Projectoproep Gedeelde zorg voor ADHD en verwante ontwikkelingsstoornissen Overzicht laureaten. Implementatie van een Drietrapsmodel ADHD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectoproep Gedeelde zorg voor ADHD en verwante ontwikkelingsstoornissen Overzicht laureaten. Implementatie van een Drietrapsmodel ADHD"

Transcriptie

1 Implementatie van een Drietrapsmodel ADHD Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen Projectpartners: Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Prisma Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Largo AZ St-Lucas Brugge, dienst kinder- en jeugdpsychiatrie Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie, dienst kinder- en jeugdpsychiatrie (De Korbeel) Sint-Jozefskliniek Pittem, dienst kinder- en jeugdpsychiatrie (Jeugdkliniek) Een kwaliteitsvolle ADHD-werking aanbieden voor kinderen en jongeren. Door samen te werken op het terrein van ADHD beoogt het project het efficiënt en doelmatig aanwenden van de schaarse middelen én het scheppen van een eenduidig beeld ten aanzien van cliënten en professionelen. De concrete doelstelling van het project is het realiseren van coherentie, efficiëntie en coördinatie van het ADHD-aanbod voor kinderen en jongeren in de provincie West-Vlaanderen. De coördinatie gebeurt op drie niveaus: een zorg op maat, een zorgcontinuïteit en via het hanteren van Evidence Based quality standards. Toegekend Bedrag: De heer Patrick Van der Jeugt Coördinator werkgroep kinderen en jongeren Overlegplatform Geestelijk Gezondheidszorg West-Vlaanderen Annuntiatenstraat Brugge Tel: /8

2 De ADHD-monitor Vrij CLB Het Meetjesland Projectpartners: Centrum ZitStil Universiteit Gent Vrije-CLB-Koepel vzw Opstarten van een digitaal volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB bij een vermoeden van ADHD. Het elektronische volgsysteem verzamelt op cruciale momenten in de basisschool informatie over het functioneren van de leerling thuis én op school. Het geeft ook per registratiemoment suggesties voor (preventieve) interventies thuis en op school. Het project laat toe om systematisch en vroegtijdig signalen van ADHD (en andere leer- en ontwikkelingsstoornissen) te detecteren. Minder gunstige signalen worden vroegtijds gecommuniceerd met de ouders. De competentie van ouders en leerkrachten in het omgaan met deze tekenen wordt versterkt. In overleg (ouders-school-clb) wordt de noodzaak aan gespecialiseerde assessment beoordeeld waarvoor bruikbaar diagnostisch materiaal wordt aangeleverd. Toegekend Bedrag: De heer Tom Walgraeve Directeur Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding 'Het Meetjesland' Visstraat Eeklo Tel: /8

3 'ADHD, wat doe ik ermee?' Omgaan met kinderen en jongeren met ADHD en verwante ontwikkelingsstoornissen op vakantie en speelpleinwerking. Maatschappelijke Jongeren Actie vzw Projectpartner: Centrum ZitStil Vormingsmodule voor monitoren om te leren omgaan met kinderen en jongeren met ADHD en verwante ontwikkelingsstoornissen. Tijdens kinder- en jongerenvakanties wordt men steeds vaker geconfronteerd met deelnemers met ADHD. Via dit project wil men een aangepaste vormingsmodule voor monitoren opzetten. Door middel van een gepaste opleiding wil men zo op een positieve manier leren omgaan met kinderen en jongeren met ADHD. De aanpak van de vormingsdag is praktijkgericht maar met een goed theoretisch onderbouwd kader om inzicht te krijgen in het gedrag van het kind en de jongere. Toegekend Bedrag: Mevrouw Clémence Suykens Maatschappelijke Jongeren Actie Sint-Janstraat Brussel Tel: /8

4 Omgaan met beperkingen in de sociale interactie, AD(H)D, autisme en autismespectrumstoornissen Erasmushogeschool Brussel Departement Lerarenopleiding Projectpartners (te bevestigen): Vlaamse federatie Gehandicapten VFG De heer Eric Chabert (GON-begeleider St.Lambrechts Woluwe ADHD en autisme) Mevrouw Stien Peeters (projectverantwoordelijke project autisme Kasterlinden) De heer Jean Paul de Ridder (onderdirecteur De Heemschool Nederoverheembeek RAGO- ADHD) De heer Lieven Coppens Vrije CLB s Oost-Vlaanderen De heer Piet Van den Bussche pedagogisch begeleider B.O. OVSG Antwerpen Via een posthogeschoolvorming afgestudeerde leraren leren omgaan met kinderen met beperkingen in de interactie eigen aan ADHD, autisme en autismespectrumstoornissen. Met dit project wil men de startcompetenties van afgestudeerde leraren vergroten om te kunnen omgaan met kinderen met beperkingen in de interactie eigen aan ADHD en autismespectrumstoornissen. Men wil dit thema aanbrengen via de mogelijkheid van het diplomasupplement en zo een acute leemte in het curriculum van de lerarenopleiding invullen. Het traject wordt zo georganiseerd dat het kan aangeboden worden aan geïnteresseerden buiten de lerarenopleiding onder de vorm van een posthogeschoolvorming. Toegekend Bedrag: De heer Dirk Dieltjens Erasmushogeschool Brussel Nijverheidskaai Anderlecht Tel.: /8

5 ADHD en allochtone gezinnen: gedeeld begrip als basis voor gedeelde zorg Espero vzw Projectpartners: Vzw Espero is zelf een samenwerkingsverband van verschillende voorzieningen: MPI Sint-Franciscus MPI Levenslust Huize Terloo Koninklijk Instituut Woluwe CGGZ Brussel OBC ter Wende OOOC t Pasrel Voor de uitvoering van dit project worden samenwerkingsverbanden aangegaan met Brusselse scholen. Werken aan de perceptie van ADHD bij allochtone gezinnen, hun zorggebruik in kaart brengen en specifiek psycho-educatief materiaal ontwikkelen. Dit project wil een beter begrip van het perspectief van de allochtone gemeenschap op ADHDproblematiek realiseren: welke verklaringsmodellen hanteren zij? Ook zal men het zorggebruik van de allochtone gemeenschap bij ADHD in kaart brengen. Bovendien worden de informatienoden bevraagd en in functie daarvan zal specifiek psychoeducatief materiaal ontwikkeld worden. Kennis over elkaars perspectief, gedeeld begrip kan het delen van zorg enkel ten goede komen. Toegekend Bedrag: De heer Mattias Bouckaert Directeur Espero Kloosterstraat Opwijk Tel: /8

6 Toolkit 'een kind met ADHD in mijn klas' Universitaire Ziekenhuizen Leuven Projectpartners: ADHD-expertcentrum UZ-Leuven Internetten Samenwerkingscel van de CLB Een concreet werkinstrument ontwikkelen om leerkrachten te helpen een kind met ADHD optimaal te begeleiden. Via dit project zal men de leerkrachten een handige en werkbare toolkit bezorgen met doe-fiches die hen helpt en die tevens kan fungeren als basis voor overleg. Dankzij het werkinstrument kunnen specifieke aan ADHD gebonden werkhoudings- of gedragsproblemen stapsgewijs verbeterd worden. De leerkracht zal zich gesteund weten en het zal veel beter mogelijk zijn om de werkpunten voor leerling (en leerkracht) in kaart te brengen en op te volgen. Leerkrachten kunnen dus de aanpak in de klas optimaal afstemmen op de noden van een kind met ADHD. Toegekend Bedrag: Prof. Dr. Marina Danckaerts Afdelingshoofd - Adjunct-Kliniekshoofd Universitaire Ziekenhuis Leuven - Oncologie Herestraat Leuven Tel: /8

7 ADHD-online Centrum ZitStil vzw Projectpartner: Prof. Dr. Christophe Lafosse Ontwikkelen van een interactieve e-learning module rond ADHD. Het project beoogt het reeds beschikbare psycho-educatieve materiaal dat binnen het Centrum ZitStil ontwikkeld werd, te vertalen naar het volledige primaire zorgnetwerk van de jongere. Men wil hierbij het geheel omzetten in een interactieve e-learning module (voor jongeren en voor het primaire zorgnetwerk) met aantrekkelijke en wetenschappelijk correcte leerinhouden alsook via communicatie-en interactiemogelijkheden. Deze module zal online aangeboden worden. Via het concept van e-learning wordt de toegankelijkheid van de beschikbare informatie aanzienlijk verbeterd (altijd en overal beschikbaar). E-learning laat ook toe om soepel in te spelen op de verschillende leernoden/leerstijlen van de verschillende betrokkenen. Via eigentijdse technologie en vormgeving wordt tegemoet gekomen aan een grote maatschappelijke behoefte om in te spelen op leerbehoeften van jongeren met ADHD, hun ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Toegekend Bedrag: Mevrouw Ria Van den Heuvel Directeur Centrum ZitStil Heistraat Wilrijk Tel: /8

8 Portfolio kleuters Centrum ZitStil vzw Projectpartner: Stichting Gouverneur Kinsbergen Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Wilrijk Samen met de ouders van kleuters met ADHD-risico een praktisch bruikbare vertaling maken van het onderzoeksverslag. Deze informatie- en begeleidingsmap kan deze ouders de weg tonen naar de juiste zorgverstrekkers en hen ondersteunen bij de opstart van de eerste interventies thuis en op school. Dit project wil tegemoetkomen aan de onzekerheid van vele ouders bij de ontvangst van een onderzoeksrapport (na een diagnose onderzoek naar ADHD). In de Portfolio kleuters zal men wetenschappelijke kennis met betrekking tot vroegdiagnostiek en behandeling bij kleuters met risico-adhd bundelen en vertalen in een handelingsgericht protocol. Een tweede stap is de aansluiting tussen het diagnosetraject en het zorgtraject die zal verbeterd worden: in overleg met de ouders worden concrete routes en adviezen aangereikt en wordt het overleg met derden (kleuterleidsters, CLB, ) voorbereid. Ook wordt door deze porfolio de competentie van de eerste zorgverstrekkers in het omgaan met risico-adhd kinderen vergroot (kindspecifiek handelingsplan, bijkomende opleiding). Toegekend Bedrag: Mevrouw Ria Van den Heuvel Directeur Centrum ZitStil Heistraat Wilrijk Tel: /8

Symposium ADHD, stand van zaken

Symposium ADHD, stand van zaken Symposium ADHD, stand van zaken Vrijdag 19 november 2010 Congrescentrum Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem 3 Inhoudstafel Werkwijze Programma Plenaire lezingen Marina Danckaerts ADHD: stand van zaken

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en mevrouw Ann De Martelaer

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en mevrouw Ann De Martelaer Stuk 1309 (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 29 augustus 2002 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en mevrouw Ann De Martelaer betreffende de detectie, begeleiding en

Nadere informatie

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod 2014-2015 van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht.

Nadere informatie

VORMING plus OPVOEDING INFOBROCHURE: Opvoedingsondersteuning onderdeel van levenslangleren

VORMING plus OPVOEDING INFOBROCHURE: Opvoedingsondersteuning onderdeel van levenslangleren VORMING plus OPVOEDING INFOBROCHURE: Opvoedingsondersteuning onderdeel van levenslangleren VORMING plus OPVOEDING Infobrochure: opvoedingsondersteuning onderdeel van levenslangleren Inleiding In deze

Nadere informatie

Groei. naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie

Groei. naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Groei naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Inhoud Inleiding 04 Een kwaliteitszorgsysteem voor de beroepssector 05 Kwaliteitsbeheer in de

Nadere informatie

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit CODE Thomas More Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: ADHD & ASS; taal- en leerstoornissen Meertaligheid & interculturaliteit 2014-2015

Nadere informatie

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Samengevat Inhoudstafel De FSMA/Wikifin werkt volop

Nadere informatie

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Voorstellingsbrochure 2012 Beste lezer, Dit is de tweede voorstellingsbrochure van het Kruispunt Migratie-integratie. onze nieuwe

Nadere informatie

Werkingsverslag 2012

Werkingsverslag 2012 1 PROJECT LiNK Werkingsverslag 2012 1. Inleiding Het project LiNK werd enkele jaren geleden opgestart om de samenwerking over de verschillende sectoren van de jeugdhulp heen te verbeteren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig

Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Kinderopvang in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap De sleutel voor gelijke

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

RAPPORT Intersectoraal samenwerken in Limburg rond verstandelijke beperking & middelengebruik

RAPPORT Intersectoraal samenwerken in Limburg rond verstandelijke beperking & middelengebruik RAPPORT Intersectoraal samenwerken in Limburg rond verstandelijke beperking & middelengebruik 1. AANLEIDING CAD Limburg, het Centrum voor Alcohol en andere Drugsproblemen, biedt ambulante ondersteuning

Nadere informatie

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie:

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie: Inleiding: Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. DAGG vzw. Werkgebied DAGG vzw. Werking DAGG vzw. Het centrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

JAARVERSLAG 2013. DAGG vzw. Werkgebied DAGG vzw. Werking DAGG vzw. Het centrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. JAARVERSLAG 2013 DAGG is volop aan het werk met de verbetering van haar infrastructuur. De nieuwbouw in Lommel zal eind dit jaar klaar zijn en in St. Truiden werd, na lang zoeken, een locatie gevonden

Nadere informatie

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Gent dinsdag 4 juni 2013 Voor wie Het event richt zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken,... die de leidinggevende

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Visietekst auti OV4. Inhoud

Visietekst auti OV4. Inhoud Visietekst auti OV4 Inhoud Inleiding... 2 Locatie... 2 Structuur... 3 Leerling kenmerken... 4 Leerlingbegeleiding... 5 Personeelskenmerken... 6 Samenwerking... 6 Auti beleid... 6 Evaluatie... 9 Samenwerking

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

Waarom deze opleiding?

Waarom deze opleiding? Handicapstudies POSTACADEMISCHE MODULE GEDRAGSMOEILIJKHEDEN EN PSYCHISCH LIJDEN BIJ MENSEN MET EEN COGNITIEVE BEPERKING EN/OF AUTISME - academiejaar 2014-2015 Universiteit Antwerpen- OGGPA- ROG ONADA Data:

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR 2009 2010 Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld.

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Informatie voor patiënten in ziekenhuizen. Geselecteerde projecten

Informatie voor patiënten in ziekenhuizen. Geselecteerde projecten Informatie voor patiënten in ziekenhuizen Geselecteerde projecten Brussel, 18 december 2009 INHOUD INLEIDING...3 AZ Groeninge (Kortrijk)...4 Website rond stomazorg en opleiden van referentieverpleegkundigen

Nadere informatie

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding 1 Colofon ENW AUGent L. VANLANDUYT, N. VERLIEFDE, Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding,

Nadere informatie

Dank voor uw belangstelling!

Dank voor uw belangstelling! Toespraak van de heer Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Geachte gouverneur, Geachte gedeputeerde en collega s mandatarissen Geachte dames en heren, Dank voor uw belangstelling!

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Eerste stappen in de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek voor huisartsen

Eerste stappen in de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek voor huisartsen Eerste stappen in de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek voor huisartsen Joeri Eyckmans, Katholieke Universiteit Leuven Promotor: Prof. Dr. Jan De Lepeleire, Katholieke Universiteit Leuven Master of

Nadere informatie