November Ocmw zoekt fulltime hoofdverpleegkundige p.20. Erfgoeddag 2012 : Helden p.15. Wijkinzameling KGA wijzigt vanaf 2012 p.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "November 2011. Ocmw zoekt fulltime hoofdverpleegkundige p.20. Erfgoeddag 2012 : Helden p.15. Wijkinzameling KGA wijzigt vanaf 2012 p."

Transcriptie

1 de Wijkinzameling KGA wijzigt vanaf 2012 p.4 Overzicht van de winterwandelingen in Sint-Laureins p.11 Erfgoeddag 2012 : Helden p.15 Ocmw zoekt fulltime hoofdverpleegkundige p.20 November 2011

2 sint-laureins info 2 voorwoord Beste inwoners, Met de herfst in volle gang, sluipt de winter stilaan dichterbij en voor we het weten zijn we alweer aan de laatste editie van de Klaroen voor dit jaar toe. Een mooie gelegenheid om de balans op te maken van het afgelopen jaar. In 2011 is er hard gewerkt aan de uitbouw van vrijetijdsinfrastructuur in de gemeente. Met gepaste trots konden we dan ook enkele van onze verenigingen een gloednieuw onderkomen bieden. Om te beginnen werd begin april het gloednieuwe speelterreintje in Waterland-Oudeman ingespeeld. Nu is er ook in deze deelgemeente een volwaardig speelterreintje voor de allerjongsten. We hebben in samenspraak met de lokale jeugd een stukje ongerept speelparadijs kunnen verwezenlijken op een prachtlocatie, de tuin van de vroegere pastorij. In augustus waren de sportievelingen aan de beurt. Met de opening van t Sportveld in Watervliet kan VK Watervliet zijn thuiswedstrijden opnieuw afwerken op een gloednieuw voetbalveld met daarnaast een totaal vernieuwde kantine met een VIP-ruimte, vier nieuwe kleedkamers, een ruim sanitair blok en een grote toog. In samenspraak met VK Watervliet is het bovendien de bedoeling dat ook andere (sport)verenigingen gebruik kunnen maken van de nieuwe infrastructuur. Op termijn is er bovendien nog ruimte voor extra sport- en spelinfrastructuur zoals een Finse looppiste en multisport- en spelfaciliteiten. Tot slot werd begin oktober het lintje doorgeknipt dat de officiële opening van jeugdlokaal t Kan10tje in Bentille inluidde. Hier werd de oude voetbalkantine aan de Graafjansdijk gerenoveerd tot een polyvalente en zeer mooie ruimte die hoofdzakelijk door de KSA VKSJ Sint-Jan Bentille zal worden gebruikt. Maar net als in Watervliet wordt ook hier actief medegebruik van andere verenigingen gestimuleerd in samenspraak met de jeugdbeweging. De ruimte vóór het lokaal zal een echte ontmoetingsplaats worden voor de inwoners. Er werd een bolbaan aangelegd en je vindt er een gloednieuw speeltoestel. Hiermee hebben nu alle leefkernen in groot Sint-Laureins een speelterrein onder de kerktoren. WTC Bentille zal achter het lokaal nog een crossparcours aanleggen zodat ook de fietsliefhebbers hier aan hun trekken komen bracht niet enkel nieuwe gebouwen met zich mee, maar ook heel wat hoogstaand bezoek. Zo mochten we ter gelegenheid van het openingsfeest van de palingmaand gouverneur André Denys ontvangen in het Godshuis. Eind september werd de prestigieuze Inbev Baillet Latourprijs uitgereikt aan hoeve Engelendael door minister-president Kris Peeters. Enkele dagen nadien tekende hij opnieuw present om samen met prinses Mathilde de academische zitting rond het 25-jarig bestaan van Plattelandsklassen vzw bij te wonen in het Provinciaal sportcentrum De Boerekreek. Sint-Laureins kan tevreden terugblikken op een jaar vol feestelijke momenten. Annick Willems, Burgemeester 2 VOORWOORD 3 administratie 4 milieu 8 ruimtelijke ordening 9 sport 10 JEUGD 10 toerisme 14 cultuur 16 bibliotheek 17 gemeenteraadsbesluiten 18 Gezondheid / Veiligheid 19 OCMW 21 algemene info 23 activiteitenkalender Spreekuur van de burgemeester Het vaste spreekuur van de burgemeester is op maandag van 9u30 tot 11u in het gemeentehuis te Sint-Laureins. Het is wenselijk om vooraf een telefoontje te geven naar het gemeentehuis op het telefoonnummer Voor uitzonderlijke afspraken kan u bellen op haar privé-nummer verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Willems Annick P/a Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

3 eckx sint-laureins info 3 administratie Sluitingsdagen van het gemeentehuis, dienst vrije tijd en bibliotheek Het gemeentehuis te Sint-Laureins en de dienst Vrije Tijd zullen gesloten zijn op : vrijdag 11 november 2011 maandag 26 december 2011 maandag 02 januari 2012 De bibliotheek te Watervliet zal gesloten zijn op : zondag 25 december 2011 zondag 01 januari 2012 Het bibliotheek te Sint-Laureins zal gesloten zijn op : maandag 26 december 2011 maandag 02 januari 2012 Aanvullende openingsuren diensten stedenbouw en milieu Voortaan zijn de dienst stedenbouw en de dienst milieu ook open op donderdagnamiddag van uur tot uur. Hierna volgt een overzicht van de openingsuren van alle diensten : Het gemeentehuis te Sint-Laureins is open: elke werkdag van uur tot uur voor alle diensten elke dinsdagnamiddag van uur tot uur voor alle diensten elke woensdagnamiddag van uur tot uur enkel voor de dienst burgerzaken elke donderdagnamiddag van uur tot uur enkel voor de dienst burgerzaken en de dienst stedenbouw en milieu Het dienstencentrum te Watervliet is open: elke dinsdagvoormiddag van uur tot uur. Afstand van organen is gering, ar gratis n. tapt, hten en. rbaren het uw plaats. r. b e Ingevolge de wetgeving op orgaantransplantaties, is elke Belg die tijdens zijn leven hiertegen geen verzet heeft aangetekend, een potentiële orgaandonor. Op onze dienst Burgerzaken kan je volgende wilsverklaringen laten registreren : zich uitdrukkelijk donor stellen, verzet tegen elke wegneming van organen, herroepen van een vroegere wilsuitdrukking. De verklaringen moeten persoonlijk ondertekend worden. Voor minderjarigen wordt de verklaring ondertekend door de persoon die het ouderlijk gezag over hen uitoefent. Bij de verklaring krijg je een ontvangstbewijs en uw verklaring wordt geregistreerd in het rijksregister. De registratie is gratis. Voor bijkomende informatie en het downloaden van de formulieren zie de website van Beldonor: De formulieren zijn eveneens verkrijgbaar op de dienst Burgerzaken.» Kan jij een stukje missen? D/2005/2196/15

4 sint-laureins info 4 administratie Vraag uw documenten aan via het e-loket Via de website van het gemeentebestuur - waar nu reeds heel wat nuttige informatie te vinden is - kan de internet-gebruiker nog steeds - 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 - beroep doen op de diensten van een automatisch loket : het E-loket. Dit loket bevat zeer uitgebreide maar vlot leesbare informatie in verband met alle verrichtingen die gebeuren in de dienst burgerzaken van onze gemeente. Uw elektronisch loket op Je kan er beroep doen op drie diensten namelijk bevolking, burgerlijke stand en meldingskaarten. Inwoners kunnen via deze elektronische dienstverlening documenten aanvragen, formulieren invullen en opsturen, verblijfsveranderingen aangeven, enz. Je kan de nieuwe elektronische identiteitskaart gebruiken als identificatiemiddel als je over een kaartlezer beschikt. Heb je deze kaartlezer niet dan kan je je altijd identificeren met je rijksregisternummer. (staat vermeld op de keerzijde van uw identiteitskaart en ook op de SIS-kaart) Meer info over burgerzaken : mevrouw Sandra Lacayse en mevrouw Antje De Windt, tel. 09/ E-loket is een geregistreerd handelsmerk van de NV Cevi KGA Zaterdag 05 november 2011 MILIEU tot uur Sint-Laureins parking gemeentehuis tot uur Sint-Margriete parking kerk tot uur Sint-Jan-in-Eremo parking Bentille tot uur Watervliet Stee tot uur Waterland-Oudeman parking gemeentehuis Wijkinzameling kga wijzigt vanaf 2012! In 2012 zullen nog twee wijkinzamelingen (in plaats van zes inzamelingen) georganiseerd worden waarbij inwoners hun KGA kunnen afgeven aan de chemocar. De plaatsen en uren waar de chemocar zal staan vindt u terug op de ophaalkalender 2012 dat ieder gezin ten laatste begin januari 2012 zal ontvangen. Met klein gevaarlijk afval (KGA) kan men steeds terecht op het milieupark (Sint-Jansstraat 14), tijdens de openingsuren. Onder KGA wordt verstaan: TL- en spaarlampen, spuitbussen en houders onder druk, oliën en vetten, resten van verf, schoonmaakmiddelen, cosmetica, onderhoudsmiddelen, pesticiden en andere chemicaliën van huishoudelijke oorsprong.

5 sint-laureins info 5 Openingsuren milieupark in de winterperiode De openingsuren van het milieupark wijzigen in de winterperiode. Van 15 november tot en met 15 februari is het milieupark open op volgende dagen en uren: Dinsdag: tot u Woensdag: tot u Vrijdag : tot u Zaterdag: tot u Omdat het laden van het afval in de juiste containers al gauw 10 minuten in beslag neemt, willen we aan de bezoekers vragen om binnen te rijden tot 10 minuten vóór sluitingstijd. Op die manier kunnen de sluitingstijden effectief gerespecteerd worden. De parkwachter zal u hiervoor dankbaar zijn. Wat als winterweer de ophaling van afval verstoort? en landelijke gebieden worden later bediend). Dit kan er toe leiden dat het normale ophaaluur niet gerespecteerd wordt en de ronde hetzij vroeger, hetzij veel later wordt gereden. Tijdig afval buitenplaatsen is dus aangewezen. De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden. Indien de voetpaden er te gevaarlijk glad bij liggen, mogen laders de afvalstoffen laten staan. Indien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neemt u deze terug binnen want er worden geen inhaalrondes voorzien. Hopelijk krijgen we deze winter niet te maken met overvloedige sneeuwval en gladde wegen, want dat verstoort de ophaling van het afval. Om ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op een mogelijke winterprik, willen we u volgende regels meegeven bij sneeuwval of gladde wegen, waardoor de ophaling kan verstoord worden: De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten te bedienen. Nadien gaat men in concentrische cirkels verder werken naar de buitenkant van de gemeente (dus: buitenwijken Veiligheid gaat boven alles. Daarom zijn gladde wegen en voetpaden gevallen van overmacht waaraan de ophaler niets kan verhelpen. We vragen daarom om uw begrip. Ook u kunt een steentje bijdragen in het welslagen van de ophaling bij slecht winterweer, door de voetpaden voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Het politiereglement van onze gemeente stelt immers dat de voetpaden in de bebouwde kom over een breedte van 1 meter sneeuwvrij moeten worden gemaakt, waarbij de sneeuw op de uiterste rand van het voetpad wordt opgehoopt of indien het voetpad te smal is, kan de sneeuw ook opgehoopt worden op de rijbaan naast de greppel. Het sneeuwvrij maken van het voetpad zorgt voor de veiligheid van de voetgangers en draagt bij tot het welslagen van de afvalophaling. De gemeente en de ophalers zullen u dankbaar zijn!

6 sint-laureins info 6 Modder op de weg: neem uw voorzorgen! In deze tijd van het jaar worden veel landbouwgewassen geoogst. Dit betekent dat tractoren op korte tijd op en af het land moeten rijden en hierbij kan de openbare weg wel eens bevuild worden met grond en modder. In het kader van de veiligheid vragen wij aan de landbouwers om op de weg een verkeersbord modder op de weg en een knipperlicht te plaatsen. Deze dienen voorafgaandelijk aangevraagd te worden bij de dienst logistiek (Christine Bauwens) op het telefoonnummer of via Aan het infobord dient tevens het telefoonnummer van de landbouwer bevestigd te worden! Bij grote oogstwerkzaamheden op percelen die gelegen zijn langs gewestwegen dient de landbouwer bijkomend een dag van tevoren hiervan melding te doen op de wijkpost van de politie, Rommelsweg 14, te Sint-Laureins, tel De gewestwegen zijn: N 434 van de Lege Moerstraat tot de Bentillestraat N456: van de Ketterijstraat tot de Molenstraat N 455: Leemweg, Vlamingstraat en Sint- Margrietestraat Na de werken dient het wegdek door de landbouwer of loonwerker terug schoongeveegd en dit in het kader van de veiligheid voor de andere weggebruikers. Anderzijds vragen wij aan de burgers begrip voor deze tijdelijke situatie waarbij het wegdek wordt bevuild. De landbouwer kan tijdens de werken niet om de haverklap met een borstel beginnen vegen. Rijd daarom traag op landbouwwegen, heb geduld en zorg zo voor uw eigen veiligheid! Hoe betalen op het milieupark? Op het milieupark kan je enkel betalen met muntstukken, ofwel met een bankkaart. Bankbiljetten kunnen niet worden aanvaard. De betaalzuil geeft geen wisselgeld terug. Heb je bijgevolg teveel betaald dan zal dit saldo in het systeem worden opgeslagen en in mindering gebracht worden van het bedrag dat je bij een volgend bezoek moet betalen. Je kan er ook voor opteren om met je bankkaart een positief saldo op te laden in het systeem. Zo ga je te werk: Nadat je al het afval in de containers hebt gedeponeerd ga je naar de betaalzuil en betaal je eerst het bedrag dat je moet betalen. Dit kan met muntstukken of een bankkaart. Zo komt je saldo op nul te staan. Voeg daarna nogmaals je bankkaart in het systeem. De betaalzuil zal je dan vragen welk bedrag je wenst op te laden. Dit kan bijvoorbeeld voor 10 of 20 euro. Het voordeel van dit oplaadsysteem is dat je bij een volgend bezoek aan het milieupark geen muntstukken of een bankkaart nodig hebt. Dit is ook handig voor het geval je bij een bezoek per vergissing geen muntstukken, noch een bankkaart bij hebt. Op die manier kan je toch zonder problemen betalen. Ook de andere leden van hetzelfde gezin kunnen gebruik maken van dit opgeladen saldo, immers is het saldo dat door het systeem onthouden wordt adresgebonden. Dank om hieraan te denken alvorens u naar het milieupark komt! Taxusinzameling loont Deze zomer nam onze gemeente deel aan de actie Vergroot de hoop. Door inzameling van zuiver taxussnoeisel kan de gemeente geld ontvangen die integraal wordt doorgestort naar de actie Kom op tegen kanker. Dit jaar werd 8,40 m³ taxussnoeisel ingezameld op het milieupark en hierdoor zal onze gemeente 420 euro kunnen overschrijven op de rekening van Kom op tegen kanker. Bedankt iedereen!

7 sint-laureins info 7 Zwerfvuilactie Ieder jaar organiseert de gemeente een zwerfvuilactie in de derde week van maart. In 2012 zal een grote zwerfvuilactie doorgaan op zaterdag 17 maart 2012 van 9 tot uur. Plaats van afspraak is taverne In den draaiput, Vlamingstraat 98, 9981 Sint- Margriete om 9.00 uur. Hierbij doen wij nu reeds een oproep naar alle verenigingen en particulieren. Maak je clubleden warm om een handje te komen helpen die dag. Of wil je met enkele buren of vrienden jouw straat of buurt opruimen dan doe je dit best op 17 maart 2012 of in de week van 12 tot en met 17 maart De gemeente zorgt dan immers voor een afvalcontainer waarin alle zwerfvuil kan gedeponeerd worden. Indien we alle zwerfvuil in die week kunnen verzamelen dan kunnen we kosten sparen en hoeven we slechts één keer de huur van een container te betalen. of particulieren die wensen deel te nemen, voorafgaandelijk aan de milieudienst laten weten met hoeveel personen zij deelnemen. Ook handig om weten is welke straten je zal opruimen en een telefoonnummer van de contactpersoon. Gelieve deze informatie aan de milieudienst door te geven ten laatste op 31/12/2011 via mail: of telefonisch Met dit bericht doen we ook een speciale oproep aan alle burgers om geen afval meer weg te gooien op de openbare weg of in de natuur. Uit vorige zwerfvuilacties is gebleken dat vooral heel veel blikjes worden weggegooid. Bedenk dat na jou iemand anders het vuil opnieuw moet opruimen en bovendien staan grote boetes op het sluikstorten. Zwerfvuil bemoeilijkt ook het maaiwerk van de bermen! Alle vrijwilligers kunnen in die week zwerfvuilzakken en handschoenen krijgen. Om te kunnen inschatten hoeveel zakken en handschoenen de gemeente dient te bestellen is het nodig en zeer nuttig dat alle verenigingen Minder groenafval naar het containerpark De verwerking van afval kost handen vol geld. Ook groenafval dat op het milieupark wordt verzameld wordt afgevoerd naar de groencompostering van IVM. Een deel van deze verwerkingskost wordt aangerekend aan de inwoners die het groenafval aanbrengen. Door thuis dit groenafval te verwerken kan u kosten, tijd en ook transportkosten uitsparen. Takken of snoeihout kan je verhakselen. De snippers kunnen gebruikt worden bij de aanleg van een tuinpad of om als bodembedekking in de borders te leggen. IVM geeft een subsidie van maximaal 80 euro bij aankoop van een hakselaar. Je kan echter ook een takkenwal maken. Daarvoor maak je een uitwendig skelet van 2 rijen stevige palen waartussen het snoeihout wordt gestapeld. Elk jaar zal de stapel snoeihout in de takkenwallen zakken omdat deze spontaan composteert. Hierdoor komt er bovenaan weer plaats vrij om een nieuwe lading takken te stapelen. Takkenwallen bieden ook nestgelegenheid voor vogels, insecten, kleine zoogdieren zodat dit een ecologisch element in de tuin vormt. Je kan de takkenwal ook in een groen kleedje stoppen door er bijvoorbeeld hop of Oost- Indische kers te laten overgroeien. Meer info vind je op en www. ivmmilieubeheer.be.

8 sint-laureins info 8 Ophaalkalender afval 2012 wordt een boekje! Jaarlijks ontvangt ieder gezin op het einde van het jaar of bij het begin van elk nieuw jaar de ophaalkalender in de bus. Hierbij willen wij iedereen verwittigen dat de ophaalkalender vanaf 2012 een boekje wordt, waarbij er per maand een blad wordt weergegeven met de ophaaldata en bijkomende informatie over preventie en sorteren van afval. Op die manier willen wij u nog beter informeren. Wij hopen dat iedereen dit boekje goed bijhoudt en dit niet als een reclamefolder zal weggooien. Hou vanaf eind december uw brievenbus goed in het oog! Meer info over milieu: mevrouw Veerle De Booser of mevrouw Christine Bauwens, tel. 09/ Openbaar onderzoek partiële herziening provinciaal ruimtelijk structuurplan RUIMTELIJKE ORDENING Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) van 13 oktober 2011 tot en met 10 januari Tijdens deze periode van openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen worden ingediend. Dat moet gebeuren per aangetekend schrijven aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent. Een bezwaar kan ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van elke Oost-Vlaamse gemeente en in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (bureau 534). De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs. Inzage Het ontwerp van partiële herziening van het PRS Oost-Vlaanderen ligt ter inzage in het gemeentehuis van elke Oost-Vlaamse gemeente en in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (bureau 534). Inlichtingen: Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Ruimtelijke Planning - W. Wilsonplein 2, 9000 Gent - contactpersoon: Hilde Vanfleeteren - tel Meer info over ruimtelijke ordening mevrouw Griet Dejonghe en mevrouw Saskia Van Autreve, tel. 09/

9 sint-laureins info 9 SPORT Sport 2-daagse voor kleuters en lagere school Op dinsdag 27 en woensdag 28 december 2011 organiseert de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met de gemeentelijke sportraad in het kader van het Sportbeleidsplan een lokale Doe-Aan-Sport Beurs. De sportverenigingen uit Sint-Laureins stellen hun werking voor en alle jongeren uit Sint-Laureins kunnen deelnemen aan de initiatielessen van de clubs. Er wordt gesport van 9.30 uur tot uur en van uur tot uur. Alle jongeren tussen 6 en 12 jaar kunnen deelnemen aan verschillende initiatielessen (bv. judo, clipdance, volleybal, voetbal, badminton, paardrijden, fietsen, ). Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen hun eigen lunchpakket nuttigen in de cafetaria. Voor 2 dagen omnisport betaal je 20 per deelnemer ( 1 per dag voor opvang). Elke deelnemer krijgt een drankje en een sportief gadget! Maximum 50 deelnemers! Een sportieve 2-daagse om niet te missen! Ook de allerkleinsten kunnen zich uitleven in de sporthal van Sint-Laureins. Ze maken kennis met allerhande spelletjes en materialen, er zijn springkastelen en hindernissenparcours voorzien. Kostprijs voor de kleuters (3 tot 5 jaar): 20 ( 1 per dag voor opvang). Uiterste inschrijvings- en betalingsdatum: 20 december 2011 (max. 30 kleuters). Verdere informatie wordt verspreid via de scholen of is te verkrijgen bij de gemeentelijke sportdienst. Subsidies voor opleiding jeugdsportbegeleider De gemeente Sint-Laureins wil tijdens de periode inspanningen doen om een kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de plaatselijke sportverenigingen te bekomen. Jeugdbegeleiding binnen een sportclub is uiterst cruciaal en staat garant voor het toekomstig bestaan van onze Sentse sportclubs. De kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de aanwezigheid en kwaliteit van een jeugdsportcoördinator spelen hierin een zeer belangrijke rol. Momenteel kunnen de jongeren uit Sint- Laureins hun favoriete sport beoefenen bij de volgende sportclubs met kwalitatieve jeugdwerking : Badminton: Sentse Badminton Club Jeugdtrainingen op maandagavond te Sint- Laureins en op donderdagavond te Watervliet. Voetbal: Voetbalvereniging FC Goalgetters en voetbalvereniging FC Kaprijke Bentille. VK Watervliet beschikt momenteel over geen gediplomeerde jeugdtrainers. Volleybal: Volleybalclub Eekawa en Volleybalclub Sente Volley Wielrennen: Wielervereniging WTC Bentille Jeugdtrainingen op woensdagnamiddag Trainers, aangesloten bij een erkende sportvereniging, die instaan voor de begeleiding van jeugdsport, kunnen hun inschrijvingsgeld voor een erkende cursus of bijscholing integraal terug betaald krijgen via de gemeente Sint-Laureins. Het reglement en bijhorende info is te verkrijgen op de gemeentelijke sportdienst. Sportweetjes Wenst uw vereniging of sportclub eveneens zijn sportieve activiteiten aan te kondigen aan alle inwoners of heb je belangrijk sportief nieuws, geef dan een seintje aan de sportfunctionaris. De activiteiten worden dan opgenomen in de sportactiviteitenkalender en eveneens op de activiteitenkalender op de gemeentelijke website. Meer info over sport de heer Michel Dewilde, tel. 09/

10 sint-laureins info 10 JEUGD Wijzigingen kinderopvanginitiatieven Sint-Laureins Minicrèche Lentedorp gestopt Deze minicrèche in de Dorpsstraat te Sint-Laureins, met een capaciteit van 17 kinderen, heeft zijn deuren gesloten in maart De kindjes die er opgevangen werden, konden terecht bij andere onthaalouders in de gemeente. Alvast bedankt voor het verzorgen van het kinderopvangaanbod in onze gemeente! Maria Cocquyt gestopt als onthaalmoeder Ook mevrouw Maria Cocquyt heeft beslist om te stoppen als onthaalmoeder aangezien ze de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Na haar jarenlange inzet wil het gemeentebestuur haar danken! De dienst Landelijke Kinderopvang laat weten dat er binnenkort nieuwe onthaalmoeders zullen bijkomen in onze gemeente. Van zodra wij meer weten, berichten wij u erover in ons volgend infoblad. Meer info over jeugd mevrouw Tilly Coene, tel. 09/ Winterwandelingen in de gemeente Sint-Laureins TOERISME Vanaf 1 november 2011 en met 31 maart 2012 kan u op zaterdag of zondag, onder begeleiding van een gids, gratis een wandeling maken in Sint-Laureins, Sint-Margriete, Sint- Jan-in-Eremo, Watervliet en Waterland-Oudeman. De organiserende horecazaak is het vertrekpunt en de aankomst van de wandeling. Voor elke wandeling dient u zich vooraf in te schrijven bij de organiserende horecazaak. Bij een aantal organiserende horecazaken kunt u na de wandeling vrijblijvend en mits betaling genieten van een lekkere snack of maaltijd. Hiervoor dient u steeds vooraf te reserveren. Per wandeling krijgt u na afloop een stempel. Wie 3 stempels verzamelt, maakt kans op een mooie prijs. Info kan je steeds bekomen op de dienst Toerisme. Meer info over winterse activiteiten in het Meetjesland op of begeleide wandelingen op

11 sint-laureins info 11 Overzicht winterwandelingen Zondag 6 november : Restauranttuin De Engel Vertrek: Calusdijk Watervliet 09/ uur: 10u00 Karakter: Allerheiligenwandeling : Natuurwandeling van 8 à 9 kilometer, duurt ongeveer 2u. Kennismaking met de natuur van Watervliet en omstreken. Tijdens de wandeling houden we even halt voor een druppel in t veld. De wandeling is niet geschikt voor kinderwagen en rolstoel. Eten: hoofdschotel, incl. 2 consumpties (neem een kijkje op de website voor het aanbod) Prijs: 26 Zondag 6 november: Luxe-brasserie Tijdloos Vertrek: Dorpsstraat Sint-Laureins uur: 15u00 Karakter: Begeleide dorpskernwandeling in het centrum van Sint-Laureins. Verhalen over het dorp en zijn monumentale verleden, ongeveer 2u30, geschikt voor kinderwagen en rolstoel. Aansluitend gratis aperitief bij het nemen van het keuzemenu. Eten: Keuzemenu te raadplegen op website Prijs: 39 met 1 voorgerecht, 42 met 2 voorgerechten Zaterdag 12 november: Taverne-restaurant In den Draaiput - draaiput.com Vertrek: Vlamingstraat Sint-Margriete uur: 14u00 Karakter: Palingwandeling : Langsheen polderwegen en kreken komen we bijna alles te weten over paling: over het vangen van paling, het roken van paling en uiteraard hoort hierbij ook het eten van paling en proeven van een heerlijk palingbiertje. Deze wandeling is 10 kilometer lang en duurt ongeveer 3 u. De wandeling is geschikt voor kinderwagens maar niet toegankelijk met de rolstoel. Eten: Paling bereid op verschillende wijzen Prijs: 10 pp. voor de wandeling - 22 pp. voor de palingmaaltijd achteraf Zondag 13 november : Woonwagen Uilenspiegel Vertrek: Café De Roos - Celiekerkweg 9980 Sint-Laureins - uur: 14u00 Karakter: Wandeling langs het kanaal : Tijdens een wandeling langs het Schipdonkkanaal tot aan het Canadees Militair Kerkhof kom je meer te weten over de rare toren aan café De Roos, de Sherman tank aan de brug van Balgerhoeke en de grafstenen op het militair kerkhof. En wat de papaver in de Vlaamse velden en zelfs Winnie de Pooh hier mee te maken hebben. De wandeling is niet geschikt voor kinderwagen of rolstoel en duurt ongeveer 3u30 en is 6 km lang. Bij voorkeur wandelschoenen of laarzen aantrekken. Het thema van de wandeling is zeer kindvriendelijk, de terugrit met de woonwagen draagt hier nog toe bij. Je kan ook aansluiten bij de groep om 15u30 op het militair kerkhof van Adegem. Voor deze wandeling graag vooraf inschrijven bij de gemeentelijke dienst toerisme. Eten: Pannenkoek met koffie in de woonwagen of op een gezellig plekje langsheen de route Prijs : 3 pp. voor de pannenkoek met koffie, wandeling is gratis. Zondag 27 november : Hoeve De Brandkreek Vertrek: Vluchtelingenstraat Waterland Oudeman uur: 15u30

12 sint-laureins info 12 Karakter: Polderwandelen over de grens : Samen met onze gids Annemarie D haeseleer trekken we de grens over om er te genieten van de natuur, de prachtige polders en de gezonde lucht. Onderweg wordt een gratis drankje voorzien. De wandeling zal ongeveer 2u30 duren, er wordt dan ook gevraagd om een zaklamp mee te brengen. Eten: Breughelmaaltijd Prijs: 15 voor de Breughelmaaltijd nadien Zondag 11 december: Restauranttuin De Engel Vertrek: Boerekreek/Bentillekreek Sint-Jansstraat Sint-Jan-in-Eremo 09/ uur: 10u00 Karakter: Winterwandeling : Natuurwandeling van 8 à 9 kilometer, duurt ongeveer 2u. Kennismaking met de natuur van Watervliet en omstreken. Tijdens de wandeling houden we even halt voor een druppel in t veld. De wandeling is niet geschikt voor kinderwagen en rolstoel. Eten: hoofdschotel, incl 2 consumpties (neem een kijkje op de website voor het aanbod) Prijs: 26 Zaterdag 24 december : Taverne-restaurant In den Draaiput Vertrek: Vlamingstraat Sint-Margriete uur: 14u00 Karakter: Palingwandeling : Langsheen polderwegen en kreken komen we bijna alles te weten over paling: over het vangen van paling, het roken van paling en uiteraard hoort hierbij ook het eten van paling en proeven van een heerlijk palingbiertje. Deze wandeling is 10 kilometer lang en duurt ongeveer 3 u. De wandeling is geschikt voor kinderwagens maar niet toegankelijk met de rolstoel. Eten: Paling bereid op verschillende wijzen Prijs: 10 pp. voor de wandeling - 22 pp. voor de palingmaaltijd achteraf Zaterdag 21 januari: Café-Restaurant Polderzicht Vertrek: Sint-Jansstraat Sint-Janin-Eremo uur: 14u00 Karakter: Flirten met de kreken : Natuurwandeling tussen kreken en polders De wandeling is ongeveer 10 km lang en duurt 2u30. De wandeling is niet geschikt voor kinderwagen en rolstoel. Tijdens de wandeling wordt een gratis drankje aangeboden Eten: Onze specialiteit: paling op diverse wijzen bereid Prijs: 20, excl..drank voor de maaltijd achteraf Zondag 22 januari: Taverne-restaurant In den Draaiput Vertrek: Vlamingstraat Sint-Margriete uur: 14u00 Karakter: Palingwandeling : Langsheen polderwegen en kreken komen we bijna alles te weten over paling: over het vangen van paling, het roken van paling en uiteraard hoort hierbij ook het eten van paling en proeven van een heerlijk palingbiertje. Deze wandeling is 10 kilometer lang en duurt ongeveer 3 u. De wandeling is geschikt voor kinderwagens maar niet toegankelijk met de rolstoel. Eten: Paling bereid op verschillende wijzen Prijs: 10 pp. voor de wandeling - 22 pp. voor de palingmaaltijd achteraf Zondag 12 februari : Restauranttuin De Engel Vertrek: Calusdijk Watervliet uur: 10u00 Karakter: Valentijnswandeling : Natuurwandeling van 8 à 9 kilometer, ongeveer 2u. Kennismaking met de natuur van Watervliet en omstreken. Tijdens de wandeling houden we even halt voor een druppel in t veld. Niet geschikt voor kinderwagen en rolstoel. Eten: hoofdschotel, incl. 2 consumpties (neem een kijkje op de website voor het aanbod) Prijs: 26 Zaterdag 18 februari : De Zwamhoeve Vertrek: Sint-Jansstraat 87 b Sint-Janin-Eremo uur: 15u00 Karakter: Smokkelwandeling : Een unieke belevenis: ervaar de stilte, de geluiden en de pracht van de polders in het krekengebied. Een tocht langsheen het Leopoldkanaal en door het krekengebied, doorspekt met verhalen over het smokkel- en stropersverleden van dit gebied. Wandeling van ongeveer 2u30 met onderweg een stop voor een verrassingsdrankje. Eten: Bij aankomst mogelijkheid tot aanschuiven voor een uitgebreide Breughelmaaltijd Prijs: 15 voor de Breughelmaaltijd Zaterdag 18 februari: Taverne-restaurant In den Draaiput Vertrek: Vlamingstraat Sint-Margriete uur: 14u00 Karakter: Palingwandeling : Langsheen polderwegen en kreken komen we bijna alles te weten over paling: over het vangen van pa-

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur de Inzameling landbouwfolie april p.5 Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur en WZC Sint-Jozef p.15 Activiteitenkalender p.22 Maart 2011 trage wegen doen bewegen sint-laureins info 2 voorwoord

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011

Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011 gemeente PWA zoekt tv medewerkers! nieuwe Nieuwjaarsreceptie gft-regeling bevolking vanaf 1 in maart Machelen op 8 januari 2012 Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Nieuwjaarsconcert 1 januari 2014 vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Vergeet je fluitglas niet, de schuimwijn is gratis! Nieuwsbrief Nieuwjaarswens Beste inwoners, 2014, een nieuw

Nadere informatie

De vijfklank. OP 13 EN 14 september 2014. Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014. p. 17. Kermisprogramma s bentille, waterland-oudeman,

De vijfklank. OP 13 EN 14 september 2014. Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014. p. 17. Kermisprogramma s bentille, waterland-oudeman, VERWENDAGEN IN DE BIBLIOTHEKEN OP 11 EN 12 OKTOBER 2014 Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014 De vijfklank p. 9 Sint-Laureins heeft de clapp s Favourite geadopteerd p. 13 Jeugddag verbroederde

Nadere informatie

t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar

t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 5 I september - oktober 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Het gemeentebestuur

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / september - oktober 2014 ONZE GEMEENTE M A S S E N

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 4 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / JULI - AUGUSTUS 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - VOORJAAR 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.9 TECHNISCHE DIENST P.17 DOSSIER P.20 INTERVIEW P.22 SOCIAAL HUIS P.24 MILIEU P.26

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

Verkiezingen in zicht

Verkiezingen in zicht 05 tweemaandelijkse uitgave emeente! SEPTEMBER - OKTOBER 2012 www.kaprijke.be Verkiezingen in zicht 1 Verkiezingen 2012 colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever: College

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie