WERKEN DRAAIT OM MENSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKEN DRAAIT OM MENSEN"

Transcriptie

1 NYSINGH NIEUWS WERKEN DRAAIT OM MENSEN JURIDISCHE GRENZEN TUSSEN HET BELANG VAN ORGANISATIES EN HET INDIVIDU KLAAR VOOR DE TOEKOMST SOCIAL MEDIA BIJ SOLLICITATIEPROCEDURES VERHUIZING IN GOEDE BANEN BODEM ONDER DE BODEMVERHUURCONSTRUCTIE WEGGESLAGEN? ALS HET OOK THUIS KAN 4WOMEN4KIDS

2 Niet alleen geld is geld. Uw zaak. Nysingh weet er meer van. Tijd is voor u zeer kostbaar. U moet snel en alert kunnen reageren op kansen. Of op bedreigingen. Wij beseffen dat terdege. Daarom zíjn we er op het moment dat u ons nodig heeft. En als het even kan zijn we dat moment zelfs vóór. Als een van de grotere advocaten- en notarissenkantoren in Nederland, kunnen we u op nagenoeg alle rechtsgebieden bijstaan met topjuristen. Alle kennis en ervaring in één huis. Dat levert u essentiële tijdwinst op. U hoeft immers nooit te zoeken naar de juiste specialist. Bovendien werken onze specialisten onderling hecht samen. Daardoor hebben we een brede blik op mogelijke oplossingen en kunnen we snel, pro-actief en slagvaardig optreden. Daardoor weten we er meer van. MENSEN, MENSEN, MENSEN WILMA VAN INGEN IS LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN NYSINGH. Hoe je het ook wendt of keert, alles draait altijd om mensen en verhoudingen in onze samenleving. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Productiebedrijven, gemeenten, zorginstellingen en dienstverleners; allemaal zijn we bezig met het inrichten van onze organisaties zodanig dat we het beste uit onze mensen kunnen halen. Met het oog op duurzame en optimale resultaten en een goed evenwicht tussen individuele belangen en de organisatiedoelstellingen. Veranderingen horen daar onlosmakelijk bij. Op het culturele en structurele niveau liggen continu uitdagingen om onze snel veranderende maatschappij bij te benen. Ons kantoor gaat veel van deze uitdagingen graag en regelmatig aan. Onze arbeidsrecht advocaten zijn elke dag betrokken als het gaat om organiseren, aansturen, beoordelen, belonen en afscheid nemen van medewerkers. Er is steeds meer vraag naar ondersteuning en advies op dit terrein. HET DRAAIT ALTIJD OM MENSEN. In deze NysinghNieuws staat daarom vooral de mens centraal, hoe bij Nysingh veel geïnvesteerd wordt op het gebied van samenwerking bijvoorbeeld. En wat te denken van social media in sollicitatieprocedures? Of de (on)mogelijkheden bij grootscheepse interne verhuizingen? En omdat de dynamiek in arbeidsrecht alleen maar toeneemt, informeren wij u ook sneller en frequenter over actuele ontwikkelingen via maandelijkse online seminars. NYSINGH ACTUEEL 04 UITGELICHT 06 ARBEIDSRECHT 08 CLIËNT AAN HET WOORD 10 ARBEIDSRECHT 14 NYSINGH MAATSCHAPPIJ 18 NYSINGHER 22 NAGERECHT 23 Namens alle kantoorgenoten wens ik u een goed, gezond en succesvol jaar toe. Kijk op nysingh.nl/whitepapers voor juridische whitepapers.

3 Carla Nijhuis advocaat Ondernemingsrecht/ Risicomanagement nysingh.nl/nijhuis pandgever/belastingschuldige gaat huren voor de opslag van de aan hem verpande zaken om deze van daaruit uit te winnen. Hierdoor bevinden deze zaken zich niet meer op de bodem van de belastingplichtige. Op grond van het voorstel van de Minister dient de houder van een NIEUWE ADVOCATEN Per 1 oktober 2012 Ton van Acht pandrecht op, of een zekerheidshouder van, een bodemzaak, indien hij advocaat Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer Nysingh Actueel 04 voornemens is om zijn recht op deze zaken uit te oefenen, of anderszins handelingen te verrichten waardoor de zaken niet meer kwalificeren als bodemzaken, daarvan mededeling te doen aan de fiscus. Vervolgens mag deze partij gedurende vier weken na die mededeling of totdat de fiscus kenbaar heeft gemaakt geen beslag te zullen leggen op de bodemzaak zijn rechten met betrekking tot die bodemzaak niet uitoefenen, noch (locatie Arnhem) Sebastiaan Garvelink advocaat Gezondheidszorg (locatie Zwolle) Per 15 oktober 2012 Nysingh Actueel 05 BODEM ONDER DE BODEMVERHUUR- CONSTRUCTIE WEGGESLAGEN? anderszins handelingen verrichten waardoor het bodem(voor)recht van de fiscus wordt beperkt. Indien de fiscus aangeeft geen gebruik te maken van zijn verhaalsrecht of de vierwekentermijn is verstreken, zijn de pand- of zekerheidshouders gedurende vier weken bevoegd hun rechten met betrekking tot die bodemzaak uit te oefenen. Lorenzo Fiorilli advocaat Marktordening (locatie Zwolle) Per 1 november 2012 De Minister van Financiën heeft op Prinsjesdag 2012 een voorstel gedaan tot wijziging van het bodem(voor)recht van de fiscus. Doel van deze wijziging is het bodem(voor)recht constructiebestendig gaat in rang boven het bezitloos pandrecht of andere zekerheidsrechten (eigendomsvoorbehoud, financial lease en huurkoop). BODEM(VOOR)RECHT DREIGT TANDELOZE TIJGER TE WORDEN. Anouk Jagt advocaat Gezondheidszorg (locatie Zwolle) te maken. Door verijdelingsconstructies lijkt de fiscus regelmatig Een financier met een bezitloos pandrecht of een andere zekerheidshouder Rosanne Kruit achter het net te vissen en dreigt het bodem(voor)recht een heeft er dus belang bij om te zorgen dat zijn of haar zaken zich op het Indien de pand- of zekerheidshouder geen mededeling heeft gedaan advocaat Gezondheidszorg tandeloze tijger te worden. moment van faillietverklaring of beslaglegging door de fiscus niet van zijn voornemen, dan wel de fiscus binnen de periode van vier weken (locatie Zwolle) meer op de bodem van de belastingplichtige bevinden. In de praktijk niet in de gelegenheid heeft gesteld tot het treffen van maatregelen om Het bodem(voor)recht is het recht van de fiscus om zich te verhalen op geschiedt dit veelal door deze zaken daarvóór van de bodem van de zijn verhaalsrecht op de bodemzaken uit te oefenen, zijn de gevolgen Per 1 januari 2013 bepaalde roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige belastingplichtige af te voeren naar de bodem van een derde, dan wel verstrekkend. De pand- of zekerheidshouder dient in dat geval de Gülay Keser bevinden; veelal machines en inventariszaken. Het bodem(voor)recht door middel van een verhuurconstructie. Een dergelijke handelwijze is opbrengst dan wel de waarde van de bodemzaken te vergoeden aan advocaat Marktordening treft niet alleen zaken die eigendom zijn van de belastingschuldige, door de Hoge Raad akkoord bevonden. de fiscus tot ten hoogste het bedrag van de materiële belastingschulden. (locatie Zwolle) maar ook zaken waarbij het economisch belang bij de belastingschuldige De regel is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden voor ligt. Dit zijn bijvoorbeeld zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud, De verhuurconstructie houdt kort samengevat in dat, indien een nieuwe belastingschulden en nieuw te vestigen zekerheidsrechten. of zaken die op basis van financial lease of huurkoop aan de pandgever/belastingschuldige tekortschiet in zijn verplichtingen jegens Voor bestaande zekerheidsrechten geldt een overgangstermijn van drie belastingschuldige ter beschikking zijn gesteld. Het bodem(voor)recht de pandhouder (veelal de bank), laatstgenoemde de locatie van de maanden.

4 voor iedere professional binnen die organisatie duidelijk is hoe hij bijdraagt aan het behalen van bepaalde doelen. Voor hen geldt NYSINGH ONLINE SEMINARS ARBEIDSRECHT Timo Schrama organisatieadviseur bij De Nieuwe Adviseurs immers vaak dat ze het liefst gewoon bezig zijn met het uitoefenen van hun vak. Als de business concepten en de organisatiedoelen daar dus logisch op aansluiten, komt het behalen daarvan steeds Ontwikkelingen op het gebied van HR en arbeidsrecht volgen elkaar in hoog tempo op en HR professionals worden regelmatig dichterbij. geconfronteerd met een berg aan informatie over juridische ontwikkelingen. Maar wat is nu echt belangrijk? Hoe blijft u Uitgelicht 06 Flexibel In bestendige organisaties bewegen professionals mee met hun vakontwikkelingen en zo kunnen deze organisaties snel inspelen op veranderende behoeften in de markt. Flexibele systemen en eenvoudig bij? Nysingh online seminars Arbeidsrecht Speciaal voor cliënten lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen Actueel 07 processen faciliteren dat de mensen binnen organisaties vanuit iedere eerste dinsdag van de maand toe in een online seminar. hun eigen kracht, visie en expertise in kunnen spelen op interne Het enige dat dus nodig is om bij te blijven, is inloggen, en externe ontwikkelingen. meekijken én meepraten met onze arbeidsrechtspecialisten. Samenwerken Rechtspraak, wetgeving én de krant Bestendige organisaties faciliteren professionals om er te leren en Tijdens de online seminars komen uiteenlopende onderwerpen KLAAR VOOR DE TOEKOMST om met elkaar samen te werken vanuit een natuurlijk en logisch perspectief. En dan niet alleen als collega s onderling maar ook uit het arbeidsrecht aan de orde, altijd actueel en voorzien van praktische voorbeelden. Of het nu gaat om relevante met klanten en andere externe relaties. Een organisatie wordt zo rechtspraak, (nieuwe) wetgeving of een actualiteit waarover u TIMO SCHRAMA IS ORGANISATIE- ADVISEUR BIJ DE NIEUWE ADVISEURS EN DENKT MET NYSINGH MEE OVER ORGANISATIEONTWIKKELING. Ik geloof in duurzame organisaties, duurzaam in de betekenis van bestendig. En alle ontwikkelingen die een organisatie doormaakt zouden daaraan moeten bijdragen. Om zo een solide en stabiele basis te creëren van waaruit je goed kunt inspelen op wat de markt vraagt. meer dan de optelsom van een aantal medewerkers. Kennis delen Bij Nysingh wordt juist op het punt van samenwerking veel geïnvesteerd. Een belangrijk project waar ik bij betrokken ben gaat die ochtend nog in uw dagblad las. Wij lichten de actualiteiten toe en - nog belangrijker - vertalen die naar uw praktijk. Vanaf uw eigen werkplek Onze online seminars zijn te volgen vanaf iedere computer met over het ontwikkelen van een modern platform om dossiers en een internetverbinding, duren maxi- Heldere doelstellingen informatie te managen. Door slimmer met dossiers om te gaan maal een uur en zijn voor cliënten Steeds meer organisaties realiseren zich dat hun business model zijn de specialisten bij Nysingh nog beter in staat om kennis te kosteloos bij te wonen. aan het veranderen is. Nieuwe concepten zijn nodig. Wat mij delen en de inhoudelijke kwaliteit van het juridische werk te betreft begint deze verandering vaak bij het duidelijker definiëren verbeteren. Niet alleen onderling, maar zeker ook samen met de Deelnemen? van de organisatiedoelen, met een logische koppeling tussen deze cliënt. Nysingh kijkt daarin echt vooruit. Vraag uw advocaat of notaris naar doelen, de medewerkers én de buitenwereld. Zodat daarmee de online seminars Arbeidsrecht.

5 Hanneke Frijlink advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/frijlink SOCIAL MEDIA BIJ SOLLICITATIE- PROCEDURES WAT MAG U WEL EN WAT JUIST NIET? Social media als LinkedIn, Twitter en Facebook zijn voor werkgevers een mooie inspiratiebron bij het vormen van een beeld van een sollicitant. Het natrekken van referenties bij vorige werkgevers of het opzoeken van informatie over een sollicitant, is op deze manier een stuk eenvoudiger geworden. Maar kan en mag u dit eigenlijk zomaar doen? Als werkgever zult u steeds een afweging moeten maken tussen uw belang om via social media een beeld van uw sollicitant te krijgen enerzijds en het recht op privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van uw sollicitant anderzijds. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) biedt daarvoor de nodige handvatten en waarborgen. DE MEEST VEILIGE WEG OM DISCUSSIE TE VOORKOMEN LIGT VOOR DE HAND: VRAAG OM TOESTEMMING. Deze wet stelt strenge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens, die ook gelden voor sollicitanten. Zo mag u alleen persoonsgegevens van sollicitanten verwerken als deze daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor de sollicitatie. De informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. Informatie afkomstig van een netwerk dat vooral bedoeld is voor vrienden (Facebook) zal eerder een onevenredige inbreuk maken dan informatie afkomstig van een professioneel netwerk (LinkedIn). Als u inlichtingen, referenties of (strafrechtelijke) gegevens over een sollicitant wilt inwinnen bij derden, moet u hiervoor vooraf toestemming vragen aan de sollicitant. Een sollicitant heeft voor wat betreft verwerking van zijn persoonsgegevens het recht op correctie, inzage en het recht van verzet. De meest veilige weg om te voorkomen dat al in de sollicitatiefase discussie ontstaat over via social media verkregen gegevens ligt voor de hand: vraag toestemming aan de sollicitant. Dat is immers ook de gebruikelijke weg bij het inwinnen van referenties. Geef bij voorkeur schriftelijk in de vacaturetekst aan dat er voorafgaand aan de sollicitatie via social media een zogenaamde pre-employment screening zal worden uitgevoerd en geef ook aan waaruit deze zal bestaan. Zo weet de sollicitant al voor hij daadwerkelijk solliciteert dat een dergelijke screening aan de orde kan zijn. Als u dan ook nog toestemming vraagt, heeft u in elk geval het nodige gedaan om de toets der kritiek zo goed mogelijk te doorstaan. Heeft ú een social media gedragscode? Als een sollicitant eenmaal uw werknemer is, wilt u natuurlijk voorkomen dat de arbeidsproductiviteit in het gedrang komt omdat social media onder werktijd (te) veel voor privédoeleinden worden gebruikt. U heeft het recht om regels te stellen aan het gebruik van social media tijdens werktijd en doet er verstandig aan deze vast te leggen in een gedragscode. Leg in zo n code, die instemming van de Ondernemingsraad behoeft, vast hoe u controleert en welke maatregelen u neemt bij overtreding van de regels. Verklaar deze gedragscode vervolgens integraal van toepassing op de arbeidsovereenkomst. Arbeidsrecht 09

6 Arbeidsrecht 11 ALS HET OOK THUIS KAN MARKTLEIDER IN THUISDIALYSE OVER DE VOORDELEN VAN JARENLANGE SAMENWERKING Laatst hoorde ik een patiënt zeggen dat hij zich bij het dialyseren in een centrum te gast voelt. En dat zou nu juist andersom moeten zijn. Dat de patiënt zich thuis voelt en wij te gast zijn. Ron Magré is manager P&O bij Dianet, leverancier van thuisdialyse en expertisecentrum op het gebied van nierfunctievervangende therapieën. Vrijheid Volgens Magré biedt thuisdialyse een nierpatiënt meer vrijheid om zijn leven naar eigen inzicht in te richten. Met dialyseren in een centrum of ziekenhuis is de patiënt al snel een hele dag kwijt. En als dat thuis kan, in sommige gevallen zelfs s nachts, is er dus veel meer ruimte de rest van de tijd zo normaal mogelijk in te delen. Dat maakt een groot verschil voor de patiënt. En dat is waar het wat ons betreft allemaal om draait.

7 Sinds 1968 bezig zijn met kennis bleek heel goed te passen in onze ambitie tot veel expertise. Sinds de komst van Magré zo n twaalf jaar Dianet verzorgt sinds 1968 nierfunctievervangende therapieën om hét kenniscentrum te zijn op het gebied van nierdialyse. Dus geleden deelt Dianet haar juridische uitdagingen met Nysingh. vanuit haar dialysecentra in Utrecht en Amsterdam. Tevens het openstellen van onze opleidingen was dan ook best een Ik kende het kantoor al van een vorige werkgever en bij Dianet werkt zij nauw samen met 45 ziekenhuizen verspreid over logische stap. wilden we een aantal zaken goed vastleggen. En dan is met Nederland. Het verzorgen van thuisdialyse vraagt om een goede afstemming tussen huisarts, specialist, verpleegkundigen, zorgverzekeraar en patiënt. Wij kennen de medische, sociale en technische mogelijkheden, maar de patiënt weet zelf wat het best bij hem past. Dus de regie ligt bij de patiënt en in overleg met de behandelend nefroloog en de andere betrokken partijen bepalen we vervolgens de benodigde ondersteuning. En die SAMEN DE PROBLEMEN SNEL EN EFFICIENT OPLOSSEN. Uitdaging Volgens Magré maken die veelzijdigheid en de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt Dianet een mooie organisatie om voor te goede ervaringen de keuze snel gemaakt. Door zo lang met elkaar samen te werken ken je elkaar goed en dat zie je terug in de dienstverlening. Je kunt dan samen problemen snel en efficiënt oplossen, omdat al bekend is wat wij doen en hoe wij werken. Magré heeft bewust gekozen voor een vaste contactpersoon. Door de band die je samen opbouwt, kun je de samenwerking naar een hoger niveau tillen. Er zelf ook nog wat van leren. En juist Arbeidsrecht 13 kan voor iedere nierpatiënt weer anders zijn. werken. Wat wij doen brengt steeds nieuwe uitdagingen met zich omdat je elkaar goed kent, kun je eerlijk tegen elkaar zijn op de Ron Magré, manager P&O bij Dianet ONZE AMBITIE: HÉT KENNISCENTRUM OP HET GEBIED VAN NIERDIALYSE ZIJN! mee op zoveel gebieden. Ook juridisch. Vanuit mijn eigen functie heb ik bijvoorbeeld te maken met samenwerkingsproblemen. Omdat iemand niet functioneert of niet mee kan komen met de ontwikkelingen die wij als organisatie doormaken. Daar kun je heel momenten dat dat nodig is. Bovendien heb je via die ene persoon toegang tot verschillende rechtsgebieden, terwijl er altijd iemand meekijkt die onze organisatie goed kent. En dat we daarbij samen ook nog kunnen lachen, is een mooie bijkomstigheid. Opleiden voor ziekenhuizen veel aan doen als werkgever, en dat doen we ook, maar soms moet Thuisdialyse is voor zowel de patiënt als de hulpverlener je afscheid nemen. En dan willen we dat graag goed en netjes vaak een nieuwe situatie. Daarom heeft Dianet een opleiding regelen. Voor beide partijen. Maar ook vraagstukken op het gebied ontwikkeld rondom thuisdialyse voor de ziekenhuizen waarmee van medezeggenschap of contracten komen regelmatig voor. Denk ze samenwerkt. Deze opleiding vernieuwen we continue en is aan de overeenkomsten die we hebben met de ziekenhuizen waar verplicht. Want ook al gebeurt de dialyse thuis en niet in één we mee samenwerken. Die afspraken wil je goed geregeld hebben. van onze centra, het gaat allemaal wel om de kwaliteit van onze Voor onszelf en voor de ziekenhuizen, maar natuurlijk ook voor de dienstverlening. patiënten die we behandelen, licht Magré toe. Of denk aan het regelen van toezicht op de zorg bij thuisdialyse. Met de artsen die in Kenniscentrum ons centrum rondlopen is dat eenvoudig te organiseren, maar je kunt Sinds twee jaar verzorgt Dianet, met Dianet opleidingen, ook je voorstellen dat dat bij thuisdialyse een grotere uitdaging is. trainingen, cursussen en opleidingen voor dialyseverpleegkundigen en dialyseassistenten. Wij verzorgden al zo n tien jaar zelf de Naar een hoger niveau bijscholing voor onze eigen verpleegkundigen. Dat kan natuurlijk In een organisatie als Dianet moet je volgens Magré dus eigenlijk ook extern, maar door het zelf te regelen hadden we de kans het overal verstand van hebben. En dat gaat niet. Dus dan heb je opleidingsniveau te monitoren en de kwaliteit te bewaken. Dat een kantoor nodig waar je via één contactpersoon toegang hebt

8 VERHUIZING IN GOEDE BANEN NEEM DE JUISTE STAPPEN BIJ ADVIESTRAJECT ONDERNEMINGSRAAD Toen de directie van de Belastingdienst Haaglanden besloot om de locaties in Rijswijk en Gouda te sluiten en de werkzaamheden in Den Haag te concentreren, protesteerde de Ondernemingsraad en spande een procedure aan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het verloop van deze procedure illustreert maar weer eens de zorgvuldigheid die geboden is bij het doorlopen van een adviesprocedure met de Ondernemingsraad. Bezuinigen De Nederlandse overheid bezuinigt. Bezuinigen gaat niet alleen over koopkrachtplaatjes en puntenwolken, maar ook over het kritisch doorlichten van de eigen organisatie door de overheid. Concentratie van de huisvesting is een mogelijkheid om te besparen. Als dat betekent dat werkzaamheden naar een ander gebouw of zelfs een andere stad worden verplaatst, dan heeft de Ondernemingsraad in beginsel een adviesrecht. De Belastingdienst Haaglanden besloot tot zo n concentratie van huisvesting en wilde zo bijdragen aan de landelijke bezuinigingstaakstelling voor de Belastingdienst. De Ondernemingsraad was ontevreden met het besluit tot verhuizing en vroeg de Ondernemingskamer de genomen stappen te beoordelen. Samen met de directie van de Belastingdienst Haaglanden loodsten wij de besluitvorming ongeschonden langs de Ondernemingskamer, waarmee een besparing op de huisvestingskosten van jaarlijks ten minste 1,8 miljoen daadwerkelijk kon worden gerealiseerd. Het zetten van een paar extra stappen in de adviesprocedure was daarbij doorslaggevend. Arbeidsrecht 15 Weg terug Voordat de directie van de Belastingdienst Haaglanden de Ondernemingsraad om advies vroeg over de verplaatsing van Rijswijk en Gouda naar Den Haag, was zij gestopt met het

9 zoeken naar alternatieve huisvesting in Gouda. Al langere tijd oordeelde dat de directie hier en daar tijdiger en duidelijker Adviesrecht Ondernemingsraad was bekend dat het bestaande gebouw in Gouda hoe dan ook zou worden verlaten. Ook was de inrichting van een gebouw in Delft, dat bedoeld was als vervanging voor het gebouw in inzicht had kunnen geven in bepaalde afwegingen, waardoor de kwaliteit van het overleg beter zou zijn geweest. Dit gebrek was volgens Ondernemingskamer echter niet van een zodanig gewicht De werkgever bepaalt op welk moment hij de Ondernemingsraad om advies vraagt. Dat dient echter ten minste een zodanig tijdstip te zijn dat het advies nog van wezenlijke invloed kan Wilco Nieuwenhuis advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/nieuwenhuis Rijswijk, stop gezet en kocht de Belastingdienst gedurende de procedure bij de Ondernemingskamer, het huurcontract voor dit pand af. De Ondernemingsraad vond dat hij daarmee voor een voldongen feit werd geplaatst. Wij wisten, namens de directie, de Ondernemingskamer er echter van te overtuigen dat er nog een weg terug was, hoe gecompliceerd het ook zou worden om alsnog in Gouda en Delft alternatieve gebouwen aan te huren. De Ondernemingskamer vond daarmee dat de Ondernemingsraad wel degelijk nog wezenlijke invloed op het besluit kon uitoefenen. Ook al had de directie misschien gespeculeerd op een gunstige uitkomst van het adviestraject, aldus de Ondernemingskamer. dat de besluitvorming moest worden teruggedraaid. Het is mede aan de tussenstappen te danken dat de Ondernemingskamer de besluitvorming heeft geaccepteerd. DE WERKGEVER MOET LATEN ZIEN DAT HIJ DE ONDERNEMINGSRAAD SERIEUS NEEMT. Serieus nemen Deze uitspraak bevestigt maar weer eens dat de Onderne- zijn op het te nemen besluit. Nadat de Ondernemingsraad advies heeft uitgebracht, moet de werkgever het definitieve besluit schriftelijk aan de Ondernemingsraad meedelen. Als de werkgever daarin afwijkt van het door de Ondernemingsraad gegeven advies, moet hij gemotiveerd ingaan op alle bezwaren van de Ondernemingsraad en de door de Ondernemingsraad aangedragen alternatieven. Vervolgens moet de werkgever een maand wachten met de uitvoering van het besluit om de Ondernemingsraad de kans te geven de zaak voor te leggen aan de Ondernemingskamer. Arbeidsrecht 17 WE ADVISEERDEN DE DIRECTIE OM NA HET NEGATIEVE ADVIES NIET DIRECT EEN BESLUIT TE NEMEN. mingskamer kritisch is op het verloop van de adviesprocedure. De Ondernemingsraad moet tijdig benaderd worden, de informatievoorziening moet adequaat zijn, vragen van zijn kant moeten deugdelijk zijn beantwoord en aangedragen redelijke alternatieven van de Ondernemingsraad moeten worden onderzocht. De werkgever Tussenstappen moet daarmee laten zien dat hij de Onder- Verder vond de Ondernemingsraad dat de directie het besluit nemingsraad oprecht serieus neemt. En onvoldoende met cijfers had onderbouwd en niet was ingegaan als hij in het proces een steekje heeft laten op een door hem aangedragen alternatief. We adviseerden de vallen, dan is er vaak ruimte om dat te corrigeren. directie om na het negatieve advies niet direct een besluit te Totdat het definitieve besluit is genomen. Want nemen, maar eerst nogmaals in te gaan op alle kritiek van de met het nemen van een besluit doet de Ondernemingsraad. Dat is gebeurd in een uitvoerige brief en werkgever het slot op de deur en mag Martine Margadant advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/margadant een extra overlegvergadering waarin we vroegen het advies te heroverwegen. Toen duidelijk werd dat de Ondernemingsraad niet toch een positief advies zou geven, heeft de directie alsnog het verplaatsingsbesluit genomen. De Ondernemingskamer alleen nog de Ondernemingskamer oordelen of hij de boel netjes heeft achtergelaten.

10 opgeleid te worden. En het mooie is dat zodra deze arts zelf gaat verdienen, wij ons geld weer terug krijgen en daarmee weer andere structurele oplossingen kunnen faciliteren. Nysingh Maatschappij 18 WAT WIJ MET ONZE STICHTING WILLEN, IS DE EXTRA S FACILITEREN. Gedragsproblemen en buitenschoolse opvang Tijdens het verblijf was er ook aandacht voor gedragsproblemen. Er zitten daar behoorlijk wat kinderen met een rugzakje. Marion Bongers heeft vanuit haar ervaring in het jeugdwerk de leerkrachten en verzorgers geleerd gedragsproblemen te herkennen en ze meegegeven wat ze daar vervolgens aan kunnen doen. Dat bleken vaak behoorlijke eye openers. Ook is Nysingh Maatschappij 19 4WOMEN 4KIDS Ik ben een groot voorstander van educatie. Als je mensen goed leert lezen, rekenen en schrijven, zijn ze in staat om kennis tot zich te nemen en hun eigen keuzes te maken. En daarmee ontstaat dan ook meteen hun eigen verantwoordelijkheid. Annette Jonkman is medewerker HR bij Nysingh en reisde in december, samen met de drie andere dames waarmee ze Stichting 4women4kids heeft opgericht, af naar Tanzania om daar hun ideeën in de praktijk te brengen. Eigen expertise In Kikatiti en Ngorika in Tanzania, staan twee kinderhuizen, een kleuterschool en een lagere school van de stichting Happy Watoto Home & School. In de twee kinderhuizen wonen 160 kinderen en de scholen verzorgen Engelstalig onderwijs voor 280 leerlingen. Jonkman: De scholen en het weeshuis worden structureel gefinancierd door onder meer de Stichting Vrienden van Tanzania. Wat wij met onze stichting willen, is de extra s daaromheen faciliteren. En dat doen we ieder vanuit onze eigen expertise. Gezondheidstainingen Mirjam van Zevenbergen verzorgde vanuit haar achtergrond als verpleegkundige First Aid for Africa trainingen voor de leerkrachten en de verzorgers van de scholen en de huizen. Jonkman: Aan zo n training was al behoefte bij deze groep, maar de animo bleek nog groter. Vanuit de hele omgeving ontstond er vraag naar de trainingen. Om daar op een structurele manier gehoor aan te geven, is er een lokale arts opgeleid om de trainingen te kunnen continueren. Stichting 4women4kids maakte het voor deze arts financieel mogelijk

11 geld verdiend wordt, waarna wij de investering terug krijgen en we dit geld vervolgens weer in kunnen zetten voor een volgend initiatief. Nysingh heeft, als maatschappelijk betrokken onderneming, een MVO-commissie. Deze commissie stimuleert en faciliteert het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen ons kantoor. Daarbij kan gedacht worden aan: Nysingh Maatschappij 20 Feestje En natuurlijk hebben we daar geld voor nodig, aldus Jonkman, maar wij vinden het wel belangrijk dat sponsoring voor alle partijen leuk is. We hanteren niet voor niets de slogan het leven is een feestje maar je moet zelf de slingers ophangen. Wij werden blij van de financiële bijdrage van Nysingh, en Nysingh en Happy Watoto Home & School worden blij van onze maatschappelijke bijdrage. Zeg nou zelf, dan heb je toch wel wat slingers opgehangen Pro bono werkzaamheden, waarbij werknemers van Nysingh zich belangeloos inzetten voor een goed doel; Groen (inkoop)beleid van kantoor; Financiële sponsoring, waarbij financiële bijdragen worden verstrekt aan organisaties die niet zijn gericht op het maken van winst, maar op een maatschappelijk belang. Wij realiseren ons dat wij in een bevoorrechte positie, zitten vergeleken met vele anderen in binnen- en buitenland. Nysingh Maatschappij 21 met elkaar. Het initiatief van Annette Jonkman past goed bij de MVO-gedachte binnen Nysingh. Wij waarderen het enorm, indien een eigen medewerker van ons kantoor niet alleen de maatschappelijke gedachte onderschrijft, maar bovendien bereid is om daaraan een concrete bijdrage te leveren. een start gemaakt om het onderwerp Aids door middel van het boek ik heb een draakje in mijn bloed bespreekbaar te maken. WIJ WERDEN BLIJ VAN DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN NYSINGH, EN NYSINGH EN HAPPY WATOTO HOME & SCHOOL WORDEN BLIJ VAN ONZE MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE. Ontwikkelingen volgen Jonkman is gestart met het opzetten van een kind-volg systeem, zodat de kinderen vanaf hun komst naar de school of het tehuis goed gevolgd kunnen worden. We zijn gestart met algemene gegevens van de kinderen, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat bijvoorbeeld ook informatie over de achtergrond van het kind en hun medische gegevens worden opgenomen, zodat de ontwikkeling die ze doormaken tijdens hun tijd in het Happy Watoto Home & School nog beter gevolgd kan worden. Maar denk ook aan hele praktische zaken als lesroosters en rapporten. Daartoe zullen op termijn ook de leerkrachten met het systeem gaan werken. Continueren Naast de praktische bijdragen die ze hebben geleverd tijdens de reis die ze samen maakten, hopen de vier initiatiefneemsters van Stichting 4women4kids ook in de toekomst te kunnen bijdragen aan lokale initiatieven. Jonkman: Wij willen met onze stichting graag financieel of anderszins hele praktische en concrete projecten ondersteunen. En dat bij voorkeur vanuit de gedachte dat zodra deze projecten slagen, ze zichzelf gaan bedruipen en er Vandaar dat wij als MVO-commissie van harte financieel hebben bijgedragen en daarmee het initiatief van Annette deels mogelijk hebben kunnen maken. Huub van Haastert advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/van-haastert-h

12 NAGERECHT ADAPT! Nysingher 22 JESSICA DE ROOS advocaat Bestuursrecht, Grondbeleid en gebiedsontwikkeling, Onteigeningsrecht. nysingh.nl/de-roos Laatst was ik op een vergadering over de lancering van een betrekkelijk oninteressant muesliproduct. Na een halfuur was men het erover eens dat de suggestie om de slogan door een blonde vrouw te laten uitspreken geniaal was. De communicatiemanager van het product zette zijn ideeën kracht bij door te refereren aan denkbeelden van belangrijke communicatiewetenschappers. Nou, Doordat 98,6 procent van onze studenten tegenwoordig communicatiewetenschappen studeert, heb ik thuis zes kuub aan adaptors liggen en vallen de tanden uit mijn mond. Bij ieder apparaat dat je tegenwoordig koopt, krijg je een adaptor. Mobiele telefoon, laptop, autosleutels, je kunt het zo gek niet Nagerecht 23 er ging een wereld voor me open. Tot dan had ik altijd gedacht dat bedenken of er hoort een adaptor bij. Bij ieder apparaat een aparte, Geld: Een belangrijk middel om je zaken en ervaringen Stripboek: Stripboeken zijn niet aan mij besteed. Ik lees communicatiewetenschappen iets was voor angstige mensen die die enkel en alleen te gebruiken is voor dat ene apparaat. Afgezien in het leven te kunnen verschaffen. Veel belangrijke graag, maar ik laat de beelden bij het verhaal graag aan moeite hebben met spreken of voor lieden die zeer geestdriftig van het feit dat je een adaptor gewoon zou kunnen inbouwen dingen in het leven zijn echter onbetaalbaar. mijn fantasie over. worden bij het horen van morse-signalen. En dan dat meervoud. in het apparaat waarvoor het bedoeld is zodat het gewoon op Kippenvel: Veel en vaak, want ik ben een enorme Muziek: Afhankelijk van de stemming luister ik naar Hoeveel communicatiewetenschappen zijn er dan wel niet? netstroom kan functioneren (het gaat immers om weinig meer dan koukleum. Naast kou kan de juiste muziek op het juiste moment mij kippenvel bezorgen. Dooddoener: Als het echt een goed idee was, hadden anderen het al wel gedaan. Recht: Een geheel van regels dat de samenleving ordent en dat op verschillende wijzen geïnterpreteerd muziek van uiteenlopende genres, van Guus Meeuwis en Adele in de auto tot dance en Nederlandse rap tijdens het hardlopen. Goed doel: Verschillende organisaties, met name die zich inzetten voor het welzijn van dieren. Werk versus privé: Hoeven niet strikt gescheiden te zijn. ELECTROTECHNICI ZIJN ALLEMAAL COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN GAAN STUDEREN EN COMPLEET DE KLUTS KWIJTGERAAKT. een paar spoeltjes en weerstandjes), kan iedere electrotechnicus je vertellen dat het gemakkelijk is om een adaptor te maken waarmee ieder apparaat dat je je huis binnensleept uitstekend kan functioneren. Ongeacht het voltage dat uit het stopcontact komt. kan worden. Gelukkig maar, want zonder ruimte voor Ik vind het belangrijk om zowel in werk als in privéleven Wis- en natuurkunde, chemie, geneeskunde. Dat is wetenschap. Alleen zijn die electrotechnici er niet meer. Ze zijn allemaal interpretatie zou het beroep van advocaat een stuk te investeren, de ene keer iets meer in het een dan in het Zaken waarmee je iets kan. Wetenschappers zorgen ervoor dat communicatiewetenschappen gaan studeren en compleet de minder interessant zijn. ander. onze huizen niet instorten en dat de wereld langzaam opwarmt. kluts kwijtgeraakt. Het universitair natuurkundig laboratorium is Balans: Biedt in zekere zin stabiliteit en rust, maar kan Reizen: Bij voorkeur een goede combinatie van cultuur, Medische specialisten kunnen je uitleggen dat je been op zes omgebouwd tot klankzaal waar onderzoek wordt gedaan naar ook in de weg staan van persoonlijke groei. natuur, inspanning en ontspanning. Voor een goede plaatsen is gebroken. En dankzij de wetenschap kan je thuis op de zenden en ontvangen. Allergisch: Voor hypocrisie. vakantie hoeft wat mij betreft niet altijd ver gereisd te bank naar live beelden van een verhongerend kindje in Burkina Uit je dak: Na het met veel inzet en hard werken worden. Ook binnen Europa is het goed toeven en valt Faso kijken. Of de electrische tandenborstel opladen, mits je nog Misschien is hier een rol weggelegd voor de Europese Commissie. behalen van een overwinning. er nog veel te ontdekken. weet welke adaptor daar bijhoort. Grote kans dat dit niet lukt en je Als deze in staat is om een banaan te standaardiseren zou je Boek: Hersenschimmen van J. Bernlef. Erg goed Lijfspreuk: Beter ten halve gekeerd dan ten hele wordt opgezadeld met een tandheelkundige uitdaging. denken dat dit ook binnen de mogelijkheden ligt. geschreven en confronterend boek. gedwaald.

13 Colofon Nysingh Nieuws vijftiende jaargang Uitgave Nysingh advocaten-notarissen N.V. AFSCHEID IN STIJL Het 25-jarig ambtsjubileum, alsmede het afscheid van Joep Hubben als advocaat partner Gezondheidszorg bij Nysingh is op 23 november jl. in stijl gevierd in de fraaie ambiance van het Academiegebouw in Utrecht met een symposium dat Nysingh samen met de Universiteit Utrecht organiseerde. Thema van dit symposium was kwaliteit als sturingselement in de zorg. Het werd een inhoudsvolle en levendige middag, waarbij de inbreng van diverse externe sprekers de discussie over kwaliteit op scherp stelde. Na een forumdiscussie werd Joep een liber amicorum Recht en zorg van kwaliteit aangeboden. In de avond werd op sfeervolle wijze tijdens een diner in de Senaatzaal van het Academiegebouw geklonken op Joep s jarenlange inzet voor de advocatuur en, niet in de laatste plaats, de wetenschap. Diverse vrienden en collega s hebben Joep gloedvol toegesproken. Joep blijft als adviseur verbonden aan Nysingh. Redactie Stefan Bakkerus Caroline Hartogh Heys Roel Laumans Bram Mulder ten Kate Maartje van Wiechen Column Ivo Teulings, A la Batalla Ontwerp en vormgeving For Sale Amsterdam Drukwerk VDA-groep Apeldoorn Vosselmanstraat CL Apeldoorn t Arnhem Velperweg BH Arnhem t Zwolle Burg. Roelenweg EV Zwolle t

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Vrijheid blijheid op Social Media of grenzen?

Vrijheid blijheid op Social Media of grenzen? Vrijheid blijheid op Social Media of grenzen? 16 juni 2015 Wilma van de Meerakker Het Juristencollectief Leidraad Bedrijfsaccounts aandachtspunten / voorbeelden verantwoordelijkheden / beleid Persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, dinsdag 13 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA 53 8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA Media Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te benaderen op het moment dat een afdeling van de school zwak of zeer zwak wordt. Bij

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 Per 1 januari 2013 is een wetsvoorstel, afkomstig uit het Belastingplan 2013 met daarin een vergaande wijziging van het fiscale

Nadere informatie

DijkmansBergJeths A D V O C A T E N WELKOM. Frank Rooijakkers, advocaat

DijkmansBergJeths A D V O C A T E N WELKOM. Frank Rooijakkers, advocaat WELKOM Frank Rooijakkers, advocaat 1 Inhoud Inleiding Toename gebruik internet, e-mail en social media, eenvoudig toegankelijk, privé? Hoe verhoudt zich dat met het arbeidsrecht? 3 momenten: voor, tijdens

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 08-03 Datum : 24 november 2008 Partijen : Stichting (zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de heer (naam), locatiemanager (locatie),

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 Joost van Mierlo

Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 Joost van Mierlo Scoren met medezeggenschap 18 mei 2017 Joost van Mierlo De spelregels Onderwerpen: - inrichting medezeggenschap - artikel 24 WOR - artikel 25 WOR: - informatie en wezenlijke invloed - gefaseerde besluitvorming

Nadere informatie

Stichting RDC. Informatieverplichting

Stichting RDC. Informatieverplichting POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting RDC DATUM 8 september 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Locatie Leeuwarden E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl Locatie Leeuwarden Lange Marktstraat 5 Postbus 2203 8901 JE Leeuwarden Telefoon: 058-2343333

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over Nederlandse patiëntgegevens in Belgische gevangenis (2016Z01580).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over Nederlandse patiëntgegevens in Belgische gevangenis (2016Z01580). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Onderzoek bij een ambulancedienst

Onderzoek bij een ambulancedienst THEMA Sibrenne Wagenaar & Joitske Hulsebosch Hoe kan communicatietechnologie organisaties ondersteunen? Onderzoek bij een ambulancedienst In ons privéleven is technologie overal binnengedrongen. We gaan

Nadere informatie

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE &BRANCHETEAM AUTOMOTIVE Ons brancheteam Automotive is op de hoogte van de actualiteiten in de branche. Daarbij strekt onze kennis verder dan louter die van de juridische aspecten. Onze grote betrokkenheid

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND Position Paper AAN Woordvoerders Eerste Kamer commissie VWS Voorstel van Wet

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk.

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. We hebben er allemaal mee te maken: de zorg. Of je nu ziek bent, vaccinaties wilt hebben voor een mooie reis of een familielid in het

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN Er zijn een heleboel redenen die door een klant gebruikt worden om nee te zeggen. Echter, de zogenaamde tegenwerpingen en bezwaren zijn veelal dooddoeners. Je zal dus moeten

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Brochure. Oplossingen die werken!

Brochure. Oplossingen die werken! Brochure Kersten RTD maken méér mogelijk Iedereen wil graag zo gewoon mogelijk bewegen, wonen, werken en communiceren. Voor mensen met een (lichamelijke) beperking, chronisch zieken en ouderen is dat

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Uw persoonlijke dienstverlening op maat

Uw persoonlijke dienstverlening op maat Uw persoonlijke dienstverlening op maat Het beste van twee werelden Kemp & Van Egeraat Medioren Senioren Woon en Zorg Makelaardij, biedt alles wat u nodig heeft om tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

De zwangere wenst andere zorg dan de zorgverlener adviseert. Hoe gaan we binnen het geboortecentrum IJsselland hiermee om?

De zwangere wenst andere zorg dan de zorgverlener adviseert. Hoe gaan we binnen het geboortecentrum IJsselland hiermee om? De zwangere wenst andere zorg dan de zorgverlener adviseert Hoe gaan we binnen het geboortecentrum IJsselland hiermee om? Wat verstaan we onder andere zorg in dit kader? Waarom nemen zwangeren andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 33 40 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 03) Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

taal portfolio Checklist B1

taal portfolio Checklist B1 taal portfolio Checklist B1 Inhoud bladzijde 3 bladzijde 4 Vul eerst je naam in Checklist Zo gebruik je deze checklist Je kunt deze checklist op de computer invullen en daarna printen. Je kunt ook de checklist

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen

APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen Nieuwsbrief oktober 2015 APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen Beste , Appreciative Inquiry (Waarderend Actieonderzoek) is al jarenlang

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Casus 14 Argumenten op tafel!

Casus 14 Argumenten op tafel! Casus 14 Argumenten op tafel! Ondernemers proberen lastige besluiten op een gemakkelijke manier door de ondernemingsraad aanvaard te krijgen. Formuleer in algemene bewoordingen en vooral niet al te precies,

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Handreiking Bijzonder Beheer bij Banken

Handreiking Bijzonder Beheer bij Banken Handreiking Bijzonder Beheer bij Banken Werkwijze in de praktijk Nederlandse Vereniging van Banken Dit kaartenboek is gemaakt door De ArgumentenFabriek www.argumentenfabriek.nl september 2016 Inhoud Robin

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode doktersassistent Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode Doktersassistent Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep.

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie