoverleggen plaats: Justitieel Casusoverleg Jeugd Risico-overleg Jeugd (zorg) Nazorg na detentie 18- (trajectberaad) Justitieel Casusoverleg Huiselijk Geweld (miv 19 mei ) Casuïstiek overleg Huiselijk Geweld (zorg); wel gekoppeld aan straf maar (nog) niet onder het dak van het Veiligheidshuis Multiprobleemgezinnenoverleg Justitieel Casusoverleg Veelplegers Gemeentelijk zorgoverleg Veelplegers Daarnaast vinden ook de JOM-zittingen plaats en de taakstrafcoördinatie. Aandacht voor: (opnieuw) opstarten Briefing en mogelijk opstarten casusoverleg (zorg) voor de doelgroep Nazorg ex-gedetineerden. Veiligheidshuis: essentie Cliënt centraal - (verdacht van) een strafbaar feit samenwerken koppeling tussen straf+zorg+lokaal bestuur - casusoverleg persoonsgerichte aanpak integraal aanbod monitoren. 7

8 C. Werkprocessen De aansluiting straf en zorg voor de verschillende doelgroepen is volop in ontwikkeling. Werkprocessen zijn in concept aanwezig maar door het pioniersstadium waar we als Veiligheidshuis in in zatten was van vaststellen van definitieve werkprocessen nog geen sprake. Beschrijven en vaststellen werkprocessen: Jeugd, Huiselijk Geweld, Veelplegers en Nazorg exgedetineerden en uitvoering vindt overeenkomstig plaats. Medewerker GGD Zaanstreek-Waterland Al een aantal jaren is cliënt x bekend bij GGD Zaanstreek-Waterland vanwege woningvervuiling. Diverse malen heeft de GGD tevergeefs geprobeerd om de desbetreffende woning te betreden. Waarna in overleg met de gemeente is besloten om via een dwangbevel de woning te betreden. Na betreding van de woning bleek cliënt x niet aanwezig te zijn in de woning. Navraag maakte duidelijk dat hij vastzat in het buitenland vanwege zedenzaken. Na terugkeer van cliënt x naar zijn woning ontstond er enige onrust bij de inwoners van de desbetreffende gemeente. De inwoners waren via de regionale pers op de hoogte gebracht van de veroordeling van cliënt x. Op straat werd hij herkend door bewoners en ontving hij diverse dreigementen. De situatie liep dusdanig uit de hand waardoor het noodzakelijk werd om een vierhoekoverleg in te plannen met burgemeester, officier van justitie, hoofd politie en directeur GGD om beleid af te spreken. De uitvoering van dit beleid werd door de betrokken instanties met elkaar opgepakt. Daar werden alle mogelijkheden onderzocht om tot een veilige situatie te komen voor alle betrokken partijen en de gemeente. In deze casus werd er samengewerkt tussen de zorg en de justitieketen. Het Veiligheidshuis biedt daar een platform voor. D. Ketensamenwerking De medewerkers zitten als vooruitgeschoven post vanuit hun eigen organisatie in het Veiligheidshuis en ervaren de meerwaarde van fysiek samen onder één dak zitten. was het jaar van met elkaar pionieren, uitvinden wat werkt en wat niet. Daar kwamen we achter door met elkaar aan de slag te gaan, te ervaren en daarmee gezamenlijk expertise op te bouwen. Door het gezamenlijk oppakken van casussen ontstond er meer zicht op wat er wel en niet gebeurd. Wat goed gaat en wat aandacht behoeft. De integraliteit en daarmee de kwaliteit van de persoonsgerichte aanpak wordt verhoogd. Zie ook de voorbeeldcasussen in de kaders. Met de kermis in Volendam is het project Boete of Kanskaart gedraaid. Een samenwerking tussen gemeente Edam-Volendam, Politie, OM, Halt en Brijder onder de paraplu van het Veiligheidshuis. In 2011 vervolgen we onze weg. De nadruk zal liggen op implementeren & consolideren (duurzame samenwerking). 8

9 E. Aansluiting regionale infrastructuur (CJG, MPG, ZAT) Beschrijving stand van zaken De 4 regionaal werkende coördinatoren hebben gezamenlijk ingezet op een sluitende regionale infrastructuur in de regio Zaanstreek-Waterland. Het gaat hierbij om Centrum voor Jeugd en Gezin, Aanpak Kindermishandeling, Aanpak Multiprobleemgezinnen, Steunpunt Huiselijk Geweld en het Veiligheidshuis. In dit kaderheeft er op 14 oktober een Regionale conferentie CJG - MPG SHG VHH plaats gevonden. Blijvende aandacht voor aansluiting Veiligheidshuis op de regionale infrastructuur. Vraag politie/wijkagent aan het Veiligheidshuis Park X is een populaire plek waar met name jeugdigen in de avonduren elkaar treffen. Het lijkt echter een trent te worden, om dit met name in de late uurtjes, vergezeld te laten gaan met de inname van de nodige alcohol. Nu het weer wat aangenamer lijkt te worden, neemt de overlast dan ook weer toe. Ik zou graag met de brijderstichting, parketsecretaris OM, HALT en de gemeente eens rond de tafel willen. Doelstelling: overlast (geluid en vervuiling) door drankgebruik in het park terugbrengen. Dit te bewerkstelligen door bijvoorbeeld bij respressief optreden de betrokken jeugdige(n) de keuze te geven om bv de boete om te zetten in opruimen van het park. Graag wil ik hier eens over brainistormen met de betrokken partners om uiteindelijk tot werkafspraken te komen. Ik hoor graag wat het veiligheidshuis hier in kan betekenen. Medewerker gemeente, Coördinator Veiligheid: Het veiligheidshuis was betrokken bij een casus in onze gemeente. Mijn ervaringen met het Veiligheidshuis: - Veiligheidshuis krijgt alle partners sneller om de tafel - De indruk bestaat dat d.m.v. het veiligheidshuis alle partners eerder alle noodzakelijke informatie aan elkaar verstrekken - D.m.v. het veiligheidshuis kan het proces extra worden bewaakt. 9

10 3. Cijfers en overzicht casussen - Onderstaand een overzicht van de casussen die in het jaar in het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland zijn behandeld. Soort casusoverleg Aantal casussen Jan-mei Juni-sept okt-dec Totaal JCO Jeugd Risico-overleg Jeugd Trajectberaad JCO Huiselijk Geweld JCO Veelplegers Veelplegers (zorg) Overleg Nazorg ex-gedetineerden Overlast JOM zitting (taakstafzitting voor minderjarigen) Totaal Onderstaand overzicht laat het totaal aantal casussen zien in het jaar, uitgesplitst naar gemeente. Gemeenten Doelgroepen Overlast Totaal Jeugd Huiselijk Geweld Veelplegers Nazorg Exgedetineerden Zaanstad Oostzaan Wormerland Purmerend Beemster Edam Volendam Landsmeer Waterland Zeevang Totaal Meten resultaten Het VHH beschikt nog niet over één registatie- en volgsysteem. Hierdoor is het op individueel cliëntniveau volgen van de resultaten van de VHH-interventies nog niet mogelijk. 2 JCO HG is miv 19 mei van start gegaan Registratie gemeentelijk zorgoverleg (veelplegers en nazorg ex-gedetineerden) is nog niet Veiligheidshuisproof waardoor de cijfers onvolledig zijn. Vanaf 1 januari 2011 zal dit gerealiseerd worden. 10

11 Medewerker Reclassering NL De heer X wordt verdacht van huiselijk geweld ten opzichte van zijn moeder wat hij deels erkent. Betrokkene is first offender en heeft naar aanleiding van het ten laste gelegde een huisverbod opgelegd gekregen voor de totale duur van 28 dagen. In het kader van het huisverbod zijn zowel individuele als systeemgesprekken met zowel betrokkene als zijn moeder gevoerd in bijzijn van de betrokken hulpverlening. Naar aanleiding hiervan is de heer X toegeleid naar Stichting Maatschappelijk Werk met wie hij samen bezig is om zijn problemen op diverse leefgebieden weer onder controle te krijgen. In het justitieel HG overleg in met alle aangesloten ketenpartners besloten wat betreft de strafrechtelijke afdoening dit te doen in de vorm van een onderhoud ten parkette op het veiligheidshuis met als strafafdoening een voorwaardelijk sepot met een reclasseringtoezicht voor de duur van één jaar met ook als dit inhoudt het volgen van een cognitieve training. Dit ter verkomen van recidive en om het plan van aanpak op langere termijn kans van slagen te geven. De heer X houdt zich moeizaam staande in de maatschappij en hij is, ondanks zijn progressie, nog niet in staat om zijn praktische problemen op een adequate en langdurige manier op te lossen. Er is een onderhoud ten parkette gehouden in het veiligheidshuis waarbij het OM het advies heeft uitgesproken. Meerwaarde: Snelle lijnen waardoor betrokkene eerder in een verplicht kader komt en hierdoor zich minder snel zal gaan onttrekken aan de hulpverlening wat de kans op slagen vergroot. Op deze manier zijn we in het VHH met elkaar tot een passende afdoening gekomen. Medewerker Openbaar Ministerie: Op 1 juli heeft Y (14) een winkeldiefstal gepleegd. Hij is hiervoor aangehouden en gehoord. Y bleek een verstandelijke beperking te hebben en geen besef te hebben van wat hij had gedaan. Daarom is in eerste instantie besloten de hulpverlening met Y aan de slag te laten gaan. De strafzaak is geseponeerd. Op 6 december werd ik wederom gebeld door de politie over Y. Hij zou meerdere mishandelingen hebben gepleegd, er is een aantal keren aangifte gedaan. Daarnaast heeft de politie een aantal mutaties gemaakt over zorgelijke situaties waar Y ook bij betrokken zou zijn. De ouders van Y zijn benaderd voor hulp, mede naar aanleiding van de diefstal gepleegd in juli. Ouders willen gezien hun cultuur echter geen hulp in een vrijwillig kader, zij zien dit als falen van hun opvoeding. Aan verplichte hulpverlening willen zij wel meewerken. Halt geeft tijdens het JCO van 23 december aan dat zij ook bekend zijn met Y, hij zou het IQ hebben van een kind van ongeveer 5 jaar. Leerplicht voegt daar aan toe dat Y op een MLK school zit en voornemens is Y te schorsen. Y vertoont agressief gedrag naar andere kinderen. Y moet eigenlijk naar de Hondsberg voor observatie/behandeling, maar ouders stemmen hier (nog) niet mee in. Tijdens het JCO wordt besloten de zaken waarin Y is gehoord voor te leggen aan de kinderrechter. Het gaat niet om zeer zware feiten, maar de zeer zorgelijke situatie maken dit noodzakelijk. Zo kan de rechter, met een volledig beeld van Y geschetst door de Raad in een rapport, een beslissing nemen over het geheel. Inmiddels is bekend dat Y opnieuw betrokken is geweest bij een mishandeling. Wat de stand van zaken is in deze nieuwe zaak is nog niet bekend, maar mocht ook deze zaak strafrechtelijk bewijs bevatten, zal de nieuwe zaak samen met de andere zaken aan de kinderrechter worden voorgelegd. 11

12 Bijlage 1 Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland Jaarrekening Omschrijving Uitgaven Begroting Rekening Omschrijving Inkomsten Begroting Rekening Personele kosten , ,85 Inkomsten , ,00 Ketenmanager (1,0 fte) , ,10 Voorzitters casusoverleggen - - Bijdrage werkplek deelnemers (OM) , ,00 Bijdrage ketenman. en ov. pers.(om) , ,00 Administratieve onderst , ,45 Subsidie provincie - - Projectvoorbereiding - - Bijdrage partners - - Reiskosten 8.000, ,80 Subsidie OM ,00 Opleidingskosten , ,50 Bijdrage Gemeenten , ,00 Overige directe bedrijfskosten , ,29 Bijdrage gem. Beemster 2.921, ,00 Bijdrage gem. Edam-Volendam 9.787, ,00 Huisvestingskosten , ,28 Bijdrage gem. Landsmeer 3.505, ,00 Automatiseringskosten , ,96 Bijdrage gem. Oostzaan 3.127, ,00 Kosten softwarepakket , ,40 Bijdrage gem. Purmerend , ,00 Communicatie- en kantoorkosten , ,74 Bijdrage gem. Waterland 5.849, ,00 Inrichting pand , ,75 Bijdrage gem. Wormerland 5.464, ,00 Parkeerlasten 2.000, ,16 Bijdrage gem. Zaanstad , ,00 Bijdrage gem. Zeevang 2.163, ,00 Onvoorzien ,00 617,11 - Onvoorzien ,00 617,11 Netto restant-budget ,75 Netto restant-budget ,75 Totaal Uitgaven , ,00 Totaal Inkomsten , ,00 12

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording 2009 9 maart 2010 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS. District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS. District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Jaarplan 2009 Introductie Het veiligheidshuis is inmiddels niet meer weg te denken in Nederland. Het huidige kabinet steunt de initiatieven om het aantal Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011

Jaarverslag 2011. en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011 Jaarverslag 2011 en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011 Maart 2012 Inhoud Inleiding en terugblik 2011 3 1. Risicojongeren Overleg (RJO) 9 2. Lokaal Casus Overleg (LCO)

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Jaarverslag 2013 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk Jaarverslag 2013 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk Stichting Kocon Katwijk, mei 2014 Colofon Auteurs: Albert van der Plas en Thea Guijt Contactpersonen: Albert van der Plas, e-mail: albert.vander.plas@ziggo.nl

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Onderzoeksrapport met advies en implementatievoorstel

Onderzoeksrapport met advies en implementatievoorstel Onderzoeksrapport met advies en implementatievoorstel Afstudeeropdracht Een onderzoek naar de wijze waarop de samenwerking tijdens het Jeugd Veiligheidsoverleg kan worden verbeterd. Kayleigh Boerdijk Student

Nadere informatie

Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2

Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2 Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2 April 2013 Inhoud Inleiding en monitor 3 1. Briefing 6 2. Risicojongeren Overleg (RJO) 7 3. Lokaal Casus

Nadere informatie

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Recidive onder jongeren in IJsselstein Nota van Bevindingen ITJ-onderzoek naar de ketensamenwerking rond de preventie en aanpak van recidive in IJsselstein Utrecht, november 2009 Integraal Toezicht Jeugdzaken

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie.

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie. ncties Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Functies Functies Funct Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Inhoudsopgave Voorwoord 1 Waarom functies 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden 2010-039 Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Colofon Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Handreiking bij het Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011 Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 Jaarplan 2011 September 2010 Inhoudsopgave Pagina Woord vooraf 3 1. Missie, visie en ontwikkelingen 1.1 : Veiligheid voorop! 4 1.2 Gemeentelijke ontwikkelingen 6 1.3

Nadere informatie

Uitvoeringskader 2014

Uitvoeringskader 2014 Uitvoeringskader 2014 Gemeente Papendrecht Integraal Veiligheidsplan 2012-2015, tot stand gekomen door samenwerking tussen: INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1 Partners Hoofdstuk 2 Uitvoeringskader 2014 2.a Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidskader 2011-2015 Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg

Beleidskader 2011-2015 Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg Beleidskader 2011-2015 Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg Besluitvorming Vastgesteld dd. Stuurgroep Huiselijk Geweld 20-10-2010 Regionaal College Oktober 2010 Leidende Coalitie

Nadere informatie

Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking

Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking TransAct Utrecht Oktober 2005 TransAct ondersteunt hulpverleners, beleidsmakers, managers, opleiders, artsen en andere intermediairen in

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Diender in de keten. Ervaringen van de politie met resultaatgericht en integraal samenwerken in ketens en netwerken

Diender in de keten. Ervaringen van de politie met resultaatgericht en integraal samenwerken in ketens en netwerken Diender in de keten 04-09-2006 14:32 Pagina 1 Diender in de keten Ervaringen van de politie met resultaatgericht en integraal samenwerken in ketens en netwerken Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit, Ketenalliantie

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Plan van Aanpak Veelplegers. Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Plan van Aanpak Veelplegers. Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Plan van Aanpak Veelplegers Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Platform Kocon Katwijk, 26 september 2005 Voorwoord Dit Plan van Aanpak richt zich

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen. 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam

Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen. 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam Officiële opening met verhalen uit de praktijk Op 5 februari 2013 vond in het Rotterdamse World Trade Center het Landelijk

Nadere informatie