Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Jaarverslag Status Opsteller Defintief Maura Timmer (ketenmanager VHH) Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Postadres: Postbus AD Purmerend. Bezoekadres: Gedempte Singelgracht AP Purmerend T

2 Inleiding Het Regionaal College Zaanstreek-Waterland heeft in 2009 afgesproken een veiligheidshuis in de regio te willen oprichten. Begin januari is het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland van start gegaan. Voor u ligt het Jaarverslag van het Veiligheidshuis 1. Algemene doelstelling van het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland is conform het concept Veiligheidshuizen: integrale aanpak van overlastgevende en criminele jongeren, huiselijk geweldplegers, veelplegers en nazorg ex-gedetineerden. Hierdoor wordt de veiligheid verbeterd en criminaliteit teruggedrongen. Samenvatting Na de opening op 9 december 2009 is het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland operationeel van start gegaan op 1 januari. De samenwerking moest grotendeels nog tot stand komen. Het eerste half jaar hebben de randvoorwaarden de meeste aandacht gevraagd. De aanpak van de verschillende doelgroepen is in de steigers gezet. Een 1 e basis is gelegd. In lag de nadruk op pionieren en is er een start gemaakt met implementeren. Verklaring symbolen stoplichtenrapportage Groen Oranje Rood Doelstelling, activiteit is gerealiseerd / ligt op schema Doelstelling, activiteit wordt naar verwachting wel gehaald maar later dan gepland Doelstelling, activiteit wordt naar verwachting niet gehaald 1. Organisatie en beheer van het Veiligheidshuis Rapportage A. Organisatieontwikkeling B. Sturing C. Medewerkers (formatie) D. Huisvesting en faciliteiten E. Informatievoorziening (registratie- en volgsysteem) F. Communicatie G. Financiën Jan-mei Juni-sept Okt-dec 2. Optimale ketensamenwerking Rapportage A. Doelgroepen en thema s B. Casusoverleggen C. Werkprocessen D. Ketensamenwerking E. Aansluiting regionale infrastructuur (CJG, MPG, ZAT) Jan-mei Juni-sept Okt-dec Het Programmaplan Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland, vastgesteld in de stuurgroep, is ook voor 2011 de leidraad. In 2011 vervolgen we onze weg. De nadruk zal liggen op implementeren & consolideren (duurzame samenwerking). Ook staat de evaluatie na 2 jaar Veiligheidshuis op de agenda. 1 Binnen de stuurgroep is besloten tot 3x per jaar een rapportage: 2x klein en 1x groot (is tevens jaarverslag). Voortgangsrapportage; juni en oktober. Jaarverslag: januari. 2

3 Visie Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Het Veiligheidshuis levert een substantiële bijdrage aan een veiliger Zaanstreek-Waterland. Dit doen we door samen te werken aan een persoonsgerichte aanpak en het verzamelen van alle relevante partners daaromheen om informatie uit te wisselen, een plan op maat te maken en uit te voeren. TOELICHTING 1. Organisatie en beheer van het Veiligheidshuis A. Organisatieontwikkeling In het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland werken partners uit de strafrechtketen, veiligheidsketen en de zorgketen structureel samen. Na de opening op 9 december 2009 is het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland operationeel van start gegaan op 1 januari. De samenwerking moest grotendeels nog tot stand komen. In lag de nadruk op pionieren en is er een start gemaakt met implementeren. De samenwerking in het Veiligheidshuis is nog volledig in ontwikkeling. Om verder te komen in de samenwerking en om als Veiligheidshuis van maatschappelijke meerwaarde te zijn is voldoende capaciteit, commitment en focus nodig. Ook was en blijft aandacht nodig voor de de afstemming tussen het Veiligheidshuis als samenwerkingsverband en de moederorganisaties. In 2011 vervolgen we onze weg. De nadruk zal liggen op implementeren & consolideren (duurzame samenwerking). B. Sturing De Stuurgroep Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland is ingericht en operationeel. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het Veiligheidshuis. Hiertoe is door de Stuurgroep het Programma Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland en 2011 vastgesteld. De Stuurgroep is in 4 maal bijeen geweest. Het Programmaplan Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland is ook voor 2011 de leidraad. De evaluatie van 2 jaar Veiligheidshuis staat op de agenda. 3

4 C Medewerkers (formatie) De ketenmanager is per 1 januari jl. begonnen voor 12 uur en per 1 februari 24 uur in de week. Met ingang van 1 mei zijn de aanstellingsuren uitgebreid naar 36 uur per week. De administratief medewerkster is per 1 maart begonnen voor 20 uur in de week. In het algemeen kan gezegd worden dat de justitiële partners hun bijdrage leveren aan de kernbezetting in het Veiligheidshuis. Bij de gemeentelijke partners is dit wat later op gang gekomen. De GGD is nog te weinig zichtbaar binnen de kernbezetting. De medewerkers zitten als vooruitgeschoven post vanuit hun eigen organisatie in het Veiligheidshuis en hebben de meerwaarde al ervaren van fysiek samen onder één dak zitten. Het is een manier van werken waar de medewerkers van het Veiligheidshuis in geloven! Aandacht is nodig voor borging van de samenwerking: inzet/capaciteit en vervanging van de medewekers. Medewerker Palier reclassering Haarlem De politie benader ik regelmatig om na te gaan of er mutaties zijn geweest gedurende de periode dat de reclassering toezicht houdt. De gemeente benadert mij regelmatig om na te gaan of mensen gedetineerd zitten of waarmee het fout dreigt te gaan om gezamenlijk in te grijpen. Het OM is erg makkelijk te bereiken om zaken uit te zoeken, helder te krijgen e.d. Verder zijn een paar van mijn collega s bij een overleg in het veiligheidshuis aangeschoven om een casus in te brengen waarmee ze vastliepen. Omdat er in een overleg diverse partijen zijn komen daar regelmatig bruikbare ideeën/ervaringen naar voren. Kortom ik merk dat je door deze laagdrempelige contacten snel resultaat/info hebt in plaats van zelf te moeten zoeken in grote/logge organisaties. Medewerker BJAA/voorzitter Risico Tijdens het risico Overleg Jeugd overleg zaten er verschillende organisaties om de tafel, waardoor we snel in actie konden komen om een jongere die op de agenda stond te helpen. Bijv. het was een Zaanse zaak, waarbij er zorgen waren over de vrienden van de jongere. JPP+ had het aangehoord en zag dit als klant voor hen, zij zouden in actie komen om de jongeren uit te nodigen. Hier was dus verder geen aanmelding oid nodig. Alleen het overleg was voldoende! 4

5 D. Huisvesting en faciliteiten Het Veiligheidshuis heeft de beschikking over een eigen locatie met receptie, spreekkamers met alarmsysteem, werkplekken, vergaderruimte en een eigen postbus. De ICT-infrastructuur voor toegang tot de gemeentelijke- en zorgsystemen is begin augustus gerealiseerd. Beheer van het Veiligheidshuis (financiële administratie en aanstelling ketenmanager) is belegd bij de gemeente Edam-Volendam (koppeling met de voorzitter van de stuurgroep). Het Veiligheidshuis huurt voor 2 jaar van de politie het pand aan de Gedempte Singelgracht 18 te Purmerend. De politie heeft het pand tussentijds verkocht. Overdracht rond 1 januari Het huidige huurcontract blijft van kracht tot eind Door de verkoop van het pand moeten verschillende faciliteiten en randvoorwaarden opnieuw geregeld worden. E. Informatievoorziening (registratie- en volgsysteem) De samenwerking in de Veiligheidshuizen vraagt om een ICT-applicatie die deze ketensamenwerking (waaronder de casusoverleggen) ondersteunt. Het gaat hierbij om GCOS, het ketensysteem dat nu landelijk ontwikkeld wordt voor de Veilgheidshuizen. Helaas loopt de ontwikkeling vertraging op. In is een eerste versie van GCOS nog niet beschikbaargekomen. VHH Zaanstreek-Waterland werkt nu voor elke doelgroep met zelf ontwikkelde ketenkaarten. Dit voorziet in een eerste behoefte van informatie centraliseren en zicht op volumeopbouw casussen. We blijven georiënteerd op GCOS. Meer duidelijkheid is nodig over de implementatiekosten. Medewerker gemeente Purmerend, Casemanager Nazorg ex-gedetineerden Het veiligheidshuis was nauwelijks open toen het misliep in het traject van R. Door een terugval in gebruik ging hij weer veel overlast in de gemeente veroorzaken. We hebben toen in het VHH een zorgconferentie georganiseerd. Politie en reclassering waren aanwezig en op uitnodiging van de gemeente zijn ook de woonbegeleiding en verslavingszorg aangeschoven. Ook cliënt werd aan de tafel uitgenodigd. Doordat we opdat moment alle informatie bij elkaar hadden konden we samen vaststellen dat verdere investering in zorg geen rendement meer zou opleveren. Cliënt had inmiddels weer teveel op zijn kerfstok. Cliënt is vervolgens in detentie terechtgekomen. 5

6 F. Communicatie De ketenmanager heeft, op uitnodiging of op eigen initiatief, meer bekendheid aan het veiligheidshuis gegeven door persoonlijke communicatie en presentaties bij diverse (kern)partners en organisaties. Er zijn twee nieuwsbrieven uitgekomen met de thema s Jeugd en Huiselijk Geweld. De mogelijkheden van een eigen website van het Veiligheidshuis, hangend onder de landelijke webiste Veiligheidshuizen.nl, is onderzocht en opdracht voor gegeven. Media-aandacht: Het Noordhollands Dagblad en RTV Noord-Holland heeft aandacht besteed aan het project Boete of Kanskaart (uitvoering kermis Volendam). Het voor het voetlicht brengen en positioneren van het Veiligheidshuis continueren. G. Financiën De begroting bestaat uit een gemeentelijk bijdrage van ,-- en een justitiële bijdrage van ,--. Het resultaat over is ,-- (positief). Zie bijlage 1. Het nog niet beschikbaar zijn van een ketensysteem (GCOS) en de opstartfase van het Veiligheidshuis hebben geleid tot dit (positieve) resultaat. De defintieve begroting voor 2011 moet opgesteld gaan worden. De al eerder opgestelde conceptbegroting voor 2011 zal hiervoor leidend zijn. Medewerker Openbaar Ministerie: Leerplichtambtenaar (LP) kwam met de vraag bij het OM of bekend was dat een leerling (jongere) betrokken was bij een nieuw feit. Dit nieuwe feit is van belang voor de taakstrafzitting die gepland stond. De politie heeft uigezocht hoe het met deze nieuwe zaak staat, LP wist te vertellen dat de jongere inmiddels van school is gestuurd en na contact te hebben gehad met de advocaat is in overleg met hem besloten de zaak van de JOM in te trekken en het nieuwe feit af te wachten. De eerst zaak is van zitting gehaald, zodat 2 zaken samen in 1x worden afgedaan en er geen sprake kan zijn 63 Sr (rekeninghouden met eerdere veroordeling bij een nieuw feit, gepleegd voor de veroordeling). Een resultaat van de korte lijnen en elkaar ontmoeten in het Veiligheidshuis. 6

7 2. Optimale ketensamenwerking A. Doelgroepen en thema s Het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland richt zich op de doelgroepen: jeugd(overlast en criminaliteit), huiselijk geweldplegers, aanpak veelplegers en nazorg ex-gedetineerden. De thema s die spelen zijn: terugdringen recidive en aansluiting 18- / 18+. In de afgelopen periode is gebleken dat er bij de gemeenten een behoefte bestaat aan een gecoördineerde aanpak op overlast. Hier kan het Veiligheidshuis een belangrijke functie in vervullen/een platform voor bieden. Het is een beslissing van de stuurgroep of Overlast een 5 e en daarmee officiële doelgroep wordt binnen het Veiligheidshuis. Aandacht voor de gesignaleerde behoefte bij gemeenten aan een gecoördineerde aanpak op overlast B. Casusoverleggen Om te komen tot een goede afstemming op casusniveau tussen preventie, repressie en (na)zorg vindt casusoverleg plaats en komt er een persoongerichte aanpak/plan op maat gezamenlijk tot stand. Binnen het Veiligheidshuis vinden op dit moment de volgende casusoverleggen plaats: Justitieel Casusoverleg Jeugd Risico-overleg Jeugd (zorg) Nazorg na detentie 18- (trajectberaad) Justitieel Casusoverleg Huiselijk Geweld (miv 19 mei ) Casuïstiek overleg Huiselijk Geweld (zorg); wel gekoppeld aan straf maar (nog) niet onder het dak van het Veiligheidshuis Multiprobleemgezinnenoverleg Justitieel Casusoverleg Veelplegers Gemeentelijk zorgoverleg Veelplegers Daarnaast vinden ook de JOM-zittingen plaats en de taakstrafcoördinatie. Aandacht voor: (opnieuw) opstarten Briefing en mogelijk opstarten casusoverleg (zorg) voor de doelgroep Nazorg ex-gedetineerden. Veiligheidshuis: essentie Cliënt centraal - (verdacht van) een strafbaar feit samenwerken koppeling tussen straf+zorg+lokaal bestuur - casusoverleg persoonsgerichte aanpak integraal aanbod monitoren. 7

8 C. Werkprocessen De aansluiting straf en zorg voor de verschillende doelgroepen is volop in ontwikkeling. Werkprocessen zijn in concept aanwezig maar door het pioniersstadium waar we als Veiligheidshuis in in zatten was van vaststellen van definitieve werkprocessen nog geen sprake. Beschrijven en vaststellen werkprocessen: Jeugd, Huiselijk Geweld, Veelplegers en Nazorg exgedetineerden en uitvoering vindt overeenkomstig plaats. Medewerker GGD Zaanstreek-Waterland Al een aantal jaren is cliënt x bekend bij GGD Zaanstreek-Waterland vanwege woningvervuiling. Diverse malen heeft de GGD tevergeefs geprobeerd om de desbetreffende woning te betreden. Waarna in overleg met de gemeente is besloten om via een dwangbevel de woning te betreden. Na betreding van de woning bleek cliënt x niet aanwezig te zijn in de woning. Navraag maakte duidelijk dat hij vastzat in het buitenland vanwege zedenzaken. Na terugkeer van cliënt x naar zijn woning ontstond er enige onrust bij de inwoners van de desbetreffende gemeente. De inwoners waren via de regionale pers op de hoogte gebracht van de veroordeling van cliënt x. Op straat werd hij herkend door bewoners en ontving hij diverse dreigementen. De situatie liep dusdanig uit de hand waardoor het noodzakelijk werd om een vierhoekoverleg in te plannen met burgemeester, officier van justitie, hoofd politie en directeur GGD om beleid af te spreken. De uitvoering van dit beleid werd door de betrokken instanties met elkaar opgepakt. Daar werden alle mogelijkheden onderzocht om tot een veilige situatie te komen voor alle betrokken partijen en de gemeente. In deze casus werd er samengewerkt tussen de zorg en de justitieketen. Het Veiligheidshuis biedt daar een platform voor. D. Ketensamenwerking De medewerkers zitten als vooruitgeschoven post vanuit hun eigen organisatie in het Veiligheidshuis en ervaren de meerwaarde van fysiek samen onder één dak zitten. was het jaar van met elkaar pionieren, uitvinden wat werkt en wat niet. Daar kwamen we achter door met elkaar aan de slag te gaan, te ervaren en daarmee gezamenlijk expertise op te bouwen. Door het gezamenlijk oppakken van casussen ontstond er meer zicht op wat er wel en niet gebeurd. Wat goed gaat en wat aandacht behoeft. De integraliteit en daarmee de kwaliteit van de persoonsgerichte aanpak wordt verhoogd. Zie ook de voorbeeldcasussen in de kaders. Met de kermis in Volendam is het project Boete of Kanskaart gedraaid. Een samenwerking tussen gemeente Edam-Volendam, Politie, OM, Halt en Brijder onder de paraplu van het Veiligheidshuis. In 2011 vervolgen we onze weg. De nadruk zal liggen op implementeren & consolideren (duurzame samenwerking). 8

9 E. Aansluiting regionale infrastructuur (CJG, MPG, ZAT) Beschrijving stand van zaken De 4 regionaal werkende coördinatoren hebben gezamenlijk ingezet op een sluitende regionale infrastructuur in de regio Zaanstreek-Waterland. Het gaat hierbij om Centrum voor Jeugd en Gezin, Aanpak Kindermishandeling, Aanpak Multiprobleemgezinnen, Steunpunt Huiselijk Geweld en het Veiligheidshuis. In dit kaderheeft er op 14 oktober een Regionale conferentie CJG - MPG SHG VHH plaats gevonden. Blijvende aandacht voor aansluiting Veiligheidshuis op de regionale infrastructuur. Vraag politie/wijkagent aan het Veiligheidshuis Park X is een populaire plek waar met name jeugdigen in de avonduren elkaar treffen. Het lijkt echter een trent te worden, om dit met name in de late uurtjes, vergezeld te laten gaan met de inname van de nodige alcohol. Nu het weer wat aangenamer lijkt te worden, neemt de overlast dan ook weer toe. Ik zou graag met de brijderstichting, parketsecretaris OM, HALT en de gemeente eens rond de tafel willen. Doelstelling: overlast (geluid en vervuiling) door drankgebruik in het park terugbrengen. Dit te bewerkstelligen door bijvoorbeeld bij respressief optreden de betrokken jeugdige(n) de keuze te geven om bv de boete om te zetten in opruimen van het park. Graag wil ik hier eens over brainistormen met de betrokken partners om uiteindelijk tot werkafspraken te komen. Ik hoor graag wat het veiligheidshuis hier in kan betekenen. Medewerker gemeente, Coördinator Veiligheid: Het veiligheidshuis was betrokken bij een casus in onze gemeente. Mijn ervaringen met het Veiligheidshuis: - Veiligheidshuis krijgt alle partners sneller om de tafel - De indruk bestaat dat d.m.v. het veiligheidshuis alle partners eerder alle noodzakelijke informatie aan elkaar verstrekken - D.m.v. het veiligheidshuis kan het proces extra worden bewaakt. 9

10 3. Cijfers en overzicht casussen - Onderstaand een overzicht van de casussen die in het jaar in het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland zijn behandeld. Soort casusoverleg Aantal casussen Jan-mei Juni-sept okt-dec Totaal JCO Jeugd Risico-overleg Jeugd Trajectberaad JCO Huiselijk Geweld JCO Veelplegers Veelplegers (zorg) Overleg Nazorg ex-gedetineerden Overlast JOM zitting (taakstafzitting voor minderjarigen) Totaal Onderstaand overzicht laat het totaal aantal casussen zien in het jaar, uitgesplitst naar gemeente. Gemeenten Doelgroepen Overlast Totaal Jeugd Huiselijk Geweld Veelplegers Nazorg Exgedetineerden Zaanstad Oostzaan Wormerland Purmerend Beemster Edam Volendam Landsmeer Waterland Zeevang Totaal Meten resultaten Het VHH beschikt nog niet over één registatie- en volgsysteem. Hierdoor is het op individueel cliëntniveau volgen van de resultaten van de VHH-interventies nog niet mogelijk. 2 JCO HG is miv 19 mei van start gegaan Registratie gemeentelijk zorgoverleg (veelplegers en nazorg ex-gedetineerden) is nog niet Veiligheidshuisproof waardoor de cijfers onvolledig zijn. Vanaf 1 januari 2011 zal dit gerealiseerd worden. 10

11 Medewerker Reclassering NL De heer X wordt verdacht van huiselijk geweld ten opzichte van zijn moeder wat hij deels erkent. Betrokkene is first offender en heeft naar aanleiding van het ten laste gelegde een huisverbod opgelegd gekregen voor de totale duur van 28 dagen. In het kader van het huisverbod zijn zowel individuele als systeemgesprekken met zowel betrokkene als zijn moeder gevoerd in bijzijn van de betrokken hulpverlening. Naar aanleiding hiervan is de heer X toegeleid naar Stichting Maatschappelijk Werk met wie hij samen bezig is om zijn problemen op diverse leefgebieden weer onder controle te krijgen. In het justitieel HG overleg in met alle aangesloten ketenpartners besloten wat betreft de strafrechtelijke afdoening dit te doen in de vorm van een onderhoud ten parkette op het veiligheidshuis met als strafafdoening een voorwaardelijk sepot met een reclasseringtoezicht voor de duur van één jaar met ook als dit inhoudt het volgen van een cognitieve training. Dit ter verkomen van recidive en om het plan van aanpak op langere termijn kans van slagen te geven. De heer X houdt zich moeizaam staande in de maatschappij en hij is, ondanks zijn progressie, nog niet in staat om zijn praktische problemen op een adequate en langdurige manier op te lossen. Er is een onderhoud ten parkette gehouden in het veiligheidshuis waarbij het OM het advies heeft uitgesproken. Meerwaarde: Snelle lijnen waardoor betrokkene eerder in een verplicht kader komt en hierdoor zich minder snel zal gaan onttrekken aan de hulpverlening wat de kans op slagen vergroot. Op deze manier zijn we in het VHH met elkaar tot een passende afdoening gekomen. Medewerker Openbaar Ministerie: Op 1 juli heeft Y (14) een winkeldiefstal gepleegd. Hij is hiervoor aangehouden en gehoord. Y bleek een verstandelijke beperking te hebben en geen besef te hebben van wat hij had gedaan. Daarom is in eerste instantie besloten de hulpverlening met Y aan de slag te laten gaan. De strafzaak is geseponeerd. Op 6 december werd ik wederom gebeld door de politie over Y. Hij zou meerdere mishandelingen hebben gepleegd, er is een aantal keren aangifte gedaan. Daarnaast heeft de politie een aantal mutaties gemaakt over zorgelijke situaties waar Y ook bij betrokken zou zijn. De ouders van Y zijn benaderd voor hulp, mede naar aanleiding van de diefstal gepleegd in juli. Ouders willen gezien hun cultuur echter geen hulp in een vrijwillig kader, zij zien dit als falen van hun opvoeding. Aan verplichte hulpverlening willen zij wel meewerken. Halt geeft tijdens het JCO van 23 december aan dat zij ook bekend zijn met Y, hij zou het IQ hebben van een kind van ongeveer 5 jaar. Leerplicht voegt daar aan toe dat Y op een MLK school zit en voornemens is Y te schorsen. Y vertoont agressief gedrag naar andere kinderen. Y moet eigenlijk naar de Hondsberg voor observatie/behandeling, maar ouders stemmen hier (nog) niet mee in. Tijdens het JCO wordt besloten de zaken waarin Y is gehoord voor te leggen aan de kinderrechter. Het gaat niet om zeer zware feiten, maar de zeer zorgelijke situatie maken dit noodzakelijk. Zo kan de rechter, met een volledig beeld van Y geschetst door de Raad in een rapport, een beslissing nemen over het geheel. Inmiddels is bekend dat Y opnieuw betrokken is geweest bij een mishandeling. Wat de stand van zaken is in deze nieuwe zaak is nog niet bekend, maar mocht ook deze zaak strafrechtelijk bewijs bevatten, zal de nieuwe zaak samen met de andere zaken aan de kinderrechter worden voorgelegd. 11

12 Bijlage 1 Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland Jaarrekening Omschrijving Uitgaven Begroting Rekening Omschrijving Inkomsten Begroting Rekening Personele kosten , ,85 Inkomsten , ,00 Ketenmanager (1,0 fte) , ,10 Voorzitters casusoverleggen - - Bijdrage werkplek deelnemers (OM) , ,00 Bijdrage ketenman. en ov. pers.(om) , ,00 Administratieve onderst , ,45 Subsidie provincie - - Projectvoorbereiding - - Bijdrage partners - - Reiskosten 8.000, ,80 Subsidie OM ,00 Opleidingskosten , ,50 Bijdrage Gemeenten , ,00 Overige directe bedrijfskosten , ,29 Bijdrage gem. Beemster 2.921, ,00 Bijdrage gem. Edam-Volendam 9.787, ,00 Huisvestingskosten , ,28 Bijdrage gem. Landsmeer 3.505, ,00 Automatiseringskosten , ,96 Bijdrage gem. Oostzaan 3.127, ,00 Kosten softwarepakket , ,40 Bijdrage gem. Purmerend , ,00 Communicatie- en kantoorkosten , ,74 Bijdrage gem. Waterland 5.849, ,00 Inrichting pand , ,75 Bijdrage gem. Wormerland 5.464, ,00 Parkeerlasten 2.000, ,16 Bijdrage gem. Zaanstad , ,00 Bijdrage gem. Zeevang 2.163, ,00 Onvoorzien ,00 617,11 - Onvoorzien ,00 617,11 Netto restant-budget ,75 Netto restant-budget ,75 Totaal Uitgaven , ,00 Totaal Inkomsten , ,00 12

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2010

Resultaten 1 e kwartaal 2010 Resultaten 1 e kwartaal 2010 Veiligheidshuis Den Helder Voorwoord Verandering! In het 1 e kwartaal van 2010 is er heel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Op 31 maart jl. heeft

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem. Telefoon: 088-777 87 50

Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem. Telefoon: 088-777 87 50 Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem Telefoon: 088-777 87 50 20 11 JAARVERSLAG VOORWOORD 2 02 Voorwoord 03 JEUGD 07 veelplegers Het Veiligheidshuis Kennemerland is een samenwerkingsverband tussen:

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden De Kernpartners: Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Zoetermeer Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Westland Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04 Nieuwsbrief Geachte lezer, Er is een mijlpaal bereikt: in april wordt het Veiligheidshuis regio Alkmaar volledig operationeel! De casusoverleggen veelplegers en risicojongeren vormen daarbij het sluitstuk.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND Veiligheidshuis IJsselland, notitie versie 4.0, 12 december 2007 1 1. Inleiding Landelijk worden op veel plaatsen veiligheidshuizen ingericht. In de meeste gevallen gaat het

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!!

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel

raadsvoorstel voorstel raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-04129 / Aansluiting Veiligheidshuis portefeuillehouder J.B. Waaijer afdeling Bestuur en Strategie opgesteld door D. Pronk datum/voorstel nr 28 oktober 2014 / CB-14-584

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren!

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland

Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland www.veiligheidshuiszeeland.nl Inhoud Woord vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Algemene stand van zaken 2 3. (Door-)ontwikkeling casusoverleggen 4 4. Verdere ontwikkelingen

Nadere informatie

Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda

Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda rapport notitie Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda Organisatieschets veiligheidshuis Gouda.doc afdeling VeH Gouda, 23 april 2009 inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Sluitende keten...3 3. Profiel gericht

Nadere informatie

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Stand van zaken april/mei 2014 Uitvraag op verzoek van de regioburgemeesters Inhoud Inleiding 2 Werken volgens het Landelijk Kader 3 Wordt er gewerkt volgens het Landelijk

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland www.veiligheidshuiszeeland.nl Inhoud Woord vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Algemene stand van zaken 2 3. (Door-)ontwikkeling casusoverleggen 4 4. Nieuwe initiatieven in

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Keteninformatisering: casus GCOS

Keteninformatisering: casus GCOS Keteninformatisering: casus GCOS Overzicht 1. Wat was er vóór GCOS 2. Wat is GCOS 3. Resultaten 4. GCOS als ketenvoorziening 5. Goede en mindere momenten 6. De toekomst 2 Aanleiding 6-7 jaar geleden: sterke

Nadere informatie

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal!

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Kadernota 2015 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

O3 is een samenwerkingsverband tussen Juvans, ContourdeTwern, Modus, MEE en GGD. 2

O3 is een samenwerkingsverband tussen Juvans, ContourdeTwern, Modus, MEE en GGD. 2 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De gemeente Heusden is sinds januari 2011 aangesloten bij het Veiligheidshuis s-hertogenbosch en omstreken (VH-DB). Sinds januari 2015 is de onze gemeente

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ketenmanager van het Veiligheidshuis, mw. M. van Barlingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ketenmanager van het Veiligheidshuis, mw. M. van Barlingen. Veiligheidshuis Kennemerland Gemeente Bloemendaal T.a.v. college van Burgemeester en Wethouders Postbus 201 2050 AE Overveen Datum 5 juli 2012 Contactpersoon M. van Barlingen - Hoogendoorn Telefoonnummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat!

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Gemeenten

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Rendementsanalyse Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Basismonitor waarmee VH zelf hun effectiviteit kunnen (laten) meten - Stappenmeter om meer zicht te krijgen op de samenwerking

Nadere informatie

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Gemeente Purmerend 7 oktober 2010 Bea van Meerten Inhoud van deze presentatie Organisatie van de nazorg Informatie over gerealiseerde zaken op de 5 leefgebieden:

Nadere informatie

Jeugd, Gezin en Zeden

Jeugd, Gezin en Zeden Jeugd, Gezin en Zeden Presentatie LOCK Wie ben ik? 30 september 2015 Landelijk Officier van Justitie HG en Zeden Vergroten van veiligheid en veerkracht Veiligheid voorop Voorkomen verdere beschadiging

Nadere informatie

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel.

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Ciska Scheidel Programmamanager decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 14 maart JEUGDBESCHERMING, JEUGDRECLASSERING EN VEILIGHEID 2 14 maart

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JANUARI JUNI 2012 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND

HALFJAARVERSLAG JANUARI JUNI 2012 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND HALFJAARVERSLAG JANUARI JUNI 2012 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND Oktober 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Gebied casuïstiek...

Nadere informatie

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013.

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Samenwerking met de politie Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Inleiding Samenwerking waarom? Samenwerking hoe? Knelpunten: Informatie uitwisseling,

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilige en leefbare regio. www.veiligheidshuiszhz.nl

Samenwerken aan een veilige en leefbare regio. www.veiligheidshuiszhz.nl Samenwerken aan een veilige en leefbare regio www.veiligheidshuiszhz.nl Het Veiligheidshuis samenwerken aan een veilige en leefbare regio Veiligheid en het gevoel veilig te zijn, zijn essentieel voor het

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle sv 2008.129 RIS 156287 Regnr. BSD/2008.2918 Den Haag, 23 september 2008 Inzake: nazorg ex-gedetineerden De gemeenteraad

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken!

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Samenwerking SHG en ZSM in Eenheid Den Haag Sandra Harleman (OM), Priegel Dijkema en Sjoerd van der Luijt

Nadere informatie

veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting

veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Methode Veiligheidshuis werkt voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht 21 maart 2013, Vinkenburgstraat 26 te Utrecht

Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht 21 maart 2013, Vinkenburgstraat 26 te Utrecht Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht 21 maart 2013, Vinkenburgstraat 26 te Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Start van een nieuwe fase Op 1 januari jl. zijn de voormalige veiligheidshuizen in Amersfoort

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!!

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Dit project

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

BIJLAGE JAARVERSLAG 2012

BIJLAGE JAARVERSLAG 2012 BIJLAGE JAARVERSLAG 2012 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND MAART 2013 Inhoudsopgave Alle casussen...3 Thema: Individueel Casus

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

jaarverslag jaarplan 2010

jaarverslag jaarplan 2010 jaarverslag 2009 jaarplan 2010 jaarverslag 2009 jaarplan 2010 Colofon Tekst Karin van der Honing, Veiligheidshuis Fryslân Litho omslag en illustraties binnenwerk Emma Jane Wilson Redactie Melanie Kompier,

Nadere informatie

Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen

Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen De dagvoorzitter Maarten Bouwhuis heet de aanwezigen hartelijk

Nadere informatie

Wel of niet samen? De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG in beeld

Wel of niet samen? De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG in beeld Wel of niet samen? De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG in beeld Auteurs: Frank van Summeren (MSc) Onderzoeker/adviseur Veiligheid, Partners+Pröpper Dave van Loon Projectmedewerker Kennisnetwerk

Nadere informatie

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Katrien de Vaan en Margaux Vanoni 10 mei 2011 Inhoud workshop Introductie Regioplan

Nadere informatie

Herstelgerichte politie

Herstelgerichte politie Herstelgerichte politie Peter van Os, programmamanager Ontwikkeling gebiedsgebonden politie Ontwikkelingen politieregio s Kerntakendiscussie Wijkagent doet te veel aan dienstverlening Doelloos vriendschappelijke

Nadere informatie

Veiligheidshuis Noord-Limburg Evaluatie 2008. Samen doen Samen denken Samen leren + Samenwerken

Veiligheidshuis Noord-Limburg Evaluatie 2008. Samen doen Samen denken Samen leren + Samenwerken Veiligheidshuis Noord-Limburg Evaluatie 2008 Samen doen Samen denken Samen leren + Samenwerken Samen doen Samen denken Samen leren + Samenwerken Veiligheidshuis Noord-Limburg, Evaluatie 2008 CONCERN team

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Stappenplan Triage-instrument Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren!!!

Jaarplan Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren!!! Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren!!! Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren!!! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze Hoorn, december 2009 1 Ondergetekenden: 1. Stichting Reclassering Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdende te Utrecht, op het adres Vivaldiplantsoen 100, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat:

Nadere informatie

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving dienstverlening in de praktijk Voor organisaties en instellingen is het Coördinatiepunt hét aanspreekpunt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland Versie: 1.0 Datum: 5 maart 2013 Status: vastgesteld door de Stuurgroep op 21 maart 2013 1 Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland 1. Inleiding Basis voor

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

Effectief uit huis plaatsen?

Effectief uit huis plaatsen? Effectief uit huis plaatsen? Resultaten en randvoorwaarden Katrien de Vaan Maartje Timmermans Ad Schreijenberg Landelijk congres huiselijk geweld en kindermishandeling - 18 november 2013 De Wet tijdelijk

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland

Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland Het Veiligheidshuis is een druppeltje olie voor het optimaliseren van de ketenaanpak Versie: 3.0 Status: vastgesteld door de Stuurgroep Datum: 9 september

Nadere informatie

Kadernota Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Kadernota Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Kadernota 2017 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Veiligheidshuis Groningen

Veiligheidshuis Groningen Regionaal Veiligheidshuis Groningen: Kluwen? een samenwerkingsverband gericht op het voorkomen en terugdringen van overlast en criminaliteit. Een aanpak van hardnekkige veiligheidsproblematiek, die organisaties

Nadere informatie

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Inleiding Voor u ligt de nieuwste versie van het protocol en samenwerkingsafspraken betreffende kinderen met ernstig toegebracht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015 Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Drie bijeenkomsten 1 okt: Lessen Avontuur 2014-2015 5 nov: Strafrecht 8 dec: Geleerde lessen & borging Begeleiding

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND

HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 VISIE...4 VOORTGANG ÉÉN

Nadere informatie

Daarom een compliment naar alle medewerkers en partnerorganisaties voor het realiseren van de behaalde resultaten.

Daarom een compliment naar alle medewerkers en partnerorganisaties voor het realiseren van de behaalde resultaten. Jaarverslag 2009 Voorwoord Met veel plezier bied ik u het jaarverslag Veiligheidshuis Den Helder 2009 aan. Het concept Veiligheidshuizen kan niet meer worden weggedacht uit de Nederlandse samenleving.

Nadere informatie

Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument.

Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument. Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument. Maart 2008. 1. Inleiding Het Veiligheidshuis heeft als doel criminaliteit en overlast te verminderen of te voorkomen. Dit realiseren de ketenpartners door

Nadere informatie